Sanosil S015 sundhedssektor

Page 1

Sanosil S015 (Aerosol)

Desinfektionsmiddel til medicinske aerosolanvendelser

AFNOR NFT 72-281 testet* * med Sanosil Q-Jet enhed

Beskrivelse Sanosil S015 Aerosol er baseret på den gennemprøvede Sanosil H2O2-Ag-formulering og er velegnet til aerosoldesinfektion af rummet (i kombination med Sanosil Q-Jet tørfogger). Sanosil S015 Aerosol bruges til aerosoldesinfektion af forrensede, mere forurenede rum, der har betingelser eller krav i henhold til AFNOR NFT 72-281 (efterspørgsel efter teststandard for aerosoldesinfektion) eller endog den tilsvarende EN 17272.

Kort info: Velegnet til: Aerosolpåføring med aerosolindretning f.eks. Q-Jet Produkttype: Klar til brug Effektiv mod: Bakterier, vira, gær, svampe, skimmelsporer, bakterielle endosporer

Virkemåde Oxygenet (1O2/-O2) opdelt af hydrogenperoxidet angriber overfladerne på mikroorganismerne. Oxidation ("kold forbrænding") denaturerer og ødelægger dem (1).

Holdbarhed: 2 år Aktive ingredienser: 7.5% hydrogenperoxid, 0.0075% sølv

Mikrobiologisk virkning: Aerosol med Q-Jet Bakteriedræb.: AFNOR NF T72-281 Levurocid: AFNOR NF T72-281 Fungicid: AFNOR NF T72-281 Sporozide: AFNOR NF T72-281

Sprøjtetid + 30 min Sprøjtetid + 30 min Sprøjtetid + 30 min Sprøjtetid + 60 min

Virucidal / Sporocidal: Evaluering af IVI Mittelhäusern (Schweizisk klasse 4 biosikkerhedslaboratorium) Brug mod vira uden kappe: Spray tid + 180 min

Effekten intensiveres af sølvioner, der på den ene side katalytisk intensiverer peroxidets virkning ved massivt at accelerere spaltningen af reaktive iltmolekyler, men på den anden side (2) blokerer også metabolismen støttende (hvor den er til stede) og bakteriernes reproduktionskapacitet. Dette bremser fornyet vækst.

Des P 144/en V1.2 © SANOSIL


Bemærk: • •

Effekten af aerosoldesinfektion øges flere gange ved rengøring så grundigt som muligt. Jo mere grundigt overfladerne, der skal desinficeres, rengøres på forhånd, jo mere effektiv er den efterfølgende desinfektion. Aerosoldesinfektion er et supplement til konventionelle påføringsmetoder. Det erstatter IKKE rengøring eller klassisk desinfektion af aftørring af stærkt forurenede overflader.

Aerosoldesinfektion Fogging/tåge eller aerosoldesinfektion anvendes overalt, hvor store mængder skal behandles uden huller/ mellemrum (gaps) på kort tid. Anvendelsen af ​S015 Aerosol i kombination med Sanosil Q-Jet er især populær inden for human, veterinær og dental sektor. Især i kampen mod bakterier med uklare kilder er aerosoldesinfektion den valgte metode takket være dens komplette overfladedækning. I denne proces forstøves desinfektionsmiddel i små dråber ved hjælp af en passende koldfogger og fordeles i luften. Når desinfektionsmiddeldråber deponeres på overfladerne, udfolder de deres virkning. Dette muliggør ikke kun en tidsbesparende behandling af et helt rum, men tillader også desinfektion af hjørner og sprækker der ellers er svære at nå. Hvis testforholdene (dosering og eksponeringstid) efterlignes 1:1 med en anden enhed end den, der er anført i certificeringen, kan resultaterne ekstrapoleres med en høj grad af sikkerhed. Dette betyder, at stort set enhver enhed designet til aerosoldesinfektion med tilsvarende materialegenskaber er egnet til brug med Sanosil S015. Dog er det brugerens ansvar at kontrollere effektiviteten. Vigtigt: Effektivitetstest (AFNOR / DINEN) henviser altid til en bestemt sprøjte og det tilhørende desinfektionsmiddel som en enhed.

Aerosoldesinfektion med Sanosil Q-JET tørfogger 1. Rengør rummet, der skal behandles, så grundigt som muligt med vand og rengøringsmiddel. Især kontaktpunkter som håndtag, vandhaner, dørlåse, betjeningselementer til tekniske/elektroniske enheder (tastaturer, touchpads) osv. kræver særlig omhyggelig rengøring. 2. Sørg for, at Sanosil Q-JET har en fungerende strømforsyning og tilstrækkelig Sanosil S015 aerosol i tanken, alle vinduer er lukket, ventilationen er slukket, og ingen personer er i rummet. 3. Beregn størrelsen på det rum, der skal behandles (L x B x H) og vælg den passende sprøjtetid i tabellen. 4. Overfør sprøjtetiden? til Sanosil Q-JET via vælgerkontakten. 5. Dosering pr. m3 i et rengjort rum afhænger af de hygiejniske krav, de bakterier der skal kontrolleres, og eksponeringstiden. Detaljer findes i Q-Jet betjeningsvejledningen. 6. Start Sanosil Q-JET og forlad rummet. Luk døren. Sanosil Q-Jet vil nu forstøve S015 aerosolen. Gå ikke ind i rummet i mindst 2 timer. Når den minimale eksponeringstid er gået, kan rummet ventileres og derefter bruges igen.

SANOSIL AG, CH- 8634 Hombrechtikon, Switzerland E-mail: kundeninfo@sanosil.ch, Internet: www.sanosil.com Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktoplysningerne inden brug. Vores tekniske applikationsrådgivning, både skriftlig og mundtlig, er baseret på omfattende test. Vi rådgiver efter vores nuværende viden, men dette er ikke-bindende, for så vidt applikation og opbevaring ligger uden for vores direkte kontrol. Produktbeskrivelser eller oplysninger om præparaternes egenskaber indeholder ikke nogen erklæringer om ansvar for skader.

Des P 144/en V1.2 © SANOSIL