Krant van Drachten

Page 21

woensdag 25 februari 2015

krant van drachten

21

aan De Karmel

hten Foppe en Boukje de Boer bij wijze van t klooster. De tante is links op de foto nog

wden op 3 april 2002, hij was 80, zij 71. Mijn leeft nog en is nu 92 jaar, schrijft dochter

Dieuwke Tjoelker en Gerrit van der Heide uit Surhuisterveen trouwden op 22 augustus 2008. Het werd ,,Just a perfect day!’’.

Op 19 april 2013 was de trouwdag van Marco Dreise en Chantal Klink.

Klazien Riemersma trouwde op 9 juni 2006 - een prachtige zomerse dag - met Jan Ketelaar. Het klooster stond in de steigers.

Stijlvol voor de boekenkast, Johan en Margriet Hooghuis op 6 september 2013.

Een rozendag in de Karmel. Op 14 oktober 2014 trouwde Jellie de Jong met Rob de Roos. Ook Jellie’s dochter Julia Rose werd bij de plechtigheid betrokken.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.