Aarstider

Page 1Välkommen åter, snälla sol, som jagat nordanvinden, nu har du sovit se’n i fjol och vaknar röd om kinden. Värm upp vår jord, så växer råg och fyller bondens lada, värm sund och vik och vind och våg så få vi gå och bada. Välkommen åter, snälla sol, lys över land och vatten, nu klingar sång, nu stäms fiol, nu dansas hela natten. August Strindberg (1849-1912)

1


Eg ser deg i de blomar små Eg ser deg i den himmel blå Som speglar seg i bekk og å i rake trær i bregner mjuke i siv som svaier i hvite svaner Eg ser deg overalt.

2


Kaupanger

3


Elvane møtest, frü kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snüvar ikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no! Olav H. Hauge (1908-1994)

4


L책tefossen og Skarsfossen

5


Hamnes, Lofoten

6


Hvert liv er en regnbue Jeg s책 det klart i dag den gode sol og regnet, livsviljen i hvert 책ndedrag. Kjell Sandvik (1929-1992)

7


Og 책, som soli lognar trygg som varmeflaum om barm og rygg!

8


Efjord, Ofoten

Og gjennom all den milde dag det mjuke, salte havsens drag! Arne Garborg (1851-1924)

9


Norangsdalen

Det er ingen lykke s책 stille som den: i sommerens land

10


ü følge den sti du aldri har vandret men likevel kan. Arne Paasche Aasen (1901-1978)

11


Live er mold; Det angar bjørk og hegg. Solguden står og snur sin blanke skive smilande mot vår jord. Og legg sitt perspektiv av æve over live. Jan-Magnus Bruheim (1914-1988)

12


Blomberg, Geirangerfjord

13


Preikestolen

14


Staa vakt om naturen! Slaa angrepet ned! DĂŚm op mot de hissige hjerner! La fjellvidda hvile i soldagens fred i drys av de evige stjerner! Theodor Caspari (1853-1948)

15


Samme sol ville heve havet mot himmelen, dråpe for dråpe. Men veien var lang og vannet fikk hjemve, samlet seg til seilende berg, delte seg opp i dråper. og styrtet mot jorden tilbake til blomster, tilbake til bølger, båret av torden og veivist av lyn og egen tyngdes lydige vinger. Herman Wildenvey (1885-1959)

16


Geirangerfjord

17


Kjerag, Lysefjorden

18


Lengst ute mot randen av morgenens lys hadde jeg løftet mine hender og alle morgener var sunket i denne morgen der alt üpnet seg mot Begynnelsen som var i mine hender Kjell Heggelund

19


Dette var noen sider fra boka Bestill p책: www.naturkultur.no


Dette var noen sider fra boka Bestill p책: www.naturkultur.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.