Näringsliv 3 2012

Page 1

Länets ledande affärsmagasin w w w . n a r i n g s l i v. t o nummer 3.2012 | Pris: 35 kr

teknik Ny norsk färgglad minidator 7

Sidan 16-1

Jonas Arnström är vd för börsbolaget Stjärna Fyrkant i Sundsvall

NOTERAD LEDARE Sidan 6-9

Mia låter hjärtat styra karriären sidan 20-21

Löneförhandla med dig själv Sidan 12-13


Vill Villdu dubli bligranne granne med med ICA? ICA? ICA Fastigheter ettavav avSkandinaviens Skandinaviensstörsta störstafastighetsbolag fastighetsbolag ICA Fastigheterärärett ett Skandinaviens största fastighetsbolag inom handel. 500 000 m2 inom aktivtförvaltar förvaltaroch ochhyr hyrinin22500 500000 000m2 m2 inom handel.ViViäger, äger,aktivt aktivt förvaltar och lokalyta för ICAs verksamhet investerar lokalyta för ICAs verksamhetoch ochinvesterar investerarii nybyggnation inybyggnation nybyggnation av lokalyta för ICAs verksamhet och avav butiker. butiker.

mest attraktiva platserna anlägger attraktivaplatserna platsernai ilandet i landet landetanlägger anläggeroch ochutvecklar utvecklar PåPå dede mest attraktiva utvecklar ICA FastigheterSverige Sverigesåsåkallade kallade”Retail ”RetailParks”. Parks”.Det Detär ärhandelshandelsParks”. Det är handelsICA Fastigheter med volymhandelsbutikerii nära inära näraeller ellerdirekt direktanslutning anslutning platser med volymhandelsbutiker platser med volymhandelsbutiker direkt anslutning ICA Stormarknadeller ellerICA ICAKvantum. Kvantum.Konceptet Konceptetkallar kallar Maxi ICA Stormarknad eller ICA Kvantum. Konceptet tilltill enen Maxi ICA Stormarknad kallar Goda Grannar bådestarka starkarikstäckande rikstäckandekedjeföretag kedjeföretagoch och Goda Grannar -- både starka rikstäckande vi vi Goda Grannar - både kedjeföretag och lokalabutiker butiker- -Lokala - Lokala LokalaVärldsmästare. Världsmästare. framgångsrikalokala lokala butiker Världsmästare. framgångsrika Maxi ICA Stormarknad Härnösand bygger en MaxiICA ICAStormarknad Stormarknadii iHärnösand Härnösandoch ochgör gör NuNu bygger vi vi enen Maxi och gör plats för 4 000 Grannar. Vill du bli granne med ICAMaxi kvm Goda Grannar. Vill du bli granne med ICA Maxi plats för 4 000 kvm Goda Grannar. Vill du bli granne med ICA Härnösand? Välkommen attringa ringa Charlotte Johansson Maxi Härnösand? Välkommen att Charlotte ringa Joakim Gillman Härnösand? Välkommen att Johansson telefon: 072-743 telefon: 021-19 476708 påpå telefon: 072-743 67 6363 Vi Vi ses! ses! Vi ses!

Härnösand.indd 1 Härnösand.indd 1

Vår servicevilja är stor! Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet och servicegrad på utförda tjänster. Det kan med trygghet ske genom vår välutbildade personal och vår moderna maskinpark. Vi erbjuder flexibla och effektiva lösningar som skräddarsys efter kundens behov.

2010-11-08 10:17:59 2010-11-08 10:17:59

Över 50 år i det norrländska näringslivets tjänst!

Ekonomirapporten: - 22 grader, 18 m/s

Ett toppförsök nu kräver en erfaren partner. Vi på Norrlandsfonden har i över 50 år – oavsett konjunktur – följt med norrländska företag till framgång. Det tänker vi fortsätta med.

VÅRA TJÄNSTER:

· · Högtr ycksrengöring · Kemisk systemrengöring Asbestsanering · Avfallshantering · Golvslipning ng lästri Sandb · ing Rörlin · ålning · Rostskyddsm Kolsyreblästring · Mögelsanering · Oljesanering ar · Säkerhetsrådgivare · TV-inspektion · Vatten · Slamsugning · Avloppsspolning • Takmålning även utför Vi · ing blästr Vatten · ger balkon r och bilning • Vacuumsanering · Renovering av fasade till vattentorn diverse specialbeläggningar allt från fasader

Mejselvägen 11, Sundsvall JOURNUMMER 060 -13 27 50 060 - 64 47 90, www.corvara.se

www.norrlandsfonden.se


Innehåll April 2012

Ledare

Risk tappa fokus i jakten på beröm Dagen F närmar sig. Den 23 april släpper Svenskt Näringsliv sin lista över företagsklimatet i länets 290 kommuner. För varje år som går tycks rankingen få mer uppmärksamhet, inte minst på kommunernas näringslivskontor. Det som tidigare togs med en rejäl nypa salt ses allt mer som en vetenskaplig sanning. Detta trots att resultaten till stor del vilar på en rätt trubbig enkät.

Kastade loss Kollegorna Annika Stigsdotter Mårstedt och Susanne O´Nils lämnade sina fasta jobb för att starta hälsoföretag tillsammans.

Löneförhandla med dig själv sid an 12 -13

Sidan 10-11

Dessutom:

Patentkoll

Hjärtat styr

Grön tidning

Verkstadskamp

Bärbar teknik

Kulturens väktare

Sidan 4-5

Sidan 20-21

Sidan 14

Sidan 22

Sidan 16-17

Visst är det bra med de mätbara mål som en ranking innebär. Men vad händer om man inte lyckas klättra? Det finns en uppenbar risk att placeringen i sig blir viktigare än vad den ska representera: Ett mått på förutsättningar och attityder kring företagande. I jakten på en guldstjärna från en lobbyorganisation riskerar man att tappa långsiktigt fokus. Möjligheter blir till en låsning. Och det taskiga med listor är ju att när en klättrar så faller en annan.

Sidan 30

Krönikörer: juridik

träning

Tomas Wisten

Pia Lindberg

John Pasanen

sidan 17

sidan 19

sidan 26

På omslaget: Jonas Arnström, vd stjärna fyrkant, sundsvall foto: bo fernström

Gästkrönikör

Redaktion & produktion

Medan företagarna själva tar listan med ro – själva rankingen har ju ingen betydelse för deras verksamhet – får den tjänstemän och politiker att darra. Duger vi? Är vi bättre eller sämre än i fjol?

Olof Axelsson Chefredaktör olof@naringsliv.to

Utgivare Ekonomedia Affärspress AB issn 1650-8386 Ansvarig utgivare Olof Axelsson, olof@naringsliv.to Redaktion 060-17 05 50, fax: 060-17 54 36 redaktion@naringsliv.to adress Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall, www.naringsliv.to produktion och form Duplicera, www.duplicera.nu Tryck Kaltes Grafiska. Omslag: Magno Star 130g från Papyrus Inlaga: Graphocote 90g från SCA korrektur Anders Hammarberg Annonsbokning Christer Johansson 070-614 54 56, Anita Norberg Pajari 076-314 20 03 material skickas till annons@naringsliv.to Prenumerera Maila till prenumeration@naringsliv.to Du betalar bara portokostnaden! Upplaga 12 100 /19 300 Distribution Tidningen distribueras av Posten till alla företag i Västernorrland

Produceras av:

I samarbete med:

10 gånger per år och till alla företag i Jämtland 4 gånger per år. Finns även på flygplatser och andra mötesplatser för näringslivet. Vid utebliven tidning Kontakta Postens kundtjänst 020-23 22 20

VEM HAR TID MED OLJE- OCH FILTERBYTEN? Med KLEENTEK elektrostatisk oljerening slipper du göra tankrengöringar och får: • Ökad maskintillgänglighet • Högre produktkvalitet Ta reda på vad KLEENTEK elektrostatisk oljerening kan göra för dig. Kontakta Matfors Hydraulservice! Matfors Hydraulservice Rude 177 864 91 MATFORS Tel 060-242 60 info@matforshydraul.se www.matforshydraul.se 3


Konjunkturläget i Mellannorrland

I ljuset från nya affärsidéer arbetar patentbyrån Awapatents jurist Bo Davidsson och konsult Andreas Sonesson med att på uppdrag av företag hitta vägar till skydd.

Den senaste statistiken finns på www.naringsliv.to JOBB

?

ÖPPE

T

Konkurser

- 3%

Avser perioden:

Januari - februari 2012 Västernorrland: 20 st, + 5 % Jämtland: 17 st, - 11% JOBB

?

ÖPPE

T

Nya företag

- 9%

Avser perioden:

Januari - februari 2012 Västernorrland: 271 st, - 4 % Jämtland: 186 st, - 14 % JOBB

Nya bilar

- 5%

Avser perioden:

Januari - februari 2012 Västernorrland: 896 st, - 12 % Jämtland: 433 st, + 15 %

Sundsvallsbo prisad för konkurrens Den som vill ha bredband från exempelvis Comhem måste normalt bo i ett hus som är anslutet till just denna leverantör. Kommunala bredbandsbolaget Servanet i Sundsvall tog fram en affärsmodell som släpper in alla operatörer på samma villkor i det egna stadsnätet. För detta nytänkande har affärschefen Jimmy Persson utsetts till ”Årets Stadsnätsentreprenör” av Svenska Stadsnätsföreningen. 4

?

Ljusa affärsid värda skydd ÖPPE

T

Står du bakom en uppfinning, formgivning, logotyp eller ett konstverk? Då har du också skäl att skydda din idé. – Annars kan ditt arbete övertas av någon annan, utan att du kan förhindra det, säger juristen Bo Davidsson från Awapatent.

D

et finns gott om

exempel på stulna affärsidéer. Ett av de mest uppmärksammade fallen i Sverige är punktbelysningen Eldflugan. Ett annat exempel är uppfinnaren Håkan Lans som kämpat i amerikanska domstolar för att försvara den färggrafik till datorer som han står bakom. Och aktuell är striden mellan Apple och Samsung, där den senare beskylls för att ha kopierat läsplattan iPads design. När juristen Bo Davidsson och konsulten Andreas Sonesson från Awapatent, en av landets största patentbyråer, besökte

”Före ” en produktlansering är det väsentligt att undersöka om det finns rättigheter man själv riskerar att göra intrång i.” Bo Davidsson och Andreas Sonesson, awapatent

Sundsvall för att träffa kunder och föreläsa om sitt specialområde så passade NÄRINGSLIV på att fånga dem. De svarar gemensamt på frågorna.

Hur bra är svenska småföretagare på att skydda sina idéer?

– Inte tillräckligt bra. Det är en stor skillnad i aktivitetsnivå mellan företag som arbetar systematiskt med immaterialrättsligt skydd, alltså ensamrätter såsom patent, designskydd, upphovsrätter och varumärkesregistrering, och de som är mycket passiva. Varför är det viktigt att sätta sig in i reglerna för immateriella rättigheter?

Det bidrar till att stärka ett företags marknadsställning, förhindrar intrång av misstag i andras patent eller varumärken,


Fakta: Patent och mönsterskydd Det finns fyra typer av immateriella rättigheter. Upphovsrätt till exempelvis konstnärligt verk eller datorprogram behöver inte sökas och gäller 70 år efter upphovsmans död. Patent går att få för uppfinning eller ny teknisk lösning som inte beskrivits någon annan gång tidigare. Gäller vanligtvis i 20 år. Mönsterskydd för ny design, gäller maximalt 25 år. Skydd för varumärke som kan bestå av exempelvis unikt ord, logotyp eller ljud förnyas var tionde år. Den som vill skydda en ny teknisk lösning, en ny design eller ett varumärke gör en ansökan hos PRV, som erbjuder viss rådgivning, eller anlitar en patentbyrå för att få hjälp.

Välkommen till en riktig bank! Nära dig finns två bankkontor med ett komplett sortiment av tjänster för både företaget och för dig som företagare. Räkna med snabba svar och ett personligt engagemang – allt för att göra det enklare för dig. Välkommen!

déer

Före en produktlansering är det väsentligt att undersöka om det finns rättigheter man själv riskerar att göra intrång i. Annars kan man tvingas dra tillbaka en produkt från marknaden på ett abrupt och förlustbringande sätt eller att betala skadestånd. I branscher med produkter med en kort livslängd är intresset ofta mindre för att investera i skydd, det kan inte förnekas.

Timrå Telefon 060-58 05 95 www.handelsbanken.se/timra

Sörberge Telefon 060-57 09 30 www.handelsbanken.se/sorberge

Handelsbanken

Vad kostar det att skydda i tur och ordning, en ny app, en unik solfångare och formen på en soffa?

ger rörelsefrihet på marknaden och höjer ett företags värde.

–­ Allt från 0 kronor till flera hundra tusen. Kostnaderna varierar dels mellan olika skyddsformer, dels beroende på om Vad är det vanligaste felet skydd ska sökas i ett fåtal eller man gör som uppfinnare? många länder. Det finns inget – Att man låter bli att skydda sina idéer därför att man tror att ”världspatent” så ansökningar måste ske i utpekade länder. En idén eller designen är för enkel. produkt kan skyddas samtidigt Ansökan om patent eller om av flera immaterialrätter. Den designskydd måste också hålla yttre designen skyddas av mönstillräcklig kvalitet. Många av bristerna i en patentansökan kan terskydd och innehållet i tekniken genom patent. Upphovsinte korrigeras sedan ansökan rättsligt skydd för mjukvaran lämnats in. Det är viktigt att till en app uppnås utan krav på göra rätt från början även om registrering hos myndighet, så i det är en enkel idé. den bemärkelsen är kostnaden 0 kr. Att genom mönsterskydd Det finns också en filosofi som säger att det är minst lika registrera formen på en soffa kan kosta från framgångsrikt att arbeta helt 20 000 kr och uppåt för skydd öppet med idéerna och göra som registrerad EU-design. En snabba affärer så länge det patentansökan kostar från går. Vad säger ni om det? 50 000 kr och uppåt om ombud – Att själv inte alls investera anlitas. i skydd betyder inte att man ”slipper tänka på alla regler”. Text och foto: ANDERS LÖVGREN

Investera i fjälltomter Attraktiva ski in, ski out-tomter till salu vid trädgränsen mitt i Jämtlands näst största pistsystem. Välkommen till en destination i stark utveckling. bydalen.com 0643–320 11 info@bydalen.com 5


Jonas Arnström, vd på Stjärna Fyrkant säger sig gilla förändringar och tvära kast. Men att flytta börsbolagets huvudkontor från Sundsvall var aldrig aktuellt trots sammanslagningen med Solnabaserade konkurrenten Mobyson 2011.

6


Börs-vd:n som tror på Sundsvall Börsbolaget Stjärna Fyrkant går mot strömmen och behåller huvudkontoret i Sundsvall. Vd är Sollefteåkillen Jonas Arnström som kallas supertalang i affärspressen. – Jag har lärt mig att vara snabb i besluten. Tror du på något ska du köra, säger han.

D

et finns inte mycket som

skvallrar om att de trånga lokalerna vid Norra kajen i Sundsvall är basen för ett börsnoterat bolag värt 100 miljoner kronor. Kontrasten till de fina salongerna i skogsjätten SCA:s gröna 60-talsbyggnad på andra sidan E4 är slående. Å andra sidan har mobilåterförsäljaren Stjärna Fyrkant valt att göra just det som SCA inte gjorde. Behålla huvudkontoret i Sundsvall. – Det har aldrig varit något alternativ att flytta huvudkontoret till Stockholm, säger vd Jonas Arnström när han visar runt. På bottenvåningen ligger butik och serviceverkstad. En trappa upp finns avdelningarna för kundsupport, försäljning, IT, marknad och ekonomi. – I fjol gick vi från 50 till 70 anställda här i huset så det gäller att utnyttja allt utrymme. Men i december flyttar vi till större lokaler lite längre bort längs vattnet. Det är ett strategiskt bra läge vid den nya högbron över fjärden. Frågan om var huvudkontoret skulle ligga blev aktuell när Stjärna Fyrkant slogs samman med börsnoterade konkurrenten Mobyson i början av 2011. Formellt skedde

affären genom att Mobyson köpte Stjärna Fyrkant. Jonas Arnström följde med som vd och blev i ett slag chef för ett dubbelt så stort bolag vars aktie är noterad på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Mobysons tidigare kontor i Solna bantades å andra sidan med 15 personer. – Det känns kul att Sundsvall fått ett börsbolag, jag är själv uppvuxen i Sollefteå. Men det innebär ju förstås också att jag som vd inte kan vara lika öppen med information, varken externt eller internt. Jonas Arnströms började sin karriär managementkonsult för Accenture, bland annat arbetade han ett år i Peking. Innan vd-jobbet i Stjärna Fyrkant 2007 var han marknadschef på fotoföretaget Fuji i Stockholm. Affärstidningen Veckans Affärer

listar varje år 101 unga ”supertalanger” som har gjort avtryck och som anses ha framtiden för sig. Jonas Arnström återfinns på plats 78 på årets lista. – Det är förstås smickrande, säger Jonas Arnström lite försiktigt. När han ska beskriva sig själv kommer först en lång paus. – Jag är nog inte jättebra eller

jättedålig på något. Jag tror att jag upplevs som prestigelös och ihärdig. Sedan vill jag ha lite fart, jag gillar förändringar och tvära kast. Genom åren har jag lärt mig att vara snabb i besluten, tror du på något ska du antingen gasa eller bromsa. Är det fel kan du alltid backa. Att han gillar högt tempo visade sig redan under studietiden. – Jag började läsa industriell ekonomi men kände ganska snabbt att det var för lite ekonomi. I stället för att läsa till några kurser gick jag hela ekonomiprogrammet också. Det gäller att prioritera och vara effektiv. Genom åren har han lärt sig vikten av att omge sig med rätt personer. – Det gäller att ha en filosofi kring vilken typ av person som ska vara med och forma bolaget. Jag ser gärna internrekryteringar, att man tar in nytt blod underifrån. Jonas Arnström tycker att det är förhållandevis lätt att hitta rätt personal i Sundsvall. Den nye utvecklingschefen Henric Lööv, som kommer från konkurrenten Dialect, sitter dock på Stjärna Fyrkants kontor i Solna. Fortsättning på nästa sida 7


Fortsättning från föregående sida Något som även visar sig gälla för Jonas Arnström. Förklaringen visar sig vara privat. – När jag tog jobbet här var tanken att familjen skulle bo i Sundsvall. Men min fru, som är studie- och yrkesvägledare, hade svårt att få jobb. Därför flyttade vi tillbaka till Stockholm 2008. Nu är jag i Sundsvall ett par gånger i månaden.

Butiken i Sundsvall är en av sammanlagt 13. Vd Jonas Arnström beskriver konkurrensen på mobiltelemarknaden som stenhård. Den 26 april kommer Stjärna Fyrkants rapport för första kvartalet.

Men åter till börsen. Som i de flesta mindre bolag med ”billiga” aktier är handeln i Stjärna Fyrkant svajig. Aktien syns ofta på listan över dagens förlorare och vinnare. Vissa dagar handlas det för ett par miljoner kronor. Andra dagar inte alls. – Vi har runt 11 000 aktieägare, det är kul att de anställda kan handla på ett enkelt sätt, säger Jonas Arnström, som äger aktier för omkring 2 mkr kronor (baserat på kursen 120313). Största ägare är ett företag med Sundsvallsanknytning, RPE. Riskkapitalbolaget är bland annat delägare i klädkedjan MQ och i bolaget som driver Sundsvalls Gatufest. När resultatet för 2011 presenterades i februari stack Stjärna Fyrkants kurs iväg rejält. För första gången på flera år visade bolaget ett plusresultat, om än marginellt (3,4 mkr efter skatt av en omsättning på 214,7 mkr). Några prognoser för försäljningen lämnas inte. Vad som händer 2012 får vi en hint om först den 26 april då rapporten för årets första kvartal släpps. Men Jonas Arnström uttrycker sig ändå försiktigt positivt.

Tre mobiltrender enligt Jonas Arnström: 1. Integration

2. Säkerhet

3. Windows i mobilen

Utvecklingen där vi länkar ihop telefon, läsplatta och dator via förenklade molntjänster fortsätter vilket underlättar företagens mobilitet.

Ökningen av virus och attacker på mobiltelefoner har ökat markant den senaste tiden. I takt med att innehållet i telefonerna blir allt mer affärskritiskt kommer även intresset för tjänster kring mobilsäkerhet att öka.

Bra med ett tredje operativsystem som kombinerar Nokias och Windows styrkor.

8


Verkstaden i Sundsvall spelar en allt större roll för Stjärna Fyrkant, enligt vd Jonas Arnström. Dyrare smarta telefoner gör att fler väljer att laga dem. Närmast kameran Magnus Sten.

Fakta: Jonas Arnström Ålder: 37 år Familj: Hustrun Åsa, studie- och yrkesvägledare. Tre barn, 8, 6 och 3 år Bor: I Enebyberg norr om Stockholm Utbildning: Civilingenjör och civilekonom Fritid: Någon form av motion Gör helst en söndag: Är med familjen

– Små och medelstora företag minskar inte sina mobilinköp mycket trots att konjunkturen vänder nedåt. Däremot kan stora företag och offentlig sektor bromsa. Stjärna Fyrkant bildades 1997 och är i dag en av Sveriges största operatörsoberoende kedjor för telekom till företag. Förutom telefoner säljer de bland annat växlar, komradio och gps-mottagare. När RPE gick in som huvudägare 2005 fanns 24 butiker. Ägarna siktade på att växa med tio butiker inom ett år, men så blev det inte. I dag finns 13 butiker, varav en i Helsingfors. Fyra drivs i egen regi och resten via franchising. – Vi har sagt upp avtal med franchisegivare som inte har samma syn på tillväxt som vi. I dag är vi

starka efter Norrlandskusten men har dålig täckning i södra Sverige. Vi ser därför över nya orter hela tiden. Han beskriver 2007-08 som tuffa år. – Vi gjorde nedskärningar och var samtidigt offensiva på säljsidan. Det gällde att gasa och bromsa samtidigt. Genom att vi var tidigt ute klarade vi krisen 2008-09 förhållandevis väl. Genom åren har fokus har flyttats från att bara sälja hårdvara till att erbjuda integrerade tjänster. Sammanslagningen med Mobyson gav tillgång till ett webbaserat system som hjälper kunderna att administrera sin mobiltelefoni. – Konkurrensen är knivskarp

och jag tror att någon aktör slås ut 2012. Under första halvåret i år lanserar vi nya tjänster som är kopplade till vår webblösning. Vi gynnas också av att telefonerna blivit mer avancerade och därmed är intresset för att laga dem större. Vår serviceverkstad i Sundsvall är därför oerhört viktig. I juni har Jonas Arnström varit vd för Stjärna Fyrkant i fem år, så länge har han aldrig stannat på ett jobb förut. – Jag blir kvar så länge jag har styrelsens förtroende och tycker att det är kul. Jag är väldigt mycket ”här och nu” och just nu händer det väldigt mycket spännande här, säger han. Text: Olof Axelsson Foto: Bo Fernström

Näringsliv trycker på det regionala Affärsmagasinet i Västernorrland trycks i Sundsvall på papper från Ortviken

9


Annika Stigsdotter Mårstedt (till vänster) och Susanne O’Nils startade ett gemensamt vårdföretag i oktober 2011. De beskriver efterfrågan på sina tjänster som god och räknar med att snart kunna ta ut marknadsmässiga löner.

Bytte fast jobb mot osäker tillvaro som företagare Företagssjukgymnasten Susanne O´Nils i Sundsvall lämnade sitt fasta jobb för att starta eget med en kollega. – Nu kan vi arbeta mer flexibelt och själva bestämma vår kompetensutveckling, säger företagssköterskan Annika Stigsdotter Mårstedt.

E

n liten skylt vid entrén

på Sidsjöns företagshotell berättar om deras nystartade företag Sundsvalls Företagshälsa AB. Här hyr sedan i höstas Annika Stigsdotter Mårstedt och Susanne O´Nils ett cirka 20 kvadratmeter stort rum. Inredningen består i stort sett av en brits samt utrustning för hälsokontroller. – Vi kommer att komplettera lite. Men det behövs inte så mycket mer. Vi är ju ändå mest ute på företagen, säger Susanne O´Nils.

10

Hälften av vårdföretagen drivs av kvinnor Knappt en tredjedel av företagen i Sverige drivs av en kvinna. Men inom vård-och omsorgssektorn ligger siffran på över 50 procent. Organisationen Företagarna menar att konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn är viktig för att öka andelen kvinnliga företagare i Sverige.

Tills för några månader sedan var båda anställda på Feelgood med 650 anställda på drygt 150 platser i Sverige. Ett börsnoterat bolag som ska fungera på ett liknande sätt över hela landet. Samtidigt ville Annika och Susanne utveckla sina egna idéer för en bra och förebyggande företagshälsovård. Och de ville få bättre möjligheter att anpassa sitt arbete till kundernas varierande behov. – Jag ska snart fylla 50 år och jag brinner för mitt arbete. Men tänk om jag skulle sluta brinna, säger

Annika Stigsdotter Mårstedt. Susanne och Annika ville göra något annat men tryggheten med att vara anställd gjorde att de gång på gång sköt upp beslutet. De stretade emot, men familjerna ville att de skulle bli företagare. Sommaren kom med täta tele-

fonkontakter. En dag hade Susanne bestämt sig och snart hade Annika gjort det samma. Med några dagars mellanrum avslutade de sina anställningar i oktober förra året. – Visst var vi nervösa. Men


Vårdförbundet vill att fler startar eget Och det har gått över förväntan, efter många år i säger de. Deras modell med många branschen är det underleverantörer har väckt ett många som känner oss och vi har ett stort kontaktnät. Sen spred det stort intresse både från företagen sig snabbt att vi startat ett företag, och vårdbranschen. säger Susanne O´Nils. Första steget Kunderna är ” vanliga är att blev att registrera ”Det allt ifrån tung varsitt företag. industri till små företagshälsovården Men efter att företag i Sundsskriver långa avtal ha tänkt ett tag vallsområdet. insåg de att möjTjänsterna de med fasta priser. ligheterna ökade köper är bland Men vi tar bara om de slog ihop annat hälsobetalt för tjänsterna kontroller och sina kompetensområden. Det var som vi utför.” sjukgymnastik då de skaffade Susanne O´Nils samt utbildningden gemensamma ar i till exempel lokalen i Sidsjön. belastningsergonomi och organisa– Det har varit en intensiv tid tionsutveckling. när vi satsat mycket tid på mark– Det bästa är att vi kan vara nadsföring. Vi har besökt hundra- flexibla i vårt arbetssätt och att vi tals företag i Sundsvall och betat själva får bestämma vår kompetav område för område. Lämnat ensutveckling. Den är jätteviktig skriftlig information och kort både för oss och för våra kunder, berättat vilka vi är. Sen har vi ringt säger Annika Stigsdotter Mårstedt. upp företagen. Än så länge lever de på sina Till sin hjälp har de ett stort an- sparpengar och försöker hålla nere tal underleverantörer som läkare, de privata kostnaderna. Det kompsykologer och beteendevetare. mer också in en hel del pengar som Det gör att de kan ta in just den återinvesteras i företaget. Och som kompetens som behövs för att det ser ut nu, kommer de snart att utföra ett uppdrag. kunna ta ut löner. – Det vanliga är att företagshäl– Vi visste ju att ekonomin sovården skriver långa avtal med skulle bli så här under det första fasta priser. Men vi tar bara betalt året. Att det blir stora investeringför tjänsterna som vi utför, säger ar och en lägre inkomst under en Susanne O´Nils . inkörningsperiod. Men det var det Nu har det gått knappt sex måvärt, säger Susanne O´Nils. nader sedan de startade företaget. Text och foto: Franziska Egger-Nilsson

Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, vill se många olika aktörer inom vården. Därför stöttar de medlemmar som vill starta egna företag. En del av detta är projektet ”Förändringskraft” som pågick mellan 2008 och 2010, bland annat i Västernorrlands län. Dit kunde man komma med en idé eller ett färdigt koncept till ett företag. – De flesta startar ensamma och hyr ut sina tjänster. Men många har inte vårdavtal, det vill säga att den största delen av vårdkostnaden betalas med skatten. I stället betalar kunden allt, säger Kristina Malm Johansson på Vårdförbundet. Ett av resultaten av projektet är barnmorskemottagningen ”Din barnmorska” som öppnade i Sundsvall den första februari 2012. Företaget drivs av de tidigare landstinganställda barnmorskorna Eva Larsson och Kajsa Lindquist. Pengarna är inte det viktigaste för den som startar ett företag, oavsett verksamhet. I stället är det känslan av få bestämma själv, att planera sin egen tid och att kunna utvecklas i yrket, menar Kristina Malm Jansson. – Den som startar ett vårdföretag har en stark drivkraft att påverka vården. Det är också

separata lokaler om ca 70m². Björneborgsgatan 54. Goda parkeringsmöjligheter.

Björneborgsgatan 54 Goda möjligheter Info ochparkerings visning: 070-2499930 Info och visning: 070-2499930

NM Fastigheter NM Fastigheter

Monica Renstig pekar på vin-

ster både för samhället och den enskilde med privata alternativ i vården. Att till exempel gå direkt till en sjukgymnast eller en psykolog, utan att först bli hänvisad till en läkare, blir billigare och effektivare. I rapporten drar hon slutsatsen att eget företagande framstår som det enda sättet för de anställda kvinnorna att få ökad makt över sin egen vardag i yrkeslivet, genom att ta saken i egna händer och bli sin egen vd. Franziska Egger-Nilsson

SJUKGYMNASTIK SJUKGYMNASTIK I TIMRÅ SJUKGYMNASTIK SJUKGYMNASTIK

Nyrenoverade kontor/lokaler med Nyrenoverade kontor/lokaler utsikt över Sundsvallsfjärden!

Utsikt över Sundsvallsfjärden Ca 140m² eller 70m² Ledig yta på ca 140m². Kan hyras ut som två

bra att ha ett nätverk. Annars kan man känna sig väldigt ensam. Monica Renstig skriver i Tillväxtverkets rapport ”Varför ska kvinnor starta företag inom vård och omsorg” (2010), att det är svårt att utveckla nya idéer för den som är anställd inom kommuner eller landsting. Hon anser att den offentliga sektorn bygger på stordrift och storskalighet med begränsade möjligheter till nya initiativ. Enheterna är hierarkiskt uppbyggda och personalens idéer uppmuntras alltför sällan. Samtidigt visar forskningen att patientcentrerad vård – där patienten själv är involverad på ett helt annat sätt än traditionellt och där samtalet med patienten är avgörande – leder till ett snabbare tillfrisknande.

I TIMRÅ

Lympfterapeut Leg. Leg.sjukgymnast sjukgymnast Lymfterapeut I Kaija TIMRÅ TIMRÅ Lympfterapeut Leg. Leg.sjukgymnast sjukgymnast Lymfterapeut Lilja Kaija Lilja Leg.sjukgymnast Lympfterapeut Leg. sjukgymnast Lymfterapeut Kaija Lilja Leg. Leg.sjukgymnast sjukgymnastLympfterapeut Lymfterapeut

Kaija Kaija Lilja Lilja Kaija Lilja

Kaija Lilja Kaija Lilja

• • • • • •

Behandling med eller utan remiss. • Behandling med eller utan remiss.

Behandling med eller utan remiss. • Avgift som hos sjukgymn. på vårdcentral. • Behandling med eller utan remiss. Avgift som hos sjukgymn. på vårdcentral. • Avgift som hos sjukgymn. på vårdcentral. • Avgift som hos sjukgymn. på vårdcentral. Högkostnads- och frikort gäller. Högkostnads- och frikort gäller. • Högkostnads- och frikort gäller. Högkostnads- och frikort gäller. Tidsbeställning och förfrågningar tel: 57 66 55 Besöksadress: Medborgargatan 1, Timrå

Tidsbeställning och tel:57 57 Tidsbeställning och förfrågningar tel: 57 6666 5555 Tidsbeställning ochförfrågningar förfrågningar tel: 66 55 Besöksadress:Medborgargatan Medborgargatan 1, Besöksadress: Medborgargatan 1,1,Timrå Timrå Besöksadress: Timrå 11


Experternas råd är att en företagare ska försöka ta ut minst 27 500 kronor i månadslön eftersom man då når full sjukersättning. Men det är långt ifrån alla företag som har tillräckliga marginaler.

Ha koll på sjukpenning och pension:

Så löneförhandlar du med dig själv En låg lön påverkar din framtida pension. Ett vanligt råd är därför att försöka ta ut 34 500 kronor i månaden, strax under gränsen för statlig skatt. Andra menar att det är bättre att hålla lönen nere och i stället pensionsspara via bolaget.

M

ånga företagare tar

ut förhållandevis låga löner. Antingen för att företaget inte klarar mer eller för att de inte vill betala så mycket i skatt. Oavsett vilket kan det bli en fälla eftersom låg lön betyder låg sjukpenning. Löner upp 330 000 kronor inkomståret 2012, motsvarande 27 500 kronor i månaden, ger högre sjukpenning. Upp till den nivån

12

”Försök ” bilda dig en uppfattning om hur du vill ha det som pensionär och hur du ska nå dit.” Siv Englund, Swedbank

får man 80 procent av lönen om man blir sjuk. – Jag råder därför mina kunder att försöka nå åtminstone den nivån. Sedan kan man komplettera med en privat sjukförsäkring som företaget betalar, säger Ewa Hägglund, skatte- och redovisningskonsult med eget företag i Sundsvall. När det gäller den statliga pensionen gäller andra siffror. 2012 får man pensionsrätt på löner upp till 440 300 kronor, motsvarande

36 700 kronor i månaden (se faktaruta). Samtidigt gäller det att hålla koll på var gränsen för statlig skatt går. 2012 betalar man 20 procents extra skatt på löner över 414 00 kronor – 34 500 kronor i månaden. Martin Schulz, rådgivare på Skandia i Sundsvall, tycker därför att man ska försöka ta ut 34 500 kronor i månaden. – Då får du nästan full pensions-


rätt utan att betala statlig skatt, säger han. Därefter bör man komplettera med avsättningar till tjänstepension, något som de flesta anställda ju har via sin arbetsgivare. Redovisningskonsulten Ewa

Hägglund tycker däremot inte att man ska se gränsen 34 500 kronor som ett generellt råd. – Man ska inte ta ut mer lön än man behöver. Det kan i stället vara bättre att göra större avsättningar till tjänstepension via företaget, säger Ewa Hägglund. Hon påminner om att det inte finns något efterlevandeskydd i den statliga pensionen, men däremot för tjänstepension. Den kan också tas ut från 55 års ålder, för den allmänna gäller 61 år. Siv Englund, försäkringsrådgivare på Swedbank i Sundsvall, betonar att det handlar om individuella val. Samtidigt delar hon uppfattningen om att alla bör försöka ta ut lön upp till gränsen för maximal sjukpenning.

Därefter finns två alternativ. – Vill man ta ut högre lön och betala mer skatt får man också en högre statlig pension (upp till brytpunkten). Eller så sparar man mer till tjänstepensionen och får en mer flexibel lösning. Siv Englund tycker att företagare ska prata framtida pensionsnivå snarare än lönenivå i dag. – Försök bilda dig en uppfattning om hur du vill ha det som pension-är och hur du ska nå dit. Sedan får önskemålen anpassas efter företagets ekonomi. Ytterligare en pusselbit att ta

ställning till är utdelning. Om lönen och pensionsavsättningarna hålls nere ökar ju marginalen i företaget, vilket ger utrymme för utdelning. – Skatten på utdelning är förhållandevis låg. Därför kan det vara klokt att ta ut utdelning och placera pengarna, säger Ewa Hägglund. Samtidigt styrs nivån på den maximala lågbeskattade utdelning-

Inkomstgränser 2012

Per år Per månad

Gräns för högsta sjukpenning:

330 000

27 500

Högsta inkomst före statlig skatt, 20 %:

414 000

34 500

Gräns för högsta pensionsrätt:

440 300

36 700

Gräns för högsta föräldrapenning:

440 000

36 700

Fakta: Pensionsgrundande inkomst 2012 ger lön upp till 440 322 kronor pensionsrätt. Pensionsrätten är 18,5 procent (varav 2,5 procent är så kallad premiepension). Det betyder att så länge man ligger under brytpunkten innebär varje tusenlapp i lön att 185 kronor avsätts till framtida pension.

en av hur stor lön företagaren, och övriga anställda, tar ut. Det finns alltså en anledning att hålla uppe lönen för att kunna göra en större utdelning. För att komplicera saken ytterligare så gäller andra gränser för maximal föräldrapenning (se tabellen). För den som planerar att vara hemma med barn kan det därför löna sig att ta ut en lön över brytpunkten för statlig skatt, eftersom nivån på föräldrapenningen då blir högre. – Det är många olika faktorer att ta ställning till. Varje företagare måste se till sin egen situation, konstaterar Siv Englund. Olof Axelsson

Aktivitetskalendern

Timråföretagare och entreprenörer, vi ses hos Entreprenör Timrå, Terminalvägen 10

23 mars 13 april 27 april 11 maj 25 maj 8 juni

10.00–11.00. 10.00–11.00. 10.00–11.00. 10.00–11.00. 10.00–11.00. 10.00–11.00.

Innovation & inspiration 30 mars 10.15–11.00. 27 april 10.15–11.00. 25 maj 10.15–11.00.

Frukostsoffan

30 mars 08.00–09.15. 27 april 08.00–09.15. 25 maj 08.00–09.15. Anmälan: www.timra.se/anmälan Plats: Terminalvägen 10.

Paketeringsverkstad med Maria Kjellström Ger en inblick i hur natur- och kulturturismens spelregler ser ut. för företagare och destinationen, att hitta din målgrupp och få feedback på produkt idéer samt kvalitets innehåll, pris och säljkanaler. Datum och tid: 18 april 10.00–15.00. Plats: Terminalvägen 10. Obs! Begränsade antal platser. Anmälan: www.timra.se/ anmalanbesoksnaringen

När du växer så växer ditt företag Plats: Stadshuset, Sundsvall. Två föreläsningstillfällen 27 mars 10.00–12.00 och 13.30–15.30. Anmälan: senast 25 mars. http://bast2020.se/aktivitet/nar-du-vaxer

Så gör du fler affärer med hjälp av skräddarsydda studiebesök

Lär dig grunderna i Citybreak Datum och tid: 4 maj 09.00–15.00. Plats: Söråkers Folkets Hus. Vi bjuder på fika och lunch. Anmälan: asa@visitsundsvall.se Senast 3 maj. Medtag egen laptop samt bilder och texter.

Kreativa Näringar Studiebesök: hos fotografen Camilla Abrahamsson i Sörberge. Datum och tid: 30 mars 10.00–11.00. Studiebesök: hos glasgravören Christer Hult i Timrå. Datum och tid: 27 25 april 10.00–11.00. Mötesplats Entreprenör Timrå Datum och tid: 25 Maj 10.00–11.00. Anmälan: linda.edlund@timra.se

Social medier för besöksnäringen och kreativa näringar Datum och tid: 25 Maj 10.00–12.00. Plats: Terminalvägen 10. Anmälan: linda.edlund@timra.se

Kvinnligt företagande – har du råd att inte satsa på ditt företag? Datum och tid: 27 Mars 15.00–18.00. Kostnad: 250 kr exkl moms. Vi bjuder på lättare förtäring. Anmälan: sundsvall@winnet.se

Fokus på Sälj Hitta metoder i din försäljning som fungerar för dig och hitta lusten att sälja. Stefan Eriksson, PS Gruppen. Datum och tid: 12 april 15.00–18.00. Plats: Terminalvägen 10. Anmälan: sundsvall@winnet.se

Datum och tid: 17 april 13.00–16.45. Plats: Midlanda flygplats. Anmälan: sofia@visitsundsvall.se

PLAN2.NU

Starta Eget info

Vi arbetar för Norrlands bästa Företagsklimat 2015! 13


Näringsliv presenterar: Månadens UF-företag*

Foto: privat

Grön tidning gör ungdomar smarta De fyra tjejerna som ger ut miljötidningen GREENMAGAZINE vill göra andra ungdomar mer miljösmarta och medvetna. I tidningen finns reportage om mode, mat, lokala företagare samt bra miljötips. Den finansieras genom annonser från företag och organisationer som söker en miljöprofil.

Fakta: GREENMAGAZINE UF Ägare: Annika Wikman, Elin Malmström, Camilla Lindström och Kristin Sahlin Skola: Nolaskolan Ort: Örnsköldsvik Affärsidé: Att ge ut en annonsfinansierad miljötidning som riktar sig till ungdomar

*

Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet

VärderingsInstitutet Södra Norrland AB

Fastighetsvärderingar utföres av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare. Alla typer av objekt - industrifastigheter, hyresfastigheter, hotell, fastigheter med bostadsrätter, affärsfastigheter, specialobjekt, småhus, jordbruk.

www.fastighetsvarde.se Tel. 060-10 16 50 Kontaktperson Malin Åhman, malin@fastighetsvarde.se

Din bästa försäkringslösning Göran BerGGren Förmedlare Sak 070-6891551

Som oberoende försäkringsförmedlare samarbetar vi med de flesta försäkringsbolagen och tar fram den BÄSTA försäkringslösningen för Dig och Ditt företag.

”Den som är kund hos oss ska med glädje rekommendera oss för sin bäste vän”

14

Vinn en natt på Knaust! Nu har alla NÄRINGSLIVS läsare chansen att vinna en övernattning i dubbelrum inklusive frukostbuffé på anrika Elite Hotel Knaust i Sundsvall. Du hittar tävlingen på www.naringsliv.to. NäriNgsliv i samarbete med elite Hotel Knaust

JörGen Thelin Förmedlare liv 070-5277070

Tel. 0660-835 65

Tävla med NäriNgsliv

STrAnDgATAn 7 891 33 ÖrnSkÖlDSvik

www.naringsliv.to


Nytt från EU

Behöver du hjälp med...

De senaste nyheterna från Mid Sweden European Office. Regionens representanter i Bryssel: Malin Kull, Linn Tomasdotter, Kerstin Brandelius Johansson och Marlene Deogan.

Småföretag ska få hjälp att spara in på elen

E

U-länderna vill minska

användningen av energi från så kallade primära energikällor (som fossila bränslen) med 20 procent till 2020. Frågan är bara hur. I somras lämnade EU-kommissionen ett förslag till nytt direktiv för energieffektivisering, som efter långa förhandlingar nu godkänts av EU-parlamentets energiutskott. – Många frågor har varit kontroversiella, bland annat bindande nationella energieffektiviseringsmål. Utskottets ja betyder att parlamentet kan börja förhandla med medlemsländerna, säger Linn Tomasdotter på Mid Sweden European Office.

Enligt förslaget ska det bli

obligatoriskt för stora företag att göra energibesiktningar. Både små och medelstora företag ska få hjälp att se över sin energianvändning och därefter dela med

Lägre elförbrukning gynnar både företagen och miljön.

Företagsutveckling Låt oss ta hand om administration och försäljning.

Det kompletta bemanningsföretaget Elisabeth Nylander, Omr. chef företag: 070-654 13 96

Försäkringar Vi är försäkringsförmedlare och ger dig och ditt företag den bästa försäkringslösningen

0660- 835 65

Event sig av de bästa knepen. – Jag tror mycket på ökade incitament för att energieffektivisera, besparingarna får ju effekt på sista raden i resultaträkningen. Energikartläggningscheckar är ett sätt, säger Peter Germer, regionchef på Företagarna Västernorrland. Samtidigt efterlyser han andra

förändringar på energiområdet i Sverige. – En del av elskatten skulle kunna användas för att stötta de större elintensiva företagen att genomföra besparingar. Man borde också ge tjänsteföretag som förbrukar mycket el samma avdrag på elskatten som industrin redan får.

060-12 79 45 www.actionpeople.se

Återvinning VI TAR HAND OM ALLT SOM BLIR ÖVER

Svensk delseger om bolagsstyrning Nationell praxis ska gälla för bolagsstyrning. I alla fall om Europaparlamentet får bestämma. Parlamentet går därmed emot EU-kommissionens omdebatterade

förslag på gemensamma regler, bland annat styrelsekvotering och en begränsning av antalet styrelseuppdrag per person. Den svenska linjen har varit att de nya reglerna

Fota farfar och vinn en weekendresa! Vill du vara med och tävla om en weekendresa för två till en stad i Europa? Allt du behöver göra är att ta ett foto som symboliserar aktivt åldrande och som kan utmana fördomar om seniorer. Skicka ditt bidrag till Regionkommitténs fototävling innan den 30 juni. Läs mer på www.midsweden.se

skulle hämma tillväxten och skapa en konkurrensnackdel gentemot andra bolagsformer och länder utanför EU.

Brysselcitatet: ”Möjligheter ” att leva, studera och arbeta i alla EU-länder bidrar till att stärka möjligheten för europeiska företag att rekrytera rätt nyckelpersoner.”

Cecilia Wikström (fp), Europaparlamentariker från Övertorneå

Tel 060-52 40 30 IL Recycling Johannedalsvägen 67 svall@ilrecycling.com www.ilrecycling.com 863 36 Sundsbruk

Tel: 060-52 40 30 www.ilrecycling.com

Boka din plats här. Christer Johansson 070-614 54 56

Anita Norberg Pajari 076-314 20 03 15


Behöver du hjälp med... Entréer, dörrautomatik, kontors- & miljöinredning

Näringsliv kikar i förstoringsglaset

Smått bärbar Bär kameran med stil MoneyMaker heter denna sele som gör att du på ett fantastiskt stiligt sätt kan bära med dig tre kameror samtidigt. Två av kamerorna hänger längs sidorna och en runt nacken och detta ger snabb åtkomst till alla tre. Finns i två olika färger och storlekar och kostar 187 dollar. www.holdfastgear.com

Hela fotosamlingen på fickan Western Digital släpper en extern hå stor lagringskapacitet. 2 TB har inte så litet skal tidigare. Kostar 250 dol fås med mindre lagringskapacitet (n www.wdc.com

Tel: 070-2398047

Slamsugning

Journr: 060-132750 www.corvara.se Frukt & Grönt

tel 060-52 50 30 www.deltagront.se

Boka din plats här. Christer Johansson 070-614 54 56

Anita Norberg Pajari 076-314 20 03 16

Marknadens minsta datorer

Liten som ett USB-minne Norska FXI Technologies ligger bakom Cotton Candy som är en dator liten som ett USB-minne men som trots detta rymmer en dual coreprocessor, 1 GB internminne, stöd för trådlöst nätverk och hdmi-utgång. Videouppspelning i full-HD stöds. Lagringen sker på ett micro-sdkort som matas in och som operativsystem finns både Android och Ubuntu att välja mellan. Kostar 199 dollar. www.fxitech.com

Extremt billig Raspberry Pi är inte lika smidigt paketerad som Cotton Candy, faktum är att de inte är paketerad i något chassi alls, men har ändå skapat stort intresse bland datorintresserade världen över. Priset på under 300 kronor för en kompetent dator är utan tvekan en stor del av orsaken till detta. Åtgången har varit stor och den första leveransen sålde slut omedelbart. Förhoppningen är att datorn ska hjälpa barn och unga att lära sig programmera, men användningsområdena är långt fler än så. Håll utkik på hemsidan för information om tillgång. www.raspberrypi.org


Gäst-

Krönika: Tomas Wisten

rt

Har jobbat med webbutveckling och marknadsföring på nätet i 15 år och driver Smidig Webbyrå i Sundsvall. Tomas nås på tomas@smidigwebbyra.se

Så kan ditt företag använda QR-koder

årddisk i miniformat med e gått att få tag på i ett llar. Hårddisken kan även ned till 500 GB).

Man kan se dem dyka upp på allt fler ställen. De prickiga, svartvita rutorna som kallas QR-koder. Kanske har du funderat över hur du som företagare kan använda dem i din marknadsföring? QR-koderna kan scannas med en särskild QR-app i mobilen, och då kommer man till den webbsida som koden anger. Tekniken kan användas i massor av olika sammanhang. Du kan börja använda annonser, trycksaker, visitkort och förpackningar för att bjuda in mottagaren till en fortsatt kommunikation!

Ubuntu i mobilen Ett operativsystem sida vid sida med det mobila operativsystemet? Det är precis vad utvecklaren Canonical planerar. De ligger bakom operativsystemet Ubuntu och har gjort det möjligt att ansluta en Android-telefon till en dockningsstation och därigenom kunna växla från Android till Ubuntu och använda smartphonen som en dator kopplad till mus, skärm och tangentbord. Lanseringsdatum är inte släppt men lösningen visades upp på Mobile World Congress i slutet av februari. www.ubuntu.com

iZettle i Teliabutikerna Numera kan vem som helst som äger en iPhone ta emot betalningar med kort. Redan förra året lanserade svenska iZettle en kortläsare som ansluts till telefonen. Företaget tar 1,50 kr plus 2,75% av summan per transaktion i avgift. Nu är det klart att kortläsaren framöver kommer att säljas i Teliabutiker för 199 kronor. PayPal har nyligen släppt en liknande tjänst i USA, kallad PayPal Here. Paypal tar 2,7% per transaktion och kortläsaren är gratis, men än så länge finns den inte i Sverige www.izettle.com | www.paypal.com

Så här kan du börja använda QR-koder i din marknadsföring: Steg 1: Skapa landningssidan Det är viktigt att man kom-

mer till en specifik webbsida med ett vasst erbjudande när man scannat koden. Det är sällan en bra idé att bara skicka besökaren till sajtens förstasida. Locka med ett specialerbjudande eller en tävling! Ta upp anmälningar till ett nyhetsbrev eller få dem att gilla er Facebook-sida för att få delta. Landningssidan ska vara anpassad för att se bra ut i mobiler. Steg 2: Skapa QR-koden När du ska skapa QR-koden så använder du adressen till landningssidan (där erbjudandet finns). Skapandet av koden är egentligen bara en översättning av webbadressen till ett kodat format.

En bra idé är att skapa en kortversion av webbadressen innan du skapar koden. Det har flera fördelar: • QR-koden består av färre prickar, så att den kan tryckas i mindre format. • Du kan spåra antalet scanningar av varje QR-kod, och även göra uppföljningar av resultatet av dina kampanjer. • Du kan ändra vilken sida man kommer till, även efter att koden är tryckt. Du kanske vill använda samma trycksak länge, men växla landningssida. Hur du gör kortadresser beror på vilka publicerings- och analysverktyg du använder. Men det är inte nödvändigt att använda en kortadress, så låt inte det hindra dig från att testa QR-koder. När du gjort klart landningssidan, skapar du själva koden med ett enkelt webbverktyg, exempelvis på adressen http://smidigwebbyra.se/qr/

Viktor Lövgren

Steg 3: Tryck koden QR-koder kan tryckas på alla tänkbara saker. Tidningsannonser är det vanligaste exemplet – men här kan man vara kreativ! Några exempel: skyltfönster, papperskassar, förpackningar, flyers, kataloger, utomhusreklam, visitkort, presentreklam, skyltar… Kom ihåg att skriva vad man får på landningssidan, så att det finns någon anledning för mottagarna att scanna koden. Lycka till!

viktor@naringsliv.to 17


PREMIÄR - NU LANSERAR VI KIA OPTIMA ELEGANT DESIGN FYLLD MED KÖRGLÄDJE KOMFORTPAKETET INNEHÅLLER 17” ALUMINIUMFÄLGAR LED-LJUS FRAM & BAK PARKERINGSSENSORER BAK FARTHÅLLARE REGNSENSOR BLUETOOTH ANSLUTNING KYLBART HANDSKFACK ACC-KLIMATANLÄGGNING STATISKA KURVLJUS AUT. AVBLÄNDADE INNERBACKSPEGEL ELUPPVÄRMBAR RATT ELUPPVÄRMBARA FRAM- & BAKSÄTEN

1,7 CRDi KOMFORT

Tack vare den sobra formgivningen har Kia Optima redan vunnit flera åtråvärda designpriser. Kia Optima är fylld med tekniska detaljer och smart utrustning. Eller vad sägs om eluppvärmd ratt,

PRIS FRÅN 259.900 KR

värme i både fram- och baksäten och parkeringssensorer bak. Välkommen in på en provkörning.

JÄRNVÄGSGATAN 38, KRAMFORS. ÖPPETTIDER: MÅN – TOR 8 – 18 FRE 8 – 17 • LÖR 11 – 14 • FÖRSÄLJNING • SERVICE • RESERVDELAR

www.sundstromsbil.se

Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 – 6,0 l/100 km. CO2-utsläpp 133 - 158 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Planera din annonsering med oss:

Nå alla företag Med NÄRINGSLIV når du alla företag i Jämtland och Västernorrland. Prata med Christer Johansson eller Anita Norberg Pajari som arbetar med vår annons- och bilageförsäljning så hjälper de dig hitta en bra lösning. Christer Johansson 070-614 54 56, christer@naringsliv.to Anita Norberg Pajari 076-314 20 03, anita@naringsliv.to JO BB

?

ÖP PET

nya företag i länet

HÄRNÖSAND

Fortsättning på sidan 23

PJ Personal & Konsult AB Gamla Ådalsvägen 133, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-03-16 Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom personalutbildning. Tillverkning och försäljning av byggnads och inredningssnickerier. Förvaltning av fast och lös egendom. Styrelseledamot: Per Johan Österholm

Ulfö-Höken AB Nybrogatan 6, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-27 Bolaget ska bedriva charterverksamhet med båt samt tillhandahålla konferensmiljöer och evenemang för näringsliv och föreningar. Bolaget ska bedriva handelsrörelse med konst, souvenirer och livsmedel. Bolaget ska förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Ulf Erik Ögren

Zetterlunds Tekniska AB Starred 429, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-29 Aktiebolaget ska bedriva teknisk konsultation och produktutveckling inom skogsbruk. Framställning av skogsrön och försäljning av skogsfrön. Produktutveckling och försäljning av audio och hi-fi. Förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.Styrelseledamot: David Per Anders Zetterlund

Framtidens Förskolor i Västernorrland AB Framnäsvägen 7, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-29 Företaget ska bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Mona Charlotte Götesson

Ekholms kläder i Örnsköldsvik AB Storgatan 31, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-21 Bolaget skall bedriva handel med konfektion och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Cliff Christer Pettersson

Peter Rehnman Consulting AB Hov 208, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-22 Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och anläggning i form av projektledning, byggledning, kalkyl och projektering samt rådgivning, föreläsningar och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Nils Peter Rehnman

18

Få komplett utgivningsplan och närmare info om våra produkter, SMS:a ”naringsliv” till 72 456 eller skanna QR-koden

KRAMFORS Höga Kusten Potatis AB Brandellvägen 4, NORDINGRÅ Reg datum: 2012-03-01 Bolaget skall bedriva grossisthandel och distribution av företrädesvis livsmedel samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Nils Thomas Sjödin, Maria Isabel Norlander Team Höga Kusten AB Gallsäter 203, SKOG Reg datum: 2012-03-08 Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet, uthyrning av fordon, maskiner och personal inom entreprenadbranschen, handel med värdepapper för egen räkning, samt idka därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lars Ove Mikael Wallin


Våra e-tjänster - Bolagsverket

Krönika: Juridik Pia Lindberg

FAKTA OM FÖRETAG. DIREKT FRÅN KÄLLAN.

Sök företagsfakta är den snabbaste vägen till den mest aktuella och korrekta informationen om 1 miljon svenska företag och 20 miljoner europeiska företag. En viktig tjänst för dig som vill göra trygga affärer. Du får de färskaste uppgifterna, direkt från källan. Läs mer på bolagsverket.se Välkommen till en enklare vardag.

pia.lindberg@bratteberg.se

Du kan tvingas betala kompanjonens skulder Det finns all anledning för delägare i ett handelsbolag att fundera över vilket ansvar och risktagande det kan innebära att vara verksam i ett handelsbolag. Varje bolagsman i ett handelsbolag företräder bolaget och kan ensam ingå avtal för handelsbolagets räkning. Därmed blir även den andre delägaren bunden. En leverantör eller långivare kan kräva vilken som helst av delägarna på betalning eftersom bolagsmännen är både personligen och solidariskt ansvariga för handelsbolagets förpliktelser och skulder. Den delägare som ensam tvingas betala en skuld som den andre delägaren kan ha orsakat får i och för sig en fordran på den andre delägaren, en så kallad regressrätt. Delägaren kan dock vanligtvis inte använda sin regressrätt förrän handelsbolaget har upphört. Det är inte givet att en delägare kan sälja sin andel i handelsbolaget till vem som helst. Det krävs samtliga bolagsmäns samtycke för att en ny bolagsman ska ha rätt att inträda i bolaget. Den bestämmelsen är samtidigt ett viktigt skydd för kvarvarande delägare för att kunna undvika oönskade delägare. Att kliva av handelsbolaget innebär inte att delägaren därmed slipper ansvar. Ansvaret finns kvar för de beslut eller avtal som har ingåtts innan ett utträde. Det kan få kostsamma och långvariga effekter till och med för kostnader som uppstår efteråt. Exempelvis kan betalningsansvar för obetalda hyror efter utträdet kvarstå för den som klivit av bolaget, på grund av hyresavtal som tecknats innan utträdet. Detta är några av huvudbestämmelserna i handelsbolagslagen. En grundtanke i lagen är att bolagsmännen själva ska reglera flera av frågorna ovan i ett bolagsavtal/kompanjonavtal. Det öppnar för delägarna att anpassa avtalet till de egna förutsättningarna och är ett viktigt instrument för att skydda sina och bolagets intressen. Beklagligtvis är det alltför sällan bolagsavtal sätts på pränt, och muntliga överenskommelser har av naturliga skäl betydande bevissvårigheter. Om det ändå är så att det är just bolagsformen handelsbolag som ni väljer är det extra viktigt vem ni driver det tillsammans med, med tanke på riskerna jag beskrivit ovan. Det kanske mest väsentliga ni kan göra är en ordentlig riskanalys och förebyggande genomgång över hur ert handelsbolag ska fungera. Då först är det möjligt att upprätta det avtal som ni bäst kan ha nytta av. Som jag ser det är ett bra utformat avtal med delägarnas och bolagets intressen i fokus en av de viktigaste investeringar ni kan göra!

19


med mina egna ord Mia Karlsson

” Nu får hjärtat och magen styra mitt G

ör bara det som känns

rätt i hjärtat, och i magen. Magkänslan har alltid varit viktig för mig. Precis så tänkte jag för snart ett år sedan och sade upp mig från jobbet som platschef på Bilbolaget i Sollefteå. Det var dags att gå vidare efter tre lärorika och roliga år. Sedan dess kan man säga att jag haft en paus och funderat på vad som är viktigt i livet. Vad jag ska göra av min framtida yrkeskarriär är inte bestämt, men jag läser just nu till mental tränare. Kanske fortsätter jag vidare till coach, jag har i alla fall registrerat domänen livskarriär.se. Du som läser det här kanske undrar hur jag haft råd med en sådan paus. Men jag hade en påse med mammadagar kvar på min treåring när jag slutade på Bilbolaget. Och dessutom går det ofta som egenföretagare, jag har en liten konsultfirma, med mycket erfarenhet i bagaget och stort kontaktnät att arbeta lite oregelbundet med diverse uppdrag. Ända sedan jag var tonåring och kämpade på elitnivå i skidåkning så har jag haft tävlingsinstinkt och lockats av utmaningar. På samma sätt har jag fungerat inom näringslivet. Ibland vinner man, blir hyllad och har framgång. Men ibland kommer bakslag, eller vad man ska kalla det.

I mitt fall har både den roligaste

och den kämpigaste tiden varit som marknadschef i Modo Hockey. Då fick jag också uppleva hur det kan gå när åsikterna på ledningsnivå

20

är alltför olika. På grund av den dåvarande vd:n för klubben slutade jag, det gick inte att samarbeta. Men ledarskap är otroligt fascinerande. För det var också den person som var vd för Bilbolaget som fick mig att börja där. I båda dessa fall var det min magkänsla som fick avgöra vid besluten.

”Nyckeln ” till framgång i livet är människorna runt i kring dig. Trivsel, gemensamma mål och värderingar skapar glädje och energi.” I familjen, näringslivet och idrotten har jag fått uppleva både bra och sämre ledarskap, och det har hjälpt mig att hittat min egen linje. Där finns det faktiskt ett utkast till en bok, men när och var den blir realitet får framtiden utvisa. Ledarskap utövar man även på sig själv. Det har tagit några år, men efter att redan i tonåren nästan ha försökt ta livet av mig med anorexia har jag fått insikt i vad som är viktigt i ledarskapet mot mig själv. Jag är fortfarande alldeles för dålig att lyssna på signaler vad som är bra för mig – personen Mia. Har lätt att bli otroligt besatt av målet och är extremt fokuserad på uppgiften. Det har gjort att jag inte bara under anorexiperioden varit på väg ”in i väggen”.

Jag känner igen signalerna vare sig det är idrott eller jobb. Fick avsluta min längdkarriär efter alldeles för mycket träning inför VM i Falun 1993, tränade då mest i landslaget och stod inte pall för det. Sedan hade jag en period i livet då jag jobbade 15-16 timmar om dygnet och det brände i kanterna på mig även den gången. Nyckeln till framgång i livet är människorna runt i kring dig. Trivsel, gemensamma mål och värderingar skapar glädje och energi. Och där är det ett likhetstecken oavsett om det gäller familj, näringsliv eller andra organisationer. När jag nu har haft några mån-

aders minipaus så har jag fyllt på med massor av kärlek till de närmaste (och lite husrenovering) och även betalat tillbaka massor av timmar till skidsporten i form av ideellt arbete. Det känns bra. Jag är van vid att arbeta mycket och på ofta utsatta positioner. Självklart funderar jag på vad framtiden har i beredskap. Framtiden, ja! Nog finns det idéer. Men jag känner ingen brådska. Är full av energi, och visst kan jag erkänna att det kliar i fingrarna att sätta tänderna i än det ena än det andra. Känner mig trygg i att jag lyssnar på mitt hjärta – och min mage, och allas vår vän, Nalle Puh: ”Vilken dag är det?” frågade Puh. ”Det är i dag”, svarade Nasse. ”Min favoritdag!” sa Puh. Berättat för Anders Lövgren Foto: Michael Engman

Mia Karlsson har tagit en rejäl timeout efter att hon slutade som chef för Bilbolaget i Sollefteå förra året.


Kommentar: Mia Karlsson

liv”

Mia Karlsson kom-

mer från Småland, flyttade till Sollefteå för att gå på skidgymnasiet och tillhörde sedan det svenska skidlandslaget. 1993 blev hon egen företagare, men det är som ledare i företag och organisationer som hon gjort mest avtryck. 1998-2002 var hon vd för reklambyrån ADC i Sollefteå. Därefter blev hon i fyra år ordförande för Företagarna Västernorrland. 2006-08 var hon marknadschef i Modo Hockey och sedan tog hon jobbet som platschef på Bilbolaget i Sollefteå. Nu funderar hon över nästa steg. Hon har sökt jobbet som ny näringslivschef i Sollefteå, rekrytering har pågått i vinter, men blev inte kallad på intervju och fick det inte. ”Kanske har jag gjort mig omöjlig genom att sticka ut hakan och vara frispråkig många gånger tidigare. Men det hade varit en kul utmaning att försöka föra upp kommunen från botten av näringslivsrankingen”, säger hon. Mia Karlsson är sambo med företagaren Leif Medin och tillsammans har de döttrarna Fanny, 15 år, Frida, 13 år och Hannah 3,5 år.

21


Verkstäder tar upp kampen om arbetskraften När länets verkstadsföretag samlades på Södra Berget i Sundsvall var rekrytering ett viktigt tema. – Det är inte enkelt att rekrytera till en verkstad på landsbygden. Vi måste tänka i nya banor, säger Johanna Börjesson, HR-ansvarig på Permascand i Ljungaverk.

V

erkstadsföretaget Permascand som ägs av Akzo Nobel var ett av många företag som medverkade i dagen ”Mycket snack, mycket verkstad” som arrangerades av Almi Företagspartner i mars. Rekryteringsfrågor stod högt på agendan. Permascand med 150 anställda har precis som de flesta kollegor i branschen svårigheter att få tag i rätt personal, något som kan bli ett allvarligt hot mot verksamheten. – Det är framför allt kvalificerade svetsare och maskinoperatörer som det är brist på, säger Johanna Börjesson.

Permascands HR-ansvariga Johanna Börjesson (till höger) tar tillsammans med sin kollega Päivi Lindbom en paus under verkstadsseminariet på Södra Berget.

I teorin så ska personer med rätt

utbildning och erfarenhet hitta till jobben via arbetsförmedlingen eller gå in på Akzo Nobels hemsida och läsa platsannonser. Men i verkligheten ser det annorlunda ut. – Ofta löser vi akuta behov genom att rekrytera inom de nätverk som finns i företaget. Det kan vara grannens grabb som är duktig mekaniker som får jobb. Det viktiga är att vi kan leverera till kunderna. Men min önskan är definitivt att urvalet ska vara större och att våra rekryteringsprocesser därmed blir mer professionella. Johanna Börjesson är glad över de samarbeten kring arbetskraft som pågår. Teknikföretagens sam22

”Det ” finns jobb här för de som utbildar sig. Vi måste bara nå ut till skolor och på utbildningsmässor.” Johanna Börjesson

arbetsgrupp i regionen driver just den här typen av frågor och där är Permascand med. Men det viktigaste är att få ungdomar att intressera sig för verkstadsindustrin. – Det finns jobb här för de som utbildar sig. Vi måste bara nå ut till skolor och på utbildningsmässor, där tycker jag det finns mycket att göra. Teknikcollege som är ett samarbete mellan näringslivet och flera kommuner i regionen är en satsning som vi tror mycket på. Verkstadsdagen innehöll många

teman, men det främsta syftet var att inspirera och skapa samarbeten mellan företag. Det som Johanna Börjesson tyckte var mest intressant var en föreläsning om hur företag kan arbeta med sina varumärken som arbetsgivare. – Det går att göra mycket med enkla medel. Bara genom att vara lite varmt välkomnande i stället för opersonlig på hemsidan så kan bilden av företaget bli positiv. Text och foto: ANDERS LÖVGREN


Ensam i hela norrland Vi har egen urmakare i butiken och utför även guldsmedsarbeten. Välkommen till oss!

Storgatan 15, Sundsvall | 060-15 45 00 | www.kentwj.se

sm-Finalbastu Se SM-finalerna från vår exkluSiva hockeybaStu på Gärdehov. njut av Mat, dryck och direktSända SM-finaler!

Digitala reklamskärmar på 19 ställen i Sundsvall och Östersund!

Välkommen till vår reklamkanal! Några av våra kunder:

Ring Roger Magnusson på Sundsvall Hockey för vidare dialog, 070-310 29 01 JO BB

?

ÖP PET

Se alla kunder på webben!

www.eyechannel.se

nya företag i länet

HVB Genomfarten AB Sprängsviken 111, LUNDE Reg datum: 2012-03-19 Aktiebolagets verksamhet består i att bedriva ett hem för vård och boende för personer med neuropsykiatriska diagnoser, psykosociala funktionshinder och lindrig utvecklingsstörning. Styrelseledamöter: Åsa Viola Börjesson, Johan Niklas Kenneth Börjesson, Hans Peter Österholm, Rut Anna Gunilla Österholm Laco AB Allévägen 8, BOLLSTABRUK Reg datum: 2012-02-20 Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, produktion av mat, catering, försäljning av kurser och matprovningar samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Rolf Kenneth Fagerlund

Fortsättning på sidan 27 SOLLEFTEÅ Kulturarvet Sollefte Tingshus AB Herrgården Bruket 102, SOLLEFTEÅ Reg datum: 2012-03-09 Ska bedriva förvaltning av fastighet, uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Sven Hilmer Selinder, Marianne Margareta Selinder, Hervor Inga Viva Sjödin Modekläder i Sollefteå AB Norra Ådalsvägen 11, SOLLEFTEÅ Reg datum: 2012-02-21 Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av kläder, skor, väskor, smink och hudvårdsprodukter, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Mender Daoud

Steves Fastighetsservice AB Bergsgatan 20, SOLLEFTEÅ Reg datum: 2012-02-20 Fastighetsrelaterade stödtjänster och entreprenadverksamhet samt värdepappershandel. Styrelseledamot: Sven Ivar Steve Elfgren

SUNDSVALL Duvans Begravningsbyrå AB Affärsgatan 12 A, KVISSLEBY Reg datum: 2012-03-21 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva begravningsbyrå, konsultverksamhet inom begravnings- och bouppteckningsområdena samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Eva-Marie Brusell

Future Energy Solutions Scandinavian AB Kvarsätt 103, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-15 Bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av energismarta lösningar, främst belysning, solfångare, solceller och batterier även vitvaror och byggmaterial, samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Johan Erik William Richter triit AB Släda 101, ALNÖ Reg datum: 2012-03-20 Aktiebolaget ska bedriva coaching samt utveckling av idrottare. Försäljning av sport- och motionsprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Per Tomas Karlsson, Martin Frans Ondrasek

23


cor ner sTo n rla nds poj kar na hem sjö lens nor fres ks frö och båTp ryla r mitt n ene rgi xl byg g hoc key byg gpl asT birs ta city fyrfase all nel cof fee län s dsv han nes sun eyec way sliv ine rgi dsvall ene ke sma rt mar sun Tidn ing en när ing Thbi rna nor kla alen smä hoc key byg gpl ast serv icec entr act sTen sTad ing sliv sun dsvall diö s kor nbo den re gal leri a in attr thbi ke sma rT ma å ik tidn ing en när exc lusi ve adv entu bun gy pum p Timr icec enTr alen nor n serv par k fasT igh eTs ab cke den smy & nbo ur kor s leri a in aTTr orr lan d 925 cor ner sto ne diö ve adv enTu re gal styr else n väs tern igh ets ab exc lusi rlan dsp ojk arn a fast nor k bun gy pum p tim lens par n sö sjö cke frö g fres ks 925 ur & smy d byg xl lan båtp ryla r miTT hem rgi orr ene Tern n väs kar na cor ner sT ciTy fyrfase ssTy rels en lens nor rla nds poj eyec han nel birs Ta way nes cof fee län ryla r mitt hem sjö byg g fres ks fr sun dsvall ene rgi fyrfase n ene rgi xl byg gpl asT och båTp sten stad smä kla rna key city ta hoc birs all fee län nel dsv sliv sun ene rgi way nes cof rt mar ine eyec han ik Tidn ing en när ing kla rna sun dsvall alen nor Thbi ke sma smä entr sTad key byg gpl ast icec sTen hoc serv act all sliv sun dsv leri a in attr ing gal diö s kor nbo den re när en rT m entu ing sma adv thbi ke exc lusi ve p Timr å ik tidn icec enTr alen nor par k fasT igh eTs ab smy cke n bun gy pum s kor nbo den serv gal leri a in aTT orr lan d 925 ur & a cor ner sto ne diö lusi ve adv enTu re arn exc styr else n väs tern ojk ab dsp ets p ti igh rlan pum fast sjö lens nor cke n bun gy frö sö par k lan d 925 ur & smy båtp ryla r miTT hem rgi xl byg g fres ks rels en väs Tern orr kar na cor ner s ciTy fyrfase n ene nes cof fee län ssTy lens nor rla nds poj eyec han nel birs Ta way sjö fr rgi hem ks ene mitt fres r all sun dsv båTp ryla rgi xl byg g sten stad smä kla rna key byg gpl asT och city fyrfase n ene nes cof fee län eyec han nel birs ta sliv sun dsvall hoc dsvall ene rgi way ke sma rt mar ine sun ik Tidn ing en när ing Thbi rna nor as kla gpl alen smä byg serv icec entr act sTen sTad dsvall hoc key diö s kor nbo den re gal leri a in attr en när ing sliv sun rT m exc lusi ve adv entu p Timr å ik tidn ing alen nor thbi ke sma par k fasT igh eTs ab den serv icec enTr smy cke n bun gy pum aT orr lan d 925 ur & sto ne diö s kor nbo enTu re gal leri a in tern ner adv väs cor ve n a lusi else arn exc styr igh ets ab pum p t fast nor rlan dsp ojk gy k bun lens par n sö sjö cke frö hem smy d 925 ur & byg g fres ks xl lan båtp ryla r miTT rgi orr s ene ner Tern n cor väs ase kar na ciTy fyrf ssTy rels en lens nor rla nds poj eyec han nel birs Ta way nes cof fee län ryla r mitt hem sjö byg g fres ks f sun dsvall ene rgi fyrfase n ene rgi xl byg gpl asT och båTp sten stad smä kla rna key city ta hoc lä birs all fee nel dsv sliv sun mar ine eyec han ene rgi way nes cof ik Tidn ing en när ing nor Thbi ke sma rt a kla rna sun dsvall serv icec entr alen act sTen sTad smä all hoc key byg gpl diö s kor nbo den re gal leri a in attr när ing sliv sun dsv rT m exc lusi ve adv entu Timr å ik tidn ing en p ab alen nor thbi ke sma eTs pum enTr igh gy bun fasT icec k n serv par in aT nbo den ur & smy cke a kor 925 s leri d diö gal lan ne re orr sto enTu ner styr else n väs tern dsp ojk arn a cor ets ab exc lusi ve adv sjö lens nor rlan cke n bun gy pum p frö sö par k fast igh lan d 925 ur & smy båtp ryla r miTT hem rgi xl byg g fres ks rels en väs Tern orr kar na cor ner ciTy fyrfase n ene nes cof fee län ssTy lens nor rla nds poj eyec han nel birs Ta way sjö rgi hem ene mitt fres ks r all sun dsv n ene rgi xl byg g asT och båTp ryla sten stad smä kla rna birs ta city fyrfase all hoc key byg gpl nel dsv han sun nes cof fee lä eyec sliv way ine ing rgi dsvall ene ke sma rt mar sun ik Tidn ing en när Thbi rna nor kla gpl a alen smä byg hoc key serv icec entr act sTen sTad ing sliv sun dsvall diö s kor nbo den re gal leri a in attr thbi ke sma rT å ik tidn ing en när exc lusi ve adv entu icec enTr alen nor n bun gy pum p Timr serv par k fasT igh eTs ab cke den smy & nbo ur a kor 925 s re gal leri in a orr lan d ner sto ne diö exc lusi ve adv enTu styr else n väs tern dsp ojk arn a cor par k fast igh ets ab n bun gy pum p sjö lens nor rlan d 925 ur & smy cke byg g fres ks frö sö xl lan båtp ryla r miTT hem rgi orr ene Tern n cor ne väs ase ciTy fyrf rla nds poj kar na fee län ssTy rels en eyec han nel birs Ta ene rgi way nes cof mitt hem sjö lens nor r all dsv ryla byg g fres ks sun xl båTp rgi rna och ene fyrfase n byg gpl asT sten stad smä kla key city ta hoc birs all fee l nel dsv cof sliv sun way nes mar ine eyec han sun dsvall ene rgi ik Tidn ing en när ing nor Thbi ke sma rt sTen sTad smä kla rna hoc key byg gpl serv icec entr alen ing sliv sun dsvall gal leri a in attr act diö s kor nbo den re när en r entu ing sma adv ke tidn ve exc lusi p Timr å ik alen nor thbi par k fasT igh eTs ab den serv icec enTr smy cke n bun gy pum gal leri a in orr lan d 925 ur & sto ne diö s kor nbo lusi ve adv enTu re exc styr else n väs tern ojk arn a cor ner ab dsp ets igh rlan pum fast nor gy sjö lens frö sö par k smy cke n bun båtp ryla r miTT hem rgi xl byg g fres ks orr lan d 925 ur & s ciTy fyrfase n ene ssTy rels en väs Tern poj kar na cor ner eyec han nel birs Ta way nes cof fee län sjö lens nor rla nds sun dsvall ene rgi båTp ryla r mitt hem xl byg g fres ks frö och rgi asT ene n gpl ase byg sten stad smä kla rna ta city fyrf all hoc key län ss birs dsv fee nel sun cof han sliv nes eyec ing way Tidn ing en när ke sma rt mar ine sun dsvall ene rgi entr alen nor Thbi byg gpl ast och sTen sTad smä kla rna kor nbo den serv icec sun dsvall hoc key gal leri a in attr act rT mar ine e ing en när ing sliv lusi ve adv entu re alen nor thbi ke sma pum p Timr å ik tidn fasT igh eTs ab exc gy enTr bun icec n cke serv smy acT sten den 925 ur & re gal leri a in aTTr sto ne diö s kor nbo väs tern orr lan d ojk arn a cor ner exc lusi ve adv enTu å ik Tidn ab dsp ets timr rlan p igh pum nor fast gy k cke n bun frö sö par smy ks miTT hem sjö lens & fres ur g 925 byg d xl diö s ko lan n ene rgi na cor ner sTo ne rels en väs Tern orr birs Ta ciTy fyrfase nor rla nds poj kar k fas nes cof fee län ssTy lens par way sjö sö rgi frö hem ene ks mitt all r båTp ryla xl byg g fres lar na sun dsv rgi och ene asT n gpl ase byg en väs fyrf city hoc key cof fee län ssty rels eyec han nel birs ta ring sliv sun dsvall rm all ene rgi way nes ke sma rt mar ine ryla dsv Thbi sun båtp nor rna och kla alen ast key byg gpl serv icec entr act sTen sTad smä eyec han sliv sun dsvall hoc re gal leri a in attr ke sma rT mar ine tidn ing en när ing exc lusi ve adv entu enTr alen nor thbi stad s gy pum p Timr å ik icec sten bun n serv acT cke den aTTr smy nbo in & lan d 925 ur enTu re gal leri a ner sto ne diö s kor dsp ojk arn a cor ets ab exc lusi ve adv timr å ik sjö lens nor rlan cke n bun gy pum p frö sö par k fast igh lan d 925 ur & smy rgi xl byg g fres ks rels en väs Tern orr ciTy fyrfase n ene ssTy län fee cof way nes sun dsvall ene rgi

Vi jobbar med att öka ditt resultat

Hallå där...

... Mikael Gnejsir som den 7 februari registrerade Modéns Bergsprängning Eftr. AB. Vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag är 58 år och född i Lycksele. Sedan 30 år bor jag i Fagervik utanför Timrå. Jag äger ett eget hyreshus och har fästmö. Jag kom in på bergsprängning via ett sommarjobb, och har sedan varit både anställd och haft eget. Även mitt nuvarande efternamn har ju anknytning till berg.

Vi på Duplicera finns till för att öka ditt företags resultat. Vi arbetar med affärsutveckling

i kombination med produktionsuppdrag inom tv, radio, webb, digitala reklamskärmar och tryck.

Varför startade du detta företag?

Vi är tio personer som dagligen jobbar för att

– Den tidigare ägaren, som är en släkting till mig, skulle lägga ner företaget. Jag tänker inte sluta arbeta i första taget så jag tog över.

förbättra våra kunders resultat. Några av dem hittar du i pilen ovan.

Vad erbjuder du för produkter och tjänster?

– Så kallad försiktig bergsprängning i tätort och markarbeten. Jag kommer också att gå in på solfångare och försäljning och montering av däck. Jag har inga anställda.

Läs mer om oss eller kontakta oss, SMS:a

Vilka är kunderna?

Välkommen till Duplicera!

duplicera till 72 456 eller skanna QR-koden.

– Kommunala Sundsvall Vatten och byggfirmor men även privatpersoner som bygger eget. Geografiskt sträcker sig området från Kramfors till Hudiksvall. Hur kommer verksamheten att utvecklas?

– Modéns har funnits sedan 1948 och det bör gå även i fortsättningen. Utvecklingen i Sundsvall tyder på det. Har du någon förebild som företagare?

– Bror Modén som var bror till min farmor och startade företaget. Han kommer alltid att saknas. Vilka är dina starka och svaga sidor som företagare?

– Jag har blivit skicklig på försiktig sprängning men är kanske för snäll när det gäller att räkna på jobb. Anders Hammarberg

24

En helt vanlig resultatbyrå ersund, 063 -13 08 60 Törnstensgränd 15, Öst all, 060 -12 71 31 Esplanaden 10, Sundsv u era www.duplicera.n plic facebook.com/du


Boka konferens eller kalas nu!

Event, konferens & kickoff

Ring 0611-79000.

LOTSSTUGAN Konferensanläggning www.lotsstugan.com

INTE BARA EN HOCKEYARENA UTAN EN

UTMÄRKT MÖTESPLATS FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER.

Arenan med dess faciliteter och unika läge har blivit mer attraktivt för allt från det lilla mötet till mässor. Våra moderna konferenslokaler och vår populära Företagshockey i kombination med vår goda mat gör att just ditt arrangemang blir något utöver det vanliga.

KONTAKTA OSS FÖR PRISER OCH INFORMATION. Konferens • Hotell Restaurang

restaurang@modohockey.se 0660-759 00

Torpshammars Herrgård Tel: 0691-205 80 info@torpshammar.com torpshammar.com

www.fjallravencenter.se

Grupp & Konferens

Företag, förening eller kompisgäng? Kontakta mig så hjälper jag dig anordna din nästa grupp- och konferensresa!

Konferens med oslagbar miljö! Nyrenoverat!

Ulrica

Storgatan 11, Sundsvall Gesällvägen 1, Birsta City 060-52 53 00 www.resia.se

Prisvärd konferens med mervärde

Lägg din konferens i natursköna Norrfällsviken, nya fräscha rum och härlig stämning! • • • •

alltid hemlagad mat uppvärmd pool jacuzzi stora moderna fullt utrustade konferensrum! • teambuilding

Hör av er idag för prisförslag! 0611-55 85 00 | info@hfs.se www.hfs.se

Välkommen

Norrfällsvikens

HOTELL & KONFERENS

www.norrfallsviken.se | info@norrfallsviken.se | 0613-212 55 • 070-233 58 26 PMS 429

25 PMS 432


Krönika: Träning

Höga Kusten Flyg trafikerar sträckan Örnsköldsvik - Arlanda.

John Pasanen john.pasanen@helex.se

Slipp skador när löpningen drar igång Nu när marken äntligen är isfri är det många som funderar på att börja löpträna. Och självklart ska du tillmötesgå den impulsen. Eftersom det är din egen idé, inte någon annan som sagt att du borde, är chansen att du lyckas mycket större. Så knyt skorna och på med vindjackan. Så här kan du börja: Hitta en träningspartner som drar med dig och vise versa. Beröm och uppmuntra varandra. Boka in fasta träningstider och dagar med familjen. Planera gärna in roliga lopp som Vårruset. Börja på en rolig och rimlig nivå. Även för dig som löptränat förut så rekommenderar jag att du börjar riktigt lugnt, kanske bara så lite som en fjärdedel av distansen av vad du brukar springa. Självklart tror jag att du skulle klara till exempel 6 km på en skaplig tid, men till ett alltför högt pris. Du riskerar nämligen att dra på dig överbelastningsskador. Nervsystemet minns och gör jobbet bra medan musklerna är färskvara och oförberedda efter vintern.

Ta flera kortare turer första veckan, till exempel 3 x 2 kilometer. Gå och jogga om vart annat (gågga). Gör ”gå-tiden” kortare och löptiden längre för varje gång du är ute. Prova att leka med motstånd och fart. Motstånd kan vara kraftig lutning på löpband, backe eller vikter. Min egen favorit är att skjuta bilen framför mig på en plan yta med partnern eller barnen bakom ratten .... Spring så långt du orkar 3-5 gånger. Det här är riktigt roligt för alla inblandade och en beprövad och av min hustru godkänd barnaktivitet. Fart kan vara intervaller på plant underlag. Så här kan du tänka: Hur långt och hur snabbt vill du kunna springa? Varför? Motion, prestation eller bara frihetskänslan? Vänd negativa tankar till en utmaning. När vind och regn piskar mot ansiktet titta bara upp mot himlen och le och njut av att känna hur lårmusklerna jobbar. Se backen som en utmaning: ”Aha, kommer du här och sticker upp ”. Tryck ifrån lite extra och visa vem som bestämmer!

Jagar du tider och är prestationsfokuserad har du mycket att hämta genom att träna på gym, kanske med en personlig tränare. Du kan stärka knän och bäcken i specifika gymmaskiner. Mage- och ryggövningar som gör susen för bålstabiliteten och löpningen ingår i olika gruppträningspass. Andra riktigt bra övningar gör du med TRX-band, kettlebells eller på en pilatesboll. PS. Självklart finns det en galen sida även i löpning, Skapa en löprunda över stock och sten, parkbänkar eller bord, branta slänter och sandtag. Hoppa över diken, jämfota upp på bänkar och bord och stöt stenar.

26

Taxichef ska styra flygbolag i Ö-vik Robert Karlsson har tagit över

som vd i Ö-viksbaserade bolaget Höga Kusten Flyg. Han behåller samtidigt sitt jobb som platschef på Örntaxi. Hans huvudansvar är personal- och marknadsfrågor medan tidigare vd Jimmy Nilsson fokuserar på utvecklingen av ett nytt bokningssystem och den operativa verksamheten. Robert Karlsson har bland annat varit travbanechef på Umåker i Umeå och vd på Solvalla utanför Stockholm. Sedan 2006 bor han i Örnsköldsvik där han är plats-

Jimmy Nilsson, operativ chef, tillsammans med Robert Karlsson, vd Höga Kusten Flyg.

chef på Örntaxi – ett uppdrag som han ska sköta parallellt med vd-posten på Höga Kusten Flyg. Huvudägare i bolaget är 13 lokala företag.

Fler driver företag i Västernorrland Drygt 17 800 västernorrlän-

Ånge har länets mest

ningar, 10 procent av alla i företagsamma befolkning yrkesverksam ålder, definieras Ånge 12,2% som företagsamma 2011*. Det Kramfors 11, 6% är uppgång med 2,6 procent jämfört med 2010, enligt statistik Sollefteå 11,3% från Svenskt Näringsliv. Örnsköldsvik 10,2% Andelen kvinnor i VästerSundsvall 9,7% norrland som är företagsamma uppgår till 5,5 procent. Härnösand 9,5% Cirka 1 750 nya personer började ansvara för ett företag 2011, Timrå 8,4% medan knappt 1 300 personer Västernorrland 10,1% slutade. * Som företagsam räknas den som Det är dock långt kvar till har en f-skattesedel eller är deläriksgenomsnittet. I hela landet gare/vd/styrelseledamot i ett aktivt är andelen som ansvarar för ett handelsbolag eller aktiebolag. En företag 12,0 procent. Andelen person räknas bara en gång oavsett om han eller hon ansvarar för ett kvinnor är 7,2 procent. eller flera företag.


Besök oss på webben A!

EMSID

NY H

Brandutbildningar i samverkan med Räddningstjänsten Er kompletta produktionspartner www.brandskyddsforeningen.se

www.forestproducts.sca.com

www.fromells.se

Från idéer till framgångsrika företag www.corvara.se Mejselvägen 11, Sundsvall JOURNUMMER 060 -13 27 50

almi.se/mitt

Anmäl dig till höstens program………

Agda PS

Certifierad Projektledare

Tel 060-64 50 00

www.kpmg.se

ARTISTER - EVENEMANG - KONGRESSER - UNDERHÅLLNING Vi skräddarsyr ditt evenemang - besök vår hemsida:

www.programbolaget.com Ö. Långgatan 17, Sundsvall Tel: 060-17 17 66

info@westhagen.se - www.westhagen.se

Revision, redovisning, skatt och rådgivning

– det rollbaserade personalsystemet Start i Sundsvall november 2008 och Umeå januari 2009

Ledarprogram

?

ÖP PET

www.enwa.com

Start i Telefon Sundsvall november 2008 060-13 88 56, www.agda.se Ring Mikael Westerlund 060-169505

Tillsammans skapar vi nytta och effekt!

060 - 17 83 40 www.westhagen.se

JO BB

Terminalvägen 12, 861 36 TIMRÅ Tel: 060 53 71 70

Vi utvecklar din kommunikation – besök vår nya hemsida: www.mediegruppen.com

nya företag i länet

CPR Restaurang AB Trädgårdsgatan 43, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-20 Föremålet för bolagets verksamhet ska vara restaurangverksamhet med thaimat, servering och catering samt renoverings- och inredningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Sunita Kongnanta, Bobo Srisomboon Enarsson Medskogs Handel AB Medskogsbron 135, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-14 Bolaget ska bedriva detaljhandel med livsmedel, valutaväxling, äga och förvalta värdepapper. Konsultverksamhet inom moms och skatt samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Per Olof Boström Ingela Norrby Artes AB Ljusviksvägen 41, KVISSLEBY Reg datum: 2012-03-13 Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet inom kommunikation, kreativitet och teamutveckling, vidare ska bolaget bedriva traktorentreprenad och hunduppfödning samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Ingela Marie Norrby

Fortsättning på sidan 29 Entreprenören Företagsförmedling i Sundsvall AB Bågevägen 134, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-20 Bolagets verksamhet är företagsförmedling och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jan Mikael Perman

Indalens Bioenergi AB Lidenvägen 89, LIDEN Reg datum: 2012-03-22 Bolaget ska bedriva handel och tillverkning av flis, pellets samt förnybara energikällor och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Kent Olof Anders Sjödin, Lars Olof Lidin, Jens Peter Lindh

KSL-Säkerhet Aktiebolag Friggvägen 12, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-20 Företaget skall täcka den offentliga marknadens behov av anpassad säkerhetsutbildning och rådgivning i säkerhetsskyddfrågor. Styrelseledamot: Leif Paul Lindholm

A.J.W:s Lift & Rörteknik AB Trädgårdsgatan 2, lgh 1402, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-21 Bolaget skall bedriva reparationer av liftar, rördelar samt svetsningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Anders Johan Westin

EBW i Sundsvall AB Ekolodsvägen 2, ALNÖ Reg datum: 2012-03-15 Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, vidare skall bolaget förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Karin Elisabet Burstedt Vallin

Långsjön Entreprenad AB Bergom 235, MATFORS Reg datum: 2012-03-16 Ska bedriva entreprenad med skogsmaskiner i form av avverkning med hjälp av skördare och skotare. Styrelseled.: Per Tobias Emanuel Albinsson

Lefab AB Källvägen 18, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-19 Aktiebolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av informationsmaterial samt därmed liknande verksamhet. Styrelseledamot: Bert Freddy Lindqvist

ADWORK REKRYTERING AB Centralgatan 14, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-13 Aktiebolaget ska bedriva rekrytering och coachning till företag och organisationer på konsultbasis. Styrelseledamot: Ia Karin Fornell

PSN Mitt AB Fridhemsgatan 60, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-23 Bolaget ska äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Per Stefan Nylander

OrboTech Sweden AB Box 97, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-13 Ska bedriva försäljning av golvvårdsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Nils Anders Johansson, Mats Robert Johansson

Stenstans Redovisning AB Juniskärsvägen 90, KVISSLEBY Reg datum: 2012-03-16 Bolaget ska tillhandahålla ekonomiska konsultationer åt mindre och medelstora företag. Styrelseledamot: Kerstin Erika Eriksson Framåt utveckling & förvaltning Sidsjön AB Granitvägen 14, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-06 Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom samt konsultativ affärsutveckling och informationsuppdrag och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Hans Stefan Gradin

27


läge för affärer

Lars Holmberg 0612-139 00, lars.h@ltck.se

Teknikförfrågningar

Terese Nordquist 060-16 35 73, terese.nordquist@almi.se

Anders Karlsson 063-57 11 11, anders.karlsson@almi.se

Teknikerbjudanden

Rengöring för återanvändning av oljor

Spikmaskin för effektiv tillverkning av lastpallar

Sensorbaserat larm mot fallolyckor hos äldre

Solcellsdriven LED för utomhusbelysning

Ett franskt företag söker en innovativ teknik att effektivt rengöra industriella oljor för återanvändning. Utrustningen ska vara speciellt lämpad för avlägsnande av vatten och mindre partiklar. Anläggningen ska klara ca 20 m³ olja/dag och arbeta 24 timmar/dygn. Företaget vill teckna kommersiella avtal med teknisk assistans. Ref: 11 FR 37M3 3MBQ

Ett polskt företag som tillverkar ett brett sortiment av träprodukter som pallar, emballage, takstolar med mera söker en ny teknik för spik-ning av lastpallar. Spikmaskinen ska vara fristående och ha en kapacitet på ca 800 pallar/skift. Pallstorlekarna ska kunna varieras. Företaget kan ingå i joint venture, teckna samarbetsavtal eller kommersiella lösningar med teknisk assistans. Ref: 11 PL 63AW 3NFW

Ett tyskt forskningsinstitut har utvecklat en avancerad sensorbaserad utrustning som omedelbart larmar om personen som bär utrustningen faller. Tekniken är framtagen för att omgående undsätta till exempel äldre personer som råkar ut för fall i hemmet eller i utrymmen utan tillsyn. Institutet vill teckna licensavtal och avtal om vidareutveckling av produkten. Ref: 11 DE 17A1 3NST

Ett israeliskt företag har utvecklat en ny solcellsdriven LED-teknik för utomhusbelysning av vägar och parkområden. Funktionen kräver lite underhåll och ger bra belysning utan anslutning till elnätet. Företaget söker samarbetspartners för tillverkning och/eller montage av produkten. Ref: 12 IL 80ER 3O37

I Västernorrland samordnas arbetet av Almi Företagspartner och Länstekniskt Centrum i Kramfors, LTCK. Nätverket erbjuder innovativa

lösningar på tekniska eller administrativa problem och visar på möjligheter till framtida affärsrelationer. Vi kan även förmedla innova-

tioner och affärsmöjligheter från dig till nya kontakter i Europa – några av dessa kan du se här ovan. Företagskontakterna hanteras

givetvis konfidentiellt tills samarbetsavtal eller sekretessavtal tecknats.

tes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kalt tes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kalt tes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kalt tes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kalt tes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kalt tes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kalt tes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se s.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kal altes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kalt kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.se kaltes.s

Nya tider, nya trycksaker. Nu även ny hemsida.

kaltes.se

Den som fyller 50 år ska självklart skaffa en ny snygg kostym, så även när jubilaren är ett tryckeri. Inte helt utan stolthet lanserar vi därför nya kaltes.se Det är väl egentligen inte så mycket mer att säga här. Allt du vill veta finns ju på webben. Välkommen till Kaltes 2012.

11 28

maj

Nytt nummer redan nästa månad!


Affärsnyckeln

Normalbelopp per dag i SEK exklusive logi (urval)

Kina.................. 800 Kroatien..............486 Lettland............. 473 Mexiko............... 400 Monaco............. 793 Moldavien.......... 348 Nederländerna.... 638 Norge................ 799 Polen................. 502 Portugal............. 562 Rumänien.......... 394 Ryssland............ 649

Saudiarabien...... 589 Schweiz............. 862 Slovakien............668 Spanien............. 476 Storbritannien..... 769 Sydafrika............ 353 Sydkorea.......... 1033 Tjeckien............. 740 Turkiet............... 569 Tyskland............ 575 USA.................. 704 Österrike............ 475

Traktamenten: inrikes 2012 Heldagstraktamente........... 220 kr Halvdagstraktamente......... 110 kr ÖP PET

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

1,9

0 Förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

Traktamenten: utrikes 2012

?

1

Juli 2011

Maj

2 Juni 2011

14

3

Maj 2011

Måndag

April 2011

Skattedeklarationen ska finnas hos Skatteverket senast datumet angivet till höger. Då ska också pengarna vara bokförda på Skatteverkets bankgiro eller plusgiro.

JO BB

4

2012

Skatt och moms

Australien........... 706 Belgien.............. 415 Bulgarien........... 418 Danmark............ 628 Estland.............. 419 Finland.............. 599 Frankrike............ 793 Grekland............ 755 Island................ 487 Italien................ 730 Japan.............. 1128 Kanada.............. 911

%5

Mars 2011

Datum för inbetalning av

inflationstakten

Traktamente efter 3 mån..... 154 kr Schablon för natt................ 110 kr

Representation Extern och intern: 90 kronor + moms. Vin och sprit får ingå i beloppet och är avdragsgillt.

90

Novmar Holding AB Kyrkbergsvägen 21, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-06 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning, produktutveckling, engineering, agenturverksamhet, konsult- verksamhet samt kvalificerade svetsarbeten avseende processrör och montagearbeten inom områdena papper och cellulosa, petrokemi, kraft och värmeverk, cementindustri samt övrig processindustri, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Stig Jerker Sjöström, Wieslaw Stanislaw Nowak, Gert-Ove Samuelsson

TIMRÅ Sörberge Snabbmat AB Berglundavägen 37, SÖRBERGE Reg datum: 2012-03-21 Aktiebolaget ska bedriva snabbmatsrestaurang med närbutik och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Bill Christian Pettersson Bruksgårdens Utveckling AB Bäckgatan 5, SÖRÅKER Reg datum: 2012-03-02 Bolagets verksamhet ska vara att bedriva boende och behandling för funktionshindrade samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Per Christian Blomberg, Kurt Erik Arne Eriksson

För bil i tjänsten, 18,50 kr/mil. Överskjutande belopp betraktas som löneförmån och belastas med skatt och sociala avgifter.

18,50 kronor/mil

Skattefria gåvor

Julgåva:............................................. 450 kr Jubileumsgåva................................. 1 350 kr Minnesgåva................................... 10 000 kr

kronor + moms

Allt inkl. moms

Referensränta (%)

Kostförmån

120101.........................................2,00 110701............................................2,00 110101............................................1,50 100701............................................0,50 100101............................................0,50 090701............................................0,50 090101............................................2,00 080701............................................4,50

Prisbasbelopp (SEK)

nya företag i länet

10 Restaurang Indisk mat Aktiebolag Köpmangatan 34, SUNDSVALL Reg datum: 2012-03-06 Aktiebolaget ska bedriva restaurangverksamhet. Styrelseledamot: Mohammad Mobarak Hossain Bhuyan

Bilersättning

(Skattepliktig schablon)

Helt fri kost................................................................. 200 kr Fri lunch....................................................................... 80 kr Fri frukost...................................................................... 40 kr

2012........................44 000 2011........................42 800 2010........................42 400

2009........................42 800 2008........................41 000 2007....................... 40 300

Du hittar alla nya företag på www.naringsliv.to ÅNGE MARM Musik AB Fränstavägen 353, FRÄNSTA Reg datum: 2012-02-28 Ska bedriva produktion av musik, film, video och media, royalty, musikgager, komponera musik, skriva texter och musikarrangemang, musikförlag, turnéproduktion, konsultverksamhet inom musik, film och media, direktförsäljning genom nedladdning av komponerad musik, handel med skivor, film, video, dvd, kläder, reklam- och PR- produkter, uthyrning av instrument och inspelningsutrustning, köpa, sälja och förvalta värdepapper, konst och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Karl Robert Pettersson, Mikael Mattias Eriksson, Bernt-Arne Johansson, Erik Martin Källström Mid Adventure Sweden AB Fränstavägen 312, FRÄNSTA Reg datum: 2012-02-27 Bolaget skall bedriva camping och övrig sportverksamhet såsom klättring, vattensport, kajaking och paintboll samt uthyrning i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: DanOlof Henning Tornberg

ÖRNSKÖLDSVIK Pär Gräv & Bygg i Örnsköldsvik AB Guldenvägen 27, SJÄLEVAD Reg datum: 2012-03-13 Aktiebolaget ska bedriva och försälja entreprenadtjänster inom gräv och schakt, byggtjänster, uthyrning av entreprenadmaskiner, äga och förvalta fastigheter och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Pär Johan Gustav Gimbergsson

Betongflickorna AB Kläppavägen 22, KÖPMANHOLMEN Reg datum: 2012-03-22 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildningsverksamhet inom byggbranschen samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Karl Anders Näsman H Kan Bygg Aktiebolag Hämra 208, SIDENSJÖ Reg datum: 2012-03-19 Bolaget ska bedriva nyproduktion av småhus, byggnads- och fastighetsservice samt idka därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Kjell Håkan Vestin Höglands Fastigheter AB Måvägen 14, ARNÄSVALL Reg datum: 2012-03-08 Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper. Styrelseledamot: Lars Sune Christer Eklund Maskinbolaget i Örnsköldsvik AB Box 51, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-03-08 Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av byggnads- och trädgårdsmaskiner, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Anna Maria Östman Leka Sweden Design AB Haffsta 234, ÖVERHÖRNÄS Reg datum: 2012-02-21 Bolaget ska tillverka och låta tillverka samt utveckla inredningsdetaljer och möbler företrädesvis för barn samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Per Yngve Eriksson, Harald Valved, Endre Johan Engen, Nils Åke Jonsson, Bertil Sven Johan Lindh

Arnäs Bilplåt AB Matrosvägen 8, BONÄSSUND Reg datum: 2012-02-27 Aktiebolaget ska bedriva renovering och försäljning av bilar. Styrelseledamot: Alf Håkan Harlin Skröder Sport AB Jakträttsvägen 34, DOMSJÖ Reg datum: 2012-02-25 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med sport- och fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Per-Åge Skröder Örnsköldsvik Sjöbergs Entreprenad AB Ekorrvägen 10, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-02-29 Bolaget skall bedriva mark- och grundarbeten, totalentreprenader och maskinuthyrning inom entreprenad- och byggbranschen samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Marcus Gunnarhjelm Sjöberg Anders Berglund Rör och VVS Aktiebolag Doktorsgatan 3, DOMSJÖ Reg datum: 2012-02-22 Bolaget ska utföra VVS-arbeten och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Stig Anders Berglund PEBIMIL 2 AB Storgatan 34 A, lgh 1102, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-02-21 Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Per Erik Bertil Forsberg, Hans Eric Walter Forsberg

29


Mikael Flodström, ny vd för Scenkonstbolaget, framför fastigheten som ska renoveras och bli Sundsvalls nya teaterkvarter.

Vad har du gjort inom bankvärlden?

– Jag började i kassan på Sparbanken i Skönsberg för 26 år sedan. Jag har sedan utbildat mig, varit både rådgivare och kontorschef inom Swedbank och arbetat på företagsavdelningen. Jag blev också regionansvarig för bankens interna karriärrådgivning. Hitta nya jobb åt uppsagda medarbetare?

– Ja, det handlade om att hjälpa, motivera och coacha personer in på nya spår. Då insåg jag att jag hade talang för det och utbildade mig vidare inom beteendevetenskap och ledarskap. De sista åren på banken arbetade jag med utveckling av grupper och ledare. Vad ska du göra som vd i Scenkonstbolaget?

– Jag är inte här för mina skådespelartalanger. Men det är här jag har mina rötter och jag tror att jag kan bidra till att göra Scenkonstbolaget till en ännu viktigare kraft i samhället. Bara som ett exempel har jag tidigare i dag träffat Sundsvalls näringslivschef Anita Öberg. Det var ett bra möte, vi är mycket överens om hur viktig kulturen är för att stärka Västernorrland. Att utveckla Sundsvalls nya Teaterkvarter blir en stor del i detta.

porträttet

Bankman vänder åter till kulturen När Mikael Flodström var ung drömde han om att bli regissör, men vågade inte ta steget. Efter 26 år i bankvärlden har kulturen äntligen fått greppet om honom och han sadlar om till ny vd för Scenkonstbolaget.

N

är NÄRINGSLIV ska in och träffa Mikael Flodström på Scenkonstbolagets kontor blir det trångt i dörröppningen. Ut kommer den populäre skådespelaren Ingemar Virta som varit inne och pratat med den nye vd:n. Det är Mikael Flodströms nya omgivning. För bara några månader sedan omgav han sig med bankfolk, och nu träffar han helt plötsligt mest dansare, skådisar, musiker och kulturarbetare.

30

Hur gick det här till?

– Jag växte upp i Sundsvall med ett stort intresse för teater och musik, var med i shower, stod på scen och sjöng och spelade också elbas i rockband hemma i Ljustadalen. Drömmen var att bli regissör, men jag vågade aldrig riktigt söka till Dramatiska institutet. I stället blev det ekonomisk utbildning på gymnasiet och bankjobb. När jag nu fick förfrågan från Scenkonstbolaget blev jag mycket glad, det är som att komma tillbaka till drömmen jag gav upp.

Fakta: Mikael Flodström Ålder: 46 Familj: Gift med Anna sedan 1990, två vuxna söner Fritid: Sjunger i sångensemblen Vox Viva, lagar gärna mat till goda vänner, löptränar Aktuell: Blev den 1 februari ny vd för Scenkonstbolaget som innehåller Teater Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern, Norrdans och Film i Västernorrland. Ägare är Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun

Vad tycker du om sponsrad kultur?

– Den välkomnar jag. Sparbanksstiftelsen äger två av kammarorkesterns fioler, men annars är vi inte så långt framme. I Kiruna sponsrar LKAB all barnteater och LRF ställde sig bakom Norrbottensteaterns uppsättning av Grabben i graven bredvid. Vänd på saken så ser vi att kulturen ger jobb och intäkter till en region. Hur då?

– Filmen Bitchkram som spelats in i Sundsvall hade en budget på 11 miljoner kronor. 5 av dessa gick till inköp hos lokala företag. Och när det handlar om de kreativa, sociala och mänskliga värdena så kan jag prata hur länge som helst om hur nödvändig kulturen är för ett samhälle. Vilken är din allra bästa egna kulturupplevelse?

– Jag måste säga två, Shakespeares ”Stormen” på The Globe i London 1996, en föreställning där de lät den klassiska teatern möta dans och nycirkus. Folkoperans Carmen i regi av Staffan Valdemar Holm från samma år berörde mig också oerhört mycket. Text och foto: ANDERS LÖVGREN


Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med tvistlösning, finner du på www.fyrfasen.se

Företagskunder: duplicera.nu

När såg du över ditt elavtal senast? ” Eriksson: Ring eller maila Per-Martin ”Macke rfasen.se 0680 242 21, per-martin.eriksson@fy

För företag i framtiden

– Prata med mig så ser jag till att du får rätt avtal till ditt företag!

Tävla om gratis el, lär dig mer om energibesparing och om Fyrfasens tjänster. SMS:a fyrfasen till nummer 72 456 eller skanna QR-koden.

Några av våra nöjda avtalskunder:

0771-FYRFASEN (0771-397 327 36) www.fyrfasen.se

Produktion: Duplicera.nu Foto: Camilla Abrahamsson

God lokalt producerad mat.

Lokala varor i kassen. »Varifrån kommer er mat?« När du handlar hos Västernorrlandsgården slipper du onödiga mellanhänder och stödjer samtidigt länets företag. Tag kontakt med Magnus Nordstrand på telefon 076-130 80 87 så berättar han hur vi kan berika ert lokala sortiment i butik. västernorrlandsgården.se

Västernorrland


FRÅN

SUNDSVALL TILL

SINGAPORE Vi tar världen till Sundsvall och Sundsvall ut i världen. Läs mer på www.goteborgshamn.se

NYHET!

230 FARTYGSANLÖP I VECKAN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.