Sanosil S015 Aerosol rumdesinfektion

Page 1

Sanosil S015 Desinfektionsmiddel til aerosoldesinfektion

www.sanosil.dk


SANOSIL S015 Desinfektionsmiddel til aerosoldesinfektion

… ideel i kombination med Sanosil Q-Jet-enheder til automatisk 3D-rumdesinfektion

Yderst effektiv mod bakterier, vira, gær, svampe og sporer. Nem og sikker påføring (automatisk rumdesinfektion). Efterlader ingen klæbrige rester på overfladen. Forårsager ikke ubehagelige lugte. Ingen alkohol, klor/klorforbindelser, PES, formaldehyd eller QAV. Ingen farvestoffer eller duftstoffer.

Med katalytisk forstærket hydrogenperoxid. Hydrogenperoxidet nedbrydes fuldstændigt (100%) til vand og ilt. Holdbarhed på over 2 år. Højkvalitetsprodukt fremstillet i Schweiz.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


PRODUKTBESKRIVELSE Sanosil S015 er et desinfektionsmiddel til komplet 3D rum- og overfladedesinfektion ved hjælp af aerosolmaskiner, såsom Sanosil Q-Jet. Desinfektionsmidlet forstøves og blæses ud i luften som en aerosol. Denne proces desinficerer alle tilgængelige overflader såvel som selve luften, og der opnås en fuldstændig 3D-desinfektion. S015 påføres fortrinsvis med Q-Jet maskiner, men lignende udstyr fra andre producenter kan også anvendes. Hydrogenperoxid anvendes som den aktive ingrediens, som er stabiliseret, og dens desinficerende effekt forstærkes katalytisk mange gange ved at tilføje en minimal mængde sølvioner. Denne proces kan øge desinfektionseffekten med op til 800%. Efter påføring nedbrydes hydrogenperoxid fuldstændigt til vand og ilt.

Sanosil S015

OVERSIGT PRODUKTTYPE Koncentreret (ingen farlige stoffer) EGNETHED Aerosol desinfektion med Sanosil Q-Jet enheder HOLBARHED 2,5 år INDHOLD 7,5g/100g hydrogenperoxid, 0,0075g/100g sølv

AEROSOL - OVERFLADEDESINFEKTION: Note 1: Uanset hvilket desinfektionsmiddel der anvendes, er desinfektionseffekten altid højere, hvis overfladen, der skal desinficeres, er rengjort så grundigt som muligt på forhånd. Note 2: Aerosoldesinfektion kan ikke erstatte grundig rengøring og spray-aftørdesinfektion (især i medicinske eller hygiejnisk følsomme områder). Men det kan lukke huller i effektivitet og dermed bidrage til højere mikrobiologisk sikkerhed.

HVORDAN DET VIRKER Ilten (1O2/-O2) frigivet af hydrogenperoxid angriber mikroorganismernes cellevægge. Oxidation (kold forbrænding) denaturerer og ødelægger dem. Effekten understøttes af sølvioner, som forstærker virkningen af peroxidet i en katalytisk proces. De hæmmer også stofskiftet (hvor det er til stede) og mikroorganismernes evne til at formere sig.

1

2

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


OVERFLADEDESINFEKTION Metode til luftbåren rumdesinfektion gennem automatiserede processer

TRIN 1 Rengør grundigt det rum, der skal behandles. Desinficer kontaktpunkter, såsom dørhåndtag osv. med et egnet desinfektionsmiddel (f.eks. Sano Wipes, S010, S015).

SANOSIL CT-20

EFFEKTIVITET STANDARDER / EKSPONERINGSTID

TRIN 2 Beregn rumfanget af det rum, der skal behandles, og programmér aerosol-maskinen til den nødvendige dosering/eksponeringstid. Stop ventilationssystemerne og luk alle åbninger i rummet.

O

20-22 C

40% rH

BAKTERIER Bakterie-dræbende AFNOR NF T72-281 : 40 + 90 min GÆR Gær-dræbende AFNOR NF T72-281: 40 + 90 min SVAMPE Svampe-dræbende AFNOR NF T72-281: 40 + 90 min

TRIN 3 Lad programmet køre automatisk. Gå ikke ind i rummet uden åndedrætsværn, mens midlet forbliver aktivt. Programmet består af forstøvning/fogging og eksponeringstid.

ENDOSPORER Spore-dræbende AFNOR NF T72-281: 50 + 180 min

TRIN 4 Udluft rummet, indtil indholdet af brintoverilte i luften er < 1 ppm (mindst 2 timer, gerne natten over). H2O2 < 1 ppm

Bemærk: Aerosoldesinfektionsmetoden supplerer grundig rengøring og den efterfølgende aftørringsdesinfektionsprocedure. Det lukker påføringshuller og øger den hygiejniske sikkerhed. Proceduren er ikke en erstatning for traditionelle desinfektionsmetoder.

Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Vores tekniske applikationsrådgivning, både skriftlig og mundtlig, er baseret på omfattende tests. Vi rådgiver efter vores bedste viden, men uden ansvar, da anvendelse og opbevaring er uden for vores direkte kontrol. Produktbeskrivelser eller oplysninger om præparaternes egenskaber indeholder ingen udsagn om ansvar for eventuelle skader.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk