Språk i arkivet

Page 250

Sekundærlitteratur

Lönngren, Tamara. 2015b. ««Друг и помощник человечества»: Переписка норвежского слависта Олафа Брока.» Вестник Альянс-Архео, вып. 12, Москва-СПб. Lönngren, Tamara og Natalia Khobzey (red.) 2018. The Slavic World of Olaf Broch. Lviv: Shevchenko Scientific Society; University of Oslo, Nationial Aca­ demy of Sciences of Ukraine; Institute of Ukrainian Studies of I. Krypyakevich. Miljukov, Paul. 1916. «Russland og Europa.» Samtiden 1916. Myklebost, Kari A. 2017. «Drømmen om det frisinnede Russland.» Ottar. Norge og Russland: Et særegent naboskap. 1-2017, No. 314. Myklebost, Kari A. 2018a. «Olaf Broch – Ambassador for the Slavic World in Norway.» The Slavic World of Olaf Broch, redigert av T. Lönngren og N. Khobzey, 132–142. Lviv: Shevchenko Scientific Society; University of Oslo, Nationial Aca­ demy of Sciences of Ukraine; Institute of Ukrainian Studies of I. Krypyakevich. Myklebost, Kari A. 2018b. «Олаф Брок и его книга “Диктатура пролетариата”. История написания и резонанс.» Диктатура пролетариата (перевод с норвежского), сост. Леннгрен, Т., 18–33. Москва: Изд. им. Сабашниковых. Myklebost, Kari A. 2020. «The Russian Revolutions of 1917 and the Norwegian Slavist Olaf Broch.» The Russian Revolutions of 1917: The Northern Impact and Beyond, redigert av Kari A. Myklebost, J.P. Nielsen og A. Rogatchevski. Boston: Academic Studies Press. Mønnesland, Svein. 2009. «Olaf Broch.» Norsk biografisk leksikon. https://nbl.snl.no/Olaf_Broch (Lest 03.03.2019) Nielsen, Jens Petter. 1991. «Ønsket tsaren seg en isfri havn i nord?» Historisk tidsskrift 4:604–621. Nielsen, Jens Petter (red.) 2014. Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814–1917. Oslo: Pax forlag. Stang, Christian S. 1961. «Minnetale over Professor Olaf Broch holdt i Akade­ miets fellesmøte 24. mars 1961.» Årbok fra Det norske videnskaps-akademi. Ved professor Olaf Brochs bortgang. Oslo: Det norske videnskaps-akademi. Svendsen, Åsmund. 2013. Halvdan Koht.Veien mot framtiden. En biografi. Oslo: Cappelen Damm. Teterevleva, Tatajana. 2004. «Russiske emigranter i Norge fra 1917 til 1930årene.» Norge-Russland. Naboer gjennom 1000 år, redigert av Daniela Büchten et al., 304–317. Oslo: Scandinavian Academic Press. Vekovisjtsjeva, S.N. og G.T. Khukhuni. 2013. «F.F. Fortunatov: Mezjdu dvumja paradigmami.» Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Serija: Lingvistika. No. 6, 2013, 13–19. Vogt, Carl Emil. 2007. Nansens kamp mot hungersnøden i Russland 1921–23. Oslo: Aschehoug & Co. Vogt, Carl Emil. 2011. Fridtjof Nansen: mannen og verden. Oslo: Cappelen Damm.

250