Naver Collection - 2024 catalogue

Page 1

WE TAKE PRIDE IN EVERY DETAIL

est.1995 PROUDLY PRODUCED IN DENMARK
2
3

100 years of experience - our focus on the details in cabinetmaking runs deep.

NU MED 100 ÅR I BAGAGEN VORES FOKUS

PÅ DETALJERNE I SNEDKERARBEJDET LIGGER DYBT.

Naver Collection er et symbol på stolthed, passion og dedikation til møbelhåndværket og design. Et stærkt samarbejde siden 1995 mellem to danske møbelvirksomheder Aksel Kjersgaard A/S og Gramrode Møbelfabrik A/S. Vores designfilosofi er en hyldest til æstetik, komfort og funktionalitet. Fortidens Navere havde passion for træ og modet til at prøve nye teknikker - det har vi videreført. Materialer som træ, læder, laminat, stål og Corian® er omhyggeligt udvalgt og innovativt tænkt forarbejdet ned i mindste detalje for at skabe et gennemarbejdet og helt møbeldesign. Det er kernen i og grundlaget for vores håndværk udført af vores dedikerede snedkere, hvor bæredygtighed er en fortsat drivkraft i både dansk produktion og design. Vores møbler er ikke blot skabt med øje for oplevelse og begejstring, men også med respekt for miljøet, og til at leve og holde længe ved daglig brug i generationer.

Vores fokus på detaljerne i snedkerarbejdet og design ligger dybt. Nedarvet over tid helt tilbage til hhv. 1924 og 1952 og under stadig udvikling og fornyelse En enestående historie takket være et vedvarende engagement og commitment til møbler i særklasse gennem årtier. Læs indstikket på side 7.

The Naver Collection is a symbol of pride, passion and dedication to the craft and design of furniture. It represents a strong collaboration since 1995 between two Danish

furniture companies, Aksel Kjersgaard A/S and Gramrode Møbelfabrik A/S. Our design philosophy pays homage to aesthetics, comfort, and functionality. Like the Navers of the past who had a passion for wood and the courage to try new techniques - we share the same spirit. Materials such as wood, leather, laminate, steel, and Corian® are carefully selected and innovatively processed down to the smallest detail to create a thoroughly crafted and complete furniture design. This is the essence and foundation of our craftsmanship carried out by our dedicated cabinetmakers, with sustainability being a continuing driving force in both Danish production and design. Our furniture is not only created with an eye for details and excitement but also with respect for the environment, meant to last and endure daily use for generations.

Our focus on the details of cabinetmaking and design runs deep, inherited over time dating back to 1924 and 1952 respectively, and continually evolving and renewing. Therefore, 2024 also marks a special milestone for Gramrode Møbelfabrik, one part of the Naver Collection collaboration, celebrating its 100th anniversary. It’s an unik story thanks to sustained commitment and dedication to exceptional furniture over decades. Read the insert on page 7 for more details.

INTRO 4
Naver Collection er møbelhåndværk med stolthed, passion og dedikation. Et solidt, givende og professionelt samarbejde mellem to danske møbelvirksomheder. Tv. snedkermester Henning Jørgensen - Gramrode Møbelfabrik A/S og th. snedkermester Jørgen Kjersgaard - Aksel Kjersgaard A/S.
INTRO 5
Naver Collection is furniture craftsmanship with pride, passion, and dedication. A solid, rewarding, and professional collaboration between two Danish furniture companies. Left: Master Cabinetmaker Henning Jørgensen - Gramrode Møbelfabrik A/S, and right: Master Cabinetmaker Jørgen Kjersgaard - Aksel Kjersgaard A/S.

Wood possesses certain unique qualities that benefit the environment. Our goal is to create distinctive furniture designs in harmony with the environment.

TRÆ HAR NOGLE SÆRLIGE EGENSKABER, DER HJÆLPER MILJØET

VORES

MÅL ER AT SKABE UNIKKE MØBELDESIGNS I BALANCE MED MILJØET.

Fokus på bæredygtighed i omtanke for et sundt miljø

Vores mål er ikke blot at skabe unikke møbler, men også at sikre, at fremstillingen af dem er i balance med miljøet. Vi gentænker processer for at minimere spild af træ. Enten med vores hænder i snedkerhåndværket eller med de maskiner, der indgår i en moderne møbelproduktion. Ved at optimere produktionsprocesserne kan vi minimere energiforbruget og affaldsmængden.

Vi udvælger og opskærer selv det indkøbte råtræ. Vi gør det for optimering og videreforarbejdning af træet til nye Naver Collection møbler. Det resttræ, der naturligt vil

opstå i processen, anvendes til f.eks. at lave fingertappede skuffeindsatser, bundstykker og stoledele m.v. for til sidst at stå med resttræ og spåner, der brændes og opvarmer vores produktionsfaciliteter. Alternativt indgår resttræet i nye cirkulære livscyklusser.

Focus on sustainability with regard to a healthy environment.

Our goal is not only to create unique furnitures but also to ensure, that the manufacturing is in balance with the environment. We rethink processes to minimize waste of wood, whether with our hands in joinery or with the machines involved in modern furniture production. By optimizing production processes, we can minimize energy and waste.

We select and cut the purchased solid wood ourselves. We do this for the optimization and further processing of the wood for new Naver Collection furniture. The residual wood, that naturally arises in the

process, is used for example, to make dovetailed drawers, wooden rails, chair parts, etc., ultimately leaving us with leftover wood and shavings, that are used for heating our production facilities. Alternatively, the leftover wood enters new circular lifecycles.

INTRO 6

Produktion i Danmark reducerer klimaaftryk

Danmark er international anerkendt for møbler i unikt design og udførelse. Det er Naver Collections klare ambition og har altid været det - at skabe møbler med fokus på design, håndværk og kvalitet. Vi er stolte af at producere i Danmark. Derfor er lokal produktion en vigtig del af vores strategi. Ved at producere møbler i Danmark reducerer vi lange transportafstande, som minimerer klimapåvirkningen og støtter samtidig lokale arbejdspladser.

Dette skaber ikke kun et mere bæredygtigt møbel, men det har også en positiv indvirkning på vores fælles miljø og fremtid.

Production in Denmark reduces carbon footprint.

Denmark is internationally recognized for furniture of unique design and craftsmanship. It is Naver Collection’s clear ambition and has always been to create furniture with a focus on design, craftsmanship and quality. We take pride in producing in Denmark. Therefore, local production is an important part of our strategy. By producing furniture in Denmark, we reduce long transportation distances, minimizing the carbon footprint and simultaneously supporting local jobs. This creates not only a more sustainable furniture, but also has a positive impact on our shared environment and future.

Træ har nogle særlige egenskaber, der hjælper miljøet

Vi siger det gerne og ofte: Vi elsker træ. Som Navere lever og ånder vi for træ. Det falder os helt naturligt at skabe nutidens og fremtidens møbler i træ, ofte i samspil med andre materialer, der integreres i designet. Vi gør det med stor omtanke og dedikation helt ned i detaljen i designet. Et tidløst design, der skaber begejstring i mødet og lang levetid nedsætter belastningen af naturens ressource. Træ er ikke bare et flot og levende materiale, men har derudover nogle særlige egenskaber i at optage og binde CO2 gennem hele træets levetid - for egetræ typisk 100 år eller mere - inden det skoves og derefter lever videre i vores møbler eller i genanvendeligt træ. De særlige egenskaber støtter og påvirker miljøet i den rigtige retning.

Wood has some special qualities that benefit the environment.

We say it often: We love wood. As Navere, we live and breathe for wood. It comes naturally to us to create contemporary and future furniture in wood, often in combination with other materials integrated into the design. We do this with great care and dedication, down to the smallest detail in the design. A timeless design that evokes excitement upon encounter and has a long lifespan which reduces the impact on nature’s resources. Wood is not just a beautiful and organic material, but also have some special qualities to absorb and bind CO2 throughout the tree’s lifetime - typically 100 years or more for oak - before it is cut down and continuing it’s life in our furniture or in recyclable wood. These special qualities helps to support the environment positively.

INTRO 7
Ebbe Sideboard AK 2030 | Design: Nissen & Gehl MDD.
8
SIDEBOARDS

Kompromisløst snedkerhåndværk og raffinerede detaljer. Ebbe Skænken AK 2030 designet af Nissen & Gehl er et pragteksemplar - helt tidløs med sine lamellåger, de fine hjørnedetaljer og de præcise, tappede samlinger.

Skydelågernes lameller skaber en smuk visuel effekt. Bag skydelågerne er skænken opdelt i to rum med glashylder samt fire skuffer.

Ebbe Skænken AK 2030 kigger både tilbage og frem i tiden.

Uncompromising craftsmanship and refined details. The Ebbe Sideboard AK 2030, designed by Nissen & Gehl, is a splendid example - utterly timeless with it’s slatted doors, delicate corner details, and precise dovetail joints.

The slats of the sliding doors create a beautiful visual effect. Behind the sliding doors, the sideboard is divided into two compartments with glass shelves and four drawers.

The Ebbe Sideboard AK 2030 looks back and forward in time.

Ebbe Sideboard AK 2030 |

Design: Nissen & Gehl MDD.

GM 586 Athene Swivel Armchair | Design: Susanne Grønlund

SIDEBOARDS 9
SIDEBOARDS 10
11
Ebbe Sideboard AK2060 | Design: Nissen & Gehl MDD. SIDEBOARDS Strawberry Coffee Table AK 2560 | Design: Nissen & Gehl MDD.
12
COFFEE TABLES
13
COFFEE TABLES
TABLES 14
COFFEE
Strawberry Coffee Table AK 2560 | Design: Nissen & Gehl MDD.
15
COFFEE TABLES
16
DINING TABLES & CHAIRS
Ro Dining Table Round GM 3792 | Design: Hans Sandgren Jakobsen Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm
17
DINING TABLES & CHAIRS

DET RUNDE SPISEBORD HAR FOR ALVOR MELDT SIG PÅ BANEN I HJEMMET.

KARAKTERISTISK
Distinctive form. The round dining table has truly made its mark in homes.
FORM
TABLES & CHAIRS 18
DINING

Dets karakteristiske form inviterer til intime samtaler og skaber en atmosfære af fællesskab. Formen nedbryder de faste pladser og hierarkier. Alle har lige adgang til samtalen, og der skabes en følelse af ligeværd og åbenhed. Udover sin sociale og praktiske funktion er det runde RO spisebord GM 3700 også et æstetisk element i ethvert rum. Ro serien forener klassiske snedkerdyder med et stilrent design. Dets symmetriske form tilføjer en følelse af harmoni og balance til indretningen.

Its characteristic shape invites to intimate conversations and creates an atmosphere of community. The form breaks down fixed positions and hierarchies. Everyone has equal access to the conversation, fostering a sense of equality and openness. Beyond its social and practical function, the round Ro Dining Table GM 3700 is also an aesthetic element in any space. It’s symmetrical shape adds a sense of harmony and balance to the decor.

Ro Dining Table Round GM 3792 | Design: Hans Sandgren Jakobsen

Athene Swivel Armchair GM 586 | Design: Susanne Grønlund

&
19
DINING TABLES
CHAIRS

Ro Dining Table Round GM 3792 | Design:

Athene Swivel Armchair GM 586 | Design:

Hans Sandgren Jakobsen Susanne Grønlund
20
DINING TABLES & CHAIRS

Selvom det runde bord i forvejen inviterer til masser af plads, kan der fra tid til anden være behov for endnu mere plads. Lad tillægspladen udvide bordet nemt, praktisk og enkelt. Alternativt vælg bordets diameter med omtanke. Stort er imposant og smukt.

While the round table already invites plenty of space, there may be a need for even more space from time to time. Let the additional leaf expand and transform the space practically and easily. Alternatively, choose the table’s diameter wisely. Large is impressive and beautiful.

21
DINING TABLES & CHAIRS DINING
22
TABLES & CHAIRS

Ro Dining Table Round GM 3792 | Design: Hans Sandgren Jakobsen

Athene Swivel Armchair GM 586 | Design: Susanne Grønlund

Ebbe Sideboard AK 2030 | Design: Nissen & Gehl MDD.

23
DINING TABLES & CHAIRS

Tiger

Gehl Dining Table GM 3060 | Design: Nissen & Gehl MDD. Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm
24
DINING TABLES & CHAIRS

Så enkelt og raffineret - Gehl Spisebord GM 3060 - er et bord både til hverdag og gæster. De to vanger, der støtter bordpladen, samt planken, der samler benbukkene kommer til syne på ydersiden - en smuk og unik snedkerdetalje. Designet leger med vinklerne for at skabe karakter, og samspil mellem træet og det rene, ærlige formsprog er på samme tid både dynamisk og harmonisk. Bordpladens rundinger er kombineret med en faset kant, der tilfører en blødhed til det ellers stringente look. Her vist i symbiose med Tiger Armstol GM 4106.

Gehl bordet GM 3060 blev Ebbe Gehls sidste ikoniske design.

So clean and refined - Gehl Dining Table GM 3060 - is a table for both everyday use and guests. The two woodsupports that hold the tabletop, as well as the plank that joins the legs, are visible on the outside - a beautiful and unique crafted detail. The design plays with angles to create character, and the interaction between the wood and the clean, honest design language is both dynamic and harmonious at the same time. The curves of the tabletop are combined with a beveled edge, adding softness to the otherwise stringent look. Here shown in symbiosis with Tiger Armchair GM 4106.

The Gehl table GM 3060 became Ebbe Gehl’s last iconic design.

DINING TABLES & CHAIRS 25
DINING
26
TABLES & CHAIRS Vitrine AK 2780 | Design: Nissen & Gehl MDD. Dining Table GM 2114 | Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm DINING
27
TABLES & CHAIRS

Tiger

Dining Table Oval GM 2152 | Design: Nissen & Gehl MDD. Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm
28
DINING TABLES & CHAIRS Dining Table Oval GM 2152 | Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm
29
DINING TABLES & CHAIRS Gepard Lounge Chair GM 4175 | Design: Henrik Lehm
30
LOUNGE CHAIRS Gepard Lounge Chair GM 4175 | Design: Henrik Lehm Ebbe Sideboard AK 2060 | Design: Nissen & Gehl MDD.
31
LOUNGE CHAIRS DINING
32
TABLES & CHAIRS

RO Dining Table, Nano Top GM 3700 | Design: Hans Sandgren Jakobsen

Midas Chair GM 575 | Design: Susanne Grønlund

Ebbe Sideboard AK 2060 | Design: Nissen & Gehl MDD.

33
DINING TABLES & CHAIRS

Designer Hans Sandgren Jakobsen har tænkt på detaljen i Ro langbordet, hvis behovet opstår for mere bordplads. Træk let de to stokke ud i enden af bordet for at isætte tillægspladen, og skub dem tilbage igen efter brug, så de er plan med stellet. Visuelt tilføjer stokkene karakter og finesse til bordet.

Designer Hans Sandgren Jakobsen has considered the detail in the Ro Long Table, in case the need arises for more tabletop space. Pull out the two poles at the end of the table to insert the extension leaf, and push them back after use so they are flush with the frame. Visually, the poles add character and finesse to the table.

34
DINING TABLES & CHAIRS RO Dining Table, Nano Top GM 3700 | Design: Hans Sandgren Jakobsen Tiger Chair GM 4105 | Design: Henrik Lehm
35
DINING TABLES & CHAIRS Sideboard AK 2730 | Design: Nissen & Gehl MDD.
36
DINING TABLES & CHAIRS Dining Table Oval GM 6652 | Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm
37
DINING TABLES & CHAIRS
SIDEBOARDS 38
39
Sideboard AK 2730 | Design: Nissen & Gehl MDD. SIDEBOARDS

SIDEBOARDS

Sideboard AK 2730 | Design: Nissen & Gehl MDD.

40

Designer Søren Nissen har, i et kreativt samarbejde med Ebbe Gehl, skabt en stor del af Naver Collections møbler. Designduoen Nissen & Gehl har ikke kun udfordret hinanden kreativt, men også Naver Collection, hvilket har ført til et unikt og innovativt designudtryk præget af omhyggelig opmærksomhed på detaljer. For blot at nævne nogle unikke design for Naver Collection: Sofabord AK 972 | Skrivebord AK 1340 | Oval skænk AK1300 | Spisebordet GM 2100 | Langbord GM 7700 med Corian®

Designer Søren Nissen, in a creative collaboration with Ebbe Gehl, has designed a significant part of Naver Collection’s furniture. The designer duo Nissen & Gehl have not only creatively challenged each other but also Naver Collection, leading to a unique and innovative design expression characterized by meticulous attention to detail. Some of the remarkable design for Naver Collection include: Coffee Table AK 972 | Desk AK 1340 | Oval Sideboard AK1300 | Dining Table GM 2100 | Dining Table GM 7700 with Corian®.

Søren Nissen is part of the designer duo Nissen & Gehl MDD.

SØREN NISSEN EN DEL AF DESIGNDUOEN NISSEN&GEHL MDD.

DESIGNERS PERSPECTIVE 41
DINING
42
TABLES & CHAIRS Gehl Dining Table GM 3060 | Design: Nissen & Gehl MDD. Panther Armchair GM 4116 | Design: Henrik Lehm
43
DINING TABLES & CHAIRS
44 CHAIRS
45 CHAIRS
Panther Armchair GM 4116 | Design: Henrik Lehm

VI SIGER DET GERNE

OG OFTE - VI ELSKER

TRÆ! SOM NAVERE

LEVER OG ÅNDER VI FOR TRÆ. DET

FALDER OS

HELT NATURLIGT

We say it
and breathe
wood. It is completely
us ...
often and clearly - We love wood! As craftsmen we live
for
natural for
46

AT SKABE NUTIDENS

OG FREMTIDENS

MØBLER I TRÆ. VI GØR DET

MED STOR

OMTANKE OG DEDIKATION OGSÅ FOR MILJØET.

... creating today’s and tomorrow’s furniture in wood. We do it with great care and dedication in harmony with the environment.
47
& CHAIRS 48
DINING TABLES
Straight Dining Table GM 3500 | Design: Gramrode Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm
49
DINING TABLES & CHAIRS DINING
50
TABLES & CHAIRS DINING
51
TABLES & CHAIRS
52 EMPLOYEE

Ansat i 11 år

Maskinsnedker - arbejder med sortering og udvælgelse af trælameller til bordplader i træsorterne valnød, eg, elm og ask.

Hans Erik har arbejdet med træ siden, han kom i lære som 19-årig.

Aktiv i fritiden med løb og svømning.

Hans Erik Schou, 65 Years. Employed for 11 years, Hans Erik is a cabinetmaker who works with sorting and selecting wooden slats for tabletops in walnut, oak, elm and ash. He has been working with wood since he started as an apprentice at the age of 19. In his spare time, he is active in running and swimming.

53 EMPLOYEE
HANS ERIK SCHOU, 65 ÅR DINING
54
TABLES & CHAIRS Semi Dining Table GM 3540 | Design: Gramrode Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm Oval Sideboard AK 1300 | Design: Nissen & Gehl MDD.
55
DINING TABLES & CHAIRS

Bar Cabinet AK 2742 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Edge Dining Table Round, Corian Top GM 3973 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Midas Armchair GM 576 | Design: Susanne Grønlund

56
DINING TABLES & CHAIRS Bar Cabinet AK 2742 | Design: Nissen & Gehl MDD. Edge Dining Table Round, Corian Top GM 3973 | Design: Nissen & Gehl MDD.
57
DINING TABLES & CHAIRS

Edge bord Rundt GM 3982 skiller sig ud med sit exceptionelle håndværk og unikke træk - en elegant, skrå og faset bordpladekant, der tilføjer karakter. Bordet er designet med omhu og detaljer, der gør det perfekt egnet til den moderne bylejlighed, hvor dets æstetiske appel og funktionelle design skaber en harmonisk atmosfære.

Edge Table Round GM 3982 stands out with its exceptional craftsmanship and unique featuresan elegant and beveled tabletop edge that adds character. The table is designed with care and details, making it perfectly suited for the modern city apartment, where its aesthetic appeal and functional design create a harmonious atmosphere.

Edge Dining Table Round GM 3982 | Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm

58
DINING TABLES & CHAIRS Edge Dining Table Round GM 3982 | Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm
59
DINING TABLES & CHAIRS DINING
60
TABLES & CHAIRS
GM 3982 | Design: Nissen
GM 575 | Design:
Edge Dining Table Round
& Gehl MDD. Midas Chair
Susanne Grønlund
61
DINING TABLES & CHAIRS

Ebbe Gehl var en sand mester i design verden og har stået fadder til utallige banebrydende designs i Naver Collection. Hans evne til at inspirere gik langt ud over det sædvanlige, og hans kreativitet kendte ingen grænser. Ebbe formåede at udfordre konventionerne og tager træarbejde til nye højder, alt imens han kombinerede det med Corian®, stål og glas, der giver hans møbeldesigns en unik karakter. Hans arbejde bærer tydeligt præg af dyb forståelse for, hvad design kan, der ikke kun er æstetisk tiltalende, men også praktisk og funktionelt, hvilket gjorde hans arbejde bemærkelsesværdigt. Ebbe Skænk AK 2030-2060 og Gehl bordet GM 3060 blev Ebbe Gehls sidste ikoniske design. For blot at nævne nogle unikke design for Naver Collection: Oval Skænk AK1300 | Strawberry sofabord AK 2560 | Turn bakkebord AK 725 | Point Skrivebord AK 1330 | Spisebordene GM 2100 | GM 7700 langbord med Corian®.

Ebbe Gehl was a true master in the world of contemporary design and has created countless unique designs in Naver Collection. His ability to inspire went far beyond the ordinary, and his creativity knew no bounds. Ebbe managed to challenge conventions and elevate woodworking to new heights, while combining it with Corian®, stainless steel and glass, that gave his furniture designs a unique character. His work clearly reflects a deep understanding of what design can achieve, not only aesthetically pleasing but also practical and functional, making his work remarkable. Ebbe Sideboard AK 2030-2060 and Gehl Dining Table GM 3060 were Ebbe Gehl’s last iconic designs. Some of the remarkable design for Naver Collection include: Oval Sideboard AK1300 | Strawberry Coffee Table AK 2560 | Turn Table AK 725 | Point Desk AK 1330 | Dining Table GM 2100 | Dining Table GM 7700 with Corian®.

DESIGNERS PERSPECTIVE 62

MØBELDESIGNEREN

EBBE GEHL (1943 – 2023) STÅR BAG EN STOR DEL AF NAVER COLLECTIONS DESIGNS.

Furniture designer Ebbe Gehl (1943 – 2023) has designed a significant part of Naver Collection’s designs.
DESIGNERS PERSPECTIVE 63
64
COFFEE TABLES

SURF Coffee Tables AK 825-830 | Design: Nissen & Gehl MDD.

65
COFFEE TABLES

Sustainability - we care! We recycle leftover wood from production into new Naver Collection furniture or in new ...

BÆREDYGTIGHED - VI TAGER HÅND OM DET!

VI GENANVENDER RESTTRÆ FRA PRODUKTIONEN

TIL

NYE NAVER COLLECTION MØBLER ELLER I NYE

66

CIRKULÆRE LIVSCYKLUSSER HOS VORES GODE SAMARBEJDSPARTNERE.

... circular lifecycles with trusted partners.
67
68 BAR CABINET
69 BAR CABINET
Cabinet AK 2740 | Design: Nissen & Gehl MDD. 70 CABINET
71 BAR CABINET
Bar Cabinet AK 2742 | Design: Nissen & Gehl MDD.
Cabinet AK 2740 | Design: Nissen & Gehl MDD. 72 CABINET

Cabinet AK 2740 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm

73 CABINET
74 BAR
Oval Cabinet AK 1365 | Design: Nissen & Gehl MDD.
CABINET
1365 | Design: Nissen
Gehl MDD.
Oval Cabinet AK
&
75 BAR CABINET
76
OF DRAWERS
CHEST
77
Turning Boxes AK 1020 | Design: Hans Sandgren Jakobsen CHEST OF DRAWERS

Hans Sandgren Jakobsen er en dygtig håndværker med baggrund som møbelsnedker og en uddannelse fra Danmarks Designskole i København, hvor han dimitterede i 1990. Hans Sandgren Jakobsen er en international anerkendt designer med et stort hjerte for enkelhed i designprocessen og for det ærlige og unikke møbel med detaljer og god funktion. Dedikation og stræben efter kvalitet er kendetegnende for hans arbejder. Med en passion for nordisk design har møbeldesigneren skabt prisvindende møbler. For blot at nævne nogle unikke design for Naver Collection: AK 1020 Turning Boxes | AK 1310 RO skrivebordet | GM 3710 RO bord Corian Top | GM 3700 RO bord rundt.

Hans Sandgren Jakobsen is a skilled craftsman with a background as a cabinetmaker and an education from the Danish Design School in Copenhagen, where he graduated in 1990. Hans Sandgren Jakobsen is an internationally recognized designer with a great passion for simplicity in the design process with many details and focus on functionality. Dedication and a pursuit of quality are characteristic of his work. With a passion for Nordic design, the furniture designer has created award-winning pieces. Some of the remarkable design for Naver Collection include: AK 1020 Turning Boxes | AK 1310 RO Desk | GM 3710 RO Table with Corian Top | GM 3700 RO Round Table.

DESIGNERS PERSPECTIVE 78

PASSION FOR ÆRLIGE

MØBLER

With a great passion for simplicity in the design process with focus on functionality.
DESIGNERS PERSPECTIVE 79
OG UNIKKE
MED ENKLE DETALJER OG GOD FUNKTION.
80
Tiger Barstool GM 4107 | Design: Henrik Lehm
BARSTOOLS
81 BARSTOOLS
82 BARSTOOLS
Tiger Barstool GM 4107 l Design: Henrik Lehm
83 BARSTOOLS
Tiger Barstool GM 4107 l Design: Henrik Lehm
84 CHAIRS
Tiger Armchair GM 4106 |
85 CHAIRS
Design: Henrik Lehm

Henrik Lehms passion for møbler ligger særligt på spisebordsstole og lounge stole. Han har dedikeret sig til kunsten at sidde godt og længe. En stol er ikke bare et møbel, det er en kilde til komfort, afslapning og stil. Han forstår, at sidde godt handler om mere end blot et blødt sæde. Det kræver opmærksomhed på detaljer, det rette design og en forståelse af kroppens behov. Æstetisk skal den være tiltalende, men også ergonomisk designet for at sikre, at gæsterne kan nyde måltiderne komfortabelt over en lang aften. For blot at nævne nogle unikke design for Naver Collection: Tiger Armchair GM 4106 | Gepard Lounge Chair GM 4175 | Tiger Barstool GM 4107.

His passion for furniture lies particularly in dining chairs and lounge chairs. He has dedicated himself to the art of sitting well and for extended periods. A chair is not just a piece of furniture; it is a source of comfort, relaxation, and style. He understands that sitting well involves more than just a soft seat. It requires attention to detail, the right design, and an understanding of the body’s needs. A chair can enhance the dining experience. Aesthetically, it should be appealing, but it should also be ergonomically designed to ensure that guests can enjoy their meals comfortably over a long evening. Some of the remarkable design for Naver Collection include: Tiger Armchair GM 4106 | Gepard Lounge Chair GM 4175 | Tiger Barstool GM 4107.

DESIGNERS PERSPECTIVE 86

DESIGNER

HENRIK LEHM HAR EN

FORKÆRLIGHED FOR STOLE.

Designer Henrik Lehm has a fondness for chairs.
DESIGNERS PERSPECTIVE 87
88
LOUNGE CHAIRS Gepard Lounge Chair GM 4175 | Design: Henrik Lehm Turn Table AK 725 | Design: Nissen & Gehl MDD.
89
LOUNGE CHAIRS

Gepard Lounge Chair GM 4175 | Design: Henrik Lehm

Turn Table AK 750 | Design: Nissen & Gehl MDD.

90
LOUNGE CHAIRS

De ikoniske og dampbøjede rygsprosser tilføjer Gepard Lounge stolen et skulpturelt og ikonisk udtryk, der gør stolen helt sin egen. Stolen har dog klare referencer til Tiger stolen. Designet er contemporary, og passer ind i det stringente hjem og på arbejdspladsen.

The iconic and steam-bent rungs add a sculptural and iconic expression to the Gepard Lounge chair, making it entirely unique. The chair has clear references to theTiger chair. The design is contemporary and fits into home or workplace.

91
LOUNGE CHAIRS
92
COFFEE TABLES Turning Boxes AK 1020 | Design: Hans Sandgren Jakobsen Turn Table AK750 | Design: Nissen & Gehl MDD.
93
COFFEE TABLES
TABLES 94
COFFEE Turn Tables AK 710 & AK 725 | Design: Nissen & Gehl MDD.
95
COFFEE TABLES
Turn Tables AK 710 & AK 725 | Design: Nissen & Gehl MDD.
96
COFFEE TABLES Turn Tables AK 710 & AK 725 | Design: Nissen & Gehl MDD. COFFEE TABLES 97

The expression “we take pride in every detail” emphasizes the importance of being careful and attentive to even the smallest aspects, as they have a significant impact on the design and functionality.

UDTRYKKET: “WE TAKE PRIDE IN EVERY DETAIL”

UNDERSTREGER

VIGTIGHEDEN AF AT VÆRE

OMHYGGELIG OG OPMÆRKSOM PÅ SELV DE MINDSTE ASPEKTER, DA DET KAN HAVE STOR INDFLYDELSE PÅ DESIGN

OG FUNKTIONALITET.

DET ER VI.

98 DETAIL

Et Naver Collection design er karakteriseret ved en sammenhængende oplevelse - æstetisk, visuelt, funktionelt og en høj brugervenlighed. Det er en leg med materialer - træ, laminater, stål og Corian®, der er DNA’et i Naver Collection. Materialer der spiller sammen og skaber helhed i innovative design løsninger.

A Naver Collection design is characterized by a cohesive experience - aesthetic, visual, functional, and high user-friendliness. It involves a play with materials - wood, laminates, steel and Corian®, which are the DNA of Naver Collection.

The materials interact and create a unity in innovative design solutions.

99 DETAIL
100
COFFEE TABLES Oval Coffee Table AK 972 | Design: Nissen & Gehl MDD.
101
COFFEE TABLES

Point skrivebordet AK 1330 - et smukt og unikt skrivebord. En funktionel skrivebordsorganisator med en åben klap, der skjuler et rum til opbevaring. Indvendig på klappen er der en magnetisk opslagstavle til noter og ting man gerne vil gemme.

Point Desk AK 1330 - a beautiful and unique desk. A functional desk organizer with an open flap that conceals a storage compartment.

DESK 102
Point
|
Midas
|
DESK 103
Desk AK 1330
Design: Nissen & Gehl MDD.
Armchair GM 576
Design: Susanne Grønlund

RO Desk AK 1310 | Design: Hans Sandgren Jakobsen

Midas Armchair GM 576 | Design: Susanne Grønlund

DESK 104
DESK 105
DESK 106
Desk AK 1340 | Design: Nissen & Gehl MDD.
Desk AK 1340 | Design: Nissen & Gehl MDD. Tulip Chair GM 315 | Design: Nissen & Gehl MDD. DESK 107
DESK 108
DESK 109
Desk AK 1340 | Design: Nissen & Gehl MDD. Leopard Chair GM 4165 | Design: Henrik Lehm DINING
110
TABLES & CHAIRS Dining Table Oval, Corian Top GM 6653 | Design: Nissen & Gehl MDD. Midas Chair GM 575 & Midas Armchair GM 576 | Design: Susanne Grønlund
111
DINING TABLES & CHAIRS

Dining

Stone

Table Round, Corian Top GM 6673 | Design: Nissen & Gehl MDD. Chair GM 666 | Design: Nissen & Gehl MDD.
112
DINING TABLES & CHAIRS
113
Stone Chair GM 666 | Design: Nissen & Gehl MDD. CHAIRS
Coffee Tables AK 1810 & AK 1861 | Design: Nissen & Gehl MDD.
114
COFFEE TABLES
TABLES 115
COFFEE

Trolley AK 700 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Dining Table Oval GM 2152 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm

DINING
116
TABLES
&
CHAIRS Tiger Armchair GM 4106 |
117 CHAIRS
Design: Henrik Lehm
DINING TABLES & CHAIRS 118
Dining Table, Corian Top GM 7724 | Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger Chair GM 4105 | Design: Henrik Lehm
119
DINING TABLES & CHAIRS

Butterfly-udtræk i midten af spisebordet GM 7720 gør det nemt at udvide spisebordet. Ubesværet folder pladen sig sammen for at forsvinde, skjult under bordpladen, i en glidende og let bevægelse.

The butterfly extension in the center of dining table GM 7720 makes it easy to expand the table. The leaves gracefully fold themselves, easily and elegant, to disappear, concealed under the tabletop, in a smooth and effortless movement.

DINING TABLES & CHAIRS 120

| Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger

GM 4105 | Design: Henrik Lehm

Dining Table, Corian Top GM 7720 Chair
121
DINING TABLES & CHAIRS Dining Table Round GM 6672 | Design: Nissen & Gehl MDD. Midas Armchair GM 576 | Design: Susanne Grønlund
122
DINING TABLES & CHAIRS
DINING TABLES & CHAIRS 123

Med et blødt og menneskeligt formsprog skaber designer Susanne Grønlund sine designs med fokus på et indbydende udtryk, brugervenlighed og et let stilfuldt formsprog. Hun blander gerne forskellige tilgange til konstruktion og materialer. Inspirationen finder hun i omgivelserne og tiden, hvor bæredygtighed er en betydende faktor i designprocessen. Hun har modtaget en række internationalt anerkendte designpriser såsom: 3x RedDot Award, 4x Norwegian Design Counsil Design Prize, 2x German Design Award. For blot at nævne nogle unikke design for Naver Collection: Midas armstol GM 575 -576 og GM 586 Athene drejestol med arm.

With a soft and humanistic language, designer Susanne Grønlund creates her designs with a focus on an inviting expression, user-friendliness, and a light stylish language. She enjoys blending different approaches to construction and materials. She finds inspiration in the surroundings and the times, where sustainability is a significant factor in the design process. She has received a number of internationally recognized design awards such as: 3x RedDot Award, 4x Norwegian Design Council Design Prize, 2x German Design Award. Some of the remarkable design for Naver Collection include: Midas armchair GM 575-576 and GM 586 Athene swivel chair with arm.

PERSPECTIVE 124
DESIGNERS

With a soft and humanistic approach, Susanne Grønlund creates her designs.

MED ET BLØDT OG MENNESKELIGT FORMSPORG SKABER SUSANNE GRØNLUND SINE DESIGNS.

DESIGNERS PERSPECTIVE 125
126 CHAIRS
Athene Swivel Armchair GM 586 | Design: Susanne Grønlund
127 CHAIRS
DINING
128
TABLES
& CHAIRS
| Design:
|
Dining Table Super Ellipse
GM 2122
Nissen & Gehl MDD. Midas
Armchair
GM 576
Design: Susanne Grønlund
129
DINING TABLES & CHAIRS

Leopard Chair GM 4165 | Design: Henrik Lehm

Desk AK 1340 | Design: Nissen & Gehl MDD.

130
CHAIRS
131 BARSTOOLS
Leopard Barstool GM 4167 | Design: Henrik Lehm
Vitrine AK 2780 | Design: Nissen & Gehl MDD. 132 VITRINE
133
Dining Table Oval GM 2152 | Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm Vitrine AK 2780 | Design: Nissen & Gehl MDD. DINING TABLES &
VITRINE
Trolley AK 700 | Design: Nissen & Gehl MDD. 134 TROLLEY
135 VITRINE
Vitrine AK 2780 | Design: Nissen & Gehl MDD.
136
DINING TABLES & CHAIRS
Plank Dining Table GM 3200, Black Steel legs | Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm
137
DINING TABLES & CHAIRS
138
DINING TABLES & CHAIRS
Plank Dining Table GM 3200, Black Steel legs | Design: Nissen & Gehl MDD Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm Leopard Barstool GM 4167 l Design: Henrik Lehm
139
DINING TABLES & CHAIRS
DINING TABLES & CHAIRS 140

Dining Table GM 3030, Legs - Sand and Aluminium cast | Design: Hans Sandgren Jakobsen Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm

Thor
141
DINING TABLES & CHAIRS

Point End Table AK 2510 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Point Coffee Table AK 2580 | Design: Nissen & Gehl MDD.

142
COFFEE TABLES Point End Table AK 2510, AK 2520 | Design: Nissen & Gehl MDD.
143
COFFEE TABLES

Point Dining Table GM 9924 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm

144
DINING TABLES & CHAIRS

Point Dining Table Oval GM 9952 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm

145
DINING TABLES & CHAIRS
146 EMPLOYEE

Ansat i 2 år

Maskinsnedkerlærling - og snart færdiguddannet.

Oliver elsker snedkerfaget og glæden ved at bruge sine hænder. Han har netop deltaget i DM i Skills. Dyrker styrketræning i fritiden og er bartender på en af byens barer.

Oliver Hesseldahl, 25 years. Cabinetmaker apprentice - graduating in 1 year.

Oliver loves cabinetmaking and working with his hands. He has recently participated in the DM in Skills competition. In his sparetime he enjoys training in the gym and works as a bartender at one of the city’s bars.

OLIVER HESSELDAHL, 25 ÅR
147 EMPLOYEE
Orbit Coffee Tables AK 512 & AK 550 | Design: Nissen & Gehl MDD.
148
COFFEE TABLES
149
COFFEE TABLES
Orbit Coffee Tables AK 522 & AK 550 | Design: Nissen & Gehl MDD.
150
COFFEE TABLES Orbit Coffee Table AK 530 | Design: Nissen & Gehl MDD.
151
COFFEE TABLES
152
CHAIRS

19 år efter sin lancering fortsætter Tiger stolen med at berige rummet omkring spisebordet. Den tidløse og smukke udformning af stolen har gjort den til fast inventar i skandinaviske hjem. Tiger stolen er en harmonisk fusion af æstetik og siddekomfort. Designet er skabt med omhu og dedikation af designer Henrik Lehm, der har forståelse for kunsten at skabe en stol, man behageligt kan tilbringe timevis i ved spisebordet.

Nineteen years after its launch, the Tiger chair continues to enrich the space around the dining table. The timeless and beautiful design of the chair has made it a staple in Scandinavian homes. The Tiger chair is a harmonious fusion of aesthetics and seating comfort. The design is created with care and dedication by designer Henrik Lehm, who understands the art of creating a chair that you can comfortably spend hours in at the dining table.

Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm

153 CHAIRS
154 TV CABINET
155 TV
TV Cabinet AK 2721 | Design: Nissen & Gehl MDD.
CABINET
TV Cabinet AK 2721, AK 2720 | Design: Nissen
Gehl MDD. 156 TV CABINET
&
SIDEBOARDS 157
Sideboard AK 2730 | Design: Nissen & Gehl MDD.

SIDEBOARDS

Sideboard AK 1300 | Design: Nissen & Gehl MDD.
158
Oval
SIDEBOARDS 159
SIDEBOARDS 160

Oval Sideboard AK 1300 | Design: Nissen & Gehl MDD.

SIDEBOARDS 161
Chess Dining Table, Corian Top GM 3400, Black Steel legs | Design: Nissen & Gehl MDD. Tulip Chair GM 316 | Design: Nissen & Gehl MDD.
162
DINING TABLES & CHAIRS

Butterfly-udtræk i midten af spisebordet GM 3421 gør det nemt at udvide spisebordet. Ubesværet folder pladen sig sammen for at forsvinde, skjult under bordpladen, i en glidende og let bevægelse.

The butterfly extension in the center of dining table GM 3421 makes it easy to expand the table. The leaves gracefully fold themselves, easily and elegant, to disappear, concealed under the tabletop, in a smooth and effortless movement.

163
DINING TABLES & CHAIRS DINING
164
TABLES
& CHAIRS
Chess Dining Table GM 3421, Black stained wood legs | Design: Nissen & Gehl MDD. Tiger Armchair GM 4106 | Design: Henrik Lehm
165
DINING TABLES & CHAIRS
Sideboard AK 2630 | Design: Nissen & Gehl MDD.
166
Point
SIDEBOARDS
Vitrine AK 2780 | Design: Nissen & Gehl MDD. 167 VITRINE
SIDEBOARDS 168
SIDEBOARDS 169
Point Sideboard AK 2660 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Chest of

AK 2430 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Mirror AK 6 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Drawers
170
OF
CHEST
DRAWERS
Chest of Drawers AK 2421 | Design: Nissen & Gehl MDD.
171
CHEST OF DRAWERS
Gehl MDD. 172 CHEST OF DRAWERS
Nightstand AK 2405 | Design: Nissen &

Mirror AK 18-22 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Mirror AK 18-21-22 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Mirror AK 14 | Design: Nissen & Gehl MDD.

Chest of Drawers AK 2420 | Design: Nissen & Gehl MDD.

173 MIRROR
174
175

THE NAVER COLLECTION IN EVERY DETAIL, DESIGN BY DESIGN.

THE COLLECTION 176

Naver Collection er ønsket om, at skabe det gode boligliv. En kombination af design, æstetik, komfort og funktionalitet. Skabt af materialer i høj kvalitet - træ, læder, laminat, stål og Corian® - nøjsom udvalgt og innovativt tænkt ned i detaljen til et færdigt møbel. Holdbar i årtier i et tidløs design, der vækker en naturlig følelse af glæde. Dyk ned i detaljen på de enkelte designs på følgende sider. Se mere på navercollection.com - her kan du visualisere de enkelte designs 360o rundt. Skifte træsort, stel- og læderfarver.

Naver Collection is the aspiration to create the good life, a blend of design, aesthetics, comfort and functionality. Crafted from high-quality materials - wood, leather, laminate, steel and Corian® - meticulously selected and innovatively conceived down to the smallest detail to form a finished piece of furniture. Durable for many years, the collection boasts a classic and timeless design that evokes a natural sense of joy. Enjoy the details of each design on the following pages. See more at navercollection.com - here, you can visualize the individual designs in 360 degrees. Change wood types, frame, and leather colors.

THE COLLECTION 177

STOLE / CHAIRS

BORDE / TABLES

GM 3060 GEHL TABLES

3200 PLANK TABLES

TIGER CHAIR GM 4105 Chair 47 x 54 x 80 cm p 35,119,121 GM 4106 Armchair 54 x 54 x 80 cm p 17, 24,26,84 TIGER BARSTOOL GM 4107 Barstool 52 x 52,5 x 100 cm p 80,82,83 PANTHER CHAIR GM 4115 Chair - Upholstered or leather 47 x 54 x 80 cm GM 4116 Armchair - Upholstered or leather 54 x 54 x 80 cm p 42,43, 44 GM 4125 Chair - Back with support fabric 47 x 54 x 80 cm GM 4126 Armchair - Back with support fabric 54 x 54 x 80 cm LEOPARD CHAIR GM 4165 Chair 52 x 54 x 82 cm p 109, 130 LEOPARD BARSTOOL GM 4167 Barstool 57 x 50 x 95 cm p 131, 139 GEPARD LOUNGE CHAIR GM 4175 Lounge Chair 79 x 77 x 72 cm p 30, 31, 89,90 TULIP CHAIR GM 315 Chair Stainless Steel Base 46 x 55 x 79 cm p 107 GM 316 Chair Black Powder Coated Base 46 x 55 x 79 cm 162 MIDAS CHAIR GM 575 Chair 49 x 53 x 82 cm p 32,61,62,110 GM 576 Armchair 50 x 53 x 82 cm p 56,103,122 STONE CHAIR GM 666 Chair 47 x 56 x 79 cm p 112,113 ATHENE SWIVEL CHAIR GM 585 Chair 49 x 53 x 82 cm GM 586 Armchair 50 x 53 x 82 cm p20, 22, 126 GM 2100 TABLES GM 2110 Solid Wood Top w/Ext. Poles 170 x 100 x 74 cm GM 2112 Solid Wood Top w/Ext. Poles 200 x 100 x 74 cm GM 2114 Solid Wood Top w/Ext. Poles 230 x 100 x 74 cm p 27 GM 2122 Super Ellipse Table Solid w/Extension 200 x 100 x 74 cm p 128,129 GM 2130 Oval Table Solid w/Fixed Top 160 x 85 x 74 cm GM 2140 Oval Table Solid w/Fixed Top 200 x 100 x 74 cm GM 2142 Oval Table Solid w/Extension 200 x 100 x 74 cm GM 2150 Oval Table Solid w/Fixed Top 230 x 120 x 74 cm GM 2152 Oval Table Solid w/Extension 230 x 120 x 74 cm p 28,29,116,133 GM 2180 Round Table Solid w/Fixed Top Ø 120 x 74 cm GM 2182 Round Table Solid w/Extension Ø 120 x 74 cm GM 2190 Round Table Solid w/Fixed Top Ø 140 x 74 cm GM 2192 Round Table Solid w/Extension Ø 140 x 74 cm GM 3030
TABLES GM 3030-18 Solid Wood Top w/Ext. Poles 180 x 100 x 74 cm GM 3060-21 Solid Wood Top w/Ext. Poles 210 x 100 x 74 cm GM 3060-24 Solid Wood Top w/Ext. Poles 240 x 100 x 74 cm p 140,141 GM 3200-27 Solid Wood Top w/Ext. Poles 270 x 100 x 74 cm GM 3060-30 Solid Wood Top w/Ext. Poles 300 x 100 x 74 cm
THOR
GM 3060-18 Solid Wood Top w/Ext. Poles 180 x 100 x 74 cm GM 3060-21 Solid Wood Top w/Ext. Poles 210 x 100 x 74 cm GM 3060-24 Solid Wood Top w/Ext. Poles 240 x 100 x 74 cm p 24, 42 GM 3060-27 Solid Wood Top w/Ext. Poles 270 x 100 x 74 cm GM 3060-30 Solid Wood Top w/Ext. Poles 300 x 100 x 74 cm GM
GM 3200-18 Solid Wood Top w/Ext. Poles 180 x 100 x 74 cm GM 3200-21 Solid Wood Top w/Ext. Poles 210 x 100 x 74 cm GM 3200-24 Solid Wood Top w/Ext. Poles 240 x 100 x 74 cm p 136,137,138 GM 3200-27 Solid Wood Top w/Ext. Poles 270 x 100 x 74 cm GM 3200-30 Solid Wood Top w/Ext. Poles 300 x 100 x 74 cm THE COLLECTION 178

BORDE / TABLES

GM 3400 CHESS TABLES CORIAN TOP W/BUTTERFLY-LEAF

BORDE / TABLES

GM 3700 RO ROUND TABLES

GM 3420 CHESS SOLID TABLES W/BUTTERFLY-LEAF

GM 3700 RO TABLES

Se mere på navercollection.com - her kan du visualisere de enkelte designs 360o rundt. Skift træsort, stel- og læderfarver.

See more at navercollection.com - here, you can visualize the individual designs 360 degrees. Change wood, frame and leather colors.

GM 3400-20 Corian Top w/Steel Legs 200 x 90 x 74 cm GM 3400-24 Corian Top w/Steel Legs 240 x 90 x 74 cm p 162,163 GM 3401-20 Corian Top w/Steel Legs 200 x 90 x 74 cm GM 3401-24 Corian Top w/Steel Legs 240 x 90 x 74 cm GM 3402-20 Corian Top w/ Wooden Legs 200 x 90 x 74 cm GM 3402-24 Corian Top w/ Wooden Legs 240 x 90 x 74 cm GM 3403-20 Corian Top w/ Wooden Legs 200 x 90 x 74 cm GM 3403-24 Corian Top w/ Wooden Legs 240 x 90 x 74 cm
GM 3420-20 Solid Wood Top , Wooden Legs 200 x 90 x 74 cm GM 3420-24 Solid Wood Top Wooden Legs 240 x 90 x 74 cm GM 3421-20 Solid Wood Top Wooden Legs 200 x 90 x 74 cm GM 3421-24 Solid Wood Top , Wooden Legs 240 x 90 x 74 cm p 164,165 GM 3422-20 Solid Wood top, Steel Legs 200 x 90 x 74 cm GM 3422-24 Solid Wood top, Steel Legs 240 x 90 x 74 cm GM 3423-20 Solid Wood top, Steel Legs 200 x 90 x 74 cm GM 3423-24 Solid Wood top, Steel Legs 240 x 90 x 74 cm GM
GM 3500-18 Solid Wood Top w/Ext. Poles 180 x 100 x 74 cm GM 3500-21 Solid Wood Top w/Ext. Poles 210 x 100 x 74 cm GM 3500-24 Solid Wood Top w/Ext. Poles 240 x 100 x 74 cm p 49 GM 3500-27 Solid Wood Top w/Ext. Poles 270 x 100 x 74 cm GM 3500-30 Solid Wood Top w/Ext. Poles 300 x 100 x 74 cm GM 3540
GM 3540-21 Solid Wood Top w/Ext. Poles 210 x 100 x 74 cm GM 3540-24 Solid Wood Top w/Ext. Poles 240 x 100 x 74 cm p 55 GM 3540-27 Solid Wood Top w/Ext. Poles 270 x 100 x 74 cm GM 3540-30 Solid Wood Top w/Ext. Poles 300 x 100 x 74 cm
3500 STRAIGHT TABLES
SEMI TABLES
GM 3700-18 Nano Laminate Top w/Ext. Poles 180 x 100 x 74 cm GM 3700-21 Nano Laminate Top w/Ext. Poles 210 x 100 x 74 cm GM 3700-24 Nano Laminate Top w/Ext. Poles 240 x 100 x 74 cm p 32,33,35 GM 3710-18 Corian Top/Ext. Poles 180 x 100 x 74 cm GM 3710-21 Corian Top/Ext. Poles 210 x 100 x 74 cm GM 3710-24 Corian Top/Ext. Poles 240 x 100 x 74 cm
GM 3772 Round Table solid, w/Extension Ø 120 x 74 cm GM 3782 Round Table solid, w/Extension Ø 140 x 74 cm GM 3792 Round Table solid, w/Extension Ø 160 x 74 cm p 17,20,22,23 GM 3900
TABLES GM 3942 Oval Table solid, w/Extension 200 x 110 x 74 cm GM 3943 Oval Corian Top, w/ Extension 200 x 110 x 74 cm GM 3970 Round Table solid, w/Fixed Top Ø 110 x 74 cm GM 3971 Round Corian Top, w/Fixed Top Ø 110 x 74 cm GM 3972 Round Table solid, w/Extension Ø 110 x 74 cm GM 3973 Round Corian Top, w/Extension Ø 110 x 74 cm p 56,57 GM 3980 Round Table solid, w/Fixed Top Ø 120 x 74 cm GM 3981 Round Corian Top, w/Fixed Top Ø 120 x 74 cm GM 3982 Round Table solid, w/Extension Ø 120 x 74 cm p 5859,60,61 GM 3983 Round Corian Top, w/Extension Ø 120 x 74 cm GM 6600 TABLES GM 6640 Oval Table Solid, w/Fixed Top 200 x 100 x 74 cm GM 6642 Oval Table Solid Top, w/ Ext. 200 x 100 x 74 cm GM 6643 Oval Table Corian Top, w/ Ext. 200 x 100 x 74 cm GM 6650 Oval Table Solid, w/Fixed Top 240 x 120 x 74 cm GM 6652 Oval Table Solid, w/Extension 240 x 120 x 74 cm p 36,37 GM 6653 Oval Corian Top, w/ Extension 240 x 120 x 74 cm p 110,111 GM 6660 Round Table Solid, w/Fixed Top Ø 100 x 74 cm GM 6661 Round Corian Top, w/Fixed Top Ø 100 x 74 cm GM 6672 Round Table Solid, w/Extension Ø 120 x 74 cm p 122,123 GM 6673 Round Corian Top, w/Extension Ø 120 x 74 cm p 112 GM 6682 Round Table Solid, w/Extension Ø 140 x 74 cm GM 6683 Round Corian Top, w/Extension Ø 140 x 74 cm GM 6692 Round Table Solid, w/Extension Ø 160 x 74 cm GM 6693 Round Corian Top, w/Extension Ø 160 x 74 cm
EDGE
179

BORDE / TABLES

GM 7700 TABLES WITH CORIAN TABLE TOP & LEGS

GM 7700 TABLES WITH CORIAN TABLE TOP & SOLID LEGS

9900 POINT TABLES

SOFABORDE / COFFEE TABLES

SOFABORDE / COFFEE TABLES

GM 7716 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 160 x 92 x 74 cm GM 7718 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 180 x 92 x 74 cm GM 7720 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 200 x 92 x 74 cm p 120,121 GM 7722 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 220 x 92 x 74 cm GM 7724 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 240 x 92 x 74 cm p 118,119
GM 7706 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 160 x 92 x 74 cm GM 7708 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 180 x 92 x 74 cm GM 7710 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 200 x 92 x 74 cm GM 7712 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 220 x 92 x 74 cm GM 7714 Corian Top w/ Butterfly-Leaf 240 x 92 x 74 cm GM
GM 9920 Solid Wood Top w/ Ext. Poles 200 x 100 x 74 cm GM 9924 Solid Wood Top w/ Ext. Poles 240 x 100 x 74 cm p 144,145 GM 9942 Oval Solid Top w/ Ext. 200 x 100 x 74 cm GM 9952 Oval Solid Top w/ Ext. 240 x 120 x 74 cm p 145 GM 9960 Round Table Fixed Solid Top Ø 100 x 74 cm GM 9970 Round Table Fixed Solid Top Ø 120 x 74 cm TROLLEY AK 700 Trolley. Solid Top / Tray Laminate 64 x 49 x 64 cm p 116, 134 TURN TABLE AK 710 Reversible: Veneer/Laminate Ø 50 x 36 cm p 95, 96 AK 725 Reversible: Veneer/Laminate Ø 65 x 42 cm p 88, 94, 96 AK 750 Reversible: Veneer/Laminate Ø 80 x 42 cm p 90, 092 SURF TABLES AK 825 Coffee Table 77 x 47 x 36 cm p 64, 65 AK 830 Coffee Table 140 x 47 x 42 cm p 64, 65 POINT AK 2510 End Table Solid Top Ø 50 x 51 cm p 142, 143 AK 2520 End Table Solid Top Ø 65 x 40 cm p 143 AK 2530 Coffee Table Solid Top 140 x 65 x 46 cm AK 2540 Coffee Table Solid Top 90 x 90 x 46 cm AK 2550 Round Coffee Table Solid Top Ø 100 x 46 cm AK 2560 Strawberry Coffee Table/Solid Top 84 x 73 x 46 cm p 12, 14 AK 2580 Coffee Table Solid Top 160 x 50 x 46 cm p 142 AK 910 End Table Ø 65 x 45 cm AK 912 End Table w/ Glass Shelf Ø 65 x 45 cm AK 920 Corner Table 70 x 70 x 45 cm AK 922 Corner Table w/ Glass Shelf 70 x 70 x 45 cm AK 930 Coffee Table 130 x 70 x 45 cm AK 932 Coffee Table w/ Glass Shelf 130 x 70 x 45 cm AK 940 Coffee Table 100 x 100 x 45 cm AK 942 Coffee Table w/ Glass Shelf 100 x 100 x 45 cm AK 950 Round Coffee Table Ø 100 x 45 cm AK 952 Round Coffee Table w/ Glass Shelf Ø 100 x 45 cm AK 960 Oval Coffee Table 90 x 50 x 45 cm AK 962 Oval Coffee Table w/ Glass Shelf 90 x 50 x 45 cm ORBIT AK 510 End Table Solid Top Ø 51 x 51 cm AK 512 End Table Nano Laminate Top Ø 51 x 51 cm p 148 AK 520 Coffee Table Solid Top Ø 64 x 39 cm AK 522 Coffee Table Nano Laminate Top Ø 64 x 39 cm p 150 AK 530 Coffee Table Solid Top 140 x 62 x 45 cm p 151 AK 532 Coffee Table Nano Laminate Top 140 x 62 x 45 cm AK 550 Coffee Table Solid Top Ø 84 x 45 cm p 148, 150 AK 552 Coffee Table Nano Laminate Top Ø 84 x 45 cm THE COLLECTION 180
SOFABORDE / COFFEE TABLES SKÆNKE /VITRINE
AK 1020 Turning Boxes 32,5 x 32,5 x 105 cm p 76, 93 AK 1021 Base 45 x 45 x 7,5 cm KOMMODER /
OF DRAWERS AK 2405 Nightstand/Corian Top/Point legs 45 x 37 x 67,5 cm p 172 AK 2406 Nightstand/Corian Top/Steel Base 46 x 37 x 66,0 cm AK 2410 Chest Of Drawers/Corian Top/ Point legs 45 x 37 x 67,5 cm AK 2411 Chest Of Drawers/Corian Top/Steel Base 45 x 37 x 66,0 cm AK 2420 Chest Of Drawers/Corian Top/ Point legs 45 x 37 x 106 cm AK 2421 Chest Of Drawers/Corian Top/Steel Base 45 x 37 x 104,50 cm p 171 AK 2430 Chest Of Drawers/Corian Top/ Point legs 80 x 37 x 92 cm p 170 AK 2431 Chest Of Drawers/Corian Top/Steel Base 80 x 37 x 90,5 cm SIDEBOARD & VITRINE / SIDEBOARDS & VITRINE AK 1365 Oval Bar Cabinet 72 x 35 x 71 cm p 74, 75 AK 1300 Oval Sideboard 200 x 53 x 78 cm p 54, 158, 160 AK 2030 Ebbe sideboard 134 x 48 x 77,5 cm p 8 AK 2060 Ebbe sideboard 200 x 48 x 77,5 cm p 10, 33 AK 2630 Sideboard/Corian Top 160 x 50 x 77 cm p 166 AK 2660 Sideboard/Corian Top 210 x 50 x 77 cm p 168 AK 2730 Sideboard/Corian Top/Steel Base 180 x 46 x 74 cm p 36, 38, 157 AK 2732 Sideboard/ Corian Top/Point base 180 x 46 x 74 cm AK 2740 Cabinet/Corian Top 92 x 40 x 123 cm p 70, 72 AK 2742 Bar Cabinet/ Corian Top 92 x 40 x 123 cm p 56, 68, 71 AK 2770 Cabinet/Corian Top 47 x 37 x 154 cm AK 2772 Cabinet w/Drawer/ Corian Top / 47 x 37 x 154 cm AK 2780 Vitrine/Glass shelves/Steel Base 94 x 42 x 181 cm p 132, 135,1 67, AK 2782 Vitrine/Glass shelves/Point Base 94 x 42 x 181 cm TV-UNITS AK 2720 TV Cabinet/Corian Top/ Point Base 170 x 43 x 41 cm p 156 AK 2721 TV Cabinet/Corian Top/Steel Base 170 x 43 x 34 cm p 154, 156 AK 970 Oval Coffee Table 137 x 70 x 45 cm AK 972 Oval Coffee Table w/ Glass Shelf 137 x 70 x 45 cm p 100 AK 980 Oval Coffee Table 170 x 50 x 45 cm AK 982 Oval Coffee Table w/ Glass Shelf 170 x 50 x 45 cm AK 975 Coffee Table 135 x 80 x 45 cm AK 977 Coffee Table w/ Glass Shelf 135 x 80 x 45 cm AK 1810 Round End Table, Solid Top Ø 70 x 36 cm p 114 AK 1811 Round End Table, Corian Top Ø 70 x 36 cm AK 1830 Coffee Table, Solid Top 137 x 65 x 42 cm AK 1831 Coffee Table, Corian Top 137 x 65 x 42 cm AK 1850 Round Coffee Table. Solid Top Ø 100 x 42 cm AK 1851 Round Coffee Table. Corian Top Ø 100 x 42 cm AK 1860 Coffee Table. Solid Top 124 x 92 x 42 cm AK 1861 Coffee Table. Corian Top 124 x 92 x 42 cm p 114 AK 1880 Oval Coffee Table. Solid Top 190 x 60 x 36 cm AK 1881 Oval Coffee Table. Corian Top 190 x 60 x 36 cm
AK 1310 Desk RO. Leather Top 90 x 60 x 71 cm p 104 AK 1330 Desk. Corian Top 124 x 70 x 73 cm p 103 AK 1340 Desk 170 x 80 x 73 cm p106, 107, 108 SPEJLE / MIRRORS AK 6 Mirror 60 x 60 cm AK 9 Mirror 60 x 45 cm AK 14 Mirror 145 x 45 cm p 173 AK 18 Mirror Ø 20 cm p 173 AK 21 Mirror Ø 45 cm p 173 AK 22 Mirror Ø 75 cm p 173 Se mere på navercollection.com - her kan du visualisere de enkelte designs 360o rundt. Skift træsort, stel- og læderfarver. See more at navercollection.com - here, you can visualize the individual designs 360 degrees. Change wood, frame and leather colors. 181
TURNING BOXES
CHEST
SKRIVEBORDE / DESKS
182

Tak til ...

Familien Albæk Holmegaard

Lyngby Porcelain

Kristina Dam Studio Villa Collection Denmark

Gense

Broste Copenhagen

Thank you to...

The Albæk Family Holmegaard

Lyngby Porcelain

Kristina Dam Studio Villa Collection Denmark

Gense

Broste Copenhagen

183
Naver Collection produceres med stolthed i Danmark af Gramrode Møbelfabrik og Aksel Kjersgaard
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.