Naur-Sir Posten 01.2021

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Januar

2021

Skoven er lukket. På grund af jagt er Ny Krunderup og Sir Lyngbjerg Plantager lukket følgende dag i 2021: Tirsdag den 19. januar

kl. 09.00 – 14.00

På alle indfaldsveje og stier til skovområdet opsættes der skilte, der orienterer skovens gæster om, at skoven er lukket på grund af jagt. Jagtdagene kan i øvrigt ses på www.sir-lyngbjerg under ”Jagt i skoven”. Jagtudvalget Med venlig hilsen Peter Godrim Sekretær Sir Lyngbjerg Plantage

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen---------------------------side 7 Kirkebladet------------------------------------side 11 Udtrækning-----------------------------------side 15

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening

NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd

REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer: Februar

Indleveres senest: 25. Januar 2021

Marts April Maj Juni

22. Februar 26. Marts 26. April 25. Maj

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

2021 2021 2021 2021

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Borgerforeningen ønsker alle

Borgerforeningen ønsker alle et godt nytår .

etigodt . Vi håber, at vi 2021nytår får mulighed for at gennemføre deiplanlagte Vi håber, at vi 2021 får arrangementer. mulighed for at Evt. aflysning vil fremgå viaarrangementer. FaceBook. gennemføre de planlagte

Evt. aflysning vil fremgå via FaceBook.

6


Naur Sir Borgerforening Inviterer til

Ølsmagning og Håndbryg Torsdag den 25. februar mødes i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere hjemmelavet bøf- sandwich med brun sovs og pommes. Vi får besøg af Martin og Jørn fra Danske Øl Entusiaster Holstebro som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 8 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt prisniveau, plus lidt hjemmebryg. Ligeledes vil Henrik og jeg komme med vores bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om vores hobby, når vi brygger øl hjemme. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr. person. Betaling foregår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 21 februar. Vi ses til en hyggelig aften.

7


Naur Sir Borgerforening

Nummer:

68459

Årligt kontingent indbetales i januar.

200 kr. -pr. husstand, husk tekst med adresse. Beløbet kan også indbetales på konto nr. 7600 1477769.

8


Da 2020 var et år med mange aflyste arrangementer, har vi forsøgt at sammensætte en række spændende arrangementer for alle borgere i Naur Sir Krunderup og Alstrup.

Info om arrangementer 2021: Søndag 17/1 Brunch i samarbejde med menighedsrådene kl. 11:00 Søndag 14/2 Fastelavn i hallen i samarbejde med menighedsrådene kl. 13:30 Torsdag 25/2 Ølsmagning i Sognegården kl. 18:30 Torsdag 11/3 Generalforsamling med fællesspisning kl. 18:00 Søndag 28/3 Påskelam. Kirke kl. 10:30. Fællesspisning kl. 12:00 Torsdag 22/4 Fællesspisning med besøg af Youtuber kl. 18:00 Fredag 7/5 Byforskønnelsesdag afsluttes med pølser m.m. Onsdag 23/6 Sankt Hans med fællesspisning Lørdag 21/8 Børnenes Dag kl. 10:00 Søndag 12/9 Brunch med familiebanko kl. 11:00 Torsdag 7/10 Fællesspisning med lokalhistoriske fortællinger kl. 18:00 Onsdag 10/11 Mortens And kl. 18:00 Søndag 12/12 Lucia og fællesspisning. Kirke kl. 10:30 og Spisning kl. 12:00

9


INFO vedrørende PRÆMIESPIL 2021

Præmiespillet er en afgørende indtjening for at vi kan drive fodboldklub i den lokale klub!

Da Corona stadigvæk hærger og vi ikke kender vores muligheder, da restriktioner jo træder i kraft fra dag til dag, vil salgsperioden, som udgangspunkt være fra januar til og med april, så håber vi at vi er dækket ind og har haft muligheden for at besøge samtlige husstande i de 2 sogne.

Vi har de sidste par år, haft stor succes med at modtage penge på mobilepay og også sende gevinster via mobilepay retur. Det eneste det kræver, er at du oplyser et mobilnummer, der har tilknyttet mobilepay. NYT – NYT – NYT ”Abonnements-præmiespil” – hvad er det nu for en størrelse?

I princippet er det samme måde som landbrugs- og varelotteriet kører, hvis du kender til det. Det handler ganske enkelt om at sige ja til at tegne dine lodder, som et abonnement. Det koster ikke noget ekstra, men vi tror på, at det kan blive en tidsbesparende løsning, for vi må erkende, at det er ikke nemt at skaffe frivillige til at sælge noget, desværre. Vi vil så, når vi er i slagsperioden af præmiespil, sende en opkrævning via mobilepay/sms, mail eller conventus, for at forny lodderne. Ganske enkelt og ligetil. I stedet for de sædvanlige papirslodder, vi du i stedet modtage en plade/emblem med dit nummer på

10


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Januar 2021

NAUR OG SIR SOGNE 57. ÅRGANG NR. 1

GODT OG VELSIGNET NYT ÅR!

Salmedigteren fra Ulfborg, K.L. Aastrup, skrev en fornem nytårssalme (nr. 362 i Den Danske Salmebog): Gør dig nu rede, kristenhed, din nat er overvundet. For dig er Herrens herlighed som nytårssol oprundet. Den Stærkes hånd har bladet vendt, din sorg er slukt, din jammer endt. Bliv lys og gør dig rede! Hellig 3 Konger

Nu er bladet vendt, kalenderbladet, nu er det nye år 2021 oprundet, nu står vi over for et jomfrueligt nyt år, hurra! Tja, måske er det i højere grad et jomfrubur, vi ser frem til i 2021 - trods vacciner og lyset, der endelig er vendt tilbage med tiltagende dagslængder til følge. Statsministeren har allerede advaret os - januar og februar kan blive alvorlige måneder for vores hverdage og især fest-dage. Så det ser lidt mørkt ud forude - hvis ikke vi husker, hvad vi lige har fejret i Julen. Vi har lige fejret Jesu Kristi fødsel - frelserbarnets fødsel - og vi fortsætter fejringen stort set hele Hellig 3 Konger-tiden. Det lille lys, der kom til verden Julenat, skal være vores håb og vejledning - vej-ledning, for vi skal ledes på vor vej. Vi skal have et lys foran os, så vi ikke snubler i det mørke, der altid truer forude. Som Aastrup skriver: Thi vel er jorden underlagt det mulm, hvorfor du gruer, end verden er i mørkets magt, Guds daggry dog du skuer; thi for din tro er ordet sandt: »For dig Guds herlighed oprandt, og skal den klart oprinde.«

g


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Januar

2021

NAUR OG SIR SOGNE

Ja, sådan er det, sådan skal det være (=Amen!) - Guds herlighed er kommet til os, og derfor skal vi være glade, selvom vi måske ikke helt forstår, hvordan det kan lade sig gøre. Vi skal have tillid til, at Guds løfte til os er sandt. Det er en anden måde at sige: vi skal tro, at Gud altid vil os det bedste! - og at vi dermed er i de bedste hænder, Guds hænder, velsignelsens hænder. Sådan skal vi møde det nye år 2021 - i håb og tillid til Guds løfte til os i Jesus Kristus. Godt og glædeligt nytår ønskes I alleaf jeres præst, Henrik Guldbrandt Kjær, Naur Præstegård.

Sæt kryds i kalenderen FYRAFTENSGUDSTJENESTE OG FILMAFTEN PÅ SØNDERJYSK Onsdag den 20. januar 2021 kl. 17 Navr Kirke og Naur-Sir Kirkehus Efter gudstjenesten kl. 17 er der spisning i Kirkehuset, og kl. 19 vises filmen ”Onkel”, hvor vi følger den 27-årige kvinde Kris, der lever som landmand på en mindre gård i Sønderjylland. Instruktøren Frelle Petersen har i sin research til filmen boet og hjulpet til med arbejdet på den gård, hvor filmen foregår og har castet indenfor en radius af 15 km for at opnå den helt rette accent af sønderjysk. De to hovedroller spilles af virkelighedens onkel og niece Jette Søndergaard og Peter Hansen Tygesen. Tilmelding til præsten på tlf. 2013 1243 - også gerne sms - MOJN

Litteraturaften i Naur-Sir Kirkehus onsdag den 27. januar 2021 kl. 19:00 Ida Jessen ”Kaptajnen og Ann Barbara” Kaffe og kage serveres undervejs. Tilmelding ikke nødvendig.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Januar

2021

NAUR OG SIR SOGNE

OBS OBS - kommende bøger til Litteraturaften i Kirkehuset: torsdag den 25. februar 2021 - Goethe ”Faust”, forlaget Wunderbuch, i oversættelse ved Ejler Nyhavn

onsdag den 24. marts 2021 - Tara Westover, ”Oplyst”, forlaget Lindhardt og Ringhof

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB TIRSDAGE KL. 14-16 NAUR-SIR KIRKEHUS Vi må desværre aflyse møderne i januar - vi håber, at vi kan mødes som planlagt i februar


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

10. jan. 17. jan. 20. jan. 24. jan. 31. jan. 02. febr. 07. febr. 10. febr. 14. febr. 21. febr. 28. febr.

Januar

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

1.s.e. H3K 2.s.e. H3K Fyraftensgudst. Sidste s.e. H3K Septuagesima Kyndelmisse Seksagesima Fyraftensgudst. Fastelavn 1. s. i fasten 2. s. i fasten

2021

Sir Kirke

10:00 Mia W   10:00 17:00 m. film   10:30 -OBS 10:00   17:00 10:00  17:00 m. foredrag  13:30 Sir L Center 10:00 17:00 Anette E  10:00

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus: 9.-10. januar 2021

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Anette Ejsing T 53 55 53 38 ae@km.dk Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


KIRKEBLADET November - trækning 9 af 10)

1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

108 222 63 652 78 200 131 227 189 465 470 181 333 321 44 253 348 5 208

Jens & Asta Mikkelsen Peter Støvring Klaus Godtkjær Fam. Bjerre Fam. Nielsen Anna Støvring Bente Lunde Inga Jensen Fam. Beider Fam. Jensen Smilla Villadsen Fam. Bastrup Larsen Frits Jensen Frits Jensen Emil S. Bertelsen Einar Jakobsen Jannik Bennedsgård Ellen Marie N. Petersen Peter Støvring

1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

656 232 14 648 60 679 4 40 526 116 48 649 436 170 513 466 415 261 652

Rasmus Rod Svend Støvring Ellen Marie N. Petersen Bent & Jytte Jensen Tue M. Bertelsen Fam. Bøttern Sigrid Jensen Jan Kristensen Jesper M. Rasmussen Fam. Bødker Anders Åberg Boomer Marie Åberg Kim Nielsen Jan & Karin Herping Dorte Frode Riber Svend Støvring Fam. Bjerre

4. præmie

4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

Falsigvej 6 Falsigvej 10 Krp. 1 Havbakken 8 Krp. 24 Falsigvej 10 Falsigvej 3 Krp. 27 Vembvej 19 Vilhelmsborgvej 10 Vilhelmsborgvej 19 Kærvej 15 Torpvej 2 Torpvej 2 Hørning Lindtorpvej 9 Krp. 188 Rønnebærvej 40 Falsigvej 10

December - trækning 10 af 10)

Krp. 112 Falsigvej 13 Rønnebærvej 40 Vilhelmsborgvej 17 Elme Allé 10 Krp. 68 Krp. 4 Krp. 160 Krp. 88 Gedmosevej 6 Torpvej 8 Krp. 112 Torpvej 8 Falsigvej 12 Krp. 124 Krp. 112 Krp. 36 Falsigvej 13 Havbakken 8

Præmier vil være delt ud inden 24. december (enten fysisk eller via mobilepay)

15


HOLD DIN NÆSTE FEST I NAUR SIR SOGNEGÅRD Du kan leje og selv stå for festen. www.naur-sir-sognegaard.dk ....eller som de fleste gør, lad os stå for det hele, ALTSÅ et TOTAL ARRANGEMENT, ....hvor vi gør det hele, og I bare nyder festen. Vi stater med et nyt TILTAG......

TILBUD

TAKE AWAY

UD AF HUSET

Suppe/middag ud af huset, spis i dag, og resten til fryseren. TORSDAG D 7 JANUAR FYLDIG GULLASHSUPPE PERSON KARTOFFEL-PORRE BACON SUPPE PR. PERSON KARRYSUPPE med kylling og fyld PR. PERSON

OG

TORSDAG D 21 JANUAR MINIMUM TIL 4 PERSONER KR. 60 PR. MINIMUM TIL 4 PERSONER KR. 60 MINIMUM TIL 4 PERSONER KR. 60

TORSDAG D 14 JANAUR OG TORSDAG 28 JANUAR FARSERET PORREm/ stuved gulerødder MINIMUM TIL 4 PERSONER KR. 55 PR. PERSON BOLLER I KARRY MINIMUM TIL 4 PERSONER KR. 55 PR. PERSON KARBONADER m/ grønærter MINIMUM TIL 4 PERSONER KR. 55 PR. PERSON Brød, kartofler ris ect. sørger I selv for. BESTILLING PÅ 28900435 eller 22981114 senest dagen før, evt. med sms med navn og antal. AFHENTNING TORSDAGE MELLEM KRL 16 OG 17 BETALING KONTANT ELLER MOBILPAY VED AFHENTNING. Vi glæder os virkeligt til et bedre år, med en masse FESTER, men starter året 2021 med at lave middage til jer ud af huset, håber I tager godt imod vores nye initiativ. GODT NYTÅR. Med venlig hilsen Lone og Hans Naur Sir Sognegård Sirvej 3, Krunderup 28900435 22981114 Vi er også på facebook www.naur-sir-sognegaard.dk 16


Garant Holstebro

www.naur-sir-sognegaard.dk

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 17


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 18


2014

19


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

20 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

Glider ind i min barndom på træskoklamper. Min næse drypper forkølet, men sjælen damper. Suser ad veje, blanke som måneskin, gennem de spejle der drak mine drømme ind. Kantede knæskaller. Strømper der kradser lårene. Pudser næsen i ærmet og nærmer mig årene, hvor jeg tør se på en pige. O, salige lyst at hamre sit hoved ind i et pigebryst. Når dig endelig. Lugter dig. Ser din nakke. Kender dit hår, din hud og din uldne frakke. Knuger en snebold af angst for at knuge dig, Og er så alene med alt hvad der er på vej… Prøver et kraftspring. Et hårdt, kejtet kys, måske. Og døer med et landskab på læberne. Jord og sne.

21


Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen tlf.: 2216 3107 helleolesen@altiboxmail.dk

Næstformand Bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen Helle Olesen tlf.: 2175 6022 tlf.: 2216 3107 vestermark03@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Sekretær Bestyrelsesmedlem Anja Villadsen Flemming Ørnskov tlf.: 4140 0118 tlf.: 2275 3542 ak24122@gmail.com rf.ornskov@gmail.com Kasserer Bestyrelsesmedlem Karin Østergaard Steen Dueholm tlf.: 2227 2610 tlf.: 2249 2536 karinhaxen@gmail.com steend@live.com

Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov tlf.: 2275 3542 rf.ornskov@gmail.com

Borgerforeningens bestyrelse Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com Næstformand Kirsten Jacobsen tlf.: 2175 6022 vestermark03@gmail.com Sekretær Anja Villadsen tlf.: 4140 0118 ak24122@gmail.com Kasserer Karin Østergaard tlf.: 2227 2610 karinhaxen@gmail.com

Betalingsoplysninger:

Betalingsoplysninger: Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

22

Bestyrelsesmedlem Steen Dueholm tlf.: 2249 2536 steend@live.com


HOVEDFORENINGEN Formand Mail: Kasserer Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Sekretær Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com AKTIVITETSKLUBBEN Formand Erik Hansen, P. S. Krøyersvej 14, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER Formand Kasserer

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK Formand Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com Kasserer Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD Formand Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk Kasserer Troels Bak Kristensen, Skovholt 5, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD Formand Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk Kasserer Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALUDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. Mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Karina Trøjborg, Skovholt 9, Ho. Mail: karina@sir-lyngbjergcentret.dk

97 43 22 66 97 43 24 43

7 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 21 41 75 68 25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. 97 48 75 17 Mail: imj55@live.dk

97 43 20 65

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

23


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.