Page 1

waarin opgenomen het gemeentenieuws van de gemeente Nederlek 24e jaargang  •  Nederlek Nieuws 1095  •  13 oktober 2009

‘GOED OP WEG’ MET ONTWIKKELING DORPSHART Voorlopig stedebouwkundig ontwerp gepresenteerd KRIMPEN AAN DE LEK - Het Koetshuis was donderdagavond 8 oktober goed gevuld voor de presentatie van het voorlopig stedebouwkundig ontwerp van het dorpshart/centrum van het Lekdorp. In oktober worden de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad. Een nieuw dorpshart komt eraan. Het moet een plaats worden waar plek is voor jonge gezinnen, jonge starters en senioren. “We willen de voorzieningen in Krimpen aan de Lek behouden,” vertelt wethouder van de Haterd. “Daarnaast willen een woonzorgzone en cultuurhuis ontwikkelen.” Het bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en zodoende zijn we weer een stap verder. Ook het volgende

Na afloop van de presentatie mochten de aanwezigen vragen stellen.

ontwerp kan medio november 2009 worden ingezien.” De plannen werden alvast gepresenteerd in Het Koetshuis aan de bewoners van het dorp aan de Lek. Wijzigingen Een drietal wijzingen hebben zich voorgedaan op het vorige ontwerp, zo liet stedebouwkundige de heer Ottes de aanwezigen zien. “Het plan bevat meer park en minder water. Verder is er gekozen voor meer wandvorming bij de hogere bebouwing. Als derde zal de bevoorrading van de nieuwe C1000 niet door de Joost van den Vondelstraat gebeuren, maar achteruit vanaf de Hoofdstraat.” Ook zijn heel veel onderdelen in het plan hetzelfde gebleven: de ASWZ voorzieningen op de plaats van de brandweerkazerne, de verbinding van de dijk naar het park en een parkeerplein met kiosk in het centrum. Het dorpshart zal bestaan uit bebouwing tot en met vier verdiepingen hoog. “Het is de bedoeling dat het hart van het dorp sfeervol wordt met veel baksteenarchitectuur,” aldus Ottes. Ook het cultuurhuis werd nog

LEKKERKERK

Voor al uw electrawerk Tel.: 0180 - 66 30 11 Mail: info@boele-rietveld.nl

eens toegelicht door Toiny Von Fischer. “In het cultuurhuis komen allerlei voorzieningen onder één dak. In ieder geval komt de bibliotheek, SWSN, Crescendo, maatschappelijk werk, Vierstroom Zorgring, Qua Wonen en de gemeente Nederlek erin. De gemeente staat tevens garant voor de exploitatietekorten. Abrahamse de Kock (architect van Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam) is aangesteld als architect voor het cultuurhuis.” ’t Carillon zal er in de nabije toekomst anders uit gaan zien. Dit was ook aanleiding voor een vraag uit het publiek over het klokkenspel. Deelprojectleider Pieter de Jong gaf aan dat er plannen zijn om het Carillon te verwerken in het hoogste bouwpunt van het centrum.” Op 14 oktober zal het concept definitief stedebouwkundig ontwerp worden besproken tijdens de rondetafelgesprekken. Vervolgens komt het onderwerp op 27 oktober aan bod bij de raadsvergadering. Eind november komen de plannen ter inzage te liggen. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheden hoopt de gemeente na twaalf weken over te gaan op een inrichtingsplan. Daarna kan de sloop beginnen en wordt de omgeving bouwrijp gemaakt en kan men in fases gaan bouwen. “We zijn goed op weg,” besluit wethouder Van de Haterd de informatieavond.  PTV

Pieter de Jong gaf antwoord op de vragen van het publiek.

Reparatie APK en Onderhoud

van alle merken auto’s

Aircoservice

ADRES Kerkweg 52 2941 BM Lekkerkerk TEL. 0180-663829 / 661888 FAX 0180-664727 www. garagevanvliet.nl


DINSDAG 13 OKTOBER Lekkerkerk, De Boomgaard, 19.30 uur: Bijeenkomst Eerste Nederlekse Postzegel Vereniging. WOENSDAG 14 OKTOBER Lekkerkerk, Grote zaal Amicitia, 14.30 uur: Optreden Accordeonata, zaal open 14.00 uur. Krimpen aan de Lek, Dertienhuizen, 20.00 uur: Demonstratie glasblazen door de heer Van der Wal. ZONDAG 18 OKTOBER Krimpen aan de Lek, Gebouw Shalom, 10.00 uur: Dienst met Annemarie Marcinek, meer informatie: Pastors Jan en Joke van Dam, 0180- 663129. WOENDAG 21 OKTOBER Lekkerkerk, De Boomgaard, 14.00 uur: Trio GAAF mondharmonica, 55+.

Krimpen aan de Lek, Dertienhuizen, 14.00 uur: Trio GAAF, mondharmonica. Krimpen aan de Lek, het Koetshuis, 20.00 uur: Bijeenkomst Vrouwen van Nu: “Houden wij de voeten droog in de Lopiker- en Krimpenerwaard?” DINSDAG 27 OKTOBER Lekkerkerk, Amicitia, 19.45 uur: NBvP Vrouwen van Nu: Loeklouise Looman met zelfgeschreven verhalen. Zaal open om 19.15 uur. Krimpen aan de Lek, Shalom, 20.00 uur: Creatieve avond, thema Schilderdoek met acrylverf. Meer info tel: 0180-845575. DONDERDAG 29 OKTOBER Krimpen aan de Lek, Dertienhuizen, 14.00 uur: Sjoelen. Lekkerkerk, De Boomgaard, 14.00 uur: Sjoelen in de Boomgaard, 55+.

Dit is een uitgave van Drukkerij Van Meurs | Ridderkerk | 0180 418 200 | www.vanmeurs.com

agenda

Wij hebben niet stil gezeten...

BEZOEK DE VERNIEUWDE SITE WWW.NEDERLEKNIEUWS.COM MAKKELIJK IN GEBRUIK | ALTIJD & OVERAL BEREIKBAAR


OPEN HUIS BIJ JORDENS FYSIO EN MANUELE THERAPIE KRIMPEN AAN DE LEK - Zaterdag 3 oktober was een ieder welkom in de praktijk van Sjaco Jordens in de Marijke Staete 6. De bezoekers konden de inrichting van het pand bekijken onder het genot van een kop koffie of thee. Op 1 september is Sjaco Jordens in Krimpen aan de Lek begonnen na twintig jaar werkzaam te zijn geweest in buurtgemeente Krimpen aan den IJssel. “Hoewel ik in Krimpen aan de Lek aan de Molendijk woon ben ik vreemd in het dorp, ik ging altijd van huis de andere kant op. De eerste maand is erg goed bevallen. Er was heel wat aanloop, er zijn klanten uit Krimpen aan den IJssel meegekomen en daarnaast merk ik dat men benieuwd is naar iets nieuws. Ik heb dan ook verschillende telefoontjes mogen ontvangen voor vragen en afspraken. Het is echt een heel dynamische maand geweest. En nog steeds is er veel te doen. De inrichting is mede afhankelijk van wat past bij het publiek. De oefenzaal moet nog ingericht worden met een loopband- en brug, fiets en krachtapparatuur.” Zelfstandig Voor het eerst is Sjaco Jordens met een eigen zaak begonnen.

Felicitaties waren er voor Jordens vanwege zijn nieuwe zaak.

Sjaco Jordens is blij met zijn eigen praktijk in de Marijke Staete. “Ik werk nu alleen, maar dat is helemaal niet saai. De verloskundigen hebben nu ook hun eigen ruimte hier en dat geeft ook veel leven.” Door een telefoontje kwam Jordens in Krimpen aan de Lek terecht. “Het begon bij de open dag van het complex Marijke Staete/Rotonde. Ik was zelf niet in de buurt, maar ik werd telefonisch getipt dat ik moest komen kijken. Vervolgens heb ik een afspraak gemaakt met de heer Slappendel. De eerste kennismaking was dat de heer Slappendel op zijn fiets door het complex reed. Zo is het balletje gaan rollen.” Bij de inrichting van Jordens’ praktijk is veelvuldig de kleur oranje te zien. “Dat is mijn lievelingskleur,” vertelt Sjaco Jordens. “Het geeft veel vrolijkheid. Dat is ook een voordeel van eigen baas zijn, de kleuren mocht ik zelf bepalen.” PTV

NAAMGEVING SPEELTUIN KRIMPEN AAN DE LEK - Op zaterdag 13 juni 2009 is de speeltuin aan het Baken geopend. Deze speeltuin is betaald met geld van de huurders van de voormalige woningbouwvereniging ‘Ons Belang’. Binnenkort krijgt de speeltuin ook een naam. In de vier maanden dat deze speeltuin voor de jeugd tot 12 jaar is geopend is er erg veel gebruik van gemaakt. Ouders en grootouders vergezellen de kinderen vaak omdat er gelegenheid is geboden aan een tafeltje plaats te nemen. Voorafgaande aan de opening op 13 juni jl. heeft de huurdersvereniging de schooljeugd opgeroepen mee te denken over

LEKKERRR !!

een naamgeving. Hieraan werd een prijsje verbonden. Er werden vele namen ingezonden. De beste keuze is naar de mening van het bestuur gedaan door Annamarie Noordergraaf, Pieter Groenpad 27. Annamarie is 6 jaar en zit op de Floraschool. Op woensdag 14 oktober om 14.00 uur zal de winnende naam door de prijswinnaar worden onthuld aan het Baken.

...en de nieuwe collectie kinderschoenen is óók om op te vreten !

Twins - Trackstyle - Petit Shoes - Clic! - Gaastra - Giga Geox - Innocent - Develab - Lumberjack - Red Rag Le Coq Sportif - Yellow Lab - C.K.S. - Bjorn Borg G.Star - Warmbat - Munich - Meindl - Lowa

COLLECTE NIERSTICHTING KRIMPEN AAN DE LEK - Namens de nierstichting willen we alle collectanten bedanken die de collecteweek in Krimpen aan de Lek tot een succes hebben weten te brengen. De opbrengst van de collecte in Krimpen aan de Lek was € 2653,41. Hartelijk dank allemaal en tot volgend jaar! Collectecomité Krimpen aan de Lek


cOLOFON verschijnt: iedere dinsdag. Oplage: 7.500 sluitingsdatum kopij: donderdag voor 16.00 uur verspreiding: Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Berkenwoude (Heeft u) vragen/opmerkingen over de bezorging? (Heeft u) het Nederlek Nieuws niet ontvangen? Bel Drukkerij van Meurs: 0180 - 41 82 00 redactieadres voor Krimpen aan de Lek: Pieter Veerman tel. 0180-524509 E-mail: pieterveerman@yahoo.com

LEKKERKERK

CADEAUDORP

RIKKOERT JUWELIERS LEKKERKERK

25 JAAR

Titanium Danish Design horloges voor feestelijke prijzen met 50 % Korting

redactieadres voor Lekkerkerk: Anneke Meinema tel. 0180-664437 tel. 06-10256560 e-mail: haproos@hetnet.nl uitgever, advertentieopgaven, administratie, en kopij sturen naar: Drukkerij Van Meurs B.V., postbus 142, 2980 AC Ridderkerk, tel. 0180-418 200 fax 0180-418 127 e-mail: info@vanmeurs.com of bij één van de correspondenten mm prijs: los € 0,34 contracten op aanvraag ‘Nederlekkertjes’ uitsluitend schriftelijk zenden naar het adres van uitgever. (indien te Te Koop Aangeboden met € 5,00) (Zie de bon in dit nummer.) Spelregels Nederlekkertjes TE KOOP GEVRAAGD advertenties zijn gratis. Voor TE KOOP AANGEBODEN moet u een overschrijving van € 5,- bijsluiten.

Er gelden wel enkele spelregels: 1. Alleen particulieren die geen winstoogmerk hebben. 2. Geen koop/verkoop van dieren* 3. Geen koop/verkoop en huur/ verhuur van onroerend goed* 4. Geen personeel gevraagd of aangeboden* 5. Geen familieberichten*

* Voor advertenties van deze aard gelden de mm-tarieven. Bel voor prijsopgaaf tel.: 0180-418 200

Wegens plaatsgebrek is de uitgever niet altijd in staat alle ingeleverde berichten in Nederlek Nieuws op te nemen. Derhalve behoudt de uitgever zich het recht voor om ingezonden kopij niet of later te plaatsen. Tevens worden anoniem ingezonden stukken niet geplaatst.

Bij voorbaat onze excuses voor het evt. ongemak.

Robuust chrono heren horloge met titanium band

Strak design horloge met leren band, groot en klein model

Van € 159,-

Van € 99,-

Voor

Voor

€79,-

€49,-

Bijzonder vormgegeven rechthoekig chrono herenhorloge met leren band Van € 139,Voor

€69,-

Dameshorloge leren band en design wijzerplaat Van € 79,Voor

€39,-

Deze aanbiedingen zijn ook geldig in onze vestiging in Schoonhoven! Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90 info@rikkoert.nl Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

DROGE VOETEN IN DE KRIMPENERWAARD? KRIMPEN AAN DE LEK - Woensdag 21 oktober komen de Vrouwen van Nu voor de tweede keer dit seizoen bij elkaar. Deze avond is de heer Cees J.H. Meijerink te gast met zijn verhaal: ‘Houden wij de voeten droog in de Lopiker- en Krimpenerwaard?’ In lezing met beelden zal Meijerink de toestand in de Lopikeren Krimpenerwaard aan de orde brengen. Met aandacht voor de dijken en de plannen van de regering met dit deel van het ‘Groene Hart’ als onderdeel van de ‘Natte as’ zal de gastspreker komen tot de centrale vraag: Houden wij de

voeten droog? Na de pauze volgt een audiovisuele presentatie. Er worden beelden vertoond over de polder. Er wordt kennis gemaakt met de schoonheid ervan, het dagelijkse leven op de boerderij zoals kaas maken en de geboorte van lammetjes. De avond in het Koetshuis begint om 20.00 uur.

Haven 1-13 Schoonhoven Tel. (0182) 38 26 51 www.rikkoert.nl


‘WEEK VAN DE GESCHIEDENIS’ IN BIBLIOTHEEK KRIMPEN AAN DE LEK - Bibliotheek Krimpenerwaard organiseert vier keer per jaar een serie bijeenkomsten voor senioren rond een thema. Deze keer sluit de bibliotheek aan op het thema ‘Oorlog en Vrede’ van de ‘Week van de Geschiedenis’ die dit jaar wordt gehouden van 17 tot en met 25 oktober.

‘De Vrijheid’ is geopend LEKKERKERK - Op zaterdag 3 oktober klonk op Opperduit 14 bij fam. Ooms het luchtalarm. Dit was het moment dat loco burgemeester dhr. R.P.A. vd Haterd ‘De Vrijheid’ officieel opende. Het openhuis werd deze dag druk bezocht. Vanaf nu zijn we elke 1e en 3e zaterdag van de maand open van 10 tot 16 uur, overige dagen op afspraak (op zondag gesloten). Naast de 2 musea (een 40/45 en een boerenmuseum) is er een zaal waar u iets kunt eten, drinken of

een feestje kunt houden. Bij mooi weer kunt u ook poldersport, kinderspelen of klompengolf doen met eventueel BBQ, uitstekend geschikt voor verjaardagen, kinderfeestjes en overige partijen. Voor info: Fam. Ooms, tel. 0180664120, e-mail: J.Ooms20@kpnplanet.nl.

JUBILEUMEDITIE ZONNEBLOEM THEATER TOURNEE Zonnebloem regio Krimpenerwaard presenteert ‘De Ontmoeting’ KRIMPEN AAN DE LEK - Nationale Vereniging de Zonnebloem bestaat 60 jaar. In het kader van dit jubileum is in samenwerking met Esther Bronkhorst Events een speciale theater tournee ontwikkeld ‘De Ontmoeting’. Aan deze show werken mee Danny de Munk, Henk Poort, Lucie de Lange en Henk van de Meeberg. Het showorkest van Eddy van Damme zorgt voor de muzikale omlijsting. De afdeling Nederlek viert dit jaar haar 12½ jarig jubileum en mede daardoor is de afdeling gastheer voor vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem uit de gehele Krimpernerwaard op maandag 26 oktober a.s. in sporthal De Walvis in Krimpen aan de Lek. De show begint om 14.00 uur. ‘De Ontmoeting’ is een middagvullende voorstelling die van

september 2009 tot en met juni 2010 ongeveer 140 keer wordt gespeeld. Een exclusieve tournee voor ruim 70.000 lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen en Zonnebloemvrijwilligers. ‘De Ontmoeting’ is een prachtige revue-achtige show. Veel zang, in de vorm van heerlijke meezingers, afgewisseld met beroemde sketches zorgen voor groot plezier en ook ontroering. De productie is in handen van Esther Bronkhorst Events, Edwin de Jongh is verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma en de regie ligt in handen van Brigitte Odett.

Woensdag 28 oktober van 10.00 tot 11.30 uur is er een gastspreker in de bibliotheek Krimpen aan de Lek. Jan Kompagnie spreekt naar aanleiding van zijn nieuw verschenen boek ‘De Schrik van Gouda’. In het boek gaat het over het optreden van SD’er Han Balvert in Midden-Holland. Graag

vooraf aanmelden bij uw bibliotheek per telefoon, e-mail of natuurlijk aan de balie. De toegang is gratis, net als de koffie! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Nahon, tel.nr. 0180 - 669999, per e-mail mnahon@bibliothekenkrimpenerwaard.nl.

WANITA ATELIERAVOND OP DE PRINSES IRENESCHOOL KRIMPEN AAN DE LEK - Donderdag 15 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur vindt er op de Prinses Ireneschool Schoolstraat 26 te Krimpen aan de Lek een open atelieravond plaats. Deze atelieravond kunnen ouders en andere belangstellenden en hun kinderen kennis maken met de Wanita ateliers. Op de Prinses Ireneschool wordt eens in de twee weken door de hele school gewerkt in ateliervorm. De kinderen gaan in groepsdoorbrekende groepen naar het atelier van hun keuze en leren daar koken, toneel spelen, trommelen, techniek, schaken of krijgen les van een kunstenaar. Deze vorm van onderwijs, die past in het wanitaplan waarvan elementen op de Prinses Ireneschool zijn ingevoerd, kan op veel enthousiasme van de kinderen rekenen. Om ook ouders en andere belangstellenden nu eens in de gelegenheid te stellen deze manier van onderwijs mee te maken, wordt er op 15 oktober een atelieravond georganiseerd. Na een

algemeen samenzijn kan ieder een atelier kiezen en na afloop wordt er met elkaar nagepraat. Ook de sponsors van het Wanitaonderwijs zijn voor deze avond uitgenodigd.

Heeft u al een stomerijpas? Op al uw kleding 10% korting! Wij verzorgen ook reparaties.

Reformhuis Tilia

Depot Stomerij Uniek Lange Stoep 21 Lekkerkerk Tel. 0180-669047

BRASSERIE

CRIMPENERHOUT


familieberichten

ONDERSCHEIDEND! Later gaan we nog…. maar later is nu en er is voor ons geen later meer Heel verdrietig, maar dankbaar voor de dierbare herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn enthousiaste man, vader, onze lieve opa en broer

Kijk op www.cdanederlek.nl CDA Nederlek:

Dick Gorissen * 14 september 1927

OPGELET!!!!

CDA Nederlek:

Heeft u nog schilderwerk

(binnen/buiten) of heeft u glas nodig?

† 6 oktober 2009

Wij verkopen alle soorten oliebollen van de beste kwaliteit. Iedere dag vers gebakken!

WAARDEBON :

Hanny Pauline en Phil Christopher Isabelle

DE OLIEBOLLENKRAAM VAN V.D. WEERDT uit Stolwijk Standplaats Raadhuisplein in Lekkerkerk van donderdag 15 t/m zaterdag 17 oktober 2009

Bel dan Stefko 06-54758350

en verdere familie De Werf 11 2941 AZ Lekkerkerk De begrafenis heeft zaterdag 10 oktober plaatsgevonden op de Oosterbegraafplaats te Voorburg.

Bij aankoop van een zak van 10 OLIEBOLLEN en tegen inlevering van deze bon 2 OLIEBOLLEN EXTRA GRATIS en/of heerlijke appelbeignets 5 VOOR 5,50 PS. de oliebollenkraam rond de jaarwisseling is NIET van v.d. Weerdt !

Mede namens de kinderen en kleinkinderen wil ik een ieder die met ons meegeleefd heeft na het overlijden van mijn vrouw Gijsberta Vernie - de Koff Bep hartelijk bedanken. 

J. Vernie

Lekkerkerk, oktober 2009

RESTAURANT DE LOET

BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA

OORDEEL ZELF! WWW.DELOET.NL 0180 - 661559

Onderwijspraktijk Kids Support voor: huiswerk begeleiding ● bijles ● citotraining ●

www.onderwijspraktijk-kidssupport.nl


Scouting UIT ZORGEN OVER STRUCTUURVISIE KRIMPEN AAN DE LEK - Op 26 september heeft Scouting Admiraal de Ruyter een informatieve middag georganiseerd voor het College en de raadsleden van Nederlek. Het initiatief komt voort uit de zorgen die de scouting zich maakt in het kader van de structuurvisie.

Schateiland kleuters eten en snoepen in Amicitia De kinderen van de groepen 1 en 2 van “Het Schateiland” liepen vrijdag 2 oktober met koksmuts en schort naar Amicitia. Het thema van de kinderboekenweek 2009 is ‘eten en snoepen’, dat konden ze deze ochtend naar hartelust doen. Op de stoep van het Partycentrum stonden Jacky, Lenie en Piu klaar om de kinderen te ontvangen. Een aantal kleuters assisteerde bij de garderobe. Toen alle jassen netjes hingen, konden ze na een korte uitleg aan de slag. Er werden balletjes gehakt gedraaid en saté gemaakt, kaas,

worst en fruit werd gesneden, ook custard pudding met slagroom stond op het menu. Bij de bar kon iedereen natuurlijk zonder alcohol een eigen cocktail mixen.De tafels waren door de kinderen keurig gedekt en het slot was “eten en snoepen”. De drie gastvrouwen werden door middel van een bloemetje en een groot applaus hartelijk bedankt voor de succesvolle, gezellige en vooral lekkere ochtend.

Burgemeester Van der Kluit en Wethouder Van de Haterd namen deel namens het College. Mevrouw Hofman, mevrouw Smit, de heer Van de Graaf, de heer Langerak, de heer Tiggelaar en de heer Schipper namens de gemeenteraad. Scouting Admiraal de Ruyter was erg vereerd met de grote belangstelling. Met de zeeschouw Platte Muyl is het gezelschap opgehaald in Lekkerkerk. Zij hebben lekker een uurtje gevaren onder het genot van een kopje koffie en broodjes. De sleepboot Skua en de vletten zijn ze tegemoet gevaren. Inmiddels stonden de Scouts klaar op het terrein in Krimpen aan de Lek, waar na de officiële opening

het spel de Kolonisten van Catan werd gespeeld. De deelnemers en gasten konden door middel van verschillende Scoutingspellen en behendigheidjes grondstoffen verdienen. Na het spel zijn er met een roeiopdracht diverse scouts “overgevlogen” naar een volgende groep. Dolfijnen vlogen over naar Zeeverkenners, Zeeverkenners naar Wilde Vaart. Aan het eind van de middag heeft De Platte Muyl de gasten weer terug naar Lekkerkerk gebracht. Het is een erg gezellige bijeenkomst geworden, er is op een prettige manier met elkaar gesproken, ook over de voortgang van het structuurvisietraject.

Per boot werden de gemeentebestuurders opgehaald.

PASSAGE LEKKERKERK REGIO - Hierbij nodigt Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging, U uit voor dinsdagavond 13 oktober. Deze avond komt Mevr. A. de Koning uit Bunnik, zij gaat ons vanavond alles vertellen over vilten en het maken van vilt van schapenwol

in Kyrgystan. Deze avond begint om 19.45 uur in de Ichthuskerk, Kerkweg 34 in Lekkerkerk. U bent van harte welkom. Het Passage bestuur

Inzet Dilettant velt Slikkerveer 4-1 REGIO - Dilettant startte na het beginsignaal van scheidsrechter Schellingerhout furieus met goed druk naar voren waardoor de bezoekers uit Slikkerveer zich voornamelijk tot verdedigen moesten beperken. In de eerste minuut kreeg Remco Mulders een goede kans maar keeper Kevin Brouwer stond een vroeg doelpunt in de weg. Kort hierop werd een goal van Peter de Vries afgekeurd wegens buitenspel. Tot ieders verrassing waren het toch de gasten die na 12 minuten op voorsprong kwamen; een vrije trap vanaf de rechter kant werd door Ernst Both doorgekopt, en tussen een mêlee van Dilettant verdedigers wist Jair Umarella het laatste tikje tegen de bal te geven en werd op het nieuwe elektronisch scorebord de 0-1 genoteerd. Uit zo’n breed op-

gezette aanval was het in de 35e minuut raak voor de thuisclub; uit een goede combinatie op het middenveld werd Remco Mulders vrij voor keeper Kevin Brouwer gespeeld en de keeper kon het vlammende schot niet onder controle krijgen waarbij uit de rebound Peter de Vries de gelijkmaker kon aantekenen. Vlak voor rust was Dilettant dichtbij de 2-1; een vrije trap van Stefan de Kok werd door Jesper v.d. Adel buiten bereik van de Slikkerveerse sluitpost ingekopt maar de inzet werd door een ver-

dediger van de lijk getikt, zodat beide ploegen met 1-1 aan de thee konden gaan. In de 57e minuut gaf Peter de Vries een dieptepass op Remco Mulders, die met een fraaie lob de doelman van Slikkerveer kansloos liet en de 2-1 aantekende. Slikkerveer was niet bij machte door goed storend werk van het Krimpense middenveld de wedstrijd te doen kantelen; sterker nog de Dilettanters bleven drukken en met een fraaie kopstoot in de verre hoek van Marnix v.d. Adel werd in de 67e minuut werd de wedstrijd eigenlijk beslist (3-1). In de slotfase eiste Marnix v.d. Adel de hoofdrol voor zich op door in de 80e minuut uit een vrije trap de keeper van Slikkerveer Kevin Brouwer tot een grootse redding in de lin-

ker bovenhoek te dwingen, maar 4 minuten later moest deze doelman zijn meerdere toch erkennen in Marnix, die na een fraaie solo strak afrondde. (4-1). Met een publiekswissel door Richard Mank in de 85e minuut werd aan de helden Remco Mulders en Marnix v.d. Adel onder luid applaus van het talrijke publiek hun verdiende rust gegund. Met nog een gele kaart voor invaller Asrhul Tholenaars kwam het gele kaarten klassement op 3-2 voor Slikkerveer te staan maar de echte punten bleven met deze 4-1 overwinning in Krimpen aan de Lek. Komend weekend is de thuiswedstrijd tegen nr. 2 Swift Boys uitgesteld vanwege alle openingsfestiviteiten.


Prachtige nieuwe banken!

Goede service verzekerd!

Alles onder één dak Makelaardij Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Als Onderlinge kunnen wij u een volledig dienstpakket aanbieden tegen een zeer aantrekkelijk tarief omdat wij zonder winstoogmerk werken. Een goed advies kost niets en bespaart u veel! Dus waarom zou u ons niet even bellen?

Bezoekadres: Raadhuisplein 2, Lekkerkerk Postadres: Postbus 2600, 2940 AC Lekkerkerk Telefoon: 0180 - 66 16 44   Telefax: 0180 - 66 43 43 E-mail: info@lek-en-ijssel.nl   Website: www.lek-en-ijssel.nl

Lees Nederlek Nieuws online: www.nederleknieuws.com


REBO DESIGN VOOR UW GRAFISCHE VORMGEVING

Fotoboeken gaven een beeld van de VBSK door de tijd.

KRIMPEN AAN DE LEK - Vrijdag 2 oktober ging de website www. rebodesign.nl van Renske Borst de lucht in. Deze lancering betekende tevens de start van een eigen bedrijf voor de achttienjarige. In het derde lesjaar van haar studie grafische vormgeving op het grafisch lyceum te Rotterdam begint Renske Borst met haar eigen bedrijf als freelancer. “De laatste jaren heb ik veel geleerd op het gebied van grafische vormgeving. Ik heb leren werken met de computerprogramma’s en ik kan inmiddels alles op het gebied van grafische vormgeving uitvoeren.” Om die reden wil Renske ook naast haar studie aan de slag gaan met haar eigen bedrijf. “Bij mijn opleiding maak ik deel uit van de beste tweedejaarsstudenten. Samen met 23 andere studenten ben ik geselecteerd voor een masterclass. Met deze masterclass krijg ik de kans om andere opdrachten te doen dan de overige tweedejaarsstudenten. Wij krijgen opdrachten van buiten de school, die organisaties ook echt gebruiken. Zo gaan we binnenkort aan de slag bij het station Rotterdam Centraal met het grafisch vormgeven van een schutting. Verder krijgen de studenten uit de masterclass betere stages aangeboden.” Creatief De creativiteit die bij het grafisch vormgeven belangrijk is, zat er bij Renske al vroeg in. “In de tweede klas van de middelbare school maakte ik al

mijn eigen tijdschrift en dat heb ik nog eens gedaan als profielwerkstuk. Ook op mijn huidige opleiding heb ik het hartstikke naar mijn zin: een goede sfeer, fijne leraren en veel vrijheid. Je zit hele dagen achter de computer, maar dat is niet vervelend.” Een volgende stap voor Renske is de start van een eigen bedrijf. “Ik hoop veel nieuwe opdrachten binnen te halen. Er staat waarschijnlijk al een leuke opdracht op het programma voor een groot eetcafé in Rotterdam, het vormgeven van de nieuwe menukaart. Ik ben ontzettend enthousiast, heb een flexibele instelling, zorg voor een passende stijl bij de opdrachtgever en daarnaast werk ik voor een mooi tarief,” aldus Renske. REBO design (REBO staat voor Renske Borst) is er voor het vormgeven van onder andere posters, flyers, brochures, visitekaartjes, websites en huisstijlen.  PTV

Renske Borst zelfstandig aan de slag als grafisch vormgever.

Handige helpers bij de SWSN-klusjesdienst! NEDERLEK - Iedereen heeft weleens van die kleine klusjes in en om het huis, die u zelf niet meer kunt doen en waarvoor u geen of moeizaam een beroep kunt doen om familie. Bij de SWSN zijn sinds begin 2009 een aantal enthousiaste vrijwilligers actief voor de klusjesdienst! Bent u 55+ en woonachtig in Nederlek, dan kunt u contact met ons opnemen om te bekijken of uw klus mogelijk door onze vrijwilligers uitgevoerd kan worden. U kunt hierbij denken aan kleine dingen als het ophangen van een schilderij, plank of kapstok, kraanleertjes vervangen, reparatie aan meubelen of kast, het vervangen van lampen, etc. etc. Mocht u overwegen om de klussendienst in te schakelen, dan

vragen wij wel uw aandacht voor het volgende: de klusjesdienst is er niet om complete kamers te witten of te behangen; het gaat echt om (kleine) klusjes! Heeft u een klusje voor onze klussendienst, dan kunt u contact opnemen met de SWSN, op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, via telefoonnummer: 0180522.45. De kosten voor deze klusjesdienst bedragen € 5,00 per uur.

20 JAAR VBSK GEVIERD MET FEESTELIJK SAMENZIJN KRIMPEN AAN DE LEK - Vrijdagavond 2 oktober vierde de Vrouwenbijbelstudiekring haar twintigjarig bestaan. Het was een feestelijke avond waarin herinneringen van vroeger werden opgehaald. Mady Riko, een van de vier bestuursleden anno 2009, heette de aanwezigen van harte welkom op de speciale avond. Een speciaal welkom was er voor oud(bestuurs)leden. Uit het eerste bestuur van de VBSK was Wilma Boer aanwezig. “Samen is een woord dat bij de Vrouwenbijbelstudiekring hoort,” vertelt Mady. “Samen zoeken, denken, luisteren en elkaar helpen. Dat zijn ervaringen van twintig jaar VBSK en dat is wel een feestje waard.” Wat doet de Vrouwenbijbelstudiekring nou eigenlijk. “We luisteren met en naar elkaar. We praten en zoeken naar wat God en Zijn woord voor ons betekent.” Het gevoel van de VBSK was ook terug te vinden in het eerste lied dat deze avond gezongen werd: ‘Samen in de naam van Jezus’. Ontstaan In 1989 werd het idee geboren van de VBSK. De kerkraad van de Hervormde kerk werd aangeschreven, mensen werden verzameld en een zaaltje in de Rotonde werd gehuurd. “Na twintig jaar is de formule eigenlijk nog hetzelfde,” vertelt Mady. “We praten met elkaar, er zijn sprekers of we kijken met elkaar een video. Tegenwoordig zijn we ook iets moderner en worden er ook dvd’s bekeken. Ook hebben we jaarlijks een uitje, maar daar zit altijd een diepere laag onder. Het is ook

de bedoeling dat we door de uitstap geestelijk gesterkt worden. We hebben veel met elkaar meegemaakt, we hebben gehuild en gelachen.” Dominee van Loon was de gastspreker op deze speciale avond en hij vond het een eer aanwezig te zijn. Van Loon gaf de aanwezigen handvatten mee om te leren denken als een christen door middel van een bijbels denkkader. Na het verhaal van dominee van Loon konden de mensen hun vragen stellen over het onderwerp. De speciale avond werd afgesloten met het ophalen van herinneringen onder het genot van een hapje en een drankje. PTV Mady Riko verwelkomde de aanwezige vrouwen én mannen.


gemeentenieuws Spreekuur volgens afspraak Afspraken kunt u maken via het bestuurs­ secretariaat op telefoonnummer 0180-667709. Gesprekken burgemeester Van der Kluit - de Groot Dagelijks, met afspraak. Spreekuur wethouder Van de Haterd Dagelijks, met afspraak. Gesprekken wethouder Wassenaar Dagelijks, met afspraak.

Gemeente

Nederlek

Kijk voor meer informatie en het programma op www.nederlek.nl / Nederlek Actueel of op www.groenehartarchieven.nl onder het kopje ‘nieuws’. Wilt u het programma toegezonden krijgen, stuur dan een email naar middenholland@groenehartarchieven.nl. Voor de workshops, de rondleidingen en de lezing kunt u zich van tevoren aanmelden via bovenstaand mailadres of telefoonnummer 0182 - 521821. De open dag vindt plaats in het Streekarchief Midden-Holland, Groeneweg 30 te Gouda. Het Streekarchief is geopend van 10.00 uur tot 16.00

Bouwvergunningen Publieksbalie donderdagochtend 15 oktober a.s. gesloten! In verband met het sectoruitje van de sector Grondgebied, is de publieksbalie donderdagochtend 15 oktober a.s. gesloten is.

Open dag Groene Hart Archieven 17 oktober a.s.

Hieronder staan de aanvragen die recentelijk bij de gemeente zijn ingediend. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Voor inzage zie kader. Aanvragen Bouwvergunning: Ontvangen 30.09.2009 Lekkerkerk, 2941 BL, Kerkweg 257 vergroten woonhuis Verleende Bouwvergunning: Verzonden 01.10.2009 Lekkerkerk, 2941 EP, Tiendweg West plaatsen 6 lichtmasten 05.10.2009 Krimpen aan de Lek, 2931 XL, Looierijstraat 2a vernieuwen gevelbeplating en dakbedekking

Op zaterdag 17 oktober a.s. organiseren de Groene Hart Archieven weer een aantrekkelijke open dag. Nieuwe bezoekers kunnen kennis maken met de rijkdom van archiefbronnen / archieven. Vertrouwde bezoekers krijgen de kans om eens verder te kijken dan de studiezaal.

Voor ter inzage liggende stukken geldt: De stukken die betrekking hebben op bouw-, milieu-, en verkeerszaken kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op maandagen van 13.30 uur tot 18.00 uur inzien bij de publieksbalie van de afdeling VROM op het gemeentehuis te Lekkerkerk, telefoon 0180-667722. De publicaties van de vergunningen zijn tevens op de website te raadplegen, zie www.nederlek.nl • actueel • bekendmakingen Zienswijzen Iedereen kan bij een vrijstelling, ontwerpvrijstellingsbesluit, ontheffing of projectbesluit tijdens de termijn van inzage zijn/haar zienswijze schriftelijk (of mondeling) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. De zienswijze dient uw naam, adres en motivering te bevatten. Bezwaarmogelijkheden Tegen genomen besluiten (verleende vergunningen e.d.) kunnen belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager (zie datum bij besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar en een volmacht indien een ander, namens belanghebbende het bezwaarschrift indient. Voor nieuws, informatie en producten, kunt u terecht op www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 13 oktober 2009


Gemeente algemene beschouwingen 2010 Nederlek

Algemene beschouwingen 2010 SGP Nederlek 25 jaar De dorpen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk die respectievelijk 900 en 750 jaar als zelfstandige gemeenten aan de vele vragen en ontwikkelingen het hoofd konden bieden, bleken volgens de wijsheden en inzichten van onze Landsregering daar ineens niet meer toe in staat. Dus een herindeling en samenvoeging van beide dorpen tot één gemeente werd van bovenaf opgelegd en besloten. Nu bestaan we als Nederlek al 25 jaar en blijken alweer volgens de Haagse wijsheid niet in staat de zorg en service aan onze inwoners te kunnen bieden die volgens hen vereist is. Ondanks de positieve uitslagen van twee kort na elkaar uitgevoerde bestuurskrachtmetingen. Dat recente besluiten binnen de kortste tijd leiden tot nieuwe besluiten ligt ons inziens niet aan de complexe vragen van deze tijd, maar aan de kwaliteit van de besluiten. Wat is er in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk veel beter gegaan na de herindeling in 1985 dan in de eeuwen daarvoor? Nu worden we na amper 25 jaar met hetzelfde Haagse hobbyisme opgezadeld. Wij als SGP zullen in de carrousel van spraakverwarring en onzekerheden de beste oplossing voor Nederlek blijven zoeken. Ook de overige Krimpenerwaardgemeenten zijn het slachtoffer van het onrustzaaiende verdeel en heers principe van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, of dreigen dit te worden. Wat is er bijvoorbeeld in Capelle aan den IJssel (55.000 inwoners) of Gouda (65.000 inwoners) beter dan in Nederlek? Maar de provincie vermoedt dat wij een probleem hebben, dit vermoeden is op de meest onbewijsbare en ongegronde redenen gebaseerd. Vervolgens heeft de provincie een commissie benoemd (commissie Leemhuis) met maar één opdracht en één vereist eindresultaat. De gemeenten krijgen de opdracht de oplossing aan te dragen met de duidelijke restrictie niet te vertellen wat we NIET willen maar wat we WEL willen. Overeind blijft dat de provincie één gemeente Krimpenerwaard wil met

aansluiting bij Regio Rijnmond. Begrijpelijk dat er in de Krimpenerwaard grote onrust en verschil van inzicht is ontstaan. Is de provincie er nu om ons te steunen, of zijn wij er om de problemen van de provincie op te lossen? Elektronische perfectie Het EGEM project is in volle gang. EGEM staat voor E-Gemeente. Dat houdt de digitale behandeling en afhandeling van gemeentezaken en diensten in, zodat alle denkbare gegevens van de burger in digitale bestanden zitten. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden met de Belastingdienst, Vreemdelingendienst, Justitie, AIVD, Kinderbescherming, etc. Het gevaar kunt u wel raden. Iedere instantie kan met één muisklik over al je gegevens beschikken als je aan een loket alleen je Burger Service Nummer (vroeger SoFinummer) noemt. Het digitaal netwerk, zowel landelijk als gemeentelijk, nadert de perfectie. Alleen de burger beseft niet, of niet voldoende, dat hij/zij in een netwerk gestrikt en gevangen zit waaraan niet is te ontkomen. Nu ook de vingerafdruk in het paspoort moet, wat tevens ook weer in databases van opsporingsdiensten wordt ingebracht, heeft de overheid ontzettend veel technische middelen om de burger in de gaten te houden. De ontwikkeling van het Elektronisch Kinddossier maakt het levenslange toezicht compleet. Het enige wat nog moet gebeuren is een camera in elke huiskamer… De grote massa zit volkomen gevangen en alleen een (ongewenste?) overheid en de criminaliteit kunnen nóg harder en efficiënter toeslaan! Deze ontwikkelingen worden ons helaas van bovenaf opgelegd en stellen de SPG fractie niet gerust. Bezuinigingen De begroting is met de nodige bezuinigingen ook dit jaar sluitend te krijgen. Zoals we nu kunnen overzien moet er de komende jaren nog meer bezuinigd gaan worden. Het college stelt voor om op dit moment te volstaan met bezuinigingen om alleen de begroting 2010 sluitend te krijgen. Volgend jaar zullen er dan opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. De SGP staat een gezond financieel beleid voor. Als we nu al zien dat de tekorten in de komende jaren oplopen, moeten we daar nu al op inspelen. De SGP fractie wil zo veel mogelijk toewerken naar een sluitende meerjarenbegroting met concrete bezuinigingen. De huidige omstandigheden vragen daarom. Ook in

Voor nieuws, informatie en producten, kunt u terecht op www.nederlek.nl

de Structuurvisie zitten nog risico’s. Huizen worden minder snel verkocht en de gemeente heeft al veel kosten gemaakt terwijl er nog geen inkomsten tegenover staan. Hoe lang gaat dat duren en hoelang houden we dat vol? We zijn een financieel gezonde gemeente, maar we moeten wel op onze hoede zijn. Meetbare doelstellingen Een van de taken van de gemeenteraad is het controleren van het college. Het is van belang dat vooraf duidelijk is wat het college wil bereiken, zodat er achteraf ook controle kan plaatsvinden. Recent is daarom in de raad besloten om twee thema’s (Buurtprojecten en WMO/jeugd) in de begroting 2010 nog beter uit te werken in meetbare doelstellingen. De SGP fractie heeft hiermee ingestemd en was benieuwd naar de uitwerking van deze thema’s. Nu we de uitwerking van die thema’s hebben gezien kunnen we onze teleurstelling niet onderdrukken. Helaas blijven de voorstellen steken (vooral bij het thema WMO/jeugd) bij het opstellen van een nota, het organiseren van een congres en het uitschrijven van een ideeënwedstrijd. Op zichzelf allemaal nuttig en nodig, maar helaas erg algemeen en weinig ambitieus. Is het college bereid om de doelstellingen ambitieuzer te formuleren? Centrum voor Jeugd en Gezin Het Kabinet wil in elke Gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook onze Gemeente moet voor 2011 zo’n centrum hebben. Een centrum dat aansluit bij de behoefte van de inwoners. Maakt dit centrum misschien ook hangplekken overbodig? Hangjeugd is uiteindelijk een GEZINS-probleem! Ten slotte In deze economisch onzekere tijden is het een waardering waard dat college en ambtelijk apparaat ons deze begroting kunnen aanbieden. De raad zal haar keuzes moeten maken om hem ook sluitend te krijgen. Als SGP fractie wensen wij u allen Gods onmisbare Zegen toe in de uitvoering van de vele taken en raad en college wijsheid in de te nemen besluiten. De SGP fractie, Dick den Braber Maarten Both Nederlek Nieuws - 13 oktober 2009


Gemeente algemene beschouwingen 2010 Nederlek de Krimpenerwaard hiervan kan profiteren? Deelt het college de mening, dat de tijd weer rijp is voor een burgertevredenheidsonderzoek?

Algemene beschouwingen 2010 Werkgroep ‘84 Werkgroep’84 (WG’84) heeft veel waardering voor het werk, dat door de ambtelijke organisatie is verzet. De huidige economische recessie en daarmee de slechte financiële vooruitzichten voor de komende jaren hebben direct gevolgen voor de uitkeringen uit het gemeentefonds, dus voor de meerjarenbegroting 2010. Een structureel tekort dreigt. De inspanning om een sluitende begroting te realiseren is groot. Ombuigingen moeten worden gerealiseerd en keuzes gemaakt. WG’84 denkt dat de gemeente niet moet investeren in de onzekere bestuurlijke toekomst van de gemeente. Maar meer conserverend te werk moet gaan in zaken als het instand houden en verbeteren van voorzieningen. Daarom wil WG’84 bijvoorbeeld niet bezuinigen op brandweer, onderwijs, monumenten, dorpsverbetering e.d. WG’84 wil de discussie aangaan met de fracties over de noodzakelijke ombuigingen. Algemeen bestuur De bestuurlijke toekomst van Nederlek is onzeker. Niet alleen WG’84, maar de gehele gemeenteraad heeft unaniem gekozen voor zelfstandigheid op basis van samenwerking in K5-verband. De provincie, zie rapport Leemhuis, legt echter een grote druk op de K5-gemeenten om te fuseren tot één gemeente (inclusief Krimpen aan den IJssel). WG’84 staat achter het standpunt te trachten de regie in eigen hand te nemen en onderzoek te doen naar alternatieven. Het genomen besluit tot een burgerenquête dient zo spoedig mogelijk te worden uitgevoerd. Daarnaast moet loyaal samengewerkt blijven worden binnen K5-verband. Nu deze samenwerking het laatste jaar behoorlijk op gang is gekomen is het jammer, dat andere gemeenten dit als hefboom hebben gebruikt om tot herindeling te komen. WG’84 vindt het buitengewoon triest, dat het landelijke communicatienetwerk C2000 dat ingezet wordt door hulpdiensten bij rampen en grootschalige incidenten, na 9 jaar, nog steeds onvoldoende blijkt te werken. Het “digitale netwerk” C2000 heeft een slecht, ja soms helemaal geen bereik in landelijke gebieden. Hulpverleners, die geen contact met de meldkamer kunnen krijgen, lange wachttijden en slechte verbindingen zijn schering en inslag. Communicatie is van levensbelang! Met de druk bevaren rivier naast onze deur is dit een onaanvaardbaar feit. Het Rijk trekt 3,5 miljoen euro per jaar uit om dit te verbeteren. Kan het college aangeven hoe

Openbare Orde en Veiligheid Als vuistregel geldt één agent per 5.000 inwoners. Wanneer komt de derde wijkagent in Nederlek? Al enige jaren schrijft het college dat de brandweerkazerne in Lekkerkerk niet aan de eisen voldoet. Dus vraagt WG’84 opnieuw: wanneer en waar, komt er een nieuwe kazerne? Al geruime tijd zijn er klachten over het gedrag van de jeugd bij sporthallen en winkelcentra. Welke maatregelen heeft het college hier tegen genomen en welk vervolg is er in gedachten? De buurtpreventie en ook de bemiddelingsprojecten lijken goed op gang te komen. Heeft het college nog verdere plannen hierbij? Verkeer en vervoer Heeft het college inmiddels een duidelijk beeld hoe de verkeersafwikkeling, in het nieuwe winkelcentrum van Krimpen aan de Lek, zal gaan verlopen. Ook in de verkeersstromen in de Hoofdstraat is WG’84 geïnteresseerd. Bij de presentatie aan de raad heeft het onderzoeksbureau gesteld dat de dorpen in onze gemeente uitzonderlijk weinig groen bezitten. Dit klemt in het bijzonder bij de revitalisering van het industrieterrein in Lekkerkerk. Beide voormalige parkeerplaatsen zijn nu volgebouwd. Delen van de openbare weg zijn inmiddels gemarkeerd en in gebruik genomen als parkeerruimten. Is dit gewenst beleid? De druk om nieuwe parkeerruimten in te richten in het zo schaarse groen zal groter worden. Is het college bereid dit gegeven (schaars groen) mede in overweging te nemen bij het inrichten van nieuwe parkeerplaatsen, ook bij incidentele gevallen? Een goede en veilige fietsroute, voor de schooljeugd, tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel vindt WG’84 belangrijk. Wil het college toezeggen dat hieraan aandacht gegeven zal worden bij het opnieuw inrichten van het Krilpad? Economie Is het noodzakelijk de financiering van het revitaliseren van de bedrijfsterreinen in Lekkerkerk alleen op het komende begrotingsjaar te laten drukken? De werkzaamheden zullen over meer jaren uitgesmeerd plaats vinden. De benodigde € 500.000 hoeft toch niet helemaal op het jaar 2010 te rusten? Grote zorgen maakt WG’84 zich over het centrum van Lekkerkerk. Beide winkelstraten en ook het Raadhuisplein verdienen aandacht om ook in de toekomst een trekpleister te zijn. Hoe en wanneer wil het college het voorgenomen onderzoek uitvoeren zonder een budget? Hoewel het “veenweidepact” zich in hoofdzaak buiten onze gemeente afwikkelt zijn er effecten die ook in onze gemeente kunnen spelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het halveren van de stankcirkels (van 100 naar 50 meter). Zijn er in onze gemeente situaties waarbij dit een oplossing kan zijn? Zijn er in de gemeente plekken waar dit tot ergernis kan leiden? Onderwijs Nog steeds zijn er klachten over de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Dit is ongewenst voor de gezondheid en de concentratie van de kinderen. Het Rijk heeft recent ca. 100 mln. euro beschikbaar gesteld hiervoor mede om de malaise in de bouwwereld

Voor nieuws, informatie en producten, kunt u terecht op www.nederlek.nl

te verlichten. WG’84 heeft onlangs gevraagd of het college wil bevorderen, dat ook scholen in Nederlek hiervan kunnen profiteren door een aanvraag in te dienen. Hoe is de stand van zaken? WG’84 wil niet dat scholen het slachtoffer worden van de bezuinigingen om de begroting sluitend te krijgen. Cultuur, Recreatie en Monumenten Wanneer wordt er een definitieve beslissing genomen over een jeugdhonk in Lekkerkerk? Is het te realiseren Kindcentrum een optie? Of kiest men voor het voorstel van WG’84 (gecombineerde huisvesting met de Brandweer, ANBO en Vrolek) aan de Dammestraat? Het speelplaatsenplan moet worden geactualiseerd. Diverse speelplaatsen in de wijken zijn uiterst sober ingericht. WG’84 is van mening dat dit beter moet en kan. Een houtsnipperondergrond is niet meer van deze tijd. Hoe denkt het college over kunstgras? Altijd schoon, netjes, ongevaarlijk, een sieraad voor de wijk. Hoe staat het college tegenover een gefaseerde invoering hiervan? WG’84 is fel gekant tegen het verlagen van de financiële reserve voor monumenten. Het monumentenbeleid is nota bene niet of nauwelijks in werking getreden. De monumentenlijst is nog steeds niet definitief. Ook de aanwijzing van een gedeelte van de Voorstraat in Lekkerkerk als “beschermd dorpsgezicht” is niet ter hand genomen. (aangenomen motie WG’84) Is het college zich bewust van de betekenis van ons culturele erfgoed? Sociale dienst en Maatschappelijk werk WG’84 ziet dat het college de kostenvergoeding aan Kwadraat wil verhogen. Is dit voorstel realistisch vergeleken met andere aanbieders? Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting WG’84 is tevreden over de zichtbare resultaten van de uitgevoerde- en in uitvoering zijnde projecen van de structuurvisie. WG’84 blijft wel bezorgd, omdat de diverse deelplannen bijna gelijktijdig opgeleverd worden, zodat een hausse aan woningaanbod ontstaat. De naweeën van de economische recessie als gevolg van de financiële kredietcrisis kunnen nog jaren duren met kostbare leegstand tot gevolg. Deelt het college deze, door ons al eerder uitgesproken, zorg? Het project IHC- en Stoommolenterrein ontbreekt in het lijstje met projecten. Betekent dit weer een uitstel voor dit unieke waterproject? Het initiatief van WG’84 voor een extra structureel budget ad. € 50.000,- voor het groenstructuurplan is niet meer in de begroting terug te vinden. Waarom niet? Dit verbetertraject voor de groenstructuur, destijds raadsbreed ondersteund, loopt deels parallel aan projecten van de structuurvisie. WG’84 vraagt aan het college hoe en op welke wijze tot nog toe aan dit budget vorm en inhoud is gegeven? Weerstandsvermogen De omvang van de algemene reserves t.o.v. de in de begroting beschreven risico’s windt WG ’84. willekeurig. De inschatting van de financiële risico’s, per project, is subjectief en soms boterzacht. WG’84 wil daarom de discussie aangaan of het begrote vereiste weerstandsvermogen aan de hoge, de normale dan wel aan de lage kant is. Kan het college (c.q. de afd. Financiën) aangeven wat bij benadering de reële, aanvaardbare vrije financiële ruimte is binnen het in de begroting opgenomen weerstandsvermogen? Nederlek Nieuws - 13 oktober 2009


Gemeente algemene beschouwingen 2010 Nederlek oolheffing. De nieuwe rioolheffing is een zogenaamde bestemmingsbelasting, de gemeenteraad kan ervoor kiezen om de inzameling van huishoudelijk afvalwater en de kosten voor inzameling van overtollig hemelwater en grondwater te scheiden. De VVD wil uitgaan van 1 aanslag voor heffing van rioolrecht.

Algemene beschouwingen 2010 VVD Een jaar geleden leken de bomen tot in de hemel te groeien. De septembercirculaire stelde voor 2009 een groei van het Gemeentefonds in het vooruitzicht van 4,5 procent. De uitkering van het Gemeentefonds zou blijven groeien tot 2013. Het economische tij keerde echter snel. Het rijksbeleid is er inmiddels opgericht om te komen met bezuinigingsvoorstellen tot 20 procent van de rijksuitgaven. Ook de gemeente Nederlek ontkomt niet aan de gevolgen van de economische crisis. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn fors lager dan werd verwacht. Daarnaast wil de Regering vijftig miljoen euro bezuinigen op de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). De vraag is dan: wat voor gevolgen heeft dat voor de inwoners van Nederlek, kan de gemeente met deze extra bezuinigingen nog wel voldoen aan een efficiënte uitvoering van Moakten. Eerder dit jaar hebben wij net als zoveel andere gemeenten projecten mogen aanmelden die versneld zouden kunnen worden uitgevoerd ter bestrijding van de economische crisis. De Rijksbezuinigingen werken nu averechts op onze investeringen. Nederlek krijgt de komende jaren ook indirect te maken met de gevolgen van het kabinetsbeleid, door de economische crisis raken veel mensen hun baan kwijt: gevolg er wordt een groter beroep gedaan om de gemeentelijke uitkeringen c.q. schuldhulpverlening. Meer mensen zullen een beroep op de gemeente doen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Wij verwachten van het college zo snel mogelijk een overzicht m.b.t. de ontwikkelingen aangaande de werkloosheidscijfers in Nederlek en een overzicht van de prognoses van mensen die gebruik zullen maken van het kwijtscheldingsbeleid. Maatregelen De meerjaren begroting 2010 vertoont een structureel tekort zonder ombuigingen van 0,7 miljoen in 2010 en dit tekort loopt op tot 1,8 miljoen in de opvolgende jaren. Zonder bezuinigingen krijgen we de begroting niet sluitend en volgt repressief toezicht van de provincie. De VVD is er voorstander van om de begroting materieel sluitend te maken (structurele lasten dekken door structurele inkomsten) en voor de jaren 2011 t/m 2013 te volstaan met een taakstellende bezuiniging. De VVD wil zo min mogelijk lastenverzwaring voor de burgers, in voorafgaande jaren zijn er steeds dalingen te zien geweest van het OZB –tarief. Helaas ontkomen wij er ook niet aan om in te stemmen met een verhoging van de OZB ( onroerende zaakbelasting) van 3,5 %, en voor de heffing afvalstoffenheffing en rioolrecht een inflatiecorrectie toe te passen van 2%. Rioolrecht De wet gemeentelijke watertaken is door het rijk vastgesteld. Deze wet regelt de zogenaamde verbrede ri-

Nota reserves en voorzieningen De reserves en voorzieningen zijn wettelijk eigendom van de raad. Het is dan ook met enige aarzeling dat wij tegen het verzoek van het college aankijken om het college gelimiteerd te laten beschikken over de reserves met aangewezen bestemming tot een bedrag van 100.000 euro. Zolang het beleid volgens afspraak verloopt, hebben wij er geen moeite mee om achteraf geïnformeerd te worden, echter bij gewijzigd beleid willen wij vooraf geïnformeerd zijn. Bestuurlijke toekomst De VVD is nog steeds van mening dat de gemeente Nederlek voldoende op haar bestuurlijke taken is berekend en daardoor zelfstandig kan blijven, samenwerking in K5 verband zou verder geoptimaliseerd worden en evaluatie van deze samenwerking zou plaatsvinden in 2012. De Commissie Leemhuis heeft onderzoek verricht naar deze samenwerking en heeft voorgesteld om de gehele Krimpenerwaard te herindelen. De provincie heeft dit advies overgenomen. 15 september 2009 heeft de provincie de Arhi procedure gestart om te komen tot de herindeling van de Krimpenerwaard gemeenten. De provincie gaat uit van de herindeling van 6 gemeenten. Dat betekent dat het zelfstandig blijven en samenwerking van de K5 gemeenten voor de provincie volledig van de baan is. Gebleken is ook dat de andere K5-gemeenten (Vlist, Schoonhoven, Ouderkerk a/d IJssel en Bergambacht) niet meer voor zelfstandigheid in samenwerking zijn of, zij willen zich daar althans niet hard voor maken. Nederlek vormt dus een minderheid als het gaat om zelfstandigheid en de richtlijnen van zowel de provincie als binnenlandse zaken geven aan dat één gemeente een herindeling niet kan tegenhouden. De provincie stuurt aan op een herindeling van 6 gemeenten, maar willen wij dat ook? Vanuit dit gegeven, heeft de VVD van harte het voorstel gesteund om onderzoek te doen naar een K2-K4 variant. Bestuurlijk gezien past Nederlek als ontwikkelgemeente beter bij Krimpen a/d IJssel. Ook maatschappelijk gezien qua wonen, werken, onderwijs alsmede de culturele voorzieningen en ziekenhuizen zijn onze inwoners meer afgestemd op Krimpen a/d IJssel en Rotterdam. Het is vanzelf sprekend dat de VVD belang hecht aan de mening van de inwoners van Nederlek. Ook hier zal het nadere onderzoek zich dus op moeten richten. Woningbouw Door de economische crisis komt ook de structuurvisie onder druk te staan. Vertraging zal optreden in de verkoop van kavels en huizenverkoop. Jongeren zullen daardoor nog meer de dupe worden en nog langer moeten wachten tot er voor hen een huis in de huursector vrijkomt. Op dit moment is het praktisch voor jongeren onmogelijk om in Nederlek aan een goedkope starterwoning te komen, ook al doet de gemeente nog zou haar best. Veel jongeren voldoen niet aan de voorwaarden voor een hypotheek. Financiering van een koophuis wordt steeds moeilijker. Daarom is het van belang dat naast de subsidieregeling voor starters ook gekeken gaat worden naar andere financieringsvormen om jongeren sneller te kunnen huisvesten. Om meer mensen de kans te geven op het kopen van een

Voor nieuws, informatie en producten, kunt u terecht op www.nederlek.nl

eigen woning hebben verschillende woningbouwverenigingen in Rotterdam twee andere koopvarianten op de markt gezet, namelijk: Koopgarant en Koopcomfort. Met Koopgarant en Koopcomfort geven de woningbouwverenigingen maar liefst 33,33% korting op de marktwaarde van een nieuwbouw woning, daarmee gaan de woonlasten flink omlaag. Koopgarant houdt in: als men de woning later weer wil verkopen, dan koopt de woningbouwvereniging de woning gegarandeerd terug. De winst of verlies wordt samen gedeeld. Koopcomfort houdt in: volledig recht op winst. Koopcomfort is praktisch hetzelfde als vrije verkoop met dit verschil als men de woning wil verkopen, de woningbouwvereniging de woning gegarandeerd terug koopt. Men profiteert volledig van de winst, bij eventuele waardedaling draagt men zelf het risico. Bedrijfsterreinen De bedrijfsterreinen in de gemeente liggen er slecht bij. Op sommige plaatsen kan zelfs van verloedering worden gesproken. De hoop was dat de Rom-K daar verandering in zou brengen, maar helaas is de Rom -K opgeheven. De VVD-fractie onderkent dit en is van mening dat uitbreiding en herstructurering hard nodig is. Het forse bedrag dat gevraagd wordt zal optimaal moeten worden benut. Effectieve maatregelen zijn noodzakelijk waarbij goed gekeken zal moeten worden naar bedrijfsplannen die in streekplan en bestemmingsplan passen. Parkeerproblematiek Voor het wegenbeheersplan wordt € 50.000, - op jaarbasis begroot. Alle parkeerproblemen zullen niet opgelost kunnen worden. Toch vraagt de VVD aandacht voor concrete oplossingen. Bijvoorbeeld in de omgeving van De Dertienhuizen zou gekeken kunnen worden naar aanvullende maatregelen. Uiteraard zal alertheid bij bouwplannen problemen in de toekomst kunnen voorkomen. WMO Het tevredenheidonderzoek van dit jaar wijst uit, dat de gebruikers over het algemeen positief zijn over de uitvoering van de WMO, een van de minpunten is het Collectief Vervoer. Vooral de ritten, verzorgd door Valys, zijn aanleiding tot veel klachten. Deze zijn van verschillende aard: lange wachttijden, verkeerde aanrij-tijden en lange reistijden. Ook huishoudelijke hulp bij afwezigheid is een probleem. Zorgaanbieders moeten hieraan extra aandacht schenken. De kwaliteit van deze zorg, vooral tijdens de zomervakanties, dient gewaarborgd te blijven. Verder is er een begin gemaakt met het project respijtzorg voor de mantelzorgers door middel van inzet van vrijwilligers. Er is nog een lange weg te gaan, voor een en ander geregeld is, maar een voorzichtige aftasting tussen mantelzorgers en organisaties heeft intussen plaats gevonden. De VVD raakt er steeds meer van overtuigd dat indicatiestelling zoveel mogelijk plaatselijk moet geschieden. Enkele maanden geleden hebben wij u al geïnformeerd over het grote verschil in kosten met de omliggende Krimpenerwaard – gemeenten t.a.v. de herkeuring voor een gehandicapten parkeerkaart en / of gehandicaptenparkeerplaats. Wij zijn dan ook blij dat het college wil overgaan om deze kosten ten laste van het WMO – budget te brengen, indien tot daadwerkelijke vergunningverlening wordt overgegaan. Aangezien het rijk extra wil korten op het WMO – budget vragen wij ons af of je mensen boven de zeventig jaar nog wel moet laten herkeuren gelet op het feit de kwaliteit van leven toch eerder slechter dan beter wordt. Nederlek Nieuws - 13 oktober 2009


Gemeente algemene beschouwingen 2010 Nederlek

Algemene beschouwingen 2010 PVDA Inleiding Naar verwachting zal het jaar 2010 het dieptepunt worden van de economische recessie. De uitkering uit het gemeentefonds is voor alle gemeenten lager dan in 2009, dus ook voor Nederlek. Dit verwacht van het gemeente bestuur veel creativiteit om het wonen in Nederlek aangenaam te houden. In 2010 bestaat de gemeente Nederlek 25 jaar, nu al wordt er een procedure gestart om te onderzoeken of de gemeente zelfstandig kan blijven bestaan. Wel erg snel na de fusie tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. De fractie van de PvdA is dan ook tegen het opheffen en het samengaan met andere gemeente(n). Hierna zullen we in een aantal hoofdstukjes de begroting nader bezien. 1. Bestuur, organisatie en samenwerking De gemeente Nederlek is een bestuurskrachtige gemeente die alle gemeentelijke taken heel goed aan kan en ook uitvoert. Dit blijkt uit een onafhankelijke bestuurskrachtmeting. Een aantal taken worden naar volle tevredenheid in het K5 samenwerkingsverband uitgevoerd. De fractie van de PvdA is dan ook van mening dat de samenwerking in K5 verband moet worden voortgezet en dat de samenwerking pas in 2012 moet worden geëvalueerd. Het jaar 2010 zal, door de plannen van de provincie, een beslissend jaar voor onze, nog jonge, gemeente gaan wor-

den. Jammer dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het waarom van een herindeling niet kan aangeven. De fractie heeft nog geen voorkeur hoe een heringedeelde Krimpenerwaard er uit moet zien. Er wordt nog dit jaar gestart met een aantal belangrijke onderzoeken, waarvan de uitkomsten bepalend zullen zijn De overheid vindt het draagvlak voor een herindeling van belang. Wij roepen dan ook de burgers van Nederlek op om over enige tijd hun mening te geven. Uiteindelijk zal de provincie de minister van Binnenlandse Zaken adviseren en beslist het parlement. Eigenlijk heeft een mogelijke herindeling niets met de begroting 2010 te maken. Er zal echter veel tijd en energie van het college van B&W, de ambtelijke organisatie en van de raad worden gevraagd. Het jaar wordt dan ook in meerder opzichten een zwaar jaar. 2. Ruimte, (structuurvisie, bestaande bouw, wegen en groenvoorziening) De eerste deelprojecten van de structuurvisie zijn opgeleverd. Vooral de nieuwe voetbalvelden in Krimpen aan de Lek zijn een verrijking van onze gemeente. De entree van Krimpen aan de Lek heeft een waardevolle uitstraling gekregen. In Lekkerkerk is de bouw van het plan Parkwijk gestart Helaas hebben een aantal plannen hinder van de economische recessie. Ook landelijk zien we, door stagnatie van de verkoop, een scherpe daling van het aantal nieuw te bouwen woningen Helaas zal ook onze gemeente daarmee te maken krijgen. Voorkomen moet worden dat de verschillende plannen elkaar gaan beconcurreren. In onze regio neemt het aantal te koop staande woningen toe. Deze ontwikkeling is van invloed op onze structuurvisie. Onze fractie pleit dan ook voor een zorgvuldige totaal planning. Door de vertraging in de bouw, zal de druk op de financiële haalbaarheid van de structuurvisie toenemen. Er is duidelijk behoefte om met alle betrokken partijen tot een plan van aanpak te komen. De ontsluiting van de Krimpenerwaard is een steeds groter probleem. Voorkomen moet worden dat bedrijven, door de moei-

Voor nieuws, informatie en producten, kunt u terecht op www.nederlek.nl

lijke bereikbaarheid, naar elders gaan verhuizen. Ook zal meer voorkomen moeten worden dat de N210 als z.g. sluipweg wordt gebruikt. 3. Mensen (WMO, onderwijs en jeugdzorg) De PvdA vindt dat de burgers van Nederlek de zorg en aandacht krijgen die nodig is. Niet alleen de gemeente maar ook andere instellingen en verenigingen geven aandacht en zorg aan zowel jongeren en ouderen. Mantelzorgers en andere vrijwilligers krijgen een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving . Wij hebben daar veel waardering voor. Zonder deze mensen zou de zorg onbetaalbaar zijn. Verbreding van het WMO loket is een belangrijke zaak, waarvoor we als fractie veel waardering hebben. Het klimaat in de schoollokalen vraagt nog steeds veel aandacht van de gemeente. Jongeren informeren over gezondheidsrisico’s is van grootbelang, wellicht kunnen de scholen daar een belangrijke rol bij spelen. We hopen dat er toch op korte termijn een voorziening komt, al is het maar tijdelijk, voor de groepen van z.g. hangjongeren. 4. Financiën en economie De begroting gaat vooral over inkomsten en uitgaven van Euro”s, daarom sluiten we hiermee deze eerste termijn af. De financiële- en economische ontwikkeling wereldwijd en dus ook in Nederland hebben een stevige impact op de ontwikkelingen van Nederlek. Het gevolg is een lagere uitkering uit het gemeentefonds en een stijging van de kosten voor sociale voorzieningen enz. Een pas op de plaats is volgens onze fractie onvermijdelijk. Bestaand beleid continueren en alleen nieuw beleid indien het absoluut noodzakelijk is. Ombuigingen zijn nodig om de begroting voor 2010 sluitend te maken. Wij zijn voor het sluitend maken van de begroting en taakstellende bezuinigingen voor 2011-2013. Hiermede krijgt de nieuw te kiezen raad nog enige ruimte voor eigen beleid en kunnen we preventief toezicht voorkomen. Wij sluiten deze bijdrage af met de uitspraak dat we verheugd zijn dat het collegewerkprogramma nagenoeg is voltooid. Nederlek Nieuws - 13 oktober 2009


Gemeente algemene beschouwingen 2010 Nederlek Nieuwbouw van De Wegwijzer en Prinses Ireneschool is nog niet in de begroting geraamd. CDA stelt voor het voorbereidingskrediet (annuïteit) in 2010 te ramen en het restant in 2011.

Algemene beschouwingen 2010 CDA Keert Nederlek het tij? De begroting voor 20102013 geeft een tekort te zien van € 667.000 oplopend tot € 1.800.000, de woningmarkt is stil gevallen en Nederlek dreigt verder te ontgroenen. Hieraan het hoofd bieden vraagt een woongemeente die aantrekkelijk is. De doelstelling van 15.500 inwoners per 1-1-2015 staat volgens college onder druk. CDA onderschrijft deze constatering. CDA is vindt dat college samen met de raad onder ogen moet zien welke consequenties dit heeft voor het huidige en toekomstige beleid. Is het college voornemens hier actie op te ondernemen? Een investering van € 40.000 voor een herijking van de volkshuisvestingsaantallen vinden wij daarbij te veel. Tegelijkertijd staat Nederlek voor keuzes over haar bestuurlijke toekomst. Dat vraagt een gemeentebestuur met realiteitszin, verantwoordelijkheid en gericht op samenwerking. Informatie van en communicatie met onze inwoners is nu dringend gewenst. Voorzieningen CDA vraagt zich af waarom het Centrum voor Jeugd en Gezin zo lang op zich laat wachten. Wanneer komt de toegezegde startnotitie? Gouda start dit jaar waarom Nederlek niet in 2010? Volgens de begroting 2009 zou een gezondheidscentrum worden ontwikkeld in combinatie met een kindcentrum in Lekkerkerk. Is dit nog steeds de bedoeling?

Openbare ruimte Verbetering van het dorpshart van Lekkerkerk ontstaat niet alleen door voorzieningen voor winkels. CDA dringt aan op echte aandacht voor een schoon, heel en veilig dorpscentrum. Vorig jaar is hiervoor een plan toegezegd. Kan nu op korte termijn een aangepaste visie op de polder Krimpen aan de raad worden voorgelegd? Voor een verbetering van het toezicht in de openabre ruimte pleit het CDA voor aanstelling van een BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar). Om zien naar elkaar In 2007 is gesproken over de lokale paragraaf van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2007-2011. Speerpunten waren o.a. overgewicht en overmatig alcoholgebruik onder jongeren. Tot nu heeft het CDA hier niets van gemerkt. Wat gaat het college in 2010 actief doen, behalve aanpassing van het speelruimteplan? CDA is benieuwd wanneer het uitvoeringsplan 2010 van de WMO tegemoet kan worden gezien. Het beëindigen van buurtbemiddeling raden wij ten zeerste af. Reserves en voorzieningen CDA is tegen een halvering van de dotatie aan de reserve monumenten. Beter zou zijn te bezien hoe samen met de beschikbare gelden voor het monumentenbeleid nu actief het vastgestelde beleid kan worden uitgevoerd.CDA is er geen voorstander van om het college nu toestemming te geven uitgaven tot € 100.000 te doen waarbij de raad achteraf wordt geïnformeerd.

Voor nieuws, informatie en producten, kunt u terecht op www.nederlek.nl

Gelet op het begrotingstekort wordt voorgesteld de onttrekking van (het restant van) € 450.000,-- van de afrekening van de “gifaffaire” nog in 2009 terug te storten in de reserve waarvan de rente t.g.v. de exploitatie komt. Financiële begroting CDA stelt voor nu al maatregelen te nemen voor het dekken van de tekorten in 2011 en volgende jaren. Als extra dekking van tekorten wordt voorgesteld geen rente meer toe te rekenen aan de reserves en de daling van de prijsindex in 2009 alsnog in 2010 te effectueren. De desbetreffende ombuiging in 2010 zou anders immers geen echte ombuiging zijn! Daarnaast kan m.i.v. 2011 ook een bijdrage worden gevraagd van de gemeenschappelijke regelingen. Bij elkaar kunnen ook de lasten van nieuwbouw De Wegwijzer/Prinses Ireneschool hier ruimschoots uit worden gedekt. Voor de brandweer zijn nieuwe uitgaven pas acceptabel wanneer volstrekt helder is hoe de financiële verhoudingen zijn met de nieuwe brandweerregio. Aan een hogere subsidie aan de Woelwater verbinden wij de voorwaarde dat uit een toegezegd onderzoek glashelder blijkt dat dit op lange termijn verantwoord is. CDA vindt gegeven de marktsituatie de hoogte van de incidentele inkomst van bouwleges te riskant. CDA meent dat het in de huidige tijd gepast is de belastingtarieven niet meer te verhogen dan strikt noodzakelijk is. Bij de opgaven waar Nederlek in 2010 en volgende jaren voor staat zijn we als inwoners, ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad bondgenoten en partners. Goede communicatie en samenwerking is onontbeerlijk. Wij wensen allen hierbij toe dat Gods zegen op uw werk mag rusten. Nederlek Nieuws - 13 oktober 2009


Aanbiedingen geldig van 12-10-09 t/m 24-10-09

Per fles 75cl

Havana Club

5.99

u 2 FLES Ropiteau Vin de Pays d’Oc dO Oc de

HALVE

PRIJS

Pinot Noir ir of nay Chardonnay

HELE LITER

Rum Anejo Blanco HELE LITER

17.99

Absolut Vodka 70cl

Dat is per fles 4.50

11.99

Stoocker

Hoppe

Bessenjenever HELE LITER

10.

Jonge Jenever of Vieux

99

EIGEN MERK

6.99

10.99

Amaretto Autentico 1851

Baileys

Blended Scotch Whisky HELE LITER

The Original Irish Cream HELE LITER

16.99

17.99

11.99

Classic Malts Single Malt Whisky’s Diverse soorten 70cl

4.00

KORTING PER FLES

Méér dan 130 topSlijters door heel Nederland!

Wijnhuis Den Boer Raadhuisplein 46, Krimpen a/d IJssel. 0180-512377

Geniet maar drink met mate

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

- Persoonlijk advies - Geen wachttijden - De beste last-minute reizen - Aangesloten bij de ANVR en SGR

www.uwtopslijter.nl lij l

MEI VAKANTIE 2010 NU AL BOEKBAAR!!!

Na 10 jaar reisbureau en management ervaring bij gerenommeerde reisondernemingen word ik nu eigen baas en kunt u bij mij terecht wanneer het u uitkomt! Voor persoonlijk advies of een afspraak neemt u contact op met FLORINA CAMIJN. Kon. Julianastraat 14, 2825 BK Berkenwoude Telefoon: 06-26638426, e-mail: florina.cc@travelcompany.nl Website: www.personaltravelagent.nl/florina

63769

Hoofdstraat 29, Krimpen a/d Lek. 0180-512277

Burger Achterstraat 34, Lekkerkerk. 0180-661359

* ONDERJURKEN/ JUPONS

WOUDEN Mode - Textiel

Lange Stoep 9 • Lekkerkerk

Lazzaroni

William Lawson’s

* CORRIGERENDE HEMDJES/BODY’S GOED ONDER STRAKKE KLEDING

van der

Beerenburg

HELE LITER

* NIEUWE SERIE SLOGGI ,, JOLIE’’

* MINIMIZER BH’S

Weduwe Joustra HELE LITER

VOOR GOED ONDERGOED


Sportpagina Reunie (oud)leden G-Clinic bij VV Spirit Dilletant REGIO - Vrijdag 9/10 was er een reünie van (oud)leden en medewerkers van door de jaren heen in de kantine van Dilettant. Hoogtepunt was het huldigen van ruim 30 jubilarissen (zie bijlage). Speciaal was de huldiging van Rinus den Burger (geb. 24-11932). Hij is met 70 jaar lidmaatschap het oudste lid van de vereniging. Rinus was op 18 april 2009 als oudste lid aanwezig bij de eerste steen legging zodat hij de 70 jarige herinneringspenning en de troffel waarmee de eerste steen is gelegd uit handen van Jeroen Grondijs ontving.

GESLAAGD MIX JEUGD TOERNOOI TVKL KRIMPEN AAN DE LEK - Van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober heeft de jeugd van TVKL in een verkort toernooi haar mixen gespeeld. 42 Kinderen van 6 tot 16 jaar hebben hun beste tennis laten zien op de tennisvelden van TVKL. Mix 1e 2e Mix 1e 2e Mix 1e 2e Mix 1e 2e

Op vrijdagavond werden de volgende finales met “licht aan” gespeeld:

poule A Erik Hoogland & Lexy Lagendijk Nicolas Smeele & Lindsey van Vliet poule B Davey Mulder & Verena van der Haak Koen van Linschoten & Romana Meijer poule C Matz Jansen & Willemijn Broeders Mittchel van de Berg & Suzanne van Gendt poule D Willem van Dort & Nicky van der Hoeven Frank van Gendt & Dian van Leeuwen

Het volgende jeugdtoernooi wordt gespeeld op 29 november. De kinderen kunnen dan mee

doen aan het ‘Ouder-Kind toernooi’. De jeugdcommissie hoopt op weer veel inschrijvingen!

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL - Wegens groot succes geprolongeerd: de G-Clinic van voetbalvereniging Spirit. Iedereen met een verstandelijke beperking mag meedoen aan het evenement op vrijdag 23 oktober. De speciale training duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur en wordt begeleid door de spelers en de technische staf van het eerste elftal van de Ouderkerkse club. Vorig jaar vond de eerste editie van het voetbalfeest plaats. Er kwamen enkele tientallen enthousiaste deelnemers op af uit de Krimpenerwaard en zelfs van daarbuiten. Een uur lang kregen ze een breed scala aan leuke oefeningen voorgeschoteld en uiteraard was er een afsluitend partijspel. Dat leverde een hoop plezier en mooie taferelen op. Ook prachtig: er ontstonden terplekke warme sportvriendschappen tussen een aantal deelnemers en spelers van Spirit 1. Het was dan ook voorspelbaar dat De GClinic, die Spirit in samenwerking met Stichting ‘Met Elkaar Voor

Elkaar’ organiseert, een vervolg zou krijgen. Om mee te kunnen doen aan het gratis toegankelijke initiatief hoeven de deelnemers niet persé een voetbalachtergrond te hebben. Met andere woorden: iedereen is welkom. Wel is er een minimum leeftijd: zes jaar. Voorafgaand aan de G-Clinic verzamelen de deelnemers zich vanaf 18.30 uur op het complex van Spirit, Sportlaan 3 te Ouderkerk aan den IJssel. Opgeven voor de G-Clinic is tot 19 oktober mogelijk bij Arjenne Timmer van Stichting ‘Met Elkaar Voor Elkaar’, tel. 0180-669131, e-mail: arjenne. tw@gmail.com.


DA Drogisterij de Groot Raadhuisplein 77 2941 BS Lekkerkerk 0180-661262


Sportpagina SUCCES VOOR ATLETIEKZUSJES BIJ CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

ARIE DE KORTE NIEUWE TRAINER KDO LEKKERKERK

KRIMPEN AAN DE LEK - De zusjes Babette en Fenna Klapwijk hebben goed gepresteerd op de clubkampioenschappen van atletiekvereniging PAC Rotterdam.

LEKKERKERK - Door het vertrek van Arjan Heijblom moest de leiding van KdO Lekkerkerk op zoek naar een nieuwe trainer voor de selectie turnsters. Deze werd gevonden in de persoon van Arie de Korte.

De negenjarige Fenna is ruimschoots als eerste geëindigd in haar categorie, meisjes pupillen B, met de onderdelen 40m sprint, hoogspringen, kogelstoten en de 1000 meter. Op alle vier de onderdelen werd zij eerste. Ook behaalde Fenna een persoonlijk record met hoogspringen (nu 1.20m) en met kogelstoten (nu 5.14m). Ook zus Babette (11)

deed het goed in haar categorie (meisjes pupillen A2). Zij werd vijfde met de onderdelen 60m sprint, hoogspringen, kogelstoten en de 1000 meter. Ook Babette wist een persoonlijke record neer te zetten. De 1000 meter werd deze keer in 3 minuten en 38 seconden afgelegd.

Programma opening complex Tiendweg Zaterdag 17 oktober 2009 10.00 uur Aanvang 10.30 uur Opening door wethouder R. v.d. Haterd en het oplaten van ballonnen door de Dilettant-jeugdleden 11.00 uur Opening SSD Events ( Soccershowdown ) 11.15 uur programma voor de Dilettantjeugd van de F - pupillen t/m de B - junioren tot 15.00 uur 15.00 uur Optreden dweilorkest Blaaskapel Big Band Krimpen, die ook in de rust van de wedstrijd en na afloop ervan zal optreden 15.30 uur 16.15 uur

Dilettant 1 – Oud-internationals Scheidsrechter: Jacques van Schooneveld Trekking winnende nummers openingsloterij door dhr. L. van Veen

20.00 uur Feestavond voor alle Dilettant – leden met muziek van discjockey Ed van Katwijk en een optreden van zanger Dirk Jan. Toegang voor leden vanaf 16 jaar en op vertoon van het lidmaatschapsbewijs 01.00 uur Afsluiting feestavond Zondag 18 oktober 2009 12.00 uur Voetbaltoernooi voor alle A - junioren, senioren en trimploegleden. Muzikale omlijsting door disco DJ Groove 20.00 uur Afsluiting feestweekeinde

JEUGD MIJNLIEFF SHUTTLEK HEERST OP TOERNOOI FLY OVER KRIMPEN AAN DE LEK – Het toernooi van Fly Over is een regelrecht succes voor de jeugd van BC Mijnlieff Shuttlek geworden. Door de negen deelnemers van bc Mijnlieff Shuttlek werden elf bekers mee naar huis genomen! Jos v.d. Berg won twee eerste prijzen, Tim Straver won twee tweede prijzen, Steven Vissenberg won een eerste en een tweede prijs, Kevin den Boom won een tweede prijs en Jelmer Veenis won

een eerste prijs. Nanieke Straver, Julia v.d. Berg en Jane Erkemey wonnen een allen een tweede prijs. Resultaten waar jeugdtrainer Wil Maassen met recht trots op mag zijn!

Arie heeft in het verleden zelf geturnd en is daarna zijn licentie gaan halen om les te mogen geven. De meeste ervaring heeft Arie opgedaan bij Pro Patria onder leiding van oud bondscoach Frank Louter waar hij ruim drie jaar onderbouwtrainer van de topsport is geweest. In het dagelijks leven heeft Arie naast de turnsport een eigen praktijk voor training, coaching en counselling gericht op persoonlijke effectiviteit. Trainers en turnsters hopen op een goede samenwerking waarbij Arie als levensmotto

heeft: Met je blik in de juiste richting hoef je niet anders te doen dan lopen.

Bloemen voor de nieuwe trainer van KDO.

Sluyk/Lekkerkerk schuift door naar koppositie LEKKERKERK - Met Alex Boon als prima vervanger van de aan zijn knie geblesseerde Mark Noorlander nam de hoofdmacht van BC Sluyk/Lekkerkerk de punten mee bij het taaie Conquesto. Het werd 3-5 voor de Lekkerkerkers die zich daarmee aan kop van de ranglijst in de eerste klasse hebben genesteld. Michelle de Jager won al haar partijen. Het tweede team –dat eveneens in de bovenste regionen van zijn afdeling bivakkeertrolde DEO met 7-1 op, team 3 verloor nipt met 5-3 bij Fly Over.

Team 4 versloeg met kleine cijfers de reserves van BC Ommoord. Ook team 7 en 8 kwamen in actie. Team 7 deelde met Shitllek (4-4), team 8 won gedecideerd met 6-2.

Mijnlieff Shuttlek ontvangt Cross Smash REGIO - Bc Mijnlieff Shuttlek ontving Cross Smash, dat een winst en een verlies partij had genoteerd. De herendubbel Daan Gillissen/Paul Feenstra opende erg onzeker en speelde slordig. Na winst in de eerste set met 21-19 volgde verlies van de 2e en 3e set, 15-21 en 20-22. De damesdubbel Gerdine Naaktgeboren/ Elise vd Heijden moest er hard voor werken en wist met 2x 23-21 te winnen. Daan Gillissen verloor in de single de 1ste set met 18-21, maar wist de 2e en 3e set winnend af te sluiten met 21-17 en 22-20. Sharon Hagenaar kreeg

een invalster in de single en won dan ook moeiteloos met 21-7 en 21-7. Ook Paul Feenstra won zijn single, met 21-15 en 25-23. En toen ook Gerdine Naaktgeboren haar single met 21-15 en 21-11 had gewonnen was de overwinning een feit. Door verlies van de mixdubbel Daan/Elise en winst van de mix Paul/Sharon werd de eindstand op 6-2 bepaald. Bc Mijnlieff Shuttlek speelt 31 oktober haar volgende wedstrijd, uit tegen koploper Vridos.


personeel gezocht

SPECIALITEITENSLAGERIJ

J. DE JAGER

Stichting Zwembad Schuagt

it ‘t is Kwalite t a w nijdt! De Jager s

Kwaliteit is pas kwaliteit als de klant het zo ervaart

bieflappen

p o

500 gram

= p

€ 4,99

Zigeuner cordon bleu

o

4 halen 3 betalen

hacheevlees

250 gram

€ 1,99

daltonfilet

100 gram

€ 0,99

speklapjes

500 gram

€ 2,75

rundervinken 

4 halen 3 betalen

corned beef

100 gram

filet americain

100 gram

€ 0,69 € 0,99

GEOPEND: Donderdags 08.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur Vrijdags 08.00-12.00 uur Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Kom dus snel bij ons langs. Ons adres is: Specialiteitenslagerij J. de Jager, Van Markenstraat 9, Lekkerkerk, tel. 0180-664117/0180-662085 (privé)

Openluchtbad Schuagt is uniek voor de Krimperwaard en trekt gemiddeld 40.000 bezoekers per seizoen. Het zwembad heeft een belangrijke functie voor de streek en is gelegen aan de zuidrand van het Groene Hart. Het bad is 20 weken per jaar geopend en organiseert met grote regelmaat activiteiten.

Stichting Zwembad Schuagt zoekt een: Begeleider 55 plus zwemmen M/V voor het assisteren bij het zwemmen tijdens de wintermaanden in Instructiebad De Woelwater te Krimpen aan de Lek Wij zoeken: Een representatieve, sportieve, dienstverlenend en betrouwbare medewerker(ster), voor de woensdagochtenden in de periode van oktober tot mei. Taken: * Ontvangen van onze deelnemers. * Assisteren bij de activiteiten. * Verantwoordelijk voor de veiligheid, verlenen van evt EHBO. * Een keer in de maand het verstrekken van koffie. Wij bieden: Een leuke en afwisselende functie met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Recreatie. Een functie in het openluchtbad voor de periode van mei tot oktober is bespreekbaar. Reacties: Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de bedrijfsleider, tel. 0180-522464 Serieuze gegadigden richten hun schriftelijke reactie binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie aan: Stichting Zwembad Schuagt p/a Poolzee 15 2931 RK Krimpen aan de Lek

Stucadoorsbedrijf Gebr. de Graaf zoekt: Stucadoor i.b.v. rijbewijs B (of leerlingstucadoor) Is dit iets voor jou, neem dan contact op met J. de Graaf 06-53740517 Ons adres is: Zijdepark 17 Ouderkerk a/d IJssel


Sportpagina TAFELTENNISVERENIGING OTTV/GULDEN KRAKELING REGIO - OTTV/Gulden Krakeling 1 heeft voor een daverende verrassing gezorgd door titelkandidaat Smash uit Schoonhoven met 7-3 te verslaan. Het verschil op de ranglijst is daardoor nog slechts één punt in het nadeel van de Ouderkerkers. Met op het wedstrijdformulier namen als Koos en Arie, was dit een echte Krimpenerwaard derby. De meeste punten kwamen echter op naam van Jan (van Dam), hij won alle drie zijn enkelspelen. Jan-Willem v/d Bosch had er ook drie kunnen winnen, maar liet in één van zijn partijen de tegenstander nipt

ontsnappen. Koos Derwort was duidelijk uitgerust na zijn vakantie en won ook nog twee enkelspelen. Jammer was dat de Ouderkerkers het dubbelspel niet in winst konden omzetten, maar misschien was dat wel teveel van het goede geweest. De volgende wedstrijd is in Gouda tegen het altijd lastige Flamingos.

Uitslagen derde competitieronde: OTTV/Gulden Krakeling 1 - Smash 1 OTTV/Gulden Krakeling 2 - Trefpunt 2 OTTV/Gulden Krakeling 3 - Reeuwijk 2 OTTV/Gulden Krakeling Duo 1 - 21-Up 6 OTTV/Gulden Krakeling Duo 2 - Alexandria 66 10

7-3 4-6 5-5 3-2 uitgesteld

Nieuwe sponsor F2 VV Lekkerkerk LEKKERKERK - Trots poseren de jeugdspelers van F2 met hun nieuwe shirts, geschonken door Ontwerp- en Adviesbureau MUL B.V. te Gouda.

Dames Klimakon nipt verloren LEKKERKERK - Helaas kon dames 1 van volleybalvereniging Klimakon Lekkerkerk hun vliegende start niet voorzetten afgelopen zaterdag tegen de dames van Volley2B. Tijdens het inspelen bleek al, dat Volley2B lange speelsters heeft, die ook nog hoog konden springen en hard aanvallen. Er moest dus goed geblokkeerd worden.

Isa in de finale NK Dikke Banden LEKKERKERK - De Lekkerkerkse Isa van Zwienen (7) ging zaterdag 3 oktober van start in het NK Dikke Banden fietsen in het Brabantse Rijsbergen. Voor deze wedstrijd waren de winnaars van alle Rabo Dikke Banden Races uit heel Nederland uitgenodigd. Isa reed in de leeftijdscategorie meisjes van 7 en 8 jaar. Omdat ze in de voorrondes goed presteerde

mocht ze ’s middags de finale rijden. Isa behaalde uiteindelijk een fraaie achtste plaats.

BINGOSEIZOEN VAN START BIJ DILETTANT KRIMPEN AAN DE LEK - Binnenkort worden er bij v.v. Dilettant weer zeven bingo avonden georganiseerd op het mooie nieuwe complex en wel op de volgende data: 23 oktober 2009, 20 november 2009, 18 december 2009, 12 februari 2010, 19 maart 2010, 23 april 2010, 21 mei 2010. Noteer alvast in uw agenda! Tot ziens!

Volley2B begon de wedstrijd met een nieuwe wedstrijdbal, gesponsord door de ‘vrienden van Volley Lekkerkerk’, met een harde, moeilijke service. De dames van Klimakon wisten even geen raad met zowel de nieuwe bal, als die harde service. Klimakon keek vrij snel tegen een achterstand aan, die met moeite werd ingelopen. Maar door goed verdedigingswerk achter in het veld, konden de aanvalsters aan het net toch de nodige punten scoren. Helaas niet voldoende, Volley2B had in deze set de langste adem en won. Met dit eerste verliespunt namen de dames van Klimakon Lekkerkerk uiteraard geen genoegen. Er werd een tegenoffensief gestart en dat pakte goed uit. De servicedruk werd opgevoerd en met succes. Aan het net werden harde aanvallen afgewisseld met slimme lobballetjes, waardoor de verdediging van Volley2B het moeilijk kreeg. Zij kregen de pass niet mooi aan het net en wisten niet te scoren. De Lekkerkerkse blokkering was op orde, waardoor de verdediging de bal ge-

makkelijk van de grond kon houden. Klimakon kreeg vleugeltjes en scoorde punt na punt. Daarmee kwamen de 2e en 3e set op naam van Klimakon Lekkerkerk. Een 2-1 voorsprong dus. Op naar de 4e set en hopelijk de laatste. Klimakon Lekkerkerk ging er fel in, maar al snel kreeg Volley2B de zaak weer onder controle en wist door slimme ballen in de gaten van de verdediging van de dames van Klimakon te scoren. Volley2B won deze set en dus moest er een 5e set gespeeld worden. In die 5e set keken de dames van Klimakon Lekkerkerk al snel tegen een achterstand aan. Halverwege werd van veld gewisseld, maar de 3 punten achterstand konden daarmee niet meer worden weggewerkt. Duidelijk vermoeid van de vorige sets werd het voor Klimakon Lekkerkerk steeds moeilijker om de pass netjes aan het net te krijgen. De aanvalsters kregen het niet voor elkaar om te scoren, zoals ze eerder in de 2e en 3e set wel deden. De koek was op. De winst ging mee met Volley2B.


de lekkerkerkse weekmarkt van 8.30-15.00 uur

PPVAN BEMMEL P de Woerdense kaasboer KAASHANDEL

* Boeren polderkaas * Oude kaas (brokkelt iets)

3.95 3. 95

500 gr. 500 gr.

SUPERSTUNT

* Gepaneerde kipfilet

2.

P. Visser & Zn. v.o.f.

Ja

95

kilo

(± 10 stuks)

Bij aankoop van kaas 10 verse scharreleieren van € 1.50 nu € 1.00!

Aardappelen, Groente en Fruithandel

Handgeraapte eigenheimers (afkokers) 20 kilo € 6,50 aardappelen 5 kilo € 1,95 Bredase spruitjes Jonge bospeen Grote goudreinetten Spaanse mandarijnen Australische mineola's

1 kilo 2 bossen 3 kilo 20 stuks 15 stuks

€ 0,85 € 1,50 € 1,95 € 2,95 € 3,95

Div. soorten grootvadersbrood ongesneden

€ 1,50

Spek/kaas bollen

5 voor €

3,00

Nico Houweling

Speculaasmolens

15 voor €

2,00

Er zijn weer heerlijke verse pepernoten!

GEBR. RAVENSBERGEN B.V. Zonnebloemen

10 stuks

3,50

Sierfruit, div. soorten

10 voor

2,00

Fresia's alle kleuren

per bos 3 voor

2,00 5,00

Grote bolchrysanten

per stuk

3,50

De Boxer

Chocomix 500 gram € 2,60 Winegum beesten 500 gram € 1,95 Volgende week zijn wij er niet!

Noten en snoepkraam

Prijswijzigingen en druk(zet)fouten voorbehouden

NBvP Vrouwen van Nu Afdeling Lekkerkerk LEKKERKERK - Op 27 oktober vertelt mevrouw Loeklouise Looman haar zelfgeschreven verhalen. Haar verhalen gaan over mensen en hun kleine, gewone en bijzondere kwetsbare menselijkheid. Zij vertelt over vallen en opstaan, daden en dromen, verlangen en verliezen, zoeken en vinden. De avond wordt gehouden in Amicitia, aanvang 19.45 uur, zaal open om 19.15 uur. Deze avond is vrij toegankelijk voor leden. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om geheel vrijblijvend kennis de komen maken met de NBvP Vrouwen van Nu, afdeling Lekkerkerk.

DE ZOEKTOCHT DES MENSEN NAAR TEVREDENHEID KRIMPEN AAN DE LEK - Op zondag 18 oktober is er een speciale dienst met Annemarie Marcinek. Annemarie is al een tijd aan het onderzoeken, waarom mensen hun levensvervulling in geld, macht, seks en extreme activiteiten zoeken en daarbij meestal niet gelukkig worden. Marcinek onderzoekt wat God in zijn woord daarover zegt. Aan hand van haar eigen getuigenis en haar studie gaat ze uitleggen, hoe God over de mens, zijn levenvervulling en -zin denkt. De dienst zal om 10.00 uur in de Admiraal de Ruiterstraat 10 (Ge-

bouw Shalom) te Krimpen aan de Lek plaats vinden. Iedereen is van harte welkom. Na de dienst is gelegenheid bij een kopje koffie in discussie te gaan. Voor vragen kunt u terecht bij Pastors Jan en Joke van Dam, telefoon: 0180-663129.


Service-Pagina POLITIE: ALARMNUMMER: 112 “daar red je levens mee” voor zeer spoedeisende gevallen. Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844 Wilt u in niet spoedeisende situaties in contact komen met de politie, dan geldt één telefoonnummer voor alle politievestigingen: 0900-8844. U kunt dit nummer bellen tegen lokaal gesprekstarief. Op dit nummer kunt u terecht met vragen en problemen die niet spoedeisend zijn. Zonodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Belt u met een vast toestel van KPN, dan komt u rechtstreeks bij de centrale in uw politieregio uit. In andere gevallen kan het zijn dat u via een keuzemenu wordt doorverbonden of via bemiddeling van het callcenter in Driebergen wordt verbonden met het gewenste politiekorps of direct geholpen. Districtsbureau Krimpenerwaard: Postbus 4240, 2350 CE Leiderdorp. Bezoekadres: G.J. van Heuven Goedhartweg 2 Schoonhoven. Politiebureau Lekkerkerk: Koninginneweg 2, 2941 ES. Geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-17.00 Politiebureau Krimpen aan de Lek: Hoofdstraat 153. Op afspraak. BRANDWEER: ALARMNUMMER: 112 Commando: A.H. Ottingh, 667793/ J.P. Verwaal, 663087. BUREAU HALT Buro Halt is een bureau voor alternatieve straffen. Jongeren tot 18 jaar, die zich hebben schuldig gemaakt aan kleine delicten, kunnen door de politie naar buro Halt worden verwezen. Bij Buro Halt krijgen zij een alternatieve straf opgelegd en moeten ze de eventuele schade betalen. Inl. bij Bureau Halt Gouda en Omstreken, Postbus 3091, 2800 CD Gouda. Bezoekadres: Turfmarkt 44, Gouda, tel. 0182-520638. JONGERENWERKERS Andre Kuipers, te bereiken via: andrekuipers@stjimh.nl of tel. 06-25179689 Wolter Dijkstra, te bereiken via: wolterdijkstra@stjimh.nl of tel. 06-47094455 OPBOUWWERKER Marianne den Uil, te bereiken via: mariannedenuil@stjimh.nl of tel. 06-52695851 HUISARTSEN Krimpen a/d Lek: Huisartsenpraktijk. Brederodestraat 3, 2931 XB, tel 586586 spoedlijn 580400. Spreekuur: volgens afspraak. Artsen: J.A.M. de Ronde, E. Oostendorp, mw. A.H. Vijn, L.H. Trouwborst, Brederodestr. 3, 2931 XB, Apotheek geopend van 08.00-12.30 uur, 13.30-17.00 uur. Lekkerkerk: •  E.P.C. Janssen en H.A. Janssen-Prins, Burg. v.d. Willigenstraat 84, 2941 ES, tel. 661303, Spoedlijn 662404. Spreekuur volgens afspraak; afspreken tussen 8.00-9.00 uur en 15.30-16.30 uur. •  Huisartsenpraktijk van der Sanden, Burgemeester v.d. Willigenstraat 86, 2941 ES, tel: 661333. Spoedlijn 662404. Spreekuur op afspraak. Afspraken maken maandag t/m vrijdag van 8.00-9.00 uur en van 15.00-16.00 uur. Telefonisch spreekuur van 16.00-17.00 uur. HAP NEDERLEK: Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren: van 17.00 uur ‘s middags tot 08.00 uur ‘s ochtends, tijdens het weekeinde feestdagen: HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP), Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak.) APOTHEEK LEKKERKERK Burg. Roosstraat 5, 2941 AC Lekkerkerk. Tel.: (0180) 669193. Openingstijden: ma t/m vrijdag van 08.00-17.30 uur. Buiten de openingstijden voor spoedgevallen: Dienstapotheek MiddenHolland, Ronsseweg 138 (tegenover Bleulandlocatie van het GHZ), 2803 ZR Gouda, tel.: (0182) 698820. TANDARTSEN Krimpen aan de Lek: P.J. v.d. Bas, Schepenstraat 15, 2931 GP, tel.511459. Lekkerkerk: W.P. Blom, De Elzen 38, 2941 VM, tel. 663708. Spreekuren volgens afspraak, afspreken van ma. tot do. tussen 09.00-12.00 uur. P.C. Klomp, Gruttolaan 37, 2941 RC, tel. 663291. Behandeling volgens afspraak. S.v.p. bellen tussen 9.00-12.00 uur . FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie Schilder en Blom, Burg. van de Willigenstraat 88, 2941 ES Lekkerkerk, tel. 663380. Fysiotherapie Lek en Yssel, Koninginneweg 32, 2941 XK Lekkerkerk , tel. 663764, www.fysiotherapie-lek-yssel.nl Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie,Van der Leeden - Rijnberg - Verkaik, Brederodestraat 3, 2931 XB Krimpen aan de Lek, tel. 580222, www.fysiokrimpen.nl Jordens Fysio- en Manuele therapie, Marijke Staete 6, 2931 WB Krimpen aan de Lek, tel. 398929, www.jordensfysio.vpweb.nl DIERENARTSEN Krimpen a/d Lek: Kleine Huisdierenkliniek Krimpen B.V., Ooster Lekdijk 24a, 2931 AN. Behandeling alleen volgens ­afspraak, tel. 0180-522336. Lekkerkerk: Dierenartspraktijk Crimpenerwaert, Burg. v.d. Willigenstraat 10a, 2941 ES. Elke dag tel. spreekuur: 8.00-9.00 uur, (0180-661310 / 0180-351695 (voor alle dieren.) Spreekuren GG: ma.-woe.-vrij.: 18.30-19.30 uur, di.-do.: 14.00-15.00 uur daarna op afspraak, zaterdag: 9.30-10.00 uur en op afspraak/ voor spoedgevallen altijd bereikbaar. Dieetvoeders en medicijnen e.d. afhalen te Lekkerkerk. Ma. t/m vrij.: 9.00-17.00 uur, zaterdag: 9.00-13.00 uur.

ZONNEBLOEM Nederlek: * Coördinator bezoekwerk: 06-28427467. Stichting Welzijn Senioren Nederlek (SWSN) Raadhuisplein 55a, 2941 BS Lekkerkerk, tel.: 0180-522045. ­Informatie en aanvragen m.b.t. activiteiten, maaltijden en de rolstoelbus. Rolstoelbus voor senioren en gehandicapten uit Nederlek die niet zelf met openbaar vervoer kunnen reizen. Aanvraag twee dagen vooraf. SWSN Ouderenadvisering ­Informatie m.b.t. wonen, zorg en welzijn. Tel: ma/woe/do 9-12 uur 0180-522541. Open spreekuur woensdag: Raadhuisplein 55a Lekkerkerk van 9-12 uur, donderdag: De Dertienhuizen van 9-12 uur. Vrijwillige Thuishulp Krimpen a/d Lek: 0180-523362 / 523053. NPV vrijwillige thuishulp, voor iedereen die hulp nodig heeft, jong of oud. Jansje de Vries (tel. 663818) of Ada Rodrigo (tel. 662987 - 06-13779410). GroeneHartHopper (CVV) - Informatielijn: 0900-600 80 08 (€ 0,10 p/m) bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. VIERSTROOM Gespecialiseerd in diensten als: verpleging, (huishoudelijke zorg, lichamelijke zorg, (wijk)verpleging), jeugdgezondheidszorg 0-4 en maatschappelijke dienstverlening. Bereikbaar voor hulpaanvragen, informatie en aanmeldingen via Vierstroom Zorglijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, tel.: 0182-594500. ZORGPARTNERS MIDDEN-HOLLAND Zorgpartners Midden-Holland biedt huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging in de gemeenten Ouderkerk a/d IJssel en Nederlek. Op werkdagen van 9.00-17.00 uur bereikbaar via (06) 304 27 981. KWADRAAD MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Voor meer informatie over inloop- en telefonisch spreekuren bel: 0900-1202150 (lokaal tarief) of kijk op www.stichtingkwadraad.nl VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK Lekkerkerk/Bergambacht/Stolwijk, M. van Kasteel & J. Luten, tel. 06-21847620 voor afspraken en tel.nr. 06-51334850 voor bevallingen en spoed. Kr. a/d Lek/ Kr. a/d IJssel/ Ou. a/d IJssel. Verloskundige praktijk IJssel en Lek, Meerkoetstr. 79, 2922 GM Kr. a/d IJssel, tel. 06-52070810. Telefonisch spreekuur op werkdagen van 8.008.30 uur en 17.30-18.00 uur. LOKALE OMROEP: Stichting Vrolek, radio-uitzendingen maan- t/m vrijdag van 18.00 - 23.00 uur; zaterdag van 09.00 23.00 uur; zondag van 08.30 - 23.00 uur. Gemeente op de radio. Iedere zaterdag van 10.00-11.00 uur maakt de lokale omroep Vrolek in Nederlek een uur Nederlek Nieuws over ontwikkelingen bij de gemeente Nederlek. Stem ook eens af op Dorp en Waard. Op de kabel op 105.9 en in de ether op frequentie 107.7 MHz. KERKEN: Krimpen aan de Lek: •  Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek, Dorpsstraat 1, 2931 AD, tel. 515336.   Samenkomst elke zondag 10.00 en 18.30 uur. •  Gereformeerde Ontmoetingskerk, Kerkgebouw Hoofdstraat 90, 2931 CL, tel. 519145, Samenkomst elke zondag 10.00 uur, met uitzondering van Nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag. •  Gemeente Er is Leven in het Woord, Samenkomst elke zondag om 10.00 uur. Admiraal de Ruyterweg 10, Krimpen aan •  de Lek, tel. 663129. Lekkerkerk: •  Hervormde Gemeente ’t Venster, Kerkdiensten: elke zondag 10.00 uur in ‘t Venster, Jan Ligthartstraat 68 en 19.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 4. •  Protestantse Gemeente te Lekkerkerk, Kerkgebouwen: Kerkplein 4, 2941 AD, tel. 662502, en Kerkweg 34, 2941 BM, tel. 660303.   Kerkdiensten op zondag april t/m aug. 9.30 uur; sept. t/m maart 10.00 uur in de kerk op het Kerkplein of in de kerk aan de Kerkweg. Om 17.00 uur dienst in de kerk aan de Kerkweg. •  Ned. Hervormde (Geref.) Evangelisatie, Samenkomst in het kerkgebouw, Kerkweg 66, Eredienst elke zondag 10.00 en 18.30 uur. •  Katholieke Gemeenschap H. Jozef, Ontmoetingscentrum, Emmastraat 26. Vieringen elke zondag 10.00 uur, elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur. Stilte centrum en inloopuur.

OPENBARE BIBLIOTHEKEN NEDERLEK Krimpen a/d Lek: Constantijn Huijgensstraat 3, 2931 XC, tel: 0180-521951, fax: 0180-580426, e-mail: infokrimpenadlek@bibliothekenkrimpenerwaard.nl Openingstijden: maandag 13.30-17.00 uur en 18.3020.30 uur, dinsdag 13.30-17.00 uur, woensdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur, vrijdag 13.3017.00 uur en 18.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Leent ook DVD’s en luisterboeken uit! Surfen op het Internet voor € 1,00 per half uur! Er zijn diverse GRATIS Internet-sites te raadplegen! Reserveren en verlengen van uw materialen via onze website: www.bibliothekenkrimpenerwaard.nl Lekkerkerk: Talmastraat 1, 2941 GS, tel: 0180669999, fax: 0180-669933, e-mail: infolekkerkerk@bibliothekenkrimpenerwaard.nl Openingstijden: maandag 13.30-17.00 uur en 18.3020.30 uur, dinsdag 10.00-12.00 uur, woensdag 10.0012.00 uur en 13.30-17.00 uur, vrijdag 13.30-17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Leent ook DVD’s en luisterboeken uit! Surfen op het Internet voor € 1,00 per half uur! Er zijn diverse GRATIS Internet-sites te raadplegen! Reserveren en verlengen van uw materialen via onze website: www. bibliothekenkrimpenerwaard.nl HUISVUIL INZAMELING Zelf brengen bij het afvalbrengstation: Milieuservices AVR - Krimpen aan den IJssel Stormsweg 11 - 2921 LZ Krimpen aan den IJssel Tel. (0180) 53 07 30 Openingstijden: • Maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur • Zaterdag van 10.00-16.00 uur • Op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten Voor het laten ophalen van grof vuil of klachten over grijze/groene minicontainers: Bel Cyclus, Gouda: tel. 0182-547500. Raadpleeg uw inzamelkalender of www.nederlek.nl. Milieucontroleur A. de Jong, tel. 06-53763681. Voor klachten en meldingen illegale afvalstortingen, lozingen, graffiti, vernielingen etc. KLEDING EN HUISRAAD Bel: Stichting Kringloop Huisraad. Aanmelden goederen: ma. t/m vr. 08.00-17.00 uur, telefoon 514563. Verkoop goederen: Kringloopwinkel Binnenweg 5a, Krimpen aan den IJssel, ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur, di. van 19.00-20.00 uur (tijdens schoolvakanties gesloten). Bruikbare kleding/textiel/schoenen containers Poolmanweg en Hoofdstraat. College van burgemeester en wethouders: Burgemeester: B.F.A. van der Kluit. Wethouders: R.P.A. v.d. Haterd (PvdA) en C.J.M.W. Wassenaar (VVD). GEMEENTE NEDERLEK: Gemeentehuis: Burg. v.d. Willigenstraat 58, 2941 ES Lekkerkerk, tel. 667777. Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur, ma. 13.30-18.00 uur, Dependance Krimpen a/d Lek: De Dertienhuizen 1, 2931 XZ Krimpen a/d Lek, tel. 667707. Openings­ tijden: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur; vrijdag gesloten. Gemeentewerken tel. 667714 en buiten kantoortijd 664198. Storingen aan de openbare verlichting bellen naar storingsnummer van City Tec, tel. 088-895 9200 (24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week). De storingsmelding kunt u ook kwijt op www.citytec.nl WMO-loket * Dinsdagochtend van 9.00 - 10.30 uur in de Dertienhuizen te Krimpen aan de Lek * Donderdagochtend van 9.00 - 10.30 uur in het gemeentehuis te Lekkerkerk. Telefonische bereikbaarheid op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via tel. (0180) 667800. OPVOEDBUREAU MIDDEN-HOLLAND Voor advies aan ouders/verzorgers van kinderen van 0 t/m 18 jaar met vragen over de opvoeding. Locatie Nederlek: Spreekuur: 1e, 2e en 3e maandag van 9.00 tot 11.00 uur. Poolmanweg 5: Bel of mail voor informatie of het maken van een afspraak naar JSO en vraag naar het Opvoedbureau. Tel: 0182 - 547 888 of email: opvoedbureau@jso.nl

RAADSLEDEN NEDERLEK C. Barnhoorn CDA Speenkruidstraat 10, 2931 TT Krimpen aan de Lek 515636 M.G. Blok VVD Jan Ligthartstraat 43, 2941 GN Lekkerkerk 661940 M. Both SGP Buitenweg 5, 2931 AC Krimpen aan de Lek 524515 D. den Braber SGP Nicolaas Beetshof 78, 2941 TM Lekkerkerk 662469 S. Burggraaf PvdA Emmastraat 53, 2941 XC Lekkerkerk 662047 C. van der Graaf PvdA Schuwacht 140, 2941 EH Lekkerkerk 663688 C. de Weerd CDA Julianastraat 79, 2941 BB Lekkerkerk 663248 J. Hofman-Verwoert VVD Molenwerf 108, 2941 TL Lekkerkerk 662910 J.C. de Keuning Werkgroep ’84 Commandeur 1, 2931 PA Krimpen aan de Lek  510653 A.H. Langerak CDA De Elzen 61, 2941 VM Lekkerkerk 662045 J. Schilt PvdA Schuwacht 224, 2941 EK Lekkerkerk 663023 W.F.R. Schipper PvdA Noordwester 3, 2931 PH Krimpen aan de Lek 519447 G. Smit-Raggers VVD Schepenstraat 7, 2931 GP Krimpen aan de Lek 599813 H.M. Tiggelaar Werkgroep ’84 Bilderdijkstraat 69, 2941 GG Lekkerkerk 669085 E.J.M. Troe PvdA Zalmstraat 9, 2931 HD Krimpen aan de Lek 518099 De raadsvergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis, Burg. van der Willigenstraat 58 te Lekkerkerk. Aanvang 20.00 uur.


Leefvitaal Omega Combi voordeelbon

Natuurlijke oliën - zoals visolie, teunisbloemolie en olijfolie zijn rijk aan omega vetzuren. Deze worden bijna overal in het lichaam gebruikt om ervoor te zorgen dat processen geolied blijven verlopen. Omega vetzuren zijn de voorlopers van prostaglandines. Dit zijn “regelstofjes” die helpen bij het behoud van de gezondheid en het immuunsysteem stimuleren. Omega vetzuren hebben bovendien een verzorgende invloed op hart en bloedvaten en helpen bij de verlaging van het cholesterolgehalte.

Van top tot teen gezond met Omega vetzuren

Bijv. 2 stuks Omega Combi 3-6-9 50 tab. 25.90 nu voor

Omega Combi

• Bevordert het natuurlijk afweersysteem • Beschermt de gezonde cellen en weefsels • Houdt de bloedvaten soepel en elastisch

Voordeelbon is geldig bij onderstaande drogist(en) t/m 2 weken na verschijning.

12.95

1+1 Gratis

Omega Combi Visolie Pure en Omega Combi 3-6-9 50 of 100 tabletten

Voor een deskundig en betrouwbaar advies over uw gezondheid gaat u naar DA Drogisterij de Goudsbloem Hoofdstraat 23-25 2931 CE Krimpen aan de Lek 0180-511962

DA Drogisterij de Groot www.leefvitaal.nl

Raadhuisplein 77 2941 BS Lekkerkerk 0180-661262 DRUKKERIJ VAN MEURS - NEDERLEK NIEUWS

SLAAPCOMFORT ZIT & MÉÉR COMFORT SLAAPBANK-IDEE

Dé regio specialist Compleet elektrisch verstelbaar slaapcomfort. Nu wel heel voordelig! Compleet Beaumonde ledikant/comfort hoogte

Inclusief: - 2 elektrisch verstelbare 2-motorige lattenbodems van Medipur - 2 drukverlagende matrassen van Medipur

KRIMPEN Tiendweg 45a, Krimpen aan de Lek (nabij Algerabrug en tuincentrum Carpe Diem)

Verkrijgbaar in de maten 80-90-160-180 bij 200 (210-220)** diverse kleurcombinaties mogelijk.

Tel. 0180 512253

ZEVENHUIZEN

ar 10 ja tie aran

Swanlaweg 6-8, Zevenhuizen (nabij van Rijs Paardensport)

Tel. 0180 328231

Setprijs: 1895,-

incl. bezorgkosten en montage Meerprijs nachtkastje p/st. 199,- ** Meerprijs 210/220 is 10%

g

BERKEL EN RODENRIJS Noordeindseweg 116, Berkel en Rodenrijs (voormalig pand Oisterwijk Meubel)

Tel. 010 5114213

OPENINGSTIJDEN Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

• Geen verplichte aanbetaling • Meeneemservice oude matrassen • 30 Dagen omruilgarantie gehele matrascollectie* * vraag naar de voorwaarden • Parkeren voor de deur

13.00 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 21.00 uur* 09.30 - 17.00 uur gesloten

* vestiging Zevenhuizen geen koopavond

10 jaar w vakmensen

U voor droomwensen

Voor alle lopende acties zie WWW.DROOMVLUCHTSLAAPCOMFORT.NL ERKEND

1095  
1095  

Altijd het laatste nieuws vanuit de regio Nederlek. Hieronder vallen Lekkerkerk, Berkenwoude en Krimpen aan de Lek. In Nederlek Nieuws is op...

Advertisement