Näringsliv 2 2012

Page 1

Länets ledande affärsmagasin w w w . n a r i n g s l i v. t o nummer 2.2012 | Pris: 35 kr

Patrik Söderlund och Stefan Cederberg startade skidfabrik i Åre

PIONJÄRER Sidan 6-9

Sorgen efter maken ledde till konkurs sidan 11

Därför lämnade hon sminkjätten

Sidan 30


Kontorshotell från 10 m² Mitt i Härnösand, på Brunnshusgatan 6, kan du hyra in dig och din verksamhet. Vi hyr ut mellan 10 och 300 kvm. Här finns gemensamma konferens- och kökslokaler. Lokalerna är handikappvänliga och utrustade med hiss. Tillträde omgående Kontakta Paul Gerdin 070-697 66 06 för visning Dagon är ett börsnoterat fastighetsbolag med fastigheter över hela Sverige och en av de större fastighetsägarna i Härnösand. Totalt äger vi och förvaltar ca 67 000 kvm i Härnösand, framför allt på Kusthöjden och Campus Härnösand

Paul Gerdin, fastighetschef för DAGON 070-697 66 06

Hans-Olov Söstram, drifttekniker för Fastighets AB Sjöbefälet 076-773 24 40

visar Hör av dig så vi lokalerna! www.dagon.se

Vill Villdu dubli bligranne granne med med ICA? ICA? ICA Fastigheter ettavav avSkandinaviens Skandinaviensstörsta störstafastighetsbolag fastighetsbolag ICA Fastigheterärärett ett Skandinaviens största fastighetsbolag inom handel. Vi äger, aktivt förvaltar och 500 000 m2 inom handel. Vi äger, aktivt förvaltar och hyrinin22500 500000 000m2 m2 inom handel. aktivt förvaltar och hyr lokalyta för ICAs verksamhet investerar lokalyta för ICAs verksamhetoch ochinvesterar investerarii nybyggnation inybyggnation nybyggnation av lokalyta för ICAs verksamhet och avav butiker. butiker.

mest attraktiva platserna anlägger attraktivaplatserna platsernai ilandet i landet landetanlägger anläggeroch ochutvecklar utvecklar PåPå dede mest attraktiva utvecklar ICA FastigheterSverige Sverigesåsåkallade kallade”Retail ”RetailParks”. Parks”.Det Detär ärhandelshandelsParks”. Det är handelsICA Fastigheter med volymhandelsbutikerii nära inära näraeller ellerdirekt direktanslutning anslutning platser med volymhandelsbutiker platser med volymhandelsbutiker direkt anslutning Maxi ICA Stormarknadeller ellerICA ICAKvantum. Kvantum.Konceptet Konceptetkallar kallar ICA Stormarknad eller ICA Kvantum. Konceptet tilltill enen Maxi ICA Stormarknad kallar Goda Grannar både starka rikstäckande kedjeföretag och vi Goda Grannar både starka rikstäckande kedjeföretag och vi Goda Grannar - både starka rikstäckande kedjeföretag och lokalabutiker butiker- -Lokala - Lokala LokalaVärldsmästare. Världsmästare. framgångsrikalokala lokala butiker Världsmästare. framgångsrika Maxi ICA Stormarknad Härnösand bygger en MaxiICA ICAStormarknad Stormarknadii iHärnösand Härnösandoch ochgör gör NuNu bygger vi vi enen Maxi och gör plats för 4 000 Grannar. Vill du bli granne med ICAMaxi kvm Goda Grannar. Vill du bli granne med ICA Maxi plats för 4 000 kvm Goda Grannar. Vill du bli granne med ICA Härnösand? Välkommen att ringa Charlotte Johansson Maxi Härnösand? Välkommen att ringa Joakim Gillman Härnösand? Välkommen att ringa Charlotte Johansson telefon: 072-743 telefon: 021-19 476708 påpå telefon: 072-743 67 6363 Vi Vi ses! ses! Vi ses!

Härnösand.indd 1 Härnösand.indd 1

2010-11-08 10:17:59 2010-11-08 10:17:59


Innehåll Mars 2012

Ledare

Därför måste Timrå bli mer som New Jersey Vi är den enda tidning som bevakar näringslivet i både Västernorrland och Jämtland. Precis som i fjol går fyra av våra tio nummer ut till alla företagare i båda länen.

”Musikbranschen saknar etik” Kent Lövgren slog igenom som Melodie MC i början av 90-talet. I dag driver han ett eget PR-företag men har valt bort kunder i musikbranschen.

”Ta ut pension vid 61 år” sid an 12 -13

Sidan 22-23

Dessutom:

Åre lockade

Lyxig lill-SUV

Sidan 5

Sidan 18-19

Gör rätt avdrag

Taxiboom på Frösön

Nytt från EU

Lämnade Irland

Sidan 12-13

Sidan 21

Sidan 15

Sidan 30

Krönikörer: träning

Jesper Johansson

Berit Fryklund

John Pasanen

sidan 17

sidan 20

sidan 26

På omslaget: Stefan Cederberg och Patrik Söderlund, skidfabrikörer, åre foto: gösta fries

Gästkrönikör

Redaktion & produktion

sociala medier

Att bryta gammalt revirtänkande är ingen barnlek. Av försöken att bilda en region i mellersta Norrland bidde bara en tumme. Samtidigt konkurrerar hela världen med oss. Handeln har redan insett att ensam inte alls är stark. I Birsta norr om Sundsvall ligger klädaffärerna vägg i vägg på samma våning. Inte utspridda i hela köptemplet. Rädslan för konkurrens har ersatts av insikten att butikerna drar kunder till varandra. Här har besöksnäringen i Medelpad mycket att lära. Trots att Sundsvall är den starka magneten väljer Timrå att hålla sig på sin kant. Egna organisationer och separata hemsidor vill locka besökare till den egna sidan av Merlobäcken. Det är dags att inse att närheten är en styrka. Vad är oddsen för att en tysk familj på besök i Sundsvalls stenstad även åker på fiskesafari i Timrå, jämfört med om de stannat hemma i Dresden? Och tvärtom. Det är inte för inte som hotellen i New Jersey lyfter fram närheten till New York.

Olof Axelsson Chefredaktör olof@naringsliv.to

Utgivare Ekonomedia Affärspress AB issn 1650-8386 Ansvarig utgivare Olof Axelsson, olof@naringsliv.to Redaktion 060-17 05 50, fax: 060-17 54 36 redaktion@naringsliv.to adress Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall, www.naringsliv.to produktion och form Duplicera, www.duplicera.nu Tryck Kaltes Grafiska. Omslag: Magno Star 130g från Papyrus Inlaga: Graphocote 90g från SCA korrektur Anders Hammarberg Annonsbokning Christer Johansson 070-614 54 56, Anita Norberg Pajari 076-314 20 03 material skickas till annons@naringsliv.to Prenumerera Maila till prenumeration@naringsliv.to Du betalar bara portokostnaden! Upplaga 12 100 /19 300 Distribution Tidningen distribueras av Posten till alla företag i Västernorrland

Produceras av:

I samarbete med:

10 gånger per år och till alla företag i Jämtland 4 gånger per år. Finns även på flygplatser och andra mötesplatser för näringslivet. Vid utebliven tidning Kontakta Postens kundtjänst 020-23 22 20

Baker Tilly Asplunds nu i Kramfors! Baker Tilly är en annorlunda och roligare revisionsbyrå i en bransch under snabb förändring. Vi tror att våra kunder vill ha en revisor som brinner för företagande. En revisor som är trygg, enkel, positiv, ser möjligheter och pratar så att folk förstår. Baker Tilly, Sveriges gladaste revisionsbyrå, växer nu snabbt i Sverige - och vi förstår varför. Kramfors 0612-650 550 Sollefteå 0620-57050 Ramsele 0623-10970

3


Konjunkturpanelen Mars 2012

Konjunkturläget i Mellannorrland Den senaste statistiken finns på www.naringsliv.to

Konjunkturpanelen består av handplockade näringslivsprofiler i Mellannorrland som sätter ett betyg på konjunkturen just nu.

JOBB

7

SM i ungt företagande

Konkurser

+ 5%

6

5

5,0

4 2008

2009

2010

2011

Januari 2012 Västernorrland: 11 st, +-0 % Jämtland: 11 st, + 10 % ?

3

Nya företag

Ola Asplund, vd Baker Tilly Asplunds, Sollefteå....................................... 6 Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt, Västernorrland/Jämtland.......... 6 Per Hakfelt, vd Hakfelt Produktion, Bräcke.............................................. 6 Peter Gerdin, vd Gerdins Group, Kramfors............................................... 5 Sören Olsson, Norrlandsfonden, Sundsvall.............................................. 5 Peter Germer, regionchef Företagarna Västernorrland, Sundsvall................. 5 Marie-Louise Ek, områdeschef Arbetsförmedlingen, Sundsvall................... 4 Lisbeth Godin Jonasson, regionchef Svenskt Näringsliv, Östersund............. 4 Magnus Lindgren, näringslivschef, Östersund.......................................... 4

- 11%

Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt – Trots mycket dystra tillväxtprognoser för Sverige och Europa ser många orderböcker fortfarande hyfsade ut. Men det finns risk att prognosen framåt är vikande.

Magnus Lindgren, näringslivschef, Östersund – Läget är fortfarande relativt starkt även om jag känner en successiv försämring sedan sommaren. Oron i omvärlden påverkar och det har börjat anmälas in varsel.

Ola Asplund, vd Baker Tilly Asplunds, Sollefteå – Jag ser en ganska svag utveckling för lokal handel och lokala tjänster. Däremot verkar tillverkande företag ha bra efterfrågan. Skogen har full fart med att ta hand om stormvirket. Marie-Louise Ek, områdeschef, Arbetsförmedlingen, Sundsvall – Försvagningen av arbetsmarknaden blir allt tydligare. Antalet nyanmälda platser minskar och övergångarna till arbete blir färre. Däremot ser vi ingen ökning av varsel. Per Hakfelt, vd Hakfelt Produktion, Bräcke – Det har skett en viss förbättring även om osäkerheten är stor. Vi fortsätter uppladdningen för nästa högkonjunktur med investeringar i maskiner och personalutbildning.

4

Den 14-15 mars samlas

Avser perioden:

JOBB

Avser perioden:

Januari 2012 Västernorrland: 130 st, - 5 % Jämtland: 106 st, - 17 %

ÖPPE

T

gymnasieungdomar från hela landet i Stockholm för att tävla om titeln ”landets bästa UF-företag”. Västernorrland representeras av Freyja UF från Skvaderns gymnasium i Sundsvall. Jämtlands bästa UF-företag utses på en regional mässa den 29 mars.

Ö-vik ska vända nedgången JOBB

Nya bilar

-18%

Avser perioden:

Januari 2012 Västernorrland: 399 st, - 25 % Jämtland: 168 st, + 6 %

?

?

ÖPPE

T Företagarna i Örnsköldsvik tycker att företags-

klimatet har blivit sämre, enligt en färsk enkät. Nu har kommunen presenterat en rad insatser för att vända utvecklingen. Bland annat ska Företagslotsen utvecklas och nya branschråd för affärsutveckling skapas. Kommunens upphandlingen ska också bli tydligare.

ntor!

e Skaffa dig en m

ga spartner Mitts ettåri kvar på Almi Företag r tse rpla ste Vä ns i fin re ga nu Än till företa grammet vänder sig år. gra nå mentorsprogram. Pro på llit d – även de som hå 12. norrland och Jämtlan i de båda länen 20 ar” ”p 0 10 p iho få a sk vi att ter. ep är ad let än Må – ta mentorer kt varit lättare att hit g, eta för t sit Hittills har det faktis utveckla n att få stöd för att Fler borde ta chanse r. ste Mia We säger projektledaren

ÖPPE

T


Åre lockade paret Lindvall Åse Angland Lindvall och Jakob Lindvall sade upp sig från sina jobb i Norrköping och flyttade med familjen till Åre, utan att ha några nya arbeten. Chansningen gick hem. I dag är de delägare i snabbväxande konsultföretaget Idea2Innovation.

F

öretaget har utvecklat ett system för idéhantering och innovationsledning. Jakob beskriver mjukvaran som en korsning mellan den gamla tidens förslagslåda i fikarummet och sociala medier. Idea2Innovaton har snabbt fått kunder, den största är det internationella luftfilterföretaget Camfil Farr, som implementerar systemet i hela organisationen med 3 350 anställda. Åreföretaget siktar på att omsätta 4 mkr 2012. – Jag har arbetat på Ericsson, Eon och SMHI med att utveckla tjänster, produkter och marknader. Det är otroligt roligt att få medverka till att företag och organisationer flyttar fram sina positioner, säger Åse Angland Lindvall, som dessutom är vice styrelseordförande

i nybildade Inlandsinnovation, det statliga riskkapitalbolaget som har 2 miljarder kronor i kassan. Paret träffades år 2000 när båda arbetade på Ericsson. De hamnade i Norrköping och bildade familj. Vardagen med jobb och tre barn rullade på. Jakob jobbade som vd för Norrköpings Science Park och Åse som produktchef på SMHI. För fyra år sedan bestämde de sig

för att göra något helt annat. Valet stod mellan Varberg och Åre. – Eftersom hela familjen tycker om fjällen blev det Åre, berättar Jakob Lindvall. Ganska snart insåg de att utbudet av lediga tjänster som rimmade med deras bakgrund och kompetens var magert. Det återstod helt enkelt bara att starta eget. Paret började

Åsa och Jakob Lindvall trivs i fjällen.

”Det ” var ingen lätt start. Men vi är båda rätt duktiga på att bygga nätverk.” Jakob Lindvall

med att sälja konsulttjänster inom företagsutveckling. De blev delägare i Soft Financing AB som hjälper till att hitta så kallad mjuk finansiering till produktutveckling och innovationsprocesser. – Det var ingen lätt start. Men vi är båda rätt duktiga på att bygga nätverk och efter en tid hade vi fått en bra plattform och flera kunder, säger Jakob Lindvall. text och foto: Anders Lövgren

Andrés spellista gav eko André Hellström i Sundsvall rekryterar åt Spotify. Hans annons utformad som en spellista väckte precis den uppmärksamhet som musiktjänsten vill ha. Sundsvallsföretagaren André

Hellström driver Mploy som erbjuder rekrytering inom IT och webb. Sedan september 2011 ägnar han all sin tid åt att hjälpa musiktjänsten Spotify att hitta folk. Så vad kunde väl passa bättre än att sätta ihop en riktig spellista där låtarnas titlar bildar texten i en rekryteringsannons? Listan spreds på twitter och uppmärksammades av bloggare. Hur fick du idén?

– Jag såg en annan lista där titlarna bildade ett så kallat Nigeriabrev, och tyckte att idén var för bra för att inte kopiera. En liten arbetsinsats gav ett stort genomslag.

Har den gett många nya ansökningar?

André Hellström jagar nytt folk åt Spotify.

– Det är svårt att mäta än, Men det är ett kul sätt att visa att vi rekryterar och att vi skiljer oss från mängden. Just nu söker vi mellan 65 och 70 personer. Hur är det att arbeta för Spotify?

– Det är himla roligt och en chans som jag bara inte kunde missa. Även om det betyder att jag inte har tid att arbeta för några andra kunder. Olof Axelsson

Listan hittar du här: spoti.fi/lookingforworkmate

5


Hobbyn i garaget blev deras levebröd När Stefan Cederberg och Patrik Söderlund gick på högstadiet började de tillverka snowboards hemma i garaget. 30 år senare driver de Sveriges enda alpina skidfabrik och är fortfarande bästa kompisar.

T

vå killar i 30-årsåldern

kommer in på skidfabriken i Åre och frågar om skidorna är klara. De är nyss gjorda och har knappt svalnat. Stefan Cederberg går och hämtar dem. De specialtillverkade skidorna har ett rödflammigt mönster och samma logotyp som den ena killen har på sin jacka. Killarna representerar bryggerijätten Carlsberg och håller på att förbereda en säljtävling bland krogar. Vinnaren kommer att få ett par tuffa skidor

som det står Smirnoff Ice på. Det här kallas för custom made och är något som Åre Skidfabrik satsat hårt på att bli duktiga på. Det har visat sig att marknaden finns. Många företag gillar idén att kunna överaska och marknadsföra sig med egendesignade skidor. I en annan del av fabriken körs översidor till skidor ut av en avancerad skrivare. Just den här dagen är det Volkswagens något modifierade logotyp, tryckt på det som ska bli skidornas översida, som rullar ut ur

maskinen. – Företagen har verkligen nappat på det här. Som exempel har vi gjort serier med skidor till LKAB, Polaris och Sony Ericsson, säger Stefan Cederberg. På 1980-talet var han tonåring och bodde på Frösön i Östersund. Tillsammans med bästa kompisen Patrik Söderlund tyckte han om det mesta i sportväg. Särskilt utförsåkning var kul och de började fantisera om att åka på något annat än vanliga skidor. Fortsättning på sidan 8

6


Stefan Cederberg och Patrik Söderlund har arbetat sida vid sida inom den alpina skidbranschen ända sedan de var tonåringar. Nu är de tillsammans med tre andra personer delägare i skidfabriken de grundat och byggt upp i Åre.

marknaden ””Snowboard tfart på växte i rake g h vårt företa 90-talet. Oc etade sju också, vi arb e n och gjord a k c e v i r a g da n.” på den tidederlund sö inget annat ik patr

7


Att tillverka en skida är ett hantverk. Här skärper en av de anställda på skidfabriken, Håkan Estensson, upp stålkanterna på ett par nytillverkade lagg.

Fakta: Patrik Söderlund Ålder: 41 år Familj: Sambon Kattis, barnen Jens och Dennis Bor: Åre Bästa skidminne: Engelberg då det hade snöat 3 meter på en vecka. Förebild: Min bortgångne farfar Bästa film: The Bourne Identity-filmerna Favoritmiddag: Långkok Favoritartist: Metallica

Fakta: Stefan Cederberg Ålder: 44 Familj: Sambon Katti, barnen Amanda och Matilda Bor: Ullån, Åre Bästa skidminne: Heli skiing i Kebnekaise. Förebild: Steve Jobs Bästa film: När lammen tystnar Favoritmiddag: Kroppkakor med lingon och grädde Favoritartist: Mikael Persbrandt

8

t vi ker på at ä s t t ä r r ””Jag ä flikter om n o k r e fl t ker. ” hade haf amma saCederberg s d e m t Stefan vi jobba

Fortsättning från sidan 6 En stor inspirationskälla för dem var en dokumentärfilm om surfare som åkte på snö. Och på kvällarna blev familjernas garage ockuperade av killarna som experimenterade med olika material och former för att bygga något man kunde stå på och som gick fort utför i en vinterbacke. – Det gick sådär. Vi var nog på väg att ge upp. Men en dag när vi var ute och testade hade det kommit ett tjockt lager nysnö och

plötsligt var det en massa bitar som föll på plats. Utan den upplevelsen tror jag inte vi varit här i dag, säger Stefan Cederberg. De bildade handelsbolaget Z-Surf och satte igång att tillverka en typ av snowboard som från början mest såldes till kompisar. Under tiden pågick gymnasiestudier. Deras snowboards var ändå så pass bra att efterfrågan ökade. Särskilt i utlandet fick de kunder och de fick börja fundera kring hur en affärsplan för en snowboardtill-

verkning skulle se ut. Stefan Cederbergs föräldrar gick också med på att sonen byggde ut garaget med 60 kvadratmeter för att kunna inhysa en liten fabrik. I Östersund var inte kommunen

intresserad av att stötta en etablering av en större fabrik. Andra tongångar var det när duon tog kontakt med Åre kommun. – Tillsammans med Almi bjöd vi in Åre kommun, arbetsförmedlingen, en bank och länsstyrelsen.


Skidfabrikens teståkare Fredrik Söderström diskuterar skidor med Stefan och Patrik.

En skidfabrik i Åre såg alla som en kanonidé och vi fick bra stöd redan från första början, säger Patrik Söderlund. Stefan hade börjat jobba inom IT-branschen och Patrik inom bygg. Men det var historia när de 1993 packade flyttlasset och gav sig av till den jämtländska fjällmetropolen där de drog igång tillverkningen med en begagnad maskinpark. Efter bara några år köpte de en fastighet strax väster om tätorten och där har de sedan byggt upp sitt företag och varumärket Extrem. – Snowboardmarknaden växte i raketfart på 90-talet. Och vårt företag också, vi arbetade sju dagar i veckan och gjorde inget annat på den tiden. Men det kom en baksida på hajpen. Snart fanns 500 konkurrerande märken som tillverkade brädor och konkurrensen blev övermäktig, säger Patrik Söderlund. Försäljningen av snowboards fick en törn. Åre Skidfabrik försökte komma in på sko- och klädmarknaden också men bestämde sig för att renodla verksamheten. Från 2006 är det i stället bara alpina skidor som tillverkas. Jakten på nytt kapital hade pågått i flera år när skidfabriken till slut gjorde en affär med norska bolaget Skigutane, som fick köpa halva bolaget. Åre Skidfabrik behövde mer pengar för att utveckla fabriken och det kunde norrmännen bidra med. De båda jämtlänningarna blev genom affären aktieägare i Skigutanes moderbolag och hamnade i en värld

bland stora varumärken som Bula, Kari Traa och Åsnes. Här fanns många människor med näsa för affärer inom vintersport. Det fanns mycket att lära. – Vi fick insyn i hur stordrift fungerar och det var lärorikt. Men det fanns också en baksida med att finnas i en så stor organisation. Det ställdes helt andra krav på vår organisation och på vår redovisning. Till slut kände vi att vi höll på att tappa det vi var mest intresserade av, att utveckla varumärket Extrem, berättar Stefan Cederberg.

Fakta: Åre skidfabrik Sveriges enda alpina skidfabrik tillverkar egna märket Extrem och har legotillverkning av märkena Åsnes och Hendryx. Företaget har breddat sin affärsidé och erbjuder i dag både företag och privatpersoner att tillverka skidor i egen design. Prognos för omsättning nuvarande räkenskapsår är 6 mkr. Företaget har 5 anställda.

Det slutade med att de tillsam-

mans med tre andra personer i fjol köpte tillbaka sitt bolag. En av de nya som kom in var Carl Geijer, som även varit aktiv i skidbranschen, och blev majoritetsägare och vd. Stefan Cederberg och Patrik Söderlund är delägare och arbetar precis som tidigare. Ända från starten har de två delat upp ansvaret mellan varandra. Stefan sköter marknad och försäljning och Patrik har hand om produktionen. De tror att det är en av anledningarna till att deras vänskap också har bestått under alla år. –Jag är rätt säker på att vi hade haft fler konflikter om vi jobbat med samma saker. Visst har det hettat till ibland ändå, men ingen av oss är långsint. Det brukar rinna över på några sekunder, säger Stefan Cederberg. Personkemi är viktigt inom företagande. I det här fallet rör det sig om två grannpojkar som växte

Så görs en alpin skida Alla skidor i Åre skidfabrik byggs till stor del för hand. Avancerade robotar och maskiner skär ut alla de olika delar som skidan består av: träkärna, glasfiber, stålkanter och belag. Dessa placeras sedan i rätt ordning i en form och pressas med 20 tons tryck, under 23 minuter i 120 graders värme. Belaget och stålkanterna slipas, böjligheten testas och skidorna granskas.

upp i ett villaområde i Östersund, började snickra på snowboards, startade bolag och blev företagare i Åre. Fortfarande umgås de gärna på fritiden med sina familjer. Och när vi är inne på det området kommer ett litet avslöjande. Det som förvånar dem mest i dag är att de faktiskt har familjer och inte blev ungkarlar. – Vi hade praktiskt taget aldrig någon fritid när det här bolaget byggdes upp. Vi jobbade varje dag, helger fanns inte, men vi trivdes med det. Hur det gick till när vi hittade varsin kvinna är något av en gåta, säger Stefan Cederberg. Exakt hur det gick till blir något att bita i för några spökskrivare när det är dags för deras memoarer. Det som gäller framåt just nu är att få fart på försäljningen så att den ökar. Som mest har omsättningen varit uppe i 15 miljoner kronor. Ännu har inte det ombildade bolaget gjort sitt första bokslut, men till dessa siffror är det ännu en bit. TEXT: ANDERS LÖVGREN FOTO: GÖSTA FRIES 9


Anmäl dig redan nu! Anmäl dig till: mittnatverket@mittkompetens.se För mer info: Kristina Lockner 070 – 681 01 23 Lena Nordlander 070 – 265 60 59

v e rn öks aen td t ä Mittn Här

Nu startar ett nytt 8 dagars utvecklingsprogam för kvinnor som driver och/eller leder företag i Härnösands kommun. Det är ett utvecklingsprogram som ska stärka och synliggöra kvinnors företagande inom Härnösands kommun. Mittnätverket är ett samarbete mellan Företagarna, Härnösands kommun, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Programmet startar den 19 april och pågår under hela 2012.

KÖP INTE, HYR AV CRAMO.

Redovisningstjänst Roos-Näslund Anna-Marta Roos-Näslund Auktoriserad redovisningskonsult SRF Lugnviksvägen 163, 831 52 Östersund

Det är enkelt att hyra moderna maskiner och utrustning. Och nära, vi har 120 depåer över hela Sverige. Läs mer på www.cramo.se

070-692 25 25

anna-marta.roos-naslund@telia.com

POWERING YOUR BUSINESS

Näringsliv trycker på det regionala Affärsmagasinet i Västernorrland trycks i Sundsvall på papper från Ortviken

10


Sorgen ledde till konkurs Ann Christin Leman i Sundsvall ville avveckla sin döde makes företag. Men förlamad av sorg klarade hon inte att ta tag i pappersarbetet. Följden blev tvångslikvidation och konkurs. – Jag vill varna andra från att göra samma misstag, säger hon.

Kvinnan på bilden har inget samband med artikeln.

V

ad ska hända med bolaget

när en företagare avlider? För de anhöriga kan företaget bli en extra börda att bära mitt i sorgearbetet. En som drabbats hårt är Ann Christin Leman i Sundsvall. Strax innan hennes make Jan avled i cancer sommaren 2009 skrev han över sitt aktiebolag på hustrun. Familjen hade inga planer på att driva företaget vidare, och tanken med ägarskiftet var att göra det lättare att avveckla på ett smidigt sätt. Men verkligheten blev en helt annan. Sorgen gjorde att Ann Christin inte orkade ta tag i pappersarbetet. – Det är svårt att beskriva, men jag var liksom blockerad. För att slippa fundera så mycket gick jag också upp till heltid på mitt externa jobb. Tidigare hade jag jobbat 40 procent med familjeföretaget, säger hon. Eftersom hon inte lämnade in något bokslut, trots påminnelser

Fakta: Likvidation Innebär en upplösning av ett bolag eller en ekonomisk förening. Kan ske frivilligt eller tvångsmässigt. Alla tillgångar omvandlas till pengar och alla skulder betalas. Eventuellt överskott delas sedan ut till delägarna. Ersättning till likvidatorn betalas ut från bolagets tillgångar, men ersättning kan betalas ut från Bolagsverket om företaget försätts i konkurs och saknar tillgångar att betala likvidatorn. Ett aktiebolag kan även upplösas genom konkurs eller fusion. Källa: Wikipedia

”ligger i pipeline” och ska revideras, säger hon. I just detta fall har dock ingen från KPMG varit i kontakt med varje sig Ann Christin eller med hennes redovisningsbyrå, som tidigare har upprättat årsredovisningarna. Varken skriftligt eller per telefon. Likvidatorn, som utses av tings– Men varför det är så får jag rätten, gjorde bedömningen att bolagets överskott inte skulle räcka på grund av min tystnadsplikt inte uttala mig om, till att täcka hans säger Christina kostnader (se ”Det ” är svårt att Andersson. faktaruta). Därför beskriva, men jag var För Ann Chrisförsattes bolaget liksom blockerad.” tin blev det en i konkurs den 17 Ann Christin Leman dyr lärdom. november 2011. – Vid en vanlig – När det är avveckling hade det blivit pengar osäkert om tillgångarna räcker har över till mig som ägare. Jag hade jag inget annat val, säger likvidockså sluppit inställa mig i tingsrätatorn advokat Ulf Karström. ten. Mitt råd till andra är att inte Enligt bolagets revisor Christina sticka huvudet i sanden som jag Andersson på KPMG i Sundsvall gjorde – ta hjälp utifrån innan det kan inte en revisor göra annat än är för sent. att ligga på för att försöka få in handlingarna från sin kund. Olof Axelsson – Vi har koll på vilka bolag som från Bolagsverket, fick hon besked om att Bolagsverket skulle tvångslikvidera företaget. – Först då vaknade jag till och försökte få uppskov. Men det görs inga undantag, konstaterar Ann Christin.

11


NÄRINGSLIV:s skattespecial

Vågar du ta ut pension vid 61? Samtidigt som regeringen öppnar för jobb till 75 år väljer fler företagare att plocka ut allmän pension redan före 65. – Det kan vara bättre än att ta av de privata pensionspengarna. Men se upp för skatteeffekterna, säger Fredrik Nordlund på Swedbank i Sundsvall.

S

tatsminister Fredrik Reinfeldts utspel om att den övre

pensionsåldern kan komma att höjas till 75 år väckte stor uppmärksamhet. Inte minst eftersom många går i pension tidigt. Den nuvarande pensionsåldern är flexibel från 61-67 år. 2011 hade drygt 25 procent av de västernorrlänningar som började ta ut allmän pension inte fyllt 65. – Spridningen ökar, det är fler som tar ut pension både före och efter 65, konstaterar Stefan Granbom, analytiker på Premiepensionsmyndigheten. Fredrik Nordlund, pensionsrådgivare på Swedbanks företagsavdelning i Sundsvall, tycker att företagare som vill trappa ned ska 12

överväga att börja ta ut allmän pension redan vid 61. – Det kan vara ett bättre alternativ än att börja plocka ut pensionssparandet du har via företaget eller privat. Inte minst eftersom det inte är något efterlevandeskydd på de allmänna pengarna, säger Fredrik Nordlund. För privat sparande och de flesta

tjänstepensionslösningar finns däremot ett efterlevandeskydd som gör att sparpengarna tillfaller den närmaste familjen vid dödsfall. Den allmänna pensionen är också mer flexibel. Numera behöver man inte ta ut pension på heltid utan kan välja 25, 50 eller 75 procent. Då kan man samtidigt fortsätta

”Det ” är inte ovanligt att pengarna från bolagsförsäljningen är låsta några år.” Fredrik Nordlund

arbeta, och på så sätt tjäna in en del framtida pension. – Men det gäller att tänka på brytpunkten för statlig inkomstskatt, säger Fredrik Nordlund (se faktarutan nedan). Det går också att stoppa de allmänna pensionsutbetalningarna om du vill jobba mera igen. Det finns inte samma flexibilitet för ändringar av privat pension eller tjänstepension som är under utbetalning. För företagare som sålt sitt bolag kan det vara extra intressant att ta ut tidig allmän pension, enligt Fredrik Nordlund. – Det är inte ovanligt att pengarna från bolagsförsäljningen är låsta några år. Då kan det finnas en


Skatteexpertens tips till egenföretagare:

Jaga inte avdrag till varje pris Skattekonsulten Veronica Nensén varnar för att överskottet i firman kan bli för litet. Då gäller bland annat att ha koll på jobbskatteavdraget. – Tänk också på att ditt överskott påverkar sjukersättning, föräldrapenning och framtida pension, säger hon.

Mer om skatter 13 april I nästa nummer skriver vi bland annat om: • Maxa dina förmåner med rätt löneuttag • Utdelning är de bästa pengarna

poäng med att ta ut allmän pension medan du väntar. Nackdelen med tidig pension är förstås att månadsbeloppet blir lägre. Pengarna ska ju Fredrik Nordlund. räcka längre. Och det slår ganska hårt. Den som väljer att gå i pension vid 64 i stället för vid 65 års ålder får 6 procent lägre allmän pension i månaden, enligt Pensionsmyndigheten. – ”Ändhållplatsen” är ju densamma oavsett hur man gör med pensionen. Börjar du lyfta pension tidigare är sannolikheten större att du hinner få ut pengarna. Men det är förstås viktigt att inte sätta sig i en situation där du får en mycket låg pension efter en viss ålder, varnar Fredrik Nordlund. Olof Axelsson

Läs mer på www.minpension.se och www.premiepensionsmyndigheten.se

Fakta: Statlig skatt inkomståret 2012 På inkomster över 401 100 kronor tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Inkomster över 574 300 kronor beskattas med ytterligare 5 procent (sammanlagt 25 procent). Det innebär att du för inkomstår 2012 kan ha en inkomst på 414 000 kronor respektive 587 200 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget. Källa: Skatteverket

Många som driver enskild firma letar avdrag inför deklarationen i maj. Det gäller dock att tänka sig för innan man gör avdrag som minskar det beskattningsbara överskottet. I alla fall om man inte också har inkomster från andra håll. Ett litet överskott betyder att det så kallade jobbskatteavdraget blir lägre, vilket i slutänden Veronica Nensén. kan betyda att skatten faktiskt blir högre än om du inte hade gjort avdragen. – Jobbskatteavdraget tillgodoförs dig automatiskt. Du bör titta på ditt resultat och göra en skatteberäkning för att se hur mycket olika avdrag är värda, säger Veronica Nensén, skattekonsult på Ernst & Young region Norrland. Det är också lätt hänt att försöka maximera avsättningen till expansions- och periodiseringsfonder. Något man glömmer bort är att en låg beskattningsbar inkomst betyder att ersättningen från försäkringskassan och den framtida pensionen också blir låg. För maximal avsättning till framtida pension i det allmänna systemet krävs ett beskattningsbart överskott på 420 447 kronor. – Det finns ju ett liv utanför och efter företagandet också. Försök se till hela din ekonomiska situation, råder Veronica Nensén. Det gäller också ha koll på vad som händer det år expansionsoch periodiseringsfonderna ska återföras. Om det totala överskottet i rörelsen överstiger brytpunkten måste du betala statlig skatt. – Går ditt företag väldigt bra kan ett alternativ vara att ombilda ditt företag till aktiebolag säger Veronica Nensén. Olof Axelsson

... men missa inte den nedsatta egenavgiften Den som driver sitt företag som enskild firma eller handelsbolag kan få egenavgiften nedsatt. Beloppet är 5 procent av överskottet i aktiv näringsverksamhet. Det maximala avdraget 10 000 kronor för enskild firma och 20 000 kronor för handelsbolag. – För enskild firma tillgodoför Skatteverket dig avdraget automatiskt. Men för handelsbolag krävs att du räknar ut beloppet och anger hur mycket du ska ha, och den andra delägaren gör det samma, i ruta 143, säger Veronica Nensén på Ernst & Young. Du måste ha ett överskott på minst 40 000 kronor. Dessutom krävs att du hade fyllt 26 år men inte 65 år den 1 januari förra året.

13


Näringsliv presenterar: Månadens UF-företag*

Foto: privat

Tavlor ger hjälp till sjuka barn Shima Khanchi är en glad och positiv tjej som går naturvetenskapsprogrammet på Härnösands gymnasium. I sitt UF-företag säljer hon egenmålade tavlor och dessutom vykort med dem som motiv. Hon har redan haft en liten utställning på Sambiblioteket. Shima har valt att låta alla intäkter gå till barn som har cancer och är fattiga.

Fakta: Shima Design UF Ägare: Shima Khanchi Skola: Härnösands gymnasium Ort: Härnösand Affärsidé: Sälja egna tavlor samt vykort Förebild: Min lärare i Iran som hjälpte mig utveckla målandet

*

Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet

Säg som det är, så att alla förstår

Vi hjälper företag och myndigheter att kommunicera begripligt och trovärdigt.

Investera i fjälltomter Attraktiva ski in, ski out-tomter till salu vid trädgränsen mitt i Jämtlands näst största pistsystem. Välkommen till en destination i stark utveckling.

Vi skräddarsyr utbildningar inom budskapsformulering, presentationsteknik, effektivt skrivande, kriskommunikation och medierelationer.

bydalen.com

www.mediegruppen.com 
Telefon:
060‐16
97
20

0643–320 11 info@bydalen.com 14


Behöver du hjälp med...

Nytt från EU De senaste EU-nyheterna från Mid Sweden European Office. Regionens representanter i Bryssel: Marlene Deogan, Kerstin Brandelius Johansson och Linn Tomasdotter.

Entréer, dörrautomatik, kontors- & miljöinredning

Tel: 070-2398047

Slamsugning Säkrare näthandel gynnar företagen i Västernorrland och Jämtland.

Journr: 060-132750 www.corvara.se Truckar

Försäljning/service Anders Westin:

070 570 25 24 www.matforstruck.se Frukt & Grönt

tel 060-52 50 30 www.deltagront.se

Återvinning VI TAR HAND OM ALLT SOM BLIR ÖVER Tel 060-52 40 30 IL Recycling Johannedalsvägen 67 svall@ilrecycling.com www.ilrecycling.com 863 36 Sundsbruk

Tel: 060-52 40 30 www.ilrecycling.com

Boka din plats här. Kontakta Anita 076-314 20 03

Kommissionen vill fördubbla näthandeln

Ö

kad handel på Internet leder till fler

investeringar, lägre priser, ett större utbud av varor och nya innovativa tjänster. Något som i förlängningen skapar tillväxt och nya arbetstillfällen. Därför har EU-kommissionen presenterat ett förslag i 16 punkter som ska ge bättre förutsättningar för näthandel, och därmed gynna både konsumenter och företag. Bland förslagen finns åtgärder som ska ge nya Internettjänster och bättre infrastruktur.

Säkerheten kring betalningar över nätet måste också förbättras. Målet är att handeln på Internet ska fördubblas till 2015. Dick Jansson, vd för Handelskammaren Mittsve-

rige, välkomnar förslagen. – Näthandeln är jätteviktig för vår region och våra företagare påverkas i allra högsta grad av reglerna. Det är därför viktigt att man bland annat ser över säkerheten. Den ökade brottsligheten måste följas upp.

Kraftsamling i Östersund 29-30/3 Europaforum Norra Sverige (EFNS), är Norrlandslänens samarbetsorgan för att påverka EU:s politik. På agendan 2012

står bland annat statsstödsreglerna, stöd för småföretagare, bättre IT-infrastruktur och hur det kan bli lättare för företag att delta i EU-

projekt. Nätverket består av lokala och regionala politiker och samlas två gånger per år. Nästa gång är 29-30 mars i Östersund.

Visste du att …

Brysselcitatet:

Från den 1 april kan du lättare påverka EU genom att samla underskrifter för en viss fråga. EU-kommissionen måste följa upp varje initiativ. Om förslaget antas blir det en ny EU-lag.

”Regionerna ” ska ha inflytande över EU-pengarna – i Jämtland prioriteras andra frågor än i Skåne.” EU-parlamentariker Jens Nilsson (S)

15


Besök oss på webben A!

EMSID

NY H

Brandutbildningar i samverkan med Räddningstjänsten Er kompletta produktionspartner www.brandskyddsforeningen.se

www.forestproducts.sca.com

www.fromells.se

Från idéer till framgångsrika företag www.corvara.se Mejselvägen 11, Sundsvall JOURNUMMER 060 -13 27 50

almi.se/mitt

Njemas problemas.

Certifierad Projektledare

Tel 060-64 50 00

www.kpmg.se

ARTISTER - EVENEMANG - KONGRESSER - UNDERHÅLLNING Vi skräddarsyr ditt evenemang - besök vår hemsida:

www.programbolaget.com Ö. Långgatan 17, Sundsvall Tel: 060-17 17 66

info@westhagen.se - www.westhagen.se

Revision, redovisning, skatt och rådgivning

– det rollbaserade personalsystemet Start i Sundsvall november 2008 och Umeå januari 2009

Ledarprogram Start i Telefon Sundsvall november 2008 060-13 88 56, www.agda.se Ring Mikael Westerlund 060-169505

Tillsammans skapar vi nytta och effekt!

060 - 17 83 40 www.westhagen.se

JO BB

Behöver du hjälp med... Företagsutveckling Låt oss ta hand om administration och försäljning.

Det kompletta bemanningsföretaget Elisabeth Nylander, Omr. chef företag: 070-654 13 96

Boka din plats här. Christer 070-614 54 56 Anita 076-314 20 03 16

?

ÖP PET

kaltes.se

Anmäl dig till höstens program………

Agda PS

Vi utvecklar din kommunikation – besök vår nya hemsida: www.mediegruppen.com

nya företag i länet

HÄRNÖSAND Spraang of Sweden AB Bofinksvägen 2, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-17 Aktiebolaget ska bedriva affärsutveckling inom teknik, design och kommunikationslösningar för att direkt eller indirekt driva försäljning av produkter och tjänster i digitala och traditionella media och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Bengt Anders Bylund Thaiköket i Härnösand AB Norrstig 204, ÄLANDSBRO Reg datum: 2012-02-14 Aktiebolaget ska bedriva restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Supattra Örbom, Poowanat Kubkhokkruat, Anusorn Phowaree, Jan Rune Christer Örbom Härnösands Entreprenad & Transport AB Sockenvägen 46, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-08 Bolaget ska bedriva vägtransporter av grus och jordmaterial, vidare skall bolaget bedriva entreprenaduppdrag inom markplanering och grävning, anläggningsarbeten avseende väg och vatten, fastighetsförvaltning, uthyrning av maskiner och personal samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Sven Niklas Borglund

Fortsättning på sidan 24 IngRid Nyström AB Ytterfälle 307, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-06 Utbildnings- och rådgivningsverksamhet inom hästsportsektorn. Försäljning och uthyrning av hästsportrelaterade tjänster och produkter. Bokföring. Styrelseledamot: Ingrid Elena Nyström Wedge Group AB Frideborgsgatan 8a, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-09 Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt utveckling av produkter inom IT-området med särskild inriktning på webbaserade applikationer för stöd till kundernas processer, jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall förvalta fast och lös egendom. Styrelseledamöter: Mikael Lars Christian Jakobsson, Lars Mattias Östman Patrik Westerlund Entreprenad AB Södravägen 65, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-02-02 Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet inom byggnadsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Erik Johan Patrik Vesterlund

KRAMFORS Konsult 360 grader AB Norum 302, BOLLSTABRUK Reg datum: 2012-02-09 Aktiebolaget ska bedriva konsult för strategisk organisationsutveckling och strategisk HRM inom privata näringsliv. Föremålet för bolagets verksamhetsområde Human Resource Management, HRM, är att tillhandahålla tjänster inom strategisk HR arbete, med fokus på långsiktiga HR planering, HR strategi, HR processer, samt HR system. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, utbildning och utveckling inom kompetensområden strategisk HR arbete. Bolaget erbjuder utvärderings och analystjänster av kundföretags långsiktiga HR arbete i syfte att skapa strukturer som aktiv stödjer och förstärka konkurrenskraften och effektivitet inom företag och organisationer. Styrelseledamot: Amber Georgia Schosso QD Medicin Konsult AB Ed 222, BOLLSTABRUK Reg datum: 2012-01-31 Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med medicinsk konsultation och uthyrning av läkartjänster. Styrelseledamot: Lars Åke G Qvarnström Dahlström


cor ner sTo ne rla nds poj kar na fres ks dra kbo rge n nor n ene rgi xl byg g båTp ryla r mitt hem birs ta city fyrfase key byg gpl asT och nel hoc han cof fee all eyec nes dsv ine way sun all ene rgi ke sma rt mar dsv Thbi sun nge n när ing sliv nor rna kla alen byg gpl ast och serv icec entr act sTen sTad smä sun dsvall hoc key vidd en kor nbo den get gal leri a in attr nor thbi ke ing en när ing sliv ab sce nko nstb ola serv icec enTr alen boo m Timr å ik tidn den n nbo ö par k fasT igh eTs cke kor smy & den ur gal leri a rvid orr lan d 925 sce nko nsTb olageT cor ner sto ne nor styr else n väs tern par k fast igh ets ab rlan dsp ojk arn a sö nor n boo m n frö cke ks rge smy fres kbo & g rgi xl byg lan d 925 ur ene orr n ryla r miTT hem dra Tern ase väs fyrf en nds poj kar na nel birs Ta ciTy fee län ssTy rels kbo rge n nor rla rT mar ine eyec han ene rgi way nes cof ryla r mitt hem dra ase n ene rgi xl kla rna sun dsvall nel birs ta city fyrf byg gpl asT och båTp han key Trac T sten stad smä eyec hoc ine all way nes mar dsv ing sliv sun sun dsvall ene rgi nor Thbi ke sma rt å ik Tidn ing en när serv icec entr alen sTen sTad smä kla rna den act nbo attr key byg gpl ast in kor a hoc den leri all sliv sun dsv ola get gal ing nstb ner sTo ne nor rvid när nko en sce ing ab k fasT igh eTs serv icec enTr alen boo m Timr å ik tidn g fres ks frö sö par geT 925 ur & smy cke n rvid den kor nbo den ab sce nko nsTb ola väs tern orr lan d cor ner sto ne nor sö par k fast igh ets fee län ssty rels en rlan dsp ojk arn a cke n xl byg g fres ks frö dra kbo rge n nor rgi lan d 925 ur & smy hem ene orr n miTT r ase Tern ryla fyrf väs båtp ssTy rels en birs Ta ciTy poj kar na län nel nds fee han rla cof eyec nor nes n ine rge dsvall ene rgi way thbi ke sma rT mar r mitt hem dra kbo rgi xl stad smä kla rna sun city fyrfase n ene gpl asT och båTp ryla leri a in aTTr acT sten eyec han nel birs ta dsvall hoc key byg ene rgi way nes ke sma rt mar ine en när ing sliv sun kla rna sun dsvall entr alen nor Thbi smä icec om timr å ik Tidn ing sTad ast serv sTen gpl den act hoc key byg den kor nbo leri a in attr ing sliv sun dsvall rne rsTo ne nor rvid nko nstb ola get gal alen å ik tidn ing en när k fasT igh eTs ab sce den serv icec enTr nbo smy cke n boo m Timr & kor g fres ks frö sö par ur geT den 925 ola d rvid lan nsTb sce nko väs tern orr cor ner sto ne nor par k fast igh ets ab ffee län ssty rels en rlan dsp ojk arn a byg g fres ks frö sö 925 ur & smy cke n dra kbo rge n nor fyrfase n ene rgi xl väs Tern orr lan d en ciTy h båtp ryla r miTT hem na rels Ta kar ssTy birs poj län nel rla nds ine eyec han way nes cof fee dra kbo rge n nor rthb ike sma rT mar sun dsvall ene rgi båTp ryla r mitt hem ase n ene rgi xl sten stad smä kla rna key byg gpl asT och nel birs ta city fyrf hoc han all ller ia in aTTr acT eyec nes dsv ine sun way mar dsvall ene rgi en när ing sliv Thbi ke sma rt icec entr alen nor om timr å ik Tidn ing sTad smä kla rna sun ast den kor nbo den serv leri a in attr act sTen all hoc key byg gpl rne rsTo ne nor rvid när ing sliv sun dsv nko nstb ola get gal Timr å ik tidn ing en k fasT igh eTs ab sce icec enTr alen m par serv boo sö n den frö cke ks nbo smy gg fres olageT d 925 ur & rvid den kor lan nsTb nor ne orr nko sto sce tern ner ab väs ets en a cor off ee län ssty rels frö sö par k fast igh nor rlan dsp ojk arn 925 ur & smy cke n rgi xl byg g fres ks hem dra kbo rge n väs Tern orr lan d ch båtp ryla r miTT Ta ciTy fyrfase n ene fee län ssTy rels en rla nds poj kar na ine eyec han nel birs ene rgi way nes cof dra kbo rge n nor all hem dsv mitt ort hbik e sma rT mar r sun rgi xl ryla rna sten stad smä kla ta city fyrfase n ene byg gpl asT och båTp alle ria in aTTr acT ine eyec han nel birs sun dsvall hoc key mar sliv rt ene rgi way nes ing sma all när ke dsv en Thbi ing kla rna sun entr alen nor smä icec sTad oom timr å ik Tidn ast serv sTen gpl den act byg hoc key den kor nbo gal leri a in attr ing sliv sun dsvall orn ersT one nor rvid sce nko nstb ola get å ik tidn ing en när enTr alen par k fasT igh eTs ab nbo den serv icec smy cke n boo m Timr & kor ur gg fres ks frö sö geT den 925 ola d rvid lan nsTb nor sce nko en väs tern orr a cor ner sto ne par k fast igh ets ab off ee län ssty rels nor rlan dsp ojk arn byg g fres ks frö sö 925 ur & smy cke n hem dra kbo rge n fyrfase n ene rgi xl väs Tern orr lan d en ciTy na ch båtp ryla r miTT rels Ta kar ssTy birs poj län nel nor rla nds ine eyec han way nes cof fee hem dra kbo rge n ort hbik e sma rT mar sun dsvall ene rgi ase n ene rgi xl och båTp ryla r mitt sten stad smä kla rna nel birs ta city fyrf hoc key byg gpl asT han all eyec alle ria in aTTr acT nes dsv ine sun way mar rgi sliv Thbi ke sma rt ing en när ing sun dsvall ene icec entr alen nor oom timr å ik Tidn sTen sTad smä kla rna gpl ast den kor nbo den serv gal leri a in attr act dsvall hoc key byg orn ersT one nor rvid en när ing sliv sun sce nko nstb ola get icec enTr alen m Timr å ik tidn ing par k fasT igh eTs ab serv boo sö n den frö cke ks nbo smy & fres kor ygg rvid den lan d 925 ur nsTb olageT nor ne orr nko sto sce tern ner ab väs ets cor en a k fast igh n cof fee län ssty rels nor rlan dsp ojk arn fres ks frö sö par d 925 ur & smy cke hem dra kbo rge n n ene rgi xl byg g en väs Tern orr lan och båtp ryla r miTT birs Ta ciTy fyrfase rla nds poj kar na cof fee län ssTy rels mar ine eyec han nel dra kbo rge n nor all ene rgi way nes hem dsv mitt xl r sun nor thbi ke sma rT rgi ryla rna ene n kla city fyrfase sten stad smä byg gpl asT och båTp eyec han nel birs ta gal leri a in aTTr acT sun dsvall hoc key ene rgi way nes ke sma rt mar ine ing en när ing sliv kla rna sun dsvall entr alen nor Thbi smä icec sTad ast boo m timr å ik Tidn serv sTen gpl den act byg gal leri a in attr rvid den kor nbo sun dsvall hoc key cor ner sTo ne nor sce nko nstb ola get ing en när ing sliv icec enTr alen par k fasT igh eTs ab boo m Timr å ik tidn den kor nbo den serv byg g fres ks frö sö 925 ur & smy cke n nsTb olageT ner sto ne nor rvid väs tern orr lan d cor en a igh ets ab sce nko rels arn fast ssty k ojk län par dsp n cof fee ks frö sö n nor rlan fres rge g kbo byg xl dra d 925 ur & smy cke rgi lan hem fyrfase n ene väs Tern orr en ciTy rels Ta och båtp ryla r miTT ssTy birs län nel nds poj kar na fee mar ine eyec han kbo rge n nor rla ene rgi way nes cof nor thbi ke sma rT rgi xl ryla r mitt hem dra ene n kla rna sun dsvall båTp ase smä och fyrf stad asT city sten gpl byg birs ta nes gal leri a in aTTr acT sun dsvall hoc key mar ine eyec han nel dsvall ene rgi way ing en när ing sliv nor Thbi ke sma rt sTad smä kla rna sun boo m timr å ik Tidn serv icec entr alen a in attr act sTen hoc key byg gpl ast rvid den kor nbo den ing sliv sun dsvall nstb ola get gal leri när nko cor ner sTo ne nor en sce ing ab tidn eTs par k fasT igh serv icec enTr alen n boo m Timr å ik byg g fres ks frö sö olageT d 925 ur & smy cke rvid den kor nbo den ets ab sce nko nsTb en väs tern orr lan a cor ner sto ne nor frö sö par k fast igh cof fee län ssty rels cke n nor rlan dsp ojk arn rgi xl byg g fres ks lan d 925 ur & smy hem dra kbo rge n ene orr n miTT r ase Tern ryla fyrf väs en båtp och birs Ta ciTy poj kar na län ssTy rels nel nds fee han rla cof eyec nor nes n ine rge way mar kbo sun dsvall ene rgi nor thbi ke sma rT rgi xl ryla r mitt hem dra city fyrfase n ene sten stad smä kla rna byg gpl asT och båTp eyec han nel birs ta gal leri a in aTTr acT sun dsvall hoc key ene rgi way nes ke sma rt mar ine ing en när ing sliv kla rna sun dsvall entr alen nor Thbi smä icec sTad ast boo m timr å ik Tidn serv sTen gpl den act byg hoc key gal leri a in attr rvid den kor nbo ing sliv sun dsvall cor ner sTo ne nor sce nko nstb ola get å ik tidn ing en när enTr alen par k fasT igh eTs ab nbo den serv icec smy cke n boo m Timr & kor ur geT den byg g fres ks frö sö 925 ola d rvid lan nsTb nor sce nko en väs tern orr a cor ner sto ne par k fast igh ets ab cof fee län ssty rels nor rlan dsp ojk arn byg g fres ks frö sö 925 ur & smy cke n hem dra kbo rge n fyrfase n ene rgi xl väs Tern orr lan d en ciTy na rels Ta och båtp ryla r miTT kar ssTy birs poj län nel nds nor rla way nes cof fee mar ine eyec han hem dra kbo rge n sun dsvall ene rgi nor thbi ke sma rT och båTp ryla r mitt fyrfase n ene rgi xl sten stad smä kla rna hoc key byg gpl asT han nel birs ta city all eyec nes dsv gal leri a in aTTr acT ine sun way mar rgi sliv rt dsvall ene ing en när ing nor Thbi ke sma sTad smä kla rna sun boo m timr å ik Tidn serv icec entr alen gpl ast leri a in attr act sTen dsvall hoc key byg rvid den kor nbo den nko nstb ola get gal cor ner sTo ne nor en när ing sliv sun k fasT igh eTs ab sce icec enTr alen m Timr å ik tidn ing par serv boo sö n den frö cke ks nbo smy & fres kor byg g rvid den lan d 925 ur nsTb olageT nor ne orr nko sto sce tern ner ab väs ets cor en a k fast igh n cof fee län ssty rels nor rlan dsp ojk arn fres ks frö sö par d 925 ur & smy cke hem dra kbo rge n n ene rgi xl byg g en väs Tern orr lan na och båtp ryla r miTT birs Ta ciTy fyrfase cof fee län ssTy rels nor rla nds poj kar mar ine eyec han nel all ene rgi way nes hem dra kbo rge n dsv mitt xl r sun nor thbi ke sma rT rgi ryla rna ene n kla båTp ase sten stad smä key byg gpl asT och nel birs ta city fyrf gal leri a in aTTr acT rgi way nes sliv sun dsvall hoc rt mar ine eyec han ene ing sma all när ke dsv en Thbi ing sun nor boo m timr å ik Tidn serv icec entr alen sTen sTad smä kla rna hoc key byg gpl ast gal leri a in attr act rvid den kor nbo den ing sliv sun dsvall cor ner sTo ne nor sce nko nstb ola get å ik tidn ing en när enTr alen par k fasT igh eTs ab nbo den serv icec smy cke n boo m Timr & kor ur den byg g fres ks frö sö 925 d rvid lan nor ne nko nsTb olageT en väs tern orr arn a cor ner sto k fast igh ets ab sce cof fee län ssty rels n nor rlan dsp ojk fres ks frö sö par rge g ur & smy cke n kbo byg 925 xl dra d rgi lan hem ene fyrfase n väs Tern orr en ciTy na rels Ta och båtp ryla r miTT ssTy birs län nel fee nor rla nds poj kar way nes cof mar ine eyec han hem dra kbo rge n sun dsvall ene rgi nor thbi ke sma rT och båTp ryla r mitt fyrfase n ene rgi xl sten stad smä kla rna hoc key byg gpl asT han nel birs ta city all eyec nes dsv gal leri a in aTTr acT ine sun way mar rgi sliv rt ing en när ing sun dsvall ene nor Thbi ke sma boo m timr å ik Tidn serv icec entr alen sTen sTad smä kla rna byg gpl ast gal leri a in attr act rvid den kor nbo den sun dsvall hoc key cor ner sTo ne nor sce nko nstb ola get ing en när ing sliv icec enTr alen par k fasT igh eTs ab serv boo m Timr å ik tidn sö n den frö cke ks nbo smy & fres kor g ur byg lan d 925 nsTb olageT nor rvid den ne orr nko sto sce tern ner ab väs ets cor en a igh k fast cof fee län ssty rels nor rlan dsp ojk arn g fres ks frö sö par ur & smy cke n hem dra kbo rge n ase n ene rgi xl byg Tern orr lan d 925 och båtp ryla r miTT län ssTy rels en väs nel birs Ta ciTy fyrf nds poj kar na fee han rla cof eyec nor nes n ine rge way mar kbo sun dsvall ene rgi nor thbi ke sma rT rgi xl ryla r mitt hem dra city fyrfase n ene sten stad smä kla rna byg gpl asT och båTp eyec han nel birs ta gal leri a in aTTr acT sun dsvall hoc key all ene rgi way nes ke sma rt mar ine ing en när ing sliv entr alen nor Thbi smä kla rna sun dsv icec sTad ast boo m timr å ik Tidn serv sTen gpl den act byg nbo attr gal leri a in dsvall hoc key rvid den kor cor ner sTo ne nor en när ing sliv sun sce nko nstb ola get icec enTr alen m Timr å ik tidn ing par k fasT igh eTs ab kor nbo den serv ur & smy cke n boo geT den byg g fres ks frö sö 925 ola d rvid lan nsTb nor ne orr nko ets ab sce en väs tern a cor ner sto n frö sö par k fast igh cof fee län ssty rels nor rlan dsp ojk arn d 925 ur & smy cke rgi xl byg g fres ks hem dra kbo rge n en väs Tern orr lan ciTy fyrfase n ene na rels Ta och båtp ryla r miTT kar ssTy birs poj län nel nds fee han nor rla way nes cof mar ine eyec hem dra kbo rge n sun dsvall ene rgi nor thbi ke sma rT och båTp ryla r mitt fyrfase n ene rgi xl sten stad smä kla rna hoc key byg gpl asT han nel birs ta city all eyec nes dsv gal leri a in aTTr acT ine sun way mar rgi sliv rt ene ing en när ing sun dsvall nor Thbi ke sma boo m timr å ik Tidn serv icec entr alen sTen sTad smä kla rna byg gpl ast gal leri a in attr act rvid den kor nbo den sun dsvall hoc key cor ner sTo ne nor sce nko nstb ola get ing en när ing sliv icec enTr alen par k fasT igh eTs ab serv boo m Timr å ik tidn sö n den frö cke ks nbo smy & fres kor g ur byg lan d 925 nsTb olageT nor rvid den ne orr nko sto sce tern ner ab väs ets cor en a igh k fast cof fee län ssty rels nor rlan dsp ojk arn g fres ks frö sö par ur & smy cke n hem dra kbo rge n ase n ene rgi xl byg Tern orr lan d 925 och båtp ryla r miTT län ssTy rels en väs nel birs Ta ciTy fyrf nds poj kar na fee han rla cof eyec nor nes n ine rge way mar kbo sun dsvall ene rgi nor thbi ke sma rT rgi xl ryla r mitt hem dra city fyrfase n ene sten stad smä kla rna byg gpl asT och båTp eyec han nel birs ta gal leri a in aTTr acT sun dsvall hoc key all ene rgi way nes ke sma rt mar ine ing en när ing sliv entr alen nor Thbi smä kla rna sun dsv icec sTad ast boo m timr å ik Tidn serv sTen gpl den act byg nbo attr key gal leri a in dsvall hoc rvid den kor cor ner sTo ne nor en när ing sliv sun sce nko nstb ola get icec enTr alen m Timr å ik tidn ing par k fasT igh eTs ab kor nbo den serv ur & smy cke n boo geT den byg g fres ks frö sö 925 ola d rvid lan nsTb nor ne orr nko ets ab sce en väs tern a cor ner sto n frö sö par k fast igh cof fee län ssty rels nor rlan dsp ojk arn d 925 ur & smy cke rgi xl byg g fres ks hem dra kbo rge n en väs Tern orr lan ciTy fyrfase n ene rels Ta och båtp ryla r miTT ssTy birs län nel fee han way nes cof mar ine eyec sun dsvall ene rgi nor thbi ke sma rT sten stad smä kla rna gal leri a in aTTr acT , 063 -13 08 60 und ers Öst ik 15, å nd timr m grä boo ens

Krönika: Sociala medier

Vi jobbar med att öka ditt resultat

Vid årsskiftet låste vi för första gången upp vårt nya kontor på Törnstengränd 15 i Östersund. I samband med starten förvärvade vi också

Reklamologi och Mooi Reklambyrås verksamheter. Med den här satsningen breddar vi vår kompetens. Vi hälsar Fredrik, Lars, Alex och Anders varmt

välkomna. Ni hittar oss i Sundsvall och Östersund

men våra kunder finns i hela Sverige. Några av dem kan du se i pilen ovan.

Sugen på ett bättre resultat? SMS:a duplicera till 72 456 eller skanna QR-koden. Välkommen till Duplicera, en helt vanlig resultatbyrå!

En helt vanlig resultatbyrå

Törnst all, 060 -12 71 31 Esplanaden 10, Sundsv u era www.duplicera.n plic facebook.com/du

Jesper Johansson jesper@osynlig.se

Låt crowdfunding dra in stålarna Den som drivit företag vet att finansiering kan vara en svår nöt att knäcka. Det krävs en väl genomarbetad affärsplan, goda relationer och ofta en egen ekonomisk risk. Men ibland är inte huvudsyftet att starta en verksamhet. Det kan i stället vara att exempelvis skriva en bok, producera en film eller arbeta fram en produktidé. Då är så kallad crowdfunding en fantastisk möjlighet. I korthet innebär det att många personer delar risken genom att bidra med små delar. Egentligen är det inget nytt. Redan de första kyrkorna finansierades till stor del så. De senaste åren har finansieringssättet vuxit lavinartat – mycket tack vare sociala medier och innovativa webbplattformar.

I USA finns många exempel på lyckade projekt, ett är datorspelet ”Double Fine Adventures”, där spelutvecklaren Tim Schafer använde den kommersiella crowdfundingtjänsten Kickstarter. com. För att bli finansierad måste ett ekonomiskt mål sättas och uppnås inom en begränsad tidsperiod. Om målet inte uppnås i tid genomförs inte finansieringen. Målet sattes till 400 000 dollar under 28 dagar. Efter åtta dagar hade de fått in drygt 2 miljoner dollar från 60 000 finansiärer. Dessa hade donerat från 15 dollar, och fick allt från en lunch med spelskaparna, till tavlor med spelgrafik och personliga porträtt målade av speltillverkarens designers, som tack. I Sverige har crowdfunding haltat något, om man bortser från projekt inom välgörenhet. Många innovativa webbtjänster har startats och lagts ned under de senaste åren, men en har fått ett genomslag. Det är FundedByMe.se som på många sätt är en kopia av förebilden Kickstarter.com. Där har allt från klassresor och filmprojekt, till ett insamlingsprojekt för att köpa en iPad till Jan Björklund finansierats, och FundedByMe är idag Skandinaviens ledande sajt inom crowdfunding. Betalningen sker vanligen via Paypal eller kreditkort.

Tips för dig som vill finansiera din idé med hjälp av crowdfunding: • Lägg ned tid på hur du presenterar din idé. Använd gärna video och försök vara spännande och intressant för att nå spridning. • Tänk igenom belöningarna. Vad vill dina potentiella finansiärer ha tillbaka. Det kanske är något annat än biobiljetter och t-shirts? • Använd sociala medier. Informera bloggare, kändisar, vänner och andra nyckelpersoner som har möjlighet att nå ut till en stor massa om ditt projekt. Fler personer blir till mer pengar.

17


Lill-SUV-en fångad på bild utanför Engelska skolan i Sundsvall. Med de mjuka moderna linjerna skiljer den sig markant från föregångaren som kom för ett par år sedan.

Lyxig lill-SUV med siktproblem BMW:s nya exklusiva X1 är en mycket bra vinterbil, enligt NÄRINGSLIV:s testförare. Samtidigt borde man få ännu mer för pengarna.

X

1:an kom ut på marknaden för två år sedan och redan nu har den fått sig en uppfräschning. Modellen är egentligen ett mellanting mellan en SUV och crossover, vilket i klartext betyder en bil med förhöjd markfrigång, lätt insteg och bra framkomlighet med sin fyrhjulsdrift. Summa summarum en mycket bra vinterbil. Det är lätt att glida in bakom ratten i de skinnklädda, lätt sportskålade stolarna. Förarmiljön känns modern och ombonad, instrumentpanelen har stora tydliga lättavlästa mätare, men hur

18

”Till ” skillnad till sina större föregångare kan BMW:s nya lill-SUV visa upp lite mer måttliga bränsleförbrukningssiffror.” kan man snåla in på att utrusta bilen med bara en mugghållare som standard? BMW har proppat sin minsting med mängder av elektronik och en personlig datorexpert skulle inte vara fel när man ska lära sig att bemästra alla digitala

hjälpmedel. Vår testbil är nämligen utrustad med extra allt. Drivkällan, en fyrcylindrig 2,0 liter

turbodiesel, svarar kanske inte mot den sportiga imagen som BMW annars utstrålar. Men den är en arbetshäst som trots allt räcker till. Ett stort plus för den sexväxlade lådan. Utrymmet i kupén är perfekt för fyra vuxna, alternativt fem om det sitter tre mindre personer i baksätet. Dess ryggstöd är även delbart/fällbart för lite större laster. I normalt läge ryms 420 liter last. Hela bilen utstrålar en förtroende-


Mycket att göra men ont om folk? Många länsbor har varit utan jobb under lång tid. Arbetsförmedlingen kan erbjuda 85 procent av lönekostnaden som stöd om du anställer en av dem. ingivande kvalitetskänsla. Till skillnad till sina större föregångare kan BMW:s nya lill-SUV visa upp lite mer måttliga bränsleförbrukningssiffror. Enligt tillverkaren går det åt 5,8 liter per 10 mil, något som jag inte ens är nära att lyckas med under testperioden. 7,5 liter per 10 mil som bäst. Förhoppningsvis förbättras siffran när bilen väl är inkörd. Det höga motorljudet som läcker

in i kupén drar ner komfortbetyget något, men lite förlåtande blir man allt när man upplever hur rolig bilen är att köra. Både när det går undan längs motorvägen och på lite krokigare vägar. Väghållningen är perfekt tack vare det väl avvägda chassit. När det sedan är dags att parkerar uppstår ett litet problem. Den dåliga bakåtsikten gör att man helt måste förlita sig på backkameran. Hur går det i de enklare utrustade modellerna tro? Bakåtsikten blir ett klart minus. Säkerhetsmässigt så håller X1 toppklass. Aktiva nackskydd, krockkuddar, sidokrockkuddar fram, huvudkrockkuddar på alla platser samt punkteringssäkra däck som klarar att köras upp till 250 kilometer efter en punktering. Allt ingår. Men smakar det så kostar det. Grundpriset ligger på 334 000 kronor och min testbil som hade extra allt betingar hela 460 000 kronor. Det svider i plånboken. Ärligt talat borde men få betydligt mera bil för de pengarna. Text och foto: Gunnar Almberg

Fakta: BMW X1 Pris: Från 334 000 kr Motor: Fyrcylindrig turbodiesel på 2,0 liter Effekt: 177 hästkrafter. Prestanda: 0–100 km/h på 8,4 sekunder Toppfart: 213 km/h. Förbrukning: 5,8 liter per 10 mil (enligt bmw) 7,5 liter per 10 mil (vår provkörning) CO2 –utsläpp: 153 g/km Tjänstevikt: 1 650 kg ++ Image, kvalitet, sportighet, körglädje -- Priset, bakåtsikt, bara en mugghållare

Intresserad? Kontakta din närmaste arbetsförmedling eller ring 0771-416 416 så berättar vi mer!

missa iNte

ResteRaNde jämtlaNds-

NummeR.

NR

4

utkommeR

:11/5

NR

7

utkommeR

:21/9

NR

9

utkommeR

:16/11

Vi kan hjälpa dig hela vägen från idé till kundkorg Demo | Event | Exponering | Sampling Marknadsundersökning | Säljuppdrag

060-12 79 45 | www.actionpeople.se

VärderingsInstitutet Södra Norrland AB

Fastighetsvärderingar utföres av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare. Alla typer av objekt - industrifastigheter, hyresfastigheter, hotell, fastigheter med bostadsrätter, affärsfastigheter, specialobjekt, småhus, jordbruk.

www.fastighetsvarde.se Tel. 060-10 16 50 Kontaktperson Malin Åhman, malin@fastighetsvarde.se 19


Gäst-

Akelius Fastigheter är en av de största privata fastighetsägarna i Sverige. Akelius äger och förvaltar 33 000 lägenheter i Sverige och Tyskland.

Krönika: Berit Fryklund

Berit Fryklund, Härnösand, är organisationskonsult och arbetar med individer, grupper och organisationer. Hon har tidigare drivit reklambyrå i tjugo år.

Det kanske börjar med dig och mig

FLYTTA IN PÅ ”HOTELL ASTON”

Kan företagsklimatet spegla det klimat vi har på våra företag? Vad betyder det i så fall att Västernorrlands kommuner hamnar så långt ner i rankingen? Tänk om det är så att kommuner som ligger högt upp på rankinglistan, även har bättre klimat på själva företagen?

Just nu kan vi erbjuda två stora hyreslägenheter i huset där anrika Hotell Aston låg. Huset som har fyra lägenheter har varsamt renoverats för att behålla den gamla charmen med högt i tak. Men självklart är boendet modernt och bekvämt med ett materialval som ger en exklusiv känsla.

Företagare i Västernorrland önskar sig bättre företagsklimat. Men vad är det egentligen vi vill ha? Enligt undersökningar är det inga märkvärdigheter alls. På önskelistan står mötesplatser, långsiktiga strategier för kommunens och länets utveckling, snabb handläggning av beslut och tydliga regler samt fler företagsbesök och mer positiva attityder.

Välkommen med din intresseanmälan på www.akelius.se senast den 23 mars.

Kort sagt, företagarna vill bli sedda, lyssnade på och man vill få information. Företagare vill också bli behandlade med respekt och man vill få en dunk i ryggen ibland. Mitt arbete som organisationskonsult innebär att jag arbetar med individer, grupper och hela organisationer i näringslivet. Ibland möter jag personalgrupper som är trötta och uppgivna, ledningen tycker dock att medarbetarna borde ta mer ansvar och prestera bättre. Kommunikationen fungerar inte och man talar mer om varandra än med varandra. Öronproppar och skygglappar, gör dock att man kan fortsätta ett tag till, väl medveten om att resultatet egentligen hade kunnat bli så mycket bättre.

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar att utvecklas. www.proffice.se

Proffice Sundsvall hälsar vår nya rekryteringskonsult Inger Bydén varmt välkommen.

Vad är det då personalgrupperna egentligen behöver? Vad är det de önskar sig allra mest? Vad är det de vill ha av sina chefer? Det visar sig att medarbetare önskar sig i stort sett samma saker av sin chef som chefen önskar sig av politiker och andra makthavare.

Kontakta Inger på 070-270 21 48 eller inger.byden@proffice.se.

• Personalen vill ha möten, i mindre grupper och i större. Man vill ha dialog, se sig själv i ett sammanhang. Man vill faktiskt prata och ha relationer med varandra. (Jämför företagarnas mötesplatser.) • Personalen vill ha struktur, ordning, tydliga mål och uppföljning. (Företagarna vill se långsiktiga strategier.) • Idélåda där personalen ska lämna innovativa idéer: varför rinner det bara ut i sanden? Självklart behöver inte alla förslag realiseras men idélämnaren vill få ett besked! Medarbetarna vill ha återkoppling på de frågor som ställs, på intern kommunikation och organisation. (Jämför snabb och tydlig handläggning.)

Prenumerera på NÄRINGSLIV! Vill du vara säker på att få en alldeles egen tidning, till jobbet eller hem i brevlådan? Beställ tio nummer för självkostnadspris 330 kronor plus moms så skickar vi dig det senaste numret gratis! Beställ på www.naringsliv.to

330:(exkl. moms) n ge iv nin sl t! tid ing rma

r nä ytt fo et in k d r gic dda rifö på Dbä l tt rä et ens kan inetets a& Sprit d n vu natid ka re län Ving

rin ut gs -

u ar al va ör ta I hrotftramBmgei trt f rtföre he itid levor ör po El m b fren ex p o s tre r fte en se

kfö

20

n elt ge i h nin liv at! Tid gs rm rin tt fo nä ny

• Personalen vill att ledningen ska intressera sig för dem, komma ut på golvet och dunka dem i ryggen, se dem i ögonen och säga att de gör ett förbaskat bra jobb! Att medarbetarna är behövda och kompetenta. (Motsvarar företagsbesöken.)

en ning liv Tid iNgs at! rm r Nä tt fo i ny

t läne ick dets ör g n Dalärf l om la abrik sv te r litet terf e Sund mis ”Båd -vik är fö d”a sko n Ö ag e h ol oc gb n inge iv Tidn iNgsl at! När tt form i ny

å fly för tv

lyfta ska mkr ranschen lturb

Jaha, alla företagare och chefer med anställda, då är vi tillbaka två tusen år: behandla din nästa så som du själv vill bli behandlad. Tänk att Jesus var så bra på både på ledarskap och företagsklimat!

för omöjligt få ”Det är etag att”Att nå lönsamhet för rag ” här slitet seriösa ala uppd med det omöjligt ” kommun är i praktiken

kida et Ta ess band Rock es busin go mp agka Tuff dr isningen ar länets Så klar krisen ov om red m företag len so r kil också Junselebli miljardä Har du jobbet? ska tjuvar på tellet som Webbhoar miljoner tjän

40 ku er vännsaanndd jken ös ens Vind i häärrnnö dspo m ns rlan ärto på agfin Nor er tv örst land öret et är st norr tänk ndsfbygg han i Väster sta sa r at bä nö m Här risera ets r på to län jakt ärda öt töre l på ö s M nova en n gen ar r kol prenören ktl mis urs äge Utdra ypeng in a v nsson ha ndsentrem k t n tv o u h ble Häresnösa Joha ica n hisk d m ens gatuf n oc o Wikströ rk a Lisa ole tall alls Hug lyftw frå sto ning ud Per Nä n end tet? ndsv Me nade ing g Leid if age pp m su tid ort ortage de läm ge dn reta nda rsk rep ån des rep bako ho g Li n gea r och enporta och e nd ete är n stä sfö r fr e list re av nin rtag per år nd h re Nyh heter mer poä rtag ägglu apitaoc ny gå erc nsjö ssio HemÖ-vik ss tid re ga po H Tio numrnorrland ter h riskk rla a rea he ta st till M g i Väste and Ma ratis h tervju för orröm är Ew re ö alla företa ide a p oc ll ju årorrl deter oc vju meatdt ny ttin tern

ornå getson iknrd e ka sro mta ektoiblem

g a tn erfeeö Tki otellpra andra elajleL na d t llbg eatå tr in amdgik all ssa a mfn ngrö uil angretaitm evsteacna som

g te f luä rt

liv.to .narings www år er per

liv.to

arings

www.n

Tio numm

i Västernorrland Når alla företag

www.naringsliv.to


Maria Herdell är en av operatörerna på beställningscentralen. – Det går bra även om jobbet kan vara stressigt ibland, säger hon.

Alla hamnar i Östersund Alla samtal till Flygtaxi besvaras numera i Östersund – oavsett varifrån i landet man ringer. Vi besökte beställningscentralen på Frösön.

B

eställningscentralen

huserar i en av de före detta sjukhusbyggnaderna på Frösö strand. Den dag vi hälsar på jobbar elva personer i lokalerna. Förutom flygtaxi tar de emot beställningar för vanlig taxi, färdtjänst, sjukresor och Åre flygtransfer. – Nej, jag kan inte hjälpa dig med vilken tunnelbana du ska ta, jag sitter i Östersund, förklarar en operatör för en kund på andra sidan luren. Så här har det varit sedan november 2011 då Taxi Östersund tog över bokningarna för hela landet från Flygtaxi i Stockholm. Maria Johansson är chef för beställningscentralen: – Jag tycker det är en rolig utmaning. Allt var inte nytt men mycket måste klaffa. Vi har en jätteengagerad personal så det har gått väldigt fort att komma in i uppdraget, säger hon. Enligt Per-Åke Pettersson, vd för Taxi Östersund, ser många taxibo-

”Jag ” tycker det är en rolig utmaning. Allt var inte nytt men mycket måste klaffa.” Maria Johansson, chef för beställningscentralen

lag sina beställningscentraler som omkostnader. – Vi ser den i stället som en resurs som kan utvecklas och som man kan hitta nya uppgifter till. Därför är vi otroligt stolta över att ha det uppdraget, säger han. Flygtaxi AB (se faktrutan) valde att lägga ut bokningen eftersom den utgjorde en så liten del av deras verksamhet. – Vi valde i stället att satsa helt på

agent- och kundsupport för våra återförsäljare och kunder, säger affärsområdeschef Daniel Lindgren. Han berättar att det var en självklarhet att välja Taxi Östersund. – Det var inte ens tal om att någon

annan skulle utföra det eftersom inget annat bolag har jobbat i Flygtaxis system samma omfattning som Taxi Östersund. Sedan flera år kör Taxi Östersund

nämligen flygtransfer mellan Åre och flygplatsen på Frösön, och har därmed funnits i Flygtaxis beställningssystem. Kvalitén på Taxi Östersunds resor, bemötande både när det gäller förare och personal på beställningscentralen, ligger också i topp enligt Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer. Uppdraget är värt omkring 250 000 kronor per år och avtalet gäller ett år med möjlighet till förlängning. Innebär den nya uppdraget fler anställda?

– Nej, men det har blivit fler och omfördelade timmar. I höstas stod vi inför situationen att vi skulle dra ner på personalen. Men så blev det alltså inte, säger Per-Åke Pettersson.

Fakta: Taxi i Östersund Taxi Östersund 199 000 AB har två dotterbolag: BC Jämtland AB och Taxiåre AB. BC Jämtland AB är delägare i Svetax Invest som i sin tur äger hundra procent av aktierna i Flygtaxi AB. BC Jämtlands delägare är olika taxibolag i Jämtland och Härjedalen. Taxi Östersund sysselsätter runt 350 personer som är olika taxibolag med anställda. Totalt 48 fordon med 14 ägare. Företag beställer ofta sina resor via resebyråer medan privatpersoner bokar via hemsidan eller via telefon hos beställningscentralen i Östersund.

Text och foto: Tommy Norin 21


med mina egna ord Kent Lövgren

” Melodie MC hade beh

– Jag har sålt miljontals skivor men var inte lika duktig på att hålla i pengarna. Med facit i hand borde jag ha tagit hjälp av en duktig manager, en sån person som jag själv är i dag, säger Kent Lövgren.

22


hövt en bra PR-kille” K

unskap har alltid varit en stark drivkraft för mig. Det var därför jag pluggade vidare direkt efter gymnasiet och det är därför jag trivs som lärare i medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall. Kontakten med forskarvärlden är också viktig för att kunna fortsätta utveckla mitt eget kommunikationsföretag. Det var när jag jobbade i musikbranschen under artistnamnet Melodie MC i början av 90-talet som jag insåg att många inom marknadsföring och PR inte har koll på vad de gör. De missar att göra den strategiska analys som behövs för att göra rätt saker, och mäter inte effekten av insatserna. Och det sämsta man kan göra är just att skjuta hagelsvärmar. Därför startade jag mitt bolag som arbetar med strategisk planering inom marknadsföring, varumärkeskommunikation och PR. En viktig del är att ta fram kommunikationsstrategier för webbplatser, sociala medier, mobiler och läsplattor. Trots mina kontakter i musikbranschen har jag inga kunder där. Det var ett medvetet val då jag slutade som artist 1997. Många tyckte att jag var galen som bröt med skivbolaget Virgin fast det var tre år kvar på mitt kontrakt. Det innebar ju att jag inte kunde jobba med någon annan. Men för mig var det omöjligt när deras ledning skulle bestämma allt, bland annat gav de ut en singel fast jag inte ville det. Kreativitet kräver frihet och det fick jag inte.

Jag och resten av Sidelake-gänget

började med musik redan innan vi var tonåringar. Jag skrev texter, och vi kontaktade några skivbolag i Stock-

holm utan framgång. Men 1992 fick jag via kontakter chansen att spela på Dance Music Awards på Berns i Stockholm. Vi delade där ut singeln ”Feel your body movin’” gratis till samliga DJ:s som röstade på den svenska danslistan, vilket ledde till att låten tog sig högt upp på listan. Karriären rullade igång och precis efter att vi bytt skivbolag från Sonet till Virgin släpptes låten ”Dum Da Dum”, som blev en jättehit. Den låg på topplistorna i hela Europa och när vi släppt det första albumet väntade turnéer i Australien och Japan. Därefter blev det ytterligare två album. Det var några roliga och intensiva år. Jag

”Artister ” är slit- och slängvaror och inte mer värda än pappershandduken på toaletten.” Kent lövgren om skivbranschen

har ätit middag med Belinda Carlisle i Barcelona och träffat Janet Jackson på Spy Bar i Stockholm. Och killarna i Green Day kom fram till mig när vi åkte samma Finlandsfärja. Sånt är lite surrealistiskt. Jag har sålt miljontals skivor men var

inte lika duktig på att hålla i pengarna. Det trillar fortfarande in en del Stim-pengar, och lite via Spotify, men det är enstaka tusenlappar. Med facit i hand borde jag ha tagit hjälp av en duktig manager, en sån person som jag själv är i dag! Den största tabben du gör som artist är att tro att skivbolaget är på din sida. Artister är slit- och slängvaror och inte mer värda än

pappershandduken på toaletten. Det finns hur många artister som helst med skivkontrakt som inte har en krona på banken. Det är mer moral och etik i porrbranschen än i musikbranschen. Men samtidigt vill jag betona att det här mer är en betraktelse över musikbranschen i stort, inte nödvändigtvis min situation specifikt. När Virgin valde att lösa kontraktet

efter något år hade jag kunnat ta upp musiken igen, men det kändes redan som ett avslutat kapitel. Jag tyckte det var kul att plugga och kändisskapet i sig lockade inte ett dugg. Nedladdningen av musik hade också tagit fart på allvar vilket innebar att skivbolagen hade mycket mindre budgetar. Jag har aldrig använt mitt kändisskap för att sälja in mig som PR-konsult. Som före detta musiker riskerar man att inte bli tagen på allvar. Det är akademikern Kent Lövgren som är mitt varumärke nu. I somras berättade jag om mitt liv och min karriär för ungdomar i projektet ”Sommarlovsentreprenörer”. Det slog mig att jag alltid drivits av att hoppa på nya saker, att kliva ut i det okända. Jag får en kick av att utmana mig. Och om jag ska jämföra så är det faktiskt mer nervöst att prata inför 20 experter inom kommunikation på universitetet än att uppträda inför 30 000 personer som jag gjorde på 90-talet. Även om jag inte jobbar med musik slår jag aldrig av den. Jag har mobilen full med musiktexter. Om jag skulle spela igen så vore det ny musik. Jag skulle aldrig dra igång igen med det gamla. Berättat för Olof Axelsson foto: bo fernström

Musikern som blev PR-företagare Kent Lövgren slog igenom

under artistnamnet Melodie MC i början av 90-talet. Innan han lämnade musikbranschen 1997 hade han hunnit sälja miljontals skivor och göra flera stora turnéer. I dag driver han egna

kommunikationsbyrån Meteor PR AB som hjälper företag att ta fram marknadsförings-, varumärkesoch PR-strategier. Tillsammans med sin bror Jan Lövgren äger han också ett fastighetsbolag i Sundsvall. Kent Lövgren har en

magisterexamen i kommunikationsvetenskap och undervisar i bland annat marknadsföring och varumärkeskommunikation på Mittuniversitetet.

23


Tryck med extra allt, i 80 ex? Njemas problemas.

kaltes.se Låt oss presentera Norrlands modernaste digitalpress för dig. Den är kaxigast i klassen och mycket ivrig att få visa vad den kan prestera när du vill nå stor uppmärksamhet med en liten upplaga. Förstärk med effektlack och tryck på pappersvikter upp till 350 gram! Äntligen kan vi erbjuda dig samma variationsmöjligheter och höga kvalitet som offset hittills varit ensam om men med en ekonomi anpassad till mindre upplagor. Välkommen till Kaltes 2012.

Planera din annonsering med oss:

Nå alla företag Med NÄRINGSLIV når du alla företag i Jämtland och Västernorrland. Prata med Christer Johansson eller Anita Norberg Pajari som arbetar med vår annons- och bilageförsäljning så hjälper de dig hitta en bra lösning. Christer Johansson 070-614 54 56, christer@naringsliv.to Anita Norberg Pajari 076-314 20 03, anita@naringsliv.to JO BB

?

ÖP PET

nya företag i länet

Högbondens Fyrö AB Näsviken 104, NORDINGRÅ Reg datum: 2012-01-17 Bolaget ska bedriva vandrarhem, caféverksamhet och annan verksamhet inom turism samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Anna Kajsa Grandics Åberg, Owe Egon Grandics MST Mobila Sågverk och Trä AB Klappsta 204, ULLÅNGER Reg datum: 2012-01-14 Bolaget skall bedriva såg och hyvleri samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Mirko Schaumann

24

Få komplett utgivningsplan och närmare info om våra produkter, SMS:a ”naringsliv” till 72 456 eller skanna QR-koden

Fortsättning på sidan 29 SUNDSVALL

SOLLEFTEÅ

Hallströms VVS & Värmeteknik AB Box 15125, SUNDSVALL Reg datum: 2012-02-13 Aktiebolaget ska bedriva grossist och detaljistförsäljning av VVS varor, VVS montage, handel med pellets- och värme källor, byggverksamhet, skorstenstätning, administrativ service, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lars Erik Norberg

Metallkraft karosseri o svets AB Slättvägen 1, SOLLEFTEÅ Reg datum: 2012-02-06 Bolaget skall bedriva svets, montage, reparation och tillverkning inom kraftverkssektorn, pappersbruk, sågverk samt byggverksamhet. Karosseri och reparationsarbeten av motorfordon. Handel med värde- papper samt annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Hans Åke Gunnar Strömberg

Eco-Oil Arbrå AB Solum 203, KOVLAND Reg datum: 2012-02-14 Bedriva försäljning av drivmedel, livsmedel, villaolja, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Ulf Ivan Brodén

Lyckat Event Sverige AB Vråkvägen 25, SOLLEFTEÅ Reg datum: 2012-01-18 Bolagets verksamhet ska vara att arrangera och utveckla events och arrangemang, antingen på uppdrag eller egna och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska även tillhandahålla olika tjänster inom webbdesign, foto/film, projektledning, föreläsningar och konferencier- och moderatortjänster, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jan Lennart Röhlander M Nordin Skogstjänst AB Ovanmo 138, RAMSELE Reg datum: 2012-01-31 Bolaget skall bedriva manuella skogsvårdstjänster i Västra Ångermanland med Ramsele som utgårdspunkt. Arbetsområdena kommer att vara motormanuell röjning, plantering, manuell huggning, taxering och skogsbruksplaner. Styrelseledamot: Eric Mattias Nordin


Vår servicevilja är stor! Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet och servicegrad på utförda tjänster. Det kan med trygghet ske genom vår välutbildade personal och vår moderna maskinpark. Vi erbjuder flexibla och effektiva lösningar som skräddarsys efter kundens behov.

Hallå där... VÅRA TJÄNSTER:

· · Högtr ycksrengöring · Kemisk systemrengöring Asbestsanering · Avfallshantering · Golvslipning ng lästri Sandb · ing Rörlin · ålning yddsm Rostsk · Kolsyreblästring · Mögelsanering · Oljesanering ar · Säkerhetsrådgivare · TV-inspektion · Vatten · Slamsugning · Avloppsspolning • Takmålning · Vi utför även ing blästr Vatten · ger balkon och r fasade av bilning • Vacuumsanering · Renovering till vattentorn diverse specialbeläggningar allt från fasader

Mejselvägen 11, Sundsvall JOURNUMMER 060 -13 27 50 060 - 64 47 90, www.corvara.se

Hockeybastu Du som vill göra något kul meD Dina kunDer eller Din personal. kom till oss och upplev vår unika hockeybastu meD mat, Dryck och förhoppningsvis en vinst att gläDjas åt!

... Hilde Talstra som den 24 januari registrerade Revsunds Prästgård AB. Vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag är 34 år, uppvuxen i södra Holland och kommer närmast från Amsterdam. Jag är journalist, har arbetat med radio och teve och är också författare. I februari i fjol träffade jag och min sambo Ruben en representant för Bräcke kommun på en mässa. Vi kände att det var för mycket stress och att vi ville leva med naturen. I augusti flyttade vi därför hit till Bräcke, vi har köpt prästgården och går på svenska för invandrare. Varför startade du eget?

– Det är svårt att få jobb här, men jag kände också att jag ville driva något eget. Min sambo har också företag och arbetar med marknadsföring. Vad erbjuder du för produkter och tjänster?

– Bed and breakfast, kurser – exempelvis för författare, konferenser och upplevelser. Jag samarbetar med närboende som har olika verksamheter. Vilka är kunderna?

– Vi öppnar den 16 mars och jag hoppas på turister från Holland, Tyskland, Norge och förstås Sverige, vi ska samarbete med resebyråer. När det gäller konferenser siktar jag främst på företag i området.

Ring Roger Magnusson på Sundsvall Hockey för vidare dialog, 070-310 29 01

Hur kommer verksamheten att utvecklas?

Digitala reklamskärmar på 19 ställen i Sundsvall och Östersund!

Välkommen till vår reklamkanal!

Se alla kunder på webben!

Några av våra kunder:

– Det är viktigt att Revsunds Prästgård utvecklas till en kreativ plats. Ett ”hus för alla”, inte bara för turister utan även för regionen. Har du någon förebild som företagare?

– Här i Sverige är det familjen Skillnäs och deras verksamhet i Framgården här i närheten. Jag har också vänner i Turkiet som drivit bed and breakfast där det var jättekul och man kände sig hemma. Vilka är dina starka och svaga sidor som företagare?

– Jag är en riktig entusiast och god kommunikatör som kan få människor att känna sig hemma. Men jag talar inte så bra svenska än och behöver även lära känna både allmänna bestämmelser och lokala seder bättre. www.eyechannel.se

Anders Hammarberg

25


Krönika: Träning John Pasanen john.pasanen@helex.se

Skrivbordet är perfekt för att göra upphopp Nu är Vasaloppet över och vi går mot ljusare tider. Men ännu kanske inte vårsolen värmer nog för att uteaktiviteter ska locka. Då är det lätt att du sitter fullständigt utmattad och seg vid din dator och bara väntar. Inte läge att kasta in handduken nu, nej, nej. Nu kör vi! Här är fyra enkla övningar som är lätta att ta till önskad nivå. Och i princip var som helst. Allt på ett bräde innebär att du kör järnet, allt vad du kan, alla övningar i ett svep, 1 minut per övning. På med någon inspirerande musik och håll koll på sekundvisaren. Lås dörren om du har ett kontor. Lite lugnare innebär att du gör alla övningar 10-15 gånger i lugnt tempo. Upprepa varje övning 1-3 gånger, vila 1 minut mellan varje set eller gör alla övningar 1-3 varv med 1 minuts vila efter varje varv. 1. Dips. Tränar axlar, bröst och baksidan av armen Placera händerna mot sitsen på en stol med fötterna på golvet, sänk kroppen långsamt genom att föra armbågarna bakåt tills rumpan är tydligt under sitsen, fortsätt hålla bröstkorgen högt utan att krumma ihop. Extra: Som ovan men med fötterna på en annan stol så det blir ett större moment och högre belastning, Även en hög med böcker i knät kan fungera som extra vikt.

Sundsvall 22 mars 2012:

Mycket snack. Mycket verkstad. Årets viktigaste mötestillfälle för dig inom tillverkande industri. Lär och inspireras av de som lyckats. Möt bl a: How to do better purchasing Todd Snelgrove, SKF Group Så blir du en attraktiv arbetsgivare Anna Dyhre Omvärldsbevakning Helen Rönnholm, Exportrådet Info och anmälan: almi.se/mitt/verkstadsindustri

PROJEKT GLOBALA RUMMET – INTERNATIONALISERING

Över 50 år i det norrländska näringslivets tjänst!

Ekonomirapporten: - 22 grader, 18 m/s

2. Knäböj. Tränar rumpa, ben och ländrygg Böj knäna tills du har minst 90 grader i knävecket, res dig helt upp så ländryggen får en paus i varje repetition. Sträva efter att föra rumpan bakåt med rak rygg när du sänker din kropp. Extra: Här kan det vara läge att ropa in sin kollega som får agera ryggsäck för extra belastning. 3. Armhävning. Tränar axlar, bröst och baksidan av armen Inta en stark hållning, alltså ingen svank med hjälp av spända magmuskler. Ställ dig på alla fyra, knän och händer. Händerna kan placeras mot skrivbordet för lägre belastning. Kör på! Extra: Tår och händer i golvet åtminstone på nedvägen, knäna kan du sätta i om du inte kommer upp på annat vis. Sedan upp på tå igen och bromsa ner.

Ett toppförsök nu kräver en erfaren partner. Vi på Norrlandsfonden har i över 50 år – oavsett konjunktur – följt med norrländska företag till framgång. Det tänker vi fortsätta med.

4. Ryggresning, Tränar ländrygg och nacken Ligg platt på mage med händerna vid kinderna, lyft bröstkorgen så högt från golvet du kan. Titta ner i golvet hela tiden. Extra: Här kan kollegan göra underverk med en tryckande hand på dina skuldror.

Vill man komma bort från jobbet en stund och köra ett snabbpass 15-30 minuter så finns dessa övningar representerade i flera olika varianter på gymmet. Fråga din tränare om tips! Vill du veta hur jag brukar använda skrivbordet för upphopp och bilen för knäböj? Läs min blogg på www.naringsliv.to 26

www.norrlandsfonden.se


Boka konferens eller kalas nu!

Event, konferens & kickoff

Ring 0611-79000.

LOTSSTUGAN Konferensanläggning www.lotsstugan.com

INTE BARA EN HOCKEYARENA UTAN EN

UTMÄRKT MÖTESPLATS FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER.

Arenan med dess faciliteter och unika läge har blivit mer attraktivt för allt från det lilla mötet till mässor. Våra moderna konferenslokaler och vår populära Företagshockey i kombination med vår goda mat gör att just ditt arrangemang blir något utöver det vanliga.

KONTAKTA OSS FÖR PRISER OCH INFORMATION. Konferens • Hotell Restaurang

restaurang@modohockey.se 0660-759 00

Torpshammars Herrgård Tel: 0691-205 80 info@torpshammar.com torpshammar.com

www.fjallravencenter.se Grupp & Konferens

Företag, förening eller kompisgäng? Kontakta mig så hjälper jag dig anordna din nästa grupp- och konferensresa!

Ulrica

Storgatan 11, Sundsvall Gesällvägen 1, Birsta City 060-52 53 00 www.resia.se

27


läge för affärer

Lars Holmberg 0612-139 00, lars.h@ltck.se

Teknikförfrågningar

Terese Nordquist 060-16 35 73, terese.nordquist@almi.se

Anders Karlsson 063-57 11 11, anders.karlsson@almi.se

Teknikerbjudanden

Nya teknologier för byggventilation

Sammanfogning av mässing och koppar

Bättre hållbarhet på frukt och grönt med LED

Behandling av spillvatten från industri

Ett företag från Luxemburg söker nya innovativa teknologier för ventilation inom byggsektorn. En byggnad som är under uppförande kommer att användas för test och experiment för att finna förbättrade metoder för inomhusventilation. Både för inkommande som utgående luft. Företaget söker partners med färdiga lösningar. Ref: 12 LU 70DB 3O4Q

Ett polskt företag som tillverkar och designar metalldetaljer till möbelindustrin söker en metod att manuellt eller med maskin svetsa/sammanfoga mässing med koppar och/eller kopparlegeringar. Företaget söker tillverkningsavtal eller kommersiella avtal med teknisk assistens. Ref: 10 PL 63AX 3G7A

Ett irländskt företag har utvecklat och patenterat en ny typ av ljusteknologi som bygger på LED-belysning. Tekniken förbättrar förutsättningarna för att frukt och grönsaker ska hålla sig fräscha hela vägen från skörd till konsument. Företaget vill teckna licensoch samarbetsavtal för utveckling, applikation och kommersialisering av sin produkt. Ref: 12 IE 51S6 3O01

Ett franskt företag har utvecklat ett mobilt system för behandling av spillvatten från byggarbetsplatser, industrier, gruvdrift och mineralbrytning. Företaget vill teckna avtal för kommersiellt och tekniskt samarbete. Ref: 11 FR 33J8 3KFN

I Västernorrland samordnas arbetet av Almi Företagspartner och Länstekniskt Centrum i Kramfors, LTCK. Nätverket erbjuder innovativa

13 28

april

lösningar på tekniska eller administrativa problem och visar på möjligheter till framtida affärsrelationer. Vi kan även förmedla innova-

tioner och affärsmöjligheter från dig till nya kontakter i Europa – några av dessa kan du se här ovan. Företagskontakterna hanteras

givetvis konfidentiellt tills samarbetsavtal eller sekretessavtal tecknats.

Nytt nummer redan nästa månad!


Affärsnyckeln

Normalbelopp per dag i SEK exklusive logi (urval)

Kina.................. 800 Kroatien..............486 Lettland............. 473 Mexiko............... 400 Monaco............. 793 Moldavien.......... 348 Nederländerna.... 638 Norge................ 799 Polen................. 502 Portugal............. 562 Rumänien.......... 394 Ryssland............ 649

Saudiarabien...... 589 Schweiz............. 862 Slovakien............668 Spanien............. 476 Storbritannien..... 769 Sydafrika............ 353 Sydkorea.......... 1033 Tjeckien............. 740 Turkiet............... 569 Tyskland............ 575 USA.................. 704 Österrike............ 475

Traktamenten: inrikes 2012 Heldagstraktamente........... 220 kr Halvdagstraktamente......... 110 kr ÖP PET

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

1,9

0 Förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

Traktamenten: utrikes 2012

?

1

Juni 2011

Mars

2

Maj 2011

12

3

April 2011

Måndag

Mars 2011

Skattedeklarationen ska finnas hos Skatteverket senast datumet angivet till höger. Då ska också pengarna vara bokförda på Skatteverkets bankgiro eller plusgiro.

JO BB

4

2012

Skatt och moms

Australien........... 706 Belgien.............. 415 Bulgarien........... 418 Danmark............ 628 Estland.............. 419 Finland.............. 599 Frankrike............ 793 Grekland............ 755 Island................ 487 Italien................ 730 Japan.............. 1128 Kanada.............. 911

%5

Februari 2011

Datum för inbetalning av

inflationstakten

Traktamente efter 3 mån..... 154 kr Schablon för natt................ 110 kr

Representation Extern och intern: 90 kronor + moms. Vin och sprit får ingå i beloppet och är avdragsgillt.

90

Lena & Jard AB Rigstavägen 41, SÖRÅKER Reg datum: 2012-02-11 Bolaget skall bedriva coachning, föreläsningar, redovisning, löpande ekonomisk administration och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lena Margareta Gimbergsson Modéns Bergsprängning Eftr AB Herrgårdsvägen 2, FAGERVIK Reg datum: 2012-02-07 Bolaget ska bedriva bergsprängning och markarbeten på entreprenad och därmed förenlig verksamhet samt bedriva inköp, försäljning och installation av värmesystem såsom solfångare, försäljning och montering av däck samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: John Mikael Gnejsir Brunnström och Partner AB Lögdövägen 25, BERGEFORSEN Reg datum: 2012-01-31 Aktiebolaget ska bedriva utveckling, utbildning, rehabilitering och omställning för ledare och medarbetare inom näringsliv-, kommunal- och statlig verksamhet. Pedagogisk verksamhet inom akademisk ridkonst samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Eva Carina Brunnström DromCon AB Rödhakevägen 17, TIMRÅ Reg datum: 2012-02-02 Konsulttjänster och projektledning inom verksamhets-, management, och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Projektledning och konsulttjänster inom byggnads-, och inredningsutformning och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Ingrid Gunilla Tyberg

För bil i tjänsten, 18,50 kr/mil. Överskjutande belopp betraktas som löneförmån och belastas med skatt och sociala avgifter.

18,50 kronor/mil

Skattefria gåvor

Julgåva:............................................. 450 kr Jubileumsgåva................................. 1 350 kr Minnesgåva................................... 10 000 kr

kronor + moms

Allt inkl. moms

Referensränta (%)

Kostförmån

120101.........................................2,00 110701............................................2,00 110101............................................1,50 100701............................................0,50 100101............................................0,50 090701............................................0,50 090101............................................2,00 080701............................................4,50

Prisbasbelopp (SEK)

nya företag i länet

TIMRÅ

Bilersättning

(Skattepliktig schablon)

Helt fri kost................................................................. 200 kr Fri lunch....................................................................... 80 kr Fri frukost...................................................................... 40 kr

2012........................44 000 2011........................42 800 2010........................42 400

2009........................42 800 2008........................41 000 2007....................... 40 300

Du hittar alla nya företag på www.naringsliv.to Energy Flex i Norrland AB Lövuddsvägen 35, SÖRBERGE Reg datum: 2012-01-24 Bolaget ska äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lars Åke Banér IMAB innovation and management AB Hästskovägen 17, TIMRÅ Reg datum: 2012-01-27 Aktiebolaget ska bedriva tjänster för utveckling av företag och organisationer genom konsulting och/eller direkta operativa insatser och via styrelseuppdrag samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lars Gunnar Andersson

Timrå Allmontage Holding AB Tallmovägen 16, BERGEFORSEN Reg datum: 2012-01-17 Bolaget ska äga och förvalta aktier. Styrelseledamot: Gunnar Rickard Johan Söderström

ÖRNSKÖLDSVIK Apuliens Smak AB Ovansjö 108, ARNÄSVALL Reg datum: 2012-02-14 Aktiebolaget ska bedriva import, export och försäljning av livsmedel och förmedling av resor samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Roberto Carvutto, Carl Tobias Sjöblom

Brightco AB Måsvägen 3, TIMRÅ Reg datum: 2012-01-17 1. Konsultverksamhet inom IT och Telekom med inriktning på kvalitetssäkring, kravfångst, test-, projekt- samt IT ledning och därmed jämförlig verksamhet. 2. Försäljning, marknadsföring samt import & export av rengörings-, hudvård- samt kosttillskott produkter och därmed jämförlig verksamhet. 3. Reseverksamhet i samarbete med lokala och globala reseföretag för att anordna charter resor till nya resmål samt därmed förenlig verksamhet. 4.Tolk- och översättningsverksamhet samt språkundervisning inom arabiska och svenska språken. Styrelseledamot: Dania El-Najjar,

LEKA Finans AB Haffsta 234, ÖVERHÖRNÄS Reg datum: 2012-02-17 Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, tillverka, låta tillverka och försälja möbler och inredningsartiklar i Sverige och utlandet samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Harald Valved, Endre Johan Engen, Iver Jakob Hage,Torbjörn Hjelden

Johannesson & Fager AB Box 232, TIMRÅ Reg datum: 2012-01-27 Bolaget skall bedriva VVS- och VA-arbeten, handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Leif Eddie Fager, Sten Ulf Johannesson

Lennart Westberg Konsult AB Stenberg 105, ARNÄSVALL Reg datum: 2012-02-16 Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom företags- och projektledning och annan därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom. Styrelseledamot: Fritz Lennart Westberg

Docksta Hotell AB Dockstavägen 18, DOCKSTA Reg datum: 2012-02-16 Hotellverksamhet med restaurangrörelse. Styrelseledamot: Per Arne Gunnar Ljunggren

JÄMTLAND Loxysoft Holding AB Box 153, BRÄCKE Reg datum: 2012-02-14 Bolaget ska äga och förvalta bolag, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Nils Emil Thobias Sjölander, Nils Håkan Sjölander, Björn Sören Bylander, Erik Magnus Åke Larsson, Martin Lund Loxysoft Networks AB Box 153, BRÄCKE Reg datum: 2012-02-14 Bolaget skall producera, marknadsföra och sälja telefoni- och datakommunikationstjänster, samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Nils Håkan Sjölander, Nils Emil Thobias Sjölander Movere futurum AB Industriområdet 109, GÄLLÖ Reg datum: 2012-02-13 Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, äga fastigheter och mark samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Per-Jonas Jonasson Bygg & Isolering Hansen AB Viken 574, ALSEN Reg datum: 2012-02-11 Bolaget skall bedriva nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad av fastigheter, gräv- och schaktningsarbeten samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Mats Christian Hansen Amundsen Race AB Välje 425, HALLEN Reg datum: 2012-02-13 Bolaget ska bedriva distanskörning med hundspann och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Nils-Göran Mattis Uppström

29


Foto: Patrik Wreeby

Camilla Abrahamsson i sin studio i Sörberge.

”Mitt ” jobb krävde långa dagar och jag kände att jag fick alldeles för lite tid med min dotter, som en barnflicka skötte.” camilla abrahamsson om flytten hem till sverige

Du hade ett toppjobb på kosmetikjätten L’Oreal i fem år. Varför flyttade du hem till Sverige 2006?

porträttet

Lämnade sminkjätte för egen studio i Timrå Camilla Abrahamsson bytte det glassiga jobbet på L’Oreals marknadsavdelning i Dublin mot ett eget fotoföretag i Timrå.

Du är uppvuxen i Ljustorp och direkt efter gymnasiet flyttade du till England. Hur vågade du?

– Det var ingen stor grej egentligen. Mina föräldrar har alltid uppmanat mig att ge mig ut och se andra saker. Först var jag au pair i London och sedan pluggade jag ekonomi. Men efter ett par år valde jag att åka hem till Sverige, jag läste medieoch kommunikationsvetenskap på högskolan i Sundsvall i tre år.

Tekniken var ju annorlunda i mitten av 90-talet och jag fick ofta ta kassetten med inspelningen och sätta mig på flyget till Eurosports huvudkontor i Paris, där jag tidskodade programmet. Efter några år på Samsung i Stockholm jobbade du med marknadsföring på bland annat Ericsson i Dublin. Varför trivdes du bättre på Irland än i England?

– I England finns ett väldigt tydligt klassystem. Folk frågar alltid var man gått i skolan, vilka ens föräldrar är och märker vilken dialekt – Jag jobbade på ett produktionsbo- man har. På Irland är allt så mycket mer avslappnat, man bara är, precis lag som gjorde hästsport-program som i Sverige. åt internationella tv-bolag. Programmen spelades in i olika länder. Därefter återvände du till London och jobbade med tv. Vad var din roll?

30

Fakta: Camilla Abrahamsson Ålder: 39 år Bor: I hus i Ljustorp, Timrå Familj: Dottern Naoise, 5 år, och sambon Patrik Gör: Driver fotoföretag och konstgalleri (som är vilande) i Sörberge, Timrå Utbildning: Fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap Gillar: Förutom fotografering så är ridning ett stort intresse Bästa fototips: Lär dig använda manuella inställningar, det öppnar en ny värld

– Jag hade precis fått barn, och i samma veva blev jag ensamstående. På Irland är man bara mammaledig i sex månader. Mitt jobb krävde långa dagar och jag kände att jag fick alldeles för lite tid med min dotter, som en barnflicka skötte. Jag hade redan tidigare köpt ett hus i Ljustorp, där släkten finns, för att ha som sommarstuga. Du valde att starta eget. Varför just inom foto?

– Jag har alltid gillat att fotografera och gick en del kurser i Dublin. Jag gjorde också en del fotojobb för L’Oreal. Jag vågade starta eget eftersom jag vet att jag har utbildning och erfarenhet inom marknadsföring att falla tillbaka på om det inte skulle funka. Vad är roligast med ditt jobb?

– Det kreativa, att få skapa. Jag gör en hel del jobb åt företag men tycker det är roligast att fota för magasin. Sedan ordnar jag kurser i foto, både här hemma och i samarbete med en resebyrå. I april åker vi till exempel till Berlin. Och den 24 april ordnar du en seminariedag i Söråker om barn som utsatts för sexuella övergrepp. En av de medverkande är Patrik Sjöberg. Hur fick du idén?

– En kompis i Stockholm berättade om en liknande satsning där och jag bara kände att jag också måste göra något. Man kan inte gömma sig bakom att det är ett känsligt ämne. Olof Axelsson


duplicera.nu

Företagskunder:

När såg du över ditt elavtal senast? Ring mig så ser jag till att du får rätt avtal till ditt företag!

iksson Per-Martin ”Macke” Er maila Ring 0680 242 21 eller rfasen.se per-martin.eriksson@fy

Några av våra nöjda avtalskunder:

Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med tvistlösning, finner du på www.fyrfasen.se

020 - 44 44 41 www.fyrfasen.se

Produktion: Duplicera.nu Foto: Camilla Abrahamsson

God lokalt producerad mat.

Erbjud en lokal meny. »Varifrån kommer er mat?« När du handlar hos Västernorrlandsgården slipper du onödiga mellanhänder och stödjer samtidigt länets företag. Tag kontakt med Magnus Nordstrand på telefon 076-130 80 87 så berättar han vad vi kan göra för din restaurang. västernorrlandsgården.se

Västernorrland


Tack för förtroendet Tack för förtroendet Tack för förtroendet ännu, ännu, ännu, ännu, ännu, ännu, ännu, ännu, ännu, ännu, ännu en gång. ännu, ännu en gång. ännu, ännu en gång. Sveriges nöjdaste Sveriges nöjdaste kunder för 6:e året i rad. kunder för 6:eFörsäkringar året i rad. Det har hänt igen. Dina har Sveriges nöjdaste kunder, Sveriges nöjdaste enligt Svenskt Kvalitetsindex. Det har hänt igen. Dina Försäkringar har Sveriges nöjdaste kunder, kunder för 6:e året i rad. Någonting vi göra väldigt rätt, med kunder som år efter år enligt Svensktmåste Kvalitetsindex. Det har hänt igen. Dina Försäkringar harfinns Sveriges gerNågonting oss högsta betyg. enkelt recept inte – nöjdaste människor har år måste viEtt göra väldigt rätt, med kunder som årkunder, efter enligt Svenskt så behov.Kvalitetsindex. KanskeEtt handlar om just detta: se människan gerolika oss högsta betyg. enkeltdet recept finns inte –Att människor har Någonting måste vi göra väldigt rätt, med kunder som år efter bakom Tack för förtroendet! så olikaförsäkringen. behov. Kanske handlar det om just detta: Att se människanår ger ossförsäkringen. högsta betyg.Tack Ett enkelt recept finns inte – människor har bakom för förtroendet! så olika behov. Kanske handlar det om just detta: Att se människan bakom försäkringen. Tack för förtroendet! Myrviken: 0643-101 15 Backe: 0624-100 01 Nordingrå: 0613-206 90 Bjästa: 0660-124 00 Sollefteå: 0620-215 00 Bredbyn: 0661-442 14 Sundsvall 060-66 56 70 Fränsta 0691-302 13 Timrå 060-416 56 Härnösand 0611-262 10 dina.se 0691-302 13 Fränsta

Härnösand 0611-262 Fränsta 0691-302 13 10 Sundsvall 060-66 56 70


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.