Naklada Slap - Katalog knjiga

Page 1

MEDICINA

1


2

MEDICINA

23. njemačko izdanje / 3. hrvatsko izdanje Johannes Sobotta

ATLAS ANATOMIJE ČOVJEKA U 3 SVESKA + TABLICE Ur. hrv. izd.: Ana Marušić, Dragica Bobinac, Vedran Katavić

novo

Krunoslav Kuna, Vesna Košec i suradnici

Gordana Stipančić, Iva Mihatov Štefanović, Orjena Žaja i suradnici

GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO

PEDIJATRIJA

Ovo je djelo organizirano tako da uvede čitatelja u mogućnosti pružanja adekvatne dentalne skrbi našim pacijenticama, pri čemu je široko znanje iz područja ginekologije i porodništva dobrodošla pomoć u tome nastojanju.

novo

Zbog sveobuhvatnosti iznesenih informacija, koje su upotrebljive u praksi, ovaj će udžbenik moći koristiti i studenti medicine, liječnici obiteljske i školske medicine, studenti sestrinstva te svi ostali stručnjaci koji su u svom radu uključeni u proces prevencije i liječenja djece i adolescenata.

Arijana Lovrenčić-Huzjan i suradnici

PREVENCIJA MOŽDANOG UDARA KOD ŽENA Najvažnije odrednice ženskog zdravlja u prevenciji i liječenju moždanog udara

U PRIPREMI

U PRIPREMI

U PRIPREMI


3

MEDICINA

2. izdanje

Dragan Lepur i suradnici

INFEKTOLOGIJA Knjiga je značajan napredak u udžbeničkoj literaturi iz infektologije, to je vrlo kvalitetan i suvremen udžbenik koji je namijenjen poglavito studentima stomatologije, ali i svim strukama čiji je stručni i znanstveni interes infektologija, uključujući i liječnike obiteljske medicine. Kliničke fotografije prate tekstualni opis nalaza. Brojne tablice sumiraju diferencijalnu dijagnostiku kod pojave sistemskih simptoma i nalaza i povezuju dijelove gradiva iznesenih u rukopisu.

Goran Arbanas

UVOD U SEKSUALNU MEDICINU Udžbenik za studente i liječnike Knjiga je namijenjena prvenstveno liječnicima i medicinskim sestrama, psiholozima i fizioterapeutima.


4

MEDICINA Dalibor Karlović i suradnici

Stephen M. Stahl

PSIHIJATRIJA

STAHLOVI TEMELJI PSIHOFARMAKOLOGIJE

Pregledan i nadasve sadržajan prikaz svih relevantnih tema vezanih za suvremenu psihijatriju uz povijesni i znanstveni kontekst u kojem je struka nastajala. Opsegom, temeljitošću, brojem slika, grafikona i tablica, opsegom kazala i sveobuhvatnošću prikaza čini zaista jedinstveno djelo i u puno širim razmjerima. Na taj način predstavlja novinu i postaje najobuhvatniji udžbenik psihijatrije na ovim prostorima.

Neuroznanstvene osnove i praktična primjena

ur. hrv. izd. Dalibor Karlović

Dalibor Karlović i Wolfgang Trabert (urednici)

novo

AMDP SUSTAV Priručnik za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji AMDP sustav slijedi izrazito opsežan opisni psihopatološki pristup kako bi se minimalizirala opasnost od zanemarivanja značajnih simptoma tijekom početnog pregleda. Stoga AMDP sustav ima ključnu ulogu u stjecanju temeljnih znanja iz područja psihopatologije. Kada se studenti medicine i psihologije po prvi puta susreću s osobama oboljelim od psihičkih poremećaja, veliki je izazov opisati iskustva pacijenata na odgovarajuć, sažet i razumljiv način, te upravo tu AMDP sustav može biti od pomoći. Tijekom kliničke obuke i nakon nje, AMDP sustav središnji je alat u klasifikaciji i opisu psihopatologije u kliničkim zapisima i komunikaciji.

bibliotheca

p s y c h i at r i c a

novo

U PRIPREMI


5

MEDICINA AMERIČKA PSIHIJATRIJSKA UDRUGA

uskoro

DIJAGNOSTIČKI I STATISTIČKI PRIRUČNIK ZA DUŠEVNE POREMEĆAJE ur. hrv. izd.: Vlado Jukić i Goran Arbanas

novo

Prevedeno na 21 jezik


6

STOMATOLOGIJA

novo

novo

Ivana Šutej, Krešimir Bašić, Kristina Peroš LIJEKOVI U DENTALNOJ MEDICINI Preporuke i recepti

Asja Čelebić i suradnici MINIIMPLANTATI U KLINIČKOJ PRAKSI Indikacije, kontraindikacije i komplikacije

Priručnik predstavlja sažetak znanja o praktičnom propisivanju lijekova u dentalnoj medicini te je dodatak literaturi udžbenika iz farmakologije. Cilj mu je prije svega pružiti informacije o izboru farmakoterapije kod češćih patogeneza s kojima se doktor dentalne medicine susreće u općoj ili specijalističkoj praksi. Teme u ovom priručniku grupirane su prema skupini lijekova ili bolesti/stanju koje treba farmakološki liječiti.

U knjizi možete pronaći preporuke načina rada s miniimplantatima, izbor miniimplantata u različitim kliničkim slučajevima, preporuke za dužinu preparacije ovisno o gustoći kosti, upute za mjere opreza prilikom ugradnje, relativne i apsolutne kontraindikacije, važnost mekih tkiva i pričvrsne mukoze kod planiranja pokrovne mobilne proteze na miniimplantatima te opis mogućih komplikacija.

2.

izdanje

2. HRVATSKO IZDANJE George Laskaris ATLAS ORALNIH BOLESTI Dijagnoza i liječenje Ur. hrv. izd. Vanja Vučičević Boras


ENGLISH EDITION - BIOMEDICINE / STOMATOLOGIJA

Library English edition - Biomedicine Editor: Marin Vodanović

HiT

novo

7


8

VETERINA

Øystein V. Sjaastad, Knut Hove, Olav Sand

DOBROBIT ŽIVOTINJA

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Urednici: Željko Pavičić i Mario Ostović Udžbenik je podijeljen na 17 poglavlja i sadrži sve relevantne činjenice o dobrobiti životinja, od opće etologije, fizioloških procesa, sve do dobrobiti pojedinih vrsta i kategorija životinja, uključujući divljač i ribe, ekonomike dobrobiti životinja te njihove zaštite u zakonskim propisima. Udžbenik je namijenjen studentima veterine, diplomiranim doktorima veterinarske medicine i stručnjacima srodnih struka.

ur. hrv. izd.: Suzana Milinković Tur, Miljenko Šimpraga Ovaj udžbenik je zamišljen kao vodič za razumijevanje tjelesnih funkcija kod sisavaca i ptica. Iako su studenti veterinarske medicine i animalnih znanosti primarno ciljana publika, pristup koji se koristi u knjizi čini ju pogodnom za sve sveučilišne programe koji uključuju osnove fiziologije sisavaca i ptica. Naglasak je na objašnjenju kako regulatorni mehanizmi održavaju stabilnost unutarnje sredine u tijelu, tj. homeostazu, unatoč promjenjivom okolišu. Ova knjiga ima za cilj pružiti sveobuhvatno razumijevanje kako organizam funkcionira, a krajnji cilj joj je omogućiti studentima stjecanje znanja i razvijanje vještina “problem-rješenje” koje će im trebati u budućoj karijeri.

T. A. McGeady, P. J. Quinn, E. S. FitzPatrick, M. T. Ryan

Urednici H. E. König i H. G. Liebich

Suzana Milinković Tur, Jasna Aladrović

Marija Vučemilo,Alenka Tofant

VETERINARSKA EMBRIOLOGIJA

ANATOMIJA DOMAĆIH SISAVACA

PRAKTIKUM

Udžbenik i atlas u boji za studente i praktičare

VJEŽBE IZ FIZIOLOGIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA I.

Ur. hrv. izdanja: Mladen Zobundžija Krešimir Babić Vesna Gjurčević Kantura Zvonimir Kozarić

Ur. hrv. izdanja: Mladen Zobundžija, Krešimir Babić, Vesna Gjurčević Kantura

PRIRUČNIK

OKOLIŠ I HIGIJENA DRŽANJA ŽIVOTINJA


PSIHOLOGIJA

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

Urednik: Dalibor Karlović HiT

Terapijski interaktivni vodiči koji educiraju, motiviraju i ohrabruju djecu i roditelje da zajedno rade na savladavanju anksioznosti, ljutnje, negativnosti i straha od odvajanja, te da istražuju nove situacije bez straha i prihvaćaju vlastite nesavršenosti!

RADNE BILJEŽNICE: ŠTO UČINITI KADA SE PREVIŠE BRINEŠ? Dječji vodič za savladavanje anksioznosti, opseg: 82 str.

ŠTO UČINITI KADA PREVIŠE PRIGOVARAŠ? Dječji vodič za savladavanje negativnosti, opseg: 90 str.

ŠTO UČINITI KADA SE BOJIŠ POGRIJEŠITI? Dječji vodič za prihvaćanje nesavršenosti, opseg: 98 str.

ŠTO UČINITI KADA SE NE ŽELIŠ ODVOJITI? Dječji vodič za savladavanje straha od odvajanja, opseg: 90 str.

ŠTO UČINITI KADA SE RAZLJUTIŠ? Dječji vodič za savladavanje problema s ljutnjom, opseg: 98 str.

ŠTO UČINITI KADA SE OSJEĆAŠ PREVIŠE SRAMEŽLJIVO? Dječji vodič za savladavanje socijalne anksioznosti, opseg: 82 str.

KOMPLET (6 naslova)

| Format: 21 x 27 cm. Uvez: meki

7 terapijskih slikovnica

Anja Freudiger

Anja Freudiger

Kako djeci objasniti ADHD, opseg: 24 str.

Kako djeci objasniti anoreksiju, opseg: 24 str.

MOJ VELIKI BRAT MATIJA

TORTA ZA BALERINU ELU

Anja Freudiger

Erdmute v. Mosch

Kako djecu naučiti samostalno spavati, opseg: 24 str.

Kako djeci objasniti depresiju, opseg: 36 str.

KAKO BIH RADO I NAVEČER BILA VELIKA!

MAMINO ČUDOVIŠTE

Christiane Tilly, Anja Offermann

Kerstin Trostmann, Rolf Jahn

Kako djeci objasniti granični poremećaj, opseg: 36 str.

Kako djeci objasniti psihozu, opseg: 36 str.

MAMA, MIA I PERILICA U BRZOJ VRTNJI

Barbara Tschirren, Pascale Hächler, Martine Mambourg

JA SAM LOVRO

Kako djeci objasniti autizam, opseg: 32 str.

KOMPLET (7 naslova)

| Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi

NAJBOLJI TATA NA SVIJETU

9


10

LOGOPEDIJA

uskoro

Maja Cepanec

RANI KOMUNIKACIJSKI RAZVOJ

HiT

HiT

Edukacija!


11

Biblioteka Ekonomija novo


12

PSIHOLOGIJA

novo


PSIHOLOGIJA uskoro

HiT

HiT

13


14

PSIHOLOGIJA

HiT

Dennis Greenberger, Christine A. Padesky

RAZUM IZNAD OSJEĆAJA Promijenite svoje osjećaje mijenjajući način razmišljanja Predgovor Aaron T. Beck

HiT

Svladavanje depresije, anksioznosti, ljutnje, osjećaja krivnje i srama


PSIHOLOGIJA

HiT

Stephanie H. McConaughy

KLINIČKI INTERVJU ZA DJECU I ADOLESCENTE

novo

Od procjene do intervencije - Praktične intervencije u školi

Mirjana Duran

VOLIM IĆI U ŠKOLU, A MALO I NE Psihologija namijenjena učiteljima, budućim učiteljima, stručnim suradnicima, roditeljima i svima zainteresiranima za djecu i odrastanje

Ova knjiga se bavi kliničkim intervjuima s djecom, roditeljima i nastavnicima, koji se provode u svrhu procjene i planiranja intervencije. Njezina je svrha da bude praktičan vodič i pomoć školskim psiholozima, kliničkim psiholozima za djecu i adolescente, školskim stručnjacima za mentalno zdravlje i socijalnim radnicima, pedagozima, edukacijskim rehabilitatorima, školskim specijalistima za ponašanje te onima koji se osposobljavaju za rad u ovim područjima.

novi format

Priručnik i mapa

HiT

HiT

Edukacija!

Viktor E. Frankl

Riccardo Luccio

ODGOVORITI ŽIVOTU Autobiografija

OD DUŠE DO UMA

Franklovo svjedočanstvo iz Auschwitza dirnulo je milijune čitatelja. Ali, kako je tekao njegov život nakon toga? Tko je čovjek koji stoji iza tih knjiga? Fotografije iz obiteljske arhive nadopunjuju sjećanja Viktora E. Frankla, koji unatoč gubicima i patnji koje je proživio nije izgubio vjeru u dobro u čovjeku.

15

novo

Kratka povijest psihologije Knjiga Od duše do uma: kratka povijest psihologije, koja je prvi put objavljena 2014. godine u Italiji, nagrađena je nagradom XI Sante De Sanctis kao najbolja monografija o psihologiji objavljena u Italiji te godine.


9. POGLAVLJE

Živčane stanice i živčani sustav

Plastičnost i regeneracija živčanog tkiva

SLIKA 9–28 Mali živci

9. P O G L A V L J E

SLIKA 9–29 Gangliji P

Č

A

S

S A

A

G

F S

K

S

S

A

ŽV ŽV

S A

a

P

b

ŽV

F

Č

ŽV

G

a

Živčane stanice i živčani sustav

S

Ž

P

Č

Ž Ž

S c

d

Mali se živci mogu vidjeti u presjecima većine organa. (a) Na poprečnom presjeku vidi se izoliran, u smolu uklopljen živac s tankim perineurijem (P), jedna kapilara (K) i brojni veliki aksoni (A) povezani sa Schwannovim stanicama (S). Nekoliko jezgri fibroblasta može se vidjeti u endoneuriju između mijeliniziranih vlakana. (400×, PT) (b) Na uzdužnom presjeku vide se spljoštene jezgre fibroblasta (F) u endoneuriju i više ovalnih jezgara Schwannovih stanica (S). Živčana vlakna rahlo su raspoređena u endoneuriju, a na slabom povećanju njihovi su uzdužni presjeci valoviti, a ne ravni.

izlučuju polipeptidne čimbenike koji pospješuju izrastanje aksona. Motorički aksoni ponovno uspostavljaju sinaptičke veze s mišićima te tako obnavljaju njihovu funkciju.

MEDICINSKA PRIMJENA Regeneracija perifernih živaca učinkovita je samo kad su vlakna i nizovi Schwannovih stanica pravilno usmjereni.

S

E

N

To upućuje na labavost vlakana unutar živca, što omogućuje da se živci lagano rastežu tijekom pokreta tijela, bez potencijalno štetnih opterećenja vlakana. (200×, HE) (c) U dijelovima mezenterija i drugih tkiva, vrlo valovit ili zavijen tijek malog živca (Ž) prikazan je kao više kosih ili poprečnih presjeka, kako živac ulazi i napušta područje reza. (200×, HE) (d) Presjek kroz manji živac često ima dio vlakana presječenih poprečno, a dio presječenih koso unutar istog snopa vlakana, što upućuje na nepravilan tijek živčanih vlakana unutar endoneurija (E) i perineurija (P). (300×, HE)

L b

c

(a) Osjetni ganglij (G) sadrži jasno vidljivu vezivnu čahuru (Č) i unutarnju mrežu vezivnog tkiva koje se nastavljaju na epineurij i druge dijelove perifernih živaca. Osjetni ganglij ne sadrži perineurij ni krvno-živčanu barijeru. Snopovi živčanih vlakana (ŽV) ulaze i izlaze iz ovih ganglija. (56×, bojenje po Kluver-Barreri) (b) Jače povećanje prikazuje male, okrugle jezgre glija stanica koje se nazivaju satelitske stanice (S). One stvaraju tanke, omotačima slične citoplazmatske izdanke, koji potpuno obavijaju tijelo svakog neurona. (400×, HE)

(c) Simpatički gangliji su manji od većine osjetnih ganglija, ali su slični po tome što imaju velika tijela neurona (N), od kojih neka sadrže lipofuscin (L). Satelitske stanice (S) obavijaju tijelo svake živčane stanice koja se oblikom vrlo malo razlikuje od onih u osjetnim ganglijima. Autonomni gangliji općenito imaju slabije razvijene čahure vezivnog tkiva (Č) od osjetnih ganglija. (400×, HE)

Ako osjetna vlakna koja se obnavljaju urastu u nizove Schwannovih stanica koje su prije zauzimala motorička vlakna povezana sa završnim motoričkim pločama, funkcija mišića neće biti ponovno uspostavljena. Kada postoji veliki razmak između distalnih i proksimalnih dijelova prekinutog ili ozlijeđenog aksona, ili kada distalni odsječak aksona nestane (kao u slučaju amputacije uda), novorastući aksoni mogu stvoriti zadebljanje ili neurom, što može biti izvor spontane boli.

SJEDIŠTE: NAKLADA SLAP Dr. F. Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko, ++385(0)1 6281 774, 6284 001, e-mail: nslap@nakladaslap.com

www.nakladaslap.com

POSLOVNICA: NAKLADA SLAP Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105, 10 000 Zagreb, ++385(0)1 6313 044, e-mail: zagreb@nakladaslap.com

Plastičnost i regeneracija živčanog tkiva

P

Ž


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.