Page 1


Sbornik ze sympozia „Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu"  

Sympozium „Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu" se uskutečnilo v Národním divadle moravskoslezském 10. a 11. 4....