Page 1


CONTENTS 007 008 010 012 016 018 021 024 030 040 042 048 050 054 058 060 068 078 082

Editor’s letter Imprints Contributor Ask-Ans Thai box Information Next day Who’s boss Cuts for a cause Quotes for u Own your space It’s him Pride’s pics Pride’s songs Pride’s man Talk together In fashionable Shopper collecter Stock lists


แด่ ความฝันครั้งก่อน จงทำ�ในสิ่งที่เธออยากทำ� ทำ�ในสิ่งที่หัวใจเธอยังคงเรียกร้องหามันเสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ช่วงเวลาอนุบาล ประถม หรือมัธยมศึกษา นานมา แล้วตั้งแต่จำ�ความได้ ผมก็รู้สึกหลงใหลในภาษาเป็นเอามาก ไม่ ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน และสิ่งที่สำ�คัญที่สุดนั่นคือการเขียน ผมรู้สึกเสมอว่าภาษาที่ออกมาของแต่ละคน บ่งบอกความเป็น ตัวตนของคนคนนั้น มันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำ�ให้ผมรู้สึกรัก การอ่าน เท่าที่พอจำ�ความได้ตั้งแต่เด็กผมก็สะสมหนังสือไว้มากมาย เริ่ม ตั้งแตวันที่พอมีค่าขนมติดตัวจากพ่อแม่ วันที่หน้าปกสวยๆ จากหนังสือมันเชิญชวนความรู้สึกให้อยากจะเป็นเจ้าของ พอ นับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้หนังสือที่ยังพอมีอยู่และรอดจาก การโดนบริจาคโดยแม่ก็ยังคงเหลืออยู่จำ�นวนมากมาย จนนับ ไม่หมด

ผมชอบนิตยสาร ชอบเรื่องราวใหม่ๆที่ทันสมัย ที่บอกเล่าโดย ตัวหนังสือ ความรู้แปลกๆที่ไม่เคยได้เห็นผ่านตาไม่เคยได้รู้จัก ชอบกลิ่นกระดาษของนิตยสาร ที่บางคนก็ว่าหอม บางคนก็ว่า เหม็น ชอบความรู้สึกเวลาเปิดหน้ากระดาษแต่ละหน้า ผิวสัมผัส ลื่นๆหยาบๆของมัน และแม้แต่คราบตะกั่วจากนิตยสารบางเล่ม ผมก็คิดว่ามันเป็นอีกเสน่ห์ที่สื่ออย่างอื่นนอกจากหนังสือให้ เราไม่ได้ ตัวหนังสือจากหน้ากระดาษเป็นมิตรกับเรามากกว่าตัว หนังสือจากเทคโนโลยีอื่นๆ อ่านหนังสือไม่ต้องเปลืองไฟ อ่าน หนังสือไม่ต้องเสียตังค์มากๆ อ่านหนังสือไม่ต้องหาที่ที่เหมาะ สม อยากอ่านเมื่อไร อ่านที่ไหนก็อ่านได้เลย อีกหลายเหตุผล มากมายที่ทำ�ให้ผมหลงรักหนังสือ รักนิตยสาร วันนี้นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ผมจะได้ทำ�นิตยสารเล่มแรก ก่อนทำ� ผมจะคิดถึงความรู้สึกแรกๆที่ผมมีต่อตัวหนังสือ ผมจะทำ� นิตยสารจากความรู้สึกล้วนๆ ผมจะทำ�นิตยสารที่ผมรู้สึกได้ ถึงความรักที่มีต่อมัน นรพนธ์ โตโพธิ์ไทย บรรณาธิการ b.ondoii@yahoo.com

Editor’s letter / 007


บรรณาธิการ : นรพนธ์ โตโพธิ์ไทย ที่ปรึกษา : ประภาศ ชลศรานนท์ บรรณาธิการอำ�นวยการ : เจตมนธ์ มละโยธา บรรณาธิการผู้พิมม์โฆษณา : วิทวัส วุฒิอุดม,จีระพัฒน์ สังเอี่ยม ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ปฐมพร กุลฤทธิ์ธานันท์ กองบรรณาธิการ : กำ�พล ไพรัชเวชภัณฑ์ เลขากองบรรณาธิการ : ภัคจิราเหลืองมาตรฐาน หัวหน้าช่างภาพ : ยศศิริ ใบศรี ช่างภาพ : สุปรีดิ์ เปียถนอม ที่ปรึกษาบรรณาธิการศิลปกรรม : ปรัชญา พิเชฐพิริยะ บรรณาธิการศิลปกรรม : นรพนธ์ โตโพธิ์ไทย กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ : ธนิษฐ์ เจียรสวัสดิวัฒนา พิสูจน์อักษร : วิมล จันคำ� ผู้อำ�นวยการกลุมโฆษณา : Chrishtopher Washington ฝ่ายโฆษณา : สมจิตร จงจองหอง ฝ่ายการตลาด : นรุตม์ โตโพธิ์ไืทย ฝ่ายโฆษราอีเวนต :์ กิตติ วงษ์สุวรรณ ผู้จัดการ : ปิยวัฒน์ โตโพธิ์ไทย ผู้ช่วยผู้จัดการ : ภากร วัฒนสกลพันธุ์ ฝ่ายธุรการ : กานต์ สรวยสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ :์ พรกนก รุ่งเรืองบรรเจิด ฝ่ายสมาชิก : วิชา วิชาชัย เว็บมาสเตอร์ : จอมพจน์ พานิช . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cut’s Publishing บริษัทคัทส์ จำ�กัดเลขที่ 22/22 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2223-4456 โทรสาร 0-2223-4456 ต่อ 78 ฝ่ายสมาชิก 0-2223-4456 ต่อ 79 อีเมล : cuts@cutsmag.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.cutsmagazine.com

008 / Imprints

ON THE COVER / “HIPSTER FASHION” MODELING : HUDSAKORN HIRANSIRSCHOKE


Contributor วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ จบการศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) เคยผ่านงานนิตยสารมากมาย อาทิ HI-CLASS, LIFE&DECOR, GM, Trendy Man และ IMAGE เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day และเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day คนแรก ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำ�กัด ,บรรณาธิการอำ�นวยการ นิตยสาร a day, HAMBURGER, KNOCK KNOCK! และบรรณาธิการที่ปรึกษา สำ�นักพิมพ์ a book ผลงานหนังสือ 2543 : เรื่องเล็ก (ความเรียง) 2546 : a day story: The Story of The Modern Rebel (บทบันทึก) 2547 : The Bear Wish Project (นามปากกา เดปป์ นนทเขตคาม, นวนิยาย) 2548 : หญิงสาวนักขายขนมปัง (‘เรื่องเล็ก’ ฉบับเรียบเรียงใหม่) มากกว่านั้น (บทความ) 2550 : Wake Up! ( เขียนร่วมกับ วชิรา รุธิรกนกและทรงกลด บางยี่ขัน, บทบรรณาธิการ) QUESTIONMARK (บทสัมภาษณ์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 2552 : TRY (รวมบทความจากคอลัมน์‘วงศ์ทนงสอนน้อง’ ในนิตยสาร a day) Bear Wish (พิมพ์ครั้งใหม่ เพิ่มบทพิเศษ)

010 / Contributor


พี่จิก - ประภาส ชลศรานนท์ นักคิด นักเขียน นักแต่งเพลง และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) จบสถาปัตย์มาทำ�ไมไม่ทำ�งานทางด้านสถาปัตย์ เหตุผล ที่ไม่ทำ�งานด้านสถาปัตย์ก็เพราะว่า เมื่อชั่งดูระหว่างส ถาปัตย์กับงานด้านสื่อมวลชล ซึ่งได้ลองทำ�แล้วก็คิดว่า จะทำ�ได้ ดีในแง่ของคุณภาพ ถ้าเทียบกันนะ พูดถึงถ้าทำ�งานด้านสถา ปัตย์ก็ทำ�ได้ แต่เทียบคุณภาพแล้ว สองอย่างเนี่ยตัวเองจะทำ�ด้าน สื่อมวลชนได้ดีกว่า แล้วอีกข้อนึงคือว่า… เรียกว่าอะไรล่ะ มันมี ความสุขมากกว่า เริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่ ว่าชอบทางด้านนี้ เมื่อ ก่อนไม่รู้นะฮะว่าเราชอบ แต่เรารู้ว่า เราชอบดูหนัง แล้วชอบ วิจารณ์มาก ทั้งหนังไทย หนังฝรั่ง เวลาฟังเพลง ก็ชอบคิดว่า ทำ�ไมถึงแต่ง คือชอบคิดแทนเค้าน่ะ แล้วมารู้ตัวอีกทีก็เมื่อจบแล้ว แต่ก่อนนั้นชอบเฉยๆ โดยไม่รู้ว่าเราชอบอะไร รู้ว่าติดตามไอ้พวก นี้อยู่ตลอดเวลา แล้วก็ชอบเขียนนู่น เขียนนี่ เขียนเรื่องสั้น แต่ง เพลงเองตั้งแต่เด็กๆ เวลาแต่งเพลง ต้องใช้บรรยากาศรึเปล่า อย่างอยู่คนเดียว หรืออะไรทำ�นองนี้ อยู่คน เดียวก็ดีนะ มีสมาธิดี แต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องไปนั่ง ทอดหุ่ยอยู่ริมต้นไม้แล้วเขียนนะฮะ พี่ว่าการสร้างงานสไตล์พี่ นะ จะไม่ใช้อารมณ์ในการสร้าง (เน้น) คืออารมณ์เนี่ย จะต้องมี อยู่แล้ว ต้องซึ้งแล้ว จะเขียนเมื่อไหร่ก็เขียนได้ แต่ตรงเนี้ย ต้อง ให้เกิดก่อน ต้องใช้อารมณ์ในการสร้างให้มันเกิดขึ้นมา อย่างพี่ แต่งเพลงเที่ยวละไมเนี่ย พี่ก็ไม่ใช่ว่าแต่งริมถนนนะ ไปเที่ยวมาแล้ว เกิดอารมณ์ในตอนนั้น พร้อมที่จะแต่ง แต่ยังไม่แต่ง พอกลับมามี สมาธิดีๆ แล้วนึกออก ก็ลงมือเขียน แต่ไอ้ความรู้สึกอันนั้นก็ยัง มีอยู่ ในการทำ�งาน พี่คิดว่าเราไม่ต้องอยู่ในอารมณ์นั้นตลอด เวลา ถ้าเรารู้อยู่แล้วเนี่ย เราควรทำ�งานด้วยสมาธิมากกว่า ไม่ ควรใช้อารมณ์มาเป็นผลในการทำ�งาน WORDS : http://www.prapas.com/interview

012 / Ask-Ans


NEW UPDATE 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2012 อันดับ 1 TED (UIP) 13.8 ล้านบาท (รวม 18.6 ล้านบาท) อันดับ 2 THE POSSESSION (MONGKOL MAJOR) 5.1 ล้านบาท (new) อันดับ 3 THE EXPENDABLES 2 (MONGKOL MAJOR) 5.0 ล้านบาท (รวม 48.5 ล้านบาท) อันดับ 4 ชัมบาลา สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล) 3.7 ล้านบาท (รวม 15.1 ล้านบาท) อันดับ 5 VIRGIN AM I ! (M PICTURES) 2.5 ล้านบาท (new)

NEW UPDATE 6 ก.ย. – 9 ก.ย. 2012 อันดับ 1 จันดารา ปฐมบท (สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล) 14.5 ล้านบาท อันดับ 2 TED (UIP) 8.3 ล้านบาท (รวม 32.5 ล้านบาท) อันดับ 3 THE POSSESSION (MONGKOL MAJOR) 3.1 ล้านบาท (รวม 10.4 ล้านบาท) อันดับ 4 THE EXPENDABLES 2 (MONGKOL MAJOR) 2.7 ล้านบาท (รวม 52.7 ล้านบาท) อันดับ 5 PAINTED SKIN : THE RESURRECTION (UNITED) 1.2 ล้านบาท (new)

Words : Alexkh http://www.bloggang.com

016 / Thai Box


All time World wide Box of

From 50 movies,9 studios 1. Avatar 2. Titanic 3. The Avengers 4. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 5. Transformers: Dark of the Moon 6. The Lord of the Rings: The Return of the King 7.Pirates of the Carribbean: Dead Man’s Chest 8. Toy Story 3

018 / Information

9. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 10. The Dark Knight Rises 11. Star Wars Episode I: The Phantom Menace 12. Alice in Wonderland 13. The Dark Knight 14. Harry Potter and the Philosopher’s Stone 15. Pirates of the Carribbean: At World’s End 16. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1


ffice studio 003 Films New line cinema 003 Films DreamWorks Animation 006 Films Summit Entertainment 008 Films 20th Century Fox 004 Films Paramount Pictures 012 Films Warner Bros. 010 Films Walt Disney Pictures 002 Films Columbia Pictures 002 Films Universal Studios

17. The Lion King 18. Harry Potter and the Order of the Phoenix 19. Harry Potter and the HalfBlood Prince 20. The Lord of the Rings: The Two Towers 21. Shrek 2 22. Jurassic Park 23. Harry Potter and the Goblet of Fire 24. Spider-Man 3 25. Ice Age: Dawn of the

Dinosaurs 26. Harry Potter and the Chamber of Secrets 27. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 28. Finding Nemo 29. Star Wars Episode III: Revenge of the Sith 30. Transformer: Revenge of the Fallen 31. Ice Age: Continental Drift 32. Inception 33. Spider-Man

34. Independence Day 35. Shrek the Third 36. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 37. E.T. the Extra Terrestrial 38. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystall Skull 39. Spider-Man 2 40. Star Wars Episode IV: A New Hope 41. 2012 42. The Da Vinci Code 43. Shrek Forever After

44. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 45. The Amazing Spider-Man 46. The Matrix Reloaded 47. Up 48. The Twilight Saga: New Moon 49. Transformers 50. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1

Information / 019


NEXT DAY ( New films Update ) “Life is a banquet, and most poor suckers are starving to death!” Auntie Mame Movie

Next day / 021


Life of Pi

เรือแตก ที่ทำ�ให้เขาต้องใช้ชีวิตเพียงลำ�พังกับบรรดาสิงสาราสัตว์ The story of an Indian boy named Pi, a zookeeper’s son นานาชนิด และ ’ริชาร์ด พาร์เกอร์’ เสือเบงกอลตัวมหึมาถึง 227 วัน พายต้องใช้ชีวิตเพียงลำ�พังกับเจ้าสัตว์ร้ายนี้โดยใช้ความรู้ who finds himself in the company of a hyena, zebra, orangutan, and a Bengal tiger after a shipwreck sets them ไหวพริบ และศรัทธาทั้งหมดเพื่อให้มีชีวิตรอด adrift in the Pacific Ocean. เมื่อคนกับสัตว์ล่องแพไปถึงชายฝั่งเม็กซิโก ริชาร์ด พาร์เกอร์ก็ หนีเข้าป่าไปไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลย เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นที่ซักถาย 20th Century Fox ปล่อยภาพแรกของหนังเรื่องLife of Pi พายไม่ยอมเชื่อเรื่องเล่าของเขา และกดดันให้พายบอก ’ความ จริง’ หลังจากถูกบังคับขู่เข็ญอยู่หลายชั่วโมง พายจึงยอมเล่า ภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือขายดีจากผลงานการเขียน ของ Yann Martel ตามหนังสือแปลเป็นภาษาไทยว่าการ เรื่องอีกเรื่อง ซึ่งประหลาดน้อยกว่า ธรรมดาสามัญมากกว่า เดินทางของพาย พาเทล และสำ�หรับบนแผ่นฟิล์มนั้น ได้ผู้ ทว่าเรื่องไหนกันแน่ที่เป็นความจริง กำ�กับเอเชียที่โกอินเตอร์ ในฝั่งฮอลลิวูดอย่าง “ อังลี ” ที่ เคยฝากผลงานกำ�กับหนังดังมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Hulk, Brokeback Mountain นอกจากนี้ยังได้ Suraj Sharma มารับบทเป็น พาย พาเทล และได้พระเอกสุดหล่ออย่าง Tobey Maguire (Spider-Man ภาค 1-3) มารับบทเป็น ยาน พาเทล เรื่องย่อ (หนังสือ) เรื่องเล่าของ ’พาย’ ชายชาวอินเดียที่นับถือ DATES: 21 December 2012 ถึง 3 ศาสนา คือ ฮินดู คริสต์ และอิสลาม เล่าเรื่องเหตุการณ์ WORDS : http://www.deedeejang.com

022 / Next day


Rise of the Guardians

ปีเตอร์ แรมซีย์ ผู้กำ�กับกล่าวว่า ผีซึ่งเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้มีชื่อ When the evil spirit Pitch launches an assault on Earth, เรียกว่า พิทช์ “เป็นตัวร้ายที่มักจะแอบอยู่ใต้เตียงเด็กๆ หรือ ในเงามืด เขาเชื่อว่าพลังของเขานั้นคือความกลัว และความ the Immortal Guardians team up to protect the innoกลัวทำ�ให้เขายิ่งมีพลัง”เขามีแรงกระตุ้นให้ทำ�เรื่องร้ายๆ เพราะ cence of children all around the world. เขารู้สึกน้อยอกน้อยใจ “ฉันถูกเนรเทศจากสวรรค์ ฉันไม่มี พลังหรือไม่ได้รับความรักดังเทวดา ฉันไม่สมควรได้รับชะตา กรรมแบบนี้ ฉันควรจะยิ่งใหญ่เหมือนพวกเขา” เขาก็เลยจะก่อ สงครามและทำ�ลายความเชื่อเกี่ยวกับเหล่าผู้พิทักษ์ เพราะเหล่า Rise of the Guardians เป็นผลงานกำ�กับของ ปีเตอร์ ผู้พิทักษ์นั้นปกป้องจินตนาการ ความหวัง ความมีน้ำ�ใจ และ แรมซีย์ ซึ่งสร้างจากหนังสือสำ�หรับเด็กโดย วิลเลี่ยม จอยซ์ ผู้ซึ่งกลายมาเป็นผู้ร่วมเขียนบทและร่วมกำ�กับฉบับ ความกล้าหาญ ซึ่งทั้งหมดนี้ตรงกันข้ามกับความกลัว “พิทช์ อยากให้มีความกลัวมากขึ้น เขาอยากทำ�ให้สิ่งที่เหล่าผู้พิทักษ์ หนังอีกด้วย มอบแก่เด็กๆ มีคุณค่าด้อยลง” แรมซีย์กล่าว จอยซ์ได้เกริ่นถึงที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนี้ว่า ตอนที่ลูกสาว ของเขาลืมตาดูโลกเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เขาอยากจะเล่าเรื่องของ ปัญหาก็คือเหล่าผู้พิทักษ์พบว่ากำ�ลังไม่สามารถต่อสู้กับกอง ตัวละครในเทพนิยายเหล่านี้แก่เธอ แต่เขาก็พบว่าเขาเองไม่ได้รู้ ทัพของพิทช์ได้ จึงต้องตามหาสมาชิกใหม่ที่เชื่อว่าซ่อนอยู่ ที่ไหนสักแห่งที่จะสามารถช่วยให้พวกเขาเอาชนะพิทช์ได้ เรื่องพวกนั้นมากนัก สุดท้ายจึงตัดสินใจค้นคว้าเรื่องราวใน โลกเทพนิยายเหล่านั้นอย่างตื่นเต้น ซึ่งสุดท้ายเขาไม่เพียงแต่ ค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับฮีโร่ในตำ�นานเหล่านี้ แต่ลงเอยด้วย การจินตนาการใหม่ และสร้างเรื่อราวที่รวมเอาซานตาคลอส DATES : 29 November 2012 WORDS : http://www.filmzick.com/news เทพฟันน้ำ�นม มนุษย์ทราย และกระต่ายอีสเตอร์เอาไว้ด้วย

Next day / 023


The Hobbit: An Unexpected Journey

A curious Hobbit, Bilbo Baggins, journeys to the Lonely Mountain with a vigorous group of Dwarves to reclaim a treasure stolen from them by the dragon Smaug. The Hobbit กำ�ลังจะตามรอย Lord of the Rings กับการ เป็นหนังชุดไตรภาค โดยเมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ปีเตอร์ แจ็คสัน ผู้กำ�กับหนังชุดนี้ได้ยืนยันถึงการตัดสินใจร่วมกัน ของผู้สร้าง ในการเพิ่มหนังขึ้นมาอีกภาค จากเดิม 2 ภาค จบ แต่ตอนนี้ The Hobbit จะกลายเป็นไตรภาคแทน

ต่อไปอีกว่า “เรารู้ถึงจุดแข็งของทีมนักแสดง และตัวละครที่พวก เขามอบชีวิตให้ เรารู้วิธีที่จะผลักดัน และเชื่อมโยงเรื่องราวอย่าง สร้างสรรค์ และที่สำ�คัญที่สุด ก็คือ เรารู้ว่าเรื่องราวที่มากมาย ของ บิลโบ แบ๊กกิ้นส์ กับพวกคนแคระจากอาณาจักรเอเรบอร์, การปรากฏตัวของเนโครมันเซอร์ และสงครามแห่งดอล กูลดูร์ อาจจะไม่ได้ถูกเล่าอย่างสมบูรณ์แบบ กับการผจญภัยที่ทั้งยอด เยี่ยม และเต็มไปด้วยความซับซ้อน ผมยินดีที่ New Line, MGM และ Warner Bros ต่างเห็นพ้องที่จะพาแฟนๆ ไปพบกับการผจญ ภัยครั้งใหญ่กับหนัง 3 ภาค”โดย The Hobbit จะเล่าเรื่องการ ผจญภัยของ บิลโบ แบ๊กกิ้นส์ กับการเดินทางไปยังดินแดนตะวัน ออกในมิดเดิลเอิร์ธ เพื่อช่วยเหลือชิงอาณาจักร และทรัพย์ สมบัติของเหล่าคนแคระกลับคืนมา ซึ่งระหว่างทางเขาได้พบเรื่อง แปลกประหลาดมากมาย รวมถึงบททดสอบสุดท้ายที่ต้องต่อกร กับ “มังกรสม็อก” ที่ยิ่งใหญ่ แต่ที่สำ�คัญก็คือนี่ยังเป็นการเดิน ทางที่ทำ�ให้ บิลโบ ได้ครอบครอง “แหวน” ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น ของเรื่องราวซึ่งตามมาในนิยายชุด The Lord of the Rings ด้วย

“หลังได้ดูภาพที่ถ่ายทำ�เอาไว้สำ�หรับหนังภาคแรกไป เมื่อลอง คิดดูทั้งฟราน วอลช์, ฟิลิปปา โบเยนส์ และผมรู้สึกพอใจมาก กับวิธีการที่เรื่องราวดำ�เนินไป จนเราได้พบว่า The Hobbit มี เรื่องราวมากมาย นอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากส่วน ภาคผนวกของ The Lord of the Rings อีกที่ทำ�ให้เกิดคำ�ถาม ขึ้นว่า เราจะเล่าเรื่องราวต่อไปอีกดีรึเปล่า และคำ�ตอบในมุมมอง DATES : 13 December 2012 ของคนทำ�หนัง รวมถึงแฟนคลับก็คือ “ใช่”” แจ็กสัน ยังกล่าว WORDS :http://www.manager.co.th/Entertainment

024 / Next day


The Butler

A White House butler served eight American Presidents over the course of three decades.

กว่าใคร ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม, การรณรงค์เรียกร้อง สิทธิพลเมือง, รวมถึงการลอบสังหารมาร์ติน ลูเธอร์ คิงก์, จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ และ โรเบิร์ต เคนเนดี้

หนังเรื่องนี้นอกจากได้วิเทเกอร์มาแสดงนำ�แล้ว ยังเป็นการ รวมนักแสดงชั้นนำ�ระดับคุณภาพไว้มากมาย ได้แก่โอปราห์ วิน ฟรี่ ซึ่งกลับมาแสดงหนังอีกครั้งหลังจาก Beloved ในปี 1998 ในบทของกลอเรีย เกนส์ ภรรยาของแอลเลน ร่วมด้วยอเล็ก หนัง The Butler ผลงานล่าสุดของผู้กำ�กับลี แดเนียลส์ จากหนังสองรางวัลออสการ์ Precious ได้ปล่อยภาพนิ่ง ซ์ เพ็ตตีเฟอร์, โรบิน วิลเลียมส์, เลียม นีสัน, จอห์น คูแซ็ค, นิ แรกออกมาแล้วครับ และมีฟอเรสต์ วิเทเกอร์ แต่งตัวเป็น โคล คิดแมน, ฮิวจ์ แจ็คแมน, แซ็ค เอฟรอน, อลัน ริคแมน, เจน ยูจีน แอลเลน ตัวละครเอกของเรื่อง ในห้องที่หรูหราของ ฟอนดา, เทอเรนซ์ เฮาเวิร์ด, คิวบา กูดดิ้ง จูเนียร์, ลิฟ ชไร เบอร์, เลนนี คราวิทซ์, เจมส์ มาร์สเดน, มินกา เคลลี, เมลิสซา ทำ�เนียบขาว ลีโอ, วาเนสซา เรดเกรฟ และมารายห์ แครี่ ครับ หนังมีกำ�หนด หนังดัดแปลงจากบทความของวอชิงตันโพสต์ A Butler Well ฉายปี 2013 แต่ยังไม่มีวันที่แน่ชัด Served By This Election ว่าด้วยเรื่องจริงของชายหนุ่มที่เริ่ม ทำ�งานในทำ�เนียบขาวปี 1952 ในตำ�แหน่งคนเสิร์ฟอาหาร ยุค สมัยที่คนผิวดำ�ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำ�สาธารณะที่ รัฐเวอร์จิเนีย บ้านเกิดของเขา แล้วต่อมาเขาก็ได้มีโอกาสรับ DATES : IN 2013 ใช้ประธานาธิบดีสหรัฐถึง 8 ท่าน ได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองและประวัติศาสตร์เรื่องสีผิวในสหรัฐในแบบวงใน WORDS : http://jediyuth.wordpress.com/2012

Next day / 025


Intouchables :

อยู่ในสลัม ที่กำ�ลังหางานทำ� ฟิลลิปจ้างดริส เพราะเขารู้ว่าดริ สมีสิ่งที่เขาต้องการ “คนแบบดริส เขาไม่เคยสงสารใคร” ทั้งคู่ไม่ ได้พยายามปรับตัวเข้าหากันนัก แต่ความสัมพันธ์มันก็เป็นไปใน แบบของมัน ในที่สุดทั้งคู่ต่างรู้ว่าต้องการอะไีร และ ต้องทำ�อะไร พวกเขาทำ�งานกันแบบเพื่อนมากกว่าเจ้านาย ลูกน้อง ดริสเห็น บางอย่างที่ฟิลลิปมองไม่เห็น ฟิลลิปเองก็เช่นเดียวกัน

หนัง ... ปะหน้าด้วย จำ�นวนเงินมหาศาลเกินไปสำ�หรับหนัง Feel Good ในทุกประเทศที่เข้าฉาย ... ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนังที่ “ดูแล้วรู้สึกดี” ที่สุดในรอบปี หรือ หลายๆปี... ถูกใจนักวิจารณ์ถึงขั้นยกย่องให้ดีเด่นเกินหนังรางวัลออ สการ์หลายๆเรื่อง

ฟิลลิปเป็นสุภาพขณะเดียวกับที่เป็นคนสุดโต่งในบางเรื่อง ดริส เป็นคนโผงผางขณะที่เดียวกับที่อ่อนโยนจนสัมผัสได้ นี่อาจเป็น หนังมิตรภาพต่างชนชั้นอีกเรื่อง แต่ที่ต่างออกไปคือหนังสร้าง จากเรื่องจริง ตัวละครคนผิวสีอย่างดริส จึงยังจำ�เป็นต้องใช้คน ผิวสีเช่นเดิม ในโลกภาพยนต์ หรือกระทั่งโลกความเป็นจริงเรื่อง สีผิวมักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในเชิงสังคมเสมอ

After he becomes a quadriplegic from a paragliding accident, an aristocrat hires a young man from the projects to be his caretaker.

Intouchables มีทรัพยากรของหนังเรียกน้ำ�ตา และเรื่องราวชวน ซึ้งอยู่ครบถ้วน คนรวย คนจน คนดำ� คนขาว คนพิการ คนจาก ต่างชนชั้น มาเป็นเพื่อนกันโดยบังเอิญ พวกเขาได้เรียนรู้ชีวิของ อีกฝ่ายแล้วพบว่าชีวิตยังมีอะไรอยู่อีกมาก ต่างคนต่างเข้าใจถึง สัจธรรมชีวิต และมิตรภาพแสนงดงาม แต่ในความเป็นจริงมันไม่้ ได้สวยงามขนาดนั้น ฟิลลิปเป็นคนพิการจากช่วงคอลงไป แต่ เขาเป็นเศรษฐี จึงจ้างพยาบาลชายมาดูแล ดริส เป็นเด็กหนุ่มที่

026 / Next day

หนังสยองขวัญ คนดำ�ตายก่อน หนังแอคชั่น คนดำ�เป็นพวกพูดจาโผงผางเอะโวยวาย หนังการเมือง คนดำ�เป็นผู้ลี้ภัย หนังบางเรื่องจึงมักให้ตัวละครพูดถึงสีผิวตัวเองในแง่ไม่ดี แบบที่ว่า ทำ�ไมตัวละครผิวสีถึงต้องตายก่อน ทำ�นองว่า “ฉัน เป็นไอ้มืด และฉันรู้ว่าฉันจะตายในฉากต่อไปแน่ๆโว้ย!” ขณะที่


Intouchables กลับไม่พูดถึงเรื่องสีผิวของหรือชนชั้นตามชื่อ หนังมากนัก แม้จะพูด แต่เราก็ไม่สามารถเห็นมันได้อย่างชัดเจน อาจเรียกได้ว่า ทำ�ได้อย่างแนบเนียน สิ่งที่มองเห็นชัดๆ มีเพียง แค่เรื่องการเติบโต และ ถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกัน ของคนทั้งคู่ อันที่จริง มันได้ก้าวข้ามเรื่องสีผิวและชนชั้นไปแล้วอย่างสิ้นเชิง เหลือเพียง วิธีคิดและการเลือกเส้นทางชีวิตที่ต่างกัน เรามอง ไม่เห็นกระทั่งสีผิว วัย หรือ ความทุพพลภาพ ในหนังเลยนั่น คือสิ่งที่ Intouchable ทำ�ได้

กลายเป็นเรื่องที่หลายคนประทับใจ

“เราตกใจกับรายได้ของหนัง แต่เราไม่ประหลาดใจสักนิด ที่ผู้ชมรักมัน แต่เดิม ผมกับโอลิวิเยร์ ตั้งใจว่า เราจะทำ� หนังที่ว่าด้วยมิตรภาพ เต็มไปด้วยความหวัง การมองโลก ในแง่ดี โดยเนื้อเรื่องและบรรยากาศจะต้องยืนอยู่บนพื้น ฐานความเป็นจริง และสะท้อนภาพความจริงของสังคม ไปพร้อมๆ กัน หนังสร้างจากเรื่องจริง ระหว่างฟิลิปป์ และ อับเดล (ในหนังเปลี่ยนชื่อเป็น ดริสส์) นั้นไม่ใช่ความ เพลงประกอบ พลงคือส่วนสำ�คัญมากอีกส่วนของหนังเรื่อง สัมพันธ์ที่งดงาม ไร้เดียงสา แบบนิทานก่อนนอน พวกเขา นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ถูกเลือกมาใช้สื่อความหมายในเรื่อง หรือ ผูกสัมพันธ์กันทีแรก ด้วยผลประโยชน์ อับเดลอยากได้ กระทั่งเพลงประกอบ หนังเลือกใช้เพลงประกอบจากเสียงเปีย เงินค่าจ้าง ส่วนฟิลิปป์ อยากได้คนมาเป็นแขนเป็นขาให้เขา โนเป็นหลัก เพราะเปียโนดูอบอุ่น อ่อนโยนกว่าไวโอลิน โทน พวกเขาวางระยะห่างกันแบบนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น แต่ หนังจึงดูไม่เศร้าหรือซึ้งจนเกินไป ขณะเดียวกันกับที่ เปียโนเอง เมื่อพวกเขารู้จักกันมากขึ้น เส้นแบ่งเหล่านั้นก็หายไป พวก ไม่สามารถรื่นเริง สดใสได้เท่ากับไวโอลิน เพลงของ Weber - เขากลายเป็นเพื่อนกัน” เอริก โตเลอดาโน และ โอลิวิเยร์ นา Bach Vivaldi คือเพลงที่ถูกเลือกมาใช้หลักๆในหนัง กาเช สองผู้กำ�กับ เพื่อนซี้ เผยแรงบันดาลใจในการกำ�กับ Intouchablesเป็นหนังดราม่าปนอารมณ์ขัน ดัดแปลงมาจาก ภาพยนตร์เรื่องนี้ เรื่องจริงของเศรษฐีที่ได้รับบาดเจ็บจนเป็นอัมพาต และได้ว่า จ้างเด็กหนุ่มผิวดำ�มาเป็นพยาบาลส่วนตัว ก่อนที่มิตรภาพ DATES : 13 September 2012 ของคนสองคนที่แตกต่างกันในทุกๆ ด้านจะงอกงามขึ้นมาจน WORDS http://www.matichon.co.th/

Next day / 027


Hugo Chula Alexander ฮิวโก-จุลจักร จักรพงษ์

ผมเกิดมาเพื่อทำ�ให้ชีวิตผม ชีวิตคนรอบข้าง มีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น วันดีคืนดีได้ทำ�บุญได้ทำ�อะไรดี ๆ กับสังคมบ้างวันนั้นก็ดี มาก แต่ผมไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้น

พาตัวเองทะลุเพดานมาไกลถึงเพียงนี้ ทั้งที่ไม่ใช่นักร้องหรือวง ดนตรีที่อยู่ในขั้นพ๊อพสตาร์หรือโดดเด้งในฐานะซูเปอร์สตาร์ของ เมืองไทย

วงสิบล้อ เป็นวงดนตรีที่เป็นภูมิหลังของเขาในเมืองไทย และ บทเพลง ‘ความลับในใจ’ น่าจะเป็นบทเพลงฮิตที่สุดในตลาดเพลง กระแสหลักของเมืองไทย เขาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ทางการเมือง วงดนตรีที่ขึ้นเวทีร้องเพลงประท้วงทางการเมือง ‘’ผมพยายามที่จะทำ�เพลงเพลงแบบร็อกแอนด์โรลในยุค บนเวทีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในยุคของการ สมัยของฮิพฮอพ’’ ขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2548 หลังจากออกอัลบั้ม ข้างต้นเป็นบางถ้อยคำ�ในการให้สัมภาษณ์สื่อของ ฮิวโก-จุลจักร ชุดที่ 4 ‘เงินๆ ทองๆ’ ในนามวงสิบล้อ เขาก็ออกเดินทางไปหา แรงท้าทายของดนตรีที่อังกฤษ จักรพงษ์ ซึ่งเป็นนักร้อง-นักเขียนเพลง (Singer+Songwriter) คนแรกของไทยที่มีอัลบั้มเพลงออกในตลาดอเมริกา ซึ่งถือเป็น คงไม่ต้องเท้าความกันมาถึงตัวตนของฮิวโกในฐานะคนดนตรีใน ตลาดเพลงโลกไปในตัว เมืองไทย แต่มามองกันที่ตัวงานในอัลบั้มชุดแรกของเขาในฐานะ โซโล่ อาร์ติสท์ หรือศิลปินเดี่ยวในชื่อสั้นๆ ว่า ฮิวโก (Hugo) กับ ถึงจุดนี้ก็นับได้ว่า มาไกลเหลือเกินจากมาตรฐานของวงการ งานชุด ‘Old Tyme Religion’ เพลงไทยร่วมสมัย ตั้งแต่อุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรีเกิดขึ้น มา ใครจะเชื่อว่า เด็กหนุ่มซึ่งมีหน่อเนื้อเชื้อราชนิกูลและเป็นลูก ครึ่ง ซึ่งทำ�วงดนตรีร๊อคแอนด์โรลที่เล่นเพลงในแบบพ๊อพร๊อค เมื่อมาย้อนดูอดีตบนเส้นทางดนตรีของฮิวโก เขาเริ่มต้นในฐานะ กลิ่นอายดนตรีเซาเธิร์นร๊อคยุคทศวรรษที่ 70 ของตะวันตก จะ แกนนำ�วงสิบล้อที่ออกอัลบั้มกันมาตั้งแต่ปี 2544 ใช้เวลา 4 ปี ใน การออกอัลบั้มมา 4 อัลบั้ม เฉลี่ยแล้วปีละอัลบั้ม ก็ถือว่าอยู่ใน

028 / Who’s boss


เหมือนแมลงบินไล่หลอดไฟ ร้องยังไงก็เข้าไม่ถึง เกิดเป็นคนนอกอยากเป็นคนใน ทุกก้าวที่เดินยิ่งไกลยิ่งห่าง สายลมพาเดินทาง แต่หัวใจฉันอยู่ที่เดิม ใจมันร้องเวลามันนานนาน เมื่อไหร่สายลมจะเปลี่ยนทาง เคยคิดบ้างไหมว่าฉันไม่เต็ม แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือฉันรักเธอ พออยู่ห่างไกลจะมองไม่เห็น จะหนาวจะเย็นกับความเงียบเหงา สายลมพาเดินทาง แต่หัวใจฉันอยู่ที่เดิม ใจมันร้องเวลามันนานนาน เมื่อไหร่สายลมจะเปลี่ยนทาง...’ เพลง “ สายลม “ หนึ่งในเพลงอัลบั้ม Old Tyme Religion

เกณฑ์ที่มากพอสมควรสำ�หรับวงดนตรีร๊อควงหนึ่ง หลังจาก ว่า แมสหรือในวงกว้างคนฟังทั่วไป ที่ไม่ใช่ตลาดเพลงโดยตรง ยุบวงในปี 2548 การเดินทางหาแรงท้าทายใหม่ๆ ทางดนตรีใน ได้อย่างกลมกลืน ก็คือการส่งสองซิงเกิลดังกล่าว พ่วงไปกับ ระดับนานาชาติของโลกดนตรีร่วมสมัยตะวันตกก็เริ่มขึ้น แคมเปญชุดว่ายน้ำ�ของ Victoria’s Secret รวมถึงบทเพลงที่ ถูกนำ�ไปเปิดในร้านเชนสโตร์ระดับยักษ์ใหญ่ อย่าง American แม้ว่าในเมืองไทยต้นทุนทางสังคมในฐานะคนมีชื่อเสียงที่ผ่าน Eagle Outfitters ที่มีกว่า 900 สาขาทั่วอเมริกา และแม็คโดนั ทางสกุลและเงินทองช่วยให้เส้นทางต่างๆ เปิดกว้างอยู่พอ ลด์ที่มีกว่า 800 สาขา นอกจากนี้ยังมีพลังต่อรองที่สามารถ สมควร แต่สิ่งหนึ่งที่ฮิวโกพิสูจน์ให้เห็นคือ พัฒนาการทางด้าน นำ�เข้าไปเป็นเพลงประกอบซีรีส์และหนังฮอลลีวู้ดได้ด้วย อาทิ เสียงร้องของเขาและความคิดทางดนตรีและการเขียนเนื้อร้องที่ ‘Entourage’, ‘90210’ และ ‘Castle’ ดีขึ้นเรื่อยๆ จนหาสไตล์ของตัวเองเจอ แม้ปัจจุบัน อัลบั้มเต็มของฮิวโกจะวางจำ�หน่ายไปแล้ว แต่ยัง ยกแรกกับความล้มเหลวในอังกฤษ เหตุการณ์ก็พลิกผัน การ เห็นกระบวนการทางการตลาดที่เดินหน้าต่อไปในการสร้าง ถูกยกเลิกสัญญาในการเป็นนักร้องในการออกอัลบั้มกับ ศิลปินหน้าใหมไร้ชื่อจากเอเชียให้โดดเด้งขึ้นมาอย่างเป็นระบบ สังกัดเมเจอร์ของโลก ทำ�ให้ดูเหมือนจบสิ้นเส้นทางดนตรีใน แสดงให้เห็นถึงความอดทนและจิตใจที่ต้องยืนระยะฝ่าข้าม ระดับอินเตอร์ฯ แต่ในปี 2550 ชื่อของฮิวโก ปรากฏร่วมใน ไปให้ได้ ซึ่งไม่ใช่จำ�เพราะกึ๋น ทักษะทางดนตรี และความคิดที่ ฐานะนักเขียนเพลงในบทเพลง ‘Disappear’ ซึ่งโด่งดังเป็นเพลง แสดงออกมาในตัวเพลงเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจัยหลายอย่าง ฮิต และบรรจุในอัลบั้ม ‘I am…Sasha Fierce’ ของซูเปอร์ ก็ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันในท่ามกลางนักร้องและวงดนตรี สตาร์ บียอนเซ่ และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญที่สุดของฮิวโก มากมายทั้งในอเมริกา อังกฤษ และทั่วโลกที่อยากจะขึ้นมายืน บนเส้นทางดนตรี จุดที่น่าสังเกตที่ดีจุดหนึ่งของกระบวนการ สูดอากาศตรงจุดนี้ ทางการตลาดของธุรกิจเพลงในอเมริกาก็คือ การนำ�บทเพลง ของศิลปินที่เรียกว่า มวยสร้าง ส่งโปรโมทในช่องทางที่เรียก WORDS : http://www.manager.co.th/entertainment/

Who’s boss / 029


COMEDY DRAMA FILMS ( แผ่นฟิล์มชีวิต ) When you think about it, real life is often peppered with both funny and dramatic moments. This is why people gravitate toward comedy drama movies. The best comedy drama movies manage a balance between both genres, which leads the viewer to laugh, cry and experience a range of other emotions while they are watching.

Cuts for a Cause / 031


Comedy-drama is a genre of theatre, film, and television that combines elements of comedy and drama, having both humorous and sometimes serious content คอมเมดี้ ดราม่า ชนิดของหนังประเภทที่มีการรวมกันของความรู้สึก ดราม่า เรื่องราวของชีวิตบวกกับความสนุกสนาน ตลกขำ�ขัน แบบคอมเมดี้ทั่วไป โดย ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ดราม่าส่วนใหญ่จะให้ทั้งรสชาติความรู้สึกเพลิดเพลินใน การชมและยังให้ข้อคิดดีๆหลายอย่าง CUT’S Magazine คอลลัมน์คัทฟอร์อะคลอส นำ�ตัวอย่างหนังคอมเมดี้ ดราม่าที่น่าสนใจมาให้ลองทำ�ความรู้จักกันหลายๆเรื่องที่อาจจะเคยหรือไม่เคย ผ่านตาผู้อ่าน ลองไปทำ�ความรู้จักกับหนังผ่านตัวหนังสือกันนะครับ Cuts for a Cause / 033


Fight Club (1999)

มาก เพราะมันเป็นการเล่าเรื่องของตัวเขาเอง สิ่งที่เขาต้องเผชิญ และความรู้สึกของตัวละครในขณะนั้น และเป็นการบรรยายที่ทำ�ให้ An insomniac office worker and a devil-may-care soap maker form an underground fight club that transforms into a หนังไม่น่าเบื่อเลยซักฉาก การบรรยายด้วยภาษาเสียดสีอารมณ์ ตัวละคร ตรงไปตรงมา และจิกกันอย่างเมามันส์ Edward violent revolution. บรรยายให้เราเห็นถึงชีวิตชายคนหนึ่งในสังคมที่กำ�ลังจะพังลงทุก วินาที สังคมที่เน่าขึ้นทุกขณะ แต่ทุกอย่างกำ�ลังจะเปลี่ยนไป เมื่อ เขาได้พบชายคนหนึ่งชื่อ Tyler แสดงโดย Brat Pitt ตัวละครที่โฉด Fight Club คือหนังที่เต็มไปด้วยฉากต่อสู้ ความบ้าคลั่ง อย่างแท้จริง เลือด ความรุนแรง ซาดิส และการหักมุมขั้นร้ายแรง จึงเป็น ที่แน่นอนว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะกับคนทุกกลุ่ม หาก กฎเหล็กของ Fight Club คือ ห้ามพูดถึง Fight Club กฎเหล็ก คุณทนสิ่งที่กล่าวมาได้ไม่แข็งแรงนัก นี่ก็คงไม่ใช่หนังที่สร้าง ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือห้ามพูดถึงตอนจบเด็ดขาด เพราะมัน บันเทิงให้กับคุณ แต่หากคุณมีความสนใจ และอยากรู้ว่า อะไร มีตอนจบที่หักมุมขั้นร้ายแรง และฉลาดนักปราชญ์มากๆ ไม่ใช่ว่า หนอ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้กลิ่นคาวเลือด บนร่างกายชุ่มเหงื่อที่แล หักมุมแล้วจบ แต่หักมุมแล้วลุยต่อกับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นไปอีก ดูสกปรก คุณก็ลองอ่านบทความต่อไปนี้ แล้วหาภาพยนตร์ ต่างหาก ทำ�ให้หนังตอบโจทย์ตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมในความบ้า เรื่อง Fight Club มาชมครับ แล้วเรามาดูกันว่าอีกสิบปีข้าง คลั่ง กระหายเลือด และความรุนแรง ที่เรียกว่าแรงทั้งนามธรรมและ หน้ากลิ่นเลือดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ยังแรงสาดแดงสดอยู่ มโนธรรม จนถึงนาทีสุดท้ายของภาพยนตร์เมื่อโปรเจค เมย์แฮม หรือป่าว สำ�ฤทธิ์ผล Edward Norton ถูกให้เครดิท ในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า “ผู้บรรยาย” ว่าไหมครับ แต่การบรรยายของเขาเป็นอะไรที่วิจิต

034 / Cuts for a Cause

DATE : 15 October 1999 WORDS : http://www.forwardmag.com


Forrest Gump (1994)

สุขภาพไม่เเข็งแรงเลยเขาเป็ นลูกคนเดียวและอยู่กับแม่แค่สองคน Forrest Gump, while not intelligent, has accidentally been ครอบครัวของเขาเป็น ครอบครัวใหญ่เพราะแม่ของเขาได้เปิดบ้าน present at many historic moments, but his true love, Jenny, ที่เป็นที่พัก ของพวกเข้าเป็นโรงแรมสำ�หรับคนที่ไม่มีที่พักมาพัก ระห ว่างเดินทางเขาและแม่ของเขาจึงมีรายได้จากการที่เปิด ห้อง eludes him. เช่านี้เองเขาเป็นเด็กที่สุขภาพไม่เเข็งเเรงเขาไ ม่เป็นที่ยอมรับของคน ทั่วไปที่พบเห็นเขา แม่ของเขาต่างให้เขาได้เรียนเหมือนนทั่วไปจีง พาเขาไป เข้าโรงเรีนธรรมดาทั่วไปชึ่งในตนเเรกผู้อำ�นวยการโรง เ รียนไม่ยอมรับเขาเข้าเรียนแต่แม่ของเข้าอากให้เขาเข้ าเรียนที่นี่ เด็กน้อยผู้พิการกลายเป็นนักบอลทีมมหาลัยที่วิ่งเร็วที่สุด จากนั้นก็เป็นทหารแนวหน้าที่ไรบเวียตกง ซึ้งเขาเกือบไม่รอด จึงได้ของร้องกับผู้อำ�นวยการโรงเรียนเพื่อให้เขาได้เข้าเรียนเหมื่ อนเด็กทั่วๆไปตอนแรกเขาไม่ เป็นที่ยอมรับกับเพื่อนๆเขามีเพื่อน ในสถาณการณ์นั้นเขาได้พบกับ จุดพลิกผันที่แท้จริงเพื่อน ทหารชื่อบับบ้าที่พูดกับเขาแค่เรื่องทำ�เรือประมงกุ้งและผู้กอง เป็นเด็กผ้หญิงคน หนึ่งซึ่งเธอเป็นคนที่น่ารักมากตอนเขาได้เรียน มหาลัย จึงทำ�ให้เขาได้แยกกับเธอแต่เขาก็มักไปหาเธอที่โรงเรี ย แดนผู้พาชิวิต เขามาถึงจุดสำ�เร็จForrest Gump นบ่อยๆเขาชอบเธอมากแต่เธอกับไม่ชอบเขาและคิดกับเขาเ เค่เพื่อน เขาจึงไม่สมหวังในความรักและเจอเรื่องราวอี กมากทั้งบุคคลดัง อัจฉริปัญญนิ่ม เป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องหนึ่งที่มีเนื้อเรื่องดีเลย ที ่เดียวแถมยังมีนักแสดงที่มากไปด้วยประสบการณ์และเป็น ผู้ที่ ละคนสำ�คัญรวมถึงการรับใช้ชาติเรื่อง ราวจะเป็นอย่างไรเมื่อคน มีคุณภาพอย่างยิ่งสมกับที่เป็นเรื่องที่นิยมเป ็นอย่างมากและสม อัจฉริยะดูไม่เหมื่อนคนอัจฉร ิยะ อยากให้หามาดูเพราะเรื่องนี้สนุก ที่เป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลออสก้าเ พราะมีนักเเสดงทั้งที่เป็นเด็กและ จริงๆมีคติมากมาย เป็นผู้ใหญ่ที่มากด ้วยคุณภาพและเป็นภาพยนต์ที่เล่นได้สมจิงมาก DATES : 6 July 1994 เลยที่เดียว WORDS : http://www.oknation.net/blog/osharan เรื่องนี้มีอยู่ว่านัดเเสดงที่เเสดงเป็นเด็กนั ้นสมัยเด็กเขาเป็นเด็กที่

Cuts for a Cause / 035


One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

คือ Ratched (Louise Fletcher) ซึ่งคอยทำ�หน้าที่รักษาระเบียบ และ โครงสร้างของโรงพยาบาลไว้ ซึ่งคงเสถียรภาพอย่างมั่นคง และ เหนียวแน่นมาโดยตลอด ตราบกระทั่ง McMurphy เข้ามาเป็นผู้ Upon arriving at a mental institution, a brash rebel rallies ป่วยในโรงพยาบาล การพยายามจะ “ต้านกระแสของระเบียบของ the patients to take on the oppressive Nurse Ratched, a โรงพยาบาล และปลุกให้คนไข้อื่นๆ ลุกฮือ” ก็เกิดขึ้น แม้จะไม่ใช่ woman more dictator than nurse. สาเหตุทั้งหมด แต่จุดซึ่งเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งสำ�คัญที่เกิด ขึ้นระหว่าง McMurphy กับ Ratched นั้นคงไม่ผิดนักหากจะกล่าว ภาพยนตร์เรื่อง One Flew Over the Cuckoo’s Nest (บ้า ว่าเริ่มต้นมาจากวิวาทะในการขอรับชมเบสบอล World Series ที่ ก็บ้าวะ) นั้น เป็นภาพยนตร์ที่ฉายภาพถึง “ชีวิต และระบบ กำ�ลังมีขึ้นในขณะนั้น และความขัดแย้งนี้ก็นำ�มาซึ่งความขัดแย้งที่ การแสดงพฤติกรรมของชีวิตต่างๆ ในโรงพยาบาลทางจิต หนักข้อขึ้นเรื่อยๆ ผนวกกับความสามารถของ McMurphy ที่ (Lunatic Asylum)” ฉะนั้น อาจจะไม่เป็นที่แปลกประหลาดนัก ทำ�ให้สมาชิกคนอื่นๆ ในวอร์ด “เกิดการสำ�เหนียกได้ซึ่งตัวตน ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะปรากฏชื่อไทยว่า “บ้าก็บ้าวะ” (และหาก ของตน (Perceptibility of Self)” จนกระทั่งกล่าวได้ว่านำ�พามาซึ่ง พูดด้วยความรูสึกส่วนตัวแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะได้รับ การก่อจลาจลภายในวอร์ดนั้น และสุดท้ายทางโรงพยาบาลก็ต้อง การแปลชื่อมาเป็นภาษาไทยที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งทีเดียว) แต่ใน ใช้มาตราการอันร้ายกาจในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั่น ชื่อภาษาอังกฤษนั้น อาจจะเป็นที่น่าฉงนอยู่บ้าง คือ การทำ�ให้ต้นรากของพายุแห่งการต่อต้านอย่าง McMurphy กลายมาเป็นลมสงบที่ยอมรับกระแสระเบียบของ Ratched โดย โดยคำ�ว่า Cuckoo นั้น นอกจากจะมีความหมายว่า นกดุเหว่า สัมบูรณ์ และไม่อาจแปรเปลี่ยนได้นั่นเอง แล้ว ยังเป็นคำ�แสลงที่แปลว่า “บ้า หรือ วิกลจริต” อีกด้วย โดย ตัวแสดงเอกของเรื่อง McMurphy (Jack Nicholson) เป็นผู้ป่วย DATES : 21 November 1975 คนหนึ่งของโรงพยาบาลทางจิตแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหัวหน้าพยาบาล WORDS : kritdikornwongswangpanich.wordpress.com

036 / Cuts for a Cause


City Lights (1931)

The Tramp struggles to help a blind flower girl he has fallen in love with.

City Lights เป็นหนังใบ้แนวโรแมนติกคอเมอดี้ ที่ Chaplin ทำ�ขึ้นในช่วงที่หนังใบ้กำ�ลังเริ่มหมดความนิยม เนื่องจากการ มาถึงของหนังที่มีเสียงพูด แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคอย่างใด ต่อหนังเรื่องนี้เลย ด้วยความยอดเยี่ยมของหนังเรื่องนี้ทำ�ให้ ประสบความสำ�เร็จทั้งด้านการเงิน และด้านคำ�วิจารณ์ หนัง เรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยที เดียว โดยเฉพาะฉากจบที่ติดตาตรึงใจ ผู้กำ�กับชื่อดังจำ�นวน มากเช่น Stanley Kubrick , Andrei Tarkovsky , Federico Fellini ต่างกล่าวว่า City Lights เป็นหนังโปรดในดวงใจ หนังเรื่องนี้อยู่ในอันดับที่ 11 จาก 100 หนังยอดเยี่ยมของ AFI และเป็นหนังโรแมนติกคอเมอดี้อันดับที่ 1 ของ AFI City Lights เป็นหนังที่ Chalie Chaplin แสดงนำ� เขียนเรื่อง ทำ�

เพลง รวมไปถึงกำ�กับเอง และ อำ�นวยการผลิตอีกด้วย สรุป ว่าทำ�คนเดียวเกือบทุกอย่างนั่นแล (หนังส่วนมากเขาก็ทำ�คนเดียว หมดเช่นกัน นี่แสดงถึงฝีมือ และ ความสามารถที่ไม่ธรรมดา ของเขา ถึงแม้ว่าคนส่วนมากจะคิดว่าเขาเป็นแค่นักแสดงเพียง อย่างเดียวก็ตาม) ในเรื่องนี้เขาแสดงได้ยอดเยี่ยมในทุกๆฉาก ดนตรีประกอบก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน สามารถล้อกับทุกจังหวะการ เคลื่อนไหว และ อารมณ์ในเรื่องได้เป็นอย่างดี เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคนสองคน โดยที่ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่าย ให้ความรัก และความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ตัวเองจะทำ�ไดส่วน อีกฝ่ายถึงแม้จะไม่สามารถมองเห็นหน้าตาผู้ให้ความช่วยเหลือได้ แต่ก็สามารถรับรู้ความรักได้ด้วยใจ การพบเจอกันของคนสอง คน การมอบความรักแก่กัน การเผชิญต่ออุปสรรคต่างๆ และ การผลัดพลากจากกัน ทุกอย่างนี้เพื่อเตรียมพร้อมคุณเพื่อนำ�ไป สู่ฉากสุดท้าย ฉากที่ให้ความรู้สึก และบีบคั้นอารมณ์มากที่สุด

DATE : 7 March 1931 WORDS : http://poonlet.exteen.com/

Cuts for a Cause / 037


The Help (2011)

An aspiring author during the civil rights movement of the 1960s decides to write a book detailing the African-American maids’ point of view on the white families for which they work, and the hardships they go through on a daily basis. จากหนึ่งในนวนิยายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและปรากฎการณ์ หนังสือขายดีอันดับ 1 ของนิวยอร์ค ไทมส์ “เดอะ เฮลป์” นำ�แสดงโดย เอ็มม่า สโตน (จาก Easy A : อีนี่แร๊งส์) ในบท “สกีเทอร์”, นักแสดงผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ ไว โอลา เดวิส (จาก Doubt) ในบท “เอบิลีน” และ อ็อคเทเวีย สเปนเซอร์ ในบท “มินนี่”

จะถูกเหยียดหยามและดูถูกอยู่เสมอ ความร่วมมือที่ไม่น่าจะเกิด ขึ้นได้ของพวกเธอก่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์ดั่งพี่น้องที่ฝัง แน่นอยู่ในจิตใจของทุกคน ด้วยความกล้าหาญและมุ่งมั่นที่จะอยู่ เหนือเส้นที่ถูกขีดไว้เพื่อนิยามความเป็นตัวตนของพวกเธอ เพื่อ พิสูจน์ว่า เส้นที่แบ่งกั้นเหล่านั้นถูกขีดไว้เพื่อให้ข้ามผ่านไป แม้ว่าวัน จะหมายถึงการทำ�ให้ทุก ๆ คนในเมืองต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลา แห่งการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

ขับเคลื่อนเรื่องราวอย่างลึกซึ้ง เต็มไปด้วยความซาบซึ้ง กินใจ ความหวัง และเสียงหัวเราะ “เดอะ เฮลป์” คือเรื่องราวที่เข้า ถึงได้ทุกคนและอยู่เหนือกาลเวลา เรื่องราวเกี่ยวกับความสามารถ ของมนุษย์ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ภาพยนตร์ที่สร้างปรากฎการณ์เปิดตัวขึ้นอันดับหนึ่งถึง 3 สัปดาห์ซ้อน รายได้รวมเฉพาะอเมริกาทะลุ 100 ล้านเหรียญฯ (ณ 1 สาวผิวขาว และ 2 สาวใช้ผิวสี ผู้แตกต่างและไม่เหมือน วันที่ 1 กันยายน 2554) การันตีคุณภาพด้วยกระแสตอบรับและ ใครในมิสซิซิปปี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1960 มิตรภาพของคนทั้ง 3 เกิด คำ�ชมจากนักวิจารณ์ทั่วโลก ขึ้นมาจากโครการเขียนหนังสือลับ ๆ ที่จะฉีกทุกกฎเกณ์ต่าง ๆ ของสังคม และทำ�ให้พวกเธอตกอยู่ในความเสี่ยงกับกระแสวิภาค วิจารณ์ของสังคมที่มีการแบ่งแยกชนชั้นและสีผิวอย่างชัดเจน DATES : 10 November 2011 เพราะช่วงเวลานั้น สาวใช้ผิวสีที่ทำ�หน้าทีรับใช้นายจ้างผิวขาวมัก WORDS : http://movie.kapook.com/view32023.html

038 / Cuts for a Cause


We Bought a Zoo (2011)

เมื่อมีเรื่องน่าตื่นเต้นที่สุดรออยู่ในสวนหลังบ้านของตัวเอง แค Set in Southern California, a father moves his young fam- ทาลิสท์ อัลลายแอนซ์ ภูมิใจเสนอ We Bought A Zoo เรื่อง ily to the countryside to renovate and re-open a struggling จริงที่สนุกสนาน และแสนประทับใจ เกี่ยวกับพลังมหัศจรรย์ของ ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งต้องบากบั่นต่อสู้กับความท้าทายครั้งสำ�คัญ zoo. ในชีวิต ที่นำ�ไปสู่การบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ เบนจามิน เมีย (แมท เดมอน) คือนักหนังสือพิมพ์ และนัก เขียนเรื่องผจญภัย ผู้ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ในการเลี้ยงดูลูกสองคน ด้วยความหวังที่จะกอบกู้ความเป็น ครอบครัวคืนมา เมีย ตัดสินใจลาออกจากงาน และไปซื้อบ้าน บนเนื้อที่ 18 เอเคอร์ ที่ตั้งอยู่นอกเมือง ซึ่งมาพร้อมกับของ แถมสุดพิเศษ คือสวนสัตว์

ผลงานภาพยนตร์สำ�หรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยเรื่องแรกของ กำ�กับ คาเมรอน โครว์ (จาก Jerry Maguire, Almost Famous, Vanilla Sky) นำ�แสดงโดย แมท เดมอน (จาก Bourne Identity, Contagion, Good Will Hunting), สคาร์เล็ทท์ โยฮันส์สัน (จาก Iron Man 2, Vicky Cristina Barcelona) และ โทมัส เฮเดน เชิร์ช (Sideways, Easy A) เดมอน รับบท เบนจามิน เมีย คุณพ่อลูก สอง ผู้พาครอบครัวของเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ณ บ้านหลังใหม่ที่ อยู่ในสวนสัตว์ที่ปิดตัวลงแล้ว ซึ่งเขาและลูก ๆ หวังจะใช้สวนสัตว์ แห่งนี้เป็นเครื่องมือเรียกความคึกคักให้กลับมาสู่เมืองของพวกเขา อีกครั้ง

เก่าที่มีสาวสวยชื่อ เคลลี ฟอสเตอร์ (สคาร์เล็ทท์ โยฮันส์สัน) และ ทีมงานของเธอเป็นผู้ดูแล แม้จะไม่มีประสบการณ์เรื่องการบริหาร สวนสัตว์ อีกทั้งเวลาและเงินทุนที่มีก็จำ�กัดจำ�เขี่ย แต่ด้วยความ ตั้งใจอันแน่วแน่ บวกแรงสนับสนุนของคนในครอบครัวและชุมชน DATES : 23 December 2011 ท้องถิ่น เมียตกลงใจเปิดสวนสัตว์ให้คนเข้าชมอีกครั้ง ซึ่งทำ�ให้ WORDS : http://movie.kapook.com/view36653.html เขาพบว่า ไม่จำ�เป็นต้องไปเสาะหาการผจญภัยที่ไหนอีกแล้ว ใน

Cuts for a Cause / 039


Quotes For u

คำ�พูดดีๆจากหนังดีๆ

1. If you can love your enemy, you already have victory. “ “ The Help “ 2. We all need mirrors to remind ourselves who we are. I’m no different. “ Memento “ 3. Remember Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. “ The Shawshank Redemption “ 4. When You love somebody, just say it, say it out loud. Otherwise that moment will pass by “ My best friend’s wedding “

5 .Keep your friends close, but your enemies closer. “ Godfather Part II “ 040 / Quotes for u


เจ - เจตมนต์ มละโยธา

นักแต่งเพลง, ทำ�เพลงของตัวเองในชื่อ Penguin villa , มือกีตาร์วง ‘พราว’, ผู้บริหารค่าย Smallroom

Own your space / 043


บนซ้าย อัลบั้ม ออกไปข้างนอก :Penguinvilla ล่างซ้าย อัลบั้ม Good morning : Penguinvilla บนขวา ซิงเกิ้ล Good morning : Penguinvilla ล่างขวา วีดีโอสองเล่นเพลง Good morning จากยูทูบว์


“.. แดดส่องสะท้อนดอกไม้แย้มบาน ลมโชยพัดผ่าน หยาดน้ำ�ค้างพร่างพรายแพรวพราว เวลาดีๆ อย่างนี้ เธออยู่ไหน ฉันแค่คิดถึงเธอ ทุกทีที่ฉันเจอความงดงาม และอยากรู้เวลานี้เธอเป็นอย่างไร คิดถึงฉันบ้างไหมคนดี.. “

ประทับความทรงจำ�ของหนุ่มสาวยุค 90’s หลังจากเข้ามาเป็นผู้ ร่วมบริหารค่ายเพลงสมอลล์รูม นอกจากทำ�เพลงให้กับศิลปิน ในค่ายเพลง และเพลงโฆษณาแล้ว เจตมนต์ได้ทำ�งานเดี่ยวในชื่อ “Penguin Villa”

เนื้อเพลงส่วนมากที่ เจ เจตมนต์ มละโยธา เขียนและร้อง ออกมา ฟังดูเป็นเพลงรักโรแมนติกหวานชวนฝัน หาก ได้นั่งลงพูดคุย ทำ�ความรู้จักกับเขาแล้ว จะพบว่า ความ ช่างสังเกตในรายละเอียดเล็กน้อยรอบตัว และความอ่อน โยนต่อความสัมพันธ์ คือตัวตนที่เขาเป็นอยู่จริงๆ สิ่งที่ทุก คนเห็นเจตมนต์คือภาพของชายหนุ่มที่มีความสุขกับชีวิต มี ครอบครัวที่อบอุ่น มีความสุขกับหน้าที่การงาน ดูเหมือน ว่า เขามีทุกอย่างที่ต้องการ ได้ทำ�ทุกอย่างที่รัก แต่เขากล่าว ทำ�นองว่าแท้จริงแล้วความสุขหรือทุกข์ของเรา อยู่ที่ทัศนคติ เจตมนต์บอกว่าแม้แต่แบรด พิตต์ ก็ไม่ใช่คนที่น่าอิจฉา เพราะ ทุกคนต่างก็ต้องมีปัญหาต่างๆ ในชีวิตเหมือนกัน อยู่ที่แต่ละ คนจะจัดการความรู้สึก ที่มากระทบจิตใจได้อย่างไร “เราว่าคน ที่น่าอิจฉาที่สุดน่าจะเป็นคนที่มีความทุกข์ได้ยาก มีอะไรเข้ามาก็ ไม่ค่อยกระทบกระเทือน ถ้าจะกระทบกระเทือน ก็จัดการมันได้ อย่างดีและรวดเร็ว และเป็นคนที่มีความสุขได้ง่าย”

เราว่ามันใกล้เคียงกันนะ ทั้งสองอย่าง มันก็จะมีทั้งพื้นฐานทาง ศิลปะ และก็ผู้รับสาร ถ้าอย่างงานสถาปัตย์ก็คือผู้อยู่อาศัย ส่วนเพลงก็คือผู้รับฟัง มีเรื่องของวัฒนธรรม มีเรื่องของค วาามงดงาม ทั้งในเรื่องของสถาปัตย์และเพลง เพียงแต่ว่ามัน ต่างกันตรงที่เพลงกับดนตรีมันเป็นศิลปะที่เป็นนามธรรม จับ ต้องไม่ได้อย่างสถาปัตย์มันก็เห็นแล้วตัดสินใด้จากตาว่ามัน สวยไม่สวย แต่เพลงมันเป็นนามธรรม แต่เราว่ากระบวนการมัน คล้ายๆ กันเลย เราก็พยายามที่จะค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง ให้มันต่างออกไปทั้งในงานสถาปัตย์ฯ และงานเพลง สถาปัตย์ เราก็ได้ทำ�บ้านตัวเอง บ้านเพื่อนบ้าง บ้านญาติบ้าง ก็ยังได้ใช้ นะ คือเราก็ยังชอบที่จะทำ�งานสถาปัตย์

เจตมนต์เป็นคนแต่งเพลง และทำ�เพลงอยู่ในบริษัทสมอลล์รูม ก่อนหน้านี้ เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกวง “พราว” และ เป็นผู้แต่งเพลง “เธอคือความฝัน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเพลงรัก

มันจะมีกระบวนการที่สร้างความสุขเหมือนกันคือช่วงทำ� ช่วง แต่ง ช่วงอัดเสียง และมีกระบวนการที่สร้างความทุกข์คือช่วง ที่ต้องโดนแก้งาน งานเพลงของเราเองจะต้องโดนแก้จากพี่รุ่ง

การที่เรียนสถาปัตฯมา เราสามารถดึงอะไรมาใช้กับการทำ� เพลงได้บ้างรึเปล่า

เวลาทำ�งานเพลงซึ่งเป็นงานศิลปะ การทำ�ตามโจทย์ที่ มีลูกค้ากำ�หนดมากับการทำ�เพลงของตัวเอง ต่างกัน อย่างไร

Own your space / 045


ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ (รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์) ถ้าเป็นเพลง โฆษณาจะต้องโดนแก้จากลูกค้า อยากจะเปลี่ยนตรงนู้น เปลี่ยน ตรงนี้ แต่มันต่างกันตรงที่เราเชื่อพี่รุ่ง อเชื่อพี่รุ่งปุ๊บ เวลาพี่รุ่ง อยากให้ปรับอะไร เราก็จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่เวลาลูกค้าบอกให้ ปรับนี่เราก็รู้สึกว่า ทำ�ไมต้องปรับ เวลาทำ�งานเพลงซึ่งเป็นงานศิลปะ การทำ�ตามโจทย์ที่ มีลูกค้ากำ�หนดมากับการทำ�เพลงของตัวเอง ต่างกัน อย่างไร มันจะมีกระบวนการที่สร้างความสุขเหมือนกันคือช่วงทำ� ช่วง แต่ง ช่วงอัดเสียง และมีกระบวนการที่สร้างความทุกข์คือช่วง ที่ต้องโดนแก้งาน งานเพลงของเราเองจะต้องโดนแก้จากพี่รุ่ง ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ (รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์) ถ้าเป็นเพลง โฆษณาจะต้องโดนแก้จากลูกค้า อยากจะเปลี่ยนตรงนู้น เปลี่ยน ตรงนี้ แต่มันต่างกันตรงที่เราเชื่อพี่รุ่ง อเชื่อพี่รุ่งปุ๊บ เวลาพี่รุ่ง อยากให้ปรับอะไร เราก็จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่เวลาลูกค้าบอกให้ ปรับนี่เราก็รู้สึกว่า ทำ�ไมต้องปรับ สุดท้ายเราก็รู้ว่ายังไงก็เราก็ ปรับได้ ทำ�แบบที่เขาชอบได้ แต่ไม่รู้ทำ�ไมต้องปี๊ด เพราะว่าเราดัน อินมากกับสิ่งที่เราทำ� เรารู้สึกว่าโอ้ยเพราะจังเลย แล้วพอโดน ปรับ เราก็ไม่พอใจ แต่แป๊บนึงก็หายนะ เป็นแป๊บเดียว ปี๊ดแล้วก็.. (ฮึบ!) ..ได้ครับ มันหายเอง ไม่รู้ด้วยอะไร คงรู้สึกว่า..เราทำ�ได้ อยู่แล้ว เดี๋ยวมันก็ต้องแก้ได้ เพราะว่ามันแก้ได้มาตลอด พอโดนลูกค้าแก้แล้วต้องปี๊ด จริงๆ ก็ไม่อยากปี๊ด แต่ก็ดีตรงที่ เราก็.. ไม่นาน เวลาเราทำ�งานแล้วอยากไปกินร้านอาหาร ร้านนี้ก่อนกลับบ้าน เราก็จะรู้สึกผิด รู้สึกแปลกๆ ที่จะไม่ได้แชร์ กับครอบครัว เราก็จะกลับบ้าน”

ความสุขของพี่เจคืออะไร “ความสุขของเรา น่าจะเป็นช่วงเวลาใดๆที่เรามีสมาธิ ไม่ว่าจะ เป็นเวลา เราทำ�งาน แล้วเราอินกับมัน หรือเวลาอยู่กับลูก เวลา กินข้าว อะไรก็ตามที่เราเกิดสมาธก็จะทำ�ให้เรามีความสุข และอีก แบบนึง ที่เราคิดช่วงนี้คือแค่ไม่ทุกข์ก็พอแล้ว แค่ไม่ป่วยก็ดีมาก แล้ว แค่ร่างกายแข็งแรง ก็มีความสุขแล้ว” คนบางคนมีทุกอย่างที่คนอื่นอยากได้อยากมี แต่เขา ไม่มีความสุข คนบางคนมีความสุขกับเท่าที่มี นับเพียงสิ่ง ภายนอกคงวัดกันได้ยาก ว่าใครมีความสุขกว่าใคร เพราะมันอยู่ที่ใจที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นดัชนีวัดความสุข ได้แน่นอน คือสุขภาพที่ดี ตั้งแต่มีน้องเจอ(ลูกชาย) ชีวิตพี่เจเปลี่ยนไปยังไง ในแง่ของการหาความสุข สมมติเวลาเราทำ�งานแล้วอยากไปกิน ร้านอาหารร้านนี้ก่อนกลับบ้าน เราก็จะรู้สึกผิด รู้สึกแปลกๆ ที่ จะไม่ได้แชร์กับครอบครัว เราก็จะกลับบ้าน นานๆ ถึงจะไปกิน กับเพื่อน อีกเรื่องนึงคือเรื่องบ้าน บริเวณที่น้องใช้จะค่อนข้างโล่งของน้อย ทำ�ความสะอาดง่าย แต่ก่อนเราจะคลั่งไคล้การจัดบ้าน มุมนู้นมุมนี้ เราว่าคนที่มีลูก ก็คงจะเป็นอย่างนี้ คืออยากทำ�บ้านให้มันโล่งๆ สะอาดๆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WORDS : เรื่อง > http://www.live-everymoment.com

Own your space / 047


Joseph Gordon-Levitt If you’re going to put yourself above everybody else, you might end up alone.

ชื่ออื่นๆ : โจ วันเกิด : 17 กุมภาพันธ์ 2524 ที่เกิด : แคลิฟอร์เนีย United States ส่วนสูง : 178

ซันแดนซ์ในปี 2005, “Manic” ภาพยนตร์ที่เข้าร่วมงานเทศกาล ซันแดนซ์ในปี 2001 ที่เขาร่วมแสดงกับดอน เชียเดิล และซูอี้ เดส ชาเนล, “10 Things I Hate About You” ซึ่งเขาร่วมแสดงกับ ฮีธ เล็ดเจอร์ และจูเลีย สไตลส์, ภาพยนตร์เรื่อง “Halloween: H20” ที่นำ�แสดงโดยเจมี่ ลี เคอร์ติส, “The Juror” ซึ่งเขาร่วมแส ประวัติย่อ ดงกับเดมี่ มัวร์ และอเล็ค บอลด์วิน, ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้ โจเซฟ กอร์ดอน-เลวิตต์ แสดงนำ�ประกบบท “Treasure Planet”, ภาพยนตร์ตลกสุดฮิตเรื่อง “Angels in กับ ซูอี้ เดสชาเนล ในภาพยนตร์เรื่อง “(500) Days of Sum- the Outfield” ที่เขาร่วมแสดงกับแดนนี่ โกลเวอร์ และผลงาน mer” ผลงานการกำ�กับเรื่องแรกของมาร์ค เว็บบ์ ที่กลายเป็น ภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา “A River Runs Through It” ผล ภาพยนตร์ฮิตในงานเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ในปี 2009 เขา งานการกำ�กับของโรเบิร์ต เร็ดฟอร์ด ที่ทำ�ให้กอร์ดอน-เลวิตต์ ยังแสดงนำ�ในภาพยนตร์ของจอห์น แม็ดเด้น เรื่อง “Killshot” ได้รับรางวัล Young Artist Award for Best Actor Under Ten โดยร่วมแสดงกับไดแอน เลน และมิคกี้ รู้ร์ก และในภาพยนตร์ ดราม่าโรแมนติคของ เดวิด ซีเกล และสก็อตต์ แม็คจีฮี เรื่อง ผลงานแสดงที่ผ่านมา “Uncertainty” ซึ่งเปิดตัวฉายรอบปฐมทัศน์ที่งานเทศกาล ภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต้ปี 2008 Looper(2012) ... The Dark Knight Rises(2012) ...เล่นเป็น จอห์น เบลค ผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ของกอร์ดอน-เลวิตต์ ได้แก่ภาพ 50 / 50(2011) ...อดัม ยนตร์ดราม่าเกี่ยวกับสงครามของ คิมเบอร์ลี่ เพียร์ซ เรื่อง Inception(2010) ...อาเธอร์ “Stop-Loss” ซึ่งเขาประกบบทกับไรอัน ฟิลลิปปี้, แชนนิ่ง ทาทั่ม G.I. Joe(2009) ...เดอะด็อกเตอร์ / เร็กซ์ และแอ็บบี้ คอร์นิช, ภาพยนตร์ดราม่าเกี่ยวกับสงครามโลกครั้ง Brick(2006) ...แบรนดัน ที่ 2 ของสไปก์ ลี เรื่อง “Miracle at St. Anna”, “The Look- Mysterious Skin(2005) ...นีล แม็กคอร์มิก out,” ภาพยนตร์ของสก็อตต์ แฟรงก์ ที่นำ�แสดงโดย เจฟฟ์ 10 Things I Hate About You(1999) ...คาเมรอน แดเนียลส์, แมทธิว กู้ด และอีสล่า ฟิสเชอร์, ภาพยนตร์เรื่อง “Mysterious Skin” ที่ทำ�ให้กอร์ดอน-เลวิตต์ได้รับการยกย่อง ให้ติดหนึ่งในนักแสดงที่เยี่ยม ที่สุดแห่งปี โดยการจัดอันดับของ The New York Times ในปี 2005, “Brick” ภาพยนตร์ที่คว้า รางวัล Originality of Vision Award จากเทศกาลภาพยนตร์ WORDS : http://www.nangdee.com

It’s him / 049


Flower constructions Fantasy Herbaria, filled with pressed paper, with dried plants and leaves, with irregular shapes and sophisticated twists. New fragile flowers that grow on islands where no one has ever been, new detailed landscapes that are lifted so you can walk through it. Weeds become poetry, each unique twig gets attention, nature seems to float.

BY : Anne ten Donkelaar

Pride’s pics / 051


Japan An attempt to organize the chaos of feelings, images and informations concerning the disaster in Japan, through two Drawings. BY : Simon Prades

Pride’s pics / 053


บทเพลง จะบอกกับเธอว่ารักเธอ ศิลปิน ตรัย ภูมิรัตน “แต่จากนี้จะไม่ฝืน จะไม่เก็บเอาไว้ มันจะยากเท่าไร ก็จะต้องพูดออกไป ฉันจะต้องพูดให้ได้”

ครั้งนึงเนื้อเพลงของคุณบอย ตรัยภูมิรัตน เพลงนี้ เคย วนเวียนไปมาซ้ำ�ๆหลายครั้งในหูฟังของผม ช่วงเวลาป๊อปปี้ เลิฟ ที่ใครๆหลายคนต้องเคยได้มีประสบการณ์กัน และ ครั้งนึงกับตัวผมเอง เมื่อครั้งที่ยังละอ่อน ขณะที่ไปแอบ เผลอหลงรักสาวหน้าตาดีเข้า สาวผู้ดูสูงส่งไป เกินกว่าที่ เราจะบอกกล่าวความรู้สึกกันได้ง่ายๆ ผมเคยได้ยินประโยคนึงในหนังไทยของพี่ต้อม ยุทธเลิศ สิป ภาค เรื่องรักสามเศร้า ตอนที่พระเอกของเรื่องนั่นก็คือคุณ เป้ อารักษ์ คุยกับนางเอกหรือคุณก้อย รัชวิน ที่เป็นเพื่อน กันเกี่ยวกับเรื่องของความรักว่า เคยแอบชอบใครยังไงบ้าง ไหม และกับ บทหนังในเรื่องที่ทั้งสองคนก็ต่างมีใครที่แอบชอบ กันอยู่แล้วและคำ�พูดประโยคนึงที่ผม ได้ยินแล้วมันสะกิด ความ รู้สึกเอามากๆกับคำ�พูดของก้อยที่บอกกับเป้ว่า “ถ้าทรมานที่ ไม่สามารถบอกรักใครสักคนได้ วันนึงไอความทรมานนั้นแหละ มันจะบีบให้เรากล้าที่จะบอกความรู้สึกเอง “ ผมย้อนนึกไปถึงช่วงเวลาที่เคยแอบรักสาวคนหนึ่ง ช่วงเวลา นั้นผมได้แต่คอยแอบมองเธอไกลๆ แอบหวังให้เธอหันมอง กลับมาไกลๆ แต่ด้วยความที่คนอย่างผมไม่ใช่คนเด่นดังอะไร ในโรงเรียนเลยมันจึงไม่ทีท่าว่าเธอคนนั้นจะรับรู้เรื่องราวความ รู้สึกนี้สักที ตอนที่ผมเปิดเพลงนี้ฟัง ก็มีเนื้อเพลงบางท่อนที่ มันเหมือนกับว่ากำ�ลังถ่ายทอดสดความจากรู้สึกจากตัวผม เอง เช่นท่อนที่ว่า

มีคนรู้จักผมเคยพูดเอาไว้ว่า “ถ้ามึงไม่หล่อ แล้วมึงยังไม่กล้า อีก มึงก็คงไม่มีวันได้แดกหรอกครับ” พอได้ฟังประโยคนี้ไปไอ ผมมันก็ทั้งรู้สึกจุก และก็รู้สึกได้ทันทีว่าแม่งแอบด่าเรานี่หว่า ไอผมก็ได้แต่ฟังแล้วก็เก็บเอาไปคิดๆ ย้ำ�เรื่องราวกับตัวเอง แต่ไอเรื่องของกล้าเนี่ย อย่าว่าแต่คนไม่หล่อเลยครับ ไอคน หล่อๆบางคนที่ดูเซลฟ์ๆพอถึงเวลาจริงมันก็ไม่กล้าเหมือนผม นั่นแหละ เห็นมาเยอะแล้ว พูดอ่ะง่ายแต่ทำ�อ่ะมันไม่ได้ง่ายเลย จริงๆ เพลงจะบอกกับเธอว่ารักเธอของคุณบอย ตรัยภูมิรัตน ได้พา ผมย้อนไปนึกถึงความรู้สึกวันนั้นซะแล้ว คำ�ถามคือสรุปตอน สุดท้ายผมได้บอกความรู้สึกสาวคนนั้นไปไหม ??? ….ผมบอกไปครับ ในที่สุดผมก็รวบรวมกล้าทั้งหมดเท่าที่มีบอกเธอไป แต่คำ�ตอบ จากเธอจะเป็นอย่างไงหน่ะหรอ อื่ม…………..ผมว่ามันไม่สำ�คัญหรอกครับ แล้วคุณหล่ะ วันนี้มีใครในใจที่กำ�ลังแอบชอบอยู่บ้างไหม ??? รออะไรอยู่หล่ะครับ …คุณคงไม่โชคดีขณะที่ว่า เค้าเดินเข้ามา ถามคุณหรอกนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเค้า : ))

”หลายครั้งที่ฉันนั้นรู้สึก กับสิ่งต่างๆที่ฉันทำ�บางครั้งมัน ต่างกัน ตรงกันข้ามกับหัวใจ “ และบางท่องของบทเพลง ที่เรียกความหึกเหิมพร้อมกับตั้งคำ�ถามกับตัวผมเช่นท่อน ”ปล่อยทิ้งคืนวันให้ว่างเปล่า คงไม่ค่อยดีเท่าไร คำ�พูดเพียง WORDS : BONDOII ( b.ondoii@yahoo.com ) นึงคำ� มันยากนักหรือไง “

Pride’s songs / 055


บทเพลง รักแรกพบ ศิลปิน Tatto colour “เรื่องเพ้อฝัน ความผูกพันอยู่างง่ายดาย รักแรกพบมีอยู่จริงในนิยาย หนังสือนิทาน เพลงรักแสนหวาน กับความฝัน”

บทเพลงเพราะๆจากวงแทททูคัลเลอร์ เนื้อเพลงซึ้งๆจาก คุณรัฐ พิฆาตไพรี มือกีาตาร์หัวหน้าวง เนื้อเพลงๆนี้ตั้ง คำ�ถามเกี่ยวกับเรื่องราวของรักแรกพบว่ามีจริงไหม เป็น แค่เรื่องราวของความเพ้อฝัน เรื่องราวของจินตนาการรึ เปล่า โดยพี่รัฐก็ตอบคำ�ถามนี้ไปในเพลงด้วยเนื้อร้องที่ว่า ถึงเหตุการณ์ที่ได้พบความรักรูปแบบนี้กับตัว วันนึงฉันผ่านมาพบใครเธอตรงนั้น ดวงใจเป็นเดือดเป็นร้อนช่างทรมาน ราวกับโดนมนต์แม่มดสะกดพลัน นาทีนั้นฉันรักเธอทันใด ผมเคยได้ยินคนหลายคนเค้าถกประเด็นกันเกี่ยวกับเรื่องราว ของรักแรกพบ ฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่ามีจริงเป็นความรู้สึกที่ยากจะ แสนอธิบาย ล่องลอย หลงใหล หลงรัก อีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อว่า รักแรกพบมีจริง ล้วนให้เหตุผลนานาว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ ชั่ววูบ เป็นความรู้สึกลุ่มหลง เป็นเพียงแค่อาการหลงใหลเพียง เท่านั้น นึกถึงประสบการณ์ของรักแรกพบที่เกิดจากตัวเองบอกไม่ถูก เหมือนกันนะครับว่าความรู้สึกแรกที่เห็นเค้าคนนั้น แล้วรู้สึก ดีเอามากๆพอจะเรียกว่ารักแรกพบได้ไหม ที่จดจำ�ได้อาจเป็น เพียงใบหน้าที่ดูอ่อนโยน ความสดใสจากร้อยยิ้มของเค้า กิริยา ท่าทางเวลาเค้าคุยกับเพื่อน เล่นกับเพื่อน ท่าเดินของเค้า เสียง หัวเราะของเค้า ความรู้สึกของเราในตอนนั้นที่ไม่สามารถซ่อน รอยยิ้มไปได้เลย เหมือนว่ายิ้มจากข้างในตัวเรามันถูกกระตุ้น ออกมาเอง เป็นยิ้มที่ไม่มีจุดประสงค์ใดเลย เป็นยิ้มน้อยๆยิ้ม เล็กๆที่ออกมาโดยไม่ได้เตรียมตัวมากก่อน ยิ้มที่รู้สึกได้ถึง ความจริงที่เกิดขึ้น

ความรู้สึกเขิน เขินกับความน่ารักของเค้า เขินกับรอยยิ้มของ เค้า เขินขณะที่เค้าหันมองมา เขินขณะที่เค้าเดินเข้ามาใกล้ เขิน ทั้งๆที่เราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อน แล้วสรุปผมอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ ? รักแรกพบสำ�หรับผมมีอยู่จริงไหม ? ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวผม ณ ตอนนั้น พอได้มาอ่านดูแล้ว ยิ่งรู้สึกได้เลยว่ามันอาจเป็นแค่ความหลงใหล ก็แค่ความรู้สึก ชั่ววูบ เป็นความหลงใหลที่เกิดเพียงแค่ภายนอก……สิ่งที่เกิดขึ้น อาจเป็นเพียงแค่อารมณ์หลงเท่านั้น มันก็จริงที่ว่าความรู้สึกผมเป็นเพียงแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง เวลาสั้นๆมันก็ไอแค่ความหลงเท่านั้นแหละจะคิดอะไรให้วุ่นว่าย แล้วการที่คนเราจะรักใครสักคนมันจะเริ่มต้นจากความรักเลย หรอ ความรักจะเกิดขึ้นเพราะเรารักเค้าด้วยอะไรหล่ะ อยู่ๆก็ เกิดความรู้สึกรักจากการที่ได้อยู่ด้วยกันนานๆอย่างนั้นหรอ เราจะรักเค้าด้วยอะไรหล่ะ ถ้าเราไม่หลงใหลในตัวเค้าก่อน …. หรือว่าคำ�ตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกผม จะเป็นรักแรก พบ “ รักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไร เพราะเธอใช่หรือไม่ ต่างจากใครที่ฉันเป็น จากวันนั้นหัวใจรู้สึกเอง ชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไป ได้พบจึงเข้าใจ มีอยู่จริง “ คิดถึงความรู้สึกนั้นจัง “รักแรกพบ” WORDS : BONDOII ( b.ondoii@yahoo.com )

Pride’s songs / 057


PETE DOHERTY “ I’m running away with you that’s all I ever do that’s all we ever mean I forgive you everything meet me at the railroad bar about 7 o’clock we joke while the sun goes down watch the lovers leaving town “

( For Lovers Song )

Pride’s man / 059


TALK TOGETHER (Review Movies) ดู คิด คุย

Talk together / 061


“Moonrise Kingdom” A pair of young lovers flee their New England town, which causes a local search party to fan out and find them.

“Moonrise Kingdom” เป็นผลงานจากผู้กำ�กัจินตนาการ บรรเจิด “เวส แอนเดอร์สัน” ที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ มาบ้างจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ได้รับเสียงวิจารณ์อย่าง เหลือล้นอย่าง “Fantastic Mr. Fox” ที่ได้รับเลือกให้ฉาย เป็นภาพยนตร์เปิดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ที่ผ่าน มา ครั้งนี้แอนเดอร์สันกลับมาพร้อมกับการเล่าเรื่องเล็กๆ แต่ “ใหญ่” อีกครั้งได้อย่างน่าประทับใจ

เยี่ยมภายใต้ดวงตาเรียวโตตกแต่งด้วยอายแชโดว์และมาส คาร่าสวยงาม หนังพาคนดูเดินทางลัดเลาะป่าเขา มองดูแซม ใช้วิชาลูกเสือที่ร่ำ�เรียนมาเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมและ สถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้ความคิดและชีวิตของทั้งสองผ่าน สัมภาระที่หอบหิ้วและการสนทนาของพวกเขาไปตลอดทาง และ สุดท้ายตระหนักถึงความรักความห่วงใยที่ทั้งคู่มีให้กันอย่าง เต็มเปี่ยมในขณะที่ฟากฝั่งผู้ใหญ่กำ�ลังโยนความผิดกันไปมาระ หว่างออกเดินทางตามหา และเห็นว่าเรื่องที่แซมและซูซี่ทำ�เป็น “Moonrise Kingdom” เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งหนึ่ง สิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่เห็นว่าสิ่งที่แซมและ แถบนิวอิงแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ.1960 ซูซี่ทำ�อยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลองใช้ชีวิตในป่าจริงๆ พูดคุยเรื่อง เมื่อ “แซม” “(จาเร็ด กิลแมน)” ลูกเสือหนุ่มน้อยวัย 12 ปี จาก ราวน้อยใหญ่ในชีวิต การสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ หรือ ค่ายลูกเสืออิวาโฮ และ “ซูซี่” “(แคร่า เฮย์เวิร์ด)” เด็กสาวบน แม้แต่ “รัก” กัน คือการนำ�เอาทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ทั้งหลายจาก เกาะ ตัดสินใจหนีตามกันไป ทำ�เอาเหล่าผู้ใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะ การฝึกฝนในค่าย บทเรียนในโรงเรียน หรือความรู้ที่ได้จากการ เป็น “ครูวอร์ด” “(เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน)” ผู้ควบคุมค่าย, “กัปตัน อ่านหนังสือ มาแปลงเป็น “ประสบการณ์จริง” ชาร์ป” “(บรูซ วิลลิส)” นายตำ�รวจ, พ่อและแม่ของซูซี่ “ (บิล เมอร์เรย์และฟรานเชส แม็คดอร์แมนด์)” วุ่นวายตามหากัน ประสบการณ์สำ�คัญที่สร้างทักษะการเผชิญกับโลกแห่งความ ให้ทั่ว รวมถึงเจ้าหน้าที่สวัสดิการเด็กและเยาวชน “(ทิลด้า สวิน จริงอันเลวร้ายโดยมีความรู้เป็นองค์ประกอบ อาจเพราะเป็น ตัน)” ที่ต้องการจัดการให้แซมไปอยู่ที่สถานอุปถัมภ์เด็กกำ�พร้า เด็ก ดวงตาของพวกเขาจึงยังเปิดกว้างพร้อมมองเห็นโลกใบ อนาถา เพราะพ่อแม่บุญธรรมของแซมไม่ต้องรับเขากลับไปอยู่ นี้ทุกแง่มุม เช่นเดียวกับดวงใจที่เปิดรับทุกเรื่องราวและพร้อม บ้านอีกแล้ว สไตล์การเดินเรื่องของแอนเดอร์สันยังคงเรื่อย จะรู้สึกไปกับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างเต็มที่ และแก้ปัญหาต่างๆ และเรียบง่าย หากเต็มไปด้วยสีสันและความน่าสนใจเหมือนเคย จากหัวใจจริงๆ เพราะในช่วงวัยนั้นสำ�หรับพวกเขาคือวันวัย ด้วยการนำ�เสนอตัวละครในรูปแบบคล้ายตัวการ์ตูน ลูกเล่น แห่งการเรียนรู้ ติดที่ผู้ใหญ่ว่าพร้อมหรือไม่ที่จะให้พวกเขาได้ ของสีในภาพ รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เห็นและชวนให้คิด ปฏิบัติและเรียนรู้อย่างแท้จริง “เพื่อจะเผชิญโลกกว้างต่อไปใน ติดตามไปตลอดทั้งเรื่อง วันที่ไร้ผู้ใหญ่เคียงข้าง” การยกความดีให้การแสดงของแคร่า เฮย์เวิร์ด ที่อยู่กับจา เร็ดเกือบตลอดเวลาในหนัง เพราะเธอแสดงออกได้อย่างดี

WORDS : http://www.matichon.co.th/

Talk together / 063


“ ชัมบาลา “ ไม่ได้อยู่ที่ว่าผิดมาก หรือผิดน้อย มันสำ�คัญที่ว่า..จะสำ�นึกผิดหรือเปล่า

“ชัมบาลา” บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางไปยังดินแดนที่ เชื่อว่าอยู่ใกล้สวรรค์ที่สุดของโลก ณ เขตการปกครอง พิเศษทิเบตของ “วุฒิ” (แสดงโดย ซันนี่ สุวรรณเมธา นนท์) ผู้ศรัทธาในความรัก พร้อมทำ�ทุกอย่างเพื่อเติมเต็ม ความฝันและความหวังของ ”น้ำ�” (แสดงโดย นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล) แฟนสาวที่กำ�ลังป่วย แต่หายนะก็บังเกิดเมื่อ ผู้เดียวที่อาสาร่วมทริปกับเขาด้วยคือ ”ทิืน” (แสดงโดย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม) พี่ชายตัวแสบ ที่ถูกความหลังอัน ปวดร้าวเกี่ยวกับเจน (แสดงโดย โอซา แวง) เกาะกินจิตใจ และสูญเสียศรัทธาต่อทุกสิ่งอย่างในชีวิต รวมถึงตัวของ เขาเอง

การเดินทางของเราได้ และหลังหนังจบก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน กับเพื่อนที่เคยไปสิกขิม ว่าเขาก็เคยเห็นธงมนต์ แถมเคยกิน เนื้อจามรีด้วย เปรี้ยวจริงๆ เพื่อนฉัน ก็เป็นอะไรที่สนุกดี และ รู้สึกได้ว่าทีมเขียนบท (ซึ่งก็คือตัวผู้กำ�กับเองนั่นแหละ) ค้นคว้า ข้อมูลมาดีทีเดียว และนำ�เสนอออกมาได้อย่างมีเสน่ห์

ด้านภาพ อย่างที่เขียนไปว่าภาพสวย ก็ยังคงยืนยันตามนั้น ส่วนหนึ่งเพราะธรรมชาติตรงนั้นงดงามอยู่แล้ว พอมารวมกับ มุมมองดีๆ ก็เสริมให้ภาพเด่นขึ้นอีกเยอะ แต่ก็ไม่ได้หมายความ ว่าทุกฉากเป๊ะ ภาพเริ่ด เพอร์เฟคไปทุกช็อต มันก็ผสมๆ กันไป ภาพสวยเว่อร์บ้าง ธรรมดาบ้าง อันนี้แอบคิดเองว่าคงเป็่นข้อ จำ�กัดในการทำ�งานด้วย หรือไม่ก็ต้องการสื่อถึงการเดินทาง ในตอนต้นหนังอาจดำ�เนินเรื่องช้าเล็กน้อย แต่ก็เป็นการปูเนื้อ โดยทั่วไป ที่เราก็ไม่ได้โชคดีเจอแต่อะไรสวยๆ งามๆ หรอก ก็ เรื่องได้ดีที่ทำ�ให้คนดูได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครและ ต้องเจออะไรธรรมดาๆ บ้าง ฝนตกบ้าง เป็นปกติของชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และระหว่างการเดินทาง มนุษย์ … ถ้าจะไม่ปกติ ก็คงยกให้เรื่อง visual effect ของเรื่อง เราก็จะได้ซึมซับวัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาของชาวทิเบต ที่เก๋ไก๋ ล้ำ�สมัยทีเดียว ซึ่งก็ดูเหมาะสมดีกับชื่อสตูดิโอที่รับทำ� พร้อมภาพสวยๆ ของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลกแห่ง (“Zurreal”) แต่บางทีมันก็ทำ�ให้รู้สึกว่าอารมณ์โดดไปหน่อย นี้อีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ทำ�ได้ดีทีเดียวและได้เรียนรู้หลายอย่างไป ไม่รู้จะ Realistic ดี หรือ Surreal ดี พร้อมกับตัวละครด้วย (ตอนแรกแอบกลัวว่าหนังเรื่องนี้จะเป็น เหมือนเรื่อง “The Melodrama” เอ้ย! “The Melody” ที่เน้น สุดท้าย อยากขอบคุณพี่ปี๊ด ผู้กำ�กับ ที่ต้องใช้เวลา 10 ปีก ภาพงาม แต่บทง่าว หึๆ) … แต่พอเรื่องดำ�เนินไป ก็จะยิ่งเข้มข้น ว่าจะได้ทำ�หนังเรื่องแรกในชีวิต รู้สึกได้เลยว่าพี่ทุ่มเทให้กับ ขึ้น เมื่อแต่ละปมในใจแต่ละคนค่อยๆ คลี่คลายออกมา และนำ�ไป ภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆ และนับถือความกล้าในการทำ�หนังที่ สู่บทสรุปสุดท้ายในตอนจบที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในใจเรามาก แตกต่างออกไปจากกระแสหลักตอนนี้ จริงๆ และเดินออกจากโรงหนังด้วยความรู้สึกอิ่มใจ ภาพบรรยากาศแปลกใหม่ที่หนังนำ�เสนออยู่ตลอด ไม่เบื่อ ไม่ ง่วงเลย บางอย่างที่เห็นในหนังก็มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์

WORDS : http://meanbrat.wordpress.com

Talk together / 065


“ Brave “ Determined to make her own path in life, Princess Merida defies a custom that brings chaos to her kingdom. Granted one wish, Merida must rely on her bravery and her archery skills to undo a beastly curse.

Brave กำ�กับและพัฒนาบทโดย มาร์ค แอนดรู๊วส (Mark Andrews) และผู้ช่วย เบรนด้า แชปแมน (Brenda Chapman) 2 มือเขียนบทที่ได้ขึ้นมาจับงานใหญ่สักที โดยมีแอน ดรู๊วสที่มีประสบการณ์ ในการกำ�กับแอนิเมชั่นขนาดสั้น เรื่อง One Man Band (2005) มาก่อนเป็นหัวเรือใหญ่ ของเรื่องนี้

พันธ์ในครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคม โดยเน้นไปที่ปัญหา ความขัดแย้งกันทางความคิดของคนในครอบครัว ผ่านทาง ราชินีอีลินอร์ผู้เป็นแม่และเมริด้าที่มีมุมมองต่อธรรมเนียมการ เลือกคู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งความขัดแย้งทางความคิดล้วนมีอยู่ใน ทุกระดับสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดอย่างครอบครัว เรื่อยไปจนถึงระดับชาติระดับประเทศ การยอมรับมุมมอง ทางความคิดที่แตกต่างและให้ความเคารพในความคิดของผู้ ตำ�นานเรื่องนี้เกิดขึ้นในดินแดนสก็อตแลนด์ในอดีต เรื่องราว อื่น เป็นสิ่งที่พึงมี แต่โดยพื้นฐานแล้วเราทุกคนมักมองตัวเอง ของ เมริด้า (ให้เสียงโดย เคลลี่ แม็คโดนัลด์) ธิดาหัวก้าวหน้า เป็นจุดศูนย์กลาง! จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะำ�ทำ�กับการยอมรับต่อ และนักธนูมือฉมังแห่งกษัตริย์เฟอร์กัส (ให้เสียงโดย บิลบี่ เหตุผลของผู้อื่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งอาจต้องอาศัย คอลเนลลี่) ที่ได้ถึงเวลาอันเหมาะสมที่จะมีคู่ครอง เจ้าชายจาก ความ ‘กล้า’ ในการเปิดใจของตัวเองและความ ‘กล้า’ ในการ แคว้นต่างๆ จึงเดินทางมายังอาณาจักรเพื่อหาผู้ที่คู่ควรกับเม บอกความคิดของตัวเราเองของทั้งสองฝ่าย ริด้า นั่นจึงเป็นเหตุให้เมริด้าไม่พอใจอย่างมาก จนมีปากเสียง กับราชินีอีลินอร์ (ให้เสียงโดย เอ็มม่า ธอมป์สัน) พระมารดา เราจะเห็นพัฒนาการในส่วนนี้อย่างชัดเจน หลังจากที่เมริด้า ของเธอผู้เคร่งครัดในธรรมเนียมปฎิบัิติที่สืบทอดกันมาแต่ ต้องพาราชินีอีลินอร์ที่ออกเดินทางเพื่อค้นหาวิธีการถอนคำ� บรรพบุรุษ สาปออก หากไม่ทันเธอจะต้องเสียแม่ไปและนั่นอาจหมายถึง การล่มสลายของอาณาจักรของเธอ ย้อนรอยตำ�นานของ เมริด้าต้องการที่จะหาทางหยุดยั้งธรรมเนียมเก่าแก่อันคร่ำ�ครึ อาณาจักรแห่งหนึ่งในอดีต การใช้เวลาอยู่ด้วยกันทำ� การช่วย ของการอภิเสกสมรสที่เธอไม่ต้องการให้ได้ และด้วยการนำ�ทาง เหลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ทำ�ให้ม่านอคติแห่งความยึดมั่นถือ ของลูกไฟ (Will-o’-the-wisp) ซึ่งเป็นเรื่องเล่าในท้องถิ่นสก็อต มั่นของทั้งสองค่อยๆ เบาบางลง จนนำ�ไปสู่การช่วยเหลือซึ่ง แลนด์ว่า ลูกไฟจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของผู้ที่พอเจอซึ่งอาจมีทั้ง กันและกันเพื่อแก้ไขคำ�สาปได้เป็นผลสำ�เร็จ ซึ่งสิ่งที่เมริด้ากอบ ดีและร้าย จึงทำ�ให้เธอได้พบกับแม่มดและได้ขอความช่วยเหลือ กู้นั้นไม่ใช่อาณาจักรที่ทุกคนเีรียกเธอว่า ‘เจ้าหญิง’ แต่มันคือ จากอำ�นาจของแม่มดตนนั้น ที่ทำ�ให้แม่ของเธอถูกคำ�สาป!! ซึ่ง การกอบกู้ความสัมพันธ์กับคนที่เรียกเธอว่า ‘ลูก’ ต่างหาก นั่นกลายเป็นต้นเหตุของคำ�สาปที่ทำ�ให้เรื่องราวบานปลายจน อาจนำ�ไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรของเธอ เมริด้าจึงต้อง พยายามทุกวิธีทางเพื่อหยุดยั้งคำ�สาปให้จงได้ก่อนจะสายเกินไป ในเรื่องนี้พิกซ่าร์เลือกที่จะพูดในเรื่องของความรักความผูก WORDS : http://charthree.wordpress.com

Talk together / 067


HIPSTER

In fashionable / 069


Person’s in FASHIONABLE

Men Modeling : WITTAWAT PIYACHAIYAWUT : HUDSAKORN HIRANSIRSCHOKE Photographer : NARAPONT TOPOTHAI Location : Dusit Zoo Special thanks : KLANYAKORN CHAROENPHOL

076 / In fashionable


SHOPPER COLLECTER

Shopper collecter / 079


5

3

Shopper collecter/


4 2 1 List Collection Shoes :

1. New balance 420 2. Red wing 875 3. Converse x The Clash Spring 2010

Bags :

4. Herschel Little America Mountain Bag 5. Fred Perry Tartan Barrel Bag

Shopper collecter / 082


Stocklists

New Balance เซ็นทรัลเวิลด์ Central Court ชั้น 3 โซน C เบอร์โทร : 026131405 Red wing shoes PRONTO DENIM THAILAND Siam Square Soi 2 tel:02-2517448 Siam Paragon 2nd Floor Central Ladprao tel:02-9371817 Central World tel:02-6461278 Terminal21 tel:02-1080711 Central Rama9 tel:02-1083198 Central Chaingmai tel:053-273655 Email : info [at] prontodenim [dot] com Herschel Bag http://www.herschelsupply.com http://www.shopstyle.com/browse/Herschel Converse CONVERSE SIAM SQUARE ซอย 7 อาคาร สยามกิตต์ เบอร์ 02-6644598 Fred Perry เซ็นทรัลเวิลด์ CENTRAL COURT ชั้น 1 เลขที่ 4,4/1-2,4/4 ถนนราชดำ�ริ แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 02-646-1825 Adidas สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 3 เลขที่ 989 สยามดิสคัฟเวอรี่ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ +662 658 0386-7 สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 เลขที่ 979 สยามเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ +662 658 1733/ 1131/ 1181

082 / Stock Lists

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ห้องเลขที่ 208 ชั้น 2 เลขที่ 7/338 เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์ +662 882 6058 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้องเลขที่ PLZ.G.SHP033 ชั้น G เลขที่ 94 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 เบอร์โทรศัพท์ +662 958 5329 ลาดพร้าว ห้องเลขที่ 109 ชั้น 1 เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ +662 937 0790 เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง A 313-314 ,C301 ชั้น 3 เลขที่ 999/9 เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ +662 613 1492 www.adidas.com Greyhound Greyhound Siam unit 340-341 Third Floor Siam Center Tel. 02 251 4917. Playhound Siam unit 345-346 Third Floor Siam Center Tel. 02 252 3861 www.greyhound.co.th Casio http://www.siamtime.com Call Center โทร 082-708-3085 จ.-ศ. เวลา 10.00-17.00 น http://www.morninglywatch.com http://www.casio-intl.com/asia-mea/en


IN CUTS MAGAZINE  

all page in magazine