Naturkompaniet 365 2014 #1

Page 20

DUELLEN

Maxa eller meditera? Båda två söker sig till naturen för att finna ett lugn. Men de väljer helt olika vägar för att nå sitt mål. text gabriel arthur ILLUStRAtION k alle mattsson

MULtisport LoUisE KjELLbErg är en av skribenterna på den populära Multisportbloggen. Hon och kompisen Sara Rydefjärd bloggar om sin träning under namnet ”Ute är inne”. Louise och Sara är inte multisportare i or­ dets vanliga bemärkelse, även om de siktar på att ställa upp i Åre Extreme Challenge nästa år. I stället består deras multi­ sportande i att de håller på med flera akti­ viteter parallellt – och tränar väldigt hårt. – På somrarna blir det mycket Louise KjeLLberg

20  vinter 2014

kajakpaddling, både träning och täv­ ling. På höst, vinter och vår kör jag flera löppass i veckan, klättrar inomhus och styrketränar. Och en hel del annat också, allt från yoga till att bada isvak utan bas­ tu. Jag gör upp en träningsplan och för­ söker hinna med minst fem pass i veckan, berättar Louise Kjellberg. Att röra på sig har alltid varit en själv­ klarhet. Louise arbetar som sjukgym­ nast på tjejgymmet Rosa Skrot och har en bakgrund som simmare och dansare. Men för några år sedan började hon söka sig utomhus för att träna. – Jag har insett att jag mår väldigt bra

av att träna ute. Det får mig att både känna mig frisk och stark, och samtidigt lugn och avstressad. Och det är härligt att följa årstiderna! Hon beger sig gärna till skärgården eller fjällen. Men den mesta träningen sker i naturen runt hörnet. – Jag bor på Södermalm i Stockholm och även fast det är mitt i stan, så hittar man många fina naturområden i närheten. Att paddla runt i Stockholm är hur vackert som helst även när man är väldigt foku­ serad. Och när jag springer riktigt jobbiga intervaller i backe, så väljer jag en plats där det är fin utsikt för att få njuta lite. 365 naturkompaniet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.