Noordz magazine april 2017 editie Groningen

Page 23

23

QUOTE In ons beroep is één dag te laat 364 dagen te vroeg Derk Gesink,

landbouwer uit Mensingeweer

Het AgriFly van Wilco Stollenga uit Eppenhuizen bedient zich van een drone om akkers met speciale camera’s te filmen. Maar het is niet de drone zoals we die tegenwoordig kennen, namelijk een helicoptertje met vijf propellers. Die van startup AgriFly lijkt op een zweefvliegtuig. Samen met Peter Hooghuis uit Uithuizermeeden heeft hij die ontworpen. „Onze drone kan langer in de lucht blijven, want die wordt gedragen door het vleugeloppervlak.”

Je wacht met smart op 5G, het snelle mobiele internet waarmee in Noord-Groningen wordt geëxperimenteerd?

Hoe ben je begonnen?

„Het duurt momenteel heel veel uren voor de boer onze beelden met analy-

„Ik ben als langer bezig om met drones gewone video’s en foto’s te maken.

ses terugkrijgt, want het internet is hier traag. Met het supersnelle 5G weet

Met heel specifieke camera’s kun je ook van alles meten op de akkers en als

de boer straks binnen een uur wat hij moet doen. We kunnen straks ook

zoon van een akkerbouwer is dat interessant. Nee, ik doe geen agri-studie,

eventueel ambulances helpen door hen rechtstreeks naar een afgelegen plek

ik studeer technische bedrijfskunde op de Hanzehogeschool.”

te leiden. En 5G zorgt er meteen voor dat er vanuit de ambulance al contact met de arts in het ziekenhuis kan worden gelegd voor een eerste diagnose.”

Wat doe je precies? „Op de beelden die wij maken zie je kleurwisselingen en afhankelijk van

Wat wil je op lange termijn bereiken?

welk soort camera je gebruikt kun je er informatie uit halen. Een boer weet

„De landbouwpercelen wil ik graag goed in kaart brengen. En ik kijk in

bijvoorbeeld zo op welke plek de schuif voor de kunstmest even verder open

hoeverre we ons dienstenpakket kunnen uitbreiden. Maar daarnaast maak

moet.”

ik ook gewoon promotiefilms voor bedrijven.”

Wilco Stollenga

KORT EN PRACHTIG

EEN DRONE MET VLEUGELS VOOR BOEREN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.