Sanosil S015 Legionella kontrol

Page 1

LEGIONELLA KONTROL

med Sanosil S015

(trin-for-trin) SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Grundlæggende

• Legionella refererer dybest set til harmløse bakterier, som kan yngle i drikke- og procesvand. Ved varme temperaturer (25-50 °C) begynder de at formere sig og vokse.

• Hvis der sprøjtes vand indeholdende Legionella-bakterier, dannes der infektiøse aerosoler.

• Disse aerosoler kan forårsage alvorlig eller dødelig lungebetændelse ved indånding!

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


I boliginstallationer udgør lange, sjældent anvendte vandrør en fare.

Især hvis vandtemperaturen aldrig kommer over 50-60 °C.

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Sådan genkender du et Legionella-angreb:

Gør-det-selv Legionella test kit

ELLER

Laboratorieundersøgelse

Gør-det-selv test, trin for trin

Positivt testresultat

Negativt testresultat ELLER

Test-linje

SANOSIL AG

Kontrol-linje

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

Kontrol-linje

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Legionellabekæmpelse: Trin for trin Installationsdiagram variant 1: Med doseringspumpe (ideel til permanent installation)

A. Hovedvandrør B. Vandmåler med signalgenerator C. Sanosil beholder D. Signalkabel E. Desinfektionsmiddelrør F. Doseringspumpe G. Indsprøjtningsventil

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Installationsdiagram for variant 2: med Dosatron proportional doseringsenhed

6,6 ml S015/l = 0,66% For proportionelle doseringsenheder med 0,2-2% doseringsområde: Brug ufortyndet S015 og indstil enheden til 0,66% SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Installationsdiagram for variant 3: Uden nogen doserings- eller doseringsenhed

A. Hovedvandrør B. Sanosil S015 + vand (6,6 ml/l) C. Blandetank (tom) D. Vandpumpe

Bland desinfektionsopløsningen i en tank, pump opløsningen ind i røret SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Vælg dosis og start dosering: Chokdesinfektion

6,6 ml S015/ 1 l water (= 1000 ppm) SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Fyld røret med desinfektionsmiddel

• Start i stueetagen. • Åben hver hane - en efter en. • Test med Sanostrip200 - så snart strimlen bliver blå, lukkes der for hanen igen. • Fortsæt med 1. sal og gentag proceduren. • Fortsæt med 2. sal ...

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Stop doseringen og vent mindst 4 timer*. Drik eller brug ikke desinfektionsopløsningen.

*Test Legionella-kontrol: EN 13623: Resultat: Sanosil Super 25 1m/l, Log 5 reduktion på 60 minutter under rene forhold. Under tvivlsomme forhold / mulig tilstedeværelse af biofilm anbefaler vi en kontakttid på mindst 4 timer.

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Skyl rørene

• Start i stueetagen. • Åben hver hane - en efter en. • Test med Sanostrip200 - så snart strimlen forbliver hvid, lukkes for hanen. • Fortsæt med 1. sal og gentag proceduren. • Fortsæt med 2. sal ... • JOB UDFØRT!

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Efterbehandling 1/2 Variant 1: Kontinuerlig behandling er at foretrække, hvis kontinuerlig behandling er mulig.

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Handling • Installer en fast doseringspumpe. • Doser kontinuerligt med 0,2 ml S015/l water. • Tjek vandet ofte med Sanostrips: Så længe de bliver blå = INGEN LEGIONELLA-VÆKST

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM


Efterbehandling 2/2 Variant 2: diskontinuerlig behandling er at foretrække, hvis kontinuerlig behandling ikke ønskes eller tillades.

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Husk: Desinficer vandsystemet!

Handling • Du skal blot starte med trin 1. Chokbehandling med 6,6ml S015/l water) med få ugers mellemrum eller efter behov.

SANOSIL AG

CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND

WWW.SANOSIL.COM

SERVICE@SANOSIL.COM