Sanosil Super 25 desinfektion af vandledning

Page 1

Desinfektion af vandledning Sanosil Super 25

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Dosering til chokdesinfektion: • 1ml Sanosil Super25/l vand ved HØJ belastning og biofilm • 0,5ml Sanosil Super25/l vand ved NORMAL belastning

1 ml Sanosil Super 25/ l vand (= 1000 ppm indhold af aktiv ingrediens) SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Installationsmulighed 1: Dosatron

Med Dosatron doseringsenhed og bypass. 0,1%

Sanosil Super 25 + vand 1 ml Super 25/l = 0,1% ELLER 10% opløsning Super 25 X 1% sæt. (Bland 1 del S015, 9 dele vand og juster Dosatron til 1%).

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Installationsmulighed 2: Med blandetank og pumpe.

A. Vandledning (forurenet) B. Sanosil + vand (1 ml/l) C. Blandetank til desinfektionsopløsning D. Foderpumpe

Bland desinfektionsopløsningen og pump den ind i det kontaminerede ledningssystem. SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Procedure:

Fyld ledningen med desinfektionsopløsning.

• Start ved den første forbruger/etage. • Åben hver hane individuelt. • Test med Sanostrips – så snart den er blå, lukkes for vandhanen. • Fortsæt med næste forbruger/etage, gentag proceduren. • Tjek om alle vandledninger, inklusive døde strenge osv. er oversvømmet med desinfektionsopløsning.

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Eksponeringstid: Mindst 4 timer. Sørg for, at der ikke tages vand til at drikke.

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Skylleledninger:

Vask desinfektionsopløsning og afmonteret biofilm ud.

• Start ved den første forbruger/etage. • Åben hver hane individuelt. • Efter et par minutter, test med Sanostrips – så snart der ikke er mere blå farve, lukkes for hanen. • Fortsæt med næste forbruger/etage, gentag proceduren. • Kontroller, at alle ledninger er blevet skyllet. • JOB UDFØRT!

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.