HLAS RACKA 2/2015

Page 1

HLAS RACKA

DOBROČINNOST O O O NADACE DARY PODPORA O O RODINA O HODNOTY O O MISIE KŘESŤANSTVÍ POMOC O O

OSLAVILI JSME 15 LET JAK SE DAŘÍ PODPOŘENÝM ORGANIZACÍM? PODZIMNÍ KAMPAŇ

2/2015


MILÍ PŘÁTELÉ,

BROŽURA NADACE OPĚT VÁS ZDRAVÍME z nadace v tomto předvánočním čase, plném vůní i těšení nejen na vánoční čas, dárky, ale i na setkání s nejbližšími. I my s nadací prožíváme radost z každého setkání, milého slova povzbuzení, z každého daru, který připutuje do nadace. I vy jste pro nás radostí. Jsme za vás Bohu vděčni.

Po dlouhých přípravách se konečně podařilo vydat dlouho chystanou informační brožuru o nadaci. Obsahuje všechny důležité informace o našich aktivitách, o možnostech, jak s nadací spolupracovat, jak a kde pomoci atd. Brožury jsou pro zájemce k dispozici v kanceláři nadace nebo na našem webu.


OSLAVILI JSME 15 LET Trochu v ústraní a bez velké slávy jsme v měsíci březnu oslavili 15. narozeniny našeho RACKA! Letos je to už 6 let, co se nadace přestěhovala k nám do Liberce, a od té doby společně pomáháme. Jsme velmi vděční Bohu za toto dílo a i za všechny, kdo nadaci jakkoliv podporují nebo s ní spolupracují. NADACE ZA 15 LET PODPOŘILA 140 PROJEKTŮ CELKOVOU ČÁSTKOU 6,5 MILIONU KORUN.


JAK SE DAŘÍ PODPOŘENÝM ORGANIZACÍM?

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL ANEB CENTRUM DOBRÉHO ČASU BÉTEL SE SÍDLEM V CHRASTAVĚ. VYZPOVÍDALI JSME CIBORA VESELÉHO. Co se skrývá pod názvem Bétel? Slovo Bétel pochází z hebrejštiny a znamená v překladu Boží dům. Součástí naší vize je žít nikoliv vlastní plány, ale to co přinese slávu Ježíši. „Vybudovat Hospodinův dům do mohutné výše, aby proslul nádherou po všech zemích.“ Bible 1. Pa 22,5 Nejde o budovu, ale o pulzující život, proto vzniklo Komunitní centrum Bétel, které sdružuje všechny pravidelné a nepravidelné aktivity sboru téměř pro všechny věkové skupiny. Znamená to, že týdně přichází až 160 dětí a dospělých na pravidelné kluby a další aktivity - do Rodinného centra Domeček, na volnočasové kluby pro děti a mládež do Klubu Evergreen pro seniory. Všem chceme ukazovat na Ježíše a Jeho hodnoty.


Jak dlouho v Bételu pracuješ a co je tvým úkolem? V Bételu pracuji sedmým rokem. Mám na starosti jako starší sboru ekonomickou a mzdovou oblast, granty, administrativu a při větších akcích vždy nějaký díl organizace nebo technické pomoci. Je to různorodá práce, ani jsem vše nevyjmenoval. Důležité je, že všechny věci děláme v týmu, tak já ani ostatní na to nejsme sami. Z čeho ses letos nejvíce radoval? Nejvíc mě naplňuje radostí a vděčností, když si uvědomím, z jak nedokonalých lidí Bůh vytváří funkční jednotku, která stojí v různých projektech a stále vstupuje do nových výzev. Velkým krokem a radostí bylo srpnové ustavení samostatného sboru v Hrádku nad Nisou. Povzbuzením bylo také vidět spoustu mladých lidí z celé Jednoty na zářijovém setkání v Chrastavě s názvem Get Together. Ale mám radost ze všeho, co se povede, i ze změn (i když jsem spíše konzervativní), které přináší Boží život.


Co bylo pro vás v letošním roce zásadní? Důležitých věcí se odehrálo několik, jednak oslava 10. výročí založení Komunitního centra Bétel, již zmíněné založení sboru v Hrádku (po třech letech, kdy jsme tam obnovili práci a pravidelně tam jezdili). Na jaře proběhla na dětském hřišti, které provozujeme, rekonstrukce včetně stavby nového herního prvku – lodi „Irene“. Všechny práce jsme dělali sami, zapojil se celý sbor a pěkně jsme si mákli. Ale stmelilo nás to a ukázalo, že vydanost Kristu, tým a vzájemná spolupráce je to, co dává sílu naplnit i náročné úkoly. Ještě musím zmínit červnové otevření Bétel bistra – kavárny s rychlým občerstvením, které má otevřeno 6 dní v týdnu a kterému se daří. Připravujete něco nového pro rok 2016? Asi nejdůležitějším projektem je plán přestavby sborové budovy, kde probíhají všechny aktivity Komunitního centra Bétel. Chtěli bychom z Evropských fondů získat peníze na její přestavbu, žádost by se měla podávat v první polovině příštího roku. S tím souvisí pořízení projektové dokumentace, stavebního povolení atd. Letos v říjnu jsme požádali o grant z Evropského sociálního fondu na mimoškolní kluby, pokud ho dostaneme, tak v srpnu 2016 vstoupíme do dvouletého projektu klubů a táborů pro děti z prvního stupně ZŠ, to nám umožní podstatně rozšířit práci s dětmi.

PODZIMNÍ KAMPAŇ

A pro ty, kteří nepečou, jsme připravili magnetky na auta s příznačným názvem Jezdíme s Rackem. Dnes již mnoho Racků jezdí po celé republice nebo na nás shlížejí z ledniček.

eee dddím m í JJJezez ezRaíam kkkeem c c RRac emm


Během listopadové konference Jednoty bratrské jsme opět rozjeli nadační kampaň, tentokrát s názvem Štědrost je voňavá. Slovo z bible „Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.“ nás inspirovalo k nápadu nabídnout našim dárcům chlebovou směs, kterou si mohou doma upéci. Všichni zájemci, v tomto případě především zájemkyně, se mohli zapojit také do slosování. V neděli jsme pak vylosovali 3 výherce. První cenou byla právě domácí pekárna na chléb. Ta dnes již slouží rodině Babkových v Sobotce :-) VĚŘÍME, ŽE JSME MOHLI TOUTO AKCÍ ZNOVU NADACI VÍCE ZVIDITELNIT, A ŽE JSME VÁM TÍM UDĚLALI RADOST.

PF 2016 ˇ Úspešnou životní jízdu rokem 2016 ˇ vám preje Nadace Racek


DOBROČINNOST NADACE DARY PODPORA RODINA HODNOTY MISIE KŘESŤANSTVÍ POMOC Posláním Nadace Racek je efektivně a smysluplně podporovat činnost organizací a jednotlivců, která vychází z tradičních křesťanských hodnot, a to finančně, konzultací, radou, případně realizací vlastních programů. Součástí poslání je usilovat o kvalitní správu, stabilitu a rozvoj nadace tak, aby byla dobrým a silným partnerem a nástrojem pomoci druhým.

Nadace RACEK B. Němcové 54/9 460 05 Liberec V

telefon: 484 843 742 nadace@racek.org www.nadace.racek.org

IČ: 25854640 účet pro dary nadaci: 2000070550/2010 účet Program PARTNERSTVÍ: 2200326362/2010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.