Natur & Kultur Läromedel Gy & Vux 2023

Page 1

Gy & Vux

Läromedelskatalogen från Natur & Kultur

2023

Natur & Kultur är inte som andra bokförlag. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande använder vi vårt överskott till att stärka röster i det demokratiska samtalet.

äs mer om hur vi ger ordet till er tillsammans med Svenska Pen, Expo, Höj Rösten Politikerskola och många andra på nok.se

Bildning, utbildning och inspiration

Under ett och samma tak erbjuder vi allt från barn- och ungdomslitteratur till sakprosa, skönlitteratur och illustrerade faktaböcker som t ex kokböcker. Vi har även litteratur för högskolestudier och för yrkesmässig och personlig utveckling inom ledarskap, pedagogik och psykologi. Och inte minst – vi har kvalitetssäkrade läromedel för alla åldrar – tryckt, blended och heldigitalt. Välkommen till oss!

Innehåll

INLEDNING

SVENSKA

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK ENGELSKA

ÖVRIGT

Beställ!

Skola/kommun/utbildningsföretag: Beställ på nok.se. Har din skola/kommun återförsäljaravtal? Beställ via er läromedelsdistributör. Privatkund: Beställ på nok.se.

Priser

De angivna priserna gäller till och med 31/12 2023 och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/ villkor.

Kontakta oss

Epost: kundsupport@nok.se Telefon: 08-453 87 00 Fler kontaktuppgifter finns på sista sidan.

2 6 11 18 23 24 28 32 35 36 39 40 43 44 48 49 50 51 52 54 57 59 60 63 64 65 66 67 68 73 74 76
SPRÅK
SPANSKA FRANSKA TYSKA ITALIENSKA HISTORIA SAMHÄLLSKUNSKAP RELIGIONSKUNSKAP GYMNASIEARBETET PSYKOLOGI FILOSOFI SOCIOLOGI FÖRETAGSEKONOMI ENTREPRENÖRSKAP PRIVATJURIDIK MATEMATIK PROGRAMMERING ÖVRIGT FYSIK KEMI BIOLOGI NATURKUNSKAP IDROTT OCH HÄLSA HÖGSKOLEPROVET VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET YRKESSVENSKA BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET KOMPETENSUTVECKLING

Natur & Kultur ger inte bara ut böcker. Vi finns till för att fler ska kunna engagera sig i samhället.

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande använder vi vårt överskott till att stärka röster i det demokratiska samtalet. Så när du väljer Natur & Kultur är du del av något större.

Läs mer på nok.se

Röster för demokratiskt deltagande

Natur & Kultur stödjer Förenade Förorter, en kulturoch gräsrotsrörelse som arbetar med kultur och folkbildning med målet att stärka unga och unga vuxnas engagemang. Ett viktigt fönster för verksamheten är den uppmärksammade poesitävlingen Ortens Bästa Poet, som bidrar till att fler röster hörs. Tillsammans ger vi ordet till fler.

Pedagogikwebben

Kompetensutveckling och inspiration för dig som är lärare och pedagog. pedagogikwebben.se

Lärarkvällar, lektionstips och nyheter

Prenumerera på våra nyhetsbrev och följ oss på Facebook och Instagram för att få inbjudningar, lektionstips och den senaste informationen om vår utgivning.

@naturochkultur_skola /nokskola nok.se/nyhetsbrev
2

Litteraturhistoria för en ny generation

Cecilia Düringer, känd från P3 Historia och SVT:s På spåret är även läromedelsförfattare. I Punkt Litteraturhistoria låter hon oss ta del av vår litteraturskatt och se hur de långa linjerna i vår historia vävs in i det litterära berättandet. Vi får möta blodiga krigsskildringar, himlastormande kärlek, hårresande skräck och ändlösa grubblerier om existensen. Läs mer på sid 6.

Blir du ledsen om jag dör?

Nicolas Lunabbas hyllade debutbok är en berättelse om sorg, hopp och förvandling – och om Sverige. Ett land där unga människor dör, där samhällsväven trasas sönder. Det är berättelsen om två människor, deras möte, och en ömsint skildring av den enorma kraften i att bli sedd. Till boken finns en kostnadsfri lärarhandledning att ladda ner på nok.se/lhl

Provläs och prova!

Bläddra i våra tryckta läromedel på webben. Där hittar du smakprov på det mesta. Vill du prova våra heldigitala läromedel går det också bra – helt utan kostnad. Välkommen in på nok.se!

Emerich är mitt namn

Av Emerich Roth

I samarbete med Emerichfonden ger vi ut en nyutgåva av Emerich Roths gripande berättelse om hur han överlevde Förintelsen, ”Emerich är mitt namn”. Emerich Roth ägnade en stor del av sitt liv åt att föreläsa om det han utsattes för under andra världskriget på svenska skolor. Han ansåg att kunskap var det bästa sättet att bemöta intolerans, rasism och diskriminering. Emerich Roth dog 2022.

Läs mer på sid 37.

Vi är ett klimatneutralt förlag

Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag, något vi tänker förbli kommande år. Vi fortsätter arbetet med att minska vår klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och hela branschen arbeta för en hållbar framtid. Läs mer på nok.se/klimat

Foto: Karin Alfredsson
3

Fortbildning och inspiration

Natur & Kultur erbjuder mängder av fortbildning. Både kostnadsfria event och betalutbildningar. Vi har även flera populära poddar. På nok.se/kurser-och-event ser du vad som är på gång. Vi ses och hörs!

Att motverka rasism

Få kunskaper och perspektiv som hjälper dig att motverka rasism i skolan. Lär dig om:

• Förskolans och skolans uppdrag

• Att förstå och analysera rasism

• Olika arbetssätt för att motverka rasism

• Metoder och kartläggningsstrategier

Vårt samarbete med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda den här onlinekursen kostnadsfritt för alla användare.

Inti Chavez Perez om sexualitet, samtycke och relationer

I avsnitt nr 30 av podcasten Akademiska kvarten berättar sexualupplysaren och författaren Inti Chavez Perez vad ändringen i läroplanen kring sexualitet, samtycke och relationer innebär för dig som är lärare. Lyssna på nok.se/poddar eller i valfri podcastapp.

Vill du arbeta blended ...

Känner du till att kostnadsfritt digitalt extramaterial ingår till de flesta av dina tryckta läromedel? Det kan vara självrättande webb- och hörövningar, bedömningsunderlag, länksamlingar eller filmer. Dessutom kan du få statistik över utförda övningar och har möjlighet att kommentera elevens svar. Du hittar allt tillgängligt material på nok.se/extramaterial

... eller heldigitalt?

Med Natur & Kulturs heldigitala läromedel får du allt du behöver för din undervisning samlat på ett ställe: aktuellt innehåll, individanpassningar, elevövningar och lärarstöd i vår pris belönta plattform digiNOK.

Prova direkt på nok.se/ prova

Kom direkt till extramaterialet här

Cajsa Jahn Samtalsmetoder i skolan David Edfelt Specialpedagogik Malin Gren Landell Närvaro i skolan Kostnadsfri onlinekurs
4

Nyheter!

Utforska språket och kulturen

Vi har flera spännande nyheter att presentera inom Moderna språk. Läs mer på sid 18–35.

På nästa sida börjar katalogen

Nu är svenskläromedlet Punkt komplett!

Punkt modellerar hur eleven kan uttrycka sina kunskaper och visar utifrån exempeltexter hur både innehåll och språk utvecklas mellan kurserna. Läs mer på sid 6.

Med den framtida yrkesrollen i fokus

Vi fyller stadigt på med läromedel för fler kurser till Vård- och omsorgsprogrammet. Läs mer på sid 68–72 .

Gymnasiegemensamma ämnen till paketpris

Nu finns våra digitala läromedel Digilär och NOKflex till paketpris, för mer information kontakta oss på kundsupport@nok.se

2
SVENSKA 1 ELIN HELLDÉN LINNÉA SVÄRD förmågor kombineras till exempel genom att eleven får strukturera text och tal samt synliggör hur hen skiljer ELIN HELLDÉN LINNÉA SVÄRD SVENSKA Punkt kombinerar kunskaper och förmågor, hela tiden med
PSYKIATRI
1 PSYKOLOGI 1 OMVÅRDNAD
ANATOMI FYSIOLOGI 1 + 2 &
5

Punkt

Konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3

Punkt innehåller exempeltexter som tydliggör progressionen och modellerar hur både innehåll och språk utvecklas mellan kurserna.

Med serien Punkt konkretiseras progressionen mellan kurserna Svenska 1, 2 och 3. Punkt kombinerar kunskaper och förmågor, hela tiden med

svenskämnets innehåll i fokus. Med tre kursböcker och en litteraturhistoria kan litteratur historien ta plats i alla tre kurserna.

SVENSKA 1 ELIN HELLDÉN LINNÉA SVÄRD SVENSKA 1 2020-06-23 09:19
6 SVENSKA | BASLÄROMEDEL
Punkt

Tips!

Missa inte podden Punkt Plusmeny där Cecilia Düringer bjuder på fördjupade kunskaper om litteraturhistoria. nok.se/punkt

Punkt Litteraturhistoria

Punkt Litteraturhistoria är medryckande och lärorik. De litteratur historiska epokerna sätts i ett sammanhang genom utblickar mot hela världen. Därefter målas bilden av hur samhälle och litteratur speglar varandra i den västerländska och svenska litteraturen. Ett källkritiskt förhållningssätt genomsyrar innehållet i och med att såväl författarens som läsarens roll problematiseras. Ett stort antal författarskap presenteras och centrala verk analyseras. Analyserna modellerar hur eleven kan göra egna närläsningar av både utdrag och hela verk. Relevanta uppgifter prövar och befäster kunskaperna och kapitlen avslutas med en sammanfattande uppgift som knyter samman epok och verk.

Punkt Svenska 1

Punkt Svenska 1 är konkret och engagerande. Den består av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, Retorik, Utreda och Språksociologi. Kunskaper och förmågor kombineras till exempel genom att eleven får skriva utredande texter och delta i lärande samtal om litteratur och läsning. Exempeltexterna stöttar eleven i att strukturera text och tal och synliggör hur hen skiljer på egna och andras tankar. Relevanta aktiviteter och uppgifter prövar och befäster kunskaperna. Kapitlen avslutas med intervjuer som kopplar svenskämnets innehåll till omvärlden.

Punkt Svenska 2

Punkt Svenska 2 har samma kapitelstruktur som Punkt Svenska 1 och består av kapitlen: Läsning, Argumentera, Grammatik, Retorik, Utreda och Språkförhållanden. Även här kombineras kunskaper och förmågor och eleven får till exempel skriva försvarstal utifrån skönlitterära karaktärers agerande. Exempeltexterna fördjupar elevens kunskaper om att strukturera och formulera text och tal och synliggör vilken roll grammatiken spelar för tydlig kommunikation. Relevanta aktiviteter och uppgifter utmanar och bygger på elevernas kunskaper. Kapitlen avslutas med utblickar som kopplar svenskämnets innehåll till det omgivande samhället.

Punkt Svenska 3

Kapitelstrukturen är densamma även i Punkt Svenska 3 vilket tydliggör progressionen: Läsning, Argumentera, Retorik, Utreda och Språkförändring. Liksom i Punkt Svenska 1 och 2 kombineras olika kunskaper och förmågor och därmed får eleverna flera tillfällen att pröva och utveckla sina kunskaper. En uppgift handlar till exempel om att skriva och hålla argumenterande tal om språkförändring. Exempeltexterna modellerar bland annat hur eleven kan göra litteraturvetenskapliga analyser och formulera sig nyanserat och varierat. Relevanta aktiviteter och uppgifter utvecklar elevernas analytiska och kritiska förmåga. Kapitlen avslutas med texter som sätter svenskämnet i en samhällelig kontext och förbereder eleven för vidare studier och arbetsliv.

... ett engagerande innehåll som kan få elever att ta sig an svenskämnet på bästa sätt.

OM PUNKT SVENSKA 2 I BTJ-HÄFTET NR 19, 2021, CATARINA ECONOMOU

Punkt Digital Hela serien Punkt finns även som digitalt läromedel i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Digitalt extramaterial ingår Här hittar du bland annat podden Punkt Plusmeny med Cecilia Düringer.

nok.se/punkt

Författare: Elin Helldén, Linnéa Svärd, Cecilia Düringer

Punkt

Punkt Svenska 1 27-45733-1 280 s 359:-

Punkt Svenska 2 27-45734-8 288 s 359:-

Punkt Svenska 3 27-45735-5 256 s 359:-

Punkt Litteraturhistoria 27-45736-2 480 s 409:-

Punkt Digital

Punkt Svenska 1 Digital 27-46084-3 12 mån 149:-

Punkt Svenska 2 Digital 27-46204-5 12 mån 149:-

Punkt Svenska 3 Digital 27-46205-2 12 mån 149:-

Punkt Litteraturhistoria Digital 27-46206-9 12 mån 149:-

7 SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Fixa svenskan

Kursböcker för Svenska 1–3

Fixa svenskan är kompletta kursböcker som behandlar litteratur, språk och muntlig och skriftlig framställning i olika genrer.

Kompletta kursböcker

Kursböckerna lotsar eleverna genom litterära teman och motiv, litterär analys, språkvetenskapliga frågor och muntlig och skriftlig framställning i olika genrer –allt på ett sätt som är både stöttande och fördjupande.

Arbetsgången i Fixa svenskan är tydlig och innehållet varierat och engagerande. Serien utmanar och utvecklar eleven med flera olika typer av uppgifter.

Uppslaget

Längst bak i respektive bok finns en matnyttig uppslagsdel med bland annat litteraturvetenskapliga begrepp, språkriktighet, referatteknik och källhantering.

Fixa svenskan 1

I Fixa svenskan 1 får eleven möta tre centrala litterära motiv: I gränslandet, Det galna geniet och Triangeldramat. Motiv, berättarteknik och stildrag presenteras med hjälp av mönstertexter i olika genrer, från olika tider och olika delar av världen.

Genom att få kunskap om hur språk och språkbruk varierar blir eleverna medvetna om sitt eget och andras språk och attityder till språklig variation.

För att eleven ska bli genremedveten presenteras mönstertexter och typiska drag för olika genrer. Fokus ligger på syfte, uppbyggnad, språkliga drag och kommunikationssituation. I Fixa svenskan 1 får eleven bland annat möta debattartiklar, informerande tal, argumenterande tal och litterära analyser.

Fixa svenskan 2

I Fixa svenskan 2 presenteras de litteraturhistoriska epokerna och skönlitterära texter som visar hur idéer som funnits i samhället har speglat sig i litteraturen.

De språkvetenskapliga kapitlen fokuserar på Sverige som ett mångspråkigt samhälle och på språksituationen i Norden.

Boken innehåller dessutom ett gediget avsnitt om grammatik och hur de olika nivåerna i språket samspelar.

Fixa svenskan 2 fortsätter att bygga upp elevens genremedvetenhet. Här presenteras bland annat essäer, reportage, utredande tal och litteraturhistoriska analyser.

Fixa svenskan 3

I Fixa svenskan 3 får eleven möta skönlitteratur skriven på 1900-talet och fram till vår egen tid. Här introduceras några olika lit-

teraturvetenskapliga analysperspektiv.

De språkvetenskapliga kapitlen handlar om svenskans plats i världen, språks släktskap och svenskans historia.

Både den muntliga och den skriftliga framställningen i Fixa svenskan 3 betonar det vetenskapliga arbetssättet. Bland de genrer som behandlas finns PM och retorikanalys.

Extramaterial och Digitalbok

Fixa svenskan fortsätter på webben! Till grammatikavsnittet i Fixa svenskan 2 finns det webbövningar. Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.

nok.se/fixasvenskan

Författare: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Fixa svenskan

Fixa svenskan 1 27-45725-6 384 s 389:-

Fixa svenskan 1 Digitalbok 27-46001-0 12 mån 115:-

Fixa svenskan 2 27-45726-3 464 s 389:-

Fixa svenskan 2 Digitalbok 27-46002-7 12 mån 115:-

Fixa svenskan 3 27-45727-0 388 s 389:-

Fixa svenskan 3 Digitalbok 27-46003-4 12 mån 115:-

8 SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Digilär Svenska

Heldigital svenska med stor frihet

Ett komplett basläromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Svenska 1, 2 och 3. Här finns ett generöst tilltaget material med skönlitteratur, sakprosa och såväl självrättande övningar som mer fördjupande uppgifter.

Digilär Svenska låter dig som lärare välja det arbetssätt som bäst passar din undervisning. Du avgör om du vill plocka ihop material och skapa en mindre delkurs eller om du vill planera hela terminen eller till och med hela kursen. Dessutom kan du enkelt komplettera med eget material.

Nu finns även nyskrivna avsnitt om bland annat retorik och litteraturvetenskapliga analysperspektiv och därmed är Digilär Svenska komplett för alla tre kurserna.

Digilär Svenska består av fem delar: Handbok, Språket, Litteraturen, Teman och Bibliotek.

Handbok

Med hjälp av Handboken utvecklar eleven sin förmåga att tala, läsa, skriva och förhålla sig källkritiskt till texter av olika slag.

Språket

Språket innehåller de språkvetenskapliga delarna av svenskämnet, till exempel språksociologi, språkförhållanden i Sverige och Norden, grammatik och språkhistoria.

Litteraturen

I arbetsområdet Litteraturen presenteras litteraturhistorien utifrån epokerna. Här finns dessutom skönlitterära texter som visar på tidstypiska drag. Texterna finns även samlade i Biblioteket.

Teman

Du kan också välja att arbeta tematiskt med svenskkurserna. Digilär Svenska innehåller ett antal teman som belyser svenskämnet på olika sätt. Några av temarubrikerna är: Bryt upp, Lust och längtan och Dröm och verklighet. Arbetsområdena innehåller textutdrag som du även hittar i Biblioteket.

Bibliotek

I Biblioteket finns en antologi med ett stort antal titlar, såväl skönlitterära texter som sakprosa. Dessutom innehåller Biblioteket självrättande grammatikövningar, ordquiz och begreppslistor.

Fem snabba om läromedlet

• Fyra läromedel i ett – handbok, språkvetenskapliga delar, litteraturhistoria och litteraturvetenskap. Dessutom intresseväckande teman.

• Närmare 300 självrättande språk- och grammatikövningar.

• En omfattande samling antologitexter, med utdrag ur skönlitteratur och sakprosa och klassiska texter såväl som moderna.

• Inläst tal till antologitexterna.

• Begreppslistor för språk, litteratur och retorik.

nok.se/digilar

Författare Cecilia Lilja, Emma Sivedal, Linda Persson, Rikard Liljenskog, Charlotte Cedergren

Digilär Svenska gy 98-30280-6 12 mån 139:-

9 SVENSKA | BASLÄROMEDEL
Nu komplett för Svenska 1–3!

Fixa genren

Svenska 1, 2 och 3

I populära Fixa genren finns flera genrer med fokus på vetenskapligt skrivande: retorikanalys, PM, vetenskapliga rapporter och populär vetenskapliga artiklar.

Med Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer. Mönstertexterna och analyserna i boken stöttar eleverna i att utveckla sin egen förmåga att läsa, analysera och skriva egna texter inom såväl svenskan som andra ämnen.

Författare: Pär Sahlin, Helga Stensson Fixa genren 27-44212-2 312 s 319:-

Fixa genren Digitalbok 27-44485-0 12 mån 115:-

Fixa grammatiken

Svenska 2

Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de samspelar: från ljud och ordbildning via ordens sortering i ordklasser och vilka roller orden har i frasen och satsen till det avslutande kapitlet om språktypologi.

Till Fixa grammatiken finns prov som säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Modern retorik

Konsten att få folk att vilja lyssna

I Modern retorik, med förord av professor Lennart Hellspong, har Elaine Eksvärd uppdaterat den klassiska retoriken för att passa dagens samhälle.

Boken visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, använder sig av presentationsteknik samt hur man på bästa sätt hanterar talängslan. I varje kapitel finns retoriska utmaningar i form av ett stort antal praktiska övningar. Modern retorik utgår från det centrala innehållet i kursen Retorik 100 poäng, men kan även användas i de övriga svensk kurserna.

Svenska ordböcker

Lättbegripliga

ordförklaringar

Natur och Kulturs Svenska Ordbok innehåller 32 000 ord och uttryck och har tydliga och lättbegripliga ordförklaringar, cirka 500 teckningar och extra luftig text. För en mer omfattande ordbok, välj Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok med över 50 000 ord och uttryck.

I båda ordböckerna hittar du bland annat böjnings former och betoningsmarkörer för samtliga ord, över 31 000 språkexempel som visar orden i kontexter och uttal för ord som inte uttalas på vanligt sätt.

Tackla

Öva ordkunskap, läsförståelse och språklära

Tackla är en serie övningshäften i svenska som andraspråk och svenska. Inom vart och ett av områdena språklära, ordkunskap och läsförståelse finns häften på olika nivåer.

För beställningsinformation, se nok.se/tackla

För beställningsinformation, se nok.se

Författare: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Fixa grammatiken 27-43534-6 116 s 195:-

Fixa grammatiken, Digitalbok 27-43925-2, 12 mån, 115:Fixa grammatiken, Prov Pdf 27-44318-1, 299:-

Författare: Elaine Eksvärd Modern retorik 27-42820-1 208 s 289:-

Modern retorik Digitalbok 27-43256-7 12 mån 115:-

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. TACKLA Ordkunskap IDIOM GRÖN pist Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. TACKLA Läsförståelse SKÖNLITTERATUR GRÖNpist
SVENSKA 10

Fördel

Basläromedel i sva för nyanlända

Textbok 1 och 2

Textböckerna består av tio tematiska kapitel som inleds med en introduktionsbild för eleverna att samlas kring – oavsett språknivå. Varje kapitel innehåller också en språkträningsdel, dialoger och olika texttyper. Fördel 1 avslutas med en skönlitterär följetong, medan Fördel 2 innehåller flera sakprosatexter.

Övningsbok 1 och 2

Övningsböckerna innehåller uppgifter som tränar ord och fraser samt elevens eget skrivande. Här finns även hörövningar och grammatiska moment. Fördel 1 passar för nybörjare i svenska som andraspråk, medan Fördel 2 vänder sig till elever på nybörjar- och mellannivå.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna laddas ner och kan delas med lärare på skolan. De innehåller förslag på hur man kan arbeta kapitel för kapitel, kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

Läs

Fördel Läs består av åtta specialskrivna skönlitterära texter med uppgifter. Texterna berör teman som kärlek, utanförskap, mod och vänskap. Boken kan användas som komplement till Fördel 1 och 2 men fungerar också att arbeta med fristående. Samtliga texter är inlästa och finns på nok.se/fordel

Jag gillar Fördel för att den har ett driv som får mina elever att känna sig kompetenta.

SVA-LÄRARE

Digitalbok

Fördels textböcker finns som digitalbok med inspelade texter. Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.

nok.se/fordel

Författare: Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, Ulrika Dahl, Anna Kaya, Monika Gudomlund, Joel Berglund, Emma Frey-Skött, Pär Sahlin, Josefin Schygge

Fördel Start

Fördel Start är den senaste komponenten i serien, som passar för språkintroduktion. Det är en arbetsbok med rikt bildstöd som eleven kan arbeta med på egen hand.

Bildordboken Fördel Start består av sex kapitel. Varje kapitel inleds med en detaljrik illustration:

• I klassrummet

• I korridoren

• I skolan

• På fritiden • På torget • En dag

Fördel 1

Textbok 27-42183-7 192 s 279:-

Textbok, Digitalbok 27-43161-4 12 mån 95:Övningsbok 27-42184-4 192 s 189:-

Lärarhandledning Webb 27-43066-2 12 mån 899:-

Fördel 2

Textbok 27-42230-8 192 s 279:-

Textbok, Digitalbok 27-43275-8 12 mån 95:Övningsbok 27-42231-5 192 s 189:-

Lärarhandledning Webb 27-43067-9 12 mån 899:-

Fördel Läs

Textbok 27-44681-6 60 s 129:-

Fördel Start Bildordbok 27-45863-5 64 s 169:-

Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Övningsbok 1 JENNY SVENSSON MARIA RAMSBY GUILLEMAIN FÖRDEL • ÖVNINGSBOK –SVA FÖR NYANLÄNDA ÅK 7-9 Fördel ÖVNINGSBOK 1 – SVA för nyanlända åk 7-9 Fördel är ett nybörjarmaterial svenska för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Övningsboken följer textbokens 10 tematiska kapitel. Här finns elevernas egna ordlistor och uppgifter som tränar ord och fraser. Eleverna får också skriva och läsa texter som förekommer skolan, till exempel beskrivande, berättande och instruerande texter. Flera övningar varje kapitel är markerade med en stjärna. Dessa övningar ligger lite över elevernas förväntade språknivå. Det här gör att elever på olika språknivå kan arbeta med materialet samtidigt. Men med rätt stöttning kan alla elever självklart göra alla uppgifter. Sist varje kapitel finns hörövningar. Ljudfilerna till hörövningarna laddas ned tillsammans med lärarhandledningen. Fördel 1 består av Textbok 27-42183-7 Övningsbok 27-42184-4 Textbok Digital 27-42582-8 Lärarhandledning 27-42229-2 (nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3) ISBN 978-91-27-42184-4 9789127421844 Fordel_1_ob_omsl tryck.indd
11 SPRÅKINTRODUKTION | BASLÄROMEDEL

Gilla svenska

Flexibelt och genrepedagogiskt läromedel för nyanlända elever

Fristående kapitel

I Gilla svenska är teman relevanta för unga vuxna som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk som de kan använda direkt efter första lektionen. Boken är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare att arbeta med boken.

Tydlig struktur underlättar för eleven

Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet, förförståelse och strategier inför varje färdighet, grammatik och digital kompetens. Färdigheterna består av: läsa, lyssna, skriva, berätta och samtala. I varje kapitel får eleverna dessutom lära sig att tolka text och bilder som till exempel diagram och skyltar. Genom att läsa och

lyssna på korta dialoger, som finns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsförståelse

I Gilla svenska får eleverna träna på att läsa och förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på mellan raderna-frågor. I varje kapitel finns huvudtexter i två texttyper på två nivåer:

• En berättelse som introducerar temat och som ger eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig.

• En artikel eller faktatext som ger eleven extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer självständigt.

Lärarhandledning

Till Gilla svenska hör en webbaserad lärarhandledning med en tydlig struktur för att du enkelt ska nå allt lärarmaterial som finns tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Gilla svenska Digital

Ett heldigitalt läromedel

Gilla svenska Digital bygger på vårt läromedel Gilla svenska och innehåller allt du är van vid från den tryckta boken i en användarvänlig plattform med funktioner anpassade för språkinlärning.

Författare: Sanna Lundgren, Caroline Croona

Gilla svenska Digital

Kurs B 98-44233-5 12 mån 139:-

Kurs C 27-45983-0 12 mån 139:-

Kurs D 27-45984-7 12 mån 139:-

Digitalt extramaterial ingår Det ingår extramaterial som filmade samtal, uttalsövningar, extra hörövningar, facit samt grammatik- och ordkunskapsövningar.

nok.se/gillasvenska

Författare: Sanna Lundgren, Caroline Croona

Gilla svenska B

Elevbok 27-45218-3 240 s 249:-

Lärarhandledning Webb 27-45531-3 12 mån 349:Gilla svenska C

Elevbok 27-45110-0 232 s 249:-

Lärarhandledning Webb 27-45719-5 12 mån 349:Gilla svenska D

Elevbok 27-45877-2 232 s 249:-

Lärarhandledning Webb 27-45881-9 12 mån 349:-

Gilla svenska har en tydlig struktur med konkreta mål och synliga strategier.
12 SPRÅKINTRODUKTION | BASLÄROMEDEL

Vardagssvenska

Grundkurs i svenska språket för nyanlända

Innehåll

Boken omfattar fem kapitel och en metoddel, som innehåller enkla tips på hur du som kursledare kan arbeta med materialet. De fyra första kapitlen utgår från dialoger mellan människor. Här studeras användbara fraser som kan behövas under den första tiden i Sverige. I slutet av varje kapitel finns en plus-sida för den som vill jobba vidare, med texter och grammatik. Sista kapitlet är ett faktakapitel om Sverige.

Framåt

För ett klassrum med flexibla starter

Framåt A

Framåt A består av tre elevböcker, A1, A2 och A3, som hjälper till att ge eleverna ett basordförråd och en god start på läs- och skrivinlärningen. Till varje elevbok finns webbövningar och inläst text. Dessutom finns inlästa ordlistor på arabiska, dari och somaliska. Till varje elevbok hör en webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Framåt B och C

Framåt B och C består av en textbok, en övningsbok och en webbaserad lärarhandledning. I Framåt B och C finns flera olika teman och olika typer av texter. I övningsboken får eleverna träna på läs förståelse, grammatik, ord och begrepp. Licensen till lärarhandledningen gäller för en lärare i 12 månader.

Mål

Lugn progression och metodisk stöttning

Lärobok

Måls lärobok innehåller tio kapitel med flera teman och många olika texttyper. Efter texterna finns övningar. Alla texter är intalade och till varje kapitel finns hörövningar.

Övningsbok och webbövningar

De omfattande övningsböckerna och en mängd webbövningar gör att det blir lättare med individanpassad undervisning. Övningsboken fångar upp elever vars kunskaper ligger både under, över och i nivå med läroboken.

FRAMÅT A

Nu med ljudfiler översatta till ukrainska och ryska.

Digitalt extramaterial ingår Vardagssvenska fortsätter på webben! Här finns extramaterial som inspelade dialoger på svenska och översättningar till dari, arabiska, somaliska, ukrainska och tigrinja.

nok.se/vardagssvenska

Författare: Anette Althén, Kristoffer Magnell Vardagssvenska – Grundkurs i svenska språket Lärobok 27-44703-5 90 s 139:-

nok.se/framat

Lärarhandledning 1 Webb 27-45611-2 12 mån 349:-

Lärarhandledning 2 Webb 27-45613-6 12 mån 349:-

Elevbok 3 27-43311-3 64 s 169:-

Lärarhandledning 3 Webb 27-45615-0 12 mån 349:-

Framåt B

Textbok inkl. ljudfiler 27-43313-7 176 s 279:-

Textbok Digitalbok 27-43920-7 12 mån 115:-

Övningsbok 27-43314-4 176 s 219:-

Lärarhandledning Webb 27-45618-1 12 mån 349:Framåt C

Textbok inkl. ljudfiler 27-43316-8 176 s 279:-

Textbok Digitalbok 27-44977-0 12 mån 115:-

Övningsbok 27-43317-5 176 s 219:-

Lärarhandledning Webb 2-745621-1 12 mån 349:-

Digitalt extramaterial ingår Mål fortsätter på webben! Här finns extramaterial som filmer, självrättande webbövningar och många ljudfiler.

nok.se/mal

Författare: Anette Althén, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf, Åke Viberg

Mål 1 (4:e uppl)

Lärobok inkl. ljudfiler 27-42561-3 259 s 339:-

Övningsbok 27-42634-4 160 s 189:-

Lärarhandledning Webb 27-45598-6 12 mån 349:-

Interaktiv studiehandledning 27-45132-2 12 mån 109:-

Mål 2 (4:e uppl)

Lärobok inkl. ljudfiler 27-42958-1 256 s 339:-

Övningsbok 27-42979-6 160 s 189:-

Lärarhandledning Webb 27-45600-6 12 mån 349:-

13 SPRÅKINTRODUKTION | BASLÄROMEDEL

ELEVBOK 1
Framåt är ett heltäckande läromedel för kurs A–C inom -undervisningen. Det är första hand tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Framåt C passar för studerande på -kurs C, studieväg 2 och studieväg 3. Framåt C får eleverna hjälp att förstå samhället de lever i. Texter och övningar ger eleverna möjlighet att utveckla ett fungerande vardagsspråk. Framåt C består av: Textbok, tryckt (med tillgång till ljud ler och webbövningar online) Textbok, Interaktiv (med inlästa texter och webbövningar) Övningsbok, tryckt Lärarhandledning, tryckt (med tillgång till inlästa texter, webbövningar,
kopieringsunderlag online)
BRUSEWITZ BODIL RENLUND SARA GOMBRII
THYRA BRUSEWITZ BODIL RENLUND TEXTBOK (CEFR) SFI Kurs A SFI Kurs B SFI Kurs C SFI Kurs D
TEXTBOK A1 A1–/A1 A1/A2 FRAMÅT B FRAMÅT C A2 B1 B2 hörövningar och FRAMÅT C TEXTBOK THYRA BRUSEWITZ BODIL RENLUND SARA GOMBRII THYRA FRAMÅT C
Framat TB_cover.indd 1-3
THYRA BRUSEWITZ BODIL RENLUND SARA GOMBRII
Författare:
Margareta Mörling, Thyra Brusewitz, Bodil Renlund, Sara Gombrii, Ingrid Lane
Framåt A
Elevbok 1 27-43309-0 64 s 169:- Elevbok 2 27-43310-6 64 s 169:-

Sandra går ofta på kafé själv eller med vänner. Hon älskar att ka! En favoritplats är Kafé Svea. Det ligger på Storgatan, mitt i stan. På Kafé Svea jobbar Anneli. Hon är alltid glad och pratar en stund med Sandra. Annelis man, Sture, är bagare och bakar kabrödet på kaféet. Han kommer ofta ut och pratar en stund också. Ibland får Sandra provsmaka bullar och kakor. Sandra dricker ka e och äter en smörgås eller kanelbulle. På vintern tar hon en semla ibland. Allt är så gott! Hon kar, tittar på folk, läser en bok eller pratar med vänner på kaféet. Ibland trä ar Sandra klasskompisar där och de pluggar och kar tillsammans. Sandra trivs på Kafé Svea! Berätta för varandra om ett favoritkafé. Vad heter det?

Var ligger det? Vad kan man äta och dricka där? Vad gör du på kaféet?

Rivstart

Den snabbaste vägen till språket

Det uppskattade läromedlet för studievana studenter har fått ny form och reviderat innehåll. Nu kommer tredje upplagan av Rivstart!

I den nya upplagan av Rivstart ligger fokus på kommunikation och stimulerande och varierade uppgifter. Dessutom synliggörs den egna språkinlärningen. Den nya formen hjälper studenterna att enkelt navigera mellan olika innehållsdelar – grammatik, språkliga verktyg, språkfakta och realia. Innehållet och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (GERS).

Läromedlet består av en textbok, en övningsbok och en webbaserad lärarhandledning. Förutom detta finns ett gediget digitalt extramaterial. Det innehåller bland mycket annat övningar, ljudfiler och ordlistor.

Vad behålls och vad är nytt? Precis som tidigare får studenterna goda möjligheter att utveckla sina färdigheter i att läsa, skriva, lyssna och samtala på svenska. I den nya upplagan fördjupas de grammatiska förklaringarna i övningsboken. En annan nyhet är att studenterna blir medvetna om sin språkutveckling och sina kunskapsluckor med hjälp av repetitions-

uppgifter i textboken. Luckorna kan därefter fyllas igen med hjälp av övningsboken.

Fyra snabba om Rivstart

• Enda heltäckande läromedlet för svenska som främmande språk.

• Kommunikativ språkinlärning med ett modernt och vardagligt språk.

• Snabb progression.

• Goda möjligheter att bli medveten om den egna inlärningen.

Digitalt extramaterial ingår Rivstart fortsätter på webben! Här finns extramaterial som övningar, ordlistor, ordkort för ordträning, verblista, ljudfiler och mycket mer som passar extra bra för elever som studerar på egen hand eller för grupper med varierande kunskapsnivåer.

nok.se/rivstart

Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Rivstart (3:e uppl)

A1/A2 Textbok 27-46234-2 288 s 349:-

A1/A2 Övningsbok 27-46236-6 288 s 239:-

A1/A2 Lärarhandledning Webb 27-46238-0 12 mån 349:-

Beställningsinformation om tidigare upplaga, se nok.se.

Rivstart tidigare upplaga
4
14 SPRÅKINTRODUKTION | BASLÄROMEDEL

Interaktionskort

Kommunikationsträning som passar språkintroduktion

Interaktionskorten för SFI innehåller frågor och uppmaningar med ämnesinnehåll som eleverna möter i språkundervisningen i Kurs B, C och D på framför allt studieväg 2. Med hjälp av korten får eleverna träna på att ställa frågor och formulera egna svar genom att berätta, beskriva, motivera och argumentera.

Interaktionskorten möjliggör en allsidig träning av den muntliga kommunikationen. Med hjälp av korten får eleverna inte

Öva svenska

bara träna på att uttrycka sig på svenska för olika syften, de får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen. Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa eleverna att interagera på svenska i andra situationer.

Kort om Interaktionskorten för sfi: • Interaktionskorten består av 3 askar, en för varje kurs: B, C och D.

• Varje ask innehåller 90 interaktionskort som är indelade i två nivåer.

• Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter.

• Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med korten.

Författare: Carolin Andersson, Rostom Rostom

Interaktionskort för SFI

Interaktionskort SFI B 27-46150-5 169:Interaktionskort SFI C 27-46151-2 169:Interaktionskort SFI D 27-46152-9 169:-

Språkträning för nyanlända ungdomar

Öva svenska 1 och Öva svenska 2 är tydliga förstamaterial med långsam progression. Öva svenska möjliggör för eleven att arbeta på egen hand och är ett material för klassrum i ständig förändring.

Lär dig

Ord- och läsförståelse för nyanlända

Lär dig är en läromedelsserie som riktar sig till nyanlända elever på språkintroduktion. Den är uppdelad i två böcker: Lär dig-Ord och Lär dig-Läs.

Författare: Margaretha Svensson Öva svenska Öva svenska 1 27-45125-4 80 s 115:Öva svenska 2 27-45126-1 72 s 115:-

Författare: Joel Berglund Lär dig Lär dig – Ord 27-44817-9 111 s 165:Lär dig – Läs 27-44816-2 104 s 165:-

Språkträning för nyanlända ungdomar Margaretha Svensson 2
15 SPRÅKINTRODUKTION | EXTRA ÖVNING

Här finns sva-läromedel för alla dina

Förberedelseklass/språkintroduktion

Nybörjare På väg

FÖRDEL

Öva svenska 1 & 2

Ett förstamaterial för nyanlända ungdomar

Fördel Start Bildordbok med övningar för nyanlända ungdomar

Fördel

Lär

Pictogloss Bildserier för språkundervisning

Sva för nyanlända Digital Heldigitalt svaläromedel: nivå 1/ vardagsspråk

Sva-lådan Tala 100 kort med muntliga språkövningar

Läsloket åk 4–6 Station 1–2 Övningsböcker där eleverna arbetar med läsning, läsförståelse samt ord och begrepp

13–15 år 15–18 år

Fördel 2 och

Fördel Läs Basläromedel i sva samt berättande texter med tillhörande uppgifter

Lär dig – Läs Grundläggande läsförståelse på tre nivåer

Skrivnyckeln Enkla och tydliga förklaringar till svensk grammatik

Pictogloss Bildserier för språkundervisning

Öva svenska 1 & 2 Ett förstamaterial för nyanlända ungdomar

Fördel 1 Basläromedel i sva för nyanlända

Lär dig – Ord Grundläggande ordförståelse

Sva för nyanlända Digital Heldigitalt sva-läromedel: nivå 1/vardagsspråk

Sva-lådan Tala 100 kort med muntliga språkövningar

Läsloket åk 4–6 Station 1–2 Övningsböcker där eleverna arbetar med läsning, läsförståelse samt ord och begrepp

Interaktionskort för sfi Möjliggör en allsidig träning av den muntliga kommunikationen

Pictogloss Bildserier för språkundervisning

Lär dig – Läs Grundläggande läsförståelse på tre nivåer

Fördel 2 och Fördel Läs Basläromedel i sva samt berättande texter med tillhörande uppgifter

Lär dig – Läs Grundläggande läsförståelse på tre nivåer

Skrivnyckeln Enkla och tydliga förklaringar till svensk grammatik

Fixa texten grundläggande sva Lär eleven vad som skiljer olika texttyper åt

Läspraktik Noveller med yrkestema för kurs B och C

Sva för nyanlända Digital Heldigitalt sva-läromedel: nivå 1/vardagsspråk

Gilla svenska B Flexibelt och genrepedagogiskt med tydliga mål och strategier. Välj tryckt eller digitalt

Interaktionskort för sfi Möjliggör en allsidig träning av den muntliga kommunikationen

Gilla svenska C Flexibelt och genrepedagogiskt med tydliga mål och strategier

Sva för nyanlända Digital Heldigitalt sva-läromedel: nivå 1/vardagsspråk

Lättlästa romaner Mitt i livet och Livet är härligt handlar om vänskap, kärlek, jobb och familj

Start v ska m dr p k f b Maria Ramsby Guillemain Åk 7–9 FÖRDEL FÖRDEL FÖRDEL DEL
dig – Ord Grundläggande ordförståelse
1 Basläromedel i sva för nyanlända

elever – oavsett förkunskaper

Sva – högstadium/gymnasium

I ordinarie klass

Kom i gång! 7–9

Basläromedel i sva med tydlig struktur

Kontakt stadiebok Basläromedel i svenska och sva med återkommande arbetsgång

Grepp om svenskan Praktisk handbok i svenska/sva

Öva och pröva Läsförståelse för svenska och sva

13–15 år 15–18 år

Fixa texten 1 & 2

Läs, skriv och tala i genrer

Introboken Övningsbok i svenska och sva för årskurs 7

Bläddra i alla böcker på nok.se

Digilär Svenska & Sva för åk 7–9 Heldigitalt och komplett svaläromedel med digitala lässtöd

Högstadiet/Gymnasiet Övrigt

13–18 år

Vägar till SO Utvecklar nyanlända elevers förmågor i samtliga SOämnen

SOL Fokus Grundböcker i SO-serien SOL 4000 för nyanlända elever

Samhällskunskap på lätt svenska Sammanfattar grundskolans kurs i samhällskunskap

PULS NO Fokus Grundböcker i NO-serien PULS för nyanlända elever

Summit 1–4 Grundläggande matematik

Punkt Digital Ett svenskläromedel som stöttar eleven med digitala lässtöd såsom ljud och läslinjal

Digilär Svenska gy En möjlighet att ge digitala lässtöd till eleven

Respons Basläromedel för Svenska 1 och Sva 1 med uppgifter på olika nivåer

Fixa genren Läsa och skriva i genrer

Spot on 1 Pedagogiskt läromedel för grundläggande engelska

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Grundläggande NO och SO på lätt svenska

Fixa texten grundläggande sva Lär eleven vad som skiljer olika texttyper åt

Läs mer, bläddra i böckerna och beställ utvärderingsexemplar på nok.se

Echo 5 och 6

Omarbetad gymnasieengelska med många nyheter

Vår uppskattade läromedelsserie i engelska för gymnasiet revideras och blir ännu bättre. Precis som tidigare innehåller Echo olika texttyper med fokus på samhällsfrågor. Bland nyheterna finns flera nyskrivna kapitel och en mängd nya övningstyper för att eleverna ska utveckla en allsidig språklig säkerhet. I år får Echo 5 sällskap av Echo 6!

Echo 5

Echo 5 riktar sig till elever som läser Engelska 5.

Tematiska kapitel

Lärobokens tematiska upplägg med teman som 24-Hour Lifestyle, Healthy Changes, Mother Earth, What Are Friends? och The Eyes of the Bully, väcker elevernas intresse och engagemang. Varje kapitel består av en eller flera huvudtexter och i vartannat kapitel även en komplett novell som berör kapitlets övergripande tema. Huvudtexterna är av olika slag så som review, brochure, email, testimonial, feature article, blog och speech transcript och bidrar med variation och leder till en ökad genremedvetenhet.

Utvecklande

övningar

En nyhet i andra upplagan är de fina kapitelstarterna med målbeskrivningar och diskussionsuppgifter för att eleverna ska få möjlighet att aktivera sin förförståelse och bekanta sig med temat innan de börjar. I varje kapitel följs huvudtexterna av en mängd övningar som tränar olika förmågor, ny vokabulär och texttypiska moment. I Let’s practice tränar eleverna bland annat på läs- och hörförståelse samt ny vokabulär. De populära övningstyperna Short Discussion och Quick Writing finns kvar. I Learn how förbereder sig eleverna inför

slutuppgiften Final task genom att lära sig om en specifik genre. Här får de ta del av en mönstertext, de får lära sig användbara fraser och textdisposition samt saker att tänka på vad det gäller anpassning till situation, sammanhang och mottagare.

Bedömning

I varje kapitel finns gott om både receptiva och produktiva uppgifter vilket möjliggör för dig som lärare att få en god uppfattning om elevernas nivå under lektionstid. I varje kapitel finns också antingen en större muntlig eller skriftlig slutuppgift, Final task, som kan användas som bedömningsunderlag. Eleverna förbereds väl inför slutuppgiften genom att arbeta med kapitlet. I lärarhandledningen som finns på webben finns dessutom färdighetsprov för utskrift.

Echo 6

Echo 6 riktar sig till elever som läser kursen Engelska 6. Precis som i Echo 5 ligger fokus på samhällsfrågor, genremedvetenhet och kompletta noveller. I enlighet med ämnesplanen i engelska ges i denna bok även möjlighet för eleverna att fördjupa sig i litterära perioder, äldre verk och författarskap. I Echo 6 får eleverna också arbeta mer med att utveckla ett mer avancerat ordförråd.

ENGELSKA | BASLÄROMEDEL 18
Echo

What Are Friends?

Echo tidigare upplaga

Engelska för gymnasiet med fokus på samhällsfrågor

Med Echo studerar ni viktiga samhällsfrågor utifrån fakta och fiktion. Med hjälp av informativa texter, läsvärda noveller och autentiska diskussioner runt varje ämne skapar du ett dynamiskt klassrum. Spara tid och jobba med allt serverat eller plocka det som inspirerar dig mest. Main Issues är huvudboken i serien. Kombinera huvudboken med novellerna i S hort Stories för att bygga större teman, eller använd separat.

Echo English 7 förbereder eleverna för högre studier med engelska som arbetsspråk. Boken är framtagen i samråd med högskolor och universitet.

Beställningsinfo tidigare upplaga, se nok.se.

Digitalt extramaterial ingår Ger eleverna ovärderlig mängdträning i form av självrättande webbövningar. Webbövningarna fokuserar mestadels på ord och grammatik. I extramaterialet kommer eleverna även åt inlästa texter och ljudfiler till alla hörövningar.

Digitalbok

En digital kopia av den tryckta läroboken som köps separat (ej skrivbar).

Lärarhandledning

Finns på webben och innehåller en bank med extramaterial, prov, hörmanus, projektförslag, filmer, undervisningstips och förslag på arbetsgång. Licensen köps separat och gäller för en lärare i 12 månader.

nok.se/echo

Författare: Kevin Frato, Jeanette Ekwurtzel

Echo 5 (2:a upplagan)

Elevbok 27-46125-3 304 s 389:-

Elevbok Digitalbok 27-46231-1 12 mån 115:-

Lärarhandledning webb 27-46371-4 12 mån 349:-

Echo 6 (2:a upplagan)

Elevbok 27-46448-3 304 s 389:-

Elevbok Digitalbok 27-46449-0 12 mån 115:-

Lärarhandledning webb 27-46450-6 12 mån 349:-

ECHO 01_New Echo_220707.indd 2022-07-07 15:24 Think and share 1. Are old friends or new friends more important? Why? 2. When do we need friends more, when times are hard, or when things are going well? 3. Can you have a complete and happy life without friends? Explain. 4. De ne a good friend.
In this chapter you will ...  read accident reports practice vocabulary related to insects and friendship writeandspeakaboutfriendshipandrelationships  listen to descriptions of symbols of friendship and pen pals learntomakepresentations  prepareandmakeapresentation 1 9 H O TH K & A RAH C K S 01_New Echo_220707.indd 2022-07-07 15:24
Missa inte Echos filmade hörövningar! nok.se/echo
Du hittar allt digitalt material på nok.se/extramaterial
19 ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Digilär Engelska

Engelskundervisning med stor variation

Missa inte In the Spotlight med aktuella teman som berikar undervisningen.

Digilär Engelska för gymnasiet har fokus på litteratur och den engelskspråkiga världen.

Varierat och inspirerande innehåll Digilär Engelska är ett läromedel med stora möjligheter till variation och individanpassning i undervisningen. Varje kurs innehåller arbetsområden som berör olika teman samt fakta om den engelsktalande världen. Det finns också avsnitt till eleverna om hur de tränar de olika färdigheterna samt inspiration i lärarhandledningen till dig som lärare. Varva smidigt mellan självrättande övningar och större inlämningsuppgifter.

Stöttning i din undervisning Med Digilär Engelska får du ett läromedel som passar olika elevers förutsättningar. Varje elev kan ta ansvar för sin egen inlärning genom att göra självrättande övningar, lyssna på hörövningarna och texterna när de vill och anpassa texterna efter sina egna behov. Varje text innehåller ordförklaringar samt information om ordbildning och exempelmeningar. Du kan skapa egna gloslistor eller be eleverna att

spara ner utvalda ord i egna listor direkt i läromedlet. Förkovra er tillsammans i en färdighet och läs allt om olika texttyper. Träna på strategier för att förstå och göra sig förstådd samt öva på hur man väljer källor.

Lärarhandledningen stöttar dig i din planering. Tack vare variationen i övningarna kan du enkelt varva mellan enskilt arbete vid skärmen och gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass. I varje arbetsområde finns även större inlämningsuppgifter och hörförståelseuppgifter.

Motiverar eleven

Texter om fenomen och personer från alla hörn i den engelskspråkiga världen samt spännande fakta med aha-upplevelser skapar intresse och ger mersmak på att utforska engelskämnet. Direkt återkoppling motiverar och ges i form av inlämningsuppgifter med facit och självrättande övningar som tränar ordförråd och grammatik.

Fem snabba om innehållet

• Texter om fenomen och personer från alla hörn i den engelskspråkiga världen.

• Möjlighet att skapa egna gloslistor och testa kunskapen i självrättande quiz.

• Fokus på litteratur med många litteratur kapitel.

• In the Spotlight innehåller aktuella teman som berikar och varierar undervisningen.

• Eleven kan lämna in svar som text, film, bild eller ljud.

nok.se/digilar

Författare: Agnes Waiswa, Kajsa Lidfors, Linda Jensen

Digilär Engelska gy 98-30281-3 12 mån 139:-

20 ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Passar även introduktionsprogram!

Spot on

Ett nytt läromedel för grundvux engelska!

Spot On är en läromedelsserie för grundläggande engelska på vuxenutbildningen som även passar på gymnasieskolans introduktionsprogram. Serien är ett nytt och modernt läromedel som bygger fullt ut på kunskap om andraspråksinlärning. Att lära sig ett främmande språk i vuxen ålder och att undervisa nybörjare i språk, har båda sina utmaningar. Med ett läromedel som tar hänsyn till det skapar du som lärare de bästa förutsättningarna för din undervisning.

Tydlig och pedagogiskt upplägg Tydlig och pedagogisk progression med repetition av vanligt förekommande ord och fraser stöttar inlärningen. Visuellt stöd i form av illustrationer, bildordlistor och förifyllda exempel i alla övningar möjliggör en undervisning som till övervägande del bedrivs på målspråket redan från start.

Elevnära teman och ett fast persongalleri

Elevnära teman som hem och familj, skola, arbete, fritid och hälsa motiverar eleverna. Ett fast persongalleri med elever i olika åldrar och med olika bakgrund som lär sig engelska skapar igenkänning.

I Spot On är all text på engelska. Bokens texter, dialoger och övningar har en tydlig och pådrivande struktur. Eleven skriver i boken.

Upptakter med mål och startuppgift

Varje kapitel inleds med målbeskrivningar och en startuppgift där eleverna får bekanta sig med temat. Förutom att förbereda eleverna stöttar upptakterna dig som lärare i din planering.

Nyckelfraser

Varje kapitelavsnitt inleds med nyckelfraser (Key phrases) som behandlas i efterföljande texter. I slutet på varje avsnitt finns en uppgift där eleverna ska översätta nyckelfraserna till svenska och till sitt starkaste språk.

Muntliga uppgifter

I slutet på varje text finns en muntlig uppgift (Let’s talk) där eleverna med hjälp av textinnehållet och nyckelfraserna tränar på att ställa och svara på frågor på engelska. Muntliga uppgifter vävs även in i övningarna.

Digitalt extramaterial ingår Spot On fortsätter på webben!

På webben hittar du kostnadsfritt extramaterial till dina elever i form av webbövningar, ordlistor, grammatikgenomgångar samt ljudfiler till alla texter och hörövningar.

Lärarhandledning Webb

I den webbaserade lärarhandledningen finns bland annat färdighetsprov för utskrift, förslag på arbetsgång och extra aktiviteter, hörmanus och en digital version av den tryckta boken. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

nok.se/spoton

Författare: Fiona Miller, Hani Halilovic Spot on Grundvux eng delkurs 1 27-46087-4 184 s 239:-

Lärarhandledning Spot on 1 27-46356-1 12 mån 349:Grundvux eng delkurs 2 27-46202-1 190 s 239:-

Lärarhandledning Spot on 2 27-46447-6 12 mån 349:-

Vi fortsätter utveckla Spot on mot högre delkurser, håll utkik på nok.se.

21 ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

The English Handbook

Ger handfast struktur genom

5, 6 och 7

Engelska

Hur lägger man upp ett argumenterande tal? Vad är skillnaden mellan feature story och news item? Vilka vanliga misstag gör svenska elever i engelska? Det svarar The English Handbook på!

The English Handbook

Get in Shape

Repeterar de första årens engelska

Get in Shape är ett läromedel som passar elever på högstadiet och gymnasiet som behöver repetition av de första årens engelska i grundskolan. Varje bok innehåller kapitel enligt samma tydliga mönster:

1. Texten presenteras i en tecknad serie med pratbubblor.

2. Ordlista.

3. Ord- och frasträning.

4. Hör- och läsförståelse.

5. Dialogträning.

6. Ett grammatiskt moment åt gången.

Digitalt extramaterial ingår

The English Handbook fortsätter på webben! Här finns bland annat extra arbetsblad, ljudfiler, facit till bokens uppgifter och elevövningar.

nok.se/englishhandbook

Författare: Mats Eklycke (fd Fredriksson)

The English Handbook Grundbok 27-42963-5 184 s 239:Grundbok Digitalbok 27-43910-8 12 mån 115:-

Lärarhandledningen

Inlästa texter, ordlistor och hörövningar i mp3-format medföljer lärarhandledningarna som säljs som nedladdningsbara pdf:er vilka kan delas med lärare på skolan.

Författare: Andrew Cowle, Annica Bonthron, Ann-Louise Christensson

Get in Shape

Get in Shape 1 Allt-i-ett-bok 27-41024-4 96 s 179:-

Lärarhandledning Webb 27-43058-7 102 s 759:-

Get in Shape 2 Allt-i-ett-bok 27-41025-1 96 s 179:-

Lärarhandledning Webb 27-43064-8 94 s 759:-

Get in Shape 3 Allt-i-ett-bok 27-41026-8 96 s 179:-

Lärarhandledning Webb 27-43063-1 100 s 759:-

Engelsk ordbok

Över 60 000 ord och fraser

Denna ordbok passar såväl i undervisningen som hemma och på resan. Huvudsyftet är att ovana användare ska kunna hitta och förstå den information de söker. Därför har till exempel förkortningar och grammatiska termer använts i mycket liten utsträckning.

Reading Room

Komplett arbetsmaterial till tio romaner i Engelska 5 och 6

Reading Room behandlar tio populära engelskspråkiga romaner från olika delar av världen. Romanerna passar olika läsare och kunskapsnivåer inom Engelska 5 och 6, i genrer som deckare, fantasy, drama och spänningsroman. Uppgifterna är konkreta och utvecklar elevernas lässtrategier, språk och analysförmåga. Här finns också seminariefrågor och instruktioner för uppsatser och muntliga presentationer.

Innehåll:

• 63 500 ord och fraser till och från engelska.

• Enkel, överskådlig och pedagogisk. • Många användbara fraser.

Författare: Mats Bergström, Torkel Nöjd, Mona Nöjd-Bremberg, Kerstin Andersson Engelsk ordbok 27-71515-8 768 s 429:-

Allt material du behöver till varje bok är färdigt att kopiera och använda.

Författare: AnnChristine Ström Reading Room Kopieringsunderlag 27-43308-3 300 s 1029:-

READING
Ten Novels to Read in Class AMY AND ROGER’S EPIC DETOUR 13 REASONS WHY THE KITE RUNNER JELLICOE ROAD PURPLE HIBISCUS THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME THE GIRL WHO LOVED TOM GORDON NEVERWHERE THE MURDER OF ROGER ACKROYD THE GREAT GATSBY
Mats Eklycke Mats Eklycke The English Handbook Handfast struktur genom Engelska 5, 6 och 7 The English Handbook är indelad avsnitten Speaking, Listening, Writing, Reading och Vocabulary and Grammar. Handboken är skriven för svenska elever med Gy 2011 fokus. Den innehåller information, tips och praktiska övningar för klassrummet och verkligheten. Här finns bland annat: 15 kommenterade exempeltexter Arbetsgång och struktur för skriftlig produktion Riktlinjer för förberett tal och samtal Nyttiga konversationsövningar Strategier för förbättrad läs- och hörförståelse Tekniker för textanalys och källhantering De vanligaste språkliga misstagen och hur de kan undvikas The English Handbook finns också som digitalbok ISBN 27-42964-2. På www.nok.se/extramaterial finns facit, ljudfiler och extramaterial för lärare och elever.
ROOM
The Handbook
The English Handbook omslag.indd
22 ENGELSKA

Trampolin

Träna inför Moderna språk 3

Övningshäften med ord- och grammatik träning.

De populära övningshäftena i Trampolin -serien är ett självklart inslag under den första tidens språkundervisning på gymnasiet. På ett lättsamt sätt kartläggs elevernas förkunskaper och kunskapsluckor kan fyllas. Häftena kan användas i alla sammanhang när eleverna behöver en snabb repetition av kunskaperna från grundskolan eller Moderna språk 1 och 2.

Samtliga häften följer samma enkla struktur: En text med övningar på ord och grammatik.

Exempel på övningar i Trampolín – spanska.

Stavningen i Trampoline – franska följer reglerna för den franska stavningsreformen från 2016.

Författare: Lena Gleisner Villasmil

Trampolín – spanska inför Moderna språk 3 27-45665-5 32 s 99:-

Författare: Catrin Arildsson

Trampolin – tyska inför Moderna språk 3 27-45666-2 32 s 99:-

Författare: Lena Wennberg Trolleberg

Trampoline – franska inför Moderna språk 3 27-45664-8 32 s 99:-

Facit och texterna på svenska finns på nok.se/ extramaterial
23 MODERNA SPRÅK

Caminando

Om människorna, samhället och kulturen i den spansktalande världen

Caminando är läromedelsserien som förmedlar kunskaper i spanska med stor autenticitet. Eleverna får nya insikter om både språk, kultur och kommunikation. Helt enligt den reviderade ämnesplanen.

Komplett serie

I fjärde upplagan av Caminando är nyheterna många. Progressionen är långsammare och fokus ligger på strategier och formativt lärande. Beprövade metoder kombineras med modern didaktik. Alltihop är samlat i nyskrivna texter och uppgifter. Med Caminando arbetar ni mot tydliga kommunikativa mål som stäms av med hjälp av färdighetsprov och bedömningsstöd som finns för alla kurser.

Individualisering och kommunikation

Caminando lämpar sig väl för ett individanpassat arbetssätt. Här finns frasträning, grammatiskt stöd och övningar som skapar aktivitet och engagemang. Hörövningarna är många och verklighetsnära.

Eleverna har även tillgång till facit, självdiagnoser och texter översatta till svenska för att kunna komma vidare på egen hand.

Undervisa med en läkare i Nicaragua eller en grafisk designer i New York Det unika och mest uppskattade med Caminando är att människor och miljöer är autentiska. De finns på riktigt och lever sina liv i Spanien, Sydamerika,

USA, Mexiko och på Kuba. Under studierna möter eleverna en rad spännande människor som både förmedlar språk och insikter om livet i spansktalande länder.

Lärarhandledningen innehåller:

• Undervisningstips

• Extra muntlig träning

• Bedömningsstöd för större uppgifter (Tarea final)

• Ord- och grammatikkontroller för varje enhet

• Provbank med färdighetsprov och bedömningsstöd

• Ljudfiler med inspelade texter, hörövningar och hörprov

• Webbövningar

• Filmade grammatikgenomgångar för att flippa klassrummet

Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

SPANSKA | BASLÄROMEDEL 24
Caminando

Digitalt extramaterial ingår

Caminando fortsätter på webben! Här kan eleverna bland annat ta del av inlästa texter, övningar, hörövningar och grammatikfilmer.

Digitalbok

Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.

nok.se/caminando

Caminando 1, fjärde upplagan

Caminando är inspirerande, utmanande och tryggt, både för elev och lärare.

På nok.se/extramaterial finns ett stort utbud av elevövningar och filmade grammatikgenomgångar.

Caminando 3, fjärde upplagan

Lärobok

Lärobok 27-43714-2 240 s 385:-

Lärobok Digitalbok 27-43901-6 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-43902-3 12 mån 349:-

Caminando 2, fjärde upplagan

Lärobok 27- 43827-9 248 s 385:-

Lärobok Digitalbok 27-44400-3 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-44401-0 12 mån 349:-

27-44542-0 270 s 385:-

Lärobok Digitalbok 27-44664-9 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-44665-6 12 mån 349:-

Caminando 4, fjärde upplagan

Lärobok 27-44949-7 270 s 385:-

Lärobok Digitalbok 27-45059-2 12 mån 115:Lärarhandledning Webb 27-45060-8 12 mån 349:-

Caminando 5

Lärobok 27-43307-6 164 s 385:-

Lärobok Digitalbok 27-43516-2 12 mån 115:Lärarhandledning Webb 27-43545-2 12 mån 349:-

1 ELISABET WALDENSTRÖMNINNI WESTERMANMÄRET WIK-BRETZÅSA GUSTAFSSONÅSA BRETZ ELISABET WALDENSTRÖMNINNI WESTERMANMÄRET WIK-BRETZÅSA GUSTAFSSON 2 Cam2_omslag.indd 1 Författare: Elisabet Waldenström, Ninni Westerman, Märet Wik-Bretz, Åsa Gustafsson, Åsa Bretz, Vicky Béjar Alonso
25 SPANSKA | BASLÄROMEDEL

Spanska

Digilär Spanska för gymnasiet bygger på progression och eleverna lotsas stegvis in i språket.

Inspirerande innehåll och tydlig progression

Digilär Spanska för gymnasiet bygger på progression och eleverna lotsas stegvis in i språket. Varje arbetsområde innehåller flera olika lästexter, grammatikkapitel och en mängd olika övningar.

Kurs 1 och 2 fokuserar på att bygga upp ett basordförråd och grundläggande grammatik som vävs in i kommunikativa situationer. Kurs 3 inleds med repetition och följer därefter en långsam progression, så att alla elever kan läsa kursen oavsett förkunskaper. Från och med kurs 4 intensifieras språkstudierna med nya språkliga moment och en högre grad av målspråksanvändning i materialet.

I samtliga kurser finns det gott om inspirerande texter med fokus på kulturella och sociala förhållanden i de spansktalande länderna.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen ger dig stöttning att anpassa din undervisning efter varje elevs individuella behov. Tack vare variationen i övningarna kan du enkelt varva mellan skärmtid och gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass. Varje arbetsområde innehåller flera självrättande diagnoser och övningar samt läs- och hörförståelseuppgifter. Dessutom ingår flera produktiva uppgifter och större projektarbeten.

Motiverar eleven

Läsförståelseuppgifter med facit och självrättande övningar som tränar ordförråd och grammatik ger direkt återkoppling. Texter om vardagen, kända platser, udda eller bekanta saker samt fenomen från alla hörn i den spansktalande världen ökar intresset för ämnet.

Fem snabba om innehållet

• Professionella röstskådespelare har läst in de spanska texterna.

• Spanskbiblioteket innehåller bland annat ordlistor, bildbank, grammatik, realia, och uppgifter i de fyra kommunikativa förmågorna.

• Spara ner glosor direkt till egna gloslistor – och testa dem i ett självrättande glosförhör med talsyntes.

• Självrättande diagnoser.

• Flera möjligheter att följa elevernas utveckling i ämnet direkt i plattformen.

12
139:-
Författare: Joanna Engstedt, Fernando Lopez, Santiago Villalobos
Digilär Spanska gy 98-30288-2
mån
nok.se/digilar 26 SPANSKA | BASLÄROMEDEL
Digilär
Heldigital spanskundervisning för Moderna språk 1–4

¡Escucha! Hörövningar

i Spanska 1 och 2

Hörövningarna presenterar vardagsnära teman med naturligt och enkelt tal från olika delar av den spansktalande världen.

Materialet innehåller 40 hörövningar och fyra sammanfattande prov. Uppgifterna liknar dem som finns i Skolverkets prov i moderna språk och övar både generell och detaljerad hörförståelse.

¡Escucha! innehåller hörmanus, elevblad, facit och ljud. Materialet finns som nedladdningsbar pdf + mp3.

Alla uppgifter finns på tre nivåer:

• Eleverna väljer att svara på den nivå som passar dem.

• Eleverna lyssnar tre gånger och klarar alla nivåer.

Författare: Chris Alfredsson, Anneli Johansson ¡Escucha!

Hörövningar i spanska i spanska 1 och 2 (pdf+mp3) 27-43217-8 128 s 1599:-

Leyendo

Noveller som engagerar

Leyendo är en serie specialskrivna noveller som utspelar sig i olika delar av den spansktalande världen. Novellerna innehåller teman som engagerar, bland annat kärlek, spänning, mystik, samhällsproblem och historia. Eleverna får en läsupplevelse samtidigt som de får en inblick i ländernas kultur och samhällsliv. Svårighetsgraden baseras på språkfärdighetsnivåerna i den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Ordlistor finns att ladda ner från nok.se/extramaterial.

Författare: Horacio Lizana Leyendo Nivel A2

Ojos gitanos 27-41706-9 28 s 79:Nivel A2+

El asesinato del escritor 27-41711-3 32 s 79:-

El jardín del amor 27-41714-4 28 s 79:Nivel B1

Querida hija 27-41720-5 40 s 79:-

El pacto 27-41724-3 48 s 79:Nivel B1+

Encuentros 27-41723-6 56 s 79:-

Vamos a leer Specialskrivna

noveller för nybörjare

Vamos a leer är en novellserie med fem engagerande teman: Amistad, Amor, Conflicto, Misterio och Policial. Varje tema består av fyra noveller i olika svårighetsgrad. Novellerna passar elever i moderna språk 1–3.

Du kan använda novellerna på olika sätt: • Nivå – Använd fem teman på en nivå. Eleverna får läsa noveller på samma nivå men olika teman.

• Tema – Använd ett tema med fyra olika nivåer. Eleverna får läsa samma tema men anpassat efter sin nivå.

• Titel – Alla elever läser samma titel på samma nivå.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen Comprensión de textos innehåller läsförståelseövningar och ordlistor till samtliga noveller samt allmänna instruktioner och utvärderingsblad. Eleverna kan även lyssna på novellerna. Ljudfilerna finns i det kostnadsfria extramaterialet på nok.se

För beställningsinformation, se nok.se/vamosaleer

För moderna språk 2–5
27 SPANSKA

Namn

C'est génial

C’est génial !

Nu reviderar vi Génial och skapar C’est génial !

C'est génial ! är kompletta allt-i-ett-böcker som har kommunikation och kultur i fokus. Texterna är uppdaterade och många texter är nya, variationen av texttyper och mängden hörövningar finns kvar.

C'est génial !

Faktatexter, berättelser, dialoger och intervjuer varvas med information om levnadsvillkor, traditioner och kulturella företeelser i den fransktalande världen.

Eleven får återkommande träna på språklig säkerhet när det gäller uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer. Längst bak finns minigrammatik, facit och texterna på svenska.

I C’est génial ! har arbetsgången tydliggjorts med två nya moment:

• Pour commencer inleder alla kapitel och skapar förförståelse inför arbetet med kapitlet.

• Pour terminer avslutar varje kapitel och hjälper eleverna sammanfatta vad de har arbetat med.

Här finns Tu te rappelles ? där eleverna repeterar ord och grammatik och under rubriken Pratiquez får de en avslutade uppgift som möter målet för kapitlet.

Andra nyheter är t.ex. att modelldialogerna har lyfts fram för att tydligt stötta eleverna att utveckla sin kommunikation.

Lärarhandledningen

Lärarhandledningen är webbaserad och innehåller lektionsförslag, färdighetsprov, inspelningsmanus, tips på extraövningar och många kopieringsunderlag.

I lärarhandledningen ingår även C'est génial ! som digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Digitalt extramaterial ingår

C'est génial fortsätter på webben! Här finns bland annat ljudfiler och webbövningar.

Cést Génial Digitalbok

En digital kopia av den tryckta boken (ej skrivbar).

28
FRANSKA | BASLÄROMEDEL
!

POUR COMMENCER

POUR TERMINER

Tu te ra e es ?

Complétez Komplettera ramsan med verbet être

Läs den sedan högt med en kamrat.

Je chez moi. Tu chez toi. Il chez lui. Elle aussi.

un coca un verre de vin rouge

un café une bière une glace au chocolat un thé un citron pressé

une eau minérale un sandwich

un jus d’orange un verre de vin blanc

3. Ça fait combien ? a. 8,70 € b. 8,60 € c. 7,80 € 4. Ça fait combien ? a. 16,80 € b. 12,90 €

29mars_000–205_CestGenial_01_TextSection.indd 65

de vin blanc

3Écoutez et répondez a. Repetera yrken och sysselsättningar. Titta på sidan 55. b. Lyssna på fyra dialoger. Vilka yrken nämns?

Parlez un peu Travaillez à deux. Arbeta par, A och B. B tittar på sidan 207. Här är A:s instruktioner. a. Fråga B hur mycket följande saker kostar.

Nous chez nous. Vous chez vous. Et les autres, ils où ? chez moi (toi, lui) hemma eg. hos mig (dig, honom) les autres de andra

Associez a. Para ihop fraserna så att de blir korrekta.

b. Travaillez à deux. Läs dem sedan med en kamrat.

1. Je suis Anna. Je viens… a. préfère la country.

2. Je suis Louise. Voici… b. le hard rock.

une guitare et un café un portable et un sac à dos un teeshirt et un coca un sandwich et un jus d’orange b. Svara på B:s frågor med hjälp av bilderna. Modèle A Un sandwich et un coca, ça fait combien ? B Ça fait huit euros cinquante.

Je suis étudiant.

3. Je suis Samer. Je viens d’Iraq, mais… c. d’Allemagne.

4. Tu t’appelles… d.j’habite à Helsinki.

5. Je m’appelle Enzo, et j’aime… e. vient de Suède.

6. Je viens de Londres, et… f. mon copain Lucas.

b.

× 3 × 2

La Provence

29mars_000–205_CestGenial_01_TextSection.indd 80

Marseille

La Provence, c’est aussi la Camargue avec ses plages de sable, ses flamants roses, ses chevaux blancs et ses taureaux noirs.

Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille

Répondez 1. Var ligger Provence? 2. Varför åker så

turister till Provence? 3. Ge exempel på vad man odlar Provence. 4. Vilka stora städer ligger Provence? 5. provensalska maträtter ingår tre typiska ingredienser. Vilka? 6. Vilket problem har man i Provence på grund av klimatförändringarna? 7. Vad kan man se Camargue?

et répondez a. 3 Au café quatre-vingt-trois 83

+ = 1 833 € = 2,75 € figurines (f pl) ”småfigurer” disque (m) skiva vieux, vieille gammal une voiture enbil D’accord ! Okej! 29mars_000–205_CestGenial_01_TextSection.indd 82

quatre-vingt-un 81

nok.se/genial

Författare: Marie-Louise Sanner, Lena Wennberg Trolleberg

C’est génial ! 1

Allt-i-ett-bok 27-46109-3 224 s 389:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok 27-46209-0 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-46210-6 12 mån 349:-

C’est génial ! 2

Allt-i-ett-bok 27-46333-2 280 s 389:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok 27-46334-9 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-46335-6 12 mån 349:-

Au café j’apprends... •att beställa på kafé •om kafékulturen i Frankrike •verbet prendre •veckodagarna •fritidssysselsättningar 3 29mars_000–205_CestGenial_01_TextSection.indd 64
Exempel på Pour commencer och Pour terminer från C'est génial ! 1.
AU CAFÉ 1. Qu’est-ce qu’ils prennent ? a. un jus d’abricot et une glace à la vanille b. un jus de tomate et une glace au chocolat c. un jus d’orange et une glace au chocolat 2. Qu’est-ce qu’ils prennent ? a. de l’eau minérale et un verre de vin rouge b. de l’eau minérale et un verre
Devinez Travaillez à deux. Följande kan ni beställa på ett kafé. Vad tror ni att orden betyder? Écoutez et choisissez
82 quatre-vingt-deux 3 Au café Écoutez
Lyssna på samtalen. Personerna samlar på olika saker. Vilka?
+ = 35 € = 923 € Lyssna en gång till. Hur många ”samlarobjekt” har var och en? Pratiquez Écrivez un dialogue Arbeta grupper om tre. Skriv en dialog som utspelar sig på ett kafé. Medan ni väntar på beställningen kan ni prata om vad ni gör en viss veckodag. Spela in dialogen eller spela upp den klassrummet. Personnes : •toi •un copain français / une copine française •un serveur / une serveuse Qu’est-ce qu’on prend ? S’il vous plait. Qu’est-ce que vous prenez ? Voici. Qu’est-ce que tu prends ? Merci. Et toi ? Qu’est-ce que tu fais le lundi ? C’est combien ? Messieurs-dames ? Au revoir.
La région Provence-Rhône-Côte d'Azur est dans le Midi (le sud). Le climat est chaud et les touristes vont en Provence pour le soleil. On y cultive par exemple de la vigne et de la lavande. Beaucoup d’artistes peintres, comme van Gogh et Cézanne ont peint de beaux tableaux en Provence. Les plus grandes villes sont Marseille, Nice, Aix-en-Provence et Avignon. Un plat provençal a toujours trois ingrédients typiques de l’ail, des tomates et de l’huile d’olive.
En été, les températures sont souvent très élevées en Provence, et il y a beaucoup de vent. À cause du réchau ement climatique, il y a parfois de violents incendies.
många
EN PLUS 29mars_000–205_CestGenial_01_TextSection.indd 83 Läs mer om Génial, tidigare upplagan, på nästa sida. 29 FRANSKA | BASLÄROMEDEL

Génial

Franska 1–4 för gymnasiet och vuxenutbildningen

Génial består av fyra allt-i-ett-böcker, en för varje kurs. Här finns en blandning av olika texttyper och övningar inriktade på färdighetsträning. Génial är skriven med kommunikation och kultur i centrum.

Fyra allt-i-ett-böcker

Faktatexter, berättelser, dialoger och intervjuer varvas med information om levnadsvillkor, traditioner och kulturella företeelser i den fransktalande världen.

Eleven får återkommande träna på språklig säkerhet när det gäller uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer.

Längst bak finns minigrammatik, facit och texterna på svenska.

Inspelningar

Ljudfiler till alla texter och hörövningar finns kostnadsfritt på nok.se/extramaterial. Där finns är även ljudfilerna till sånger och prov - dessa ljudfiler ligger kostnadsfritt under ditt lärarinlogg.

Lärarhandledningar

Här finns lektionsförslag, bakgrundsinformation, inspelningsmanus till hörövningarna, kopieringsunderlag samt prov med facit. Lärarhandledningen är webbaserad och består av pdf:er som kan laddas ner och delas med lärare på skolan.

Digitalt extramaterial ingår Génial fortsätter på webben! Här finns bland annat ljudfiler och webbövningar till varje bok.

Digitalbok

Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.

För beställnings-information, se nok.se/genial

Pictogloss

Bildserier för språkundervisning

Träna kommunikation på ett lättsamt sätt! Kortasken Pictogloss innehåller tydliga bildserier som sätter igång fantasin och har aktiviteter för alla språk och nivåer.

Materialet består av 220 detaljrika bildkort, ordnade i 36 serier. Varje serie beskriver en vardaglig eller dramatisk händelse, ofta med en humoristisk twist.

Berättelserna rör situationer som att ta körkort, gå till doktorn, idrotta, åka till jobbet och gå i skolan. De tydliga illustrationerna passar elever med olika åldrar, kompetens och studiebakgrund.

Lärarhandledningen presenterar lättsamma och kreativa aktiviteter med fokus på muntlig kommunikation, ordförråd och

grammatik. Eleverna arbetar utifrån sin egen nivå. Aktiviteterna genomförs i par, i grupp eller i helklass och kräver ingen eller liten förberedelse.

Pictogloss ger många möjligheter:

• Beskriv bilderna och bygg ordförrådet.

• Ordna bilderna och beskriv sambandet.

• Återberätta historien i olika tempus.

• Lek, tävla och arbeta kreativt.

Pictogloss digitalt Samtliga bilder finns som digitala flashcards att använda via projektor.

nok.se/pictogloss

Författare: Gabrielle Klingelhöfer, Cornelia Öystilä Johansson Pictogloss Bildserier för språkundervisning 27-44744-8 859:-

PICTOGLOSS Bildserier för språkundervisning Innehåller •36 bildserier •Aktivitetsbank •Digitala ashcards PICTOGLOSS PICTOGLOSS www.nok.se www.nok.se Pictogloss passar för Innehåll PICTOGLOSS Bildserier för språkundervisning Gabrielle Klingelhöfer Cornelia Johansson ISBN 978-91-27-44744-8 9789127447448 8 36 220 kort 29 18
30 FRANSKA | BASLÄROMEDEL

Digilär Franska

Digilär Franska för gymnasiet innehåller sex fylliga arbetsområden per kurs och ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatiktabeller och mycket mer.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Franska för gymnasiet finns för kurs 1–4 och innehåller ett stort undervisningsmaterial. Varje arbetsområde omfattar lästexter, grammatik kapitel, självrättande övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, hör förståelseövningar, glosförhör och prov.

Stöttning i din undervisning

Läromedlet stöttar dig som lärare och du har möjlighet att lägga upp din undervisning på flera olika sätt. Tack vare variationen i övningarna kan du enkelt varva mellan skärmtid och gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass.

Franska 3 och Franska 4 är baserade på Natur & Kulturs läromedel Génial 3 och Génial 4 och innehåller allt du är van vid från de tryckta böckerna. Du får dessutom klickbara ordförklaringar, uppdaterade texter, samt stavning enligt den franska stavningsreformen.

Motiverar eleven

Läsförståelseuppgifter med facit och självrättande övningar som tränar ordförråd och grammatik ger direkt feedback. Texter om spel, resor, mat, autentiska personer och kända platser i den fransktalande världen ökar intresset för ämnet.

Fem snabba om innehållet

• Professionella röstskådespelare har läst in alla franska texter och bildberättelser.

• Glosor kan sparas direkt från texten och testas i självrättande glosförhör med talsyntes.

• Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.

• Självrättande diagnoser i alla arbetsområden.

• Läs- och hörförståelseprov till alla arbetsområden.

1–2) Marie-Louise Sanner,

Wennberg Trolleberg (Franska 3–4) Digilär Franska gy 98-44259-5 12 mån 139:-

Författare: Helena Wollin, Sophany Lundholm (Franska Lena
Digital franskundervisning med stor variation nok.se/digilar 31 FRANSKA | BASLÄROMEDEL

Natürlich

Natürlich 3 & 4

Nytt basläromedel i tyska

Följ med och utforska det tyska språket och kulturen! Natürlich fokuserar på autentiska kommunikativa situationer och sätter kulturkunskaper i centrum.

Tematiskt innehåll med röd tråd Natürlich 3 består av sju kapitel som sätter fokus på olika delar av Tyskland. Det genomgående resetemat fungerar både som en röd tråd, är elevnära och väver in kulturkunskaper på ett naturligt sätt. Här finns allt eleverna behöver för att utveckla sin tyska: frasträning, grammatiskt stöd, rikligt med hörövningar och många aktiviteter för att utveckla muntlig färdighet. Boken täcker hela kursens centrala innehåll.

Bokens upplägg

Varje kapitel i boken består av tre delar. I del A följer vi ungdomarna Olle och Zara i deras vardag. Berättelsen om dem löper som en röd tråd genom boken och kapitelillustrationerna stöttar förståelsen.

I del B möter eleverna en mängd olika texttyper, till exempel faktatexter, nyhetsartiklar och recensioner.

Del C består av en film som visar olika vardagliga situationer. Filmen finns under extramaterial på webben och övningarna i boken. Här ligger fokus på hörförståelse, uttal och muntlig interaktion. Alla kapitel avslutas med ett kulturuppslag. Längst bak i boken finns tematiska ordlistor, minigrammatik samt ordlistor till kapiteltexterna.

Repetition och progression

I Natürlich repeteras grammatiken från grundskolan och progressionen är tydlig och förutsägbar. Hörövningarna är många och verklighetsnära.

Natürlich består av:

• Allt-i-ett-bok

• Digitalbok

• Lärarhandledning Webb

• Facit, ljudfiler och webbövningar

3
Friederike Gerlach & Melissa Westerlund TYSKA
32
TYSKA | BASLÄROMEDEL

Heimat ist … ein Ort, den du Zuhause nennst, ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit. da, wo dein Herz zu Hause ist. ein Ort, an dem man seine Wurzeln hat, seine Sprache spricht, sich wohl fühlt, seine Traditionen feiert und wo das Essen immer schmeckt.

Arbeitet in kleinen Gruppen und erstellt eine Mindmap zum Thema Heimat. Diskutiert folgende Fragen. Arbeta smågrupper och skapa en tankekarta på temat hemort. Diskutera följande

Einen Schritt weiter

a Wie gut kannst du die unterschiedlichen Kapitelziele jetzt? Hur bra kan du målen för kapitlet nu? Ich kann … über meine Heimat sprechen über meine Essgewohnheiten berichten Perfekt verwenden etwas über Baden-Württemberg erzählen b Überlege, was du immer noch verbessern kannst. Fundera på vad du kan fortsätta att förbättra.

68 Heimat is(s)t

C Unser erstes Date

2 Film Lies zuerst die Sätze. Schaue dir danach den Film an und vervollständige die Sätze mit dem richtigen Namen, Raoul oder Christina.

1. … hatte den Vorschlag in ein Café zu gehen.

2. … hatte in den Monaten zuvor nur schlechte Dates gehabt.

3. … meint, dass es im Café zu laut war.

4. … fand das Verhalten des anderen richtig süß.

5. … meint, dass Schweigen ein gutes Zeichen sein kann.

6. … hatte angefangen übers Wetter zu reden.

7. … konnte beim ersten Date gar nicht klar denken.

8. … mag erste Dates.

9. … kann erste Dates überhaupt nicht leiden.

3 Wortschatz a Schreibe eine Liste mit Wortpaaren aus den Wortwolken, die Gegenteile von einander sind.

2. hab geschwitzt

3. schweigen

4. ein gutes Zeichen

5. die Stille

hälsade

mig väldigt artigt 6. unerträglich f svettades galet mycket 7. schwül g gjorde bort mig rejält 8. angeben h tystnaden 9. hab mich voll blamiert avskedet 10. die Verabschiedung kvavt b Christina und Raoul berichten vom ersten Kennenlernen. Diskutiert folgende Fragen ausgehend vom Titel, den obengenannten Ausdrücken und dem Foto. Begründet eure Antworten.

1. Na, was denkt ihr? Wie lief das erste Date zwischen Raoul und Christina? 2. Glaubt ihr, die beiden haben dieselben negativen oder positiven Erinnerungen daran? 3. Wo und wie haben die beiden sich kennengelernt? Ratet mal! 162 9789127459649_inlaga_Naturlich3_ okTT220712.indd 162 2022-07-12 12:41

unhö ichnervös witzig frieren reden Lärm großartig Verabschiedung schwül anschauen

Begrüßung Stille ignorieren schwitzen schweigen unerträglich hö ich langweilig trocken entspannt

b Suche in den Wortwolken nach den Synonymen von folgenden Wörtern:

Natürlich 4

I Natürlich 4 fortsätter resan i den tysktalande världen. Bokens övergripande upplägg är detsamma som i steg 3. Följetongen om fyra ungdomar som träffas på Interrail-resa löper som en röd tråd genom bokens A-texter.

B-texterna är precis som i Natürlich 3 elevnära. Här arbetar man med en mängd olika texttyper samt skönlitterära inslag. Kapitlens C-texter är olika slags personporträtt och övningstyperna handlar främst om muntlig interaktion och hör förståelse.

Liksom i Natürlich 3 ligger fokus på autentiska kommunikativa situationer och kultur kunskaper är centralt. Denna gång riktar vi blicken mer mot Österrike och Schweiz och den övriga tysktalande världen.

Digitalt extramaterial ingår Natürlich fortsätter på webben! Här finns självrättande övningar, i bland annat läsförståelse, grammatik, ordkunskap och uttal samt inlästa texter att lyssna på. Alla filmer till C-delarna finns också här.

Lärarhandledningen

Lärarhandledningen är webbaserad och innehåller lektionsförslag,färdighetsprov, tips på extraövningar m.m. I lärarhandledningen ingår även Natürlich som digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Natürlich Digitalbok

Digitalboken är en kopia av den tryckta boken (ej skrivbar).

lustig = angucken = sprechen = unruhig = unverschämt = fantastisch = 163 9789127459649_inlaga_Naturlich3_ okTT220712.indd 163 2022-07-12 12:41

Ruhe = furchtbar = freundlich = wegschauen = uninteressant = Krach =

nok.se/naturlich

Författare:

Natürlich 3

Allt-i-ett-bok 27-45964-9 232 s 389:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok 27-46360-8 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-46388-2 12 mån 349:Natürlich 4

Allt-i-ett-bok 27-45965-6 240 s 389:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok 27-46471-1 12 mån 115:Lärarhandledning Webb 27-46472-8 12 mån 349:-

Zum Schluss
frågor. 1. Was ist Heimat für dich? 2. Hast du nur eine Heimat oder hast du vielleicht auch eine zweite Heimat? 3. Hast du auch irgendwo ein zweites Zuhause? 4. Was hat Essen mit Heimat zu tun? Redemittel Meine Heimat ist … Wenn ich an Heimat denke, dann denke ich an … Für mich ist Heimat ... denn ... Meine zweite Heimat ist …, weil … … ist eine Art zweites Zuhause für mich. Ich verbinde … mit Heimat, weil … sehr gut relativ gut ein bisschen noch nicht 4 3 2 1 9789127459649_inlaga_Naturlich3_ okTT220712.indd 68 3
das wirklich sein? Erst mal Welche Wörter sind Gegensätze? Vilka ord är motsatser? hart leise schnell gesund glücklich geliebt interessant hell reich laut verhasst alt arm unzufrieden langsam krank langweilig weich dunkel In diesem Kapitel wirst du: über deinen Konsum nachdenken lernen, den richtigen Kasus zu wählen mehr über Köln und den Kölner Karneval erfahren Dinge und Verhalten kritisieren Köln, NordrheinWestfalen
Muss
zum Film
und verbindet die deutschen Ausdrücke mit der richtigen Übersetzung.
tiga
1 Vorverständnis
a Arbeitet zu zweit
1. hat mich ganz höflich begrüßt a
ohne Ende b skryta
c outhärdligt
d ett bra tecken
e
Friederike Gerlach, Melissa Westerlund
33 TYSKA | BASLÄROMEDEL
Alla filmer till kapitlens C-delar finns på webben!

Digilär Tyska

Tyskundervisning vid och bortom skärmen

Digilär Tyska 1–4 är tematiskt uppbyggd och har en tydlig progression.

Inspirerande innehåll

Digilär Tyska för gymnasiet har ett tematiskt upplägg som bygger på progression där eleverna stegvis lotsas in i språket. Varje arbetsområde innehåller sex lästexter, åtta grammatikkapitel, ett kapitel om kulturkunskaper och en mängd olika övningar. Kurs 3 repeterar all grammatik och lägger ett stort fokus på basordförrådet så att alla elever kan läsa kursen oavsett förkunskaper. Kurs 4 repeterar de viktigaste grammatiska momenten innan nya introduceras.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen ger dig stöttning att anpassa din undervisning efter varje elevs individuella behov. Tack vare variationen i övningarna kan du enkelt varva mellan skärmtid och gruppuppgifter, eller aktiviteter i helklass.

Motiverar eleven

Läsförståelseuppgifter med facit och självrättande övningar som tränar ordförråd och grammatik ger direkt feedback.

Fem snabba om innehållet

• Ett tematiskt uppbyggt läromedel med en tydlig progression.

• Många repetitionskapitel för grammatiska moment.

• Kulturkunskapskapitel om de tyskspråkiga länderna med tillhörande övningar.

• Professionella röstskådespelare har läst in alla tyska texter och bildberättelser.

• Självrättande diagnoser samt hör- och/ eller läsförståelseövningar i alla arbetsområden.

nok.se/digilar

Författare: Lena Johansson, Melissa Westerlund

Digilär Tyska gy 98-31556-1 12 mån 139-:-

SPANSKA 34

Digilär Italienska

Heldigitalt språkläromedel för Italienska 1, 2 och 3

Digilär Italienska sätter kultur och kommunikation i centrum, helt enligt de reviderade ämnesplanerna i moderna språk.

Inspirerande med stor autenticitet Digilär Italienska tar er närmare Italien. Samtidigt som eleverna lär sig språket får de upptäcka landet och kulturen.

Läromedlet ger dig möjlighet till stor variation i din undervisning. Varje arbetsområde innehåller flera lästexter, grammatikkapitel, realiakapitel och en mängd övningar samt inlämningsuppgifter. Alla texter och hörövningar är inlästa med italienska modersmålstalare.

Stöttning i din undervisning

Variationen i övningarna gör att du kan varva mellan skärmtid, gruppuppgifter

eller aktiviteter i helklass. Självrättande övningar frigör tid och underlättar för både lärare och elever.

Diagnoser i slutet av varje arbetsområde med fokus på tala, skriva, läsa och lyssna samt specifik ordkunskap kan användas som underlag vid bedömning.

Motiverar eleven

Inläst tal, självrättande uppgifter och att kunna lämna in svar via film, ljud, text eller bild skapar variation och ökar motivationen.

Texter om kulturella aspekter så som mat, musik och viktiga platser skapar mersmak på språket och landet.

Fem snabba om innehållet

• Stort fokus på den italienska kulturen.

• Stor variation av uppgifter där både de kommunikativa förmågorna och ord- och grammatikkunskap tränas.

• Ett rikt bildmaterial som inspirerar.

• Ett omfattande bibliotek med allt från ordlistor och grammatikkapitel till områdeskunskap och hörövningar.

• Diagnoser i de kommunikativa förmågorna i slutet av varje arbetsområde.

nok.se/digilar

Författare: Manuela Ruppel Olsson

Digilär Italienska gy 98-30329-212 mån 139:-

Ciao!

Italienska 1–2 för gymnasiet och vuxenutbildningen

Ciao! består av två allt-i-ett- böcker med bilder som ger en genuin känsla av Italien.

Texterna

Varje kapitel består av tre huvudtexter och en avslutande text med fokus på lässtrategier samt en faktaruta om Italien.

Övningarna

Alla förmågor tränas intensivt tillsammans med ord- och grammatik. I de återkommande talövningarna tränar man dessutom på kroppsspråket genom gester.

Digitalt extramaterial ingår Ciao! fortsätter på nok.se. Här finns bland annat ljudfiler och ännu fler övningar.

Digitalbok

Digitalboken är en digital version av den tryckta boken.

nok.se/ciao

Författare: Marie-Louise Sanner, Adriana Ferreri, Grazia Gavazza

Ciao! 1

Allt-i-ett-bok 27-41635-2 224 s 399:-

Allt-i-ett bok Digitalbok 27-43855-2 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-43043-3 12 mån 949:Ciao! 2

Allt-i-ett-bok 27-41637-6 264 s 399:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok 27-43856-9 12 mån 115:Lärarhandledning Webb 27-43044-0 12 mån 949:-

35 ITALIENSKA

Digilär Historia

Arbeta heldigitalt i historia

Digilär Historia för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Historia 1a1, 1b, 2a och 2b. Läromedlet innehåller texter, historiska bilder och kartor tillsammans med ordförklaringar, fördjupningar och uppgifter. Dessutom ingår Historiebiblioteket.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

I Digilär Historia hittar du en mängd reflektionsfrågor, instuderingsfrågor och intressanta övningar. Källkritik och historiebruk genomsyrar hela läromedlet. Med en kronologisk och tematisk struktur får eleverna ta sig an historien utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Det finns stora möjligheter att anpassa läromedlet efter varje elevs unika behov. Till exempel finns både en standard och en avancerad textversion tillgänglig till merparten av texterna. De många läsförståelsefrågorna och analysoch diskussionsuppgifterna hjälper eleven att befästa sina nya kunskaper.

Stöttning i din undervisning Lärarhandledningen ska vara ett effektivt arbetsredskap för dig som lärare och här finns stöd för hur du lägger upp din under-

visning. I den får du även en kort beskrivning av Historiebiblioteket och en samlad förteckning över alla arbetsuppgifter. Du styr vad eleven ska arbeta med i läromedlet och kan enkelt få en överblick över, och kommentera, de uppgifter eleverna har arbetat med.

Motiverar eleven

Frågor, quiz och övningar till innehållet ger eleven möjlighet att öva och pröva sin kunskap och förståelse inom historieämnet. Facit och den självrättande funktionaliteten ger eleven direkt feedback. Klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips till aktuellt material ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Det stora biblioteket innehållet mängder med fördjupningstexter, historiska kartor, samt en stor mängd bilder och bildserier.

Fem snabba om innehållet

• Välfyllt bibliotek med bildberättelser, historiska kartor och extramaterial.

• Klickbara fördjupningar direkt i texten.

• Möjlighet att testa kunskaperna direkt med självrättande quiz.

• Ständigt uppdaterat med aktuella frågor som t. ex ”Ett växande miljömedvetande”.

• Lärarhandledningar med utvalda provuppgifter.

Digilär
98-30283-7 12 mån 139:-
Författare: Stellan Wigh, Anders Waldt, Anna Nyberg, Martin Martinez
Historia gy
nok.se/digilar 36 HISTORIA | BASLÄROMEDEL

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon i sin närmaste omgivning. Det är där vi alltid måste börja. HISTORIA | BASLÄROMEDEL

EMERICH ROTH

Emerich är mitt namn

I nästan trettio år reste Emerich Roth runt i svenska skolor för att tala om Förintelsen och hur han överlevde i koncentrationslägret Auschwitz. I Emerich är mitt namn får vi följa hans öde och vittnesskildringar från krigsåren. En berättelse om sorg, hat, förnedring och krig, men också om kärlek och en kamp för överlevnad.

Emerich Roth föddes 1924 i dåvarande Tjeckoslovakien. År 1950 kom han till Sverige efter att ha överlevt fruktansvärda övergrepp i Auschwitz och en lång tids sjukhusvistelse. Han utbildade sig till socialarbetare och ägnade hela sitt liv åt att arbeta med människor och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan motverka hat och att historien upprepar sig. Många är de som berörts och blivit hjälpta av Emerich och hans tro på människan.

I en tid av ökande polarisering i samhället är berättelsen om Emerich Roth viktigare än någonsin. I januari 2022 avled Emerich och hans bortgång innebär att det nu finns ännu färre förintelseöverlevare som kan berätta om övergreppen som skedde under andra världskriget. Med hjälp av hans bok kan vi fortsätta tala om Förintelsen.

Arvet efter Emerich

Nu förs arvet av berättelsen vidare. I slutet av boken finns två nyskrivna kapitel där vi bland annat får möta två personer som Emerich betytt extra mycket för samt ta del av det arbete som Emerich-fonden gör i hans anda.

bilder och privata foton från Emerich Roths liv att samtala kring.

Emerich är mitt namn Digital Berättelsen finns också i en digital version i en plattform med digital funktionalitet, smarta läsverktyg och inläst ljud.

Digitalt extramaterial ingår

Till boken finns extramaterial som riktar sig till lärare. Det kan användas som stöd i arbetet med vittnesskildringen, till exempel i historie- och svenskämnet eller i arbete med värdegrundsfrågor. I lärarstödet finns förslag på hur man kan arbeta med bokens innehåll, diskussionsfrågor, filmer för fördjupning m.m. Här finns även

nok.se/emerich

Författare: Emerich Roth Emerich är mitt namn 27-46361-5 152 s 89:Emerich är mitt namn Digital 27-46362-2 12 mån 69:-
En överlevares vittnesmål 37

Historia 1a1

Tydlig och lättarbetad struktur

Historia 1a1 är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs. Boken är indelad i tre delar. Den första delen handlar om vad historia är och varför kunskaper om källor och källkritik är så viktigt. Del ett avslutas med en epoköversikt från äldsta tid till 1800-talets början. Andra delen beskriver viktiga förändringsprocesser och händelser under 1800- och 1900-talet. Den sista delen innehåller fördjupande teman.

Källor & källkritik

Hur det var att vara ung förr

I Källor & källkritik möter eleverna exempel på historiska källor som skildrar det svenska samhällets utveckling under 150 år, från slutet av 1800-talet till i dag. Fokus ligger på ungdomars livsvillkor.

nok.se/historia1a1

Författare: Christer Öhman, Joel Knöös

Historia 1a1

Elevbok 27-41848-6 240 s 309:-

Elevbok Digitalbok 27-43120-1 12 mån 109:Lärarhandledning Webb 27-43057-0 12 mån 999:-

nok.se/kallorkallkritik

Författare: Anna Götlind Källor & källkritik Källor & källkritik 27-45159-9 96 s 199:-

Idéer och skapande

Om utvecklingen inom konstarterna

Med Idéer och skapande kan eleverna följa utvecklingen inom konstarter som måleri, skulptur, arkitektur, litteratur, teater, film, musik och dans.

Undervisar du i kultur- och idéhistoria är Idéer och skapande ett väldigt bra läromedel. Undervisar du i historiekursen 1b kan den vara ett komplement.

Historiska kvinnor

Synliggör kvinnorna med bildkort

”Var finns kvinnorna i historien?” Överallt, såklart! Använd vår kortlek för att lyfta fram svenska kvinnor som har gjort avtryck i historien. Diskutera och problematisera frågan om representativitet i historien.Kortleken är ett kvartettspel, där de 52 kvinnorna är indelade i tretton grupper. Bland dessa hittar du aktivister som Kata Dalström, Katarina Taikon och Elsa Laula, matpionjärer som Cajsa Warg och Märit Huldt och många andra kvinnor.

Författare: Lars-Göran Alm

Idéer och skapande Kulturhistoria för gymnasiet 27-41293-4 312 s 459:-

nok.se/historiskakvinnor

Idé och illustrationer: Elin Hägg Historiska kvinnor Kortlek 27-45206-0 52 kort 99:-

Källor& källkritik Hur det var att vara ung förr Anna Götlind KVINNOR IHISTORIEN KVINNOR IHISTORIEN HISTORISKA KVINNOR ILLUSTRATIONEROCHORIGINALIDÉ: Elin Hägg Natur & Kultur Kvartettspel om 52 historiska kvinnor. MÖT : AKTIVISTER ARKITEKTER FILMSTJÄRNOR FORSKARE FÖRFATTARE IDROTTARE JOURNALISTER KONSTHANTVERKARE KVINNOR VIDMAKTEN MATPIONJÄRER OPERASÅNGERSKOR POETER REGENTER Se nok.se/historiskakvinnor för att ta del av lektionsaktiviteter kopplade till korten. HISTORISKA KVINNOR NoK_Kvinnor_översikt_final.indd 1 15/12/16 17:11
38 HISTORIA

Digilär Samhällskunskap

Ständigt aktuell samhällskunskap

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3.

Ständigt uppdaterat innehåll Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett engagerande läromedel som låter eleverna ta sig an samhällskunskapsämnet från flera olika perspektiv. Texter och bilder, interaktiva diagram och varierade uppgifter är en del av innehållet. Sverige och EU:s styrelseskick, mänskliga rättigheter, massmediers demokratiska roll och samhälls- och privatekonomi är några ämnen som lyfts fram.

Stöd i undervisningen

Till flera arbetsområden finns det lärarhandledningar som ger konkreta förslag på hur undervisningen kan struktureras.

Det finns även flertalet aktuella teman som innehåller intresseväckande texter, tillhörande arbetsuppgifter och tips på vidare läsning.

Motiverar eleven

Uppgifter och quiz ger eleverna möjlighet att pröva sin kunskap inom samhällskunskapsämnet. Facit och den självrättande funktionaliteten ger eleven direkt feedback. Klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips till aktuellt material ger extra utmaning och inspiration till de elever som vill gå vidare och lära sig mer.

Fem snabba om läromedlet

• Heltäckande läromedel med koppling till aktuella ämnen och forskning.

• Texter och uppgifter som väcker intresse, utmanar eleverna och lockar till diskussion.

• Klickbara fördjupningar och ett bibliotek som ger chans till vidare läsning.

• Självrättande quiz och instuderingsfrågor.

• Ett uppdaterat innehåll.

nok.se/digilar

12 mån 139:-
Författare: Anders Waldt Digilär Samhällskunskap gy 98-30284-4
39 SAMHÄLLSKUNSKAP | BASLÄROMEDEL
Nyhet: Omarbetat och uppdaterat arbetsområde om EU.

Religion 1 för gymnasiet är saklig, lättöverskådlig.

KATRINE HAMORI, BTJ-HÄFTET NR 22, 2018

På nok.se finns kostnadsfria begrepps- och examinationsuppgifter.

Religion 1 – för gymnasiet

Religion 1 för gymnasiet ger eleverna verktyg att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar.

I Religion 1 finns kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion. Andra kapitel innehåller bland annat exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Uppgifterna i boken ger eleverna stora möjligheter att utveckla såväl begreppshantering som resonemang. Likaså hjälper det omfattande bildmaterialet eleverna att reflektera över det lästa.

I Religion 1 får eleverna möjlighet att:

• reflektera över hur religion förhåller sig till identitet, och på vilka sätt religion kan vara en samhällsfråga

• diskutera livets mening utan Gud beroende på livsåskådning

• diskutera olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion

• förhålla sig till olika etiska modeller och använda dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang

• undersöka såväl världsreligioner som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan

• hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika trosuppfattningar.

Digitalt extramaterial ingår Religion 1 fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt material i form av filmer, begreppsövningar och examinationsuppgifter.

Digitalbok

Religion 1 finns också som digitalbok där du till exempel kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet. Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.

nok.se/religion1

Författare: Katarina Lycken Rüter, Lennart Göth, Veronica Wirström

Religion 1 för gymnasiet

Lärobok 27-45363-0 312 s 319:Digitalbok 27-45365-4 12 mån 115:-

Lättöverskådlig och innehållsrik
Snart kommer Religion 1+2a – håll utkik! 40 RELIGIONSKUNSKAP | BASLÄROMEDEL

Digilär Religionskunskap

Intresseväckande och aktuellt om religion och livsåskådning

Digilär Religionskunskap är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1. Innehållet är framtaget av Katarina Lycken Rüter som har prisats med Guldäpplet.

Ständigt uppdaterat innehåll Materialet i Digilär Religionskunskap inspirerar eleverna till att fundera kring en mängd olika frågor kopplade till olika religioner och livsåskådningar. Texterna, filmerna och bildmaterialet öppnar upp för olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion, hur religion skiljer sig åt i världen och vilka likheter man kan finna. Eleverna får även träna på att förhålla sig till olika etiska modeller och hur de används för att utveckla etiska resonemang.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledning ingår och är ett effektivt arbetsredskap. Här finns stöd för hur du lägger upp din undervisning med Digilär, förslag på examinationsuppgifter och

koppling till kursens centrala innehåll. Med Digilärs kursverktyg styr du vad eleven ska arbeta med i läromedlet och du kan följa och kommentera elevens arbete.

Motiverar eleven

Digilär Religionskunskap är tematiskt upplagt och innehåller såväl texter och bilder som olika typer av övningar. Självrättande uppgifter och begreppsförhör hjälper inlärningen. Ordförklaringar i texten och uppgifter med bildanalys fördjupar elevens nya kunskaper. Det finns också nyproducerade innehållsfilmer till varje arbetsområde.

Fem snabba om innehållet

• Baseras på det populära tryckta läromedlet Religion 1.

• Begreppslistor med träning till varje kapitel.

• Lärarhandledning.

• Examinationsuppgifter till varje arbetsområde.

• Mediepedagogiskt arbetssätt med bl. a innehållsfilmer till varje arbetsområde, bildanalysuppgifter och stöd i lärarhandledningen.

nok.se/digilar

Författare: Katarina Lycken, Lennart Göth, Veronica Wirström

Digilär Religionskunskap gy 98-30285-1

12 mån 139:-
41 RELIGIONSKUNSKAP | BASLÄROMEDEL

Vägar till SO

SO-läromedel för nyanlända elever

Vägar till SO utvecklar elevernas kunskaper och förmågor i alla fyra SO-ämnen. I varje ämne görs nedslag i det centrala innehållet. Eleverna får strategier för att ta sig an komplexa ämnestexter och utveckla ett ämnesspråk. Den språkutvecklande stöttningen består exempelvis av förförståelseuppgifter, begreppsförklaringar, läsförståelsefrågor och skrivmallar.

Omvärldskunskap

Grundläggande NO och SO på lätt

svenska

I Omvärldskunskap - grundläggande NO och SO på lätt svenska utvecklar eleverna sin svenska och får samtidigt grundläggande kunskaper med tillhörande ord och begrepp i bilogi, samhällskunskap, historia och religion. Passar för elever med ingen eller kort skolbakgrund.

SOL 4000 Fokus

SOL 4000 Fokus är lättlästa versioner av elevböckerna i SO-serien SOL 4000. Fokusböckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de ordinarie elevböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig.

För SOL 4000 finns även Inläsningstjänsts Studiestöd på modersmål. I ljudboken finns den svenska texten inläst på svenska parallellt med studiehandledning på arabiska eller somaliska.

Digitalt extramaterial ingår Vägar till SO fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt lärarstöd och webbövningar för eleverna. Lärarstödet finns som pdf och podcast.

nok.se/vagartillso

Författare: Fredrik Ahlén, Malin Fransson Vägar till SO Textbok 27-45179-7 228 s 229:Digitalbok 27-45468-2 12 mån 95:-

nok.se/omvarldskunskap

Författare: Margareta Mörling Omvärldskunskap Lärobok 27-45515-3 112 s 209:Lärarhandledning Webb 27-45669-3 12 mån 349:-

Samhällskunskap på lätt svenska

För ungdomar på språkintroduktion

Boken är en sammanfattning av viktiga delar av grundskolans kurs i samhällskunskap och passar ungdomar på språkintroduktion.

För

Digitalbok

Samhällskunskap på lätt svenska finns som digitalbok med inläst text. Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.

nok.se/sam-lattsvenska

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel Samhällskunskap på lätt svenska Textbok 27-42186-8 96 s 195:Textbok Digitalbok 27-43246-8 12 mån 95:-

Författare: Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer Jonasson, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel, Maria Willebrand beställningsinformation, se nok.se.
på ett flertal språk
Studiestöd
42 SO/SPRÅKINTRODUKTION

Gymnasiearbetet

Handboken som stöttar eleverna genom hela gymnasiearbetet

Eleven får hjälp genom gymnasiearbetets alla faser med övningar, språkligt stöd och konkreta tips.

Gymnasiearbetet – en handbok är en praktisk handbok som har sin utgångspunkt i vetenskaps teorin. Dina elever får både teoretisk kunskap och stöd att stegför-steg genomföra sitt gymnasiearbete. Boken kan användas av eleverna på egen hand och som kursbok i klassrummet.

Handboken finns i två olika versioner:

• För elever på samhällsvetenskapliga programmet, humanistiska programmet och ekonomiprogrammet.

• För elever på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Alla kapitel i boken innehåller övningar så att eleverna kan tillämpa sina kunskaper samtidigt som de planerar och genomför sitt arbete. Handboken tillhandahåller även hjälpmedel som checklistor, exempeltexter och mallar för att stötta eleverna längs vägen.

Boken ger eleven svar på frågorna:

• Varför ska jag skriva ett gymnasiearbete?

• Vilket ämne ska jag välja?

• Hur kommer jag fram till ett syfte och en frågeställning?

• Hur samlar jag in och bearbetar information?

• Hur sammanfattar och presenterar jag mina resultat?

Nyhet: Gymnasiearbetet Digital

Båda böckerna Gymnasiearbetet – en handbok finns även som digitala läromedel i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Digitalt extramaterial ingår Gymnasiearbetet – en handbok fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt material som hjälper läraren att organisera undervisningen och handledningen av gymnasiearbetet.

nok.se/gymnasiearbetet

Författare: Markus Andersson, Mats Andersson, Nils Etzler

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet SA, EK och HU 27-44563-5 144 s 219:-

Gymnasiearbetet NA och TE 27-45530-6 168 s 219:-

Gymnasiearbetet SA, EK och HU Digital 27-46211-3 139:-

Gymnasiearbetet NA och TE Digital 27-46212-0 139:-

Mats
& Nils Etzler –
GYMNASIEARBETET SA, EK & HU –
GYMNASIEARBETET NA & TE Markus
Mats
Andersson
en handbok
en handbok
Andersson,
Andersson & Nils Etzler
43 GYMNASIEARBETET

Namn

Levanders psykologi

Psykologi

Levanders psykologi

Att förstå människan och samtiden

Levanders Psykologi 1+2a är omarbetad. Nyskrivna kapitel och aktuella teman visar hur psykologiämnet kan hjälpa eleverna att förstå sin samtid. Konstbilder och foton väcker tankar och inbjuder till samtal i klassrummet.

Med Levanders psykologi 1+2a får eleven både bredd och djup i sina nya kunskaper. Eleven får därmed ökad förståelse för sig själv och andra människor. Genom att jämföra och värdera de olika psykologiska perspektiven kommer eleven snabbt in i ett granskande tankesätt. Elevens egna erfarenheter kopplas till psykologiämnets olika delar och blir en av flera utgångspunkter. En annan sådan är arvet och miljöns betydelse liksom hur samhällets utveckling kan förstås utifrån en psykologisk synvinkel. Genom att läsa om olika infallsvinklar på psykologiska fenomen tränar eleverna på att jämföra och resonera.

Nya kapitel

Levanders psykologi 1+2a innehåller helt nyskrivna kapitel. Vår omoderna hjärna tar avstamp i elevernas ständigt uppkopplade vardag och diskuterar de digitala frestelsernas påverkan på våra hjärnor

och liv. Övertalningens psykologi belyser hur psykologiska aspekter används för att styra människor via information, reklam och propaganda – men ger också eleven verktyg att själv påverka andra. Hälsa, trender och förändring diskuterar hot mot ungas psykiska hälsa men också hur eleven kan hitta hållbara vägar framåt.

Uppgifter och centrala begrepp

• Varje kapitel inleds med det centrala innehållet i punktform för att ge överskådlighet. Kapitlets avslutande frågor anknyter till dessa punkter och till elevernas egna erfarenheter.

• Varje avsnitt i kapitlen avslutas med uppgifter som hjälper eleven att sammanfatta och resonera kring den nya kunskapen.

• Centrala begrepp är tydligt markerade och förklaras både i texten och i separat ordlista.

ISBN 978-91-27-81955-9 9789127819559
a CORNELIA SABELSTRÖM LEVANDER MARTIN LEVANDER • LISA LEVANDER LEVANDERS
DOLOR
adipisicing
Psykologi 1+2
IPSUM
sit amet, consectetur
elit, sed do eiusmod tempor incidilabore et dolore magna aliqua. Ut enim minim veniam, quis nostrud exercitation nisi ut aliquip ex ea commodo conseirure dolor in reprehenderit in voluptacillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Exoccaecat cupidatat non proident, sunt in officia deserunt mollit anim id est laborum. dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, tempor incididunt ut labore et dolore Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commoDuis aute irure dolor in reprehenderit in esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. occaecat cupidatat non proident, sunt in officia deserunt mollit anim id est laborum.
CORNELIA SABELSTRÖM LEVANDER MARTIN LEVANDER • LISA LEVANDER 1+2a LEVANDERS
ÄMNE 44
PSYKOLOGI | BASLÄROMEDEL

Vår omoderna hjärna

Uppmärksamhetens betydelse Att lagra information och skapa minnen Exekutiva förmågor planerar och styr Botemedel för trötta hjärnor Kan tekniken förändra dig?

FTAST TAR DU NOG hjärnan för given. Du tänker inte på allt den hjälper dig med: förstå, tänka och analysera, uppfatta faror i tv-spelet, planera klassfesten eller sammanfatta boken du läst. Hjärnans fantastiska förmåga jämförs ibland med en dators processande, men riktigt så enkelt är det inte.

I det här kapitlet får du en bild av hur hjärnan fungerar i mötet med det digitala samhället. Skärper tekniken vårt tänkande eller nöts hjärnans funktioner ner av all information?

Psykologi 1 – innehåll

Eleven introduceras till hur psykologiämnet har vuxit fram och hur det kan användas för att förstå människors sätt att vara, liksom hur samhället utvecklas. De olika psykologiska perspektiven hjälper eleven att analysera psykologiska fenomen, såsom människors behov, känslor, motivation och stress. Eleverna introduceras också till forskningsområden som gruppprocesser, ledarskap, relationer mellan människor, krisreaktioner och annat.

Psykologi 2a – innehåll Här får eleven fördjupad kunskap om människans utveckling under livet och vad som formar våra personligheter. Fördjupning inom socialpsykologi och klinisk psykologi ger kunskaper om hur människor kan påverkas och styras respektive förklaringar till psykisk ohälsa och olika behandlingar.

Digitalt extramaterial ingår

Här finns extramaterial till kapitlen, introducerande filmer till de psykologiska perspektiven samt ordlista med centrala begrepp.

Digitalbok

Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.

nok.se/levanderspsykologi

Författare: Cornelia Sabelström Levander, Martin Levander, Lisa Levander

Levanders psykologi

Psykologi 1+2a 27-45366-1 384 s 379:-

Psykologi 1+2a, Digitalbok 27-45368-5 12 mån 115:-

Psykologi 1 27-45850-5 272 s 339:-

144 KAPITEL 7
psykologi inlaga korr 27 november.indd
O
”Frälsaren” av René Magritte.
144-145 2019-12-04 13:55
Tydliga kapitelstarter introducerar innehållet. Konstbilder väcker elevernas intresse och inbjuder till reflektion och diskussion i klassrummet.
45 PSYKOLOGI | BASLÄROMEDEL
Digitalt extramaterial finns på nok.se/extramaterial.

Med nya ögon

Tryckt & digitalt

Med nya ögon

Intresseväckande, aktuell och relaterbar psykologi

Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggör Med nya ögon sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning.

Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna själva. Bokens övningar och reflektionsfrågor kopplas därför till deras erfarenheter och verklighet. Genom att reflektera över innehållet utvecklar eleverna en förståelse för sig själva och för sin omvärld.

Aktuellt innehåll Läroboken utgår från kursplanen i kurserna Psykologi 1 och 2a. Med nya ögon innehåller kapitel om bland annat psykologins historiska framväxt, socialpsykologi, utvecklingspsykologi och olika tilllämpningsområden. Läromedlet lyfter också fram de områden där forskningen har gått framåt som mest, såsom kognitiv psykologi och biologisk psykologi.

Språk- och kunskapsutvecklande Med nya ögon utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med en struktur som stöttar eleverna i lärandet. Reflektionsfrågor aktiverar elevernas förförståelse och stöttar läsförståelsen. Centrala begrepp förklaras i löpande text samt i

en ordlista längst bak i boken. Uppgifter hjälper eleverna att lära in begrepp, tillämpa kunskaper och kritiskt granska perspektiv och teorier. I boken möts eleverna av symboler som stöttar dem längs vägen.

Med nya ögon innehåller följande delar: • Känn dig själv • Psykologins historiska framväxt • Kognitiv psykologi • Biologisk psykologi • Stress

• Socialpsykologi

• Utvecklingspsykologi

• Personlighetspsykologi

• Klinisk psykologi

• Tillämpad psykologi

• Ordlista med förklaringar av centrala begrepp

Bokens första kapitel "Känn dig själv" syftar till att introducera psykologiämnet på ett intresseväckande sätt.

46
PSYKOLOGI | BASLÄROMEDEL

Reflektionsfrågorna i boken syftar till att eleverna ska fundera över det lästa och att de ska relatera innehållet till sig själva och sin omvärld.

Experimentrutor beskriver olika psykologiska experiment som ligger till grund för de teorier som presenteras.

Ordlistor

Alla ämnesspecifika begrepp förklaras löpande i läroboken. Dessutom finns alla begrepp samlade i en ordlista längst bak i boken. Genom sidhänvisningar får eleven också hjälp att lära sig begreppen i rätt sammanhang.

Med hjälp av förstoringsglaset får eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om olika ämnesområden. Det kan handla om att fördjupa sina historiska kunskaper, få förståelse för olika neuropsykiatriska diagnoser samt få råd om hur man kan förebygga stress.

Vill du arbeta digitalt finns Med nya ögon Digital, som är ett komplett, heldigitalt läromedel för kurserna Psykologi 1 och 2a. Läromedlet ligger i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Digitalt extramaterial ingår Med nya ögon fortsätter på webben! Här får lärare ett kostnadsfritt lärarmaterial. I det finns olika tips kring hur undervisningen kan bli mer varierad, relaterbar och aktuell för eleverna. I materialet finns också förslag på filmer, klipp, fall att analysera, olika psykologiska tester, artiklar, forskningsrapporter att fördjupa sig i och förslag på både examinationsformer och examinationsuppgifter. Lärarmaterialet är strukturerat efter bokens tio kapitel.

nok.se/mednyaogon

Författare: Marie Almroth, Linnéa Svärd

Med nya ögon

Psykologi 1+2a för gymnasiet 27-44689-2 288 s 379:Med nya ögon

Psykologi 1+2a Digital 98-44250-2 12 mån 149:-

Psykologi 1 för vård och omsorg

Psykologi 1 för vård- och omsorgsprogrammet tar avstamp i läsarens egna erfarenheter. Eleverna utvecklar en förståelse för sig själva och människorna de möter i sin omvärld och i sin framtida yrkesroll. Psykologi 1 är baserad på psykologiläromedlet Med nya ögon

Baserad på Med nya ögon. Läs mer på sid 69.

MARIE ALMROTH & LINNÉA SVÄRD MARIE ALMROTH LINNÉA SVÄRD PSYKOLOGI 1
1 PSYKOLOGI Psykologi 1 för vård- och omsorgsprogrammet tar avstamp läsarens egna erfarenheter. Eleverna utvecklar en förståelse för sig själva och människorna de möter sin omvärld och sin yrkesroll. Psykologiundervisningen ska relatera till individen själv. Uppgifter och re ektionsfrågor kopplas därför till elevernas verklighet. Exempel och uppgifter kopplade till vård- och omsorgssituationer skapar ett samband mellan psykologiämnet och läsarens framtida yrkesroll. Psykologi 1 utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vilket innebär att läsaren utvecklar psykologiska kunskaper såväl som det ämnesspeci ka språket. Re ektionsfrågor aktiverar
vuxenstuderande. Psykologi 1 är baserad på psykologiläromedlet Med nya ögon 978-91-27-46048-5 Psykologi 1-omslag-tryck.indd 12:36
PSYKOLOGI
förförståelsen och stöttar läsförståelsen. Centrala psykologiska begrepp förklaras löpande text samt i en ordlista längst bak boken. Uppgifter hjälper läsaren att lära in begrepp, tillämpa kunskaper och att kritiskt granska perspektiv och teorier. Läroboken passar både elever gymnasieskolan och
Med nya ögon Digital
47 SO PSYKOLOGI | BASLÄROMEDEL
Så kan eleven se sig själv och sin omvärld med nya ögon:

Filosofi Digital för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Filosofi.

Ständigt uppdaterat innehåll Filosofi Digital har både historiska och tematiska delar och har utformats för att täcka det centrala innehållet, kunna varieras och ha en realistisk omfattning i förhållande till antalet undervisningstimmar. Stor vikt läggs vid att ge utrymme för elevernas eget filosoferande i anslutning till genomgång av teorier och begrepp.

Stöttning i din undervisning Lärarhandledningen kopplar materialet till kursens centrala innehåll. Som lärare kan du även lägga till egna texter och uppgifter.

Motiverar eleven

Texterna är skrivna med ett elevnära språk vilket gör att även abstrakta tankegångar kan konkretiseras och bli mer lättbegripliga. Mer avancerade begrepp förklaras direkt i texten, och med hjälp av arbetsuppgifter och instuderingsfrågor har eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Fem snabba om innehållet

• Djupdykning i de stora filosoferna, deras begrepp och metoder.

• Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.

• Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.

• Träna på begrepp i självrättande begreppsförhör.

• Du som lärare kan enkelt lägga till eget material.

Gula idéer sover lugnt

Filosofi för gymnasieskolan

Gula idéer sover lugnt utgår från att filosofi

är både en intellektuell och social aktivitet. Genom att identifiera problem, ställa frågor och diskutera möjliga svar kan vi bättre lära känna och förstå vår värld. I boken lyfts postmodern och feministisk filosofi.

Följande sex problemområden tas upp i boken:

• Samhällsfilosofi • Vetenskapsteori

• Språkfilosofi • Moralfilosofi • Kunskapsteori • Verklighetsteori

Tillsammans täcker de in frågor om allt från gott och ont till människans plats i tillvaron. Författare: Lars-Göran Alm, Pernilla Alpmo Gula idéer sover lugnt Lärobok 1+2 27-42351-0 240 s 369:-

Författare: Anders Eckerström Filosofi Digital 98-30289-9 12 mån 149:-
Digital
nok.se SO 48 FILOSOFI | BASLÄROMEDEL
Filosofi
Stort utrymme för elevernas eget filosoferande

Sociologi

Digital Intresseväckande och engagerande uppgifter

Sociologi Digital för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Sociologi. Här finns bland annat aktuella texter, komplett lärarhandledning och många inspirerande uppgifter.

Aktuella teman

I Sociologi Digital får eleven ta sig an ämnet genom intressanta teman och ett rikt bildutbud. Några av läromedlets teman är Konsumism, Vi och dom – synen på de andra, Sociala medier och Sexualitet. Här finns ett omfattande material att arbeta med och flera arbetsuppgifter kopplade till sociologiska teorier.

Stöttning i din undervisning Lärarhandledningen ger dig stöttning i din undervisning, både kring hur du kan arbeta med din digitala undervisning och hur innehållet är kopplat till kursplanen. Du kan välja mellan olika teman efter vad som passar bäst för ditt upplägg av kursen. Metoddelen och de olika uppgiftstyperna ger eleverna verktyg för att arbeta vidare med respektive arbetsområde.

Läromedlet har ett stort antal inspirerande arbetsuppgifter där de sociologiska teorierna vävs in på ett naturligt sätt. Centrala begrepp kan övas med hjälp av frågor med facit och självrättande quiz.

Motiverar eleven Frågor, quiz och övningar till innehållet ger eleven möjlighet att öva och testa sin förståelse inom sociologiämnet. Facit och den självrättande funktionaliteten ger eleven direktfeedback. Bredvidläsningstexter, klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips för mer material ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Fem snabba om innehållet

• Teman och uppgifter som engagerar eleverna.

• Direkt koppling till aktuella ämnen och forskning.

• Centrala sociologiska teorier vävs in i uppgifter.

• Gedigen metoddel som stöttar eleverna att använda sociologiska metoder.

• Inspirerande lärarhandledning indelatper arbetsområde.

Författare: Lisa Sparrström, Anna-Lena Wingqvist

Sociologi Digital 98-44255-7 12 mån 149:-
49 SOCIOLOGI | BASLÄROMEDEL
nok.se/sociologi-digital

Företagsekonomi 1 och 2 Digital för gymnasiet är ett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Företagsekonomi 1 och 2.

Ständigt uppdaterat innehåll

I Företagsekonomi Digital får eleven följa utvecklingsfaserna för en rad olika företag. I de många arbetsuppgifterna arbetar eleverna med företagsnära ämnen, bland annat affärsplaner, budgetering och bokslut. Matematik för ekonomer, företagens roll i samhället och att arbeta i projekt är några ämnen som lyfts fram. Det finns flera instruktionsfilmer och i texterna ges konkreta exempel på de mer avancerade momenten inom ekonomi.

Stöttning i din undervisning

I lärarmaterialet finns bland annat förslag på läsårsplanering och tips på klassrumsövningar.

Motiverar eleven

De många självrättande övningarna i samband med ekonomimomenten ger eleverna chans att öva sina färdigheter i kalkylprogram, bokföring och budgetering. För de elever som önskar mer material finns det klickbara fördjupningstexter till varje kapitel. Som extra inspiration finns det sex intresseväckande filmer som porträtterar aktuella företag och entreprenörer.

Fem snabba om innehållet

• Reflektionsuppgifter och praktiska uppgifter kopplade till ekonomisk redovisning/kalkyl.

• Filmer som porträtterar företag och entreprenörer.

• Självrättande övningar och quiz där eleven får direkt feedback.

• Uppgifter där eleven får öva sina färdigheter i kalkylprogram, bokföring och budgetering.

• Aktuella och inspirerande exempel på företag och entreprenörer.

Författare:
Företagsekonomi 1 och
Digital
12 mån 149:-
2 Digital Arbeta heldigitalt i Företagsekonomi nok.se/foretagsekonomi-digital
LÄRARE I FÖRETAGSEKONOMISKA ÄMNEN 50 FÖRETAGSEKONOMI | BASLÄROMEDEL
Fredrik Bernelf
2
98-44254-0
Företagsekonomi 1 och
Jag gillar att arbeta digitalt med mina elever, det påminner om arbetslivet som de snart ska möta.

Mitt UF-företag

Entreprenörskap på riktigt

Mitt UF-företag – Entreprenörskap på riktigt är ett läromedel som ges ut i samarbete med organisationen Ung Företagsamhet. Det bygger på UF-företagande som verktyg för att arbeta med entreprenörskap i skolan.

Praktiskt och verklighetsförankrat UF-företagande är en möjlighet att arbeta med entreprenörskap i skolan på ett praktiskt och verklighetsförankrat sätt. Eleven får bland annat lära sig att formulera en affärsidé, bygga en företagsorganisation, försäljning och bokföring. Eleven får även utveckla sina kunskaper under sitt UF-år, som samarbete, problemlösning, konflikthantering, presentationsteknik och att våga utmana sig själv.

Kopplat till kursplaner Mitt UF-företag – Entreprenörskap på riktigt är kopplat till det centrala innehållet i kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande. Läromedlet kan användas på alla gymnasieprogram och i många kurskombinationer.

Lärarhandledning

Till läromedlet finns en lärarhandledning med fördjupande arbetsuppgifter, bedömningsstöd och tips på ämnesövergripande arbete kring UF-företagande.

Författare: Michael Lindquist

Mitt UF-företag – Entreprenörskap på riktigt Grundbok 27-44819-3 324 s 299:Lärarhandledning Webb 27-44860-5 12 mån 639:-

Mitt UF-företag Entreprenörskap Digital

Tydligt upplägg och praktiska uppgifter

Mitt UF-företag Entreprenörskap Digital är ett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande. Här finns aktuella texter, lärarhandledning och inspirerande uppgifter.

Fem snabba om innehållet

• Baserat på Ung Företagsamhets framgångsrika upplägg av kursen entreprenörskap och företagande.

• Tydligt upplägg som följer UFföretagets olika utvecklingsfaser.

• Inspirerande filmer.

• Praktiska uppgifter som stöttar elevernas projekt att driva företag.

• Omfattande lärarhandledning med många lektionstips.

Författare: Michael Lindquist

Mitt UF-företag Entreprenörskap Digital 98-44257-1 12 mån 149:-

51 ENTREPRENÖRSKAP | BASLÄROMEDEL
nok.se/mittufforetag

uridik

Privatjuridik för gymnasiet

Natur & Kulturs Privatjuridik är ett nytt läromedel som hjälper eleverna att ta sig an det teoretiska innehållet i kursen Privatjuridik. Luftig layout och lättillgängligt språk stöttar eleverna att utveckla sina kunskaper inom privatjuridikens alla områden.

Olika teman

Natur & Kulturs Privatjuridik består av sju kapitel. Det första kapitlet ger eleverna en omfattande introduktion till rättssystemet. Därefter följer kapitel med olika teman, inom vilka privatjuridikens olika områden tas upp: Handla, Leva, Bo, Jobba, Skadas samt Arv och Testamente.

Fokus på ungas vardag Genom fokus på ungas vardag och engagerande uppgifter väcks elevernas intresse för ämnet. Många konkreta exempel ökar förståelsen för komplexa sammanhang och visar hur lagar tolkas och tillämpas. Eleverna får läsa om autentiska rättsfall och öva på att lösa juridiska problem

Språket är nyckeln till kunskap Läromedlet tar avstamp i ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt vilket innebär att eleverna får utveckla det juridiska språket parallellt med ämneskunskaperna. Tydliga rubriker och kärnmeningar hjälper eleverna att ta sig an texten. Centrala juridiska begrepp fetmarkeras och förklaras på ett lättfattligt sätt i sin kontext. Längst bak i boken finns alla centrala begrepp samlade och förklarade i en ordlista.

Uppgifter och begreppsträning Tydliga kapitelstarter presenterar innehållet för eleverna. Löpande diskussionsoch reflektionsfrågor stöttar läsförståelsen och befäster kunskaper. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, instuderingsfrågor (Vad har du lärt dig? ), begreppsträning (Minns du begreppen? ) samt en mer omfattande avslutande uppgift.

Fredrik Bernelf
Lättillgängligt läromedel för teoretisk kurs Författare: Fredrik Bernelf Natur & Kulturs Privatjuridik 27-46359-2 372 s 429:nok.se/privatjuridik
Ett gediget läromedel
52 PRIVATJURIDIK | BASLÄROMEDEL
Varsågod!
i ett viktigt ämne.

Privatjuridik

Privatjuridik Digital täcker det centrala innehållet i kursen Privatjuridik. Eleverna får läsa om autentiska rättsfall, rättsfilosofi och etik samt rättens del i demokratin. Genom att ta avstamp i ungdomars vardag kopplas också juridiken till elevernas liv.

Konkreta exempel

Eleven vägleds genom juridiken med hjälp av många konkreta och aktuella exempel. Exemplen förtydligar innehållet och visar hur lagar tolkas och tillämpas.

Arbeta med begrepp

Genom att ta del av juridiska texter och genom självrättande övningar får eleverna lära sig att både läsa och använda det juridiska språket.

Arbetsområden

Läromedlet är uppdelat i olika arbetsområden där det första ger en gedigen beskrivning av rättssystemet. Sedan följer olika teman, inom vilka privatjuridikens områden tas upp. Arbetsområdena heter Rättssystemet, Handla, Leva, Bo, Jobba, Skadas samt Arv och Testamente.

Lärarhandledning

En omfattande lärarhandledning visar hur du stöttar eleverna att lösa juridiska problem.

Fem snabba om innehållet

• Eleverna får läsa autentiska rättsfall.

• Eleverna får öva på att lösa juridiska problem och använda juridiska begrepp.

• Eleverna får tillämpa sina nya kunskaper i arbetsuppgifter och självrättande övningar.

• Lärarhandledningen visar hur du stöttar eleverna att lösa juridiska problem.

• Möjlighet finns att som lärare lägga till eget material.

Författare: Fredrik Bernelf

Privatjuridik Digital 98-44232-8 12 mån 149:-

nok.se/privatjuridikdigital 53 PRIVATJURIDIK | BASLÄROMEDEL
Digital Autentiska rättsfall och aktuella exempel

Matematik 5000

Matematik 5000

1b

Det är en förbättrad, lättläst och pedagogiskt upplagd lärobok med väl valda exempel.

Matematik 5000+

Ett strukturerat läromedel för varierad undervisning

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära serie Matematik 5000. Här har progressionen och kopplingen till ämnesplanen tydliggjorts. Serien är anpassad till de reviderade ämnesplanerna.

Matematik 5000+ erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. Det lyfter fram allt centralt innehåll och samtliga förmågor i ämnesplanen. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

MATEMATIK 5000+ I FEM STEG

1.

Inledning av ett kapitel

Varje kapitel börjar med en kort sammanfattning och en tydlig beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, där kapitlets innehåll introduceras.

2. Teori som går att förstå Ny teori förklaras på ett inspirerande sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer . En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer 1106 visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

4. Aktiviteter, teman och historik Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och lösa problem med hjälp av programmering.

5. Avslutning av ett kapitel Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Längst bak i boken finns facit med svar till alla uppgifter, samt ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Matematik
BTJ
+ MATEMATIK | BASLÄROMEDEL 54

Aktivitet

dess area på y-axeln.

b) Din graf visar en andragradsfunktion. Ange grafens symmetrilinje. c) Vilket är det största möjliga värdet på arean och vilken form har rektangeln då?

3 a) Vilket värde får summan av basen och höjden hos de olika rektanglarna? b) Låt basen vara x cm och höjden h cm. Vilket är sambandet mellan x och h? Lös ut h ur detta samband. c) Skriv en formel för hur arean, y cm beror av basen, x cm. (Formeln beskriver den andragradsfunktion vars graf du har ritat i koordinatsystemet.) d) Lös ekvationen y = 0 både grafiskt och algebraiskt.

4 a) Vilken definitionsmängd har funktionen? b) Vilken värdemängd har funktionen?

varje nytt kapitel finns en kort sammanfattning, en tydlig beskrivning av det aktuella arbetsområdet och en inledande aktivitet.

Ledtrådar och lösningar till alla upp gifter!

Aktiviteterna hjälper dig att variera undervisningen, samtidigt som eleverna får möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor.

Digitalt extramaterial ingår Matematik 5000+ fortsätter på webben! Här finns bland annat ledtrådar och utförliga lösningar till uppgifterna i läroboken.

Digitalbok

Den tryckta bokens digitala motsvarighet med sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning.

utgivningsplanen och priser för Matematik 5000+ hittar du på vår hemsida: nok.se/matematik5000plus

Alla produkter i Matematik 5000-serien kommer revideras. Tidigare upplaga fi nns kvar till försäljning. Läs mer på nok.se/matematik5000

Inledande aktivitet • Metoder för att lösa andragradsekvationer. Begreppet andragradsfunktion och egenskaper hos andragradsfunktioner, inklusive symmetrilinje, extrempunkt och nollställen. Begreppet logaritm. Hantering av räkneregler för logaritmer samband med lösning av exponentialekvationer. Metoder för att lösa exponentialekvationer. Likheter och skillnader mellan exponential- och potensekvationer. Begreppet regressionsanalys och digitala metoder för regressionsanalys. Användning av digitala verktyg för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning. början av kapitlet får du lära dig metoder för att lösa nya typer av ekvationer, till exempel x + 6x – 16 = 0 och 5x2 + 50 = 30x Du får också arbeta med andragradsfunktioner. Det är funktioner som grafiskt kan beskrivas med U-formade kurvor. En stor del av kapitlet handlar om exponentiella förändringar. För att lösa uppgifter inom det området tar vi hjälp av ett nytt begrepp, logaritmer. Det ger dig ett verktyg att lösa ekvationer av typen 5 = 17. Du får även lära dig att ta fram icke-linjära samband mellan två variabler. Som vanligt när det gäller algebra och funktioner arbetar du både med och utan digitala verktyg. Inom grekisk, kinesisk, indisk och arabisk matematik har man känt till och löst andragradsekvationer i flera tusen år. I alla vetenskaper som innehåller data form av siffror beskrivs samband ofta med hjälp av matematiska funktioner. Två viktiga icke-linjära funktionstyper är andragradsfunktioner och exponentialfunktioner. ALGEBRA OCH ICKELINJÄRA MODELLER Centralt innehåll 87 86 Med andra ord EKVATIONER MED TVÅ RÖTTER Arbeta tillsammans två och två. 1 Varje ekvation A – D nedan har två lösningar. Lösningarna finns bland x-värdena i rutan till höger. A (x – 1) (x + 3) = 0 B (x + 2) ∙ (x + 3) = 0 C x ∙ (x – 3) = 0 D (2x – 4) (x + 1) = 0 Vi prövar lösningen x = 1 ekvation A (x – 1) ( x + 3) = 0 VL = (1 – 1)(1 + 3) = 0 4 = 0 och HL = 0 VL = HL Det betyder att x = 1 är den ena lösningen. a) Vilken är den andra lösningen? b) Bestäm på liknande sätt de två lösningarna till ekvationerna B – D 2 Ge exempel på en ekvation som har lösningarna a) 1 = 0 och 2 = 4 b) = 2 och = 8 c) = 5 och = –3 = 1 x = 2 x = 3 x = 0 = –1 = –2 x = –3 2
Rektanglar med en given omkrets 1 a) Rita några rektanglar med omkretsen 24 cm. Låt basen vara 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm respektive 10 cm. b)
arean av
rektanglar. Visa
Beräkna
dina
resultatet en tabell där du anger bas, höjd samt area för varje rektangel. 2 a) Visa resultatet ett koordinatsystem. Sätt rektangelns bas på x-axeln och
den här aktiviteten ska du undersöka egenskaperna hos rektanglar. Syftet är att du ska utveckla din förmåga att formulera en matematisk modell utifrån en verklig situation. Materiel: Linjal 118 ALGEBRA OCH ICKE-LINJÄRA MODELLER A B 2 15 6 3 16 24 4 1 14 2 1 Mät längden på bönorna mm och visa resultatet i en frekvenstabell. 2 Beräkna medelvärde och standardavvikelse. 3 Rita ett histogram ett datorprogram eller för hand. Låt klasserna vara 13,5 mm → 14,5 mm osv. Frekvens 14 innebär längden där 13,5 ≤ < 14,5 14161820 22 Histogram Start 13,5 Bredd 1 Aktivitet Hur lång är en vit böna? I den här aktiviteten ska du mäta längden på en stor mängd vita bönor. Syftet är att du ska undersöka hur längderna fördelar sig och därmed upptäcka några egenskaper hos ett normalfördelat material. Materiel Ett stickprov med 100 stora torkade vita bönor (eller mätvärden från nok.se/matematik5000plus), linjal och ett statistikprogram. 4 Skissa utseendet på en kurva som går genom mittpunkterna på staplarnas övre kant. 5 Skriv n medelvärde och standardavvikelse ett program med en sannolikhetskalkylator. Hur många procent av bönorna har en längd i intervallet medelvärdet ± en standardavvikelse? Normalfördelning μ 3.1 LÄGESMÅTT OCH SPRIDNINGSMÅTT 187
Lena Alfredsson, Sanna Bodemyr, Hans
Selin
Författare:
Heikne, Mathilda Lennermo
Hela
nok.se/matematik5000plus I
Ledtrådar, kapitel 1 Matematik 5000 kurs 1c KOPIERINGSUNDERLAG © Matematik 5000 Uppgifts Ledtråd 1103 a) 1103 b) 1103 c) 1103 d) 1104 a) 1104 b) 1104 c) 1104 d) 1105 a) 1105 b) 1105 c) 1105 d) 1106 a) 1106 b) 1106 c) 1107 a) 1107 b) 1107 c) 1108 a) 1108 b) 1108 c) 1109 a) 1109 b) 1109 c) 1110 1111 a) Lösningar, kapitel 1 Matematik 5000 kurs 1c KOPIERINGSUNDERLAG © 2022 Natur & Kultur, Stockholm Matematik 5000 Kurs 1c Lärobok Extramaterial ISBN 978-91-27-46056-0 Uppgiftsnummer Svar Lösning 1103 a) 64 (35)88864 +== 1103 b) 43 35834043 +=+= 1103 c) 11 146/214311 −=−= 1103 d) 4 (146)/28/24 −== 1104 a) 50 2522550 == 1104 b) 100 22
== 1104 c) 29 4542529 +=+=
d) 14
14
1106 b) 11
1106 c) 1 34
++== ++ 241640 1 36440 + == + 1107 a) 59 4218/2859 ++= 1107 b) Hon ska beräkna täljaren och nämnaren innan divisionen utförs. Det gör hon inte. Se svar. 1107 c) 6 Metod 1: Beräkna täljaren och nämnaren innan divisionen utförs. 421860 6 2810 + == + Metod 2: Skriv parenteser runt täljaren respektive nämnaren. 4218 (4218)/(28)6 28 + =++= + MATEMATIK | BASLÄROMEDEL 55
(25)10100
1104
45241014 +=+= 1105 a)
923196114 +−=+−= 1105 b) 10 1732518/3 −+− 1765610=−+−= 1105 c) 6 1212/331 −−+ 124316=−−+= 1105 d) 16 (1212)/32+= 24/328216=== 1106 a) 13 283(25)18/3 −++=28376 =−+= 2821613=−+=
(82)/316/31 −−=−= 36/3112111 =−=−=
22 3223816 342944

NOKfl ex

Prova gratis! Se filmer, guider och boka demo på nok.se/nokflex

NOKflex Matematik

Undervisning, lärande och bedömning

Dra nytta av alla fördelar med ett digitalt läromedel, med pedagogik och undervisning i fokus. Kom igång, använd dig av data för att anpassa din undervisning och utmana eleverna med samtal om matematik med hjälp av digitala verktyg. NOKflex är anpassad till de reviderade ämnesplanerna. Så här fungerar matematikundervisning med NOKflex.

Bekanta er med det digitala

I NOKflex finns alla fördelar du kan vänta dig av ett innovativt digitalt läromedel. Men börja från början – visa eleverna var de hittar teori och uppgifter. Låt dem bekanta sig med att arbeta i ett digitalt format.

Utöver texter och uppgifter finns det en mängd digitala tillägg. Filmade genomgångar, direkt återkoppling och ett spelliknande poängsystem är några. Övningsverktyget är adaptivt vilket innebär att eleven får uppgifter baserat på tidigare svar. Du som lärare kan också välja ut uppgifter. Ledtrådar och lösningar underlättar övning på egen hand.

Undersök verktygen för formativ bedömning

I NOKflex Lärare får du tillgång till funktioner som kan användas för en formativ undervisning. Digitala verktyg gör det möjligt att ge eleverna enskild feedback och att skicka ut diagnoser.

Alla steg i NOKflex dokumenteras och presenteras för dig, vilket ger överblick över elevernas arbete, vilken nivå de befinner sig på och hur mycket tid de ägnar åt att öva. NOKflex ger dig också information om vilka uppgifter som flest elever fastnar på.

Det finns färdiga förslag på diagnoser och du kan även välja uppgifter ur en bank.

2
1
Helt anpassad efter den reviderade ämnesplanen
56 MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

3

Undervisa med fokus på begrepp och problemlösning

Testa NOKflex fulla potential med lektionsaktiviteterna. De kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0 och är den delen av NOKflex där läraren får ett digitalt stöd för att leda samtal och samarbete kring matematikens begrepp och matematisk problemlösning.

Eleverna som resurser för varandra

I lektionsaktiviteterna leder du gemensamma diskussioner där elevernas lösningar jämförs och olika strategier och representationsformer lyfts fram. Den grundläggande tanken är att eleverna ska fungera som resurser för varandra.

nok.se/nokflex

Författare: Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne, Kajsa Bråting NOKflex Matematik 12 mån 139:-

Se hela prislistan och förteckningen på nok.se/nokflex

NOKflex Code

Programmering i matematik

Programmering ingår i matematik i gymnasiets kurser 1c, 2c, 3c, 4, 5 och 3b. Därför har vi tagit fram ett läromedel som knyter samman programmering, matematik och problemlösning.

Programmering från början

Det digitala läromedlet NOKflex Code innehåller teori och uppgifter som tar med nybörjaren in i världen av textbaserad programmering i språket Python. Teorin presenteras i små steg och eleverna kan prova sig fram genom att skriva och köra program i den inbyggda programmeringsmiljön. Inget behöver laddas ned eller installeras på elevernas datorer.

Uppgifter med fokus på matematik

I NOKflex Code kan eleverna välja kurs. De får anpassade uppgifter som fokuserar på matematik och som kan lösas med hjälp av programmering.

Problemlösning med programmering I NOKflex Code finns ett område som handlar om att lösa problem med hjälp av programmering. Detta möter gymnasiets ämnesplans krav under ”Strategier för problemlösning”. Produkten är uppbyggd i dels längre slingor där eleven går igenom olika områden inom programmering och dels kortare slingor med nära koppling till matematiska uppgifter och problemlösning.

Programmering i matematik

NOKflex Code kan också köpas separat och användas som komplement till andra läromedel i matematik och till helt fristående uppgifter.

nok.se/nokflexcode

Ingår utan extra kostnad i NOKflex Matematik.

Elev Lärare
Övningsverktyget är adaptivt vilket innebär att eleven får uppgifter baserat på tidigare svar. Följ elevernas arbete och progression i lärarvyn.
NOKflex Code är ett digitalt läromedel i programmering i matematik och ingår utan extra kostnad i NOKflex Matematik.
79:-
NOKflex Code 27-45332-6 12 mån
57 MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Base Camp inleder varje kapitel. Här aktiverar eleverna sina förkunskaper och blir medvetna om vad de kan inför nästa etapp. De ser också en sammanfattning över vad de ska lära sig.

Check Point avslutar varje kapitel. Här får eleverna möjlighet att på olika sätt stämma av sina nyvunna kunskaper utifrån de fem förmågorna i matematik.

Summit

Grundläggande matematik i fyra böcker

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. Den omfattar hela grundskolans matematik på grundläggande nivå och kan till exempel användas för vuxenutbildning på grundläggande nivå och på introduktionsprogrammen.

Lättläst som stärker förståelse Summit är skriven på lättläst svenska som stärker elevernas förståelse för matematiken. Ord och begrepp är granskade med tanke på elever med andra modersmål än svenska. Tilltal och bildspråk är anpassat för ungdomar och vuxna.

Behåll fokus med tydlig struktur Med en tydlig struktur och lugn layout hjälper Summit eleverna att behålla fokus. De skriver direkt i boken och ser sina lösningar ihop med uppgiften, och behöver varken hålla reda på lösa blad eller växla mellan bok och skrivhäfte.

Konkret – visuellt – abstrakt Innehållet i Summit tar ofta avstamp i elevens vardag för att göra matematiken så meningsfull som möjligt. För att skapa förståelse används ett konkret och tydligt bildspråk som kopplar till det mer abstrakta. Samtidigt stärks eleverna i sin språkutveckling.

Programmering och digitala verktyg I Summit finns inslag av både programmering som Scratch och Python samt användning av digitala verktyg som GeoGebra och Excel.

Summit och kursplanerna Summit 1–4 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 1–4 för komvux på grundläggande nivå.

Summit 1 och 2 tillsammans motsvarar det centrala innehållet i grundskolans kursplan för årskurs 1–3, Summit 3 för årskurs 4–6 och Summit 4 för årskurs 7–9.

nok.se/summitgrundlaggande

Författare: Anita Ristamäki, Stina Aglander, Grete Angvik Hermanrud

Summit grundläggande matematik

Summit 1 27-44951-0 144 s 209:-

Summit 2 27-44882-7 168 s 209:-

Summit 3 27-45154-4 256 s 239:Summit 4 27-45155-1 280 s 239:-

START MÅL 1 1 4 4 Att mäta Geometri Statistik och sannolikhet Procent Bråk och decimaltal Heltal Algebra Samband och grafer 6 6 3 3 2 8 2 5 5 7 8 7
Framstegskartan gör det tydligt var eleverna befinner sig och hur mycket som är kvar att lära.
58 MATEMATIK | SPRÅKINTRODUKTION

Formler och Tabeller

Ny omarbetad upplaga med programmering

Matematik, fysik och kemi Formler och Tabeller från Natur & Kultur är skapad för kurserna matematik, fysik och kemi på gymnasieskolan och komvux. Här finns en omfattande formeldel med definitioner, figurer, formler och förklaringar. Tabelldelen ger ett brett urval användbara tabeller sammanställda för att stötta undervisning och underlätta prov.

Programmering

Nytt för denna upplaga är bland annat en omfattande referensguide för programmering i matematik med Python 3. Anpassningar har också gjorts för att möta de nya definitionerna av våra grundenheter.

Lättläst med många tydliga och bra figurer.

Formler och Tabeller 27-45720-1 128 s 139:-

PULS Fokus

Lättläst NO

känna

användning av: brandsläckare brandfilt nöddusch, ögondusch och handdusch Följ alltid din lärares anvisningar! 3. Gör aldrig egna experiment utan att du fått lärarens tillstånd! Smaka aldrig! All förtäring av mat och godis är förbjuden kemisalen på grund av förgiftningsrisken. 5. Uppträd

I PULS Fokus är texterna specialskrivna för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokusböckerna är helt parallella med grundböckerna och det går utmärkt att använda dem samtidigt i klassrummet. Det finns även arbetsböcker till varje Fokustitel. Lärarhandledningarna till respektive PULS -bok har ett omfattande stöd för arbetet med läsning och läsförståelse. Här finns även kopieringsunderlag och tips om samverkan med andra ämnesområden och aktörer i samhället. Att arbeta med källkritisk granskning och värdering av information lyfts även fram.

Studiestöd på flertalet språk

PULS NO Fokus

PULS Biologi 7–9 Fokus 27-42167-7 324 s 319:-

PULS Kemi 7–9 Fokus 27-42171-4 180 s 319:-

PULS Fysik 7–9 Fokus 27-42169-1 232 s 319:-

Se arbetsböcker och digitalböcker till Fokusböckerna på nok.se

Biologi Undersökande arbetssätt Skriv tydliga svar på de olika frågorna din rapport – som hela meningar. Fråga eller problem Hypotes Planering Vilket material behöver du? Hur ska du göra? Varför vill du göra så? Vad kan gå fel? Vilka risker finns det? Hur ska du hantera dem? Genomför undersökningen enligt planen. Är resultaten rimliga? Utvärdering Vad visade undersökningen? Hur stämmer resultatet med din hypotes? Hur säkra är dina resultat? Vad skulle du ändra på om du skulle göra om undersökningen? Har du någon ny hypotes du skulle vilja testa? FOKUS PULS Biologi Fokus för grundskolans år 7-9 Berth Andreasson, Sture Gedda, Birgitta Johansson, Lars Bondesson, Ingemar Zachrisson Puls Biologi Fokus består av 5 avdelningar, Planetens gränser, Myller, Ekologi, Människan och Arv & utveckling, alla med utgångspunkt Lgr 11 och Centralt innehåll och helt parallell med Puls Biologi grundbok. Specialskrivna texter som underlättar för elever med lässvårigheter och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade. Layouten är anpassad för att underlätta läsningen. Elevstöd för genomförande av naturvetenskapliga undersökningar.
Det
Biologi Fokus PULS
1.
lugnt och gör experimenten försiktigt! Innan du börjar experimentera: 6. Ta på dig skyddsförkläde och, vid speciella behov, skyddsglasögon. upp långt hår. Följ de speciella föreskrifter som finns laborationsbeskrivningen eller som läraren ger. Tänk igenom laborationen noga innan du börjar arbeta. När du har experimenterat
Ett brett urval av varierade uppgifter anpassade för att svara mot kunskapskraven Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven. Digital elevbok.
omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är sorterade under textens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning för Dig som arbetar med Fokusböckerna. För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls PULS-serien ingår Biologi Kemi ysik
Kemi
Du ska
till placering och
färdigt: Diska använda glaskärl. Ställ tillbaka övrigt material på plats skåp eller backar. 9. Gör rent på arbetsplatsen. Kontrollera att det inte ligger tändstickor, papper eller liknande vaskarna med vatten. lämnar kemisalen.
på det här när
FOKUS PULS Kemi Fokus för grundskolans år 7-9 Berth Andreasson, Kent Boström, Eva Holmberg Puls Kemi Fokus består av 11 välstrukturerade kapitel med utgångspunkt Lgr 11 och Centralt innehåll, helt parallell med Puls emi grundbok. Texterna är specialskrivna för att underlätta för elever med lässvårigheter och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade. Förklarande och inspirerande bilder. Layouten är anpassad för att underlätta läsningen. Ett brett urval av varierade uppgifter, anpassade för att svara mot kunskapskraven Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven. Digital elevbok. Det omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är sorterade under boktextens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning för Dig som arbetar med Fokusböckerna. För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls PULS-serien ingår Biologi ysik Kemi Fokus PULS 1. Du ska känna till placering och användning av: brandsläckare nöddusch, ögondusch och handdusch förbandslåda Följ alltid din lärares anvisningar! 3. Gör aldrig egna experiment utan att du fått lärarens tillstånd! Smaka aldrig! All förtäring av mat och godis är förbjuden kemisalen på grund av förgiftningsrisken. 5. Uppträd lugnt och gör experimenten försiktigt! Innan du börjar experimentera: 6. Ta på dig skyddsförkläde och, vid speciella behov, skyddsglasögon. Bind upp långt hår. Följ de speciella föreskrifter som finns laborationsbeskrivningen eller som läraren ger. Tänk igenom laborationen noga innan du börjar arbeta. När du har experimenterat färdigt: Diska använda glaskärl. Ställ tillbaka övrigt material på plats skåp eller backar. 9. Gör rent på arbetsplatsen. Kontrollera att det inte ligger tändstickor, papper eller liknande vaskarna med vatten. ysik Enheter och samband FÖRKORTNING kilogram kg Längd meter Hastighet m/s Kraft Tryck N/m Arbete Lägesenergi joule Rörelseenergi joule Elasticitetsenergi joule Temperatur grader Celsius°C Absolut temperatur kelvin Ström (strömstyrka) Elektrisk effekt Elektrisk energiöverföring Ljudnivå decibel dB Belysning lux lux Energi allmänhet joule FOKUS PULS Fysik Fokus för grundskolans år 7-9 Staffan Sjöberg, Börje Ekstig Puls Fysik Fokus består av 15 välstrukturerade kapitel med utgångspunkt Lgr 11 och Centralt innehåll, helt parallell med Puls Fysik grundbok. Texterna är specialskrivna för att underlätta för elever med lässvårigheter och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade. Förklarande och inspirerande bilder. Layouten är anpassad för att underlätta läsningen. Elevstöd för genomförande av en systematisk undersökning. Ett brett urval av varierade uppgifter anpassade för att svara mot kunskapskraven Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven. Digital elevbok. Det omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är sorterade under textens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning för Dig som arbetar med Fokusböckerna. För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls PULS-serien ingår Biologi Kemi ysik Fysik Fokus PULS PULS Fysik Fokus omslag 2011 Flikar.indd
Tänk
du experimenterar
Författare: Berth Belfrage, Sture Gedda, Birgitta Johansson, Ingemar Zachrisson, Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain, Ylva Yngwe, Berth Andréasson, Kent Boström, Eva Holmberg, Staffan Sjöberg, Börje Ekstig Författare: Rune Alphonce, Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson
59 ÖVRIGT
BTJ

Heureka!

Heureka!

Ny omarbetad upplaga

Heureka! har en självklar plats i fysikundervisningen på gymnasiet. Nu är det dags för en ny omarbetad upplaga!

Nya Heureka! är utvecklad i samarbete mellan ledande fysiker och erfarna lärare. Tillsammans har författarna skapat ett läromedel som vilar på väl förankrade ämneskunskaper och beprövade undervisningsmetoder.

Förståelse och bärkraftiga förklaringsmodeller Stilen i nya Heureka! är som tidigare resonerande. Syfte är att skapa förståelse och bärkraftiga förklaringsmodeller. I den nya upplagan har särskild vikt lagts vid att göra texten mer tillgänglig även för mindre lässtarka elever.

Fysikens arbetsmetoder

I nya Heureka! har vi valt att lyfta fram fysikens arbetsmetoder och utveckla elevens förmåga att planera, genomföra och tolka experiment. Sist i varje kapitel finns också uppgifter knutna till det experimentella arbetet.

Elevens arbetsuppgifter

Vi har också förnyat elevens arbetsuppgifter i nya Heureka! Här finns ett stort antal uppgifter där eleven kan utveckla sina kunskaper och förmågor. Men bland uppgifterna finns nu också exempel som visar de grundläggande metoderna. Sist finns blandade uppgifter sorterade efter tre nivåer.

Energi och klimat Frågor om energi och klimat får en allt större betydelse – inte minst för våra elever. I nya Heureka! finns helt nya kapitel om meteorologi och fysikens roll i samhället. Här skriver författarna kunnigt och uppdaterat om klimat, energi och ett hållbart samhälle.

Ett komplett läromedel Precis som tidigare kommer nya Heureka! att bli en komplett läromedelserie med elevböcker till kurserna Fysik 1a, Fysik 2 och Fysik 3. Till elevböckerna kommer också att finnas lärarhandledningar, övningsböcker och tillgång till ledtrådar och lösningar.

Exempel och övningsuppgifter är realistiska och pedagogiskt välvalda, och texten är logisk, grundlig och begriplig utan förklaringsluckor – dessutom väl anpassad till åldersgruppen boken huvudsakligen vänder sig till.

60 FYSIK | BASLÄROMEDEL
BTJ-HÄFTET NR 19, 2022

Texten stöttas med mängder av illustrationer och fotografier.

Altostratus Nimbostratus

Kontrollfrågor hjälper läsaren att se vad som är väsentligt.

Lågtryck och högtryck Vid polarfronten möts varm och kall luft. Det ger upphov till störningar som utvecklas till lågtryck och högtryck samt varmfronter och kallfronter. När den varma luften rör sig upp över kalluften bildas en varmfront. Vid varmfronten kyls den varma luften och gränsskiktet bildas moln som ofta ger upphov till nederbörd när vattenångan kondenseras. En kallfront bildas när den kalla luften trycker sig in under den varma luften. Där den varma luften hävs bildas ett lågtryck, ett område med lägre lufttryck än omgivningen. Där den kalla luften sjunker bildas ett högtryck, ett område med högre lufttryck än omgivningen, se Figur 13. På norra halvklotet kommer den omgivande luften att röra sig moturs en virvel, cyklon in mot lågtrycket på grund av corioliseffekten. Luften kommer att stiga, hävas och avkylas på högre höjd. Ofta kondenseras vattenångan och ger upphov till regn. För ett högtryck där lufttrycket är högre än för omgivningen kommer luften att röra sig medurs ut från högtrycket på grund av corioliseffekten. I närheten av ett högtryck sker ingen hävning av luften, som blir klar och molnfri, se Figur 14. Cyklon och lågtryck är två benämningar för samma sak. Ofta använder man ordet cyklon när man vill poängtera luftens roterande rörelse runt lågtrycket, speciellt för cykloner med kraftiga vindar.

luftmassans energi och rörelse ökar – en cyklon har bildats. Om temperaturskillnaderna mellan luftmassorna är stora kan cyklonen resultera i kraftiga vindar. En tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som bildats över ett tropiskt hav med hög vattentemperatur. Den kan börja som ett vanligt lågtryck som den varma och fuktiga omgivningen snabbt kan utvecklas till att bli mycket intensivt och omfattande. Energin som driver cyklonen är den energi som frigörs när den varma och fuktiga luften kondenseras. Jordens rotation, corioliseffekten, får luftmassorna att röra sig runt lågtrycket, se Figur 15. När en tropisk cyklon rör sig in över land avtar

50 N 58 N

accelerationen b normalkraften från underlaget. Ove slår iväg en tennisboll som väger 59 g och träffar en basketboll som väger 510 g. Tennisbollen har farten 23 m/s före kollisionen och studsar tillbaka med hastigheten 11 m/s. Basketbollen är vila före kollisionen. Anta att tennisbollens fart är parallell med marken när den träffar basketbollen. Bestäm basketbollens fart efter kollisionen.

Nivå 2 12 John undersöker hur en vagn studsar mot en vägg och undrar om stöten kan betraktas som elastisk. Med hjälp av en rörelsedetektor bestämmer han hastigheten innan vagnen kolliderar med väggen till 0,72 m/s och 0,68 m/s åt motsatt håll efter studs. Han uppskattar mätosäkerheten till ±0,05 m/s. Vagnens massa är 250,0 g. Osäkerheten massan kan anses försumbar sammanhanget. Kan John dra slutsatsen att stöten är oelastisk, utifrån sina mätningar.? 13 En ljudtekniker ska skjuta en 52 kg tung vagn med utrustning uppför en ramp enligt figuren. Hon uträttar ett arbete av 840 Nm på vagnen för att få upp den hela vägen. Bestäm den genomsnittliga friktionskraften på vagnen från rampen.

21° 1,5 m

4.2 Att beskriva en kraft

EXEMPEL Bestäm resultanten till krafterna figuren. F

F

1,0 N

LÖSNING Krafterna är motriktade. I figuren motsvarar 2 rutor kraften 1 N. FRes F + F = 4,0 N + (−2,5 N) = 1,5 N Svar Kraftresultanten är 1,5 N och riktad åt höger bild.

EXEMPEL 2 En gymnast hänger med båda armarna i en trapets. Rita ut de krafter som verkar på gymnasten.

LÖSNING Gymnasten påverkas av tyngdkraften och av normalkrafter från trapetsen.

F F F

Rita ut de krafter som verkar på boken. Var noga med att markera kraftpilarnas angreppspunkter.

11 Beräkna kraftresultantens storlek och riktning. 3 N 5 N

b

3 N 5 N 4,0 N 5,5 N

4,0 N 5,5 N

12 Rita ut krafterna på en skottkärra som står på marken.

Zhu ska addera två parallella krafter med storlek 2 N och 3 N. Hon är säker på att deras kraftresultant måste bli 5 N. Varför har hon fel? 14 Fyra parallella krafter har storlekarna 4 N, 5 N, 6 N och 7 N. Undersök om det går att addera samtliga fyra krafter så att resultanten blir 10 N. 15 Kalle och Anna möblerar om och försöker flytta en tung bokhylla, som står på golvet. a Anna drar med kraften 200 N, och Kalle skjuter på med kraften 300 N. Hur stor kraft lyckas de tillsammans åstadkomma? b De blir osams om var hyllan ska stå och börjar skjuta på rakt mot varandra med samma krafter som i a. Hur stor kraft åstadkommer de då tillsammans?

03_U_1 03_U_9

Exempel som visar de mest centrala metoderna.

4.3 Newtons rörelselagar

EXEMPEL En vikt med massan 1,0 kg står på ett horisontellt bord. Med en dynamometer drar du vikten rakt uppåt. Dynamometern visar då kraften 6,0 N. Bestäm normalkraften från bordet på vikten.

LÖSNING Tre krafter påverkar vikten: tyngdkraften mg dragkraften F från dynamometern och normalkraften N från bordet. Enligt jämviktsvillkoret måste resultanten till de krafter som verkar uppåt vara lika stor som resultanten till de krafter som verkar nedåt. N + F mg N mg F = (1,0 9,8 – 6,0) N = 3,8 N Svar: Bordet påverkar vikten med kraften 3,8 N.

16 Fordonsvågen visar 6110 kg när lastbilen har kört upp på den. Bilen backas tillbaka ett stycke och stannar med endast främre hjulparet kvar på vågen. Då visar den 2550 kg. Hur stor är kraften från det bakre hjulparet på marken?

17 En vikt står på ett bord. Med en dynamometer drar du rakt uppåt vikten. Dynamometern visar 1,6 N. Vid samma tillfälle är normalkraften på vikten från bordet 0,4 N. Hur mycket väger vikten?

03_u_15 03_U_16

18 På ett föremål verkar endast en kraft. Kan föremålet vara jämvikt?

8 En vagn med massan 1,3 kg rullar utan friktion nedför en backe med lutningen 4,3˚. Hur stor är den resulterande kraften på vagnen? 9 En släde som väger 25 kg glider ned för en backe. Vid backens slut finns en plan yta. Släden glider 12 på den plana ytan innan den stannar. Friktionskraften på släden är 24 N. a Hur stor blir ändringen slädens rörelsemängd på den plana ytan? Vilken var slädens hastighet när den nådde Ett glas går sönder om man tappar det på golvet men inte om det faller från samma höjd och landar på en mjuk matta. Förklara med hjälp av ett fysikaliskt resonemang varför det är så. Förklara med fysikaliska begrepp varför krockkuddar kan minska personskador vid

b backens slut? olyckor.

19 Om du hänger en sten en dynamometer och sänker ned den vatten, så kommer du se att dynamometerns utslag minskar. Det beror på att det finns en lyftkraft på stenen från vattnet. Stenen på bilden har massan 180 g och dynamometern visar 0,70 N. a Rita ut krafterna som verkar på b Vad visade dynamometern innan stenen sänktes ned? c Beräkna kraften från vattnet på stenen. 20 En planka ligger på två stöd. Eftersom den sticker ut längre på ena sidan, är krafterna från stöden olika stora. Från det ena är kraften 25 N, från det andra 55 N.

03_U_17 03_U_21

B C

14 Uppför samma ramp som uppgift 13 släpas sedan en verktygslåda med massan 50 kg. Friktionskraften är 54 N. Hur stort arbete uträttas när verktygslådan släpas uppför rampen? En fotbollsspelare sparkar till en boll som kommer emot henne med farten 8,0 m/s, så att den far iväg åt motsatt håll med farten 10,0 m/s. Hur stor medelkraft verkar på bollen, om foten är i beröring med den 0,20 och bollens massa är 0,50 kg? 16 Anta att en skidåkare ska åka nedför en backe som är 120 m lång. Hur lång tid skulle det ta att åka nerför hela backen om backens lutning är konstant 20° och friktionen försummas b friktionskoefficienten mellan skidorna och snön antas vara 0,10?

fysik och 2 basåret teoribok fysik 1 och 2 basåret teoribok basåret Heureka! och basåret ett läromedel kurser Fysik och Fysik enligt Gy2011, men även fördjupande material som ger ytterligare förberedelse inför ingår: • teoriboken och övningsboken Fysik 1 och Basåret • ledtrådar och lösningar till övningsuppgifterna läroböckerna se www.nok.se/heureka

Övningsuppgifter sorterade på tre nivåer.

17 En boll med massan 0,50 kg studsar mot ett golv. Kraftresultanten F på bollen varierar med tiden enligt diagrammet. Bestäm hastighetens ändring.

100

0,20 0

18 Fotografiet visar en så kallad Newtonsk vagga. Två kulor lyft och släpps ned mot de övriga. När de stöter ihop med kulorna som är stilla studsar två andra kulor ut på andra sidan. På detta sätt bevaras rörelsemängden.

Rörelsemängden skulle också bevaras om en kula studsade ut med dubbla farten. Förklara varför detta aldrig sker.

Två vagnar som rullar lätt från var sitt håll på ett horisontellt bord, möts och kolliderar en rak stöt. Den ena vagnen (A) har massan 1,20 kg och farten 0,60 m/s före stöten. Den andra vagnen (B) har massan 0,80 kg och farten 0,30 m/s. Efter stöten har vagn A farten 0,10 m/s och rör sig åt samma håll som förut. Bestäm hastigheten hos vagn B efter stöten. b Undersök om stöten är elastisk eller ej. 21 Man vill hänga upp juldekorationer över en gata och fäster därför en ring mellan husen med hjälp av två rep som i figuren. Dekorationen, som väger 8 kg, hängs i ringen med ett tredje rep. Hur stor är kraften från varje rep på ringen?

19 Maja hoppar ner från en 2,0 m hög avsats. a Uppskatta med hjälp av beräkningar hur stor den genomsnittliga resulterande kraften är på Maja under landningen. Landningen tar 0,20 s (den tid som förlöper från det att Maja först nuddar marken till att hon står stilla på marken). Gör nödvändiga antaganden. b Observera att svaret a) inte beskriver den genomsnittliga kraften på Maja från marken. Hur stor är den?

Nivå 3 22 Rörelsemängdens bevarande är en modell som till exempel kan hjälpa oss att beskriva rörelsen hos en kanonkula som skjuts ut ur en kanon, förutsatt att vi bland annat försummar friktionen mellan kanonen och marken. Vilket föremål bör få den största rörelseenergin efter ett skott; kanonkulan eller kanonen? Motivera genom att göra en algebraisk lösning. 23 Enya och Siri står intill varandra ute på en frusen sjö. De knuffar till varandra så att de åker isär. Siri får hastigheten 3,0 m/s direkt efter knuffen. Friktionskoefficienten mellan deras skor och isen är 0,010. Siri väger 59 kg och Enya väger 74 kg. Hur mycket längre är de ifrån varandra efter knuffen och när de har stannat?

215

Fysik kurs 1 lärobok 27-45910-6 432 s 499:Fysik kurs 1 lärobok digitalbok 27-46363-9 18 mån 115:-

Fysik kurs 1 lärarhandledning webb 27-46428-5 12 mån 349:-

Fysik kurs 2 lärobok 27-46423-0 336 s 499:-

Fysik kurs 2 lärobok digitalbok 27-46424-7 18 mån 115:Fysik kurs 2 lärarhandledning webb 27-46429-2 12 mån 349:-

Heureka! tidigare upplaga och Basåret

Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Lärarhandledningen innehåller varierade laborationer som är kopplade till ämnesplanen.

Till grundböckerna finns kompletterande material. I Övningar och problem finns totalt 1200 extra övningsuppgifter med varierande svårighetsgrad. I Ledtrådar och lösningar finns korta ledtrådar och utförliga lösningsförslag.

extra uppgifter i Övningar och problem

För beställningsinformation, se nok.se/heureka

61 FYSIK | BASLÄROMEDEL

Cumulonimbus
Cumulus Figur 13 sker vid en kallfront och en varmfront.
KALLFRONT VARMFRONT
I en frontzon stiger den varma, lättare luften och den kalla, tyngre luften sjunker. Tyngdpunkten för luften sänks, och potentiell energi övergår rörelseenergi som ger upphov till vindar. När vattenångan kondenseras frigörs värme som också bidrar till att
som drar
och
har
upprinnelse cykloner
bildats öster om Karibien. Figur 16 En tropisk cyklon kan resultera mycket kraftiga vindar. KONTROLL 12 Vilka fyra luftmassor brukar man urskilja på jorden? Figur 15 Tropisk cyklon –Högtry en sjunker Lågtryc Figur 14 Vindar runt lågtryck och högtryck. KAPITE 11 334
Cykloner
vindarna som inte längre får energi från den varma och fuktiga luften över hav och på grund av friktionen mot marken. Många av de väderfronter
in över Storbritannien
Skandinavien
ofta sin
som
ÖVNINGAR 6 Du drar en kälke med kraften
KRAFT
OCH
RÖRELSEMÄNGD
BLANDADE ÖVNINGAR BLANDADE
58 N riktad som i figuren. Friktionskraften är 10 N och släden väger 8,0 kg. Vinkeln mellan snöret och marken är 31°. Bestäm
ÖVNINGAR ÖVNINGAR
Vilket av stöden ger kraften 25 N? Josephine, med massan 20 kg, ställer sig på plankan precis mitt emellan stöden. b Beräkna krafterna från stöden när Josephine står på plankan. 21 Tre likadana paket, vardera med massan 1,66 kg, har staplats på varandra enligt figuren. Beräkna kraften mot underlaget. b Rita ut krafterna på A. c Beräkna och rita ut krafterna på B i en ny figur. KAPITEL 4 108
KRAFT OCH RÖRELSE 109
Författare: Rune Alphonce, Lars Bergström, Ulf Christiansson, Tobias Eriksson, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Inger Kristiansen, Roy Nilsson, Conny Modig
Heureka! (upplaga 2)
nok.se/heureka
1200
Heureka Fysik 1 och 2 Basåret är är anpassat för de naturvetenskapliga och tekniska basåren.Det består av en teoribok och en övningsbok och innehåller allt material från Heureka Fysik 1 och Heureka Fysik 2

Fysik 1 och 2 Digital

Heldigitalt och varierat läromedel i

fysik

Heldigitala Fysik för gymnasieskolan är ett nytt läromedel i Fysik 1 och Fysik 2. Här finns allt! Exempel från vardagen, begreppslistor och den stora mängden uppgifter stöttar eleven i sin inlärning.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Fysik för gymnasieskolan kurs 1 och 2 är ett nytt läromedel som visar att fysik är fantastiskt och spännande. Vardagsfysik såväl som partikelfysik fascinerar och väcker frågor. Ett riktat språk hjälper till att förmedla budskapet. Quiz och självrättande övningar tillsammans med färdiga ordlistor stöttar eleven i förståelsen av nya begrepp.

Stöttning i din undervisning

I lärarhandledningen finns en övergripande planering av kursen. I gruppuppgifter och laborationer finns det, direkt i uppgiften, klickbara tips till dig som lärare. Läraren kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter som eleverna har gjort. Alla dina kommentarer sparas och både du och eleven kan följa elevens kunskapsutveckling. Till samtliga arbetsuppgifter finns

färdiga lösnings förslag, vilket underlättar för både dig och eleverna. Laborationsrapporten skriver och lämnar eleven in direkt i plattformen.

Motiverar eleven

I läromedlet finns illustrationer, bildberättelser, filmer och elevnära texter som förklarar fysiken runt omkring oss. Det finns gott om räkneexempel, både på grundläggande och högre nivå, samt klickbara fördjupningar för den som vill lära sig mer. En viktig del av läromedlet är det stora antalet varierade uppgifter. Eleverna tränar begreppen i ordlistor eller quiz knutna till varje kapitel. Det finns räkneuppgifter med lösningförslag på flera nivåer, men också självrättande övningar, diskussionsuppgifter, simuleringar och laborationer. Dessutom ingår Forskningstorget, där vi lyfter senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik.

Fem snabba om innehållet

• Filmer och simuleringar som illustrerar fysiken.

• Många spännande laborationer.

• Elevnära språk och exempel.

• Uppgifter med lösningsförslag.

• Quiz och självrättande övningar för att träna begrepp och befästa kunskapen.

Forskningstorget ingår. nok.se/fysikdigital

12 mån 159:-
Författare: Susanna Nilsson, Anna Kullander Sjöberg, Lennart Boström, Börje Ekstig Fysik för gymnasieskolan1 och 2 Digital 98-44253-3
62 FYSIK | BASLÄROMEDEL

Reaktion Kemi

Gör det abstrakta verkligt och spännande

Reaktion Kemi kombinerar vetenskap och vardag på ett helt nytt sätt. Språket och dispositionen motiverar eleverna att lära sig mer.

Reaktion Kemi sätter fokus på kemins betydelse i vardagen, samhället och livet vi lever. Det passar både unga och vuxna studerande och är granskat av ämnesexperter och erfarna pedagoger.

Innehåll som fångar intresset Varje kapitel inleds med vad som är nytt, viktigt och intressant i det aktuella kapitlet. Eleven får en överblick över de kommande sidorna och kan sätta innehållet i ett verkligt sammanhang.

Sammanfattning och övningar Efter varje avsnitt finns Översikt med en kort sammanfattning, Nya begrepp och Uppgift. I slutet av varje kapitel finns även övningar där eleven får förklara och motivera sina svar.

Reaktion Kemi 1

Boken ger verktyg för att dra egna slutsatser grundade på fakta. Eleverna bekantar sig med det vetenskapliga arbetssättet och lär sig mer om atomen, olika metoder för beräkningar, varför reaktioner sker ochvad som driver reaktioner.

Reaktion Kemi 2

Boken lotsar sakta men säkert eleverna genom den mer avancerade kemin som utmärker denna kurs, främst inom områdena kinetik, kemisk jämvikt, organisk kemi, analytisk kemi samt biokemi. De får en god inblick i den teknik och de metoder som används inom analys idag.

Digitalt extramaterial ingår

Reaktion Kemi fortsätter på webben! Här finns till exempel över 400 övningar.

Lärarhandledning

Med lärarhandledningens didaktiska stöd, konkreta förslag på arbetssätt, uppgifter och laborationer kan du som lärare ge eleverna de bästa förutsättningarna för att ta till sig och förstå vad kemi är. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

nok.se/reaktion

Författare: Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson

Reaktion Kemi 1

Lärobok 27-44065-4 350 s 499:-

Lärobok Digitalbok 27-44985-5 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-44980-0 12 mån 349:Reaktion Kemi 2

Lärobok 27-44915-2 450 s 499:Lärobok Digitalbok 27-44985-5 12 mån 115:Lärarhandledning Webb 27-45729-4 12 mån 349:-

Reaktion Kemi 1 och 2 Digital

Tydlig struktur, laborationer och quiz

Reaktion Kemi 1 och 2 Digital för gymnasiet täcker det centrala innehållet i kursplanen för Kemi 1 och Kemi 2.

Den digitala versionen av läromedlet har en tydlig struktur, laborationer och quiz till alla kapitel.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningarna, som ligger i varje arbetsområde, består av två delar. I den första delen i lärarhandledningarna finns ämnesspecifika och didaktiska kommentarer till texten i läromedlet. Den andra delen består av tips till uppgifter och laborationer.

Plattformen erbjuder även:

• Klickbara fördjupningar

• Möjlighet att följa och kommentera elevens arbete.

• Möjlighet att skriva rapporter direkt i plattformen

• Uppgifter med fullständiga lösningar till alla kapitel.

• Läsårsplanering ingår i lärarhandledningen.

nok.se/reaktion

Författare: Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson

Reaktion Kemi 1 och 2 Digital 98-44251-9 12 mån 159:-

63 KEMI | BASLÄROMEDEL

Insikt Biologi

Skapar intresse och uppmuntrar till egna insikter

Insikt Biologi 1 och 2 och Insikt Bioteknik hjälper eleverna att förstå sammanhangen i biologin. Kopplingen mellan det stora påtagliga och det för ögat osynliga förklaras tydligt och bjuder in till egen analys och reflektion.

Böckerna i Insikt-serien har texter som förklarar, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till stora kretslopp. Texterna förstärks med inspirerande foton och pedagogiska illustrationer. Alla kapitel avslutas med Insikter och Fundera vidarefrågor där eleverna kan repetera, läsa en sammanfattning och utmanas ytterligare.

Väcker nyfikenhet och reflektion I böckerna används ett lättillgängligt språk som hjälper till att skapa nyfikenhet för ämnet. Texterna är berättande och exemplen utgår ifrån elevens perspektiv. Eleverna får mer än faktakunskaper – de uppmuntras till egen analys och reflektion.

Lärarhandledning

Här finns laborationer, begreppsträning, ordlistor, fördjupnings- samt instuderingsuppgifter. Dessutom finns förslag på mer komplexa uppgifter som kan användas som diskussionsunderlag eller provuppgifter. Syfte och mål med laborationer och övningar förklaras med en tydlig koppling till ämnesplanen.

Med lärarhandledningens innehåll blir det lättare för läraren att anpassa undervisningen till varje elev. Lärarhandledningarna består av pdf:er som laddas ner och kan delas av lärarna på skolan.

nok.se/insikt

Författare: Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger, Maria Forsberg

Insikt Biologi

Kurs 1 Lärobok 27-40958-3 288 s 439:-

Kurs 1 Lärarhandledning Webb 27-43021-1 12 mån 1799:Kurs 2 Lärobok 27-40959-0 320 s 439:-

Kurs 2 Lärarhandledning Webb 27-43546-9 12 mån 1799:-

Insikt Bioteknik

Bioteknik Lärobok 27-42874-4 224 s 399:Bioteknik Lärobok Digitalbok 27-44490-4 12 mån 115:BioteknikLärarhandledningWebb 27-45077-6 12 mån 1499:-

Insikt Biologi 1 och 2 Digital Biologiundervisning med stor variation

Insikt Biologi 1 och 2 är heltäckande, heldigitala läromedel som utgår från det centrala innehållet i kursplanen för Biologi 1 respektive Biologi 2.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Det omfattande materialet består bland annat av intresseväckande texter, bilder, länkade filmer och animeringar samt ett stort antal arbetsuppgifter med laborationer, simuleringar och fördjupande arbeten. Till varje kapitel finns gott om olika typer av uppgifter, till exempel instuderingsfrågor med lösningsförslag, självrättande övningar som tränar begreppen samt diskussionsuppgifter, fördjupningar och fältstudier.

Stöttning i din undervisning Lärarhandledningen sträcker sig från en

övergripande nivå ner till varje arbetsområde. Du kan komplettera läromedlet med egna texter och uppgifter, och kommentera och kontrollera de uppgifter som eleverna har gjort. Det finns även en betygsmatris för lärare och elever som tydliggör förmågor och kunskapskrav.

Motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och självrättande övningar. Det finns gott om klickbara fördjupningar för den som vill veta mer. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen.

Fem snabba om innehållet

• Filmer, animeringar och simuleringar.

• Begreppslistor och självrättande förhör.

• Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.

• Laborationer och fältstudier.

• Omfattande lärarhandledning till varje arbetsområde samt klickbar handledning till varje laboration. nok.se/insikt

Författare:

Insikt Biologi 1 och 2 Digital 98-44252-6 12 mån 159:-

Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger
NO 64 BIOLOGI | BASLÄROMEDEL

Insikt Naturkunskap

Natur möter samhälle

Insikt Naturkunskap lockar fram elevernas förmåga att reflektera kring det de läser. Böckerna har en tydlig struktur där fenomen förklaras med konkreta exempel som ligger nära elevens verklighet.

Insikt Naturkunskap beskriver på ett elevnära sätt naturvetenskapens koppling till vardagen. Inspirerande bilder väcker ny fikenhet för vad naturen betyder för oss och hur vi själva påverkar den. Böckerna lägger stor vikt vid att eleven ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt och kunna genomskåda ovetenskapligt grundade påståenden.

Insikt Naturkunskap 1a1 och 1b Innehållet behandlar vår roll på jorden och vilken påverkan vi har på de naturliga kretsloppen. De lyfter också fram vetenskapens möjligheter och vårt ansvar för dess risker. Insikt Naturkunskap 1b behandlar dessutom människokroppen från litet till stort, med fokus på vår livsstil, och hur den påverkar hälsan. Insikt Naturkunskap 1b täcker kurserna 1a1 och 1a2.

Naturkunskap 2

Innehållet behandlar universum, hur jorden bildades, människokroppens organ och organsystem och hur evolutionen skapat den mångfald av organismer vi ser idag. Den tar också ett grepp om hur naturvetenskapliga metoder och teorier har format vår kultur och vår världsbild.

Lärarhandledning

Här finns bland annat kommentarer till boken, instuderingsuppgifter, sammanfattningar av kapitlen och förslag på laborationer. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er, som laddas ner och kan delas av lärarna på skolan.

nok.se/insikt

Författare: Lisa Kirsebom, Anna Lodén, Helen Forsgren

Insikt Naturkunskap

Kurs 1a1 Lärobok 27-42165-3 136 s 359:Kurs 1a1 Digitalbok 27-43091-4 12 mån 115:Kurs 1a1

Lärarhandledning Webb 27-43192-8 12 mån 799:-

Kurs 1b Lärobok 27-42320-6 240 s 389:-

Kurs 1b Digitalbok 27-43184-3 12 mån 115:Kurs 1b

Lärarhandledning Webb 27-43530-8 12 mån 999:Kurs 2 Lärobok 27-43370-0 184 s 359:-

Kurs 2 Digitalbok 27-43554-4 12 mån 115:-

Digilär Naturkunskap

Heltäckande och heldigitalt läromedel i naturkunskap

Digilär Naturkunskap för gymnasiet omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Naturkunskap för gymnasiet bygger på Natur & Kulturs Insikt Naturkunskap och består av intresseväckande texter, inspirerande bilder samt bildberättelser. Det finns en stor variation av uppgifter bland annat instuderingsfrågor med lösningsförslag, diskussionsuppgifter, laborationer, fördjupningar och fältstudier.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen sträcker sig från en övergripande nivå ner till varje arbetsområde där det finns kommentarer till texterna och tips på uppgifter samt lärarkommentarer till laborationerna. I hand-

ledningen finns många olika typer av genomtänkta, engagerande gruppövningar, som fyra-hörn- övningar, färdiga att använda i klassrummet. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen.

Motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. I Biblioteket finns även bredvidläsningstexter som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper. Dessutom ingår Forskningstorget där vi lyfter upp den senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik i en text med tillhörande uppgifter och tips på vidare läsning.

Fem snabba om innehållet

• Självrättande instuderingsfrågor.

• Lär tillsammans – diskussionsuppgifter, gruppuppgifter, klassuppgifter.

• Fältstudier och laborationer.

• Forskningstorget – nyskrivet och aktuellt lektionsmaterial.

• Inspirerande text och utvalda filmer och bilder som förstärker texten.

nok.se/digilar

Författare: Lisa Kirsebom, Anna Lodén, Helen Forsgren

Digilär Naturkunskap gy 98-44249-6 12 mån 139:-

65 NATURKUNSKAP | BASLÄROMEDEL

Digilär Idrott och hälsa

Heldigitalt med bra balans mellan teori och praktik

Ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Idrott och hälsa 1 för gymnasiet. Här finns bland annat fördjupningstexter, filmer samt praktiska och teoretiska övningar.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll Digilär Idrott och hälsa är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven möter idrott och hälsa genom text, bild, ljud och film. Här finns en bra balans mellan teori och praktik. Några av läromedlets arbetsområden är friluftsliv, livsstil och fysisk aktivitet, träningslära, mental träning och spänningsreglering, kost och idrott samt idrott och säkerhet.

Stöttning i din undervisning

Läromedlet innehåller både praktiska och teoretiska arbetsuppgifter. Det finns en specifik lärarhandledning för varje arbetsområde där det finns konkreta tips för det aktuella momentet. Du har som lärare även möjlighet att komplettera med eget material inuti läromedlet.

Under extra material i kapitlen och i lärarhandledningen finns ständigt uppdaterade länktips för att stötta din undervisning. Läromedlet innehåller även slutuppgifter anpassade för att visa kunskapsmål inom flera arbetsområden.

Motiverar eleven

I läromedlet finns elevaktiverande övningar som inspirerar till individanpassad träning och elevledda gruppövningar. Inspirerande filmer med bland annat porträtt av olika idrottsaktiviteter ingår. Klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Fem snabba om innehållet

• Instruktions- och inspirationsfilmer.

• Självrättande quiz.

• Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.

• Möjlighet för dig som lärare att lägga till eget material.

Möt unga idrottsutövare i 5 unika filmer. nok.se/digilar

• Praktiska uppgifter varvas med teoretiska och lärarhandledningen stöttar dig på vägen. Författare: Henrik Gustavsson,

12 mån 139:-
Christian Nelin Digilär Idrott och hälsa gy 98-44258-8
66 IDROTT OCH HÄLSA | BASLÄROMEDEL

Metoderna HÖGSKOLEPROVET

Handboken för hela provet

Högskoleprovet

Beprövade metoder som fungerar

Högskoleprovet Metoderna och Högskoleprovet Matematiken är våra läromedel inför det prov som för många är vägen till drömutbildningen. Böckerna ges ut i samarbete med Högskoleprovskurser.se.

Beprövade konkreta metoder

Vi har fokuserat på att ta fram konkreta metoder för varje provdel. Metoderna är framtagna genom ett samarbete mellan legitimerade lärare och personer som själva använt metoderna för att nå toppresultat. Målet är att du som läser böckerna ska känna dig helt trygg i hur du ska göra på provdagen.

Separat matematikbok

Vi har samlat allt du behöver för att repetera matematik i en egen bok. Efter att ha studerat alla prov sedan 2011 vet vi vilken matematik du behöver kunna för att nå ett toppresultat.

Pedagogiskt upplägg

Böckerna är resultatet av ett samarbete mellan utbildningsföretaget Högskoleprovskurser.se och legitimerade lärare i matematik, svenska och engelska. Tillsammans har vi lagt upp boken efter en pedagogisk modell som passar alla.

Heltäckande

Böckerna följer dig från den dag du börjar studera inför provet till dess du lämnar provsalen. Läs om hur du förbereder dig och planerar ditt plugg, djupdyk i de åtta provdelarna, förbättra dig på den matematik som faktiskt testas på högskoleprovet och mycket mer.

Högskoleprovskurser.se

Sedan 2009 har Högskoleprovskurser.se anordnat kurser och privatundervisning inför högskole provet. Kursledare och coacher är handplockade bland dem som redan uppnått toppresultat.

Digitalt extramaterial ingår

Du hittar lösningar till bokens uppgifter och mycket mer i det digitala extramaterialet på nok.se.

nok.se/hogskoleprovet

Författare: Högskoleprovskurser.se Högskoleprovet

Metoderna 27-45194-0 168 s 199:Högskoleprovet Matematiken 27-45195-7 136 s 199:-

67 HÖGSKOLEPROVET

OMVÅRDNAD 2

AVSLUTNING

DIN ROLL Eftersom du vet att mikroorganismer kan spridas och orsaka smitta vet du att du måste vara noga med din handhygien. Du använder handdesinfektion och byter handskar mellan olika arbetsmoment även om momenten utförs på samma vårdtagare. Genom att du känner till skillnaden mellan rena och smutsiga moment kan du avgöra när du behöver använda handdesinfektion och byta handskar. När du känner till att handskar inte skyddar vårdtagaren mot smitta utan endast dig själv ser du till att alltid använda handdesinfektion före och efter användning av handskar. Du förstår också att allt du gör med vårdtagaren inte behöver göras med handskar. Allt rent arbete, till exempel tandborstning, påklädning och tvätt av ansikte och överkropp, gör du utan handskar eftersom det kan uppfattas och kännas opersonligt för vårdtagaren om du har handskar på dig. Eftersom skyddskläder som hanteras på fel sätt kan sprida luftburen smitta är du försiktig när du tar av dig plastförklädet. Du vet att du ansvarar för att det är hygieniskt miljön kring vårdtagarna. Du ser därför till att punktstäda och använda ytdesinfektionsmedel när det behövs. Eftersom du vet att matförgiftning kan vara farligt för äldre är du noga med de basala hygienrutinerna när du hanterar livsmedel.

SAMMANFATTNING

Här är det viktigaste du behöver veta om hygien: •Basala hygienrutiner består av fyra delar: handhygien, handskar, arbetskläder och skyddskläder. Basala hygienrutiner ska alltid användas vårdarbetet.

•Handhygien är den viktigaste delen de basala hygienrutinerna eftersom händerna är den kroppsdel som har störst risk att sprida smitta.

•Det är viktigt att du kan skilja på rent och orent arbete så att du vet när du ska använda de basala hygienrutinerna.

•Punktdesinfektion innebär rengöring av nedsmutsade ytor och används för att förebygga smittspridning.

•Att hantera smutstvätt är ett orent arbete och måste skötas så att smittor inte sprids.

•Livsmedelslagen styr mathanteringen på särskilda boenden. På varje boende nns också egna bestämmelser.

•Att hantera livsmedel på rätt sätt innebär noggrann handhygien, kylförvaring och uppvärmning av mat. •Eftersom äldre har sämre immunförsvar och därför lättare drabbas av matförgiftning är det extra viktigt att följa lagen och de basala hygienrutinerna inom äldreomsorgen.

Ett beundransvärt pedagogiskt lättläst språk förmedlar hur och varför teoretisk kunskap ska användas i det praktiska arbetet.

CAMILLA MALMBORG, BTJ-HÄFTET NR 19, 2021

ANVÄND DINA KUNSKAPER 1.Läs texten om Nils på s. 93 en gång till. Du arbetar hemtjänsten.

Handdesinfektion Handdesinfektion ska användas före och efter varje kontakt med vårdtagare eller livsmedel. Handdesinfektion måste också användas mellan orena arbetsmoment även om arbetsmomenten är hos samma vårdtagare. Exempel på orena arbetsmoment är bäddning, städning och hantering av orent material eller avfall. Handdesinfektion ska också alltid användas efter att du har tvättat händerna med tvål och vatten.

GÖR SÅ HÄR: Kupa handen och fyll med handdesinfektionsmedel, ca 4 milliliter. 1.Fördela över händerna. 2.Bearbeta mellan fingrarna. 3.Gnid mellan fingrarna, handflata mot handflata. 4.Greppa tummen och rotera ner tumvecket. 5.Rotera fingertopparna handflatan 6.Avsluta med underarmarna. Fortsätt gnida tills huden åter känns torr.

Omvårdnad 1 och 2

överförs via fysisk kontakt indirekt kontaktsmitta smitta som punktdesinfektion rengöring av ytor Läs

CENTRALA BEGREPP mikroorganismer små organismer, nästan överallt basala hygienrutiner grundläggande hygienrutiner som ska användas av all vårdpersonal vid kontakt med

Tvål och vatten Att tvätta med tvål och vatten är inte lika nödvändigt som att använda handdesinfektion. Tvål och vatten ska du använda vid kontakt med livsmedel och om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga. Du ska också alltid tvätta händerna med tvål och vatten om du har varit kontakt med diarré, kräkning eller kroppsvätskor.

GÖR SÅ HÄR:

1.Blöt händerna med rinnande vatten.

2.Ta flytande tvål handen.

3.Gnid in tvålen händerna tills den löddrar. 4.Se till att tvålen kommer åt överallt på händerna. Börja med handflatorna och gå sedan vidare till handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och tumgreppen. Avsluta med underarmarna.

Språkutvecklande läromedel med uppgifter på olika nivåer.

Omvårdnad 1 och Omvårdnad 2 är läroböcker för de som utbildar sig till undersköterska eller vårdbiträde. Fokus ligger på ett lättläst språk, centrala begrepp och framtida yrkesroll.

Läroböckerna har en tydlig koppling till kursplanen och är indelade i tre delar som behandlar bakgrund, praktisk omvårdnad och sjukdomar. Kursernas faktatunga innehåll görs begripligt och lätthanterligt. Texten är elevnära och fokus ligger på den framtida yrkesrollen – arbete som undersköterska eller vårdbiträde.

Innehåll

I upptakten till varje kapitel kan eleven läsa om vilket centralt innehåll som behandlas i kapitlet. Även målen för kapitlet presenteras.

Före varje text finns en översikt som gör det lättare för eleven att förstå texten. Tillsammans med översikten finns också textens centrala begrepp presenterade. Innehållet i läroboken kompletterar fakta med fall-

beskrivningar och uppgifter där eleven får goda möjligheter att vara aktiv i sitt lärande och pröva sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med momentet ”Din roll”, där innehållet konkretiseras mot elevens framtida yrkesroll.Centrala begrepp förklaras både i texten och i sammanfattningen sist i kapitlet.

Kostnadsfritt lärarstöd Lärarstödet till respektive bok är webbaserat och innehåller bland annat lektionsplaneringar, förslag på prov med elevsvar och undervisningsfilmer. Filmerna är kopplade till praktiska moment utifrån centralt innehåll och kunskapskrav.

Digitalt extramaterial ingår Omvårdnad 1 och Omvårdnad 2 fortsätter på webben! Här finns facit till alla uppgifter i boken, filmer samt ord- och begreppsövningar.

Omvårdnad 1 Digital

Nu finns Omvårdnad 1 Digital ! Ett heltäckande digitalt läromedel för kursen Omvårdnad 1. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

nok.se/omvardnad

Författare: Klara Ekvall, Maria Fischer, David Nygren Omvårdnad 1 27-45933-5 304 s 339:-

Omvårdnad 1 Digital 27-46306-6 12 mån 149:Omvårdnad 2 27-46266-3 304 s 339:-

1
96 OMVÅRDNAD 97
5.Skölj av tvålen med rinnande vatten. 6.Torka händerna torra med torkpapper eller pappershandduk. Desinfektera händerna enligt instruktionen här bredvid.
2 3
MARIA FISCHER DAVID NYGREN
6868 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

påverka den framtida personligheten.

•Det första året ett barns liv kallade Freud för den orala fasen (0–1 år). Hur undersöker det lilla barnet sin omvärld? Jo, genom att stoppa saker munnen och smaka på dem. Freud menade att barnet får sina lustupplevelser (kopplat till libidon) genom munnen, och att eftersom små barn drivs enbart av detet vill barnet ha tillfredsställelse omgående. Här är relationen till modern viktig, menade Freud. Om mamman inte tillgodoser barnets behov kan barnet få en xering vid den orala fasen. Detta visar sig senare livet genom sådant som är kopplat till det orala, till exempel ätstörningar, nagelbitande och rökning.

•Under den anala fasen (1–3 år) börjar barnet utveckla sin egen vilja och blir medveten om att hen är en egen individ, bland annat genom att barnet förstår att hen kan kontrollera sin egen avföring. Barnet vill också bestämma över andra delar av sitt liv, till exempel om hen ska äta eller bara kladda med maten, om hen ska sova eller hoppa sängen. ”Kan själv” är en vanlig fras hos barn den här åldern, vilket kan leda till en maktkamp med föräldrarna eftersom de sin tur vill vägleda och sätta gränser. Här börjar alltså utvecklingen av överjaget, då barnet genom uppfostran blir medvetet om vilka regler och normer som gäller. Om allt som barnet gör för att testa gränser under den anala fasen trycks tillbaka av föräldrarna, kan barnet få en xering som leder till att hen som vuxen blir antingen överdrivet pedantisk och renlig eller extremt slarvig och rörig. •I den oidipala fasen (3–6 år) förstår barnet att det är skillnad på ickor och pojkar och barnet upplever också sin första förälskelse. Förälskelsen riktas oftast mot föräldern av det motsatta könet och den andra föräldern uppfattas då av barnet som en rival. Den kon ikt som förälskelsen innebär löser sig när barnet inser att det inte går att ”vinna” mot den andra föräldern. Hen identi erar sig nu istället med föräldern av samma kön och könsidentiteten utvecklas. Det vill säga, barnet identi erar sig som pojke eller icka med allt vad det

Psykologi 1

Kopplar till elevernas vardag och framtida yrkesroll

Psykologi 1 tar avstamp i läsarens egna erfarenheter. Eleverna utvecklar en förståelse för sig själva och människorna de möter i sin omvärld och i sin framtida yrkesroll.

Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna själva. Uppgifter och reflektionsfrågor kopplas därför till elevernas verklighet. Exempel och uppgifter kopplade till vård- och omsorgssituationer skapar ett samband mellan psykologiämnet och elevernas framtida yrkesroll. Läroboken passar både elever i gymnasieskolan och vuxenstuderande. Psykologi 1 är baserad på psykologiläromedlet Med nya ögon

Aktuellt innehåll Läromedlet följer kursplanen i Psykologi 1 och innehåller kapitel om psykologins historiska framväxt, stress och socialpsykologi. Läromedlet lyfter också fram de områden där forskningen har gått framåt som mest, såsom kognitiv psykologi och biologisk psykologi.

Psykologi 1 innehåller följande delar: • Känn dig själv

• Psykologins historiska framväxt

• Kognitiv psykologi

• Biologisk psykologi

• Stress

• Socialpsykologi

• Ordlista med förklaringar av centrala begrepp

Bokens första kapitel "Känn dig själv" syftar till att introducera psykologiämnet på ett intresseväckande sätt. Eleverna får bekanta sig med några psykologiska begrepp och träna sig i att analysera en fallbeskrivning.

Språk- och kunskapsutvecklande Psykologi 1 utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vilket innebär att eleverna utvecklar psykologiska kunskaper såväl som det ämnesspecifika språket. Reflektionsfrågor aktiverar elevernas förförståelse och stöttar deras läsför-

ståelse. Centrala psykologiska begrepp förklaras i löpande text samt i en ordlista längst bak i boken. Uppgifter hjälper eleverna att lära in begrepp, tillämpa kunskaper och att kritiskt granska perspektiv och teorier.

Psykologi 1 Digital Ett heltäckande digitalt läromedel för kursen Psykologi 1. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

nok.se/psykologi1

Författare: Marie Almroth, Linnéa Svärd

Psykologi 1 27-46048-5 245 s 339:-

Psykologi 1 Digital 27-46431-5 12 mån 149 :-

MARIE ALMROTH & LINNÉA SVÄRD MARIE ALMROTH & LINNÉA SVÄRD PSYKOLOGI 1 PSYKOLOGI 1 2022-01-03 12:36 2. Psykologins historiska framväxt Det här kommer du att läsa om kapitlet: Från tyst kunskap till vetenskap – om hur psykologin uppkom och utvecklades Psykoanalys – om hur människan påverkas av sin inre värld Behaviorism – om hur människan påverkas av sin yttre värld Humanistisk psykologi – om människan som fri att påverka sitt eget liv Den kognitiva psykologins genombrott – om människans mentala processer 41 PSYKOLOGINS HISTORISKA FRAMVÄXT Barnets utvecklingsfaser Freuds teorier om barnets utveckling återspeglar både personlighetsmodellen med detet, jaget och överjaget och betydelsen av libidon, sexualdriften. Freud delar in barndomen olika utvecklingsfaser Under varje fas tar sig libidon olika uttryck. Det kan uppstå kon ikter kopplat till libidon under en viss fas, till exempel om den förbjuds av omgivningen eller att individen själv trycker bort den på grund av skamkänslor. Sådana här kon ikter kan leda till en xering vid den aktuella fasen. Man bär då med sig kon ikten framåt tiden och det kan komma att
Om sitt eget flitiga cigarrökande lär Freud ha sagt: ”Ibland är en cigarr bara en cigarr.” 52 53
PSYKOLOGINS HISTORISKA FRAMVÄXT
69 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Inom den humanistiska förklaringsmodellen vill man inte förklara varför psykisk ohälsa uppstår utan stället vad som gör att människor inte utvecklar psykisk ohälsa. Den humanistiska förklaringsmodellen skiljer sig alltså ganska mycket från de två förklaringsmodeller som du precis har lärt dig om. Grundtanken inom humanismen är att vi människor har en egen inre kraft att lösa våra egna problem, att vi har en fri vilja och gärna utvecklas samt att vi är goda av naturen men kan göra andra människor illa när de egna behoven inte uppfylls. den humanistiska förklaringsmodellen fokuserar man på vad människor behöver för att må bra och bevara sin hälsa. Sedan 1990-talet kallas den humanistiska förklaringsmodellen också för den salutogena förklaringsmodellen. Ordet salutogen betyder hälsofrämjande. Inom vården används ofta begreppet salutogent förhållningssätt som innebär att fokusera på det friska och det som fungerar bra. För att må bra behöver vi enligt humanismen •få våra mänskliga fysiska och känslomässiga behov uppfyllda •kunna förstå det som händer vårt eget liv •kunna lösa problem som uppstår •känna mening med livet •känna att vi är viktiga för andra människor •uppleva att vi blir accepterade precis som vi är. Vissa personer har bra strategier för att uppfylla sina behov. En bra strategi kan vara att visa värme och omtanke om andra, ge andra bekräftelse och be om stöd när man behöver det. Andra har mindre framgångsrika strategier som stället skapar problem deras relationer till andra människor. En person som blir

frustrerad och arg när hen inte får bekräftelse

till exempel bli avvisande och entlig mot sin omgivning.

leder

utstött, och är

Psykiatri 1 och 2

Läroböcker där faktagrunden är lättillgänglig

AVSLUTNING EN VANLIG DAG SKOLAN Du kommer nu att få möta sju ungdomar under en helt vanlig dag skolan. Oftast vet vi inte vad andra tänker på om de inte säger det. Men just den här uppgiften kan du läsa tankar.

Lisa får panik när andra tittar på henne. Hon har undvikit att prata inför andra klassrummet under alla år skolan. morgon ska hon redovisa inför klassen så hon funderar på att sjukanmäla sig. Kalle känner sig orolig eftersom han ska ha prov psykiatri dag. Han har inte pluggat så mycket som han hade tänkt. Samir tycker inte att något är roligt längre. Han känner sig irriterad på allt och alla – så har det varit hela helgen. För några dagar sedan mådde han bra, men det var innan hans speldator kraschade. Gustav blir skräckslagen när han inser att han har glömt matteboken hemma. Han är säker på att det kommer att sluta en katastrof.

Elin har inte orkat gå till skolan den senaste månaden. Hon är så trött och nedstämd att hon inte orkar gå upp på morgonen. Mebrak kom för sent till skolan morse och har känt sig orolig hela dagen. Hon är rädd för att lärarna ska vara besvikna på henne och att något hemskt ska hända.

Jonatan är orolig inför uppkörningen som han ska göra eftermiddag. Han har misslyckats flera gånger förut.

UPPGIFT Reflektera över hur de här ungdomarna tänker och känner. •Hur rimliga tycker du att deras tankar och känslor är? •Vilka känsloreaktioner tycker du är överdrivna?

ofta till att hen blir ensam

inte en särskilt lyckad strategi. När en person inte känner sig accepterad eller inte accepterar sig själv är det lätt att hen låtsas vara någon som hen inte är. Det kallas för att sätta upp en mask. Masken representerar då idealbilden av hur personen skulle vilja vara. Att leva bakom en mask är inte hållbart längden. Man riskerar att andra människor tycker om masken, men inte vet vem personen innerst inne är. Ibland kan den egna idealbilden dessutom vara orealistisk och omöjlig att nå.

1.Vilka av humanismens grundtankar stämmer överens

När

AVSLUTANDE REFLEKTION

•När är det normalt att må dåligt?

•Hur tror du att människor som har drabbats av psykisk sjukdom påverkas av de olika förklaringarna till psykisk ohälsa som finns inom religion, folktro och vetenskap? •Hur kan du bidra till att minska stigmatiseringen av människor med psykisk ohälsa?

deprimerad – att vara svårt nedstämd, trött och energilös och inte kunna känna glädje under lång tid –ta sig för saker, ibland utan särskild patologisk känsla – sjuklig känsla, psyke – grekiskt ord som betyder själ psykiatriska tillstånd samlingsnamn för olika tillstånd som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos och upplevelser som skapar psykiskt lidande psykiska syndrom/psykiska sjukdomar flera psykiska symtom för en psykiatrisk diagnos, kan också kallas psykiska störningar

psykiska symtom och psykiatriska tillstånd psykiskt välbefinnande rädsla – stark oro som är knuten till självstigmatisering – se sig själv som mindre värd på grund av att man tillhör en viss grupp och tolka andra människors bemötande som en bekräftelse på den egna negativa självbilden stigmatisering – när människor med exempelvis psykisk ohälsa pekas ut som mindre värda av samhället gemenskapen ångest – stark oro som uppstår utan

Psykiatri 1 och Psykiatri 2 är läroböcker som riktar sig till de som utbildar sig till undersköterska eller vårdbiträde.

I läroböckerna utgör fallbeskrivningar och elvens egna reflektioner bryggan från teori till praktik. Språket är elevvänligt och innehållet är fokuserat på elevens framtida yrkesroll.

Innehåll

I upptakten till varje kapitel finns en punktlista med det centrala innehållet. Där finns också en intresseväckande inledning och reflektionsfrågor.

I kapitlet kompletteras fakta med flertalet uppgifter: Förklara, Reflektera och Uppdrag. Varje kapitel avslutas med momentet ”Din roll”, där innehållet konkretiseras mot elevens framtida yrkesroll. I avslutningen finns också en sammanfattning, instuderingsfrågor, en längre avslutande uppgift, en avslutande reflektion och en begreppslista.

Kostnadsfritt lärarstöd

Lärarhandledningarna till Psykiatri 1 och Psykiatri 2 är kostnadsfria och webbaserade. De innehåller:

• Introduktion

• Handledning

• Examination

• Fallbeskrivningar

• Kunskapskort

• Uppdrag

• Skattningsskalor

Digitalt extramaterial ingår

Psykiatri 1 och Psykiatri 2 fortsätter på webben! Här finns instuderingsfrågor, förslag på svar till instuderingsfrågor och övningar.

nok.se/psykiatri1och2

Författare: Christina Forsberg

Psykiatri 1 27-46045-4 260 s 339:-

Psykiatri 2 27-46411-7 304 s 339:-

PSYKIATRI 1 CHRISTINA FORSBERG
26 KAPITEL VAD ÄR PSYKIATRI? 27
kan Det slutändan och alltså Humanistisk förklaringsmodell humanistisk förklaringsmodell salutogent förhållningssätt klientcentrerad terapi
vi sätter upp en mask som döljer våra kommer ingen vi själva.
med dina egna uppfattningar om människors naturliga förmågor? 2.Vilka grundtankar håller du inte med om? Humanismens tre grundtankar: •Människor har en egen inre kraft att lösa sina egna problem. •Människor är goda av naturen men kan göra andra människor illa när de egna behoven inte uppfylls. •Människor har en fri vilja och vill gärna utvecklas. 142 KAPITEL 6 FÖRKLARINGSMODELLER OCH BEHANDLINGSMETODER 143
PSYKIATRI 2
CHRISTINA FORSBERG
Det är en utmärkt elevnära bok som fokuserar på den framtida rollens verklighet.
70 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
BTJ-HÄFTET NR 19, 2022 (OM PSYKIATRI 1)

Funktionsförmåga funktionsnedsättning 1

Funktionsförmåga funktionsnedsättning 2

AVSLUTNING

DIN ROLL Nu när du vet att avsaknaden av representation av funktionsvariationer kan påverka en persons identitetsskapande negativt kan du kritiskt granska den representation som finns miljöerna som du befinner dig i. När det är möjligt kan du också föreslå förändringar så att funktionsvariationer blir Att trä a människor med liknande erfarenheter kan stärka självbilden för personer med funktionsnedsättning och hjälpa dem att forma sin identitet. Det är också viktigt att de får prata om till exempel sexualitet och familjebildning, för att kunna skapa en sexuell identitet och upprätthålla en god sexuell hälsa. Om du ett möte med en patient eller brukare märker att det finns ett behov av stöd och kontakt inom dessa områden kan du ge personen vägledning vart hen kan vända sig, exempelvis till intresseorganisationer, föreningar eller en sexolog. Det kan vara en god idé att ha information om och kontaktuppgifter till verksamheterna som personen kan vända sig till på en anslagstavla eller liknande. Uppmärksamma också din arbetsgivare på att organisationer, föreningar och sexologer kan hjälpa personalen verksamheten med utbildning om olika funktionsnedsättningar och om sexualitet kopplat till funktionsnedsättning. När du möter människor med funktionsnedsättning är det viktigt att du funderar över dina egna föreställningar om sexualitet. Medvetenhet och kunskap om att alla människor har en sexualitet och rätt till sexuell hälsa ger dig bra förutsättningar att tänka normkritiskt och bemöta alla människor med respekt. Att förändra normer är ett gemensamt ansvar för all personal verksamheten och du kan vara med och bidra till öppenhet och acceptans. Ta reda på vilka riktlinjer som finns på din nuvarande eller framtida arbetsplats gällande alla människors rätt till sin sexualitet. Om riktlinjer saknas kan du föreslå att ni ska ta fram sådana. Det första steget är alltid att någon uppmärksammar behovet.

som svårt eller inte accepterat att tala om  302 303

PROVA ATT LEDSAGA EN KAMRAT Att ledsaga och bli ledsagad kräver tillit och förståelse. Genom att öva på båda rollerna kan du förbereda dig för uppdraget och få en djupare förståelse för hur det kan vara att bli ledsagad. Var noga med att lyssna på och respektera varandra.

1.Arbeta par. Utse en ledsagare och en person som inte ska se. Använd en ögonmask eller något som knyts över ögonen på den som inte ska se.

2.Ledsagaren skapar en bana eller tänker ut en väg som ni ska ta er fram på. 3.Ledsagaren leder den icke seende personen genom banan eller längs vägen. Kom ihåg att kommunikation är viktigt. Prata med varandra under övningen. Tänk också på att vara försiktiga när ni tar er fram. 4.Byt roller. Den som var ledsagare får nu prova rollen som icke seende och den icke seende blir ledsagare. 5.Reflektera: •Hur kändes det att ledsaga?

avsexualisering – frånta

Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1 och 2

Erbjuder olika vägar till lärande

Läroböckerna har en tydlig koppling till kursplanerna och är indelade i nio respektive sex kapitel. Böckerna erbjuder olika vägar till lärande, både i text, bild och aktiviteter. Den utmanar eleven i föreställningar om funktion och normkritiskt förhållningssätt. Kursernas innehåll görs i läroboken begripligt och lätthanterligt.

Innehåll

I upptakten till varje kapitel finns en intresseväckande inledning och en tankekarta med kapitlets centrala begrepp.

I kapitlet kompletteras fakta med fallbeskrivningar och många roliga och tankeväckande uppgifter som lockar till lärande, fördjupar förståelsen och förändrar elevernas sätt att tänka. Varje kapitel avslutas med momentet ”Din roll”, där

innehållet konkretiseras mot elevens framtida yrkesroll. I avslutningen får eleven också själv sammanfatta kapitlet med hjälp av bilder. Där finns också en samlad lista över kapitlets centrala begrepp med ordförklaringar, exit-frågor och en sammanfattning i punktform.

Kostnadsfritt lärarstöd Lärarhandledningen är webbaserad och innehåller:

• Introduktion

• Handledning

• Examination

• Bedömningsstöd

• APL

• Begreppskort

• Samtalskort

Barn med synnedsättning Människans främsta sätt att lära sig är genom att imitera, alltså härma och försöka göra som andra gör. Barn med synnedsättning behöver dock uppmuntras att lära sig på andra sätt eftersom de inte ser eller har svårt att tolka andras rörelser och ansiktsuttryck. Som undersköterska eller vårdbiträde kan du komma kontakt med barn med synnedsättning. Du kan hjälpa dessa barn genom att göra rörelser när barnen är precis bredvid och kan känna hur du gör rörelsen. Även om ett barn har en synnedsättning så utvecklas synen fram till 8–10 årsåldern. Det är därför viktigt att barnet under den perioden av livet försöker stimulera synen. Du kan hjälpa till genom att till exempel försöka locka ett barn att använda synen så mycket som möjligt. Det kan du göra genom att se till att det är bra belysning och låta barnet ha färgstarka leksaker med tydliga kontraster.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 riktar sig till de som utbildar sig till undersköterska eller vårdbiträde.

Digitalt extramaterial ingår

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 fortsätter på webben! Här finns checkfrågor, facit till checkfrågor och övningar.

nok.se/funktionsformaga VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Författare: Sandra Aadalen, Emelie Sköld

SUMMERA MED HJÄLP AV BILDER  Använd bilderna nedan för att sammanfatta innehållet kapitlet. Ta hjälp av begreppslistan.
någon hens sexualitet, se hen som icke– person som någon ser upp till
attraktion
män
–önskvärt identitet –
sig
i relation till
representation – förekomst och framställning av någon eller något reproduktiva rättigheter rätten att sexualitet – beteenden, känslor och tankar som förknippas med sex och reproduktion sexuell assistans – stöd för människor med funktionsnedsättning intima situationer eller aktiviteter sexuell hälsa – att må bra sin sexuell identitet – en individs bild av sig själv relation till sexualitet självbild – en individs bild av sig själv tabu – något som uppfattas
och vill likna –
endast kan uppstå mellan
och kvinnor
individens bild av
själv
omgivningen
&
SANDA AADALEN & EMELIE SKÖLD
•Vad
•Vad
•Vilka
Färgstarka leksaker utvecklar synen.
FYSISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 49
•Hur kändes det att inte se och bli ledsagad?
var lätt med att ledsaga/bli ledsagad?
var svårt med att ledsaga/bli ledsagad?
lärdomar tar ni med er från övningen?
48
&
SANDRA AADALEN & EMELIE SKÖLD
Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1 27-46077-5 260 s 339:Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 2 27-46410-0 288 s 339:71

Anatomi & fysiologi 1+2

Elevnära och språkutvecklande

Anatomi & fysiologi 1+2 är en lärobok som täcker båda Anatomi & Fysiologi-kurserna i Vård- och omsorgsprogrammet. Då det är tydligt markerat vilka delar som berör vilken kurs kan boken dessutom även användas av de elever som endast ska läsa kurs 1.

Boken fokuserar på att förklara och befästa begrepp med tydliga illustrationer och språkutvecklande texter. Vi har valt ut just de begrepp som behövs för att förstå kroppens funktioner, så att eleverna kan fokusera på det nödvändiga utan att svämmas över av detaljer.

Innehåll

Varje kapitel börjar med intresseväckande text och en lista över kapitlets viktigaste

begrepp. Därefter möter eleven tillgängliga texter med förklarande illustrationer som befäster begreppen. Texterna varvas med fördjupningstexter och ”kliniska rutor” som kopplar teorin till elevernas framtida vardag. Mot slutet av kapitlet sammanfattas såväl centrala begrepp som väsentliga funktioner i kroppen. Eleverna får också chans att befästa kapitlets innehåll genom avslutande instuderingsfrågor och fördjupningsfrågor.

Kostnadsfritt lärarstöd

Till Anatomi & fysiologi 1+2 ingår en kostnadsfri webbaserad lärarhandledning som stöttar dig i din undervisning.

nok.se/anatomifysiologi

Författare: Fredrik Johansson

Anatomi & fysiologi 1+2 27-46248-9 300 s 339:-

72 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
ANATOMI FYSIOLOGI 1 + 2 FREDRIK JOHANSSON &

Yrkessvenska i vård och omsorg

Förbereder för arbete inom vård och omsorg

Yrkessvenska i vård och omsorg förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier. Genom att kombinera relevanta ämneskunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och färdigheter för att arbeta inom vård och omsorg.

Yrkessvenska i vård och omsorg passar för elever i yrkesförberedande kurser samt elever som läser vård- och omsorgsprogrammet och vårdbiträdesutbildningen. Boken kombinerar yrkeskompetens och svenskkunskaper och passar även för studier på distans.

I bokens tolv kapitel får eleverna en inblick i vårdarbetet både utifrån vårdtagarnas och vårdpersonalens perspektiv. Därefter följer faktatexter om olika aspekter av arbete inom vård och omsorg: vårdetik, psykiatri, omvårdnad, vanliga sjukdomar etc. Till texterna hör läsförståelseuppgifter och ordövningar.

Digitalt extramaterial ingår

Yrkessvenska i vård och omsorg fortsätter på webben! Här finns extramaterial som inlästa texter och webbövningar.

Digitalbok

Yrkessvenska i vård och omsorg finns som digitalbok med webbövningar, inlästa texter, skrivbara pdf:er och ordlistor. Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.

nok.se/vardochomsorg

Författare: Cattrin Hurtig

Yrkessvenska i vård och omsorg

Lärobok 27-45371-5 144 s 199:-

Digitalbok 27-45373-9 12 mån 115:-

Yrkessvenska i barnomsorgen

Kombinerar yrkeskompetenser och svenskkunskaper

Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier inom barnomsorgen. Genom att kombinera relevanta ämneskunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och färdigheter för att arbeta med barn.

Yrkessvenska i barnomsorgen passar för elever som har läst svenska som andraspråk och vill studera vidare mer yrkesinriktat och kan även användas i yrkesförberedande kurser samt av elever som läser barn- och fritidsprogrammet med språkstöd. Boken innehåller tio kapitel som bland annat tar upp ämnen som förskolans lärandeuppdrag, förskolans organisation, barnsäkerhet och personalsamverkan. I varje kapitel får eleverna även reflektera kring frågor som rör vikten av etiskt förhållningssätt samt demokratiska värden.

Till texterna hör läsförståelseuppgifter, ordövningar och enkla skrivuppgifter. Till varje kapitel hör även ett stort antal webbövningar där eleverna får träna ordkunskap och grammatik.

Digitalt extramaterial ingår

Yrkessvenska i barnomsorgen fortsätter på webben! Här finns extramaterial som inlästa texter och webbövningar.

Digitalbok

Yrkessvenska i barnomsorgen finns som digitalbok med webbövningar, inlästa texter, skrivbara pdf:er och ordlistor. Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.

nok.se/yrkessvenska_barnomsorgen

Författare: Louise Sjöstrand Yrkessvenska i barnomsorgen Lärobok 27-45143-8 128 s 199:Digitalbok 27-45145-2 12 mån 115:-

73 YRKESSVENSKA
Se mer av vår utgivning inom yrkessvenska på nok.se/sfi

Pedagogikboken

Fyra

programgemensamma

kurser i en bok

Pedagogikboken innehåller samtliga programgemensamma kurser i ämnet pedagogik: Lärande och utveckling, Människors miljöer, Pedagogisk ledarskap och Kommunikation.

I Pedagogikboken ligger fokus på den framtida yrkesrollen – arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Varje kurs, som utgör en egen del i boken, består av fyra kapitel som följer respektive kursplan. Kurserna är tydligt uppdelade i boken.

I varje kapitel

Faktatexter kompletteras med fallbeskrivningar, reflektionsfrågor, faktafrågor och uppdrag vilket underlättar förståelsen och tydliggör kopplingen mellan teori och praktiskt arbete. Eleverna ges många möjligheter att utveckla förmågan att reflektera över och motivera sina pedagogiska val. Pedagogikboken innehåller även instruktioner av praktiska moment, som hur man planerar, genomför och utvärderar en pedagogisk aktivitet.

Avslutande uppgift

I slutet av varje kapitel finns en examina-

tionsuppgift i tre delar med syfte att underlätta för lärarens bedömning.

Film – Förbered dig på webben

Genom att titta på filmen före varje kapitel får eleven en förståelse för vad kapitlet kommer att handla om. Nya ord presenteras tillsammans med bild vilket ger eleven ett viktigt visuellt stöd.

FYRA KURSER I EN BOK PEDAGOGISKT LEDARSKAP KOMMUNIKATION BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Digitalt extramaterial ingår Pedagogikboken fortsätter på webben! Här finns filmer, tester, facit, ordövningar och ett lärarstöd som bland annat innehåller lektionsmaterial och en detaljerad planering för distansundervisning.

Hälsopedagogik

Fyra delar med olika perspektiv på hälsa skapar ett större sammanhang för eleven

Hälsopedagogik är en ny och modern lärobok för kursen Hälsopedagogik som vilar på den senaste forskningen i ämnet.

Läroboken är indelad i fyra delar som utgör fyra perspektiv på hälsa. Boken innehåller också två separata delar: Källhantering och APL.

Fyra delar

I den första delen, ”Om hälsa” skapas en kunskapsbas och en grund för eleven att stå på. I den andra delen, ”Din hälsa” fokuserar vi framförallt på elevens egen hälsa. Eleven ska genom denna del få insikt om vad som påverkar den egna, men även andras hälsa. I del tre, ”Vår hälsa” ändras perspektivet och eleven ska nu fokusera på andras hälsa. Här är utgångspunkten elevens kommande yrkesroll. I denna del presenteras hälsopedagogiska arbetssätt. I den fjärde och sista delen, ”Allas hälsa”,

ska eleven höja blicken och se hälsa ur ett samhällsperspektiv och på en organisatorisk nivå. Här läggs fokus på folkhälsa och folkhälsoarbete. I denna del ska eleven utveckla förmågan att se och kritiskt granska hur samhället organiseras utifrån ett folkhäsoperspektiv.

Innehåll

Boken är kunskapsstöttande och lätthanterlig. Den innehåller många faktafrågor, reflektionsfrågor, uppdrag, fallbeskrivningar och fördjupningar, vilka underlättar förståelsen och tydliggör kopplingen mellan teori och praktik.

Extramaterial Kapitelfilmer, facit och lärarstöd.

nok.se/pedagogikboken

Författare: Louise Sjöstrand Pedagogikboken Lärobok 27-45571-9 352 s 559:-

Författare: Malin Nyberg Hälsopedagogik Lärobok 27-45943-4 319

MALIN NYBERG LOUISE SJÖSTRAND LÄRANDE OCH UTVECKLING MÄNNISKORS MILJÖER PEDAGOGISKT LEDARSKAP KOMMUNIKATION
s 339:nok.se/halsopedagogik
LÄRANDE OCH UTVECKLING MÄNNISKORS MILJÖER 74

PEDAGOGISKT ARBETE

Pedagogiskt arbete

Fyra delar med olika perspektiv på arbete i pedagogiska verksamheter

Pedagogiskt arbete är en ny, modern och praktiknära lärobok för inriktningskursen pedagogiskt arbete som har fokus på elevernas kommande yrkesroll och praktiska arbete.

Läroboken har en tydlig koppling till kursplanen och är indelad i fyra delar som behandlar olika perspektiv på pedagogiskt arbete. Målen för ämnet och kursens centrala innehåll behandlas holistiskt och återkommande i de olika delarna. Fokus ligger på utförande av arbetsuppgifter eftersom kursen är tydligt kopplad till yrkesrollen. Boken innehåller också två separata delar: källhantering och arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Fyra delar Eleven introduceras i den första delen till vad ämnet pedagogiskt arbete är och innehåller, och vad ett yrkeskunnande är och innebär i pedagogiska verksamheter. Den innehåller också det historiska perspektivet på och framväxten av olika pedagogiska verksamheter i Sverige.

I den andra delen får eleverna lära sig om omsorgsarbete, inkluderande arbete och att organisera vanligt förekommande arbetsuppgifter i pedagogiska verksamheter. Här får eleverna en förståelse för rutinbaserade omsorgsmoment som är viktiga för att verksamheten ska fungera och för att

barnen ska må bra och utvecklas.

I den tredje delen får eleverna lära sig om undervisning, lärande och lek. Eleverna får kunskaper om hur lärandemiljöer kan organiseras och hur undervisning kan bedrivas i olika verksamheter. I denna del läggs även stort fokus på barns lärande i leken, olika lekteorier och hur leken kan stödjas.

I den fjärde delen behandlas arbetsmiljö och barnsäkerhet ur två perspektiv, dels säkerhet i arbetet för pedagogerna, dels säkerhet för barnen. Här får eleverna kunskaper om arbetsmiljöarbete, lagstiftning och vad som behövar göras för att barn och personal ska vara trygga och säkra i våra pedagogiska verksamheter.

Innehåll

Boken är kunskapsstöttande och lätthanterlig. Den innehåller många faktafrågor, reflektionsfrågor, uppdrag, fallbeskrivningar och fördjupningar, vilka underlättar förståelsen och tydliggör kopplingen mellan teori och praktik. Många av uppdragen går att genomföra och koppla till apl eller fältstudier.

Förförståelse

På webben finns kapitelfilmer. Filmen ger eleven en individuell förförståelse för vad kapitlet ska komma att handla om. Nya ord presenteras tillsammans med bild vilket ger eleven ett viktigt visuellt stöd. I läroboken finns sedan ett helt uppslag per kapitel där läraren genom introduktion, mål och inledande reflektion kan arbeta med att skapa en gemensam förförståelse.

Extramaterial

Kapitelfilmer, facit till lärobokens uppgifter Besvara, lärarstödet innehåller självtester med facit, handledning och uppgifter.

nok.se/pedagogisktarbete

Författare: Malin Nyberg

Pedagogiskt arbete 27-46198-7 304 s 339:-

75 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta undervisningstips skrivna utifrån författarens personliga erfarenheter och med vetenskaplig förankring. En Inputbok går att använda direkt i din undervisning och lämpar sig väl för kollegialt lärande. Läs mer om böckerna på nok.se/input.

Input

Programmera i teknik

Författare: Martin Blom Skavnes, Staffan Melin

ISBN: 27-44869-8 Sid: 152 Pris: 279:-

Input Creative Writing

Författare: Kevin Frato ISBN: 2745508-5 Sid: 120 Pris: 279:-

Input

Teaching Reading Comprehension Strategies

Författare: Kimberly Norrman

ISBN: 27-44423-2 Sid: 102 Pris: 279:-

Input Språkutvecklande SO-undervisning

Författare: Maria Wiksten, Björn Kindenberg ISBN: 27-44162-0 Sid: 184 Pris: 279:Studiehandledning 27-44652-6, 32 s, 89:-

Input Bedömning av elevtext

Författare: Anne Palmér, Eva Östlund-Stjärnegårdh ISBN: 27-44214-6 Sid: 172 Pris: 279:-

Input Webbaserad alfabetisering

Författare: Ivana Eklund ISBN: 27-44539-0 Sid: 74 Pris: 279:-

Input Grammatikundervisning

Författare: Sara Lövestam ISBN: 27-44564-2 Sid: 118 Pris: 279:-

Input Språkutvecklande NO-undervisning

Författare: Björn Kindenberg, Maria Wiksten ISBN: 27-44649-6 Sid: 216 Pris: 279:-

Input

Läskompetens

Författare: Åsa Edenfeldt ISBN: 27-44558-1 Sid: 222 Pris: 279:-

Input

Escape room i undervisningen

Författare: Camilla Askebäck Diaz, Ulrica Elisson Grane

ISBN: 27-45917-5 Sid: 120 Pris: 279:-

Teaching Reading Comprehension Strategies – in the language classroom Kimberly Norrman Kevin Frato – a Classroom Guide ”Natural motivation to improve language skills” Creative Writing nödvändig handallt 2007 på Komvux/sfi Eskilstuna. Ivana arbetar som lärare på studieväg kurs alfabetisering Webbaserad alfabetisering Ivana Eklund Webbbaserad alfabetisering Ivana Eklund Fö u skape åk g mål A Hög fö än ing E n on S tn g Språkutvecklande NO-undervisning Björn Kindenberg Maria Wiksten – strategier och metoder för högstadiet Språkutvecklande SO-undervisning M ard Björn Kindenberg Input
Vi har fler Input-böcker! Läs mer på nok.se/input 76 KOMPETENSUTVECKLING

Explicit ordundervisning

– för andraspråkselever

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Ett systematiskt ordarbete är därför centralt i undervisningen av nyanlända skolelever. Boken ger exempel på planering och metoder för arbete att utveckla elevernas ordförråd relaterat till skolans alla ämnen.

Boken Explicit ordundervisning – för andraspråkselever riktar sig främst till lärare som arbetar med nyanlända ungdomar i gymnasieåldern men även grundskollärare och lärarstudenter kan ha nytta av boken. För nyanlända ungdomar finns det inte tid att invänta en spontan utveckling av språkförmåga och ordförråd utan man måste på en gång börja arbeta metodiskt med språket och utnyttja den tid som står till buds. Forskningen pekar på att ordförrådets storlek korrelerar med framgång i skolan och boken ger stöd i hur man genom undervisningen kan främja en effektiv utveckling av ordförrådet och språkkunskaperna generellt.

Ordundervisning och ordcykel För att det ska bli tillräckligt god fart på ordinlärningen och därmed också på kunskapsutvecklingen i de olika ämnena är

det viktigt att ägna sig explicit och systematiskt åt ordundervisningen. I boken presenteras en konkret och utprövad arbetsmodell som är särskilt inriktad mot just ordundervisning som kallas ordcykeln. Den innehåller fyra steg: urval av ord, introduktion, test och återkoppling. I boken finns en utförlig beskrivning av alla steg samt förslag på hur du som lärare kan gå till väga rent konkret.

Kollegialt lärande

Ordinlärningen stöds av kollegiala samarbetsformer mellan lärare i olika ämnen. Sådana samarbeten är betydelsefulla för samsyn och samförstånd i arbetslaget, och ökar också möjligheterna för en långsiktig och tidsekonomisk inlärning för eleverna. I boken läggs fokus på hur ordarbetet kan fungera som ett stöd i kollegiet.

Undervisningsnära aktiviteter

Varje kapitel i boken avslutas med reflektions- och diskussionsfrågor och i vissa kapitel finns också förslag på undervisningsära aktiviteter vilket gör att boken lämpar sig perfekt för kompetensutveckling både för enskilda lärare och i arbetslaget. Till boken hör extramaterial med utskriftsbara pdf:er med exempelplaneringar och tester.

Målspråket i klassrummet

– en handbok för lärare i moderna språk

I denna handbok hittar du allt som behövs för att du och dina elever ska tala franska, spanska eller tyska i klassrummet redan från start. Boken ger dig de argument som krävs och de didaktiska verktyg som behövs för att förverkliga kommunikation på målspråket.

Författare: Maria Lim Falk och Tomas Riad Input Explicit ordundervisning 27-46224-3 200 s 279:-

Input

Målspråket i klassrummet

Författare: Birgitta Hellqvist, Nicolas Manuguerra ISBN: 27-45960-1 Sid: 132 Pris: 279:-

77 KOMPETENSUTVECKLING

Studiestrategier i gymnasiet För undervisning och lärande

Den här handboken presenterar konkreta verktyg som är lätta att komma i gång med – verktyg som både rustar eleverna att nå sin fulla studiepotential och samtidigt förbereder dem för fortsatta studier på högskolenivå. Till varje strategi finns övningar och exempel på hur undervisningen explicit kan läggas upp inom den ordinarie undervisningen samt frågor för kollegial reflektion och diskussion kopplad till undervisning och verksamhet.

Som helhet är Studiestrategier i gymnasiet en användbar och lärorik bok; framför allt blir jag berörd av författarnas starka patos för alla de elever och studenter som skulle klara sina studier med hjälp av fungerande strategier.

BTJ-HÄFTET NR 15, 2022

UVK som referensbibliotek för lärare

– allt din skola behöver

Natur & Kultur har tillsammans med flera av landets forskare inom utbildningsvetenskap tagit fram en serie böcker för den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. UVK består av åtta antologier i både tryckt och digitalt format och innehåller de grundläggande kunskaper och färdigheter som lärare behöver. Serien fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Dessa åtta antologier ger din skola ett heltäckande referensbibliotek, läs mer om böckerna på nok.se/uvk.

Paketpris 1349:Läs mer på nok.se/uvk
Författare: Diana Storvik, Heidi Wåxberg Studiestrategier i gymnasiet 27-46162-8 200 s 249:-
78 KOMPETENSUTVECKLING

NY!

Att skapa en tillgänglig lärmiljö Högskolepedagogens handbok

Författare: Anna Jälknäs, Heidi Wåxberg ISBN: 27-46343-1 Sid: ca 150 Pris: 275:-

Resiliens i skolan Främja och träna välbefinnande

komma sig att så många hoppar av sina gymnasiestudier? Vilka överkrav har dessa ungdomar mött och vad kan vi göra förebyggande syfte för att ge alla elever chansen till en god utbildning?

är leg. psykolog, handledare och utbildare,

Författare: Kristina Bähr ISBN: 27-46066-9 Sid: 240 Pris: 239:-

Den här boken ger en bild av hur elever med autism, adhd och andra funktionsnedsättningar upplever sin skoldag, och hur vi genom en tydliggörande pedagogik kan ge dem bättre förutsättningar att lyckas. Författarna visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever, med eller utan diagnos. Det kan handla om att ge tydliga svar på viktiga frågor, som vad eleverna ska göra, hur etc. Det kan också handla om att intryckssanera klassrum och andra miljöer, visualisera viktiga begrepp, strukturera lektioner på ett tydligt sätt och erbjuda rätt hjälpmedel.

Många av de metoder som presenteras boken är lätta att komma igång med och fungerar på generell nivå, med en hel klass eller alla elever på en skola. Andra kan ta mer tid att implementera men kan ge stor utdelning på sikt, exempelvis för skolnärvaro och betygsresultat. Boken visar hur en tydliggörande pedagogik kan bidra till ett ökat lugn och frigöra både tid och energi, vilket gör det lättare att se de elever som behöver mer stöd. Denna praktiska handbok vänder sig till lärare, specialpedagoger och elevhälsoteam inom såväl praktiskt som teoretiskt gymnasium. Även högstadielärare, föräldrar och andra som träffar ungdomar kan ha nytta av boken.

handledare och utbildare, bland annat på Specialpedagogiska universitet.

ANN LINDGREN är gymnasielärare med lång

Utmärkt lärare Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit

Författare: Jan Håkansson, Daniel Sundberg ISBN: 27-46129-1 Sid: ca 300 Pris: 335:-

undervisa de elever som är svårast att nå, men som behöver skolan som mest. Den skulle fungera lika

Autism och ADHD i gymnasiet Tydliggörande pedagogik

»Äntligen! Boken är utmärkt det kollegiala lärandet förhållningssätt och som en ovärderlig samling verktyg för en tillgänglig undervisning.« Specialpedagog och förstelärare Polhemsskolan gymnasium, Lund Sverige läsa!« Uppsala yrkesgymnasium

Hur ser vi till att alla som studerar vuxen ålder får en chans att lyckas sina studier? en grupp vuxenstuderande kan det finnas personer med annat modersmål än svenska, med språkliga sårbarheter eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism eller adhd. Den här boken ger en bild av hur de kan uppleva sin studievardag och visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra fler situationer och uppgifter begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla, med eller utan diagnos.

Utmanande frågeställningar Fördjupa och vässa dina elevers lärande

Författare: Martin Renton ISBN: 27-81780-7 Sid: 264 Pris: 275:-

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning Ett specialpedagogiskt perspektiv

Författare: David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren, Anna Sjölund ISBN: 27-82468-3 Sid: 208 Pris: 249:-

Tydliggörande pedagogik kan handla om att ge tydliga svar på viktiga frågor, som vad eleverna ska göra, hur, när och med vem. Det kan också handla om att intryckssanera klassrum och andra miljöer, visualisera viktiga begrepp, strukturera lektioner på ett tydligt sätt och erbjuda rätt hjälpmedel. Många av de metoder som presenteras boken är lätta att komma igång med och fungerar på generell nivå, med en hel grupp eller med alla studerande på en skola. Andra kan ta mer tid att implementera men ge stor utdelning på sikt och göra betydande skillnad de studerandes liv. Denna praktiska handbok vänder sig till lärare, skolledare/ rektorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och alla andra som är verksamma inom kommunal vuxenutbildning, sfi, folkhögskola, yrkeshögskola och andra former av vuxenutbildning.

Författare: Annelie Karlsson, David Edfelt, Ann Lindgren, Lena W. Henrikson

ISBN: 27-82912-1 Sid: 220 Pris: 239:-

För dig som är lärare, för dina elever och deras föräldrar

Autism
ADHD gymnasiet David Edfelt Annelie Karlsson Ann Lindgren Anna Sjölund Edfelt Karlsson Lindgren Sjölund TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK
Autism och ADHD i gymnasiet
och
beskriver metoden likväl som boken. Författarna lyckas balansera perfekt mellan teorier och det konkreta. Tydliggörande pedagogik kan jag direkt använda mitt arbete med elever behov av stöd. Äntligen en konkret bok som vänder sig direkt till vuxenutbildningen!« Susanna Meshesha Specialpedagog och utbildningsledare
ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV ANNELIE KARLSSON är specialpedagog och rektor med och gymnasiesärskolan.
erfarenhet inom verksamhetschef och arbetsnedsättningar sysselsättning, På nok.se/tydliggorandepedagogikivuxenutbildning nns Foto: Patrick Gladh Foto: privat Foto: Carola Björk Foto: Anders Henrikson Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning Tydliggörande pedagogik vuxenutbildningen Annelie Karlsson David Edfelt Ann Lindgren Lena W Henrikson Karlsson • Edfelt Lindgren Henrikson HÅKANSSON & SUNDBERG UTMÄRKT SKOLUTVECKLING Utmärkt lärare Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit JAN HÅKANSSON & DANIEL SUNDBERG
NY!
KOMPETENSUTVECKLING

Titelregister

A

Anatomi & fysiologi 1+2 72

Att skapa en tillgänglig lärmiljö 79 Autism och ADHD i gymnasiet 79

B

Bedömning av elevtext 76

C

Caminando 24

C’est génial ! .................................28 Ciao! 35 Creative Writing 76

D

Digilär Engelska 20

Digilär Franska 31

Digilär Historia 36

Digilär Idrott och hälsa 66 Digilär Italienska 35

Digilär Naturkunskap 65

Digilär Religionskunskap 41

Digilär Samhällskunskap 39

Digilär Spanska 26

Digilär Svenska ...............................9 Digilär Tyska 34

E

Echo 5 och 6 18

Emerich är mitt namn 37

Engelsk ordbok 22 Escape room i undervisningen 76 Escucha! 27 Explicit ordundervisning 77

F

Filosofi Digital 48 Fixa genren 10 Fixa grammatiken 10 Fixa svenskan .................................8

Formler och Tabeller 59 Framåt 13

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 71 Fysik 1 och 2 Digital 62 Fördel 11 Företagsekonomi 1 och 2 Digital 50

G

Génial 30

Get in Shape 22 Gilla svenska 12 Gilla svenska Digital 12 Grammatikundervisning 76 Gula idéer sover lugnt 48 Gymnasiearbetet 43

I

H

Heureka! 60

Heureka! tidigare upplaga och Basåret 61 Historia 1a1 38 Historiska kvinnor 38 Hälsopedagogik 74 Högskoleprovet 67

Idéer och skapande 38 Insikt Biologi 64 Insikt Biologi 1 och 2 Digital 64 Insikt Naturkunskap 65 Interaktionskort för SFI 15

K

Källor & källkritik 38

L

Levanders psykologi 44 Leyendo 27 Lär dig – Läs 15 Lär dig – Ord 15 Läskompetens 76

M

Matematik 5000+ 54 Med nya ögon 46 Mitt UF-företag 51 Mitt UF-företag Entreprenörskap Digital 51 Modern retorik 10 Mål 13 Målspråket i klassrummet 77

N

Natürlich 3 & 4 32 NOKflex Code 57 NOKflex Matematik 56

O

Omvårdnad 1 och 2 68 Omvärldskunskap 42

P

Pedagogikboken 74 Pedagogiskt arbete 75 Pictogloss 30 Privatjuridik Digital 53 Privatjuridik för gymnasiet 52 Programmera i teknik 76 Psykiatri 1 och 2 70 Psykologi 1 69 PULS Fokus 59 Punkt ..............................................6

R

Reading Room 22 Reaktion Kemi 63 Reaktion Kemi 1 och 2 Digital 63 Religion 1 – för gymnasiet 40 Resiliens i skolan 79 Rivstart 14

S

Samhällskunskap på lätt svenska 42 Sociologi Digital 49 SOL 4000 Fokus 42 Spot on 21 Språkutvecklande NO-undervisning 76 Språkutvecklande SO-undervisning 76 Studiestrategier i gymnasiet 78 Summit 58 Svenska ordböcker 10

T

Tackla 10 Teaching Reading Comprehension Strategies 76 The English Handbook 22 Trampoline – franska inför Moderna språk 3 23 Trampolín – spanska inför Moderna språk 3 23 Trampolin – tyska inför Moderna språk 3 23 Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning 79

U

Utmanande frågeställningar 79 Utmärkt lärare 79

V

Vamos a leer 27 Vardagssvenska 13 Vägar till SO 42

W

Webbaserad alfabetisering 76 Y

Yrkessvenska i barnomsorgen 73 Yrkessvenska i vård och omsorg 73 Ö

Öva svenska 15

80 TITELREGISTER

Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov.

Rådgivning, demo eller skolbesök? Hör av dig till oss så hjälper vi till att hitta läromedel och kompetensutveckling som passar just er – tryckt, blended eller heldigitalt.

Sofia öfström

Kundansvarig Läromedel: Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten 076-307 31 69 sofia.lofstrom nok.se

Christoffer Ahl

Kundansvarig Läromedel: norra Stockholm samt Uppsala 076-546 86 71 christoffer.ahl@nok.se

Magnus Pettersson

Kundansvarig Läromedel: Stockholm stad, södra Stockholm och Gotland 076-546 87 07 magnus.pettersson@nok.se

Christin Nordberg

Kundansvarig Läromedel: Värmland, Örebro län, Östergötland och Sörmland 072-538 81 91 christin.nordberg@nok.se

Sofie lmström

Kundansvarig Läromedel: Västra Götaland, Halland och Jönköpings län 070-221 83 93 sofie.almstrom nok.se

Beställ!

Beställ och/eller få fördjupad produktinformation på nok.se Avtalskund: Har din skola/kommun återförsäljaravtal? Beställ direkt via er läromedelsdistributör för att erhålla upphandlad avtalsrabatt. Privatkund: Beställ på nok.se

Anne Öhlander

Kundansvarig Läromedel: Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län 070-271 60 75 anne.ohlander@nok.se

Priser

Priserna gäller till och med 31/12 2023 och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. Fullständi a f rs l nin s illkor finns nok.se/villkor

Pontus Kipowski

Kundansvarig Högskola/ Universitet och företag 073-675 54 74 pontus.kipowski@nok.se

Catharina Frischenfeldt-Bååth Försäljningschef

Läromedel och Akademi catharina.baath@nok.se

Kundsupport

Vill du ha råd eller behöver teknisk support? Vi på kundsupport hjälper dig!

E-post: kundsupport@nok.se Telefon: 08-453 87 00

Supportguider och hjälp: support.nok.se

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser stipendier och stöd i ger ordet till er

ISBN: 9789127464056
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.