Page 1

V책ren 2014


Hej! I den här broschyren hittar du verksamhet för alla åldrar. Vi hoppas att något ska passa just dig. På vår webbplats finns mer information om vår verksamhet och där hittar du dessutom vår digitala kalender. svenskakyrkan.se/nederlulea Har du gillat vår Facebook-sida? Ta del av tävlingar, bilder, krönikor, evenemang och mycket mer. www.fb.com/nederlulea

Gudstjänsttider våren 2014 bergnäskyrkan Sön: Gudstjänst kl. 11.00, start 6/1. nederluleå kyrka Sön: Gudstjänst kl. 11.00. Ons: Veckomässa kl. 19.00 följt av samtal i sockenstugan. För byagudstjänster se församlingens webbplats. Sinnesromässa lördag 15/2, 22/3, 26/4.

porsökyrkan Sön: Gudstjänst kl. 17.00 med fika efteråt. Start 12/1. kyrkan på campus ltu Mån: Andakt med nattvard i Andrummet C 302 jämna veckor kl. 12.30–12.55. sjukhuskyrkan Sön: Gudstjänst kl 14.30 året om. Tors: Nattvardsgudstjänst kl 14.30 året om. stadsökyrkan Sön: Gudstjänst kl. 17.00. Middag kl. 16.00. Start 6/1. Tis: Veckomässa udda veckor kl. 19.00. Start 14/1. sörbyakyrkan Sön: Gudstjänst kl. 18.00 udda veckor, kl. 10.00 jämna veckor. För vardagsgudjstänster se webbkalendern.


Vill du ha en uppgift? Att finnas med i ett sammanhang och att vara behövd gör att vi växer som människor. I Nederluleå församling finns en plats och en uppgift för dig – du behövs! Välj bland uppdragen på webbplatsen och tveka inte att höra av dig om du har frågor. Upplysningar: Sonja Lundberg, tel. 27 70 85, sonja.lundberg@svenskakyrkan.se


Samtalsgrupper Se även samtalskvällar i Prästgården. familjesamtal/samtal för par Vi erbjuder par- och familjesamtal för alla som har problem i sina nära relationer. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Marianne Marklund, diakon, tel. 27 70 63 Birgitta F Jonsson, diakon, tel. 27 70 33 Ulrika Enström, diakon, tel. 27 70 83 Sonja Lundberg, pedagog, tel. 27 70 85 Anna-Carin Roos, diakon, tel. 27 70 73 sockenstugan Värmande bibelsamtal, varje onsdag efter vecko­ mässan, cirka kl. 19.45. Medtag gärna egen bibel. V.10-15 Samtal i fastetid, med fokus på texterna fram till påsk. Inget samtal v. 16. Start 15/1. petrigården Vuxen väg till tro, ons. jämna veckor 17.30–19.00. En samtalsgrupp kring andlighet och kristen tro med möjlighet till vuxenkonfirmation. Start 8/1. Upplysningar: Urban Bjuhr, tel. 27 70 62. stadsökyrkan Bibelsamtal om kommande söndags texter, tis. udda veckor kl. 19.45. Start 14/1. Upplysningar: Stina Öqvist, 27 70 53. sörbyakyrkan Alpha, tor. kl. 18.00–20.30. Enkel måltid och samtal om liv och tro utifrån olika teman. Start 23/1. Vägen väntar, tis. udda veckor kl 19.30–21.00. Samtal och bibelstudier. Start 14/1. Upplysningar: Anna-Karin Jonsson, tel. 27 70 72. Nederluleå församling erbjuder även samtals­ grupper för sörjande. Läs mer på vår webbplats.

Gillar du Fairtrade? I våra kyrkor och församlingshem finns rätt­ visemärkta varor till försäljning. Välkommen!


För de allra minsta bergnäskyrkan Stor & Liten, tors. 09.30. Start 16/1. Vi börjar med drop in, fri lek och pyssel. Sångstund ca 10.00 och därefter föräldracafé. Det finns mikrovågsugn för att värma mat. Upplysningar: Marina Lundberg, tel. 27 70 65, Maria Fors, tel. 27 70 67. bygdegårdar och missionshus Stor & Liten, tor. udda veckor 10.00–12.00, Brändöns missionshus. Start 16/1. Stor & Liten, mån. udda veckor 10.00–12.00, ­Sundoms bygdegård. Start 13/1. Upplysningar: Siri Hedström, tel. 998 62. Stor & Liten, mån. 9.30–12.00, Rutviks bygdegård. Start 13/1. Upplysningar: Siri Hedström, tel. 998 62. porsökyrkan Stor & Liten med babysång, för föräldrar med barn i olika åldrar, mån. 13.00–14.30. Start 13/1. Vi sjunger barnsånger och psalmer, lär oss ramsor och spelar rytminstrument, fikar och umgås. Upplysningar: Sonja Lundberg, tel. 27 70 85. stadsökyrkan Stor & Liten, mån. 12.00–14.30, tors. 09.00–11.30. Vi leker, fikar och sjunger. Start 13/1. Upplysningar: Malin Godmo, tel. 27 70 55. sörbyakyrkan Stor & Liten, tors. 09.30. Start 16/1. Upplysningar:IngaBritt Johansson, tel. 27 70 75.


För barn 6–12 år Se även ”Körer för alla åldrar” bergnäskyrkan Körkul, åk 1–3, tors. 15.00–16.30. Vi sjunger varje gång! Fika 14.45 för den som vill, därefter sång och annat kul. Några söndagar per termin sjunger vi i gudstjänsten. Start 23/1. Korallen, åk 4 och uppåt, tors. 15.00–16.30. Vi sjunger varje gång. Vi startar med fika 14.45 för den som vill, därefter något kul och sedan sång. Några söndagar per termin sjunger vi i guds­ tjänsten. Start 23/1. Bergligan, 8–10 år, äventyr i naturen fem gånger per termin. Se webbplatsen för mer information. Upplysningar: Marina Lundberg tel. 27 70 65, Maria Fors, tel. 27 70 67.


bygdegårdar och missionshus Rutviks bygdegård Körkul, 6–9 år, tors. 15.00–16.30: 15.00 körövning, kl. 15.40 frukt, lek och pyssel. Start 16/1. Happy voices,10–12 år, tors. 16.00–17.30: kl. 16.00 körövning och sedan lek och pyssel. Frukt serveras kl. 15.40 för den som vill ha. Start 5/9. Upplysningar: Inger Asplund, tel. 27 70 34 eller Kari Engesnes, tel. 27 70 36. nederluleå kyrka Söndagsskola, sön. 11.00. I samband med gudstjänsten har barnen sin egen söndagsskola. Upplysningar: Inger Asplund, tel. 27 70 34. porsökyrkan Körkul, 7–9 år, tis. 13.30-15.00. Vi fikar, sjunger och pysslar. Några söndagar per termin sjunger vi i gudstjänsten. Start 14/1. Björnligan, 6–9 år, tor. 14.00–15.00. Fika, pyssel och lek. Start 23/1. Efter plugget, 10–12 år, tis. 14.00–15.30. Fika, pyssel och lek. Start 14/1. Upplysningar: Sonja Lundberg, tel. 27 70 85. stadsökyrkan Körkul, förskoleklass–åk 3, mån. 14.30–15.45, sedan fortsätter de som vill med körsång. Start 13/1. Draget, åk 4–6, mån. 16.00–16.45, sedan fortsätter de som vill med körsång. Start 13/1. Efter plugget, förskoleklass–åk 9, mån. 15.00– 16.30 i S ­ underby fritidsgård. Start 14/1. Upplysningar: Malin Godmo, tel. 27 70 55. sörbyakyrkan Friluffsarna, 9 år och uppåt, tis. 18.00–19.30. Start 14/1. Upplysningar: IngaBritt Johansson, tel. 27 70 75.

Har du en smartphone? Testa gratisappen kyrkguide. Med den får du tillgång till vår kalender direkt i mobilen.


För ungdomar ungdomsgrupp/ledarutbildning, i Petrigården ons. udda veckor kl. 18.00–21.00. Vår ungdomsgrupp/ledarutbildning är till för dig som vill vara med i ett sammanhang där det är tillåtet att ställa svåra frågor om allt möjligt, för dig som vill bli ledare i någon grupp eller för dig som bara vill umgås med andra ungdomar. Start 15/1. Upplysningar: Inger Asplund, tel. 27 70 34, sms 070-190 16 57, Sonja Lundberg, tel. 27 70 85, sms 070-190 16 52, Marina Lundberg, tel. 27 70 65, sms 070-190 16 54. musikalprojekt, i Porsökyrkan ons. jämna veckor 18.00. Träna sång och teater. Start 22/1. Upplysningar: Lars Magnusson, tel. 27 70 86. balla gänget , i Stadsökyrkan varannan söndag 14.30–16.30. För dig med eller utan funktionsnedsättning. Från 14 år och uppåt. Vi fikar, gör något roligt tillsammans, tänder ljus, ber och sjunger. Ibland träffas vi vid andra tillfällen för att till exempel göra en utflykt eller bowla. Start 26/1. Upplysningar: Inger Asplund, tel. 27 70 34, sms 070-190 16 57. konfirmation för ungdomar – se webbplatsen. vuxenkonfirmation – se ”Samtalsgrupper”.


Körer för alla åldrar bergnäskyrkan Körkul, se ”För barn 6–12 år” Korallen, se ”För barn 6–12 år” Projektkör, Konsert med Mariakören 15/2 18.00. Upplysningar: tel. 27 70 64. nederluleå kyrka Nederluleå ungdomskör, från 13 år, Petrigården, tors. kl. 19.00–21.00. Start 16/1. Nederluleå kyrkokör, tis. kl. 19.00, Petrigården. Start 14/1. Koralkören, träffas kl. 10.00, en timme innan gudstjänsten, och övar på gudstjänstens psalmer. Upplysningar: Andreas Söderberg, tel. 27 70 35, Kari Engesnes, tel. 27 70 36 (Koralkören). bygdegårdar och missionshus rutviks bygdegård Körkul, 6–9 år, tors. kl. 15.00–16.30; kl. 15.00 körövning, kl. 15.40 äter vi frukt, följt av lek och pyssel. Start 16/1. Happy voices,10–12 år, tors. kl. 16.00–17.30; kl. 16.00 körövning och sedan lek och pyssel. Frukt serveras kl. 15.40. Start 16/1. Upplysningar: Inger Asplund, tel. 27 70 34 eller Kari Engesnes, tel. 27 70 36.


porsökyrkan Körkul, åk 1–3, tis. kl. 13.30–15.00. Vi börjar med ett enkelt fika. Start 14/1. Sång till hälsa, mån. kl. 13.00. Start 13/1. TonArt, damkör, tis. kl. 19.00. Start 14/1. Efter plugget, kör åk. 4–6, tis. kl. 14.00–15.30. Projekt Musikal, ons. jämna veckor kl. 18.00. Upplysningar: Lars Magnusson, tel. 27 70 86. stadsökyrkan Kornet, förskoleklass–åk 3, mån. kl. 15.45-16.15. Start 13/1. Chorus, åk 4–6, mån. kl. 16.45–17.30. Start 13/1. Teen Gospel, 13–17 år, tor. kl. 17.30–18.30. Start 16/1. Old Town Gospel Choir, mån. kl. 18.30. Start 13/1. Mariakören, blandad kör, ons. kl. 19.30. Start 15/1. Måndagskören, kör för daglediga, jämna veckor kl. 13.00. Start 20/1. Upplysningar: Lennart Johansson, tel. 27 70 54. sörbyakyrkan Sång till hälsa, mån. jämna veckor kl. 13.30-14.30. För mer information om Sörbyakyrkans körverksamhet kontakta Anna-Karin Jonsson, tel. 27 70 72.

Musikskola för barn och ungdomar I Nederluleå församling har vi en musikskola där vi kan erbjuda både sång- och instrumentalundervisning samt körsång. Undervisningen är kostnadsfri och sker i församlingens kyrkor med församlingens musiker som lärare. Antalet platser är begränsat och erbjuds i första hand barn och ungdomar som deltar i församlingens verksamheter och gudstjänster. Vi prioriterar i första hand undervisning i kyrkorgel vilket betyder att den som väljer det ges förtur i kön.

Vill du veta mer om vår musikverksamhet? Kontakta någon av våra musiker eller läs vidare på svenskakyrkan.se/nederlulea


Kyrkan på Campus LTU Lunchmeditation, tis. kl. 12.30–12.55 i Andrummet C302 på LTU. Intro kl. 12.15. Start 14/1. Andakt med nattvard, mån. jämna veckor kl. 12.30–12.55 i Andrummet C302 på LTU. Samtalstid Till samtalsrummet C301 på LTU kan du komma om du vill tala om studier, relationer, stress, tro eller något annat som känns angeläget. Du är alltid välkommen att boka tid för ett samtal. Det är helt kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Upplysningar: Victoria Svärdh, tel. 27 70 84, victoria.svaerdh@svenskakyrkan.se


Mötesplatser och besöksgrupper bergnäskyrkan Tisdagslunch, udda veckor kl. 11.30. Start 28/1. Stickcafé, jämna veckor kl. 13.00. Start 21/1. Öppet hus, tis. kl. 10.00–12.00. Umgås, lek, läs tidningen eller drick en kopp kaffe. Kyrkan är öppen för dig som vill träffa andra för en stunds gemenskap. Start 21/1. Upplysningar: Marianne Marklund, tel. 27 70 63. bygdegårdar och missionshus Börjelslandet/Smedsbyn/Sundom Symöten/stickcafé, tis. udda veckor 13.30–15.00. Vi börjar med en andakt sedan dricker vi kaffe och samtalar om något som vi läst. Den som vill handarbetar. Start i Smedsbyn den 14/1. Upplysningar: Birgitta F Jonson, tel. 27 70 33. nederluleå kyrka/kyrkbyn Kvinnofrukost, lör. kl. 09.00-11.00 i Petrigården. Frukost och föredrag 25/1, 22/2, 5/4.


Café Petri, tis. jämna veckor 13.00–14.30 i Petrigården. Start 21/1. Mat och prat, fre. 10.00–13.00 17/1, 21/2, 22/3, 25/4 i Sockenstugan. En mötesplats för dig som lever i enpersonshushåll. Vi träffas och lagar mat tillsammans. Besöksgrupp. Start: se webbplatsen. Upplysningar: Birgitta F Jonson, tel. 27 70 33. porsökyrkan Stickcafé, tis. jämna veckor kl. 13.00–15.00. Start 21/1. Gläntan, besöksgrupp, tor. kl. 14.00. Start 27/2. Måndagsöppet, mån. kl. 13.00–14.15. Start 13/1. Sång till hälsa, mån. kl. 13.00–13.45. Start 13/1. Musik till hälsa, mån. kl. 14.30–15.15. Start 27/1. Upplysningar: Ulrika Enström, tel. 27 70 83. stadsökyrkan Solgruppen, tor. jämna veckor kl. 17.30. För vuxna funktionshindrade. Start 23/1. Stickcafé, tor. jämna veckor kl. 13.00. Start 23/1. Upplysningar: Stina Öqvist, tel. 27 70 53. sörbyakyrkan Gläntan, besöksgruppm, tor. 15.00. Start 30/1. Gång till hälsa, mån. udda veckor 13.30–14.30. Vi promenerar i ca 45 minuter. Efteråt blir det enkelt fika och avslutning. Start 13/1. Sång till hälsa, mån. jämna veckor 13.30–14.30. Sångstund med blandad repertoar. Start 20/1. Tisdagslunch, jämna veckor 11.30. Start 21/1. Upplysningar: Anna-Karin Jonsson, tel. 27 70 72.


Prästgården samtalskvällar, tor. kl. 19.00–21.00. Vårens tema är ”värderingar”. Ett enkelt fika kostar 20 kr. Det finns teleslinga i Prästgården. Välkommen! 30 januari ”Kraften i våra värderingar” med Kurt Pedersen, samtalsterapeut och processhandledare. 27 februari ”Kan barndomserfarenheter påverka tron i vuxenlivet?” med Maare Tamm, pensionär, filosofie doktor, förtroendevald i Bodens pastorat. 27 mars ”Manlighet och jämställdhet” med Peter Grusmark, projektledare för MER-projektet. 8 maj ”Vapenverkan i själen” med Luisa Landewall, fältpastor FS 24 ISAF/Afghanistan.

Kristen djupmeditation En metod för inte vila och bön. Inga förkunskaper krävs. Ingen anmälan eller kostnad. bagarstugan, vid prästgården i gammelstad Tor. udda veckor kl. 18.00–18.45: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5. Intro kl. 17.30. Upplysningar: Seija Tulokas, tel. 25 37 05. kyrkan på campus ltu, andrummet c302 Tis. kl. 12.30–13.00, 21 januari–27 maj. Intro kl. 12.15. Upplysningar: Ulrika Enström, tel. 27 70 83. sjukhuskyrkan, sunderby sjukhus Tis. kl. 14.30–15.00 året om. Intro kl. 14.00.


Internationellt arbete Har du ett hjärta som klappar både för människor helt nära och för människor långt borta så är du välkommen med i Nederluleå församlings internationella grupp. Vi möts ett par gånger per termin som hel grupp men är också uppdelade i tre mindre grupper: Integration/asylgruppen, Kotobegruppen och insamlingsgruppen.

Vill du engagera dig i Nederluleå församlings internationella grupp? Kontakta Roland Andersson, tel. 0920-166 68, 070-516 66 80.


Formgivning Hanna Wallenberg. Foto IKON bildbank

Svenska kyrkan Nederluleå församling Postadress: Box 42, 954 21 Gammelstad Besöksadress: Församlingsvägen 12 Församlingsexpedition: 0920-27 70 00 nederlulea.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/nederlulea www.fb.com/nederlulea

Verksamhet NLF v2014  

I den här broschyren hittar du verksamhet i Luleå för alla åldrar. Vi hoppas att något ska passa just dig. Om inget annat anges så är det gr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you