Sanosil S015 overfladedesinfektion

Page 1

Sanosil S015

Multifunktionelt desinfektionskoncentrat www.sanosil.dk

SANOSIL S015

Desinfektionsmiddel til overfladedesinfektion

med depoteffekt.

Ideel til overflader og enheder

Yderst effektiv mod bakterier, vira (indkapslet), gær og svampe.

Nem og sikker påføring (ingen farlige stoffer).

Efterlader ingen klæbrige rester på overfladen.

Forårsager ikke ubehagelige lugte.

Ingen alkohol, klor/klorforbindelser, PES, formaldehyd eller QAV.

Ingen farvestoffer eller duftstoffer.

Med katalytisk forstærket hydrogenperoxid.

Hydrogenperoxidet nedbrydes fuldstændigt (100%) til vand og ilt.

Holdbarhed på over 2 år.

Højkvalitetsprodukt fremstillet i Schweiz.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk www.sanosil.dk

Sanosil S015 er et desinficerende koncentrat med langtidsholdbar depoteffekt. Det giver et højt udbytte, efterlader ingen klæbrige overflader eller frigiver brændbare eller ubeha geligt lugtende dampe.

Hydrogenperoxid anvendes som den aktive ingrediens, som er yderligere stabiliseret, og dens desinficerende effekt forstærkes katalytisk mange gange ved at tilføje en minimal mængde sølvioner. Efter påføring nedbrydes hydrogenperoxid fuldstændigt til vand og ilt. De små mængder sølv, der er tilbage på overfladen, efter at peroxidet er nedbrudt, hæmmer kimformering i op til 72 timer.

DESINFEKTION: EKSTRA INFORMATION

Note 1: Uanset hvilket desinfektionsmiddel der anvendes, er desinfektionseffekten altid højere, hvis overfladen, der skal desinficeres, er rengjort så grundigt som muligt på forhånd.

Note 2: Spray-og-aftør-desinfektionsmetoden eller påføring af desinfektionsmidlet med en fugtet serviet er væsentligt mere effektiv end at sprøjte det på. Sprøjtning alene (især med en håndholdt sprayer) kan resultere i huller i effektivitet og skal derfor undgås.

- Vandbehandling

- Desinfektion (tanke, rør, drikkevandssystemer)

- Legionella kontrol

Overflade-desinfektion

- Aftørring - Målrettet sprøjtning med sprayer

Aerosol-desinfektion 3D rum-desinfektion (Sanosil Q-Jet)

HOLDBARHED 2,5 år

INDHOLD 7,5g/100g hydrogenperoxid, 0,0075g/100g sølv

HVORDAN DET VIRKER

Ilten (1O2/-O2) som frigives af hydrogenperoxid angriber mikroorganismernes cellevægge.

Gennem oxidation (kold forbrænding) denatureres og ødelægges cellevæggene.

Effekten understøttes af sølvioner, som forstærker virkningen af peroxidet i en katalytisk proces.

Sølvionerne hæmmer også stofskiftet (hvor det er til stede) og mikroorganismernes evne til at formere sig.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk www.sanosil.dk

1 2
PRODUKTBESKRIVELSE
Sanosil S015

GENEREL OVERFLADEDESINFEKTION

Fortyndingsinstruktioner og forholdsregler

Vigtigt: Sanosil S015 er et koncentreret desinfektionsmiddel og kan forårsage hudirritation og/eller alvorlig øjenskade i sin koncentrerede tilstand. Bær altid passende hud- og øjenbeskyttelse (beskyttelseshandsker/beskyttelsesbriller).

TRIN 1

Bær beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Før du bruger Sanosil S015, skal du læse og følge instruktionerne om håndtering, opbevaring, trans port i sikkerhedsdatabladet.

TRIN 2

Bland (til standard desinfektionsopgaver) 1 del S015 med 4 dele de-ioniseret vand* = 20% opløsning.

* Ubehandlet postevand kan også bruges, men den resulterende opløs ning bør bruges inden for 48 timer af sikkerhedsmæssige årsager.

Vigtige instruktioner for sikker håndtering af Sanosil S015 Absorber eventuelt spildt Sanosil S015 med en syntetisk klud og skyl straks kluden grundigt med vand. Må ikke blandes med andre produkter. Efter dispensering, hæld ikke Sanosil S015 tilbage i beholderen.

TRIN 3

Hæld opløsningen i en ren plastikbeholder, der er beskyttet mod lys. Sørg for, at den ikke er 100% lufttæt, så eventuel ilt, der dannes, kan slippe ud i form af overtryk. Mærk beholderen med dato og indhold.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk www.sanosil.dk

Sanosil S015

Spray og aftør metode

TRIN 2

TRIN 1

Rengør overfladen, der skal behandles, grundigt med et egnet rengøringsmiddel. Jo renere over flade, jo bedre desinfektionseffekt.

Tag handsker på. Fugt en mikrofiberklud med en Sanosil S015 opløsning, der er friskfortyndet til 20-70%*.

Dosering på glatte overflader: 30-50 ml/m2

* Opløsningens holdbarhed er max. 48 timer

TRIN 3

Fugt overfladen, der skal desinficeres, med kluden, så der forbliver en jævn, kontinuerlig, fugtig film.

*Undgå pytter. Hvis der dannes dråber eller pytter på glatte overflader, bør de fordeles med kluden.

Sanosil S015

BAKTERIER

Bakteriedræbende

EN1276: lav belastning: 5 min EN1276: høj belastning: 15 min EN13697: høj belastning: 30 min EN16615: høj belastning: 15 min

GÆR

Gærdræbende: EN1650: høj belastning: 30 min EN13697: høj belastning: 5 min EN16615: høj belastning: 5 min

SVAMP Svampedræbende: EN1650: lav belastning: 30 min

VIRA

Virusdræbende: EN14476: lav belastning (influenza A*) : 30 sec

* Ifølge schweiziske FOPH gælder det også for coronavirus

TRIN 4

Lad opløsningen tørre. Påkrævet tid: ca. 15 min.

Note: Når du sprøjter direkte med en enhed, skal du gøre alt for at undgå aerosoldannelse. Egnet åndedrætsværn (ABEK P3-filter) skal bæres til anvendelser, der går ud over normale husholdningsområder, for at undgå irritation af luftvejene.

Note 2: Spray-og-aftør-desinfektionsmetoden eller påføring af desinfektionsmidlet med en fugtet serviet er væsentligt mere effektiv end at sprøjte det på. Sprøjtning alene (især med en håndholdt sprøjte) kan resultere i huller i effektivitet og skal derfor undgås.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk www.sanosil.dk

OVERFLADESINFEKTION
Bemærk: Uanset hvilket desinfektionsmiddel der anvendes, er desinfektionseffekten altid højere, hvis overfladen, der skal desinficeres, er rengjort så grundigt som muligt på forhånd.

OVERFLADESINFEKTION

med Sano Wipes

Sano Wipes er tørservietter i en praktisk dispenserspand med genlukkeligt låg. De gennemvædes med Sanosil S015 før brug og er derefter klar til brug i flere uger. Gennemvædede SanoWipes er ideelle til hurtig mellemdesinfektion af mindre overflader.

TRIN 1

Tag handsker på. (Grundlæggende sikkerhedsan befaling ved håndtering af desinfektionsmidler).

SanoWipes

TEKNISKE DATA

MATERIALE

PET – optimeret til påføring af væsker

ARK PR. RULLE 90 stk.

TRIN 2

Fjern beskyttelsesfilmen fra servietrullen og læg den i spanden.

TRIN 3

Læg rullen i blød i ufortyndet Sanosil S015. Dosering 1 – 1,2 liter pr. rulle.

*Bemærk: Holdbarhed over 48 timer er kun garanteret, når S015 fortyndes med destilleret vand.

ARK STØRRELSE 36 x 20 cm

TRIN 4

Træk den første serviet gennem dispenseråbningen og luk det gennemsigtige låg tæt. (Bemærk: På grund af lysets påvirkning kan serviettene ændre lidt farve over tid, men dette indikerer ikke en forringelse af kvaliteten.)

TRIN 5

Tag en gennemvædet SanoWipe ud, og tør den over flade, der skal desinficeres, grundigt af flere gange. Brug handsker for at forhindre, at huden tørrer ud på grund af den stærke affedtende effekt af Sanosil S015.

Note: Sæt altid en selvklæbende etiket på med oplysninger om indholdet efter påfyldning af SanoWipes-spanden.

Sanosil kan levere passende etiketter på forespørgsel.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk www.sanosil.dk

OVERFLADESINFEKTION

med sprøjte – til professionelle brugere

OBS:Vedbrugafprofessioneltsprøjteudstyrproduceresderaltidenvismængdeaerosoler,somkanværeskadelige.Afdennegrundbørdualtidbæreenhelmaske, nårduudføreromfattendesprøjtearbejdeforatforhindreirritationafluftvejeogøjne.Åndedrætsværnmedgasfilter(modhydrogenperoxid)Filtertype:ABEKP3

TRIN 1

Rengør de overflader, der skal behandles, grundigt med et egnet rengøringsmiddel. Jo bedre rengøring, jo mere effektiv er desinfektionen.

Fyld den nødvendige mængde frisk fortyndet Sanosil S015opløsning (20-70%)* i en sprayers beholder (f.eks. Sanosil Stream / Stream Compact, en tryksprøjte med tryklufttilslutning, airless sprøjte osv.)

* Opløsningens holdbarhed er max. 48 timer

TRIN 2

Vælg den finest mulige forstøvningsmetode og spray de overfla der, der skal desinficeres, så der skabes en let fugtig overflade. (Svarer til et dugget badeværelsesspejl, når du tager brusebad.)

Referenceværdi: 30 - 50 ml/m2 Undgå dråber/pytter og løbere. Undgå, at aerosoler, (der uundgåeligt dannes ved sprøjtning af desinfektionsmidler), når dele af rummet, hvor der er ubeskyttede personer.

TRIN 3

Lad produktet trække ind. Af sikkerhedsmæssige årsager må ingen komme ind i rummet uden værnemidler i op til 2 timer efter, at desinfektionsmidlet er sprøjtet.

(MAK-værdi for hydrogenperoxid: 1 ppm)

Hvis MAK-værdien er for høj, øges ventetiden eller rummet udluftes grundigt. Der må ikke være nogen desinficerende lugt eller irritation af luftveje/øjne.

Note: Jo finere dråberne er, jo bedre befugtning. Undgå dråber/pytter og løbere forårsaget af påføring af for meget desinfektionsmiddel. Sker dette alligevel - tør de berørte områder af med en serviet, inden de tørrer. Ellers er der risiko for misfarvning.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk www.sanosil.dk

GULVDESINFEKTION med spraymoppe

Note: Som et alternativ til et spraymoppesystem kan du også bruge for-fugtede udskiftelige moppebetræk. Til større overflader (f.eks. sportsmåtter) anbefaler vi at bruge en kraftig håndholdt sprøjte til sprøjtning og en moppe til aftørring.

TRIN 1

Rengør overfladen, der skal behandles, grundigt med en moppe og et egnet rengøringsmiddel.

TRIN 2

Fyld frisk fortyndet (20-70%)* Sanosil S015 opløsning i tanken på en passende moppeapplikator. * Opløsningens holdbarhed er max. 48 timer

TRIN 3

Fugt overfladen med applikatoren, og sørg for, at der forbliver en jævn fugtig film, som tørrer i løbet af få minutter. Lad midlet virke/tørre.

DESINFEKTION AF SMÅDELE

(Tætninger og O-ringe osv.)

TRIN 1

Hvor det er muligt, rengør de dele, der skal behandles, i opvaskemaskinen eller i hånden.

TRIN 2

Fyld Sanosil S015-opløsning* (20-70%) i en beholder og nedsænk delene i den. Efter et par minutter skal du fjerne delene og lade dem tørre. Så længe Sanosil S015 ikke bliver forurenet, kan opløsningen bruges i op til 2 dage.

Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Vores tekniske applikationsrådgivning, både skriftlig og mundtlig, er baseret på omfattende tests. Vi rådgiver efter vores bedste viden, men uden ansvar, da anvendelse og opbevaring er uden for vores direkte kontrol. Produktbeskrivelser eller oplysninger om præparaternes egenskaber indeholder ingen udsagn om ansvar for eventuelle skader.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk www.sanosil.dk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.