Page 1

MEDICINA

1


MEDICINA

23. njemačko izdanje / 3. hrvatsko izdanje

Johannes Sobotta

ATLAS ANATOMIJE ČOVJEKA U 3 SVESKA + TABLICE Ur. hrv. izd.: Ana Marušić, Dragica Bobinac, Vedran Katavić Izdanje u tri sveska povratak je na izvorno, prvo izdanje Sobottina atlasa. Slike iz atlasa prikazane su u kombinaciji s tekstom, što je stari trend koji se ponovno vraća u modu. Uz svaku sliku nalazi se kratak tekst u kojem se objašnjava razlog prikaza određenog preparata ili područja. Novo oblikovanje atlasa odraz je trendova te navika čitanja i učenja koje se povremeno mijenjaju. Tijekom kreiranja novog izgleda, osobita se pozornost posvetila jasnom nacrtu sadržaja i didaktičkom uvodu u slike. Format: 23,5 × 31,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: I. sv. 408 str. | II. sv. 260 str. | III. sv. 376 str. | Tablice: 76 str. Cijena: 1260,00 kn

2. izdanje

ANATOMIJA ČOVJEKA – FOTOGRAFSKI ATLAS SUSTAVNE I TOPOGRAFSKE ANATOMIJE J. W. Rohen, C. Yokochi i E. Lütjen-Drecoll; ur. hrv. izd. Ana Marušić Fotografski atlas omogućuje studentima pogled na ljudsko tijelo i kad nisu uz anatomski preparat. Format: 22 × 30 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 512 str. Cijena: 577,50 kn

U PRIPREMI

2


MEDICINA

Dubravko Jalšovec

ANATOMIA HUMANA Anatomia humana svojim je opsegom i ustrojstvom namijenjena kao udžbenik studentima medicine i stomatologije, ali ujedno svojim načinom izlaganja gradiva može poslužiti i kao repetitorij specijalizantima i liječnicima. Format: 21,5 x 28,5 cm. Opseg: 736 str. u boji. Uvez: tvrdi. Cijena: 598,50 kn

Dubravko Jalšovec

ANATOMIJA Osnove građe tijela čovjeka Knjiga je pisana prema nastavnom programu kolegija anatomije čovjeka za studente prirodoslovnomatematičkog fakulteta, a može se koristiti i u učenju anatomije čovjeka studenata farmaceutskobiokemijskog fakulteta, te polaznika veleučilišta. Ujedno, ova knjiga može poslužiti kao repetitorij i/ili udžbenik i studentima drugih fakulteta ovisno o opsežnosti kolegija anatomije čovjeka na pojedinim smjerovima studija. Format: 17,5 x 24,5 cm. Opseg: 352 str. Uvez: tvrdi. Cijena: 252,00 kn

Dalibor Karlović i suradnici

PSIHIJATRIJA Pregledan i nadasve sadržajan prikaz svih relevantnih tema vezanih za suvremenu psihijatriju uz povijesni i znanstveni kontekst u kojem je struka nastajala. Opsegom, temeljitošću, brojem slika, grafikona i tablica, opsegom kazala i sveobuhvatnošću prikaza čini zaista jedinstveno djelo i u puno širim razmjerima. Na taj način predstavlja novinu i postaje najobuhvatniji udžbenik psihijatrije na ovim prostorima. Format: 21 x 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 758 str. u boji. Cijena: 598,50 kn

Dragan Lepur i suradnici

INFEKTOLOGIJA Knjiga je značajan napredak u udžbeničkoj literaturi iz infektologije, to je vrlo kvalitetan i suvremen udžbenik koji je namijenjen poglavito studentima stomatologije, ali i svim strukama čiji je stručni i znanstveni interes infektologija, uključujući i liječnike obiteljske medicine. Kliničke fotografije prate tekstualni opis nalaza. Brojne tablice sumiraju diferencijalnu dijagnostiku kod pojave sistemskih simptoma i nalaza i povezuju dijelove gradiva iznesenih u rukopisu. Format: 21 x 28,5 cm. Opseg: 448 str. u boji. Uvez: tvrdi. Cijena: 493,50 kn

3


MEDICINA

U PRIPREMI

AMERIČKA PSIHIJATRIJSKA UDRUGA

DIJAGNOSTIČKI I STATISTIČKI PRIRUČNIK ZA DUŠEVNE POREMEĆAJE urednici hrvatskog izdanja: Vlado Jukić i Goran Arbanas Poremećaji iz DSM-5 reorganizirani su u novu organizacijsku strukturu. Promjene među ostalim uključuju: prikaz razvojnih pitanja vezanih uz dijagnozu, a promjene u poretku poglavlja odgovaraju cjeloživotnom pristupu, konsolidaciju autističnog poremećaja, Aspergerova poremećaja i pervazivog razvojnog poremećaja u poremećaj autističnog spektra, ujednačenu klasifikaciju bipolarnih i depresivnih poremećaja, restrukturiranje poremećaja zloporabe sredstava, detaljnije opise neurokognitivnih poremećaja, pomak u poimanju poremećaja ličnosti, III. dio: nove poremećaje i obilježja. Format: 17,5 × 25,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 980 str. Cijena: 787,50 kn

Stephen M. Stahl

STAHLOVI TEMELJI PSIHOFARMAKOLOGIJE Neuroznanstvene osnove i praktična primjena

ur. hrv. izd. Dalibor Karlović Ovo je jedinstven i pristupačan izvor informacija o bolesti i mehanizmima lijekova, integrirajući većinu osnova neuroznanosti u klinička poglavlja te s dodacima u područjima psihoza, antipsihotika, antidepresiva, impulzivnosti, kompulzivnosti i ovisnosti. Tekst je dorađen u skladu s aktualnim spoznajama uz jasno objašnjenje opisa. Format: 19,5 × 25 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 624 str. u boji. Cijena: 787,50 kn

Prevedeno na 21 jezik

Format: 14,8 x 22,8 cm. Opseg: 496 str. Uvez: meki. Cijena: 336,00 kn

4

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 200 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm. Opseg: 248 str. Uvez: tvrdi. Cijena: 231,00 kn

Format: 17 × 24 cm. Uvez: meki. Opseg: 224 str. u boji. Cijena: 147,00 kn


bibliotheca

p s y c h i at r i c a MEDICINA

IZ PRAKSE KLINIČKOG PSIHOLOGA Anamarija Bogović Dijaković i Josipa Gelo Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 472 str. Cijena: 378,00 kn

POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA

Danijel Crnković i suradnici

Ur.: Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl i Ante Silić

MUZIKOTERAPIJA Umjetnost glazbe kroz umijeće liječenja Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 128 str. u boji. Cijena: 157,50 kn

Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 432 str. Cijena: 378,00 kn

U PRIPREMI

SHIZOFRENIJE

Josip Glaser

Ur.: Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl i Ante Silić

OPĆA PSIHOPATOLOGIJA

Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 472 str. Cijena: 378,00 kn

Dalibor Karlović: Prikaz života i rada Josipa Glasera Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 184 str. Cijena: 199,50 kn

Format: 16,7 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 388 str. Cijena: 283,50 kn

Format: 16,5 × 24 cm. Uvez: meki. Opseg: 224 str. Cijena: 189,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 432 str. Cijena: 294,00 kn

Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 228 str. Cijena: 231,00 kn

5


STOMATOLOGIJA

2. HRVATSKO IZDANJE

George Laskaris ATLAS ORALNIH BOLESTI Dijagnoza i liječenje Ur. hrv. izd. Vanja Vučičević Boras Ovo novo izdanje je u cijelosti ponovo napisano i prilagođeno suvremenim izdavačkim i znanstvenim zahtjevima. Napravljene su brojne promjene i dopune. y Dodano je deset novih poglavlja, koja su obogaćena mnogim kliničkim entitetima. Slikovni materijal je osuvremenjen i obogaćen s 90% slika visokog standarda od 130,000 slika iz autorove osobne kolekcije. y Nova struktura teksta koja se sastoji u prikazu pravila o dijagnostičkom i terapijskom pristupu bolesniku s oralnim bolestima, bazične karakteristike i diferencijalne dijagnoze, preciznog kliničkog opisa, slijede jasne i reprezentativne slike, patohistološki nalaz i ostatak laboratorijskih testova, nakon čega slijede detaljne terapijske strategije. Format: 21 × 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 712 str. u boji. Cijena: 892,50 kn

Ivana Šutej, Krešimir Bašić, Kristina Peroš

LIJEKOVI U DENTALNOJ MEDICINI

Predrag Zarevski, Ilija Škrinjarić, Andrea Vranić

Nenad Polgar i suradnici

PSIHOLOGIJA ZA STOMATOLOGE

ETIKA U DENTALNOJ MEDICINI

Format: 16,7 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 328 str. Cijena: 262,50 kn

Format: 17 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 227 str. Cijena: 199,50 kn

U PRIPREMI

Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Marin Vodanović (urednici) Format: 21 x 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 252 str. u boji. Cijena: 294,00 kn

6

Hrvoje Jurić (urednik)

Vanja Vučićević Boras (urednik)

Marin Vodanović (urednik)

Marin Vodanović i suradnici

Format: 21 x 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 512 str. Cijena: 598,50 kn

Format: 21,5 × 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 192 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 21,5 x 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 400 str. Cijena: 462,00 kn.

Format: 21,5 x 28,5 cm Uvez: tvrdi. Opseg: 616 str. Cijena: 598,50 kn.


Library English edition - Biomedicine Editor: Marin Vodanović ENGLISH EDITION - BIOMEDICINE / STOMATOLOGIJA

BIOLOGY AND MORPHOLOGY OF HUMAN TEETH

TEXTBOOK OF FORENSIC ODONTOSTOMATOLOGY BY IOFOS

Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Marin Vodanović

Editor: Hrvoje Brkić

Dimensions: 21 x 28,5 cm Hardcover: 268 pages Price: 378,00 kn

Co-editors: Rüdiger Lessig, Ricardo Henrique Alves da Silva, Vilma Pinchi, Patrick Thevissen

COMING SOON ...

Dimensions: 21 x 28,5 cm Hardcover: 434 pages Price: 693,00 kn

Dragan Lepur

TEXTBOOK OF INFECTIOUS DISEASES Dimensions: 21 x 28,5 cm Hardcover: 472 pages Price: 693,00 kn

Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton (urednici) ur. hrv. izd. Ivica Anić Format: 21 × 28,5 cm Opseg: 492 str. Cijena: 787,50 kn

Herbert F. Wolf, Edith M. Rateitschak i Klaus H. Rateitschak

William R. Proffit, Henry W. Fields, Jr., David M. Sarver

Ole Fejerskov, Edwina Kidd (urednici) ur. hrv. izd. Ivica Anić

ur. hrv. izd. Darije Plančak

ur. hrv. izd. Mladen Šlaj Format: 21,5 × 28,5 cm Opseg: 765 str. Akcijska cijena: 630,00 kn

Format: 21,5 × 28,5 cm Opseg: 640 str. Akcijska cijena: 630,00 kn

Format: 23,5 × 31,5 cm Opseg: 532 str. Cijena: 1260,00 kn

Marin Vodanović (urednik) Opseg: 270 str. Cijena: 252,00 kn

Marin Vodanović (urednik) Opseg: 270 str. Cijena: 199,50 kn

7


DOBROBIT ŽIVOTINJA VETERINA

Urednici: Željko Pavičić i Mario Ostović Udžbenik je podijeljen na 17 poglavlja i sadrži sve relevantne činjenice o dobrobiti životinja, od opće etologije, fizioloških procesa, sve do dobrobiti pojedinih vrsta i kategorija životinja, uključujući divljač i ribe, ekonomike dobrobiti životinja te njihove zaštite u zakonskim propisima. Udžbenik je namijenjen studentima veterine, diplomiranim doktorima veterinarske medicine i stručnjacima srodnih struka. Format: 21,5 x 30,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 456 str. u boji. Cijena: 493,50 kn

Øystein V. Sjaastad, Knut Hove, Olav Sand

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ur. hrv. izd.: Suzana Milinković Tur, Miljenko Šimpraga Ovaj udžbenik je zamišljen kao vodič za razumijevanje tjelesnih funkcija kod sisavaca i ptica. Iako su studenti veterinarske medicine i animalnih znanosti primarno ciljana publika, pristup koji se koristi u knjizi čini ju pogodnom za sve sveučilišne programe koji uključuju osnove fiziologije sisavaca i ptica. Naglasak je na objašnjenju kako regulatorni mehanizmi održavaju stabilnost unutarnje sredine u tijelu, tj. homeostazu, unatoč promjenjivom okolišu. Ova knjiga ima za cilj pružiti sveobuhvatno razumijevanje kako organizam funkcionira, a krajnji cilj joj je omogućiti studentima stjecanje znanja i razvijanje vještina “problem-rješenje” koje će im trebati u budućoj karijeri. Format: 21,5 x 30,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 808 str. u boji. Cijena: 892,50 kn

T. A. McGeady, P. J. Quinn, E. S. FitzPatrick, M. T. Ryan

Urednici H. E. König i H. G. Liebich

VETERINARSKA EMBRIOLOGIJA Ur. hrv. izdanja: Mladen Zobundžija Krešimir Babić Vesna Gjurčević Kantura Zvonimir Kozarić

8

Format: 21,5 x 30,3 cm Uvez: tvrdi Opseg: 392 str. Cijena: 399,00 kn

Suzana Milinković Tur, Jasna Aladrović

Marija Vučemilo, Alenka Tofant

Udžbenik i atlas u boji za studente i praktičare

VJEŽBE IZ FIZIOLOGIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA I.

PRAKTIKUM

Ur. hrv. izdanja: Mladen Zobundžija, Krešimir Babić, Vesna Gjurčević Kantura

PRIRUČNIK

OKOLIŠ I HIGIJENA DRŽANJA ŽIVOTINJA

Format: 21,5 × 30,5 cm Uvez: meki Opseg: 160 str. Cijena: 189,00 kn

Format: 21,5 × 30,5 cm Uvez: meki Opseg: 156 str. Cijena: 189,00 kn

ANATOMIJA DOMAĆIH SISAVACA

Format: 23,5 × 31,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 820 str. Cijena: 1680,00 kn


Rita Wicks-Nelson, Allen C. Israel

Ur. hrv. izd.: Slavka Galić Ako ste se zapitali zašto biste kupili Psihologiju abnormalnog doživljavanja i ponašanja djece i adolescenata, slijedi nekoliko dobrih razloga.

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOGIJA ABNORMALNOG DOŽIVLJAVANJA I PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA S DOPUNAMA IZ DSM-A-5

• Napredak u razumijevanju uzroka psihopatologije. • Napredak u razumijevanju genetskih procesa, istražuje se napredak u području koje povezuje utjecaj genetike i interakcije s okolinom. • Znatan napredak u prevenciji poremećaja vidljiv je u raspravama autora o novim spoznajama u području. • Posebna pažnja posvećena je pitanjima društvenog interesa, kao što su terorizam i rat, siromaštvo, zlostavljanje djece, upotreba psihoaktivnih tvari, vršnjačko nasilje i viktimizacija. Format: 21,5 x 28 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 570 str. u boji. Cijena: 556,50 kn

Laura E. Berk

Anita Woolfolk

Izabela Sorić

DJEČJA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA

Format: 21,5 x 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 802 str. u boji Cijena: 598,50 kn

Format: 21,5 x 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 640 str. u boji. Cijena: 598,50 kn

SAMOREGULACIJA UČENJA MOŽEMO LI NAUČITI UČITI

Edward E. Smith i sur.

Narcisa Buczynski i suradnice

Milijana Kovačević

Tena Velki

ATKINSON/HILGARD UVOD U PSIHOLOGIJU

MONTESSORI ŠKRINJICA

IZ PRAKSE ŠKOLSKOG PSIHOLOGA

PRIRUČNIK ZA RAD S HIPERAKTIVNOM DJECOM U ŠKOLI

Format: 21,5 × 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 796 str. u boji Akcijska cijena: 325,50 kn

Priručnik za učitelje, odgajatelje i roditelje MONTESSORI ŠKRINJICA se sastoji od knjige i mape s vježbama. Priručnik i mapa Cijena: 294,00 kn

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 665 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 16,5 × 20,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 216 str. Cijena: 199,50 kn

Vesna Bilić, Gordana Buljan Flander, Hana Hrpka

NASILJE NAD DJECOM I MEĐU DJECOM Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 448 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 20 × 26 cm Uvez: meki uvez s klapnama Opseg: 176 str. u boji Cijena:199,50 kn

9


Ines Galić-Jušić PSIHOLOGIJA

MUCANJE Etiologija, dijagnostika, intervencije

Ovom se knjigom nastoji pomoći u pronalaženju načina izlaženja na kraj s mucanjem u svjetlu svih zbivanja koja prethode izgovoru riječi i onih pomoću kojih se riječ ostvaruje u svom izvedbenom, motoričkom dijelu. Ona je motivirana najviše potragom za istinom o naravi, uzrocima i metodama otklanjanja mucanja te ublažavanja razornih posljedica za život svih osoba koje pogađa: djece i njihovih roditelja, ili odraslih osoba koje mucaju i koje će ovu knjigu čitati. Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 750 str. u boji. Cijena: 462,00 kn

Maja Kelić

OVLADAVANJE ČITANJEM Priručnik za logopede, učitelje i roditelje Format: 21,2 x 29,7 cm. Opseg: 176 str. Uvez: meki s klapnama. Cijena: 231,00 kn.

Gavin Reid

DISLEKSIJA Potpuni vodič za roditelje i one koji im pomažu

Edukacija za učitelje, stručne suradnike i knjižničare:

Format: 16 × 22 cm. Uvez: meki. Opseg: 353 str. Cijena: 241,50 kn

Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther

Paul Cooper, Lesley Hughes

Svjetlana Salkičević, Meri Tadinac

Franz Petermann, Ulrike Petermann

Franz Petermann, Ulrike Petermann

KAKO DANAS DJECA RASTU

RAZUMIJEVANJE DJECE S ADHD SINDROMOM I PRUŽANJE POTPORE

NEUROPSIHOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA ADHD-A KOD DJECE

TRENING NAMIJENJEN MLADEŽI + CD

TRENING S AGRESIVNOM DJECOM + CD

Format: 16,5 × 22,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 189 str. Cijena: 150,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 156 str. Cijena: 168,00 kn

Strukturiranje radnog i socijalnog ponašanja

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 384 str. Cijena: 294,00 kn

Priroda kao prostor za razvoj – Novo viđenje dječjeg učenja, razmišljanja i iskustva

10

Edukacija!

Format: 16,5 × 22,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 256 str. Cijena: 262,50 kn

Format: 16,7 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 300 str. Cijena: 294,00 kn


AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

Urednik: Dalibor Karlović

PSIHOLOGIJA

Terapijski interaktivni vodiči koji educiraju, motiviraju i ohrabruju djecu i roditelje da zajedno rade na savladavanju anksioznosti, ljutnje, negativnosti i straha od odvajanja, te da istražuju nove situacije bez straha i prihvaćaju vlastite nesavršenosti!

RADNE BILJEŽNICE: ŠTO UČINITI KADA SE PREVIŠE BRINEŠ? Dječji vodič za savladavanje anksioznosti, opseg: 82 str.

ŠTO UČINITI KADA PREVIŠE PRIGOVARAŠ? Dječji vodič za savladavanje negativnosti, opseg: 90 str.

ŠTO UČINITI KADA SE BOJIŠ POGRIJEŠITI? Dječji vodič za prihvaćanje nesavršenosti, opseg: 98 str.

ŠTO UČINITI KADA SE NE ŽELIŠ ODVOJITI? Dječji vodič za savladavanje straha od odvajanja, opseg: 90 str.

ŠTO UČINITI KADA SE RAZLJUTIŠ? ŠTO UČINITI KADA SE OSJEĆAŠ PREVIŠE SRAMEŽLJIVO? Dječji vodič za savladavanje problema s ljutnjom, opseg: 98 str. Dječji vodič za savladavanje socijalne anksioznosti, opseg: 82 str. KOMPLET (6 naslova) 525,00 kn POJEDINAČNA CIJENA 105,00 kn | Format: 21 x 27 cm. Uvez: meki

7 terapijskih slikovnica

Anja Freudiger

Anja Freudiger

Kako djeci objasniti ADHD, opseg: 24 str.

Kako djeci objasniti anoreksiju, opseg: 24 str.

MOJ VELIKI BRAT MATIJA

TORTA ZA BALERINU ELU

Anja Freudiger

Erdmute v. Mosch

Kako djecu naučiti samostalno spavati, opseg: 24 str.

Kako djeci objasniti depresiju, opseg: 36 str.

KAKO BIH RADO I NAVEČER BILA VELIKA!

MAMINO ČUDOVIŠTE

Christiane Tilly, Anja Offermann

Kerstin Trostmann, Rolf Jahn

Kako djeci objasniti granični poremećaj, opseg: 36 str.

Kako djeci objasniti psihozu, opseg: 36 str.

MAMA, MIA I PERILICA U BRZOJ VRTNJI

NAJBOLJI TATA NA SVIJETU

Barbara Tschirren, Pascale Hächler, Martine Mambourg

JA SAM LOVRO

Kako djeci objasniti autizam, opseg: 32 str.

KOMPLET (7 naslova) 470,40 kn POJEDINAČNA CIJENA 84,00 kn | Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi

11


Ana Havelka Meštrović, Mladen Havelka PSIHOLOGIJA

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA Psihosocijalne osnove zdravlja

U vrijeme početaka zdravstvene psihologije, krajem 1970-ih godina, njena uloga bila je određena uglavnom kroz praktičnu primjenu psihologije u zdravstvu, tj. kao doprinos psihologije očuvanju i unapređenju zdravlja i sprječavanju i liječenju bolesti. Danas je ona kudikamo više od same primjene psiholoških teorija i metoda na probleme tjelesnog zdravlja i bolesti i spada u interdisciplinarno područje znanosti utemeljeno na načelima cjelovitosti tjelesnog, psihičkog i socijalnog funkcioniranja pojedinca, a posvećeno boljem razumijevanju odnosa između zdravlja, bolesti i pratećih psihosocijalnih stanja. Ovaj udžbenik namijenjen je prije svega studentima zdravstvenih studija i studentima psihologije, ali i svima drugima koji će se u svojoj struci susretati sa psihosocijalnim pojavnostima zdravlja i bolesti. Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 480 str. Cijena: 294,00 kn

David M. Buss

Steve Duck

EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA

ODNOSI MEĐU LJUDIMA

Nova znanost o umu Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 520 str. Cijena: 399,00 kn

Predrag Zarevski

Ljerka Hajncl

STRUKTURA I PRIRODA INTELIGENCIJE

PSIHOLOGIJSKI INTERVJU

Format: 16,7 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 306 str. Cijena: 252,00 kn

12

Format: 17 x 24,6 cm Uvez: tvrdi Opseg: 308 str. Cijena: 294,00 kn

Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel

William L. Benoit i Pamela J, Benoit

Mark L. Knapp, Judith A. Hall

KOMUNIKACIJA IZMEĐU KULTURA

PERSUAZIVNE PORUKE Proces utjecanja

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U LJUDSKOJ I NTERAKCIJI

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 456 str. Cijena: 367,50 kn

Katica Lacković-Grgin, Zvjezdan Penezić

Kvalitativna metoda prikupljanja LIČNOST podataka Razvojno-psihološka perspektiva Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 284 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 424 str. Cijena: 336,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 296 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 496 str. Cijena: 399,00 kn

Carolyn L. Vash

Johnmarshall Reeve

PSIHOLOGIJA INVALIDITETA

RAZUMIJEVANJE MOTIVACIJE I EMOCIJA

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 352 str. Cijena: 294,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 484 str. Cijena: 441,00 kn


Biblioteka OSNOVE PROCJENJIVANJA George McCloskey, Lisa A. Perkins Ur. hrv. izd.: Slavka Galić Osnove pisanja nalaza možemo uzeti kao temeljna organizacijska načela naše discipline. Osnove nisu jednostavne, lake i očite; one su ono bez čega mi ne možemo. One su ključne ideje koje nas sprječavaju da izgubimo naš običaj, pišemo nalaze koji su nebitni, zbunjujući, otuđujući ili pak beskorisni. One su vodeći ideali koji nas pokreću da pišemo nalaze o pojedincima koji razotkrivaju istine, razjašnjavaju nesporazume, vraćaju nadu i nadahnjuju promjene.

PSIHOLOGIJA

PISANJE NALAZA - OSNOVE PROCJENJIVANJA

Osnovna svrha procjene je otkrivanje korisnih istina o pojedincima u njihovom socijalnom kontekstu. Osnovna svrha nalaza o procjeni je priopćavanje ovih korisnih istina tako da sadrže relevantnost, hitnost i snagu. Odnosno, izvrsni nalazi pomažu donositeljima odluka da pojedinca promatraju s preciznom empatijom, i na taj način pripreme i motiviraju donositelje odluka da poduzmu djelotvorne mjere. Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 486 str. Cijena: 367,50 kn

George McCloskey, Lisa A. Perkins

Elizabeth O. Lichtenberger, Alan S. Kaufman

IZVRŠNE FUNKCIJE - OSNOVE PROCJENJIVANJA

Dawn P. Flanagan, Alan S. Kaufman

WISC-IV - OSNOVE PROCJENJIVANJA

WAIS-IV - OSNOVE PROCJENJIVANJA

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 416 str. Cijena: 367,50 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 566 str. Cijena: 367,50 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 478 str. Cijena: 367,50 kn

Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein

Krunoslav Matešić

Goran Milas

Slavka Galić

Mislav Gabelica

50 VELIKIH MITOVA PSIHOLOGIJE

PSIHODIJAGNOSTIČKA SREDSTVA

NEUROPSIHOLOGIJSKA PROCJENA

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 265 str. Cijena: 252,00 kn

ISTRAŽIVAČKE METODE U PSIHOLOGIJI I DRUGIM DRUŠTVENIM ZNANOSTIMA

Testovi i tehnike

PRAVAŠTVO U POŽEŠKOJ ŽUPANIJI (1895.-1914.)

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 445 str. Cijena: 336,00 kn

Format: 17 x 24 cm Uvez: tvrdi s ovitkom Opseg: 236 str. Cijena: 199,50 kn

ur. hrv. izd. Ljiljana Kaliterna Lipovčan Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 352 str. Cijena: 336,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 726 str. Cijena: 378,00 kn

13


Robert L. Leahy, Stephen J. Holland, Lata K. McGinn PSIHOLOGIJA

PLANOVI TRETMANA I INTERVENCIJE ZA DEPRESIJU I ANKSIOZNE POREMEĆAJE Svakodnevni set alata – obrazaca, planova tretmana, primjera dijaloga i popisa tehnika i intervencija. Format: 21 x 28 cm. Uvez: meki. Opseg: 512 str. Cijena: 441,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 300 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 582 str. Cijena: 336,00 kn

Format: 17 × 24 cm Uvez: meki Opseg: 350 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 456 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 258 str. Cijena: 262,50 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 336 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 440 str. Cijena: 357,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 192 str. Cijena: 231,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 286 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 20 × 26 cm Uvez: meki uvez s klapnama Opseg: 232 str. Cijena: 231,00 kn

Lidija Arambašić

KOMUNIKACIJA

14

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 575 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi Opseg: 424 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 598 str. Cijena: 441,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 460 str. Cijena: 378,00 kn


Dennis Greenberger, Christine A. Padesky Promijenite svoje osjećaje mijenjajući način razmišljanja Predgovor Aaron T. Beck

Svladavanje depresije, anksioznosti, ljutnje, osjećaja krivnje i srama

PSIHOLOGIJA

RAZUM IZNAD OSJEĆAJA

Razum iznad osjećaja je drugačija od ostalih knjiga koje ste možda čitali. Osmišljena je kako bi vam pomogla razviti nove načine mišljenja i ponašanja koji će vam pomoći da se osjećate bolje. Otkrijte jednostavne, a snažne korake koje možete poduzeti u prevladavanju emocionalnih teškoća – i osjećajte se sretnije, smirenije i s više samopouzdanja. Format: 20 × 27 cm. Uvez: meki uvez. Opseg: 362 str. Cijena: 294,00 kn

Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal i Jon Kabat - Zinn

MINDFULNESS U SUOČAVANJU S DEPRESIJOM Što možemo učiniti kako bismo spriječili da normalan i razumljiv osjećaj da smo nesretni perzistira, odnosno da se pogorša u smjeru depresije? Ponajprije moramo shvatiti odakle dolazi to stanje nemoći da promijenimo vlastite osjećaje i zašto, unatoč hrabrim naporima da uspostavimo kontrolu, sve više i više tonemo u depresiju. Oslobođenje od depresije je moguće, no do slobode se dolazi uz potpuno drukčiju perspektivu i viđenje problema – ta će nam perspektiva biti mapa za ulaz u jedan novi teritorij unutar našeg bića i naših doživljaja, teritorij na kojem možemo mobilizirati duboke unutarnje resurse uma za koje većina od nas nikada nije ni pretpostavljala da ih posjeduje. Format: 15,5 × 23,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 284 str. Cijena: 252,00 kn

Zindel V. Segal, Mark Williams, John Teasdale

MINDFULNESS - KOGNITIVNA TERAPIJA U TRETMANU DEPRESIJE Kognitivna terapija punom svjesnošću je oblik terapije za održavanje stanja dobrobiti i smanjivanje rizika od ponavljanja depresivne epizode. Cilj terapije je pomoći pojedincima da naprave radikalni pomak u svom odnosu prema mislima, osjećajima i tjelesnim osjetima koji doprinose ponavljanju depresije. Format: 16,5 × 24 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 472 str. Cijena: 378,00 kn

15


Viktor E. Frankl

ODGOVORITI ŽIVOTU Autobiografija

Franklovo svjedočanstvo iz Auschwitza dirnulo je milijune čitatelja. Ali, kako je tekao njegov život nakon toga? Tko je čovjek koji stoji iza tih knjiga? U ovoj autobiografiji svjetski poznati psihijatar priča o iskustvima koja su ga potakla na istraživanja sposobnosti suočavanja s krizama i problemima te učinila utemeljiteljem psihoterapije usmjerene na traženje smisla ljudske egzistencije. Fotografije iz obiteljske arhive nadopunjuju sjećanja Viktora E. Frankla, koji unatoč gubicima i patnji koje je proživio nije izgubio vjeru u dobro u čovjeku. Format: 14 × 24 cm. Uvez: tvrdi s ovitkom. Opseg: 200 str. Cijena: 189,00 kn

Jadran Kale RASPROSTIRANJE KULTURE Kako ljudi stvaraju prostor

U ovoj knjizi želimo istražiti kulturna značenja prostora i propitati takva njegova relacijska obilježja. Ravnamo li se prirodoslovnim spoznajama, može li se utvrditi nastajanje prostora te narav tog procesa opisati kao stvaranje? Kako to stvaranje teče? Može li utvrđivanje načina stvaranja prostora pomoći približiti se i predodžbi što ga uništava? Takav uvid nije jednoznačan, jer kao što kažemo da nekultura čini kulturu tako i uništavanje otvorenih prostora poput trgova ili krajolika obično znači prevođenje njihove korisnosti iz jednog društvenog kruga (poput nastanjene zajednice) u drugi (primjerice, udaljeno dioničko društvo). Polučeni su novi odnosi i prostor je promijenjen, ali nije anuliran. Pridanim značenjima prostor potiče uspostavljanje odnosa, kako gledatelja pred slikom tako i posjetitelja trga, koncesionara plaže ili rudnika. Umjesto tijela prostora s njegovim sastavnicama ovdje baratamo s prostornostima tijela koje ga čine. Format: 20,5 × 25,5 cm. Uvez: meki s klapnama. Opseg: 248 str. Cijena: 294,00 kn

www.nakladaslap.com SJEDIŠTE:

NAKLADA SLAP Dr. F. Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko, ++385(0)1 6281 774, 6284 001 e-mail: nslap@nakladaslap.com POSLOVNICA: NAKLADA SLAP Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105, 10 000 Zagreb, ++385(0)1 6313 044 e-mail: zagreb@nakladaslap.com

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog knjiga  

Naklada Slap - Katalog knjiga

Naklada Slap - Katalog knjiga  

Naklada Slap - Katalog knjiga

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded