Naur-Sir Posten 06.2020

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Juni

Se kirkebladet inde i bladet

2020


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen---------------------------side Projekter---------------------------------------side Kirkeblad---------------------------------------side Sygemelding----------------------------------side Sct. Hans---------------------------------------side

7 8 11 15 16

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

September 2020

28. august

Oktober 2020

25. september

November 2020

26. oktober

December 2020

27. november

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Arrangementer i Sir Lyngbjerg Plantage 2020 - Under forudsætning af, at forsamlinger er tilladt……… Onsdag den 10. juni kl. 18.00 – bemærk ny dato! Arbejdsaften i skoven Alle er velkomne til at give en hånd med til oprydning, ukrudtsbekæmpelse mv. Der er lidt at drikke og spise, når arbejdet er udført. Lørdag den 27. juni – aflyst! Udkantsrock Michael Sørensen er tovholder på dette arrangement. Lad os fylde skoven med sang og musik. Annonceres særskilt. August En sensommeraften i skoven – informationer følger Søndag den 23. august kl. 14.00 Gudstjeneste i skoven v/Henrik Guldbrandt Kjær Gudstjeneste i skovens dybe stille ro. Se nærmere i kirkebladet. Lørdag den 26. september kl. 10.30 Svampetur og frokost i skoven Efterårsoplevelse med at samle svampe og spise frokost sammen i skoven. Biolog og svampejæger Haris Nuhanovic guider os rundt i de spiselige svampe – og hvilke det er bedst at lade stå. Der er tilmelding til arrangementet. Lørdag den 3. oktober kl. 9.30 Arbejdsdag i skoven Alle er velkomne til at give en hånd med til oprydning, ukrudtsbekæmpelse mv. Der er lidt at drikke og spise, når arbejdet er udført. Lørdag den 14. november kl. 11.30 (kl. 10.00 i skoven) Generalforsamling Traditionen tro, starter vi generalforsamlingen med en rundtur i skoven kl. 10.00. Vi mødes på p-pladsen. Derefter er der generalforsamling kl. 11.30. Vi ses i Sir Lyngbjerg Plantage!

6


INFO fra borgerforeningen: Afholdelse af ”BØRNENES DAG” udskydes – ny dato annonceres i Naur-Sir Posten og på Facebook efter sommeren.

Kære medborgere i Naur-Sir-Krunderup og Alstrup sogne Når du/I bliver bekendt med, at der er kommet nye tilflyttere til sognene.

KONTAKT da venligst borgerforeningen. Vi vil gerne byde velkomme og også aflevere den fine folder, som Lise Bue, Nanna Bastrup og Bente Lund har lavet. Mange sommerhilsener fra Naur-Sir Borgerforening

7


Status projekter Naur Sir Borgerforening og Holstebro Kommune. Jeg vil her forsøge at give lidt information retur til jer. Vi har gang i flere projekter som vedrører vores skønne område.

Tung Trafik Naur vej: Der er foretaget trafik tælling på Naurvej, og Torpvej, som skal afklare behovet, og de udfordringer der er. Vores ønske var at, man kunne tvinge den tunge trafik ind via Vembvej til Naur Slagtehus. Det virker ikke som fysisk muligt, så når vi har svar på trafik tællingen, skal vi mødes med kommunen og have en snak om eventuelle løsninger. En af udfordringerne har været den meget dårlige reparation af asfalten på Naurvej, som giver støj og bump for beboer tæt på husene. Trafik tællingen er afsluttet omkring 1. marts, vi har lige modtaget tallene fra Holstebro kommune og skal have et møde enten over skype, men tror det bedste vil være et fysisk møde for at se på tingene.

Cykel Kryds Sir, Støvlvej og Nordre Ringvej: For godt et halvt år siden, fik vi en henvendelse fra Pia fra Sir. Hun udtrykte hendes bekymring om trafik sikkerheden, for cyklister, der krydser fra Støvlvej over Nordre Ringvej ved Idræt Center Vest. Men grundet mange opgaver i Borgerforeningen, opfordrede jeg Pia til at selv skrive et udkast til Holstebro Kommune, som borgerforeningen kunne bakke op om. Pia lavede en super mail, med gode billeder og beskrivelse. Det er skønt når vi, i borgerforeningen, kan få den form for hjælp og opbakning. Nu er problematikken beskrevet og udvalgene informeret, og vi afventer også her Holstebro Kommune.

g 8


Bænk på Lyngbakken: Vi er blevet kontaktet af Hakon Rahbek og Frode Nygård, der mener, at en bænk er på sin plads midt på lyngbakken, så der kan pustes lidt ud, når man var på vandretur. Vi bakker op og er gået i samarbejde med Kim Bak fra, bestyrelsen i Sir Lyngbjerg, og i dialog med Holstebro Kommune som skriver: Heden er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, som generelt beskytter heder, enge, moser, overdrev mv. Det skal derfor undersøges om det er muligt, og hvor det i givet fald vil være muligt, at stille en bænk op. Så vil det blive taget op med kommunens politikere.

Bakke Tårn: Tidligere lokal beboer Kurt Josefsen, og byrådskandidat for Venstre, har søsat en kæmpe projekt om et Bakketårn i Sir Lyngbjerg. Vi har, til Kurt, tilkendegivet vores opbakning, via en skrivelse som bakker projektet op. Det er fantastisk at Kurt byder ind med noget fedt for skoven og området. Dette understøtter Borgerforeningens planer og ønsker omkring blandt andet befolknings tilvækst og frilufts aktiviteter.

g 9


Naur Sir Sognegård Kæmper med det økonomiske, efter Corona. Vi håber at kunne slippe med betaling af 3 måneders forbrugs afgifter til Holstebro Kommune. Det vil hjælpe på den økonomiske situation. Så når vi må benytte sognegården igen, skal I endelig bakke op om Hans og Lone op, med små og store arrangementer. Naur Sir Skole står med en plads-udfordring, inden for få år. Vi er i dialog med skolen og Holstebro Kommune, omkring hvordan vi kan være behjælpelige med at løse disse udfordringer. En mulighed kan være, at overdrage Sognegården til skolen, og flytte vores sognegårds- aktiviteter til Sir Lyngbjerg Centret. Det er en større proces som skal igangsættes inden længe. Plakater over vores område: En ung pige fra Struer har lavet nogle flotte plakater fra vores område. De kan bestilles på hendes hjemmeside: http://mkayart.dk/ Der er flere varianter, også velegnet som gaver!

Håber I kan bruge denne opdatering til noget, i den trælse tid. Mange hilsner Bo Jensen, Godrimvej 11.

10


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni

2020

NAUR OG SIR SOGNE 56. ÅRGANG NR. 6

GLÆDELIG PINSE OG TRINITATIS ”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.” SÅDAN indledes pinseberetningen i Apostlenes Gerninger i Det nye Testamente, og netop dette tema ser vi afbildet her på et 400 år gammelt maleri. PINSE er kirkeårets mest mystiske højtid - journalisterne elsker at tage på strøgtur for at høre vox populi, folkets stemme, for meget få kender til pinsefestens baggrund og betydning. MEN PINSE er FØDSELSDAG KIRKENS fødselsdag, for Pinsedag daler Guds Ånd ned som en DUE over de folk, der er forsamlet i Jerusalem. Man må forstå, at det er folk, der har haft med Jesus at gøre - og de savner Ham. Nu var Han lige opstanden og viste sig gådefuldt af og til - og så 10 dage før, på Kristi Himmelfarts Dag, da forsvinder Jesus Kristus for øjnene af folk. PINSE, af El Greco, c. 1597; Prado Museum, Madrid.

g


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni

2020

NAUR OG SIR SOGNE

MEN til Pinse kommer Han igen, Jesus, som ÅND, som Faderens og Sønnens fælles ÅND den ÅND, der binder os sammen. Kirken er et fællesskab af troende - et fællesskab af døbte, dvs. et fællesskab af alle slags mennesker - og Pinsen er fortællingen om, at trods alt det, der altid skiller os som mennesker, så er der EN SAND ÅND, der for altid vil binde os sammen - Kirkens ÅND, HELLIGÅNDEN - dén ÅND, der binder Himmel og Jord sammen - dén ÅND, der binder os sammen som mennesker. Derfor ønskes I alle en overordentlig glædelig PINSE - en fest for den magt, der binder os sammen, selvom vi af mange grunde for det meste er adskilte. Glædelig PINSE - og sommer! ønsker sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

Sæt kryds i kalenderen SOGNEUDFLUGT 2020 er desværre aflyst.

Vi håber, der kan blive en rigtig god tur i 2021.

KONFIRMATIONEN ER IGEN CORONA-UDSAT til SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER 2020 KL. 09:00 I NAVR KIRKE OG KL. 10:30 I SIR KIRKE Årets konfirmation af de søde, unge mennesker fra 7. klasse er udsat, og for at være på forkant med de strenge regler for samvær, så afholdes der TO konfirmationer, én i hver kirke. NAVR KIRKE kl. 09:00 Anna van der Spoel Gade, Kasper Agner Rytter Petersen, Lasse Prang Kristensen, Liv Bech Hornshøj Jensen og Sara Oppegaard Fink. SIR KIRKE kl. 10:30 Dan Skov, Mikkeline Dybdal Møller, Nikolaj Weber Lundaa, Søren Frich Aaen Brask og Tobias Nedergaard Madsen.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni

2020

NAUR OG SIR SOGNE

KONFIRMATIONER I 2021 OG 2022 DE NÆSTE 2 ÅR er der konfirmation søndag den 9. maj 2021 og søndag den 8. maj 2022.

FRA 2023 ER DER KONFIRMATION STORE BEDEDAG dvs. fredag den 5. maj 2023 og så fremdeles.

MENIGHEDSMØDE VEDR. VALG TIL MENIGHEDSRÅD ORIENTERINGSMØDE NY DATO - IGEN IGEN

- torsdag den 20. august 2020 KL. 19:00-21:00 i Naur-Sir Sognegård

KOM og hør om arbejdet i menighedsråd.

Vi skal 15. september mødes for at vælge 2x5 medlemmer til rådene i Naur og Sir sogne. Denne aften den 20. august 2020 orienteres om menighedsrådsarbejdet og valget i september. Der serveres kaffe undervejs.

Menighedsrådsmøder Naur-Sir Kirkehus Sir MR, torsdag den 4. juni 2020, kl. 19-22. Fælles MR, onsdag den 10. juni 2020, kl. 19-22.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

07. juni 14. juni 21. juni 23. juni 28. juni 05. juli 12. juli 19. juli 26. juli 02. aug. 09. aug. 16. aug. 23. aug. 30. aug. 06. sept. 13. sept.

Navr Kirke

Trinitatis søndag 1. s. e. Trinitatis 2. s. e. Trinitatis Sankt Hans 3. s. e. Trinitatis 4. s. e. Trinitatis 5. s. e. Trinitatis 6. s. e. Trinitatis 7. s. e. Trinitatis 8. s. e. Trinitatis 9. s. e. Trinitatis 10. s. e. Trinitatis 11. s. e. Trinitatis 12. s. e. Trinitatis 13. s. e. Trinitatis Konfirmationer

Sommeren

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

10:00   10:00 Mia W 10:00  20:00 ca   08:30 10:00   10:00 Mia W 10:00 Mia W   10:00 NAC 10:00   10:00 10:30 konf start  Sir Lyngbjerg Skov 10:00 kl. 14.00  10:00 10:00  09:00 10:30

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus: 13.-14. juni samt 6.-26. juli 2020

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk

T 2445 4483 elad@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Vores Halbestyrer Lene Toft er sygemeldt. Spørgsmål vedrørende Sir Lyngbjerg Centret kan ske til Bestyrelsen.

Formand Pia Bennedsgaard 2229 2379 Næstformand Bo Jensen 2165 9139 Sekretær Gorm Lind 2076 6366 Bestyrelsesmedlem Jan Lundaa 2896 1775 Bestyrelsesmedlem Patrick Kristensen 5158 7375 Bestyrelsesmedlem Torben Gilberg 4119 4630 Bestyrelsesmedlem Dorte Marslev 2925 7221 Vi beklager de gener dette må medføre.

15


Sct. Hans Light tirsdag de 23. juni 2020 Menighedsrådene og Borgerforeningen arbejder på en plan for en fantastisk Sct. Hans aften. Planen er reduceret til en Lightudgave, såfremt forsamlingsforbuddet bliver hævet. Vi starter kl. 18:30Vi aflyser, hvis forsamlingsforbuddet ikke ændres til 125 personer Vi stiller grill, borde og bænke op ved Kirkehuset i Naur. I medbringer selv mad, service, drikkevarer, grilltang, kaffe osv. Tag eventuelt et par klapstole med i bilen. Bålet tændes på marken hos Knud Bjerre. Båltaler er i år en lille overraskelse, da vi får besøg af vores lokale Corona Heks, hun kan være noget af en mundfuld, men mon ikke det går. Aftenen afsluttes mere moderat med en Gudstjeneste.

Håber vi ses, og I ønskes alle en rigtig god sommer.

16


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 17


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 18


2014

19


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

20 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

21


Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen tlf.: 2216 3107 helleolesen@altiboxmail.dk

Næstformand Bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen Helle Olesen tlf.: 2175 6022 tlf.: 2216 3107 vestermark03@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Sekretær Bestyrelsesmedlem Anja Villadsen Flemming Ørnskov tlf.: 4140 0118 tlf.: 2275 3542 ak24122@gmail.com rf.ornskov@gmail.com Kasserer Bestyrelsesmedlem Karin Østergaard Steen Dueholm tlf.: 2227 2610 tlf.: 2249 2536 karinhaxen@gmail.com steend@live.com

Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov tlf.: 2275 3542 rf.ornskov@gmail.com

Borgerforeningens bestyrelse Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com Næstformand Kirsten Jacobsen tlf.: 2175 6022 vestermark03@gmail.com Sekretær Anja Villadsen tlf.: 4140 0118 ak24122@gmail.com Kasserer Karin Østergaard tlf.: 2227 2610 karinhaxen@gmail.com

Betalingsoplysninger:

Betalingsoplysninger: Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

22

Bestyrelsesmedlem Steen Dueholm tlf.: 2249 2536 steend@live.com


HOVEDFORENINGEN FORMAND KASSERER SEKRETÆR

Ole Toft, Krunderupparken 118, Ho. Mail: olitoft@privat.dk Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com

AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER FORMAND KASSERER

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com KASSERER Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD FORMAND Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk KASSERER Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALD UDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Lene Toft, Krunderupparken 118, Ho. mail: lene@sir-lyngbjergcentret.dk

52 47 04 02 97 43 22 66 97 43 24 43

97 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 28 18 84 25

25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

97 43 20 65

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: imj55@live.dk

97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

23


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.