Page 1

ANTWOORDFORMULIER NATUURMUSEUM BRABANTPAS SCHOOLJAAR 2013-2014

Naam onderwijsinstelling: Adres : Postcode/plaats : Telefoon: Fax: Contactpersoon: E-mail: wenst gedurende het schooljaar 2013-2014 gebruik te maken van de Natuurmuseum Brabant-pas. Wij gebruiken onze eigen schoolpas voorzien van pasfoto:

JA / NEE

Totaal aantal leerlingen Totaal aantal docenten/leerkrachten Subsidiërende gemeente (in te vullen door museum)

JA / NEE

Basisscholen kunnen alleen aan de regeling deelnemen met alle leerkrachten en leerlingen van de school. Het is dus niet mogelijk om een abonnement te nemen voor één of een aantal klassen. Scholen voor het voortgezet onderwijs kunnen per jaargang deelnemen, mits de klas op de schoolpas vermeld staat. Graag groepsbezoeken van tevoren aanmelden, zodat het museum voor een goede opvang kan zorgen. Dit formulier kunt u opsturen naar: Natuurmuseum Brabant t.a.v. Administratie Postbus 924 5000 AX Tilburg


aanmeldingsformulierNMBpas2014site.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you