Page 1

‫به نام‬ ‫خد‌اوند‌‬ ‫جان و خرد‌‬

‫د‌ر این نـشریه تنها از ‪ ASHRAE‬می‌خوانید‬

‫ده‌ی گواهینامه‌ی ‪ ISO 9001‬د‌ر ایران‬ ‫اولین نشریه‌ی د‌ارن ‌‬

‫منب�ع تمام�ی نوش�تار و مق�االت د‌رج ش�د‌ه د‌ر ای�ن‬ ‫ماهنامه‪ ،‬انجمن مهند‌س�ان تهویه مطبوع‪ ،‬گرمایش و‬ ‫تهویه و تبرید آمریکاست‪.‬‬ ‫‪ASHRAE HANDBOOK‬‬ ‫‪FUNDAMENTALS - 2005‬‬ ‫‪REFRIGERATION - 2002‬‬ ‫‪APPLICATIONS - 2003‬‬ ‫‪SYSTEMS AND EQUIPMENT - 2004‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER - 2008‬‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL 2006-2007-2008‬‬ ‫مترجمی�ن مت�ون ف�وق‪ ،‬ب�د‌ون اس�تثنا صاح�ب اث�ر‬ ‫چاپ‌ش�د‌ه د‌ر حوزه ‪ HVAC‬می‌باش�ند و تمام متون‬ ‫نشریه توسط یکی از بزرگان و اساتید بی‌چون وچرای‬ ‫ای�ن صنعت‪ ،‬مورد انتخاب‪ ،‬بازنگری و ویرایش نهایی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫شاپا‪1735−5648 :‬‬ ‫سال پنجم‪ -‬شماره‌ی پنجاه ‪ -‬آذر ‪1387‬‬ ‫ماهنامه‌ي فني‪ ،‬مهند‌سي‬ ‫صاحب امتياز و مد‌ير مسوول‪ :‬مهند‌س محمد‌حسين د‌هقان‬ ‫فهرست‪:‬‬ ‫خبرهای اختصاصی انجمن‬ ‫‪)2( ASHRAE‬‬ ‫هود‌های تخلیه (‪)3‬‬ ‫کابینت‌‌های بیولوژیک (‪)12‬‬ ‫مراکز خرید (‪)17‬‬ ‫تازه‌های تولید (‪)22‬‬ ‫تهویه مطبوع د‌ر معاد‌ن (‪)25‬‬ ‫تهویه مطبوع د‌ر کارخانجات‬ ‫نساجی (‪)34‬‬

‫خشک کرد‌ن و ذخیره‬ ‫محصوالت کشاورزی (‪)40‬‬ ‫تهویه مطبوع کارخانجات تولید‬ ‫چوب و کاغذ (‪)48‬‬ ‫اخبار صنعت (‪)54‬‬ ‫سیستم‌های خشک‌کن صنعتی‬ ‫(‪)55‬‬ ‫سیستم‌های تخلیه صنعتی‬ ‫محلی (‪)60‬‬

‫تهران‪ ،‬سيد‌خند‌ان‪ ،‬خيابان ارسباران‪ ،‬كوچه‌ی ستاري‪ ،‬شماره‌ی ‪22‬‬ ‫تهران‪ -‬صند‌وق‌پستي‪14335-536 :‬‬ ‫تلفن‪22885647 :‬‬ ‫د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشتركين‪22885649 :‬‬ ‫‪URL: WWW. HVAC. IR‬‬ ‫د‬ ‫د پيروزمن ‌‬ ‫صفحه‌آرايي و گرافيك‪ :‬محم ‌‬ ‫خطاطی لوگو‪ :‬ناد‌ر خسروانی‬ ‫چاپ و صحافی ‪ :‬کارنگ (خیابان کاج شمالی‪ ،‬نبش کوچه شهید زینالی‪ ،‬شماره ‪183/1‬‬

‫تلفن‪)88023010:‬‬

‫پیامک )‪0912 - 448 - 0 - 416 : (SMS‬‬ ‫استفاد‌ه مکتوب از مقاالت این نشریه امکان‌پذیر نمی‌باشد‬

‫رتری‬

‫ب‬ ‫یقا‬ ‫آفر‬ ‫وار‬ ‫بل‬

‫ی ‌دک‬ ‫ن تول‬

‫ج ام‬ ‫‪ -‬بر‬

‫ویز‬ ‫ر پر‬ ‫ی‬

‫ه تج‬ ‫نن ‌د‬ ‫بقه‬

‫‪-‬ط‬

‫زات‬ ‫هی‬ ‫رم‬ ‫چها‬

‫یه م‬ ‫تهو‬ ‫‪41‬‬ ‫د‬

‫وع‬ ‫طب‬

‫واح‬ ‫‪-‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬ ‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫خبرهای اختصاصی انجمن ‪ASHRAE‬‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2008‬‬

‫بسته آموزشی ‪ ASHRAE‬برای کارفرمایان و معماران‬

‫انجمن ‪ ASHRAE‬به تازگی بسته آموزشی جدیدی را گردآوری کرده است که هدف آن کمک‬

‫ب��ه معماران‪ ،‬مدیران پروژه‌ها و کارفرمایان برای رعایت صحیح ضوابط و معیارهای ‪ ®LEED‬برای‬ ‫تـله بـخار‬

‫ساختمان‌های کارامد است‪.‬‬

‫این بس��ته آموزشی مشتمل بر سه اس��تاندارد این انجمن است که در پروژه‌های ‪LEED v.2.2‬‬

‫به‌طور مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرد‪ .‬همچنین راهنمای استانداردهای ‪ 62.1‬و ‪ 90.1‬و سه کتاب‬

‫از سری کتاب‌های راهنمای طراحی انرژی پیشرفته نیز در این بسته آموزش گنجانده شده است‪.‬‬ ‫قیمت نسخه چاپی این مجموعه ‪ 426$‬درنظر گرفته شده است‪.‬‬

‫پیوست جدید برای استاندارد ‪®BACnet‬‬

‫در استاندارد ‪ ®BACnet‬که به تازگی منتشر شده است‪ ،‬اطالعات مرتبط با قابلیت‌های جدید‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫سیستم‌های ارتباطی استاندارد شده و گستره کاربرد هر یک از آن‌ها ارایه شده است‪ .‬در ضمیمه ‪t‬‬

‫از این استاندارد توضیح روشنی از ساختار ‪ XML‬قابل استفاده برای نمایش داده‌های ساختمان به‬ ‫شکل مناسب‪ ،‬انعطاف‌پذیر و گسترده مطرح شده است که در حال حاضر این ضمیمه توسط کمیته‬ ‫نظارت برای جمع‌آوری آرای عمومی به نظرسنجی گذاشته شده است‪.‬‬

‫برای استخراج فایل‌ها بین سیستم‌های مختلف می‌توان از فرمت ‪ XML‬استفاده کرد که در این‬

‫صورت قابلیت‌های تحت شبکه سیستم به میزان قابل‌مالحظه‌ای ارتقا پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مراجعات سریع‬

‫امضای توافق همکاری بین ‪ ASHRAE‬و ‪GG‬‬

‫انجمن ‪ ASHRAE‬و ش��بکه سبز (‪ )GG‬اخیرا توافق‌نامه‌ای را به امضا رساندند که طی آن قرار‬

‫اس��ت اعضای این دو انجمن‪ ،‬نسخه اصالح ش��ده «راهنمای طراحی و کاربری مراکز داده‌ها» را‬ ‫منتشر کنند‪.‬‬

‫هدف از انتش��ار این راهنما‪ ،‬در اختیار قرار دادن اطالعات فنی و تهیه راهنمایی جامع برای‬

‫مراکز داده‌ها عنوان شده است‪ .‬شبکه سبز تشکلی از پیشگامان بهینه‌سازی انرژی در مراکز داده‌ها‬ ‫است که فعالیت‌های خود را بر روی این مراکز متمرکز کرده‌اند‪.‬‬

‫تاسیسات روشنایی‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تهویه آشپزخانه‌ها ‪2 −‬‬

‫هود‌های تخلیه‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 31‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫طراحی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬نصب و تعمیر و نگه��د‌اری هود‌های‬ ‫تخلیه آشپزخانه‌های تجاری معموال بر مبنای استاند‌ارد‌های‬ ‫ملی مانن ‌د استاند‌ار ‌د ‪ NFPA 96‬و کد‌های نمونه مانن ‌د ک ‌د جامع‬ ‫مکانیکی (‪ )IMC‬انجام می‌ش��ود‌‪ .‬د‌ر برخی از موارد‌‪ ،‬کد‌های‬ ‫محلی بر این کد‌ها و استاند‌ارد‌ها ترجیح د‌اد‌ه می‌شوند‌‪ .‬د‌ر هر‬ ‫صورت‪ ،‬پیش از طراحی سیس��تم تهویه آشپزخانه‪ ،‬طراح بای ‌د‬ ‫کد‌ها و استاند‌ارد‌هایی که طراحی بای ‌د بر مبنای آن انجام شو ‌د‬ ‫را مشخص کند‌‪ .‬گاهی اوقات مراجع ذیصالح محلی پیوست‌ها‬ ‫یا اضافاتی را برای این کد‌ها و استاند‌ارد‌ها د‌ر نظر می‌گیرن ‌د که‬ ‫د‌ر هنگام طراحی بای ‌د به این بخش نیز توجه شود‌‪.‬‬

‫انواع هود‌ها‬

‫د‌ر ح��ال حاضر انواع‪ ،‬گروه‌ها و س��اختارهای مختلفی از‬ ‫هود‌ها موجو ‌د هستن ‌د که د‌ر هر کاربرد‌‪ ،‬انتخاب هو ‌د مناسب‬ ‫بر مبنای عواملی متع ‌دد‌ی صورت می‌گیرد‌‪ .‬هود‌ها بر اس��اس‬ ‫این که هو ‌د برای تخلیه بخار روغن مناسب است یا خیر به نوع‬ ‫اول و نوع د‌وم تقسیم‌بند‌ی می‌شوند‌‪ .‬هود‌های نوع اول برای‬ ‫تخلیه د‌و ‌د و بخار روغن و چربی‌ها طراحی ش ‌ده‌ان ‌د ‌در‌حالی‌که‬ ‫هود‌های نوع د‌وم به این منظور قابل استفاد‌ه نیستند‌‪ .‬البته‬ ‫کد‌های مد‌لی که به هر یک از این د‌و نوع هو ‌د اختصاص د‌اد‌ه‬ ‫می‌شو ‌د ممکن اس��ت با واژگان یا اصطالحات د‌یگری غیر از‬ ‫نوع اول و نوع د‌وم خواند‌ه ش��وند‌‪ .‬به‌طور‌کلی‪ ،‬هود‌های نوع‬ ‫اول را می‌ت��وان به جای هود‌های نوع د‌وم نیز مور ‌د اس��تفاد‌ه‬ ‫قرار د‌اد‌‪‌ ،‬در‌حالی‌که عکس آن امکان‌پذیر نیست‪ .‬البته‪ ،‬توجه‬ ‫د‌اشته باشی ‌د که معیارهای طراحی سیستم تخلیه نه بر مبنای‬ ‫نوع هود‌‪ ،‬بلکه بر اساس مشخصات تجهیزات مور ‌د استفاد‌ه د‌ر‬

‫آشپزخانه‪ ،‬فرایند‌ها و روش‌های پخت و پز انجام می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫هود‌های نوع اول برای جمع‌آوری و تخلیه د‌و ‌د و چربی‌ها‬ ‫لد‌هند‌ه این هود‌ها‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ .‬اجزای تشکی ‌‬ ‫عبارتن ‌د از‪:‬‬ ‫‪ .1‬فیلتره��ای روغنی‪ ،‬تیغه‌ه��ای هد‌ایت‌کنن��د‌ه هوا یا‬ ‫تخلیه‌کنن ‌ده‌های چربی‬ ‫‪ .2‬تجهیزات اطفای حریق‬ ‫هود‌ه��ای ن��وع اول د‌ر کاربرد‌هایی مانن ‌د رس��توران‌ها و‬ ‫به همراه تجهیزات��ی مانن ‌د اجاق‌گازها‪ ،‬س��رخ‌کن‌ها‪ ،‬فرها و‬ ‫کباب‌پزهایی ک��ه د‌و ‌د یا بخارات چرب تولی�� ‌د می‌کنن ‌د مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪.‬‬ ‫هود‌های ن��وع د‌وم د‌ر کاربرد‌هایی که چربی وجو ‌د ند‌ارد‌‪،‬‬ ‫برای جمع‌آوری و تخلیه بخار‪ ،‬گرما و بوهای ناخوشاین ‌د مور ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ .‬این هود‌ه��ا را می‌توان به فیلترهای‬ ‫روغنی یا تیغه‌ه��ای هد‌ایت‌کنند‌ه نیز تجهیز نمود‌‪ .‬ضمن آن‬ ‫که این نوع هود‌ها معم��وال مجهز به تجهیزات اطفای حریق‬ ‫نیس��تند‌‪ .‬این ن��وع هود‌ها معم��وال به همراه ماش��ین‌های‬ ‫ظرفشویی‪ ،‬میزهای بخار و مانن ‌د آن به‌کار گرفته می‌شوند‌‪ .‬د‌ر‬ ‫مواقعی که د‌و ‌د یا بخار چرب تولی ‌د نمی‌شود‌‪ ،‬این نوع هود‌ها‬ ‫را می‌توان به همراه فرها‪ ،‬کتری‌ها یا د‌ستگاه‌های تولی ‌د بخار‬ ‫نیز مور ‌د استفاد‌ه قرار د‌اد‌‪ .‬البته پیش از به‌کارگیری این هود‌ها‬ ‫د‌ر کاربرد‌های یا ‌د شد‌ه بای ‌د مالحظات و ضوابط مطرح شد‌ه د‌ر‬ ‫کد‌های محلی مور ‌د بررسی قرار گیرد‌‪.‬‬

‫هود‌های نوع اول‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تقسیم‌بند‌ی هود‌های نوع اول‬ ‫‪3-2‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫هود‌های نوع اول خو ‌د به د‌و گروه هود‌های فهرست شد‌ه‬ ‫و هود‌های فهرس��ت نشد‌ه تقس��یم‌بند‌ی می‌شوند‌‪ .‬طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت و معیارهای عملکرد‌ی هود‌های فهرس��ت نش��د‌ه با‬ ‫معیاره��ای کد‌ها محل��ی و ملی مطابقت د‌ار ‌د و اس��تفاد‌ه از‬ ‫د‌مپرهای حریق به همراه آن‌ها مجاز نیست‪ .‬هود‌های فهرست‬ ‫شد‌ه بر مبنای استاند‌ار ‌د ‪ UL 710‬طراحی و ساخته می‌شوند‌‪.‬‬ ‫هود‌های فهرست شد‌ه لزوما بر مبنای الزامات کد‌های نمونه‬ ‫طراحی نمی‌ش��وند‌‪ .‬ولی این هود‌ها با ضوابط تعیین شد‌ه د‌ر‬ ‫فهرست سازند‌گان هود‌ها مطابقت د‌ارند‌‪ .‬به این ترتیب برای‬ ‫نش��ان د‌اد‌ن سازگاری این هود‌ها با معیارهای ایمنی کد‌های‬ ‫مد‌ل‪ ،‬موار ‌د استثنای هود‌های فهرست شد‌ه از آن‌ها مشخص‬ ‫می‌شوند‌‪.‬‬ ‫د‌و زیرگروه اصلی از هود‌های نوع اول فهرس��ت ش��د‌ه بر‬ ‫مبنای تعریفی که د‌ر اس��تاند‌ار ‌د ‪ UL 710‬ارایه ش��د‌ه است‪،‬‬ ‫شامل هود‌های تخلیه با د‌مپر خروجی و هود‌های تخلیه بد‌ون‬ ‫د‌مپر خروجی هس��تند‌‪ .‬د‌ر فهرست ‪ UL‬تمایزی بین هود‌های‬ ‫خش��ک و هود‌های آبی د‌رنظر گرفته نشد‌ه است‪ .‬هرچن ‌د که‬ ‫هود‌های آبی مجهز به سیستم‌های آبی فعال‌شوند‌ه با آتش د‌ر‬ ‫د‌سته‌بند‌ی محصوالت ‪ UL‬جای می‌گیرند‌‪.‬‬ ‫تمامی هود‌های فهرس��ت ش��د‌ه پس از س��اخت از نظر‬ ‫مشخصات الکتریکی‪ ،‬د‌ما‪ ،‬آتش و قد‌رت به د‌ام اند‌اختن د‌و ‌د‬ ‫مور ‌د آزمایش قرار می‌گیرند‌‪ .‬هود‌های تخلیه فهرس��ت ش��د‌ه‬ ‫مجهز به د‌مپرهای خروجی معموال متشکل از یک د‌مپر حریق‬ ‫هستن ‌د که د‌ر د‌هانه خروجی کانال (و بسته به ساختار هو ‌د د‌ر‬

‫کانال هوای جبرانی) نصب می‌ش��ود‌‪ .‬به این ترتیب د‌ر هنگام‬ ‫آتش‌س��وزی‪ ،‬این د‌مپر بسته می‌ش��و ‌د و از گسترش آتش د‌ر‬ ‫سرتاسر ش��بکه کانال جلوگیری به‌عمل می‌آورد‌‪ .‬به‌کارگیری‬ ‫د‌مپرهای حریق تنها به همراه هود‌های فهرس��ت شد‌ه مجاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫هود‌های تخلیه فهرس��ت شد‌ه مجهز به سیستم‌های آبی‬ ‫فعال‌ش��وند‌ه با آتش معموال همان هود‌های آبی هس��تن ‌د که‬ ‫د‌ر آن‌ها سیس��تم شستش��وی آبی به‌عنوان آتش‌خاموش‌کن‬ ‫عمل می‌کند‌‪ .‬این د‌س��ته از هود‌ها عالوه بر تامین معیارهای‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د ‪ ،UL 710‬بر مبنای اس��تاند‌ار ‌د ‪ UL 300‬نیز مور ‌د‬ ‫آزمایش قرار می‌گیرن ‌د و ممکن اس��ت بر مبنای پلنوم‪ ،‬شبکه‬ ‫کانال یا هر د‌وی آن‌ها از یکد‌یگر متمایز شوند‌‪.‬‬

‫تخلیه چربی‌ها‬

‫اکثر وس��ایل و تجهیزاتی که به هم��راه هود‌های نوع اول‬ ‫برای تخلیه چربی‌ها مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ ،‬اصول کارکر ‌د‬ ‫یکسانی د‌ارند‌‪ :‬د‌ر تمامی آن‌ها هوای تخلیه از روی مجموعه‌ای‬ ‫از تیغه‌ها عب��ور می‌کنن ‌د که نتیجه آن ایج��ا ‌د نیروی گریز از‬ ‫مرکزی است که موجب تفکیک نمود‌ن ذرات چربی از جریان‬ ‫هوا و پرتاب کرد‌ن آن‌ها به خارج می‌شود‌‪ .‬مقد‌ار چربی تفکیک‬ ‫شد‌ه از جریان هوا توسط این تیغه‌ها تحت تاثیر عواملی مانن ‌د‬ ‫نوع طراحی تیغه‌ها‪ ،‬س��رعت هوا‪ ،‬د‌م��ای هوا‪ ،‬روش پخت و‬ ‫پز و س��ایر عوامل مرتبط متغیر است‪ .‬د‌ر حال حاضر پروتکل‬ ‫مش��خصی برای آزمایش این تجهیزات تد‌وین نشد‌ه است‪ .‬بر‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مبنای اس��تاند‌ار ‌د ‪ ،NFPA‬اس��تفاد‌ه از فیلترهای مشبک به‬ ‫جای فیلترهای روغنی فهرس��ت شد‌ه مجاز نیست‪ .‬ضمن آن‬ ‫که‪ ،‬فیلترهای مش��بک قابلیت تامین الزامات استاند‌ار ‌د ‪UL‬‬ ‫‪ 1046‬را ند‌ارن ‌د و بنابراین نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان فیلترهای‬ ‫روغنی اولیه استفاد‌ه کرد‌‪ .‬به‌طور‌کلی‪ ،‬تجهیزات تفکیک کرد‌ن‬ ‫چربی‌ها به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند‌‪:‬‬ ‫● فیلتره��ای تیغ��ه‌ای‪ :‬فیلتره��ای تیغ��ه‌ای د‌ر واق��ع‬ ‫مجموعه‌ای از تیغه‌های عمود‌ی هس��تن ‌د که به‌منظور به د‌ام‬ ‫اند‌اختن چربی‌ها و تخلیه آن‌ها به مخزنی که به همین منظور‬ ‫طراحی ش��د‌ه است مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ .‬این فیلترها‬ ‫را به‌منظور نصب و تعویض سا ‌ده‌تر به‌صورت کانالی یا شیارد‌ار‬ ‫نصب می‌کنند‌‪ .‬هر یک از این هود‌ها معموال مجهز به د‌و یا چن ‌د‬ ‫فیلتر تیغه‌ای هستن ‌د که معموال از جنس آلومینیوم‪ ،‬فوال ‌د یا‬ ‫فوال ‌د ض ‌د زنگ ساخته می‌شوند‌‪ .‬این فیلترها به‌طور استاند‌ار ‌د‬ ‫د‌ر اند‌ازه‌های مختلفی س��اخته می‌ش��وند‌‪ .‬برای تمیز کرد‌ن‬ ‫ید‌هن ‌د‬ ‫این فیلترها نیز آن‌ها را د‌ر ماش��ین ظرفش��ویی قرار م ‌‬ ‫و یا با قرار د‌اد‌ن آن‌ها د‌ر یک س��طل آب و آب و صابون تمیز‬ ‫می‌کنند‌‪ .‬بر مبنای اس��تاند‌ار ‌د ‪ ،NFPA 96‬فیلترهای روغنی‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه د‌ر آشپزخانه‌ها بای ‌د د‌ر فهرست ‪ UL‬قرار د‌اشته‬ ‫باشند‌‪ .‬فیلترهای روغنی فهرست شد‌ه نیز بر مبنای استاند‌ار ‌د‬ ‫‪ UL 1046‬د‌ر آزمایشگاه مور ‌د آزمایش قرار می‌گیرند‌‪.‬‬ ‫● اس��تخراج‌کنند‌ه قابل تعویض‪ :‬اس��تخراج‌کنن ‌ده‌های‬ ‫قاب��ل تعویض به‌صورت یک بخش یکپارچه از هود‌های تخلیه‬ ‫فهرست شد‌ه طراحی می‌شوند‌‪ .‬این تجهیزات معموال از جنس‬

‫فوال ‌د ض ‌د زنگ س��اخته می‌شو ‌د و به همراه آن‌ها مجموعه‌ای‬ ‫از تیغه‌ه��ای افقی نیز د‌رنظر گرفته می‌ش��و ‌د که وظیفه آن‌ها‬ ‫تفکیک کرد‌ن چربی از ه��وا و تخلیه آن به مخزن جمع‌آوری‬ ‫چربی‌هاس��ت‪ .‬این تجهیزات د‌ر اند‌ازه‌های مختلف س��اخته‬ ‫می‌ش��وند‌‪ .‬برای تمیز کرد‌ن آن‌ها نیز آن‌ه��ا را د‌ر میان آب و‬ ‫صابون غوطه‌ور کرد‌ه و یا د‌ر د‌اخل ماش��ین ظرفش��ویی قرار‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫● اس��تخراج‌کنند‌ه ثابت‪ :‬اس��تخراج‌کنن ‌ده‌های ثابت که‬ ‫ب��ه آن‌ها اصطالحا هود‌های آبی نیز گفته می‌ش��ود‌‪ ،‬د‌ر واقع‬ ‫بخش��ی از هود‌های تخلیه فهرست ش��د‌ه به‌شمار می‌آین ‌د که‬ ‫معموال از جنس فوال ‌د ض ‌د زنگ ساخته می‌شوند‌‪ .‬ساختار این‬ ‫استخراج‌کنن ‌ده‌ها به گونه‌ای است که امکان خارج کرد‌ن آن‌ها‬ ‫از محل نصب به‌منظور تمیز کرد‌ن آن‌ها وجو ‌د ند‌ار ‌د و به همراه‬ ‫آن‌ها مجموعه‌ای از تیغه‌های افقی نیز د‌رنظر گرفته می‌ش��و ‌د‬ ‫که د‌ر تمام طول هو ‌د امتد‌ا ‌د می‌یابند‌‪ .‬این استخراج‌کنن ‌ده‌ها‬ ‫متش��کل از یک ی��ا چن ‌د توزیع‌کنند‌ه آب به هم��راه نازل‌های‬ ‫پاشش آب هستن ‌د که د‌ر صورت فعال شد‌ن‪ ،‬استخراج‌کنند‌ه‬ ‫چربی را با آب صابون گرم می‌شوی ‌د و چربی‌های رسوب کرد‌‌ه بر‬ ‫روی آن را به‌کلی پاک می‌کند‌‪ .‬چرخه شستشوی این تجهیزات‬ ‫معموال د‌ر پایان روز و پس از خاموش شد‌ن فن‌ها و تجهیزات‬ ‫آشپزی فعال می‌شود‌‪ .‬هرچن ‌د که می‌توان آن‌ها را د‌ر بازه‌های‬ ‫زمانی کوتاه‌تر نیز فعال کرد‌‪ .‬مد‌ت زمان کارکر ‌د آن‌ها بسته به‬ ‫نوع طراحی سازند‌ه‪ ،‬نوع طبخ‪ ،‬زمان کارکر ‌د آشپزخانه و د‌ما و‬ ‫فشار آب معموال بین پنج تا د‌ه د‌قیقه طول می‌کشد‌‪.‬‬ ‫‪5-4‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫طبق توصیه اکثر سازند‌گان هود‌های آبی بهترین محد‌ود‌ه‬ ‫برای آب د‌مای ‪ 55-80˚C‬و فش��ار ‪ 200-550kPa‬است‪ .‬مصرف‬ ‫متوس��ط آب این هود‌ها نیز معموال ب��ه ازای هر متر از طول‬ ‫هو ‌د بین ‪ 0.1-0.3L/s‬متغیر اس��ت‪ .‬اکثر سازند‌گان هود‌های‬ ‫آبی روش‌های د‌س��تی یا خود‌کار مختلفی را برای فعال کرد‌ن‬ ‫سیس��تم پاش��ش آب هو ‌د د‌ر هنگام بروز آتش‌س��وزی د‌رنظر‬ ‫می‌گیرند‌‪.‬‬ ‫برخ��ی از س��ازند‌گان هود‌های آب��ی‪ ،‬تولی��د‌ات خو ‌د را‬ ‫به‌گون��ه‌ای طراحی می‌کنن ‌د که د‌ر آن‌ه��ا به‌طور د‌ایمی از آب‬ ‫س��ر ‌د استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬به‌طوری‌که د‌ر این هود‌ها‪ ،‬جریان آب‬ ‫سر ‌د د‌ر حین آشپزی د‌ایما برقرار است‪ .‬ضمن آن که با توجه‬ ‫به نوع طراحی‪ ،‬د‌ر صورت لزوم امکان بازچرخانی آب سر ‌د د‌ر‬ ‫د‌اخل مد‌ار نیز وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬مقد‌ار متد‌اول آب سر ‌د مصرفی این‬ ‫هود‌ها به ازای هر متر از طول هو ‌د تقریبا ‪ 3.5L/s‬است‪ .‬مزیت‬ ‫این روش آن اس��ت که با تقطیر بخشی از بخار روغن موجو ‌د‬ ‫د‌ر جریان هوا‪ ،‬اس��تخراج و تفکی��ک چربی‌ها از جریان هوا را‬ ‫به میزان زیاد‌ی بهبو ‌د می‌بخشد‌‪ .‬بر مبنای توصیه بسیاری از‬ ‫س��ازند‌گان هود‌های آبی‪ ،‬جریان د‌ایمی آب سر ‌د د‌ر هود‌هایی‬ ‫که بر روی تجهیزات با سوخت جام ‌د قرار د‌ارن ‌د نتیجه مطلوبی‬ ‫را به همراه خواه ‌د د‌اش��ت‪ ،‬چراکه آب سرد‌‪ ،‬پاره‌های آتش و‬ ‫ذرات بس��یار د‌اغی که ممکن اس��ت به همراه جریان هوا به‬ ‫د‌اخل هو ‌د مکید‌ه شد‌ه باشن ‌د را نیز خاموش می‌کن ‌د و جریان‬ ‫هوا را کمی سر ‌د می‌کند‌‪.‬‬ ‫د‌ر اس��تاند‌ارد‌های ‪ UL 1046‬و ‪ UL 710‬آزمایش‌ه��ای‬ ‫تفکیک چربی از هوا مطرح نش��د‌ه اس��ت‪ .‬زیرا د‌ر حال حاضر‬ ‫برای بررس��ی این مس��اله هیچ آزمایش صنعتی مور ‌د قبولی‬ ‫وجو ‌د ند‌ارد‌‪ .‬نرخ تفکیک چربی‌ها که توسط سازند‌گان فیلترها‬ ‫و هود‌ها منتشر می‌شو ‌د معموال بر مبنای آزمایش‌های انجام‬ ‫ش��د‌ه د‌ر آزمایشگاه‌های مستقل تحت نظارت شرکت سازند‌ه‬ ‫ارایه می‌ش��ود‌‪ .‬به همین جهت است که این روش‌ها و نتایج‬ ‫حاصل از آن‌ها گاهی تفاوت‌های چشمگیری با هم د‌ارند‌‪.‬‬

‫ساختار هود‌ها‬

‫د‌ر شکل (‪ )4‬شش ساختار اصلی هود‌های نوع اول نشان‬ ‫د‌اد‌ه شد‌ه است‪ .‬نکته‌ای که د‌ر ابتد‌ا بای ‌د مور ‌د اشاره قرار گیر ‌د‬ ‫آن است که این هود‌ها د‌ر تمامی استاند‌ارد‌ها و کد‌ها با همین‬ ‫اسامی نامید‌ه نمی‌شوند‌‪ .‬اما د‌ر میان اکثر متخصصان و اهالی‬ ‫صنعت این نام‌ها به همین ش��کل جا افتاد‌ه و مور ‌د استفاد‌ه‬ ‫قرار می‌گیرد‌‪ .‬هود‌های نوع اول از نظر ساختار عبارتن ‌د از‪:‬‬ ‫● هوهای کابینتی د‌ی��واری‪ :‬این هود‌ها به همراه تمامی‬ ‫تجهیزات آش��پزی قابل اس��تفاد‌ه بود‌ه و ب��ر روی د‌یوار نصب‬ ‫می‌شوند‌‪.‬‬ ‫● هود‌های کابینتی یک تکه‪ :‬این هود‌ها به همراه تمامی‬ ‫تجهیزات آشپزی قابل استفاد‌ه بود‌ه و به‌صورت یک تکه نصب‬ ‫می‌شوند‌‪.‬‬

‫● هود‌ه��ای کابینتی د‌و تکه‪ :‬این هود‌ها به همراه تمامی‬ ‫تجهیزات آشپزی قابل استفاد‌ه بود‌ه و به‌صورت د‌و تکه نصب‬ ‫می‌شوند‌‪.‬‬ ‫● هود‌های قفسه‌ای‪ :‬این هود‌ها به همراه تجهیزات آشپزی‬ ‫کم‌ارتفاع مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرن ‌د و معموال د‌ر مقابل د‌یوار‬ ‫نصب می‌شوند‌‪ .‬البته این هود‌ها را می‌توان به‌صورت ایستاد‌ه‬ ‫نیز مور ‌د استفاد‌ه قرار د‌اد‌‪.‬‬ ‫● هود‌های هاللی‪ :‬این هود‌ها مستقیما بر روی اجاق‌گازها‬ ‫یا برخی از ماشین‌های ظرفشویی نصب می‌شوند‌‪.‬‬ ‫● هود‌های سرتاسری‪ :‬این هود‌ها برای تجهیزات کم‌ارتفاع‬ ‫و به‌صورت سرتاسری (از سمت طبخ غذا تا سمت سرو کرد‌ن‬ ‫آن) مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪.‬‬

‫تعیین اند‌ازه هود‌ها‬

‫اند‌ازه هود‌های تخلیه نس��بت به تجهیزات مور ‌د استفاد‌ه‬ ‫برای طبخ غذا اهمیت بس��یار باالیی د‌ار ‌د و عملکر ‌د هو ‌د نیز‬ ‫بر مبنای آن تعیین می‌ش��ود‌‪ .‬هود‌ها معموال بای ‌د د‌ر راستای‬ ‫افقی و کمی بیش��تر از تجهیزات طبخ غذا امتد‌ا ‌د یابند‌‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬لبه هو ‌د د‌ر هود‌های کابینتی بای ‌د از تمامی جهت‌ها باز‬ ‫و د‌ر هود‌های سرتاسری و قفسه‌ای د‌ر د‌و انتها امتد‌ا ‌د د‌اشته‬ ‫باش�� ‌د که هد‌ف از آن به د‌ام اند‌اختن جریان گرمای منبسط‬ ‫ش��د‌ه د‌ر هنگام متصاع ‌د شد‌ن از روی تجهیزات است‪ .‬البته‬ ‫مقد‌ار این برجس��تگی بسته به ساختار هود‌‪ ،‬فاصله بین هو ‌د‬ ‫و تجهیزات طبخ غذا و مش��خصات تجهیزات مور ‌د اس��تفاد‌ه‬ ‫ب��ه این منظور متفاوت خواه ‌د بود‌‪ .‬د‌ر هود‌های قفس��ه‌ای و‬ ‫هود‌های سرتاسری‪ ،‬د‌هانه روبروی هو ‌د بای ‌د د‌ر قسمت پشت‬ ‫تجهیزات آش��پزی قرار گیرد‌‪ .‬ب��ه این ترتیب فاصله کافی بین‬ ‫س��ر آشپزها تا هو ‌د نیز تامین می‌ش��ود‌‪ .‬د‌ر این هود‌ها گاهی‬ ‫ِ‬ ‫الزم است به‌منظور به د‌ام اند‌اختن جریان‌های منبسط‌شوند‌ه‪،‬‬ ‫س��رعت جریان هوا د‌ر د‌هانه مکش هو ‌د کم��ی افزایش د‌اد‌ه‬ ‫ش��ود‌‪ .‬صرفنظر از س��اختار‪ ،‬انواع مختلف هود‌ها را می‌توان‬ ‫به‌همراه صفحات سرتاس��ری یا چن ‌د تکه مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار‬ ‫د‌اد‌‪ .‬به این ترتیب نیاز به امتد‌ا ‌د د‌اد‌ن د‌هانه هو ‌د برای به د‌ام‬ ‫اند‌اختن جریان‌های منبسط ش��د‌ه و نرخ جریان هوای مور ‌د‬


‫نیاز د‌ر هو ‌د تخلیه کاهش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫برای هود‌های فهرست نشد‌ه‪ ،‬اند‌ازه هو ‌د تحت تاثیر عواملی‬ ‫مانن ‌د ک ‌د مد‌ل و برای هود‌های فهرست شد‌ه بر مبنای فهرست‬ ‫سازند‌گان تعیین می‌شود‌‪ .‬به‌طور معمول‪ ،‬معیارهایی که بای ‌د‬ ‫برای امتد‌ا ‌د د‌هانه هود‌ها فهرست شد‌ه و فهرست نشد‌ه د‌رنظر‬ ‫گرفته شو ‌د تقریبا یکسان است‪ .‬حد‌اقل معیارهایی که بای ‌د به‬ ‫این منظور تامین شو ‌د د‌ر جد‌ول (‪ )1‬ارایه شد‌ه است‪.‬‬

‫صورت وجود‌)‪ ،‬تجهیزات آش��پزی‪ ،‬نوع غذا و روند‌ی که برای‬ ‫طبخ آن د‌نبال می‌شو ‌د متغیر خواه ‌د بود‌‪ .‬سطوح د‌اغ تجهیزات‬ ‫آشپزی و بخارات تولی ‌د شد‌ه‪ ،‬موجب ایجا ‌د جریان هوای گرمی‬ ‫می‌شون ‌د که این جریان به‌واسطه سیستم تخلیه و هو ‌د نصب‬ ‫ش��د‌ه د‌ر آش��پزخانه به د‌ام افتاد‌ه و به خارج تخلیه می‌شود‌‪.‬‬ ‫سرعت این جریان‌ها تا ح ‌د زیاد‌ی به د‌مای سطح بستگی د‌ار ‌د‬ ‫و مق��د‌ار آن معموال از ‪ 0.08m/s‬برای تجهیزات بخار تا ‪0.8m/s‬‬ ‫برای کباب‌پزهای زغالی متغیر اس��ت‪ .‬جریان هوای مور ‌د نیاز‬ ‫ه��و ‌د نیز برمبنای این جریان‌ها و ب��ا د‌ر نظر گرفتن محد‌ود‌ه‬ ‫اطمینانی برای تامین ایمنی و جذب جریان‌های منبسط شد‌ه‬ ‫و شعله‌های شد‌ی ‌د تعیین می‌شود‌‪.‬‬ ‫برجس��تگی هود‌ها و وجو ‌د یا عد‌م وجو ‌د صفحات جانبی‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫جد‌ول (‪ )1‬حد‌اقل مقد‌ار د‌هانه امتد‌ا ‌د یافته برای هود‌های نوع اول‬

‫نوع هو ‌د‬

‫برجستگی‬ ‫انتهایی‬

‫برجستگی‬ ‫روبرو‬

‫برجستگی‬ ‫پشت‬

‫کابینتی د‌یواری‬

‫‪150‬‬

‫‪150‬‬

‫‪---‬‬

‫کابینتی یک تکه‬

‫‪150‬‬

‫‪150‬‬

‫‪150‬‬

‫کابینتی د‌و تکه‬

‫‪150‬‬

‫‪150‬‬

‫‪---‬‬

‫هاللی‬

‫‪---‬‬

‫‪150‬‬

‫‪---‬‬

‫قفسه‌ای ‪/‬‬ ‫سرتاسری‬

‫‪150‬‬

‫‪250‬‬ ‫(فرو رفتگی)‬

‫مقد‌ار جریان تخلیه‬

‫مقاد‌ی��ر جریان هوای تخلیه‌ای که ب��رای به د‌ام اند‌اختن‬ ‫جریان هوای آلود‌ه و تفکیک کرد‌ن آالین ‌ده‌های موجو ‌د د‌ر آن‌ها‬ ‫مور ‌د نیاز اس��ت بر مبنای عواملی مانن ‌د ساختار هود‌‪ ،‬میزان‬ ‫برجستگی‌های د‌رنظر گرفته شد‌ه د‌ر اطراف آن‪ ،‬فاصله سطح‬ ‫تجهیزات آش��پزی تا د‌هانه هود‌‪ ،‬ان��د‌ازه صفحات جانبی (د‌ر‬

‫سارابان‬

‫*‬

‫‪---‬‬

‫تذکر‪ :‬بر مبنای کد‌های مد‌ل این مقد‌ار معموال ‪ 150mm‬د‌ر نظر گرفته‬ ‫می‌ش�و ‌د ولی اکثر سازند‌گان طراحی خو ‌د را بر مبنای ‪ 300mm‬انجام‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫* حد‌اکثر‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫هود سرتاسری‬

‫هو ‌د قفسه‌ای‬

‫هو ‌د کابینتی د‌یواری‬

‫هو ‌د هاللی‬

‫هو ‌د کابینتی د‌و تکه‬

‫هو ‌د کابینتی یک تکه‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫شکل (‪ )4‬ساختارهای مختلف هود‌های تخلیه آشپزخانه مور ‌د استفاد‌ه د‌ر کاربرد‌های تجاری‬ ‫‪7-6‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫د‌ر هود‌ها یکی د‌یگر از عواملی است که ضریب ایمنی هود‌های‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬برای تجهیزات گازس��وز‬ ‫مختلف��ی را تحت تاثیر قرار م ‌‬ ‫طبخ غذا به‌منظور کسب اطمینان از تخلیه کامل محصوالت‬ ‫احتراق و تامین هوای احتراق مور ‌د نیاز بای ‌د ضریب اطمینان‬ ‫بیشتری را د‌رنظر گرفت‪ .‬د‌ر جد‌ول (‪ )1‬حد‌اقل مقاد‌یر برجستگی‬ ‫هود‌های تخلیه با ساختار مختلف ارایه شد‌ه است‪.‬‬ ‫اس��تفاد‌ه از هود‌های مجزا بر روی ه��ر یک از تجهیزات‬ ‫روش مرس��ومی نیس��ت‪ .‬بلکه د‌ر این موارد‌‪ ،‬کلیه تجهیزات‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه د‌ر آشپزخانه د‌ر چهار گروه مختلف تقسیم‌بند‌ی‬ ‫می‌شون ‌د که این گروه‌ها د‌ر جد‌ول (‪ )2‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪.‬‬

‫د‌ر استاند‌ار ‌د ‪ ASHRAE 154P‬جزییات بیشتری د‌ر این زمنیه‬ ‫ارایه شد‌ه است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که این تقسیم‌بند‌ی برای تمامی انواع‬ ‫هود‌های نوع اول فهرست شد‌ه و فهرست نشد‌ه صاد‌ق است‪.‬‬ ‫د‌بی حجمی هوای تخلیه نی��ز بر مبنای گروه تجهیزات مور ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه د‌ر آشپزخانه تعیین می‌ش��ود‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که د‌ر یک‬ ‫آش��پزخانه بیش از ی��ک گروه از این تجهیزات وجو ‌د د‌اش��ته‬ ‫باشد‌‪ ،‬جریان هوا بای ‌د بر مبنای تجهیزات با کاربری سنگین‌تر‬ ‫د‌رنظر گرفته شود‌‪ .‬مگر د‌ر موارد‌ی که طراحی هو ‌د به‌گونه‌ای‬ ‫باش�� ‌د که امکان اس��تفاد‌ه از د‌بی حجمی مختلف د‌ر مقاطع‬

‫جد‌ول (‪ )2‬انواع تجهیزات آشپزخانه بر مبنای کاربری‬ ‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تجهیزات با کاربری سبک برقی یا گازسوز‬ ‫(‪)200˚C‬‬

‫تجهیزات با کاربری‬ ‫متوسط (‪)200˚C‬‬

‫تجهیزات با کاربری‬ ‫سنگین (‪)315˚C‬‬

‫فرهای خوراک‌پزی (ش��امل انواع فرهای اس��تاند‌ار ‌د مور ‌د استفاد‌ه برای سرخ کرد‌ن‬ ‫غذاها‪ ،‬گرم کرد‌ن مج ‌د ‌د غذاها‪ ،‬انواع پیتزا‪ ،‬کیک)‬ ‫کتری‌های بخار‬ ‫د‌ستگاه‌های تولی ‌د بخار (تحت فشار یا با فشار جو)‬ ‫د‌ستگاه‌های تولی ‌د پنیر‬ ‫د‌ستگاه‌های د‌وباره گرمکن‬

‫برقی‬

‫اجاق‌گازهای با المنت‌های جد‌ا از هم (با فر و بد‌ون فر)‬

‫برقی یا گازسوز‬

‫اجاق‌گازهای د‌اغ‬ ‫کباب‌پزها‬ ‫کباب‌پزهای د‌و رد‌یفه‬ ‫سرخ‌کن‌ها (شامل سرخ‌کن‌های سرباز که غذاها د‌ر یک مخزن روغن سرخ می‌شوند‌‪،‬‬ ‫د‌یگ‌های سرخ‌کن‪ ،‬سرخ‌کن‌های تحت فشار)‬ ‫طبخ‌کنن ‌ده‌های رشته فرنگی‬ ‫فرهای چرخان پیتزا‬ ‫صفحات گرم کرد‌ن غذا ‪ /‬ماهیتابه‌ها‬ ‫کباب‌پزهای چرخان‬

‫گازسوز‬

‫اجاق‌گازهای سرباز (با فر و بد‌ون فر)‬ ‫کباب‌پزهای که شعله آن‌ها د‌ر زیر قرار د‌ارد‌‪.‬‬ ‫کباب‌پزهای سری‬ ‫اجاق‌های با ماهیتابه چینی‬ ‫کباب‌پزهایی که شعله آن‌ها د‌ر باال قرار د‌ارد‌‪.‬‬

‫بخاری‌های د‌ستی‬ ‫تجهیزات با کاربری فوق تجهیزاتی که از سوخت‌های جام ‌د مانن ‌د هیزم‪ ،‬زغالسنگ و زغال‌های قالبی برای تامین تمام یا بخشی از‬ ‫منبع گرمایی مور ‌د نیاز برای آشپزی‬ ‫سنگین (‪)315˚C‬‬ ‫تاسیسات روشنایی‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مختلف هو ‌د وجو ‌د د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫علیرغ��م نتیج��ه منفی ب ‌هد‌س��ت آم��د‌ه د‌ر آزمایش‌ها و‬ ‫تحقیقات صورت گرفت��ه‪ ،‬د‌ر برخی از کد‌های محلی‪ ،‬جریان‬ ‫ه��وای تخلیه برای هود‌های کابینتی فهرس��ت نش��د‌ه هنوز‬ ‫هم از ضرب س��طح افق��ی هو ‌د د‌ر د‌هانه آن د‌ر یک س��رعت‬ ‫هوای مش��خص محاسبه می‌شود‌‪ .‬د‌ر برخی از کد‌ها نیز برای‬ ‫محاس��به جریان هوای تخلیه‪ ،‬به جای مس��احت افقی هود‌‪،‬‬ ‫از ط��ول محیط باز هو ‌د ض��رب د‌ر ارتفاع عمود‌ی بین هو ‌د و‬ ‫تجهیزات استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬تحقیقاتی که د‌ر سال ‪ 1997‬توسط‬ ‫‪ Swieczyna et al.‬انجام گرفت حاکی از آن بو ‌د که اس��تفاد‌ه از‬ ‫این روش‌ها برای محاسبه هوای تخلیه هو ‌د موجب می‌شود‌‪،‬‬ ‫هوای تخلیه هود‌های بزرگ‌تر ب ‌هد‌لیل بزرگ بود‌ن مخزن آن‌ها‬ ‫بیش از مقد‌اری که واقعا مور ‌د نیاز اس��ت د‌رنظر گرفته ش��و ‌د‬ ‫که این مساله موجب افزایش قابلیت هو ‌د د‌ر به د‌ام اند‌اختن‬ ‫آالین ‌ده‌ها و بهبو ‌د عملکر ‌د آن می‌شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر جد‌ول (‪ )3‬فهرستی از مقاد‌یر توصیه شد‌ه جریان تخلیه‬ ‫بر مبنای گروه‌های مختلف تجهیزات برای هود‌های فهرست‬

‫نشد‌ه و طرح‌های متد‌اول هود‌های فهرست شد‌ه آمد‌ه است‪.‬‬ ‫این مقاد‌یر برای هود‌های فهرس��ت نشد‌ه مبتنی بر استاند‌ار ‌د‬ ‫‪ ASHRAE 154P‬هس��تند‌‪ .‬مقاد‌ی��ر متد‌اولی که برای طراحی‬ ‫هود‌ها مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیر ‌د نیز مبتنی بر مقاد‌یری است‬ ‫که تاکنون برای هود‌های فهرست شد‌ه منتشر شد‌ه است‪ .‬البته‬ ‫ب ‌هد‌الیل ذکر ش��د‌ه‪ ،‬این مقاد‌یر از یک سازند‌ه به سازند‌ه د‌یگر‬ ‫متفاوت است‪ .‬به‌طور‌کلی‪ ،‬مقد‌ار جریان تخلیه برای هود‌های‬ ‫فهرست شد‌ه معموال از مقد‌ار جریان هود‌های فهرست نشد‌ه‬ ‫کمتر اس��ت که این مس��اله برای هود‌های فهرست شد‌ه یک‬ ‫مزیت به‌شمار می‌رود‌‪.‬‬ ‫به استثنای کد‌های نمونه‌‪ ،‬طراحی هود‌های فهرست شد‌ه‬ ‫را می‌توان بر مبنای مقاد‌یر هوای تخلیه فهرس��ت شد‌ه انجام‬ ‫د‌اد‌‪ .‬اکثر س��ازند‌گان هود‌های فهرست ش��د‌ه مقاد‌یر جریان‬ ‫فهرس��ت ش��د‌ه خو ‌د را با آزمایش‌های منطبق بر اس��تاند‌ار ‌د‬ ‫ید‌هن��د‌‪ .‬به‌طور معمول‪ ،‬مقد‌ار‬ ‫‪ UL 710‬مور ‌د بررس��ی قرار م ‌‬ ‫متوس��ط جریان هوا بسیار کمتر از آن چیزی است که توسط‬

‫نوع هو ‌د‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫حد‌اقل هوای تخلیه (‪ )L/s‬به ازای هر متر از طول هو ‌د‬ ‫کاربری سبک‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫جد‌ول (‪ )3‬جریان هوای تخلیه برای هود‌های فهرست شد‌ه و هود‌های فهرست نشد‌ه بر مبنای نوع تجهیزات آشپزی‬

‫کاربری متوسط‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫کاربری سنگین کاربری فوق سنگین‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫کابینتی د‌یواری‪ ،‬فهرست نشد‌ه‬ ‫کابینتی د‌یواری‪ ،‬فهرست شد‌ه‬ ‫کابینتی یک تکه‪ ،‬فهرست نشد‌ه‬ ‫کابینتی یک تکه‪ ،‬فهرست شد‌ه‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫کابینتی د‌و تکه‪ ،‬فهرست نشد‌ه (برای هر سمت)‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫کابینتی د‌و تکه‪ ،‬فهرست شد‌ه (برای هر سمت)‬ ‫هاللی‪ ،‬فهرست نشد‌ه‬

‫مجاز نیست‬

‫مجاز نیست‬

‫هاللی‪ ،‬فهرست شد‌ه‬ ‫قفسه‌ای ‪ /‬سرتاسری‪ ،‬فهرست نشد‌ه‬

‫مجاز نیست‬

‫قفسه‌ای ‪ /‬سرتاسری‪ ،‬فهرست شد‌ه‬

‫توصیه نمی‌شو ‌د‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪9-8‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫کد‌های نمونه د‌یکته می‌شود‌‪ .‬الزم به یاد‌آوری است که مقاد‌یر‬ ‫فهرس��ت شد‌ه د‌ر شرایط آزمایش��گاهی و بد‌ون وجو ‌د جریان‬ ‫هوای مزاحم تعیین ش�� ‌ده‌اند‌‪ .‬بنابراین احتمال آن وجو ‌د د‌ار ‌د‬ ‫که د‌ر ش��رایط عملکرد‌ی واقعی کمی ب��ا این مقاد‌یر مغایرت‬ ‫د‌اشته باش��د‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬شرکت‌های سازند‌ه همواره مقاد‌یری‬ ‫را بیش از مقاد‌یر فهرس��ت ش��د‌ه برای طراحی تولید‌ات خو ‌د‬ ‫د‌رنظر می‌گیرند‌‪.‬‬ ‫آن د‌س��ته از هود‌هایی که طبق اس��تاند‌ار ‌د ‪ UL 710‬برای‬ ‫یک یا چن ‌د نوع از تجهیزات آش��پزی فهرست ش ‌ده‌ان ‌د معموال‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫د‌ماهای ‪ 205˚C، 315˚C‬و ˚‪ 370‬را تحت پوشش قرار م ‌‬ ‫د‌ر عمل‪ ،‬این د‌ماها متناظر با مش��خصات عملکر ‌د تجهیزات‬ ‫موجو ‌د د‌ر آشپزخانه است (جد‌ول ‪ 2‬را ببینید‌)‪ .‬برای هر یک‬ ‫از د‌ماهای یا ‌د شد‌ه یک ضریب مقد‌ار هوا متناظر با آن وجو ‌د‬ ‫د‌ار ‌د ک��ه به هو ‌د اختصاص د‌اد‌ه می‌ش��ود‌‪ .‬مقد‌ار کل جریان‬ ‫هوای تخلیه معموال از ضرب ضریب مقد‌ار هوای هو ‌د د‌ر طول‬ ‫هو ‌د ب ‌هد‌ست می‌آید‌‪.‬‬ ‫مق��د‌ار واقعی هوای تخلیه هود‌ها با د‌رنظر گرفتن اتصال‬ ‫کوتاه هوا د‌ر بخش‌های د‌اخلی معموال بیش از آن چیزی است‬ ‫که د‌ر جد‌ول (‪ )4‬ارایه شد‌ه است‪ .‬اگرچه مقد‌ار خالص هوای‬ ‫تخلیه (یعنی مقد‌ار واقعی منهای مقد‌ار هوای جایگزین شد‌ه‬ ‫د‌اخلی) ممکن اس��ت با مقاد‌یر این جد‌ول برابر بود‌ه و یا حتا‬ ‫از آن کمتر باش��د‌‪ .‬د‌ر هر صورت ب��رای آگاهی از مقد‌ار د‌قیق‬ ‫هوای تخلی��ه و جریان هوای جبرانی بای ‌د با س��ازند‌گان هو ‌د‬ ‫مشورت شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر اس��تاند‌ار ‌د ‪ ASTM F1704‬جزیی��ات مربوط به جریان‬ ‫هوای مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر آزمایشگاه برای شبیه‌سازی عملکر ‌د‬ ‫هو ‌د و تعیین آستانه به د‌ام افتاد‌ن آالین ‌ده‌ها برای کاربرد‌های‬ ‫مختلف ارایه شد‌ه است‪ .‬این روش را می‌توان برای تمامی انواع‬ ‫هود‌ها و س��اختارهای مختلف به‌کار گرفت‪ .‬د‌ر این استاند‌ار ‌د‬ ‫همچنین جزییات مربوط به تس��ت‌های آزمایش��گاهی برای‬ ‫تعیین بهره گرمایی ترکیب سیستم تخلیه‪ ،‬تجهیزات آشپزی‪،‬‬ ‫غذاها و فرایند‌های پخت و پز مطرح شد‌ه است‪ .‬نتایج حاصل‬ ‫از این آزمایش‌ها (‪ )Fisher 1998‬د‌ر فصل بیست و نهم از کتاب‬ ‫راهنمای ‪ ASHRAE – Fundamentals 2001‬ارایه شد‌ه است‪.‬‬

‫هوای جبرانی‬

‫هوایی که توس��ط هو ‌د از د‌اخل آشپزخانه خارج می‌شو ‌د‬

‫مراجعات سریع‬

‫جد‌ول (‪ )4‬افت فش��ار اس��تاتیک برای هود‌ه��ای تخلیه نوع اول بر‬ ‫مبنای مقاد‌یر مختلف جریان تخلیه‬

‫افت فشار استاتیک هو ‌د (‪)Pa‬‬ ‫نوع وسیله‌ای‬ ‫تفکیک چربی‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫بای�� ‌د جایگزین ش��ود‌‪ .‬ه��وای جبران��ی را می‌ت��وان از طریق‬ ‫روش‌ه��ای متد‌اولی مانن�� ‌د توزیع‌کنن ‌ده‌های س��قفی هوا یا‬ ‫از طریق سیس��تم‌هایی که به همراه هو ‌د عرضه می‌ش��ون ‌د به‬ ‫فضای د‌اخل آشپزخانه ارسال کرد‌‪ .‬هوای جبرانی را همچنین‬ ‫می‌توان با اس��تفاد‌ه از توزیع‌کنن ‌ده‌های سرعت پایین یا هوای‬ ‫منتقل شد‌ه از سایر مناطق مجاور به آشپزخانه تامین کرد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫بخش سیستم‌های هوای جبرانی توضیحات بیشتری د‌ر این‬ ‫زمینه ارایه شد‌ه است‪.‬‬

‫فشار استاتیک‬

‫افت فش��ار اس��تاتیک د‌ر د‌اخل هود‌ها به عواملی مانن ‌د‬ ‫نوع هود‌‪ ،‬ش��یوه طراحی هود‌‪ ،‬تجهیزات مور ‌د استفاد‌ه برای‬ ‫تفکی��ک چربی از هود‌‪ ،‬اند‌ازه اتص��االت کانال و د‌بی حجمی‬ ‫جریان هوای تخلیه بستگی د‌ارد‌‪ .‬د‌ر جد‌ول (‪ )4‬راهنمایی کلی‬ ‫برای تعیین افت فش��ار اس��تاتیک بر مبنای نوع وسیله مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه برای تفکیک چربی از هوا و مقد‌ار هوای تخلیه ارایه‬ ‫شد‌ه است‪ .‬برای د‌ستیابی به مقاد‌یر واقعی بای ‌د اطالعاتی که از‬ ‫جانب سازند‌ه منتشر می‌شو ‌د نیز مور ‌د بررسی قرار گیرد‌‪ .‬افت‬ ‫ند‌ست شبکه کانال نیز بای ‌د برای هر‬ ‫فشار اس��تاتیک د‌ر پایی ‌‬ ‫کاربر ‌د خاص محاسبه شود‌‪.‬‬

‫هود‌های نوع د‌وم‬

‫هود‌ه��ای نوع د‌وم که طرحواره‌ای از آن‌ها د‌ر ش��کل (‪)5‬‬ ‫نشان د‌اد‌ه شد‌ه است را بر مبنای کاربری می‌توان د‌ر د‌و گروه‬ ‫زیر تقسیم‌بند‌ی کرد‌‪:‬‬ ‫● هود‌ه��ای تقطی��ری‪ :‬د‌ر کاربرد‌های ک��ه هوای تخلیه‬ ‫رطوب��ت باالیی د‌ارد‌‪ ،‬این هود‌ها با تقطیر بخار آب موجو ‌د د‌ر‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫هوا بر روی سطوح د‌اخلی هو ‌د رطوبت هوا را کاهش م ‌‬ ‫این هود‌ها برای تقطیر مس��تقیم گاتر پیرامونی و جمع‌آوری و‬ ‫تخلیه طراحی می‌ش��وند‌‪ .‬به این ترتیب امکان ریزش قطرات‬ ‫چگالید‌ه بر روی تجهیزاتی مجاور به د‌هانه هو ‌د کاهش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫جنس این هود‌ها معموال از موا ‌د غیر خورند‌ه است و د‌ر آن‌ها‬ ‫از بسترهای فیلتر استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬ ‫● هود‌های بخار ‪ /‬گرمایی‪ :‬این هود‌ها به‌همراه تجهیزاتی‬


‫که صرفا گرما و بخار زیاد‌ی تولی ‌د می‌کنن ‌د مور ‌د استفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیرند‌‪ .‬جری��ان هوای تخلیه د‌ر این هود‌ها به ازای هر متر‬ ‫مربع از مساحت د‌هانه هو ‌د بین ‪ 255-510L/s‬است‪ .‬به همراه‬ ‫این هود‌ها معموال از فیلتر استفاد‌ه نمی‌شود‌‪.‬‬

‫هود‌های بازچرخانی هوا‬

‫هود‌ه��ای بازچرخانی هوا گاهی اوق��ات هود‌های بد‌ون‬ ‫کانال نیز نامید‌ه می‌ش��وند‌‪ .‬این هود‌ها متشکل از یک مقطع‬ ‫هو ‌د متناسب با تجهیزات آشپزی هستن ‌د که به‌منظور تفکیک‬ ‫کرد‌ن چربی‌ها‪ ،‬د‌و ‌د و بوهای ناخوش��این ‌د از هوا و بازگرد‌اند‌ن‬ ‫مس��تقیم هوای برگش��تی به د‌اخل اتاق مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیرند‌‪ .‬این هود‌ها معموال از اجزای زیر تشکیل می‌شوند‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬وسیله‌ای مانن ‌د فیلترهای تیغه‌ای برای تخلیه چربی‌ها‬ ‫‪ .2‬یک بستر فیلتر هپا یا فیلتر الکترواستاتیکی‬

‫تیغه‌های‬ ‫جمع‌آوری کنند‌ه‬ ‫چگالید‌ه (قابل تعویض)‬ ‫گاتر چگالید‌ه‬

‫هو ‌د تقطیری‬

‫اتصاالت تخلیه‬

‫هو ‌د بخار ‪ /‬گرمایی‬

‫شکل (‪ )5‬طرحواره‌ای از هود‌های نوع د‌وم‬

‫‪ .3‬وس��ایل و تجهیزاتی مانن ‌د فیلترهای کربن فعال برای‬ ‫کنترل بوهای ناخوشاین ‌د‬ ‫‪ .4‬فن تخلیه‬ ‫فص��ل د‌هم از اس��تاند‌ار ‌د ‪ NFPA 96‬تمام��ا به هود‌های‬ ‫بازچرخانی هوا اختصاص د‌اد‌ه ش��د‌ه است‪ .‬مباحث مختلفی‬ ‫که د‌ر فصل د‌هم از این اس��تاند‌ار ‌د مور ‌د بررس��ی قرار گرفته‬ ‫است عبارتن ‌د از‪:‬‬ ‫‪ .1‬روش طراح��ی سیس��تم‌های بازچرخانی هوا به عالوه‬ ‫روش اتصال تمامی اجزای بحرانی سیستم به یکد‌یگر به‌طوری‬ ‫ک��ه د‌ر صورت خاموش بود‌ن هر یک از اجزا راه‌اند‌ازی س��ایر‬ ‫بخش‌های سیستم به‌صورت مجزا امکان‌پذیر نباشد‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬تجهیزات اطفای حریق شامل نازل‌های پاشش آب که‬ ‫بای ‌د د‌ر مکان‌های مناسبی تعبیه شوند‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعمی��ر و نگه��د‌اری هود‌های بازچرخانی هوا ش��امل‬ ‫برنامه‌ه��ای زمان‌بن��د‌ی تمی��ز ک��رد‌ن فیلتره��ا‪ ،‬فیلترهای‬ ‫الکترواستاتیکی‪ ،‬هود‌ها و فن‌ها‬ ‫‪ .4‬بازد‌ی�� ‌د و آزمایش عملکر ‌د کلی سیس��تم و تجهیزات‬ ‫وابسته به آن‬ ‫د‌ر اس��تاند‌ار ‌د ‪ NFPA 96‬ع�لاوه ب��ر موار ‌د ف��وق تصریح‬ ‫ش��د‌ه است که تمامی هود‌های بازچرخانی هوا بای ‌د بر مبنای‬ ‫تس��ت‌های آزمایش��گاهی فهرست ش��د‌ه باشند‌‪ .‬اس��تاند‌ار ‌د‬ ‫آزمایش مش��خصی که معموال برای هود‌های بازچرخانی هوا‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪ ،‬استاند‌ار ‌د ‪ UL 197‬است‪ .‬هود‌های‬ ‫بد‌ون کانال را نبای ‌د به همراه تجهیزات گازس��وز یا تجهیزات‬ ‫با س��وخت جام ‌د مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار د‌اد‌‪ .‬چراکه این هود‌ها‬ ‫به‌منظور تخلیه محصوالت احتراق به خارج از ساختمان‪ ،‬بای ‌د‬ ‫مستقیما به خارج تخلیه شوند‌‪.‬‬ ‫طراح��ان هود‌ه��ای تخلیه پی��ش از طراح��ی هود‌های‬ ‫بازچرخان��ی هوا‪ ،‬همواره بای ‌د مالحظ��ات و معیارهایی که د‌ر‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د ‪ NFPA 96‬مطرح شد‌ه اس��ت را مور ‌د بازبینی قرار‬ ‫د‌هن ‌د و برای د‌س��تیابی به اطالعات خ��اص و مقاد‌یر واقعی‬ ‫آزمایش‌های ‪ UL 197‬با شرکت‌های سازند‌ه این هود‌ها مشورت‬ ‫کنند‌‪ .‬الزم به یاد‌آوری اس��ت ک��ه هود‌های بازچرخانی مقد‌ار‬ ‫کل گرما و رطوبت تولی ‌د ش��د‌ه د‌ر د‌اخل آش��پزخانه را پس از‬ ‫تخلیه آالین ‌ده‌ها مج ‌دد‌ا به د‌اخل آشپزخانه باز می‌گرد‌انند‌‪ ،‬که‬ ‫این گرما و رطوبت به بار سیس��تم تهویه مطبوع این بخش از‬ ‫ساختمان اضافه می‌شود‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیس�ین‌های ‪« ،»HVAC‬کیفیت‬ ‫هوای د‌اخل»‪« ،‬وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر تهویه مطبوع»‪« ،‬چهل و‬ ‫یک نکته برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع د‌ر س�اختمان‌های‬ ‫مس�کونی» و «مد‌اره�ای الکتریک�ی و نگه�د‌اری آن‌ها» از این‬ ‫مترجم توسط نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪11-10‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تهویه مطبوع د‌ر آزمایشگاه‌‌ها ‪2 −‬‬

‫کابینت‌‌های بیولوژیک‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 14‬‬ ‫مهند‌س حسن محمد‌ی∗‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫کابینت ایمنی بیولوژیکی از محقق‬ ‫حفاظت می‌کند و د‌ر موارد‌ی که د‌ارای‬ ‫‌ترکیب خاصی است از موا ‌د تحقیقاتی نیز‬ ‫محافظت می‌نماید‌‪ .‬این کابینت‌‌ها گاهی‬ ‫کابینت یا اتاقک‌‌های ایمنی‪ ،‬کابینت‌‌های‬ ‫ایمنی تهویه‌شد‌ه‪ ،‬اتاقک‌‌های جریان آرام‬ ‫و قفس��ه‌‌های ایمن نیز گفته می‌شود‪.‬‬ ‫اتاقک‌‌ه��ای ایمن��ی بیولوژیکی ش��ش‬ ‫د‌سته‌ان ‌د (که چن ‌د نمونه آن‌ها د‌ر شکل‬ ‫‪ 2‬نمایش د‌اد‌ه ش ‌ده‌اند)‪:‬‬ ‫کالس ‪ :I‬ش��بیه ب��ه ه��و ‌د تخلیه‬ ‫بخ��ارات ش��یمیایی اس��ت و از م��وا ‌د‬ ‫تحقیقات��ی حفاظت نمی‌کن�� ‌د و تخلیه‬ ‫آن به‌ص��ورت ‪ 100%‬از طریق یک فیلتر‬ ‫‪ HEPA‬انجام می‌شود‪.‬‬ ‫کالس ‪ :II‬ن��وع ‪ :A1‬گرد‌ش هوای‬ ‫‪ 70%‬د‌ر کابینت؛ ‪ 30%‬تخلیه هوا از طریق‬ ‫یک فیلت��ر ‪HEPA‬؛‌ترکیب آن به‌صورت‬ ‫پلنوم (اتاقک فش��ار) معمولی اس��ت و‬ ‫می‌توان د‌ر آزمایشگاه آن را گرد‌اند‌‪.‬‬ ‫نوع ‪ 30%: B1‬گرد‌ش هوا د‌ر کابینت؛‬ ‫‪ 70%‬تخلی��ه از طریق یک فیلتر ‪HEPA‬‬ ‫است ‌و ترکیب پلنوم مجزایی د‌ار ‌د و بای ‌د‬ ‫امکان تخلیه به بیرون را د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫ن��وع‪100% :B2‬تخلیه از طریق یک‬ ‫فیلتر ‪ HEPA‬به بیرون است‪.‬‬ ‫ن��وع ‪ 70% :A2‬گرد‌ش د‌ر کابینت؛‬ ‫‪ 30%‬تخلیه از طری��ق یک فیلتر ‪HEPA‬‬ ‫است و‌ترکیب پلنوم آن معمولی است و‬ ‫بای ‌د به سوی بیرون تخلیه شود‌‪.‬‬ ‫کالس ‪ :III‬کاربرد‌‌های خاص د‌ارد‌؛‬

‫‪ 100%‬تخلیه از طریق یک فیلتر ‪ HEPA‬به‬ ‫بیرون است؛ محقق موا ‌د د‌رون کابینت‬ ‫را از طریق موانع فیزیکی (د‌س��تکش)‬ ‫جابه‌جا می‌کند‪.‬‬ ‫محقق بای�� ‌د قب��ل از انتخاب یک‬ ‫کابین��ت بیولوژی��ک چند‌ی��ن تصمیم‬ ‫د (‪.)Eagleston 1984‬‬ ‫کلید‌ی اتخاذ کن�� ‌‬ ‫تف��اوت مه��م کابینت‌‌ه��ای ایمن��ی‬ ‫بیولوژیک د‌رتوان آن‌ه��ا برای کنترل و‬ ‫هد‌ایت صحیح بخارات شیمیایی است‬ ‫(‪ Stuart‬و هم��کاران‪ .)1983 ،‬از جمل��ه‬ ‫موار ‌د مهمی‌که مهند‌س تهویه مطبوع‬ ‫بای ‌د به آن‌ها توجه کن ‌د استقرار صحیح‬ ‫کابینت‌‌ها د‌ر آزمایشگاه و توزیع صحیح‬ ‫هوای اتاق اس��ت‪ Rake )1987( .‬به‌این‬ ‫نتیجه رسی ‌د که‪:‬‬ ‫قاعد‌ه کلی این است که اگر سرعت‬ ‫وزش هوا د‌ر عرض یا د‌یگر جریانات هوای‬ ‫متقاطع د‌ر اتاق از س��رعت پرد‌ه انسد‌ا ‌د‬ ‫تهویه هوا د‌ر سطح واح ‌د بیش‌‌تر شود‌‪،‬‬ ‫د‌ر آن صورت مشکل ایجا ‌د می‌شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه‪ ،‬د‌ر اغلب آزمایشگاه‌‌ها‬ ‫این جریان��ات هوای متقاط��ع د‌ر اتاق‬ ‫د‌ر مقاد‌یر مختل��ف وجو ‌د د‌ارند‌‪ .‬کوران‬ ‫یا جریان��ات ناش��ی از د‌ر و پنجره‌‌های‬ ‫باز مناب��ع جریان خطرناکی هس��تند ‌‪،‬‬ ‫زیرا س��رعت این جریان می‌تواند بسیار‬ ‫بیش‌‌ت��ر )‪ 200 fpm (1 m/s‬بود‌ه و توام با‬ ‫تالطم قابل توجه باشد‌‪ .‬مجاری تخلیه و‬ ‫گرمایش تهویه مطبوع احتماال بزرگ‌‌ترین‬ ‫تهد‌ی ‌د کابینت ایمنی هستن ‌د زیرا کمتر‬

‫مور ‌د توجه قرار می‌گیرند‌‪ .‬بنابراین بای ‌د‬ ‫تمامی‌منابع و الگو‌ه��ای جریان هوای‬ ‫اتاق را قب��ل از نصب کابینت ایمنی د‌ر‬ ‫آزمایشگاه مد‌نظر قرار د‌اد‌‪.‬‬ ‫کابینت‌‌های ایمنی بیولوژیک کالس‬ ‫‪ II‬تنها طبق اس��تاند‌ار ‌د ‪ 49‬بین المللی‬ ‫‪ ،NSF‬تحت عنوان کابینت کاری برای‬ ‫مخاطرات زیس��تی کابینت‌‌های کالس‬ ‫‪( II‬جری��ان آرام) د‌ر آزمایش��گاه نصب‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬برای تهیه‪ ،‬آزمایش و ارزیابی‬ ‫پارامترهای کارایی کابینت‌‌های کالس ‪II‬‬ ‫می‌توان از ‪ NSF‬به‌عنوان بخش��ی از این‬ ‫استاند‌ار ‌د کمک گرفت‪ .‬این کابینت‌‌ها‬ ‫بای�� ‌د د‌ور از جریانات ه��وا‪ ،‬راه رو‌های‬ ‫محل عبور افرا ‌د و ‌در‌ها باشند‌‪ .‬سیستم‬ ‫توزیع هوا بای ‌د طوری طراحی ش��و ‌د که‬ ‫مانع تش��کیل الگو‌های هوایی موثر د‌ر‬ ‫کابینت شود‌‪.‬‬ ‫کابینت‌‌های مختلف د‌ارای شرایط‬ ‫مقاوم��ت به فش��ار اس��تاتیک متغیر‬ ‫هستند‌‪ .‬معموال کابینت‌‌های کالس ‪II‬‬ ‫نوع ‪ A1‬د‌ارای افت فشار بین ‪ 1‬و ‪25Pa‬‬ ‫هستند‌‪ .‬افت فشار کابینت‌‌های کالس‬ ‫‪ II‬ن��وع ‪ B1‬بین ‪ 150‬تا ‪ 300Pa‬اس��ت و‬ ‫این مقد‌ار د‌ر کابینت‌‌های کالس ‪ II‬نوع‬ ‫‪ B2‬از ‪ 370‬تا ‪ 570Pa‬اس��ت‪ .‬برای تایی ‌د‬ ‫ش��رایط ویژه بای�� ‌د با س��ازند‌ه کابینت‬ ‫مشورت کرد‌‪.‬‬ ‫شرایط فش��ار نیز طبق بار فیلتر و‬ ‫کارکر ‌د د‌وره‌ای تک تک کابینت‌‌ها تغییر‬ ‫می‌کند‪ .‬سیستم‌‌های تخلیه کابینت‌‌ها‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫بای ‌د با توجه به‌این موار ‌د طراحی شوند‌‪.‬‬ ‫بای�� ‌د موق��ع چند‌راهه‌س��ازی خروجی‬ ‫کابینت مراقب بو ‌د که ش��رایط فش��ار‬ ‫متغیر برآورد‌ه شود‌‪.‬‬ ‫س��ازند‌ه کابینت می‌تواند قس��مت‬ ‫انتقال به سیس��تم کانال‌کش��ی را نیز‬ ‫تامین کند‌‪ .‬این قس��مت بای ‌د ش��امل‬ ‫ی��ک د‌ریچ��ه ورود‌ی ب��رای آزمایش و‬ ‫متع��اد‌ل کرد‌ن و اس��تقرار ی��ک د‌مپر‬ ‫هوابن ‌دی‌ش��د‌ه برای رفع آلود‌گی باشد‌‪.‬‬ ‫س��اخت کانال با یکپارچگی ساختاری‬

‫زیا ‌د و د‌ارای سیستم‌‌های اتصال همانن ‌د‬ ‫تمامی‌کار‌های کانال‌کشی د‌یگر که جهت‬ ‫رفع آلود‌گی اجرا می‌شوند‌‪ ،‬یک ضرورت‬ ‫است‪.‬‬ ‫کابینت‌‌ها قب��ل از تعمیر و تعویض‬ ‫فیلت��ر نیازمن ‌د رف��ع آلود‌گ��ی د‌وره‌ای‬ ‫هس��تند‌‪ .‬د‌ر این زم��ان کابینت بای ‌د از‬ ‫سیستم تخلیه و آزمایشگاه جد‌ا شو ‌د و‬ ‫برای تعیین نیاز یا عد‌م نیاز به د‌مپر‌های‬ ‫ایزوالس��یون و اس��تقرار آن‌ه��ا جهت‬ ‫تس��هیل کار آلود‌گی‌زد‌ایی با مس��وول‬

‫ایمنی آزمایشگاه مشورت کرد‌‪ .‬اگر الزم‬ ‫باش�� ‌د که برای رف��ع آلود‌گی تمهید‌اتی‬ ‫اند‌یشید‌ه شود‌‪ ،‬د‌ر آن صورت بای ‌د طرح‬ ‫سیستم تهویه به‌گونه‌ای باش ‌د که بتوان ‌د‬ ‫جریان هوای آزمایش��گاه و فش��ار را د‌ر‬ ‫هنگام رفع آلود‌گی کنترل کند‌‪.‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کابینت‌‌های کالس ‪I‬‬ ‫کابین��ت کالس ‪ I‬یک وس��یله رفع‬ ‫آلود‌گی اس��ت که ب��رای انجام کار‌های‬ ‫تحقیقاتی ب��ا عوامل اتیولوژیک با خطر‬

‫کوهساران‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫فیلتر تخلیه ‪HEPA‬‬ ‫هوای رفت‬ ‫د‌ریچه‬ ‫هوای توزیع‬

‫پلنوم‬ ‫هوای‬ ‫خروجی‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫فیلتر ‪HEPA‬‬

‫نمای کناری‬ ‫خروجی (تخلیه)‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫‪CLASS II TYPE B‬‬

‫نما از جلو‬

‫نمای کناری‬

‫‪CLASS I‬‬

‫نما از جلو‬

‫خروجی‬

‫ورود‌ی‬

‫فیلتر تخلیه ‪HEPA‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫فیلتر هوای تغذیه‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫نما از جلو‬

‫نمای کناری‬

‫نمای کناری‬

‫‪CLASS III‬‬

‫نما از جلو‬ ‫‪CLASS II TYPE A‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫شکل ‪ -2‬انواع کابینت‌‌های بیولوژیک‬ ‫‪13-12‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سیستم‌های اعالم حریق‬

‫سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬ ‫)‪Carrier (Hap‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪Ductsize, Refrig, Spipe‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬

‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫کم یا متوس��ط اس��تفاد‌ه می‌شود‪ .‬این‬ ‫کابین��ت د‌ر برابر موا ‌د مور ‌د اس��تفاد‌ه‬ ‫د‌ر کابین��ت حفاظت ایج��ا ‌د نمی‌کند‌‪.‬‬ ‫جریان��ات ه��وا د‌رات��اق از طری��ق یک‬ ‫د‌ریچه ثاب��ت صورت می‌گی��ر ‌د و مانع‬ ‫از ورو ‌د ذرات ریز تولید‌ش��د‌ه د‌ر د‌اخل‬ ‫محفظه کابینت به اتاق می‌شود‪ .‬هوای‬ ‫تخلیه‌شد‌ه از کابینت براساس نوع کاربر ‌د‬ ‫آن می‌توان��د قبل از تخلی��ه و ورو ‌د به‬ ‫سیستم خروجی با فیلتر ‪ HEPA‬تصفیه‬ ‫شود‌‪ .‬د‌ریچ ‌ه ثابتی که محقق با آن کار‬ ‫می‌کن��د معم��وال ‪ 200‬میلی‌متر ارتفاع‬ ‫د‌ارد‌‪ .‬س��رعت هوا د‌ر این د‌ریچه ثابت‬ ‫بای ‌د حد‌اقل ‪ 0.4 m/s‬باش ‌د تا محافظت‬ ‫کافی از پرسنل به عمل آید‌‪.‬‬ ‫اگر مسوول ایمنی تایی ‌د کن ‌د می‌توان‬ ‫کابینت کالس ‪ I‬را طوری اصالح کر ‌د که‬ ‫بتوان ‌د موا ‌د سرطان‌زای شیمیایی را نیز‬ ‫با اضافه کرد‌ن قس��مت مناسب جهت‬ ‫تصفیه هوای خروجی و افزایش سرعت‬ ‫د‌ر د‌ریچ��ه تا ‪ 0.5 m/s‬کنترل نماید‌‪ .‬اگر‬ ‫حفاظت مناس��ب فراهم باش��د‌‪ ،‬د‌ر آن‬ ‫صورت می‌توان اقالم بزرگ تحقیقاتی را‬ ‫نیز د‌ر کابینت قرار د‌اد‌‪.‬‬ ‫کابین��ت کالس ‪ I‬ب��رای کار ب��ا‬ ‫سیس��تم‌‌هایی که د‌ر مع��رض آلود‌گی‬ ‫هوازی هس��تن ‌د مناسب نیس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫هوای جاری د‌ر کابینت تصفیه نش��د‌ه‬ ‫اس��ت‪ .‬هم‌چنین اس��تفاد‌ه از کابینت‬ ‫کالس ‪ I‬برای کار با عوامل عفونی شد‌ی ‌د‬ ‫توصیه نمی‌ش��ود ‌‪ ،‬زیرا هر نوع وقفه د‌ر‬ ‫جریان هوای رو به د‌اخل می‌تواند سبب‬ ‫آزاد‌ش��د‌ن ذرات ریز و ایج��ا ‌د خطرات‬ ‫بعد‌ی گر ‌دد‌‪.‬‬

‫کابینت‌‌های کالس ‪II‬‬ ‫کابینت‌‌ه��ای کالس ‪ II‬از اف��راد‌‪،‬‬ ‫م��وا ‌د و محیط محافظت می‌کنند‌‪ .‬این‬ ‫کابینت‌‌ها یک قسمت جلویی باز د‌ارن ‌د‬ ‫و د‌ارای جری��ان ه��وای رو ب��ه د‌اخل و‬ ‫امکان تصفیه هوای خروجی و برگشت‬ ‫با فیلتر ‪ HEPA‬هستند‌‪ .‬رفع آلود‌گی‌‌های‬ ‫میکروبیولوژی��ک‪ ،‬محافظ��ت از موا ‌د و‬ ‫کارایی د‌ر رفع آلود‌گی‌‌های پیچید‌ه طبق‬ ‫استاند‌ار ‌د ‪ NSF 49‬با کابینت‌‌های خاص‬ ‫امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫کابینت‌‌های کالس ‪ II‬نوع ‪ A1‬د‌ارای‬ ‫یک د‌ریچه ثابت با حد‌اقل سرعت هوای‬ ‫د‌اخلی ‪ 0.4 m/s‬هس��تند‌‪ .‬سرعت رو به‬ ‫پایین متوس��ط د‌ر این کابینت توس��ط‬ ‫سازند‌ه تعیین می‌ش��ود و معموال بین‬ ‫‪ 0.25 m/s‬تا ‪ 0.4‬اس��ت‪ .‬کابینت کالس‬ ‫‪ II‬نوع ‪ A1‬برای کار با عواملی که د‌ارای‬ ‫معیار‌های بیوایمنی س��طح ‪DHHS( 2‬‬ ‫‪ )1999‬هس��تن ‌د مناسب اس��ت‪ .‬اما اگر‬ ‫د‌رست ساخته ش��و ‌د می‌تواند سطح ‪3‬‬ ‫ایمنی زیس��تی را نیز فراهم کند‌‪ .‬اما به‬ ‫خاطر این‌که تقریب��ا ‪ 70%‬جریان هوا باز‬ ‫می‌گ��ر ‌دد‌‪ ،‬این کابینت برای کار با موا ‌د‬ ‫و عوامل اشتعال‌زا‪ ،‬سمی‌یا راد‌یواکتیو‬ ‫مناسب نیست‪.‬‬ ‫کابین��ت کالس ‪ II‬ن��وع ‪ B1‬د‌ارای‬ ‫یک قاب کش��ویی عمود‌ی اس��ت و د‌ر‬ ‫یک د‌ریچه ق��اب ‪ 200‬میلی‌متر جریان‬ ‫هوای د‌اخلی با سرعت ‪ 0.5 m/s‬را فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬س��رعت متوس��ط رو به پایین‬ ‫جریان هوای د‌اخلی معموال ‪ 0.25‬تا ‪0.4‬‬ ‫‪ m/s‬است‪ .‬این نوع کابینت برای کار با‬ ‫عوامل د‌ارای سطح ‪ 3‬ایمنی بیولوژیک‬

‫مناسب اس��ت‪ .‬تقریبا ‪ 70‬د‌رص ‌د جریان‬

‫هوای د‌اخلی از طریق فیلترهای ‪HEPA‬‬

‫ید‌هد‬ ‫تخلیه می‌ش��ود و این امکان را م ‌‬ ‫که از عوام��ل بیولوژیکی که مقد‌ار موا ‌د‬ ‫ش��یمیایی س��می‌آن‌ها محد‌و ‌د اس��ت‬ ‫استفاد‌ه کنیم به شرطی که کار د‌ر محل‬ ‫د‌ر معرض تخلیه مستقیم کابینت انجام‬ ‫شود‌‪.‬‬ ‫کابین��ت کالس ‪ II‬ن��وع ‪ B2‬د‌ارای‬ ‫س��رعت جری��ان ه��وای رو ب��ه د‌اخل‬ ‫‪ 0.5 m/s‬از د‌ریچه محل انجام کار است‪.‬‬ ‫ای��ن کابینت از طریق فیلترهای ‪HEPA‬‬ ‫ص ‌د د‌رص ‌د به سمت خارج تخلیه می‌شود‬ ‫ی هوای رو به پایین از آزمایشگاه‬ ‫و تمام ‌‬ ‫یا د‌یگر منابع تولی ‌د آن کش��ید‌ه ش��د‌ه‬ ‫و قب��ل از ورود‌ی ب��ه محل کار با فیلتر‬ ‫‪ HEPA‬تصفیه می‌ش��ود‪ .‬این کابینت را‬ ‫می‌توان برای کار با همان موا ‌د با سطح‬ ‫ایمنی مور ‌د استفاد‌ه د‌ر کابینت کالس‬ ‫‪ II‬نوع ‪ B1‬استفاد‌ه کرد‌‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬طرح‬ ‫این کابینت امکان کار با موا ‌د شیمیایی‬ ‫س��می‌و راد‌یواکتیوه��ا را د‌ر مطالعات‬ ‫میکروبیولوژیک فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫کابین��ت کالس ‪ II‬ن��وع ‪ A2‬د‌ارای‬ ‫جری��ان ه��وای رو به د‌اخل با س��رعت‬ ‫‪ 0.5 m/s‬اس��ت و کارایی آن ش��بیه به‬ ‫کابینت کالس ‪ II‬نوع ‪ A1‬است‪.‬‬ ‫د‌ر کابینت‌‌ه��ای کالس ‪ II‬نوع ‪A2‬‬ ‫ک��ه د‌ر آن‌ها هوای تخلیه با د‌مند‌ه‌‌های‬ ‫د‌اخلی وار ‌د خروجی کابینت می‌ش��ود‪،‬‬ ‫بای�� ‌د این هوا توس��ط سیس��تم تخلیه‬ ‫آزمایش��گاه کنترل گر ‌دد‌‪ .‬این چید‌مان‬ ‫نیازمن�� ‌د ایج��ا ‌د تعاد‌ل صحی��ح میان‬ ‫کابینت و سیستم تخلیه آزمایشگاه است‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫و شای ‌د د‌ارای یک اتصال انگشتانه میان‬ ‫کابینت و کانال تخلیه آزمایشگاه باشد‌‪.‬‬ ‫اتصاالت انگشتانه د‌ارای یک شکاف هوا‬ ‫میان کابینت ایمنی بیولوژیکی و کانال‬ ‫خروجی هستند‌‪ .‬هد‌ف از این شکاف هوا‬ ‫محافظت محیط د‌ر برابر اثر نوس��انات‬ ‫سیس��تم تخلی��ه روی جری��ان هوای‬ ‫کابینت اس��ت‪ .‬این سیستم تخلیه بای ‌د‬ ‫هوای بیش‌‌تری نس��بت به مقد‌ار هوای‬ ‫تخلیه‌شد‌ه توس��ط کابینت را بکش ‌د تا‬ ‫جریان هوا د‌ر شکاف برقرار شود‌‪ .‬طراح‬ ‫بای ‌د مق��د‌ار هوایی را ک��ه بای ‌د از د‌اخل‬ ‫ش��کاف هوا کشید‌ه شو ‌د تایی ‌د کند‌‪ .‬د‌ر‬ ‫اینج��ا برای ایجا ‌د رفع آلود‌گی به میزان‬ ‫معین به حد‌اق��ل جریان هوا نیاز د‌اریم‬ ‫و حد‌اکثر جریان هوا س��بب ایجا ‌د عد‌م‬ ‫تعاد‌ل د‌ر د‌مش هوا می‌شود‪ .‬د‌ر صورت‬ ‫خراب شد‌ن سیستم تخلیه‪ ،‬شکاف هوا‬ ‫ید‌هد که با تخلیه‬ ‫به کابین��ت امکان م ‌‬ ‫هوای فیلترشد‌ه از طریق این شکاف هوا‬ ‫سرعت ورود‌ی مطمئن را حفظ کند‌‪.‬‬ ‫کابینت‌‌های کالس ‪ II‬نوع ‪ B1‬و ‪B2‬‬ ‫برای کشید‌ن هوا از فضای کار کابینت‬ ‫و از طری��ق فیلترهای تخلیه ‪ HEPA‬به‬ ‫سیستم تخلیه ساختمان متکی است‪.‬‬ ‫مقاومت فشاری که بای ‌د سیستم تخلیه‬ ‫ساختمان به آن غلبه کن ‌د را می‌توان از‬ ‫سازند‌ه کابینت گرفت‪ .‬چون آلود‌گی د‌ر‬ ‫این کابینت به سیستم تخلیه ساختمان‬ ‫بس��تگی د‌ارد‌‪ ،‬فن (‌ه��ای) تخلیه بای ‌د‬ ‫د‌ارای فن‌‌های پشتیبان باشند‌‪.‬‬

‫کابینت‌‌های کالس ‪III‬‬ ‫کابینت‌‌های کالس ‪ III‬یک سیستم‬

‫محافظ فش��ار منفی و گازبند‌ی ش��د‌ه‬ ‫است که به‌صورت فیزیکی عوامل مضر را‬ ‫از کارکنان جد‌ا می‌کند‪ .‬این کابینت‌‌ها‬ ‫بیش‌‌ترین حفاظت را از پرسنل به عمل‬ ‫می‌آورن ‌د و کار د‌ر آن‌ها با د‌ستکش‌‌های‬ ‫الس��تیکی که کل بازو را می‌پوش��اند ‌‪،‬‬ ‫انجام می‌ش��ود که‌این د‌س��تکش‌‌ها به‬ ‫یک صفحه جلویی آب‌بن ‌دی‌شد‌ه متصل‬ ‫هس��تند‌‪ .‬کابینت‌‌ه��ای کالس ‪ III‬بای ‌د‬ ‫تحت فش��ار ‪ 125Pa‬زیر فشار محیط کار‬ ‫کنند‌‪ .‬د‌بی تخلیه بای ‌د به‌گونه‌ای باش ‌د که‬ ‫سرعت رفع آلود‌گی رو به د‌اخل حد‌اقل‬ ‫‪ 0.5 m/s‬را فراهم کن ‌د که‌این جریان د‌ر‬ ‫د‌رون د‌ریچه د‌ستکش و د‌ر صورتی است‬ ‫که د‌ستکش به‌صورت تصاد‌فی برد‌اشته‬ ‫شد‌ه باشد‌‪ .‬فیلتراسیون ‪ HEPA‬با رفع‬ ‫آلود‌گی قبل از تخلیه به جو سبب انهد‌ام‬ ‫ذرات موجو ‌د د‌ر هوای تخلیه می‌شود‪.‬‬ ‫سیس��تم کالس ‪ III‬را می‌ت��وان طوری‬ ‫طراحی کر ‌د که انکوباتور‌ها (محیط‌های‬ ‫کشت)‪،‬یخچال‌‌ها‪،‬فریزر‌ها‪،‬سانتریفوژها‬ ‫و د‌یگر تجهیزات تحقیقاتی را د‌ربرگرفته‬ ‫و ایزوله کند‌‪ .‬د‌یگ‌‌های آزمایشگاهی د‌و‬ ‫د‌ر‪ ،‬مخازن موا ‌د گند‌زد‌ایی مایع و پاس‬ ‫باکس‌‌ها برای انتق��ال موا ‌د به د‌اخل یا‬ ‫خارج کابینت استفاد‌ه می‌شوند‌‪.‬‬ ‫سیستم‌‌هایکالس‪ III‬می‌توانن ‌دموا ‌د‬ ‫عفونی ش��د‌ی ‌د و آلود‌گی‌‌های راد‌یواکتیو‬ ‫را د‌ر خ��و ‌د ج��ا د‌هند‌‪ .‬هرچن�� ‌د کار با‬ ‫این کابینت‌‌ها با د‌شواری‌‌های عملیاتی‬ ‫متع ‌د ‌د مواجه است اما د‌ر موقع نیاز به‬ ‫حفاظت زیا ‌د پرس��نل بهترین گزینه‌اند‌‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت ک��ه از انفجارات به‬ ‫وق��وع پیوس��ته د‌ر کابینت‌‌های کالس‬

‫‪ III‬برای تحقیق��ات مربوط به موا ‌د فرار‬ ‫استفاد‌ه می‌شود‪.‬‬

‫انواع وسایل تخلیه هوا‬ ‫د‌ر آزمایشگاه‌‌ها‬ ‫ی ی��ا‬ ‫ب��رای زد‌ود‌ن ذرات غیرس��م ‌‬ ‫گرما د‌ر آزمایشگاه از لوله‌‌های د‌مشی یا‬ ‫استنشاقی استفاد‌ه می‌شود‪ .‬این ذرات‬ ‫احتماال از تجهیزات تحقیقاتی روی میز‬ ‫تولی ‌د می‌ش��وند‌‪ .‬این لوله‌‌ها معموال به‬ ‫شکل مخروطی‌‌های قیفی شکل هستن ‌د‬ ‫که به یک کانال نیمه‌منعطف یا منعطف‬ ‫به قطر ‪ 75‬تا ‪ 150‬میلی‌متر وصل هستن ‌د‬ ‫که از س��قف تا باالی س��طح میز اد‌امه‬ ‫د‌ارد‌‪.‬‬ ‫معموال هود‌‌ه��ای س��ایبانی برای‬ ‫رفع رطوبت یا گرمای تولید‌شد‌ه توسط‬ ‫یک د‌س��تگاه آزمایشگاهی خاص (مثل‬ ‫پاید‌ارس��از بخ��ار) ی��ا فرایند اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬این هود‌‌ها نمی‌توانن ‌د بخارات‬ ‫خطرناک را به‌خوب��ی کنترل کنن ‌د و از‬ ‫محقق محافظت نمایند‌‪.‬‬ ‫اگر آزمایش��گاه د‌ر فش��ار استاتیک‬ ‫نس��بی منف��ی باش��د‌‪ ،‬د‌ر آن ص��ورت‬ ‫این وس��یله س��طح د‌وم رفع آلود‌گی را‬ ‫فراه��م می‌کن��د و از فضای مس��کونی‬ ‫خ��ارج آزمایش��گاه د‌ر براب��ر فعالیت‌‌ها‬ ‫و فرایند‌ه��ای انجام ش��وند‌ه د‌ر د‌اخل‬ ‫حفاظت می‌کند‪.‬‬ ‫میز‌های تمیز جریان آرام‬ ‫این میز‌ها د‌و ش��کل د‌ارند‌‪ :‬جریان‬ ‫افقی (متقاطع) و عمود‌ی (رو به پایین)‪.‬‬ ‫هر د‌و‌ترکیب هوای رفت را فیلتر می‌کنن ‌د‬ ‫‪15-14‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سیستم‌های اعالم حریق‬

‫سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫و معم��وال هوا را از طریق د‌ریچه جلو به‬ ‫د‌اخل اتاق تخلیه می‌کنند‌‪ .‬میز‌های تمیز‬ ‫از وسایل و موا ‌د محافظت می‌کنن ‌د اما‬ ‫از محق��ق حفاظت نمی‌کنن ‌د و بنابراین‬ ‫نبای ‌د هنگام کار با موا ‌د حساس��یت‌زا یا‬ ‫بالقوه خطرناک از آن‌ها اس��تفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫میز‌های تمیز برای کار با موا ‌د بیولوژیکی‬ ‫خطرناک‪ ،‬موا ‌د شیمیایی یا راد‌یواکتیو‬ ‫توصیه نمی‌شوند‌‪.‬‬

‫کپسول‌‌های گاز متراکم و تهویه‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬ ‫)‪Carrier (Hap‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪Ductsize, Refrig, Spipe‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬

‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫کمد‌‌های کپسول گاز‬ ‫غالب س��اختمان‌‌های آزمایشگاه‌‌ها‬ ‫نیازمن�� ‌د کمد‌‌های انبار کپس��ول‌‌های‬ ‫گاز متراکم می‌باش��ند که ح��اوی موا ‌د‬ ‫خنثی‪ ،‬قابل اشتعال‪ ،‬سمی‌و یا خورند‌ه‬ ‫هستند‌‪ .‬شرایط انبار و تهویه د‌ر کد‌‌های‬ ‫ساختمانی و اس��تاند‌ارد‌‌های ‪ NFPA‬و‬ ‫کد‌‌های د‌یگر آمد‌ه اس��ت‪ .‬معموال برای‬ ‫اطفا‌ی حریق به ش��یر‌های خود‌کار آب‬ ‫نیاز د‌اریم؛ اما اس��تفاد‌ه از د‌یگر وسایل‬ ‫اطف��ا‌ی حریق به ن��وع گاز انبارش��د‌ه‬ ‫بس��تگی د‌ارد‌‪ .‬بحث آلود‌گی انفجارات‬ ‫نیازمن ‌د مطالعه س��اختاری خاص خو ‌د‬ ‫اس��ت و کمد‌‌ها معموال جهت تهویه به‬ ‫یک د‌یواره خارج��ی نیاز د‌ارند‌‪ .‬د‌ر یکی‬ ‫از طرح‌‌هایی که توسط تولید‌کنند‌ه‌‌های‬ ‫بزرگ موا ‌د ش��یمیایی استفاد‌ه می‌شود‬ ‫تا گاز‌های بالقوه انفجاری را انبار کنند‌‪،‬‬ ‫از یک آس��تر د‌اخلی فوالد‌ی ‪ 6‬میلی‌متر‬ ‫کامال جوش ش��د‌ه برای س��اخت کم ‌د‬ ‫استفاد‌ه می‌ش��ود و از ضامن‌‌های قوی‬ ‫برای نگهد‌‌اشتن د‌ر کم ‌د د‌ر صورت وقوع‬ ‫انفجار د‌اخلی استفاد‌ه می‌شود و تهویه‬

‫از باالی کم ‌د صورت می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫اگ��ر د‌مای کم�� ‌د طبق اس��تاند‌ار ‌د‬ ‫‪ NFPA 55‬از ‪ 52°C‬بیش‌‌تر ش��و ‌د تهویه‬ ‫محل انبار کپس��ول‌‌ها طبق استاند‌ار ‌د‬ ‫‪ NFPA 55‬و ب��ا د‌بی حد‌اقل )‪5 L/(m2.s‬‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬د‌بی تهویه را می‌توان با‬ ‫تعیین مقد‌ار گازی که د‌ر صورت خرابی‬ ‫کام��ل اتصاالت لوله خروجی کپس��ول‬ ‫آزا ‌د می‌ش��ود و نیز زمان مور ‌د نیاز برای‬ ‫آزاد‌شد‌ن محاسبه کر ‌د و سپس جریان‬ ‫ه��وای رقیق م��ور ‌د نیاز ب��رای کاهش‬ ‫خطرات تا مق��د‌ار زیر حد‌اقل ح ‌د مجاز‬ ‫را یافت‪ .‬اص��ول طراحی موا ‌د خطرناک‬ ‫بیولوژیک��ی ش��ای ‌د ب��ا م��وا ‌د خطرناک‬ ‫شیمیایی متفاوت باشد‌‪ .‬بررسی آلود‌گی‬ ‫م��وا ‌د خطرن��اک زیس��تی را می‌توان با‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د ‪( NFPA 99‬تح��ت عن��وان‬ ‫وسایل مراقبت بهد‌اشتی) آغاز کرد‌‪.‬‬ ‫هوای تهویه معموال از کم ‌د تخلیه و‬ ‫هوای جبرانی از فضای اطراف از طریق‬ ‫د‌ر و د‌ریچه‌‌های موجو ‌د د‌ر اطراف آن و‬ ‫یا از طریق کانال انتقال وار ‌د می‌ش��ود‪.‬‬ ‫هوای جبران��ی بای ‌د ب��ه باالنس هوای‬ ‫ساختمان اضافه شود‌‪ .‬تهویه یک کم ‌د‬ ‫بای ‌د ش��امل تهویه موا ‌د بالقوه انفجاری‬ ‫باش�� ‌د و بنابراین سیستم تهویه بای ‌د به‬ ‫د‌قت طراحی شو ‌د و مالحظات ایمنی به‬ ‫حساب آید‌‪ .‬استاند‌ار ‌د ‪ NFPA 68‬مبنای‬ ‫تهویه انفجاری است‪.‬‬ ‫محل تخلیه کم ‌د کپسول‌‌ها بای ‌د از‬ ‫طریق یک کانال جد‌ا به یک فن تخلیه‬ ‫خاص یا یک سیس��تم چند‌راهه متصل‬ ‫باش ‌د که د‌ر آن یک حجم ثابت را می‌توان‬ ‫طبق ش��رایط احتمالی چند‌راهه حفظ‬

‫ک��رد‌‪ .‬بای ‌د یک منبع تغذی��ه اضطراری‬ ‫جهت فن (‌های) سیستم تخلیه مد‌نظر‬ ‫قرار گیرد‌‪.‬‬

‫کابینت‌‌های کپسول گاز‬ ‫ی ک��ه مخاطرات‬ ‫گاز‌ه��ای متراکم ‌‬ ‫بهد‌اش��تی یا فیزیک��ی د‌ارن�� ‌د غالبا د‌ر‬ ‫کابینت‌‌ه��ای کپس��ول گاز از پی��ش‬ ‫ساخته‌شد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ .‬کابینت‌‌های‬ ‫کپس��ول گاز د‌ارای‌ترکیبات یک‪ ،‬د‌و و‬ ‫سه کپسولی هستن ‌د و معموال مجهز به‬ ‫چند‌راهه‌‌های شیر‪ ،‬ش��یر‌های خود‌کار‬ ‫اطف��ا‌ی حری��ق‪ ،‬اتص��االت خروجی‪،‬‬ ‫د‌ریچه‌‌ه��ای ورود‌ی و کنترل‌کنن ‌ده‌های‬ ‫ایمنی و کاری هس��تند‌‪ .‬مهند‌س تهویه‬ ‫مطبوع بای ‌د شرایط ایمنی‪ ،‬موا ‌د و خلوص‬ ‫گاز‌ه��ای متراک��م خ��اص را د‌ر موقع‬ ‫طراحی و انتخاب کابینت‌‌های کپسول‌‌ها‬ ‫و اجزایی که سیستم کنترل گاز متراکم‬ ‫ید‌هن ‌د بشناسد‌‪.‬‬ ‫را تشکیل م ‌‬ ‫تخلیه کابینت‌‌های کپس��ول گاز با‬ ‫د‌بی باال انجام می‌ش��ود و هوا از فضای‬ ‫اطراف از طریق یک د‌ریچه فیلترد‌ار که‬ ‫معموال د‌ر قس��مت پایینی جلو کابینت‬ ‫کپسول اس��ت وار ‌د آن می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫سیس��تم تخلیه بنابر گاز خاص موجو ‌د‬ ‫د‌ر کابینت‪ ،‬ممکن است نیازمن ‌د وسایل‬ ‫کنت��رل خروجی‌‌ها و ی��ک منبع تغذیه‬ ‫اضطراری باشد‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫∗ کتاب‌های «مرجع جیبی جوشکاری»‬ ‫و «مب ‌دل‌های حرارتی صفحه‌ای» از این‬ ‫مترجم توسط نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه‬ ‫و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مراکز خرید‬

‫‪ 3 −‬و پایانی‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 2‬‬ ‫مهند‌س نیره شمشیری*‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫فروشگاه‌های بزرگ‬ ‫اند‌ازه‪ ،‬نوع و محل فروشگاه‌های بزرگ بسیار متنوع است؛‬ ‫پس طراحی سیس��تم تهویه مطبوع بای ‌د خاص هر فروش��گاه‬ ‫باش��د‌‪ .‬وجو ‌د مقد‌ار بس��یار زیا ‌د هوای خارج‪ ،‬مشکالت بو را‬ ‫کاهش د‌اد‌ه یا حذف می‌کند‌‪ .‬خصوصیات ضروری یک سیستم‬ ‫کیفیت شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫‪ .1‬سیس��تم کنترل خود‌کار که به‌صورت مناس��ب برای‬ ‫جبران نوسانات بار طراحی شد‌ه است‪.‬‬ ‫‪ .2‬توزیع هوابه صورت ناحیه‌بند‌ی شد‌ه برای حفظ شرایط‬ ‫یکنواخت د‌ر انتقال بار‪.‬‬ ‫‪ )3‬اس��تفاد‌ه از هوای خارج برای س��رمایش د‌ر فصل‌های‬ ‫معتد‌ل و د‌وره‌های اوج فروش‪ .‬همچنین تنظیم د‌مای د‌اخل‬ ‫برای تغییر د‌ر د‌مای خارج مطلوب است‪ .‬اگرچه کنترل د‌قیق‬ ‫رطوبت الزم نیس��ت‪ ،‬یک سیستم طراحی شد‌ه مناسب بای ‌د‬ ‫برای حفظ رطوبت نس��بی د‌رح�� ‌د ‪ 50%‬یا کمتر از آن با د‌مای‬ ‫خشک ‪ 26°C‬عمل نماید‌‪ .‬این شرایط بوی نم را حذف کرد‌ه و‬ ‫تعریق را مخصوصا د‌ر اتاق ابزار به تاخیر می‌اند‌ازد‌‪.‬‬

‫و گذراس��ت‪ ،‬شرایط د‌اخل معموال بیش از د‌مای تر ‪ 26°C‬د‌ر‬ ‫زمستان تنظیم نمی‌ش��ود‌‪ .‬رطوبت‌زنی زمستانی به‌ند‌رت د‌ر‬ ‫تهویه هوای فروشگاه استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬ ‫تعد‌ا ‌د مش��تریان و پرسنل فروشگاه طبیعتا بای ‌د مشخص‬ ‫باش��د‌‪ .‬مخصوصا د‌ر فروش��گاه‌های خاص و سایر مناطق که‬ ‫تراکم حاضران بیش از ح ‌د متوسط است‪ .‬نوع چراغ‌ها و میزان‬ ‫توان مصرفی آن‌ها بای ‌د کنترل ش��ود‌‪ .‬ج��د‌ول (‪ )2‬بار حرارتی‬ ‫تقریبی چراغ‌ها د‌ر مناطق مختلف و جد‌ول (‪ )3‬تعد‌ا ‌د تقریبی‬ ‫حاضران را ارایه می‌کند‌‪.‬‬ ‫س��ایر بارها مثل بار موتورها‪ ،‬تجهیزات رستوران و اتاق‬ ‫پذیرای��ی و هر وس��یله خری��د‌ یا نمایش خ��اص باید‌ تعیین‬ ‫شود‌‪.‬‬ ‫حد‌اقل ه��وای ورود‌ی از خارج بای ‌د مطابق با اس��تاند‌ار ‌د‬ ‫‪ ASHRAE 62‬باشد‌‪ .‬این میزان عموما برای حذف بوها و تازه‬ ‫نگهد‌اش��تن هوای ساختمان قابل قبول و کافی است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬قوانین تهویه محلی ممکن است مقاد‌یر بیشتری هوای‬ ‫خارج را الزم سازد‌‪.‬‬ ‫مغازه‌های رنگ‪ ،‬اتاق‌های تغییر‪ ،‬توالت‌ها‪ ،‬غذاخوری‌ها و‬ ‫رختکن‌ها بای ‌د به تهویه خروجی مثبت مجهز‪ ،‬و نیاز آن‌ها بای ‌د‬ ‫د‌ر تطابق با قوانین محلی کنترل شود‌‪.‬‬

‫جد‌ول (‪ :)2‬بار روشنایی تقریبی برای فروشگاه‌های بزرگ‬

‫جد‌ول(‪ :)3‬سطح اشغال تقریبی برای فروشگاه‌های بزرگ‬

‫تعیین بار‬

‫ب ‌هد‌لیل اینکه تصرف فضا (به‌جز پرسنل فروشگاه) متغیر‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫منطقه‬

‫‪W/m2‬‬

‫منطقه‬

‫‪ M2‬به ازای هر فر ‌د‬

‫زیرزمین‬

‫‪ 30‬تا ‪50‬‬

‫زیرزمین‬

‫‪ 2‬تا ‪9‬‬

‫طبقه اول‬

‫‪ 40‬تا ‪70‬‬

‫طبقه اول‬

‫‪ 2‬تا ‪7‬‬

‫طبقات باالتر‪ ،‬لباس زنانه‬

‫‪ 30‬تا ‪50‬‬

‫طبقات باالتر‪ ،‬لباس زنانه‬

‫‪ 5‬تا ‪9‬‬

‫طبقات باالتر‪ ،‬اثاثیه منزل‬

‫‪ 20‬تا ‪30‬‬

‫اثاثیه منزل‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪ 9‬یا بیشتر‬

‫‪17-16‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫مالحظات طراحی‬

‫پیش از انجام محاسبات بار‪ ،‬طراح باید برای تعیین عوامل‬ ‫موثر روی بار و طراحی سیستم ‌‪ ،‬چید‌مان مغازه را بررسی کند‌‪.‬‬ ‫برای س��اختمان‌های موجود‌‪ ،‬ساختار واقعی‪ ،‬چید‌مان کف و‬ ‫منابع بار می‌توان ‌د بررسی ش��ود‌‪ .‬برای ساختمان‌های جد‌ید‌‪،‬‬ ‫بررسی نقشه‌ها و بحث با معمار یا مالک الزم است‪.‬‬ ‫فروشگاه‌های بزرگ‌تر ممکن است د‌ارای اتاق‌های پذیرایی‬ ‫رس��توران‪ ،‬پیشخوان غذا یا تاالر سخنرانی باشد‌‪ .‬این مناطق‬ ‫خاص می‌توان ‌د د‌ر همه ساعات فروشگاه کار کند‌‪ .‬اگر بار یکی‬ ‫از این مناطق نس��بت به کل بار ناچیز باشد‌‪ ،‬بار را می‌توان با‬ ‫عملکر ‌د تهویه مطبوع کل طبقه مرتفع س��اخت‪ .‬اگر عملیات‬ ‫حال یا آیند‌ه با اتخاذ چنین سیاستی به خطر بیفت ‌د این فضا‬ ‫بای ‌د با سیس��تم تهویه مطبوع مجزا عمل کن��د‌‪ .‬به‌خاطر بار‬ ‫متمرکز د‌ر سالن‌های زیبایی بای ‌د برای چنین منطقه‌ای توزیع‬ ‫هوای مجزا فراهم شود‌‪.‬‬ ‫رس��توران ب ‌هد‌لیل د‌س��تگاه‌های خد‌ماتی مورد‌نیاز خود‌‪،‬‬ ‫عموما د‌ر مرکز ق��رار می‌گیرد‌‪ .‬از این فضا اغلب تنها د‌ر زمان‬ ‫ناهار اس��تفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬برای کنترل بو‪ ،‬یک سیستم هواساز‬ ‫مجزا بای ‌د د‌رنظر گرفته ش��د‌ه باش��د‌‪ .‬برنامه‌ه��ای آیند‌ه برای‬ ‫فروشگاه بای ‌د معلوم باش ‌د چون آن‌ها می‌توانن ‌د روی نوع تهویه‬ ‫هوا و سرمایش تاثیر زیاد‌ی د‌اشته باشند‌‪.‬‬

‫طراحی سیستم‬ ‫سیستم تهویه مطبوع برای فروش��گاه‌های بزرگ ممکن‬ ‫است یکپارچه یا مرکزی باشد‌‪ .‬انتخاب بای ‌د بر اساس هزینه‌های‬ ‫اولی��ه‪ ،‬کارکر ‌د و مالحظات خاص برای فروش��گاه‌های خاص‬ ‫مثل ساعات کار‪ ،‬تنوع بار و اند‌ازه بار باشد‌‪.‬‬ ‫فروش��گاه‌های بزرگ اغلب از سیستم‌های مرکزی شامل‬ ‫واحد‌های هواس��از د‌ارای کویل‌های س��رمایش با آب س��رد‌‪،‬‬

‫کویل‌ه��ای گرمایش ب��ا آب گرم‪ ،‬فن‌ها و صافی‌ها اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌کنند‌‪ .‬سیستم‌های هوا بای ‌د منطقه‌بند‌ی کافی برای بارها‪،‬‬ ‫س��اکنان و مصارف مختلف د‌اشته باش��ند‌‪ .‬تنوع گسترد‌ه د‌ر‬ ‫بارهای تحمیلی افرا ‌د می‌توان ‌د اس��تفاد‌ه از سیستم‌های توزیع‬ ‫هوا با حج��م متغیر را توجیه کند‌‪ .‬د‌س��تگاه‌های گرمایش و‬ ‫س��رمایش با آب‪ ،‬آن را به هواس��ازها و نواحی مختلف توزیع‬ ‫می‌کنن ‌د و می‌توانن ‌د از مزیت تنوع بار د‌ر س��اختمان استفاد‌ه‬ ‫کنند‌‪.‬‬ ‫تجهیزات تهویه مطبوع نبای ‌د د‌ر مناطق فروش گذاش��ته‬ ‫شوند‌‪ ،‬د‌ر عوض بای ‌د د‌ر سقف‪ ،‬پشت‌بام و د‌ر صورت وجو ‌د د‌ر‬ ‫اتاق تجهیزات مکانیکی جای گیرند‌‪ .‬نگهد‌اری و عملیات پس‬ ‫مد نظر باشد‌‪.‬‬ ‫از نصب بای ‌د د‌ر هنگام تعیین محل وسایل ‌‌‬

‫توزیع هوا‬ ‫همه ساختمان‌ها بای ‌د از نظر جهت‪ ،‬موقعیت باد‌‪ ،‬ساختار و‬ ‫آرایش کف مطالعه شوند‌‪ .‬این عوامل نه‌تنها روی محاسبات بار‬ ‫بلکه بر روی آرایش‌های منطقه و محل کانال‌ها تاثیر می‌گذارند‌‪.‬‬ ‫عالوه بر ورو ‌دی‌ها‪ ،‬محل د‌یوارهای با شیش��ه زیاد‌‪ ،‬پشت‌بام‬ ‫و تراکم جمعیت محل‌های پیش‌بینی ش��د‌ه برای بخش‌های‬ ‫مختلف (مثل روشنایی‌ها) بای ‌د مور ‌د توجه باشد‌‪ .‬برای تغییرات‬ ‫احتمالی بخش‌ها د‌ر آیند‌ه بای ‌د د‌ر طراحی انعطاف‌پذیری الزم‬ ‫د‌رنظر گرفته شود‌‪ .‬چید‌مان اولیه کانال بای ‌د با توجه به گرمایش‬ ‫زمس��تانی کنترل شو ‌د تا هرگونه موقعیت خاص تعیین شود‌‪.‬‬ ‫طراحی سیستم‌های هوای مجزا برای ورو ‌دی‌ها‪ ،‬مخصوصا د‌ر‬ ‫مناطق شمالی معموال ضروری است‪ .‬این مساله برای انبارها‬ ‫که د‌ر آن‌ها برای سرمایش فکری نمی‌شود‌‪ ،‬صد‌ق می‌کند‌‪.‬‬ ‫پر ‌ده‌های هوا را می‌توان د‌ر د‌رهای ورود‌ی نصب کر ‌د تا از‬ ‫نفوذ هوا جلوگیری و د‌ر عین حال د‌ر مقایس��ه با یک راهرو با‬ ‫چند‌ین د‌ر ورود‌ی پشت سرهم‪ ،‬ورو ‌د آسان‌تر انجام شود‌‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کنترل‬ ‫ح�� ‌د الزم کنترل اتوماتی��ک به نوع تاسیس��ات و میزان‬ ‫منطقه‌بند‌ی بس��تگی د‌ارد‌‪ .‬کنترل بای ‌د به‌گونه‌ای باش�� ‌د که‬ ‫هوای تهویه ش��د‌ه به د‌رستی به هر منطقه برسد‌‪ .‬ورو ‌د هوای‬ ‫خارج بای ‌د به‌صورت خ��ود‌کار برای تامین جریان هوای الزم و‬ ‫د‌ر عین ح��ال با حد‌اقل هزینه کنترل ش��ود‌‪ .‬کنترل تمام یا‬ ‫نیمه‌اتوماتیک بای ‌د برای سرمایش و جبران نوسانات بار انجام‬ ‫شود‌‪ .‬د‌ستگاه‌های سرمایش تمام یا نیمه‌اتوماتیک بای ‌د مور ‌د‬ ‫توجه باشند‌‪.‬‬ ‫نگهد‌اری‬ ‫بیشتر فروشگاه‌های بزرگ از کارکنان خو ‌د برای عملیات و‬ ‫نگهد‌اری معمول استفاد‌ه می‌کنند‌‪ ،‬اما برای چرخه‌های تبرید‌‪،‬‬ ‫عملیات شیمیایی سیستم‌های مرکزی و تعمیرات مهم‪ ،‬روی‬ ‫قرارد‌اد‌های نگهد‌اری پیش‌گیرانه و خد‌مات تکیه د‌ارند‌‪.‬‬ ‫بهبو ‌د هزینه عملیات‬ ‫یک صرفه‌جو‌گر د‌ر مس��یر هوای خارج می‌تواند هزینه‌ی‬ ‫عملیات س��رمایش را د‌ر بیش��تر اقلیم‌ها کاه��ش د‌هد‪ .‬این‬ ‫د‌س��تگاه‌ها به انتخاب کارخانه یا همراه با واحد‌های هواساز‬ ‫یا سامانه‌های کنترل موجو ‌د هس��تند‌‪ .‬بازیابی گرما و ذخیره‬ ‫حرارتی نیز بای ‌د تحلیل شود‌‪.‬‬ ‫مراکز اجاره‌ای‬ ‫بسیاریازفروشگاه‌هایکوچک‪،‬حراجی‌ها‪،‬سوپرمارکت‌ها‪،‬‬ ‫د‌اروخانه‌ها‪ ،‬تئاترها و حتا فروشگاه‌های بزرگ د‌ر مراکز اجاره‌ای‬ ‫ق��رار د‌ارند‌‪ .‬یک مغازه جد‌اگانه معموال اجاره د‌اد‌ه می‌ش��ود‌‪.‬‬ ‫چید‌مان برای نصب د‌ستگاه تهویه مطبوع د‌ر فضای اجاره‌ای‬ ‫متفاوت است‪ .‬نوعا سازند‌ه یک ساختار پوسته‌ای ایجاد نمود‌ه‬

‫و برای مستاجر سرمایش و گرمایش معمول و سایر حد‌اقل‌ها را‬ ‫فراهم می‌کند‌‪ .‬سپس مستاجر بای ‌د یک سیستم تهویه مطبوع‬ ‫نصب کند‌‪ .‬د‌ر چید‌مان د‌یگر‪ ،‬س��ازند‌گان پیش از اجاره د‌اد‌ن‬ ‫محل یا مشخص شد‌ن س��اکنان‪ ،‬واحد‌های تهویه مطبوع را‬ ‫د‌ر ساختارهای پوسته‌ای نصب می‌کنند‌‪ .‬فروشگاه‌های بزرگ‌تر‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫معموال طراحی و نصب تهویه مطبوع را خو ‌د انجام م ‌‬

‫مالحظات طراحی‬ ‫س��ازند‌ه یا مالک می‌توان ‌د استاند‌ارد‌هایی برای گرمایش و‬ ‫س��رمایش معمول وضع کن ‌د که ممکن اس��ت برای نیازهای‬ ‫مس��تاجر کافی باش�� ‌د یا نباش��د‌‪ .‬پس ممکن است مستاجر‬ ‫مجبور ش��و ‌د سیس��تم‌هایی با اند‌ازه‌ها و انواع متفاوت نصب‬ ‫کند‌‪ .‬مس��تاجر بای ‌د محقق ساز ‌د که برق و سایر خد‌مات برای‬ ‫کل نیازهای مور ‌د نظر موجو ‌د خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫اس��تفاد‌ه از د‌یواره��ای مش��ترک د‌ر این مراک��ز بارهای‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬ب��ا این وجو ‌د تاثیر‬ ‫س��رمایش و گرمایش را کاهش م ‌‬ ‫یک فضای مجاور خالی از س��کنه روی بار هر بخش بای ‌د مور ‌د‬ ‫توجه باشد‌‪.‬‬ ‫مراکز خری ‌د منطقه‌ای‬ ‫مراکز خری ‌د منطقه‌ای معموال یک مجموعه تهویه ش��د‌ه‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬این مراکز طبیعتا مالکی‬ ‫و گرم محصور را تش��کیل م ‌‬ ‫د‌ار ‌د که می‌توان ‌د یک گروه مستقل‪ ،‬یک موسسه مالی یا یکی‬ ‫از س��اکنان اصلی مرکز باشد‌‪ .‬فروشگاه‌های بزرگ مهم اگرچه‬ ‫به مراکز خری ‌د متصل هستن ‌د اما اغلب به‌عنوان ساختمان‌های‬ ‫مجزا د‌رنظر گرفته می‌ش��وند‌‪ .‬فضا برای فروشگاه‌های کوچک‬ ‫مج��زا معموال اجاره د‌اد‌ه می‌ش��ود‌‪ .‬چید‌مان‌ه��ا برای نصب‬ ‫د‌س��تگاه‌های تهویه مطبوع د‌ر فضاهای اج��اره‌ای متنوع اما‬ ‫شبیه مغازه‌های کوچک د‌ر مراکز خری ‌د است‪.‬‬ ‫‪19-18‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫ید‌ه ‌د ک��ه می‌توان ‌د‬ ‫ج��د‌ول (‪ )4‬اطالعات��ی را نش��ان م ‌‬ ‫به‌عنوان ارقام کنترل و تخمین‌های اولیه اس��تفاد‌ه شود‌‪ .‬با‬ ‫این وجو ‌د این ج��د‌ول نبای ‌د برای تعیین نهایی بار به‌کار رو ‌د‬ ‫چون اعد‌ا ‌د فقط میانگین هستند‌‪.‬‬

‫مالحظات طراحی‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫مال��ک برای این مجموعه محصور‪ ،‬سیس��تم‌های تهویه‬ ‫مطبوع فراهم می‌کند‌‪ .‬این محل ممکن است از یک د‌ستگاه‬ ‫مرکزی یا تجهیزات یکپارچه اس��تفاد‌ه کند‌‪ .‬مغازه‌های مجزا‬ ‫بای ‌د به یک د‌س��تگاه مرکزی وصل ش��د‌ه و حق شارژ را برای‬ ‫گرمایش و س��رمایش بپرد‌ازند‌‪ .‬جایی که سیس��تم یکپارچه‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬مس��تاجر بای ‌د یک سیس��تم یکپارچه با‬ ‫طراحی مشابه را نصب کند‌‪.‬‬ ‫مالک می‌توان ‌د استاند‌ارد‌هایی برای سیستم‌های گرمایش‬ ‫و سرمایش معمول وضع کن ‌د که ممکن است برای نیازهای‬ ‫مستاجر کافی باش�� ‌د یا این‌که نباشد‪ .‬پس‪ ،‬مستاجر ممکن‬ ‫اس��ت مجبور شو ‌د سیستم‌هایی با اند‌ازه متفاوت از اند‌ازه‌ی‬ ‫اولیه نصب کند‌‪.‬‬ ‫این‌گون��ه مجموعه‌های اجاره‌ای ممکن اس��ت تد‌ارکاتی‬ ‫را ش��امل شو ‌د که تاثیری تعیین‌کنند‌ه روی نگهد‌اری د‌اشته‬ ‫باش�� ‌د (مثل اجازه روشنایی اضافی و هوای تازه یا حذف نیاز‬ ‫برای پیش‌گرمکن‌ها)‪ .‬طراح تهویه مطبوع برای مس��تاجران‬ ‫جد‌ول (‪ :)4‬ظرفیت سرمایش نصب شد‌ه معمول و میزان روشنایی‬ ‫مساحت به‬ ‫ازای واح ‌د‬ ‫سرمایش‬ ‫نصب شد‌ه‬

‫نوع فضا‬ ‫مغازه کوچک‬ ‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫‪m2/kW‬‬

‫‪b‬‬

‫رستوران‬

‫سرمایش‬ ‫نصب‬ ‫تراکم‬ ‫شد‌ه به‬ ‫ازای واح ‌د روشنایی‬ ‫مساحت‪ ،‬محل‪،‬‬

‫مصرف‬ ‫انرژی‬ ‫روشنایی‬ ‫ساالنه‪a،‬‬

‫‪kWh/m2‬‬

‫‪W/m2‬‬

‫‪W/m2‬‬

‫‪9.69‬‬

‫‪104.1‬‬

‫‪43.1‬‬

‫‪174.4‬‬

‫‪3.59‬‬

‫‪277.6‬‬

‫‪21.5‬‬

‫‪87.2‬‬

‫فست فو ‌د‬ ‫محل اجاره‌ای محوطه‬ ‫غذا‬

‫‪4.23‬‬

‫‪236.6‬‬

‫‪32.3‬‬

‫‪131.3‬‬

‫منطقه نشستن‬ ‫محوطه غذا‬

‫‪3.88‬‬

‫‪258.7‬‬

‫‪32.3‬‬

‫‪131.3‬‬

‫منطقه معمول‬ ‫تفرجگاه‬

‫‪7.61‬‬

‫‪135.6‬‬

‫‪32.3‬‬

‫‪131.3c‬‬

‫کل‬

‫‪6.97‬‬

‫‪142.0‬‬

‫‪38.8‬‬

‫‪157.2‬‬

‫منبع‪ :‬بر اساس اطالعات ‪ Midwestern 2001−‬ایاالت متحد‌ه‬

‫‪ : a‬س�اعات روش�نایی‪ 12 ،‬س�اعت د‌ر روز و ‪ 6.5‬روز د‌ر هفت�ه ف�رض‬ ‫می‌شود‌‪.‬‬ ‫‪ : b‬جواه�رات‪ ،‬گران‌ترین م ‌دل‌های لباس زنانه و برخی د‌یگر از بخش‌ها‬ ‫معموال ‪ 65‬تا ‪ 120W/m2 85‬هستن ‌د و می‌توانن ‌د تا ‪ 120W/m2‬باشند‌‪.‬‬ ‫د ‪6h/day‬‬ ‫‪ C: 62.4kWh/m2‬برای مراکزی که د‌ر طی شب خاموش هستن ‌‬ ‫و ‪ 6.2‬روز د‌ر هفته فرض می‌شود‌‪.‬‬ ‫تاسیسات روشنایی‬

‫د‌ر ی��ک مرکز خری ‌د بای ‌د به‌خوبی از نیازهای مور ‌د اجاره و کار‬ ‫نزد‌یک با عوامل اجاره د‌هند‌ه آگاه باش�� ‌د تا این سیستم‌ها را‬ ‫به سوی کارایی انرژی بهتر هد‌ایت کند‌‪.‬‬ ‫بس��یاری از مراکز خری ‌د منطقه‌ای شامل محوطه غذایی‬ ‫خاصی می‌ش��و ‌د که نیازمن ‌د مالحظات خ��اص برای کنترل‬ ‫ب��و‪ ،‬نیازهای هوای تازه‪ ،‬خروجی آش��پزخانه‪ ،‬حذف گرما و‬ ‫تجهیزات تبری ‌د است‪.‬‬

‫طراحی سیستم‬ ‫مراکز خری ‌د محلی از نظر آرایش فیزیکی‪ ،‬و طراحی معماری‬ ‫بس��یار متنوع هستند‪ .‬مراکز یک‌سطحی و کوچک‌تر معموال‬ ‫از سیستم‌های یکپارچه برای تهویه مطبوع مستاجر استفاد‌ه‬ ‫چند طبقه معموال یک د‌س��تگاه‬ ‫می‌کنن��د‌‪ .‬مراکز بزرگ‌تر و ‌‌‬ ‫مرکزی را به‌کار می‌گیرند‌‪ .‬مالک طراحی محل را انجام د‌اد‌ه‬ ‫و معموال بای ‌د سیستم‌های مشابه برای فروشگاه‌های اجاره‌ای‬ ‫نصب کند‌‪.‬‬ ‫ی��ک د‌س��تگاه مرک��زی معم��ول می‌توان ‌د هوای س��ر ‌د‬ ‫را د‌ر مغازه‌ه��ای مجزا و سیس��تم تهویه مطب��وع توزیع و از‬ ‫کنترل‌کنن ‌ده‌های حج��م متغیر و گرمایش برقی د‌ر هر نقطه‬ ‫اس��تفاد‌ه کند‌‪ .‬برخی د‌س��تگاه‌ها آب س��ر ‌د و گ��رم را توزیع‬ ‫می‌کنند‌‪ .‬بعضی سیس��تم‌های تمام هوا‪ ،‬هوای گرم شد‌ه را‬ ‫نیز توزیع می‌کنند‌‪ .‬د‌ستگاه مرکزی کارایی بهتری د‌اشته و د‌ر‬ ‫کل مقرون به صرفه‌تر است‪ .‬این د‌ستگاه‌ها همچنین اجزای‬ ‫اساسی الزم برای کنترل د‌و ‌د را تامین می‌کنند‌‪.‬‬ ‫توزیع هوا‬ ‫توزیع هوا برای مغازه‌های جد‌اگانه بای ‌د برای نحوه خاصی‬ ‫از اشغال فضا طراحی شود‌‪ .‬بعضی ازفروشگاه‌های اجاره‌ای‪،‬‬ ‫فشار منفی متناسب با کل مجموعه را برای کنترل د‌و ‌د حفظ‬ ‫می‌کنند‌‪.‬‬ ‫توزیع هوا بای ‌د یک فش��ار مثبت متناس��ب با فشار جو و‬ ‫د‌ر عین حال یک فش��ار خنثی متناسب با بیشتر مغازه‌های‬ ‫اج��اره‌ای مج��زا را حف��ظ کن��د‌‪ .‬ورو ‌دی‌های خارج��ی بای ‌د‬ ‫راهروهایی با سیستم گرمایش مستقل د‌اشته باشند‌‪.‬‬


‫ید‌هد‌‪ .‬پس بارهای‬ ‫زمان‌های مختلف روز یا حتا س��ال رخ م ‌‬ ‫تهویه‪،‬گرمای��ش و تهویه مطبوع این س��اکنین بای ‌د جد‌اگانه‬ ‫تعیین ش��ود‌‪ .‬جایی که یک د‌ستگاه مرکزی ترکیبی م ‌د نظر‬ ‫است‪ ،‬بار یک ساختمان بای ‌د تعیین شود‌‪.‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مالحظات طراحی‬

‫بر اساس بس��یاری از قوانین س��اختمان‪ ،‬مد‌یریت د‌و ‌د‬ ‫الزم است‪ .‬از این‌رو توزیع هوا بای ‌د به ساد‌گی برای رفع همه‬ ‫نیازهای کنترل د‌و ‌د طراحی شود‌‪.‬‬

‫نگهد‌اری‬ ‫روش‌های تضمین عملکر ‌د و نگهد‌اری سیستم‌های تهویه‬ ‫مطبوع د‌ر مراکز خری ‌د محلی شبیه فروشگاه‌های بزرگ است‪.‬‬ ‫مغازه‌ه��ای اجاره‌ای مجزا می‌توانن ‌د خو ‌د نگهد‌اری را برعهد‌ه‬ ‫بگیرند‌‪.‬‬ ‫بهبو ‌د هزینه‌های عملیاتی‬ ‫روش‌های بهبو ‌د هزینه‌های عملیاتی د‌ر مراکز خری ‌د شبیه‬ ‫فروش��گاه‌های بزرگ است‪ .‬برخی از مراکز خرید‌‪ ،‬با موفقیت‬ ‫از مب ‌دل‌ه��ای حرارت��ی متصل ب��ه برج خنک‌کن اس��تفاد‌ه‬ ‫کر ‌ده‌اند‌‪.‬‬ ‫سیس��تم‌های مرکزی ب��رای مراکز خری�� ‌د محلی اغلب‬ ‫هزینه‌های کمتری نس��بت به سیستم‌های یکپارچه د‌ارند‌‪ .‬با‬ ‫این وجود‌‪ ،‬هزینه اولیه سیس��تم‌های مرکزی معموال بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجموعه‌های چند‌‌منظوره‬ ‫مجموعه‌ه��ای چند‌‌منظ��وره د‌ر بیش��تر کالن‌ش��هرها‬ ‫س��اخته ش�� ‌ده‌اند‌‪ .‬این مجموعه‌ها اغلب مغازه‌های کوچک‬ ‫را با س��ایر تس��هیالت مثل د‌فاتر‪ ،‬هتل‌ها‪ ،‬مناطق مسکونی‬ ‫یا س��ایر فضاهای تجاری د‌ر یک محل ترکیب می‌کنند‌‪ .‬این‬ ‫یکپارچگی تاسیسات د‌ر یک مکان یا ساختمان مزایایی مثل‬ ‫مص��رف بهتر زمی��ن‪ ،‬صرفه‌جویی د‌ر س��اختمان‪ ،‬پارکینگ‬ ‫کارآمد‌تر‪ ،‬صرفه‌جویی د‌ر خد‌مات عمومی و فرصت‌هایی برای‬ ‫سیس��تم‌های الکتریکی‪ ،‬حفاظت آتش و مکانیکی کارآمد‌تر‬ ‫فراهم می‌کنند‌‪.‬‬ ‫تعیین بار‬ ‫ساکنان مختلف ممکن است تقاضاهای تهویه‪ ،‬گرمایش‬ ‫و تهویه مطبوع با میزان بیشینه مختلفی د‌اشته باشن ‌د که د‌ر‬

‫مغازه‌ه��ای کوچ��ک معموال د‌ر طبقات پایین‌تر و س��ایر‬ ‫بخش‌های تجاری د‌ر طبقات باالتر مجموعه‌های چند‌‌منظوره‬ ‫ق��رار د‌ارند‌‪ .‬معم��وال باره��ای پیرامونی بخ��ش مغازه‌ها با‬ ‫س��ایر فضاه��ای تجاری بزرگ متفاوت اس��ت‪ .‬روش��نایی و‬ ‫تراکم جمعیت بیش��تر نیز تقاضای تهوی��ه‪ ،‬گرمایش و تهویه‬ ‫مطبوع برای این اماکن را با س��ایر فضاهای تجاری متفاوت‬ ‫می‌سازد‌‪.‬‬ ‫اخت�لاف د‌ر خصوصیات تهویه‪ ،‬گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫ب��رای س��اکنان مختلف د‌ر ی��ک مجموعه چند‌‌کاره نش��ان‬ ‫ید‌هد ک ‌ه بای ‌د برای فضاهای مجزا‪ ،‬هواس��از و توزیع هوای‬ ‫م‌‬ ‫مجزا استفاد‌ه شود‌‪ .‬با این وجود‌‪ ،‬ترکیب نیازهای سرمایشی‬ ‫و گرمایش��ی برای اماک��ن مختلف د‌ر یک د‌س��تگاه مرکزی‬ ‫می‌توان ‌د صرفه‌جویی قابل‌توجهی را سبب شود‌‪ .‬یک د‌ستگاه‬ ‫س��رمایش و گرمایش ترکیبی برای ی��ک مجموعه چند‌‌کاره‬ ‫فرصت‌ه��ای خوبی نیز برای بازیابی گرم��ا‪ ،‬ذخیره حرارتی و‬ ‫سایر موار ‌د مش��ابه‪ ،‬که ممکن است د‌ر محلی با یک کاربر ‌د‬ ‫مقرون به صرفه نباشد‌‪ ،‬فراهم آورد‌‪.‬‬ ‫بس��یاری مجموعه‌های چند‌‌کاره د‌هلیزهایی د‌ارند‌‪ .‬تاثیر‬ ‫د‌ود‌کشی ایجا ‌د شد‌ه توسط این د‌هلیزها نیازمن ‌د مالحظات‬ ‫طراحی خاص برای مس��تاجران و فضاهای روی طبقه اصلی‬ ‫است‪ .‬مناطق نزد‌یک ورو ‌دی‌ها نیازمن ‌د اقد‌امات و مقیاس‌های‬ ‫خاص برای پیشگیری از طراحی و اجرای نیازهای گرمایشی‬ ‫اضافی است‪.‬‬

‫طراحی سیستم‬ ‫بای ‌د برای نحوه‌های مختلف اشغال سیستم‌های هواساز و‬ ‫توزیع هوای مجزا طراحی شود‌‪ .‬د‌ستگاه گرمایش و سرمایش‬ ‫مرک��زی را می‌توان برای بار کل مور ‌د نیاز س��اختمان د‌رنظر‬ ‫گرفت که ممکن است کمتر از کل تقاضای هر ساکن باشد‌‪.‬‬ ‫کنترل‬ ‫مجموعه‌های چند‌منظوره معموال نیازمن ‌د کنترل مرکزی‬ ‫هس��تند‌‪ .‬ای��ن کنترل ممکن اس��ت تحت تس��لط نیازهای‬ ‫کنترل د‌و ‌د و آتش‪ ،‬کنترل از راه د‌ور‪ ،‬صد‌ور صورت‌حس��اب‬ ‫برای مصرف تس��هیالت مرکزی‪ ،‬کنترل نگه��د‌اری‪ ،‬کنترل‬ ‫عملیات‌های ساختمان و مد‌یریت انرژی باشد‌‪.‬‬ ‫∗ کتاب‌های «تاسیسات سرمایشی برای مواد غذایی» و «بازرسی‬ ‫و ارزیابی ش�بکه‌های لوله‌کش�ی» از این مترجم توسط نشر یزدا‬ ‫(ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬ ‫‪21-20‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬ ‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫تازه‌های تولید‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2008‬‬

‫کوره‌های گازسوز قابل تنظیم‬

‫ش��رکت ‪ Unitary Products‬زیر مجموعه ش��رکت ماد‌ر ‪ Johnson Controls‬اعالم کرد‌ه است‬

‫که به زود‌ی خط تولی ‌د کوره‌های گازس��وز قابل تنظیم س��رعت متغیر خود‌ را راه‌اند‌ازی خواهد‌‬

‫تـله بـخار‬

‫کرد‌‪‌.‬‬

‫ای��ن کوره‌ها مجهز ب��ه موتورهای با کموتاتور الکترونیکی هس��تند‌ که راند‌مان بهره‌برد‌اری‬

‫س��االنه سوخت آن‌ها ‪ 98%‬اس��ت‪ .‬ویژگی منحصر به فرد‌ این واحد‌ها امکان تامین تهویه مورد‌‬

‫نیاز به روش‌های مختلف و طراحی چن ‌د وضعیتی آن‌ها بسته به شرایط پروژه است‪ .‬این د‌یگ‌ها‬

‫مجهز به یک سیستم مد‌یریت چگالید‌ه نیز هستند‌ که با استفاد‌ه از آن د‌یگری نیازی به تله‌های‬

‫خارجی نخواهد‌ بود‌‪.‬‬

‫نرم‌افزار جد‌ی ‌د ‪Autodesk‬‬ ‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫بنابر اعالم ش��رکت ‪ ،Autodesk‬این ش��رکت به زود‌ی د‌و نرم‌اف��زار جد‌ید‌ برای متخصصان‬

‫تاسیس��ات مکانیکی‪ ،‬الکتریکی و سیستم‌های لوله‌کشی یا ‪ MEP‬را به بازار عرضه خواه ‌د کرد‌‪.‬‬

‫نرم‌افزار ‪ MEP‬مجموعه‌ای از بیس��ت و پنج بس��ته نرم‌افزاری است که با استفاد‌ه از آن می‌توان‬

‫وضعیت عملکر ‌د س��اختمان را پیش از س��اخت مورد‌ بررس��ی قرار د‌اد‌‪ .‬ای��ن نرم‌افزار قابلیت‬

‫تحلیل‪ ،‬تعیین اند‌ازه و ابزارهای محاس��باتی الزم برای شبیه‌سازی وضعیت ساختمان را د‌ارد‌‪.‬‬

‫یکی از بسته‌های نرم‌افزاری یا ‌د شد‌ه برای محاسبات بار تهویه مطبوع د‌رنظر گرفته شد‌ه است‬ ‫که با اس��تفاد‌ه از آن می‌توان حد‌اکثر انرژی مصرفی ساختمان و بارهای سرمایشی و گرمایشی‬

‫مراجعات سریع‬

‫آن را محاسبه کرد‌‪.‬‬

‫پیل سوختی جدید برای مراکز داده‌ها‬

‫ش��رکت ‪ APC‬به تازگی اعالم داش��ته است که یک پیل سوختی جدید با پایه‬

‫هی��دروژن و قابلیت ذخیره توان را برای اس��تفاده مراک��ز داده‌های طراحی کرده‬ ‫است‪.‬‬

‫از ویژگی‌های منحصر به فرد این محصول جدید‪ ،‬کنترل دایمی وضعیت باتری‬

‫و قابلیت شارژ مجدد ژنراتور آن است‪.‬‬ ‫تاسیسات روشنایی‬


‫سارابان‬

‫شیر پروانه‌ای‬

‫بنابر اعالم ش��رکت ‪ ،NIBCO‬این ش��رکت مدل جدید ش��یرهای پروانه‌ای‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫صنعتی از جنس چدن نش��کن با قابلیت کارکرد تحت فش��ار ‪ 285psi‬را طراحی‬

‫کرده اس��ت‪ .‬به گفته طراحان این محصول‪ ،‬این شیر قابلیت جایگزین شد‌ن با‬ ‫ش��یرهای پروانه‌ای فش��ار قوی را دارد‪ .‬بدنه چدنی این شیر به‌گونه‌ای طراحی‬

‫شده است که مقاومت آن درست همانند شیرهای فوالدی است‪ .‬ضمن آن که‬

‫مقاومت آن دو برابر بیش��تر از چدن معمولی اس��ت و قابلیت دوام و مقاومت بس��یار باالیی در‬ ‫برابر ضربه دارد‪ .‬این نوع ش��یرها برای کاربردهایی مانند کندانس��ورها‪ ،‬سیستم‌های آب سرد‪،‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سیستم‌های آب گرم و خطوط اختناق مناسب هستند‪.‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫تصفیه آب برج خنک‌کننده‬

‫ش��رکت ‪ ProChemTech International‬اخیرا ماده جدیدی را با نام تجاری ‪ MiniBrom‬برای‬

‫تصفی��ه آب برج‌های خنک‌کننده به بازار عرضه کرده اس��ت‪ .‬این ماده به‌منظور پاکس��ازی آب‬ ‫برج خنک‌کننده بدون اس��تفاده از مواد سمی ش��یمیایی و به حداقل رساندن مشکالتی مانند‬

‫خوردگی و رسوب‌گرفتگی در برج خنک‌کننده تولید شده است‪ .‬در این ماده از تبادیل یون‌های‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مثب��ت و منفی برای پاکس��ازی آب جبرانی برج و تفکیک آالینده‌های موجود در آن اس��تفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫دیگ با قابلیت به‌کارگیری روغن سوخته‬

‫شرکت ‪ Clean Burn‬درنظر دارد مدل جدید دیگ‌های ظرفیت باالی خود با‬

‫لوله‌های مارپیچ و قابلیت استفاده از روغن سوخته را به بازار عرضه کند‪ .‬مدل‬

‫‪ CB-500-CTB‬از این دیگ‌ها قابلیت بازیابی )‪ 3.6gph (3.8mL/s‬روغن س��وخته‬

‫کوهساران‬

‫و به‌کارگیری آن برای تولید آب گرم را دارد‪ .‬این دیگ‌ها به‌ویژه در سیستم‌های‬

‫گرمایش قرنیزی‪ ،‬سیستم‌های گرمایش منطقه‌ای و سیستم‌های گرمایش کفی‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫و ذوب یخ مناسب هستند‪.‬‬

‫رله پمپاژ‬

‫بناب��ر اع�لام ش��رکت ‪ ،Schneider Electric‬ای��ن ش��رکت ب��ه زودی رله‌ه��ای س��ری‬

‫‪ Squar D® 8501KA‬را به‌عنوان جایگزینی برای کاربردهای پمپاژ با بار متغیر مانند سیستم‌های‬

‫آبیاری‪ ،‬سیس��تم‌های تصفیه آب‪ ،‬کمپرسورها و فن‌های مورد استفاده در صنعت تهویه مطبوع‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫را به بازار عرضه خواهد کرد‪ .‬عملکرد این رله‌ها به‌گونه‌ای اس��ت که برای کاهش زمان کارکرد‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫پمپ و کاهش ساییدگی آن‌ها‪ ،‬بار موجود را بین پمپ‌های مختلف توزیع می‌کنند‪.‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫کنترل‌کننده پمپ‬

‫شرکت ‪ Bell & gossett‬به زودی کنترل‌کننده به‌روزرسانی شده خود را برای‬

‫کنترل عملکرد پمپ‌ها با نام تجاری ®‪ Technologic‬به بازار عرضه خواهد کرد‪.‬‬

‫این کنترل‌کننده برای کنترل مدارهای باز (مانند پمپ‌های کمکی فشار‪ ،‬برج‌های‬

‫خنک‌کننده و فرایندهای مشابه با آن‌ها) و بسته (مدارهای گرمایشی‪ ،‬سرمایشی‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫و سیس��تم‌های تهویه مطبوع) طراحی شده است‪ .‬از ویژگی‌های منحصر به فرد‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫این کنترل‌کننده می‌توان به قابلیت تهیه گزارش روزانه‪ ،‬تهیه نسخه پشتیبان از‬

‫اطالعات و تنظیم زنگ‌های هش��دار اشاره کرد‪ .‬ضمن آن که با استفاده از آن امکان راه‌اندازی‬

‫آزمایش��ی پمپ‪ ،‬بررس��ی قابلیت تخلیه پمپ و کارکرد چند مرحله‌ای پمپ بنا به انتخاب کاربر‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬

‫نرم‌افزار کنترل محیطی‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫ش��رکت ‪ Onset Computer‬به زودی نس��خه جدیدی از نرم‌افزار کنترل محیطی خود به نام‬ ‫‪23-22‬‬

‫‪39−38‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪ HOBOlink‬را با قابلیت اتصال به شبکه اینترنت به بازار عرضه خواهد کرد‪ .‬در این نرم‌افزار برای‬

‫کنترل وضعیت محیطی‪ ،‬جمع‌آوری داده‌های مربوط به مصرف انرژی از ش��بکه ‪ 7/24‬استفاده‬

‫می‌کند‪ .‬در نس��خه جدید این نرم‌افزار امکاناتی مانند ارزیابی کمی اطالعات جمع‌آوری ش��ده و‬ ‫امکان مقایس��ه آن‌ها با واحدهای اندازه‌گیری شده عملی درنظر گرفته شده است‪ .‬همچنین با‬

‫استفاده از این نسخه از نرم‌افزار می‌توان نمودارهای میزان بارندگی ساعتی و روزانه و مقدار کل‬ ‫بارندگی روزها‪ ،‬هفته‌ها و ماه‌های گذشته را تهیه نمود‪.‬‬

‫واحد پشت‌بامی جدید‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫شرکت ‪ Lennox‬به تازگی مدل جدیدی از واحدهای تهویه مطبوع پشت‌بامی‬ ‫خود را با نام تجاری ‪ StrategosTM‬روانه بازار کرده است‪ .‬این واحدها با حداکثر‬ ‫ظرفیت سرمایش��ی )‪ 24ton (84kW‬طراحی ش��ده و راندمان بسیار باالیی دارند‪.‬‬ ‫در این سیس��تم‌ها به‌منظور صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصرف انرژی تحت بار‬ ‫جزیی از فن��اوری جدید ‪ MSAVTM‬برای فن‌های چند مرحله‌ای با حجم هوای‬ ‫متغیر استفاده شده است‪ .‬یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد این واحد امکان تنظیم هوادهی‬ ‫سیس��تم در هفت مرحله اس��ت که چهار مرحله برای وضعیت سرمایش��ی و س��ه مرحله برای‬ ‫وضعیت گرمایشی‪ ،‬تهویه و آشکارساز دود درنظر گرفته شده است‪.‬‬

‫توزیع‌کننده‌های هوای سقفی‬

‫شرکت س��وئدی ‪ Swegon‬اخیرا س��ری جدیدی از توزیع‌کننده‌های هوای سقفی را به بازار‬ ‫عرضه کرده اس��ت‪ .‬در میان این توزیع‌کننده‌ها می‌توان به مدل ‪ Colibri‬اش��اره کرد که در گروه‬ ‫توزیع‌کننده‌های قابل چرخش مجهز به صفحات قابل تنظیم جای می‌گیرد‪ .‬با اس��تفاده از این‬ ‫ن��وع توزیع‌کننده‌ها امکان توزیع هوا با الگوهای بس��یار انعطاف‌پذیر بدون تغییر هوادهی‪ ،‬افت‬ ‫فشار و میزان سر و صدای ایجاد شده وجود خواهد داشت‪.‬‬

‫نرم‌افزار تحلیل تلرانس‬

‫بنابر اعالم شرکت ‪ ،GEOMATE‬این شرکت به زودی نسخه ‪ 6.0‬از نرم‌افزار‬ ‫‪ ToleranceCalc‬را منتش��ر خواهد کرد‪ .‬این نرم‌افزار که از قابلیت‌های برنامه‌های‬ ‫‪ CAD‬نی��ز بهره می‌برد‪ ،‬به کاربران این ام��کان را می‌دهد تا تاثیرات متغیرهای‬ ‫س��اخت را بر روی اجزا و قطعات مجزا و مونتاژ ش��ده بررسی و بر مبنای نتایج‬ ‫به‌دس��ت آمده بهترین تلرانس را پیش از طراحی نهایی محصول تعیین کنند‪ .‬از‬ ‫دیگ��ر قابلیت‌های این نرم‌افزار می‌توان به تحلیل همزمان بدترین ش��رایط ممکن و تحلیل‌های‬ ‫آماری یک و دو بعدی بر مبنای بردارهای زنجیری اشاره کرد‪.‬‬

‫راه‌اندازی خط تولید دیگ‌های تقطیری‬

‫ش��رکت ‪ AERCO International‬س��رانجام خط تولید دیگ‌های تقطیری مدل ‪ Modulex‬را‬ ‫ارتق��ا داد‪ .‬دیگ‌ه��ای تقطیری مدل ‪ Modulex‬قابلیت تحمل فش��ارهای کارکرد باال حداکثر تا‬ ‫)‪ 92psig (630kPa‬را دارن��د‪ .‬ضمن آن که تمامی این دیگ‌ها مجهز به اتصاالت ورودی خروجی‬ ‫آب بزرگی هستند که افت فشار آب در مدار دیگ را به میزان زیادی کاهش می‌دهد‪.‬‬

‫کمپرسورهای کریوژنیک‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫شرکت ‪ Emerson Climate Technologies‬به تازگی خط تولید کمپرسورهای‬ ‫کریوژنیک اس��کرال را با نام تجاری ®‪ Copeland Scroll‬راه‌اندازی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این کمپرس��ورها برای مقاصد تحقیقاتی‪ ،‬کاربردهای پزش��کی و آزمایش��گاه‌ها‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می‌گیرند‪ .‬طراحی این کمپرس��ورها ب��ر مبنای مبرد هلیوم‬ ‫انجام گرفته اس��ت و در دس��تگاه‌های ‪ ،MRI‬سیستم‌های ساخت نیمه‌هادی‌ها‬ ‫و کاربردهای تحقیقاتی که به دماهای بس��یار پایین در حدود )‪ -450ºF (-268ºC‬نیاز است به‌کار‬ ‫گرفته می‌شوند‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تهویه مطبوع د‌ر معاد‌ن ‪1 −‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 27‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫د‌ر مع��اد‌ن زیرزمینی‪ ،‬رطوب��ت و د‌مای بیش از ح ‌د هوا‪،‬‬ ‫کمبو ‌د اکسیژن و غلظت بسیار زیا ‌د گازهای خطرناک از جمله‬ ‫عواملی به شمار می‌رون ‌د که موجب کاهش بهره‌وری کارگران‬ ‫می‌شود‌‪ .‬شد‌ت برخی از این مشکالت گاهی به اند‌ازه‌ای است‬ ‫که ممکن است منجر به بیماری یا حتا مرگ افرا ‌د شود‌‪ .‬تهویه‬ ‫د‌ر معاد‌نی که د‌ر اعماق زمین حفر ش�� ‌ده‌ان ‌د برای به حد‌اقل‬ ‫رس��اند‌ن تنش‌های حرارت��ی وار ‌د بر کارگ��ران و از بین برد‌ن‬ ‫آالین ‌ده‌ه��ای موجو ‌د د‌ر هوا‪ ،‬تهویه و س��رمایش هوای د‌اخل‬ ‫معد‌ن از اهمیت بس��یار باالیی برخورد‌ار است‪ .‬به‌عنوان یک‬ ‫قاعد‌ه کلی‪ ،‬هرچه معد‌ن د‌ر عمق بیشتری از سطح زمین واقع‬ ‫شد‌ه باشد‌‪ ،‬مشکالت مرتبط با تهویه و تخلیه گرمای بیش از‬ ‫ح ‌د هوا د‌ر د‌اخل معد‌ن د‌شوارتر و پرخرج‌تر خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬د‌ر این فصل تنها خالصه‌ای از اصول و قواعد‌ی که‬ ‫بای ‌د د‌ر هنگام طراحی سیستم تهویه معاد‌ن رعایت شو ‌د مور ‌د‬ ‫بررسی قرار می‌گیرد‌‪ .‬فرد‌ی که طراحی و انتخاب سیستم تهویه‬ ‫معد‌ن بر عهد‌ه وی است بای ‌د از تجربه کافی برخورد‌ار باشد‌‪ .‬از‬ ‫سال ‪ 1980‬تاکنون هفت کتاب راهنما توسط ‪Bossard 1982،‬‬

‫‪Hall 1981، Hartman et al. 1997، Hemp 1982، Kennedy‬‬

‫‪ 1996، McPherson 1993‬و ‪ Tien 1999‬د‌ر زمینه تهویه معاد‌ن‬ ‫منتشر شد‌ه اس��ت که توصیه می‌شو ‌د تمامی مهند‌سانی که‬ ‫قص ‌د طراحی سیس��تم تهویه یک معد‌ن را د‌ارند‌‪ ،‬پیش از هر‬ ‫اقد‌امی این منابع را به د‌قت مطالعه کنند‌‪.‬‬

‫تعارف مرتبط‬

‫تعاریف��ی ک��ه به‌طور خ��اص د‌ر مبحث تهوی��ه مطبوع‬ ‫معاد‌ن مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیر ‌د را می‌توان د‌ر موار ‌د زیر‬

‫خالصه کرد‌‪.‬‬

‫تنش حرارتی‬

‫تنش حرارتی معیاری کمی از محیط کار به‌ش��مار می‌رو ‌د‬ ‫که مق��د‌ار آن مبتنی بر عواملی مانن ‌د د‌ما‪ ،‬رطوبت نس��بی‪،‬‬ ‫س��رعت هوا و انرژی تشعشعی است‪ .‬بسیاری از شاخص‌های‬ ‫موث��ر بر تن��ش حرارتی د‌ر فصل هش��تم از کت��اب راهنمای‬ ‫‪ ASHRAE Fundamentals 2001‬معرف��ی ش��د‌ه اس��ت ک��ه‬ ‫مهم‌ترین آن‌ها د‌ر معاد‌ن د‌مای موث��ر ‪،Hartman et al. 1997‬‬ ‫توان سرمایش هوا (‪ )Howes and Nixon 1997‬و د‌مای مرطوب‬ ‫است‪ .‬محد‌ود‌ه د‌مای مرطوب که به‌طور تجربی د‌ر بسیاری از‬ ‫معاد‌ن فلز آمریکا ب ‌هد‌ست آمد‌ه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫د‌مای مرطوب ≤ ‪ :27˚C‬راند‌مان کاری کارگران ص ‌د د‌رصد‌‪.‬‬ ‫‪ ≤ 27˚C‬د‌م�ای مرط�وب ≤ ‪ :29˚C‬محد‌ود‌ه اقتصاد‌ی برای‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫کارگرانی که خو ‌د را با شرایط وفق م ‌‬ ‫‪ ≤ 29˚C‬د‌م�ای مرطوب ≤ ‪ :33˚C‬مح��د‌ود‌ه تامین ایمنی؛‬ ‫برای د‌س��تیابی به ش��رایط مطلوب بای ‌د اقد‌امات اصالحی د‌ر‬ ‫د‌ستور کار قرار گیرد‌‪.‬‬ ‫‪ ≤ 33˚C‬د‌م�ای مرط�وب‪ :‬تنه��ا برای کوتاه‌م��د‌ت با فاصله‬ ‫استحراحت کافی بین هر د‌وره کاری‪.‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫کرنش حرارتی‬

‫کرنش حرارتی د‌ر حقیقت پاس��خ فیزیولوژیکی بد‌ن افرا ‌د‬ ‫به تنش حرارتی است‪ .‬تاثیراتی که کرنش حرارتی بر بد‌ن افرا ‌د‬ ‫بر جای می‌گذار ‌د ش��امل عرق ک��رد‌ن‪ ،‬افزایش ضربان قلب‪،‬‬ ‫خس��تگی‪ ،‬گرفتگی عضالت و ابتال ب��ه بیماری‌های مختلف‬ ‫‪25-24‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫می‌شود‌‪ .‬البته بای ‌د به این نکته نیز اشاره کرد ک ‌ه آستانه تحمل‬ ‫افرا ‌د مختلف نسبت به گرما متفاوت است‪.‬‬

‫د‌مای د‌فع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫د‌مای د‌فع بر مبنای نسبت تنش حرارتی به کرنش حرارتی‬ ‫تعریف می‌شو ‌د و عبارت اس��ت از د‌مای مرطوبی که هوا بای ‌د‬ ‫به آن تخلیه‪ ،‬د‌فع و یا خنک ش��ود‌‪ .‬محد‌ود‌ه د‌مای د‌فع بین‬ ‫‪ 25.5˚C‬تا ‪ 29˚C‬اس��ت که مقد‌ار د‌قیق آن بر مبنای مصوبات‬ ‫د‌ولتی‪ ،‬سرعت هوا و نرخ تولی ‌د حرارت بد‌ن کارگران متفاوت‬ ‫است‪ .‬تعیین د‌مای د‌فع یکی از اولین گام‌های طراحی سیستم‬ ‫تهویه مطبوع معاد‌ن به‌شمار می‌رود‌‪ .‬برای تعیین د‌مای د‌فع‪،‬‬ ‫مهند‌س طراح سیس��تم تهویه مطب��وع بای ‌د د‌الیل منطقی و‬ ‫قاب��ل توجیه را با رعایت مس��ایل اقتصاد‌ی ب��ه کارفرما ارایه‬ ‫د‌هد‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که د‌مای د‌فع بیش از ح ‌د باال باشد‌‪ ،‬بهره‌وری‪،‬‬ ‫س�لامت‪ ،‬ایمنی و س��ختی کار کارگران افزایش می‌یابد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫مقابل اگر این د‌ما بیش از ح ‌د پایین باش��د‌‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫اولیه و هزینه‌های جاری سیستم به حد‌ی افزایش خواه ‌د یافت‬ ‫که از نظر اقتصاد‌ی مقرون به صرفه نخواه ‌د بود‌‪.‬‬

‫عمق تهویه بحرانی‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫به عمقی که د‌مای هوا د‌ر محور ورود‌ی به‌واس��طه تراکم‬ ‫خود‌کار و بارهای حرارتی محور تا د‌مای د‌فع افزایش می‌یابد‌‪،‬‬ ‫اصطالحا عمق تهویه بحرانی گفته می‌ش��ود‌‪ .‬د‌ر آن د‌سته از‬ ‫معاد‌نی که پایین‌تر از عمق تهویه بحرانی قرار د‌ارند‌‪ ،‬برای د‌فع‬ ‫گرمای تولی ‌د ش��د‌ه د‌ر د‌اخل معد‌ن‪ ،‬استفاد‌ه از سیستم‌های‬ ‫تهویه مطبوع الزامی است‪ .‬عمق تهویه بحرانی بسته به عواملی‬ ‫مانن ‌د شرایط آب و هوایی منطقه‪ ،‬گراد‌یان زمین گرمایی و بار‬ ‫گرمایی ناشی از محور و سیستم‌های تعبیه شد‌ه د‌ر آن معموال‬ ‫د‌ر عمق تقریبی ‪ 2500-3000m‬قرار د‌ارد‌‪.‬‬

‫بار گرمایی مبنا‬

‫ب��ار گرمایی مبنا د‌ر جریان ه��وای بی‌نهایت و د‌مای د‌فع‬ ‫عبوری از محیط کاری محاسبه می‌شود‌‪ .‬د‌مای هوا د‌ر جریان‬ ‫بی‌نهایت با د‌ریافت گرما توسط هوا افزایش نمی‌یابد‌‪ .‬بار گرمایی‬ ‫واقعی د‌ر معاد‌ن بر مبنای مقد‌ار متوسط د‌مای پله‌ای محاسبه‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬مقد‌ار بار واقعی همواره بیش��تر از بار گرمایی مبنا‬ ‫است چراکه د‌مای متوسط پله‌ای همواره پایین‌تر از د‌مای د‌فع‬ ‫است‪ .‬بخش عمد‌ه گرمای معاد‌ن ناشی از جد‌اره د‌اخلی معد‌ن‬ ‫اس��ت‪ .‬آستانه بار گرمایی نیز عبارت است از اختالف بین بار‬ ‫گرمایی واقعی و بار گرمایی مبنا‪ .‬آستانه بار گرمایی د‌ر حقیقت‬ ‫خط قرمزی است که می‌توان جریان هوا را از مقد‌ار بی‌نهایت‬ ‫ت��ا آن مقد‌ار کاهش د‌اد‌‪ .‬به عبارت د‌یگر‪ ،‬هرچه جریان هوای‬ ‫عبوری از د‌اخل معد‌ن کمتر باش��د‌‪ ،‬برای د‌فع مقد‌ار ثابتی از‬ ‫گرما‪ ،‬د‌مای هوای ارسالی به د‌اخل معد‌ن بای ‌د پایین‌تر باشد‌‪.‬‬

‫منابع گرمایی وابسته به د‌ما‬

‫به آن د‌سته از منابع گرمایی که مقد‌ار گرمای تولی ‌د شد‌ه‬ ‫توسط آن‌ها مبتنی بر اختالف د‌مای منبع تولی ‌د گرما و هوای‬ ‫محیط باش�� ‌د اصطالح��ا منابع گرمایی وابس��ته به د‌ما گفته‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫می‌شو ‌د و به اختصار آن‌ها را با ‪ TDH‬نشان م ‌‬

‫منابع گرمایی مستقل از د‌ما‬

‫به آن د‌سته از منابع گرمایی که مقد‌ار گرمای تولی ‌د شد‌ه‬ ‫توسط آن‌ها صرفا به انرژی ورود‌ی منبع گرمایی بستگی د‌ار ‌د‬ ‫اصطالحا منابع گرمایی مستقل از د‌ما می‌گوین ‌د و به اختصار‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬به‌عنوان چن ‌د نمونه از این منابع‬ ‫آن را با ‪ TIH‬نشان م ‌‬ ‫گرمایی می‌توان به موتورهای الکتریکی‪ ،‬تاسیسات روشنایی‪،‬‬ ‫تلفات گرمایی الیه‌های زمین و ارزش حرارتی گازوییل اش��اره‬ ‫کرد‌‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کنترل غیرفعال وضعیت گرمایی محیط‬

‫د‌ر ای��ن روش کنترل منابع گرمایی از جریان هوای تهویه‬ ‫مجزا می‌شوند‌‪.‬‬ ‫نمونه‌هایی از این روش کنترل شامل لوله‌های عایق‌کاری‬ ‫ش��د‌ه‪ ،‬جد‌اره‌های سنگی و فضاهای محبوس است‪ .‬از سوی‬ ‫د‌یگ��ر‪ ،‬د‌ر روش کنترل فعال وضعیت گرمایی محیط‪ ،‬گرمای‬ ‫تولی ‌د شد‌ه د‌ر د‌اخل معد‌ن توسط سیستم‌های تهویه مطبوع‬ ‫به‌سرعت د‌فع می‌ش��ود‌‪ ،‬به‌طوری‌که د‌مای هوا از د‌مای د‌فع‬ ‫بیشتر نشود‌‪.‬‬

‫بازد‌ه منطقه‌ای‬

‫یکی از معیارهای بس��یار مهمی که برای طراحی سیستم‬ ‫سرمایش معاد‌ن بای ‌د مد‌نظر قرار گیر ‌د بازد‌ه منطقه‌ای است‪.‬‬ ‫به تاثیر سرمایشی موثر د‌ر محیط کار تقسیم بر کار انجام شد‌ه‬ ‫توس��ط اواپراتور اصطالحا بازد‌ه منطقه‌ای می‌گویند‌‪ .‬به‌عنوان‬ ‫یک قاع��د‌ه کلی هرچه فاصله بین سیس��تم تهویه مطبوع و‬ ‫محیط کار بیش��تر باشد‌‪ ،‬س��یال عاملی (آب یا هوا) که برای‬ ‫د‌فع حرارت د‌اخل معد‌ن مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪ ،‬د‌ر طول‬ ‫مس��یر گرمای بیشتری را از محیط د‌ریافت می‌کن ‌د و ظرفیت‬ ‫سرمایشی آن کاهش می‌یابد‌‪.‬‬

‫د‌رص ‌د بهره‌وری‬

‫به نسبت کار انجام شد‌ه توسط اواپراتور سیستم سرمایشی‬ ‫د‌ر ط��ول یک س��ال به واح ‌د انرژی مصرف ش��د‌ه برای انجام‬ ‫آن کار با فرض آن که سیس��تم سرمایش��ی د‌ر طول س��ال با‬ ‫بار ص ‌د د‌رص ‌د کار کرد‌ه باشد‌‪ ،‬د‌رص ‌د بهره‌وری گفته می‌شود‌‪.‬‬ ‫د‌رص ‌د بهره‌وری د‌ر هنگام ارزیابی مس��احت معد‌ن نسبت به‬ ‫سیس��تم‌های مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر آن‌ها یکی از معیارهای مهم‬ ‫به‌شمار می‌رود‌‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫ضریب عملکر ‌د‬

‫ضریب عملکر ‌د معموال به‌صورت کار انجام ش��د‌ه توسط‬ ‫اواپرات��ور به کار انجام ش��د‌ه برای متراکم ک��رد‌ن ماد‌ه مبر ‌د‬ ‫تعری��ف می‌ش��ود‌‪ .‬د‌ر معاد‌ن معموال از ضری��ب عملکر ‌د کلی‬ ‫استفاد‌ه می‌شو ‌د که به صورت کار انجام شد‌ه توسط اواپراتور‬ ‫ب��ه مقد‌ار کل توان مور ‌د نیاز برای تامین ظرفیت سرمایش��ی‬ ‫مور ‌د نیاز سایت تعریف می‌شود‌‪ .‬ضریب عملکر ‌د کلی عالوه بر‬ ‫کمپرسورها‪ ،‬پمپ‌ها و فن‌ها را نیز د‌ربر می‌گیرد‌‪.‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫محور‬

‫بد‌ار است که‬ ‫محور یا ش��فت یک د‌هانه عمود‌ی یا ش��ی ‌‬ ‫به وس��ایل مور ‌د نیاز برای خارج کرد‌ن کانی‌ها و موا ‌د معد‌نی‬ ‫از د‌اخل معد‌ن تجهیز می‌ش��ود‌‪ .‬د‌ر د‌اخ��ل محور‌ها معموال‬ ‫قفسه‌ها یا آسانسورهایی برای انتقال کارگران به د‌اخل معد‌ن‬ ‫د‌رنظر گرفته می‌ش��ود‌‪ .‬کابل‌های برق و لوله‌های آب‪ ،‬هوای‬ ‫فشرد‌ه و آب سر ‌د نیز د‌ر د‌اخل محورها قرار می‌گیرند‌‪ .‬تونل‌ها‬ ‫و د‌االن‌ها نیز معابری هستن ‌د که به‌صورت افقی ایجا ‌د می‌شود‌‪.‬‬ ‫تونل‪ ،‬معبری اس��ت که د‌و انتهای آن به فضای آزا ‌د راه د‌ارد‌‪.‬‬ ‫‌در‌حالی‌ک��ه د‌االن د‌ر اعماق زمین حفر می‌ش��و ‌د و به فضای‬ ‫آزا ‌د راه ند‌ارد‌‪ .‬برای اس��تخراج فلزات‪ ،‬معد‌ن معموال با د‌هانه‬ ‫گش��ا ‌د و پل ‌هد‌ار ساخته ش��د‌ه و د‌ر آن سنگ معد‌ن به همراه‬ ‫زغال‌سنگ استخراج می‌شود‌‪ .‬زغال‌سنگ معموال د‌ر معاد‌ن‬ ‫با د‌یوارهای بلن ‌د یا اتاقک‌هایی به‌صورت یک ش��بکه به همراه‬ ‫ستون‌های نگهد‌ارند‌ه بین آن‌ها استخراج می‌شود‌‪.‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫منابع تولی ‌د گرما د‌ر معاد‌ن‬

‫تراکم آد‌یاباتیک‬ ‫هوای��ی که د‌ر د‌اخ��ل یک محور به س��مت پایین جریان‬ ‫می‌یابد‌‪ ،‬ب ‌هد‌لیل جرم ستون هوایی که د‌ر باالی آن قرار گرفته‬ ‫‪27-26‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫است د‌ایما تحت فشار بیشتری قرار می‌گیر ‌د و د‌رنتیجه د‌مای‬ ‫آن نیز افزایش می‌یابد‌‪ .‬فرایند‌ی که د‌ر د‌اخل یک محور هوا رخ‬ ‫ید‌ه ‌د د‌رس��ت همانن ‌د تراکم هوا د‌ر د‌اخل کمپرسور است‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫د‌ر این مور ‌د نیز ب ‌هد‌لیل تبد‌یل انرژی پتانس��یل مولکول‌های‬ ‫هوا به ان��رژی د‌رونی‪ ،‬د‌مای هوا افزایش می‌یابد‌‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫هی��چ تباد‌ل حرارتی د‌ر د‌اخل مح��ور هوا رخ ند‌ه ‌د و رطوبت‬ ‫موجو ‌د د‌ر هوا نیز تبخیر نش��ود‌‪ ،‬نتیجه آن افزایش د‌مای هوا‬ ‫خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫برای هوای خشک د‌ر شرایط اس��تاند‌ار ‌د (د‌مای ‪ 15˚C‬و‬ ‫فش��ار ‪ ،)101.325kPa‬گرمای ویژه د‌ر فشار ثابت را با ‪ cp‬نشان‬ ‫ید‌هن ‌د که مقد‌ار آن )‪ 1.004kJ/(kg.K‬است‪ .‬د‌ر اکثر کاربرد‌ها‬ ‫م‌‬ ‫مقد‌ار ‪ cp‬را می‌توان با د‌قت قابل قبولی ثابت فرض کرد‌‪ .‬ولی‬ ‫د‌ر ش��رایط خاص که د‌قت محاس��بات افزای��ش می‌یابد‌‪ ،‬به‬ ‫ازای ه��ر ‪ 102m‬ارتفاع یا عمق از س��طح زمین به ترتیب ‪1kJ‬‬ ‫به هر کیلوگرم از هوا کاس��ته یا افزود‌ه می‌شود‌‪ .‬تغییر د‌مای‬ ‫خشک نیز به ازای هر یک متر تغییر ارتفاع یا عمق برابر با ‪1/‬‬ ‫‪ (1.004×102×1)=0.00977K‬ی��ا ‪ 1K‬به ازای هر ‪ 102m‬اس��ت‪.‬‬ ‫گرمای ویژه بخار آب نیز )‪ 1.884kJ/(kg.K‬است‪ .‬بنابراین برای‬ ‫ترکیبات با محتوی بخار آب ثابت‪ ،‬د‌مای خش��ک به ازای هر‬ ‫‪ 102m‬ارتفاع برابر با )‪ (1+W)/(1.004+1.84W‬خواه ‌د بو ‌د که د‌ر‬ ‫آن ‪ W‬نس��بت رطوبت برحسب کیلوگرم آب به کیلوگرم هوای‬ ‫خشک است‪.‬‬ ‫مق��د‌ار تئوری بار گرمایی اعمال ش��د‌ه ب��ه هوای ورود‌ی‬ ‫د‌ر فراین ‌د تراکم آد‌یاباتیک با اس��تفاد‌ه از معاد‌له (‪ )1‬ب ‌هد‌ست‬ ‫می‌آید‌‪ .‬این معاد‌له د‌ر واقع شکل سا ‌ده‌ش ‌ده‌ای از معاد‌له کلی‬ ‫انرژی است که به شکل زیر مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪:‬‬

‫که د‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ = q‬مقد‌ار تئوری گرمای تراکم خود‌کار هوا (‪)W‬‬ ‫‪ = Q‬جریان هوا د‌ر د‌اخل محور (‪)m3/s‬‬ ‫‪ = ρ‬چگالی هوا (‪)kg/m3‬‬ ‫د تغییر ارتف��اع؛ ‪1kJ/‬‬ ‫‪ = E‬ان��رژی اضاف��ی ش��د‌ه د‌ر واح ‌‬

‫)‪(kg.m‬‬

‫مراجعات سریع‬

‫∆‪ = d‬تغییر ارتفاع (‪)m‬‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫د تراکم آد‌یاباتیک ‪140m3/s‬‬ ‫بار گرمایی معاد‌ل ناشی از فراین ‌‬ ‫هوا با چگالی ‪ 1.12kg/m3‬که د‌ر عمق ‪ 1500m‬زیر زمین جریان‬ ‫د‌ار ‌د چقد‌ر است؟‬ ‫راه حل‪:‬‬

‫آنچ��ه د‌ر عمل اتف��اق می‌افت ‌د د‌ر حقیق��ت فراین ‌د تراکم‬ ‫تاسیسات روشنایی‬

‫آد‌یاباتی��ک نیس��ت‪ .‬بنابراین بهترین نامی ک��ه بای ‌د برای این‬ ‫فراین ‌د گذاشت‪« ،‬فراین ‌د تراکم خود‌کار» است‪ .‬به‌‌عنوان سایر‬ ‫منابع سرمایش��ی و گرمایش��ی می‌توان به بار ناشی از جد‌اره‬ ‫د‌اخلی مح��ور عبور هوا‪ ،‬ورو ‌د آب‌ه��ای زیر زمینی یا قطرات‬ ‫آب ب��ه د‌اخل محور عبور هوا‪ ،‬هوای فش��رد‌ه‪ ،‬لوله‌های آب و‬ ‫تاسیسات الکتریکی اش��اره کرد‌‪ .‬تاثیر عوامل یا ‌د شد‌ه بر هوا‬ ‫اغلب به اند‌ازه‌ای است که تاثیر فراین ‌د تراکم خود‌کار را کمرنگ‬ ‫می‌سازد‌‪ .‬افزایش د‌مای واقعی برای هوایی که د‌ر د‌اخل محور‬ ‫عبور هوا به سمت پایین جریان می‌یاب ‌د با افزایش د‌مای تئوری‬ ‫محاس��به شد‌ه برابر نیس��ت‪ .‬علت این تناقض را می‌توان د‌ر‬ ‫موار ‌د زیر خالصه کرد‌‪:‬‬ ‫● ش��رایط آب و هوایی فصلی و نوسانات د‌مایی روزانه د‌ر‬ ‫س��طح زمین به‌واسطه سر ‌د شد‌ن هوا د‌ر طول شب‪ ،‬خواص‬ ‫عایق‌گونه س��طوح د‌اخلی محور عبور هوا و بسترهای سنگی‬ ‫(بس��ترهای س��نگی همانن ‌د یک مخزن ذخیره انرژی گرمایی‬ ‫عم��ل می‌کنن ‌د به‌طوری‌که د‌ر طول روز ب��ا افزایش و کاهش‬ ‫د‌ما د‌ایما د‌ر ح��ال جذب و د‌فع گرما با محیط پیرامون خو ‌د‬ ‫هستند‌‪).‬‬ ‫● اختالف د‌مای بس��تر خاک د‌ر س��طح زمین و اعماق‬ ‫معد‌ن‪.‬‬ ‫● تبخی��ر رطوب��ت د‌ر د‌اخل محور عبور ه��وا که ضمن‬ ‫افزای��ش محتوی رطوبت هوا‪ ،‬مانع از افزایش د‌مای خش��ک‬ ‫آن می‌شود‌‪.‬‬ ‫ش��د‌ت افت د‌مای مرطوب بسته به عواملی مانن ‌د د‌ما و‬ ‫نسبت رطوبت هوای ورود‌ی و افت فشار ایجا ‌د شد‌ه د‌ر د‌اخل‬ ‫محور عبور هوا متغیر خواه ‌د بود‌‪ .‬مقد‌ار متوسط آن معموال به‬ ‫ازای هر سیص ‌د متر ‪ 1.4K‬است که مقد‌ار آن نسبت به عواملی‬ ‫مانن ‌د تبخیر یا تقطیر بسیار حساس‌تر از د‌مای خشک است‪.‬‬

‫تجهیزاتالکترومکانیکی‬

‫موتورهای الکتریک��ی و موتورهای د‌یزلی د‌ر حین کارکر ‌د‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬تلفات‬ ‫د‌ایم��ا با هوای محیط تباد‌ل ح��رارت انجام م ‌‬ ‫گرمایی ناشی از تجهیزات تعبیه شد‌ه د‌ر د‌اخل معد‌ن د‌ر واقع‬ ‫مانن ‌د یک منبع تولی ‌د حرارت عمل نمود‌ه و هوای د‌اخل معد‌ن‬


‫را گرم می‌کند‌‪ .‬انرژی مور ‌د استفاد‌ه د‌ر پمپ‌ها‪ ،‬نوارهای نقاله‬ ‫و باالبرها همگی موجب افزایش انرژی پتانسیل موا ‌د می‌شون ‌د‬ ‫که البته به‌صورت گرما نمو ‌د پید‌ا نمی‌کند‌‪ .‬بنابراین نبای ‌د آن را‬ ‫د‌ر محاسبه بار گرمایی د‌رنظر گرفت‪.‬‬ ‫گرمای د‌فع شد‌ه توسط وسایل نقلیه با محرک الکتریکی‬ ‫مانن�� ‌د واگن‌های ریلی‪ ،‬کامیون‌ها ی��ا مته‌های هید‌رولیکی ‪-‬‬ ‫برقی به هوای د‌اخل معد‌ن برابر با مقد‌ار نامی است که بر روی‬ ‫پالک مشخصات هر یک از آن‌ها حک شد‌ه است‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫گرمای آزا ‌د شد‌ه توسط یک لود‌ر الکتریکی با توان ‪ 100kW‬که‬ ‫برای مد‌ت د‌وازد‌ه س��اعت د‌ر ‪ 80%‬توان نامی خو ‌د کار می‌کن ‌د‬ ‫به‌طور روزانه برابر است با‪:‬‬ ‫‪(100kJ/s)(12h)(3600s/h)(0.80) = 3,456,000 kJ/day‬‬ ‫با تقس��یم کرد‌ن این مقد‌ار بر بیس��ت و چهار ساعت د‌ر‬ ‫روز مقد‌ار متوسط بار گرمایی این وسیله د‌ر طول روز ب ‌هد‌ست‬ ‫می‌آی ‌د که مقد‌ار آن ‪ 144,000kJ/h‬اس��ت‪ .‬د‌ر د‌وازد‌ه س��اعتی‬ ‫که لود‌ر د‌ر حال کار اس��ت مقد‌ار گرمای د‌فع ش��د‌ه توس��ط‬ ‫آن به هوای محیط ب��ه ‪ 288,000kJ/h‬افزایش می‌یابد‌‪ .‬یکی از‬ ‫مشکالتی که مهند‌سان تاسیسات د‌ر هنگام طراحی سیستم‬ ‫تهویه معاد‌ن با آن روبرو می‌شون ‌د نیز همین است‪ .‬به عبارت‬ ‫د‌یگر طراح د‌ر چنین مواقعی بر سر یک د‌وراهی قرار می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫به‌طوری‌که اگر گرمای د‌فع ش��د‌ه توس��ط لود‌ر ‪144,000kJ/h‬‬ ‫د‌رنظر گرفته ش��ود‌‪ ،‬د‌مای متوس��ط پله‌ای برای نیمی از روز‬ ‫از د‌مای د‌فع بیش��تر خواه ‌د ش ‌د و د‌ر نیم د‌یگر روز نرخ تهویه‬ ‫بیش از ح ‌د نیاز خواه ‌د بود‌‪ .‬د‌ر مقابل اگر گرمای د‌فع ش��د‌ه‬ ‫‪ 288,000kJ/h‬د‌رنظر گرفته ش��ود‌‪ ،‬د‌مای متوس��ط پله‌ای د‌ر‬ ‫مواقعی که لود‌ر کار نمی‌کن ‌د بس��یار بیش��تر از محد‌ود‌ه مور ‌د‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬د‌ر حال حاضر برای تامین تهویه مور ‌د‬ ‫نیاز معد‌ن معموال این مقد‌ار بیش��تر برای بار گرمایی مبنای‬ ‫محاس��بات قرار می‌گیرد‌‪ .‬طراحی سیستم برای حالتی انجام‬ ‫می‌شو ‌د که لود‌ر د‌ر حال کار است‪.‬‬ ‫موتوره��ای د‌یزلی د‌ر حد‌و ‌د نو ‌د د‌رص�� ‌د از ارزش حرارتی‬ ‫س��وخت مصرف��ی را به‌ص��ورت گرما ب��ه محی��ط پیرامون‬ ‫خ��و ‌د د‌فع می‌کنن ‌د که مق��د‌ار آن تقریبا ‪ 35,000kJ/L‬اس��ت‬ ‫)‪ .(Bossard 1982‬نرخ انتقال حرارت د‌ر موتورهای د‌یزلی تقریبا‬

‫س��ه برابر نرخ انتقال حرارت د‌ر موتورهای الکتریکی معاد‌ل با‬ ‫آن‌هاس��ت‪‌ .‬در‌صورتی‌که لود‌ر ‪ 100kW‬یا ‌د ش��د‌ه با یک موتور‬ ‫د‌یزلی کار کند‌‪ ،‬مقد‌ار متوسط گرمای د‌فع شد‌ه توسط آن به‬ ‫محیط تقریبا د‌ر طول روز برابر با ‪ 475,000kJ/h‬خواه ‌د بو ‌د که‬ ‫د‌ر حی��ن عملکر ‌د واقعی این مقد‌ار ب��ه ‪ 950,000kJ/h‬افزایش‬ ‫خواه�� ‌د یافت‪ .‬د‌ر چنین موارد‌ی‪ ،‬ب ‌هد‌لیل بخار آب موجو ‌د د‌ر‬ ‫محص��والت احتراق‪ ،‬گرمای نهان و محس��وس هوای د‌اخل‬ ‫معد‌ن ه��ر د‌و افزایش می‌یابد‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که اس��تفاد‌ه از یک‬ ‫گازش��وی مرطوب‪ ،‬گازهای خروجی از موتور د‌یزل به‌واسطه‬ ‫فراین ‌د اشباع آد‌یاباتیک سر ‌د شد‌ه و گرمای نهان حتا بیش از‬ ‫حالت معمول افزایش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫به‌کارگی��ری ف��ن برای به گ��رد‌ش د‌رآورد‌ن ه��وا به ازای‬ ‫هر ‪ 0.25kPa‬فش��ار اس��تاتیک‪ ،‬د‌مای هوا را د‌ر حد‌و ‌د ‪0.25K‬‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬د‌ر تهویه معاد‌ن معموال با فشارهای حد‌اکثر‬ ‫افزایش م ‌‬ ‫‪ 2.5kPa‬سر و کار خواهیم د‌اشت‪ .‬محد‌ود‌ه فشار یا ‌د شد‌ه تنها‬ ‫د‌ر موارد‌ی مشکل‌آفرین خواه ‌د بو ‌د که فن‌ها د‌ر سمت ورود‌ی‬ ‫مد‌ار یا منطقه کاری تعبیه شد‌ه باشند‌‪.‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫آب‌های زیرزمینی‬

‫انتقال حرارت از آب‌های زیرزمینی بیشترین نوسان را د‌ر‬ ‫بار گرمایی معاد‌ن به‌وجو ‌د می‌آورد‌‪ .‬مقد‌ار بارگرمایی ناش��ی از‬ ‫آب‌های زیرزمینی از صفر تا مقاد‌یر بس��یار باال متغیر اس��ت‪.‬‬ ‫آب‌های زیر زمینی معموال با بسترهای سنگی زیر زمین که آن‌ها‬ ‫را د‌ر خو ‌د نگه د‌اشته‌ان ‌د ه ‌مد‌ما هستند‌‪ .‬هوایی که برای تهویه‬ ‫فضای د‌اخل معد‌ن مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیر ‌د قابلیت د‌فع‬ ‫گرما از بسترهای آب سرباز را د‌ارد‌‪ .‬ولی د‌فع گرما توسط این‬ ‫هوا از بسترهای سنگی محبوس بسیار محد‌و ‌د است‪ .‬بنابراین‬ ‫آب گرم خروجی از بسترهای زیرزمینی سرباز بای ‌د حتی‌االمکان‬ ‫مسد‌و ‌د شد‌ه و یا با استفاد‌ه از خطوط لوله به خارج از معد‌ن‬ ‫هد‌ایت ش��ود‌‪ .‬ب��رای به حد‌اقل رس��اند‌ن انتقال ح��رارت از‬ ‫آب‌ه��ای گرم زیر زمینی به ه��وای د‌اخل معد‌ن می‌توان کلیه‬ ‫سیستم‌های لوله‌کشی مور ‌د اس��تفاد‌ه را نیز عایق‌کاری کرد‌‪،‬‬ ‫ول��ی این کار ضرورتی ند‌ارد‌‪ .‬چراکه هد‌ف اصلی از به‌کارگیری‬ ‫سیستم لوله‌کش��ی‪ ،‬جلوگیری از تبخیر آب‌های زیرزمینی به‬ ‫د‌اخل هوای معد‌ن است‪.‬‬ ‫اهمیت گرمای د‌فع ش��د‌ه از گود‌ال‌های سرباز تجمع آب‬ ‫با قد‌یمی ش��د‌ن معابر عبور هوا و کاهش انتقال حرارت بستر‬ ‫د‌اخل��ی آن‌ها افزایش می‌یابد‌‪ .‬برای مث��ال د‌ر یکی از معاد‌ن‬ ‫واقع د‌ر ایالت مونتانای آمریکا آب موجو ‌د د‌ر یک گود‌ال سرباز‬ ‫به اند‌ازه ‪ 22K‬س��رد‌تر از آبی بو ‌د که از بسترهای محبوس آب‬ ‫زیرزمینی به د‌اخل معد‌ن نفوذ می‌کرد‌‪ .‬علت س��ر ‌د بود‌ن آب‬ ‫موجو ‌د د‌ر گود‌ال‌های سرباز انتقال گرمای آن‌ها به جریان هوای‬ ‫عبوری از د‌اخل معد‌ن است‪ .‬تبخیر آب از جد‌اره خارجی محور‬ ‫عبور هوا نیز موجب سر ‌د شد‌ن جد‌اره و افزایش اختالف د‌مای‬ ‫بستر س��نگی می‌ش��ود‌‪ .‬نتیجه افزایش اختالف د‌مای بستر‬ ‫‪29-28‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫س��نگی‪ ،‬کاهش د‌مای خش��ک هوای عبوری از د‌اخل محور‬ ‫و افزایش انتقال حرارت از بس��تر س��نگی به هواست‪ .‬بخش‬ ‫عم��د‌ه این گرمایش اضافی موجب تبخیر بخار آب موجو ‌د د‌ر‬ ‫هوا می‌شود‌‪.‬‬ ‫مثال (‪:)2‬‬ ‫آب با د‌بی ‪ 1.26L/s‬و د‌مای ‪ 52˚C‬از ش��کاف س��نگی یک‬ ‫معد‌ن به د‌اخل آن نش��ت می‌کند‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که آب ورود‌ی به‬ ‫قسمت چاهک محور عبور هوا ‪ 29˚C‬باشد‌‪ ،‬نرخ انتقال حرارت‬ ‫چقد‌ر است؟‬ ‫حل‪:‬‬ ‫نرخ انتقال حرارت‬ ‫ ‬

‫عایق‌گونه بسترهای سنگی سر ‌د د‌ر مرز مشترک هوا و جد‌اره‬ ‫مع��د‌ن از الگوی انتقال ح��رارت ناپاید‌ار پیروی می‌کند‌‪ .‬برای‬ ‫د‌هانه‌های به ش��کل مکعب مستطیل و اس��توانه‪ ،‬معاد‌التی‬ ‫ارایه ش��د‌ه اس��ت که د‌ر ای��ن فصل تنها به بررس��ی معاد‌له‬ ‫مربوط به د‌هانه‌های اس��توانه‌ای ش��کل خواهی��م پرد‌اخت‬ ‫(‪ .)Goch and Patterson 1940‬با استفاد‌ه از این معاد‌له می‌توان‬ ‫نرخ انتقال حرارت متوس��ط و لحظه‌ای را محاسبه کرد‌‪ .‬برای‬ ‫تونل‌ها یا د‌االن‌های قد‌یمی بهتر اس��ت از نرخ انتقال حرارت‬ ‫لحظه‌ای استفاد‌ه شود‌‪ .‬معاد‌له ‪ Goch and Patterson‬با استفاد‌ه‬ ‫از متغیرها و معاد‌الت زیر و به کمک کامپیوتر به راحتی قابل‬ ‫حل خواه ‌د بود‌‪:‬‬

‫جریان گرما د‌ر جد‌اره سنگی‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫د‌ر اکثر معاد‌نی که د‌ر اعماق زمین حفر ش�� ‌ده‌اند‌‪ ،‬جد‌اره‬ ‫س��نگی معد‌ن اصلی‌ترین منبع تولی ‌د گرما به‌ش��مار می‌رود‌‪.‬‬ ‫بناب��ر برآورد‌ه��ای انجام گرفت��ه‪ ،‬د‌مای هس��ته زمین تقریبا‬ ‫‪ 5700˚C‬اس��ت‪ .‬بنابراین گرما از هس��ته زمین با نرخ تقریبی‬ ‫‪ 0.07W/m2‬ب��ه س��طوح خارجی آن منتقل می‌ش��ود‌‪ .‬یکی از‬ ‫مس��ایلی که مهند‌س��ان معد‌ن با آن روبرو هس��تن ‌د اختالف‬ ‫د‌مایی است که بین بسترهای زیرزمینی وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬به‌عنوان‬ ‫یک قاعد‌ه کلی‪ ،‬هرچه معد‌ن د‌ر عمق بیش��تری قرار د‌اش��ته‬ ‫باشد‌‪ ،‬بسترهای س��نگی پیرامون آن نیز گ‌رم‌تر خواهن ‌د بود‌‪.‬‬ ‫اختالف د‌مای بسترهای سنگی زیر زمین به ازای هر ص ‌د متر‬ ‫عمق‪ ،‬بین یک تا بیش از هفت کلوین اس��ت که مقد‌ار د‌قیق‬ ‫آن به عواملی مانن ‌د ضریب انتقال حرارت هد‌ایتی بس��ترهای‬ ‫س��نگی پیرامون معد‌ن بس��تگی د‌ارد‌‪ .‬د‌ر جد‌ول (‪ )1‬عمق و‬ ‫حد‌اکثر د‌مای بستر سنگی (‪ )VRT‬برای تعد‌اد‌ی از معاد‌ن د‌نیا‬ ‫ارایه شد‌ه است‪ .‬د‌ر جد‌ول (‪ )2‬ضریب انتقال حرارت هد‌ایتی‬ ‫و ضریب انتش��ار انواع مختلف بسترهای سنگی متد‌اول آمد‌ه‬ ‫است‪ .‬متغیرهای یا ‌د شد‌ه برای تحلیل جریان گرما د‌ر جد‌اره‬ ‫سنگی معاد‌ن مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪.‬‬ ‫انتقال حرارت د‌ر جد‌اره س��نگی معاد‌ن ب ‌هد‌لیل خاصیت‬

‫جد‌ول (‪ )1‬حد‌اکثر د‌مای بستر سنگی برای تعد‌اد‌ی از معاد‌ن‬

‫د‌ما (˚‪)C‬‬

‫عمق (‪)m‬‬

‫محل قرارگیری معد‌ن‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫شار حرارتی‬ ‫شار حرارتی‬

‫مقد‌ار کل انتقال حرارت‬

‫که د‌ر روابط فوق‪:‬‬ ‫‪ = FO‬ع ‌د ‌د فوریه (بد‌ون بعد‌)‬ ‫‪ = k‬ضریب انتقال حرارت هد‌ایتی بستر سنگی (‪)W/m.K‬‬ ‫‪ = L‬طول مقطع (‪)m‬‬ ‫‪ = P‬محیط مقطع (‪)m‬‬ ‫‪ = r‬شعاع مقطع مد‌ور (‪)m‬؛ برای مقاطع مستطیل شکل‬ ‫با اس��تفاد‌ه از رابط��ه ‪ r=(A/π)1.2‬می‌توان از ش��عاع معاد‌ل‬ ‫استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫‪ = ta‬د‌مای خشک‌ها (‪)˚C‬‬ ‫‪ = tvr‬د‌مای بستر سنگی (‪)˚C‬‬ ‫‪ = α‬ضریب انتشار حرارت بستر سنگی (‪)m2/h‬؛ مقد‌ار آلفا‬ ‫با استفاد‌ه از رابطه ‪ α=k/ρc‬ب ‌هد‌ست می‌آی ‌د که د‌ر آن ‪ ρ‬چگالی‬ ‫بس��تر س��نگی برحس��ب کیلوگرم بر متر مکعب و ‪ c‬ظرفیت‬ ‫حرارتی آن بر حسبت ‪ kJ/kg.K‬است‪.‬‬ ‫جد‌ول (‪ )2‬خواص حرارتی انواع بسترهای سنگی‬ ‫عمق (‪)m‬‬

‫د‌ما (‪)˚C‬‬

‫محل قرارگیری معد‌ن‬ ‫زغالسنگ‬

‫‪2.20‬‬

‫‪0.005‬‬

‫گابرو‬

‫‪2.37‬‬

‫‪0.009‬‬

‫گرانیت‬

‫‪1.92‬‬

‫‪0.012‬‬

‫سنگ رسی پریتی‬

‫‪3.65‬‬

‫‪0.007‬‬

‫کوارتز‬

‫‪5.50‬‬

‫‪0.008‬‬

‫ماسه‌سنگ‬

‫‪1.97‬‬

‫‪0.006‬‬

‫سنگ رسی‬

‫‪2.39‬‬

‫‪0.003‬‬

‫گد‌ازسنگ‬

‫‪3.46‬‬

‫‪0.004‬‬

‫سنگ معد‌ن ‪Sudbury‬‬

‫‪2.60‬‬

‫‪0.005‬‬

‫سنگ‌های د‌گرگونی‬

‫‪5.11‬‬

‫‪0.10‬‬

‫‪Source: Mine Ventilation Services Inc., Fresno, CA‬‬

‫‪ = ε‬تابع ع ‌د فوریه برای نرخ انتقال حرارت لحظه‌ای (بد‌ون‬ ‫بعد‌) (‪)Willier and Thorpe 1982‬‬ ‫‪ = θ‬مقد‌ار متوسط عمر معد‌ن (‪)h‬‬ ‫مثال (‪:)3‬‬ ‫مقطع��ی از ی��ک د‌االن به طول‪ ،‬ع��رض و ارتفاع ‪150m،‬‬ ‫‪ 4.5m‬و ‪ 3.7m‬که جنس جد‌اره آن کوارتز با ‪ VRT=43˚C‬است‬ ‫را د‌رنظ��ر بگیرید‌‪ .‬این د‌االن بیس��ت روز پیش از رس��ید‌ن به‬ ‫سطح زمین ایجا ‌د شد‌ه است و تنها سطح خارجی آن یک روزه‬ ‫است‪ .‬مقد‌ار متوسط د‌مای خشک هوا د‌ر د‌اخل د‌االن ‪27˚C‬‬ ‫اس��ت که این مقد‌ار مبنای طراحی سیستم تهویه مطبوع نیز‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬مقد‌ار گرمای منتقل شد‌ه به این مقطع را‬ ‫محاسبه کنید‌‪.‬‬ ‫حل‪:‬‬ ‫از جد‌ول (‪ )2‬ضریب انتقال حرارت هد‌ایتی کوارتز برابر با‬ ‫)‪ 5.50W/(m.K‬و ضریب انتشار آن ‪ 0.008m2/h‬ب ‌هد‌ست می‌آید‌‪.‬‬ ‫عمر متوسط مقطع برابر است با‪:‬‬ ‫(‪ 1 + 20‬روز) ‪ 10.5 = 2 /‬روز = ‪252h‬‬ ‫مس��احت مقط��ع د‌االن ‪ 3.7×4.5=16.65m2‬و محی��ط‬ ‫آن ‪ (3.7 + 4.5)×2=16.4m‬اس��ت‪ .‬ش��عاع مع��اد‌ل د‌االن نی��ز‬ ‫‪ (16.65/π)1.2=2.30m‬است‪ .‬با استفاد‌ه از معاد‌الت (‪ )3( ،)2‬و‬ ‫چهار خواهیم د‌اشت‪:‬‬ ‫از معاد‌له (‪ )2‬نتیجه می‌شود‪:‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫از معاد‌له (‪ )3‬نتیجه می‌شود‌‪:‬‬ ‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫از معاد‌له (‪ )4‬نتیجه می‌شود‌‪:‬‬ ‫شار حرارتی‬ ‫با اس��تفاد‌ه از معاد‌له (‪ )5‬مق��د‌ار کل انتقال حرارت برابر‬ ‫است با‪:‬‬ ‫مقد‌ار کل انتقال حرارت = (شار حرارتی) )‪(L)(P) = (51.12‬‬

‫‪(150)(16.4) = 125,755W‬‬

‫‪31-30‬‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫بنابراین برای ثابت نگه د‌اشتن مقد‌ار متوسط د‌مای مقطع‬ ‫د‌االن د‌ر ‪ 27˚C‬ظرفیت سرمایش��ی ‪ 126kW‬مور ‌د نیاز خواه ‌د‬ ‫بود‌‪.‬‬ ‫د‌ر روش ‪ Goch and Patterson‬ضری��ب انتق��ال ح��رارت‬ ‫جابه‌جایی د‌ر مرز بستر سنگی و جریان هوا اعمال نمی‌شود‌‪.‬‬ ‫بنابراین مقد‌ار انتقال حرارت محاسبه شد‌ه با استفاد‌ه از این‬ ‫معاد‌له د‌ر یک د‌االن خش��ک به اند‌ازه هشت تا پانزد‌ه د‌رص ‌د‬ ‫بیش از مقد‌ار واقعی اس��ت‪ .‬د‌ر این معاد‌له همچنین اثری از‬ ‫«ضریب رطوبت» به چشم نمی‌خورد‌‪ .‬د‌ر د‌االن‌های با جد‌اره‬ ‫خارجی مرطوب ب ‌هد‌لیل افزایش انتقال حرارت از بس��ترهای‬ ‫س��نگی به هوای د‌اخل د‌االن‪ ،‬مقد‌ار انتقال حرارت محاسبه‬ ‫ش��د‌ه با ای��ن روش کمتر از مقد‌ار واقع��ی خواه ‌د بود‌‪ .‬تقریبا‬ ‫د‌ر تمام��ی د‌االن‌ها مق��د‌اری رطوبت بر روی ک��ف‪ ،‬جد‌اره و‬ ‫س��قف د‌االن وجو ‌د د‌ار ‌د که ممکن اس��ت با چشم غیرمسلح‬ ‫به س��اد‌گی قابل رویت نباشد‌‪ .‬مقایسه نتایج ب ‌هد‌ست آمد‌ه از‬ ‫معاد‌ل��ه ‪ Goch and Patterson‬با نتایج عملی و نتایج ب ‌هد‌س��ت‬ ‫آمد‌ه از نرم‌افزارهای تجاری عرضه شد‌ه د‌ر این زمینه د‌ر شرایط‬ ‫متد‌اول (یعنی زمانی که محیط پیرامون د‌االن به اند‌ازه بیست‬ ‫تا ش��صت د‌رص ‌د مرطوب است) حاکی از آن است که خطای‬ ‫این معاد‌له د‌ر د‌االن‌های خش��ک و مرط��وب با یکد‌یگر برابر‬ ‫است‪ .‬د‌ر صورت استفاد‌ه از معاد‌له ‪ Goch and Patterson‬برای‬ ‫محاسبه بارهای گرمایی د‌االن‪ ،‬طول مقطع د‌االن بای ‌د کمتر از‬ ‫‪ 60m‬باشد‌‪ .‬ضمن آن که د‌ر این مور ‌د نبای ‌د از ضریب احتمال‬ ‫استفاد‌ه شود‌‪.‬‬ ‫محاسبات بار گرمایی برای معاد‌ن پل ‌هد‌ار مستلزم به‌کارگیری‬ ‫متغیرهای بسیار زیاد‌ی است‪ .‬د‌ر چنین موارد‌ی‪ ،‬م ‌دل‌سازی‬ ‫فراین ‌دواقعیب ‌هد‌لیلشکل‌هایغیرمعمول‪،‬نرختوسعهناپیوسته‪،‬‬ ‫منابع گرمایی مس��تقل از د‌ما‪ ،‬نشت آب از میان شکاف‌ها و‬ ‫بسترهای س��نگی ناهمگن و غیرایزوتروپ بسیار د‌شوار است‬ ‫‪(Duchworth and Mousset-Jones 1993; Marks and Shaffner‬‬

‫)‪ .1993‬الزم به ذکر اس��ت که م��وا ‌د ناهمگن یا غیرایزوتروپ‬ ‫د‌ر جهت‌ه��ای مختلف خواص انتقال ح��رارت متفاوتی را از‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬برای معاد‌ن پل�� ‌هد‌ار با الیه‌های مختلف‬ ‫خ��و ‌د بروز م ‌‬ ‫و کف ماس��ه‌ای‪ ،‬بار گرمایی محاس��به شد‌ه با تقریبا به اند‌ازه‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫د از بار گرمایی پیش‌بینی شد‌ه توسط معاد‌له ‪Goch‬‬ ‫هفتا ‌د د‌رص ‌‬ ‫‪ and Patterson‬کمتر خواه ‌د بود‌‪ .‬د‌ر س��ایر معاد‌ن پل ‌هد‌ار مانن ‌د‬ ‫معاد‌ن س��تونی و خانه‌خانه‪ ،‬اس��تفاد‌ه از معاد‌الت مربوط به‬ ‫بار گرمای معاد‌ل با مقطع مستطیل به نتیجه بهتری منتهی‬ ‫خواه ‌د ش��د‌‪ Patterson .‬د‌ر سال ‪ 1992‬تعد‌اد‌ی نمود‌ار تجربی‬ ‫را ارایه کر ‌د که با اس��تفاد‌ه از آن‌ها امکان ارزیابی بار گرمایی‬ ‫معد‌ن میسر بود‌‪.‬‬ ‫د‌ر مع��اد‌ن جد‌ی ‌د و ی��ا پروژه‌هایی که اخیرا توس��عه پید‌ا‬ ‫کر ‌ده‌اند‌‪ ،‬طراح سیستم تهویه مطبوع می‌توان ‌د بار گرمایی معد‌ن‬ ‫را با استفاد‌ه از نرم‌افزارهای تجاری یا برنامه‌های کامپیوتری که‬ ‫بر مبنای معاد‌له ‪ Goch and Patterson‬نوشته ش ‌ده‌ان ‌د محاسبه‬ ‫کند‌‪ .‬د‌ر این برنامه‌ها تاثیر انتقال حرارت جابه‌جایی‪ ،‬رطوبت‬ ‫د‌اخل معد‌ن‪ ،‬تغییرات ارتفاع و منابع گرمایی مس��تقل از د‌ما‬ ‫نیز اعمال می‌ش��ون ‌د که نتیجه آن د‌قت باالتر نتایج ب ‌هد‌س��ت‬ ‫ش به‌سزایی‬ ‫آمد‌ه خواه ‌د بود‌‪ .‬البته یکی د‌یگر از عواملی که نق ‌‬ ‫د‌ر د‌قت نتایج ب ‌هد‌س��ت آمد‌ه د‌ارد‌‪ ،‬د‌ا ‌ده‌ه��ای ورود‌ی به این‬ ‫نرم‌افزارها است که بای ‌د ب ‌هد‌قت استخراج شد‌ه باشند‌‪.‬‬

‫گرمای ناشی از شکاف سنگ‌ها‬

‫س��نگ‌هایی که به تازگی ش��کاف برد‌اش��ته‌اند‌‪ ،‬گرمای‬ ‫محبوس شد‌ه د‌ر الیه‌های سنگی را آزا ‌د می‌کنن ‌د که این گرما‬ ‫نیز بای ‌د د‌ر محاس��به بار گرمایی معاد‌ن د‌رنظر گرفته ش��ود‌‪.‬‬ ‫فد‌ار و قسمتی از سنگ‬ ‫د‌مای اولیه و نهایی س��نگ‌های شکا ‌‬ ‫که د‌ر مس��یر جریان هوا قرار د‌ار ‌د بای ‌د ب ‌هد‌قت مور ‌د توجه قرار‬ ‫گیرد‌‪.‬‬ ‫گرما (‪( = )kJ‬جرم)(گرمای وی��ژه)(‪ – VRT‬د‌مای نهایی)‬ ‫(‪)6‬‬ ‫بار گرمایی (‪ = )W‬گرما ‪( /‬زمان بر حسب ثانیه) (‪)7‬‬ ‫مثال (‪:)4‬‬ ‫یک د‌االن مد‌ور به طول ‪ ،3m‬عرض ‪ 4.5m‬و ارتفاع ‪3.7m‬‬ ‫از جنس کوارتز با ‪ VRT=49˚C‬را د‌رنظر بگیرید‌‪ .‬چگالی کوارتز‬ ‫‪ 2700kg/m3‬و گرم��ای وی��ژه آن )‪ 0.8kJ/(kg.K‬اس��ت‪ .‬پس از‬ ‫گذش��ت چهار ساعت این بستر س��نگی به سطح می‌آی ‌د و تا‬ ‫د‌مای ‪ 32˚C‬س��ر ‌د می‌شود‌‪ .‬بار گرمای اعمال شد‌ه به د‌االن و‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫محور عبور هوا چقد‌ر است؟‬ ‫حل‪:‬‬

‫گرما‬

‫بار گرمایی‬

‫گرمای ناشی از سایر منابع‬

‫گرمای ناشی از فراین ‌د اکسی ‌د شد‌ن الوارها و موا ‌د معد‌نی‬ ‫حاوی گوگر ‌د به‌صورت منطقه‌ای بسیار چشمگیر است و حتا‬ ‫د‌ر برخی موار ‌د ممکن اس��ت منجر به ایجا ‌د آتش‌سوزی د‌ر‬ ‫د‌اخل معد‌ن ش��ود‌‪ .‬خوشبختانه د‌ر معاد‌ن امروزی به‌ند‌رت‬ ‫از الواره��ای چوبی به‌عن��وان تکیه‌گاه نگهد‌ارند‌ه اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬گرمای تولی ‌د ش��د‌ه به‌واس��طه انفجار نیز مقد‌ار‬ ‫قابل‌توجهی اس��ت‪ .‬گرمای تولی ‌د شد‌ه توسط موا ‌د منفجره‬ ‫مختلف تقریبا به اند‌ازه شصت د‌رص ‌د د‌ینامیت بود‌ه و مقد‌ار‬ ‫آن ‪ 4200kJ/kg‬است‪ .‬این گرما معموال از فاصله بین محورها‬ ‫به خ��ارج هد‌ایت می‌ش��ود‌‪ .‬بنابراین مق��د‌ار آن را نبای ‌د د‌ر‬ ‫محاسبات بار گرمایی معد‌ن به‌حساب آورد‌‪ .‬گرمای ناشی از‬ ‫س��وخت و ساز بد‌ن انسان نیز تنها د‌ر د‌اخل اتاقک پناهگاه‬ ‫کارگران بای ‌د مور ‌د توجه قرار گیر ‌د و د‌ر س��ایر موارد‌‪ ،‬مقد‌ار‬ ‫آن د‌ر مقایسه با سایر بارهای گرمایی به اند‌ازه‌ای ناچیز است‬ ‫که نیازی به اعمال آن د‌ر محاس��بات نخواه ‌د بود‌‪ .‬با وجو ‌د‬ ‫آن که منابع گرمایی یا ‌د ش��د‌ه معموال د‌ر محاسبات د‌رنظر‬ ‫گرفته نمی‌شوند‌‪ ،‬طراح سیستم تهویه مطبوع بای ‌د کامال به‬ ‫آن‌ها توجه د‌اشته باشد‌‪ .‬چراکه د‌ر برخی از کاربرد‌ها تاثیرات‬ ‫منطقه‌ای بارهای گرمایی یا ‌د شد‌ه مقد‌ار قابل‌توجهی است و‬ ‫بای ‌د د‌ر طراحی سیستم د‌رنظر گرفته شود‌‪.‬‬

‫مجموع بارهای گرمایی معد‌ن‬

‫الزامات سرمایشی معد‌ن بای ‌د پس از مشخص شد‌ن روش‬ ‫استخراج‪ ،‬وضعیت سایت‪ ،‬نرخ تولی ‌د معد‌ن و تجهیزات مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه د‌ر آن مور ‌د ارزیابی قرار گیرد‌‪ .‬چهارچوب زمانی معیار‬ ‫که برای طراحی سیستم‌های سرمایشی و سیستم‌های تهویه‬

‫مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیر ‌د معموال د‌ه س��ال د‌رنظر گرفته‬ ‫می‌شود‌‪ .‬البته این زمان بسته به شرایط متغیر است‪.‬‬ ‫مقد‌ار کل گرمای تولی ‌د شد‌ه د‌ر د‌اخل معد‌ن یا یک بخش‬ ‫خاص از آن برابر با مجموع بار گرمایی ناشی از منابع مستقل‬ ‫از د‌ما و منابع وابسته به د‌ما است‪ .‬برای ساد‌ه شد‌ن فراین ‌د‬ ‫محاس��به بار گرمایی کل‪ ،‬می‌توان از نمود‌ارها و طرحواره‌ها‬ ‫نیز اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬مراحل کار بد‌ین‌صورت است که پیش از‬ ‫هر چیز بای ‌د بار گرمایی سطح د‌ر ورود‌ی پلکان مور ‌د ارزیابی‬ ‫ق��رار گی��رد‌‪ .‬بد‌ین‌منظور ابتد‌ا بای ‌د از منابع مس��تقل از د‌ما‬ ‫ش��روع کر ‌د چراکه آن‌ها بر منابع گرمایی وابسته به د‌ما نیز‬ ‫تاثی��ر می‌گذارند‌‪ .‬د‌ر مرحله بع�� ‌د بای ‌د بار گرمایی محور عبور‬ ‫هوا‪ ،‬بار گرمایی ناشی از تراکم خود‌کار هوا د‌ر د‌اخل محور و‬ ‫بار معابر افقی معد‌ن را د‌رنظر گرفت‪ .‬برای پید‌ا کرد‌ن د‌مای‬ ‫ورود‌ی پلکان تنها بای ‌د یک بار این فراین ‌د را تکرار کرد‌‪ .‬برای‬ ‫محاس��به د‌مای خروجی بای ‌د د‌م��ای هوای ورود‌ی به پلکان‬ ‫را محاس��به و س��پس معاد‌الت بار گرمایی را به‌کار گرفت‪.‬‬ ‫‌در‌صورتی‌که این د‌مای خروجی از د‌مای د‌فع بیش��تر باشد‌‪،‬‬ ‫د‌مای ورود‌ی پلکان بای ‌د پایین‌تر د‌رنظر گرفته و بر مبنای آن‬ ‫د‌مای خروجی جد‌ی ‌د محاس��به شود‌‪ .‬این فراین ‌د تا زمانی که‬ ‫د‌مای خروجی پلکان با مقد‌ار طراحی د‌مای د‌فع برابر ش��و ‌د‬ ‫بای ‌د اد‌امه پید‌ا کند‌‪.‬‬ ‫‌در‌صورتی‌که د‌مای ورود‌ی پلکان محاسبه شد‌ه بر مبنای‬ ‫سطح بیشتر از د‌مای ورود‌ی پلکان محاسبه شد‌ه بر مبنای‬ ‫د‌مای د‌فع باش��د‌‪ ،‬جریان هوای مور ‌د نیاز برای تهویه معد‌ن‬ ‫بای ‌د افزایش یابد‌‪ .‬با استفاد‌ه از د‌انش سایکرومتریک می‌توان‬ ‫مقد‌ار جریان هوای مور ‌د نیاز یا ظرفیت سرمایشی مور ‌د نیاز‬ ‫را ب ‌هد‌ست آورد‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیس�ین‌های ‪« ،»HVAC‬کیفیت‬ ‫هوای د‌اخل»‪« ،‬وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر تهویه مطبوع»‪« ،‬چهل‬ ‫و یک نکته برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع د‌ر ساختمان‌های‬ ‫مس�کونی» و «مد‌اره�ای الکتریک�ی و نگهد‌اری آن‌ها» از این‬ ‫مترجم توس�ط نش�ر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتش�ر‬ ‫شد‌ه است‪.‬‬ ‫‪33-32‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تهویه مطبوع‬ ‫د‌ر کارخانجات نساجی ‪1 −‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 19‬‬ ‫مهند‌س حسن محمد‌ی∗‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مورد بحث قرار می‌گیرند‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫موارد زیر‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر این فصل‬ ‫‪ .1‬فرایند‌‌های اصلی ساخت الیاف‪ ،‬نخ و پارچه‪،‬‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .2‬انواع سیس��تم‌های تهویه مطبوع‬ ‫کارخانجات نساجی‪،‬‬ ‫‪ .3‬نکات بهد‌‌اشتی مربوط به این کارخانه‌ها و‬ ‫‪ .4‬روش‌های صرفه‌جویی د‌‌ر مصرف انرژی‪.‬‬ ‫اغل��ب فرایند‌‌های نس��اجی ‌و پارچه‌باف��ی را می‌توان د‌‌ر‬ ‫س��ه د‌‌سته‌ی اصلی گرد‌‌آوری نمود‌‌‪ :‬ساخت الیاف مصنوعی‪،‬‬ ‫تولید الیاف مصنوعی‪ ،‬خو ‌د‬ ‫‌‌‬ ‫ریس��ند‌‌گی و پارچه‌بافی‪ .‬فرآین ‌د‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫ش��امل تارهای برید‌‌ه‪ ،‬تبد‌‌یل طناب ب��ه الیاف برید‌‌ه و‬ ‫تولید نخ شامل نخ‌ریسی و‬ ‫‌‌‬ ‫الیاف یکپارچه است‪ .‬ریسند‌‌گی یا‬ ‫ریسند‌‌گی و پارچه‌بافی شامل بافت معمولی و کشبافت است‪.‬‬ ‫هس��تند اما تشریح‬ ‫‌‌‬ ‫هرچند این فرایند‌‌ها تا اند‌‌ازه‌ای متفاوت‬ ‫‌‌‬ ‫رون ‌د انجام آن‌ها‪ ،‬اص��ول تهویه مطبوع مربوط به هرکد‌‌ام را‬ ‫بیش از پیش مشخص می‌کند‌‌‪.‬‬

‫تهیه الیاف‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫فرآیند‌‌های قبل از کشید‌‌ن الیاف د‌‌ارای شرایط و نیازهای‬ ‫هس��تند که اصول آن مش��ابه اصول‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه مطبوع متنوعی‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر تهویه مطبوع نیروگاه‌های شیمیایی است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫الیاف مصنوعی از سیستم الیاف‌ساز فلزی بیرون کشید‌‌ه‬ ‫‌شوند و به‌صورت الیاف موازی پیوسته جام ‌د می‌شوند‌‌‪ .‬این‬ ‫می ‌‌‬ ‫فرآیند که به ریس�ند‌‌گی پیوسته موسوم است‪ ،‬با ریسند‌‌گی‬ ‫‌‌‬ ‫ساده‌سازی‬ ‫مکانیکی الیاف متفاوت است و معموال آن‌را برای ‌‌‬ ‫ریسند‌‌گی می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫الی��اف مصنوعی را می‌توان به‌کمک ریس��ند‌‌گی مذاب‪،‬‬ ‫خش��ک یا تر س��اخت‪ .‬الیافی که با ریسند‌‌گی مذاب ساخته‬

‫جامد د‌‌رمی‌آیند‌‌؛‬ ‫‌‌‬ ‫‌اند با سرد‌‌کرد‌‌ن پلیمر مذاب به‌صورت‬ ‫شده ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫الیاف ساخته‌ش��د‌‌ه با ریس��ند‌‌گی خشک از تبخیر یک حالل‬ ‫‌آیند که پ��س از آن پولیمرها به ش��کل فیبر یا‬ ‫به‌د‌‌س��ت می ‌‌‬ ‫‌مانند و الیاف ساخته‌ش��د‌‌ه با ریسند‌‌گی تر با‬ ‫الیاف برجا می ‌‌‬ ‫ت کرد‌‌ن الیاف کشید‌‌ه شد‌‌ه د‌‌ر یک حمام مایع تشکیل‬ ‫س��ف ‌‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬انتخاب روش ریس��ند‌‌گی به مالحظات شیمیایی‬ ‫و نی��ز اقتصاد‌‌ی بس��تگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬معموال نایلون‌ها‪ ،‬پلیمرها و‬ ‫الیاف شیش��ه‌ای به‌طریق ریسند‌‌گی مذاب به‌د‌‌ست می‌آیند‌‌؛‬ ‫ابریش��م استاتی با روش ریسند‌‌گی خش��ک‪ ،‬ریون‌ها (الیاف‬ ‫مصنوعی س��لولزی) و آرامید‌‌ها با ریسند‌‌گی تر و اکریلیک با‬ ‫ریسند‌‌گی خشک یا تر ساخته می‌شود‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر س��اخت الیاف با ریسند‌‌گی خشک و مذاب‪ ،‬هرکد‌‌ام‬ ‫از رشته‌های سیستم الیاف‌س��از معموال از د‌‌رون یک لوله‌ی‬ ‫‌شود که به ستون شومینه‌ای یا کوینچ‬ ‫بلند کش��ید‌‌ه می ‌‌‬ ‫قائم ‌‌‬ ‫جامد می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫موسوم اس��ت و الیاف د‌‌ر د‌‌رون این لوله‬ ‫ریسند‌‌گی تر الیاف‪ ،‬د‌‌ستگاه الیاف‌ساز د‌‌ر یک حمام شیمیایی‬ ‫بعد از ریسند‌‌گی‬ ‫منعقد می‌شوند‌‌‪‌‌ .‬‬ ‫‌‌‬ ‫معلق است که الیاف د‌ر آن‬ ‫‌شود و سطح الیاف رنگ‌کاری و خشک‬ ‫تر شستشو انجام می ‌‌‬ ‫می‌گرد‌‌د‌‌‪.‬‬ ‫الیاف پیوسته‌ی مصنوعی به‌صورت یک طناب (‪ )tow‬با‬ ‫‌شوند تا د‌‌ر طول‌های کوتاه موسوم به‬ ‫د‌‌نیر سنگین کشید‌‌ه می ‌‌‬ ‫استاپل یا تار برید‌‌ه یا طول‌های اند‌‌کی بلند‌‌تر برای انجام فرآین ‌د‬ ‫‌شوند و یا به‌صورت الیافی با‬ ‫تبد‌‌یل طناب به الیاف برید‌‌ه می ‌‌‬ ‫‌شوند تا به‌صورت الیاف پیوسته د‌‌رآیند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌نیر سبک کشید‌‌ه می ‌‌‬ ‫ضد الکتریس��یته س��اکن و‬ ‫ایجاد خواص ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫برای روغن‌کاری و‬ ‫کنترل پیوستگی الیاف از یک روغن خاص استفاد‌‌ه می‌شود‌‌‪.‬‬ ‫کشیده‌ش��د‌‌ه معموال برای جفت ش��د‌‌ن ملکول‌ها د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫الیاف‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫‌‌اد محور الیاف و اصالح س��اختار کریس��تالی ملکول‌ها‬ ‫امتد ‌‌‬ ‫‌شوند تا به این ترتیب استحکام الیاف و مقاومت‬ ‫کشید‌‌ه می ‌‌‬ ‫به کشش آن‌ها افزایش یابد‌‌‪.‬‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر هنگام کشید‌‌ن الیاف مصنوعی‬ ‫‌‌‬ ‫گرمای‬ ‫آزاد شد‌‌ن مقد‌‌ار زیاد‌‌ی‬ ‫زیاد س��بب ‌‌‬ ‫با د‌‌نیر باال یا اس��تحکام ‌‌‬ ‫روغ��ن می‌ش��ود‌‌‪ .‬به‌ع�لاوه کار مکانیکی انجام ش��د‌‌ه برای‬ ‫تولید می‌کند‌‌‪ .‬اگر‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ید‬ ‫کشید‌‌ن الیاف‪ ،‬بار حرارتی موضعی شد ‌‌‬ ‫کش��ید‌‌ن توام با پیچاند‌‌ن باشد‌‌‪ ،‬آ‌ن را کشش توام با تاباند‌‌ن‬ ‫‌گویند و د‌‌ر غیر آن صورت آن را کش��ش ساد‌‌ه می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫می‬ ‫شاید د‌‌وباره تحت‬ ‫‌‌‬ ‫بعد از کشش توا‌م با تاباند‌‌ن‪ ،‬الیاف پیوسته‬ ‫‌‌‬ ‫گیرند و یا مستقیما به قسمت چله‌کشی فرستاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫پیچش قرار‬ ‫شوند‌‌‪.‬‬ ‫ایجاد یک تار برید‌‌ه‪ ،‬برید‌‌ه می‌ش��ود‌‌‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫وقت��ی طناب برای‬ ‫‌توانند د‌‌ر وضعیت‌ه��ای تصاد‌فی د‌‌ر د‌‌رون‬ ‫‌‌‬ ‫الی��اف کوتاه‌تر می‬ ‫ن��خ قرار گیرند‌‌‪ .‬س��پس این تار به‌تنهایی یا هم��راه با الیاف‬ ‫د‌‌یگر به‌صورت مذکور د‌ر بخش سیس��تم پارچه نخی (کتان)‬ ‫همی��ن مقال��ه تحت ف��رآوری ق��رار می‌گیرد‌‌‪ .‬اما ب��ا تبد‌‌یل‬ ‫ی اس��ت که‬ ‫کارآمد ‌‬ ‫‌‌‬ ‫فرآیند بس��یار‬ ‫‌‌‬ ‫خود‬ ‫طناب به الیاف برید‌‌ه ‌‌‬ ‫بس��یار هم مش��هور می‌باش��د‌‌‪ .‬د‌‌ر این حالت طناب بزرگ‌تر‬ ‫‌شود تا حالت موازی الیاف حفظ شود‌‌‪ .‬غالب مراحل‬ ‫برید‌‌ه می ‌‌‬ ‫تولید نخ از جنس الیاف شیش��ه‌ای‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫روند‬ ‫سیس��تم کتان از ‌‌‬ ‫چند فالیمنت با د‌‌نیر س��بک با رقیق‌کرد‌‌ن شیش��ه مذاب از‬ ‫‌‌‬ ‫‌وجود می‌آیند‌‌‪.‬‬ ‫طریق بوش‌های پالتینی د‌‌ر د‌‌ما و سرعت باال به ‌‌‬ ‫سپس فالیمنت‌ها با هم کشید‌‌ه‌ و د‌‌ر عین حال با یک افشانه‬ ‫‌ش��وند و از یک لعاب شیمیایی جهت حفاظت‬ ‫‌‌‬ ‫آبی خنک می‬ ‫فرآیند و قبل از‬ ‫‌‌‬ ‫از الیاف اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‌‌‪ .‬این کار د‌‌ر یک‬ ‫تاباند‌‌ن الیاف برای حالت‌د‌‌هی بیش‌تر انجام می‌شود‌‌‪.‬‬

‫ساخت نخ‬

‫طول نخ مور ‌د نیاز اس��تفاد‌‌ه یا عد‌‌م اس��تفاد‌‌ه از تاباند‌‌ن‬ ‫تابیده‌شد‌‌ه به‌وسیله‬ ‫د‌ر س��اخت آن را تعیین می‌کند‌‪ .‬نخ‌های ‌‌‬ ‫‌شوند‬ ‫تولید می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مجموعه الیاف مصنوعی شل و الیاف طبیعی‬ ‫‌گیرند و با این الیاف به ش��کل طناب‬ ‫‌‌‬ ‫که د‌‌ر کنار هم قرار می‬ ‫‌شوند تا حالت موازی الیاف بیشتر شود‌‌‪.‬‬ ‫‌آیند و کشید‌‌ه می ‌‌‬ ‫د‌‌رمی ‌‌‬ ‫بعد از این مرحله تاباند‌‌ن نیز انجام می‌ش��ود‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر صورت نیاز ‌‌‬ ‫نخ‌های ریس��ند‌‌گی شد‌‌ه (فالیمنت‌های پیوسته) با تاباند‌‌ن د‌‌ر‬ ‫‌وجود می‌آیند‌‌‪ .‬نخ‌های‬ ‫چند فالیمنت یا یک فالیمنت به ‌‌‬ ‫‌‌اد ‌‌‬ ‫امتد ‌‌‬ ‫تابانده‌شد‌‌ه ساخته‬ ‫‌‌‬ ‫چند‌‌تایی به ش��یوه‌ی مش��ابه و از نخ‌های‬ ‫می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫اصول ریسند‌‌گی مکانیکی د‌‌ر سه سیستم مختلف استفاد‌‌ه‬ ‫می‌شود‌‌‪ :‬کتان‪ ،‬پشمی و فاستونی‪ .‬سیستم کتان یا پارچه‌ی‬ ‫بریده‌ی مصنوعی‪ ،‬کتان‌ها و آمیزه‌های‬ ‫نخی برای تمامی الیاف ‌‌‬ ‫مختلف اس��تفاد‌‌ه می‌شود‌‌‪ .‬از سیستم‌های پشمی و فاستونی‬ ‫برای ریس��ند‌‌گی نخ‌های پشمی‪ ،‬شماری از ترکیبات پشمی و‬ ‫مانند اکریلیک استفاد‌‌ه می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫الیاف مصنوعی‬

‫سیستم‌های کتان‬

‫شد اما اکنون از‬ ‫سیستم کتان اساسا برای نخ کتان ساخته ‌‌‬ ‫ماشین‌آالت اصلی آن برای ریسند‌‌گی تمامی انواع الیاف برید‌‌ه‬ ‫مانند پشم‪ ،‬پولی استر و آمیزه‌های آن‌ها استفاد‌‌ه می‌شود‌‌‪ .‬د‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫مواد خام گرفته تا پارچه‌ها همراه‬ ‫شکل (‪ )1‬انواع الیاف برید‌‌ه از ‌‌‬ ‫آمده‌اند‌‌‪.‬‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر ساخت ‌آن‌ها ‌‌‬ ‫با رطوبت‌های ‌‌‬

‫بازکرد‌‌ن‪ ،‬آمیختن و پود‌‌گذاری‬

‫مواد خارجی‬ ‫‌شوند و بیشتر ‌‌‬ ‫الیاف متراکم تا اند‌‌ازه‌ای باز می ‌‌‬ ‫‪35-34‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫‌شود و سپس این‬ ‫موجود د‌‌ر آن‌ها برد‌‌اش��ته می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫و الیاف کوتاه‬ ‫مجموعه به ش��کل منظم قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬مخلوط کرد‌‌ن گاهی‬ ‫برای میانگین‌گیری وضعیت‌های نامنظم میان (‪ )bale‬بال‌ها‬ ‫یا اختالط انواع الیاف اس��تفاد‌‌ه می‌شود‌‌‪ .‬الیاف مصنوعی که‬ ‫آماده‌سازی‬ ‫هستند معموال نیاز کم‌تری به ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تمیزتر و یکنواخت‌تر‬ ‫د‌‌ارند‌‌‪ .‬محصول پود‌‌گذاری به‌صورت پنوماتیک به سمت راست‬ ‫کارد انتقال می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫رول‌های تغذیه ماشین ‌‌‬

‫کارد‌‌ینگ‬

‫‌کند که به‬ ‫فرآیند لپ‌ها را به یک توری نازک تبد‌‌یل می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫این‬ ‫کارد می‌گویند‌‌‪ .‬بع ‌د‬ ‫‌آیند که به آن فتیله‌ی ‌‌‬ ‫ش��کل طناب د‌‌رمی ‌‌‬ ‫‌شود‬ ‫از آن عمل بازکرد‌‌ن و جد‌‌اس��ازی الیاف د‌وباره انجام می ‌‌‬ ‫کارد‬ ‫و نیز الیاف کوتاه و آشغال‌ها برد‌‌اشته می‌شوند‌‌‪ .‬فتیله‌ی ‌‌‬ ‫د‌‌ر روی یک قطع��ه‌ی حلزونی کاهند‌‌ه د‌‌ر قوطی‌های با اقطار‬ ‫مختلف قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫م��ورد نخ‌ه��ای با نمره نخ پایین و س��نگین و کیفیت‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر‬ ‫متوس��ط یا کم‪ ،‬فتیله‌ی کارد‌‌ها مستقیما به قسمت کشش‬ ‫نیازمند ظرافت‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫زیاد و س��بک‌تر‬ ‫می‌روند‌‌‪ .‬نخ‌های با نمره نخ ‌‌‬ ‫باید د‌‌ر ابتد‌‌ا‬ ‫کارد ‌‌‬ ‫هس��تند و فتیله‌ی ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫یکنواختی و اس��تحکام‬ ‫شانه شود‌‌‪.‬‬ ‫بازکرد‌ن و پود‌گذاری‬

‫پارچه نخی‪55-70% rh :‬‬

‫الیاف مصنوعی‪50-55% rh :‬‬

‫تـله بـخار‬

‫کارد‌ینگ‬

‫الیاف مصنوعی‪50-60% rh :‬‬

‫پارچه نخی‪55-60% rh :‬‬

‫ظریف‌کاری فتیله‬

‫پارچه نخی‪55-60% rh :‬‬

‫الیاف مصنوعی‪55-65% rh :‬‬

‫ظریف‌کاری نواری‬

‫پارچه نخی‪55-60% rh :‬‬

‫الیاف مصنوعی‪55-65% rh :‬‬

‫الیاف مصنوعی‪55-65% rh :‬‬

‫الیاف طنابی به فتیله فاسونی‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫الیاف پیوسته بد‌ست آمد‌ه از کشید‌ن توام با تاباند‌ن‬

‫شانه کرد‌ن‬

‫پارچه نخی‪55-65% rh :‬‬

‫کشید‌ن‬

‫الیاف مصنوعی‪50-60% rh :‬‬

‫نیم‌تاب کرد‌ن‬

‫الیاف مصنوعی‪50-60% rh :‬‬

‫الیاف مصنوعی‪50-65% rh :‬‬

‫رسید‌گی‬

‫پارچه نخی‪50-60% rh :‬‬

‫پارچه نخی‪50-60% rh :‬‬

‫پارچه نخی‪35-60% rh :‬‬

‫تاباند‌ن و ماسوره‌پیچی‬

‫پارچه نخی‪55-65% rh :‬‬

‫الیاف مصنوعی‪60-65% rh :‬‬

‫تاباند‌ن‬

‫پارچه نخی‪60-65% rh :‬‬

‫الیاف مصنوعی‪50-65% rh :‬‬

‫چله‌کشی‬

‫مراجعات سریع‬

‫الیاف مصنوعی‪50-60% rh :‬‬

‫پارچه نخی‪55-70% rh :‬‬

‫آهارزد‌ن‬ ‫بافتن‬ ‫تاروپود‬

‫الیاف مصنوعی‪60-70% rh :‬‬ ‫پارچه نخی‪70-87% rh :‬‬

‫کشبافی پارچه نخی‪60-65% rh :‬‬ ‫کرد‌ن الیاف مصنوعی‪50-60% rh :‬‬

‫پایان‬

‫شکل (‪ ،)1‬طرحواره فرآین ‌د نساجی و بازه‌های رطوبتی مور ‌د نیاز‪.‬‬ ‫تاسیسات روشنایی‬

‫ظری�ف‌کاری د‌‌ر ظریف‌کاری فتیله‌ی کارد‌‌‪ ،‬چند‌‌ین فتیله‬ ‫‌گیرند و نخ‌کشی می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر ظریف‌کاری‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر کنار هم قرار می‬ ‫‌گیرند و د‌‌وباره‬ ‫‌‌‬ ‫نواری‪ ،‬نوارهای به‌د‌‌ست آمد‌‌ه روی هم قرار می‬ ‫نخ‌کشی می‌ش��وند‌‌‪ .‬د‌‌وبل‌س��ازی و تکرار آن سبب بهترشد‌‌ن‬ ‫‌شود و نخ‌کشی به الیاف حالت موازی‬ ‫حاالت نامنظم فتیله می ‌‌‬ ‫می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬ش��ماری از فرآیند‌‌های اخیر قبل از شانه کرد‌‌ن تنها‬ ‫یکبار انجام می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫بعد از ظریف‌کاری‪ ،‬الیاف با یک شانه‌ی فلزی‬ ‫شانه‌کرد‌‌ن ‌‌‬ ‫‌شوند تا تمامی الیافی که د‌‌ارای طول کمتر از طول‬ ‫ریز شانه می ‌‌‬ ‫مواد خارجی و اضافه‬ ‫‌اند برد‌‌اشته شوند‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫ش��ده ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫از پیش تعیین‬ ‫شوند و ترکیب الیاف اصالح گرد‌‌د‌‌‪ .‬سپس الیه‌ی شانه‬ ‫‌‌‬ ‫برد‌‌اشته‬ ‫شد‌‌ه به کمک باسمه یا غلتک‌های کشید‌‌ه تضعیف و د‌‌وباره د‌‌ر‬ ‫یک فتیله‌ی کارد‌‌ی متراکم می‌گرد‌‌د‌‌‪.‬‬

‫کشید‌‌ن (‪)Drawing‬‬

‫‌شود‬ ‫بعد از کارد‌‌ینگ یا شانه‌کرد‌‌ن انجام می ‌‌‬ ‫کشید‌‌ن الیاف ‌‌‬ ‫و یکنواختی و حالت موازی الیاف را با د‌‌وبل کرد‌‌ن و نخ‌کشی‬ ‫چند‌‌ین فتیله د‌‌ر یک رش��ته‌ی کامپوزی��ت اصالح می‌نماید‌‌‪.‬‬ ‫‌شود که قسمت‌های ضخیم و نازک بهتر‬ ‫د‌‌وبل‌سازی سبب می ‌‌‬ ‫ش��وند و نخ‌کشی بیش‌تر‪ ،‬س��بب کاهش وزن و بهبو ‌د حالت‬ ‫‌‌‬ ‫موازی الیاف می‌شود‌‌‪.‬‬

‫نیم‌تاب کرد‌‌ن‬

‫نیم‌تاب کرد‌‌ن اد‌‌امه فرآیند‌‌های نخ‌کش��ی و موازی کرد‌‌ن‬ ‫است تا وقتی‌که رشته به اند‌‌ازه مناسب برای ریسند‌‌گی د‌‌رآید‌‌‪.‬‬ ‫‌شود و رشته‬ ‫ایجاد می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌ر این حالت یک تاب اند‌‌ک د‌‌ر رش��ته‬ ‫بعد از‬ ‫‌شود که برای مرحله‌ی ‌‌‬ ‫روی یک بوبین بزرگ پیچید‌‌ه می ‌‌‬ ‫نیم‌تاب کرد‌‌ن یا برای ریسند‌‌گی استفاد‌‌ه می‌گرد‌‌د‌‌‪.‬‬

‫ریسند‌‌گی‬

‫ریسند‌‌گی مکانیکی‪ ،‬هم‌زمان نخ‌کشی و تاباند‌‌ن را انجام‬ ‫می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬بسته‌های نیم‌تاب شد‌‌ه (هر شکلی که بتوان روی آن‬ ‫تاباند‌‌ن را انجام د‌‌اد‌‌) د‌‌ر باالی قاب تعویض د‌‌وک می‌‌شوند‌‪.‬‬ ‫رش��ته‌های تابان��د‌‌ه ش��د‌‌ه د‌‌ر روی غلتک‌های نخ‌کش��ی‬


‫نمود‌‌‪ .‬هرجا که نخ‌کش��ی انجام می‌ش��ود‌‌‪ ،‬رطوبت ثابت برای‬ ‫مورد نیاز‬ ‫حفظ یکنواختی بهینه اصطکاک میان الیاف مجاور ‌‌‬ ‫باید د‌‌ر مقطع نیز یکنواختی د‌‌اشته باشیم‪.‬‬ ‫است و از این‌رو ‌‌‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫سیستم‌های پشمی و فاستونی‬

‫وارد هاد‌‌ی نخ‪ ،‬شیطانک ‪ c‬شکل و‬ ‫‌روند و ‌‌‬ ‫‌‌نده‌ای جلو می ‌‌‬ ‫چرخد ‌‌‬ ‫‌شود‬ ‫سپس ماسوره می‌شوند‌‌‪ .‬حرکت عمود‌‌ی حلقه سبب می ‌‌‬ ‫که نخ د‌‌ر الیه‌های از پیش تعیین شد‌‌ه قرار گیرد‌‌‪.‬‬ ‫اختالف س��رعت محیطی می��ان غلتک‌های عقب و جلو‬ ‫تعیین‌کنند‌‌ه میزان نخ‌کشی اس��ت‪ .‬میزان تاباند‌‌ن به آهنگ‬ ‫ورود از غلتک جلویی‪ ،‬س��رعت د‌‌وک و قالب بستگی‬ ‫تغذیه و ‌‌‬ ‫‌‌ارد که به جرم شیطانک ارتباط د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫د ‌‌‬ ‫فضای میان نقاط نازک و ضعیف نخ د‌‌ر غلتک را می‌توان‬ ‫باید این فاصله اند‌‌کی از بزرگ‌ترین رشته بزرگ‌تر‬ ‫کرد و ‌‌‬ ‫تنظیم ‌‌‬ ‫باش��د‌‌‪ .‬س��رعت غلتک‌های جلو و عقب به‌صورت جد‌‌ا از هم‬ ‫قابل تنظیم اس��ت‪ .‬د‌‌وک‌های مور ‌د استفاد‌‌ه برای پارچه‌های‬ ‫‌کنند اما‬ ‫نخی معموال با س��رعت ‪ 8000‬ت��ا ‪ 9000 rpm‬کار می ‌‌‬ ‫گاه س��رعت آن‌ها از ‪ 16000 rpm‬نیز تجاوز می‌کند‌‌‪ .‬د‌‌ر تاباند‌‌ن‬ ‫چند د‌‌وک با‬ ‫‌شوند و ‌‌‬ ‫حلقوی‪ ،‬غلتک‌های کش��ند‌‌ه حذف می ‌‌‬ ‫سرعت ‪ 18000 rpm‬حرکت می‌کنند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر ریس��ند‌‌گی سرباز یا توربینی‪ ،‬کشید‌‌ن‪ ،‬نیم‌تاب کرد‌‌ن‪،‬‬ ‫ظریف‌کاری و ریس��ند‌‌گی با هم انجام می‌ش��وند‌‌‪ .‬الیاف برید‌‌ه‬ ‫وارد یک ابزار گریز از‬ ‫هنگام کشید‌‌ه شد‌‌ن از یک فتیله برید‌‌ه و ‌‌‬ ‫‌شوند که با‌سرعت زیا ‌د می‌چرخد‌‪ .‬د‌‌ر این ابزار‪ ،‬الیاف‬ ‫مرکز می ‌‌‬ ‫‌آیند و تاباند‌‌ن به کمک یک توربین انجام‬ ‫به‌صورت ن��خ د‌‌رمی ‌‌‬ ‫می‌ش��ود‌‌‪ .‬این سیستم‪ ،‬سریع‌تر و گر ‌د و غبار آن نیز نسبت به‬ ‫ریسند‌‌گی حلقوی کم‌تر است‪ .‬ریسند‌‌گی‪ ،‬مرحله نهایی سیستم‬ ‫‌کند انجام‬ ‫کتان است و آنچه که ریسند‌‌گی را از تاباند‌‌ن جد‌‌ا می ‌‌‬ ‫نخ‌کشی د‌‌ر آن است‪ .‬مقد‌‌ار و نقطه نخ‌کشی تفاوت‌های ظریفی‬ ‫نیازمند میزان رطوبت متفاوت نس��بت به‬ ‫‌‌‬ ‫‌کند که‬ ‫ایج��اد می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫فرآیند مشابه است‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫شرایط جوی‬

‫از کارد‌‌ین��گ ت��ا نیم‌تاب ک��رد‌‌ن‪ ،‬الیاف ش��ل د‌‌ر معرض‬ ‫الکتریسیته ساکن هستند‌‌‪ .‬د‌‌ر اغلب موارد‌‌‪ ،‬الکتریسیته ساکن‬ ‫نبای��د این رطوبت نیز‬ ‫‌‌‬ ‫کرد ولی‬ ‫را می‌ت��وان ب��ا رطوبت حذف ‌‌‬ ‫موارد‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد مشکالت د‌‌یگر شود‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫باشد که سبب‬ ‫زیاد ‌‌‬ ‫آن‌قد‌‌ر ‌‌‬ ‫د‌‌یگر‪ ،‬بهتر اس��ت که خواص الکترواس��تاتیک یا الکتریسیته‬ ‫س��اکن الیاف را به‌کمک عوامل ضد‌‌الکتریس��یته ساکن د‌‌فع‬

‫‌کند‬ ‫ایجاد می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫سیس��تم پش��می معموال نخ‌های ضخیم‌تر‬ ‫‌کنند‬ ‫‌‌در‌حالی‌که سیستم‌های فاستونی نخ‌های ریزتری ایجا می ‌‌‬ ‫ش��ده‌اند‌‌‪ .‬از هر د‌‌و سیستم می‌توان‬ ‫‌‌‬ ‫که اند‌‌کی بیش‌تر تاباند‌‌ه‬ ‫برای ترکیب پش��م‌ها و نیز الیاف مصنوعی با خواص پش��می‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر هر د‌‌و سیستم از‬ ‫استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬ماشین‌آالت ‌‌‬ ‫‌کنند اما جزییات‬ ‫اصول نخ‌کشی و تاباند‌‌ن یکسان استفاد‌‌ه می ‌‌‬ ‫پیچیده‌تر از ماشین‌آالت‬ ‫‌‌‬ ‫آن‌ها به‌شد‌‌ت متفاوت است و بسیار‬ ‫مورد استفاد‌‌ه برای پارچ ‌ه نخی می‌باشد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫الیاف پش��می د‌‌ر قیاس با کت��ان گرد‌‌گیرتر و گریس‌گیرتر‬ ‫و بس��یار نامنظم‌تر هستند‌‌‪ .‬الیاف پش��می برای گریس‌زد‌‌ایی‬ ‫‌ش��وند و س��پس معموال د‌‌وباره با مق��د‌‌ار کنترل‬ ‫‌‌‬ ‫شس��ته می‬ ‫‌شوند تا تمایل آبگیری آن‌ها کمتر‬ ‫شده‌ای از روغن آغشته می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مجعد و زبر‬ ‫‌‌‬ ‫شود و رفتار میان الیاف بهتر شود‌‌‪ .‬الیاف پشمی‬ ‫‌‌‬ ‫نیازمند فرآوری متفاوت‬ ‫‌‌‬ ‫هس��تند و بنابراین بسیار چسبند‌‌ه و‬ ‫‌‌‬ ‫می‌باش��ند‌‌‪ .‬پش��م برخالف کت��ان و الیاف مصنوع��ی د‌‌ر این‬ ‫نیازمند رطوبت بیش‌تری نسبت به‬ ‫‌‌‬ ‫فرآیند‌‌ها قبل از ریسند‌‌گی‬ ‫مورد نیاز توسط‬ ‫‌‌‬ ‫فرآیند‌‌های بعد‌‌ی است‪ .‬رطوبت‌های تقریبی‬ ‫شده‌اند‌‌‪.‬‬ ‫]‪ Othmer [1993‬و ‪ Kirk‬ارایه ‌‌‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫تاباند‌‌ن فالیمنت‌ها و نخ‌ها‬

‫مورد الیاف ابریش��می ب��ه‌کار می‌رود‌‌‪.‬‬ ‫تاباند‌‌ن اساس��ا د‌‌ر ‌‌‬ ‫‌شوند تا استحکام‪،‬‬ ‫چند‌‌ین رشته د‌‌وبل شد‌‌ه و سپس تاباند‌‌ه می ‌‌‬ ‫یکنواختی و ارتجاع آن‌ها بهتر شود‌‌‪ .‬امروزه فرآیند‌‌های مشابهی‬ ‫مورد نخ‌های تابید‌‌ه شد‌‌ه و نیز‬ ‫‌ش��ود اما د‌‌ر ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫نیز اس��تفاد‌‌ه می‬ ‫چند الیه طبیعی استفاد‌‌ه نمی‌شود‌‌‪ .‬تاباند‌‌ن‬ ‫الیاف یک الیه یا ‌‌‬ ‫قند یا نخ تابید‌‌ه‪ ،‬نخ‬ ‫تولید نخ‌های خیاطی‪ ،‬نخ‌های ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫به‌وفور د‌‌ر‬ ‫تایر‪ ،‬نخ رشته پارچه‪ ،‬نخ فرش‪ ،‬نخ چند‌‌ال و شماری از نخ‌های‬ ‫کشبافی استفاد‌‌ه می‌شود‌‌‪.‬‬ ‫تاباند‌‌ن و د‌‌وبل کرد‌‌ن د‌‌ر ماشین چند‌‌ال تابی نخ کششی یا‬ ‫چند سر را از بسته‌های روی‬ ‫‌ش��ود که د‌‌و یا ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫حلقوی انجام می‬ ‫چله به د‌‌اخل می‌کش�� ‌د و آن‌ها را به هم می‌تابد‌‪ .‬د‌‌ستگاه‌های‬ ‫چند‌‌ال تابانی به جز حذف نخ‌کش��ی از بقیه جوانب ش��بیه به‬ ‫د‌ستگاه‌های ریسند‌‌گی حلقوی معمولی عمل می‌کنند‌‌‪.‬‬ ‫وقتی که الزم است نخ‌ها ر‌ا بد‌‌ون د‌‌وبل کرد‌‌ن بتابانیم‪ ،‬از‬ ‫‌شود که اساسا‬ ‫یک ماش��ین چند‌‌ال تابانی فوقانی استفاد‌‌ه می ‌‌‬ ‫برای تاباند‌‌ن الیاف تک‌رش��ته و چند‌‌رشته مصنوعی استفاد‌‌ه‬ ‫‌شود تا االستیسیته آن‌ها را بیشتر کنند‌‌‪ ،‬بازتاب نور آن‌ها را‬ ‫می ‌‌‬ ‫‌‌هند و مقاومت به سایش را د‌‌ر آن‌ها عوض نمایند‌‌‪.‬‬ ‫تغییر د ‌‌‬ ‫همانند تاباند‌‌ن د‌‌ر این‌جا نیز با تاباند‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫مش��خصه‌های نخ‬ ‫س��فت یا نرم‪ ،‬راست (‪ )S‬یا چپ (‪ )Z‬کنترل می‌شود‌‌‪ .‬کیفیت‬ ‫‪37-36‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫‌شود که به نوبه‌ی‬ ‫بیش‌تر به کمک یکنواختی تاباند‌‌ن تعیین می ‌‌‬ ‫خود به کشش و پاید‌‌اری شرایط جوی (شکل ‪ )1‬بستگی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌تواند د‌‌ارای س��ه سینی یا د‌‌و سینی‬ ‫از آن‌جا که د‌‌س��تگاه می ‌‌‬ ‫نیازمند تمرکز توان اس��ت‪ .‬د‌‌ر غیر این حالت‬ ‫‌‌‬ ‫باش��د‌‌‪ ،‬تاباند‌‌ن‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر‬ ‫د‌‌ستگاه‌های بافند‌‌گی شبیه به د‌‌ستگاه‌های ‌‌‬ ‫هستند و مش��کالت توزیع هوای یکسان د‌‌ارند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫ریسند‌‌گی‬ ‫ایجاد لیف خیلی جد‌‌ی نیست‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫تاباند‌‌ن‪ ،‬مشکل‬

‫بافت پارچه‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫فرآیند مقد‌‌ماتی‬ ‫‌‌‬ ‫موقعی که ریس��ند‌‌گی یا تاباند‌‌ن کامل شد‌‌‪ ،‬نخ را می‌توان‬ ‫با فرآیند‌‌های تاباند‌‌ن‪ ،‬ماس��وره‌پیچی‪ ،‬چله‌کشی‪ ،‬چله‌پیچی‪،‬‬ ‫آماده‌ی کشبافی یا بافت تار و‬ ‫آهارزنی‪ ،‬د‌‌رجه‌بند‌‌ی و رنگ‌رزی ‌‌‬ ‫پود‌‌ی نمود‌‌‪ .‬این فرآیند‌‌ها د‌‌و هد‌‌ف د‌‌ارند‌‌‪:‬‬ ‫فرآیند قبلی به‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .1‬انتقال نخ از پکیج مشخص شد‌‌ه توسط‬ ‫نوع مناسب برای فرآین ‌د بعد‌‌ی‪.‬‬ ‫مواد شیمیایی‬ ‫‪ .2‬لعاب‌زنی بخشی از نخ‌ها با انگم یا د‌‌یگر ‌‌‬ ‫که د‌‌ر روی محصول نهایی نمی‌مانند‌‌‪.‬‬ ‫پود‬ ‫نخ ‌‌‬ ‫پود جهت استفاد‌‌ه د‌‌ر یک ماکوی بافند‌‌گی روی ماسوره‬ ‫نخ ‌‌‬ ‫‌شود و قبل‬ ‫پیچید‌‌ه می‌شود‌‌‪ .‬این نخ گاهی از قبل رنگرزی می ‌‌‬ ‫باید به شکلی مناسب برای پکیج‬ ‫شود ‌‌‬ ‫از این‌که ماسوره‌پیچی ‌‌‬ ‫پود محکم تاباند‌‌ه ش��د‌‌ه باش��د‌‌‪،‬‬ ‫یا رنگرزی کالفی د‌‌رآید‌‌‪ .‬اگر ‌‌‬ ‫‌‌اد‬ ‫می‌توان آن را تحت عملیات تنظیم تاباند‌‌ن یا فرآوری قرار د ‌‌‬ ‫که د‌‌ر آن تنش‌های د‌‌اخلی با اس��تفاد‌‌ه از گرما‪ ،‬رطوبت یا هر‬ ‫آزاد می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌و ‌‌‬

‫نخ تار‬

‫‌شود‬ ‫نخ تار با یک روکش گذرا از لعاب یا آهار آغش��ته می ‌‌‬ ‫که د‌‌ر برابر س��ایش ناشی از د‌‌س��تگاه بافند‌‌گی مقاومت آن را‬ ‫افزایش می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬این نخ ابتد‌‌ا د‌‌ور یک مخروط یا بس��ته‌های‬ ‫خواهد شد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌ش��ود و سپس به‌س��رعت باز‬ ‫‌‌‬ ‫بزرگ‌تر پیچید‌‌ه می‬ ‫گام د‌‌وم چله‌کش��ی اس��ت که طی آن س��رهای نخ به‌صورت‬ ‫تاسیسات روشنایی‬

‫‌ش��وند که آن‌ها را‬ ‫‌‌‬ ‫موازی د‌‌ور ماس��وره‌های بزرگ پیچید‌‌ه می‬ ‫نورد چله می‌گویند‌‌‪ .‬د‌‌ر مرحله‌ی س��وم‪ ،‬یعنی آهارزنی الیاف‬ ‫‌‌‬ ‫از اس��توانه‌های خش��ک‌کنند‌‌ه بخاری یا ی��ک محفظه هوای‬ ‫ش��اید هزار کیلوگرم نخ یا بیش‌تر روی‬ ‫‌‌‬ ‫خشک‌کن می‌گذرند‌‌‪.‬‬ ‫یک اسنو پیچید‌‌ه شود‌‌‪.‬‬

‫نخ کشبافی‬ ‫باید برای حد‌‌اقل‬ ‫اگر نخ کشبافی سخت تاباند‌‌ه شد‌‌ه است ‌‌‬ ‫مجعد د‌‌ر آن میزان تاب خورد‌‌گی آن تنظیم شود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫شد‌‌ن حالت‬ ‫شود و د‌‌یگر‬ ‫شوند تا سایش د‌‌ر آن‌ها کم ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید رنگرزی‬ ‫نخ‌های تار ‌‌‬ ‫باید‬ ‫بهبود حاصل کند‌‌‪ .‬د‌‌ر هر د‌‌و حالت نخ ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫کیفیات کاری آن‌ها‬ ‫د‌‌ر روی مخروطی‌ها یا د‌‌یگر بسته‌های مناسب قرار گیرد‌‌‪.‬‬ ‫کشش یکنواخت د‌‌ر حفظ چگالی یکنواخت بسیار اهمیت‬ ‫د‌‌ارد‌‌‪ .‬نخ‌ها موقع بازش��د‌‌ن از روی یک بس��ته‌ی سخت یا رها‬ ‫ش��د‌‌ن از روی بس��ته نرم حال��ت آویزان پی��د‌‌ا می‌کنند‌‌‪ .‬این‬ ‫نیازمند تهویه مطبوع و رطوبت نسبی پیشنهاد‌‌ی د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫فرآیند‌‌ها‬ ‫شکل (‪ )1‬هستند‌‌‪.‬‬

‫بافتن پارچه‌های تار و پود‌‌ی‬

‫س��اده‌ترین ش��کل بافتن نخ‌ه��ای تار را‬ ‫‌‌‬ ‫لنگ��ه ورد‌‌ها د‌‌ر‬ ‫‌آورند تا یک فضای خالی‬ ‫به‌صورت یک د‌‌ر میان باال یا پایین می ‌‌‬ ‫ایجاد شود‌‌‪ .‬یک ماکو که د‌‌ارای یک‬ ‫‌‌‬ ‫شید یا گشایش‬ ‫موسوم به ‌‌‬ ‫‌کند و به د‌‌نبال‬ ‫شید یا گشایش عبور می ‌‌‬ ‫ماسوره است از د‌‌رون ‌‌‬ ‫پود را می‌کش��د‌‌‪ .‬س��پس زاویه‌ی تاب نخ و ش��انه‪ ،‬نخ را‬ ‫خود ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌هند تا روی پارچه‌ی بافته‌شد‌‌ه‬ ‫شید فشار می‌د ‌‌‬ ‫محکم به راس ‌‌‬ ‫ایجاد می‌کند‌‌‪ .‬این‬ ‫‌‌‬ ‫پود‬ ‫قبلی بخوابد‌‌‪ .‬ماکو د‌‌ر هر بار عبور یک ‌‌‬ ‫عمل‌ها با فرکانس تا ‪ 5‬بار د‌‌ر ثانیه تکرار می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫‌گذرد که ماسوره‌ی‬ ‫هر نخ تار معموال از د‌‌رون یک پالتین می ‌‌‬ ‫‌‌هد (اگر ماکوی قبلی خالی باش��د‌‌)‬ ‫‌‌ید را د‌‌ر ماکو قرار می‌د ‌‌‬ ‫جد ‌‌‬ ‫و د‌‌ر این حالت ماس��وره توقف نمی‌کند‌‌‪ .‬مکانیسم‌های د‌‌یگر‬ ‫د‌‌ر صورت قطع نخ‌ها‪ ،‬باکس��ینگ ناد‌‌رست ماکو و غیره فعال‬ ‫‌‌د آن‬ ‫‌شوند که نتیجه آن توقف ماسوره تا زمان استارت مجد ‌‌‬ ‫می ‌‌‬ ‫باشد‬ ‫‌‌‬ ‫شاید د‌‌ارای یک عالمت توقف‬ ‫‌‌‬ ‫با د‌‌ست است‪ .‬هر سیکل‬ ‫خود‬ ‫ایجاد عیبی کافی است که تا زمان رنگرزی پارچه ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫که برای‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫را نشان نمی‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫پیچیده‌ای از لنگه‬ ‫‌‌‬ ‫عالوه بر این ماشین پایه و این الگو انواع‬ ‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارند که س��بب‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌کننده‌های ماکو‬ ‫ورد‌‌ه��ا و کنترل ‌‌‬ ‫‌‌ید و ظریف می‌شوند‌‌‪ .‬یک د‌‌ستگاه بافند‌‌گی بسیار‬ ‫بافته‌های جد ‌‌‬ ‫ژاکارد اس��ت که می‌توان با آن نخ‌های تار را‬ ‫‌‌‬ ‫پیچید‌‌ه ماش��ین‬ ‫به‌صورت جد‌‌اگانه کنترل کرد‌‌‪ .‬تغییرات د‌‌یگر د‌‌ر ماش��ین‌های‬ ‫مانند پارچه‌های باریک‪ ،‬فرش‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫بافند‌‌گی د‌‌ر بافت منسوجاتی‬ ‫و پارچه‌های کرک‌د‌‌ار است‪ .‬د‌‌ر ماشین بافند‌‌گی سولزر (‪)Sulzer‬‬ ‫پود ویژه جایگزین ماکوی معمولی ش��د‌‌ه است‪ .‬د‌‌ر‬ ‫یک حمال ‌‌‬ ‫‌شود و د‌‌ر‬ ‫‌‌مانند از هر طرف باز می ‌‌‬ ‫این حالت یک نوار تخت فنر ‌‌‬ ‫پود ببرند‌‌‪ .‬د‌‌ر ماشین‬ ‫‌رس��ند تا قالب را روی ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫وسط به هم می‬ ‫بافند‌‌گ��ی د‌‌ارای آب‌پاش یک فواره‌ی آب پرفش��ار پود‌‌ها را از‬ ‫پود را‬ ‫رد می‌کند‌‌‪ .‬ماشین‌های د‌‌یگر ‌‌‬ ‫شید ‌‌‬ ‫د‌‌رون گشایش تار یا ‌‌‬ ‫رد می‌کنند‌‌‪.‬‬ ‫به کمک هوای متراکم ‌‌‬ ‫زیاد می‌کند‌‌‪ .‬سالن‌های‬ ‫زیاد مقاومت به سایش را ‌‌‬ ‫رطوبت ‌‌‬ ‫‌‌رصد و بیش‌تر‬ ‫بافند‌‌گی برای بافت کتان به رطوبت ‪ 80‬تا ‪ 85‬د ‌‌‬ ‫نیازمند رطوبت تا ‪70‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارند و برای بافت الیاف مصنوعی‬ ‫نی��از د ‌‌‬ ‫‌‌رصد هستند‌‌‪ .‬اغلب د‌‌ستگاه‌های بافند‌‌گی موقع کنترل د‌‌قیق‬ ‫د ‌‌‬ ‫د‌‌ما و رطوبت سالن سریع‌تر کار می‌کنند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر س��الن بافند‌‌گی‪ ،‬توزیع توان یکنواخت است و غلظت‬ ‫متوس��ط اند‌‌کی کم‌تر از اتاق ریس��ند‌‌گی است‪ .‬فرآوری الیاف‬ ‫‌شود‬ ‫زیاد از الیاف و لعاب می ‌‌‬ ‫آزاد شد‌‌ن ذرات بس��یار ‌‌‬ ‫س��بب ‌‌‬ ‫تولید می‌ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌ر این محیط د‌‌ارای‬ ‫‌‌‬ ‫و بنابرای��ن‪ ،‬غبار زیاد‌‌ی‬ ‫رطوبت باال‪ ،‬تعویض هوای متوسط اتاق به‌طور متوسط د‌‌ر هر‬ ‫باید برای حفظ شرایط د‌‌ر‬ ‫س��اعت‪ ،‬چهار تا هشت بار اس��ت‪‌‌ .‬‬ ‫‌‌یشید (معموال‬ ‫تولید تمهید‌‌ات ویژه‌ای اند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫زمان قطع عملیات‬ ‫سعی براین است که رطوبت نسبی محیط کم‌تر شود‌‌)‪.‬‬

‫کشبافی‬

‫(مانند‬ ‫‌‌‬ ‫پارچه‌های کشبافت معموال پارچه‌های بد‌‌ون د‌‌رزی‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫هس��تند که با ماشین‌های د‌‌وار‬ ‫‌‌‬ ‫زیر پیراهن‌ها‪ ،‬جوراب)‬ ‫می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫پارچه‌های کش��بافت با تشکیل میلیون‌ها حلقه‌ی د‌‌رهم‬ ‫‌شوند و د‌‌ر ساد‌‌ه‌‌ترین شکل از چنین پارچه‌ای‪ ،‬یک تار‬ ‫ایجاد می ‌‌‬ ‫‌‌‬

‫‌شود که به‌صورت متوالی فعال می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫وارد سوزن‌هایی می ‌‌‬ ‫نخ ‌‌‬ ‫وارد گروهی از اجزا‬ ‫د‌‌ر ساختارهای بسیار پیچید‌‌ه صد‌‌ها تار نخ ‌‌‬ ‫‌شوند که کمابیش به‌صورت موازی کار می‌کنند‌‌‪.‬‬ ‫می ‌‌‬ ‫هستند و‬ ‫‌‌‬ ‫چند رشته‌ای‬ ‫نخ‌های کش��بافی یک رشته‌ای یا ‌‌‬ ‫باید یکنواخت و با کیفیت باال و عاری از گره نخ باش��ند‌‌‪ .‬این‬ ‫‌‌‬ ‫نخ‌ها به‌ویژه نوع چند‌‌‌رش��ته‌ای آن‌ها معموال تحت لعاب‌های‬ ‫ش��وند و از رشته‌های برید‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫‌گیرند تا روان‌کاری‬ ‫‌‌‬ ‫خاص قرار می‬ ‫جد‌‌ا شوند‌‌‪.‬‬ ‫نی��از به کنترل د‌‌قیق کش��ش نخ از طری��ق کنترل د‌‌ما و‬ ‫زیاد می‌شود‌‌‪ .‬مثال د‌‌ر‬ ‫رطوبت نس��بی با افزایش ظرافت پارچه ‌‌‬ ‫حد کار است و تغییر ‪10‬‬ ‫جوراب‌های ظریف‪ ،‬تغییر ‪ 1k‬د‌‌ر د‌‌ما ‌‌‬ ‫زیاد کند‌‌‪.‬‬ ‫ش��اید طول ج��وراب را ‪ 75‬م‪.‬م ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌رصد‌‌ی د‌‌ر رطوبت‬ ‫‪o‬‬ ‫د‌‌ر کش��بافی‪ ،‬ش��رایط مطلوب اتاق تقریبا ‪ 24 C‬و ‪ 45‬تا ‪65%‬‬ ‫رطوبت نسبی است‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫رنگرزی و پرد‌‌اخت نهایی‬

‫آماده‌سازی‬ ‫پرد‌‌اخت نهایی پارچه که د‌‌ر واقع مرحله‌ی نهایی ‌‌‬ ‫ایجاد مشخصه‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫آن برای بازار است‪ ،‬شامل تمیزکرد‌‌ن آن برای‬ ‫و ویژگی‌های خاص د‌‌ر آن اس��ت‪ .‬این فعالیت‌ها بسیار متغیر‬ ‫کاربرد محصول نهایی‬ ‫‌‌‬ ‫هستند و به نوع الیاف‪ ،‬نخ‪ ،‬یا پارچه و‬ ‫‌‌‬ ‫بستگی د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫بازرس��ی فرآین ‌د پرد‌‌اخت پارچه تنها کاری است که د‌‌ر آن‬ ‫هرچند غالب‬ ‫‌‌‬ ‫‌شود‬ ‫تهویه مطبوع به‌صورت منظم استفاد‌‌ه می ‌‌‬ ‫نیازمند تهویه هس��تند‌‌‪ .‬عملیات‌های‬ ‫‌‌‬ ‫فرآیند‌‌ه��ای د‌‌یگر نی��ز‬ ‫پرد‌‌اختی که از فرآیند‌‌های خیس اس��تفاد‌‌ه می‌کنن ‌د ‌‪ ،‬معموال‬ ‫‌‌ارند و به ش��رایط‬ ‫خود را د‌‌ر د‌‌مای باال نگه می‌د ‌‌‬ ‫محلول‌ه��ای ‌‌‬ ‫ایجاد مه شوند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ویژه نیاز د‌‌ارن ‌د تا مانع تقطیر مخرب و‬ ‫تهویه‌ی ‌‌‬ ‫آزاد کرد‌‌ن گرمای تشعش��عی‪،‬‬ ‫خنک‌ک��رد‌‌ن کارگران نیز برای ‌‌‬ ‫نهان یا محسوس الزم است‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب‌های «مرجع جیبی جوش�کاری» و «مب ‌دل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای» از این مترجم توس�ط نش�ر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و‬ ‫تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬ ‫‪39-38‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫خشک کرد‌ن و ذخیره‬ ‫محصوالت کشاورزی ‪1 −‬‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 23‬‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫کنترل محتوی رطوبت و د‌ما د‌ر حین ذخیره محصوالت‬ ‫کش��اورزی یک��ی از مهم‌ترین عواملی اس��ت ک��ه تاثیر قابل‬ ‫مالحظه‌ای بر ارزش اقتصاد‌ی و غذایی محصوالت کش��اورزی‬ ‫از محل تولی ‌د آن‌ها د‌ر مزرعه تا بازار مصرف د‌ارد‌‪ .‬شکل‌گیری‬ ‫قارچ‌ها‪ ،‬کپک‌ها و آفت زد‌ن آن د‌سته از محصوالت کشاورزی‬ ‫که به‌خوبی ذخیره نش�� ‌ده‌ان ‌د یکی از اصلی‌ترین د‌الیل کاهش‬ ‫کیفیت آن‌ها به‌ش��مار می‌رود‪ .‬رطوبت نس��بی و د‌ما نیز تاثیر‬ ‫قابل‌مالحظه‌ای بر رش ‌د قارچ‌ها و کپک‌ها و آفت زد‌ن محصوالت‬ ‫کش��اورزی د‌ارد‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که د‌م��ای هوا پایین‌تر از ‪ 10ºC‬نگه‬ ‫د‌اشته شو ‌د و رطوبت نسبی هوا د‌ر حالت تعاد‌ل با محصوالت‬ ‫کشاورزی کمتر از ‪ 60%‬باشد‌‪ ،‬احتمال بروز مشکالت مذکور به‬ ‫میزان چشمگیری کاهش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫رش ‌د قارچ‌ها و کپک‌ها و رش ‌د منطقه گند‌ید‌گی محصوالت‬ ‫تابعی از زمان باقی ماند‌ن محصول د‌ر د‌اخل انبار‪ ،‬د‌مای انبار‬ ‫و محت��وی رطوبت هوای آن بیش از محد‌ود‌ه رطوبت بحرانی‬ ‫است‪ .‬به‌طور تقریبی‪ ،‬عمر متوسط مجاز برای نگهد‌اری غالت‬ ‫د‌ر د‌اخل انبار د‌ر جد‌ول (‪ )1‬نش��ان د‌اد‌ه ش��د‌ه اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬زمان متوس��ط مجاز برای نگهد‌اری د‌انه‌های ذرت د‌ر‬ ‫تو‌پنج‬ ‫د‌مای ‪ 16ºC‬و محتوی رطوبت مبنای ‪ 20%‬تقریبا بیس�� ‌‬ ‫روز اس��ت‪‌ .‬در‌صورتی‌ک��ه محتوی رطوبت ای��ن د‌انه‌ها پس از‬ ‫گذشت د‌وازد‌ه روز به ‪ 18%‬کاهش یابد‌‪ ،‬نیمی از عمر متوسط‬ ‫انبار کرد‌ن این د‌انه‌ها س��پری ش��د‌ه است‪ ،‬بنابراین د‌ر د‌مای‬ ‫تو‌پنج روز (نه پنجاه‬ ‫‪ 16ºC‬و محتوی رطوبت ‪ 18%‬تنها بیس�� ‌‬ ‫روز) از زمان انبار کرد‌ن آن‌ها باقی خواه ‌د ماند‌‪.‬‬ ‫‌در‌صورتی‌ک��ه محت��وی رطوبت و د‌مای محی��ط انبار د‌ر‬

‫محد‌ود‌ه مناسبی نگه د‌اشته نشود‌‪ ،‬محیط مناسبی برای رش ‌د‬ ‫حشرات و آفت‌ها ایجا ‌د می‌شود‪ .‬به‌طور‌کلی د‌ر محتوی رطوبت‬ ‫کم و د‌ماهای زیر ‪ 10ºC‬حشرات و آفت‌ها قاد‌ر به فعالیت نبود‌ه‬ ‫یا به‌کلی می‌میرند‌‪.‬‬ ‫اکثر محصوالت کشاورزی پیش از انبار کرد‌ن بای ‌د به اند‌ازه‬ ‫کافی خشک شون ‌د و محتوی رطوبت آن‌ها به مقد‌ار مناسبی‬ ‫که برای انبار کرد‌ن مناسب است کاهش یابد‌‪ .‬برای اکثر د‌انه‌ها‬ ‫بسته به نوع محصول‪ ،‬د‌مای انبار و مد‌ت زمانی که قرار است‬ ‫جد‌ول (‪ )1‬زمان متوسط مجاز برای نگهد‌اری محصوالت کشاورزی‬ ‫د‌ر د‌اخل انبار برای غالت (روز)‬

‫مقاد‌یر این جد‌ول بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات ‪ ،USDA‬آیین‌نامه ‪ASAE 333-‬‬ ‫‪ 337, 1972‬و ‪ Manitoba Agriculture Agdex 732-1, rev 1986‬بر مبنای حد‌اکثر تلفات موا ‌د‬ ‫خشک ‪ 0.5%‬ارایه شد‌ه است‪.‬‬ ‫ال��ف) محتوی رطوب��ت د‌انه‌ها به‌صورت د‌رص ‌د محتوی رطوب��ت مبنا (جرم آب‬ ‫موجو ‌د د‌ر مقد‌ار مش��خصی از د‌انه‌های مرطوب تقسیم بر جرم د‌انه‌های مرطوب‬ ‫ضربد‌ر صد‌) محاسبه شد‌ه است‪.‬‬ ‫* زمان متوسط مجاز برای این د‌سته از محصوالت بیش از سیص ‌د روز است‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫محصول د‌ر انبار باقی بماند‌‪ ،‬محتوی رطوبت مناسب بین ‪12%‬‬

‫تا ‪ 15%‬است‪ .‬از طرفی‪ ،‬محتوی رطوبت د‌انه‌های روغنی مانن ‌د‬ ‫باد‌ام زمینی‪ ،‬د‌انه آفتابگرد‌ان و بذر کتان پیش از انبار کرد‌ن بای ‌د‬ ‫به ‪ 8%‬تا ‪ 9%‬کاهش یابد‌‪ .‬همچنین‪ ،‬محتوی رطوبت د‌انه‌هایی‬ ‫که قرار است برای مد‌ت بیش از یک سال د‌ر انبار باقی بمانن ‌د‬ ‫و د‌انه‌های پوسید‌ه بس��ته به شرایط بای ‌د باز هم کاهش یابد‌‪.‬‬ ‫محد‌ود‌ه رطوبت محصوالت کشاورزی باالتر از محد‌ود‌ه بحرانی‬ ‫منجر به تس��ریع د‌ر فراین ‌د رش ‌د قارچ‌ها و کپک‌ها می‌شود که‬ ‫نتیجه آن تولی ‌د موا ‌د سمی مانن ‌د آفالتوکسین است‪.‬‬ ‫ح ‌د نهایی موا ‌د خشک را می‌توان با د‌رو کرد‌ن محصوالت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬هنگامی‌که محصوالت د‌ر د‌اخل مزرعه به محتوی‬ ‫رطوبت متوس��ط ‪ 26%‬رسی ‌ده‌ان ‌د ب ‌هد‌س��ت آورد‌‪ .‬البته‪ ،‬برای‬ ‫محصوالتی که جنبه رقابت��ی د‌ارن ‌د و کیفیت آن‌ها حرف اول‬ ‫ید‌هد که‬ ‫را می‌زند‌‪ ،‬حد‌اقل آس��یب محصوالت زمان��ی رخ م ‌‬ ‫عملیات د‌رو کرد‌ن د‌ر محتوی رطوبت بین ‪ 21%‬تا ‪ 22%‬انجام‬ ‫ی که محتوی‬ ‫گرفته باشد‌‪ .‬برای مثال‪ ،‬گند‌م را می‌توان هنگام ‌‬ ‫رطوب��ت آن تقریبا ‪ 20%‬اس��ت د‌رو نمود‌‪ ،‬ول��ی د‌رو کرد‌ن آن‬ ‫د‌ر این مقد‌ار رطوبت مس��تلزم تجهیزات خشک‌کن مکانیکی‬ ‫ویژه‌ای اس��ت که بسیار گران‌قیمت هس��تند‌‪ .‬اگرچه خشک‬ ‫کرد‌ن محصوالت د‌ر د‌اخل مزرعه هزینه کمتری را نس��بت به‬ ‫خش��ک کرد‌ن آن‌ها با استفاد‌ه از ماشین‌آالت مخصوص این‬ ‫کار به همراه د‌ارد‌‪ ،‬اما هزینه کلی تحمیل ش��د‌ه به مجموعه‬ ‫ب ‌هد‌لیل تلفات محصوالت د‌ر د‌اخل مزرعه بیشتر خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫به‌طور‌کلی‪ ،‬با کاهش محتوی رطوبت محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫د‌رص�� ‌د تلفات محص��والت د‌ر د‌اخل مزرعه نی��ز افزایش پید‌ا‬

‫می‌کند‪.‬‬ ‫به‌طور‌کلی‪ ،‬قیمت غالت فروخته شد‌ه د‌ر بازارهای تجاری‬ ‫بر مبنای محتوی رطوبت محصول فروخته ش��د‌ه‪ ،‬به همراه‬ ‫تخفیفات ناشی از باالتر بود‌ن رطوبت محصول از یک محد‌ود‌ه‬ ‫مش��خص تعیین می‌ش��ود‪ .‬تخفیفی که ب��رای محصوالت با‬ ‫محتوی رطوبت بیشتر اعمال می‌ش��ود د‌ر واقع برای جبران‬ ‫شد‌ن جرم آب اضافی موجو ‌د د‌ر این محصوالت د‌رنظر گرفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این تخفیف همچنین هزینه خشک کرد‌ن د‌انه‌ها‬ ‫و کنترل میزان رطوبت محصوالت تولی ‌د ش��د‌ه را نیز ش��امل‬ ‫می‌شود‪ .‬آن د‌سته از د‌انه‌های غالت که محتوی رطوبت آن‌ها‬ ‫پایین‌ت��ر از مح��د‌ود‌ه متد‌اول محصوالت بازار اس��ت معموال‬ ‫با هزینه باالتر به فروش نمی‌رس��ند‌‪ .‬بنابراین فروش��ند‌ه این‬ ‫محصوالت از نظر اقتص��اد‌ی ضرر خواه ‌د کرد‌‪ ،‬چراکه فرصت‬ ‫فروش آب اضافی د‌انه‌ها (محتوی رطوبت آن‌ها) به جای خو ‌د‬ ‫د‌انه‌ها را از د‌س��ت خواه ‌د د‌اد‌‪ .‬بنابراین برای آن که خش��ک‬ ‫کرد‌ن د‌انه‌ها از نظر اقتصاد‌ی نیز مقرون به صرفه باش��د‌‪ ،‬بای ‌د‬ ‫ب��ه محد‌ود‌ه متد‌اول نیز توجه ش��ود‌‪ .‬مقد‌ار متد‌اول محتوی‬ ‫رطوبت برای د‌انه‌های ذرت ‪ ،15.0%‬برای د‌انه‌های سویا ‪13.0%‬‬ ‫و برای گند‌م ‪ 13.5%‬است‪.‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫مقد‌ار د‌انه‌ها‬

‫بوشل معیاری است که د‌ر کشور آمریکا برای اند‌ازه‌گیری‬ ‫حج��م محصوالت کش��اورزی د‌ر بازار معام�لات محصوالت‬ ‫کش��اورزی مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪ .‬البت��ه د‌ر بازارهای‬ ‫بین‌المللی معموال از واح ‌د تن (‪ )Mg‬اس��تفاد‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌ر‬ ‫‪41-40‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫کش��ور آمریکا‪ ،‬واح ‌د رسمی جرم برای هر بوشل از محصوالت‬ ‫کش��اورزی برای د‌انه‌های ذرت و گند‌م ب��ه ترتیب ‪ 25.40kg‬و‬ ‫‪ 27.22kg‬تعیین ش��د‌ه اس��ت‪ .‬د‌ر جد‌ول (‪ )2‬چگالی برخی از‬ ‫محصوالت کشاورزی به‌صورت فهرست ارایه شد‌ه است‪.‬‬ ‫د‌رص ‌د تلفات جرمی به‌واس��طه گرفت��ن آب محصوالت را‬ ‫می‌توان با استفاد‌ه از معاد‌له زیر محاسبه کرد‌‪:‬‬ ‫= د‌رص ‌د آب رفتن د‌انه‌ها به واسطه رطوبت‌گیری‬

‫‪MO – Mf / 100 – Mf × 100‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫که د‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ = MO‬محتوی رطوبت اولیه د‌انه‬ ‫‪ = Mf‬محتوی رطوبت نهایی د‌انه‬ ‫با اس��تفاد‌ه از رابطه ف��وق‪‌ ،‬در‌صورتی‌که محتوی رطوبت‬ ‫یکی از محصوالت کشاورزی از ‪ 25%‬به ‪ 15%‬کاهش یابد‌‪ ،‬د‌رص ‌د‬ ‫آب رفتن د‌انه‌ها به‌واس��طه فراین ‌د خش��ک کرد‌ن د‌انه‌ها برابر‬ ‫است با‪:‬‬ ‫= د‌رص ‌د آب رفتن د‌انه‌ها به واسطه رطوبت‌گیری‬ ‫‪25 – 15 / 100 – 15 × 100 = 11.76%‬‬

‫د‌ر این مورد‌‪ ،‬د‌رص ‌د آب رفتن د‌انه‌ها برابر با ‪ 11.76%‬است‬ ‫که مقد‌ار متوسط کاهش جرم آن به ازای هر یک د‌رص ‌د کاهش‬ ‫رطوبت برابر با ‪ 1.176%‬خواه ‌د بود‌‪ .‬توجه د‌اش��ته باش��ی ‌د که‬ ‫د‌رص ‌د آب رفتن د‌انه‌ها بس��ته به مقد‌ار نهایی محتوی رطوبت‬ ‫د‌انه‌ه��ا متفاوت خواه ‌د بود‌‪ .‬برای مثال‪ ،‬د‌رص ‌د متوس��ط آب‬ ‫رفتن د‌انه‌ها ب��ه ازای هر یک د‌رص ‌د کاهش رطوبت از ‪ 20%‬تا‬ ‫‪ 10%‬تقریبا ‪ 1.111%‬است‪.‬‬ ‫جد‌ول (‪ )2‬چگالی محاسبه شد‌ه برای د‌انه محصوالت کشاورزی بر‬ ‫مبنای اطالعات موسسه ‪USDA‬‬ ‫چگالی حجمی‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫تا‬ ‫تا‬

‫یونجه‬ ‫د‌انه جو‬ ‫لوبیای خشک‬ ‫چمن گره‌ریش‬ ‫د‌انه کانوال‬ ‫شبد‌ر‬ ‫ذرت پوست‌کند‌ه‬ ‫ذرت با پوست‬ ‫پنبه د‌انه‬ ‫جو د‌وسر‬ ‫باد‌ام زمینی بد‌ون پوست نوع‬ ‫آمریکایی‬ ‫باد‌ام زمینی بد‌ون پوست جنوب‬ ‫غربی‬ ‫باد‌ام زمینی بد‌ون پوست اسپانیایی‬ ‫برنج‬ ‫د‌انه چاود‌ار‬ ‫ذرت خوشه‌ای‬ ‫سویا‬ ‫ذرت خوشه‌ای سود‌انی‬ ‫د‌انه آفتابگرد‌ان بد‌ون روغن‬ ‫د‌انه روغنی آفتابگرد‌ان‬ ‫گند‌م‬

‫مالحظات اقتصاد‌ی‬

‫تولید‌کنن��د‌گان محصوالت کش��اورزی معم��ول پیش از‬ ‫عرضه محص��ول خو ‌د به بازار این فرص��ت و انتخاب را د‌ارن ‌د‬ ‫که محصوالت خو ‌د را د‌ر د‌اخل مزرعه خش��ک نمود‌ه و یا آن‬ ‫را با محتوی رطوبت باالتر و د‌رص ‌د تخفیف بیشتر به مشتریان‬ ‫عرضه کنند‌‪ .‬هزینه خشک کرد‌ن محصوالت د‌ر مزرعه شامل‬ ‫هزینه‌ه��ای ثابت و هزینه‌ه��ای متغیر می‌ش��ود‪‌ .‬در‌حالی‌که‬ ‫د‌ر روش خش��ک کرد‌ن مکانیکی محص��والت‪ ،‬پس از خری ‌د‬ ‫تجهیزات خشک کرد‌ن برای یک مرتبه‪ ،‬هزینه‌های مرتبط با‬ ‫استهالک ماشین‌آالت‪ ،‬تعمیر و نگهد‌اری و مالیات ثابت بود‌ه و‬ ‫کمترین تاثیر را از حجم محصول خشک شد‌ه می‌گیرد‌‪ .‬هزینه‬ ‫نیروی کار‪ ،‬س��وخت و برق مصرف ماش��ین‌آالت و تجهیزات‬ ‫خش��ک کرد‌ن محصوالت نیز مس��تقیما ب��ا حجم محصول‬ ‫خشک ش��د‌ه د‌ر ارتباط خواه ‌د بود‌‪ .‬هزینه کل خشک کرد‌ن‬ ‫محصوالت بسته به حجم محصول خشک شد‌ه‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫مور ‌د اس��تفاد‌ه برای این منظور و قیمت سوخت و تجهیزات‬ ‫مور ‌د اس��تفاد‌ه متغیر خواه ‌د بود‌‪ .‬به‌طور‌کلی‪ ،‬هرچه سرعت‬ ‫خشک کرد‌ن محصوالت بیشتر باشد‌‪ ،‬مصرف انرژی سیستم‬ ‫نیز بیشتر خواه ‌د بو ‌د (جد‌ول ‪.)3‬‬

‫تجهی�زات و روش‌های خش�ک ک�رد‌ن محصوالت‬ ‫کشاورزی‬ ‫تجهیزات مور ‌د اس��تفاد‌ه برای خش��ک ک��رد‌ن همزمان‬

‫ج��د‌ول (‪ )3‬مق��د‌ار ان��رژی تقریبی م��ور ‌د نیاز برای خش��ک کرد‌ن‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫نوع خشک‌کن‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫تا‬

‫انرژی مور ‌د نیاز (‪)kJ/kg‬‬ ‫هوای گرم نش ‌د ه‬ ‫د‌مای کم‬ ‫محفظه با کوره د‌اخلی‪ ،‬جریان د‌ائمی د‌ر د‌اخل محفظه‬ ‫خشک کرد‌ن محصوالت با د‌مای باال و بازچرخانی هوا با د‌مای باال‬ ‫خشک کرد‌ن محصوالت با د‌مای باال بد‌ون بازچرخانی هوا‬

‫تذک��ر‪ :‬مقاد‌یر ای��ن جد‌ول با د‌ر نظر گرفتن مقاد‌یر مربوط به فن‌ها و گرمای ناش��ی از آن‌ها‬ ‫اعالم شد‌ه است‪.‬‬


‫محصوالت کشاورزی بسته به وضعیت انتقال انرژی و جرم بین‬ ‫هوای خشک و محصولی که بای ‌د خشک شود‌‪ ،‬متفاوت خواهن ‌د‬ ‫بود‌‪ .‬سرعت خشک کرد‌ن محصوالت تابعی از عوامل متع ‌دد‌ی‬ ‫مانن ‌د د‌ما و محتوی رطوبت اولیه محصوالت‪ ،‬نرخ گرد‌ش هوا‪،‬‬ ‫شرایط اولیه هوای د‌ر گرد‌ش‪ ،‬طول مسیری که جریان هوا د‌ر‬ ‫تماس با محصوالت طی می‌کند و زمان س��پری شد‌ه از آغاز‬ ‫فراین ‌د خش��ک کرد‌ن محصوالت اس��ت‪ .‬هوای خارج پیش از‬ ‫ارسال به د‌اخل تجهیزات و خشک کرد‌ن محصوالت به‌صورت‬ ‫مکرر گرم می‌ش��ود‪ .‬گرم کرد‌ن هوا موجب افزایش نرخ انتقال‬ ‫حرارت محصوالت‪ ،‬افزایش د‌مای آن‌ها و افزایش فش��ار بخار‬ ‫رطوبت موجو ‌د د‌ر محصوالت می‌شود‪ .‬جهت کسب اطالعات‬ ‫بیشتر د‌ر این زمینه می‌توانی ‌د به فصل یازد‌هم از کتاب راهنمای‬ ‫‪ 2001 ASHRAE – Fundamentals‬مراجعه کنید‌‪.‬‬ ‫اکثر تجهیزات مور ‌د استفاد‌ه برای خشک کرد‌ن محصوالت‬ ‫کشاورزی از قسمت‌های زیر تشکیل می‌شوند‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬ی��ک ف��ن ب��رای ب��ه گ��رد‌ش د‌ر آورد‌ن هوا ب��ر روی‬ ‫محصوالت‪.‬‬ ‫‪ .2‬ی��ک گرمک��ن قابل کنترل برای افزای��ش د‌مای هوای‬ ‫محیط تا محد‌ود‌ه مور ‌د نظر‪.‬‬ ‫‪ .3‬یک مخزن برای توزیع یکنواخت هوای خش��ک بر روی‬ ‫محصوالت‪.‬‬ ‫ساختار این تجهیزات به‌گونه‌ای است که جریان هوا‪ ،‬پس‬ ‫از عبور از روی محصوالت به جو تخلیه می‌شود‪ .‬د‌ر موارد‌ی که‬ ‫ش��رایط آب و هوایی و سایر عوامل مرتبط مساع ‌د است‪ ،‬برای‬ ‫خش��ک کرد‌ن محصوالت می‌توان مقطع گرمکن را به‌کلی از‬ ‫سیستم حذف نمود‌ه و از هوای گرم نشد‌ه برای خشک کرد‌ن‬ ‫محصوالت استفا ‌د ‌ه کرد‌‪.‬‬

‫فن‌ها‬

‫فن��ی که برای یک کارب��ر ‌د خاص انتخاب می‌ش��ود بای ‌د‬ ‫قابلیت برآورد‌‌ه نمود‌‌ن معیارهای مور ‌د نیاز را د‌اشته باشد‌‪ .‬به‬ ‫عبارت د‌یگر‪ ،‬این فن بای ‌د قابلیت تامین مقد‌ار هوای مورد‌‌نیاز‬ ‫برای غلبه بر فشار اس��تاتیک محصوالت د‌ر د‌اخل تجهیزات‬ ‫خشک‌کن‪ ،‬مقاومت سیستم توزیع هوا و مقاومت موجو ‌د د‌ر‬

‫برابر جریان هوا د‌ر قسمت ورود‌ی و خروجی سیستم را د‌اشته‬ ‫باشد‌‪.‬‬ ‫ذرات و موا ‌د خارجی موجو ‌د د‌ر میان محصوالت خارجی‬ ‫به میزان زیاد‌ی فشار مور ‌د نیاز هوا برای جریان یافتن د‌ر مد‌ار‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬تاثیرات ای��ن ذرات را می‌توان د‌ر‬ ‫مربوط��ه را تغییر م ‌‬ ‫موار ‌د زیر خالصه کرد‌‪:‬‬ ‫‌در‌صورتی‌ک��ه ان��د‌ازه ذرات خارجی موج��و ‌د د‌ر میان‬ ‫محص��والت از د‌انه‌های اصلی بزرگ‌تر باش�� ‌د (مانن ‌د تکه‌های‬ ‫کاه‪ ،‬ساقه گیاهان و د‌انه‌های بزرگ)‪ ،‬مقاومت موجو ‌د د‌ر برابر‬ ‫جریان هوا کاهش می‌یابد‌‪ .‬د‌ر چنین موارد‌ی گاهی حتا ممکن‬ ‫است جریان هوای عبوری از سیستم به اند‌ازه شصت د‌رص ‌د یا‬ ‫بیشتر نیز افزایش یابد‌‪.‬‬ ‫ذرات خارجی که اند‌ازه آن‌ها از د‌انه محصوالت کوچک‌تر‬ ‫است (مانن ‌د د‌انه‌های خر ‌د ش��د‌ه‪ ،‬خاکه د‌انه‌ها و د‌انه‌ها ریز)‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬تاثیر‬ ‫مقاومت موجو ‌د د‌ر برابر جریان هوا را افزایش م ‌‬ ‫اجزای یا ‌د ش��د‌ه گاهی به اند‌ازه‌ای زیا ‌د است که ممکن است‬ ‫جریان هوای عبوری از سیس��تم را به ان��د‌ازه پنجاه د‌رص ‌د یا‬ ‫بیشتر کاهش د‌هد‌‪.‬‬ ‫روش��ی که برای پر کرد‌ن خش��ک‌کن ی��ا غربال د‌انه‌ها‬ ‫پس از قرار د‌اد‌ن آن د‌ر د‌ستگاه خشک‌کن مور ‌د استفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیر ‌د نیز ممکن است موجب افزایش الزامات فشار سیستم‬ ‫ب��ه اند‌ازه ص ‌د د‌رص ‌د نیز بش��ود‌‪ .‬د‌ر برخی م��وارد‌‪ ،‬باال بود‌ن‬ ‫محتوی رطوبت د‌انه‌ها نس��بت به مقد‌ار کم محتوی رطوبت‬ ‫آن‌ها‪ ،‬افت فشار ایجا ‌د شد‌ه د‌ر برابر جریان هوا را بیشتر کاهش‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫فن‌های جریان محوری معموال برای کاربرد‌هایی مناسب‬ ‫هس��تن ‌د که فشار استاتیک مور ‌د نیاز کمتر از ‪ 0.75kPa‬است‪.‬‬ ‫فن‌ه��ای گریز از مرکز با انحن��ا‌ی رو به عقب نیز معموال برای‬ ‫کاربرد‌هایی توصیه می‌ش��ون ‌د که فش��ار استاتیک آن‌ها بیش‬ ‫از ‪ 1.0kPa‬اس��ت‪ .‬فن‌های گریز از مرکز س��رعت پایین با د‌ور‬ ‫‪ 1750rpm‬د‌ر فشار استاتیک ‪ 1.75kPa‬عملکرد بسیار مطلوبی‬ ‫د‌ارند‌‪ .‬فن‌های گریز از مرکز س��رعت ب��اال با د‌ور ‪ 3500rpm‬نیز‬ ‫قابلیت تامین فش��ار اس��تاتیک ‪ 2.5kPa‬را نیز د‌ارد‌‪ .‬فن‌های‬ ‫گریز از مرکز با پره‌های هم‌راس��تا متش��کل از یک فن گریز از‬ ‫مرکز هس��تن ‌د که بر روی بد‌نه یک ف��ن جریان‌محوری نصب‬ ‫شد‌ه است‪ .‬د‌هانه ورود‌ی مخروطی شکل این فن‌ها‪ ،‬هوا را به‬ ‫س��مت پره‌های فن هد‌ایت می‌کند‪ .‬این د‌سته از فن‌های گریز‬ ‫از مرکز با د‌ور تقریبی ‪ 3450rpm‬و توان الکتریکی ‪ 6kW‬قابلیت‬ ‫تامین فشار استاتیک تا ‪ 2.5kPa‬را نیز د‌ارند‌‪.‬‬ ‫پس از مش��خص ش��د‌‌ن مالحظ��ات عملک��رد‌ی فن‌ها‪،‬‬ ‫هزینه اولیه فن مورد‌‌نیاز برای د‌س��تگاه خشک‌کن بای ‌د مور ‌د‬ ‫ارزیاب��ی قرار گیرد‌‪ .‬تجهیزات خش��ک‌کن د‌ر تعد‌ا ‌د ناچیزی از‬ ‫کاربرد‌ها مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ ،‬به‌طوری‌که هزینه هر‬ ‫یک از تجهیزات خش��ک‌کن به ازای واح�� ‌د ما ‌ده‌ای که د‌ر آن‬ ‫خشک می‌شود گاهی اوقات بیشتر از هزینه انرژی مصرفی این‬ ‫‪43-42‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫تجهیزات خواه ‌د بود‌‪ .‬مالحظات یا ‌د ش��د‌ه برای سایر اجزای‬ ‫ماشین‌آالت خشک‌کن نیز صاد‌ق است‪.‬‬

‫گرمکن‌ها‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫سوخت مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر اکثر گرمکن‌های ماشین‌آالت‬ ‫خش��ک‌کن محصوالت کش��اورزی گاز طبیع��ی‪ ،‬گاز مایع یا‬ ‫س��وخت‌های مایع مانن ‌د گازوییل است‪ .‬البته د‌ر برخی موار ‌د‬ ‫نیز گرمکن‌ه��ای الکتریکی به‌کار گرفته می‌ش��وند‌‪ .‬به غیر از‬ ‫موا ‌د یا ‌د ش��د‌ه د‌ر حال حاضر برخی از گرمکن‌های تجهیزات‬ ‫خش��ک‌کن با سوخت زغ‌ال‌سنگ‪ ،‬سوخت‌های زیستی مانن ‌د‬ ‫تو ‌ده‌های پوسید‌ه ذرت‪ ،‬ساقه باقیماند‌ه غالت یا چوب یا انرژی‬ ‫خورشید‌ی طراحی و ساخته می‌شوند‌‪.‬‬ ‫احتراق سوخت د‌ر گرمکن‌های تجهیزات خشک‌کن مشابه‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫با فرایند‌ی است که د‌ر کوره‌های صنعتی و خانگی رخ م ‌‬ ‫د‌ر این گرمکن‌ها‪ ،‬گرمای حاصل از احتراق سوخت‪ ،‬به هوایی‬ ‫که قرار است برای خش��ک کرد‌ن محصوالت کشاورزی مور ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه قرار گیر ‌د منتقل می‌ش��ود‪ .‬این هوای گرم س��پس‬ ‫به‌صورت مس��تقیم به واس��طه ترکیب محصوالت احتراق با‬ ‫هوای خشک‌کن و یا غیر مستقیم به واسطه یک مبد‌ل حرارتی‬ ‫به محصوالت کش��اورزی منتقل می‌شود‪ .‬گرمایش حاصل از‬ ‫احتراق مستقیم سوخت معموال محد‌و ‌د به گرمکن‌هایی است‬ ‫ک��ه از گاز طبیعی یا گاز مایع اس��تفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است که د‌ر اکثر تجهیزات خشک‌کن از روش احتراق مستقیم‬ ‫برای خشک کرد‌ن محصوالت استفاد‌ه می‌شود‪ .‬برای خشک‬ ‫کرد‌ن محصوالتی مانن ‌د علوفه خشک که احتمال آتش گرفتن‬ ‫آن‌ها بسیار زیا ‌د است‪ ،‬معموال از روش گرمایش غیر مستقیم‬ ‫استفاد‌ه می‌شود‪.‬‬

‫کنترل‌کنن ‌ده‌ها‬

‫د‌ر ماش��ین‌آالت و تجهی��زات خش��ک‌کن محص��والت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬عالوه بر کنترل‌کنن ‌ده‌های متد‌اولی که برای کنترل‬ ‫د‌مای هوای خشک‌کن به‌کار گرفته می‌شوند‌‪ ،‬تمامی واحد‌های‬ ‫هوای گ��رم نیز بای ‌د مجهز به تجهی��زات کنترل‌کنند‌ه ایمنی‬ ‫مشابه با آن چیزی که تجهیزات گرمایش محیطی وجو ‌د د‌ار ‌د‬ ‫تاسیسات روشنایی‬

‫باشند‌‪ .‬کنترل‌کنن ‌ده‌های ایمنی یا ‌د شد‌ه د‌ر صورت گرم شد‌ن‬ ‫مشعل و یا افزایش د‌مای هوای خشک‌کن به خارج از محد‌ود‌ه‬ ‫مجاز‪ ،‬جریان س��وخت را قطع و مشعل را خاموش می‌کنند‌‪.‬‬ ‫کنترل‌کنن ‌ده‌ها بای ‌د به‌گونه‌ای تنظیم شون ‌د که د‌ر صورت قطع‬ ‫برق‪ ،‬عملکرد سیستم با ایمنی کامل همراه باشد‌‪.‬‬

‫خشک کرد‌ن محصوالت به روش الیه‌ای‬ ‫خشک‌کن‌های با عملکرد منقطع‬

‫کارکر ‌د خشک‌کن‌های با عملکرد منقطع به‌گونه‌ای است‬ ‫ک��ه د‌ر حین بارگذاری‪ ،‬س��رمایش و باربرد‌اری محصوالت به‬ ‫د‌اخل سیستم‪ ،‬خشک‌کن به تناسب فراین ‌د مور ‌د نیاز خاموش‬ ‫یا روش��ن می‌ش��ود‪ .‬فن‌های تعبیه ش��د‌ه د‌ر این تجهیزات‪،‬‬ ‫هوای گرم را از میان ستون‌هایی به عرض تقریبی ‪ 300mm‬یا‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫الیه‌هایی به ضخامت تقریبی ‪ 600-1500mm‬عبور م ‌‬ ‫زمان مور ‌د نیاز برای خشک کرد‌ن محصوالت به عواملی مانن ‌د‬ ‫ن��وع محصوالت و مقد‌ار رطوبتی که بای�� ‌د از آن‌های تفکیک‬ ‫شو ‌د بستگی خواه ‌د د‌اشت‪ .‬د‌ر برخی از تجهیزات خشک‌کن‬ ‫به‌منظور جلوگیری از اختالف رطوبت ش��د‌ی ‌د بین محصوالت‬ ‫پخش ش��د‌ه د‌ر س��تون‌ها‪ ،‬د‌انه‌ها د‌ایما ب��ا یکد‌یگر مخلوط‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬سرعت بیش از ح ‌د اختالط د‌انه‌ها یا انتخاب اشتباه‬ ‫تجهی��زات به گ��رد‌ش د‌رآورد‌ن هوا یکی از عواملی اس��ت که‬ ‫موجب آس��یب رس��ید‌ن به د‌انه‌ها و افت کیفیت محصوالت‬ ‫نهایی می‌ش��ود‪ .‬این نوع خشک‌کن‌ها برای استفاد‌ه د‌ر مزارع‬ ‫مناسب هستند‌‪ ،‬ضمن آن که اکثر آن‌ها به‌صورت قابل حمل‬ ‫طراحی و ساخته می‌شوند‌‪.‬‬

‫خشک‌کن‌های جریان د‌ایمی‬

‫ای��ن نوع خش��ک‌کن‌ها از یک واح ‌د خش��ک‌کن یکپارچه‬ ‫تشکیل می‌شون ‌د که د‌ر آن‌ها د‌انه‌ها به‌طور د‌ایمی از میان محفظه‬ ‫خشک‌کن عبور د‌اد‌ه می‌شود‪ .‬د‌ر برخی از خشک‌کن‌ها برای سر ‌د‬ ‫کرد‌ن محصوالت گرم پیش از ذخیره کرد‌ن آن‌ها د‌ر انبار از یک‬ ‫محفظه ثانویه استفاد‌ه می‌شود‪ .‬برای منتقل کرد‌ن محصوالت‬ ‫خشک شد‌ه نیز بای ‌د از تجهیزات انتقال و ذخیره محصوالت بهره‬ ‫گرفت‪ .‬این نوع خش��ک‌کن‌ها معموال د‌ر انواع جریان متقاطع‪،‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫جریان موافق یا جریان مخالف طراحی و ساخته می‌شوند‌‪.‬‬

‫خشک‌کن‌های جریان متقاطع‬

‫خش��ک‌کن‌های جریان متقاطع متش��کل از یک ستون‬ ‫خشک‌کن هستن ‌د که د‌ر آن هوای گرم‪ ،‬عمو ‌د بر جهت حرکت‬ ‫د‌انه‌ها د‌مید‌ه می‌شود‪ .‬این خشک‌کن‌ها معموال از د‌و یا چند‬ ‫ستون عمود‌ی تشکیل می‌شون ‌د که پلنوم هوای سر ‌د و هوای‬ ‫خش��ک را احاطه کرد‌ه اس��ت‪ .‬این ستون‌ها با ضخامتی بین‬ ‫‪ 200-400mm‬طراحی و س��اخته می‌ش��وند‌‪ .‬محد‌ود‌ه جریان‬ ‫هوای این خشک‌کن‌ها نیز به ازای هر متر مکعب از محصوالت‬ ‫وار ‌د ش��د‌ه به سیس��تم بین ‪ 0.7-2.7m3/s‬است‪ .‬بازد‌ه حرارتی‬ ‫فراین ‌د خشک کرد‌ن با افزایش عرض ستون افزایش و با افزایش‬ ‫جریان هوای عبوری از سیستم کاهش می‌یابد‌‪ .‬البته‪ ،‬ظرفیت‬ ‫سیس��تم و یکنواخت بود‌ن فراین ‌د خش��ک کرد‌ن محصوالت‬ ‫ب��ا افزایش جری��ان هوای عبوری از سیس��تم و کاهش عرض‬ ‫ستون افزایش می‌یابد‌‪ .‬این د‌س��ته از خشک‌کن‌ها به‌گونه‌ای‬ ‫طراحی می‌شون ‌د که د‌ر آن‌ها تعاد‌ل مناسبی بین جریان هوای‬ ‫عبوری از سیستم‪ ،‬عرض ستون مور ‌د نیاز برای خشک کرد‌ن‬ ‫محصوالت و د‌مای هوای خش��ک برقرار باش��د‌‪ .‬عملکرد این‬ ‫تجهیزات نیز بر مبنای ظرفیت خشک کرد‌ن آن‪ ،‬بازد‌ه حرارتی‬ ‫و یکنواختی محتوی رطوبت محصوالت خش��ک ش��د‌ه مور ‌د‬ ‫ارزیابی قرار می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر خش��ک‌کن‌های جری��ان د‌‌ایمی نیز د‌رس��ت همانن ‌د‬ ‫خش��ک‌کن‌های با عملکرد منقطع‪ ،‬ب ‌هد‌لی��ل نزد‌یک‌تر بود‌ن‬ ‫محصوالت ابتد‌ای س��تون به هوای گرم و خش��ک نسبت به‬ ‫محصوالت انتهایی‪ ،‬بین محصوالت د‌ر راستای ستون اختالف‬ ‫رطوب��ت وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬برای برطرف نمود‌ن این مش��کل‪ ،‬چن ‌د‬ ‫روش مختلف قابل استفاد‌ه خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫یکی از روش‌ها اس��تفاد‌ه از تجهیزاتی است که جریان هوا‬ ‫را د‌ر جهت مخالف هد‌ایت کنن ‌د و د‌انه‌هایی که د‌ر نیمه ستون‬ ‫قرار د‌ارن ‌د را از د‌اخل به خارج و د‌انه‌های خارجی را از خارج به‬ ‫د‌اخل منتقل می‌کند‪ .‬این روش علیرغم تاثیرگذاری مطلوب با‬ ‫مشکالتی نیز همراه است‪ .‬به‌طوری‌که اگر د‌ر میان محصوالت‬ ‫خشک شد‌ه‪ ،‬د‌انه‌های ریز و خر ‌د شد‌ه نیز وجو ‌د د‌اشته باشد‌‪،‬‬

‫احتمال مس��د‌و ‌د شد‌ن تجهیزات تامین جریان مخالف بسیار‬ ‫زیا ‌د خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫به‌عنوان روش��ی د‌یگر می‌توان محفظه خش��ک‌کن را به‬ ‫مقاطع مختلفی تقس��یم کر ‌د و جریان هوای گرم و خشک را‬ ‫از طریق انشعاب‌های مختلف ش��بکه کانال د‌ر جهت خالف‬ ‫حرکت د‌انه‌ها به د‌اخل محظفه ارسال کرد‌‪ .‬با این روش تقریبا‬ ‫از همان اثری که د‌ر روش قبل ایجا ‌د می‌ش��ود برای خش��ک‬ ‫کرد‌ن یکنواخت محصوالت استفاد‌ه می‌گر ‌دد‌‪.‬‬ ‫به‌عنوان س��ومین روش‪ ،‬می‌توان محظفه خش��ک‌کن را‬ ‫به مقاطعی مختلف تقس��یم نمو ‌د و د‌مای هوای خشک را د‌ر‬ ‫ه��ر یک از مقاطع به‌صورت متوالی کاه��ش د‌اد‌‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫تاثیر هوای گرم و خشک عبوری بر روی محصوالت به‌صورت‬ ‫یکنواخت توزیع شود‌‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫خشک‌کن‌های قفسه‌ای‬

‫خش��ک‌کن‌های قفس��ه‌ای نوع خاصی از خشک‌کن‌های‬ ‫جریان متقاطع هستن ‌د که د‌ر آن‌ها د‌انه محصوالت به‌صورت‬ ‫رد‌یفی از مس��یر کانال‌های هوای رفت و تخلیه عبور می‌کنن ‌د‬ ‫(شکل ‪ .)1‬به این صورت د‌انه‌ها د‌ر معرض هوای گرم و خشک‬ ‫و هوایی که به واس��طه برخور ‌د با سایر د‌انه‌ها سر ‌د شد‌ه است‬ ‫ق��رار می‌گیر ‌د که نتیجه آن توزیع یکنواخت رطوبت د‌ر تمامی‬ ‫محصوالت خواه ‌د بود‌‪.‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫د‌انه‌های‬ ‫ورود‌ی‬ ‫مخزن غالت‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬ ‫مقطع گرمکن‬

‫هوای‬ ‫ورود‌ی‬ ‫هوای گرم‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬ ‫هوای خروجی‬

‫نمای مجاور‬

‫نمای مقابل‬

‫ش��کل (‪ )1‬طرحواره‌ای از خش��ک‌کن‌های قفسه‌ای جریان د‌ایمی با‬ ‫رد‌یف‌های مختلف برای ورو ‌د و خروج هوا‬ ‫‪45-44‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫خشک‌کن‌های جریان موافق‬

‫د‌ر این د‌سته از خشک‌کن‌ها‪ ،‬محصوالت و هوای خشک‬ ‫د‌ر یک جهت به د‌اخل محفظه خش��ک‌کن وار ‌د می‌ش��وند‌‪.‬‬ ‫محفظه خش��ک‌کن نیز به یک مقطع سر ‌د با جریان مختلف‬ ‫متصل اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬گرم‌ترین ه��وای ورود‌ی به محفظه‬ ‫ابتد‌ا با د‌انه‌هایی که بیشترین محتوی رطوبت را د‌ارن ‌د تماس‬ ‫پی��د‌ا می‌کند‪ .‬به این ص��ورت امکان افزای��ش د‌مای هوای‬ ‫خش��ک (حد‌اکثر تا ‪ )230˚C‬وجو ‌د خواه ‌د د‌اش��ت‪ .‬حتا د‌ر‬ ‫چنین د‌ماهای باالیی نیز س��رمایش تبخیری س��ریع صورت‬ ‫گرفته بر روی د‌انه‌های مرطوب مانع از آن می‌شود که د‌مای‬ ‫د‌انه‌ه��ا از محد‌ود‌ه مجاز تجاوز کند‌‪ .‬از آنجا که د‌مای هوای‬ ‫خش��ک د‌ر این خشک‌کن‌ها باالتر اس��ت‪ ،‬بازد‌ه انرژی آن‌ها‬ ‫نیز نسبت به خشک‌کن‌های جریان متقاطع معمولی بیشتر‬ ‫است‪ .‬د‌ر مقطع سر ‌د این خشک‌کن‌ها نیز سرد‌ترین هوا ابتد‌ا‬ ‫با د‌انه‌هایی ک��ه کمترین د‌ما را د‌ارن ‌د تم��اس پید‌ا می‌کند‪.‬‬ ‫د‌ر نهایت‪ ،‬ترکیب محفظه‌های خش��ک و س��ر ‌د د‌ر این نوع‬ ‫خش��ک‌کن‌ها‪ ،‬موجب کاه��ش تنش‌های حرارت��ی وارد‌ه بر‬ ‫د‌انه‌ها و ارتقای کیفیت محصوالت نهایی می‌شود‪.‬‬

‫خشک‌کن‌های جریان مخالف‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫د‌ر این د‌س��ته از خش��ک‌کن‌ها‪ ،‬د‌انه‌ها و هوای خشک‬ ‫د‌ر جه��ت خالف یکد‌یگر به د‌اخل محفظه خش��ک‌کن وار ‌د‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬جریان مخالف معموال د‌ر خشک‌کن‌های با محفظه‬ ‫د‌اخلی مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪ .‬عملکرد این خشک‌کن‌ها‬ ‫به‌گونه‌ای اس��ت که د‌ر آن‌ها هوای خش��ک از قسمت زیرین‬ ‫محفظ��ه به خش��ک‌کن وار ‌د و از قس��مت فوقانی آن خارج‬ ‫می‌شود‪ .‬به همین د‌لیل‪ ،‬د‌انه‌های مرطوب از قسمت فوقانی‬ ‫محفظه وار ‌د ش��د‌ه و برای انتقال د‌انه‌های گرم و خشک به‬ ‫قسمت مرکزی مخزن خش��ک‌کن از یک مته حلزونی بزرگ‬ ‫استفاد‌ه می‌ش��ود‪ .‬برای تخلیه موا ‌د خشک از د‌اخل مخزن‬ ‫نیز معموال یک حلزونی جد‌اگانه د‌رنظر گرفته می‌شود‪ .‬میزان‬ ‫حرکت این حلزونی توسط فرمانی که از سوی حسگرهای د‌ما‬ ‫– رطوبت ارسال می‌شود تنظیم می‌گر ‌دد‌‪.‬‬ ‫د‌ر این د‌سته از خشک‌کن‌ها‪ ،‬منطقه خشک‌کن سیستم‬ ‫تنها د‌ر الیه‌های زیرین قرار د‌ارد‌‪ ،‬به‌طوری‌که با خارج ش��د‌ن‬ ‫د‌انه‌ه��ا از این منطقه د‌یگر فراین ‌د خش��ک ش��د‌ن د‌انه‌ها با‬ ‫س��رعت قبل تد‌اوم نخواه ‌د د‌اش��ت و از خشک شد‌ن بیش‬ ‫از ح�� ‌د د‌انه‌ها جلوگیری به‌عمل می‌آید‌‪ .‬به‌عنوان بخش��ی از‬ ‫فراین ‌د خش��ک‌کن‌های جریان مخالف‪ ،‬هوای گرم و اش��باع‬ ‫شد‌ه یا هوای نزد‌یک به حالت اشباع که از منطقه خشک‌کن‬ ‫خارج می‌ش��ود از روی د‌انه‌های س��ر ‌د و مرطوب ورود‌ی به‬ ‫محفظه عبور د‌اد‌ه می‌ش��ود‪ .‬به این صورت‪ ،‬بخشی از انرژی‬ ‫موجو ‌د د‌ر جریان هوای یا ‌د ش��د‌ه به د‌انه‌های س��ر ‌د منتقل‬ ‫می‌شود‪ .‬البته د‌ر این فراین ‌د اگر بستر پخش شد‌ن د‌انه‌ها به‬ ‫ان��د‌ازه کافی عمیق و د‌مای اولیه آن‌ها به اند‌ازه کافی پایین‬

‫باش��د‌‪ ،‬بخش��ی از بخار آب موجو ‌د د‌ر هوا نیز بر روی د‌انه‌ها‬ ‫تقطیر می‌گر ‌دد‌‪.‬‬

‫کاهش هزینه‌های انرژی‬

‫بازچرخانی هوا‪ :‬د‌ر اکثر خش��ک‌کن‌های جریان د‌ایمی‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه د‌ر کاربرد‌های تجاری‪ ،‬بخشی از هوای تخلیه‬ ‫شد‌ه از د‌اخل خشک‌کن و محفظه سر ‌د با استفاد‌ه از شبکه‬ ‫کانال به محفظه ورود‌ی خش��ک‌کن هد‌ایت می‌شود (شکل‬ ‫‪ .)2‬هرچن ‌د که جزییات مربوط به س��اختار این سیستم‌ها با‬ ‫یکد‌یگر متفاوت اس��ت‪ ،‬ولی د‌ر اکثر آن‌ها امکان بازچرخانی‬ ‫ص�� ‌د د‌رص�� ‌د از محفظه س��ر ‌د و د‌و س��وم پایی��ن محفظه‬ ‫خشک‌کن وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬رطوبت نسبی هوای بازچرخانی شد‌ه‬ ‫د‌ر اکثر خش��ک‌کن‌های جریان متقاطع کمتر از ‪ 50%‬است‪.‬‬ ‫صرفه‌جوی��ی انرژی این سیس��تم‌ها نیز د‌ر ص��ورت طراحی‬ ‫صحیح سیستم حد‌اکثر ‪ 30%‬خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫خش�ک کرد‌ن‪ :‬یکی د‌یگ��ر از روش‌های کاهش مصرف‬ ‫انرژی خشک‌کن و بهبو ‌د کیفیت محصوالت نهایی‪ ،‬استفاد‌ه‬ ‫از فراین�� ‌د خش��ک کرد‌ن اس��ت‪ .‬د‌ر این فراین��د‌‪ ،‬د‌انه‌های‬ ‫گ��رم با محتوی رطوبتی به اند‌ازه یک ی��ا د‌و د‌رص ‌د باالتر از‬ ‫مح��د‌ود‌ه مور ‌د نظر برای ذخیره از د‌اخل خش��ک‌کن خارج‬ ‫می‌شون ‌د (شکل ‪ .)3‬این د‌انه‌های گرم سپس د‌ر یک محفظه‬

‫شکل (‪ )2‬طرحواره‌ای از یک واح ‌د خشک‌کن با بازچرخانی هوا‬


‫خشک‌کن ذخیره می‌ش��ون ‌د که بد‌ون استفاد‌ه از جریان هوا‬ ‫برای مد‌ت بین چهار تا ش��ش ساعت د‌ر معرض حرارت قرار‬ ‫می‌گیرن��د‌‪ .‬پس از آن که اولین س��ری از د‌انه‌های ورود‌ی به‬ ‫مخزن خشک‌کن د‌ر معرض حرارت قرار گرفت‪ ،‬فنی که برای‬ ‫س��ر ‌د کرد‌ن د‌انه‌های تعبیه شد‌ه است شروع به کار نمود‌ه و‬ ‫د‌انه‌های گرم بیشتری به د‌اخل مخزن وار ‌د می‌شود‪ .‬جریان‬ ‫هوای ایجا ‌د ش��د‌ه به واس��طه کارکر ‌د فن موجب سر ‌د شد‌ن‬ ‫د‌انه‌ها و تفکیک یک یا د‌و د‌رص ‌د رطوبت باقیماند‌ه د‌ر آن‌ها‬ ‫جد‌ول (‪ )4‬مقاد‌یر توصیه شد‌ه جریان هوای مور ‌د نیاز برای خشک‬ ‫کرد‌ن محصوالت کشاورزی‬ ‫برای خشک کرد‌ن د‌انه‌ها‬ ‫به ازای هر (‪ )m3/s‬د‌ر هر‬ ‫ساعت ظرفیت خشک‌کن‬

‫چگالی (‪kg/‬‬ ‫‪)m3‬‬

‫نوع محصول‬

‫مقاد‌یر هوای توصیه شد‌ه ج و‬ ‫ذرت‬ ‫د‌ورم‬ ‫لوبیا‬ ‫د‌انه کتان‬ ‫ارزن‬ ‫جو د‌وسر‬ ‫د‌انه چاود‌ار‬ ‫ذرت خوشه‌ای‬ ‫سویا‬ ‫د‌انه آفتابگرد‌ان بد‌ون روغن‬ ‫د‌انه روغنی آفتابگرد‌ان‬ ‫گندم زبره‬ ‫تذکر‪ :‬حجم مخصوص هوای اولیه ‪ 0.80m3/kg‬د‌ر نظر گرفته شد‌ه است‪.‬‬

‫پیش از ارس��ال برای ذخیره د‌ر انبار می‌ش��ود‪‌ .‬در‌صورتی‌که‬ ‫سرعت سر ‌د شد‌ن د‌انه‌ها با سرعت پر شد‌ن مخزن خشک‌کن‬ ‫برابر باشد‌‪ ،‬سر ‌د ش��د‌ن د‌انه‌ها معموال پس از گذشت زمان‬ ‫تقریبی ش��ش س��اعت از زمان ورو ‌د آخرین سری د‌انه‌ها به‬ ‫مخزن به اتمام خواه ‌د رسید‌‪.‬‬ ‫به‌طور‌کلی‪ ،‬س��رعت س��ر ‌د ش��د‌ن محصوالت د‌ر د‌اخل‬ ‫مخزن خش��ک‌کن بای ‌د با سرعت پر ش��د‌ن محفظه خشک‬ ‫ش��د‌ن برابر باش��د‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که سرعت س��ر ‌د شد‌ن د‌انه‌ها‬ ‫افزای��ش یاب��د‌‪ ،‬د‌انه‌ها پیش از قرار گرفت��ن آن‌ها د‌ر معرض‬ ‫حرارت س��ر ‌د می‌ش��وند‌‪ .‬هرچه سرعت سر ‌د ش��د‌ن د‌انه‌ها‬ ‫کمتر باشد‌‪ ،‬احتمال پوس��ید‌گی د‌انه‌ها به د‌لیل زمان مجاز‬ ‫برای ذخیره آن‌ها به‌صورت گرم کاهش می‌یابد‌‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫متوس��ط زمان مجاز برای ذخیره ک��رد‌ن د‌انه‌های مرطوب‬ ‫ممکن اس��ت تنها چن ‌د روز باش��د‌‪ .‬جریان ه��وای مور ‌د نیاز‬ ‫برای خش��ک کرد‌ن د‌انه‌ها به ظرفیت خش��ک‌کن و چگالی‬ ‫محصوالت بستگی خواه ‌د د‌اشت‪ .‬برای د‌انه‌هایی به چگالی‬ ‫‪ 900kg/m3‬ظرفیت سرمایش��ی تولی ‌د ش��د‌ه به‌واسطه جریان‬ ‫هوای ‪ 0.2m3/s‬به ازای هر متر مکعب از د‌انه‌ها د‌ر هر ساعت‬ ‫تامین خواه ‌د ش��د‌‪ .‬جریان هوای توصیه ش��د‌ه برای خشک‬ ‫کرد‌ن برخی از محصوالت متد‌اول کش��اورزی د‌ر جد‌ول (‪)4‬‬ ‫ارایه شد‌ه است‪.‬‬ ‫خش�ک‌کن‌های ترکیبی‪ :‬این روش ب��رای بهبو ‌د بازد‌ه‬ ‫گرمای��ی خش��ک‌کن‌ها و ارتقای کیفیت محص��والت نهایی‬ ‫مناس��ب است‪ .‬د‌ر این روش‪ ،‬د‌انه‌ها ابتد‌ا د‌ر یک خشک‌کن‬ ‫د‌ما باال تا رطوبت ‪ 18-20%‬خش��ک می‌شوند‌‪ .‬د‌انه‌ها سپس‬ ‫به یک محفظه خشک‌کن ثانویه وار ‌د شد‌ه و محتوی رطوبت‬ ‫آن‌ها به محد‌و ‌ده‌ای که برای ذخیره کرد‌ن مناس��ب اس��ت‬ ‫کاهش د‌اد‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫د‌مای خش�ک‌کن‪ :‬به‌منظور صرفه‌جویی هرچه بیش��تر‬ ‫د‌ر مص��رف ان��رژی‪ ،‬د‌م��ای کارکر ‌د خش��ک‌کن‌های جریان‬ ‫د‌ایمی و خشک‌کن‌های با عملکرد منطقع معموال بر مبنای‬ ‫بیشترین د‌مایی که به محصوالت آسیب وار ‌د نمی‌کن ‌د تنظیم‬ ‫می‌شوند‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫انتقال د‌انه‌های گرم به‬ ‫سیستم خشک‌کن‬

‫انتقال موا ‌د سر ‌د و‬ ‫خشک‬

‫رطوبت‌گیری از محصوالت‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫د‌انه‌ها ابتد‌ا برای مد‌ت‬ ‫چهل و شش ساعت گرم‬ ‫د‬ ‫و سپس سر ‌د می‌شون ‌‬

‫فن‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫شکل (‪ )3‬طرحواره‌ای از یک سیستم خشک‌کن‬ ‫‪47-46‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫تهویه مطبوع کارخانجات‬ ‫تولید چوب و کاغذ‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 24‬‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫ای��ن فص��ل الزام��ات اس��تاند‌ار ‌د را برای تهوی��ه مطبوع‬ ‫کارخانجات س��ازند‌ه مصنوعات چوبی‪ ،‬خمی��ر کاغذ و کاغذ‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫پوشش م ‌‬ ‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫عملیات کلی روی مصنوعات چوبی‬

‫د‌ر کارخانجات س��ازند‌ه مصنوعات چوبی‪ ،‬تهویه می‌تواند‬ ‫به‌عنوان بخشی از فراین ‌د مور ‌د توجه قرار گیرد‌‪ .‬د‌ر این کارخانجات‬ ‫بای ‌د از کانال‌های فلزی که د‌ارای اتصال به زمین هستن ‌د استفاد‌ه‬ ‫کر ‌د تا از ایجا ‌د الکتریسته ساکن جلوگیری شود‌‪ .‬هواکش‌ها بای ‌د‬ ‫از موا ‌د غیرقابل اش��تعال و جرقه‌نزن س��اخته شوند‌‪ .‬سیستم‬ ‫حمل باد‌ی (پنوماتیکی) بای ‌د مناسب باش ‌د تا تجمع گر ‌د و غبار‬ ‫چ��وب د‌ر کانال‌های جمع‌کنند‌ه گر ‌د و خاک کاهش یابد‌‪ .‬نرخ‬ ‫جریان و س��رعت هوا بای ‌د به اند‌ازه‌ای باش ‌د که غلظت مخلوط‬ ‫هوا‪ -‬غبار چوب را پایین‌تر از ح ‌د غلظت انفجاری نگه د‌ارد‌‪ .‬اگر‬ ‫وجو ‌د د‌مپرها د‌ر سیستم اجتناب‌ناپذیر باش ‌د بای ‌د بع ‌د از باالنس‬ ‫شد‌ن محکم بسته شوند‌‪ .‬جمع‌کنن ‌ده‌های گر ‌د و غبار تجهیزات‬ ‫تمیز‌کنن ‌د ‌ه هوا نصب شون ‌د و بای ‌د با تجهیزات نجاری همزمان‬ ‫کار کنند‌‪ .‬وقتی که فن یا د‌مند‌ه متوقف می‌شود‪ ،‬فراین ‌د چوب‬ ‫بای ‌د فورا متوقف شو ‌د و سیگنالی (عالمتی) به سیستم اعالم‬ ‫خطر ارسال کند‌‪.‬‬ ‫بای ‌د کارگاه‌ها و تجهیزات ذخیره‌کنند‌ه‪ ،‬تجهیزات جابه‌جایی‬ ‫مصالح و نواحی آئروسلی به تهویه و سیستم‌های اطفای حریق‬ ‫مجهز شوند‌‪ .‬قبل از شروع تعمیرات بای ‌د وسایل اطفای حریق‬ ‫از حالت ضامن خارج شون ‌د تا از صد‌مات و جراحات احتمالی‬ ‫ناشی از تخلیه ساد‌ه اطفای حریق جلوگیری شود‌‪ .‬بای ‌د د‌ر همه‬ ‫نقاطی که د‌ر محد‌ود‌ه تعمیرات هس��تن ‌د عالیم هشد‌ارد‌هند‌ه‬

‫به‌طور کامال برجسته نصب شوند‌‪.‬‬ ‫فرآور ‌ده‌های چوبی که قرار اس��ت د‌ر س��اختمان‌های د‌ر‬ ‫معرض گرما استفاد‌ه شون ‌د بای ‌د د‌ر جایی انبار شون ‌د که د‌مای‬ ‫آن‌ه��ا ‪ 6‬تا ‪ 11‬د‌رجه کلوین باالتر از د‌مای محیط اس��ت‪ .‬این‬ ‫کار حفاظ��ت کافی را برای اس��باب اثاثی��ه‪ ،‬تزیینات د‌اخلی‪،‬‬ ‫مصالح به‌کار رفته د‌ر ساخت کابینت و چوب‌های انباری جهت‬ ‫محصوالتی مثل د‌س��ته تبر و تبرهای چسبی الیه الیه فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬هوا بای ‌د د‌ر محیط انب��ار به گرد‌ش د‌رآید‌‪ .‬الواری که‬ ‫د‌ر کوره‌های خش��ک کرد‌ن به رطوبتی د‌ر حد‌و ‌د ‪ ٪12‬یا کمتر‬ ‫می‌رسن ‌د می‌توانن ‌د د‌ر طول زمان انبار شد‌ن محتوای رطوبت‬ ‫خو ‌د را د‌ر مح��د‌ود‌ه مطلوب حفظ کنن��د‌‪ .‬محتوای رطوبت‬ ‫می‌تواند یا به‌صورت د‌ستی و یا خود‌کار با تغیر د‌مای حباب‌تر‬ ‫تنظیم شود‌‪( .‬شکل ‪)1‬‬ ‫الزم اس��ت محتوای رطوبت برخ��ی از مصالح مخصوص‬ ‫د‌قیقا کنترل ش��ود‌‪ .‬برای مثال ابزارآالت موسیقی بای ‌د تا یک‬ ‫س��طح رطوبت خاص خش��ک ش��ون ‌د و د‌ر این وضعیت باقی‬ ‫بمانن ‌د زیرا محتوای رطوبت چوب بر تناس��ب و هارمونی اکثر‬ ‫ابزارآالت سیمی (زهی) موسیقی اثر می‌گذارد‌‪ .‬برای کنترل این‬ ‫شرایط ممکن است تهویه همراه با گرمایش مج ‌د ‌د یا گرمایش‬ ‫همراه با رطوبت‌زنی نیاز باشد‌‪.‬‬ ‫الزام��ات د‌م��ا و رطوب��ت د‌ر فضاهای تولی�� ‌د مصنوعات‬ ‫چوبی بر حس��ب نوع محصول‪ ،‬س��ازند‌ه و د‌ستورالعمل‌های‬ ‫حاکم تغییر می‌کند‪ .‬برای مثال د‌ر ساخت کبریت‪ ،‬سر چوب‬ ‫کبریت بای ‌د بع ‌د از غوطه‌ور ش��د‌ن د‌ر مایع خش��ک شود‌‪ .‬این‬ ‫عمل نیازمن ‌د کنترل د‌قیق رطوبت و د‌ماس��ت تا از رس��ید‌ن‬ ‫د‌ما به نقطه اش��تعال جلوگیری ش��ود‌‪ .‬هر فرایند‌ی که د‌ر آن‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫از موا ‌د اشتعال‌پذیر استفاد‌ه می‌شود بای ‌د از د‌ستورالعمل‌های‬ ‫پیش��نهاد‌ی انجمن ملی حفاظ��ت د‌ر برابر آت��ش (‪،)NFPA‬‬ ‫ل ملی آتش‌نشانی و قانون ایمنی و سالمت شغلی‬ ‫د‌ستورالعم ‌‬ ‫ایاالت متحد‌ه تبعیت کند‌‪.‬‬

‫انبار کرد‌ن محصوالت نهایی‬

‫مهند‌سان طراح بای ‌د با کلیه کاربرد‌های مصنوعات چوبی‬ ‫آش��نا باش��ن ‌د و پتانس��یل جذب د‌وباره رطوبت توس��ط این‬ ‫مصنوعات را بد‌انند‌‪ .‬محصوالت نهایی که از موا ‌د اولیه از قبل‬

‫خشک شد‌ه ساخته می‌ش��ون ‌د (رطوبت ‪ ٪10‬و کمتر)‪ ،‬اگر به‬ ‫مد‌ت طوالنی د‌ر معرض رطوبت‌نس��بی باالی��ی قرار بگیرند‌‪،‬‬ ‫رطوبت را جذب می‌کنند‌‪ .‬همه انبارهایی که محصوالت نهایی‬ ‫مثل اسباب اثاثیه منزل و ابزارآالت موسیقی د‌ر آن‌ها نگهد‌اری‬ ‫می‌ش��ود بای ‌د جهت جلوگیری از ج��ذب د‌وباره رطوبت تهویه‬ ‫شوند‌‪.‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫عملیات تهیه خمیر و کاغذ‬

‫فراین ‌د ساخت کاغذ شامل د‌و مرحله است‪:‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫رطوبت نسبی‬

‫رطوبت نسبی‬

‫رطوبت تعاد‌لی‬

‫فش‬

‫ار ب‬

‫خار‬

‫(پا‬ ‫سکا‬ ‫ل)‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫د‌ما‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫شکل (‪ :)1‬رابط د‌ما‪ ،‬رطوبت نسبی و فشاربخار هوا و رطوبت تعاد‌لی چوب‬ ‫‪49-48‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫‪ -1‬چ�وب ب�ه خمیرکاغذ تبد‌یل می‌ش�ود‪( .‬این خمیر‬ ‫حاوی الیاف چوب است)‬ ‫‪ -2‬خمیر کاغذ به کاغذ تبد‌یل می‌شود‪ .‬چوب می‌تواند‬ ‫به‌وس��یله عملیات مکانیکی (مثل آس��یاب کرد‌ن)‪ ،‬عملیات‬ ‫شیمیایی (مثل تهیه کاغذ بسته‌بند‌ی توسط محلول سولفات)‬ ‫یا ترکیبی از این د‌و به خمیر کاغذ تبد‌یل شود‌‪.‬‬ ‫از خمی��ر کاغ��ذ‪ ،‬ان��واع مختلفی کاغذ تولی ‌د می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مثل کاغ��ذ صاف و براق‪ ،‬کاغذ روزنامه‪ ،‬تخته‌های س��فی ‌د و‬ ‫خمیرکاغذ بی‌ارزش جهت تهیه پوشک بچه‪ .‬برای تهیه کاغذ‬ ‫روزنامه مخلوطی از خمیر کاغذ بس��ته‌بند‌ی (مثل بسته‌های‬ ‫ند‌ار) کافی است از خمیر کاغذی که‬ ‫خوا‌رو‌بار و جعبه‌های چی ‌‬ ‫با موا ‌د شیمیایی سفی ‌د نشد‌ه‪ ،‬استفاد‌ه کرد‌‪ .‬برای تهیه پوشک‬ ‫بچه و کاغذ عکاسی به خمیر کاغذ سفید‌شد‌ه با رطوبت خیلی‬ ‫کم د‌ر حد‌و ‌د ‪ 6‬تا ‪ ٪9‬نیاز می‌باشد‌‪.‬‬

‫ن کاغذزنی‬ ‫فضای نگهد‌اری ماشی ‌‬

‫د‌ر تهیه کاغذ‪ ،‬سیس��تم هوایی وس��یعی الزم است تا از‬ ‫فراین ‌د پشتیبانی کرد‌ه‪ ،‬آن را بهبو ‌د بخشد‌‪( .‬مثال با جلوگیری‬ ‫از میعان) و آسایش معقولی برای کارکنان فراهم کند‌‪ .‬حرارت‬ ‫تولید‌شد‌ه توسط بخار و منابع آب گرم و انرژی مکانیکی ماشین‬ ‫که به‌صورت حرارت تلف می‌ش��ود‪ ،‬می‌تواند د‌مای فضایی که‬ ‫ماش��ین کاغذزن��ی د‌ر آن قرار د‌ار ‌د را به ‪ ٪ 50 oC‬برس��اند‌‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬سرعت زیا ‌د ماشین کاغذزنی (بین ‪ 10‬تا ‪ 23‬متر برثانیه)‬ ‫و د‌مای نزد‌یک به ‪ 50 oC‬موا ‌د اولیه موجب تولی ‌د بخار گرم د‌ر‬ ‫مکان ماشین کاغذزنی می‌شود‪.‬‬ ‫واحد‌های جبران‌ساز هوای بیرون و خروجی‌های فرایند‌‪،‬‬ ‫حرارت فضا و بخار آب خروجی از کاغذ را که د‌ر حال خش��ک‬ ‫کرد‌ن اس��ت جذب و از فضا خارج می‌کنند‌‪( .‬شکل ‪ )2‬هوای‬ ‫جبران��ی از باال و پایین د‌ر محیط‌های کاری توزیع می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بخش��ی از هوا که به زیرزمین فرس��تاد‌ه می‌ش��ود‪ ،‬از طریق‬ ‫د‌ریچه‌های موجو ‌د د‌ر کف وار ‌د محیط کار می‌شود‪ .‬تجهیزات‬ ‫خنک‌کنند‌ه موتور‪ ،‬هوای خنک‌تر زیرزمین را به موتور محرک‬ ‫ماشین کاغذزنی ارسال می‌کنند‌‪.‬‬

‫د تغذیه حرارت‬ ‫واح ‌‬ ‫پشت‌بام‬

‫مراجعات سریع‬

‫هوای‬ ‫فضا‬ ‫هوای‬ ‫فضا‬

‫راهروی‬ ‫بیرون‬

‫فن هواکش‬ ‫تخلیه‬

‫تهویه‬ ‫محفظه‬

‫فن تخلیه‬ ‫سقف کاذب‬

‫فن تخلیه‬ ‫پشت‌بام‬

‫سقف کاذب‬ ‫بازیاب حرارت‬ ‫هواکش ماشین‬ ‫کاغذزنی‬ ‫محفظه هوای تخلیه‬ ‫خشک‌کن‬ ‫خشک‌کن‬

‫فضای زیرزمین‬

‫واحد‌های تغذیه‬ ‫برای تهویه محفظه‬ ‫نفوذ هوا‬ ‫نفوذ‬ ‫هوا‬

‫شکل (‪ )2‬فضای نگهد‌اری ماشین کاغذزنی‬ ‫تاسیسات روشنایی‬

‫هوای‬ ‫بیرون‬

‫بای�� ‌د د‌ر مکان ماش��ین کاغذزنی د‌ریچه‌ه��ای تخلیه به‬ ‫زیرزمین نصب ش��ود‌‪ .‬ورو ‌دی‌های هوای بیرون با باد‌گیرهای‬ ‫عایق مناس��ب بای ‌د روی د‌یواره بیرونی کارگاه کاغذزنی نصب‬ ‫ش��و ‌د تا ورود‌ی هوا افزایش یابد‌‪ .‬د‌ر صورت عد‌م دسترسی به‬ ‫این مکان‪ ،‬بای ‌د سیست ‌م به اند‌ازه کافی با ورو ‌دی‌های مکانیکی‬ ‫هوا مجهز شود‌‪ .‬وقتی که د‌مای محیط تا نزد‌یکی‌های انجما ‌د‬ ‫ن هوای بیرون بای ‌د به حد‌اقل ممکن کاهش‬ ‫افت کن��د‌‪ ،‬جریا ‌‬ ‫یاب ‌د و جهت جلوگیری از انجما ‌د از گرمکن مناس��بی استفاد‌ه‬ ‫کرد‌‪.‬‬ ‫لد‌هی انتهای مرطوب و بخش پرس‬ ‫ناحیه مابین بخش شک ‌‬ ‫لد‌هی‪،‬‬ ‫خشک‌کن بیشترین نیاز را به تهویه د‌ارد‌‪ .‬د‌ر بخش شک ‌‬ ‫خمی��ر کاغذ آبکی ک��ه تقریبا حاوی ‪ ٪90‬آب اس��ت روی یک‬ ‫لد‌هی و‬ ‫صفحه متحرک پخش می‌ش��ود‪ ،‬د‌ر بخش‌های شک ‌‬ ‫پرس د‌ر اثر جاذبه و به‌وسیله غلتک‌ها‪ ،‬ایجا ‌د خال‪ ،‬جعبه‌های‬ ‫بخار و چند‌ین پرس غلتکی و گیره‌ای تا ‪ ٪50‬از آب موجو ‌د د‌ر‬ ‫لد‌هی به‌واسطه تبخیر‬ ‫خمیر چوب خارج می‌شود‪ .‬بخش شک ‌‬ ‫رطوبت و تولی ‌د مکانیکی بخار ناش��ی از غلتک‌های چرخان و‬ ‫د‌وش‌های تمیزکنند‌ه بسیار مرطوب است‪ .‬بافل‌ها و تخلیه‌ها‬ ‫لد‌هی کنترل بخار کمک می‌کنند‌‪ .‬یک تخلیه د‌ر‬ ‫د‌ر بخش شک ‌‬ ‫بخش انتها مرطوب‪ ،‬حرارت را از موتور تهویه هوا و بخار ایجا ‌د‬ ‫شد‌ه و د‌ر فراین ‌د از فضا خارج می‌کند‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از میع��ان یا تجمع فیبرها روی صفحات‬ ‫ن��واری متح��رک‪ ،‬از طریق یک س��قف کاذب‪ ،‬کانال‌هایی به‬ ‫تخلیه‌کنن ‌ده‌های موجو ‌د د‌ر پش��ت بام متصل است که هوای‬ ‫مرطوب گریخته از نقاط پایینی فضا را خارج می‌کند‪.‬‬ ‫د‌ر بخش انتهای مرطوب‪ ،‬هوای گرم شد‌ه د‌اخل معموال‬ ‫به گرد‌ش د‌رمی‌آی ‌د تا س��طح زیرین پش��ت بام را گرم کند‌‪ .‬با‬ ‫این کار از میعان رطوبت د‌ر هوای س��ر ‌د جلوگیری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫تخلیه‌کنن ‌ده‌های د‌یگری د‌ر پش��ت بام ممکن اس��ت حرارت‬ ‫انباش��ته ش��د‌ه د‌ر بخش خش��ک‌کن و انتهای خشک که د‌ر‬ ‫معرض فرایند‌های گرمایش��ی قرار گرفته را خارج کنند‌‪ .‬تهویه‬ ‫د‌ر انتهای مرطوب بای ‌د غالبا توسط تخلیه‌کنن ‌ده‌های پشت بام‬ ‫انجام شود‌‪.‬‬ ‫حجم زیاد‌ی از بخار و رطوبت که د‌ر فراین ‌د انتها مرطوب‬


‫تولی ‌د شد‌ه است‪ ،‬د‌ر زیر سقف جمع می‌شود‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از تقطیر د‌ر زمس��تان‪ ،‬د‌ر کنار تخلیه عاد‌ی از س��قف‪ ،‬هوای‬ ‫گرم به زیر سقف فرستاد‌ه می‌شود‪ .‬سقف بای ‌د به میزان کافی‬ ‫عایق‌کاری ش��و ‌د تا د‌مای سطح د‌اخلی سقف را باالتر از نقطه‬ ‫شبنم نگه د‌ارد‌‪ .‬انتقال حرارت از فضای د‌اخلی به بیرون برابر‬ ‫است با‪:‬‬ ‫)‪)1‬‬ ‫که‬ ‫‪ =tr‬د‌مای هوای د‌اخلی ‪C‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ =tis‬د‌مای سطح د‌اخلی سقف ‪C‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ =t0‬د‌مای هوای بیرون ‪C‬‬ ‫‪ =Rr -is‬مقاومت حرارتی بین فضای د‌اخلی و سطح د‌اخلی‬ ‫سقف د‌ر زمستان‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪ =Rr -0‬مقاومت حرارتی بین س��طح د‌اخلی سقف و هوای‬ ‫بیرون‪:‬‬ ‫برای یک پروژه خاص‪ t0 ،‬و ‪ tr‬تعیین شده‌اند و تنها ‪ tis‬بای ‌د‬ ‫انتخاب ش��ود‌‪ .‬برای سقفی که د‌ر باالی قیمت انتها مرطوب‬ ‫ق��رارد‌ا ‌د و ب��ا فرض رطوبت نس��بی ‪ ،٪96‬می‌ت��وان از نمود‌ار‬ ‫سایکرومتریک نشان د‌ا ‌د که ‪ tis‬برابر است با‬ ‫)‪ )2‬‬ ‫معاد‌له (‪ )1‬را می‌توان ساد‌ه کر ‌د تا ‪ Rr -0‬الزم ب ‌هد‌ست آید‌‪.‬‬ ‫)‪)3‬‬

‫ ‬

‫د‌ر بخش خشک‌کن‪ ،‬نوار کاغذ د‌ر حین عبور از یک مسیر‬ ‫مارپیچ��ی حول غلتک‌های چرخان گرم‪ ،‬خش��ک می‌ش��ود‪.‬‬ ‫هواکش‌ه��ای تخلی��ه ح��رارت را از خش��ک‌کن‌ها و رطوبت‬ ‫تبخیرشد‌ه را از نوارهای کاغذ خارج می‌کند‪ .‬بیشتر ماشین‌های‬ ‫امروزی د‌ارای هواکش‌های بس��ته‌ای هستن ‌د که جریان هوای‬ ‫الزم جهت تهویه را نس��بت به هواکش‌ه��ای باز ‪ ٪50‬کاهش‬

‫ید‌هند‌‪ .‬د‌ر د‌اخل یک هواکش بسته‪ ،‬د‌ما از ‪ -60 oC‬د‌ر کف تا‬ ‫م‌‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ 8 C - 95 oC‬د‌ر محفظه تخلیه هواکش و رطوبت نسبی از ‪70‬‬ ‫تا ‪ ٪90‬و د‌بی هوا از ‪ 140‬تا ‪ 190 m3/s‬متغیر است‪.‬‬ ‫اگر ممکن باشد‌‪ ،‬هوای تهویه بسته‌ای (شکل ‪ 3‬را ببینید‌)‬ ‫ن‬ ‫و هوای ورود‌ی به هواکش از قس��مت باالیی مکان ماش��ی ‌‬ ‫کاغذزنی کش��ید‌ه می‌شود تا هوای جبرانی را گرم کن ‌د و بازد‌ه‬ ‫سیستم افزایش یابد‌‪ .‬زیرزمین بخش خشک‌کن نیز بسته است‬ ‫تا نفوذ هوای مکان ماشین کاغذزنی را به هواکش بسته کنترل‬ ‫کند‌‪ .‬هوای ورود‌ی به هواکش و هوای تهویه بسته‌ای معموال‬ ‫د‌ر ‪ 95 oC‬عم��ل می‌کنن ‌د با این حال بعضی از سیس��تم‌ها تا‬ ‫د‌ماهای ‪ 120 oC‬هم کار می‌کنند‌‪ .‬تخلیه هواکش بسته معموال‬ ‫‪ 0.16 m3/s‬به ازای هر تن ظرفیت ماشین است‪ .‬تهویه بسته‌ای‬ ‫بین مکان ماش��ین کاغذزنی و زیرزمی��ن‪ ،‬حجم زیاد‌ی از هوا‬ ‫(‪ 240‬ت��ا ‪ )380 m3/s‬ب��رای ایج��ا ‌د تعاد‌ل بین تخلیه ماش��ین‬ ‫کاغذزنی و هوای ساختمان الزم است‪.‬‬ ‫بهتر است اقلیت بازیابی حرارت از تخلیه هواکش ارزیابی‬ ‫شود‌‪ .‬بیشتر انرژی موجو ‌د د‌ر بخار که به خشک‌کن‌های کاغذ‬ ‫فرستاد‌ه می‌شود به‌واس��طه تبخیر آب از نوار کاغذ به گرمای‬ ‫نهان تبد‌یل شد‌ه و از تخلیه هواکش خارج می‌شود‪ .‬د‌ر جایی‬ ‫که ه��وای ورود‌ی نزد‌یک تخلیه فضا ق��رار د‌ار ‌د از مب ‌دل‌های‬ ‫حرارتی هوا‪ -‬هوا اس��تفاد‌ه می‌ش��ود‪ .‬همچنی��ن می‌توان از‬ ‫مب ‌دل‌های حرارتی هوا‪ -‬آب که آب ‪ -‬گلیکول را برای گرمایش‬ ‫هوای جبرانی به گرد‌ش د‌رمی‌آورن ‌د استفاد‌ه کرد‌‪ .‬سیستم‌های‬ ‫هوا‪ -‬آب گرمای نهان بیش��تری را بازیابی می‌کنن ‌د به‌طوری‌که‬ ‫حرارت بازیابی ش��د‌ه توسط آن‌ها ‪ 3‬تا ‪ 4‬برابر سیستم‌های هوا‬ ‫ن کاغذزنی د‌ر ایاالت‬ ‫ هواست‪ .‬تهویه س��اختمان‌های ماشی ‌‬‫متحد‌ه از ‪ 10-25‬تعویض هوا د‌ر س��اعت د‌ر کارخانه‌ای شمالی‬ ‫تا ‪ 20-50‬تعویض هوا د‌ر س��اعت د‌ر کارخانه‌ای جنوبی متغیر‬ ‫اس��ت‪ .‬د‌ر برخی کارخانجات‪ ،‬نرخ تولی ‌د و د‌مای هوای بیرون‬ ‫توسط رایانه‌ها بازبینی و کنترل می‌شود تا عملکرد سیستم و‬ ‫مصرف انرژی را بهینه سازند‌‪.‬‬ ‫بع�� ‌د از این‌که کاغذه��ای ظریف‪ ،‬محک��م و برش‌خورد‌ه‬ ‫بسته‌بند‌ی ش��د‌ند‌‪ ،‬بای ‌د د‌ر یک پوش��ش نفوذناپذیر پیچید‌ه‬ ‫شوند‌‪ .‬بیشتر کاغذها با رطوبت کمتر از ‪ ٪7‬د‌ر واح ‌د جرم کاغذ‬ ‫تولی ‌د می‌شوند‌‪ .‬مقد‌ار متوسط رطوبت ‪ ٪7‬است‪.‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬ ‫تهویه‌کنند‌ه‬ ‫بسته‌ای‬

‫خشک‌کن‬

‫نوار‬ ‫کاغذ‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫خشک‌کن‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫شکل (‪ )3‬تهویه بسته‌ای‬ ‫‪51-50‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫کاغذ خش��ک و خمیر کاغذ‪ ،‬نمگیر هس��تن ‌د و وقتی که‬ ‫رطوبت نسبی از ‪ ٪38‬فراتر رو ‌د به مقد‌ار قابل توجهی‪ ،‬حجیم‬ ‫ید‌هن��د‌‪ .‬بنابراین محصوالت‬ ‫ش��د‌ه و تغییر ش��کل د‌ایمی م ‌‬ ‫نهایی بای ‌د تحت ش��رایط کنترل‌ش ‌ده‌ای انبار شون ‌د تا رطوبت‬ ‫یکنواخت آن‌ها حفظ شود‌‪.‬‬ ‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫نواحی انجام عملیات نهایی‬

‫برای تولی ‌د کاغ��ذی که د‌ر ابعا ‌د د‌قیق برش خورد‌ه و د‌ر‬ ‫یک رطوبت تعاد‌لی مطلوب نگه د‌اشته شود‌‪ ،‬الزم است د‌ما و‬ ‫رطوبت د‌ر نواحی انجام عملیات نهایی کنترل شود‌‪ .‬عملیات‬ ‫تبد‌یلی بیشتر مثل چاپ برای د‌اشتن بازد‌ه مناسب نیازمن ‌د‬ ‫رطوبت بهینه ورق‌های کاغذ است‪ .‬د‌مای فضایی که عملیات‬ ‫نهای��ی روی کاغذ انجام ش��و ‌د ‪ 21‬تا ‪ 24 oC‬حباب خش��ک و‬ ‫رطوبت نس��بی ‪ 40‬تا ‪ ٪45‬اس��ت‪ .‬فضا بای ‌د د‌ر محد‌و ‌ده‌های‬ ‫نزد‌یک به شرایط تعیین شد‌ه حفظ شود‌‪ .‬بد‌ون کنترل د‌قیق‬ ‫محی��ط‪ ،‬رطوبت تعاد‌لی کاغذ تغییر می‌کند‪ ،‬تعاد‌ل د‌ر ابعا ‌د‬ ‫ید‌هد و به عملیات‬ ‫کاغذ به هم می‌خورد‌‪ ،‬کاغذ تغییر شکل م ‌‬ ‫اضافه روی کاغذ نیاز است‪.‬‬

‫اتاق‌های کنترل موتور و فراین ‌د‬

‫د‌ر بیشتر کاربرد‌های کاغذ و خمیر کاغذ‪ ،‬کنترل فرایند‌‪،‬‬ ‫کنترل موتور و اتاق‌های ‪ Switch Gear‬از محیط فراین ‌د مجزا‬ ‫هستند‌‪.‬‬ ‫تهویه فضا‪ ،‬حرارت تولی ‌د شد‌ه توسط تجهیزات‪ ،‬چراغ‌ها‬ ‫و ‪ etc‬را خ��ارج می‌کند و تجهیزات تمیزکنند‌ه هوا را کاهش‬ ‫ید‌هد‪( .‬فص��ل ‪ 17‬را که د‌ر مور ‌د تهوی��ه مطبوع اتاق‌های‬ ‫م‌‬ ‫کنترل‪ ،‬رایانه و تجهیزات پرد‌ازش اطالعات اس��ت‪ ،‬ببینید‌)‬ ‫د‌ریچه‌ها بای ‌د د‌ر باالی مسیر ورود‌ی قرار گیرن ‌د تا د‌ر زمان آغاز‬ ‫به کار سیس��تم از میعان روی تجهیزات الکتریکی جلوگیری‬ ‫شود‌‪.‬‬ ‫اتاق‌ه��ای د‌ارای تجهیزات الکتریکی معموال د‌ر محد‌ود‌ه‬ ‫د‌مای��ی ‪ 24‬تا ‪ 27 oC‬و اتاق‌های کنترل د‌ر ‪ 23 oC‬نگه د‌اش��ته‬ ‫می‌ش��وند‌‪ .‬رطوبت اتاق‌های کنترل فراین ‌د د‌ر محد‌ود‌ه ‪ 45‬تا‬ ‫‪ 55 oC‬حفظ می‌شود‪ .‬د‌ر اتاق‌های د‌ارای تجهیزات الکتریکی‬

‫معموال رطوبت کنترل نمی‌شود‌‪.‬‬ ‫اتاق‌ه��ای کنترل تجهیزات الکتریکی برای کنترل فراین ‌د‬ ‫د‌ارای تجهیزات الکترونیکی د‌ر معرض خورد‌گی می‌باش��ند‌‪.‬‬ ‫محیط کارخانه کاغذسازی حاوی آالین ‌ده‌های بخار شکل بای ‌د‬ ‫از زغال چوب فعال ش��د‌ه و پرمنگنات پتاسیم که با آلومینا‬ ‫اش��باع ش��د‌ه اس��ت‪ ،‬اس��تفا ‌د کر ‌د و برای ذرات نیز بای ‌د از‬ ‫فایبرگالس و پارچه استفاد‌ه بشود‌‪.‬‬ ‫مراک��ز کنترل موتور مث��ل اتاق‌های کنت��رل به حرارت‬ ‫حساس نیس��تند‌‪ .‬اما هوای مملو از رطوبت‪ ،‬پس‌مان ‌ده‌های‬ ‫شیمیایی را به سمت سطوح تماس حمل می‌کند‪ .‬جرقه‌زنی‪،‬‬ ‫خورد‌گی و خرابی‌های عمومی حاص��ل این کار خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫مقد‌ار کمی از هوای فیلتر ش��د‌ه بیرون و هوای تهویه ش��د‌ه‬ ‫برای حفاظت این نواحی استفاد‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫د‌ر بیش��تر پروژه‌ها‪ ،‬قبل از این‌که سیس��تم تهویه نصب‬ ‫ش��و ‌د و آغاز به کار کند‌‪ ،‬سیس��تم کنترل توزیع برق (‪)DCS‬‬ ‫فعال می‌شود‪ .‬اگر یک سیستم تهویه موقتی د‌ر اتاق استفاد‌ه‬ ‫ش��ود‌‪ ،‬بای ‌د یک سینی تقطیر و لوله تخلیه موقت نصب شو ‌د‬ ‫تا از اصابت میعانات به کابل‌های زیر صفحه ‪ DCS‬جلوگیری‬ ‫شود‌‪.‬‬

‫آزمایشگاه‌های کاغذ‬

‫ش��رایط طرح د‌ر آزمایشگاه‌های کارخانه‌های کاغذسازی‬ ‫بای ‌د د‌قیقا اعمال ش��ود‌‪ .‬شناخته‌ش�� ‌ده‌ترین استاند‌ار ‌د برای‬ ‫آزمایش محیط محصوالت کاغذی (کاغذ مقوا‪ ،‬تخته فشرد‌ه)‬ ‫و جعبه استاند‌ار ‌د ‪( TAPPI‬انجمن فنی صنعت کاغذ و خمیر‬ ‫کاغذ) می‌باشد‌‪ ،‬استاند‌ار ‌د ‪ ،T402‬استاند‌ار ‌د تهویه استاند‌ار ‌د‬ ‫و آزمایش فضای تولی ‌د کاغذ‪ ،‬تخته‪ ،‬خمیر کاغذ و محصوالت‬ ‫مرتبط است‪ .‬سایر اس��تاند‌ارد‌ها عبارتن ‌د از‪،ASTM E171 :‬‬ ‫مش��خصات استاند‌ار ‌د فضایی برای تهویه و آزمایش موا ‌د نرم‬ ‫و انعطاف‌پذیر و استاند‌ار ‌د ‪ ISO/TC125‬برای محیط و شرایط‬ ‫آزمایش‪.‬‬ ‫آزمایش��گاه‌های اس��تاند‌ار ‌د برای آزمایش کاغذ و خمیر‬ ‫کاغذ‪ ،‬د‌ارای سه محیط می‌باشند‌‪ ،‬محیط پیش‌تهویه‪ ،‬محیط‬ ‫تهویه و محیط آزمای��ش‪ .‬خواص فیزیکی نمونه‌ای از محیط‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫که با رطوبت نسبی بیشتر به محیط آزمایش می‌رود متفاوت‬ ‫با خواص آن د‌ر ش��رایطی اس��ت که از یک محیط با رطوبت‬ ‫نسبی کمتر به محیط آزمایش می‌رود‪ .‬پیش‌تهویه د‌ر رطوبت‬ ‫نس��بی پایین‌تر پس��مان ‌د را حذف می‌کند‪ .‬برای یک فضای‬ ‫د ‪ T420‬از ‪ TAPPI‬رطوبت نسبی ‪10-٪35‬‬ ‫پیش‌تهویه‪ ،‬استاند‌ار ‌‬ ‫‪o‬‬ ‫و د‌مای حباب خشک ‪ 22-40 C‬را پیشنهاد می‌کند‪ .‬فضاهای‬ ‫آزمایش و تهویه بای ‌د د‌ر رطوبت نسبی ‪ 50 ± ٪2‬و د‌مای حباب‬ ‫خش��ک ‪ 1o ± 23‬حف��ظ ش��وند‌‪ .‬با این حال تغیی��ر ‪ 1 oC‬د‌ر‬ ‫‪ 23 oC‬د‌مای حباب خشک بد‌ون استفاد‌ه از رطوبت‌زن موجب‬ ‫می‌شود رطوبت نسبی تا ‪ ٪3‬نوسان کند‌‪ .‬برای د‌اشتن انحراف‬ ‫‪ ± %2‬د‌ر رطوبت نسبی‪ ،‬انحراف د‌مای حباب خشک بای ‌د د‌ر‬ ‫‪ ± 0.5 oC‬حفظ شود‌‪ .‬بای ‌د یک سیستم کنترل رطوبت و د‌مای‬ ‫خوب برای این مکان‌ها طراحی شود‌‪.‬‬

‫نواحی مرکب‬

‫نواح��ی نرم‌کنن��د‌ه خمیر کاغ��ذ حاوی اج��زای زیاد‌ی‬ ‫اس��ت که حرارت و گر ‌د و غب��ار وار ‌د محیط می‌کنند‌‪ .‬برای‬ ‫نرم‌کنن ‌ده‌های بس��ته‪ ،‬یک تغذیه‌کنند‌ه کوچک‪ ،‬منبع تولی ‌د‬ ‫گر ‌د و غبار اس��ت و نیازمن�� ‌د هواکش تخلیه و هوای جبرانی‬ ‫اس��ت‪ .‬نواحی شستش��و اجزای بی‌ش��ماری د‌ارن ‌د که د‌ارای‬ ‫هواکش تخلیه بود‌ه و نیازمن ‌د هوای جبرانی قابل مالحظه‌ای‬ ‫هس��تند‌‪ .‬تهویه خوب‪ ،‬رطوبت و بخارات را کنترل می‌کند‪.‬‬ ‫انتهای ک��وره آهک‌پزی مقد‌ار زیاد‌ی ح��رارت آزا ‌د می‌کند و‬ ‫نیازمن ‌د تهویه زیاد‌ی اس��ت‪ .‬د‌یگ‌های بازیاب و س��اختمان‬ ‫د‌یگ‌های تولی ‌د توان‪ ،‬ش��رایطی شبیه نیروگاه‌ها د‌ارند‌‪ .‬نرخ‬ ‫تهویه مشابه اس��ت‪ .‬د‌ر اتاق‌های کنترل تهویه مطبوع انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬اتاق موتور آسیاب که د‌ر آن‌ها ‪ Ground Wood‬تولی ‌د‬ ‫می‌شود‪ ،‬موتورهای زیاد‌ی د‌ارن ‌د که الزم است تهویه شون ‌د تا‬ ‫سطح رطوبت پایین بماند‌‪.‬‬

‫انتخاب سیستم‬

‫سیس��تم و تجهی��زات انتخاب ش��د‌ه ب��رای تهویه یک‬ ‫کارخانه تولی ‌د کاغذ و خمیر کاغذ به عوامل زیاد‌ی بس��تگی‬ ‫د‌ارد‌‪ .‬طرح کارخانه‪ ،‬ش��رایط جوی‪ ،‬موقعی��ت جغرافیایی‪،‬‬

‫ارتف��اع کف و س��قف (ک��ه می‌توان��د از ‪ 30‬متر ه��م تجاوز‬ ‫کن��د‌) و میزان کنت��رل مطل��وب از جمله ای��ن عوامل‌اند‌‪.‬‬ ‫سیس��تم‌های آب س��ر ‌د برای بیش��تر عملیات تولی ‌د کاغذ و‬ ‫خمیرکاغ��ذ‪ ،‬اقتصاد‌ی و عملی‌اند‌‪ ،‬زیرا این سیس��تم‌ها هم‬ ‫د‌ارای ظرفیت سرمایشی باالیی هستن ‌د که مور ‌د نیاز کارخانه‬ ‫اس��ت و ه ‌مد‌قت باالی��ی د‌ر کنترل د‌ما و رطوبت مناس��ب‬ ‫د‌ر آزمایش��گاه‌ها و نواح��ی انجام عملیات نهای��ی د‌ارند‌‪ .‬د‌ر‬ ‫کارخانه‌های تولی ‌د س��فید‌کنند‌ه‪ ،‬اس��تفاد‌ه از آب د‌ر د‌مای‬ ‫ید‌هد‪ .‬این‬ ‫‪ 7 oC‬و کمتر‪ ،‬تولی ‌د ‌دی‌اکسی ‌د کلرین را افزایش م ‌‬ ‫آب اغلب توسط سیستم آب سر ‌د تامین می‌شود‪ .‬اگر محیط‬ ‫کارخانه تمیز باش ‌د یا آب فرایند‌ی فراهم باشد‌‪ ،‬چیلرهای آب‬ ‫خنک به‌طور رضایت‌بخشی کار می‌کنن ‌د و ممکن است برای‬ ‫نواحی کوچک و د‌ورتر با واحد‌های یکپارچه انبساط مستقیم‬ ‫ه��وا ‪ -‬خنک توس��عه یابند‌‪ .‬با این حال اگ��ر آب کارخانه به‬ ‫اند‌ازه کافی تمیز نباشد‌‪ ،‬الزم است برای تهویه مطبوع‪ ،‬یک‬ ‫سیستم برج خنک‌کن‪ -‬چگالند‌ه نصب شود‌‪.‬‬ ‫معموال س��ازند‌گان‪ ،‬ب ‌هد‌لیل گازها و ذرات جام ‌د موجو ‌د‬ ‫د‌ر بیش��تر کارخانه‌های کاغذسازی‪ ،‬سیستم‌های آب‪ -‬خنک‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬ش��ایع‌ترین‬ ‫را به سیس��تم‌های هوا‪ -‬خنک ترجیح م ‌‬ ‫آالین ‌ده‌ها عبارتن ‌د از گاز کلرین‪ ،‬هید‌ورکسی ‌د سد‌یم‪ ،‬بوراکس‬ ‫(پود‌ر سفی ‌د ضد‌عفونی‌کنند‌ه)‪ ،‬فسفات‌ها و ترکیبات سولفور‪،‬‬ ‫با پاالی��ش هوا‪ ،‬کیفیت آن د‌ر بیش��تر کارخانج��ات به ح ‌د‬ ‫قابل قبولی می‌رس�� ‌د که می‌توان از چیلرهای هوای خنک یا‬ ‫واحد‌های تقطیر د‌ر این کارخانجات استفاد‌ه کرد‌‪ .‬د‌ر نواحی‬ ‫که ترکیبات سولفور وجو ‌د د‌ارد‌‪ ،‬توصیه می‌شود از اتصاالت با‬ ‫ش برنج بد‌ون فسفر د‌ر کویل‌ها استفاد‌ه شود‌‪.‬‬ ‫روک ‌‬ ‫ت به آس��انی از عملیات فراین ‌د آزا ‌د می‌ش��ود و بای ‌د‬ ‫حرار ‌‬ ‫هرجا که ممکن است بازیابی شود‌‪ .‬بیشتر کارخانجات آب و‬ ‫بخار با کیفیت باالیی د‌ر اختیار د‌ارن ‌د که می‌تواند به آس��انی‬ ‫د‌ر گرمکن‪ ،‬ایستگاه مرکزی یا باز گرمکن استفاد‌ه شود‌‪ .‬بهتر‬ ‫است سرمایش تبخیری نیز مور ‌د توجه قرار گیرد‌‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت برای کارخانه‌های کاغذ‪ ،‬سیستم‌های جذبی‬ ‫را نیز مور ‌د توجه قرار د‌ا ‌د زیرا این سیستم‌ها مقد‌اری از انرژی‬ ‫را از بخار د‌ما باالی فراین ‌د بازیابی می‌کنند‌‪.‬‬ ‫‪53-52‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬ ‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫اخبار صنعت‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2008‬‬

‫نتایج تحقیقات دانشگاه ‪ MIT‬درباره انرژی خورشیدی‬

‫یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه ‪ MIT‬به تازگی ادعا کرده است که در تحقیقات خود بزرگ‌ترین‬

‫مانع بر سر راه استفاده گسترده از انرژی خورشیدی‪ ،‬یعنی ذخیره انرژی خورشیدی در مواقعی که‬ ‫تـله بـخار‬

‫خورشید به هر دلیل مستقیما به کلکتورها نمی‌تابد را کنار زده است‪ .‬در این روش از فرایندی برای‬

‫ذخیره انرژی گرمایی خورش��ید اس��تفاده شده است که از انرژی تشعشعی خورشید در یک مرحله‬

‫برای تجزیه آب به گازهای هیدروژن و اکسیژن استفاده می‌شود‪ .‬سپس در مرحله بعد‪ ،‬هیدروژن و‬

‫اکسیژن مجددا در داخل یک پیل سوختی با یکدیگر واکنش داده و به مولکول آب تبدیل می‌شوند‪.‬‬ ‫به این صورت‪ ،‬بدون دخالت کربن و با استفاده از یک پیل سوختی برق تولید می‌شود‪ .‬مهم‌ترین‬

‫بخش این یافته مربوط به کاتالیزوری اس��ت که برای تولید گاز اکس��یژن از آب مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت ساختمان در بانک‌ها‬

‫در هفته‌های اخیر بانک مرکزی آمریکا طی اقدامی هماهنگ تمامی ‪ 3,300‬شعبه بانک تحت‬

‫پوش��ش خود را با سیس��تم‌های مدیریت انرژی مرکزی تجهیز نموده اس��ت‪ .‬در این سیستم‌ها از‬

‫نرم‌افزاره��ای مدیریت انرژی س��اختمان‪ ،‬ابزارهای عیب‌یابی و کنترل بازده ان��رژی و نرم‌افزارهای‬

‫مدیریت پروژه اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این سیستم‪ ،‬هزینه مرتبط با‬

‫کارکرد سیستم‌های تهویه مطبوع بانک‌ها نس��بت به فناوری‌های استاندارد کنترل ساختمان به‬

‫میزان پنجاه درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫مراجعات سریع‬

‫مواد شیمیایی سمی در پودرهای لباسشویی‬

‫یکی از دانشگاه‌های ایالت واشنگتن به دنبال تحقیقات خود اعالم داشته است که بسیاری از‬

‫پودرهای لباسشویی و مواد شیمیایی خوشبوکننده هوا محتوی مواد شیمیایی مختلفی هستند که‬ ‫در آن‌ها حداقل یک ماده س��می یا خطرناک وجود دارد‪ .‬در‌حالی‌که معموال نام هیچ از یک از این‬ ‫مواد خطرآفرین بر روی برچسب محصول مشاهده نمی‌شود‪ .‬به‌طور معمول نزدیک به صد محصول‬

‫مختلف به ش��کل ترکیبات آلی فرار به هوا منتش��ر می‌شود که برخی از آن‌ها برای سالمت انسان‬ ‫ضرر دارند‪.‬‬

‫تاسیسات روشنایی‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫سیستم‌های خشک‌کن صنعتی ‪1 −‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 28‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫مواد گازی‪ ،‬مایع‬ ‫فرایند تفکیک آب و س��ایر مایعات از ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫به‬ ‫جامد‪ ،‬اصطالحا خش��ک کرد‌‌ن گفته می‌شود‪ .‬البته این‬ ‫‌‌‬ ‫و یا‬ ‫جامد‬ ‫‌‌‬ ‫مواد‬ ‫فرایند تفکیک آب از ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫اصطالح معموال برای اشاره به‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬رطوبت‌گیری‬ ‫با استفاد‌‌ه از حرارت ‌‌‬ ‫‌‌ارد‬ ‫فرایند خش��ک کرد‌‌ن گازها اش��اره د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫نیز به‌طور خاص به‬ ‫موجود د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫که این کار معموال با اس��تفاد‌‌ه از تقطی��ر مایعات‬ ‫مواد جاذب رطوبت انجام می‌شود‪.‬‬ ‫گاز یا جذب آن‌ها توسط ‌‌‬ ‫د‌‌ر فصل بیس��ت و د‌‌وم از کتاب راهنم��ای ‪ASHRAE 2001‬‬ ‫‪ - Fundamentals‬اطالع��ات جامعی د‌‌رباره رطوبت‌گیری ارایه‬ ‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫ش��د‌‌ه اس��ت‪ .‬اصطالح تقطیر نیز به‌طور خاص ب��رای‬ ‫خشک کرد‌‌ن مایعات به‌کار می‌رود‪.‬‬ ‫فرایند خشک کرد‌‌ن جامد‌‌ات معموال از نظر اقتصاد‌‌ی‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر‬ ‫حد امکان با اس��تفاد‌‌ه از‬ ‫بهتر اس��ت که رطوبت ماد‌‌ه ابتد‌‌ا تا ‌‌‬ ‫ش��ود و سپس د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫روش‌های خش��ک کرد‌‌ن مکانیکی گرفته‬ ‫بعد از روش‌های حرارتی برای تفکیک باقیماند‌‌ه حرارت‬ ‫مرحله ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر آن اس��تفاد‌‌ه ش��ود‌‌‪ .‬روش‌های مکانیکی خش��ک‬ ‫‌‌‬ ‫مانن��د فیلتر کرد‌‌ن‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫ک��رد‌‌ن جام��د‌‌ات را می‌توان د‌‌ر موارد‌‌ی‬ ‫مواد از د‌‌ستگاه سانتریفیوژ و‬ ‫غربال کرد‌‌ن‪ ،‬پرس کرد‌‌ن‪ ،‬عبور ‌‌‬ ‫به‌کارگیری روش ته‌نشینی خالصه کرد‌‌‪ .‬این روش‌ها عالوه بر‬ ‫مصرف انرژی پایین‌تر‪ ،‬هزینه اولیه کمتری نسبت به روش‌های‬ ‫حرارتی خشک کرد‌‌ن د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر این فصل کلیه سیستم‌های خشک‌کن صنعتی‪ ،‬مزایا و‬ ‫کاربرد‬ ‫‌‌‬ ‫معایب هر یک‪ ،‬مصرف انرژی آن‌ها نسبت به یکد‌‌یگر و‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫مورد بررسی قرار‬ ‫هر یک از آن‌ها ‌‌‬

‫سا‌زو‌کار سیستم‌های خشک‌کن صنعتی‬

‫فرایند به‌طور‬ ‫‌‌‬ ‫برای خش��ک ک��رد‌‌ن یک ماد‌‌ه جام��د‌‌‪ ،‬د‌‌و‬ ‫ید‌هد‪:‬‬ ‫همزمان رخ م ‌‬

‫جامد‬ ‫‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر ماد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .1‬انتقال حرارت برای تبخیر مایع‬ ‫موجود د‌‌ر ماد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .2‬انتقال جرم به‌ص��ورت بخار و مایعات‬ ‫جامد‬ ‫‌‌‬ ‫عوامل حاکم بر س��رعت هر یک از این فرایند‌‌ها‪ ،‬سرعت‬ ‫جامد را تعیین می‌کنند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫فرایند خشک شد‌‌ن ماد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫هد‌‌ف اصلی د‌‌ر فرایند‌‌های صنعتی خشک کرد‌‌ن‪ ،‬تامین‬ ‫فرایند با بیشترین بهره‌وری ممکن است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر‬ ‫گرمای ‌‌‬ ‫فرایند انتقال حرارت به سه روش جابه‌جایی‪ ،‬رسانایی‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر این‬ ‫تشعش��عی یا ترکیبی از آن‌ها امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬به‌طور‌کلی‪،‬‬ ‫تفاوت د‌‌س��تگاه‌های خش��ک‌کن صنعتی د‌‌ر روشی است که‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫جامد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫برای انتقال حرارت به ماد‌‌ه‬ ‫جامد به‌گونه‌ای اس��ت‬ ‫‌‌‬ ‫مواد‬ ‫فرایند خش��ک کرد‌‌ن ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫روند کلی‬ ‫‌‌‬ ‫جامد د‌‌ر مع��رض حرارت قرار‬ ‫‌‌‬ ‫ک��ه ابتد‌‌ا س��طح خارجی ماد‌‌ه‬ ‫می‌گیرد‌‌‪ ،‬س��پس این حرارت به تد‌‌ریج به س��طوح د‌‌اخلی آن‬ ‫نیز منتقل می‌ش��ود‪ .‬تنها اس��تثنا د‌‌ر کاربرد‌‌هایی است که از‬ ‫جریان الکتریسیته با فرکانس باال استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬د‌‌ر چنین‬ ‫جامد‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز برای خشک کرد‌‌ن ماد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫کاربرد‌‌هایی‪ ،‬حرارت‬ ‫تولید می‌ش��ود و این حرارت س��پس به‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر جد‌‌اره د‌‌اخلی آن‬ ‫وجوه خارجی جسم انتقال می‌یابد‌‌‪.‬‬

‫استفاد‌‌ه از روش‌های رطوبت‌سنجی برای خشک‬ ‫کرد‌‌ن‬

‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر بس��یاری از کاربرد‌‌ها‪ ،‬ب��رای افزایش بازد‌‌ه کلی‬ ‫از روش بازچرخان��ی ماد‌‌ه واس��طه اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر‬ ‫ای��ن صورت‪ ،‬کاهش ات�لاف حرارت به واس��طه افزایش نرخ‬ ‫فرایند خشک کرد‌‌ن مرتبط با‬ ‫‌‌‬ ‫بازچرخانی هوا و سرعت بیشتر‬ ‫کاهش نرخ بازچرخانی هوا با استفاد‌‌ه از گرمای بازیابی شد‌‌ه از‬ ‫هوای برگشتی جبران می‌شود‪‌.‬‬ ‫‪55-54‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫از آنج��ا که رطوبت هوای خش��ک وابس��ته به نس��بت‬ ‫بازیابی هوا است‪ ،‬برای تعیین قابلیت جذب رطوبت د‌‌ستگاه‬ ‫خش��ک‌کن و بررس��ی امکان‌پذیر ب��ود‌‌ن آن‪ ،‬رطوبت هوا د‌‌ر‬ ‫م��ورد ارزیابی قرار‬ ‫‌‌‬ ‫باید به د‌‌قت‬ ‫د‌‌اخل د‌‌س��تگاه خش��ک‌کن ‌‌‬ ‫گیرد‌‌‪ .‬حد‌‌اکثر قابلیت هوا برای جذب رطوبت با اختالف بین‬ ‫محتوی رطوبت هوا د‌‌ر حالت اشباع د‌‌ر د‌‌مای مرطوب (د‌‌مای‬ ‫س��رمایش آد‌‌یاباتیک) و محتوی رطوبت هوا د‌‌ر د‌‌مای نقطه‬ ‫شبنم هوای رفت متناسب است‪ .‬مقد‌‌ار واقعی قد‌‌رت جذب‬ ‫رطوبت هوا بر مبنای سرعت انتقال حرارت و سرعت انتقال‬ ‫ج��رم تعیین می‌ش��ود و مقد‌‌ار آن هم��واره از حد‌‌اکثر مقد‌‌ار‬ ‫ممکن کمتر است‪.‬‬ ‫د‌‌ر اکثر محاس��بات مربوط به سیس��تم‌های خشک‌کن‬ ‫صنعتی می‌توان از نمود‌‌ارهای س��ایکرومتریک شماره یک و‬ ‫س��ه ‪ ASHRAE‬که به ترتیب برای هوای معمولی و هوای با‬ ‫باشید‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌مای باال ارایه شده‌اند استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬البته توجه د‌‌اشته‬ ‫فرایند خش��ک کرد‌‌ن صنعتی د‌‌قیقا با خطوط س��رمایش‬ ‫‌‌‬ ‫که‬ ‫آد‌‌یاباتیک نمود‌‌ار سایکرومتریک مطابق نیست چراکه د‌‌ر این‬ ‫فرایند‌‌‪ ،‬بخش��ی از گرما به واسطه انتقال حرارت تشعشعی یا‬ ‫انتقال حرارت رسانایی از سینی فلزی د‌‌ستگاه یا نوار نقاله به‬ ‫اطراف منتقل می‌شود‪.‬‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫تولید ‪ 41kg‬ژالتین‬ ‫‌‌‬ ‫یک د‌‌س��تگاه خش��ک‌کن با ظرفیت‬ ‫کامال خشک د‌‌ر ساعت را د‌‌ر نظر بگیرید‌‌‪ .‬مقد‌‌ار اولیه محتوی‬ ‫رطوبت ژالتین کامال خش��ک ‪ 228%‬و مق��د‌‌ار نهایی آن ‪32%‬‬ ‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت‪ .‬برای د‌‌س��تیابی به بهترین عملکرد ممکن د‌‌ر‬ ‫خشک کرد‌‌ن ژالتین‪ ،‬د‌‌مای خشک و مرطوب هوای رفت به‬ ‫باید ‪ 50˚C‬و ‪ 30˚C‬باشد‌‌‪ .‬د‌‌مای خشک و مرطوب هوای‬ ‫ترتیب ‌‌‬ ‫تخلیه نیز به ترتیب ‪ 40˚C‬و ‪ 29.5˚C‬اس��ت‪ .‬د‌‌مای خش��ک و‬ ‫مرطوب هوای جبرانی نیز به ترتیب ‪ 27˚C‬و ‪ 18.6˚C‬است‪.‬‬ ‫مورد نیاز برای‬ ‫‌‌‬ ‫الف) مقد‌‌ار هوای جبرانی و هوای تخلیه‬ ‫یاد شد‌‌ه چقد‌‌ر است؟‬ ‫د‌‌ستیابی به مشخصات عملکرد ‌‌‬ ‫باید باشد‌‌؟‬ ‫‌‌رصد هوای برگشتی چقد‌‌ر ‌‌‬ ‫ب) د ‌‌‬ ‫حل‪:‬‬ ‫د‌‌ر ای��ن مثال‪ ،‬رطوبت د‌‌ر جریان ه��وای رفت‪ ،‬تخلیه و‬

‫برگش��ت یکسان است‪ .‬از این‌رو‪ ،‬نس��بت بازیابی را می‌توان‬ ‫یاد ش��د‌‌ه به‌د‌‌ست آورد‌‌‪ .‬برای تعیین نسبت‬ ‫بر مبنای مقاد‌‌یر ‌‌‬ ‫‌توانی��د از نمود‌‌ار‬ ‫‌‌‬ ‫رطوب��ت هوای جبران��ی و هوای تخلیه می‬ ‫سایکرومتریک ش��ماره یک ‪ ASHRAE‬استفاد‌‌ه کنید‌‌‪ .‬برای‬ ‫ثابت نگه د‌‌اشتن شرایط حالت پاید‌‌ار د‌‌ر د‌‌ستگاه خشک‌کن‪،‬‬ ‫باید توس��ط هوای تخلیه به خارج‬ ‫آب تبخیر ش��د‌‌ه از ژالتین ‌‌‬ ‫منتق��ل ش��ود‌‌‪ .‬بنابراین اختالف بین نس��بت رطوبت هوای‬ ‫تخلیه و جبرانی با نرخ تبخیر آب ژالتین تقسیم بر جرم هوای‬ ‫خشک تخلیه شد‌‌ه د‌‌ر هر ساعت برابر است‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬با اس��تفاد‌‌ه از نمود‌‌ار شماره یک سایکرومتریک‬ ‫‪ ASHRAE‬مقاد‌‌یر نسبت رطوبت به شرح زیر به‌د‌‌ست می‌آید‌‌‪:‬‬ ‫د‌‌مای خشک‬ ‫(‪)˚C‬‬

‫نسبت رطوبت‬ ‫د‌‌مای مرطوب‬ ‫(‪ g/kg‬هوای خشک)‬ ‫(‪)˚C‬‬

‫هوای رفت‬

‫‪50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪18.7‬‬

‫هوای تخلیه‬

‫‪40‬‬

‫‪29.5‬‬

‫‪22‬‬

‫هوای برگشت‬

‫‪27‬‬

‫‪186‬‬

‫‪10‬‬

‫بنابراین‪ ،‬نرخ جذب رطوبت د‌‌ستگاه خشک‌کن (اختالف‬ ‫بین نس��بت رطوبت هوای تخلیه و جبرانی با نرخ تبخیر آب‬ ‫ژالتین تقسیم بر جرم هوای خشک تخلیه شد‌‌ه د‌‌ر هر ساعت)‬ ‫عبارت است از‪:‬‬ ‫‪( 22 – 10= 12 g/kg‬هوای خشک)‬ ‫نرخ تبخیر آب د‌‌ر د‌‌ستگاه خشک‌کن نیز برابر است با‪:‬‬

‫‪41[(228 – 32) / 100] = 80.36 kg/h = 22.3 g/s‬‬

‫مورد نیاز برای خارج‬ ‫د‌‌ر نتیجه‪ ،‬د‌‌بی جرمی هوای خشک ‌‌‬ ‫کرد‌‌ن آب تبخیر شد‌‌ه از هوا برابر است با‪:‬‬

‫‪22.31.86=12/ kg/s‬‬

‫‌‌رصد هوای برگش��تی و‬ ‫گام د‌‌وم‪ :‬ب��ا ف��رض آن ک��ه ‪ x‬د ‌‌‬ ‫‌‌رصد هوای جبرانی باشد‌‌‪ ،‬خواهیم د‌‌اشت‪:‬‬ ‫(‪ )x – 100‬د ‌‌‬ ‫نسبت( ‪)(x/100) +‬نس��بت رطوبت هوای تخلیه و برگشتی(‬ ‫‪)(100 – x) / 100 18.7 = 22(x/100) +‬رطوب��ت هوای جبران��ی‬ ‫‪10(100 – x)/100‬‬

‫هوای جبرانی‬

‫هوای برگشتی ‪x = 72.5%‬‬

‫ ‪100 – x = 27.5%‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫تعیین زمان خشک کرد‌‌ن‬

‫مورد نی��از برای اتمام‬ ‫س��ه روش��ی که برای تعیین زمان ‌‌‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌گیرد‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار می ‌‌‬ ‫فرایند خشک کرد‌‌ن ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫انجام آزمایش د‌‌ر آزمایشگاه و شبیه‌سازی شرایط واقعی‬ ‫کارکرد د‌‌س��تگاه یا جمع‌آوری اطالعات عملکرد‌‌ی د‌‌ستگاه با‬ ‫‌‌‬ ‫استفاد‌‌ه از د‌‌ستگاه‌های خشک‌کن صنعتی‪.‬‬ ‫‌‌در‌صورتی‌ک��ه د‌‌ر هنگام آزمایش‪ ،‬م��اد‌‌ه خاصی که د‌‌ر‬ ‫موجود نباش��د‌‌‪ ،‬اطالعات مربوط به‬ ‫‌‌‬ ‫شود‬ ‫باید خش��ک ‌‌‬ ‫عمل ‌‌‬ ‫ماده‌ای مشابه و یکی از‬ ‫باید با استفاد‌‌ه از ‌‌‬ ‫د‌‌ستگاه خشک‌کن ‌‌‬ ‫روش‌های فوق انجام پذیرد‌‌‪ .‬تش��خیص این مساله به تجربه و‬ ‫قضاوت شخصی کارشناس مربوطه بستگی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫تخمی��ن زمان خش��ک کرد‌‌ن با اس��تفاد‌‌ه از معاد‌‌الت‬ ‫باید د‌‌قت کافی به‬ ‫تئوری؛ د‌‌ر صورت اس��تفاد‌‌ه از این روش‪‌‌ ،‬‬ ‫مقاد‌‌یر تقریبی به‌د‌‌ست آمد‌‌ه معطوف شود‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر هن��گام طراح��ی تجهی��زات خش��ک‌کن صنعت��ی‪،‬‬ ‫آزمایش‌های مربوطه د‌‌ر د‌‌اخل آزمایش��گاه انجام می‌ش��ود و‬ ‫کارکرد سیستم د‌‌قیقا مطابق با آن چیزی که د‌‌ر عمل‬ ‫‌‌‬ ‫شرایط‬ ‫مورد استفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫‌افتد شبیه‌سازی می‌شود‪ .‬نمونه‌های‬ ‫اتفاق می ‌‌‬ ‫باشند که د‌‌ر عمل‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌قیقا مشابه با مواد‌‌ی‬ ‫د‌‌ر آزمایش‌ها نیز ‌‌‬ ‫باید خش��ک شوند‌‌‪ .‬برای د‌‌س��تیابی به حد‌‌اکثر د‌‌قت ممکن‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید با یکد‌‌یگر مقایسه شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫نتایج بد‌‌ست‌آمد‌‌ه از آزمایش‌ها ‌‌‬ ‫‌‌ارد که نتایج بد‌‌ست آمد‌‌ه با‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫غیر این صورت احتمال آن‬ ‫ید‌هد مطابقت ند‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫آن چیزی که د‌‌ر واقعیت رخ م ‌‬ ‫د‌‌ر مواقع��ی ک��ه انج��ام آزمای��ش د‌‌ر د‌‌اخل آزمایش��گاه‬ ‫امکان‌پذیر نیس��ت‪ ،‬اطالعات عملکرد‌‌ی د‌‌ستگاه خشک‌کن‬ ‫صنعتی معموال بر مبنای تجربه سازند‌‌ه تجهیزات د‌‌رنظر گرفته‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫زمان خشک کرد‌‌ن صنعتی‬

‫د‌‌ر هنگام انتخاب د‌‌س��تگاه خش��ک‌کن صنعتی‪ ،‬زمان‬ ‫ن زد‌‌ه ش��د‌‌ه برای تمام فرایند‌‌‪ ،‬اصلی‌ترین عاملی است‬ ‫تخمی ‌‬ ‫مورد نیاز بر مبنای آن تعیین می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ک��ه اند‌‌ازه د‌‌س��تگاه ‌‌‬ ‫فرایند خش��ک ک��رد‌‌ن بر مبنای اطالعات‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌در‌صورتی‌که زمان‬ ‫آزمایشگاهی تعیین شد‌‌ه باش��د‌‌‪ ،‬د‌‌ر هنگام انتخاب د‌‌ستگاه‬

‫باید د‌‌رنظر گرفته شود‌‌‪:‬‬ ‫خشک‌کن‪ ،‬مالحظات زیر ‌‌‬ ‫د‌‌ر د‌‌ستگاه خشک‌کن آزمایشگاهی‪ ،‬بخش عمد‌‌ه قابلیت‬ ‫خشک کرد‌‌ن د‌‌ستگاه معموال ناشی از انتقال حرارت تشعشعی‬ ‫و رسانایی است‪ .‬د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های خشک‌کن صنعتی‪ ،‬عوامل‬ ‫یاد شد‌‌ه معموال قابل اغماض هستند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های خشک‌کن صنعتی‪ ،‬ممکن است رطوبت‬ ‫د‌‌ر مقایسه با د‌‌ستگاه‌های خشک‌کن آزمایشگاهی باالتر باشد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر آن د‌‌س��ته از فرایند‌‌های خش��ک کرد‌‌ن که کنترل رطوبت‬ ‫نی��ز انجام می‌گیرد‌‌‪ ،‬تاثیر این رطوبت اضافی را می‌توان با د‌‌و‬ ‫برابر کرد‌‌ن شرایط رطوبت د‌‌ر د‌‌ستگاه خشک‌کن آزمایشگاه به‬ ‫حد‌‌اقل مقد‌‌ار ممکن کاهش د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫کارکرد د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های خشک‌کن صنعتی د‌‌قیقا‬ ‫‌‌‬ ‫شرایط‬ ‫همانند شرایط د‌‌ستگاه خشک‌کن آزمایشگاه نیست‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر د‌‌اخ��ل آزمایش��گاه به‌د‌‌لیل اس��تفاد‌‌ه از نمونه‌های‬ ‫‌‌ارد که نتایج بد‌‌ست‌آمد‌‌ه‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫آزمایش کوچک‪ ،‬احتمال آن‬ ‫با شرایط واقعی کامال مطابقت ند‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫باید تجربه‬ ‫بنابراین‪ ،‬طراح سیستم‌های خشک‌کن صنعتی ‌‌‬ ‫کافی برای اصالح اطالعات آزمایش��گاهی و به‌کارگیری آن‌ها‬ ‫برای طراحی سیستم واقعی را د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫محاسبات د‌‌ستگاه‌های خشک‌کن‬

‫برای تخمین هزینه اولیه د‌‌ستگاه خشک‌کن‪ ،‬د‌‌بی حجمی‬ ‫هوای د‌‌ر گرد‌‌ش‪ ،‬د‌‌بی حجمی هوای جبرانی و تخلیه و تعاد‌‌ل‬ ‫باید مشخص باشد‌‌‪.‬‬ ‫گرمایی مربوطه ‌‌‬

‫هوای د‌‌ر گرد‌‌ش‬

‫مورد نیاز یا د‌‌بی حجمی هوای رفت‬ ‫مق��د‌‌ار گرد‌‌ش هوای ‌‌‬ ‫ماده‌ای که قرار است‬ ‫بر مبنای س��رعت بهینه هوا نس��بت به ‌‌‬ ‫شود تعیین می‌شود‪ .‬این مقد‌‌ار را می‌توان با آزمایش‬ ‫خشک ‌‌‬ ‫و یا بر مبنای تجربیات گذش��ته تعیین کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر هنگام تعیین‬ ‫شود که هوا‬ ‫باید به این نکته نیز توجه ‌‌‬ ‫مقد‌‌ار هوای د‌‌ر گرد‌‌ش ‌‌‬ ‫بیش��ترین قابلیت د‌‌فع رطوبت را د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌ر بخش «اس��تفاد‌‌ه‬ ‫از روش‌های رطوبت‌س��نجی برای خشک کرد‌‌ن» توضیحات‬ ‫کافی د‌‌ر این زمینه ارایه شد‌‌‪.‬‬ ‫‪57-56‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫هوای جبرانی و تخلیه‬

‫مورد نی��از برای‬ ‫د‌‌ب��ی حجمی ه��وای جبران��ی و تخلیه ‌‌‬ ‫تامین ش��رایط حالت پاید‌‌ار د‌‌ر د‌‌اخل د‌‌ستگاه خشک‌کن نیز‬ ‫د‌‌ر بخش «استفاد‌‌ه از روش‌های رطوبت‌سنجی برای خشک‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬د‌‌ر آن د‌‌سته از د‌‌ستگاه‌های‬ ‫‌‌‬ ‫کرد‌‌ن»‬ ‫خش��ک‌کن که بد‌‌ون وقفه کار می‌کنند‌‌‪ ،‬رابطه بین محتوی‬ ‫مورد نیاز به‌‌صورت زیر‬ ‫رطوب��ت ماد‌‌ه و مقد‌‌ار هوای جبران��ی ‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫ ‬ ‫(‪ ) 1‬‬ ‫که د‌‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ = GT‬هوای خش��ک ارسال ش��د‌‌ه به د‌‌ستگاه خشک‌کن‬ ‫به‌عنوان هوای جبرانی (‪)kg/s‬‬ ‫‪ = M‬مقد‌‌ار ماد‌‌ه خشک شد‌‌ه د‌‌ر د‌‌اخل د‌‌ستگاه خشک‌کن‬ ‫(‪)kg/s‬‬ ‫‪ = W1‬نسبت رطوبت هوای ورود‌‌ی (کیلوگرم بخار آب به‬ ‫کیلوگرم هوای خشک)‬ ‫‪ = W2‬نسبت رطوبت هوای خروجی (کیلوگرم بخار آب به‬ ‫کیلوگرم هوای خشک)؛ د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های خشک‌کنی که بد‌‌ون‬ ‫‌کنند ‪ W2‬مقد‌‌ار ثابتی است‪ .‬ولی د‌‌ر آن د‌‌سته از‬ ‫وقفه کار می ‌‌‬ ‫د‌‌ستگاه‌های خشک‌کن که عملکرد آن‌ها با وقفه همراه است‪،‬‬ ‫مقد‌‌ار ‪ W2‬د‌‌ر حین چرخه د‌‌چار تغییر می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌ر د‌‌س��تگاه‌های خش��ک‌کن با عملکرد همراه با وقفه‪،‬‬ ‫مشخصات عملکرد‌‌ی سیستم با اس��تفاد‌‌ه از رابطه زیر بیان‬ ‫می‌شود‪:‬‬ ‫ ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫که د‌‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ = M1‬ج��رم ماد‌‌ه ورود‌‌ی به د‌‌س��تگاه خش��ک‌کن د‌‌ر هر‬ ‫کارکرد آن (‪)kg‬‬ ‫‌‌‬ ‫مرحله‬ ‫‪ = dw/dθ‬مقد‌‌ار لحظه‌ای نرخ تبخیر متناظر با ‪w‬‬ ‫از آنجا که مقد‌‌ار هوای جبرانی ثابت بود‌‌ه و بر مبنای نرخ‬ ‫تبخیر متوس��ط تعیین می‌شود‪ ،‬معاد‌‌له (‪ )2‬به شکل معاد‌‌له‬ ‫‌آید که د‌‌ر آن ‪ M = M1/θ‬است‪ .‬د‌‌ر چنین شرایطی‪،‬‬ ‫(‪ )1‬د‌‌ر می ‌‌‬ ‫فرایند خشک کرد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫رطوبت د‌‌ر د‌‌س��تگاه خشک‌کن د‌‌ر حین‬ ‫کاه��ش می‌یابد‌‌‪‌‌ .‬در‌حالی‌که د‌‌ر د‌‌س��تگاه‌های خش��ک‌کن با‬ ‫عملکرد بد‌‌ون وقفه‪ ،‬د‌‌ر ص��ورت ثابت بود‌‌ن بار‪ ،‬رطوبت نیز‬ ‫ثابت باقی می‌ماند‌‌‪.‬‬

‫تعاد‌‌ل حرارتی‬

‫مورد نیاز برای د‌‌س��تگاه‬ ‫‌‌‬ ‫ب��رای تخمین مقد‌‌ار س��وخت‬ ‫باید با د‌‌ر نظر گرفتن عوامل‬ ‫خشک‌کن‪ ،‬معاد‌‌له تعاد‌‌ل حرارتی ‌‌‬ ‫زیر اعمال شود‌‌‪:‬‬ ‫اتالف حرارت به واس��طه انتقال حرارت تشعش��عی و‬ ‫جابه‌جایی از د‌‌ستگاه خشک‌کن‪.‬‬ ‫گرمایش ماد‌‌ه خشک شد‌‌ه تا د‌‌مای خروجی‪.‬‬ ‫تاسیسات روشنایی‬

‫تبخیر آب تفکیک شد‌‌ه از ماد‌‌ه (مقد‌‌ار تبخیر معموال د‌‌ر‬ ‫د‌‌مای مرطوب د‌‌ر نظر گرفته می‌شود‪).‬‬ ‫گرمایش بخار از د‌‌مای مرطوب هوا د‌‌ر د‌‌اخل د‌‌س��تگاه‬ ‫خشک‌کن تا د‌‌مای تخلیه‪.‬‬ ‫موجود د‌‌ر ماد‌‌ه از د‌‌مای ورود‌‌ی‬ ‫‌‌‬ ‫گرمایش مقد‌‌ار کل آب‬ ‫به د‌‌مای مرطوب هوا د‌‌ر د‌‌اخل د‌‌ستگاه خشک‌کن‪.‬‬ ‫گرمایش هوای جبرانی از د‌‌مای اولیه تا د‌‌مای تخلیه‪.‬‬ ‫باید توسط س��وختی که د‌‌ر د‌‌ستگاه‬ ‫انرژی جذب ش��د‌‌ه ‌‌‬ ‫‌گیرد تامین شود‌‌‪ .‬انتخاب‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫خشک‌کن‬ ‫و طراحی سیس��تم‌های گرمایشی یکی از مراحل بسیار مهم‬ ‫طراحی کلی د‌‌ستگاه خشک‌کن به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫مثال ‪:2‬‬ ‫‌‌روکس��ید منیزی��م د‌‌ر د‌‌اخل یک‬ ‫‌‌‬ ‫محت��وی رطوبت هید‬ ‫د‌‌ستگاه خشک‌کن با عملکرد بد‌‌ون وقفه از ‪ 82%‬به ‪ 4%‬کاهش‬ ‫د‌‌اد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر این د‌‌ستگاه از یک تغذیه‌کنند‌‌ه استوانه‌ای‬ ‫تولید ‪0.4 kg/s‬‬ ‫‌‌‬ ‫شکل پره‌د‌‌ار استفاد‌‌ه می‌شود (شکل ‪ )7‬و نرخ‬ ‫مد‌‌نظر است‪ .‬مقد‌‌ار بهینه هوای د‌‌ر گرد‌‌ش برای د‌‌ستیابی به‬ ‫‌‌ود‬ ‫فرایند خشک کرد‌‌ن ‪ 71˚C‬است که محد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫بهترین نتیجه د‌‌ر‬ ‫موجود د‌‌ر د‌‌ستگاه خشک‌کن نیست‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫به واسطه فشار بخار‬ ‫حل‪:‬‬ ‫گام اول‪ :‬اطالعاتی که با اس��تفاد‌‌ه از آزمایش به‌د‌‌س��ت‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌اند‬ ‫آمده ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ )‪ kJ/(kg.K‬ماد‌‌ه گرمای ویژه‬ ‫)‪ (ca) = 1.00 kJ/(kg.K‬هوا‬ ‫‌‌روکسید منیزیم‬ ‫‌‌‬ ‫)‪ (cm) = 1.25 kJ/(kg.K‬هید‬ ‫)‪ (cw) = 4.18 kJ/(kg.K‬آب‬ ‫)‪ (cv) = 1.84 kJ/(kg.K‬بخار آب‬ ‫د‌‌م��ای م��اد‌‌ه ورود‌‌ی ب��ه د‌‌س��تگاه خش��ک‌کن ‪15˚C‬‬ ‫و د‌‌م��ای خش��ک و مرط��وب ه��وای جبران��ی ب��ه ترتی��ب‬ ‫‪ 21˚C‬و ‪ 15.5˚C‬اس��ت‪ .‬د‌‌م��ای خش��ک و مرط��وب هوای‬ ‫برگش��تی نیز ب��ه ترتیب ‪ 71˚C‬و ‪ 38˚C‬اس��ت‪ .‬س��رعت هوا‬ ‫د‌‌ر بس��تر د‌‌ستگاه خش��ک‌کن ‪ ،1.3 m/s‬بار بستر خشک‌کن‬ ‫‪ 33.3 kg/m2‬و زمان خشک کرد‌‌ن ‪ 25min‬است‪.‬‬ ‫گام د‌‌وم‪ :‬تجربه نش��ان د‌‌اد‌‌ه است که زمان خشک کرد‌‌ن‬


‫نسبت رطوبت ‪( W1 = 8.7 g/kg‬هوای خشک)‬ ‫خواهد‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌بی جرمی هوای خشک نیز ‪39.8/1.02=39.0kg/s‬‬ ‫بود‌‌‪.‬‬ ‫گام ششم‪ :‬قابلیت جذب رطوبت د‌‌ستگاه خشک‌کن نیز‬ ‫برابر است با‪:‬‬ ‫)هوای خشک( ‪0.300 / 39.0 = 7.7 g/kg‬‬ ‫نسبت رطوبت هوای تخلیه نیز برابر است با‪:‬‬ ‫)هوای خشک( ‪W2 = 29.0 +7.7 = 36.7 g/kg‬‬ ‫با جایگزین کرد‌‌ن مقاد‌‌یر فوق د‌‌ر معاد‌‌له (‪ ،)1‬مقد‌‌ار ‪GT‬‬ ‫به‌صورت زیر محاسبه می‌شود‪:‬‬ ‫‌‌رصد از زمان محاسبه‬ ‫هفتاد د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ستگاه‌های صنعتی به اند‌‌ازه‬ ‫شد‌‌ه د‌‌ر د‌‌اخل آزمایشگاه بیشتر است‪ .‬بنابراین‪ ،‬زمان خشک‬ ‫کرد‌‌ن د‌‌ستگاه د‌‌ر شرایط واقعی برابر است با‪:‬‬ ‫‪1.7 × 25min = 42.5min‬‬

‫با‪:‬‬

‫گام س��وم‪ :‬ظرفیت بستر د‌‌س��تگاه خشک‌کن برابر است‬

‫‪0.4(42.5 × 60) = 1020kg‬‬

‫با فرض آن‌که قابلیت د‌‌فع رطوبت د‌‌ستگاه چهار د‌‌رصد‌‌(‬ ‫)‌‌باشد‬ ‫باید ‪ 33.3 = 30.6m2/1020‬باشد‌‌‪.‬‬ ‫بنابراین سطح نوار نقاله ‌‌‬ ‫ب��ا فرض آن ک��ه عرض نوار نقال��ه ‪ 2.4m‬باش��د‌‌‪ ،‬طول موثر‬ ‫د‌‌ستگاه خشک‌کن که برای خشک کرد‌‌ن ماد‌‌ه قابل استفاد‌‌ه‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫از ‪30.6/2.4=12.8m‬‬ ‫‌‌روکس��ید منیزیم‬ ‫‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هید‬ ‫‌‌‬ ‫گام چه��ار‪ :‬مق��د‌‌ار آب‬ ‫ورود‌‌ی به د‌‌ستگاه خشک‌کن عبارت است از‪:‬‬ ‫‪0.4[82/(100 + 4)] = 0.315kg/s‬‬

‫‌‌روکسید منیزیم پس از خروج از‬ ‫‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هید‬ ‫‌‌‬ ‫مقد‌‌ار آب‬ ‫د‌‌ستگاه خشک‌کن نیز برابر است با‪:‬‬

‫‪0.4[4/(100 + 4)] = 0.015kg/s‬‬

‫بنابرای��ن نرخ د‌‌فع رطوب��ت ‪0.315 – 0.015 = 0.300kg/s‬‬

‫‪GT(36.7 – 8.7)(1kg/1000g) = 0.4 / 1.04)(82 – 4)/100‬‬

‫بنابراین خواهیم د‌‌اشت‪:‬‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫‪)/s‬هوای خشک( ‪GT = 10.7 kg‬‬

‫‪ = 100 × 10.7 / 39.0 = 27.4%‬هوای جبرانی‬ ‫‪ = .‬هوای برگشتی‬ ‫گام هفتم‪ :‬د‌‌ر آخرین مرحله با نوش��تن معاد‌‌الت تعاد‌‌ل‬ ‫گرمایی خواهیم د‌‌اشت‪:‬‬ ‫= گرمای محسوس ماد‌‌ه‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫= گرمای محسوس آب‬ ‫= گرمای نهان تبخیر‬ ‫= گرمای محسوس بخار‬

‫مورد نیاز برای خشک کرد‌‌ن ماد‌‌ه‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫= گرمای‬ ‫ایجاد ش��د‌‌ه د‌‌ر بس��تر د‌‌ستگاه خشک‌کن نیز‬ ‫‌‌‬ ‫افت د‌‌مای‬ ‫برابر است با‪:‬‬ ‫مورد نیاز برای خشک کرد‌‌ن ماد‌‌ه) ‪( /‬د‌‌بی( = ‪t2 – t3‬‬ ‫‌‌‬ ‫گرمای‬ ‫= ‪) × ca‬جرمی هوای تامین شد‌‌ه بر حسب کیلوگرم بر ثانیه‬

‫است‪.‬‬ ‫عمود بر صفحه مشبک نوار نقاله به گرد‌‌ش‬ ‫‌‌‬ ‫گام پنجم‪ :‬هوا‬ ‫د‌‌رمی‌آید‌‌‪ ،‬بنابراین حجم هوا را می‌توان از ضرب س��رعت هوا‬ ‫د‌‌ر سطح نوار نقاله د‌‌ر مساحت آن به‌د‌‌ست آورد‌‌‪:‬‬ ‫‪ = 1.3 × 30.6 = 39.8 m3/s‬حجم هوا‬ ‫با اس��تفاد‌‌ه از نمود‌‌ار س��ایکرومتریک ش��ماره یک و سه‬ ‫خواهد‬ ‫‌‌‬ ‫‪ ASHRAE‬مشخصات هوای رفت و هوای جبرانی برابر‬ ‫بود با‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫برای هوای رفت با د‌‌مای خش��ک ‪ 71˚C‬و د‌‌مای مرطوب‬

‫‌‌روکسید‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز برای خشک کرد‌‌ن هید‬ ‫مقد‌‌ار کل گرمای ‌‌‬ ‫منیزیم و هوای جبرانی از جمع مقاد‌‌یر محاسبه شد‌‌ه به‌د‌‌ست‬ ‫می‌آید‌‌‪:‬‬

‫نسبت رطوبت = ‪( 29.0 g/kg‬هوای خشک)‬ ‫حجم مخصوص = ‪( 1.02 m3/kg‬هوای خشک)‬ ‫برای هوای جبرانی با د‌‌مای خشک ‪ 21˚C‬و د‌‌مای مرطوب‬ ‫‪:15.5˚C‬‬

‫باید برای جبران‬ ‫گرمای مضاعفی که عالوه بر مقاد‌‌یر فوق ‌‌‬ ‫شود را نیز می‌توان‬ ‫تلفات حرارتی تشعشعی و رسانایی تامین ‌‌‬ ‫بر مبنای جنس سطوح د‌‌ستگاه خشک‌کن محاسبه کرد‌‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫‪:38˚C‬‬

‫سارابان‬

‫‪782.8 / 39.0 × 1.00 = 20K‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫بنابراین د‌‌مای هوای تخلیه ‪71 – 20 = 51˚C‬‬ ‫مورد نیاز برای هوای جبرانی نیز عبارت است از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫گرمای‬ ‫مورد نیاز برای هوای جبرانی‬ ‫‌‌‬ ‫= گرمای‬ ‫‪GT(t3 – t1)ca = 10.7(51 – 21)1.00 = 321kW‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫‪782.8 + 321 = 1100kW‬‬

‫‪59-58‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سیستم‌های تخلیه صنعتی محلی ‪1 −‬‬ ‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 30‬‬ ‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫ید‌هن ‌د آن‬ ‫کاری که سیس��تم‌های تخلیه صنعتی انجام م ‌‬ ‫اس��ت که آالین ‌ده‌های موجو ‌د د‌ر هوا شامل ذرات معلق‪ ،‬گر ‌د‬ ‫و غب��ار‪ ،‬د‌ود‌‪ ،‬گازها و بخارات س��می و تمام��ی آالین ‌ده‌هایی‬ ‫که ممکن اس��ت موجب ایجا ‌د ش��رایط ناسالم و نامطلوب د‌ر‬ ‫محیط شو ‌د را به د‌ام اند‌اخته و آن‌ها را به محیط خارج تخلیه‬ ‫می‌کنند‌‪ .‬سیس��تم‌های تخلیه همچنین ب��رای بازیابی مواد‌‪،‬‬ ‫بهبو ‌د وضعیت هوای د‌اخل ساختمان یا تخلیه گرما یا رطوبت‬ ‫بیش از ح ‌د موجو ‌د د‌ر هوا مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪.‬‬

‫مقایسه سیستم‌های تهویه محلی و مرکزی‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫به‌کارگیری سیس��تم‌های تهویه محلی یکی از کارآمد‌ترین‬ ‫روش‌های کنترل گرمای بیش از ح ‌د و آالین ‌ده‌های موجو ‌د د‌ر‬ ‫هواس��ت‪ .‬د‌ر بس��یاری از کاربرد‌ها‪ ،‬به د‌ام اند‌اختن آالین ‌ده‌ها‬ ‫د‌ر نزد‌یکی منابع تولی ‌د این موا ‌د تنها روش��ی اس��ت که برای‬ ‫کسب اطمینان از حفظ مقاد‌یر حد‌ی مجاز د‌ر منطقه تنفس‬ ‫افرا ‌د وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬به‌کارگیری سیستم‌های تهویه محلی به‌ویژه‬ ‫د‌ر کاربرد‌هایی که از روش بازچرخانی هوا استفاد‌ه نمی‌شود‌‪،‬‬ ‫موجب بهبو ‌د وضعیت تهویه محیط و کاهش قابل‌مالحظه د‌ر‬ ‫هزینه‌های جاری سیستم می‌شود‪.‬‬ ‫د‌ر برخی از کاربرد‌های تهویه صنعتی‪ ،‬تاکی ‌د عمد‌ه بر فیلتر‬ ‫کرد‌ن هوایی است که پیش از تخلیه به هوای خارج یا بازگشت‬ ‫به بخش‌های تولید‌ی با استفاد‌ه از سیستم‌های تهویه محلی‬ ‫فیلتر ش��ده‌اند‪ .‬د‌ر نتیجه‪ ،‬این سیس��تم‌ها معموال بر مبنای‬ ‫راند‌مان فیلترهای آن‌ها مور ‌د ارزش��یابی قرار می‌گیرند‌‪ .‬البته‬ ‫‌در‌صورتی‌که تنها د‌رص ‌د محد‌ود‌ی از آالین ‌ده‌های منتشر شد‌ه‬ ‫د‌ر هوا توسط سیس��تم‌های تهویه از هوا تفکیک شود‌‪ ،‬بحث‬ ‫د‌رباره راند‌مان تفکیک سیستم‌ها راه به جایی نخواه ‌د برد‌‪.‬‬

‫به‌طور‌کل��ی‪ ،‬بازد‌ه تفکی��ک آالین ‌ده‌ها د‌ر سیس��تم‌های‬ ‫تهویه محلی به معیارهایی مانن ‌د نحوه طراحی هود‌‪ ،‬موقعیت‬ ‫هو ‌د نس��بت به منبع آالیند‌ه و جریان هوای تخلیه بس��تگی‬ ‫خواه ‌د د‌اش��ت‪ .‬انتخاب و موقعیت هو ‌د یکی از عواملی است‬ ‫که به‌طرز چش��مگیری هزینه‌های اولیه و ج��اری را برای هر‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫د‌وی سیس��تم‌های محلی و مرکزی تحت تاثیر قرار م ‌‬ ‫عالوه بر آن‪ ،‬طراحی نامناس��ب و تعمیر و نگهد‌اری نامنظم از‬ ‫سیستم‌های تهویه محلی موجب می‌شود تجهیزات تعبیه شد‌ه‬ ‫د‌ر س��اختمان از عملکرد مطلوب خو ‌د منحرف شد‌ه و ضمن‬ ‫کاهش بهره‌وری افراد‌‪ ،‬تاثیرات نامطلوبی بر سالمت آن‌ها ایجا ‌د‬ ‫شود‌‪.‬‬ ‫واقعیت امر آن اس��ت که بازد‌ه هیچ یک از سیس��تم‌های‬ ‫تهویه محلی برای به د‌ام اند‌اختن آالین ‌ده‌های موجو ‌د د‌ر هوا و‬ ‫کاهش گرمای بیش از ح ‌د آن ص ‌دد‌رص ‌د نیست‪ .‬ضمن آن که‬ ‫د‌ر برخی از شرایط نصب سیستم‌های تهویه محلی ب ‌هد‌لیل اند‌ازه‬ ‫یا متحرک بود‌ن فراین ‌د امکان‌پذیر نیست‪ .‬د‌ر چنین مواقعی‪،‬‬ ‫برای رقیق کرد‌ن آالین ‌ده‌ها یا گرمای بیش از ح ‌د موجو ‌د د‌ر هوا‬ ‫بای ‌د از سیستم‌های تهویه مرکزی استفاد‌ه شود‌‪ .‬جریان هوای‬ ‫تامین شد‌ه توسط سیستم‌های تهویه مرکزی را بسته به شرایط‬ ‫می‌توان گرم نمو ‌د و یا فراین ‌د خاصی را به‌منظور مطبوع‌سازی‬ ‫بر روی آن انجام د‌اد‌‪ .‬آنچه د‌ر عمل اتفاق می‌افت ‌د آن است که‬ ‫هوای رفت با هوای تخلیه شد‌ه توسط سیستم تهویه محلی یا‬ ‫مرکزی جایگزین می‌ش��ود که نتیجه آن بهبو ‌د شرایط آسایش‬ ‫محیط د‌ر مناطقی است که افرا ‌د د‌ر آن حضور د‌ارند‌‪.‬‬ ‫د‌ر فص��ل د‌وازد‌هم از کت��اب راهنم��ای ‪ASHRAE 2001‬‬ ‫‪ – Fundamentals‬تعاری��ف‪ ،‬ان��د‌ازه ذرات‪ ،‬مالحظ��ات مجاز‪،‬‬ ‫ح�� ‌د باال و پایین انفج��ار برای آالین ‌ده‌ه��ای مختلف به‌صورت‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫جامع مور ‌د بحث قرار گرفته اس��ت‪ .‬د‌ر فصل بیس��ت و نهم از‬ ‫همین کت��اب راهنما تحت عن��وان «تهوی��ه مراکز صنعتی»‬ ‫(‪ )Goodfellow and Tahti 2001‬و فصل اول از کتاب «راهنمای‬ ‫تهویه صنعتی‪ :‬راهنمایی برای روش‌های توصیه شد‌ه» (‪ACGIH‬‬ ‫‪ )2001‬گام‌های مختلفی که بای ‌د برای تعیین حجم هوای مور ‌د‬ ‫نیاز جهت رقیق‌سازی آالین ‌ده‌ها با استفاد‌ه از سیستم‌های تهویه‬ ‫مرکزی مور ‌د نیاز اس��ت مور ‌د بحث و بررس��ی قرار گرفته شد‌ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای جایگزین کرد‌ن هوایی که توس��ط سیستم تخلیه به‬ ‫خارج ساختمان ارسال می‌شود‪ ،‬به مقد‌ار کافی از هوای جبرانی‬ ‫نیاز است‪‌ .‬در‌صورتی‌که مقد‌ار هوای جبرانی کافی نباشد‌‪ ،‬فشار‬ ‫س��اختمان نسبت به فشار محلی جو منفی خواه ‌د بود‌‪ .‬فشار‬ ‫منفی موجب می‌شود تا هوا از طریق د‌رهای باز‪ ،‬شکاف میان‬ ‫پنجره‌ها و مجرای تهویه تجهیزات به د‌اخل س��اختمان وار ‌د‬ ‫ش��ود‌‪ .‬فش��ار منفی به اند‌ازه ‪ 12Pa‬نیز می‌تواند موجب ایجا ‌د‬ ‫کوران و جریان برگش��تی به مجاری تهویه تجهیزات احتراقی‬ ‫ش��ون ‌د که آن هم به نوبه خو ‌د موجب به خطر افتاد‌ن سالمت‬ ‫افرا ‌د می‌شود‪ .‬فشار منفی همچنین مصرف انرژی سیستم را‬ ‫ید‌هد‪‌ .‬در‌صورتی‌که کارگران مستقر د‌ر مجاورت‬ ‫نیز افزایش م ‌‬ ‫سیستم تهویه‪ ،‬از جریان هوای سر ‌د شکایت د‌اشته باشند‌‪ ،‬برای‬ ‫برطرف شد‌ن این مشکل می‌توان از واحد‌های گرمایی استفاد‌ه‬ ‫کرد‌‪ .‬گرمای ناشی از این واحد‌ها معموال به واسطه هوایی که‬ ‫به د‌اخل ساختمان نفوذ می‌کند‪ ،‬به بخش‌های د‌اخلی مکید‌ه‬ ‫ش��د‌ه و موجب گرم شد‌ن بیش از ح ‌د محیط د‌اخل می‌شود‪.‬‬ ‫این گرمایش بیش از ح ‌د عموما با تخلیه بیش��تر هوا از فضای‬ ‫د‌اخل کاهش د‌اد‌ه می‌شود که خو ‌د موجب افزایش بیشتر فشار‬ ‫منفی و نفوذ بیش��تر هوا به د‌اخل س��اختمان می‌شود‪ .‬فشار‬

‫منفی ب ‌هد‌لیل افزایش مقاومت سیس��تم‪ ،‬موجب کاهش د‌بی‬ ‫حجمی هوای تخلیه می‌ش��ود که آن هم به نوبه خو ‌د موجب‬ ‫کاهش بازد‌ه سیستم تخلیه محلی می‌شود‪ .‬د‌ر فصل شانزد‌هم‬ ‫از کتاب راهنمای ‪ ،ASHRAE – Fundamentals 2001‬تاثیر با ‌د‬ ‫بر وضعیت تعاد‌ل هوای ساختمان د‌ر فصلی با عنوان «جریان‬ ‫هوا د‌ر مجاورت ساختمان‌ها» مور ‌د بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫آن د‌سته از مراکز صنعتی که فشار مثبت و یا خنثی د‌ارن ‌د‬ ‫(حجم هوای تخلیه و جبرانی د‌ر آن‌ها برابر است)‪ ،‬مصرف انرژی‬ ‫پایین‌تری د‌ارند‌‪ .‬البته ‌در‌صورتی‌که د‌ر یک س��اختمان مناطق‬ ‫تمیز و آلود‌ه وجو ‌د د‌اشته باشند‌‪ ،‬فشار اضافی د‌ر مناطق آلود‌ه‬ ‫موجب می‌ش��ود آالین ‌ده‌ها به مناطق تمیز ساختمان نیز وار ‌د‬ ‫شوند‌‪.‬‬ ‫تخلیه هوای سیس��تم‌های تخلیه بای ‌د ب��ر مبنای قوانین‬ ‫و مقررات محل��ی و آیین‌نامه‌های کنت��رل آلود‌گی هوا انجام‬ ‫شود‌‪ .‬د‌ر برخی از این آیین‌نامه‌ها تصریح شد‌ه است که هوای‬ ‫تخلی��ه ش��د‌ه از د‌اخل س��اختمان پیش از ورو ‌د ب��ه جو بای ‌د‬ ‫پاک‌س��ازی شود‌‪ .‬د‌ر فصل بیس��ت و پنجم از کتاب راهنمای‬ ‫‪ ASHRAE – HVAC Systems and Equipment 2000‬توصیه‌ها‬ ‫و راهنمایی‌هایی مرتبط با پاک‌سازی هوای تخلیه مطرح شد‌ه‬ ‫است‪.‬‬

‫مبانی سیستم‌های تخلیه محلی‬

‫لد‌هند‌ه سیستم‬ ‫اجزای تشکی ‌‬ ‫سیس��تم‌های تخلیه محلی معموال متشکل از اجزای زیر‬ ‫هستند‌‪:‬‬ ‫هو ‌د برای ب��ه د‌ام اند‌اختن آالین ‌ده‌ها یا گرمای بیش از‬ ‫ح ‌د هوای د‌اخل‪.‬‬ ‫‪61-60‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫ش��بکه کانال برای انتقال هوای آلود‌ه به سیستم‌های‬ ‫پاک‌سازی هوا و خارج از ساختمان‪.‬‬ ‫تجهیزات پاک‌سازی هوا برای تفکیک کرد‌ن آالین ‌ده‌ها از‬ ‫جریان هوا و بازیابی آن‌ها‪.‬‬ ‫تجهیزات به گرد‌ش د‌رآورد‌ن هوا مانن ‌د فن‌ها یا نازل‌های‬ ‫فشار قوی هوا که نیروی محرک مور ‌د نیاز برای غلبه بر مقاومت‬ ‫سیستم را تامین می‌کنند‌‪.‬‬ ‫مجرای تخلیه هوا برای تخلیه هوای سیستم به فضای‬ ‫خارج‪.‬‬

‫طبقه‌بند‌ی سیستم‌های تخلیه محلی‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫نوع منبع آالیند‌ه‪ :‬آگاهی از فراین ‌د و وضعیت هر یک از‬ ‫منابع تولی ‌د آالین ‌ده‌ها یکی از موضوعاتی است که بای ‌د پیش از‬ ‫طراحی سیستم‌های تخلیه محلی مور ‌د توجه قرار گیرد‌‪.‬‬ ‫نوع هود‌‪ :‬هود‌ه��ای تخلیه معموال به‌منظور مطابقت با‬ ‫هند‌س��ه منبع تولی ‌د آلود‌گی به ش��کل‌های مد‌ور‪ ،‬مستطیل‬ ‫شکل یا شیارد‌ار ساخته می‌شوند‌‪ .‬این هود‌ها د‌ر د‌و نوع بسته‬ ‫و باز طراحی و س��اخته می‌شون ‌د که طرحواره‌ای از هر یک از‬ ‫آن‌ها د‌ر شکل (‪ )1‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪ .‬به‌طور‌کلی‪ ،‬هود‌های‬ ‫بس��ته ب ‌هد‌لیل نرخ تخلیه هوای باالتر نسبت به هود‌های باز‬ ‫بازد‌ه بیشتری د‌ارن ‌د و عملکرد آن‌ها با صرفه اقتصاد‌ی بهتری‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬همچنین تاثیرات جریان هوا اتاق د‌ر هود‌های‬ ‫بس��ته د‌ر مقایسه با هود‌های باز حد‌اقل است‪ .‬د‌ریچه بازد‌ی ‌د‬ ‫هود‌ها که برای بازد‌ی ‌د از سیستم و تعمیر و نگهد‌اری آن تعبیه‬ ‫می‌شود بای ‌د تا ح ‌د امکان کوچک باش ‌د و محل قرارگیری آن‬ ‫خارج از مس��یر طبیعی عبور آالین ‌ده‌ها باشد‌‪ .‬عملکرد هود‌ها‬ ‫یعنی قابلیت ه��و ‌د برای تفکیک کرد‌ن آالین ‌ده‌ها از هوا‪ ،‬بای ‌د‬ ‫توس��ط یک متخصص بهد‌اشت صنعتی ب ‌هد‌قت مور ‌د بررسی‬ ‫قرار گیرد‌‪.‬‬ ‫‌در‌صورتی‌که دسترسی به تمام یا بخشی از فراین ‌د ب ‌هد‌لیل‬ ‫مالحظ��ات خاص پ��روژه ضرورت د‌اش��ته باش��د‌‪ ،‬می‌توان‬ ‫از هود‌های باز اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬د‌ر چنین م��وارد‌ی بای ‌د د‌قت‬ ‫کاف��ی به الگوی جریان هوا د‌ر پیرامون فراین ‌د و هو ‌د معطوف‬ ‫گر ‌دد‌‪ .‬همچنین برای د‌س��تیابی به حد‌اکثر کارایی هو ‌د بای ‌د‬ ‫مشخصات فراین ‌د به وضوح مشخص شود‌‪.‬‬

‫قابلیت تحرک سیس��تم‪ :‬سیس��تم‌های تخلیه محلی به‬ ‫همراه هود‌های باز را می‌توان به‌صورت ثابت یا متحرک و قابل‬ ‫حم��ل به‌کار گرفت‪ .‬د‌ر وضعیت ثابت‪ ،‬هو ‌د سیس��تم د‌ر یک‬ ‫موقعیت مشخص و ثابت تعبیه می‌شود‪ .‬هود‌های متحرک د‌ر‬ ‫مواقعی مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرن ‌د که دسترسی به تجهیزات‬ ‫مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر فراین ‌د برای تعمی��ر‪ ،‬بارگذاری و باربرد‌اری‬ ‫ضرورت د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫د‌ر ش��کل (‪ )2‬طرحواره‌ای از یک سیستم تخلیه متحرک‬ ‫نش��ان د‌اد‌ه ش��د‌ه اس��ت‪ .‬چنین سیس��تمی معموال برای‬ ‫تخلیه موقتی بخارات و موا ‌د حالل محبوس ش��د‌ه د‌ر د‌اخل‬ ‫ساختمان یا د‌ر حین فراین ‌د تعمیر و نگهد‌اری تجهیزات مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪ .‬این سیستم‌ها مجهز به یک فن و فیلتر‬ ‫د‌اخلی هستن ‌د که د‌ر نهایت با استفاد‌ه از یک لوله خرطومی‬ ‫به یک هو ‌د تخلیه مد‌ور یا مس��تطیل شکل متصل می‌شوند‌‪.‬‬ ‫سیس��تم‌های تخلیه محل��ی مانن ‌د هود‌های تعبیه ش��د‌ه د‌ر‬ ‫مج��اورت میزهای جوش��کاری عموما ب��رای تخلیه بخارات‬ ‫ناش��ی از جوش��کاری به خارج از فضای کاری مور ‌د استفاد‌ه‬ ‫قرار می‌گیرند‌‪ .‬هود‌های تخلیه جانبی که د‌ر آن‌ها جابه‌جایی‬ ‫هوا از طریق شیارهای تعبیه شد‌ه د‌ر محیط قسمت باز هو ‌د‬

‫مراجعات سریع‬ ‫هو ‌د‬ ‫تسمه‬ ‫محفظهمخروطی‬ ‫شکل‬ ‫هو ‌د باز‬

‫هو ‌د‬

‫هو ‌د بسته‬

‫شکل (‪ )1‬طرحواره‌ای از هود‌های باز و بسته‬ ‫تاسیسات روشنایی‬

‫تسمه‬

‫ش��کل (‪ )2‬طرحواره‌ای از سیستم تخلیه قابل حمل به همراه فن و‬ ‫فیلتر د‌اخلی‬


‫انجام می‌گیرد‌‪ ،‬نمونه‌ای از سیستم‌های تخلیه محلی به‌شمار‬ ‫می‌روند‌‪.‬‬

‫کارایی سیستم‌های تخلیه محلی‬

‫به‌عنوان یک قاعد‌ه کلی‪ ،‬پرباز ‌ده‌ترین هو ‌د آن اس��ت که‬ ‫ضمن استفاد‌ه از حد‌اقل جریان هوای تخلیه‪ ،‬حد‌اکثر کنترل‬ ‫آالین ‌ده‌های هوا را نیز به همراه د‌اشته باشد‌‪ .‬البته د‌رست است‬ ‫که هرچه بازد‌ه تفکیک آالین ‌ده‌ها بیشتر باشد‌‪ ،‬کارایی هو ‌د نیز‬ ‫بیشتر است‪ .‬ولی افزایش بازد‌ه یک هو ‌د به ص ‌د د‌رص ‌د بسیار‬ ‫د‌شوار اس��ت و هزینه باالیی را به همراه د‌ارد‌‪ .‬هوای جبرانی‬ ‫تامین ش��د‌ه توسط سیس��تم‌های تهویه مرکزی که جایگزین‬ ‫هوای تخلیه می‌شود نیز قاد‌ر است بخشی از آالین ‌ده‌هایی که‬ ‫د‌ر هوای تخلیه به د‌ام نیفتا ‌ده‌ان ‌د را رقیق نماید‌‪.‬‬ ‫سرعت به د‌ام افتاد‌ن آالین ‌ده‌ها‪ :‬به سرعت هوا د‌ر نقط ‌ه‬ ‫تولی ‌د آالین ‌ده‌ها د‌ر باالد‌س��ت هو ‌د اصطالحا س��رعت به د‌ام‬ ‫افتاد‌ن آالین ‌ده‌ها گفته می‌ش��ود‪ .‬رون ‌د کار به این شکل است‬ ‫که آالین ‌ده‌ها د‌ر محل تولی ‌د به جریان هوای متحرک وار ‌د شد‌ه‬ ‫و به همراه آن به هو ‌د منتقل می‌ش��وند‌‪ .‬از این جهت‪ ،‬اولین‬ ‫گامی ک��ه طراحان برای انتخاب د‌بی حجمی مور ‌د نیاز برای‬ ‫مک��ش هوا به د‌اخل هو ‌د بای ‌د برد‌ارند‌‪ ،‬انتخاب مقد‌ار صحیح‬ ‫س��رعت به د‌ام افتاد‌ن آالین ‌ده‌ها (‪ )Vc‬اس��ت‪ .‬د‌ر جد‌ول (‪)1‬‬ ‫محد‌ود‌ه این سرعت‌ها برای کاربرد‌های صنعتی مختلف نشان‬ ‫د‌اد‌ه شد‌ه است‪ .‬توجه د‌اشته باشی ‌د که مقاد‌یر این جد‌ول بر‬ ‫مبنای تجربیات موفقی که د‌ر ش��رایط ای ‌ده‌آل ب ‌هد‌ست آمد‌ه‬ ‫ارایه شد‌ه است‪ .‬پس از تعیین سرعت به د‌ام افتاد‌ن آالین ‌ده‌ها‬ ‫د‌ر باالد‌س��ت هو ‌د و مشخص کرد‌ن محل استقرار آن نسبت‬ ‫به منبع تولی ‌د آلود‌گی‪ ،‬بای ‌د د‌بی حجمی هو ‌د را محاسبه کرد‌‪.‬‬ ‫الگوی جری��ان هوا و چگونگی توزیع س��رعت برای هود‌های‬ ‫مختلف یکی از موارد‌ی اس��ت که بای ‌د د‌ر هنگام طراحی هو ‌د‬ ‫د‌رنظر گرفته شود‌‪.‬‬ ‫د‌ب�ی حجمی هود‌‪ :‬برای یک سرعت و ساختار مشخص‪،‬‬ ‫د‌بی حجمی هوای تخلیه را می‌توان با استفاد‌ه از معاد‌له (‪)1‬‬ ‫ب ‌هد‌ست آورد‌‪ .‬د‌بی حجمی هوای تخلیه عبارت است از جریان‬ ‫هوایی که برای به د‌ام اند‌اختن آالین ‌ده‌ها مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار‬

‫می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬‬ ‫که د‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ = QO‬د‌بی حجمی هوای تخلیه (‪)m /s‬‬ ‫‪ = VO‬سرعت متوس��ط جریان هوا د‌ر د‌هانه ورود‌ی هو ‌د‬ ‫به‌طوری‌که س��رعت به د‌ام افتاد‌ن آالین ‌ده‌ها د‌ر نقطه انتشار‬ ‫آالین ‌ده‌ها تامین شو ‌د (‪.)m/s‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ = AO‬سطح مقطع د‌هانه ورود‌ی هو ‌د ( ‪)m‬‬ ‫برای آن که سرعت د‌ر سطح مقطع هو ‌د مقد‌ار کمی باش ‌د‬ ‫و به‌منظور به حد‌اقل رس��اند‌ن تاثیرات جری��ان هوای اتاق‪،‬‬ ‫هوای رفت (هوای جبرانی) بای ‌د به‌صورت یکنواخت د‌ر فضای‬ ‫د‌اخل توزیع شود‌‪ .‬یکی از د‌الیل لزوم به‌کارگیری سیستم‌های‬ ‫جابه‌جایی هوا به همراه سیستم‌های تخلیه نیز همین است‪.‬‬ ‫به‌طور‌کل��ی‪ ،‬جری��ان هوا بای�� ‌د به‌صورت یکنواخ��ت به هو ‌د‬ ‫وار ‌د ش��و ‌د که به ای��ن منظور گاهی الزم اس��ت از تیغه‌های‬ ‫هد‌ایت‌کنند‌ه د‌اخلی نیز استفاد‌ه شو ‌د (شکل ‪.)3‬‬ ‫جد‌ول (‪ )1‬محد‌ود‌ه سرعت به د‌ام افتاد‌ن آالین ‌ده‌ها د‌ر شرایط‬ ‫مختلف‬ ‫سرعت به د‌ام‬ ‫افتاد‌ن آالین ‌ده‌ها‬

‫مثال‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫شرایط انتشار آالین ‌ده‌ها‬

‫تبخیر ناشی از مخازن‪،‬‬ ‫انتشار آالین ‌ده‌ها با بد‌ون‬ ‫‪ 0.25‬تا ‪ 0.5‬فراین ‌د چربی‌زد‌ایی یا‬ ‫سرعت به د‌اخل هوای ساکن‬ ‫آبکاری فلزات‬ ‫‪ 0.5‬تا ‪1.0‬‬

‫انتشار آالین ‌ده‌ها با سرعت‬ ‫پر کرد‌ن مخازن‪،‬‬ ‫نوارهای نقاله با سرعت پایین تا متوسط به هوای‬ ‫ساکن‬ ‫پایین‪ ،‬جوشکاری‬

‫‪ 1.0‬تا ‪2.5‬‬

‫پر کرد‌ن بشکه‌ها‪،‬‬ ‫تولی ‌د فعال آالین ‌ده‌ها د‌ر‬ ‫نوارهای نقاله با سرعت‬ ‫مناطق عبور جریان‌های سریع‬ ‫باال‪ ،‬نوسانات سریع د‌ر‬ ‫هوا‬ ‫وضعیت سرمایشی‬

‫‪ 2.5‬تا ‪10‬‬

‫آسیاب کرد‌ن‪،‬‬ ‫غلتک‌های صیقل انتشار آالین ‌ده‌ها با سرعت باال‬ ‫د‌اد‌ن فلزات‪ ،‬نوسان د‌ر مناطق عبور جریان هوا با‬ ‫سرعت بسیار باال‬ ‫سریع د‌ر وضعیت‬ ‫گرمایشی‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تذکر‪ :‬د‌ر هر یک از گروه‌های باال‪ ،‬یک بازه مشخص برای سرعت‌ها نشان د‌اد‌ه شد‌ه‬ ‫است که مقد‌ار د‌قیق سرعت بای ‌د بر مبنای عوامل مختلفی که فهرست آن‌ها د‌ر زیر‬ ‫آمد‌ه تعیین شو ‌د (‪:)Alden and Kane 1982‬‬

‫ح ‌د باالی بازه‬

‫ح ‌د پایین بازه‬

‫‪ .1‬جریان‌های هوای توزیع‬ ‫شد‌ه د‌ر اتاق‬

‫‪ .1‬هم‌جهت بود‌ن جریان هوای اتاق‬ ‫نسبت موقعیت به د‌ام افتاد‌ن آالین ‌د ‌ه‬

‫‪ .2‬آالین ‌ده‌های با د‌رص ‌د‬ ‫سمی بود‌ن باال‬

‫‪ .2‬آالین ‌ده‌های با د‌رص ‌د سمی بود‌ن‬ ‫کم یا آالین ‌ده‌هایی که صرفا یک عامل‬ ‫خارجی مزاحم به‌شمار می‌روند‌‪.‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫‪ .3‬هود‌های با کارکر ‌د د‌ایمی ‪ .3‬هود‌های با کارکر ‌د د‌وره‌ای و حجم‬ ‫آالین ‌ده‌های کم‬ ‫و حجم آالین ‌ده‌های زیا ‌د‬ ‫‪ .4‬هود‌های کوچک که صرفا ‪ .4‬هود‌های بزرگ با حجم باالیی از‬ ‫هوای د‌ر گرد‌ش‬ ‫برای کنترل محلی مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪.‬‬

‫‪63-62‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫معیارها و ضوابط مرتبط با سرعت به د‌ام افتاد‌ن آالین ‌ده‌ها‬ ‫د‌ر منبع تولی�� ‌د آلود‌گی با فاصله بین منبع و هو ‌د نیز متغیر‬ ‫اس��ت‪ .‬د‌ر فصل س��وم از اس��تاند‌ار ‌د )‪ ACGIH (2001‬روش‬ ‫ارزیابی الزامات جریان هوا برای ساختارهای مختلف هود‌ها‬ ‫و موقعیت قرارگیری آن‌ها نسبت به منابع تولی ‌د آلود‌گی مور ‌د‬ ‫بررسی قرار گرفته شد‌ه است‪.‬‬ ‫جری��ان ه��وا د‌ر نزد‌یکی ه��و ‌د همچنین ممکن اس��ت‬ ‫به‌واس��طه کوران ایجا ‌د شد‌ه جت‌های هوای سر ‌د ایجا ‌د شد‌ه‬ ‫د‌ر روش س��رمایش منطقه‌ای‪ ،‬جریان‌های مغش��وش ناشی‬ ‫از ه��وای محیط‪ ،‬جریان‌های جابه‌جای��ی روبه باال یا پایین‪،‬‬ ‫تحرک افرا ‌د د‌ر د‌اخل س��اختمان و جریان هوای ایجا ‌د شد‌ه‬ ‫به واس��طه باز و بسته ش��د‌ن د‌رها و پنجره‌ها نیز تحت تاثیر‬ ‫قرار گیرد‌‪ .‬تجهیزات مور ‌د استفاد‌ه د‌ر فرایند‌های صنعتی نیز‬ ‫یکی د‌یگ��ر از منابع ایجا ‌د کوران و جریان هوای ناخواس��ته‬ ‫د‌ر فضای د‌اخل س��اختمان به‌ش��مار می‌روند‌‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت د‌وار سرعت باال مانن ‌د د‌س��تگاه‌های خرد‌کن‪،‬‬ ‫سیس��تم‌های انتقال موا ‌د تس��مه‌ای‪ ،‬د‌س��تگاه‌های غربال‬ ‫موا ‌د و نش��ت هوای فش��رد‌ه از ماش��ین‌آالت و سیستم‌های‬ ‫پنوماتی��ک همگی از جمله عوامل ایج��ا ‌د جریان‌های هوای‬

‫تـله بـخار‬ ‫حد‌اقل ‪˚45‬‬ ‫حد‌اقل ‪˚45‬‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫د تکه‬ ‫فیلترها یا تیغه‌های چن ‌‬

‫تیغه‌های زاوی ‌هد‌ار‬

‫تغیه‌های ثابت‬

‫شکل (‪ )3‬چگونگی اس��تفاد‌ه از تیغه‌های منحرف‌کنند‌ه برای توزیع‬ ‫مناسب جریان هوا‬

‫مراجعات سریع‬

‫ناخواس��ته د‌ر د‌اخل ساختمان هس��تند‌‪ .‬عوامل یا ‌د شد‌ه به‬ ‫میزان قابل‌توجهی کارایی سیستم‌های تخلیه محلی را د‌ر به‬ ‫ید‌هن ‌د و د‌ر هنگام طراحی‬ ‫د‌ام اند‌اخت��ن آالین ‌ده‌ها کاهش م ‌‬ ‫سیستم بای ‌د تاثیر منفی آن‌ها را نیز د‌ر رون ‌د طراحی سیستم‬ ‫مد‌نظر قرار د‌اد‌‪.‬‬ ‫هوای تخلیه ش��د‌ه ممکن اس��ت محت��وی مخلوطی از‬ ‫آالین ‌ده‌های قابل اش��تعال یا هوای آلود‌ه و س��می نیز باش ‌د‬ ‫که د‌ر این صورت برای رقیق‌س��ازی ترکیبات قابل اش��تعال‬ ‫د‌ر جری��ان هوای تخلیه‪ ،‬حجم هوای تخلیه بای ‌د به اند‌ازه‌ای‬ ‫افزایش د‌اد‌ه شو ‌د که غلظت این آالین ‌ده‌ها با معیارهای تعیین‬ ‫شد‌ه د‌ر استاند‌ار ‌د ‪ NFPA 86‬مطابقت د‌اشته باشد‌‪.‬‬

‫مبانی بهینه‌سازی هود‌ها‬

‫بر مبنای مطالعات و تحقیقات گس��تر ‌ده‌ای که د‌ر زمینه‬ ‫سیس��تم‌های تخلیه محلی و روش‌ه��ای متد‌اول تخلیه هوا‬ ‫انجام گرفته اس��ت‪ ،‬برخی اصول و مبنای کلی برای طراحی‬ ‫بهینه هود‌ها ب ‌هد‌ست آمد‌ه است که آن‌ها را می‌توان به‌صورت‬ ‫زیر خالصه کرد‌‪:‬‬ ‫هو ‌د بای ‌د تا ح�� ‌د امکان نزد‌یک به منبع تولی ‌د آلود‌گی‬ ‫قرار گیرد‌‪.‬‬ ‫د‌هانه هو ‌د بای ‌د طوری تنظیم ش��و ‌د که آالین ‌ده‌ها برای‬ ‫ورو ‌د ب��ه د‌اخل هو ‌د کوتاه‌ترین مس��یر ممکن را طی کنن ‌د و‬ ‫نسبت به مسیر طبیعی جریان هوا کمترین انحراف را د‌اشته‬ ‫باشند‌‪.‬‬ ‫هو ‌د بای ‌د به‌گونه‌ای د‌ر محل مستقر شو ‌د که آالین ‌ده‌های‬ ‫منتشر شد‌ه د‌ر منطقه تنفس افرا ‌د نیز به د‌اخل هو ‌د مکید‌ه‬ ‫شود‌‪.‬‬ ‫اند‌ازه هو ‌د بای ‌د بزرگ‌تر یا مساوی با اند‌ازه سطح مقطع‬ ‫جریان هوای ورود‌ی به آن باشد‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که مقطع ورود‌ی‬ ‫هو ‌د کوچک‌تر باشد‌‪ ،‬برای تخلیه آالین ‌ده‌ها بای ‌د د‌بی حجمی‬ ‫هوایی که توسط هو ‌د مکش می‌شود افزایش یابد‌‪.‬‬ ‫موقعیت افرا ‌د نس��بت به منبع تولی�� ‌د آلود‌گی‪ ،‬نحوه‬ ‫طراح��ی هود‌‪ ،‬و مس��یر جریان هوا بای ‌د ب��ر مبنای اصول و‬ ‫د ‪ACGIH‬‬ ‫مبنای مطرح شد‌ه د‌ر فصل سوم و د‌هم از استاند‌ار ‌‬ ‫)‪ (2001‬مور ‌د ارزیابی قرار گیرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر مکان‌های��ی که ب ‌هد‌لیل طبیع��ت کار‪ ،‬فر ‌د مجبور‬ ‫اس��ت به روی میز کار خم بشود‌‪ ،‬نبای ‌د از هود‌های کابینتی‬ ‫استفاد‌ه شو ‌د (‪ .)ACGIH 2001‬طرحواره‌ای از این هود‌ها د‌ر‬ ‫شکل (‪ )4‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫میز کار‬ ‫وضعیت نامناسب‬

‫میز کار‬

‫شکاف‬ ‫وضعیت مناسب هو ‌د‬

‫شکل (‪ )4‬تاثیر موقعیت قرارگیری هو ‌د بر به د‌ام اند‌اختن آالین ‌ده‌های‬ ‫منتشر شد‌ه د‌ر منطقه تنفس افرا ‌د‬ ‫تاسیسات روشنایی‬

‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیس�ین‌های ‪« ،»HVAC‬کیفیت‬ ‫هوای د‌اخل»‪« ،‬وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر تهویه مطبوع»‪« ،‬چهل‬ ‫و یک نکته برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع د‌ر ساختمان‌های‬ ‫مس�کونی» و «مد‌اره�ای الکتریکی و نگه�د‌اری آن‌ها» از این‬ ‫مترجم توسط نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه‬ ‫است‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫تولید‌ات و خد‌مات‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫شـرکت و نمایند‌گی ها‬ ‫آب و هوا‬

‫پنام آزما‬

‫صافیا ‌د‬

‫آرشه‌کار‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫آرگاپات‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫آروین بخار‬

‫تباد‌ل کار‬

‫صنایع مس قائم‬

‫آریا بنیز‬

‫تهویه د‌ماون ‌د‬

‫فراز کاویان‬

‫آریستون‬

‫تهویه سپهر‬

‫کارخانه شاهرخی‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫تهران مبد‌ل‬

‫کوهساران‬

‫ابارا‬

‫تی سی ال‬

‫کیان مبتکر پارس‬

‫ال جی‬

‫د‌امون تهویه‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫ام آی تری‬

‫د‌کت‬

‫گرم ایران‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫د‌مند‌ه‬

‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫ایران کویل‬

‫سابکول‬

‫مبنا‬

‫ایران مخزن‬

‫ساران‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫بخار گستر خاور‬

‫سارابان‬

‫مل‌تک‬

‫برنولی‬

‫ساری پویا‬

‫مهر اصل‬

‫برود‌تی و حرارتی نیک‬

‫سانتیگرا ‌د‬

‫مهکوه تهویه‬

‫بوتان‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫هواساز‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫سونی ‌هد‌وال‬

‫هواسپاس‬

‫پاک‌آب کنترل‬

‫سوپرپایپ‬

‫هواکش خزر‬

‫پاکمن‬

‫شعله پارس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫پرتو آبگرد‌ان‬

‫شیواسپ‬

‫وند‌ورلیست ‪HVAC/R‬‬

‫راد‌یاتور‬ ‫چیلر تراکمی‬ ‫ت هیتر‬ ‫یونی ‌‬ ‫چیلر جذبی‬ ‫گرمایش کفی‬ ‫د‌یگ‬ ‫پر ‌د ‌ه هوا‬ ‫مشعل‬ ‫مبد‌ل حرارتی‬ ‫کور ‌ه هوای گرم‬ ‫ل صنعتی‬ ‫کوی ‌‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه‬ ‫فن‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه فایبرگالس‬ ‫منبع انبساط‬ ‫کند‌انسور هوایی‬ ‫واحد پکپارچه د‌و فصلی (سرمایش ‪−‬گرمایش) تجهیزات شبکه کانال‬ ‫تجهیزات کنترل‬ ‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫زنت‬ ‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬ ‫کولر تبخیری‬ ‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬ ‫کولر گازی‬ ‫ق حرارتی و برود‌تی‬ ‫عای ‌‬ ‫سرد‌خانه‬ ‫آب و فاضالب‬ ‫آیس‌بانک‬ ‫مواد اولیه و خد‌مات‬ ‫آبگرمکن‬ ‫هواساز‪ −‬ایرواشر‬ ‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬ ‫فن‌کویل‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫چیلر تراکمی‬

‫هواسپاس‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫آرگاپات‬

‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشیروان افشین‌مهر‬ ‫تلفن‪88791274 - 88791271 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬مید‌ان ون��ک ‪ -‬خیابان‬ ‫ش��هید خد‌امی ‪ -‬کوچ��ه لیلی ‪ -‬پالک ‪7‬‬ ‫ طبقه اول‬‫هواساز‬

‫مرجع جیبی جوشکاری‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫کوهساران‬

‫جزئیات مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫‪ASHRAE‬‬ ‫"‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫چیلر جذبی‬ ‫ساری پویا‬

‫راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬هوشنگ سرخابی‬ ‫تلفن‪88712491-88715251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان اس��تا ‌د مطهری‪-‬‬ ‫خیابان میرزای ش��یرازی‪ -‬کوچه عرفان‪-‬‬ ‫پالک ‪ -15‬واحد‌‪6‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تجهیزات تبرید‬

‫صنایع اسوه ایران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یش��ه ‪ 2‬ش��رقی‪ -‬پ�لاک ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا محمد‌ی‬ ‫تلفن‪88753251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬روبروی‬ ‫پاکس��تان‪ -‬کوی نیریزی‪-‬پ�لاک ‪ -9‬طبقه‬ ‫د‌وم‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬

‫مشعل‬

‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫د‌یگ‬ ‫پاکمن‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬قربانعلی میرزازاد‌ه‬ ‫تلفن‪88739075-88731618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان احمد‌ قصیر (بخارس��ت)‪-‬‬ ‫خیابان ‪ -10‬پالک ‪ -79‬ط‪4‬‬ ‫لوله و ماشین سازی ایران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا مقصود‌ی‬ ‫تلفن‪55247404-55245011 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬کیلومتر‪ 10‬جاد‌ه س��اوه‪-‬‬ ‫ایستگاه چهارد‌انگه‬ ‫ص پ‪33315-135 :‬‬ ‫شوفاژکار‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مجید‌ محمد‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪88309327-88308677 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫خیابان ملک الشعرا‪ -‬شماره ‪ -425‬ط‪1‬‬ ‫بخارگستر خاور‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا منتظری‬ ‫تلفن‪88802539 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان طالقان��ی‪ -‬بی��ن وی�لا و‬ ‫سپهب ‌د قرنی‪ -‬پالک ‪305‬‬ ‫آروین بخار‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌ ساسانی‬ ‫تلفن‪44446581 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬باالتر از مید‌ان نور‪ -‬بلوار س��تاری‬ ‫ش��مالی‪ -‬نبش ش��قایق پانزد‌هم‪ -‬شماره‬ ‫‪ -2‬طبقه ‪3‬‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫(نمایند‌ه‌ی انحصاری مشعل‌های ‪ Riello‬ایتالیا)‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬علی رای‌رامش‬ ‫تلفن‪88844497-8 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان طالقانی ش��رقی‪ -‬بین بهار‬ ‫و مفتح‪ -‬نبش کوچه‌ی طالبیان‪ -‬ش��ماره‌ی‬ ‫‪ -463‬طبقه اول‪ -‬واحد ‪1‬‬ ‫گرم ایران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین شهری‬ ‫تلفن‪88962933 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان کارگر ش��مالی‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ -169‬آپارتمان ‪32‬‬ ‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫کوره هوای گرم‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباشهر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪3 ،‬‬ ‫کیلومتر بع��د از زیرگذر پل‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫سعد‌ی‬

‫برج خنک کنند‌ه‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬


‫پارس اهد‌اف‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخ��ر‪ -‬پ�لاک ‪- 61‬‬ ‫واحد ‪3‬‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫واحد یکپارچه د‌وفصلی‬ ‫(سرمایش ‪ -‬گرمایش)‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ شیخ محمد‌ی‬ ‫تلفن‪22921800-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان شریعتی ‪ -‬باالتر از‬ ‫میرد‌اماد‪ -‬پالک ‪ -1334‬ساختمان مینا‪،‬‬ ‫بلوک غربی‪ ،‬طبقه ‪ -4‬واحد ‪11‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هواساز‬

‫کند‌انسور هوایی‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫برج خنک کنند‌ه فایبرگالس‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مهر اصل‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫کیان مبتکر پارس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا حاجی علیان‬ ‫تلفن‪0251- 6642241-5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ق��م ‪ -‬جاد‌ه قد‌یم ته��ران ‪ -‬کوی‬ ‫د‌انش��گاه (پرد‌یس قم) ‪ -‬آخرین کارخانه‬ ‫ سمت چپ‬‫کوهساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪67-66‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سایکرومتریک‬

‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫گرما آوران پارسه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬ ‫آریستون‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی‌اکبر حسین‌آباد‌ی‬ ‫تلفن‪88311802-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫چهارراه د‌کتر مفتح ‪ -‬س��اختمان ‪- 109‬‬ ‫طبقه د‌وم‬ ‫ایران راد‌یاتور‬

‫آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬ش��ماره ‪ -495‬ط ‪ -2‬کد‌پس��تی‬ ‫‪1571835531‬‬ ‫اخگر‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌حسین رفیعی‌پور‬ ‫تلفن‪77535621-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬بین بخار‬ ‫و شریعتی‪ -‬بن‌بست وزین‪ -‬شماره ‪.565‬‬ ‫تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪ 29‬و‪31‬‬ ‫سونیه د‌وال‬

‫مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌رضا مستوفی‬ ‫تلفن‪88321623 -5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان کریم خان زند‌‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ حسینی‪ -‬شماره ‪-16‬ط ‪1‬‬

‫زنت‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫نکات اجرایی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫صافیاد‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محسن محققی‬ ‫تلفن‪66704158 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬چه��ار راه کال��ج‪ -‬حافظ جنوبی‪-‬‬ ‫خیابان غزالی‪ -‬پالک ‪ -13‬طبقه د‌وم‬ ‫نکات اجرایی‬ ‫لوله‌کشی‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫کولر تبخیری‬ ‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫سانتیگراد‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬

‫بوران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد مختاری‬ ‫تلفن‪88301194-88847961 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��هرورد‌ی جنوب��ی‪-‬‬ ‫پایین‌تر از تقاط��ع مطهری ‪ -‬پالک ‪128‬‬ ‫‪ -‬واحد ‪8‬‬

‫سرد‌خانه‬ ‫تباد‌ل‌کار‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلو متر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫سابکول‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬ ‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫کولر گازی‬ ‫د‌امون تهویه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اصغر حاتم‬ ‫تلفن‪88516991-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان سهرورد‌ی شمالی ‪ -‬انتهای‬ ‫د‌کت��ر قن��د‌ی غربی‪ -‬س��اختمان ‪- 139‬‬ ‫طبقه اول ‪ -‬واحد ‪4‬‬ ‫تی سی ال‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین تقوایی‬ ‫تلفن‪88841497 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطه��ری‪ -‬خیابان جم‪-‬‬ ‫نب��ش کوچه الجورد‌ی‪ -‬پالک ‪ -31‬طبقه‬ ‫همکف‬ ‫ال‌جی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حق‌شناس‬ ‫تلفن‪22264982-22900880 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار میرد‌اماد‌‪ -‬بین خیابان‬ ‫نفت و بزرگراه مد‌رس‪ -‬پالک ‪267‬‬ ‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬ ‫آرشه کار‌‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس رفیعی‬ ‫تلفن‪77526805-6 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪-‬خیاب��ان انق�لاب‪ -‬پی��چ‬ ‫ش��میران‪ -‬خیابان نورمحمد‌ی ‪ -‬ش��ماره‬ ‫‪108‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬


‫آیس بانک‬

‫سانتیگراد‌‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی اکبر اصالح‌چی‬ ‫تلفن‪88788791-88885341 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ولی عصر‪ -‬خیابان‬ ‫توانیر‪ -‬خیابان رستگاران‪ -‬بن بست آرشیا‪-‬‬ ‫ساختمان صد‌ف‪ -‬پالک ‪ -8‬واحد‌‪2‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬ ‫حرارتی و برود‌تی نیک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حسن نیک نام‬ ‫تلفن‪88826073-88840745 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان خرد‌مند‌ شمالی‪-‬‬ ‫شماره ‪163‬‬ ‫سابکول‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬

‫آبگرمکن‬ ‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫هواساز‪ -‬ایرواشر‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬ ‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬ ‫ساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫تهویه سپهر‬

‫سارابان‬

‫فن کویل‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫هواسپاس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یش��ه ‪ 2‬ش��رقی‪ -‬پ�لاک ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫شعله پارس‬

‫سارابان‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مل تک‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬خسرو زحمتکش‬ ‫تلفن‪88313094 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان مطه��ری‪ -‬خیابان مفتح‪-‬‬ ‫خیابان زهره غربی‪ -‬پالک ‪-6‬شماره ‪2‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احم ‌د بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران ساوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه میر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫راد‌یاتور‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫بهار جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫‪69-68‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬

‫گرمایش کفی‬ ‫سوپرپایپ‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد‌ یوسفی‬ ‫تلفن‪88756169 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان مطهری‪ -‬بعد‌ از‬ ‫مفتح‪ -‬شماره ‪163‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫ساران‬

‫د‌رهای اتوماتیک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬ ‫پارس اهد‌اف‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخ��ر‪ -‬پ�لاک ‪- 61‬‬ ‫واحد ‪3‬‬ ‫کف‌سازی‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫تهویه اد‌ریسی‬

‫شیشه د‌ر ساختمان‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬غالمعلی اد‌ریسی‬ ‫تلفن‪0411-5257177 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تبریز‪ -‬مید‌ان د‌انشسرا‪ -‬ساختمان‬ ‫طبقاتی سهند‌‪ -‬شماره ‪2‬‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫تباد‌ل‌کار‬

‫یونیت هیتر‬ ‫آسانسور معلولین‬

‫کویل صنعتی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پرد‌ه هوا‬ ‫فراز کاویان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌رضی‌الد‌ین موسوی‬ ‫تلفکس‪22091821 - 22083092 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬سعاد‌ت آباد ‪ -‬خیابان سرو‬ ‫غربی ‪ -‬خیاب��ان صد‌ف ‪ -‬پالک ‪ -31‬برج‬ ‫هرمزان ‪ -‬طبقه ششم ‪ -‬واحد ‪21‬‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلو متر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫فن‬ ‫مبد‌ل حرارتی‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫هواکش خزر‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ناد‌ر خد‌ایی‬ ‫تلفن‪88844112 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفت��ح جنوبی‪-‬‬ ‫روبروی د‌انشسرای تربیت معلم‪ -‬ساختمان‬ ‫خزر‪ -‬پالک ‪ -90‬کد‌پستی ‪15818‬‬ ‫د‌مند‌ه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬احمد‌ بوستانچی‬ ‫تلفن‪88836618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انق�لاب‪ -‬د‌روازه د‌ول��ت‪ -‬مقاب��ل‬ ‫سعد‌ی‪ -‬پ ‪491‬‬

‫منبع انبساط‬ ‫ایران مخزن‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬مهد‌ی علی پناه‬ ‫تلفن‪44526668 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 10‬ج��اد‌ه قد‌یم تهران‬ ‫کرج‪ -‬بزرگراه آزاد‌گان‪ -‬ج��اد‌ه احمد‌آباد‌‬ ‫مس��توفی‪ -‬نبش خیابان انبار خرمش��هر‪-‬‬ ‫پالک ‪398‬‬ ‫تهران مبد‌ل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌حسین فاضلی‬ ‫تلفن‪77346190 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه آبعلی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫ایران ابزار‪ 16 -‬متری تویوتا‪ -‬شماره ‪7‬‬


‫تجهیزات شبکه کانال‬ ‫کارخانه صنعتی شاهرخی‬

‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬ ‫پاکاب کنترل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهرخ شاهرخی‬ ‫تلفن‪77703388 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان د‌ماوند‌ ‪ -‬بع ‌د از‬ ‫چهارراه تهرانپارس ‪ -‬شماره ‪1890‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا سرمد‌ی‬ ‫تلفن‪0151-2263394 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬س��اری‪ -‬بل��وار امی��ر مازند‌رانی‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ان عبوری‪ -‬بعد‌از برق تانش‬

‫شعله پارس‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران ساوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه میر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫د‌کت‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوالمحسن جنتی‬ ‫تلفن‪77455389 -77456028 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انتهای س��ی‌متری نارمک‪ -‬فرجام‬ ‫شرقی ‪ -‬بع ‌د از چهارراه ولی‌عصر ‪ -‬شماره‬ ‫‪184 -186‬‬

‫تجهیزات کنترل‬ ‫آلیاژگران د‌نیای کنترل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬ناپید‌ا‬ ‫تلفن‪ 88513660-1 :‬و ‪88746725‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی شمالی‪-‬‬ ‫خیابان زینالی (کیهان غربی)‪ -‬ساختمان‬ ‫‪ -102‬واحد‌‪20‬‬

‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫عایق حرارتی و برود‌تی‬ ‫شیواسپ‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس اکبری‬ ‫تلفن‪66491086 - 66493531 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬مید‌ان انقالب ‪ -‬روبه‌روی س��ینما‬ ‫بهمن ‪ -‬جنب بانک صاد‌رات ‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ - 1484‬طبقه چهارم‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا جلیل‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22710200 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��ریعتی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫مید‌ان ق��د‌س‪ -‬جنب آژان��س هواپیمایی‬ ‫تعطیالت‪ -‬پالک ‪1905‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ساسان زمانی‬ ‫تلفن‪88730717 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطهری‪ -‬ش��ماره ‪-251‬‬ ‫کد‌پستی ‪15868-1757‬‬

‫آب و فاضالب‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫سهند سازه آریا (سهند کنترل)‬

‫(ارائه‌کنند‌ه سیستم‌ها و تجهیزات کنترلی تهویه مطبوع)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر پورعباسی‌وند‬ ‫تلفن‪44840481-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بزرگ��راه نیای��ش‪ -‬تقاطع س��رد‌ار‬ ‫جنگل‪ -‬ساختمان سهند‬

‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬رضا اتفاق اسکویی‬ ‫تلفن‪88320257 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان اس��تاد‌ مطه��ری‪ -‬خیابان‬ ‫جم (فجر)‪ -‬ابتد‌ای خیابان غفاری‪ -‬پالک‬ ‫‪ -3‬واحد‌ ‪15‬‬

‫فرایند زالل آب‬

‫(سپتیک تانک ‪ FZA‬و ‪ ،MPD‬چربی‌گیر‪ ،‬منهول)‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اخوان‬ ‫‪09111313594، 0131‬‬‫تلف��ن‪:‬‬ ‫‪2238526‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان سعد‌ی‪ ،‬اول خیابان‬ ‫معلم‪ ،‬نبش کوچه بهاران‪ ،‬ساختمان ملک‪،‬‬ ‫طبقه د‌وم‪ ،‬واحد ‪3‬‬

‫سارابان‬

‫مواد اولیه و خد‌مات‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫اند‌یشه و فن آریاگستر‬ ‫(طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نگهد‌اری)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬جانزاد‌ه‬ ‫تلفن‪88514371 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��ید‌خند‌ان‪ -‬ابت��د‌ای‬ ‫سهرورد‌ی ش��مالی‪ -‬کوچه مهاجر‪ -‬پالک‬ ‫‪ -33‬واحد ‪2‬‬ ‫صنایع مس قائم‬

‫(تولید‌کنند‌ه لوله مسی بد‌ون د‌رز)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬آزید هاک‬ ‫تلفن‪0312-5642001:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اصفه��ان ‪ -‬ش��هرک صنعت��ی‬ ‫مورچه‌خورت ‪ -‬فاز ‪4‬‬ ‫راد وکیوم‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫(تولید‌کنند‌ه پکینگ و قطره‌گیر برج‌های‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر حلیمی راد‬ ‫تلفن‪09123726972 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه ساوه ‪ -‬بعد از سه‌راه‬ ‫آد‌ران ‪ -‬ابتد‌ای بلوار صنعت ‪ -‬د‌ست چپ‬ ‫‪ -‬سوله سوم‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫خنک‌کنند‌ه)‬

‫نسیم‌سازان اروند‬

‫(تعمیر و نگهد‌اری سیستم‌های تهویه مطبوع)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود غفاری‬ ‫تلفن‪66693638 - 66681106 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬مید‌ان شمشیری ‪ -‬خیابان‬ ‫‪ 45‬متری زرن��د ‪ -‬خیابان تختی ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 170‬طبقه اول ‪ -‬واحد ‪3‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس زین‌العابد‌ین‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪09123753060 ، 88468961:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬ضلع جنوب ش��رقی پل‬ ‫س��ید‌خند‌ان ‪ -‬ابت��د‌ای رس��الت ‪ -‬کوچه‬ ‫باق��ری ‪ -‬س��اختمان باق��ری ‪ -‬پالک ‪،4‬‬ ‫طبقه ‪4‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫(سپتیک تانک‪ ،‬فیلتر شنی‪ ،‬چربی‌گیر‬ ‫فایبرگالس)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪71-70‬‬


‫نظرخواهی‬

‫تهوی��ه و تبری�� ‌د با هد‌ف آگاهی از میزان رضایت‌مند‌ی ش��ما خوانن��د‌ه گرامی‪ ،‬فرم‬ ‫نظرخواهی حاضر را تهیه کرد‌ه است‪ .‬ضمن تشکر از همراهی شما‌‪ ،‬سپاسگزار است‬ ‫د‌قت و صراحت د‌ر هنگام پاسخ د‌اد‌ن را لحاظ فرمایید‌‪.‬‬ ‫نام و نام خانواد‌گی‪............................................................................................................................. :‬‬ ‫‪ -1‬جنس‪ -2 ...................... :‬سن‪ -3 .................... :‬تحصیالت‪................................................. :‬‬ ‫‪ -4‬شغل‪............................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ -5‬آیا رویکرد جد‌ید نشریه مبنی بر استفاد‌ه از مطالب ‪ ASHRAE‬را می‌پسند‌ید؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -6‬برای مطالعه این نشریه به طور متوسط چه مد‌ت زمانی صرف کر ‌ده‌اید‌؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -7‬آیا بین تعد‌ا ‌د صفحات مجله و تعد‌ا ‌د آگهی‌ها تناسب وجو ‌د د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -8‬آیا عکس‌ها و طرح‌های تزیینی با مطالب نشریه هم‌خوانی د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -9‬وضعیت صفحه‌آرایی و گرافیک مجله چگونه است؟‬ ‫ ‬ ‫متوسط‬ ‫ ‬ ‫ضعیف‬ ‫خوب‬ ‫‪ -10‬اثرگذارترین مطلب این شماره کد‌ام است؟ لطفا نام ببرید‌‪.‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -11‬کد‌امی��ک از روش‌ه��ای زیر د‌ر مطالب نش��ریه برای ش��ما از اولویت برخورد‌ار‬ ‫است؟‬ ‫اطالع‌رسانی‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫کاربرد‌ی‬ ‫آموزشی‬ ‫‪ -12‬میزان رضایت‌مند‌ی خو ‌د را از مطالب نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -13‬مهم‌ترین مس��اله‌ای که توصیه می‌کنی ‌د نش��ریه به آن بپرد‌از ‌د و یا از آن د‌وری‬ ‫کن ‌د را بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -14‬پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خو ‌د را د‌ر مور ‌د نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬

‫‪50‬‬

‫اشتراک (انتخاب کتاب د‌رخواستی فراموش نشود)‬

‫نام و نام خانواد‌گی‪/‬شرکت‪.............................................................................................................. :‬‬ ‫نشانی‪.................................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫تلفن و د‌ورنگار‪ ....................................................... :‬ک ‌د پستی‪...................................................... :‬‬ ‫صند‌وق پستـی‪ .............................................. :‬پست الکترونیک‪................................................ :‬‬

‫‪ 12‬شماره ‪ 120.000‬ریال‬ ‫با ارس��ال (فکس و یا پس��ت) فیش بانکی ش��ماره ‪ .........................‬مورخ ‪.........................‬‬ ‫به مبلغ ‪ .........................‬ریال به حواله کر ‌د حس��اب جام ش��ماره ‪ 5763014‬نز ‌د بانک‬ ‫ملت شعبه چهار راه کالج تهران (ک ‌د ‪ )62091‬به نام محم ‌د حسین د‌هقان‪ ،‬تقاضای‬ ‫اشتراک نشریه تهویه و تبری ‌د از شماره ‪ .........‬تا شماره ‪ .........‬را د‌ارم‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬صند‌وق پستی ‪14335-536‬‬ ‫تلفن‪22885647 :‬‬

‫د‌ورنگار‪22885651 :‬‬

‫امور مشترکین‪22885649 :‬‬

‫نظرخواهی‬ ‫اشتراک‬

‫با پرد‌اخ�ت کامل حق اش�تراک یک�ی از کتاب‌های زیر‬ ‫را انتخاب تا به صورت رایگان برای شما ارسال گر ‌دد‌‪:‬‬ ‫مرجع جیبی گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬ ‫مرجع جیبی تهویه و تبرید‬ ‫مرجع جیبی برق‬ ‫مرجع جیبی موتورهای الکتریکی‬ ‫گذر برگ از برگا (مجموعه شعر)‬ ‫‪ASHRAE Pocket Guide‬‬

TABRID50  

1735−5648 :‫شاپا‬ 1387 ‫آذر‬ - ‫پنجاه‬ ‫شمارهی‬ -‫پنجم‬ ‫سال‬ 0912 - 448 - 0 - 416 : )SMS( ‫پیامك‬ ‫نمیباشد‬ ‫امکانپذیر‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ ‫مقاا...

Advertisement