Näringsliv Västernorrland 10 2012

Page 1

Länets ledande affärsmagasin w w w . n a r i n g s l i v. t o nummer 10.2012 | Pris: 35 kr

g n gå m Fra

Tema:

Satsa på somriga klappar Sidan 6

PÅ RÄTT VÄG IGEN TV-profilen Eva-Lena Rylander

Sidan 8-11

om sitt tuffa år

” Bli en vinnare Bättre självkänsla efter krisen” Sidan 27 fick fart på vinsten sidan 12


Våra e-tjänster - Bolagsverket

Fakta om Företag. Direkt Från källan.

cor ner sTo n rla nds poj kar na hem sjö lens nor rgi xl By ger FyrFase n ene och båTp ryla r mitt ilise ring mot dro hoc key byg gpl asT moB all nes coF Fe nel dsv way han sun rgi eyec sliv ene e sun dsvall b sma rt mar ine hop Tidn ing en när ing oF klub sTar olls act FoTb Byg gpl ast och Båt ösT ersu nds gal leri a in attr sun dsvall hoc key kor nbo den Birk l lusi ve adv entu re han nel mob il ing en när ing sliv k FasT igh eTs ab exc sma rT mar ine eyec pum p Timr å ik tidn ke gy fres ks Frö sö par thBi Bun nor l all dsv birk aTTr acT st den en giF sun enTu re gal leri a in sto ne diö s kor nBo tern orr lan dsg ård aB exc lusi ve adv ets ojk arn a cor ner en när ing igh dsp ing fast rlan k Tidn ik par nor å ks frö sö pum p timr Fres gy g miTT hem sjö lens bun byg all Birk xl dsv rgi sun ård en gif fyrfase n ene diö s kor nbo den na cor ner sTo ne ring moT dro ger väs Tern orr lan dsg g fres ks Frö sö nor rla nds poj kar rgi way nes cof fee ase n ene rgi xl Byg r mitt hem sjö lens hop e sun dsvall ene FyrF ryla d ger båTp lan dro och orr byg gpl asT Fee väs tern ilise ring mot sun dsvall hoc key ene rgi way nes coF ine eyec han nel moB ryla r miTT hem sj klub b sma rt mar oF hop e sun dsvall gpl ast och Båtp a in attr act sTar Byg ösT ersu nds FoTb olls leri key gal dro hoc re moT all entu lusi ve adv mob ilise ring ing sliv sun dsv FasT igh eTs ab exc å ik tidn ing en när mar ine eyec han nel sun d Bun gy pum p Timr l nor thBi ke sma rT acT star of hop e den giF sun dsvall s kor nBo den birk h re gal leri a in aTTr a cor ner sto ne diö ing sliv sun dsvall exc lusi ve adv enTu arn aB när ojk en ets dsp igh ing rlan fast Tidn k ik nor FoTb frö sö par pum p timr å ks nds gy Fres ersu g bun ösT l all byg xl Birk dsv en gif sun kor nbo den s ård fyrfase n ene rgi diö dsg e ne lan ab sTo orr eTs ner k FasT igh fee väs Tern kar na cor g fres ks Frö sö par ene rgi way nes cof lens nor rla nds poj en giF sun d ase n ene rgi xl Byg ryla r mitt hem sjö mot dro ger FyrF tern orr lan dsg ård väs ring byg gpl asT och båTp Fee ilise coF dsp moB nes rlan nel ene rgi way ine eyec han hem sjö lens nor oF hop e sun dsvall klub b sma rt mar och Båtp ryla r miTT ase n leri a in attr act sTar moT dro ger fyrf hoc key Byg gpl ast sive adv entu re gal nel mob ilise ring ing sliv sun dsvall wa rT mar ine eyec han å ik tidn ing en när sma e sun dsvall ene rgi Timr ke p hop thBi of pum nor gy star l Bun byg gpl nBo den birk a in aTTr acT leri key kor s gal hoc diö re ne all enTu sto dsv sliv sun lusi ve adv ing exc kar na cor ner när aB en b ets ing igh klub Tidn fast sö par k nds FoTb olls pum p timr å ik den Birk l ösT ersu xl byg g Fres ks frö sun dsvall bun gy exc lusi ve ad sTo ne diö s kor nbo lan dsg ård en gif par k FasT igh eTs ab poj kar na cor ner sö cof fee väs Tern orr nds Frö rla ks pu nor fres gy g Bun lens hem sjö ene rgi xl Byg giF sun dsvall och båTp ryla r mitt dro ger FyrFase n orr lan dsg ård en ac moB ilise ring mot nes coF Fee väs tern nor rlan dsp ojk arn mar ine eyec han nel dsvall ene rgi way b r miTT hem sjö lens sTar oF hop e sun ast och Båtp ryla fyrfase n ene rgi xl act gpl ger attr Byg in dro a key leri moT hoc gal co sun dsvall mob ilise ring nes sliv nel way ing han rgi när ene eyec en all ine e sun dsv hop ke sma rT mar Timr å ik tidn ing of thBi star oc nor l asT acT birk nBo den hoc key byg gpl gal leri a in aTTr ner sto ne diö s kor lusi ve adv enTu re ing sliv sun dsvall rt m k fast igh ets aB exc å ik Tidn ing en när FoTb olls klub b sma Fres ks frö sö par Birk l ösT ersu nds all bun gy pum p timr r ård en gif sun dsv ne diö s kor nbo den exc lusi ve adv entu dsg sTo ab lan eTs ner orr igh cor Tern FasT na k väs Frö sö par pum p ks rla nds poj kar gy fres nor Bun g all lens Byg dsv sjö xl en giF sun ase n ene rgi ård pryl ar mitt hem FyrF dsg lan ger st orr dro ner Fee väs tern ilise ring mot dsp ojk arn a cor ene rgi way nes coF eyec han nel moB sjö lens nor rlan fr oF hop e sun dsvall Båtp ryla r miTT hem rgi xl byg g Fres ks leri a in attr act sTar ger fyrfase n ene key Byg gpl ast och la ilise ring moT dro sliv sun dsvall hoc mob cof fee väs Tern orr nel nes han way rgi eyec tidn ing en när ing rT mar ine dsvall ene hem sun sma mitt e ke r hop thBi ryla of nor båTp l star gpl asT och a in aTTr acT byg kor nBo den birk leri key gal hoc re moB all enTu nel lusi ve adv sliv sun dsv rt mar ine eyec han fast igh ets aB exc ik Tidn ing en när ing sTa FoTb olls klub b sma bun gy pum p timr å Birk l ösT ersu nds gal leri a in attr act den gif sun dsvall diö s kor nbo den lusi ve adv entu re ing sl na cor ner sTo ne k FasT igh eTs ab exc par å ik tidn ing en när sö Timr p Frö ks pum nor rla nds poj kar all Bun gy birk l dsv rgi xl Byg g fres den sun ene nBo n giF kor ase en s FyrF sto ne diö mot dro ger tern orr lan dsg ård ojk arn a cor ner way nes coF Fee väs k fast igh ets aB exc lens nor rlan dsp sun dsvall ene rgi g Fres ks frö sö par ryla r miTT hem sjö en gif sun dsv ase n ene rgi xl byg gpl ast och Båtp Tern orr lan dsg ård moT dro ger fyrf val l hoc key Byg väs ring fee ilise cof poj k mob nes han nel sjö lens nor rla nds dsvall ene rgi way sma rT mar ine eyec star of hop e sun båTp ryla r mitt hem acT och mot dro ge aTTr asT in gpl a ring byg leri ilise all hoc key han nel moB adv enTu re gal dsv eyec sun ine sliv all e mar ing rt dsv e sun ing en när olls klub b sma attr act sTar oF hop pum p timr å ik Tidn l ösT ersu nds FoTb entu re gal leri a in sun dsvall hoc s kor nbo den Birk eTs ab exc lusi ve adv ing en när ing sliv cor ner sTo ne diö igh tidn ik FasT å k rT m par Timr sma p sö ks Frö Bun gy pum l nor thBi ke ene rgi xl Byg g fres en giF sun dsvall s kor nBo den birk lusi ve adv enT cor ner sto ne diö tern orr lan dsg ård fast igh ets aB exc rlan dsp ojk arn a k way nes coF Fee väs nor par sö lens frö pum sjö ks gy r miTT hem dsvall bun rgi xl byg g Fres pla st och Båtp ryla dsg ård en gif sun ger fyrfase n ene fee väs Tern orr lan ilise ring moT dro poj kar na cor ner ene rgi way nes cof eyec han nel mob sjö lens nor rla nds of hop e sun dsvall FyrFase n ene rgi båTp ryla r mitt hem ger och dro asT gpl mot byg leri a in aTTr acT star key way nes c han nel moB ilise ring sliv sun dsvall hoc e sun dsvall ene rgi b sma rt mar ine eyec hop Tidn ing en när ing oF klub sTar olls act FoTb ast oc attr ösT ersu nds all hoc key Byg gpl entu re gal leri a in kor nbo den Birk l ab exc lusi ve adv när ing sliv sun dsv nel m eTs en han igh ing eyec FasT tidn k ine ik å par mar ke sma rT gy pum p Timr fres ks Frö sö thBi Bun nor l all dsv birk aTTr a sun in den en giF enTu re gal leri a sto ne diö s kor nBo tern orr lan dsg ård nä ets aB exc lusi ve adv ojk arn a cor ner en igh dsp ing fast rlan k Tidn ik par nor å sö gy pum p timr g Fres ks frö miTT hem sjö lens bun byg all xl dsv de rgi sun ene nbo n gif s kor fyrfase orr lan dsg ård en cor ner sTo ne diö ring moT dro ger ks F nes cof fee väs Tern rla nds poj kar na fres way g nor rgi Byg lens xl ene sjö all rgi r mitt hem hop e sun dsv FyrFase n ene ryla ger båTp dro och or mot asT tern byg gpl ilise ring nes coF Fee väs sun dsvall hoc key ine eyec han nel moB dsvall ene rgi way h klub b sma rt mar sTar oF hop e sun och Båtp ryla r miTT ösT ersu nds FoTb olls gal leri a in attr act hoc key Byg gpl ast mo lusi ve adv entu re ing sliv sun dsvall nel mob ilise ring när han en ing eyec FasT igh eTs ab exc tidn ine e p Timr å ik sma rT mar hop ke pum of thBi gy star Bun nor l all acT birk den giF sun dsv s kor nBo den re gal leri a in aTTr a cor ner sto ne diö exc lusi ve adv enTu nor rlan dsp ojk arn å ik par k fast igh ets aB all bun gy pum p timr byg g Fres ks frö sö ård en gif sun dsv fyrfase n ene rgi xl dsg lan orr Tern fee väs ene rgi way nes cof

Vi jobbar med att öka ditt resultat

På Duplicera arbetar vi med affärsutveckling

i kombination med produktionsuppdrag inom tv, radio, webb, digitala reklamskärmar och tryck. Vi är tio personer som dagligen jobbar för att förbättra våra kunders resultat. Några av dem hittar du i pilen ovan. Läs mer om oss eller kontakta oss, SMS:a duplicera till 72 456 eller skanna QR-koden. Välkommen till Duplicera!

Sök företagsfakta är den snabbaste vägen till den mest aktuella och korrekta informationen om 1 miljon svenska företag och 20 miljoner europeiska företag. En viktig tjänst för dig som vill göra trygga affärer. Du får de färskaste uppgifterna, direkt från källan. Läs mer på bolagsverket.se Välkommen till en enklare vardag.

En helt vanlig resultatbyrå ersund, 063 -13 08 60 Törnstensgränd 15, Öst all, 060 -12 71 31 Esplanaden 10, Sundsv u era www.duplicera.n plic facebook.com/du


ledare: Olof Axelsson / Chefredaktör, olof@naringsliv.to

Framgång ligger i betraktarens öga

Att det är viktigt att bli sedd och ha

möjlighet att påverka är däremot inget nytt. Det gäller för både skolbarn och för chefer. Omvänt så är känslan av

rra! u h

hjälplöshet bland det farligaste som finns för välbefinnande och kreativitet. Det här vet Kramforsföretagaren Ann-Christine Lundqvist som fått en mycket starkare självkänsla efter en ledarskapsutbildning. Kursen och utbytet med andra chefer gjorde henne till en tryggare och mer framgångsrik företagare, med ökad försäljning och högre lönsamhet. I det här numret tittar vi också

närmare på begreppet framgång ur några andra perspektiv. Hur placerar man det åtråvärda överskottet i företaget på bästa sätt? Och kan ett tydligt miljötänk ge en skjuts åt affärerna?

All heder åt personer och organisationer som hjälper fattiga och utsatta barn – i Sverige och utomlands. Nu när julen väntar är det hög tid för oss andra att öppna plånboken.

Vi har också tagit reda på hur man kan bli lite stiligare på jobbet. Efter mötet med glammiga TV-profilen och småföretagaren Eva-Lena Rylander i Timrå kände både jag och fotografen Bosse oss ovanligt slafsiga. Så nu gäller strängt fleeceförbud på redaktionen. När vi går mot nytt år känns det också roligt att kunna presentera ett nytt spännande samarbete. Snabbväxande veckotidningen Sundsvalls Nyheter tar över ansvaret för vår annonsförsäljning – något som lovar gott för NÄRINGSLIV:s framgång.

God jul och gott nytt år, vi ses 2013!

Telefonbolag som prackar på

v ar

för?

åldringar företagsabonnemang och kreditföretag som lurar ungdomar att ta lån till ockerränta. Hur kan bedragarna få hållas?

NEVER ADAPT.

jeep.se

NU KOMMER VINTERN! ÄR DU REDO? Köp en Jeep Grand Cherokee av ossså bjuder vi på resecheckar för 15.000:-** ®

2012 års Jeep Grand Cherokee. ®

Varför välja samma väg som alla andra? Hitta en egen. Nu är 2012 års Jeep Grand Cherokee här. Välutrustad med bl a läderklädsel, el-justerbara framstolar, U-connect, 7 krockkuddar, 18” aluminiumfälgar, ®

Bi-xenonstrålkastare och 2-zons klimatanläggning. Du kan strunta i din natur eller låta den styra dig.

© G.O.A.T

FRÅN 479.900 KR.* * P r i s e t ä r ba s e r a t på J e e p ® G r a n d Ch e r o k e e L im i t e d 3 . 0 C R D . B r ä n s l e f ö r b r uk n i ng 8 . 3 l / 10 0 k m , C O 2 - u t s läpp 218 g/km vid blandad körning. M il jöklas s Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Jeep ® is a registered trademark of Chr ysler Group LLC.

**Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal, gäller enbart lagerbilar i Sundsvall.

På en lunchföreläsning härom veckan fick jag veta att drömjobbet inte alls är tv-programledare eller skådis. Inte heller läkare eller advokat. Nej, det svenskarna helst vill bli är: personalchef. Nu var det i och för sig ett rekryteringsföretag – med många HRmänniskor bland kunderna – som hade sammanställt undersökningen. Men visst är det skönt när gamla sanningar ställs på ända.

VÄLKOMMEN IN OCH PROVKÖR!

NORRA VÄGEN 8, SUNDSVALL 060-16 75 00 MÅN-FRE 7-18 LÖR 11-15

3


Nya BMW

Nya BMW

Nya BMW X1 Molin Bil AB Nya BMW X1 3-serieTouring Molin Bil AB Hösten 2012 Hösten 2012

NyaBMW BMW X1 Nya X1 Molin BilX1 AB Nya BMW X1 Nya 3-serieTouring Nya BMW BMW Molin BilX1 ABX1 Nya BMW

Hösten 2012 Hösten 2012 Nya BMW X1

www.bmw.se www.bmw.se Nyawww.molinbil.se BMW X1 www.bmw.se www.molinbil.se Nya BMW X1 www.bmw.se Nya BMW X1 www.bmw.se www.bmw.se www.bmw.se

När du älskar

När du du älskar När du älskar När älskar attälskar köra Näratt du köra att köra att köra att När duköra älskar

När du älskar Näratt duköra älskar Näratt duköra älskar att köra att köra

BMW X3 BMW X3

www.bmw.se www.bmw.se

När du älskar NärNär du du älskar älskarNär du älskar www.bmw.se köra När duatt älskar P www.bmw.se att köra KÖ ID www.molinbil.se V P www.bmw.se att köra att köra EN KÖ D MER RDREN VID www.molinbil.se VÄVÄ IL TID att köra B ER LL N M A LI ID O IL När du älskar T M B S OLIN ALL OM s) H os W via M S g B O rin s) YMW H Närdduanfinälskar ansie VYNB ring via os kring (vifin AVAN försä www.bmw.se attdusie köra frirsä älskar kring (vid När adserfris fö åner mad 6 il ån m www.bmw.se 0il Näratt 6m duköra älskar 00m /80 ce00 rvi/8 sece 3 års fri rvi www.bmw.se att köra 3 års fri se sistans astans www.bmw.se att köra fri sis 5sårfris as år 5

När du älskar När du älskar att köra att köra

BMW X3

BMW X3 NÄRDU DUSÄTTER SÄTTER BEKVÄMLIGHETENI IFÖRARSÄTET. FÖRARSÄTET. NÄR BEKVÄMLIGHETEN NÄRDU DUSÄTTER SÄTTERBEKVÄMLIGHETEN BEKVÄMLIGHETENIIIIFÖRARSÄTET. FÖRARSÄTET. NÄR DU SÄTTER BEKVÄMLIGHETEN FÖRARSÄTET. NÄR DU SÄTTER BEKVÄMLIGHETEN FÖRARSÄTET. NÄR Just är det extra bekvämt köpa BMW nämligen Comfort Edition med a Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor och Bluetoothförberedelse Just nunu är det extra bekvämt attatt köpa enen ny ny BMW X1.X1. DuDu fårfår nämligen Comfort Edition med bl ablFarthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor och Bluetoothförberedelse

Just nu gör vi det extra bekvämt för dig köpa ny BMW. Vi bjuder nämligen på Comfort Edition flera våra BMW-modeller som innebär Business samt USB-anslutning på köpet. Nästan för bra för att vara eller hur? Läs mer www.bmw.se/erbjudanden Just nu gör vi extra det extra bekvämt för dig attatt köpa ny BMW. Visant, bjuder nämligen på Comfort Edition påpå flera avav våra BMW-modeller som innebär Business USB-anslutning på köpet. Nästan för bra för att vara sant, eller hur? Läs mer påapå www.bmw.se/erbjudanden Just nu ärsamt det bekvämt att köpa en ny BMW X1. Du får nämligen Comfort Edition med bl Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor och Bluetoothförberedelse Just nunu är är det extra bekvämt attatt köpa enen ny ny BMW X1.X1. DuDu fårfår nämligen Comfort Edition med bl abl Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor och Bluetoothförberedelse mycket fördelaktiga priser kryddade med extra förmånliga tillvalsfördelar. Exempel följer här; Just det extra bekvämt köpa BMW nämligen Comfort Edition med a Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor och Bluetoothförberedelse mycket fördelaktiga priser kryddade med extra förmånliga tillvalsfördelar. Exempel följer här;

Business samt USB-anslutning på köpet. Nästan bra att vara sant, eller hur? Läs mer www.bmw.se/erbjudanden Just nu ärsamt det extra bekvämt att på köpa en ny BMW X1.för Du fårför nämligen Comfort Edition med blpå apå Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor och Bluetoothförberedelse Business USB-anslutning köpet. Nästan för bra för att vara sant, eller hur? Läs mer www.bmw.se/erbjudanden Business samt USB-anslutning köpet. Nästan vara sant, eller hur? Läs mer www.bmw.se/erbjudanden (ord. pris 331.700 Business samt USB-anslutning på på köpet. Nästan förför brabra förför attatt vara sant, eller hur? Läs mer påpå www.bmw.se/erbjudanden (ord. pris 331.700 kr).kr).

BMWX1 X1xDrive xDrive18d 18doch och20d 20dComfort ComfortEdition. Edition.Från Från301.700 301.700krkr BMW Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. BMWX1 X1xDrive xDrive18d 18doch och20d 20dComfort ComfortEdition. Edition.Från Från301.700 301.700krkr kr(ord. (ord. pris 331.700 kr). Från 3.549 kr/mån. BMW pris 331.700 kr).kr). Från 3.549 kr/mån. BMW X1 xDrive 18d och 20d Edition. Från 301.700 (ord. pris 331.700 Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare medComfort bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. BMW X1 xDrive 18d och 20d Edition. Från 301.700 kr (ord. 331.700 Comfort innehåller: bak, Farthållare medComfort bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. OmEdition du köper enParkeringssensor BMW X1 Comfort Edition kan du just nu välja till Navigationspaket Business förpris 11.900 krkr). (ord. pris 17.500 kr)

P EVNIDVIDKÖKPÖ D R Ä V N R E E BIL LLTID EMRVÄRD ALALTID MBMWOHSOMS OMLOINLINBIL V NY W H AVANY BM X3 X3

Om du köper en BMW X1 Comfort Edition kan du just välja till Navigationspaket Business för 11.900 kr (ord. pris 17.500 kr) När nu du älskar och Automatisk växellåda 9.900 (ord. pris 21.000 kr). När du älskar och Automatisk växellåda förför 9.900 krkr (ord. pris 21.000 kr). Om du köper en BMW X1 Comfort Edition kan du just nu välja Navigationspaket Business 11.900 (ord. pris 17.500 Om du köper en BMW X1 Comfort Edition kan du just nu välja tilltill Navigationspaket Business förför 11.900 krkr (ord. pris 17.500 kr)kr) www.bmw.se att köra Om köper BMW Comfort Edition kan du just nu välja Navigationspaket Business 11.900 (ord. pris 17.500 Om dudu köper enen BMW X1X1 Comfort Edition kan du just välja tilltill Navigationspaket Business förför 11.900 krkr (ord. pris 17.500 kr)kr) www.bmw.se attnu köra och Automatisk växellåda för 9.900 kr (ord. pris 21.000 kr). och Automatisk växellåda för 9.900 krkr (ord. pris 21.000 kr).kr). och Automatisk växellåda för 9.900 ( ord. pris 21.000 BMW X3 20d xDrive Comfort Edition. BMW 116doch och 118d Comfort Edition. och Automatisk växellåda för 9.900 kr (ord. pris 21.000 kr). oss) BMW X3 20d xDrive Comfort Edition. BMW 116d 118d Comfort Edition. sriinegrinvgiavoiass) Från 365.700 kr Från 227.300 (ord. pris 404.600 kr). (ord. pris 246.900 kr). n a n fi Från 365.700 kr (ord. pris 404.600 kr). Från 227.300 krkr (ord. pris 246.900 kr). d i e (v i BMW X3 20d xDrive Comfort Edition. BMW 116d och 118d Comfort Edition. s n(vgid fibak, Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor framoch ochbak bak,och Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare med Edition. bromsfunktion, Parkeringssensor Bluetoothnanbak,BluetoothBMW X3 20d xDrive Comfort Edition. BMW 116d och 118d Comfort en Comfort Edition med a Xenonstrålkastare, Parkeringssensor fram Bluetooth-anslutning rskriävalfri Edition innehåller: Parkeringssensor fram ochbak bak,och Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare med BMW X3 20d xDrive Comfort Edition. BMW 116d och 118d Edition. Comfort Edition med blComfort ablXenonstrålkastare, Parkeringssensor fram och Bluetooth-anslutning förför BMW 184hk / 149g CO2 /Comfort 0.56 l/mil bromsfunktion, frtillirsföävalfri nkgriLine, Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon samt USB-anslutning. förberedelse Business samt USB-anslutning. Just nu kande välja till Line, Urban eller Från 365.700 kr Från 227.300 (ord. pris 404.600 kr). (ord. 246.900 kr). BMW X3 20d xDrive Comfort Edition. 116d och 118d Comfort Edition. rsParkeringssensor 184hk /kr 149g CO2 /pris 0.56 l/mil Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon samt USB-anslutning. förberedelse Business USB-anslutning. Just nu kan Urban eller med snabb leverans. Nästan för bra vara sant, eller hur? Läs mer på www.bmw.se/erbjudanden Från kr Från 227.300 krsamt (ord. pris 404.600 kr). (ord. pris 246.900 kr). neduarsduvälja fö å i Sport, för endast 4.900 kr (ord. pris 16.500 kr). fr m ed snabb leverans. Nästan för365.700 bra förför attatt vara sant, eller hur? Läs mer påoch www.bmw.se/erbjudanden Från 365.700 kr Från 227.300 kr (ord. pris 404.600 kr). (ord. pris 246.900 kr). Från 4.302 kr/mån. 6 Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor fram bak, Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor bak, BluetoothSport, för endast 4.900 kr (ord. pris 16.500 kr). d Från 365.700 kr Från 227.300 kr (ord. pris 404.600 kr). (ord. pris 246.900 kr). Från 4.302 kr/mån. a Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor fram och bak, Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare med bromsfunktion, mån Parkeringssensor 0 mil bak, BluetoothComfort Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning.

KVÄMLIGHETEN FÖRARSÄTET. VÄMLIGHETEN I IFÖRARSÄTET. Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor fram ochsamt bak,USB-anslutning. Xenonstrålkastare, Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor fram ochsamt bak,USB-anslutning. Xenonstrålkastare,

Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon samt USB-anslutning. Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon samt USB-anslutning. ition. Från365.700 365.700 (ord. pris 404.600 ion. Från krkr (ord. pris 404.600 kr).kr). stare, Belysningspaket, Bluetooth-anslutning mobiltelefon samt USB-anslutning. Molin Bil för AB

Välj kontorsstol NÄRDU DUSÄTTER SÄTTERBEKVÄMLIGHETEN BEKVÄMLIGHETENIIFÖRARSÄTET. FÖRARSÄTET. NÄR med omsorg. NÄR DU SÄTTER BEKVÄMLIGHETEN I FÖRARSÄTET. NÄR DU SÄTTER BEKVÄMLIGHETEN I FÖRARSÄTET. NÄR DU SÄTTER BEKVÄMLIGHETEN I FÖRARSÄTET. NÄR DU SÄTTER BEKVÄMLIGHETEN I FÖRARSÄTET. Molin Bil AB Östermovägen 48, Sundsvall Östermovägen 48, Sundsvall Molin Bil AB Mån-fre 09-18, lör 11-15, sön 11-15 Molin Bil AB Mån-fre 09-18, lör 11-15, sön 11-15 Molin Bil AB www.molinbil.se BMW 116d och 118d Comfort Edition. Östermovägen 48, Sundsvall Molin Bil AB www.molinbil.se BMW 116d och 118d Comfort Edition. Östermovägen 48, Sundsvall

re, Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon samt USB-anslutning.

n.

6 rvice/800mil 3rsåfrrsi sfrei rvseice/8000 å 3 sistans 5årsåfrrsi afrsisaisstans 5

förberedelse Business samt USB-anslutning. nu kan du välja till valfri Line, Urban eller Comfort Edition innehåller: Farthållare med Just bromsfunktion, Parkeringssensor bak, Bluetoothförberedelse Business samt USB-anslutning. nu kan du välja till valfri Line, Urban eller Comfort Edition innehåller: Farthållare med Just bromsfunktion, Parkeringssensor bak, BluetoothSport, för endast 4.900samt kr (ord. pris 16.500 kr).Just nu kan du välja till valfri Line, Urban eller förberedelse Business USB-anslutning. Sport, för endast 4.900samt kr (ord. pris 16.500 kr).Just nu kan du välja till valfri Line, Urban eller förberedelse Business USB-anslutning. Sport, för endast 4.900 kr (ord. pris 16.500 kr). Sport, för endast 4.900 kr (ord. pris 16.500 kr).

funktion, Bluetoothktion, Bluetoothonspaket Business spaket Business pris 21.000 kr). 21.000 kr).

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Erbjudandet gäller t o m Alltid med BMW i 3 år/8.000 mil. Erbjudandet om 31/10 2012 ochFri kanService inte kombineras med andra erbjudanden.gäller Billånt baseras på 31/10 2012ränta. och kan kombineras andra baseras påränta 6,25% Deninte effektiva räntanmed för ett billånerbjudanden. på 200.000 Billån kr med en rörlig 6,25% ränta. Den effektiva räntan iför ett billån 200.000 kr med gäller enpårörlig på 6,25% (ränteläge september ochpå en återbetalningstid 5tår blir Alltid med BMW Fri Service 3 2012) år/8.000 mil. Erbjudandet o ränta m på 6,25% (ränteläge september 2012) och en återbetalningstid på 5 år blir Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Erbjudandet gäller t o m 7.19%. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. Billån 31/10 2012 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. baseras Alltid med BMW Fri Service imed 3 år/8.000 mil. Erbjudandet gäller t o m på 7.19%. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. 31/10 2012 och kan inte kombineras andra erbjudanden. Billån baseras Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Erbjudandet t baseras orörlig m påränta 6,25% ränta. Den effektiva räntan för ett billån på 200.000 kr gäller med en 31/10 2012 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Billån på Östermovägen Mån-fre 09-18,48, lör Sundsvall 11-15, sön 11-15 6,25% ränta. Den effektiva räntan för ett billån på 200.000 kr med en rörlig ränta 31/10 och kan kombineras med andra erbjudanden. baseras påränta på2012 6,25% (ränteläge september och en återbetalningstid på 5 år blir Östermovägen Mån-fre 09-18,48, lör Sundsvall 11-15, sön 11-15 6,25% ränta. Deninte effektiva räntan2012) för ett billån på 200.000 Billån krpåmed en på 6,25% (ränteläge september och en återbetalningstid 5 år blirrörlig Mån-fre 09-18, lör 11-15, sön 11-15 6,25% ränta. Den effektiva räntan2012) för2012) ett billån på 200.000 kr med en rörlig ränta www.molinbil.se 7.19%. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. på 6,25% (ränteläge september och en återbetalningstid på 5 år blir Mån-fre 09-18, lör 11-15, sön 11-15 www.molinbil.se Comfort Edition innehåller: Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor bak, Bluetooth7.19%. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. på 6,25% (ränteläge september 2012) och ensätta återbetalningstid på 5 år blir www.molinbil.se Comfort Edition innehåller: Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor bak, Bluetooth7.19%. Enskild återförsäljare äger rätt att eget pris. www.molinbil.se förberedelse Business samt USB-anslutning. Just nu kan du välja till valfri Line, Urban 7.19%. Enskild eller återförsäljare äger rätt att sätta eget pris.

Från 227.300 (ord. pris 246.900 Från 2.674 kr/mån. Från 227.300 krkr (ord. pris 246.900 kr).kr). Från 2.674 kr/mån.

förberedelse Business samt USB-anslutning. Just nu kan du välja till valfri Line, Urban eller Sport, för endast 4.900 kr (ord. pris 16.500 kr). Sport, för endast 4.900 kr (ord. pris 16.500 kr).

11

från 116hk / 99g CO2 / 0.38 l/mil från 116hk / 99g CO2 / 0.38 l/mil

BMW 520d och 525d xDrive Sedan/Touring Comfort Edition BMW 520d och 525d xDrive Sedan/Touring Comfort Edition (ord. 374.800 Från 3.965 kr/mån. Från 337.000 Från 337.000 krkr (ord. prispris 374.800 kr).kr). Från 3.965 kr/mån.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Erbjudandet gäller t o m Alltid med BMW i 3 år/8.000 mil. Erbjudandet om 31/10 2012 ochFri kanService inte kombineras med andra erbjudanden.gäller Billånt baseras på 31/10 2012ränta. och kan kombineras andra baseras påränta 6,25% Deninte effektiva räntanmed för ett billånerbjudanden. på 200.000 Billån kr med en rörlig 6,25% ränta. Den effektiva räntan för2012) ett Comfort billån kr med enpårörlig Edition innehåller: på 6,25% (ränteläge september ochpå en200.000 återbetalningstid 5 år ränta blir Alarm, Parkeringsdistanskontroll, Xenonstrålkastare, 2 zon Comfort Edition innehåller: Alarm, Parkeringsdistanskontroll, Xenonstrålkastare, 2 zon på 6,25% (ränteläge september 2012) och en återbetalningstid på 5 år blir 7.19%. Enskild återförsäljare äger rättklimatautomatik, att sätta eget pris. bluetooth professional samt USB, (takrails touring). 7.19%. Enskild återförsäljare äger rättklimatautomatik, att sätta eget pris. bluetooth professional samt USB, (takrails touring).

är detextraextrabekvämt bekvämtattattköpaköpaenenny nyBMW BMWX1.X1.DuDufårfårnämligen nämligenComfort ComfortEdition Editionmedmedbl ablFarthållare a Farthållaremedmedbromsfunktion, bromsfunktion,Parkeringssensor ParkeringssensorochochBluetoothförberedelse Bluetoothförberedelse JustJustnunuär det 5 5 Just nugörsamt görsamt videt det extrabekvämt bekvämt fördiNästan diNästan nyförmer. BMW. Vibjeller uder näml enpåpåpåpåComfort Comfort Editiotniopån påflerafleraavavvåravåraBMW-model BMW-modellerlesom r sominnebär innebär Business USB-anslutning påköpet. köpet. förköpa att sant, eller hur? www.bmw.se/erbjudanden Just viäven extra förenkom gBMW attg att BMW. Vieller ubjder näml igmed enigmer Edimed Business USB-anslutning påköpa förköpa braDubrany förvifårtill att varavarasant, hur? LäsLäs mer www.bmw.se/erbjudanden Vinu erbjuder konsumentleasing, in så berättar Vi erbjuder även konsumentleasing, kom in så berättar vi mer. Arbetsställningen är en av de viktigaste orsakerna ryggbelastningsskador på jobbet. Och oavsett om du oftast befinner dig på, eller på väg till, Just nu är det extra bekvämt att ny X1. nämligen Comfort Edition bl a Farthållare bromsfunktion, Parkeringssensor och Bluetoothförberedelse Du kan läsa mer om våra erbjudanden på bmw.se/erbjudanden Dunu kan mer om våra erbjudanden bmw.se/erbjudanden JustJust ärläsa detfördel extra bekvämt attsatt köpa enpåennyalla BMW X1.X1. DuDufårfår nämligen Comfort Edition med bl ablFarthållare med bromsfunktion, Bluetoothförberedelse mycket a kti g a pri er kryddade med extra förmånl a ti l v al s fördel a r. Exempel föl j e r här; jobbet passar våra fem erbjudanden befattningar. Duigbehöver bara bestämma hur högt du vill sitta,Parkeringssensor och hur längeoch du tänker stanna på jobbet. nu är det extra bekvämt köpa ny BMW nämligen Comfort Edition med a Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor och Bluetoothförberedelse mycket fördel aUSB-anslutning ktibekvämt ga prisatter kryddade medX1.extra förmånl igaComfort til valeller sfördel r.medExempel följer här; Business påköpet. köpet. Nästan förbra förattnämligen attvaravara sant, hur?LäsaLäs mer www.bmw.se/erbjudanden Just nu ärsamt detsamt extra köpa en nyNästan BMW Dubraförfår Edition blpåapåFarthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor och Bluetoothförberedelse Business USB-anslutning på för sant, eller hur? mer www.bmw.se/erbjudanden Business samt USB-anslutning på köpet. Nästan för bra för att vara sant, eller hur? Läs mer på www.bmw.se/erbjudanden pris331.331. 00kr).kr). 100% BMW PREMIUM HÖSTERBJUDANDEN FRÅN VÅRBUTIK BUTIK Business BMW samt USB-anslutning på köpet. Nästan för bra för att vara sant, eller hur? Läs mer påFRÅN www.bmw.se/erbjudanden 100% PREMIUM HÖSTERBJUDANDEN VÅR OCH (ord.(ord. prisOCH 7VERKSTAD 007VERKSTAD BMWComfort 320d Touring Business. Från 291.900 kr (ord. pris 324.400 kr). Företagsleasing: 2.380 kr/mån. Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. Från3.549 3.549kr/mån. kr/mån.bak och just nu får du drive Comfort utan kostnad (värde 9.900 kr). drive Comfort innehåller Farthållare med bromsfunktion, (ord.(ord.prispris331.331. 700700kr).kr).Parkeringssensor Från fr 184hk / 119g CO2 / 0,45 l/mil fr 184hk / 119g CO2 / 0,45 l/mil

BMWX1X1xDrive xDrive18d 18doch och20d 20dComfort ComfortEdition. Edition.Från Från301.700 301.700krkr BMW BMWX1X1 X1xDrive xDrive18d 18doch och20d 20dComfort ComfortEdition. Edition.Från Från301.700 301.700krkrkr (ord. pris 331.700 kr). BMW BMW xDrive 18d och 20d Comfort Edition. Från 301.700 Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business301.700 samt USB-anslutning. BMW xDrive 18d och 20d Edition. Från kr (ord.förpris11.900 331.700krkr).(ord. pris 17.500 kr) Comfort innehåller: bak, Farthållare medComfort bromsfunktion, Business samt USB-anslutning. OmEdition duX1 köper enParkeringssensor BMW X1 Comfort Edition kan du justBluetooth-förberedelse nu välja till Navigationspaket Business

Bluetooth-förberedelse Business samt UsB-anslutning.

Om du köper en BMW X1 Comfort Edition kan du just nu välja till Navigationspaket Business för 11.900 kr Automatisk växellåda 9.900 Automatisk växellåda förför9.900 krkr( (kankandudujustjustnunuvälja Omoch duköper köperenenBMW BMW X1Comfort Comfort Edition väljatilltillNavigationspaket NavigationspaketBusiness Businessförför11.900 11.900krkr Omoch du X1 Edition Om du köper en BMW X1 Comfort Edition kan du just nu välja till Navigationspaket Business för 11.900 Omochduedition köperinnehåller: en BMW X1Farthållare Comfort Edition du21.000 justParkeringssensor nu Business för 11.900 krkr(ord. pris 17.500 Comfort med bromsfunktion, Comfort edition innehåller: Parkeringssensor bak,kr) Farthållare med bromsAutomatisk växellåda för 9.900 kr ( ord.kan pris21.000 kr). välja till Navigationspaket och Automatisk växellåda för 9.900 kr ( ord. pris kr). bak, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. funktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. och Automatisk växellåda för 9.900 kr ( ord. pris 21.000 kr). BMW X320d 20dtillxDrive xDrive Comfort Edition. BMW 116d 118dtillComfort Edition. Business för 11.900 kr (ord. pris och Automatisk växellåda för 9.900Edition. kreller (ord.sport, pris 21.000 kr). BMW 116d ochoch 118d Edition. just nu kan X3 du välja valfriComfort line, Urban för endast 4.900 kr BMW just nu kan du väljaComfort navigationspaket (ord. prisFrån 16.500 kr). 17.500 kr) ochkr växellåda 365.700 kr(ord.(ord.prispris404.600 Från 227.300 404.600kr).kr). (ord.prispris246.900 246.900 kr). för 9.900 kr (ord. pris 21.000 kr). Från 365.700 krxDrive Från 227.300 kr Automatisk (ord. kr).Edition. BMW X3 20d Comfort Edition. BMW 116d och 118d Comfort Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor framoch ochbak bak,och Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare med Edition. bromsfunktion, Parkeringssensor bak, BluetoothBMW X3Edition 20d xDrive Comfort Edition. 116d och 118d Comfort enComfort ComfortEdition Editionmedmed blXenonstrålkastare, a Xenonstrålkastare, Parkeringssensor fram Bluetooth-anslutningförför BMW Comfort innehåller: Parkeringssensor fram ochComfort bak,och Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor bak, BluetoothBMW X3 20d xDrive Comfort Edition. BMW 116d och 118d Comfort Edition. bl a Parkeringssensor fram och bak Bluetooth-anslutning BMW X3 xDrive 20d Business Edition. BMW 5-serie Touring Business Comfort 184hk / 149g CO2 / 0.56 l/mi l Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon samt USB-anslutning. förberedelse Business samt USB-anslutning. Just nu kan du välja till valfri Line, Urban ellerEdition. Vanliga och ovanliga hyrbilar! Från 365.700 kr Från 227.300 kr (ord.pris pris 404.600 kr). påsamtwww.bmw.se/erbjudanden (ord. pris 246.900 kr). BMW X3 20d xDrive Comfort Edition. BMW 116d och 118d Comfort Edition. Vanliga och ovanliga hyrbilar! 184hk / 149g CO2 / 0.56 l/mi l Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon USB-anslutning. förberedelse Business samt USB-anslutning. Just nu kan du välja till valfri Line, Urban eller2.565 kr/mån. med snabb l e verans. Nästan för bra för att vara sant, el l e r hur? Läs mer Från 365.700 kr Från 227.300 kr (ord. 404.600 kr). (ord. pris 246.900 kr). (ord. pris 404.600 kr). 520i från 315.000 kr Företagsleasing: Från 340.700 kr Weekenderbjudande från MABI hyrbilar från 795 kr Weekenderbjudande från hyrbilar från 795 krkr/mån. Sport, för endast 4.900 kr(ord. (ord. priskr16.500 kr). ed snabb leverans.Företagsleasing: Nästan för bra365.700 för att vara elParkeringssensor leMABI rpris hur? Läs merfram www.bmw.se/erbjudanden Från krsant, Från 227.300 krkr(ord. (ord. 404.600 kr).påFrån pris 246.900 kr). Parkeringssensor Från 4.302 520d från 329.000 Företagsleasing: 2.680 kr/mån. Comfort Edition innehåller: och bak, Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare med bromsfunktion, bak, BluetoothSport, för endast 4.900 (ord. 16.500 kr). 2.775 kr/mån. Från 365.700 kr Från 227.300 kr (ord. pris 404.600 kr). pris 246.900 kr). 4.302 kr/mån. Comfort Edition innehåller: Parkeringssensor fram och bak, Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare med bromsfunktion, Parkeringssensor bak, BluetoothComfort Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. (ord. pris 17.500 kr) Comfort118d Edition innehåller: Parkeringssensor bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. BMW X1 xDrive 18d Business Comfort Edition. BMW Business Comfort Edition. 21.000kr).kr). Från 281.000 kr (ord. pris 331.700 Från 222.700 kr (ord. pris 256.900 kr). ord.ord.prispris21.000 kr). (ord.pris pris 17.500kr)kr) (ord.(ord. Företagsleasing: 1.770 kr/mån. Företagsleasing: 2.290 kr/mån. Redo för vinter! Nyttja våra Value line erbjudanden och låt din Rätt inställning! Koll på oljan! pris17.500 17.500 kr) BMW förbli Rätt inställning!

Koll på oljan!

Redo för vinter!

Nyttja våra Value line erbjudanden och låt din BMW förbli 100% BMW 100% BMW . .

Kampanjpris: Kampanjpris: 4-hjulsinställning 4-hjulsinställning 1.495 (ord. pris 1.795 1.495 krkr (ord. pris 1.795 kr)kr)

Kampanjpris: Kampanjpris: Oljebyte Oljebyte 1.195 (ord. pris 2.195 1.195 krkr (ord. pris 2.195 kr)kr)

Kampanjpris: Kampanjpris: Vinterkontroll Vinterkontroll 495 (ord. pris 995 495 krkr (ord. pris 995 kr)kr)

Inspektion (gäller 3-serie/E46 2000-2005) Inspektion 2, 2, (gäller 3-serie/E46 år år 2000-2005)

4-hjulsinställning inför 4-hjulsinställning inför vinterhjulsbytet. vinterhjulsbytet.

Extra oljebyte inför vintern. Extra oljebyte inför vintern. Castrol Edge, BMW 0W-30 Castrol Edge, BMW 0W-30

Vinterkontroll, genomgång som Vinterkontroll, genomgång som redo vinterväglag. görgör dindin bil bil redo förför vinterväglag.

KVÄMLIGHETEN FÖRARSÄTET. VÄMLIGHETEN IIFÖRARSÄTET. Gäller fredag måndag, kontakta 060-12 Gäller fredag till till måndag, kontakta ossoss påpå tel;tel; 060-12 4545 2222

X3X3

Inspektion (gäller 5-serie/E39 1996-2004) Inspektion 2, 2, (gäller 5-serie/E39 år år 1996-2004) Valuepris: från 5.495 (ord pris 6.900 Valuepris: från 5.495 kr,kr, (ord pris 6.900 kr)kr)

rädd BMW och den förbli 100% BMW genom (ord. prisoch 374.300 kr). VarVar rädd omom dindin BMW låt låt den förbli 100% BMW genom nyttja kompetens och 100% BMW originaldelar. (ord. prisoch 390.200 kr). BMW attatt nyttja vårvår kompetens 100% originaldelar.

Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon USB-anslutning. förberedelse Business samt USB-anslutning. nu kan du välja tillTakrails, valfri Line, Parkeringssensor Urban eller Comfort Editioninnehåller: innehåller: Parkeringssensor fram ochsamt bak, Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare medJust bromsfunktion, Parkeringssensor bak, BluetoothComfort edition innehåller: Alarmsystem, och Comfort Parkeringssensor fram och bak, XenonstrålkastaFinansiera dittedition bilköp till 6,25% ränta. Billån beräknade 20% kontantinsats, 50% restvärde, 36 månaders löptid. Tillkommer uppl-/aviavgift. Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för påmobiltelefon USB-anslutning. förberedelse Business samt USB-anslutning. nu kan du välja till valfri Line, Urban ellerfunktionalitetfram Comfort Edition innehåller: fram ochsamt bak,50% Xenonstrålkastare, Comfort Edition innehåller: Farthållare medJust bromsfunktion, Parkeringssensor bak, BluetoothFinansiera ditt bilköp till 6,25% ränta. BillånParkeringssensor beräknade på 20% kontantinsats, 36 månaders löptid. Tillkommer uppl-/aviavgift. Xenonstrålkastare, 2-zons klimatautomatik med utökad och re, Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon samt USB-anslutning. förberedelse Sport,bak, för endast 4.900 kr (ord. pris 16.500 kr). Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon samt restvärde, USB-anslutning. Business samt USB-anslutning. Just nu kan du välja till valfri Line, Urban eller för Bluetooth-telefon. Sport, förFörberedelse endast 4.900samt kr (ord. pris 16.500 kr).Just nu kan du välja till valfri Line, Urban eller Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon USB-anslutning. förberedelse Business USB-anslutning. BMW Card, dela upp på 6 mån räntefritt, nu också Master Cardsamt kostnadsfritt.

ition. Från365.700 365.700krkr(ord.(ord.prispris404.600 404.600kr).kr). ion. Från stare, Belysningspaket, Bluetooth-anslutning Molin Bil förABmobiltelefon samt USB-anslutning.

BMW Card, dela upp på 6 mån räntefritt, nu också Master Card kostnadsfritt. Kom in till oss på Molin Bil så berättar vi mer! Kom in till oss på Molin Bil så berättar vi mer!

Molin Bil AB Östermovägen 48, SundsvallAB Molin Bil Östermovägen 48, SundsvallAB Molin Bil Molin Bil AB Mån-fre 09-18, 11-15, sön 11-15 Molin Bil ABlörABlör11-15, Mån-fre 09-18, sön 11-15 Molin Bil www.molinbil.se BMW 116d och 118dComfort ComfortEdition. Edition. Östermovägen 48, Sundsvall Molin Bil AB www.molinbil.se BMW 116d och 118d Östermovägen 48, Sundsvall

Sport, för endast 4.900 kr (ord. pris 16.500 kr). Sport, för endast 4.900 kr (ord. pris 16.500 kr).

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Leasingavgiften är exklusive moms och beräknad på 25% särskild leasingavgift och 50% restvärde efter 36 månader. Finansiering via BMW Financial Services. Erbjudandet gäller enbart juridisk person, t o m 31/10 2012 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

ORDCOMPANIET

ORDCOMPANIET

re, Belysningspaket, Bluetooth-anslutning för mobiltelefon samt USB-anslutning.

n.

Valuepris: från 4.995 (ord pris 6.300 Valuepris: från 4.995 kr,kr, (ord pris 6.300 kr)kr)

4

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Erbjudandet gäller t o m Alltid31/10 med2012 BMWochFrikanService i 3når/8.000 mil. Erbjudandet o m på inte kombi eras med andra erbjudanden.gäller Bil ånt baseras 31/106,25% 2012ränta. och kan te kombi neras med danden. Bikrl med ån baseras Denineffekti va räntan för ettandra bil ånerbjpåu200.000 en rörlipåg ränta Extrautrusta din BMW med skolbibliotek! Molin Bil firar 10 år med BMW 2012 6,25% ränta. Den vseptember a räntaniför390. ett biloch ån påenmil.200.000 krninmed Extrautrusta BMW med skolbibliotek! Molin Bil firar 10 år med BMW 2012 Östermovägen Sundsvall. Bilförsäljning 060-66 Butik/Verkstad 060-66 på 6,25% (ränteleffekti ägeService återbetal gstigäller denpårörl5avsätter Alltid med060-66 BMW Fri år/8.000 Erbjudandet tiårgo ränta mblir din1000 Östermovägen 48,48, Sundsvall. Bilförsäljning 060-66 9898 80.80. Butik/Verkstad 9898 90.2012) kronor per såld ny BMW som stöd för Rädda Barnens arbete kronor per såld ny BMW som stöd för Rädda Barnens arbete på31/10 6,25% (räntel älkan ge september ochatten återbetal npriingsti doch påloch 5navsätter ir på1000 Alltid med BMW Fri Service i re3n2012) år/8.000 mil.sätta Erbjudandet gäller tårbaseras o mblutveckling Öppettider Mån-Fre 9.00-18.00, Lördag 11.00-15.00. www.molinbil.se med av skolor i Nepal. Öppettider Mån-Fre 9.00-18.00, Lördag 11.00-15.00. www.molinbil.se 7.19%. Enski d återförsäl j a äger rätt eget s . 2012 och i n te kombi eras med andra erbj u danden. Bi å med utveckling av skolor i Nepal. Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Erbjudandet gäller t o m 7.19%. Enski lkan dDen återförsäl jvaareräntan rätt attandra sätta eget pris. Bikrlgäller 31/10 2012 och ineffekti teService kombi näger eras med u200.000 danden. ån baseras Alltid med2012 BMWoch Frikan i 3når/8.000 orörlm ipåg ränta 6,25% ränta. för ett bilmil. ånerbj påErbjudandet med 31/10 inateräntan kombi eras med erbjudanden. Bil årörlennt baseras på Östermovägen 48, Sundsvall Mån-fre 09-18, 11-15, sön 11-15 6,25% ränta.och Den för2012) ett ån påandra 200.000 krninmed 31/10 kaneffekti kombineras medbilandra udanden. Bil ådennpåbaseras på2012 6,25% (räntel äingetevseptember och enerbj återbetal gsti 5 iårg ränta blpåir Östermovägen 48,lörSundsvall

Från09-18,227.300 Mån-fre lör 11-15,kr sön(ord. 11-15pris 246.900 kr). Från 2.674 kr/mån.


innehåll: Nummer 10 / December 2012 redaktion & produktion:

Tema: framgång

Utgivare Ekonomedia Affärspress AB issn 1650-8386 Ansvarig utgivare Olof Axelsson, olof@naringsliv.to Redaktion 060-17 05 50, fax: 060-17 54 36 redaktion@ naringsliv.to adress Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall www.naringsliv.to produktion och form Duplicera, www. duplicera.nu Tryck Kaltes Grafiska. Omslag: Magno Star 130g från Papyrus Inlaga: Graphocote 90g från SCA korrektur Anders Hammarberg Annonsbokning Christer Johansson 070-614 54 56, Anita

De håller Mellansel levande Sidan 16-17

Norberg Pajari 076-314 20 03 material skickas till annons@naringsliv.to Prenumerera Maila till prenumeration@naringsliv.to

Ann-Christine gick livsomvälvande kurs Sidan 12

Du betalar bara portokostnaden! Upplaga 12 200 Distribution Tidningen distribueras av Posten till alla företag i Västernorrland och finns även på flygplatser och andra mötesplatser för näringslivet. Vid utebliven tidning Kontakta Postens kundtjänst 020-23 22 20 På omslaget: Eva-Lena

Klappar med sommarkänsla Sidan 6

Sätt snurr på pengarna Sidan 15

Rylander foto: Bo Fernström

Produceras av:

Privat hemtjänst

Nytt från EU

Nyföretagaren

Nätverk från USA

Fastighetsspecial

Affärsnyckeln

Sidan 6 Sidan 7

Sidan 23

Sidan 25

Sidan 24

I samarbete med:

Sidan 29

Krönikörer

Gästkrönika

Framgångsrik kommunikation

träning

Anna-Karin Johansson

John Pasanen

sidan 19

sidan 22

ägarskiften

Mats Öberg sidan 27

kommunikation

Lars-Erik Marklund sidan 30

Konjunkturläget i västernorrland JOBB

JOBB

Konkurser

+ 7%

?

?

Nya företag

- 9%

ÖPPE

ÖPPE

JOBB

T

?

ÖPPE

T

T

Nya bilar

- 12%

Avser perioden:

Avser perioden:

Avser perioden:

Januari - oktober 2012: 96 st, +9%

Januari - oktober 2012: 977 st, - 12 %

Januari - oktober 2012: 5 225 st, - 14 %

Den senaste statistiken finns på www.naringsliv.to 5


Sommar under granen Redan trött på vintern? Panik över vad du ska stoppa i paketen under granen? Här är några klappar med lokal koppling som håller längtan efter solen vid liv.

1

2

3

Kaffe från Alnö

Hallonsylt från Spikarö

En festivalbiljett

Perfekt i termosen på beachen eller på skogspromenaden. www.alnokaffehus.se

Förgyll pannkaksfrossan på altanen med en riktigt god sylt. www.spikaro.se

Ljummen öl i plastglas, sol och musik kan inte bli fel. www.gatufesten.se

Sundsvalls Nyheter sköter försäljningen i NÄRINGSLIV – Vi har ett starkt kontaktnät ute bland företagen i tidningen Sundsvalls Nyheter regionen och ser fram emot att sköta annonsförsäljningen i det nya uppdraget, säger vd NÄRINGSLIV Västernorrland. Urban Åberg. – Sundsvalls Nyheter har Sundsvalls Nyheter komdokumenterat framgångsrika mer även att ansvara för laysäljare. Därför känns det här out, tryck och distribution. som en mycket bra lösning för Precis som tidigare komframtiden, säger Olof Axelsson, Urban Åberg. mer NÄRINGSLIV att districhefredaktör och vd. bueras till alla företag i Västernorrland Genom det nya samarbetet får vår en gång i månaden. Första numret 2013 nuvarande säljare Anita Norberg Pajari går ut den 15 februari. förstärkning av hela säljavdelningen på Sundsvalls Nyheter.

Med start 2013 kommer vecko-

Privat hemtjänst i Härnösand Härnösands kommun har godkänt Mila Marktjänster som utförare av hemtjänst enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Det innebär att de som har hemtjänst kan välja en annan utförare än kommunen – Det är jättekul att det finns intresse för att bli hemtjänstutförare, och då framför allt hos lokala företagare, säger Eva Ehn som jobbar med LOV på kommunen, enligt ett pressmeddelande.

Ett nytt transportnav växer fram i Sundsvall Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. I anslutning till Sundsvalls Hamn planerar vi för en 9 ha ny containerhamn, kombiterminal och 8 ha etableringsytor för logistikverksamhet. Redan idag finns järnvägsanslutning till Sundsvalls Hamn, som är en av Sveriges största skogsindustrihamnar. Dessutom går regelbundna sjötransporter till Rotterdam, Lübeck och London. Etableringsytor i direkt anslutning till tre transportslag skapar nya spännande affärsmöjligheter. Vill du vara med? Välkommen att kontakta någon av oss! www.sundsvalllogistikpark.se

www.sundsvalllogistikpark.se

6

www.sundsvallshamn.se


+250% Utifrån senast tillgängliga bokslut har

Almi listat företagen i länet som växer snabbast. I topp hamnar verkstadsföretaget Tec i Sundsvall AB. Bolaget har ökat sin omsättning från 1,5 till 5,4 miljoner kronor på bara ett år, plus 250 procent. Tec har tre anställda och deras största kund är Metso.

Här är fem i topp-listan för Västernorrland:

Amerikanskt nätverk på ingång Det amerikanska konceptet BNI, Business

network international, sprider sig till Västernorrland. Nästa år startar två ”team” med betalande medlemmar i Sundsvall och ett i Örnsköldsvik. – Medlemmarna träffas en gång i veckan på ett frukost- eller lunchmöte. Syftet är att skapa affärer genom att alla delar med sig av sina personliga nätverk, säger Magnus Swartling som arbetar med att starta BNI i länet. En invändning mot konceptet är att det

är baserat på förhållandena i USA, där det är mycket svårare att nå fram till chefer i större företag. Men enligt Magnus Swartling är det effektivt även i Sverige. Magnus Swartling. – Även här är de personliga ingångarna viktiga. De öppnar upp affärer, säger han.

1. Tec i Sundsvall

Sundsvall: 250 % 2. Lema Åkeri

Sundsvall: 191 % 3. Servicecentalen i Norrland

Sundsvall: 172 % 4. AHAB

Örnsköldsvik: 168 % 5. Fastighetsmäklarna i Sundsvall

Sundsvall: 159 %

Jämställd tillväxt i Söråker Den 10 december ordnar Winnet Västernorrland ”Stina-dagen” på temat jämställd tillväxt. Platsen är Söråkers herrgård, Timrå, och medverkar gör bland andra Yvonne von Friedrichs från Mittuniversitetet och Johan Åkesson från länsstyrelsen.

När jag blir stor ska jag bli Näringsliv! Länets främsta affärsmagasin trycks i Sundsvall på papper uppväxt, skördat och förädlat i Västernorrland.

www.sca.com 7


Vid årsskiftet blir det ombytta roller för Eva-Lena Rylander. Hon säljer sin salong till en kollega och hyr sedan en frisörstol där. 8


Eva-Lena håller stilen Trots 850 000 trogna tv-tittare är hon relativt okänd på hemmaplan. I en intervju med NÄRINGSLIV berättar Eva-Lena Rylander om hur hon kastades in i sin första direktsändning, den jobbiga klädkonkursen och varför hon nu säljer sin framgångsrika salong i Timrå.

D

et är rätt stillsamt på frisörsa-

longen Sagolik i Timrå den här onsdagsförmiddagen i november. Men skenet bedrar. Snart väntar den årliga december-stormen. – Alla vill ju vara fina i håret till jul och nyår, säger Eva-Lena Rylander när vi slagit oss ner i det lilla köket längst in i lokalen. Nästa morgon ska hon återigen sätta sig bilen och åka till SVT-studion i Umeå där den populära långköraren Gokväll spelas in. Torsdagar betyder programpunkten ”Gör om mig” där Eva-Lena Rylander är med som hår- och sminkexpert varannan vecka. Just den här gången är lite ovanlig eftersom det är en man som ska få en ny stil. – Och han har färgat sitt hår själv så det blir en utmaning. Eva-Lena Rylander är med och väljer ut vilka som får vara med utifrån deras personliga brev. Och många av dem som hon och stylisten hjälper att uppgradera stilen på fortsätter att hålla kontakten. – Jag får fortfarande julkort från deltagare. Vi är ju med hela dagen och kommer varandra nära. Att hon hamnade på TV, och dessutom i ett av SVT:s populäraste program med uppemot 850 000 tittare, är ett av de där riktiga bananskalen.

Eva-Lena Rylander jobbade på en frisörsalong i Sundsvall som drevs av hennes namne med efternamnet Persson – som på den tiden fixade håret i ”Gör om mig”. Eva-Lena Persson blev akut sjuk och det behövdes snabbt en ersättare till programmet, som då spelades in i Sundsvall. Eftersom Eva-Lena Rylander även kunde smink fick hon frågan om att hoppa in. – När de ringde sju på morgonen var min första reaktion: Aldrig i livet! Jag har alltid varit blyg och gillade inte

”Jag ” åkte till studion och började fixa med gästens hår. När det några timmar senare var dags för direktsändning var jag jättenervös men det gick faktiskt ganska bra.”

att prata inför klassen i skolan. Dessutom hatade jag att vara med på bild. Men förmiddagen gick och till slut kunde inte Eva-Lena Rylander hålla emot utan blev mer eller mindre inkastad i programmet. – Jag åkte till studion och började fixa med gästens hår. När det några timmar senare var dags för direktsändning var jag jättenervös men det gick faktiskt ganska bra. Det måste ha gått riktigt bra

för några veckor senare satt hon med ett kontrakt på att vara med varannan vecka i det populära programmet. Och nu har det gått tolv år. Intresset för hår och mode föddes tidigt hemma i Timrå. Efter lite omvägar (medieprogrammet på gymnasiet och ett år med dokumentärfilm på folkhögskola) hittade hon rätt: en utbildning till make up-artist i Stockholm. Fortsättning på nästa sida

ANNONS

Välkommen till oss! Hos oss finner du kläder med stil, bra kvalitet, och personlig service.

Följ oss på facebook!

Våra märken: Mac scott wearhouse One two Jensen 2-biz yest Infront Anna montana Stailman mfl.

Storgatan 28 | 871 31 Härnösand Tel: 0611-206 60 | www.beatricedam.se

9


Fakta: Eva-Lena Rylander Ålder: 35 år Bor: I hus i Fagervik, Timrå Familj: Maken Daniel Andersson, säkerhetschef på Swedbank. Sönerna Wilhelm, 9, och Elliot, 8 Gör: Frisör på Sagolik i Timrå. Fixar hår och smink i SVT:s långkörare Gokväll. Frilansar som expert vid olika evenemang. ”Personal shopper” i Birsta City (ligger just nu på is) Gillar: Ödmjukhet. Som när en känd profil tar i hand, ser en i ögonen och säger: ”Hej, Dolph Lundgren heter jag!” Samma sak med Barbro ”Lill-Babs” Svensson Ogillar: Egoism i alla former Stilförebild: Engelska prinsessan Kate Middelton. En naturlig skönhet med en klassisk stil. Jag vill ha ALLA klänningar i hennes garderob Minnesvärd hårmiss: Jag hade med mig en helt ny färg till Gokväll. Håret blev alggrönt en timme före sändning men jag hann rädda det. Jag glömde också saxen en gång men hittade som tur var ett rakblad längst ner i väskan. Gästen blev väldigt nöjd, speciellt över klippningen. Blogg: http://eva-lenarylander.blogspot.se/

Eva-Lena Rylander tillsammans med gänget från SVT-s populära ”Gokväll”. – Jag och stylisten slåss lite om tiden med gästen under dagen. Klockan 16 kör vi genrep och 18.15 drar programmet i gång. Foto: Privat

Fortsättning från föregående sida – Jag trivdes inte alls i Stockholm men det var en fantastiskt bra skola. Men det var inte lätt att få renodlade make up-jobb efter examen. Lösningen blev att gå lärling hos ovan nämnda Eva-Lena Persson, som då hade frisörsalonger i både Stockholm och Sundsvall. Redan andra dagen fick hon börja klippa hår. Och efter tre år hade hon tagit gesällbrev. Som 22-åring valde Eva-Lena

Rylander att starta egen salong med två andra tjejer i Sundsvall. – Det var ingen stor grej att bli företagare. Skillnaden var att jag jobbade mycket mer, ofta både dagar och kvällar. Men när hon några år senare i snabb takt fick två söner ändrades prioriteringarna. Målet var att kunna jobba närmare hemmet i Fagervik. 2007 öppnade hon och en annan frisör, Emma Backberg, till10

sammans en frisering i Tallnäs. Två – Jag kände jag mig totalt misslyckad som person och företagare. Som år senare flyttade salongen, som tur var låg Birsta-verksamheten i ett nu fått namnet Sagolik, till större separat bolag men vi hade personlokaler i centrala Timrå. lig borgen på lånen. Hårverksamheten ”Tankarna ” efter Men det var inte det rullade på bra och antalet frisörer växkonkursen ledde värsta. Vi hade två tjejer som hyrde friste till sex. 2010 fick fram till viktigt örstol och en lärling Eva-Lena Rylander anställd i bolaget. En så en förfrågan om beslut. Att inte att även sälja kläder längre driva sal- av tjejerna fick följa med till Timrå och de i salongen. Ett ongen Sagolik. ” andra två fick gå. Det förslag som kändes är otroligt jobbigt att rätt, inte minst med ha på sitt samvete. tanke på kopplingen till Gokväll. Ett nytt partnerskap med Victoria Mohlén såg sitt ljus. Ett par månader innan konkursFörsäljningen fick en bra start en hade Eva-Lena Rylander och och snart föddes idén om att också Victoria Mohlén dessutom fått pris öppna en salong/butik i köpcentret som ”Årets handlare” på Timrå Birsta. Men succén uteblev fullkommuns företagsgala. ständigt. För dåliga marginaler på – Jag ringde och frågade om vi kläderna och en trög marknad ledde skulle lämna igen priset men det fram till att Eva-Lena Rylander och skulle vi förstås inte. kompanjonen valde att i december Tankarna efter konkursen ledde 2011 begära företaget i konkurs, fram till viktigt beslut. Att inte efter bara nio månader. längre driva salongen Sagolik. Vid


tips!

Så blir du snyggast på jobbet – Jag ska jag utveckla företaget och mig själv vilket betyder mer resor och mindre tid här i salongen. Men jag kommer fortfarande att finnas kvar på Sagolik, säger Eva-Lena Rylander. Bilden ovan: Inger Brink i schamponeringstagen.

• Hitta någon som har en stil du gillar och kopiera honom eller henne • Lägg bort den svarta uniformen. Det är få som verkligen passar i svart • Ansträng dig lite mer på morgonen! Lite mascara eller någon bra hårprodukt hinner alla med • Anpassa kläder, hår och smink efter din ålder. Det som funkade när du var 20 gör det troligen inte när du är 50

årsskiftet köper Emma Backberg loss salongen och tar över ansvaret för den. – Hon kommer att sluta med hyrstolar och bara anställa, vilket innebär en större satsning och en tydligare inriktning. Folk frågar mig om jag inte ser det som ett nederlag men jag känner mig så lättad och ser ingen prestige. Nu

byter vi roller så att jag hyr in mig hos henne i stället. Försäljningen frigör tid att

utveckla den enskilda firman. Tid som Eva-Lena Rylander vill ägna åt frilansuppdrag inom hår och smink. Exempelvis för tillverkare av hårvårdsprodukter. – Det ska bli skönt att kunna

Chefscoaching och Medarbetarcoaching Du tjänar på att anlita oss! ICF-certifierade coacher

tacka ja till roliga saker som jag inte hunnit med när jag drivit salongen. Jag har byggt upp ett varumärke genom Gokväll och nu ska jag dra nytta av det. Text: Olof Axelsson Foto: Bo Fernström

Mittnä

• Skippa fleecejackan. Den är perfekt på fritiden men det finns så mycket snygga stickade plagg i stället • Våga lite mer och fråga de som jobbar i butikerna om råd. Säg ifrån om något de plockar fram är för dyrt

rket t v eä r n ö s a n d H

Mittnätverket 2012 har nu avslutats. Tack alla som medverkat! Fler insatser för kvinnors företagande i Härnösand kommer under 2013. Se mer under mittkompetens.se.

www.avanceracoaching.se • Tel: 070-657 97 88 11


Utbildningen har gjort Ann-Christine Lundqvist, som driver Nylands Städ & Tvätt, mer fokuserad och målmedveten. – Jag har lärt mig hantera andra människor och lösa problem på ett mycket bättre sätt.

På vilket sätt har du förändrats?

” Min nya självkänsla har ökat lönsamheten” Ledarskapskursen blev en vändpunkt för Ann-Christine Lundqvist som driver Nylands Städ & Tvätt. – Jag har genomgått en stor förändring. Det har gett en lugnare arbetsmiljö och högre lönsamhet, säger hon.

A

nn-Christine Lundqvist

har varit företagare i städbranschen sedan mitten av 90-talet. I takt med att företaget vuxit från en till 18 anställda har kraven på henne stadigt ökat. – Allt rullar på så snabbt och ibland känner man sig otillräcklig som företagare. I våras valde hon därför att gå en ledarskapsutbildning med inriktning på personlig utveckling – något som hon beskriver som livsomvälvande.

Under ledning av ledarutvecklaren Annika Sundbom Åström i Sollefteå träffades Ann-Christine och en handfull andra chefer månadsvis. Under två-tre dagar åt gången diskuterade de och gjorde olika övningar. Fokus låg på att lära känna sig själv, förändra sitt tankesätt och stärka sina målbilder. – Man styr mycket med sina tankar. Ibland blev övningarna väldigt känsloladdade

”Jag ” har blivit medveten om hur mycket som hänger på mig som företagsledare.”

– Jag har min målbild helt klar. Jag är också mer strukturerad och tar itu med vissa uppgifter direkt, det har gjort mig mer effektiv. Genom att hon blivit mer lyhörd och agerar snabbare har samspelet i företaget blivit bättre. All personal har också fått gå en heldagsutbildning med samma ledarutvecklare. – Resultatet är en bättre arbetsmiljö. Jag har med mig en stor verktygslåda och kan snabbt agera utan att värdera. Samtidigt har jag fått en stor tilltro till andra. Men utbildningen har också medfört en jobbig insikt. – Jag har blivit medveten om hur mycket som hänger på mig som företagsledare. Jag kan inte gömma mig bakom någon annan. Den starkare självkänslan har också gjort att fler kunder söker sig till företaget, enligt Ann-Christine Lundqvist. – Jag känner mig trygg i min roll som företagsledare. Insikterna har även gett ekonomiska resultat. – Hittills i år har omsättningen ökat med 15 procent. Men framför allt har vi ett mycket bättre resultat eftersom jag blivit mer fokuserad och har min målbild klar, säger Ann-Christine Lundqvist. Text: Olof Axelsson Foto: Bo Fernström

ENKÄT:

Liz Tencic, Kommandå, Sundsvall

Arne Perming, Ström Deltafiske, Timrå

Niklas Thorén, Wecall, Sundsvall

Hur når du framgång 2013?

– Jag tar mig i kragen och ser över kunder, kollegor och kunskapsnivå. Närmast väntar en utbildning i att kommunicera sitt hållbarhetsarbete trovärdigt.

– Jag jobbar på som 2012 – fast mer och bättre! Målet är att sälja mer på nätet, bland annat årsfiskekort. Sedan planerar vi att ordna ”Sportfiskets dag”.

– Vi tar in en ny delägare, satsar på utbildning och tecknar kollektivavtal. Vi kommer också att ha fler säljare ute, bland annat i Mälardalen.

12


Rädsla för dyra konsulter Många företagare tvekar att köpa konsultstöd eftersom de är rädda att kostnaderna ska skena iväg. – Därför måste konsulterna bli bättre på att paketera sina tjänster, säger Pia Edblad på Almi Företagspartner Mitt. Ekonomisk rådgivning är inget kontro-

versiellt. Men att anlita konsulter inom försäljning, marknadsföring och ledarskap är inte lika självklart för små och medelstora företag. – Följden är att många företag missar möjligheter att utvecklas och bli mer lönsamma, säger Pia Edblad, chef för affärsrådgivning på Almi Företagspartner Mitt. Hon ger två förklaringar till den försiktiga inställningen. Dels har företagen vant sig vid att det finns en hel del offentligt subventionerade insatser – exempelvis från just Almi. – Därför tycker företag att det är dyrt att köpa tjänsten på vanligt sätt. Det har förstört marknaden lite i vår region. Samtidigt påpekar hon att Almi i sin tur anlitar en mängd underkonsulter som därigenom får uppdrag. – Vår roll är också ofta i ett väldigt tidigt skede i utvecklingsprocessen. När väl marknadsplanen är satt kommer andra aktörer in och tar vid. Den andra förklaringen till oviljan att anlita konsulter är en osäkerhet kring vad tjänsterna kostar i slutänden, menar Pia Edblad. – Man har svårt att avgöra hur prislappen kommer att se ut. Här tycker jag att vi alla borde kunna paketera våra tjänster bättre. Då skulle kunderna känna sig tryggare.

3

”På lång sikt räcker det inte med att ha duktiga medarbetare omkring sig för att skapa bra resultat.” Rezons öppna kursutbud består av några av marknadens mest attraktiva utbildningar inom ledarskap, coaching, försäljning och personlig utveckling. De bygger på beprövade teorier och metoder som ger faktiska resultat.

Just nu

tt 10% raba iset på kurspr om du uppger:

”Näringsliv nr 10”.

KOMMANDE KURSER UGL – Utveckling av Grupp & Ledare. Vecka 49, 3, 5, 6 och 8.

THE – The Human Element. Start vecka 48 och 11.

Diplomerad coach. Kursen är godkänd av ICF. Start 31/1 2013.

Anmäl dig på webben: www.rezon.se/anmalan Eller ring 010-709 98 00

steg mot ett starkare företag

• Skaffa en mentor – det är ett bra första sätt att släppa in extern kompetens i företaget. • Anlita en coach som hjälper till att utveckla både företaget och dig som ledare. Kan delvis finansieras med ”konsultcheck” från länsstyrelsen. • Ta in externa styrelseledamöter som tar ansvar för utvecklingen i bolaget.

Eftersom organisationer består av människor

– Handledning Chef/Medarbetare – Jobbcoaching – Karriärplanering – Mentorsamtal – Behovsanpassade utbildningar

Källa: Pia Edblad

Olof Axelsson

Lisa Renander, Go Enterprise Sundsvall/Stockholm

– Vi lanserar en ny global molntjänst för öppen innovation som hjälper stora företag att involvera fler hjärnor i utvecklingsarbetet. Jag prioriterar fokuserat, arbetar disciplinerat, har roligt på jobbet och bryter av med en hel del dans.

www.taktik.nu

13


Byggstenar för framgång

VI HJÄLPER INDIVIDER OCH ORGANISATIONER ATT BLI BÄTTRE

Du berättar om dina idéer och ambitioner

På www.ps-gruppen.se får du veta mer!

Vi fyller på med erfarenheter och kontakter

AFFÄRSUTVECKLING | HR & LEDARSKAP | VERKSAMH

Tillsammans skapar vi de absolut bästa förutsättningarna för tillväxt

Roll Up Premium, 1995:Roll Up Budget, 1395:för en komplett rollup från din PDF fil. Priser exklusive moms. Läs mer om kampanjen på vår Facebooksida som du hittar till genom att scanna QR-koden nedan.

VI HJÄLPER INDIVID OCH ORGANISATIO ATT BLI BÄTTRE På www.ps-gruppen.se får du veta mer! VI HJÄLPER INDIVIDER OCH ORGANISATIONER ATT BLI BÄTTRE

syre.se

Kampanj

kaltes.se

www.akrokenbusinessincubator.se

VI HJÄLPER INDIV OCH ORGANISA AFFÄRSUTVECKLING | HR & LEDARS ATT BLI BÄTTRE På www.ps-gruppen.se får du veta mer!

AFFÄRSUTVECKLING | HR & LEDARSKAP | VERKSAMHETSUTVECKLING

Offsettryck, digitaltryck, skyltar och utställningsmaterial. Kaltes Grafiska AB ingår i Intercopy.

14

På www.ps-gruppen.se får du veta mer!


K

Placeringsexperten Kent Häggström uppmanar företagare med överlikviditet att överge det vanliga transaktionskontot.

ent Häggström är placeringsex-

pert på Nordea och jobbar över hela Ångermanland. NÄRINGSLIV träffade honom på kontoret i centrala Härnösand för att prata överlikviditet och placeringar för småföretagare.

Vilket är det vanligaste misstaget företagare med överlikviditet gör?

– Att låta pengarna stå kvar på ett vanligt transaktionskonto med ingen eller väldigt låg ränta. Agera! Vilka sparformer är särskilt lämpliga för små och mellanstora företag?

– Det beror på hur företaget går och om det finns planerade investeringar. På kort sikt, upp till tre år, skulle jag rekommendera en bred fond med en stor andel räntebärande papper och liten del aktier. På längre sikt skulle jag föreslå en liknande fond men med större andel aktier. Är direktägande av aktier ett alternativ?

– Den som är intresserad och har kunskapen kan placera en del av kapitalet i aktier. Men det ska ses som ett komplement och det är förstås viktigt att sprida riskerna. Hur skulle du råda en företagare att placera 100 000 kronor på ett års sikt?

Placeringsexpertens tips vid överskott på kontot:

– Stoppa inte ner huvudet i sanden Nu när lågkonjunkturen pressar räntorna är det ännu viktigare att placera företagets överlikviditet smart.

– Jag gör alltid en placeringsplan tillsammans med kunden där jag utgår från behov och intresse. Men ett generellt råd skulle vara en bred fond med i huvudsak räntebärande papper och 10 procent aktier. Fonder som även innehåller företagsobligationer har gått bättre än de med enbart vanliga statspapper. Ska man balansera checkkrediten i stället för att ha överskott på ett sparkonto?

– Ja, eftersom räntan på checkkrediten är högre. Däremot ska man tänka sig för innan man betalar av en checkkredit även om den inte utnyttjas. Det är en trygghet att snabbt kunna få tillgång till pengar för investeringar eller om företaget går sämre. Text och foto: Olof Axelsson

ENKÄT:

Linda Leiderud, Näringslivskontoret, Timrå

Joakim Molin, Molin Bil, Sundsvall

Lars Nolander, Timrå IK, Timrå

Hur når du framgång 2013?

– Vi kör igång ett utvecklingsprogram för tillväxtföretag och kommer också att jobba för att stärka samarbetet skola-näringsliv.

– Vi lanserar nya spännande BMWmodeller och jobbar med att utveckla verksamheten. Vårt motto är att gasa oss igenom sämre tider.

– Vi utvecklar arenan och skapar nätverksytor för de lokala företagen. Och så ska vi bygga ett ännu starkare lag och gå till slutspel. 15


Hans Byström och Roger Fjeldseth behöver hjälp av många starka armar för att få ihop årsförbrukningen av 450 kubikmeter ved. Veden kommer bland annat från gallringar och skänks av bybor.

Envisa krafter håller Mellansel levande Ta över friluftsbadet – annars läggs det ner. Så löd domen när Mellansels IF bestämde sig för att satsa. Numera är föreningen en motor för bygdeutveckling. För här jobbar man för att nya generationer ska flytta till byn, tre mil väster om Örnsköldsvik.

D

et blir allt vanligare att sam-

hällsentreprenörer tar vid när kommunerna avvecklar verksamhet ute i byarna. Mellansels IF är ett typiskt exempel (se även artikeln intill om Mittuniversitetets forskning). För Roger Fjeldseth, verksamhetsledare för Mellansels IF, är det viktigt att göra något när samhällets resurser inte räcker till. Så var det när Mellansels IF tog över badet och den 1 500 kvadratmeter stora samlingslokalen för 28 år sen. – Vi var nära en konkurs det första året med höga driftskostnader. Då installerade vi en vedpanna med ackumulatortank och halverade olje16

”Utveckling ” är viktigt för landsbygden. För att människor ska välja att bo här.” Roger Fjeldseth

förbrukningen, säger han. Roger Fjeldseth fick satsa en stor mängd envishet för att övertyga medlemmarna om vedeldningens fördelar. Men han fick rätt. Nu värmer nästan två vedpannor badet, den tillhörande campingen och samlingslokalen. Både han och föreningens ordförande Hans Byström är övertygade om att det krävs ett ideellt engagemang för att byarna i Norrlands inland ska överleva. Ett engagemang som ofta delas av barn och föräldrar i familjerna. – Det kommer alltid att finnas människor som väljer att bosätta sig utanför städerna. Då är det viktigt

att det finns en puls och en fungerande samhällsservice, säger Hans Byström. På föreningens årsmöte beslutas kommande års investeringar. Där tar man också upp badgästernas idéer till förbättringar. Nästa år blir det bland annat en ny cykelcrossbana i anslutning till friluftsbadet. Så gick det också till när föreningen

för två år sedan beslöt att investera nästan en miljon i en ny konferensanläggning. Bland annat lägger Rexroth Bosch Group (före detta Hägglunds Drives) större konferenser och utbildningar i Fritidshuset. – Nu ska föreningen snart ta


Fakta: Mellansels IF

Cirka två kilometer plastslang ger varmvatten till friluftsbadets duschar. Solen värmer det mesta, sedan behövs bara ett mindre tillskott för de 72 grader som krävs för att hålla legionellabakterierna borta. Det finns många planer för Mellansels IF:s fem hektar stora område. Bland annat vill föreningen sätta upp fler stugor på campingen och bygga ut samlingslokalen med en restaurang och ett gym.

nästa steg, säger Roger Fjeldseth och visar skisser i datorn på en planerad utbyggnad av campingen och Fritidshuset. I en 300 kvadratmeter stor tillbyggnad ska det bli ett gym samt ett rum för massör eller liknande. På övervåningen blir det en vedeldad relaxavdelning som kan nyttjas både av gäster och bybor. Etapp två omfattar en tillbyggnad med bland annat restaurang. När allt står klart är inte bestämt. Planerna förverkligas när föreningen har tid och pengar. Så är det också med bastun och kåtan som senare ska byggas på campingen. Tillbaka till det som Hans Byström sa om att det måste finnas puls och samhällsservice för att människor ska vilja flytta till en bygd. I detta ingår skola, affär och möjlighet till en aktiv fritid. Badet, campingen och konferenslokalen lockar besökare som genererar inkomster. Trots en ovanligt regnig och kall sommar hade badet i år 18 000 ibland långväga besökare. – Sedan många år tillbaka anställer föreningen sommararbetande ungdomar. För många blir det deras första jobb och en ingång till

Föreningen startade 1942 och har 940 medlemmar, varav cirka 150 är aktiva. Har bland annat fotboll, skidåkning och motion på programmet Campingen och uthyrningsverksamheten ligger i separata företag. Överskottet återinvesteras i verksamheten, fastigheterna och anläggningen Det kostar 2,5 miljoner kronor att driva badet per säsong. Kommunen bidrar med 1 miljon och föreningen får själva arbeta ihop resten. Större investeringar har fått ekonomiskt stöd bland annat från kommunen, länsstyrelsen och privata sponsorer Fyra heltidsanställda sköter verksamheten med stöd av ideella krafter och 41 sommararbetande ungdomar som arbetar tre till sex veckor på anläggningen. Föreningen får också inkomster genom att hjälpa pensionärer med snöskottning och annan service

arbetslivet, säger Hans Byström. Båda talar om det goda samhället som tar hand om sina invånare. Där det finns gemenskap och en plats för alla, oavsett pengar och samhällsklass. Ett samhälle som skapas av människorna tillsammans. Roger Fjeldseth och Hans Byström menar att Örnsköldsviks kommun har en uttalad vilja att satsa på landsbygden. Genom projektet ”bygd och stad i balans” får de rådgivning och visst ekonomiskt stöd. – Det handlar om att både gasa och bromsa. Om att alla beslut ska vara väl förankrade. Utveckling är viktigt för landsbygden. För att människor ska välja att bo här, säger Roger Fjeldseth. De närmaste åren innebär en utmaning med en generationsväxling. Då måste det finnas både samhällsservice och puls. Än så länge ser det bra ut för Mellansel. – Husen hinner knappt tömmas innan nya familjer flyttar in. Det finns skola, affär och ett aktivt föreningsliv. Byn med knappt tusen invånare har 650 arbetstillfällen och många inpendlare från andra orter, säger Hans Byström.

Lyfter kunskapen om samhällsentreprenörer Samhällsentreprenörskap är inget nytt. Men forskningen och kunskapen har fått ny fart i spåren av kriser och social omvandling. Det säger Yvonne von Friedrichs som leder en kurs i ämnet på Mittuniversitetet. När allt fler flyttar till tätorterna och landsbygden

utarmas på skatteintäkter och kommunal service krävs andra lösningar för att samhällsapparaten ska fortsätta fungera – som i byn Mellansel utanför Örnsköldsvik (se artikeln intill): – Mittuniversitetet vill lyfta kunskapen om samhällsentreprenörer. Hitta modeller för samverkan mellan privat och offentlig sektor och stödja processer, säger Yvonne von Friedrichs. Nio doktorander undersöker tillsammans med erfarna forskare bland annat vad som krävs för att samhällsentreprenörerna ska bli en aktiv del av samhället. Kunskapen sprids bland annat till kommuner, länsstyrelser, kommunförbund och skolor. Redan idag kan blivande samhällsentreprenörer

i Jämtland och Västernorrland få rådgivning på Storsjö Science Park samt snart på Mittuniversitetets sociala inkubator. De ordnar konferenser och delar med sig kunskapen till andra delar av landet och världen. – Mittuniversitet vill bli ett forsknings och kunskapscentrum för glesbygdens speciella förutsättningar. Ett stöd för regionens olika aktörer, säger Yvonne von Friedrichs. I Västernorrland och Jämtland finns flera exempel på hållbart samhällsentreprenörskap. Docksta där bordtennisklubben driver skofabrik, skidbacke och äldreboende och jämtländska Trångsviken där utvecklingsbolaget stödjer nya företag på orten. I USA och Storbritannien finns samhällsentreprenörer sedan länge. EU-kommissionen, KKstiftelsen och Tillväxtverket stödjer utvecklingen i Sverige och menar att samhällsentreprenörerna är en viktig del av samhällets framtida utveckling. Franziska Egger-Nilsson Foto: Sandra Pettersson

Text och foto: Franziska Egger-Nilsson 17


Anmäl dig till höstens program………

Certifierad Projektledare

Mejselvägen 11, Sundsvall JOURNUMMER 060 -13 27 50

Från idéer till framgångsrika företag

info@westhagen.se - www.westhagen.se

www.corvara.se

Njemas problemas.

kaltes.se

Besök oss på webben Start i Sundsvall november 2008 och Umeå januari 2009

Ledarprogram

Start i Sundsvall november 2008

Ring Mikael Westerlund 060-169505

Tillsammans skapar vi nytta och effekt!

060 - 17 83 40 www.westhagen.se

Rekrytering och bemanning sedan 1996. www.kornboden.se

almi.se/mitt

Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt www.vasternorrland.winnet.se

JO BB

?

ÖP PET

www.enwa.com

nya företag i länet

HÄRNÖSAND Öbacka Craft & IT AB Hälletorpsvägen 224, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-11-13 Aktiebolaget ska bedriva byggnadsrörelse, montagearbeten som underentreprenör i byggnadsbranschen, uthyrning av personal, anläggningsarbeten med maskiner, fastighetsskötsel, it-tjänster såsom webdesign, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Ulf Peter Persson Scutus Protection AB Ulvvik 285, ÄLANDSBRO Reg datum: 2012-11-15 Bolaget ska bedriva auktoriserad bevakningstjänster. Styrelseledamöter: Fritz Magnus Pettersson, Olov Mattias Johansson, Christian Fredrik Hammarström Carina’s Alltjänst AB Institutsgatan 16 C, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-10-15 Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom transport, logistik, administration och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Carina Anneli Norberg OJ Härnösand Bygg AB Vitbergsgatan 24, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-10-15 Bolaget skall utföra byggtjänster och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Karl Oscar Axel Johansson lotta&malin AB Norra Kyrkogatan 15, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-11-07 Biståndsbedömd hemtjänst, omvårdnad och service, enligt socialtjänstlagen och lagen om 18

www.naringsliv.to

Terminalvägen 12, 861 36 TIMRÅ Tel: 060 53 71 70

Fortsättning på sidan 22 valfrihet. Hushållsnära tjänster såsom städning, flyttstädning, fönsterputsning, ledsagning, inköp, tvätt, social samvaro, husvakt, snöskottning och gräsklippning. Styrelseledamöter: Malin Birgitta Åberg, Lotta Prytz Peter Byström Förvaltning AB Kaptensgatan 3, HÄRNÖSAND Reg datum: 2012-10-31 Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, driva försäljning av bildelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Hans Olof Peter Byström

SUNDSVALL Agene Hair AB Norra Järnvägsgatan 16, SUNDSVALL Reg datum: 2012-11-15 Bolagets verksamhet ska vara att ägna sig åt hårvård, styling, fotouppdrag och övrig konstnärlig verksamhet. Styrelseledamot: Eva Helena Meseret Nilsson Katrinas Bilfirma AB Finstavägen 26, SUNDSBRUK Reg datum: 2012-11-15 Reparation samt köp och försäljning av personbilar. Styrelseledamot: Rihab Meteab Mahal Al-Ameri Skylt & Sportpriser i Sundsvall AB Rådhusgatan 39, SUNDSVALL Reg datum: 2012-10-16 Bolaget skall bedriva tillverkning, förädling och försäljning av sportpriser samt skyltar, bolaget skall även bedriva försäljning av profilmaterial, vidare skall bolaget äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper och aktier samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Robert Ingvar Backlund

Accidens-Stefan AB Box 291, SUNDSVALL Reg datum: 2012-11-07 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklambyrå, strategi, PR och kommunikation inom reklambranschen och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Carl Stefan Buhlér ALL4U Nordic International Trading AB Grönborgsgatan 18, SUNDSVALL Reg datum: 2012-11-07 Aktiebolaget ska bedriva import och export av kläder, leksaker och mat. Styrelseledamöter: Luyuan Zou, Zhu Hong, Yicheng Li, Lars Magnus Lind, Xinyu Ma, Fang Xiao, Chenguang Zhu Do-Do Ekonomi AB Ekorrstigen 6, SUNDSVALL Reg datum: 2012-11-07 Företaget ska bedriva redovisnings-, skatte-, deklarations- och övrigt förekommande ekonomiska och finansiella tjänster inklusive rådgivning. Företaget ska också bedriva handel med värdepapper. Styrelseledamot: Anna Christina Sandström EVAS SPA AB Köpmangatan 22, SUNDSVALL Reg datum: 2012-10-11 Bolaget ska bedriva spa-verksamhet samt uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Eva Christina Bergström Flexibel Assistans MO AB Bergsgatan 30 B, SUNDSVALL Reg datum: 2012-11-09 Aktiebolaget ska bedriva omsorg och service till funktionshindrade samt idka därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Sven Tore Mikael Olsson

IMEK Sweden AB Snickaregatan 21, SUNDSVALL Reg datum: 2011-12-22 Bolaget ska bedriva försäljning och montage av solfilms- och folieprodukter, ventilationsinstallationer, konsultationer och utbildning inom grafiska branschen samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Johan Olof Jörgen Strömberg Kåre Nordlander Holding AB Plutonsvägen 5, SUNDSVALL Reg datum: 2012-09-14 Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Olov Kåre Nordlander North62 AB Sallyhillsvägen 45, SUNDSVALL Reg datum: 2012-11-06 Försäljning av IT-tjänster och IT-produkter till företag, myndigheter och privatpersoner samt handel med värdepapper. Styrelseledamöter: Kent Herbert Edlund, Lilly Annica Edlund Veterinärkliniken i Sundsvall AB Gesällvägen 9, SUNDSVALL Reg datum: 2012-09-11 Bolaget ska bedriva veterinärverksamhet och försäljning av produkter inom ovanstående samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lena Carolina Åhman VPR se 1001 AB Box 1030, SUNDSVALL Reg datum: 2012-11-04 Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Karl Johan Stefan Bratteberg, Therese Anna Maria Bratteberg


gästKrönika: Framgångsrik kommunikation

Framgång handlar om kroppskontroll

Anna-Karin Johanssons driver företaget Progres Partner i Sundsvall och vill, med glimten i ögat, göra jämställdhet begripligt och användbart.

Av: Anna-Karin Johansson / anna-karin@progresspartner.net

E

ffektiv kommunikation

handlar om kroppskontroll. Så är det. Hur du än vrider och vänder på formuleringarna, så handlar det inte så mycket om vad du säger – som hur du säger det. I detta hur ligger nyckeln till kommunikationens pärleport. Det är avgörande för om kommunikationen når sitt syfte, blir framgångsrik och fruktbar – eller ett haveri. Chefer håller sin personal som gisslan vid möten genom att dra över tiden eller har så dåligt förberedda möten att man måste hålla ytterligare ett för att ta hand om det första. Exemplen är många. Det spelar ingen roll om rösterna kommer från en personalgrupp på ett äldreboende eller ett team på ett teknikföretag, så manglas liknande erfarenheter fram. Eller varför inte DBP – death by powerpoint? Ni trodde kanske inte att DBP-anhängare fanns kvar? Sorry. I sin omedvetenhet vill de till och med glänsa hur många bilder per minut de lyckas bläddra genom under en presentation. Att sedan alla lämnar rummet mer sömniga än upplysta lämnas därhän. Tillbaka till hur. Forskningen är inte entydig, men visar att den icke-verbala kommunikationen utgör 60-90

”Effektiv ” och framgångsrik kommunikation handlar om kroppskontroll, att koordinera och synkronisera sina icke-verbala uttryck.”

Tråka inte ut dina kollegor eller anställda med ostruturerade eller långrandiga möten.

procent: röstläge, tempo, pauser, gester, hållning och mimik. Effektiv och framgångsrik kommunikation handlar om kroppskontroll, att koordinera och synkronisera sina icke-verbala uttryck. Om inte din hållning, dina gester, ditt tonfall går i linje med det du säger, så blir budskapet mer eller mindre kört. Kroppen talar sitt språk och det vinner över orden. De som lyssnar blundar med öronen. Ingen föds till en fullfjädrad kommunikatör, men alla kan utvecklas och bli bättre. Du kan träna på att synkronisera dina icke-verbala uttryck

med de verbala. Ett träningstips för dig som vill hålla effektiva och framgångsrika möten: deltagarna söker alltid din blick. Låt därför blick och armrörelser följas åt. Låt säga att du har ett viktigt budskap på en whiteboard. Förstärk budskapet genom att vända din kropp, dina armrörelser, gester och din blick ditåt och koordinera med ditt tal. Både du och dina åhörare har nu samma riktning och en gemensam bild av det viktiga. Frågetecken rätas ut och motar korridorsnack. Med tydligare och effektivare kommunikation skapar du framgång. Både för dig själv och andra.

Ledarskap, kommunikation och personlig utveckling för ledare Human Dignity Practitioner. Vi får ständigt högsta betyg! Två öppna kurser per år 24-27 januari samt 14-17 februari 2013 5-8 samt 26-29 september 2013

Annika Sundbom Åström Ledarutvecklare Grupputvecklare

Tfn: 070-653 21 49 | www.humandignity.se 19


Frölén kross ab härnösand

www.momsfinans.se

Checq Bokföring

© 2008 KPMG AB, Sweden.

LAGERTRUCKAR

an

k Vi k

c Tru

Sundsvall/Timrå

God Jul

& Gott Nytt År!

!

ten

lis

cia

pe

ks

önskar vi på...

Bokföring för nybörjare KPMG i Sundsvall erbjuder en grundläggande kurs i bokföring. Efter genomgången utbildning skall kursdeltagaren erhållit kunskaper för att komma igång med bokföringen i ett mindre företag. 20 – 21 november 2008. Kursen omfattar 2 dagar, 9.00 –16.00. KPMGs kontor, Nya Hamngatan 12, Sundsvall. Kursavgift 4000:- exkl moms. För mer information om kursen, gå in på www.kpmg.se/sundsvall eller ring Anna Sundholm 060-64 50 23. Anmälan senast den 27/10 till sundsvall@kpmg.se eller tel 060-64 50 00.

20 ckservice AB

Hur används Din skog Genom oss levereras kvalitetsprodukter till Europa Afrika Asien USA

MOBILKRANAR BOMLIFTAR SAXLIFTAR

Arbetsledarvägen 5, 857 53 Sundsvall 060-52 53 15 • 070-319 06 55 www.havator.com borje.oberg@havator.com


Henrik Stridh driver ett elinstallationsföretag i Sundsvall.

Elföretagare tog fri miljöanalys Kan ditt företag bli lönsammare genom en tydligare miljöprofil? I Sundsvall och Timrå finns chansen att få en kostnadsfri analys. – Det väckte en hel del nya tankar, säger Henrik Stridh, som nappade på erbjudandet.

A

tt tänka på miljön är inte bara en ”god gärning”. Det kan också innebära bättre business. Genom projektet SAMT vill kommunerna i Sundsvall och Timrå få fler företagare att upptäcka fördelarna med att tänka på miljön, men även ta sociala hänsyn av olika slag. En del i satsningen är att låta företagare få en kostnadsfri genomgång. NÄRINGSLIV var med när Henrik Stridh, som driver elinstallationsfirman AHS Elmontage i Sundsvall, fick ett snack med miljökonsulten Andreas Skoglund. Varför startade du eget? Vad

www.malmstromsreklam.se

vill du med ditt företag? Hur ser det ut om fem år? Efter en radda allmänna frågor kom Andreas Skoglund in på de mer specifika miljöbitarna. Mycket fokus riktades på Henriks möjligheter att öka konkurrenskraften genom att erbjuda mer miljövänlig belysning. – Många kunder ställer frågor

om led-lampor och annat som minskar energiförbrukningen även prisskillnaden är fortfarande rätt stor. Jag skulle också behöva gå mer utbildningar men det är svårt att få tid. Vi är bara två personer i företaget. En möjlig väg, enligt Andreas Skoglund, är att införa differentierade priser och ta mer betalt för specialiserade arbeten. Därmed ökar lönsamheten. – På så sätt skulle du få möjlighet att gå kurser, men också att jobba mer långsiktigt. Då kan du uppnå ditt mål om att ha fyra anställda om några år. Efter genomgången berättade Henrik Stridh att han fått flera aha-upplevelser. – Inte minst kring frågan om min prissättning. Jag funderar också på att skaffa miljöcertifiering, säger Henrik Stridh. Hans förhoppning är att få delta i det program som SAMT-projektet drar igång nu i december. Text och foto: Olof Axelsson 21


Krönika: Träning

Chockera dina vänner genom att smyga dig i form Av: John Pasanen/ strongman.pasanen@gmail.com

S

nart är det vår! Tappa inte modet nu när vintern lagt sig över länet och kvävt allt med sin gråa matta av slask och is. Räddningen ligger i att älska denna kristall av fruset vatten. Varför inte prova någon ny vintersport? Eller chockera dina vänner genom att smyga dig i form – om du föredrar att betrakta eländet inifrån? Det är nu du har världens läge att belöna dig med din drömform till våren. Vintertid innebär ofta att vi blir mer stillasittande. Därmed ökar också stelheten i kroppen och framför allt stelheten i baksida lår och rumpa. Statisk stretching (töjning där du håller ett ytterläge för att förlänga en muskel) är inte lösningen och det vet du nog om. Lösningen är i de flesta fall i stället dynamisk träning.

”Att ” börja dra i huvudet och stretcha nacken i olika riktningar brukar inte fungera.”

känns det ganska meningslöst att lägga mycket tid på statisk stretching. Mitt råd är att du bildar dig en egen uppfattning och läser på om nya studier om du känner dig nyfiken (läs mer om vad jag skriver om stretching på www.naringsliv.to). Känner du dig stel handlar det oftast om inaktiva muskler och då kan du snabbt göra några enkla dynamiska stretchövningar, när du suttit och stirrat i bildskärmen en halv förmiddag. Minst en gång i timmen kan du sträcka dig upp mot taket med armarna och sedan ner mot golvet. Upprepa några gånger, men var lite försiktig när du reser dig så du inte får yrsel. Vagga kroppen i sidled med armarna utåt, stanna till i mitten och för armarna

Det finns mycket debatt kring

stretchingens vara eller icke vara. Visst kan den fylla ett syfte om en skada redan finns där, eller om det handlar om att behöva en extrem rörlighet i någon specifik idrott. Men jag stöter oftare på motionärer som har en dålig muskelkontroll och därmed är överrörliga i knän armar och rygg, och då

JO BB

?

ÖP PET

Om du stelnar till i nacken, se över hur du sitter och vilken typ av stol du använder. Ett snabbt sätt att lätta spänningen i nacken är att dra in hakan mot halsen utan att tippa fram pannan, håll någon sekund och upprepa mjukt. Det kan du göra flera gånger i timmen. Att börja dra i huvudet och stretcha nacken i olika riktningar brukar inte fungera då orsaken till spänningen i nacken oftast är just att du just suttit och stretchat nacken i timmar genom att sitta med kutad rygg. Försök hitta en rak hållning. Vill du ösa på mer på kontoret så hänvisar jag till min krönika i nr 2 2012, som finns på www.naringsliv.to

God jul och gott nytt år!

PS.

Fortsätt kämpa och ge dig själv världens bästa julklapp: en god hälsa. DS.

nya företag i länet

Din Start i Sverige AB Kyrkogatan 10, SUNDSVALL Reg datum: 2012-10-31 Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet såsom etableringslots och jobbcoach inom integrationsfrågor samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Elena Vladimirova Stoelwinder Malms Rör i Sundsvall AB Båtsmansvägen 29, SUNDSVALL Reg datum: 2012-10-29 Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva installations,- service- och konsultverksamhet inom VVS och bygg samt även idka därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Carl Stefan Malm

22

bakåt och utåt. Försök brösta upp dig så mycket du kan, upprepa några gånger. Gör sedan 15 lätta snabba knäböj med bröstkorgen högt och hakan uppåt.

Wisly AB Barkbåtsvägen 7, ALNÖ Reg datum: 2012-11-08 Aktiebolaget ska bedriva utveckling och drift av IT-system, konsultverksamhet inom IT samt utbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jens Jonsson

TIMRÅ NORTH COAST FLEET SERVICE AB Aspenvägen 10, BERGEFORSEN Reg datum: 2012-11-06 Föremåler för bolagets verksamhet är service och kringtjänster vid fartygsanlöp samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Hans Magnus Fredrik Hansell

Moxén Östlund AB Ringstavägen 49, SÖRÅKER Reg datum: 2012-11-15 Föremålet för bolagets verksamhet är produktion och försäljning av byggmaterial, byggverksamhet, måleri, plattsättning, snickeri, markberedning inom anläggning samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Joakim Anders Kenneth Moxén, Johan Martin Emanuel Östlund

JFL Holding AB Ängsvägen 14, LJUNGAVERK Reg datum: 2012-09-10 Bolaget skall äga och förvalta aktier, finansiella instrument, värdepapper och övrig lös och fast egendom samt utföra tjänster inom företagsledning, ekonomi, försäljning och övrig administration samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Carl Fredrik Herlitz, Lars Folke Bohman, Jan-Olof Strömberg

ÅNGE

Permascand Holding AB Box 42, LJUNGAVERK Reg datum: 2012-10-11 Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Bo Gunnar Olofsson, Carl Fredrik Herlitz, Carina Susanne Olofsson

Lundbo Sweden AB Fränstavägen 312, FRÄNSTA Reg datum: 2012-10-12 Bolaget ska bedriva bageriverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Roger Neiström


Nytt från EU

Behöver du hjälp med...

Försäkringar Vi är försäkringsförmedlare och ger dig och ditt företag den bästa försäkringslösningen

0660- 835 65

Slamsugning

Journr: 060-132750 www.corvara.se

Boka din plats här. Christer Johansson 070-614 54 56

Anita Norberg Pajari 076-314 20 03 Fortsättning på sidan 25 SOLLEFTEÅ Cleen Sound Design AB Järnvägsgatan 12, SOLLEFTEÅ Reg datum: 2012-11-05 Bolagets verksamhet ska vara att bedriva ljus och musikproduktion för reklam och media, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jim Daniel Persson Laxvik Måleri & Terapi AB Ramneå 152, EDSELE Reg datum: 2012-11-13 Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra målertjänster, utbildning inom personlig utveckling, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jan Thomas Laxvik

De senaste EU-nyheterna från Mid Sweden European Office. www.midsweden.se Regionens representanter i Bryssel: Marlene Deogan, Kerstin Brandelius Johansson och Linn Tomasdotter.

Regionen måste bli bättre på innovationer EU- kommissionen har jämfört utbildning, patentansökningar och investeringar i forskning och utveckling (FoU) i 190 regioner. Resultaten visar att Västernorrland och Jämtland platsar i den nästa bästa gruppen ”innovationsföljare”. Det är dock en bit kvar till ”innovationsledare” – som fem av åtta svenska regioner är. – Vi ligger en bra bit efter våra nordliga grannlän och Tröndelag i väst, konstaterar Linn Tomasdotter på Mid Sweden European Office. Dick Jansson, vd för Handelskammaren Mittsverige, önskar att fler mindre företag såg potentialen i forskningsresultat från universitetet. – En bra början är att kraftigt öka studentsamverkan mellan företagen och universitetet, säger han.

Handelskammaren efterlyser bättre samverkan mellan företagen och Mittuniversitetet.

Enligt EU-kommissionen är vår region mycket dålig på FoUsatsningar inom offentlig sektor. Något som Christer Fröjd, vice rektor på Mittuniversitetet, förklarar med brist på pengar. – För forskning i samverkan med näringslivet finns flera

finansiärer. Men offentlig sektor måste ta medel från verksamheten. EU:s strukturfonder skulle kunna hjälpa om man såg innovation i offentlig sektor som ett medel för regional tillväxt och inte bara fokuserade på näringslivet.

Ta chansen att påverka EU Har du åsikter om e-lösningar vid upphandlingar? Då är det dags att tycka till innan EU-kommissionen presenterar sina förslag till ny lagstiftning 2013. Nästa år tas också ett antal initiativ för att sänka företagens kostnader inom moms och fakturering.

Visste du att ... den 23 januari 2013 är dagen då man i Bryssel diskuterar smarta energilösningar och möjligheter för företag att söka projektfinansiering.

Ett fördjupat arbete för att lösa finansieringsproblem finns också på agendan. Vill du ha fakta om förslagen och göra din röst hörd? Se www.midsweden.se

Brysselcitatet:

””Detta är ett av de bästa exemplen på arbete inom turism, friluftsliv och sport som jag sett.”

Stefan Zotti, en av EU-kommissionären Johannes Hahns närmaste medarbetare, vid en presentation av jämtländska satsningen Peak Innovation i november 2012.

23


notiser: Bygg, fastigheter & lokaler

Hockeyälskande fastighetskung prisad i Ånge I mitten av november utsågs Torbjörn

Pettersson, Motope Fastighets AB, till Årets manliga entreprenör i Ånge. Sedan starten 1995 har han byggt upp ett stabilt och lönsamt bolag. – Jag sköter allt från renoveringar till bokföring själv. Då får man bra marginaler, konstaterar han. I motiveringen till priset nämns också hans engagemang inom idrotten. Torbjörn Petterson är ordför-

FOTO: Elisabeth Jämtner Edh

ande för den lokala ishockeyklubben som tillsammans med fotbollsklubben tagit fram ett boende med 148 bäddar. – Vi har ställt i ordning två våningar i en av kommunens fastigheter vid ishallen. Ungarna som kommer hit på cup slipper sova på golvet i någon gymnastiksal. Det gör att intresset för att besöka Ånge har ökat vilket ju är bra för hela kommunen.

”Ungarna ” som kommer hit på cup slipper sova på golvet i någon gymnastiksal. Det gör att intresset för att besöka Ånge har ökat.”

OLof axelsson

ANNONS

Allt i branschen!

073-399 67 57 info@edmaleri.se

www.edmaleri.se

AFFÄRS/HYRES/INDUSTRI Skall du sälja, köpa eller värdera en fastighet? Kontakta Carl-Fredrik Björkbom, tel: 070-624 16 51

Kommersiella fastigheter

Vi har gjort det lite enklare att driva företag. Testa vårt bank- och försäkringspaket: lfy.se/minfirma Bank- och försäkringspaketet som växer med ditt företag.

24

Bank- och försäkringspaketet som växer med ditt företag.


JO BB

?

ÖP PET

nya företag i länet

Santosha AB Terrsjö 236, RAMSELE Reg datum: 2012-11-14 Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, affärsengelska (undervisning, översättning, skrivande), kommunikation och ledarskapsutbildning. Styrelseledamöter: Erik Gustav Engström, Lisa Michelle Cockette, Bo Gustav Göran Engström

ÖRNSKÖLDSVIK

Lilla hotellet i Björna AB Villagatan 6, BJÖRNA Reg datum: 2012-08-29 hotell Bolagets verksamhet är att bedriva , och konferenser, mat och dryck, måleri d försäljning av barnkläder, samt därme ot: förenlig verksamhet. Styrelseledam Kurt Roland Öberg.

hallå där ...

... Lisa Falk som den 29 augusti registrerade Lilla hotellet i Björna AB tillsammans med Roland Öberg.

Vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag är 38 år, född i Idbyn, Arnäs och bor sedan åtta år i Björna. Vi är en stor familj, min man Stefan och jag har fem barn och väntar det sjätte. Jag har arbetat som undersköterska och mentalvårdare i Örnsköldsvik. Nu har jag en heltidstjänst här på hotellet men är mammaledig. Varför startade du eget?

Ablara Utbildning AB Fabriksgatan 21 B, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-10-29 Bolaget ska bedriva utbildning och utbildningskonsultation samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Lars Johan Jakobsson, Sara Maria Rudälv Bodrato AB Vikingagatan 19, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-11-13 Företaget ska bedriva import, partihandel samt detaljhandel av dagligvaror. Styrelseledamöter: Jennie Magdalena Berglund, Pär Andreas Berglund, Peter Östman Den Gode Kocken i Örnsköldsvik AB Skolgatan 4, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-11-13 Föremålet för bolagets verksamhet är restaurang- och pubverksamhet, catering och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Alf Thomas Strömstedt, Sara Anna Marie Strömstedt

– Stefan har haft en målerifirma i några år som jag varit delaktig i. När det gäller hotellet fick vi en förfrågan från ägarna om att arrendera det. Stefan och jag behövde och ville ha något mer att syssla med, även tillsammans med barnen. Den första oktober tog vi över. Vad erbjuder du för produkter och tjänster?

– Det är hotellverksamhet med sex dubbelrum och två enkelrum. Fredagar, lördagar och söndagar serverar vi pizza. Jag syr och säljer också barnkläder

KE Fjärr i Bredbyn AB Myckelgensjö 314, BREDBYN Reg datum: 2012-10-03 Bolaget skall bedriva vägtransporter med huvudsak styckegods samt annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Kerstin Elisabeth Holmström LODUM AB Snickaregatan 2, DOMSJÖ Reg datum: 2012-10-04 Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, kioskförsäljning och försäljning av fastfoodprodukter till dagligvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lars Algot Mathias Jonsson Automek Ö-vik AB Sjögatan 11, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-10-19 Bolaget skall bedriva reparationer av motorfordon och handel med fordon och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Johan Glenn Dennis Elfving Mellansels Folkhögskola AB Tingshusgatan 8, MELLANSEL Reg datum: 2012-11-07 Bolaget ska bedriva kurs och konferensverksamhet där matservering och logi även kan ingå samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva utveckling och försäljning av dataprogram och kursmaterial inom främst musik- och körverksamhet. Styrelseledamöter: Lars Axel Christer Åkesson, Lena Elisabet Bagge Lindström, Curt Assar Eriksson, Thord Gunnar Karlsson, Björn Bo Hjalmar Leidelöf, Johan Thomas Lindström, Carin Birgitta Sedin

Vilka är kunderna?

– Mest folk som arbetar tillfälligt här på orten men också de som kommer resande. Hur kommer verksamheten att utvecklas?

– Det är inga fler verksamma i företaget utom jag, Stefan och barnen. Vi får ta ett år först och se hur det går. Till sommaren ordnar vi kanske mer evenemang

som grillaftnar. Vi vill också få igång konferensverksamhet. Vilka är dina starka och svaga sidor som företagare?

– Jag får säga att jag är ganska tjurig och har dessutom lite svårt att sitta still. Men det är svårt att säga om det är positivt eller negativt. Anders Hammarberg

Du hittar alla nya företag på www.naringsliv.to Norbergbolagen i Sverige AB Jakträttsvägen 32, DOMSJÖ Reg datum: 2012-11-09 Föremålet för bolagets verksamhet är service och handel med fritidsprodukter, spabad för inomoch utomhusbruk och därmed förenlig verksamhet. Företaget skall också bedriva konsultation, försäljning och produktion inom internetmedia, foto och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Sven Peter Norberg Norrscen AB Järnvägsgatan 8, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-11-07 Aktiebolaget ska bedriva uthyrning och koordinering av teknikutrustning och personal samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: John Fredric Vedin, Rolf Henrik Hoffman Stixon AB Skagshamn 135, ARNÄSVALL Reg datum: 2012-11-07 Företaget erbjuder konsulttjänster inom: verksamhetsutveckling, affärsutveckling, management, utbildning, systemarbete, koncept, design, strategiarbete, PR, reklam (bild, musik, multimedia webb). Styrelseledamot: Alf Otto Marcus Stigsson

Örnsköldsviks Strand City Hotel AB Nygatan 2, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-09-28 Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, samt förvalta fast och lös egendom. Styrelseledamot: Maj Ann-Christin Dahlqvist Öviks Last & Logistik AB Radhusvägen 8 D, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-10-04 Bolagets verksamhet består av hantering, logistik och lastning av betongprodukter, uthyrning av entreprenadmaskiner och arbetskraft. Transport av betongprodukter och styckegods. Byggnadsverksamhet och uthyrning av personal inom bygg- och industribranschen. Bolaget ska även bedriva verksamhet med försäljning av släpvagnar, biltillbehör och foder till djurägare samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Ulf Gustav Häggström, Anders Martin Sjögren Fully Sweden AB Kallkällvägen 6 lgh 1001, DOMSJÖ Reg datum: 2012-10-31 Företaget ska bedriva handel med hårvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Lars Stefan Öberg, Andreas Per Niklas Hörnell

Falck Ekonomipartner i Örnsköldsvik AB Murkelvägen 4, MOLIDEN Reg datum: 2012-10-29 Företaget ska bedriva konsultationer inom företagande, löpande redovisning och bokföring. Upprättande av bokslut och deklarationer, förvalta fast och lös egendom samt därmed förening verksamhet. Styrelseledamot: Maria Amanda Falck Victorious Ställning AB Humlegårdsvägen 26, DOMSJÖ Reg datum: 2012-10-29 Aktiebolaget ska bedriva tjänster med och uthyrning av byggnadsställningar samt övriga tjänster inom byggnadsbranschen. Styrelseledamöter: Björn Gunnar Lewander, Lars Kent Lewander BRICK Since 2012 SWEDEN AB Storgatan 24 B, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2012-09-14 Bolaget ska bedriva konsultationer inom bolagsoch fastighetsområdet, försäljning av byggvaror och heminredning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Ulf Johnny Flodman, Sandra Linnea Gustafsson

25


Event, konferens & kickoff

Hockeybastu ocH curling på gärde

lämpligt från 10 personer och uppåt. curlingen tar ca två timmar.

I kombInatIon med vår Hockeybastu kan du spela curlIng med dIna kunder eller kollegor. passar det Inte med en lIvematcH så sänder vI även all övrIg Idrott på vår storbIldsskärm I Hockeybastun.

Ring Roger Magnusson på Sundsvall Hockey för vidare dialog, 070-310 29 01

INTE BARA EN HOCKEYARENA UTAN EN

UTMÄRKT MÖTESPLATS FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER.

Arenan med dess faciliteter och unika läge har blivit mer attraktivt för allt från det lilla mötet till mässor. Våra moderna konferenslokaler och vår populära Företagshockey i kombination med vår goda mat gör att just ditt arrangemang blir något utöver det vanliga.

KONTAKTA OSS FÖR PRISER OCH INFORMATION. Konferens • Hotell Restaurang Torpshammars Herrgård Tel: 0691-205 80 info@torpshammar.com torpshammar.com

restaurang@modohockey.se 0660-759 00

www.fjallravencenter.se

Grupp & Konferens

Företag, förening eller kompisgäng? Kontakta mig så hjälper jag dig anordna din nästa grupp- och konferensresa!

Vi är konferenskraftiga Ulrica

Storgatan 11, Sundsvall Gesällvägen 1, Birsta City 060-52 53 00 www.resia.se

...när ni är trötta på att leta ett prisvärt ställe att konferera eller bo? www.sidsjohotell.se • 060-125 125

Baker Tilly Asplunds nu i Kramfors! Baker Tilly är en annorlunda och roligare revisionsbyrå i en bransch under snabb förändring. Vi tror att våra kunder vill ha en revisor som brinner för företagande. En revisor som är trygg, enkel, positiv, ser möjligheter och pratar så att folk förstår. Baker Tilly, Sveriges gladaste revisionsbyrå, växer nu snabbt i Sverige - och vi förstår varför. Kramfors 0612-650 550 Sollefteå 0620-57050 Ramsele 0623-10970

26


Krönika: Ägarskiften

Sätt dig i förarsätet och bli en vinnare efter krisen Av: Mats Öberg / mats.oberg@se.pwc.com

H

ur agerar man som ägare

och företagsledare nu när varselvågen sköljer över landet? Oavsett utgångsläge är det alltid bättre att agera och vara proaktiv än att låta sig styras av omvärlden. Genom att sätta sig i förarsätet skapas goda förutsättningar till en starkare position efter krisen. Här är två vägar beroende på vilken situation bolaget befinner sig i.

1. Väx genom förvärv Sämre tider är ett bra tillfälle till att ta marknadsandelar i den egna branschen genom förvärv. Det gamla talesättet ”i sämre tider görs de bästa affärerna” gäller än. När konjunkturen vänder har bolaget en stark position på marknaden. I lågkonjunktur är priset på bolag generellt sett lägre men som alltid, och kanske i synnerhet i sämre tider, gäller det att genomföra en seriös analys och värdering av det bolag man vill köpa. Ett företagsförvärv är en investering och precis som för övriga investeringar ska köpet föregås av en grundlig investeringskalkyl. I slutändan är prislappen på bolaget beroende av den intjäning och därmed avkastning som det genererar för ägarna.

”Ständiga ” förbättringar bör alla bolag ägna sig åt, oavsett konjunktur. Fokus på rätt typ av åtgärder ökar dessutom bolagets värde den dag bolaget ska säljas.”

ka maskiner”

skiner används när det städas tiker, restauranger, bilhallar, n, lager, idrottsanläggningar, sjukhus etc.

onny Westin för mo: 070-681 06 06

Lågkonjunktur och finansiella kriser kan innebära en viss utmaning när det gäller finansieringen.Se därför till att stilla externa finansiärers oro genom att presentera genomarbetade planer och kalkyler.

2. Angrip problemet – inte symptomen När konjunkturen viker finns risk att lönsamhet och resultat faller snabbt och bolaget kan få stora problem. Anledningen är oftast en kombination av felaktig kapitalstruktur (för hög skuldsättning) och låg intjäningsförmåga. Det kan i vissa fall bli tal om rekonstruktiva åtgärder. Tyvärr så tolkas detta oftast som behov av finansiella åtgärder – en vanlig åtgärd är att kontakta finansiärer och leverantörer och anhålla om anstånd med betalningar och amorte-

ringar. I ett senare skede kanske även nedskrivningar av värden i balansräkningen, nyemissioner eller liknande. Rekonstruktiva åtgärder fokuserar alltså på symptomen. Men sanningen är att ett strukturerat och ihärdigt arbete med att förbättra lönsamheten är den enda vägen till långsiktig och hållbar förbättring. Mitt råd är därför att i god tid gen-

omföra operationella strukturförändringar. Ständiga förbättringar bör alla bolag ägna sig åt, oavsett konjunktur. Fokus på rätt typ av åtgärder ökar dessutom bolagets värde den dag bolaget ska säljas. Kartlägg nuläget: var finns problemen? Vad är orsak och verkan? Angrip inte symtomen utan fokusera på roten till problemet. Analysen kan ofta vara svår att göra själv, ta extern hjälp, även med genomförandet. Varaktiga konkurrensfördelar uppnås genom kostnadsledarskap eller differentiering. Fokusera på det bolaget är bra på, exempelvis hög kvalitet, leveranssäkerhet, kundrelationer. Jämför bolagets operationella nyckeltal med de bästa i branschen och upprätta en konkret åtgärdsplan.

Digitala reklamskärmar på 19 ställen i Sundsvall och Östersund!

Våra maskiner används när det städas inom butiker, idrottsanläggningar, restauranger, billhallar, industrin, lager, skolor, sjukhus etc. Ring Conny Westin för en demo: 070-681 06 06

BÅTHUSET I SUNDSVALL KVISSLEBY 060-560330

Välkommen Erik, och våra nya kunder!

2013 ÅRS SKOTRAR FRÅN ARCTIC CAT REPRESENTERAR MER ÄN

ETT HALVT SEKEL AV PRODUKTUTVECKLING, TESTANDE, RACING OCH OAVBRUTEN KÖRNING. MASKINERNA ÄR LÄTTA, SNYGGA, HÅLLBARA, PRECISA OCH SNABBA. GÖR SOM VÄRLDSMÄSTAREN TUCKERFRÅN HIBBERT – KÖR ARCTIC CAT! 2013 ÅRS SKOTRAR ARCTIC CAT REPRESENTERAR MER ÄN

ETT HALVT SEKEL AV PRODUKTUTVECKLING, TESTANDE, RACING OCH OAVBRUTEN KÖRNING. MASKINERNA ÄR LÄTTA, SNYGGA, HÅLLBARA, PRECISA OCH SNABBA. GÖR SOM VÄRLDSMÄSTAREN TUCKER HIBBERT – KÖR ARCTIC CAT!

Tel: 060-12 91 00 • www.johans.se

Sundsvall: 060-129100 Örnsköldsvik: 0660-12910 Östersund: 063-131480 www.johans.se

www.arcticcat.se

www.eyechannel.se

Erik Filén: 073-812 78 21

27


Lars Holmberg 0612-139 00, lars.h@ltck.se

Terese Nordquist 060-16 35 73, terese.nordquist@almi.se

Anders Karlsson 063-57 11 11, anders.karlsson@almi.se

Läge fÜr affärer TeknikfÜrfrügningar

Teknikerbjudanden

Effektiv lagring av tillvaratagen solenergi

Bioraffinering av algbaserad biomassa

HÜgfekvenssvets fÜr lättviktsmaterial

Distributionskanaler fĂśr rehabiliteringsutrustning

Ett tyskt fÜretag som tillverkar och installerar solvärmesystem sÜker efter ett effektivt sätt att lagra den solenergi som tillvaratas. FÜretaget sÜker ett innovativt system fÜr mekanisk lagring av elektrisk energi. FÜretaget sÜker joint venture, licensiering och gärna gemensam marknadsfÜring. Ref: 12 DE 18A5 3PZT

Ett holländskt fÜretag sÜker teknologi fÜr bioraffinering av biomassa frün alger. FÜretaget sÜker olika tekniker fÜr raffinering av alger fÜr utvinning av olika slutprodukter. FÜretaget Ünskar licensavtal och tekniskt samarbete. Ref: 12 NL 60FI 3PR8

Ett tyskt universitet har utvecklat en hÜgfrekvenssvets fÜr lättviktsmaterial som aluminium, magnesium och titanlegeringar. Den kan även sammanfoga kolfiber- och glasfibermateriel. Universitetet erbjuder kommersiella avtal, tekniskt samarbete med industriell partner. Ref: 12 DE 1593 3PUW

Ett polskt fÜretag som tillverkar rehabiliteringsutrustning sÜker partners och üterfÜrsäljare med goda distributionskanaler fÜr sina produkter. FÜretaget har specialiserat sig pü behovsanpassade rullstolar och erbjuder marknadsfÜring, finansiering och tekniskt stÜd. Ref: 20110321016

I Västernorrland samordnas arbetet av Almi FÜretagspartner och Länstekniskt Centrum i Kramfors, LTCK. Nätverket erbjuder innovativa lÜsningar pü tekniska eller administrativa problem och visar pü mÜjligheter till framtida affärsrelationer. Vi kan även

fĂśrmedla innovationer och affärsmĂśjligheter frĂĽn dig till nya kontakter i Europa – nĂĽgra av dessa kan du se här ovan. FĂśretagskontakterna hanteras givetvis konfidentiellt tills samarbetsavtal eller sekretessavtal tecknats.

Opel Corsa 5d. NU frĂĽn ca

129 900 KR

OPEL CORSA

NU EXTRA MYCKET BIL FĂ–R PENGARNA. Färdigutrustad miljĂśbil.

ĂĽrs nybilsgaranti www.opel.se

9L ĂšUDU YnUHQ PHG HWW ULNWLJW EUD HUEMXGDQGH Sn WXIID 2SHO &RUVD 9nU NDPSDQMYHUVLRQ DY PLOM|ELOHQ &RUVD (QMR\ G KDU HQ SLJJ KlVWDUV PRWRU RFK GHW PHVWD L XWUXVWQLQJVYlJ 6MlOYNODUW LQJnU lYHQ nUV Q\ELOV JDUDQWL VWMlUQLJ VlNHUKHW RFK W\VN NYDOLWHW 9lONRPPHQ LQ RFK SURYN|U

‡ .OLPDWDQOlJJQLQJ ‡ )DUWKnOODUH ‡ 3DUNHULQJVVHQVRUHU EDN ‡ $OXIlOJDU ‡ &' 03 VWHUHR RFK P\FNHW PHU

VĂ„LKOMMEN IN OCH PROVKĂ–R!

NORRA VÄGEN 8, SUNDSVALL • 060-16 75 00 • MÅN-FRE 7-18 LÖR 11-15

28

%UlQVOHI|UEUXNQLQJ EODQGDG N|UQLQJ O NP &2 J NP 0LOM|NODVV %LOHQ Sn ELOGHQ NDQ YDUD H[WUDXWUXVWDG nUV Q\ELOVJDUDQWL EHVWnU DY nULJW ELOOnQ nUV IDEULNV JDUDQWL nUV I|UOlQJG JDUDQWL 2EHJUlQVDG N|UVWUlFND JlOOHU GH WYn I|UVWD nUHQ DOWHUQDWLYW PLO Sn IHP nU


Affärsnyckeln

4

Kina.................. 800 Kroatien..............486 Lettland............. 473 Mexiko............... 400 Monaco............. 793 Moldavien.......... 348 Nederländerna.... 638 Norge................ 799 Polen................. 502 Portugal............. 562 Rumänien.......... 394 Ryssland............ 649

Saudiarabien...... 589 Schweiz............. 862 Slovakien............668 Spanien............. 476 Storbritannien..... 769 Sydafrika............ 353 Sydkorea.......... 1033 Tjeckien............. 740 Turkiet............... 569 Tyskland............ 575 USA.................. 704 Österrike............ 475

Traktamenten: inrikes 2012 Heldagstraktamente........... 220 kr Halvdagstraktamente......... 110 kr

Traktamente efter 3 mån..... 154 kr Schablon för natt................ 110 kr

Representation Extern och intern: 90 kronor + moms. Vin och sprit får ingå i beloppet och är avdragsgillt.

90

Oktober 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Bilersättning För bil i tjänsten, 18,50 kr/mil. Överskjutande belopp betraktas som löneförmån och belastas med skatt och sociala avgifter.

Allt inkl. moms

Kostförmån

Prisbasbelopp (SEK)

En föränderlig omvärld blir lättare att hantera med en trygg och stabil partner. En föränderlig omvärld blir lättare att Vi har lösningar utifrån förutsättningar hantera med en trygg ochdestabil partner. och behov som just ert företag har - med Vi har lösningarvid utifrån de förutsättningar rätt kompetens rätt tillfälle. och behov som just ert företag har - med Låt oss berätta mer om tillfälle. vad vi kan stå till rätt kompetens vid rätt tjänst med. Välkommen att kontakta oss! Låt oss berätta mer om vad vi kan stå till Stora Torget 7, tjänst med. Välkommen att kontakta oss!

kronor/mil

Julgåva:............................................. 450 kr Jubileumsgåva................................. 1 350 kr Minnesgåva................................... 10 000 kr

kronor + moms

120701.........................................1,50 120101............................................2,00 110701............................................2,00 110101............................................1,50 100701............................................0,50 100101............................................0,50 090701............................................0,50 090101............................................2,00

En trygg och stabil En trygg och stabil finansiell partner fi nansiell nära er partner nära er

18,50

Skattefria gåvor

Referensränta (%)

Nordea Bank ABNordea (publ) Bank AB (publ)

Normalbelopp per dag i SEK exklusive logi (urval)

Örnsköldsvik 0771-22 44 88 nordea.se

0,4

0 Förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

Traktamenten: utrikes 2012

Härnösand Limstagatan 5, Kramfors Stora Torget 7, Storgatan Härnösand47-49, Sollefteå Limstagatan 5, Storgatan Kramfors 12, Örnsköldsvik Storgatan 47-49, 0771-22 44 88 Sollefteå nordea.se Storgatan 12,

1

Mars 2012

December

2

Februari 2012

12

3

Januari 2012

Skattedeklarationen ska finnas hos Skatteverket senast datumet angivet till höger. Då ska också pengarna vara bokförda på Skatteverkets bankgiro.

Onsdag

December 2011

2012

Skatt och moms

Australien........... 706 Belgien.............. 415 Bulgarien........... 418 Danmark............ 628 Estland.............. 419 Finland.............. 599 Frankrike............ 793 Grekland............ 755 Island................ 487 Italien................ 730 Japan.............. 1128 Kanada.............. 911

%5

November 2011

Datum för inbetalning av

inflationstakten

(Skattepliktig schablon)

Helt fri kost................................................................. 200 kr Fri lunch....................................................................... 80 kr Fri frukost...................................................................... 40 kr

2012........................44 000 2011........................42 800 2010........................42 400

2009........................42 800 2008........................41 000 2007....................... 40 300

2 3 företagare läser affärsmagasinet av

i Västernorrland

Gör det möjligt

Näringsliv

Gör det möjligt

Källa: ”Näringslivsreflex 2012”, Marknadsreflex Härnösand, maj 2012. Undersökningen visar att 63 procent av företagarna i länet läser NÄRINGSLIV Västernorrland.

www.naringsliv.to 29


Krönika: Kommunikation

4

tips som gör dig till en bättre minglare

Av: Lars-Erik Marklund / lars-erik.marklund@mediegruppen.com

A

tt mingla blir allt viktigare för dig som företagare. Konsten att ta kontakt med nya människor, marknadsföra sig själv och bygga nätverk är viktiga ingredienser för att skapa affärer för alla företag. Det arrangeras allt fler näringslivsgalor, frukostmöten och andra företagsträffar i våra kommuner där mingel kan leda till nya affärer. Din position i arbetslivet och i sociala sammanhang bestäms till stor del av hur väl du kommunicerar med andra människor i olika situationer. Ju skickligare du är inom det här området, desto större trovärdighet bygger du kring dig själv och ditt företag. Precis som i allt annat du gör som företagare måste du ha en målsättning med ditt minglande. Vad är målet? Hur många nya kontakter vill jag knyta? Är det någon speciell person jag gärna vill komma i kontakt med? Sätt gärna ganska enkla mål med ditt minglande inför varje träff.

”Ta ” inte fler kontakter under ett mingel än vad du hinner följa upp. ”

Personligen brukar jag ha som mål att alltid försöka träffa minst en person på varje tillställning som är intresserad av ett uppföljande möte med mig. Det är alltid bättre att rikta in sig på att göra en sak riktigt bra än att satsa på att halvhjärtat sprida så många visit-

Ordning och reda ger

god kvalitet och ekonomi Vårt arbete handlar om att möta dina behov. Vår breda kompetens inom produktion- och byggledning ger dig ökad effektivitet med mätbar kontroll på kvalitet och ekonomi.

Läs mer om oss på www.maetcenter.se

30

kort som möjligt under en kväll. Det är kvalitén i dina möten, inte antalet utdelade visitkort som avgör hur framgångsrik du blir som minglare. När det gäller mingel är det viktigt att tänka på att du har väldigt ont om tid. Därför måste du kunna presentera dig själv och din verksamhet på ett kortfattat, konkret och intresseväckande sätt. På vilket sätt kan dina tjänster och produkter hjälpa personen du pratar med? Det kanske vanligaste misstag-

et som vi alla gör när vi träffar andra personer är att tala för mycket om oss själva. Vi är med andra ord dåliga på att lyssna, vilket den andra personen givetvis kommer att märka. Minst lika viktigt som att faktiskt lyssna är att klart och tydligt signalera att du är intresserad av vad den andra personen säger. Du bör också undvika att stå med armarna i kors då det lätt uppfattas som ett avståndstagande, vilket är den sista känslan du vill förmedla till någon som du kanske hoppas ska vilja göra affärer med dig i framtiden. Tänk på att kroppsspråket signalerar mycket mer än vad du tror. Ett mycket effektivt sätt att

få den andra personen att prata är att använda öppna frågor, som inte kan besvaras med ja eller nej. Du kommer mycket långt med de öppna frågorna: Vem? Vad? Varför? Hur? Ta inte fler kontakter under ett mingel än vad du hinner följa upp. Ska det bli några affärer måste du självklart följa upp de kontakter du tagit med ett samtal eller ett mejl. Hör av dig och föreslå ett möte så snabbt som möjligt. Återkoppla till samtalet ni hade. Smid alltså medan järnet är varmt, annars är risken stor att kontakten glömmer bort dig. Har du lovat att skicka eller hjälpa personen med något, se till att hålla avtalet. Och kom ihåg, allt börjar eller slutar med ditt intresse och din nyfikenhet för personen du möter. Här kommer fyra sammanfattande råd som gör dig till en duktig minglare.

• Sätt upp ett mål med ditt mingel i konkret affärsnytta. • Lyssna och visa att du lyssnar. • Var konkret och begriplig när du beskriver din verksamhet. • Hitta en gemensam anledning till senare möte.

Prenumerera på NÄRINGSLIV! Vill du vara säker på att få en alldeles egen tidning, till jobbet eller hem i brevlådan? Beställ tio nummer för självkostnadspris 330 kronor plus moms så skickar vi dig det senaste numret gratis!

330:-

Beställ på www.naringsliv.to

(exkl. moms)


Kvinnors företag

utvecklas i Västernorrland

Länsstyrelsen och Tillväxtverket stödjer utvecklingen av lokala nätverk för kvinnor som driver företag i Västernorrland. Genom regionala utvecklingsmedel,

Förhoppningen är att det i sin tur leder

programmet Främja Kvinnors

till utveckling av företaget med ökad

Företagande samt lokala offentliga och

lönsamhet och stärkt konkurrenskraft

privata resurser finns aktiviteter för

som resultat, säger Johan Åkesson,

affärsutveckling i länets alla kommuner.

handläggare på länsstyrelsen.

– Arbetet inom Främja Kvinnors

Alla aktiviteter syftar till att vi får fler

Företagande innebär att nätverken

livskraftiga företag som drivs av kvinnor.

kan erbjuda aktiviteter som fördjupar

Andelen företag i länet som drivs av

företagerskans kunskaper inom

kvinnor är omkring 27% och den andelen

affärs- och innovationsutveckling.

skulle kunna vara högre.

Lokala nätverk som driver affärsutvecklingsprojekt inom programmet Främja Kvinnors Företagande: Örnsköldsvik – Klöverdam Sollefteå – Q-nätverket Kramfors – K-nätverket Härnösand – Mittnätverket Timrå – Winnet Sundsvall Ånge - Winnet Sundsvall Sundsvall - Winnet Sundsvall

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland | 0611-34 90 00

Ansök om din KONSULTCHECK idag!

Fiat Freemont.

SNART ÄR HALKAN HÄR!

Alla Bilar du behöver.

FIAT FREEMONT, LÖSNINGEN PÅ LIVSPUSSLET. FRÅN 249.900 KR • 7 sittplatser • 3-zons automatisk klimatanläggning • CD-radio med MP3 • 17” Aluminiumfälgar • Belysta mugghållare fram • Däcktrycksövervakning • Dimljus fram • Färddator • Farthållare • Keyless Go • Kompass Bränsleförbrukning vid blandad körning 6,4 l/100 km och CO2-utsläpp 169 g/km (2,0 MJT 140 hk).

NORRA VÄGEN 8, SUNDSVALL

060-16 75 00

MÅN-FRE 7-18 LÖR 11-15

www.fiat.se


duplicera.nu

et

sn

ing

Budg

vi

ni

ng

redo

rådg

iv

Auktoriserad redovisningskonsult

Det enda lag vi tillhör är ditt.

Redovis ingår inte i någon kedja eller sammanslutning av revisionsbyråer. Våra styrkor är vår starka lokalförankring och vår norrländska prissättning. Vi är en helt fristående Sundsvallsbaserad fullservicebyrå som kan erbjuda dig allt från rådgivning till löpande redovisning och revision.

060-14 22 60 | info@redovis.com | www.redovis.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.