Naklada Slap - Katalog knjiga

Page 1

MEDICINA

1


MEDICINA

23. njemačko izdanje / 3. hrvatsko izdanje

Johannes Sobotta

ATLAS ANATOMIJE ČOVJEKA U 3 SVESKA + TABLICE Ur. hrv. izd.: Ana Marušić, Dragica Bobinac, Vedran Katavić Izdanje u tri sveska povratak je na izvorno, prvo izdanje Sobottina atlasa. Slike iz atlasa prikazane su u kombinaciji s tekstom, što je stari trend koji se ponovno vraća u modu. Uz svaku sliku nalazi se kratak tekst u kojem se objašnjava razlog prikaza određenog preparata ili područja. Novo oblikovanje atlasa odraz je trendova te navika čitanja i učenja koje se povremeno mijenjaju. Tijekom kreiranja novog izgleda, osobita se pozornost posvetila jasnom nacrtu sadržaja i didaktičkom uvodu u slike. Format: 23,5 × 31,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: I. sv. 408 str. | II. sv. 260 str. | III. sv. 376 str. | Tablice: 76 str. Cijena: 1260,00 kn

2. izdanje

ANATOMIJA ČOVJEKA – FOTOGRAFSKI ATLAS SUSTAVNE I TOPOGRAFSKE ANATOMIJE J. W. Rohen, C. Yokochi i E. Lütjen-Drecoll; ur. hrv. izd. Ana Marušić Fotografski atlas omogućuje studentima pogled na ljudsko tijelo i kad nisu uz anatomski preparat. Format: 22 × 30 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 512 str. Cijena: 577,50 kn

Goran Arbanas

UVOD U SEKSUALNU MEDICINU Udžbenik za studente i liječnike Knjiga je namijenjena prvenstveno liječnicima i medicinskim sestrama, psiholozima i fiziotera-

peutima.

Format: 21 x 28,5 cm. Opseg: 172 str. Uvez: tvrdi. Cijena: 252,00 kn

2

U PRIPREMI


novo

Gordana Stipančić, Iva Mihatov Štefanović, Orjena Žaja i suradnici

Zbog sveobuhvatnosti iznesenih informacija, koje su upotrebljive u praksi, ovaj će udžbenik moći koristiti i studenti medicine, liječnici obiteljske i školske medicine, studenti sestrinstva te svi ostali stručnjaci koji su u svom radu uključeni u proces prevencije i liječenja djece i adolescenata.

MEDICINA

PEDIJATRIJA

Format: 21 x 28,5 cm. Opseg: 624 str. Uvez: tvrdi. Cijena: 598,50 kn

Dubravko Jalšovec

ANATOMIA HUMANA

Dubravko Jalšovec

ANATOMIJA

Osnove građe tijela čovjeka

Anatomia humana svojim je opsegom i ustrojstvom namijenjena kao udžbenik studentima medicine i stomatologije, ali ujedno svojim načinom izlaganja gradiva može poslužiti i kao repetitorij specijalizantima i liječnicima.

Knjiga je pisana prema nastavnom programu kolegija anatomije čovjeka za studente prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a može se koristiti i u učenju anatomije čovjeka studenata farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, te polaznika veleučilišta.

Format: 21,5 x 28,5 cm. Opseg: 736 str. u boji. Uvez: tvrdi. Cijena: 598,50 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm. Opseg: 352 str. Uvez: tvrdi. Cijena: 252,00 kn

Dalibor Karlović i suradnici

PSIHIJATRIJA Pregledan i nadasve sadržajan prikaz svih relevantnih tema vezanih za suvremenu psihijatriju uz povijesni i znanstveni kontekst u kojem je struka nastajala. Opsegom, temeljitošću, brojem slika, grafikona i tablica, opsegom kazala i sveobuhvatnošću prikaza čini zaista jedinstveno djelo i u puno širim razmjerima. Na taj način predstavlja novinu i postaje najobuhvatniji udžbenik psihijatrije na ovim prostorima. Format: 21 x 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 758 str. u boji. Cijena: 598,50 kn

Dragan Lepur i suradnici

INFEKTOLOGIJA Knjiga je značajan napredak u udžbeničkoj literaturi iz infektologije, to je vrlo kvalitetan i suvremen udžbenik koji je namijenjen poglavito studentima stomatologije, ali i svim strukama čiji je stručni i znanstveni interes infektologija, uključujući i liječnike obiteljske medicine. Kliničke fotografije prate tekstualni opis nalaza. Brojne tablice sumiraju diferencijalnu dijagnostiku kod pojave sistemskih simptoma i nalaza i povezuju dijelove gradiva iznesenih u rukopisu. Format: 21 x 28,5 cm. Opseg: 448 str. u boji. Uvez: tvrdi. Cijena: 493,50 kn

3


Dalibor Karlović i Wolfgang Trabert (urednici)

novo MEDICINA

AMDP SUSTAV Priručnik za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji

AMDP sustav slijedi izrazito opsežan opisni psihopatološki pristup kako bi se minimalizirala opasnost od zanemarivanja značajnih simptoma tijekom početnog pregleda. Stoga AMDP sustav ima ključnu ulogu u stjecanju temeljnih znanja iz područja psihopatologije. Kada se studenti medicine i psihologije po prvi puta susreću s osobama oboljelim od psihičkih poremećaja, veliki je izazov opisati iskustva pacijenata na odgovarajuć, sažet i razumljiv način, te upravo tu AMDP sustav može biti od pomoći. Tijekom kliničke obuke i nakon nje, AMDP sustav središnji je alat u klasifikaciji i opisu psihopatologije u kliničkim zapisima i komunikaciji. Format: 11,7 × 19 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 210 str.

AMERIČKA PSIHIJATRIJSKA UDRUGA

Stephen M. Stahl

STAHLOVI TEMELJI PSIHOFARMAKOLOGIJE

DIJAGNOSTIČKI I STATISTIČKI PRIRUČNIK ZA DUŠEVNE POREMEĆAJE

Neuroznanstvene osnove i praktična primjena

ur. hrv. izd. Dalibor Karlović

ur. hrv. izd.: Vlado Jukić i Goran Arbanas

Format: 19,5 × 25 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 624 str. u boji. Cijena: 787,50 kn

Format: 17,5 × 25,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 980 str. Cijena: 787,50 kn

uskoro

novo

Prevedeno na 21 jezik

Format: 17,5 x 24,5 cm. Opseg: 181 str. Uvez: tvrdi. Cijena: 168,00 kn

4

Format: 14,8 x 22,8 cm Opseg: 496 str. Uvez: meki Cijena: 336,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 200 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm Opseg: 248 str. Uvez: tvrdi Cijena: 231,00 kn


bibliotheca

p s y c h i at r i c a MEDICINA

novo

PSIHOSOMATSKA MEDICINA U GINEKOLOGIJI I PORODNIŠTVU Ur.: Vjekoslav Peitl i Vesna Gall

IZ PRAKSE KLINIČKOG PSIHOLOGA

POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA

Anamarija Bogović Dijaković i Josipa Gelo

Ur.: Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl i Ante Silić

Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 240 str. Cijena: 241,50 kn

Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 196 str. Cijena: 241,50 kn

Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 432 str. Cijena: 378,00 kn

U PRIPREMI

Danijel Crnković i sur.

SHIZOFRENIJE

Josip Glaser

MUZIKOTERAPIJA

Ur.: Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl i Ante Silić

OPĆA PSIHOPATOLOGIJA

Umjetnost glazbe kroz umijeće liječenja Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 128 str. u boji. Cijena: 157,50 kn

Format: 17 × 24 cm Uvez: meki Opseg: 224 str. u boji Cijena: 147,00 kn

Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 472 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 388 str. Cijena: 283,50 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: meki Opseg: 224 str. Cijena: 189,00 kn

Dalibor Karlović: Prikaz života i rada Josipa Glasera Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 184 str. Cijena: 199,50 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 432 str. Cijena: 294,00 kn

Format:17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 228 str. Cijena: 231,00 kn

5


2. HRVATSKO IZDANJE STOMATOLOGIJA

novo

Asja Čelebić i suradnici MINIIMPLANTATI U KLINIČKOJ PRAKSI

George Laskaris ATLAS ORALNIH BOLESTI

Indikacije, kontraindikacije i komplikacije

Dijagnoza i liječenje

Ur. hrv. izd. Vanja Vučičević Boras

U knjizi možete pronaći preporuke načina rada s miniimplantatima, izbor miniimplantata u različitim kliničkim slučajevima, preporuke za dužinu preparacije ovisno o gustoći kosti, upute za mjere opreza prilikom ugradnje, relativne i apsolutne kontraindikacije, važnost mekih tkiva i pričvrsne mukoze kod planiranja pokrovne mobilne proteze na miniimplantatima te opis mogućih komplikacija.

Ovo novo izdanje je u cijelosti ponovo napisano i prilagođeno suvremenim izdavačkim i znanstvenim zahtjevima. Napravljene su brojne promjene i dopune, dodano je 10 novih poglavlja i mnogo slika. Format: 21 × 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 712 str. u boji. Cijena: 892,50 kn

Format: 21 × 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 264 str. u boji. Cijena: 336,00 kn

U PRIPREMI

Ivana Šutej, Krešimir Bašić, Kristina Peroš

LIJEKOVI U DENTALNOJ MEDICINI

Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Marin Vodanović (urednici) Format: 21 x 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 252 str. u boji. Cijena: 294,00 kn

6

Predrag Zarevski, Ilija Škrinjarić, Andrea Vranić

Nenad Polgar i suradnici

PSIHOLOGIJA ZA STOMATOLOGE

ETIKA U DENTALNOJ MEDICINI

Format: 16,7 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 328 str. Cijena: 262,50 kn

Format: 17 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 227 str. Cijena: 199,50 kn

Hrvoje Jurić (urednik)

Vanja Vučićević Boras (urednik)

Marin Vodanović (urednik)

Marin Vodanović i suradnici

Format: 21 x 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 512 str. Cijena: 598,50 kn

Format: 21,5 × 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 192 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 21,5 x 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 400 str. Cijena: 462,00 kn.

Format: 21,5 x 28,5 cm Uvez: tvrdi. Opseg: 616 str. Cijena: 598,50 kn.


Library English edition - Biomedicine Editor: Marin Vodanović ENGLISH EDITION - BIOMEDICINE / STOMATOLOGIJA

HiT

novo

BIOLOGY AND MORPHOLOGY OF HUMAN TEETH

TEXTBOOK OF FORENSIC ODONTOSTOMATOLOGY BY IOFOS

ESSENTIALS OF DENTAL MEDICINE

Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Marin Vodanović

Editor: Hrvoje Brkić

Dimensions: 21 x 28,5 cm Hardcover: 268 pages Price: 378,00 kn

Co-editors: Rüdiger Lessig, Ricardo Henrique Alves da Silva, Vilma Pinchi, Patrick Thevissen

Dimensions: 21 x 28,5 cm Hardcover: 410 pages Price: 472,50 kn

Editors: Marin Vodanović and Kurt Alt

Dimensions: 21 x 28,5 cm Hardcover: 434 pages Price: 693,00 kn

COMING SOON ...

Dragan Lepur

TEXTBOOK OF INFECTIOUS DISEASES Dimensions: 21 x 28,5 cm Hardcover: 472 pages Price: 693,00 kn

Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton (urednici) ur. hrv. izd. Ivica Anić Format: 21 × 28,5 cm Opseg: 492 str. Cijena: 787,50 kn

Herbert F. Wolf, Edith M. Rateitschak i Klaus H. Rateitschak

William R. Proffit, Henry W. Fields, Jr., David M. Sarver

Ole Fejerskov, Edwina Kidd (urednici) ur. hrv. izd. Ivica Anić

ur. hrv. izd. Darije Plančak

ur. hrv. izd. Mladen Šlaj Format: 21,5 × 28,5 cm Opseg: 765 str. Akcijska cijena: 630,00 kn

Format: 21,5 × 28,5 cm Opseg: 640 str. Akcijska cijena: 630,00 kn

Format: 23,5 × 31,5 cm Opseg: 532 str. Cijena: 1260,00 kn

Marin Vodanović (urednik) Opseg: 270 str. Cijena: 252,00 kn

Marin Vodanović (urednik) Opseg: 270 str. Cijena: 199,50 kn

7


DOBROBIT ŽIVOTINJA VETERINA

Urednici: Željko Pavičić i Mario Ostović Udžbenik je podijeljen na 17 poglavlja i sadrži sve relevantne činjenice o dobrobiti životinja, od opće etologije, fizioloških procesa, sve do dobrobiti pojedinih vrsta i kategorija životinja, uključujući divljač i ribe, ekonomike dobrobiti životinja te njihove zaštite u zakonskim propisima. Udžbenik je namijenjen studentima veterine, diplomiranim doktorima veterinarske medicine i stručnjacima srodnih struka. Format: 21,5 x 30,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 456 str. u boji. Cijena: 493,50 kn

Øystein V. Sjaastad, Knut Hove, Olav Sand

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ur. hrv. izd.: Suzana Milinković Tur, Miljenko Šimpraga Ovaj udžbenik je zamišljen kao vodič za razumijevanje tjelesnih funkcija kod sisavaca i ptica. Iako su studenti veterinarske medicine i animalnih znanosti primarno ciljana publika, pristup koji se koristi u knjizi čini ju pogodnom za sve sveučilišne programe koji uključuju osnove fiziologije sisavaca i ptica. Naglasak je na objašnjenju kako regulatorni mehanizmi održavaju stabilnost unutarnje sredine u tijelu, tj. homeostazu, unatoč promjenjivom okolišu. Ova knjiga ima za cilj pružiti sveobuhvatno razumijevanje kako organizam funkcionira, a krajnji cilj joj je omogućiti studentima stjecanje znanja i razvijanje vještina “problem-rješenje” koje će im trebati u budućoj karijeri. Format: 21,5 x 30,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 808 str. u boji. Cijena: 892,50 kn

Marija Vučemilo, Alenka Tofant

Udžbenik i atlas u boji za studente i praktičare

VJEŽBE IZ FIZIOLOGIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA I.

PRAKTIKUM

Ur. hrv. izdanja: Mladen Zobundžija, Krešimir Babić, Vesna Gjurčević Kantura

PRIRUČNIK

OKOLIŠ I HIGIJENA DRŽANJA ŽIVOTINJA

Format: 21,5 × 30,5 cm Uvez: meki Opseg: 160 str. Cijena: 189,00 kn

Format: 21,5 × 30,5 cm Uvez: meki Opseg: 156 str. Cijena: 189,00 kn

Urednici H. E. König i H. G. Liebich

VETERINARSKA EMBRIOLOGIJA Ur. hrv. izdanja: Mladen Zobundžija Krešimir Babić Vesna Gjurčević Kantura Zvonimir Kozarić

8

Suzana Milinković Tur, Jasna Aladrović

T. A. McGeady, P. J. Quinn, E. S. FitzPatrick, M. T. Ryan

Format: 21,5 x 30,3 cm Uvez: tvrdi Opseg: 392 str. Cijena: 399,00 kn

ANATOMIJA DOMAĆIH SISAVACA

Format: 23,5 × 31,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 820 str. Cijena: 1680,00 kn


Rita Wicks-Nelson, Allen C. Israel

Ur. hrv. izd.: Slavka Galić Ako ste se zapitali zašto biste kupili Psihologiju abnormalnog doživljavanja i ponašanja djece i adolescenata, slijedi nekoliko dobrih razloga.

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOGIJA ABNORMALNOG DOŽIVLJAVANJA I PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA S DOPUNAMA IZ DSM-A-5

• Napredak u razumijevanju uzroka psihopatologije. • Napredak u razumijevanju genetskih procesa, istražuje se napredak u području koje povezuje utjecaj genetike i interakcije s okolinom. • Znatan napredak u prevenciji poremećaja vidljiv je u raspravama autora o novim spoznajama u području. • Posebna pažnja posvećena je pitanjima društvenog interesa, kao što su terorizam i rat, siromaštvo, zlostavljanje djece, upotreba psihoaktivnih tvari, vršnjačko nasilje i viktimizacija. Format: 21,5 x 28 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 570 str. u boji. Cijena: 556,50 kn

Laura E. Berk

Anita Woolfolk

Izabela Sorić

DJEČJA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA

Format: 21,5 x 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 802 str. u boji Cijena: 598,50 kn

Format: 21,5 x 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 640 str. u boji. Cijena: 598,50 kn

SAMOREGULACIJA UČENJA MOŽEMO LI NAUČITI UČITI

Edward E. Smith i sur.

Milijana Kovačević

ATKINSON/HILGARD UVOD U PSIHOLOGIJU

IZ PRAKSE ŠKOLSKOG PSIHOLOGA

Format: 21,5 × 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 796 str. u boji Akcijska cijena: 325,50 kn

Format: 16,5 × 20,5 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 216 str. Cijena: 199,50 kn

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 665 str. Cijena: 378,00 kn

Vesna Bilić, Gordana Buljan Flander, Hana Hrpka

NASILJE NAD DJECOM I MEĐU DJECOM Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 448 str. Cijena: 378,00 kn

9


novo

Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Vanja Štefanec

PSIHOLOGIJA

ČESTOTNI RJEČNIK HRVATSKOGA DJEČJEG JEZIKA Natuknice Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 178 str. u 2 boje.

Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Vanja Štefanec

ČESTOTNI RJEČNIK HRVATSKOGA DJEČJEG JEZIKA Morfološki i razvojni oblici Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 738 str. u 2 boje. Cijena je jedinstvena za oba rječnika: 493,50 kn

HiT

Gavin Reid

DISLEKSIJA Potpuni vodič za roditelje i one koji im pomažu Format: 16 × 22 cm. Uvez: tvrdi Opseg: 353 str. Cijena: 241,50 kn

novi format

Edukacija!

Maja Kelić

OVLADAVANJE ČITANJEM

Ines Galić-Jušić

MUCANJE

Priručnik za logopede, učitelje i roditelje

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi. Opseg: 750 str. u boji Cijena: 462,00 kn

Format: 20 x 26 cm Opseg: 176 str. Uvez: meki s klapnama Cijena: 231,00 kn

Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther

Paul Cooper, Lesley Hughes

Svjetlana Salkičević, Meri Tadinac

Franz Petermann, Ulrike Petermann

Franz Petermann, Ulrike Petermann

KAKO DANAS DJECA RASTU

RAZUMIJEVANJE DJECE S ADHD SINDROMOM I PRUŽANJE POTPORE

NEUROPSIHOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA ADHD-A KOD DJECE

TRENING NAMIJENJEN MLADEŽI + CD

TRENING S AGRESIVNOM DJECOM + CD

Format: 16,5 × 22,5 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 189 str. Cijena: 150,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 156 str. Cijena: 168,00 kn

Strukturiranje radnog i socijalnog ponašanja

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 384 str. Cijena: 294,00 kn

Priroda kao prostor za razvoj – Novo viđenje dječjeg učenja, razmišljanja i iskustva

10

Etiologija, dijagnostika, intervencije

Format: 16,5 × 22,5 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 256 str. Cijena: 262,50 kn

Format: 16,7 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 300 str. Cijena: 294,00 kn


AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

Urednik: Dalibor Karlović

PSIHOLOGIJA

Terapijski interaktivni vodiči koji educiraju, motiviraju i ohrabruju djecu i roditelje da zajedno rade na savladavanju anksioznosti, ljutnje, negativnosti i straha od odvajanja, te da istražuju nove situacije bez straha i prihvaćaju vlastite nesavršenosti!

RADNE BILJEŽNICE: ŠTO UČINITI KADA SE PREVIŠE BRINEŠ? Dječji vodič za savladavanje anksioznosti, opseg: 82 str.

ŠTO UČINITI KADA PREVIŠE PRIGOVARAŠ? Dječji vodič za savladavanje negativnosti, opseg: 90 str.

ŠTO UČINITI KADA SE BOJIŠ POGRIJEŠITI? Dječji vodič za prihvaćanje nesavršenosti, opseg: 98 str.

ŠTO UČINITI KADA SE NE ŽELIŠ ODVOJITI? Dječji vodič za savladavanje straha od odvajanja, opseg: 90 str.

ŠTO UČINITI KADA SE RAZLJUTIŠ? ŠTO UČINITI KADA SE OSJEĆAŠ PREVIŠE SRAMEŽLJIVO? Dječji vodič za savladavanje problema s ljutnjom, opseg: 98 str. Dječji vodič za savladavanje socijalne anksioznosti, opseg: 82 str. KOMPLET (6 naslova) 525,00 kn POJEDINAČNA CIJENA 105,00 kn | Format: 21 x 27 cm. Uvez: meki

7 terapijskih slikovnica

Anja Freudiger

Anja Freudiger

Kako djeci objasniti ADHD, opseg: 24 str.

Kako djeci objasniti anoreksiju, opseg: 24 str.

MOJ VELIKI BRAT MATIJA

TORTA ZA BALERINU ELU

Anja Freudiger

Erdmute v. Mosch

Kako djecu naučiti samostalno spavati, opseg: 24 str.

Kako djeci objasniti depresiju, opseg: 36 str.

KAKO BIH RADO I NAVEČER BILA VELIKA!

MAMINO ČUDOVIŠTE

Christiane Tilly, Anja Offermann

Kerstin Trostmann, Rolf Jahn

Kako djeci objasniti granični poremećaj, opseg: 36 str.

Kako djeci objasniti psihozu, opseg: 36 str.

MAMA, MIA I PERILICA U BRZOJ VRTNJI

NAJBOLJI TATA NA SVIJETU

Barbara Tschirren, Pascale Hächler, Martine Mambourg

JA SAM LOVRO

Kako djeci objasniti autizam, opseg: 32 str.

KOMPLET (7 naslova) 470,40 kn POJEDINAČNA CIJENA 84,00 kn | Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi

11


PSIHOLOGIJA

Ana Havelka Meštrović, Mladen Havelka

David M. Buss

EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

Nova znanost o umu Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 520 str. Cijena: 399,00 kn

Psihosocijalne osnove zdravlja Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 480 str. Cijena: 294,00 kn

Steve Duck

ODNOSI MEĐU LJUDIMA Format: 17 x 24,6 cm Uvez: tvrdi Opseg: 308 str. Cijena: 294,00 kn

William L. Benoit i Pamela J, Benoit

Mark L. Knapp, Judith A. Hall

KOMUNIKACIJA IZMEĐU KULTURA

PERSUAZIVNE PORUKE Proces utjecanja

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U LJUDSKOJ I NTERAKCIJI

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 296 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 456 str. Cijena: 367,50 kn

Predrag Zarevski

Ljerka Hajncl

STRUKTURA I PRIRODA INTELIGENCIJE

PSIHOLOGIJSKI INTERVJU

Format: 16,7 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 306 str. Cijena: 252,00 kn

12

Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel

Katica Lacković-Grgin, Zvjezdan Penezić

Kvalitativna metoda prikupljanja LIČNOST podataka Razvojno-psihološka perspektiva Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 284 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 424 str. Cijena: 336,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 496 str. Cijena: 399,00 kn

Carolyn L. Vash

Johnmarshall Reeve

PSIHOLOGIJA INVALIDITETA

RAZUMIJEVANJE MOTIVACIJE I EMOCIJA

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 352 str. Cijena: 294,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 484 str. Cijena: 441,00 kn


novo

Jasminka Despot Lučanin Izazovi i prilagodba

Ovo je knjiga za sve nas. Iako je knjiga napisana u obliku udžbenika za studente, bilo bi korisno da ju pročitaju sve odrasle osobe, bilo koje dobi, čim ranije, tim bolje. Što ranije u životu počnemo voditi računa o vlastitoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i odmoru, zdravlju, učenju, druženju i razonodi, pružamo sebi veću vjerojatnost zdravijeg i kvalitetnijeg starenja.

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOGIJA STARENJA

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 384 str. Cijena: 357,00 kn

uskoro

W. Joel Schneider, Elizabeth O. Lichtenberger, Nancy Mather, Nadeen L. Kaufman

George McCloskey, Lisa A. Perkins

PISANJE NALAZA - OSNOVE PROCJENJIVANJA

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 416 str. Cijena: 367,50 kn

IZVRŠNE FUNKCIJE - OSNOVE PROCJENJIVANJA

Ur. hrv. izd.: Slavka Galić

Elizabeth O. Lichtenberger, Alan S. Kaufman

WAIS-IV - OSNOVE PROCJENJIVANJA Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 478 str. Cijena: 367,50 kn

Dawn P. Flanagan, Alan S. Kaufman

WISC-IV - OSNOVE PROCJENJIVANJA Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 566 str. Cijena: 367,50 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 486 str. Cijena: 367,50 kn

Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein

50 VELIKIH MITOVA PSIHOLOGIJE ur. hrv. izd. Ljiljana Kaliterna Lipovčan Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi. Opseg: 352 str. Cijena: 336,00 kn

Jadran Kale

Vanja-Ivan Savić

Nino Žganec

RASPROSTIRANJE KULTURE

BILJEŽNICA ZA RAZUMIJEVANJE PRAVA I DRŽAVE

SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Kako ljudi stvaraju prostor Format: 20,5 × 25,5 cm Uvez: meki s klapnama Opseg: 248 str. Cijena: 294,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 120 str. Cijena: 147,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 248 str. Cijena: 231,00 kn

13


HiT

HiT

PSIHOLOGIJA

Svladavanje depresije, anksioznosti, ljutnje, osjećaja krivnje i srama Format: 20 × 27 cm. Uvez: meki uvez. Opseg: 362 str. Cijena: 294,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 520 str. Cijena: 462,00 kn

HiT

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 460 str. Cijena: 378,00 kn

14

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 516 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi Opseg: 424 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 575 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 472 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 21 x 28 cm. Uvez: meki. Opseg: 512 str. Cijena: 441,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 582 str. Cijena: 336,00 kn

Format: 17 × 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 350 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 456 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 336 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 440 str. Cijena: 357,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 286 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 598 str. Cijena: 441,00 kn

Format: 15,5 × 23,5 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 284 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 258 str. Cijena: 262,50 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 300 str. Cijena: 252,00 kn


HiT

Stephanie H. McConaughy Od procjene do intervencije - Praktične intervencije u školi

Ova knjiga se bavi kliničkim intervjuima s djecom, roditeljima i nastavnicima, koji se provode u svrhu procjene i planiranja intervencije. Njezina je svrha da bude praktičan vodič i pomoć školskim psiholozima, kliničkim psiholozima za djecu i adolescente, školskim stručnjacima za mentalno zdravlje i socijalnim radnicima, pedagozima, edukacijskim rehabilitatorima, školskim specijalistima za ponašanje te onima koji se osposobljavaju za rad u ovim područjima.

PSIHOLOGIJA

KLINIČKI INTERVJU ZA DJECU I ADOLESCENTE

Format: 20 × 26 cm. Uvez: meki uvez s klapnama. Opseg: 288 str. Cijena: 294,00 kn

novi format Format: 20 × 26 cm. Uvez: meki uvez s klapnama. Opseg: 192 str. Cijena: 231,00 kn

Format: 20 × 26 cm. Uvez: meki uvez s klapnama. Opseg: 232 str. Cijena: 231,00 kn

Format: 20 × 26 cm. Uvez: meki uvez s klapnama. Opseg: 176 str. u boji. Cijena:199,50 kn

HiT Edukacija!

novi format Priručnik i mapa Cijena: 294,00 kn

HiT

Format: 20 x 26 cm. Uvez: meki s klapnama. Opseg: 176 str. Cijena: 231,00 kn.

Viktor E. Frankl

ODGOVORITI ŽIVOTU Autobiografija Franklovo svjedočanstvo iz Auschwitza dirnulo je milijune čitatelja. Ali, kako je tekao njegov život nakon toga? Tko je čovjek koji stoji iza tih knjiga? U ovoj autobiografiji svjetski poznati psihijatar priča o iskustvima koja su ga potakla na istraživanja sposobnosti suočavanja s krizama i problemima te učinila utemeljiteljem psihoterapije usmjerene na traženje smisla ljudske egzistencije. Fotografije iz obiteljske arhive nadopunjuju sjećanja Viktora E. Frankla, koji unatoč gubicima i patnji koje je proživio nije izgubio vjeru u dobro u čovjeku. Format: 14 × 24 cm. Uvez: tvrdi s ovitkom. Opseg: 200 str. Cijena: 189,00 kn

15


novo

Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Vanja Štefanec

ČESTOTNI RJEČNIK HRVATSKOGA DJEČJEG JEZIKA Natuknice

Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Vanja Štefanec

ČESTOTNI RJEČNIK HRVATSKOGA DJEČJEG JEZIKA Morfološki i razvojni oblici

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 178 str. u 2 boje.

Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika: natuknice i Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika: morfološki i razvojni oblici jedna su cjelina s dva lica, onim definiranim leksičkim opisom riječi i onim određenim njezinim morfološkim oblicima. To je leksikografsko djelo, metodološki gledano, usporedivo sa sličnim djelima koja opisuju najveće svjetske jezike. U ovom rječniku postignuta je upravo ravnoteža između oslanjanja na tehnologiju, kritičkog promišljanja te razumijevanja potreba korisnika rječnika.

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 738 str. u 2 boje. Cijena je jedinstvena za oba rječnika: 493,50 kn

Preporuke načina rada s miniimplantatima, upute za mjere opreza i moguće komplikacije

novo

U knjizi možete pronaći preporuke načina rada s miniimplantatima, izbor miniimplantata u različitim kliničkim slučajevima, preporuke za dužinu preparacije ovisno o gustoći kosti, upute za mjere opreza prilikom ugradnje, relativne i apsolutne kontraindikacije, važnost mekih tkiva i pričvrsne mukoze kod planiranja pokrovne mobilne proteze na miniimplantatima te opis mogućih komplikacija.

Format: 21 × 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 264 str. u boji. Cijena: 336,00 kn

www.nakladaslap.com NAKLADA SLAP Dr. F. Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko, ++385(0)1 6281 774, 6284 001 e-mail: nslap@nakladaslap.com POSLOVNICA: NAKLADA SLAP Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105, 10 000 Zagreb, ++385(0)1 6313 044 e-mail: zagreb@nakladaslap.com SJEDIŠTE: