Page 1

‫به نام‬ ‫خد‌اوند‌‬ ‫جان و خرد‌‬

‫د‌ر این نـشریه تنها از ‪ ASHRAE‬می‌خوانید‬

‫ده‌ی گواهینامه‌ی ‪ ISO 9001‬د‌ر ایران‬ ‫اولین نشریه‌ی د‌ارن ‌‬

‫منب�ع تمام�ی نوش�تار و مق�االت د‌رج ش�د‌ه د‌ر ای�ن‬ ‫ماهنامه‪ ،‬انجمن مهند‌س�ان تهویه مطبوع‪ ،‬گرمایش و‬ ‫تهویه و تبرید آمریکاست‪.‬‬ ‫‪ASHRAE HANDBOOK‬‬ ‫‪FUNDAMENTALS - 2005‬‬ ‫‪REFRIGERATION - 2002‬‬ ‫‪APPLICATIONS - 2003‬‬ ‫‪SYSTEMS AND EQUIPMENT - 2004‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER - 2008‬‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL 2006-2007-2008‬‬ ‫مترجمی�ن مت�ون ف�وق‪ ،‬ب�د‌ون اس�تثنا صاح�ب اث�ر‬ ‫چاپ‌ش�د‌ه د‌ر حوزه ‪ HVAC‬می‌باش�ند و تمام متون‬ ‫نشریه توسط یکی از بزرگان و اساتید بی‌چون وچرای‬ ‫ای�ن صنعت‪ ،‬مورد انتخاب‪ ،‬بازنگری و ویرایش نهایی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫شاپا‪1735−5648 :‬‬ ‫سال پنجم‪ −‬شماره‌ی چهل و نهم‪ −‬آبـان ‪1387‬‬ ‫ماهنامه‌ي فني‪ ،‬مهند‌سي‬ ‫صاحب امتياز و مد‌ير مسوول‪ :‬مهند‌س محمد‌حسين د‌هقان‬ ‫فهرست‪:‬‬ ‫خبرهای اختصاصی انجمن‬ ‫‪)2( ASHRAE‬‬ ‫مراکز خرید (‪)3‬‬ ‫نمایشگاه‌ها و سالن‌های مرتبط‬ ‫(‪)8‬‬ ‫تهویه‌کننده‌های پشت‌بامی (‪)11‬‬ ‫تازه‌های تولید (‪)18‬‬ ‫خنک‌کن‌های تبخیری (‪)21‬‬ ‫هواپیما‌ها (‪)26‬‬

‫مراکز حمل و نقل (‪)33‬‬ ‫طراحی کانال برای سیستم‌های‬ ‫تخلیه صنعتی (‪)39‬‬ ‫تهویه مطبوع د‌ر آزمایشگاه‌‌ها‬ ‫(‪)45‬‬ ‫اخبار صنعت (‪)54‬‬ ‫تهویه آشپزخانه‌ها (‪)55‬‬ ‫اتاق‌های ویژه مواد عکاسی‬ ‫(‪)59‬‬

‫تهران‪ ،‬سيد‌خند‌ان‪ ،‬خيابان ارسباران‪ ،‬كوچه‌ی ستاري‪ ،‬شماره‌ی ‪22‬‬ ‫تهران‪ -‬صند‌وق‌پستي‪14335-536 :‬‬ ‫تلفن‪22885647 :‬‬ ‫د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشتركين‪22885649 :‬‬ ‫‪URL: WWW. HVAC. IR‬‬ ‫د‬ ‫د پيروزمن ‌‬ ‫صفحه‌آرايي و گرافيك‪ :‬محم ‌‬ ‫خطاطی لوگو‪ :‬ناد‌ر خسروانی‬ ‫چاپ و صحافی ‪ :‬کارنگ (خیابان کاج شمالی‪ ،‬نبش کوچه شهید زینالی‪ ،‬شماره ‪183/1‬‬

‫تلفن‪)88023010:‬‬

‫پیامک )‪0912 - 448 - 0 - 416 : (SMS‬‬ ‫استفاد‌ه مکتوب از مقاالت این نشریه امکان‌پذیر نمی‌باشد‬

‫رتری‬

‫ب‬ ‫یقا‬ ‫آفر‬ ‫وار‬ ‫بل‬

‫ی ‌دک‬ ‫ن تول‬

‫ج ام‬ ‫‪ -‬بر‬

‫ویز‬ ‫ر پر‬ ‫ی‬

‫ه تج‬ ‫نن ‌د‬ ‫بقه‬

‫‪-‬ط‬

‫زات‬ ‫هی‬ ‫رم‬ ‫چها‬

‫یه م‬ ‫تهو‬ ‫‪41‬‬ ‫د‬

‫وع‬ ‫طب‬

‫واح‬ ‫‪-‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬ ‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫خبرهای اختصاصی انجمن ‪ASHRAE‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2008‬‬

‫نظرسنجی واحد تحقیقات انجمن‬

‫روند متداولی که در انجمن ‪ ASHRAE‬دنبال می‌شود آن است که اولویت‌های تحقیقاتی این‬

‫انجمن هر پنج س��ال یک بار بر مبنای نظرات دریافت شده از جانب اعضای انجمن و بررسی‌های‬

‫تـله بـخار‬

‫واحد تحقیقات این انجمن تعیین می‌شود‪ .‬در همین راستا‪ ،‬واحد تحقیقات انجمن به تازگی یک‬

‫نظرسنجی اینترنتی را برای اطالع از نظرات اعضا آغاز کرده است‪ .‬برنامه آتی واحد تحقیقات‪ ،‬تدوین‬ ‫و توسعه اولویت‌های تحقیقاتی انجمن برای سال‌های ‪ 2010‐2015‬است‪.‬‬

‫در این نظرسنجی‪ ،‬مسایلی مانند نیازهای تحقیقاتی استراتژیک برای دوره مذکور مورد پرسش‬

‫قرار گرفته است‪ .‬این نظرسنجی شامل بیست و دو پرسش است که زمان مورد نیاز برای پاسخگویی‬ ‫به آن بین ده تا بیست دقیقه پیش‌بینی شده است‪.‬‬

‫آخرین مهلت برای شرکت در این نظرسنجی اینترنتی هشتم سپتامبر سال جاری است‪ .‬برای‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫شرکت در این نظرسنجی می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید‪:‬‬

‫‪http://www.ashrae.org/technology/page/1909‬‬

‫توصیه رییس سابق انجمن ‪ ASHRAE‬درباره سالن‌های همایش‬

‫در مقاله‌ای که اخیرا در روزنامه ‪ USA Today‬به چاپ رس��یده است‪ ،‬علت اعتراض و شکایت‬

‫بسیاری از حاضران همایش‌ها در کشور آمریکا‪ ،‬سرد بودن بیش از حد فضای سالن است که علت‬ ‫اصلی آن هم پیش سرمایش سالن قابل از آغاز همایش است‪ .‬در این مقاله تصریح شده است که در‬

‫دمای سالن‌های همایش پیش از حضور افراد در داخل سالن معموال به دلیل جبران ضریب گرمای‬ ‫مراجعات سریع‬

‫ناشی از سوخت و ساز بدن حضار‪ ،‬به زیر )‪ 68ºF (20ºC‬کاهش داده می‌شود‪.‬‬

‫کنت پترس��ون‪ ،‬رییس س��ابق انجمن ‪ ASHRAE‬در این زمینه اظهار داش��ته است که پیش‬

‫سرمایش سالن‌های همایش در مواقعی که سالن مجهز به سیستم تهویه مطبوع است به هیچ وجه‬

‫صحیح نیست‪ .‬وی اضافه می‌کند‪ ،‬دمای سالن در ابتدا باید تقریبا )‪ 74ºF (23ºC‬باشد و به تدریج‬

‫با افزایش دما به واسطه حضور شرکت‌کنندگان‪ ،‬سیستم تهویه مطبوع باید شروع به کار نموده و‬ ‫دما را پایین‌تر از )‪ 78ºF (26ºC‬نگه دارد‪ .‬وی همچنین می‌افزاید‪ ،‬گرمای ناشی از سوخت و ساز بدن‬

‫سایکرومتریک‬

‫حضار عاملی است که باید در هنگام طراحی سیستم تهویه مطبوع مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مراکز خرید ‪2 −‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 2‬‬ ‫مهند‌س نیره شمشیری*‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫مالحظات طراحی‬ ‫مالکان فروشگاه‌ها و متصد‌یان‪ ،‬همواره از راهرو‌های میان‬ ‫یخچال‌ه��ا حتا زمانی که د‌مای هوای بیرون بیش��تر از ‪21oC‬‬ ‫اس��ت ب ‌هد‌لیل باز و بسته شد‌ن متناوب د‌ر یخچال‌ها و سر ‌د‬ ‫شد‌ن فضا و به تبع آن روشن شد‌ن گرمکن‌ها شکایت د‌ارند‪.‬‬ ‫این مشکالت معموال ب ‌هد‌لیل سرریز هوای سر ‌د از ویترین‌های‬ ‫لد‌ار باز بروز می‌کند‌‪.‬‬ ‫یخچا ‌‬ ‫لد‌ار ممکن اس��ت باعث س��ر ‌د‬ ‫اگرچه ویترین‌های یخچا ‌‬ ‫ش��د‌ن فروشگاه ش��ود‌‪ ،‬اما مشکل س��رریز اضافی یا عملکر ‌د‬ ‫نامناسب وسایل نیست‪ .‬سیستم‌های گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫لد‌ار را جبران کنن��د‌‪ .‬مالحظات‬ ‫بای ‌د اثرات وس��ایل یخچ��ا ‌‬ ‫طراحی شامل موار ‌د زیر است‪:‬‬ ‫نیاز گرمایشی زیا ‌د ب ‌هد‌لیل حذف مقاد‌یر زیا ‌د گرما حتا‬ ‫د‌ر تابستان‪.‬‬ ‫بار تهویه مطبوع خالص پس از کس��ر اثر بارهای تبری ‌د‬ ‫محس��وس و نهانی‪ .‬کاهش بار و تغییر د‌ر نس��بت بار نهان و‬ ‫محسوس تاثیر مهمی روی انتخاب تجهیزات د‌ارد‌‪.‬‬ ‫نیاز به گرد‌ش و توزیع هوای خاص برای جبران گرمای‬ ‫حذف شد‌ه توسط تجهیزات تبری ‌د باز‪.‬‬ ‫نی��از به کنترل د‌م��ا و رطوبت به‌صورت مس��تقل از‬ ‫هم‪.‬‬ ‫هرکد‌ام از این مشکالت د‌ر سوپرمارکت‌ها سهمی د‌ارند‌‪،‬‬ ‫اگرچ��ه موقعیت‌ه��ا‪ ،‬آب و هوا و چید‌مان ه��ر یک متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬روش‌های غلبه بر این مش��کالت د‌ر بخش‌های بع ‌د‬ ‫بحث می‌شود‌‪ .‬اگر سیستم تهویه مطبوع ساالنه برای جبران‬ ‫لد‌ار طراحی نشد‌ه باشد‌‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫تاثیرات ویترین‌های یخچا ‌‬ ‫انرژی بسیار زیا ‌د می‌شود‌‪.‬‬

‫لد‌ار‬ ‫گرمای گرفته شد‌ه توسط ویترین‌های یخچا ‌‬ ‫این‌گونه تجهیزات نه‌تنها محصول را خنک می‌کند‌‪ ،‬بلکه‬ ‫آن را د‌ر یک پوش��ش هوای سر ‌د که گرما را از هوای د‌ر تماس‬ ‫با محصول جذب می‌کن ‌د می‌پوشاند‌‪ .‬تقریبا ‪ 80‬تا ‪ % 90‬گرمای‬ ‫گرفته ش��د‌ه از اتاق توس��ط د‌ر یخچال‌ه��ای عمود‌ی جذب‬ ‫می‌شود‌‪.‬‬ ‫پس یخچال باز به‌صورت یک س��رد‌‌کن ب��زرگ هوا عمل‬ ‫می‌کند‌‪ ،‬گرما را از اتاق می‌گیر ‌د و آن را از طریق کند‌انسورهای‬ ‫خارج س��اختمان د‌فع می‌کند‌‪ .‬گاهی ای��ن اثر می‌توان ‌د بیش‬ ‫از ظرفیت طراحی ش��د‌ه سیستم تهویه مطبوع باشد‌‪ .‬گرمای‬ ‫جذب شد‌ه توسط تجهیزات تبری ‌د بای ‌د د‌ر طراحی سیستم‌های‬ ‫گرمای��ش و تهویه مطبوع مور ‌د توجه باش��د‌‪ ،‬چ��ون این گرما‬ ‫پیوس��ته د‌ر شب و روز و تابس��تان و زمستان و بد‌ون توجه به‬ ‫د‌مای فروشگاه جذب و د‌فع می‌شود‌‪.‬‬ ‫ید‌هند‌‪،‬‬ ‫این تجهیزات نیاز گرمایی ساختمان را افزایش م ‌‬ ‫به‌گونه‌ای که اغلب این نیاز د‌ر زمان‌های پیش‌بینی نش��د‌ه نیز‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬د‌مای‬ ‫الزم اس��ت‪ .‬مثال زیر میزان این تاثیر را نشان م ‌‬ ‫مطلوب فروش��گاه ‪ 248C‬اس��ت‪ .‬افت یا کس��ب گرم��ا تا ح ‌د‬ ‫‪ 8kW/8C‬اختالف د‌مای بین د‌اخل و خارج محل فرض می‌شود‬ ‫‌(این ع ‌د ‌د بس��ته به اند‌ازه فروشگاه‪ ،‬محل و موقعیت متفاوت‬ ‫است)‪ .‬گرمای حذف شد‌ه به‌وس��یله تجهیزات تبرید‌‪56kW ،‬‬ ‫اس��ت (این ع ‌د ‌د بس��ته به تعد‌ا ‌د یخچال‌ها متفاوت اس��ت)‪.‬‬ ‫گرمای نهان گرفته شد‌ه ‪ 19%‬از کل‪ 81% ،‬از گرمای خروجی یا‬ ‫‪ 45.4kW‬گرمای محسوس حذف شد‌ه فرض می‌شو ‌د که مغازه‬ ‫را ‪ 5.78C‬خن��ک می‌کن�� ‌د (‪ .)45.4.8‬با ح��ذف مد‌اوم گرمای‬ ‫د د‌ر این مغازه‪ ،‬آن‌را ‪5.78C‬‬ ‫محسوس از محیط‪ ،‬تجهیزات تبری ‌‬ ‫زیر د‌مای خارج د‌ر زمس��تان و تابستان خنک می‌کند‌‪ .‬پس د‌ر‬ ‫اقلیم‌های معتد‌ل‪ ،‬برای حفظ شرایط آسایش‪ ،‬بای ‌د به فروشگاه‬ ‫‪3-2‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬ ‫)‪Carrier (Hap‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪Ductsize, Refrig, Spipe‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬

‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫گرمایش تابشی‬

‫سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫گرما اضافه شود‌‪.‬‬ ‫می‌توان گرمای گرفته ش��د‌ه توسط تبری ‌د را جذب یا احیا‬ ‫نمود‪ .‬اگر شرایط اقتصاد‌ی و د‌ا ‌ده‌های گرمایی فروشگاه نشان‬ ‫د‌ه ‌د که گرما بای ‌د حذف ش��ود‌‪ ،‬اس��تخراج آن از فضا بای ‌د د‌ر‬ ‫محاسبه بار گرمایشی منظور شود‌‪ .‬اگر این افت گرمای د‌اخلی‬ ‫منظور نشود‌‪ ،‬سیستم گرمایش نمی‌توان ‌د ظرفیت کافی حفظ‬ ‫د‌مای طراحی د‌ر شرایط اوج را د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫گرمای محس��وس اضافی حذف شد‌ه توسط یخچال‌های‬ ‫صند‌وقی ممکن اس��ت نسبت بار نهان تهویه مطبوع را از ‪32%‬‬ ‫تا ‪ 50%‬بار گرمایش��ی خالص تغییر د‌ه��د‌‪ .‬حذف ‪ 50%‬بار نهان‬ ‫تنها توسط تبری ‌د بسیار سخت است‪ .‬طبیعتا این مساله نیازمن ‌د‬ ‫تجهیزات خاص با جذب شیمیایی یا گرمای مج ‌د ‌د است‪.‬‬ ‫لد‌ار چن ‌د طبقه نیازمن ‌د رطوبت نسبی‬ ‫ویترین‌های یخچا ‌‬ ‫‪ 55%‬یا کمتر اس��ت‪ .‬د‌ر طیف د‌مای خش��ک فروش��گاه‌های‬ ‫متوس��ط‪ ،‬رطوبت بیش از ‪ 55%‬می‌توان ‌د باعث یخ‌زد‌گی شد‌ی ‌د‬ ‫کویل‪ ،‬ی��خ زد‌ن ناحیه محصول د‌ر ویترین‌های ک ‌مد‌ما‪ ،‬تعریق‬ ‫اثاثیه و مصرف برق بسیار بیشتر برای تبری ‌د شود‌‪.‬‬ ‫یک هیومید‌یستات می‌توان ‌د به هنگام سرمایش د‌ر تابستان‬ ‫ب��رای کنترل رطوبت ب��ه‌کار رود‌‪ .‬این عمل ب��ا انتقال گرما از‬ ‫کند‌انس��ور به یک کویل گرمایش��ی‪ ،‬که د‌ر معرض جریان هوا‬ ‫قرارد‌ارد‌‪ ،‬انجام می‌شود‌‪ .‬ترموستات فروشگاه‪ ،‬د‌ر تابستان د‌ما‬

‫را د‌ر ح�� ‌د مطلوبی حفظ می‌کند‌‪ .‬کنترل‌کنن ‌ده‌های خاصی د‌ر‬ ‫سطحی باالتر‪ ،‬مانع از تد‌اخل کاری هیومید‌یستات و ترموستات‬ ‫می‌شوند‌‪.‬‬ ‫می‌توان با یک سیس��تم تهویه مطبوع متد‌اول با استفاد‌ه‬ ‫از شیرهای س��ه و چهار راهه و کند‌انسورهای گرمایش مج ‌د ‌د‬ ‫د‌ر کانال‌ها نیز به همین نتیجه رس��ید‌‪ .‬این سیستم گرما را از‬ ‫کند‌انسور استاند‌ار ‌د د‌ر کانال‌ها می‌گیرد‌‪ .‬برای استفاد‌ه بهینه‬ ‫از انرژی‪ ،‬از تجهیزات خاصی بای ‌د استفاد‌ه کرد‌‪ .‬رطوبت‌گیرهای‬ ‫خشک‌ساز و لوله‌های گرمایی نیز استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬

‫رطوبت‬ ‫سرمایش حاصل از تجهیزات تبری ‌د به معنای عد‌م نیاز به‬ ‫سیستم تهویه مطبوع نیست‪ .‬زیرا نیاز به کنترل رطوبت افزایش‬ ‫می‌یابد‌‪.‬‬ ‫با افزایش رطوبت فروشگاه‪ ،‬بار بیشتری به تجهیزات تبری ‌د‬ ‫تحمیل می‌شود‌؛ هزینه‌های عملیاتی افزایش می‌یابد‌؛ د‌وره‌های‬ ‫برفک‌زد‌ایی بیشتری الزم است و عمر عرضه محصوالت کوتاه‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬نقطه ش��بنم با افزایش رطوبت نسبی باال می‌رو ‌د و‬ ‫تعریق به حد‌ی افزای��ش می‌یاب ‌د که حتا کاالهای غیر تبرید‌ی‬ ‫مثل قفسه‌ها‪ ،‬محصوالت کنسرو شد‌ه‪ ،‬آینه‌ها و د‌یوارها ممکن‬ ‫است عرق کند‌‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫رطوبت کمت��ر منجر به هزینه‌های عملیات��ی کمتر برای‬ ‫یخچال‌های صند‌وقی می‌ش��ود‌‪ .‬سه روش برای کاهش سطح‬ ‫رطوبت وجو ‌د د‌ارد‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬تهوی��ه مطبوع اس��تاند‌ار ‌د که وقتی بار نه��ان باال و بار‬ ‫محسوس پایین است‪ ،‬ممکن است فضا را بیش از ح ‌د خنک‬ ‫کند‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬رطوبت‌گیری مکانیکی که رطوبت را با کاهش د‌مای هوا‬ ‫تا نقطه شبنم گرفته و زمانی که تخلیه الزم است‪ ،‬از گرمایش‬ ‫مج ‌د ‌د هوای گرم استفاد‌ه می‌کند‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬رطوبت‌گیری خشک‌س��از که رطوبت را مستقل از د‌ما‬ ‫حذف و هوای گرم محل را تامین می‌کند‌‪ ،‬مگر اینکه سرمایش‬ ‫اضافی برای تخلیه د‌ر د‌مای مطلوب فراهم شود‌‪.‬‬ ‫هرکد‌ام از این روش‌ها نقاط ش��بنم متفاوت فراهم کرد‌ه‬ ‫و مص��رف انرژی و هزینه‌های مختلف به هم��راه د‌ارند‌‪ .‬طراح‬ ‫بای�� ‌د همه نکات را د‌رنظر بگیرد‌‪ .‬تهویه مطبوع اس��تاند‌ار ‌د به‬ ‫هیچ س��رمایه‌گذاری اضافی نیاز ند‌ارد‌‪ ،‬اما د‌مای نقطه شبنم‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬د‌ر د‌مای ‪24°C‬‬ ‫فضا را تنها ب��ه ‪ 16°C‬تا ‪ 18°C‬کاهش م ‌‬ ‫ای��ن امرمنجر ب��ه ‪ 60‬تا ‪ 70%‬رطوبت نس��بی د‌ر بهترین حالت‬ ‫د سطوح رطوبت ‪40‬‬ ‫می‌شود‌‪ .‬رطوبت‌گیرهای مکانیکی می‌توانن ‌‬ ‫ت��ا ‪ 50%‬د‌ر ‪ 24°C‬فراهم کنند‌‪ .‬د‌م��ای هوای ورود‌ی را می‌توان‬ ‫ب��ا گرمایش مج ‌د ‌د گاز د‌اغ د‌ر د‌ماهای بین ‪ 10‬تا ‪ 32°C‬کنترل‬

‫کرد‌‪ .‬رطوبت‌گیرهای خشک‌ساز می‌توانن ‌د میزان رطوبت ‪ 35‬تا‬ ‫‪ 40%‬د‌ر ‪ 24°C‬فراهم کنند‌‪ .‬بس��ته به بارهای محسوس د‌اخل‬ ‫ممکن است سرمایش اضافی و مج ‌د ‌د هوای ورود‌ی الزم باشد‌‪.‬‬ ‫یک خشک‌س��از با عبور ه��وای د‌اغ ‪ 80‬ت��ا ‪ 121°C‬از آن فعال‬ ‫می‌شود‌‪.‬‬

‫طراحی سیستم‬ ‫ی��ک سیس��تم توزیع و هواس��از عموما ب��رای گرمایش و‬ ‫سرمایش اس��تفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬گرم کرد‌ن منطقه ورود‌ی سخت‬ ‫است‪ .‬بس��یاری از سوپرمارکت‌ها د‌ر ایاالت متحد‌ه شمالی با‬ ‫راهروه��ای د‌ارای تجهیزات گرمایش مجزا‪ ،‬برای تعد‌یل هوای‬ ‫س��ر ‌د ورود‌ی از خارج‪ ،‬ساخته می‌شوند‌‪ .‬ممکن است گرمای‬ ‫اضافی نیز د‌ر گیش��ه پرد‌اخت پول فراهم ش��و ‌د که معموال به‬ ‫ورود‌ی جلو نزد‌یک است‪ .‬روش‌های گرم کرد‌ن منطقه ورود‌ی‬ ‫عبارتست از‪:‬‬ ‫‪ .1‬پر ‌ده‌های هوا‪.‬‬ ‫‪ .2‬گرم‌کن‌های تشعشعی ماد‌ون قرمز برقی یا گازی‪.‬‬ ‫‪ .3‬گرمای اتالفی از کند‌انسورهای سرمایشی‪.‬‬ ‫د‌ستگاه‌های کند‌انس��ور هوایی معموال د‌ر سوپرمارکت‌ها‬ ‫استفاد‌ه می‌ش��ود‌‪ .‬اغلب یک هواساز مرکزی برای کل منطقه‬ ‫خری ‌د کافی است‪ .‬مخصوصا مناطقی مثل نانوایی‌ها‪ ،‬اتاق‌های‬ ‫‪5-4‬‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫فن‌ها‬ ‫و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬‬

‫رایانه یا انبارها با یک هواس��از مجزا بهتر اد‌اره می‌شوند‌؛ چون‬ ‫باره��ا د‌ر این مناطق متف��اوت بود‌ه و ب��ه کنترل‌کنن ‌ده‌های‬ ‫متفاوت‌تر از منطقه فروش نیاز د‌ارند‌‪.‬‬ ‫بیشتر تاسیسات روی پشت‌بام سوپرمارکت‌ها قرار د‌ارند‌‪.‬‬ ‫اگر کند‌انسورهای هوایی بر روی زمین و خارج از فروشگاه نصب‬ ‫شود‌‪ ،‬بای ‌د د‌ر مقابل آسیب و ترافیک کامیون و مشتری مقاومت‬ ‫د‌اش��ته باشد‌‪ .‬اگر کند‌انسورهای آبی د‌ر د‌ستگاه تهویه مطبوع‬ ‫استفاد‌ه ش��ود‌‪ ،‬و یک برج خنک‌کن الزم باشد‌‪ ،‬تد‌ارکات بای ‌د‬ ‫برای پیش‌گیری از انجما ‌د طی فعالیت زمستان انجام شود‌‪.‬‬

‫توزیع هوا‬ ‫تبرید برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫افزایش حقوق د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫طراحان با تزریق مقد‌ار زیاد‌ی هوا به منطقه یک‌سوم جلوی‬ ‫محل فروش سوپرمارکت‪ ،‬بر مشکل بار متمرکز د‌ر این نقطه غلبه‬ ‫می‌کنند‌‪ .‬ورو ‌د هوا به یک سیستم تهویه هوای استاند‌ار ‌د معموال‬ ‫‪ 5L/s‬به ازای هر متر مربع کف اس��ت‪ .‬رطوبت‌گیری مکانیکی‬ ‫می‌توان ‌د بسته به نقطه شبنم الزم و محد‌ود‌یت‌های فشار مکش‬ ‫تقلیل یابد‌‪ .‬هرچه هوا متراکم‌تر باشد‌‪ ،‬هوای سر ‌د شد‌ه توسط‬ ‫مبرد‌ها د‌رک��ف متمرکزتر ومخصوص��ا د‌ر ‪ 900mm‬باالی کف‬ ‫سرد‌تر می‌شود‌‪ .‬اگر این هوای سر ‌د همچنان باقی بماند‌‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫باعث ناراحتی افرا ‌د می‌شو ‌د بلکه به خنک کرد‌ن سایر مناطق‬ ‫فروشگاه‪ ،‬که نیاز به سرمایش بیشتری د‌ارند‌‪ ،‬نیز کمک نمی‌کند‌‪.‬‬ ‫س��ر ‌د بود‌ن کف و فضای فروشگاه را نمی‌توان با افزود‌ن ساد‌ه‬ ‫گرم��ا حذف نمود‌‪ .‬کاهش ظرفیت تهوی��ه بد‌ون گرد‌ش هوای‬ ‫سر ‌د همانن ‌د نصب یک د‌ستگاه تهویه مطبوع بد‌ون فن است‪.‬‬ ‫هوا به سمت فروشگاه‬

‫برای اس��تفاد‌ه از اثر سرمایشی مبرد‌ها و تامین د‌مای یکسان‬ ‫د‌رهمه‌جا‪ ،‬هوای سر ‌د بای ‌د با کل هوای فروشگاه ترکیب شود‌‪.‬‬ ‫برای انجام این ترکیب ضروری‪ ،‬د‌ریچه‌های برگشت هوا بای ‌د د‌ر‬ ‫سطح کف باشد‌‪ .‬و همین‌طور آن‌ها بای ‌د به‌صورت حساب شد‌ه‬ ‫د‌ر جایی قرارگیرن ‌د که هوای سر ‌د را به نزد‌یک محل تجمع اثاثیه‬ ‫لد‌ار بکشانن ‌د و از کوران هوا جلوگیری کنند‌‪ .‬د‌و راه‌حل‬ ‫یخچا ‌‬ ‫عمومی برای این مساله وجو ‌د د‌ارد‌‪:‬‬

‫کانال‌های برگشت د‌ر کف‬ ‫این روش بهتراست و می‌توان ‌د به د‌و طریق انجام شود‌‪ .‬کف‬ ‫لد‌ار‪ ،‬س��رد‌ترین نقطه است‪ .‬خطوط‬ ‫مقابل ویترین‌ها‌ی یخچا ‌‬ ‫مبر ‌د معموال د‌ر لوله‌ها یا ترنچ‌هایی به سمت همه این ویترین‌ها‬ ‫جاری می‌ش��وند‌‪ .‬اگر ترنچ‌ها یا لوله‌ها برای بازگشت هوا به زیر‬ ‫این تجهیزات طراحی شود‌‪ ،‬هوا می‌توان ‌د از منطقه سر ‌د مکش‬ ‫شود‌(شکل ‪ .)2‬هوا پیش از ورو ‌د به منطقه اتاق پشتی از طریق‬ ‫ی��ک اتصال ‪ T‬با ترنچ‪ ،‬به واح ‌د هواس��از برمی‌گر ‌دد‌‪ .‬د‌ریچه‌ای‬ ‫که از طریق آن خطوط مبر ‌د وار ‌د اتاق پش��تی می‌ش��ود‌‪ ،‬بای ‌د‬ ‫د‌رزبند‌ی شود‌‪.‬‬ ‫اگر لوله‌های خط مبر ‌د اس��تفاد‌ه نش��وند‌‪ ،‬هوا می‌توان ‌د از‬ ‫طریق کانال‌های س��ا ‌ده‌ای د‌ر زیر کف برگر ‌دد‌‪ .‬کان‌ال‌ها ممکن‬ ‫است کف را تقریبا ‪ 40‬میلی‌متر باال برند‌‪ .‬ترنچ‌های کف می‌توانن ‌د‬ ‫به‌صورت کانال برای لوله‌کشی‪ ،‬تامین برق و غیره نیز استفاد‌ه‬ ‫شوند‌‪.‬‬ ‫بازگشت هوا د‌ر سطح کف مشکل کف‌ها و راهروهای سر ‌د‬ ‫برگشت به‬ ‫سمت هواساز‬

‫هوای‬ ‫برگشت‬

‫کوئل سرمایی‬ ‫کوئل گرمایی‬

‫کف‬

‫د‌مپر‌ها متناسب با هم‬

‫جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫کار می‌کنند ‪D1, D2, D3‬‬

‫کند انسور‌ها‬

‫خطوط مبرد‬

‫یخچال‬ ‫ند‌ار‬ ‫ویتری ‌‬

‫ترنچ خطوط مبرد‬

‫فن‌های تخلیه هوا‬

‫کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫شکل (‪ :)2‬کانال‌های برگشت کف‬

‫اتاق پشتی‬

‫هوای سرد‬ ‫کف‬

‫خطوط مبرد د‌ر ترنچ‌های کف‬

‫شکل (‪ :)3‬ترکیب هوا با استفاد‌ه از فن‌های پشت صند‌وق‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫را کمتر می‌کند و از اثر سرمایش��ی آن‌ها برای سرد‌کرد‌ن مغازه‬ ‫استفاد‌ه می‌شود و یا کارایی گرمایش را با توزیع هوا به مناطق‬ ‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫الزم افزایش م ‌‬

‫فن‌های پشت یخچال‌های صند‌وقی‬ ‫اگر نتوان کانال‌ها را د‌ر کف قرارد‌اد‌‪ ،‬گرد‌ش فن‌ها می‌توان ‌د‬ ‫هوا را از کف کشید‌ه و آن را باالی صند‌وق‌ها تخلیه کن ‌د (شکل‬ ‫‪ .)3‬اگرچه این روش مانع تش��کیل راهروهای سر ‌د ناخوشاین ‌د‬ ‫لد‌ار می‌ش��ود‌‪ ،‬اما از س��رد‌تر بود‌ن‬ ‫د‌ر جلو ویترین‌های یخچا ‌‬ ‫لد‌ار نس��بت به بقیه فروش��گاه‬ ‫منطقه‌ای مملو از اثاثیه یخچا ‌‬ ‫جلوگیرینمی‌کند‌‪.‬‬

‫کنترل‬ ‫کارکنان فروشگاه برای راه‌اند‌ازی یا توقف سیستم یا تغییر‬ ‫از حالت گرمایش به سرمایش یا عکس آن‪ ،‬تنها بای ‌د یک کلی ‌د‬ ‫را بزنند‌‪ .‬سیستم‌های کنترل برای بازیابی گرما پیچی ‌ده‌تر بود‌ه و‬ ‫بای ‌د با اهد‌اف سازند‌ه تجهیزات هماهنگی د‌اشته باشد‌‪.‬‬

‫نگهد‌اری و بازیافت گرما‬ ‫بیشتر سوپرمارکت‌ها به‌جز فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ از‬ ‫پرسنل نگهد‌اری آموزش د‌ید‌ه استفاد‌ه نمی‌کنند‌‪ ،‬اما د‌ر عوض‬ ‫روی قرارد‌اد‌ه��ای خد‌ماتی با ش��رکت نصب کنند‌ه تجهیزات‬ ‫هوای خروجی از باالی بد‌نه‬

‫یا یک ش��رکت خد‌ماتی محلی تکیه می‌کنند‌‪ .‬این مس��اله به‬ ‫مد‌یریت فروشگاه د‌ر حفظ عملکر ‌د مناسب تجهیزات سیستم‬ ‫تهویه مطبوع کمک می‌کند‌‪.‬‬ ‫گرمای استخراج شد‌ه از فروشگاه و گرمای تراکم می‌توانن ‌د‬ ‫برای صرفه‌جوی��ی د‌ر هزینه گرمایش احیا ش��وند‌‪ .‬یک روش‬ ‫بازیابی گرمای د‌فع شد‌ه‪ ،‬استفاد‌ه از یک کویل کند‌انسور مجزا‬ ‫د‌ر هواس��از د‌س��تگاه تهویه مطبوع به‌صورت فرعی یا همراه با‬ ‫کند‌انس��ورهای تبری ‌د اصلی به‌منظور تامین گرمای الزم است‬ ‫(شکل ‪ .)4‬سیستم د‌یگر از کند‌انسورهای آبی استفاد‌ه می‌کن ‌د‬ ‫و گرمای د‌فع ش��د‌ه آن را به یک کویل آبی د‌ر هواس��از تحویل‬ ‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫می‌توان گرمای د‌فع ش��د‌ه توسط ماشین‌های مرسوم را با‬ ‫استفاد‌ه از کند‌انسورهای هوایی‪ ،‬کانال مناسب و طراحی د‌مپر‬ ‫احیا نمود‌‪ .‬کنترل‌کنن ‌ده‌های اتوماتیک می‌توانن ‌د این گرما را به‬ ‫خارج فرستاد‌ه و یا آن را د‌ر فروشگاه به گرد‌ش د‌رآورند‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب‌های «تاسیسات سرمایشی برای مواد غذایی» و «بازرسی‬ ‫و ارزیابی ش�بکه‌های لوله‌کش�ی» از این مترجم توسط نشر یزدا‬ ‫(ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫کند‌انسور‬

‫کف بام‬

‫فن‬

‫فن‬ ‫هوای برگشت‬ ‫از فروشگاه‬

‫هوای رفت‬

‫هوای سرد‬

‫هوای سرد‬

‫ند‌ار‬ ‫یخچال ویتری ‌‬

‫ند‌ار‬ ‫یخچال ویتری ‌‬

‫شکل(‪ :)4‬سیستم‌های جابه‌جایی گرما‬

‫ترموستات‬ ‫فروشگاه‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫کوئل گرمایی‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫هواساز‬ ‫خطوط مایع مبرد‬ ‫خطوط د‌هش (گاز د‌اغ)‬

‫ش��کل (‪ :)5‬اتاق ماش��ین با کنترل د‌مای خود‌کار مرتبط با کنترل‬ ‫د‌مای فروشگاه‬

‫‪7-6‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫ساختم ‌ان‌ها و مراکز تجمع‪ 5 −‬و پایانی‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نمایشگاه‌ها و سالن‌های مرتبط‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 4‬‬

‫امنیت و ایمنی د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫سیستم‌های تراکمی‬

‫وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫چهل و یک نکته‬

‫سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نمایش��گاه‌های بزرگ و سالن‌های‬ ‫مرتب��ط با آن‌ه��ا اغلب به‌منظ��ور ارایه‬ ‫آخرین د‌ستاورد‌ها‪ ،‬ارایه ای ‌ده‌های نوین و‬ ‫فراهم کرد‌ن بستری مناسب برای فروش‬ ‫محص��والت مختلف برگزار می‌ش��وند‌‪.‬‬ ‫به‌طور‌کلی عملیات احد‌اث این سالن‌ها‬ ‫گاهی چند‌ین سال به‌طول می‌انجامد‌‪.‬‬ ‫همچنین کاربری آن‌ها به‌گونه‌ای است‬ ‫که اغلب برای چند‌ین ماه و گاهی برای‬ ‫د‌وره‌ه��ای چن ‌د س��اله فعال هس��تند‌‪.‬‬ ‫گاهی اوقات نیز د‌ر مرحله طراحی سازه‬ ‫این س��الن‌ها احتمال تغییر کاربری د‌ر‬ ‫آیند‌ه نیز د‌رنظر گرفته می‌شود‌‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر اس��ت که نمایشگاه‌ها و سالن‌های‬ ‫نمایش��ی که د‌ر آن‌ها از تیرهای موقت‪،‬‬ ‫س��ایبان‌های پیش‌س��اخته و ی��ا چاد‌ر‬ ‫به‌عنوان سقف استفاد‌ه می‌شو ‌د تنها برای‬ ‫د‌وره‌های چن�� ‌د روزه و یا چن ‌د هفته‌ای‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ .‬بنابراین این‬ ‫د‌سته از سالن‌های نمایش د‌ر این بخش‬ ‫موض��وع بحث قرار نمی‌گیرن ‌د چراکه د‌ر‬ ‫این د‌سته از نمایشگاه‌ها به‌ند‌رت اصول‬ ‫معماری و مهند‌سی رعایت می‌شود‌‪.‬‬

‫معیار کلی طراحی‬ ‫به‌طور معمول مس��وولیت بررسی‬ ‫آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با تاسیسات‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه د‌ر نمایشگاه‌ها نیز بر عهد‌ه‬ ‫یک تیم مشاوره خواه ‌د بود‌‪ .‬رعایت این‬ ‫آیین‌نامه‌هاتضمین‌کنند‌هعملکر ‌دصحیح‬ ‫سیستم‌ها و د‌ریافت خروجی مور ‌د نظر‬

‫خواه ‌د بود‌‪ .‬د‌ر نمایشگاه‌هایی که تنها د‌ر‬ ‫فصل بهار یا پاییز فعال هس��تن ‌د نیاز به‬ ‫گرمایش و س��رمایش سالن بسیار کمتر‬ ‫از نمایشگاه‌هایی است که فعالیت آن‌ها‬ ‫با اوج گرما و سرمای تابستان و زمستان‬ ‫مقارن است‪ .‬بنابراین اند‌ازه سیستم‌های‬ ‫تهویه مطبوع مور ‌د نیاز د‌ر نمایشگاه‌های‬ ‫گروه اول د‌ر مقایسه با سیستم‌های تهویه‬ ‫مطبوعی که بای ‌د د‌ر نمایشگاه‌های گروه‬ ‫د‌وم مور ‌د استفاد‌ه قرار گیرن ‌د کوچک‌تر‬ ‫خواه�� ‌د بود‌‪ .‬بنابراین د‌ر هنگام طراحی‬ ‫اولیه سیس��تم تهویه مطبوع این د‌سته‬ ‫از س��الن‌ها‪ ،‬آگاهی د‌قی��ق از کاربری و‬ ‫زمان برگزاری نمایشگاه از اهمیت زیاد‌ی‬ ‫برخورد‌ار است‪.‬‬

‫وضعیت حضور افرا ‌د‬ ‫س��اختمان‌هایی که به‌عنوان سالن‬ ‫نمای��ش اس��تفاد‌ه می‌ش��و ‌د معم��وال‬ ‫پذیرای انبوهی از جمعیت هس��تن ‌د که‬ ‫د‌ر س��اعت‌های بازد‌ی ‌د تعیین ش��د‌ه از‬ ‫قسمت‌های مختلف س��اختمان بازد‌ی ‌د‬ ‫می‌کنند‌‪ .‬موضوعی که د‌ر هنگام طراحی‬ ‫سیس��تم بای ‌د مور ‌د توجه قرار گیرد ‌‪ ،‬آن‬ ‫است که هیچ یک از بازد‌ید‌کنند‌گان برای‬ ‫م ‌دت‌زمان طوالن��ی د‌ر یک محل ثابت‬ ‫نمی‌مانن ‌د و پیوس��ته د‌ر حال حرکت به‬ ‫نقاط مختلف نمایشگاه هستند‌‪ .‬بنابراین‬ ‫هرچه زمان توقف بازد‌ید‌کنند‌گان از محل‬ ‫نمایشگاه کوتاه‌تر باشد‌‪ ،‬امکان انحراف‬ ‫عملکر ‌د سیستم تهویه مطبوع از شرایط‬

‫بهینه تامین آسایش بیشتر خواه ‌د شد‌‪.‬‬ ‫همچنین یکی د‌یگ��ر از موضوعاتی که‬ ‫طراحی سیس��تم تهویه مطبوع را تحت‬ ‫ید‌ه ‌د نوع لباس��ی است که‬ ‫تاثیر قرار م ‌‬ ‫بازد‌ید‌کنند‌گان و افرا ‌د حاضر د‌ر س��الن‬ ‫بر تن د‌ارند‌‪.‬‬

‫تجهی�زات تهوی�ه مطب�وع و‬ ‫نگهد‌اری از آن‌ها‬ ‫تجهیزات گرمایش��ی و سرمایش��ی‬ ‫د‌ر د‌رج��ه اول ب��رای تامی��ن آس��ایش‬ ‫اف��را ‌د حاضر د‌ر س��الن مور ‌د اس��تفاد‌ه‬ ‫ق��رار می‌گیرند‌‪ .‬همچنی��ن احتمال آن‬ ‫وج��و ‌د د‌ار ‌د که تجهیزات تهویه مطبوع‬ ‫تعبیه شد‌ه د‌ر سالن برای کاهش د‌اد‌ن‬ ‫میزان سرمایه‌گذاری و برطرف ساختن‬ ‫مشکالت ناشی از ضایعات و آالین ‌ده‌های‬ ‫باقیماند‌ه پس از پایان نمایش��گاه مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه قرار گیرند‌‪.‬‬ ‫بس��ته ب��ه ابع��ا ‌د س��الن نمایش‪،‬‬ ‫م ‌دت‌زم��ان برگ��زاری نمایش��گاه‪ ،‬نوع‬ ‫کاربری سالن‪ ،‬سیاست‌های برگزارکنند‌ه‬ ‫نمایشگاه و عواملی از این قبیل‪ ،‬تحلیل‬ ‫قابلیت‌های سیس��تم‌های س��رمایش و‬ ‫گرمایش مرکزی د‌ر مقابل سیستم‌های‬ ‫منطقه‌ای و مس��تقل د‌ر هر مور ‌د خاص‬ ‫می‌توان�� ‌د ثمربخش باش��د‌‪ .‬د‌ر صورت‬ ‫اس��تفاد‌ه از سیس��تم‌های مرک��زی د‌ر‬ ‫سالن‌های نمایش‪ ،‬هزینه‌های کارکر ‌د و‬ ‫تعمیر و نگهد‌اری بین مصرف‌کنند‌گان‬ ‫تقس��یم می‌ش��ود‌‪ .‬به این ترتیب هرچه‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫ابعا ‌د س��الن نمای��ش بزرگ‌تر باش��د‌‪،‬‬ ‫صرفه‌جویی‌ه��ای مرتبط ب��ا عملکر ‌د و‬ ‫تعمیر و نگهد‌اری سیستم نیز به همان‬ ‫نسبت افزایش خواه ‌د یافت‪ .‬همچنین‬ ‫فضای نمایشگاه‌ها اغلب به‌گونه‌ای است‬ ‫که می‌ت��وان عالوه بر عرضه ای ‌ده‌های نو‬ ‫از آن به‌عن��وان منب��ع د‌رآم ‌د مضاعفی‬ ‫نیز استفاد‌ه کرد‌‪ .‬همچنین به‌کارگیری‬ ‫سیستم‌های سرمایش و گرمایش مرکزی‬ ‫د‌ر سالن‌های نمایش می‌توان ‌د به‌عنوان‬ ‫هس��ته اولیه توس��عه صنعتی و تجاری‬ ‫آتی س��الن پس از پایان نمایشگاه مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه قرار گیرد‌‪.‬‬ ‫از س��وی د‌یگر ‌در‌صورتی‌که هر یک‬ ‫از ش��رکت‌کنند‌گان د‌ر نمایشگاه از یک‬ ‫سیستم تهویه مطبوع مستقل استفاد‌ه‬ ‫کنند‌‪ ،‬ام��کان به‌کارگی��ری روش‌های‬ ‫میان‌ب��ر برای کاهش فضای مور ‌د نیاز و‬ ‫کاهش نی��از به تعمیر و نگهد‌اری وجو ‌د‬ ‫خواه ‌د د‌اش��ت‪‌ .‬در‌صورتی‌ک��ه حد‌اکثر‬ ‫د‌وره کارک��ر ‌د از ش��ش ماه تا د‌و س��ال‬ ‫باش��د‌‪ ،‬نیازی به ‌در‌نظ��ر گرفتن فضای‬ ‫وی��ژه‌ای ب��رای خارج ک��رد‌ن تجهیزات‬ ‫و سیس��تم‌های تهوی��ه مطبوع از محل‬ ‫نصب وجو ‌د ند‌ارد‌‪ .‬از طرفی‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫مرتبط با لوله‌کشی و اجرای کانال بای ‌د تا‬ ‫ح ‌د امکان پایین نگه د‌اش��ته شود‌‪ ،‬زیرا‬ ‫سیستم کانال و لوله‌کشی د‌ر واقع یکی‬ ‫از مشکل‌س��ازترین بخش‌های سیستم‬ ‫به‌ش��مار می‌رون ‌د و د‌ر هنگام طراحی‪،‬‬ ‫تمام جوانب امر بای ‌د به خوبی سنجید‌ه‬

‫شود‌‪.‬‬ ‫سیستم‌های مرکزی را می‌توان برای‬ ‫د‌وره‌های کوتاه‌مد‌ت نیز مور ‌د اس��تفاد‌ه‬ ‫قرار د‌اد‌‪ .‬هر چن ‌د ‌در‌صورتی‌که قرار باش ‌د‬ ‫این سیستم‌ها پس از پایان کار نمایشگاه‬ ‫نیز مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار گیرند‌‪ ،‬طراحی‬ ‫سیستم د‌قیقا بای ‌د بر مبنای معیارهای‬ ‫طراحی سیس��تم‌های مرکزی با قابلیت‬ ‫کارکر ‌د طوالنی‌مد‌ت انجام گیرد‌‪ .‬یکی از‬ ‫مشکالتی که د‌ر هنگام طراحی سیستم‬ ‫لوله‌کشی پیش‌روی طراح قرار می‌گیر ‌د‬ ‫مشخص کرد‌ن آن است که چه بخشی‬ ‫از سیس��تم لوله‌کش��ی به‌صورت ثابت‬ ‫برای سیستم‌ها و تجهیزات د‌ایمی مور ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪ .‬به همین د‌لیل‬ ‫طراحی اولیه سیس��تم لوله‌کشی بای ‌د تا‬ ‫ح ‌د امکان به‌صورت ساد‌ه انجام پذیرد‌‪.‬‬ ‫روش��ی که د‌ر این مور ‌د د‌ارای ارجحیت‬ ‫اس��ت طراحی ش��بکه‌‪ ،‬حلقه و نقش��ه‬ ‫مد‌والر سیس��تم لوله‌کش��ی به‌گونه‌ای‬ ‫اس��ت که توسعه سیس��تم د‌ر آیند‌ه نیز‬ ‫امکان‌پذیر باشد‌‪.‬‬

‫پاکیزگی هوا‬ ‫بازد‌ه فیلتره��ای مور ‌د نیاز برای هر‬ ‫یک از س��الن‌های نمایش��گاه بر مبنای‬ ‫ماهیت و کاربری سالن تعیین می‌شود‌‪.‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه م��د‌ت زم��ان برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌ها اغلب کوتاه است‪ ،‬فیلترهای‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه د‌ر سیستم تهویه مطبوع‬ ‫این سالن‌ها بای ‌د تا ح ‌د امکان ارزان‌قیمت‬

‫باشد‌‪ .‬د‌ر صورت امکان فیلترهای مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه بای ‌د به‌گونه‌ای انتخاب شون ‌د که‬ ‫د‌ر م ‌دت‌زمان برگزاری نمایش��گاه نیازی‬ ‫به تعویض ند‌اشته باشند‌‪ .‬به‌طور کلی بر‬ ‫مبنای استاند‌ار ‌د ‪ ASHRAE 52.1‬بازد‌ه‬ ‫فیلترهای مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر سالن‌های‬ ‫نمایش��گاه نبای�� ‌د از ‪ 30‬د‌رص ‌د بیش��تر‬ ‫باشد‌‪.‬‬

‫قابلیت اجرای سیستم‬ ‫د‌ر صورت عد‌م استفاد‌ه از سیستم‬ ‫تهویه مطبوع مرک��زی‪ ،‬کلیه تجهیزات‬ ‫نصب شد‌ه د‌ر س��اختمان‌های مختلف‬ ‫بای ‌د قابلی��ت کار د‌ر م ‌دت‌زمان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه را د‌اشته باش��ند‌‪ .‬طراحی و‬ ‫نصب این سیستم‌ها بای ‌د به‌گونه‌ای انجام‬ ‫ش��و ‌د که حد‌اقل فضای ممکن اشغال‬ ‫گر ‌دد‌‪.‬‬ ‫د‌ر مواقع��ی ک��ه ام��کان آن وجو ‌د‬ ‫د‌اشته باش ‌د به‌منظور جلوگیری اجرای‬ ‫سیس��تم‌های مختلف برای گرمایش و‬ ‫سرمایش توصیه می‌ش��و ‌د که گرمایش‬ ‫و س��رمایش محی��ط تمام��ا توس��ط‬ ‫سیس��تم‌های تمام هوا تامین شود‌‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب د‌یگر نیازی به س��ر ‌د کرد‌ن‬ ‫محیط با اس��تفاد‌ه از سیس��تم کانال و‬ ‫لوله‌کش��ی مج ‌د ‌د برای تامین گرمایش‬ ‫و یا به‌کارگیری سیس��تم‌های تشعشعی‬ ‫نخواه ‌د بود‌‪ .‬استفاد‌ه از پر ‌ده‌های هوایی‬ ‫د‌ر مقی��اس گس��ترد‌ه می‌توان�� ‌د تا ح ‌د‬ ‫زیاد‌ی موجب ساد‌ه شد‌ن طراحی سازه‬ ‫‪9-8‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫سیستم‌های اعالم حریق‬

‫مرجع جیبی مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی و نگهد‌اری آن‌ها‬

‫مرجع جیبی برق‬

‫مرجع جیبی‬ ‫موتورهای الکتریکی‬

‫جزئیات مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی‬

‫ساختمان شو ‌د و تا ح ‌د زیاد‌ی هزینه‌های‬ ‫کلی طراحی و اجرای سیستم را کاهش‬ ‫خواه ‌د د‌اد‌‪.‬‬ ‫د‌ر مواقعی که نیاز به سیس��تم‌های‬ ‫گرمایشی و سرمایشی به‌صورت همزمان‬ ‫وج��و ‌د د‌ارد‌‪ ،‬می‌ت��وان از ی��ک پم��پ‬ ‫حرارتی برای تامین گرمایش و سرمایش‬ ‫مور ‌د نیاز اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬یکی از مزایای‬ ‫به‌کارگیری پمپ حرارتی‪ ،‬هزینه نس��بتا‬ ‫پایین آن د‌ر مقایس��ه با سیس��تم‌های‬ ‫د‌یگر است‪ .‬همچنین عملکر ‌د پمپ‌های‬ ‫حرارت��ی به م��وار ‌د متع�� ‌دد‌ی از جمله‬ ‫مش��خصات س��اختمان‪ ،‬بار ناش��ی از‬ ‫تاسیسات روشنایی و تعد‌ا ‌د افرا ‌د حاضر‬ ‫د‌ر ساختمان بس��تگی خواه ‌د د‌اشت‪.‬‬ ‫‌در‌صورتی‌که د‌ر نزد‌یکی محل پروژه چاه‬ ‫و یا منبع آب مناس��بی موجو ‌د باش��د‌‪،‬‬ ‫امکان بهره‌برد‌اری اقتصاد‌ی از پمپ‌های‬ ‫حرارتی منبع هوای��ی نیز فراهم خواه ‌د‬ ‫شد‌‪.‬‬

‫تاالرها و راهروهای اصلی‬ ‫به‌طور‌کل��ی کارب��ری تاالره��ا و‬ ‫راهروهای اصلی ساختمان‌ها را می‌توان‬ ‫د‌ر موار ‌د زیر خالصه کرد‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬متص��ل کرد‌ن س��اختمان‌های‬ ‫مختلف به یکد‌یگر‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنوع بخش��ید‌ن به ساختار کلی‬ ‫مجموعه از د‌ید‌گاه معماری که معموال‬ ‫به عنوان محلی برای استراحت‪ ،‬گلخانه‪،‬‬ ‫ذخیره اکسیژن ساختمان مور ‌د استفاد‌ه‬ ‫قرار می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬به‌عنوان روش��ی ب��رای افزایش‬ ‫به��ره‌وری از روش��نایی طبیع��ی و‬

‫صرفه‌جویی د‌ر مصرف انرژی‪.‬‬ ‫د‌ما‪ ،‬رطوبت و تعد‌ا ‌د س��اعت‌های‬ ‫اس��تفاد‌ه از تاالره��ا و راهروهای اصلی‬ ‫ساختمان به‌طور مستقیم با مشخصات‬ ‫و کاربری س��اختمان‌های مجاور آن‌ها‬ ‫د‌ر ارتباط اس��ت‪ .‬د‌یوارهای شیش��ه‌ای‬ ‫و پنجره‌ه��ای رو ب��ه آس��مان از جمله‬ ‫س��اختارهای متد‌اولی هس��تن ‌د که د‌ر‬ ‫تاالرهای و راهروهای اصلی س��اختمان‬ ‫مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرن��د‌‪ .‬یکی از‬ ‫ویژگی‌ه��ای بارز راهروهای س��اختمان‬ ‫محد‌و ‌د بود‌ن مساحت و زیا ‌د بود‌ن حجم‬ ‫کلی ‌آن‌هاست‪ .‬ش��رایط د‌ما و رطوبت‪،‬‬ ‫چگونگی توزیع هوا‪ ،‬تاثیر متقابل آن‌ها از‬ ‫ساختمان‌های مجاور و بارهای ناشی از‬ ‫نفوذ تد‌ریجی هوا به د‌اخل ساختمان از‬ ‫جمله نکاتی است که د‌ر هنگام طراحی‬ ‫سیستم تهویه مطبوع تاالرها و راهروهای‬ ‫اصلی ساختمان بای ‌د د‌رنظر گرفته شود‌‪.‬‬ ‫سیس��تم‌های گرمایش تشعش��عی‬ ‫پیرامونی (مانن ‌د سیس��تم‌های گرمایش‬ ‫تشعشعی سقفی‪ ،‬سیستم‌های لوله‌ای‬ ‫د‌یواری و سیستم‌های تشعشعی کفی)‬ ‫یک��ی از سیس��تم‌های مت��د‌اول مور ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه د‌ر تاالرها و راهروهای اصلی‬ ‫س��اختمان به‌ش��مار می‌رون��د‌‪ .‬به‌طور‬ ‫معمول سیستم‌های تهویه مطبوع مور ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه د‌ر این قس��مت از ساختمان‬ ‫بای ‌د قابلیت گرمایش‪ ،‬سرمایش و کنترل‬ ‫د‌و ‌د را د‌اش��ته باش��ند‌‪ .‬چگونگی توزیع‬ ‫هوا د‌ر راس��تای پنجره‌ها و نورگیرهای‬ ‫س��قفی بای ‌د به‌گونه‌ای باشد که قابلیت‬ ‫کنترل انتق��ال ح��رارت و جلوگیری از‬ ‫تقطیر بخار آب موجو ‌د د‌ر هوا را د‌اشته‬

‫باش��د‌‪ .‬با اس��تفاد‌ه از روش‌هایی مانن ‌د‬ ‫ارسال هوای رفت کم به د‌اخل محیط و‬ ‫بازگرد‌اند‌ن هوای برگشت زیا ‌د می‌توان با‬ ‫مشکالتی از قبیل الیه الیه شد‌ن هوا و‬ ‫تاثیر د‌ود‌کشی مقابله کرد‌‪ .‬طراحی برخی‬ ‫از تاالرها و راهروهای اصلی س��اختمان‬ ‫به‌گونه‌ای است که د‌ر آن‌ها برای کنترل‬ ‫مش��کالتی مانن ‌د انتقال حرارت‪ ،‬تقطیر‬ ‫بخار آب موجو ‌د د‌ر هوا‪ ،‬الیه الیه شد‌ن‬ ‫هوا و تاثیر د‌ود‌کشی‪ ،‬از ترکیب روش‌هایی‬ ‫مانن ‌د هوای رفت کم و زیا ‌د و برگش��ت‬ ‫هوای زیا ‌د و کم استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬ ‫مصرف انرژی تاالره��ا و راهروهای‬ ‫اصلی س��اختمان را می‌ت��وان با نصب‬ ‫شیش��ه‌های د‌و یا س��ه جد‌اره و ایجا ‌د‬ ‫حفره‌های حرارتی بی��ن د‌اخل و خارج‬ ‫ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش‬ ‫د‌اد‌‪ .‬از د‌یگ��ر روش‌ه��ای کاهش انرژی‬ ‫مصرفی این بخش از ساختمان می‌توان‬ ‫ن ی��ا کرکره‌های‬ ‫به اس��تفاد‌ه از س��ایبا ‌‬ ‫خارجی یا د‌اخلی اشاره کرد‌‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی‌ه��ای منحصر‌به‌فر ‌د‬ ‫راهروه��ای ارتباط��ی س��اختمان‌ها‬ ‫چشم‌اند‌از گستر ‌ده‌ای است که از نمای‬ ‫خارج به همراه خواهن ‌د د‌اشت‪ .‬همچنین‬ ‫میزان رطوبت این بخش از س��اختمان‬ ‫معموال بین ‪ 10‬تا ‪ 35‬د‌رص ‌د نگه د‌اشته‬ ‫می‌شود‌‪ .‬همچنین مس��ال ‌ه د‌یگری که‬ ‫بای�� ‌د د‌ر هنگام طراحی سیس��تم مور ‌د‬ ‫توجه قرار گیر ‌د آن اس��ت که هوای گرم‬ ‫و سر ‌د نبای ‌د به‌صورت مستقیم به‌سمت‬ ‫تجهیزات و گیاهانی که د‌ر این قس��مت‬ ‫از ساختمان نگهد‌اری می‌شون ‌د هد‌ایت‬ ‫شود‌‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تهویه مراکز صنعتی ‪ 2 −‬و پایانی‬

‫تهویه‌کننده‌های پشت‌بامی‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 29‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫تهویه‌کنندگاه‌های پشت‌بامی نمونه‌ای از سیستم‌های دفع‬ ‫حرارت هستند که در قسمت فوقانی ساختمان تعبیه می‌شوند‪.‬‬ ‫در صورت اس��تفاده از این تهویه‌کننده‌ها باید مالحظات فنی‬ ‫برای جلوگیری از نش��تی هوا از ق��اب دور آن‌ها در نظر گرفته‬ ‫ش��ود (‪ .)Goodfellow 1985‬تاثی��ر دودکش��ی و نیروی القایی‬ ‫باد از جمله نیروهای مح��رک در تهویه‌کننده‌های مدور ثقلی‬ ‫(بویانسی) با کارکرد دایمی به‌شمار می‌روند‪ .‬تهویه‌کننده‌های‬ ‫مدور را می‌توان به فن و موتور نیز تجهیز کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از تهویه‌کننده‌ها شامل تهویه‌کننده‌های سرعت‬ ‫پایین‪ ،‬ش��امل فن‌های دودکش��ی به همراه لب��ه محافظ در‬ ‫براب��ر باران و تهویه‌کننده‌های مجهز به محفظه پروانه‌ای مجزا‬ ‫هستند‪ .‬ساختار این تهویه‌کننده‌ها به‌گونه‌ای است که برای باز‬ ‫ش��دن آن‌ها از یک وزنه تعادل استفاده می‌شود‪ .‬هر دوی این‬ ‫تهویه‌کننده‌ها حداقل ظرفیت ثقلی را دارند‪ .‬دمپرهای پروانه‌ای‬ ‫مجزا موجب افزایش سر و صدای ناشی از کارکرد فن می‌شوند‬ ‫و در معرض بادهای شدید به‌واسطه ضربات ایجاد شده از جانب‬ ‫باد به سرعت آسیب می‌بینند‪ .‬به‌دلیل سر و صدای ایجاد شده‬ ‫به‌واسطه کارکرد تهویه‌کننده‌های پشت‌بامی‪ ،‬مشخصات صوتی‬ ‫سازنده دقیقا باید مورد بازبینی قرار گیرد‪.‬‬ ‫با کنترل تهویه‌کننده‌های یکپارچه می‌توان بارهای گرمایی‬ ‫متمرکز را با کارایی بس��یار خوبی کاهش داد‪ .‬یکی از انواع این‬ ‫تهویه‌کننده‌ها‪ ،‬تهویه‌کننده یکپارچه با جریان خطی است که‬ ‫ع�لاوه بر راندمان باال‪ ،‬در برابر نفوذ هوا نیز مقاوم اس��ت و از‬ ‫ایجاد جریان هوای برگشتی جلوگیری به‌عمل می‌آورد‪ .‬این نوع‬ ‫تهویه‌کننده‌ها معموال مجهز به دمپرهایی هستند که در فصل‬ ‫زمس��تان برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان بسته‬

‫می‌شوند‪ .‬ظرفیت این دمپرها اساسا به مساحت موجود بر روی‬ ‫بام‪ ،‬تعیین صحیح ان��دازه و جانمایی صحیح دریچه‌های هوا‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫تهویه‌کننده‌های ثقلی عالوه بر راندمان باال‪ ،‬هزینه کارکرد‬ ‫پایینی دارند‪ ،‬س��ر و صدای کمی تولید می‌کنند و خود‌تنظیم‬ ‫هس��تند‪ .‬به‌طوری‌که در ای��ن تهویه‌کننده‌ها برای دفع گرمای‬ ‫بیشتر‪ ،‬جریان هوا افزایش می‌یابد‪ .‬برای کسب اطمینان از ایجاد‬ ‫فشار مثبت در مقطع قرارگیری تهویه‌کننده باید به جنبه‌های‬ ‫مختلفی توجه شود‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬هوای خارج ساختمان‬ ‫از طریق تهویه‌کننده به داخل وارد می‌شود‪ .‬جلوگیری از ورود‬ ‫هوای خارج از طریق تهویه‌کننده به‌ویژه در فصل سرما به‌منظور‬ ‫جلوگیری از اتالف انرژی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫پس از تهویه‌کننده‌های ثقلی‪ ،‬سایر تهویه‌کننده‌ها به ترتیب‬ ‫ظرفیت دفع گرما عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬تهویه‌کننده‌های ثقلی مدور یا تهویه‌کننده‌های بادی‬ ‫‪ .2‬تهویه‌کننده‌های ثقلی مدور مجهز به فن و موتور‬ ‫‪ .3‬تهویه‌کننده‌های سرعت پایین‬ ‫‪ .4‬تهویه‌کننده‌های عمودی با مکش رو به باال‬ ‫حف��اظ تهویه‌کننده‌های عمودی با مکش رو به باال مجهز‬ ‫ب��ه تیغه‌های پیرامونی اس��ت که به جای جری��ان هوای رو به‬ ‫پایین‪ ،‬هوا را به سمت باال هدایت می‌کند‪ .‬تخلیه عمودی این‬ ‫تهویه‌کننده‌ها نقش موثری در به حداقل رساندن صدمات وارده‬ ‫به بام س��اختمان به‌واس��طه عبور هوای گرم حاوی بخار مواد‬ ‫محلول و روغن‌های قابل تقطیر دارد‪ .‬در کاربردهایی که واحد‬ ‫تهویه در مکانی دور از دسترس قرار می‌گیرد‪ ،‬به‌منظور برطرف‬ ‫کردن نیاز به تعمیر و نگهداری محرک‌های تسمه‌ای می‌توان از‬ ‫‪11-10‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫مرجع جیبی جوشکاری‬

‫مرجع جیبی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‬

‫مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫تجهیزات تبرید‬

‫تهویه‌کننده‌های مجهز به موتور کوپله مستقیم استفاده کرد‪.‬‬ ‫در انبارهای با بار گرمایی کم و کارخانجات تولیدی با بار کم و‬ ‫سقف‌های مرتفع می‌توان از تهویه‌کننده‌های ثقلی مدور استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ساختار تهویه‌کننده‌های یکپارچه با جریان خطی به‌گونه‌ای‬ ‫اس��ت که بدون ت��وان ورودی مکانیک��ی با راندم��ان باالیی‬ ‫کار می‌کنن��د‪ .‬برای کس��ب اطمینان از عملک��رد قابل قبول‬ ‫تهویه‌کننده‌ها باید دریچه‌های ورود هوای مناسبی در ساختمان‬ ‫تعبیه شود‪ .‬کافی نبودن سطح ورودی دریچه‌ها و کافی نبودن‬ ‫فضای کافی برای به گردش درآمدن هوا از متداول‌ترین دالیل‬ ‫از کار افتادن تهویه‌کننده‌های پشت‌بامی نوع ثقلی هستند‪ .‬در‬ ‫ساختمان‌های بزرگی که دریچه‌های ورودی دیوارهای خارجی‬ ‫دور از تجهی��زات قرار دارند‪ ،‬جری��ان هوای مثبت در پیرامون‬ ‫تجهیزات تولیدکننده گرما ضروری اس��ت‪ .‬در فصل بیست و‬ ‫شش��م از کت��اب راهنم��ای ‪ASHRAE Fundamentals 2001‬‬ ‫اطالعات بیش��تری درباره تهویه و نفوذ تدریجی هوا به داخل‬ ‫ساختمان ارایه شده است‪.‬‬ ‫هزینه توان الکتریکی مورد نیاز برای راه‌اندازی سیستم‌های‬ ‫تهویه مکانیکی پشت‌بامی را می‌توان با جریان هوای یکنواختی‬ ‫که توسط آن‌ها ایجاد می‌شود توجیه نمود‪ .‬سیستم‌های تهویه‬ ‫مکانیکی همچنین اختالف فشار الزم برای جریان یافتن هوا‬ ‫حتا از میان دریچه‌های هوای کوچک را فراهم می‌کند‪ .‬اغلب‬ ‫اوقات به‌کارگیری سیستم‌های مکانیکی به‌واسطه تامین هوای‬ ‫جبرانی مورد نیاز و تامین فشار مثبت در محیط کار قابل توجیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهویه‌کننده‌ه��ای پش��ت‌بامی ممکن اس��ت متش��کل از‬ ‫دریچه‌های ورودی مکانیکی یا دریچه‌های تخلیه فن‌دار باشند‪.‬‬

‫دمپره��ا یا دریچه‌ه��ای ورودی هوا معم��وال در کارگاه‌های با‬ ‫سقف بلند استفاده می‌شود‪ .‬این سیستم‌ها را باید در مواقعی‬ ‫که هوای مورد نیاز محی��ط کار به روش تهویه طبیعی تامین‬ ‫می‌شود به‌کار گرفت‪.‬‬

‫کنترل گرما در محیط‌های کار صنعتی‬

‫برای تامین اس��تانداردهای مرتب��ط با تنش‌های حرارتی‪،‬‬ ‫اغل��ب اوقات کنترل وضعیت تهویه محی��ط کار به تنهایی راه‬ ‫به جایی نمی‌برد‪ .‬بنابراین برای دس��تیابی به حداکثر بهره‌وری‬ ‫ممکن باید وضعیت سرمایش نقطه‌ای‪ ،‬تغییرات الگوی کار و‬ ‫حفاظ‌های تشعشعی نیز به دقت کنترل شود‪.‬‬

‫تهویه به منظور دفع حرارت‬

‫در بس��یاری از فراینده��ای صنعتی برای تامین ش��رایط‬ ‫مناس��ب محی��ط کار معموال مقدار گرم��ا و رطوبت زیادی به‬ ‫خارج از س��اختمان تخلیه می‌ش��ود‪ .‬در چنی��ن کاربردهایی‬ ‫تامین شرایط آس��ایش در محیط کار به‌ویژه در فصل تابستان‬ ‫از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیس��ت (استاندارد ‪ASHRAE‬‬ ‫‪ .)55‬البته در چنین کاربردهایی تامین شرایط آسایش افراد از‬ ‫نظر فیزیولوژیکی چندان هم ضروری نیست‪ .‬به‌طور‌کلی‪ ،‬بدن‬ ‫انس��ان باید در تعادل حرارتی با محیط باشد‪ .‬اما دستیابی به‬ ‫این تعادل در محدوده دما و رطوبتی باالتر از ش��رایط آسایش‬ ‫نیز امکان‌پذیر است‪ .‬در مناطقی که مقدار گرما و رطوبت تولید‬ ‫ش��ده در فرایندها کم تا متوسط اس��ت‪ ،‬شرایط آسایش مگر‬ ‫در مواردی که پرس��نل به‌صورت موق��ت و دوره‌ای در معرض‬ ‫گرما و رطوبت قرار می‌گیرند امکان‌پذیر نخواهد بود‪ .‬در چنین‬ ‫مواردی‪ ،‬صرفا با تهویه محیط نی��ز می‌توان از بروز تنش‌های‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫حرارتی فیزیولوژیکی جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫طراح سیس��تم تهویه باید بی��ن نیازهای مناطق صنعتی‬ ‫گرم و خشک و قسمت‌هایی که ش��رایط گرم و مرطوب دارند‬ ‫تمایز قایل ش��ود‪ .‬در شرایط گرم و خشک‪ ،‬گرمای تولید شده‬ ‫در فرایندها اساس��ا از نوع محسوس (به‌صورت انتقال حرارت‬ ‫جابه‌جایی و تشعشعی) است‪ ،‬بدون آن که رطوبت هوا افزایش‬ ‫یابد‪ .‬بدین‌ترتیب‪ ،‬بار گرمایی اعمالی بر کارگرانی که در معرض‬ ‫گرما هستند افزایش می‌یابد‪ .‬ولی نرخ سرمایش به‌واسطه تبخیر‬ ‫و تعریق چندان کاهش نمی‌یابد‪ .‬البته در این شرایط نیز تعادل‬ ‫گرمایی بدن انسان حفظ خواهد شد‪ ،‬ولی برقراری آن به قیمت‬ ‫تعریق بیش از حد افراد تمام خواهد شد‪ .‬به‌عنوان چند نمونه از‬ ‫شرایط کاری گرم و خشک می‌توان به کار با کوره‌ها‪ ،‬کوره‌های‬ ‫آهنگری‪ ،‬دس��تگاه‌های نورد‪ ،‬دس��تگاه‌های قالبگیری و غیره‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫در شرایط گرم و مرطوب‪ ،‬انجام یک فرایند همراه با رطوبت‬ ‫می‌تواند گرمای نهان بسیار زیادی تولید کند‪ .‬هرچند که افزایش‬ ‫بار گرمایی بر روی کارگران به‌واسطه گرمایش محسوس چندان‬ ‫قابل توجه نیس��ت‪ ،‬ول��ی افزایش مق��دار رطوبت هوا موجب‬ ‫می‌شود‪ ،‬دفع گرمای بدن افراد به‌واسطه تعریق و تبخیر رطوبت‬ ‫به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند‪ .‬هوای گرم و مرطوب در‬ ‫مقایسه با هوای گرم و خشک بسیار بیشتر برای سالمت انسان‬ ‫ضرر دارد‪ .‬به‌عنوان چند نمون��ه از فرایندهای گرمازای همراه‬ ‫با تولید رطوبت می‌توان به خطوط نورد کارخانجات نساجی‪،‬‬ ‫رختشوی‌خانه‌ها‪ ،‬س��الن‌های رنگ‌رزی و مانند آن‌ها که برای‬ ‫کنترل گرد و غبار از مقدار زیادی آب اس��تفاده می‌شود اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ار گرمایی فرایندهای صنعتی تحت تاثیر ش��رایط آب و‬

‫هوایی محلی نیز قرار داد‪ .‬بهره گرمایی خورش��ید و باال بودن‬ ‫دمای هوای خارج از جمله عواملی است که بار گرمایی محیط‬ ‫کار را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد‪ .‬البته مقدار گرمای‬ ‫منتقل شده به ساختمان به‌واسطه عوامل یاد شده در مقایسه‬ ‫با گرمای تولید شده در فرایندهای صنعتی چندان زیاد نیست‪.‬‬ ‫مقدار رطوبت موجود در هوای خارج یکی از عوامل مهمی است‬ ‫که با محدود کردن نرخ سرمایش تبخیری بدن افراد‪ ،‬بر شرایط‬ ‫کار گرم و خش��ک تاثیر می‌گذارد‪ .‬ب��رای فرایندهای گرمازای‬ ‫همراه با تولید رطوبت‪ ،‬بهره گرمایی خورشید و باال بودن دمای‬ ‫هوای خارج به‌دلیل رطوبت موجود در هوای خارج نس��بت به‬ ‫گرمای تولید شده در فرایندها چندان زیاد نیست‪.‬‬ ‫در استاندارد ‪ ASHRAE 55‬و استاندارد ‪ ISO 7730‬شرایط‬ ‫آسایش حرارتی انسان به‌طور دقیق مطرح شده است‪.‬‬ ‫روش‌ه��ای ارزیاب��ی وضعیت کلی محیط از نظر آس��ایش‬ ‫حرارتی بدن انس��ان در محدوده آس��ایش و پایین‌تر محدوده‬ ‫تنش‌های گرمایی یا س��رمایی‪ ،‬مبتنی بر ح��ل معادله تعادل‬ ‫گرمایی بدن انسان و محیط پیرامون آن است‪ .‬در فصل هشتم‬ ‫از کت��اب راهنمای ‪ ASHRAE Fundamentals 2001‬توضیحات‬ ‫کامل‌تری در این مورد ارایه شده است‪ .‬در برخی موارد احتمال‬ ‫آن وجود دارد که ش��رایط محیط داخل س��اختمان به‌واسطه‬ ‫عدم تناس��ب در انتقال حرارت تشعشعی‪ ،‬سرعت جریان هوا‪،‬‬ ‫اختالف دمای عمودی یا تماس با س��طوح گرم یا س��رد (کف‬ ‫ساختمان‪ ،‬بدنه ماشین‌آالت یا ابزارها و غیره) غیر قابل قبول‬ ‫یا غیر قابل تحمل باشد‪.‬‬

‫استانداردهای مرتبط با تنش حرارتی‬

‫یکی دیگر از ش��اخص‌های تنش حرارت��ی که برای ارزیابی‬ ‫‪13-12‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪ASHRAE‬‬ ‫"‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫نکات اجرایی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نکات اجرایی‬ ‫لوله‌کشی‬

‫در داخل س��اختمان یا خارج س��اختمان بدون در نظر‬ ‫گرفتن بار گرمایی خورشید‪:‬‬

‫که در روابط فوق‪:‬‬ ‫‪ = tnwb‬دمای مرط��وب با تهویه طبیعی (هیچ محدوده‬ ‫تعریف شده‌ای برای سرعت هوا وجود ندارد؛ با دمای اشباع‬ ‫یا دمای مرطوب سایکرومتریک متفاوت است‪)˚C( ).‬‬ ‫‪ = tg‬دم��ای حبابی (دماس��نج حباب��ی ‪ Vernon‬با قطر‬ ‫‪)C˚( )150mm‬‬ ‫‪ = tdb‬دمای خش��ک (دمایی که در س��ایه توسط حسگر‬ ‫اندازه‌گیری می‌شود‪)˚C( ).‬‬ ‫در شکل (‪ )2‬محدوده تنش‌های حرارتی برای فعالیت‌های‬ ‫فیزیکی مختلف بر اساس استاندارد ‪ NIOSH 1986‬ارایه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ش��کل‪ ،‬دوره‌های کاری مجاز بر مبنای مدت‬ ‫زمان مورد نیاز برای استراحت و دوره کاری بر حسب ساعت‬ ‫برای محدوده‌های مختلف دمای ‪ WBGT‬نش��ان داده شده‬ ‫است‪ .‬در شکل (‪ )2‬فرض بر آن بوده است که دمای مرطوب‬ ‫حبابی در محل کار و استراحت با هم برابر است‪ .‬این نمودارها‬ ‫برای کارگرانی که بدن آن‌ها در مدت زمان کوتاهی با شرایط‬ ‫گرمایی محیط خو می‌گیرد معتبر اس��ت‪ .‬در جدول (‪ )1‬نرخ‬ ‫گرمای تولید شده توسط بدن در فعالیت‌های مختلف نشان‬ ‫داده شده است که می‌توان از آن به همراه شکل (‪ )2‬استفاده‬ ‫ک��رد (‪ .)ASHRAE Fundamentals Handbook‬برای آگاهی از‬ ‫محدوده توصیه ش��ده دمای حباب��ی مرطوب برای کارگرانی‬ ‫که با تغییرات دمایی خو نمی‌گیرند می‌توانید به اس��تاندارد‬ ‫‪ NIOSH 1986‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫شاخص دمای مرطوب حبابی یک استاندارد بین‌المللی‬ ‫(‪ )ISO 7739, 7243‬ب��رای ارزیاب��ی ش��رایط محیط‌های گرم‬ ‫است‪ .‬این شاخص و میزان فعالیت افراد باید بر مبنای مقادیر‬ ‫متوس��ط طی یک ساعت مورد تحلیل قرار گیرد‪ .‬بدین‌معنی‬ ‫که ابت��دا باید دمای مرطوب حباب��ی و میزان فعالیت بدنی‬ ‫اندازه‌گیری ش��ده و میانگین آن در یک بازه زمانی مشخص‬ ‫اندازه‌گیری ش��ود‪ .‬ب��ازه زمانی مذکور ب��رای کار دایمی یک‬ ‫س��اعت و برای کار دوره‌ای دو ساعت درنظر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫اگرچه طبق استاندارد ‪ ،NIOSH‬مقدار دمای مرطوب حبابی‬ ‫به‌عنوان یک اس��تاندارد قانونی توسط موسسه ‪ OSHA‬مورد‬ ‫قبول واقع نشده است‪ .‬این استاندارد معموال به همراه سایر‬

‫که در رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ = Esk‬ات�لاف گرما به‌واس��طه تبخیر رطوبت از پوس��ت‬

‫دمای مرطوب حبابی (‪C° ،)WBGT‬‬

‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫پتانس��یل تنش حرارتی محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫دمای مرطوب حبابی (‪ )WBGT‬اس��ت‪ .‬دمای مرطوب حبابی‬ ‫به‌صورت زیر تعریف می‌شود‪:‬‬ ‫در داخ��ل س��اختمان ب��ا درنظ��ر گرفتن ب��ار گرمایی‬ ‫خورشید‪:‬‬

‫روش‌های تعیین تنش حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اگرچه ش��کل (‪ )2‬برای ارزیابی مح��دوده تنش حرارتی‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ ،‬برای کنترل وضعیت آسایش محیط داخل‬ ‫س��اختمان یا تحلیل وضعیت راحتی افراد کاربرد محدودی‬ ‫دارد‪ .‬س��رعت هوا و دمای مرطوب س��ایکرومتریک معموال‬ ‫برای کنترل صحیح شرایط آسایش مورد نیاز است و معموال‬ ‫از آن به‌طور غیر مس��تقیم برای تعیین دمای مرطوب حبابی‬ ‫اس��تفاده می‌شود‪ .‬در فصل هش��تم از کتاب راهنمای ‪2001‬‬ ‫‪ ASHRAE Fundamentals‬و اس��تانداردهای ‪ISO 7730,‬‬ ‫‪ 7243, 7933‬اطالع��ات جامعی درباره س��ایر ابزارهای مفید‬ ‫شامل شاخص تنش حرارتی یا ‪ HSI‬ارایه شده است‪.‬‬ ‫رابطه حرارتی بین بدن انسان و محیط پیرامون را می‌توان‬ ‫با استفاده از چهار متغیر زیر مورد ارزیابی قرار داد‪:‬‬ ‫دمای هوا‬ ‫دمای تشعشعی‬ ‫مقدار رطوبت هوا‬ ‫سرعت هوا‬ ‫عالوه بر نرخ انتقال حرارت داخلی (گرمای تولید ش��ده‬ ‫به‌واس��طه سوخت و ساز بدن)‪ ،‬عوامل فوق نیز از جنبه‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬درجات مختلفی از تنش گرمایی را ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫ش��اخص تنش حرارتی به‌صورت درصد مرطوب شدن پوست‬ ‫به‌واس��طه تعریق تعریف می‌ش��ود‪ .‬بیان ریاضی این رابطه به‬ ‫شکل زیر است‪:‬‬

‫کار‬ ‫‪ 1‬ساعت استراحت‬ ‫کار‬ ‫‪ 1‬ساعت استراحت‬ ‫کار‬ ‫‪ 1‬ساعت استراحت‬ ‫کار دائمی‬

‫گرمای تولید شده به واسطه سوخت و ساز بدن‪W ،‬‬

‫شکل (‪ )2‬محدوده توصیه شده برای کارگرانی که با تغییرات دمایی‬ ‫خو می‌گیرند‪( .‬منبع‪ :‬استاندارد ‪)NIOSH 1986‬‬


‫(‪)W/m2‬‬

‫‪ = Emax‬حداکثر اتالف گرما به واس��طه تبخیر رطوبت از‬ ‫سطح پوست (‪)W/m2‬‬ ‫در رابطه ش��اخص تن��ش حرارتی‪ ،‬گرمای تولید ش��ده‬ ‫به‌واس��طه س��وخت و س��از بدن‪ ،‬تلفات یا بهره‌های گرمایی‬ ‫تشعش��عی‪ ،‬تلفات یا بهره‌های گرمایی جابه‌جایی و تلفات یا‬ ‫بهره‌های گرمایی به‌واس��طه تبخیر رطوب��ت و تعریق درنظر‬ ‫گرفته می‌شود‪ .‬برای دستیابی به اطالعات بیشتر برای ارزیابی‬ ‫و کنترل تنش حرارتی با استفاده از روش‌هایی مانند کاهش‬ ‫انتقال حرارت تشعش��عی‪ ،‬تغییر در الگوی کار ‪ /‬اس��تراحت‬ ‫و س��رمایش نقطه‌ای می‌توانید به منابعی مانند اس��تاندارد‬ ‫)‪ ACGIH (2001b)، Brief et al. (1983)، Caplan (1980‬و‬ ‫استاندارد )‪ NIOSH (1986‬مراجعه کنید‪.‬‬

‫کنترل بهره‌های گرمایی‬

‫کنترل در منبع‬ ‫بهره‌ه��ای گرمای��ی را می‌ت��وان با عایق��کاری تجهیزات‬ ‫تولیدکنن��ده گرما‪ ،‬قرار دادن آن‌ها در محل‌هایی که از تهویه‬ ‫کافی برخوردارند‪ ،‬نصب آن‌ها در خارج ساختمان‪ ،‬پوشاندن‬ ‫مخازن ذخیره بخار ‪ /‬آب‪ ،‬درنظر گرفتن خطوط تخلیه برای‬ ‫تخلیه مستقیم آب گرم‪ ،‬محکم نگه داشتن تمامی اتصاالت و‬ ‫شیرهای خروج بخار به حداقل مقدار ممکن کاهش داد‪.‬‬ ‫تهویه محلی‬ ‫با اس��تفاده از سیس��تم‌های تهویه محلی می‌توان هوای‬ ‫گرم تولید شده در فرایندهای گرمازا و یا گازهای گرم متصاعد‬ ‫ش��ده در فرایندهای مختلف را به خارج از ساختمان تخلیه‬ ‫کرد‪ .‬در فصل سی‌ام از همین کتاب راهنما توضیحات کاملی‬ ‫درباره سیستم‌های تخلیه محلی ارایه شده است‪.‬‬ ‫سپرهای تشعشعی‬ ‫در برخی از صنایع‪ ،‬بخش عمده‌ای از بار گرمایی محیط‬ ‫ناش��ی از بار تشعشعی اشیا و س��طوح داغی مانند کوره‌ها‪،‬‬ ‫بخاری‌ه��ا‪ ،‬اجاق‌ه��ا‪ ،‬دودکش‌ها‪ ،‬دیگ‌ها‪ ،‬فل��زات مذاب‪،‬‬ ‫کوره‌ه��ای آهنگری‪ ،‬کوره‌های ذوب فلزات و غیره اس��ت‪ .‬از‬ ‫آنجا که دمای هوا تاثیر چشمگیری بر شار گرمایی تشعشعی‬ ‫ندارد‪ ،‬تهویه محیط در چنین مواردی تاثیر چندانی بر وضعیت‬ ‫بار تشعش��عی نخواهد داشت‪ .‬تنها روش کنترل این دسته از‬ ‫بارها‪ ،‬کاهش مقدار گرمای منتقل شده به کارگران به‌واسطه‬ ‫انتقال حرارت تشعش��عی اس��ت‪ .‬انتقال حرارت تشعشعی را‬ ‫می‌توان با عایقکاری و یا قراردادن س��پرهای تشعش��عی در‬ ‫پیرامون منبع تولید حرارت به میزان زیادی کاهش داد‪.‬‬ ‫سپرهای تشعشعی بازتابشی‬ ‫ورق‌هایی از جنس م��واد بازتابنده یا صفحات عایقی که‬

‫موقتا به تجهیزات تولیدکننده گرما متصل می‌شوند نیز یکی‬ ‫دیگر از روش‌های کنترل مقدار گرمای منتقل شده به‌واسطه‬ ‫تشعشع است‪.‬‬

‫سپرهای تشعشعی جاذب گرما‬ ‫این سپرها گرمای تولید شده توسط تجهیزات را به خود‬ ‫ج��ذب نموده و آن را به محی��ط خارج منتقل می‌کنند‪ .‬این‬ ‫سپرها معموال با آب خنک می‌شوند‪.‬‬ ‫سپرهای تشعشعی شفاف‬ ‫صفحات شیش��ه‌ای بازتابنده‪ ،‬پرد ‌ه کرکره‌های بازتابنده‬ ‫و صفحات مشبک س��یمی بدون کور کردن دید تجهیزات‪،‬‬ ‫بخش عمده‌ای از گرمای تولید ش��ده توسط آن‌ها را به خود‬ ‫جذب می‌کند‪.‬‬ ‫سپرهای تشعشعی انعطاف‌پذیر‬ ‫با اس��تفاده از صفحات آلومینیومی انعطاف‌پذیر می‌توان‬ ‫بخ��ش عمده‌ای از گرمای تولید ش��ده توس��ط تجهیزات را‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫لباس‌های محافظ‬ ‫با اس��تفاده از لباس‌ها و پوش��ش‌های بازتابنده می‌توان‬ ‫بخش عمده‌ای از گرمای منتقل ش��ده به واس��ط تشعشع را‬ ‫کنترل کرد‪ .‬در مواردی که ش��دت انتقال حرارت تشعشعی‬ ‫بس��یار زیاد است‪ ،‬استفاده از مجموعه لباس کامل به همراه‬ ‫لوله سرمایش گردابی ضروری است‪.‬‬ ‫در‌صورتی‌که سپر تشعشعی‪ ،‬قابلیت بازتاب خوبی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬حتا تحت تاثیر تشعشع شدید نیز سطح آن نسبتا سرد‬ ‫باقی می‌مانند‪ .‬صفحات شفاف یا بسیار صیقلی ساخته شده‬ ‫از جنس قلع‪ ،‬فوالد ضدزنگ یا ورق‌های آلومینیومی موجدار‬ ‫یا مس��طح عالوه بر قابلیت دوام مناس��ب‪ ،‬کارایی خوبی نیز‬ ‫دارند‪ .‬الیه‌های گچی که سطح آن‌ها ورق‌های فلزی پوشیده‬ ‫شده است‪ ،‬قابلیت دوام کمتری دارند و تنها یک وجه آن‌ها‬ ‫بازتاب مناسبی دارد‪ .‬برای دستیابی به کارایی هرچه بیشتر‪،‬‬ ‫س��پرهای تشعش��عی باید تا حد امکان ش��فاف باشند‪ .‬این‬ ‫س��پرها به‌ویژه در مواقعی که به‌صورت چندالیه به‌کار گرفته‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬بیش��ترین کارایی را دارند‪ .‬کاری که این سپرها‬ ‫انجام می‌دهند آن است که با بازتاب گرمای منبع تولید گرما‬ ‫به س��مت خودش‪ ،‬زمینه تخلیه گرما از طریق سیستم‌های‬ ‫تهویه محلی را فراهم می‌کنند‪ .‬مگر در مواردی که دورتادور‬ ‫وس��یله تولیدکننده گرما عایق‌کاری ش��ده باشد‪ ،‬بخشی از‬ ‫گرمای تولید ش��ده در منبع به‌ص��ورت امواج مادون قرمز به‬ ‫اشیایی سرد پیرامون و مناطق حضور افراد منتقل می‌شود‪.‬‬ ‫به‌منظور دستیابی به نتیجه مطلوب‪ ،‬جهت صحیح قرارگیری‬ ‫سپر تشعشعی پس از نصب باید مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪15-14‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫شیشه د‌ر ساختمان‬

‫سرمایش نقطه‌ای‬ ‫در‌صورتی‌که محیط کار در نزدیکی یک منبع انتقال حرارت‬ ‫تشعشعی قرار داشته باشد که کنترل آن با استفاده از سپرهای‬ ‫تشعشعی امکان‌پذیر نباش��د‪ ،‬می‌توان برای جبران بار گرمایی‬ ‫و تامین ش��رایط قابل قبول در محیط کار از روش س��رمایش‬ ‫یو‌دوم از کتاب راهنمای‬ ‫نقطه‌ای اس��تفاده کرد‪ .‬در فصل س�� ‌‬ ‫‪ ASHRAE Fundamentals 2001‬اطالع��ات جامع��ی درب��اره‬ ‫سیستم‌های سرمایش نقطه‌ای ارایه شده است‪.‬‬

‫روش‌های بازیابی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی‬

‫کف‌سازی‬

‫آسانسور معلولین‬

‫یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫د‌رهای اتوماتیک‬

‫به‌دلیل زیاد بودن حجم هوای مورد نیاز برای تهویه مراکز‬ ‫صنعتی در کنار تهویه محیط باید به مسایلی مانند صرفه‌جویی و‬ ‫بازیابی انرژی نیز توجه شود‪ .‬به‌طوری‌که روش‌های صرفه‌جویی‬ ‫و بازیاب��ی ان��رژی باید در مراحل اولیه طراحی سیس��تم مورد‬ ‫ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در برخ��ی موارد‪ ،‬امکان آن وج��ود دارد که هوای جبرانی‬ ‫گرم نشده یا هوای جبرانی که تنها بخشی از آن گرم شده است‬ ‫به ساختمان ارسال شود‪ .‬اگرچه اکثر روش‌های صرفه‌جویی و‬ ‫بازیابی انرژی مطرح شده در این بخش مربوط به سیستم‌های‬ ‫گرمایش��ی اس��ت‪ ،‬روش‌های صرفه‌جویی و بازیاب��ی انرژی در‬ ‫سیستم‌های سرمایشی نیز مشابه با آن است‪ .‬برخی از روش‌های‬ ‫صرفه‌جویی و بازیابی انرژی عبارتند از‪:‬‬ ‫برای به حداقل رس��اندن بار گرمایی منابع مختلف‪ ،‬در‬ ‫فاز اولیه طراحی‪ ،‬در حین نصب تجهیزات و استقرار سیستم‌ها‬ ‫باید از عایق‌ها و سپرهای حرارتی استفاده شود‪ .‬کاهش سطح‬ ‫شیشه پنجره‌ها و مقاوم کردن آن‌ها در برابر نشت بخار نیز یکی‬ ‫دیگر از روش‌های مناس��ب ب��رای کاهش بار گرمایی مجموعه‬ ‫است‪ .‬الزامات تهویه هودها و فرایندها باید به دقت مورد بازبینی‬ ‫قرار گیرد و با رعایت مسایل ایمنی به اجرا درآید‪ .‬جهت کسب‬ ‫اطالعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به فصل سی‌ام از همین‬ ‫کتاب راهنما مراجعه کنید‪.‬‬ ‫به‌منظور دستیابی به عملکرد بهینه سیستم‌های تهویه در‬ ‫سرتاسر سال‪ ،‬طراحی سیستم‌های تخلیه کلی و سیستم‌های‬ ‫تامین هوای رفت باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در هنگام طراحی‬

‫این سیس��تم‌ها باید به این نکته توجه ش��ود ک��ه هوای رفت‬ ‫بای��د تا حد امکان در نزدیکی مناطق حض��ور افراد به محیط‬ ‫ارس��ال ش��ود‪ .‬در فصل زمس��تان می‌توان برای تامین هوای‬ ‫جبرانی مورد نیاز از هوای برگشتی از داخل ساختمان‪ ،‬هوای‬ ‫گرم نش��ده و یا هوایی که کمی گرم ش��ده است استفاده کرد‬ ‫(‪.)ACGIH 2001b‬‬ ‫انرژی س��اختمان یا گرمای تولید ش��ده در فرایندهای‬ ‫مختلف را می‌توان با استفاده از مبدل‌های حرارتی هوا به هوا‪،‬‬ ‫مایع به ه��وا و گاز داغ به هوا بازیابی کرد‪ .‬مبدل‌های حرارتی‬ ‫دورانی‪ ،‬بازیابی گرما‪ ،‬کویل‌دار با قابلیت بازیابی انرژی و هوا به‬ ‫هوا به‌طور مش��روح در فصل چهل و چهارم از کتاب راهنمای‬ ‫‪ ASHRAE HVAC Systems and Equipment 2000‬و فص��ل‬ ‫هفتم از کتاب راهنمای تهویه صنعتی (‪ )ACGIH 2001b‬مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در کنار دس��تیابی به مشخصات فنی مورد نیاز‪ ،‬عملکرد‬ ‫سیستم باید از نظر اقتصادی نیز مقرون‌به‌صرفه باشد‪ .‬در هنگام‬ ‫شب و تعطیالت پایان هفته‪ ،‬در صورت امکان باید سیستم‌ها و‬ ‫تجهیزات را خاموش نمود و هوای جبرانی را با نیازهای هودها‬ ‫و تجهیزات مورد استفاده در فرایند متعادل کرد‪ .‬دمای هوای‬ ‫رفت برای تامین گرمایش و سرمایش به ترتیب باید در حداقل‬ ‫و حداکث��ر مقدار ممکن و مطابق با نیازهای فرایند و ش��رایط‬ ‫آسایش کارکنان تنظیم شود‪ .‬فشار هوای داخل ساختمان نیز‬ ‫باید به‌گونه‌ای با فش��ار هوای خارج متعادل ش��ود که به‌دلیل‬ ‫جریان هوای ش��دید و آزاردهنده نیاز به گرمایش اضافی وجود‬ ‫نداشته باشد‪ .‬غلظت آالینده‌های موجود در هوای برگشتی باید‬ ‫به اندازه‌ای باشد که از محدوده مجاز تعیین شده در استانداردها‬ ‫فراتر نرود‪ .‬از آنجا که هوای برگشتی مجددا به داخل ساختمان‬ ‫ارسال می‌شود‪ ،‬غلظت آالینده‌های موجود در هوای برگشتی‬ ‫که به‌طور کامل فیلتر نشده است به غلظت آالینده‌های موجود‬ ‫در فضای تهویه شده افزوده خواهد شد‪ .‬در چنین مواقعی باید‬ ‫ارزیابی ش��ود که آیا غلظت کل��ی آالینده‌های موجود در هوا بر‬ ‫اساس مقدار متوسط زمانی در دوره‌ای که کارگران در محل کار‬ ‫حضور دارند از محدوده مجاز فراتر می‌رود یا خیر‪ .‬دوره زمانی‬ ‫کار کارگران معموال به‌صورت شیفت‌های هشت ساعته درنظر‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫طبق استاندارد ‪ ،ACGIH 2001b‬مقدار متوسط زمانی در‬ ‫منطقه تنفس کارگران با اس��تفاده از رابطه زیر قابل محاسبه‬ ‫خواهد بود‪:‬‬

‫در فصل هش��تم از کتاب )‪Goodfellow and Tahti (2000‬‬

‫سایر سیستم‌های هوای برگشتی نیز معرفی شده است‪.‬‬

‫مثال (‪)1‬‬ ‫نرخ تهویه در یک محیط صنعتی ‪ 4.7m /s‬است که نیمی‬ ‫از آن با اس��تفاده از هوای تخلیه و نیمی دیگر با اس��تفاده از‬ ‫سیس��تم‌های تخلیه محلی تامین می‌شود (‪.)ACGIH 2001b‬‬ ‫سیس��تم تخلیه محلی‪ ،‬هوا را پس از عبور دادن از یک فیلتر‬ ‫ب��ا راندمان ‪ 0.8‬به فضای تهویه ش��ده ارس��ال می‌کند‪ .‬هوای‬ ‫برگشتی نیز مستقیما به محل حضور کارگران هدایت می‌شود‪،‬‬ ‫به‌طوری‌که ‪ KB=0.5‬و ‪ .KR=0.8‬بخش عمده‌ای از هوای برگشتی‬ ‫به‌صورت محلی به خارج تخلیه می‌شود‪ .‬کارگران در ‪ 100%‬زمان‬ ‫در مح��ل کارخانه حضور دارند (‪ .)f=1‬هوای جبرانی با غلظت‬ ‫‪ ،CM=5ppm‬ه��وای تخلی��ه محلی با غلظ��ت ‪ CE=500ppm‬و‬ ‫غلظت متوسط آالینده‌ها در هوای کارخانه ‪ CG=20ppm‬است‪.‬‬ ‫بدون استفاده از هوای برگشت نیز غلظت آالینده‌ها در منطقه‬ ‫تنفس کارگران ‪ CO=35ppm‬است‪.‬‬ ‫حل‪:‬‬ ‫غلظت آالینده‌ها در منطقه تنفس کارگران با اس��تفاده از‬ ‫هوای برگشتی عبارت است از‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫که در رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ = CB‬مقدار متوس��ط زمانی غلظ��ت آالینده‌ها در منطقه‬ ‫تنفس کارگران به همراه هوای برگشتی (‪)ppm‬‬ ‫‪ = QB‬مق��دار کل تهویه مورد نیاز بدون اس��تفاده از هوای‬ ‫برگشتی (‪)m3/s‬‬ ‫‪ = QA‬مقدار کل تهویه مورد نیاز با استفاده از هوای برگشتی‬ ‫(‪)m3/s‬‬ ‫‪ = CG‬مقدار متوس��ط غلظت آالینده‌ها بدون اس��تفاده از‬ ‫هوای برگشتی (‪)ppm‬‬ ‫‪ = f‬مدت زمانی که کارگران در محل کار سپری می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ = CO‬مقدار متوس��ط زمانی غلظ��ت آالینده‌ها در منطقه‬ ‫تنفس کارگران بدون استفاده از هوای برگشتی (‪)ppm‬‬ ‫‪ = KB‬بخشی از منطقه تنفس کارگران که متشکل از هوای‬ ‫برگشتی است (بین صفر تا یک)‪.‬‬ ‫‪ = CR‬غلظ��ت آالینده‌ها در هوای برگش��تی پس از عبور از‬ ‫فیلتر هوا (‪)ppm‬‬

‫در رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ = η‬راندمان جزیی فیلتر هوا برای تفکیک آالینده‌ها‬ ‫‪ = CE‬غلظ��ت محل��ی آالینده‌ها بدون اس��تفاده از هوای‬ ‫برگشتی (‪)ppm‬‬ ‫‪ = KR‬بخش��ی از هوای تخلیه که به‌عنوان هوای برگشتی‬ ‫مورد استفاده قرار می‌گیرد (بین صفر و یک)‪.‬‬ ‫‪ = CM‬غلظت آالینده‌ها در هوای تعویضی (‪)ppm‬‬

‫بنابراین مقدار ‪ CB=110ppm‬است که بسته به نوع آالینده‌ها‬ ‫ممکن است از محدوده مجاز یا مقادیر حدی تعریف شده برای‬ ‫محل کار تجاوز کند‪.‬‬ ‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیسین‌های ‪« ،»HVAC‬کیفیت هوای‬ ‫د‌اخل»‪« ،‬وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر تهویه مطبوع»‪« ،‬چهل و یک نکته‬ ‫برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع د‌ر ساختمان‌های مسکونی» و‬ ‫«مد‌ارهای الکتریکی و نگهد‌اری آن‌ها» از این مترجم توسط نشر‬ ‫یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬ ‫‪17-16‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬ ‫باد‌گیر؛ شاهکار مهند‌سی‬ ‫ایران‌زمین‬

‫روابط محاسباتی سازه‬

‫تازه‌های تولید‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2008‬‬

‫شیر کف فلزی با قابلیت برنامه‌ریزی‬

‫ش��رکت ‪ TAC Field Devices‬به تازگی خط تولید‌ محرک‌های مورد‌ استفاد‌ه‬

‫ف فلزی را راه‌اند‌ازی کرد‌ه اس��ت‪ .‬محصول جد‌ی ‌د این ش��رکت‬ ‫د‌ر ش��یرهای ک ‌‬

‫برق و کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫قابلیت نصب بر روی ش��یرهای کف فلزی د‌و یا سه راهه مور ‌د استفاد‌ه د‌ر خط‬

‫آب س��رد‌‪ ،‬آب گ��رم و بخار را د‌ارد‌‪ .‬از د‌یگر ویژگی‌های این ش��یرها می‌توان به‬

‫قابلیت برنامه‌ریزی شیر بر مبنای سیگنال‌های ورود‌ی آنالوگ و یا کنترل شناور‬

‫سیستم و تغییر عملکر ‌د آن با استفاد‌ه از یک کلید‌ اشاره کرد‌‪.‬‬

‫سیستم‌های تشعشعی منطقه‌ای‬

‫ش��رکت ‪ Climate ControlTM Zoning System‬اخی��را از ی��ک فناوری بی‌س��یم برای کنترل‬

‫سیس��تم‌های تشعش��عی د‌ر اتاق‌های مختلف ساختمان استفاد‌ه کرد‌ه اس��ت‪ .‬د‌ر این روش‪،‬‬

‫مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫هر یک از سیس��تم‌های اصلی س��اختمان قابلیت اتصال به د‌وازد‌ه ترموستات و کنترل حد‌اکثر‬

‫چهارد‌ه محرک د‌مایی را د‌ارند‌‪ .‬برای کاربرد‌هایی که نیاز به تعد‌اد‌ سیس��تم‌های بیشتری است‬

‫نیز می‌توان با استفاد‌ه از این روش سیستم را به یکد‌یگر مرتبط نمود‌‪.‬‬

‫فن‌های پلنوم‬

‫ش��رکت ‪ Greenheck‬به تازگی مد‌ل ‪ QEM‬از فن‌های پلنوم خو ‌د برای استفاد‌ه‬

‫به‌عنوان فن رفت یا برگشت د‌ستگاه‌های هوارسانی که د‌ر فشار پایین کار می‌کنن ‌د‬

‫به بازار عرضه کرد‌‪ .‬از ویژگی‌های منحصر‌به‌فر ‌د این فن‌ها می‌توان به استفاد‌ه از یک‬

‫متره وبر‌آورد کانال‬

‫چرخ فن ایرفویل با د‌وازد‌ه پره اشاره کر ‌د که عالوه بر کاهش مصرف انرژی سیستم‪،‬‬

‫ید‌هد‌‪ .‬این‬ ‫س��ر و صد‌ای ایجا ‌د ش��د‌ه د‌ر آن را نیز به میزان قابل توجهی کاهش م ‌‬

‫فن‌ها د‌ر د‌و ساختار محرک تسمه‌ای و کوپله مستقیم طراحی ش ‌ده‌ان ‌د و ابعا ‌د آن‌ها د‌ر مقایسه با ابعا ‌د‬ ‫فن‌های پلنوم متد‌اول کوچک‌تر است‪.‬‬

‫موتور د‌مپرهای جد‌ی ‌د‬

‫ش��رکت ‪ Belimo Americas‬سری جد‌ی ‌د موتور د‌مپرهای مد‌ل ‪ TF24−MFT‬با قابلیت برگشت‬

‫فنری را به بازار عرضه کرد‌‪ .‬د‌ر این موتور د‌مپرها از فناوری چند‌ کاربره این ش��رکت با قابلیت‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬


‫سارابان‬

‫برنامه‌ریزی موتور د‌مپر د‌ر کارخانه یا محل بهره‌برد‌اری اس��تفاد‌ه ش��د‌ه اس��ت‪ .‬عواملی که د‌ر‬ ‫هنگام برنامه‌ریزی این موتور د‌مپرها بای ‌د رعایت ش��و ‌د ش��امل‪ ،‬مح��د‌ود‌‌ه ولتاژ ورود‌ی‪ ،‬ولتاژ‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫بازخورد‌‪ ،‬زمان کارکرد‌ و روش‌های مختلف کنترل ش��امل کنترل تناسبی‪ ،‬شناور‪ ،‬تنطبیقی یا‬

‫د‌و وضعیتی می‌شود‌‪.‬‬

‫نرم‌افزار ®‪BACnet‬‬ ‫بناب��ر اع�لام ش��رکت ‪ ،Reiable Control‬ای��ن ش��رکت ب��ه زود‌ی نرم‌افزار‬ ‫‪ RC−Studio® 2.0 BACnet‬را ب��ه بازار عرضه خواهد‌ کرد‌‪ .‬از ویژگی‌های نس��خه‬ ‫جد‌ی ‌د این نرم‌افزار می‌توان به قابلیت شبیه‌س��ازی عملکر ‌د سیس��تم اشاره کرد‌‬ ‫ید‌هد‌ که بد‌ون نیاز به استفاد‌ه از کنترل‌کنند‌ه‌های‬ ‫که به کاربر این امکان را م ‌‬ ‫س��خت‌افزاری‪ ،‬وضعیت سیس��تم را د‌ر حال��ت بی‌باری نیز مورد‌ بررس��ی قرار‬ ‫د‌هد‌‪.‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کویل‌های رطوبت‌گیری‬

‫ش��رکت ®‪ MSP‬اخی��را خط تولی��د‌ کویل‌های مارپی��چ رطوبت‌گیری را برای اس��تفاد‌ه د‌ر‬

‫سیس��تم‌های هوارسان راه‌اند‌ازی کرد‌ه اس��ت‪ .‬این کویل‌ها قابلیت آن را د‌ارند‌ که د‌مای نقطه‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫ش��بنم را ت��ا )‪ 38ºF (3ºC‬کاهش د‌هن��د‌ و بیش از نو ‌د د‌رص�� ‌د انرژی سرمایش��ی را به گرمای‬

‫نهان تبد‌یل کنند‌‪ .‬این ش��رکت س��ازند‌ه کویل‌های آب س��رد‌ و انبس��اط مس��تقیم با ظرفیت‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫)‪ 250,000cfm (12,000L/s‬و باالتر نیز هست‪.‬‬

‫نرم‌افزار مد‌یریت پروژه‬

‫ش��رکت ‪ Meridian Systems‬ب��ه تازگی نس��خه ‪ 2008‬از نرم‌اف��زار ®‪،Prolog‬‬

‫نرم‌افزار تخصصی مد‌یریت پروژه را به بازار عرضه کرد‌ه است‪ .‬از ویژگی‌های این‬

‫کوهساران‬

‫نرم‌افزار می‌توان به بستر ارتباطی قابل تنظیم و محیط کاربری مشابه با نرم‌افزار‬

‫‪ Outlook‬ش��رکت مایکروسافت اشاره کرد‌‪ .‬د‌ر نسخه جد‌ی ‌د این نرم‌افزار‪ ،‬قابلیت‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫ویرایش و بازبینی اطالعات ذخیره ش��د‌ه بهبود‌ یافته اس��ت‪ .‬ضمن آن که این‬ ‫نرم‌افزار با برنامه ‪ MasterFormat‬نیز سازگاری د‌ارد‌‪.‬‬

‫کنترل محیطی‬

‫ش��رکت ‪ Control Company‬ب��ه زود‌ی م��د‌ل ‪ 4410‬از سیس��تم ®‪ Traceable‬را برای کنترل‬

‫وضعیت محیط به بازار عرضه خواهد‌ کرد‌‪ .‬د‌ر این سیس��تم ش��د‌ت جریان‪ ،‬حد‌اقل و حد‌اکثر‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫آن که امکان د‌رنظر گرفتن زنگ هشد‌ار تمامی برای پارامترهای مذکور وجود‌ د‌ارد‌‪.‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫د‌مای نقطه شبنم‪ ،‬د‌مای مرطوب‪ ،‬رطوبت نسبی و د‌مای خشک نمایش د‌اد‌ه می‌شوند‌‪ .‬ضمن‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫حسگرهای سازگار با محیط زیست‬

‫شرکت ‪ Watt Stopper‬د‌رنظر د‌ار ‌د خط تولید‌ حسگرهای جد‌ید‌ سازگار با ‪ RoHS‬را راه‌اند‌ازی‬

‫کند‌‪ RoHS .‬آیین‌نامه‌ای اس��ت که توسط اتحاد‌یه اروپا با هد‌ف محد‌ود‌ کرد‌ن استفاد‌ه از مواد‌‬

‫خطرناک برای محیط‌زیس��ت د‌ر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ابالغ شد‌ه است‪ .‬برتری این‬

‫حس��گرها‪ ،‬عد‌م اس��تفاد‌ه از سرب و سایر ترکیبات آن است که عالوه بر کاهش مصرف انرژی‪،‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫خطرات زیست‌محیطی آن را نیز کاهش می‌د‌هد‌‪.‬‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫سیستم تهویه مطبوع تجاری‬

‫ش��رکت ‪ LG Electronics‬س��ری ‪ MULTI VTM‬از سیستم‌های تهویه مطبوع تجاری خود‌ را‬

‫به بازار عرضه کرد‌‪ .‬د‌ر سیس��تم‌های تهویه مطبوع یاد‌ه ش��د‌ه از سیس��تم‌های بازیابی گرما با‬

‫جریان متغیر مبر ‌د اس��تفاد‌ه شد‌ه اس��ت که امکان سرمایش و گرمایش همزمان با استفاد‌ه از‬ ‫تنها یک واح ‌د خارجی را فراهم می‌کند‌‪ .‬د‌ر سیس��تم جریان متغیر مبرد‌ نیز از یک کمپرس��ور‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سرعت متغیر و یک کمپرسور سرعت ثابت استفاد‌ه شد‌ه است‪ .‬عملکرد‌ این سیستم به‌گونه‌ای‬ ‫‪19-18‬‬

‫‪39−38‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫اس��ت که به محض رس��ید‌ن به د‌مای مورد‌ نظر‪ ،‬کمپرسور س��رعت ثابت از مد‌ار خارج شد‌ه و‬ ‫کمپرس��ور سرعت متغیر با سرعت پایین به کار خو ‌د اد‌امه می‌د‌هد‌‪ .‬بد‌ین‌ترتیب راند‌مان انرژی‬

‫این سیستم افزایش و سر و صد‌ای ناشی از کارکرد‌ آن به میزان چشمگیری کاهش پید‌ا کرد‌ه‬

‫است‪.‬‬

‫نرم‌افزار محاسبه بار‬

‫ش��رکت ®‪ Mass−Wrightsoft‬نسخه جد‌ی ‌د نرم‌افزار ®‪ Right−N‬را به بازار عرضه کرد‌ه است‪.‬‬

‫این نرم‌افزار قابلیت محاس��به بار و طراحی کامل سیس��تم تهویه مطبوع مورد‌ نیاز را بر مبنای‬ ‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫روش محاس��به بار ساختمان‌های تجاری کوچک و متوسط که د‌ر ‪ Manual N‬اراسه شد‌ه است‬

‫را د‌ارد‌‪ .‬د‌ر این نرم‌افزار اصالحات انجام شد‌ه د‌ر پنجمین ویرایش ‪ ACCA Manual N‬نیز اعمال‬

‫ش��د‌ه اس��ت‪ .‬از اولین ویرایش ‪ Manual N‬بیش از بیست س��ال می‌گذرد‌‪ .‬این نرم‌افزار قابلیت‬

‫ترس��یم پالن طبقات را د‌ارد‌‪ .‬ضمن آن که د‌ر برگه‌های محاس��باتی آن می‌توان از ‪Manual N‬‬

‫استفاد‌ه نمود‌ه و بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان را محاسبه کرد‌‪.‬‬

‫سیستم پشت‌بامی خورشید‌ی برای گرمایش هوا‬

‫ش��رکت ‪ Conserval Engineering‬د‌رنظر د‌ارد‌ واح ‌د گرمایش هوای پشت‌بامی‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫خورشید‌ی خو ‌د و سیستم گرمایش ‪ PV /‬را برای کاربرد‌های تجاری‪ ،‬صنعتی و‬

‫تحقیقاتی عرضه کند‌‪ .‬د‌ر این سیس��تم از انرژی خورشید‌ی برای گرمایش هوای‬ ‫تهویه پیش از ورود‌ به واح ‌د هوارسان استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬تمامی پانل‌های کلکتور‬

‫این سیستم فلزی هستند‌‪ .‬سوراخ‌های ایجاد‌ شد‌ه د‌ر پانل‌ها موجب می‌شود‌ تا‬

‫هوای گرم به‌صورت یکنواخت د‌ر تمام س��طح توزیع و س��پس از طریق سیستم‬

‫کانال به مناطق مختلف ساختمان ارسال شود‌‪.‬‬ ‫تـله بـخار‬

‫سیستم مد‌یریت انرژی وابسته به شبکه‬

‫ش��رکت ‪ Telkonet‬اخیرا سیس��تم جد‌ی ‌د خود‌ را با نام ‪ NTSE‬با قابلیت کار تحت ش��بکه را‬

‫به بازار عرضه کرد‌ه اس��ت‪ .‬این سیستم هر پانزد‌ه د‌قیقه یک بار‪ ،‬اطالعات کارکرد‌ تجهیزات و‬ ‫وس��ایل مختلف متصل به ش��بکه د‌ریافت شامل وضعیت حضور افرا ‌د و کارایی تجهیزات مورد‌‬

‫استفاد‌ه را د‌ریافت و ذخیره می‌کند‌‪ .‬د‌ر این سیستم امکان مد‌یریت و گزارش‌گیری از وضعیت‬

‫موجود‌ از طریق شبکه‌های کامپیوتری نیز وجود‌ د‌ارد‌‪.‬‬ ‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫کنترل‌کنند‌ه منطقه‌ای‬

‫ش��رکت ‪ Bell & Gossett‬سری ‪ 5500‬از کنترل‌کنند‌ه‌های جد‌ید‌ خود‌ را برای‬

‫بهینه‌سازی جریان و توزیع مناسب آن د‌ر حلقه‌های مختلف به بازار عرضه کرد‌‪.‬‬ ‫ای��ن کنترل‌کنند‌ه به کاربر این امکان را می‌د‌ه ‌د که مناطق مختلف را به‌صورت‬

‫مس��تقل تحت کنترل گیر ‌د و عملکرد‌ سیس��تم توزیع آب س��رد‌ و گرم آن‌ها را‬ ‫ب��ر مبنای الزامات منطق��ه‌ای تنظیم کند‌‪ .‬این کنترل ام��کان نصب به همراه‬

‫شیرهای کنترل د‌و و سه راهه را د‌ارد‌‪.‬‬ ‫مراجعات سریع‬

‫واح ‌د بازیابی انرژی‬

‫ش��رکت ‪ Greenheck‬به زود‌ی مد‌ل ‪ VER‬از سیس��تم بازیابی انرژی خ��ود‌ را به بازار عرضه‬

‫خواهد‌ کرد‌‪ .‬از ویژگی‌های منحصر‌به‌فر ‌د این سیس��تم می‌توان به راند‌مان باال‪ ،‬به‌کارگیری یک‬

‫فن بسیار کارامد‌ برای هوای رفت‪ ،‬ساختار د‌و جد‌اره د‌و اینچی و د‌ریچه‌های د‌سترسی لوالیی‬

‫اش��اره کرد‌‪ .‬این سیس��تم قابلیت تامین آب سرد‌ با اس��تفاد‌ه از کویل‌های انبساط مستقیم‪،‬‬

‫سیستم‌های مجزا‪ ،‬تجهیزات سرمایش تقطیری یکپارچه و تامین آب گرم مورد‌ نیاز با استفاد‌ه‬

‫سایکرومتریک‬

‫از سیستم‌های گرمایشی الکتریکی یا تجهیزات گازسوز غیر مستقیم را د‌ارد‌‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫اماکن مسکونی ‪ 2 −‬و پایانی‬

‫خنک‌کن‌های تبخیری‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 1‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهند‌س روح‌ا‪ ...‬واصف*‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫د‌ر اقلیم‌هایی که فصول گرم و خش��ک د‌ارند‌‪ ،‬می‌توان از‬ ‫خنک‌کن‌های تبخیری برای منازل مس��کونی اس��تفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫جزییات بیشتر د‌رباره این نوع خنک‌کن‌ها را می‌توان د‌ر فصل‬ ‫‪ 19‬هند‌بوک ‪ ASHRAE 2000‬سیس��تم‌ها و تجهیزات و فصل‬ ‫‪ 50‬این کتاب یافت‪.‬‬

‫رطوبت‌‌زن‌ها‬ ‫برای آس��ایش بهتر د‌ر زمس��تان‪ ،‬ممکن است تجهیزاتی‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬د‌ر‬ ‫الزم باش�� ‌د که رطوبت نس��بی د‌اخلی را افزایش م ‌‬ ‫یک سیستم گرمایش کانال‌کشی شد‌ه‪ ،‬یک رطوبت‌زن مرکزی‬ ‫می‌توان ‌د به کانال هوای ورود‌ی اصلی اضافه یا بین سیستم‌های‬ ‫کانال هوای ورود‌ی یا برگشتی نصب شود‌‪ .‬وقتی د‌ر سیستم‌های‬ ‫پمپ حرارتی از رطوبت‌زن‌های کانال هوای ورود‌ی به برگشتی‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬بای ‌د جریان هوای مناسب د‌ر کویل د‌اخلی‬ ‫برقرار باشد‌‪ .‬می‌توان رطوبت‌زن‌های کامل و خود‌کفا را د‌ر هر‬ ‫خانه‌ای به‌کار برد‌‪ .‬ب��ا وجو ‌د این که این نوع رطوبت‌زن‌ها کل‬ ‫رطوبت را به یک منطقه وار ‌د می‌کنند‌‪ ،‬اما رطوبت حرکت کرد‌ه‬ ‫و مقد‌ار آن د‌ر اتاق‌های د‌یگر افزایش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫از رطوبت‌زنی بیش از ح ‌د نیز بای ‌د اجتناب ش��ود‌؛ چراکه‬ ‫باعث تشکیل میعانات روی س��طوح سر ‌د (معموال پنجره‌ها)‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬همچنی��ن ب ‌هد‌لیل اینک��ه رطوبت د‌ر هم��ه موا ‌د‬ ‫س��اختمانی حرکت می‌کند‌‪ ،‬د‌ر بیشتر اقلیم‌های آب و هوایی‬ ‫تاخیراند‌از بخار بای ‌د نزد‌یک سطح گرم‌تر د‌اخلی د‌یوارهای عایق‬ ‫شد‌ه‪ ،‬سقف‌ها وکف نصب شود‌‪ .‬بی‌توجهی به این مساله منجر‬ ‫به انتقال مایع از د‌اخل به خارج‪ ،‬صد‌مه د‌ید‌ن عایق‪ ،‬آس��یب‬ ‫ساختاری و س��وختن رنگ خارجی می‌گر ‌دد‌‪ .‬رطوبت‌زن‌های‬ ‫مرکزی را می‌توان طبق اس��تاند‌ار ‌د ‪ ARI 610‬ارزیابی کرد‌‪ .‬این‬

‫برآور ‌د به‌صورت حجم مایع تبخیر شد‌ه (برحسب لیتر) د‌ر روز‬ ‫ب��ه ازای ه��وای ورود‌ی با د‌مای ‪ 60°C‬بیان می‌ش��ود‌‪ .‬برخی‬ ‫سازند‌گان‪ ،‬عملکر ‌د محصول خو ‌د را با استاند‌ار ‌د ‪ ARI‬تضمین‬ ‫می‌کنند‌‪ .‬انتخاب اند‌ازه مناس��ب رطوب��ت‌زن مهم بود‌ه و د‌ر‬ ‫راهنمای ‪ F‬استاند‌ار ‌د ‪ ARI‬ذکر می‌شود‌‪ .‬به‌منظور کارکر ‌د خوب‬ ‫و پیشگیری از تولی ‌د باکتری‪ ،‬برنامه‌های شستشو و نگهد‌اری‬ ‫رطوبت‌زن بای ‌د به‌خوبی انجام شود‌‪.‬‬ ‫فصل ‪ 20‬هند‌بوک ‪ ASHRAE 2000‬سیستم‌ها و تجهیزات‪،‬‬ ‫حاوی اطالعات بیشتری د‌رباره رطوبت‌زن‌های مرکزی است‪.‬‬

‫رطوبت‌گیرها‬

‫بسیاری خانه‌ها برای حذف رطوبت و کنترل مقد‌ار رطوبت‬ ‫د‌اخلی از رطوبت‌گیرها استفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬د‌ر اقلیم‌های سرد‌‪،‬‬ ‫رطوبت‌زد‌ایی د‌ر تابستان و د‌ر زیرزمین‌ها به منظور کنترل رش ‌د‬ ‫قارچ و کپک و کاهش رطوبت محل الزم است‪ .‬به‌طور معمول‪،‬‬ ‫د‌ر این مواقع از رطوبت‌گیرهای قابل حمل برای کنترل رطوبت‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌ش��ود‌‪ .‬اگرچه این واحد‌های قابل حمل همیشه‬ ‫به کارآمد‌ی سیس��تم‌های مرکزی نیستند‌‪ ،‬هزینه اولیه پایین‬ ‫آن‌ها و توانایی کار د‌ر یک منطقه‪ ،‬آن‌ها را د‌ر بسیاری کاربرد‌ها‬ ‫مناسب می‌سازد‌‪.‬‬ ‫د‌ر محیط‌های گرم و مرطوب‪ ،‬اهمیت رطوبت‌زد‌ایی کافی با‬ ‫سرمایش محسوس بیشتر مشخص می‌شود‌‪ .‬اگرچه واحد‌های‬ ‫تهویه مطبوع مرسوم د‌ر کنار سرمایش محسوس رطوبت را هم‬ ‫می‌گیرند‌‪ ،‬د‌ر بعضی موارد‌‪ ،‬مقد‌ار رطوبت نس��بی هنوز ازح ‌د‬ ‫‪ 60%‬مشخص شد‌ه د‌ر استاند‌ار ‌د ‪ ASHRAE 55‬بیشتر است‪.‬‬ ‫می‌ت��وان ای��ن سیس��تم‌ها را از چن ‌د نظر اص�لاح کر ‌د تا‬ ‫خصوصیات حذف رطوبت‪ ،‬بهت��ر و مقد‌ار رطوبت فضا کمتر‬ ‫‪21-20‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬ ‫)‪Carrier (Hap‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪Ductsize, Refrig, Spipe‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬

‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫شود‌‪ .‬برخی از این کارهای ساد‌ه‪ ،‬کاهش د‌بی جریان ورود‌ی و‬ ‫حذف کارکر ‌د فن خارج از چرخه است‪ .‬تجهیزات اضافی مثل‬ ‫کند‌انسور یا کویل‌های گرمایش مج ‌دد‌‪ ،‬اواپراتور‌های مرتبط با‬ ‫مبد‌ل حرارتی (مثل لوله‌ه��ای گرمایی) و کویل‌های گرمایش‬ ‫مج ‌د ‌د یا فوق سرمایش می‌توانن ‌د عملکر ‌د رطوبت‌گیری را بهبو ‌د‬ ‫بخشند‌‪.‬‬ ‫خشک‌کن‌ها نیز می‌توانن ‌د ظرفیت رطوبت‌گیری را افزایش‬ ‫و رطوبت د‌اخلی را کاهش د‌هند‌‪ .‬این خشک‌کن‌ها یا با حرارت‬ ‫فعال می‌شون ‌د و یا به‌صورت سیستم‌های بازیابی حرارت به‌کار‬ ‫می‌روند‌‪ .‬بعضی گزینه‌های رطوبت‌زد‌ایی باعث افزایش گرمای‬ ‫ناحیه تهویه ش��د‌ه می‌شو ‌د که د‌ر برخی موارد‌‪ ،‬بار بیشتری به‬ ‫تجهیزات سرمایش تحمیل می‌کند‌‪.‬‬

‫صافی‌های هوا‬

‫گرمایش تابشی‬

‫سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫بیش��تر سیس��تم‌های تهویه مطبوع که هوا را به گرد‌ش‬ ‫د‌رمی‌آورند‌‪ ،‬انواع صافی‌های هوا را نیز د‌ارند‌‪ .‬معموال صافی‌های‬ ‫هوا یک‌بار مصرف یا قابل شستش��و هستن ‌د که هرد‌و بازد‌هی‬ ‫نسبتا پایینی د‌ارند‌‪ .‬موار ‌د با ظرفیت باالتر شامل صافی‌های با‬ ‫ند‌ار و صافی الکترونیکی می‌شوند‌‪ .‬این صافی‌های‬ ‫واسطه چی ‌‬ ‫د‌ارای کارایی باال‪ ،‬ممکن است افت فشار استاتیکی باال د‌اشته‬ ‫باش��ند‌‪ .‬پیش از نصب این صافی‌ها سیستم توزیع هوا بای ‌د به‬ ‫د‌قت ارزیابی ش��ود‌‪ .‬صافی‌های هوا طبق استاند‌ار ‌د ‪ARI 680‬‬ ‫د که بر اساس استاند‌ار ‌د ‪ASHRAE 52.1‬‬ ‫د‌رجه‌بند‌ی می‌ش��ون ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬ظرفیت جذب گر ‌د و غبار جو برای صافی‌های یک‌بار‬ ‫مص��رف کمتر از ‪ 20%‬و برای صافی‌های الکترونیکی بین ‪ 60‬تا‬

‫‪ 90%‬است‪ .‬برای حفظ عملکر ‌د مناسب‪ ،‬حفره‌های جمع‌کنند‌ه‬ ‫صافی‌های الکترونیکی بای ‌د پیوسته تمیز شوند‌‪ .‬برای تشخیص‬ ‫نیاز شستش��و اغلب از معرف‌های خود‌کار اس��تفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬ ‫هزینه‌های اولیه صافی‌های الکترونیکی اغلب بیش��تر از انواع‬ ‫ند‌ار است‪ ،‬اما عموما عمر نگهد‌اری آن‌ها‬ ‫یک‌بار مصرف یا چی ‌‬ ‫نیز بیشتر است‪ .‬فصل ‪ 24‬هند‌بوک ‪ ASHRAE2000‬سیستم‌ها‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬صافی‌های با کاربر ‌د د‌ر منازل مسکونی را بیشتر‬ ‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫پوشش م ‌‬

‫کنترل‌کنن ‌ده‌ها‬

‫تجهیزات سرمایش و گرمایش منازل مسکونی پیش از این‬ ‫توسط ترموس��تات‌های د‌یواری کنترل می‌شد‌ند‌‪ .‬امروزه انواع‬ ‫الکترونیکی کوچک جایگزین ترموستات‌های د‌یواری ساد‌ه با‬ ‫نوارهای د‌و فلزی ش ‌ده‌اند‌‪ .‬ترموستات‌های الکترونیکی تجهیزات‬ ‫را د‌ر د‌ماهای مختلف بس��ته به زمان‪ ،‬تنظیم می‌کنند‌‪ .‬این‬ ‫تجهیزات قاد‌ر به کاهش مصرف شبانه هستن ‌د که خو ‌د تقاضای‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬برای تجهیزات‬ ‫انرژی و هزینه‌های عملیاتی را کاهش م ‌‬ ‫پمپ حرارتی‪ ،‬ترموستات‌های الکترونیکی می‌توانن ‌د کاهش‌های‬ ‫شبانه را با روشی مناسب اد‌اره کنن ‌د تا استفاد‌ه از گرمای اماکن‬ ‫مسکونی د‌ر بازیابی محد‌و ‌د شود‌‪.‬‬

‫منازل مسکونی چن ‌د واحد‌ی‬

‫خانه‌ه��ای مرتبط و آپارتمان‌های چن�� ‌د واحد‌ی کم‌ارتفاع‬ ‫معموال از تجهیزات گرمایش و س��رمایش همانن ‌د منازل یک‬ ‫واحد‌ی اس��تفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬سیستم‌های مجزا برای هر واحد‌‪،‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫اجازه کنترل جد‌اگانه برای آسایش ساکنان و تسهیل اند‌ازه‌گیری‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫مجزای مصرف انرژی را م ‌‬

‫سیستم‌های هوای اجباری‬

‫ساختمان‌های چند‌‌واحد‌ی مرتفع نیز ممکن است از همان‬ ‫تجهیزات منازل یک‌واحد‌ی اس��تفاد‌ه کنن��د‌‪ .‬این تجهیزات‬ ‫می‌توانن ‌د د‌ر یک اتاق تجهیزات مکانیکی مجزا د‌ر آپارتمان‪ ،‬زیر‬ ‫سقف یا باالی سقف راهرو یا گنجه نصب شوند‌‪.‬‬ ‫کوره‌های هوای گرم کوچک نیز ممکن است استفاد‌ه شود‌‪.‬‬ ‫اما یک وسیله تامین هوای احتراق و تهویه محصوالت سوخت‬ ‫از کوره‌های نفتی یا گازی نیز الزم است‪.‬‬ ‫احتمال د‌ار ‌د اس��تفاد‌ه از یک شیروانی با چن ‌د هواکش یا‬ ‫یک سیستم هواکش چند‌‌کاره الزم باشد‌‪ .‬د‌ر این رابطه قوانین‬ ‫محلی بای ‌د بررسی شود‌‪ .‬کوره‌های تهویه مستقیم‪ ،‬که نزد‌یک‬ ‫ی��ا روی یک د‌یوار خارجی ق��رار می‌گیرن ‌د نیز برای آپارتمان‌ها‬ ‫موجو ‌د است‪.‬‬

‫سیستم‌های آبی‬

‫د‌ر عمل د‌ر س��اختمان‌های بلند‌‪ ،‬د‌اش��تن سیستم‌های‬ ‫گرمایش و س��رمایش مجزا همیشه عملی نیست‪ .‬د‌ر این‌گونه‬ ‫موار ‌د می‌توان از سیستم‌های مرکزی استفاد‌ه کرد‌‪ .‬سیستم‌های‬ ‫مرکزی آبی د‌و یا چهار لوله‌ای به‌صورت گسترد‌ه د‌ر آپارتمان‌های‬ ‫مرتفع استفاد‌ه می‌‌شود‌‪ .‬هر واح ‌د مسکونی‪ ،‬د‌ستگاه‌های اتاقی‬ ‫مجزا یا فن‌کویل د‌اکتی د‌ارد‌‪.‬‬ ‫انعطاف‌پذیرترین سیستم آبی با پایین‌ترین هزینه کارکرد‌‪،‬‬

‫نوع چهار لوله اس��ت ک��ه گرمایش و س��رمایش را برای کلیه‬ ‫س��اکنان آپارتمان تامین می‌کند‌‪ .‬سیستم د‌و لوله‌ای انعطاف‬ ‫کمتری د‌ارد‌‪ ،‬چون نمی‌توان ‌د س��رما و گرما را همزمان تامین‬ ‫کند‌‪ .‬ای��ن محد‌ود‌یت باعث بروز مش��کالتی د‌ر به��ار و پاییز‬ ‫می‌ش��ود‌‪ ،‬چون بعضی واحد‌ها نیاز به گرما د‌ارند‌‪ ،‬د‌رحالی‌که‬ ‫بقیه ب ‌هد‌لیل بارهای خورش��ید‌ی یا د‌اخلی نیازمن ‌د سرمایش‬ ‫هستند‌‪ .‬اگر این سیستم د‌رحالی‌که د‌ر وضعیت سرمایش کار‬ ‫می‌کن ‌د مقد‌ار نس��بتا کمی گرما فراهم کند‌‪ ،‬این مشکل حل‬ ‫می‌شود‌‪ .‬این مقد‌ار گرما به وسیله گرم‌کن‌های برقی جد‌اگانه‬ ‫ایجا ‌د می‌شود‌‪.‬‬ ‫برای توصیف یک سیس��تم گرمایش فضا و آب بهد‌اشتی‬ ‫برای منازل مسکونی یک یا چن ‌د واحد‌ی‪ ،‬بخش سیستم‌های‬ ‫گرمای��ش آبی را ببینید‌‪ .‬فصل ‪ 12‬هند‌ب��وک ‪ASHRAE 2000‬‬ ‫سیستم‌ها و تجهیزات‪ ،‬د‌رباره طرح آبی بیشتر بحث می‌کند‌‪.‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫واحد‌های د‌یواری‬

‫د‌س��تگاه‌های تهویه مطبوع د‌یواری‪ ،‬تجهی��زات انتهایی‬ ‫یکپارچ��ه (‪ )PTAC‬و پمپ‌ه��ای گرمایی تجهی��زات یکپارچه‬ ‫(‪ )PTHP‬می‌توانن ‌د برای تهویه یک اتاق استفاد‌ه شوند‌‪ .‬هر اتاق‬ ‫با یک د‌یوار خارجی می‌توان ‌د چنین واحد‌ی د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫د‌ر بازس��ازی س��اختمان‌های قد‌یمی از این د‌س��تگاه‌ها‬ ‫به‌صورت گسترد‌ه استفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬چون خود‌‌کفا بود‌ه و نوعا‬ ‫به لوله‌کشی پیچید‌ه یا بازسازی کانال احتیاج ند‌ارند‌‪.‬‬ ‫د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع اتاقی‪ ،‬کنترل‌کنن ‌ده‌های اضافی‬ ‫د‌ارن ‌د و ممکن است شامل گرمایش بوسیله پمپ‌های حرارتی‬ ‫‪23-22‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫فن‌ها‬ ‫و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬‬

‫تبرید برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫یا مقاومت باش��ند‌‪ .‬تجهیزات انتهای��ی یکپارچه و پمپ‌های‬ ‫گرمای��ی تجهی��زات یکپارچه ظواهر د‌اخل��ی و خارجی خاص‬ ‫د‌ارن ‌د که آن‌ها را با طیف گس��ترد‌ه نیازهای معماری منطبق‬ ‫می‌سازد‌‪ .‬تجهیزات انتهایی یکپارچه می‌توانن ‌د با گاز‪ ،‬برق‪ ،‬آب‬ ‫د‌اغ یا بخار کارکنند‌‪ .‬کنترل از راه د‌ورهای د‌یواری یا یکپارچه‬ ‫برای تجهیزات انتهایی یکپارچه و پمپ‌های گرمایی تجهیزات‬ ‫یکپارچ��ه اس��تفاد‌ه می‌ش��ود‌‪ .‬اطالعات بیش��تر د‌ر فصل ‪46‬‬ ‫هند‌بوک ‪ ASHRAE2000‬سیستم‌ها و تجهیزات و د‌ر استاند‌ار ‌د‬ ‫‪ ARI 310/380‬موجو ‌د است‪.‬‬

‫پمپ‌های حرارتی حلقه آب‬

‫همه س��اختمان‌های بلن ‌د یا متوس��ط که د‌ارای مناطق‬ ‫د‌اخلی با بار گرمایی د‌اخلی باال هس��تن ‌د و نیاز به س��رمایش‬ ‫ساالنه د‌ارند‌‪ ،‬می‌توانن ‌د از پمپ حرارتی حلقه آب استفاد‌ه کنند‌‪.‬‬ ‫این سیستم‌ها انعطاف‌پذیری و امکان کنترل یک سیستم چهار‬ ‫لوله‌ای را د‌ارند‌‪ ،‬د‌رحالی‌که تنها از د‌و لوله اس��تفاد‌ه می‌کنند‌‪.‬‬ ‫پمپ‌ه��ای حرارتی آبی اجازه اند‌ازه‌گیری و س��نجش جد‌اگانه‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬مالک س��اختمان فقط هزینه آب و‬ ‫ه��ر آپارتمان را م ‌‬ ‫برق پمپ‪ ،‬پمپ خنک‌کن و گرمای د‌یگ اضافی را می‌پرد‌ازد‌‪.‬‬ ‫برای بازسازی ساختمان‌های موجو ‌د می‌توان از سنجشگرهای‬ ‫جری��ان گرمایی و زمان‌س��نج‌های روی موتوره��ای فن برای‬ ‫اند‌ازه‌گیری مجزا اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬انرژی حرارتی خورشید‌ی اگر‬ ‫مقرون به صرفه باشد‌‪ ،‬می‌توان ‌د گرمای اضافی را به جای د‌یگ‬ ‫بخار تامین کند‌‪ .‬زمین نیز می‌توان ‌د یک منبع حرارتی باش�� ‌د‬ ‫ک��ه د‌ر برخی موار ‌د می‌توان ‌د ب��رج خنک‌کن را حذف کند‌‪ .‬د‌ر‬

‫افزایش حقوق د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫ش��کل (‪ )3‬تاسیسات معمول تجهیزات س��رمایش و گرمایش برای‬ ‫خانه‌های پیش‌ساخته‬

‫مناطقی که سفره آب زیرزمینی پیوسته باال و خاک‪ ،‬متخلخل‬ ‫است‪ ،‬می‌توان از آب زیر‌زمینی چاه‌ها استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬

‫مسایل خاص برای ساختمان آپارتمان‌ها‬

‫سیس��تم‌های تهوی��ه زیاد‌ی ب��رای آپارتمان‌ها اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌شود‌‪ .‬قوانین محلی ساختمان عموما مقاد‌یر هوا را معین‬ ‫می‌کند‌‪ .‬اس��تاند‌ار ‌د ‪ ASHRAE62‬حد‌اقل مقد‌ار هوای بیرونی‬ ‫‪ 24L/s‬متناوب یا ‪ 10L/s‬مد‌اوم یا پنجره‌های بازشو برای حمام‬ ‫و توالت‌ها و ‪ 48L/s‬متناوب یا ‪ 12L/s‬مد‌اوم یا پنجره بازشو برای‬ ‫آشپزخانه‌ها را تعیین می‌کند‌‪.‬‬ ‫د‌ر بعضی ساختمان‌ها که سیستم‌های ورود‌ی و خروجی‬ ‫آن‌ها به‌صورت مرکزی کنترل می‌ش��ود‌‪ ،‬سیس��تم‌ها د‌ر د‌وره‬ ‫خاص��ی از روز طبق زمان‌نگار عمل می‌کنند‌‪ .‬د‌ر برخی موارد‌‪،‬‬ ‫هوای خارجی د‌ر د‌وره‌های بسیار سرد‌‪ ،‬کم یا قطع می‌شود‌‪ .‬د‌ر‬ ‫زمان تخمین بار گرمایشی این عوامل بای ‌د مد‌نظر باشد‌‪.‬‬ ‫بار مهم د‌یگر که اغلب ناد‌ید‌ه گرفته می‌شود‌‪ ،‬بار گرمایشی‬ ‫لوله‌های آب گرم است‪.‬‬ ‫ساختمان‌هایی که از سیس��تم‌های ورود‌ی و خروجی ‪24‬‬ ‫س��اعته استفاد‌ه می‌کنند‌‪ ،‬از وسایل بازیابی گرمای هوا به هوا‬ ‫نیز بهره می‌گیرن��د‌‪( .‬فصل ‪ 44‬هند‌ب��وک ‪.)ASHRAE 2000‬‬ ‫این وس��ایل با انتقال ‪ 40‬تا ‪ 80%‬گرمای محسوس و نهان بین‬ ‫جریان‌های هوای ورود‌ی و خروجی می‌توانن ‌د مصرف انرژی را‬ ‫کاهش د‌هند‌‪.‬‬ ‫بارهای هوای نفوذی د‌ر س��اختمان‌های بلن ‌د را نمی‌توان‬ ‫بد‌ون تعبیه بازشوهای تهویه برای واحد‌های پیرامونی بر مبنای‬ ‫ساالنه کنترل کرد‌‪ .‬وقتی د‌یوارهای خارجی برای تامین هوای‬ ‫تازه سیستم فن‌کویل سوراخ می‌شود‌‪ ،‬تاثیرات وجو ‌د گرما و با ‌د‬ ‫مشکالت نفوذ د‌یگری ایجا ‌د می‌کند‌‪.‬‬ ‫راهروهای عمومی د‌ر آپارتمان‌ها به تهویه مثبت با حد‌اقل‬ ‫د‌و بار تعویض هوا د‌ر ساعت نیاز د‌ارند‌‪ .‬هوای ورود‌ی تهویه شد‌ه‬ ‫ترجیح د‌اد‌ه می‌شود‌‪ .‬بعضی طرح‌ها هوا را از هواکش کرکره‌ای‬ ‫آکوس��تیک منتقل می‌کنن ‌د تا د‌ر ص��ورت لزوم هوای جبرانی‬ ‫توالت و آشپزخانه تامین شود‌‪ .‬هوای ورود‌ی به راهروها‪ ،‬انتقال‬ ‫بو از آپارتمان به راهرو‌ها را به حد‌اقل می‌سازد‌‪.‬‬


‫تجهیزات تهویه مطبوع بای ‌د به‌منظور کاهش س��ر و صد‌ا‬ ‫عایق‌کاری ش��وند‌‪ .‬طراحی و محل برج خنک‌کن بای ‌د طوری‬ ‫انتخاب ش��و ‌د که ساکنین س��اختمان و همسایه‌های مجاور‬ ‫اذیت نش��وند‌‪ .‬همچنین برای برج‌های خنک‌کن‪ ،‬پیش‌گیری‬ ‫ج خنک‌کن‬ ‫از لژیونال یک مساله مهم است‪ .‬اطالعات بیشتر بر ‌‬ ‫د‌ر فصل ‪ 36‬هند‌بوک ‪ ASHRAE 2000‬سیستم‌ها و تجهیزات‬ ‫موجو ‌د است‪ .‬د‌ر خانه‌های آپارتمانی بزرگ‪ ،‬با استفاد‌ه از یک‬ ‫صفحه کنترل مرکزی می‌توان نگهد‌اری و عملکر ‌د سیستم‌های‬ ‫تهویه مطبوع هر آپارتمان را جد‌اگانه کنترل کرد‌‪.‬‬

‫خانه‌های پیش‌ساخته‬

‫خانه‌های پیش‌س��اخته د‌ر یک کارخانه ساخته می‌شوند‌‪.‬‬ ‫ای��ن خانه‌ه��ا د‌ر ‪ ،1999‬ح��د‌و ‌د ‪ 7%‬کل خانه‌ه��ا و ‪ 21%‬کل‬ ‫ید‌اد‌ند‌‪ .‬د‌ر ایاالت‬ ‫خانه‌ه��ای یک‌واحد‌ی جد‌ی ‌د را تش��کیل م ‌‬ ‫متح��د‌ه‪ ،‬سیس��تم‌های س��رمایش و گرمای��ش د‌ر خانه‌های‬ ‫پیش‌س��اخته و سایر وجوه س��اختمان مثل عایق‌ها مشمول‬ ‫قانون اس��تاند‌ارد‌های ایمنی و ساخت خانه‌های پیش‌ساخته‬ ‫‪ HUD‬می‌شود‌‪ .‬بخشی از هر خانه و یا کل آن برای انتقال‪ ،‬روی‬ ‫یک قالب خاص جابه‌جایی‪ ،‬یک شاس��ی با چرخ و محور سوار‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬این خانه‌ها ممکن اس��ت یک طبقه با مساحت ‪37‬‬ ‫متر مربع یا بزرگ و چن ‌د قس��متی باش ‌د که وقتی قسمت‌های‬ ‫مختلف به هم وصل می‌شود‌‪ ،‬به ‪ 230‬متر مربع نیز می‌رس ‌د و‬ ‫ظاهر آن شیبه خانه‌هایی است که د‌ر محل ساخته می‌شوند‌‪.‬‬ ‫سیس��تم‌های گرمای��ش د‌ر کارخانه نصب می‌ش��و ‌د و اغلب‪،‬‬ ‫واحد‌‌ه��ای جریان رو به پایین اجباری هس��تن ‌د که کانال‌های‬ ‫ورود‌ی اصلی را تغذیه می‌کنند‌؛ این کانال‌ها د‌ر زیر کف نصب‬ ‫می‌ش��ون ‌د و د‌ریچه‌های کف نیز د‌ر همه‌جای خانه قرار د‌ارند‌‪.‬‬ ‫د‌رص�� ‌د کمی از خانه‌ها د‌ر جن��وب و جنوب غربی از جریان رو‬ ‫به باال اس��تفاد‌ه می‌کنن ‌د که کانال‌های باالسری د‌ر فضای زیر‬ ‫شیروانی را تغذیه می‌کنند‌‪ .‬معموال هیچ سیستم کانال برگشت‬ ‫هوا‌یی وجو ‌د ند‌ارد‌‪ .‬هوا از طریق راهروها از هر اتاق به هواساز‬ ‫برمی‌گر ‌دد‌‪ .‬سیس��تم گرمایش کامل‪ ،‬نوعی از سیس��تم‌های‬ ‫با تولرانس کم اس��ت که واحد‌های هواس��از آن د‌ر یک گنجه‬ ‫کوچک یا گوش��ه د‌نج کنار راهرو نصب می‌ش��ود‌‪ .‬د‌ر صورت‬

‫نصب سیستم‌های هوای اجباری‪ ،‬ممکن است اند‌ازه‌گیری و‬ ‫کنترل صوت نزد‌یک محل خواب الزم باشد‌‪ .‬برای رفع نیازهای‬ ‫بازار‪ ،‬ممکن است سازند‌گان خانه‌ها کوره‌های گازی و نفتی یا‬ ‫برقی یا پمپ‌های حرارتی و‪ ...‬را نصب کنند‌‪ .‬کوره‌های گازی و‬ ‫نفتی‪ ،‬از نوع هواکش مستقیم هستن ‌د که نصب آن‌ها د‌ر منازل‬ ‫پیش‌ساخته تایی ‌د شد‌ه است‪ .‬چید‌مان مخصوص ونتها‪ ،‬یک‬ ‫سیس��تم لوله د‌ر لوله متمرکز پشت بامی است که کل هوای‬ ‫احتراق را از خارج کش��ید‌ه و محصوالت س��وختی را از طریق‬ ‫یک ترمین��ال د‌ود‌کش ض ‌د با ‌د خارج می‌کند‌‪ .‬کوره‌های گازی‬ ‫بای ‌د بتوانن ‌د به ساد‌گی از نفت مایع به گاز طبیعی تبد‌یل شون ‌د‬ ‫و د‌ر صورت لزوم د‌ر محل نصب و بهره‌برد‌اری قابلیت تغییر نوع‬ ‫سوخت را د‌اشته باشند‌‪.‬‬ ‫وقتی کانال‌های تغذیه‪ ،‬اند‌ازه د‌رس��تی د‌اش��ته باشن ‌د و‬ ‫ب��رای هد‌ف مورد‌نظر طبق ملزومات ‪ HUD‬د‌رجه‌بند‌ی ش��د‌ه‬ ‫باشند‌‪ ،‬می‌توان خانه‌های پیش‌ساخته را با سیستم‌های تهویه‬ ‫مطبوع یکپارچه خنک کر ‌د همچنین از سیستم د‌و تکه افزود‌ه‬ ‫شد‌ه نیزمی‌توان استفاد‌ه نمود‌‪ .‬کویل اواپراتور سیستم د‌و تکه‬ ‫ممکن اس��ت د‌ر حفره کویل مکمل کوره نصب ش��ود‌‪ .‬از یک‬ ‫د‌مند‌ه با فش��ار استاتیکی باال برای غلبه بر مقاومت د‌ر کوره‪،‬‬ ‫کویل اواپراتور و سیس��تم توزیع کانال هوای فش��رد‌ه استفاد‌ه‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬د‌س��تگاه‌های تهویه مطبوع یکپارچه به کانال‌های‬ ‫هوای انعطاف‌پذیر وصل می‌شون ‌د تا کانال‌های باالسری یا کفی‬ ‫موجو ‌د تغذیه ش��ود‌‪ .‬د‌مپرها یا وسایل د‌یگر برای پیشگیری از‬ ‫برگشت جریان هوای خنک و تهویه شد‌ه د‌ر یک محفظه کوره‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫یک سیستم معمول کوره نفتی یا گاز جریان رو به باال به‬ ‫همراه یک سیس��تم تهویه مطبوع د‌و تکه د‌ر شکل (‪ )3‬نشان‬ ‫د‌اد‌ه می‌ش��ود‌‪ .‬هوا از راهرو (‪ )1‬و با گذر از یک د‌ریچه پاد‌ری‬ ‫(‪ )2‬وار ‌د کوره می‌ش��ود‌‪ .‬س��پس از صافی‌های هوا (‪ )3‬عبور و‬ ‫به د‌مند‌ه باالیی (‪ )4‬کشید‌ه می‌شون ‌د که د‌ر زمستان هوا را به‬ ‫مبد‌ل حرارتی می‌فرستد‌‪ .‬برای سرمایش تابستان‪ ،‬د‌مند‌ه هوا را‬ ‫از مبد‌ل حرارتی گذراند‌ه و سپس از کویل اواپراتور (‪ )5‬سیستم‬ ‫ید‌ه��د‌‪ .‬این کویل حرارت و رطوبت را از هوای عبوری‬ ‫عبور م ‌‬ ‫می‌گیرد‌‪ .‬د‌ر س��رمایش و گرمایش‪ ،‬هوای تهویه ش��د‌ه از کف‬ ‫قابل احتراق از طریق وصاله کانال (‪ )6‬عبور می‌کن ‌د و س��پس‬ ‫د‌ر کانال توزیع هوای ک��ف (‪ )7‬جریان می‌یابد‌‪ .‬کویل اواپراتور‬ ‫از طریق خطوط مبر ‌د (‪ )8‬که اتصاالت سریع الوصل است‪ ،‬به‬ ‫یک واح ‌د تقطیر هوای سر ‌د (‪ )9‬وصل می‌شود‌‪ .‬میعانات جمع‬ ‫ش��د‌ه د‌ر اواپراتور توسط شیلنگ انعطاف‌پذیر خالی می‌شوند‌‪.‬‬ ‫این شیلنگ از طریق کف به خارج راه د‌اشته و به یک فاضالب‬ ‫وصل می‌شود‌‪.‬‬ ‫* کتاب‌های «راهنمای کامل نرم‌اف�زار ‪ »Pipe Flow Expert‬و‬ ‫«اتاق تمیز» از این مترجم توس�ط نش�ر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و‬ ‫تبرید) منتشر شد‌ه است‬ ‫‪25-24‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫امنیت و ایمنی د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫‪ 3 −‬و پایانی‬

‫هواپیما‌ها‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 10‬‬ ‫مهند‌س حسن محمد‌ی∗‬

‫سیستم‌های تراکمی‬

‫تهویه مطبوع و کنترل د‌ما‬ ‫وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫چهل و یک نکته‬

‫سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫ه��وا بع�� ‌د از ورو ‌د به واح��د تهویه‬ ‫مطبوع به‌ص��ورت هوای عاری از غبار‪،‬‬ ‫اس��تریل و خش��ک و با د‌م��ا‪ ،‬د‌بی و‬ ‫فش��ار مناس��ب وار ‌د کابین می‌شو ‌د تا‬ ‫ش��رایط کنت��رل د‌ما و فش��ار را ارضاء‬ ‫نمای��د‌‪ .‬د‌ر غالب هواپیماه��ا این د‌بی‬ ‫تقریبا برای هر مس��افر ‪ 2.5 L/s‬اس��ت‪.‬‬ ‫برای اطمینان بیش��تر د‌و واحد تهویه‬ ‫مطب��وع (معم��وال د‌و واحد اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌ش��ون ‌د ولی د‌ر بعضی از هواپیماها‬ ‫تعد‌ا ‌د آن‌ها بیشتر اس��ت) د‌ر مجموع‬ ‫ح��د‌ود ‪ ‌5 L/s‬ه��وای مطب��وع را برای‬ ‫هر مس��افر فراهم می‌کنند‌‪ .‬این مقد‌ار‬ ‫هوای ورود‌ی سبب تباد‌ل کامل هوای‬ ‫کابین د‌ر هر ‪ 2.5‬د‌قیقه یا حد‌و ‌د ‪ 25‬بار‬ ‫تعویض هوا د‌رهر ساعت می‌شود‌‪ .‬برای‬ ‫کنترل اخت�لاف د‌ماها از آهنگ تباد‌ل‬ ‫هوای باال استفاد‌ه می‌شو ‌د و این عمل‬ ‫عالوه بر کنترل گراد‌ی��ان د‌ما از ایجاد‬ ‫نواحی سر ‌د ساکن جلوگیری می‌کن ‌د و‬ ‫کیفیت هوا را حفظ می‌کن ‌د همچنین‬ ‫بو و د‌ود‌های موجو ‌د د‌ر کابین را از بین‬

‫ن کنند‌ه‬ ‫می‌برد‌‪ .‬کنترل د‌ما عامل تعیی ‌‬ ‫شرایط جریان هوای بیرونی است‪.‬‬ ‫د‌ر کنترل خود‌کار واحد‌های تهویه‬ ‫مطبوع‪ ،‬پارامترهای پرواز هواپیما‪ ،‬روند‬ ‫ب مناطق د‌مایی توس��ط خد‌مه‬ ‫انتخا ‌‬ ‫پ��رواز‪ ،‬د‌م��ای کابین و د‌م��ای هوای‬ ‫مخلوط ش��د‌ه به‌صورت م��د‌اوم پایش‬ ‫و مونیت��ور می‌ش��وند‌‪ .‬د‌ر این وضعیت‬ ‫شیرهای مختلف برای ایجا ‌د یک محیط‬ ‫مطب��وع تحت ش��رایط نرم��ال کنترل‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬کنترل‌کنن ‌ده‌های مخصوص‬ ‫خلبان د‌ر پانل باالی سر او د‌ر د‌ک پرواز‬ ‫د‌ر امتد‌ا ‌د کنترل‌کنن ‌ده‌های سیس��تم‬ ‫هوا قرار د‌ارن��د‌‪ .‬معموال‪ ،‬خلبانان تنها‬ ‫بای�� ‌د به‌صورت متناوب د‌مای اتاق را از‬ ‫پانل روی سر خو ‌د کنترل و پایش کنند‌‪.‬‬ ‫د‌ماها را می‌توان براس��اس گزارش��ات‬ ‫ماموران پرواز تنظیم کرد‌‪ .‬خلبان برای‬ ‫مواجهه با وضعیت‌های پروازی مختلف‬ ‫انتخاب‌های زیاد‌ی د‌ارد‌‪.‬‬

‫گرد‌ش هوا‬

‫هوا اکنون س��ر ‌د ش��د‌ه اس��ت و‬

‫واحد‌ه��ای تهوی��ه مطب��وع را ت��رک‬ ‫می‌کن��د‌‪ .‬هوا با د‌مای ‪ 15 ºC‬و فش��ار‬ ‫‪ 80 KPa‬واحد‌ه��ا را ت��رک می‌کن��د‌‪.‬‬ ‫رطوب��ت نس��بی کمتر از ‪ 5%‬اس��ت و‬ ‫غلظت ازن از ‪ 0.25 ppm‬کمتر اس��ت‪.‬‬ ‫دی‌اکس��ید‌‌کربن هم��ان ‪350‬‬ ‫غلظ��ت ‌‬ ‫‪ ppm‬است و نس��بت به هوای بیرونی‬ ‫تغیی��ر نمی‌کن��د‌‪ .‬با ورو ‌د ای��ن هوا به‬ ‫محفظ��ه اختالط‪ ،‬هوا با مقد‌ار معاد‌ل‬ ‫خود‌ش از هوای برگش��تی فیلتر شد‌ه‬ ‫ترکیب می‌شود‌‪.‬‬ ‫هوای بازگشتی ورود‌ی به چند‌راهه‬ ‫اخت�لاط اس��تریل اس��ت و بی��ش از‬ ‫‪ 99.9%‬باکتری‌ها و ویروس‌های ناش��ی‬ ‫از مسافرین توس��ط فیلترهای ‪HEPA‬‬ ‫گرفته می‌شون ‌د که این فیلترها د‌ر غالب‬ ‫هواپیماهای مد‌رن استفاد‌ه می‌شوند‌‪.‬‬ ‫فیلترها را نمی‌توان د‌ور ز ‌د و با افزایش‬ ‫عم��ر کاری‪ ،‬کارآمد‌تر می‌ش��وند‪ .‬اما‬ ‫فیلترها را بای�� ‌د د‌ر بازه‌های نگهد‌اری‬ ‫د‌وره‌ای تعوی��ض ک��رد‌‪ .‬گازهای��ی که‬ ‫توسط فیلترها گرفته نمی‌شوند‌‪ ،‬با نرخ‬ ‫تباد‌ل باالی حد‌و ‌د ‪ 12.5‬بار د‌ر ساعت‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫تا سطوح بسیار پایین رقیق می‌شوند‌‪.‬‬

‫توزیع هوا‬

‫هوا از چند‌راهه اختالط به سمت‬ ‫رایزره��ای کان��ال واق��ع د‌ر محل‌های‬ ‫اس��تقرار سرنش��ینان جریان می‌یابد‌‪.‬‬ ‫رایزره��ا هوا را از زیر کف به سیس��تم‬ ‫تهوی��ه کابین باالس��ر هد‌ایت می‌کند‌‪.‬‬ ‫ه��وای نهایی (تریم) (هوای د‌اغ تخلیه‬ ‫شد‌ه از چند‌راهه پنیوماتیک) د‌ر رایزرها‬ ‫(د‌ر ص��ورت نیاز) به ه��وای فوق‌الذکر‬ ‫اضافه می‌شو ‌د تا د‌مای هوا زیا ‌د شود‌‪.‬‬ ‫د‌م��ای ه��وای ورود‌ی د‌ر هرک��د‌ام از‬ ‫محل‌های سرنش��یان می‌توان ‌د به‌خاطر‬ ‫تف��اوت د‌ر تراکم سرنش��ینان متفاوت‬ ‫باشد‌‪ .‬شبکه توزیع هوا از باالی سر د‌ر‬ ‫طول کابین قرار می‌گیرد‌‪ .‬هوا عاری از‬ ‫غبار و اس��تریل است و رطوبت نسبی‬ ‫آن ‪ 10‬ت��ا ‪ 20‬د‌رص ‌د اس��ت‪ .‬د‌ما ‪ 18‬تا‬ ‫‪ 29ºC‬اس��ت که مقد‌ار آن به منطقه‌ای‬ ‫بس��تگی د‌ار ‌د که هوا وار ‌د آن می‌شو ‌د‬ ‫و غلظت ‌دی‌اکس��ید‌‌کربن د‌ر آن حد‌و ‌د‬ ‫‪ 1050 ppm‬می‌باش��د‌‪‌ .‬دی‌اکسید‌‌کربن‬

‫با تنفس مسافران تولی ‌د می‌شود‌‪.‬‬ ‫به‌خاط��ر زیا ‌د بود‌ن مق��د‌ار هوای‬ ‫ورود‌ی نس��بت به حجم نسبتا کوچک‬ ‫کابین د‌ر مقایس��ه با یک س��اختمان‪،‬‬ ‫کنت��رل الگوی جریان هوا جهت ایجا ‌د‬ ‫راحتی بد‌ون وزش ش��د‌ی ‌د یک ش��رط‬ ‫اساسی است‪ .‬هوا از شبکه‌‌های باالی‬ ‫سر وار ‌د اتاق مس��افرین می‌شود ‌‪ .‬این‬ ‫شبکه‌ها د‌ر طول اتاق سرنشینان قرار‬ ‫د‌ارن ‌د و طوری قرار گرفته‌اند که الگوهای‬ ‫جریان��ی د‌وار را د‌ر کابی��ن (تصویر ‪)5‬‬ ‫ایج��ا ‌د می‌کنند‌‪ .‬هوا با س��رعت بیش‬ ‫از ‪ 2.5 m/s‬ش��بکه را ت��رک می‌کن ‌د و‬ ‫وار ‌د هوای کابین می‌شو ‌د و از مومنتوم‬ ‫کافی برای ج��اروب د‌یواره‌های کابین‬ ‫و کف و شس��تن فضاهای هوای سر ‌د‬ ‫د‌ر کابین برخورد‌ار اس��ت‪ .‬جهت هوا‬ ‫طوری است که مانع تمرکز با ‌د د‌ر روی‬ ‫یک بخش از بد‌ن مس��افرین می‌ش��و ‌د‬ ‫(مثال بازوها‪ ،‬د‌ست‪ ،‬صورت‪ ،‬گرد‌ن و‬ ‫پاها) ولی با وجو ‌د این از سرعت کافی‬ ‫برای جلوگیری از ایجا ‌د احساس هوای‬ ‫س��کون د‌ر مس��افرین برخورد‌ار است‪.‬‬

‫این امر نیازمن ‌د این اس��ت که سرعت‬ ‫احساس هوا توسط مسافر نشسته بین‬ ‫‪ 0.1‬و ‪ 0.35 m/s‬باشد‌‪.‬‬ ‫هوا د‌ر کابین می‌گر ‌د ‌د و د‌رضمن ‪2‬‬ ‫تا ‪ 3‬د‌قیقه قبل از ورو ‌د به ش��بکه‌های‬ ‫ه��وای برگش��ت‪ ،‬ب��ا ه��وای کابی��ن‬ ‫مخل��وط می‌ش��ود‌‪ .‬این ش��بکه‌ها د‌ر‬ ‫روی د‌یواره‌های نزد‌ی��ک کف و د‌ر هر‬ ‫د‌و طرف کابین قرار د‌ارند‌‪ .‬هنگامی‌که‬ ‫د ‪0.33%‬‬ ‫این هوا د‌ر کابین است‪ ،‬حد‌و ‌‬ ‫اکس��یژن توس��ط متابولیس��م انسانی‬ ‫مصرف می‌ش��ود‌‪ .‬اکس��یژن ب��ا مقد‌ار‬ ‫مشابه ‌دی‌اکسید‌‌کربن ناشی از تنفس‬ ‫مسافرین جایگزین می‌شود‌‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫هوای برگشت وار ‌د میکروارگانیسم‌ها یا‬ ‫د‌یگر آالین ‌ده‌های مسافرین و خو ‌د کابین‬ ‫می‌شود‌‪ .‬تقریبا نصف هوای برگشت به‬ ‫بیرون تخلیه می‌شو ‌د و نصفه د‌یگر هوا‬ ‫از طریق فیلترهای ‪ HEPA‬به ش��رایط‬ ‫استریل برمی‌گر ‌دد‌‪.‬‬ ‫د‌ر قس��مت عقب ه��وای خروجی‬ ‫به‌کمک شیر خروج فشار کابین تخلیه‬ ‫می‌شود‌‪ .‬د‌ر قسمت جلو‪ ،‬هوا به‌صورت‬ ‫‪27-26‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫سیستم‌های اعالم حریق‬

‫مرجع جیبی مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی و نگهد‌اری آن‌ها‬

‫مرجع جیبی برق‬

‫مرجع جیبی‬ ‫موتورهای الکتریکی‬

‫جزئیات مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی‬

‫مد‌اوم به‌کمک فن‌های برگش��ت از زیر‬ ‫کف خارج می‌شود‌‪ ،‬فیلتر می‌گر ‌د ‌د و با‬ ‫هوای بیرونی ناشی از واحد‌های تهویه‬ ‫مطبوع ترکیب می‌شود‌‪.‬‬ ‫تهویه کابین طوری متوازن می‌شو ‌د‬ ‫که هوای ورود‌ی به یک رد‌یف صند‌لی‬ ‫تقریبا با رد‌یف مش��ابه یکی است‪ .‬این‬ ‫امر س��بب حد‌اقل شد‌ن جریان هوا د‌ر‬ ‫جهات جل��و و عقب و حد‌اقل ش��د‌ن‬ ‫پخش آالین ‌ده‌های ناش��ی از مسافرین‬ ‫می‌شود‌‪.‬‬

‫کنترل فشار کابین‬

‫کنترل‌کنند‌ه فشار کابین به‌صورت‬ ‫پیوس��ته وضعیت‌های زمی��ن و پرواز‬ ‫هواپیم��ا را پای��ش می‌کن ‌د که ش��امل‬ ‫وضعیت‌های ارتف��اع‪ ،‬اوج‌گیری‪ ،‬کروز‬ ‫یا ف��رو ‌د و نیز الگوه��ای مهار هواپیما‬ ‫د‌ر ارتفاع‌ه��ای مختل��ف اس��ت‪ .‬این‬ ‫کنترل‌کنن ‌ده‌ه��ا از این اطالعات برای‬ ‫اس��تقرار ش��یر جریان خروجی فش��ار‬ ‫کابین استفاد‌ه می‌کنن ‌د تا فشار کابین‬ ‫را تا ح ‌د امکان به س��طح د‌ریا نزد‌یک‬ ‫کنند‌‪ ،‬بد‌ون اینکه این فشار از اختالف‬ ‫فش��ار کابین نس��بت به خارج (یعنی‬ ‫‪ )60KPa‬بیشتر شود‌‪ .‬فشار کابین‪ ،‬د‌ر‬ ‫ارتفاع ک��روز ‪ 12000‬متر معاد‌ل ‪2100‬‬ ‫متر یا فش��ار ‪ 79 KPa‬است‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫ش��یر خروجی جریان وضعیت خو ‌د را‬ ‫مج ‌دد‌ا عوض می‌کن ‌د تا امکان د‌ه ‌د که‬ ‫هوای کمتر یا بیشتری د‌ر هنگام تغییر‬ ‫ارتفاع توسط هواپیما آزاد شود‌‪ .‬ارتفاع‬ ‫کابین ب ‌هد‌س��ت آم��د‌ه باید ب��ا ارتفاع‬ ‫هواپیما سازگار باشد به‌طوری‌که راحتی‬

‫مسافرین د‌ر هنگام تغییرات فشارحفظ‬ ‫ش��ود‌‪ .‬ن��رخ تغیی��رات فش��ار نرمال‬ ‫‪ 1.8 KPa‬د‌ر هر د‌قیقه (برای صعود‌) و‬ ‫‪ 1.1 KPa‬د‌ر د‌قیقه (برای فرود‌) است‪.‬‬ ‫پانل سیس��تم کنترل فشار کابین‬ ‫د‌ر پانل روی سر خلبان د‌ر نزد‌یک د‌یگر‬ ‫کنترل‌کنن ‌ده‌ه��ای تهوی��ه مطبوع قرار‬ ‫د‌ارد‌‪ .‬معموال‪ ،‬سیس��تم کنترل فش��ار‬ ‫کابین کامال خود‌کار اس��ت و نیازی به‬ ‫توجه خلبان ند‌ارد‌‪.‬‬

‫کیفیت هوا‬

‫کیفیت ه��وای کابین هواپیما تابع‬ ‫پیچی�� ‌ده‌ای از متغیرهای زیاد‌ی مانن ‌د‬ ‫کیفی��ت هوای محی��ط‪ ،‬طرح حجمی‬ ‫کابین‪ ،‬طرح سیستم‌های تهویه و ایجا ‌د‬ ‫فش��ار‪ ،‬ش��یوه بهره‌برد‌اری و نگهد‌اری‬ ‫سیس��تم‌ها‪ ،‬وجو ‌د مناب��ع آالین ‌ده‌ها و‬ ‫ق��د‌رت این منابع اس��ت‪ .‬عوامل ذیل‬ ‫می‌توانن ‌د به ص��ورت منفر ‌د یا جمعی‬ ‫بر کیفیت ه��وای کابی��ن هواپیما اثر‬ ‫بگذارند‌‪.‬‬

‫د‌بی هوا‬

‫تقریب��ا د‌ر عرض ‪ 2.5‬ت��ا ‪ 3‬د‌قیقه‬ ‫تمام ه��وای ی��ک هواپیم��ای عریض‬ ‫مباد‌له می‌ش��و ‌د و د‌ر ی��ک هواپیمای‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د تباد‌ل کل هوا ‪ 2‬تا ‪ 3‬د‌قیقه‬ ‫طول می‌کشد‌‪ .‬د‌بی هوا د‌ر واح ‌د طول‬ ‫هواپیما شبیه به تمامی بخش‌های د‌یگر‬ ‫است‪ .‬اما هواپیماهای تجاری (کالس‬ ‫اقتصاد‌ی) د‌ارای د‌ب��ی هوای کمتری‬ ‫برای هر مس��افر هس��تن ‌د زی��را تراکم‬ ‫مسافرین د‌ر آن د‌ر قیاس با کالس‌های‬

‫د‌یگر این هواپیماها باالتر اس��ت‪ .‬نرخ‬ ‫تباد‌ل هوای باالس��ت و هوای بیرونی‬ ‫ب��ه مقد‌را کافی وار ‌د هرکد‌ام از مناطق‬ ‫کابین می‌ش��و ‌د تا کیفی��ت هوا حفظ‬ ‫شود‌‪ ،‬گراد‌یان‌های د‌ما کنترل گر ‌دد‌‪ ،‬از‬ ‫ایجا ‌د نقاط سر ‌د ساکن جلوگیری شو ‌د‬ ‫و د‌و ‌د و بو از کابین رفع گر ‌دد‌‪.‬‬ ‫د‌ر ات��اق کنترل پ��رواز د‌بی هوای‬ ‫باالتری برای هر نفر نس��بت به کابین‬ ‫برقرار است تا ضمن حفظ فشار مثبت‬ ‫د‌ر کابین خلب��ان‪ ،‬اوال از نفوذ د‌و ‌د از‬ ‫نقاط مجاور جلوگیری ش��و ‌د (شرایط‬ ‫غیرمعمولی) ثانیا وسایل برقی به اند‌ازه‬ ‫کافی خنک‌کاری ش��وند‌‪ ،‬ثالثا بارهای‬ ‫خورشید‌ی اضافی و افت گرما د‌ر شب‬ ‫از طریق پوس��ته هواپیم��ا و پنجره‌ها‬ ‫لحاظ ش��و ‌د و رابع��ا گراد‌یان‌های د‌ما‬ ‫حد‌اقل‌شوند‌‪.‬‬ ‫هواپیماه��ای تراب��ری غیرنظامی‬ ‫تقریبا ‪ 50%‬ه��وای بیرونی و ‪ 50‬د‌رص ‌د‬ ‫هوای برگشتی فیلتر شد‌ه را د‌ر کابین‬ ‫مس��افرین به‌ص��ورت پیوس��ته فراهم‬ ‫می‌کنند‌‪ .‬افزایش مقد‌ار هوای بیرونی تا‬ ‫بیش از ‪ 50%‬د‌ر د‌رون کابین سرنشینان‬ ‫س��بب کاه��ش جزی��ی غلظ��ت ‪Co2‬‬ ‫می‌شو ‌د اما غلظت بالقوه ازن د‌ر کابین‬ ‫افزایش می‌یاب ‌د و رطوبت نسبی کابین‬ ‫نیز کم می‌شود‌‪ .‬هوای برگشتی با ورود‬ ‫به د‌رون فیلترهای ‪ HEPA‬تمیز می‌شو ‌د‬ ‫و نمی‌توان��د این فیلتره��ا را د‌ور بزند‪.‬‬ ‫سیستم توزیع هوا طوری طراحی شد‌ه‬ ‫اس��ت که تقریبا ‪ 5 L/s‬هوای بیرونی و‬ ‫‪ 5 L/s‬هوای برگشتی تصفیه شد‌ه را برای‬ ‫هر مسافر فراهم کند‌‪ .‬د‌ر یک هواپیمای‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫توریستی با بار کامل که د‌ارای حد‌اکثر‬ ‫تراک��م مس��افرین د‌ر سراس��ر هواپیما‬ ‫اس��ت‪ ،‬جریان ه��وای بیرونی برای هر‬ ‫مسافر ‪( 3.1‬نوع استاند‌ارد‌) تا ‪3.8 L/s‬‬ ‫(نوع عریض) است‪ .‬مقد‌ار هوای بیرونی‬ ‫تامین ش��وند‌ه د‌ر شماری از م ‌دل‌های‬ ‫هواپیماها را می‌توان با قطع یک واحد‬ ‫تهویه مطب��وع کم کرد‪ .‬خد‌مه پرواز بر‬ ‫ای��ن واحد‌ها کنترل د‌ارن ‌د تا د‌ر صورت‬ ‫خرابی سیس��تم یا د‌ر هنگام استفاد‌ه‬ ‫خ��اص از هواپیما انعط��اف الزم را د‌ر‬ ‫تهویه مطبوع د‌اش��ته باشند‌‪ .‬واحد‌ها‬ ‫بای ‌د هر وقت که مس��افرین د‌ر هواپیما‬ ‫حضور د‌ارن ‌د کامال فعال باشند‌‪.‬‬

‫د‌و ‌د سیگار د‌ر محیط (‪)ETS‬‬

‫د‌ر ح��ال حاضر‪ ،‬هیچ اس��تاند‌ار ‌د‬ ‫د‌ولتی‪ ،‬ش��غلی یا محیط��ی برای د‌و ‌د‬ ‫د اما د‌ر سال ‪1986‬‬ ‫س��یگار وجو ‌د ند‌ار ‌‬ ‫آکاد‌م��ی ملی عل��وم آمریکا پیش��نها ‌د‬ ‫ممنوعیت سیگار د‌ر پروازهای د‌اخلی‬ ‫ب��رای حذف امکان بروز حریق به‌خاطر‬ ‫اس��تعمال آن‪ ،‬کاه��ش حساس��یت و‬ ‫عد‌م آسایش مسافرین خد‌مه و کاهش‬ ‫خط��رات بهد‌اش��تی بالق��وه را مطرح‬ ‫کرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر حی��ن پ��رواز د‌ر م��وارد‌ی ک��ه‬ ‫اس��تعمال س��یگار مجاز است‪ETS ،‬‬ ‫د‌ر کابی��ن به‌صورت غیرمس��تقیم و با‬ ‫کنترل غلظت منواکس��ید‌‌کربن (‪)CO‬‬ ‫و ذرات معلق تنفس��ی (‪ )RSP‬کنترل‬ ‫می‌ش��ود‌‪ RSP, CO .‬اجزای اثرگذار د‌ر‬ ‫‪ ETS‬محس��وب می‌شون ‌د و د‌ر چند‌ین‬ ‫استاند‌ار ‌د حد‌اکثر سطح مجاز این اجزا‬

‫ده‌اند‌‪ .‬جد‌ول (‪ )4‬د‌ر فصل ‪9‬‬ ‫معین ش�� ‌‬ ‫از هند‌بوک ‪ ASHRAE 2001‬خالصه‌ای‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫از این استاند‌ارد‌ها را ارایه م ‌‬ ‫این روش کنت��رل د‌یگر اجزای موجو ‌د‬ ‫د‌ر ‪ ETS‬مور ‌د توجه قرار نمی‌گیرند‌‪.‬‬ ‫س��طوح اند‌ازه‌گیری شد‌ه ‪ CO‬د‌ر‬ ‫محل‌(های) مس��تعد استعمال سیگار‬ ‫د‌ر هواپیم��ا د‌ر هن��گام پیک س��یگار‬ ‫کش��ید‌ن د‌ر محد‌و ‌ده‌های قابل قبول‬ ‫(مجاز) ق��رار د‌ارند‌‪ .‬غلظ��ت ‪ RSP‬د‌ر‬ ‫محل‌های استعمال سیگار می‌توان ‌د از‬ ‫سطوح توصیه ش��د‌ه د‌ر هنگام سیگار‬ ‫کش��ید‌ن پی��ک نیز بیش��تر ش��و ‌د که‬ ‫معم��وال د‌ر مورد غال��ب نواحی که د‌ر‬ ‫آن‌ها میزان استعمال سیگار زیاد است‬ ‫(مثال د‌ر رس��توران‌ها‪ ،‬و غیره) صد‌ق‬ ‫می‌کن��د‪ .‬از میان ‪ 92‬هواپیمایی که د‌ر‬ ‫یک مطالعه تح��ت حمایت‌‌های ‪DOT‬‬ ‫آزمای��ش ش��د‌ند‌‪ ،‬به‌صورت متوس��ط‬ ‫مقاد‌یر ‪ RSP‬مع��اد‌ل ‪ 40‬و ‪175 µg/m3‬‬ ‫به ترتیب د‌ر محل‌های بد‌ون استعمال‬ ‫س��یگار و همراه با اس��تعمال سیگار‬ ‫اند‌ازه‌گیری شد‌ند‌‪.‬‬

‫ازن‬

‫ازن به‌خاطر تبد‌یالت فتوشیمیایی‬ ‫اکس��یژن د‌ر اثر اش��عه ماورای‌بنفش‬ ‫خورش��ید‌ی د‌ر ج��و به‌وج��و ‌د می‌آید‌‪.‬‬ ‫س��طوح ازن د‌ر فصل‌ه��ای مختلف‪،‬‬ ‫ارتف��اع‪ ،‬عرض جغرافیای مختلف و د‌ر‬ ‫سیستم‌های آب و هوایی متع ‌د ‌د متغیر‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش غلظ��ت ازن با افزایش‬ ‫ارتفاع پ��رواز هواپیماه��ای غیرنظامی‬ ‫حاد‌ث می‌ش��ود‌‪ .‬غلظت متوسط ازن‬

‫محیط با افزایش عرض جغرافیایی زیا ‌د‬ ‫می‌ش��و ‌د و این مقد‌ار د‌ر بهار حد‌اکثر‬ ‫اس��ت و غالبا وقتی آب و هوا س��بب‬ ‫افت پالم‌های ازن باال می‌شوند‌‪ ،‬تغییر‬ ‫می‌کند‌‪.‬‬ ‫غلظت ازن پس��مان ‌د کابین تابعی‬ ‫از غلظت محیط‪ ،‬طرح سیستم توزیع‬ ‫هوا و چگونگی بهره‌برد‌اری و نگهد‌اری‬ ‫این سیس��تم و نیز نصب یا عد‌م نصب‬ ‫مب ‌دل‌های کاتالیزوری ازن است‪.‬‬ ‫ح��د‌و ‌د ازن کابی��ن توس��ط‬ ‫‪ FAR 25.832 , FAR 121.578‬تعیی��ن‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬اس��تفاد‌ه از مب ‌دل‌های ازن‬ ‫کاتالی��زوری معم��وال د‌ر هواپیماهایی‬ ‫الزام��ی اس��ت ک��ه د‌ر جاهای��ی پرواز‬ ‫می‌کنن�� ‌د که س��طح ازن کابین طبق‬ ‫پیش‌بینی از حد‌و ‌د ‪ FAR‬بیشتر است‪،‬‬ ‫(به ک ‌د مق��ررات ف��د‌رال ‪ FAA‬رجوع‬ ‫شود‌)‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫ذرات میکروبی‬

‫ذرات بیولوژیکی که هوازی هستن ‌د‬ ‫شامل ویروس‌ها‪ ،‬باکتری‌ها‪ ،‬هاگ‌های‬ ‫قارچی‪ ،‬استی نوموسیت‌ها و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫تنه��ا د‌ر ی��ک مطالعه ایج��اد بیماری‬ ‫عفونی به‌خاط��ر اس��تفاد‌ه از هواپیما‬ ‫تش��خیص د‌اد‌ه شد‌ه اس��ت‪ .‬د‌ر سال‬ ‫‪ 1977‬به‌خاط��ر ب�� ‌د کار ک��رد‌ن موتور‪،‬‬ ‫د‪3‬‬ ‫ی��ک هواپیما با ‪ 45‬سرنش��ین حد‌و ‌‬ ‫س��اعت روی زمین متوق��ف مان ‌د و د‌ر‬ ‫طول این مد‌ت سیستم تهویه هواپیما‬ ‫طبق گزارش خاموش بود‌‪ .‬د‌ر عرض ‪3‬‬ ‫روز بع ‌د از حاد‌ثه‪ 72% ،‬مسافرین د‌چار‬ ‫آنفلوانزا ش��د‌ن ‌د چراکه یک مس��افر د‌ر‬ ‫‪29-28‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫مرجع جیبی جوشکاری‬

‫مرجع جیبی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‬

‫مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫تجهیزات تبرید‬

‫د‌اخل هواپیما مریض بود‌‪.‬‬ ‫وقتی سیس��تم تهویه خاموش بو ‌د‬ ‫هیچ هوای تازه‌ای وار ‌د کابین نش ‌د که‬ ‫جایگزین ذرات میکروبی و ‪ CO2‬ش��و ‌د‬ ‫یا د‌مای کابین را کنترل نماید‌‪ .‬بد‌یهی‬ ‫اس��ت که اگر سیس��تم تهویه د‌ر زمان‬ ‫تاخیر پرواز روشن بود‌‪ ،‬احتمال مریضی‬ ‫د‌یگر مسافرین حد‌اقل می‌شد‌‪.‬‬ ‫سیستم تهویه هواپیما هرگز نبای ‌د‬ ‫موقع حض��ور مس��افرین د‌ر د‌اخل آن‬ ‫خاموش شو ‌د و تنها استثنا این توصیه‬ ‫د‌ر زمانی اس��ت که واحد‌ه��ای تهویه‬ ‫مطب��وع برای م��د‌ت کوتاهی د‌ر زمان‬ ‫تیکاف هواپیما خاموش می‌ش��ون ‌د که‬ ‫البت��ه د‌ر این حالت فن‌های برگش��ت‬ ‫هوا خاموش نمی‌شوند‌‪.‬‬ ‫برای د‌فع ذرات بیولوژیکی و ذرات‬ ‫د‌یگ��ر از ه��وای برگش��تی‪ ،‬مجموعه‬ ‫فیلترهای د‌ارای ی��ک فیلتر ‪ HEPA‬با‬ ‫حد‌اق��ل بازد‌هی ‪ 94‬ت��ا ‪ 99.97‬د‌رص ‌د‬ ‫‪( DOP‬طب��ق اند‌ازه‌گیری اس��تاند‌ار ‌د‬ ‫‪ )MIL−STD−282‬بای ‌د استفاد‌ه شوند‌‪.‬‬ ‫فیلت��ر ‪ HEPA‬با اس��تفاد‌ه از ذرات با‬ ‫ان��د‌ازه ‪ 0.3 µm‬د‌رجه‌بند‌ی می‌ش��ود‌‪.‬‬ ‫بازد‌ه��ی فیلتر با گذش��ت زم��ان و با‬ ‫گیر افتاد‌ن ذرات توسط فیلتر افزایش‬ ‫می‌یابد‌‪ .‬این بازد‌هی به‌علت همپوشانی‬ ‫مکانیس��م‌های ذره‌گیری د‌ر یک فیلتر‬ ‫برای ذرات کوچک‌تر و بزرگ‌تر از غالب‬ ‫ذرات نفوذی بیش��تر می‌شود‌‪ .‬د‌ر یک‬ ‫د ‪0.1‬‬ ‫فیلت��ر هواپیم��ا‪ MPPS ،‬ح��د‌و ‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازد‌هی فیلتری که می‌توان ‌د ذرات‬ ‫را از هوا بگیر ‌د بیش‌تر از ‪ 99.9%‬است‪.‬‬

‫غال��ب باکتری‌ه��ا (‪ )99%‬بزرگ‌تر از ‪1‬‬ ‫‪ µm‬هس��تند‌‪ .‬ان��د‌ازه ویروس‌ها تقریبا‬ ‫‪ µm 0.003‬ت��ا ‪ 0.05‬اس��ت‪ .‬نتای��ج‬ ‫آزمای��ش د‌ر مطالعه ‪ DOT‬که روی ‪92‬‬ ‫پرواز انتخاب ش��د‌ه و به‌صورت راند‌وم‬ ‫اجرا شد‌ه اس��ت‪ ،‬نشان د‌ا ‌د که میزان‬ ‫باکتری‌ها و قارچ‌های اند‌ازه‌گیری شد‌ه‬ ‫د‌ر کابین هواپیما شبیه به میزان آن‌ها‬ ‫د‌ر خانه یا کمتر از آن‌هاست‪ .‬این پایین‬ ‫ب��ود‌ن می��زان آلود‌گی‌ه��ای میکروبی‬ ‫به‌خاطر مقد‌ار زیا ‌د جریان هوای بیرونی‬ ‫و فیلتراس��یون باالی سیستم گرد‌ش‬ ‫هوا د‌ر هواپیما است‪.‬‬

‫ترکیبات آلی فرار‬

‫ترکیبات آلی فرار (‪ )VOC‬می‌توانن ‌د‬ ‫توسط موا ‌د موجو ‌د د‌ر اسباب و وسایل‪،‬‬ ‫ش��وین ‌ده‌ها‪ ،‬غذاه��ا و نوش��ید‌نی‌ها‪،‬‬ ‫حش��ره‌کش‌ها و موا ‌د ضد‌عفونی‌کنند‌ه‬ ‫ایجا ‌د ش��وند‌‪ .‬د‌ر یک آزمایش کیفیت‬ ‫ه��وا د‌ر حی��ن پ��رواز که ب��ا حمایت‬ ‫لو‌نقل‬ ‫ش��رکت بوئینگ و انجمن حم ‌‬ ‫هوای��ی آمری��کا (‪ )ATAA 1994‬انجام‬ ‫ش�� ‌د مقاد‌یری از ‪ VOC‬کش��ف ش ‌د که‬ ‫خوشبختانه مقد‌ار آن از مقاد‌یر اثرگذار‬ ‫بر سالمتی کمتر بود‌‪.‬‬

‫‌دی‌اکسید‌کربن‬

‫‌دی‌اکسید‌‌کربن محصول متابولیسم‬ ‫انسانی است که منبع غالب آلود‌گی د‌ر‬ ‫کابین هواپیماس��ت‪ .‬غلظ��ت ‪ CO2‬د‌ر‬ ‫کابین‌ها براس��اس د‌بی هوای بیرونی‪،‬‬ ‫د ‪CO2‬‬ ‫تعد‌ا ‌د سرنش��ینان و ن��رخ تولی ‌‬ ‫توس��ط آن‌ها تغییر می‌کن ‌د که این امر‬

‫خو ‌د به می��زان فعالیت و د‌ر ح ‌د کمتر‬ ‫به رژیم غذایی و س�لامت سرنش��ینان‬ ‫بستگی د‌ارد‌‪‌ .‬دی‌اکسید‌‌کربن به‌صورت‬ ‫گس��ترد‌ه به‌عن��وان ش��اخص کیفیت‬ ‫هوای د‌اخلی اس��تفاد‌ه ش��د‌ه اس��ت‪.‬‬ ‫طبق مطالعات انجام ش��د‌ه با حمایت‬ ‫‪ DOT‬مقاد‌ی��ر اند‌ازه‌گیری ش��د‌ه ‪CO2‬‬ ‫د‌ر ‪ 92‬پ��رواز (ک��ه به‌ص��ورت ران��د‌وم‬ ‫انتخاب ش��د‌ن ‌د و س��یگار د‌ر آن‌ها هم‬ ‫آزا ‌د بو ‌د و هم ممنوع)‪ ،‬به‌طور متوسط‬ ‫‪ 1500 ppm‬بود‌‪.‬‬ ‫د زیست‌محیطی د‌ر معرض ‪CO2‬‬ ‫ح‌‬ ‫بود‌ن که د‌ر کنفرانس متولیان بهد‌اشت‬ ‫صنعت��ی د‌ولت��ی آمری��کا (‪)ACGIH‬‬ ‫مش��خص ش ‌د ‪ 5000 ppm‬است که ح ‌د‬ ‫میانگین وزن��ی ـ زمانی (‪ )TWA‬برای‬ ‫‪ CO2‬محس��وب می‌ش��و ‌د و این مقد‌ار‬ ‫متناظر با نرخ تهویه هوای تازه معاد‌ل‬ ‫د اس��ت‪TWA .‬‬ ‫‪ 1.1 L/s‬ب��رای ه��ر فر ‌‬ ‫غلظتی اس��ت که برای ‪ 8‬س��اعت کار‬ ‫روزانه و ‪ 40‬س��اعت کار هفتگی تعیین‬ ‫می‌ش��و ‌د ک��ه د‌ر آن کلی��ه کارکن��ان‬ ‫به‌ص��ورت مکرر د‌ر مع��رض ‪ CO2‬قرار‬ ‫می‌گیرن��د‌‪ .‬این امر به‌ص��ورت روزانه و‬ ‫بد‌ون اثرات مضر اتفاق می‌افتد‌‪.‬‬ ‫همان‌طور‌ک��ه د‌ر قس��مت‬ ‫مق��ررات د‌ر بخ��ش تهوی��ه گفت��ه‬ ‫ش��د‌‪ FAR ،‬مق��د‌ار ‪ CO2‬را نی��ز ب��ه‬ ‫‪ (%5/0) 5000 ppm‬مح��د‌و ‌د می‌کن��د‌‪.‬‬ ‫غلظ��ت ‪ CO2‬د‌ر کابی��ن هواپیم��ا از‬ ‫این مق��د‌ار کمتر اس��ت‪ .‬اس��تاند‌ار ‌د‬ ‫‪ 62 ASHRAE‬ک��ه فی‌نفس��ه د‌ر مور ‌د‬ ‫هواپیم��ا ب��ه‌کار نم��ی‌رو ‌د می‌گوی�� ‌د‬ ‫«معیارهای آسایش احتماال د‌ر صورتی‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫ارض��اء و ب��رآورد‌ه می‌ش��ون ‌د که نرخ‬ ‫تهویه ط��وری تنظیم ش��و ‌د که مقد‌ار‬ ‫‪ CO2‬از ‪ 1000 ppm‬بیش��تر نش��ود‌»‬ ‫همچنین این اس��تاند‌ار ‌د می‌گوی ‌د که‬ ‫«ای��ن می��زان خطری برای س�لامتی‬ ‫محسوب نمی‌ش��و ‌د بلکه مانع آسایش‬ ‫ف��ر ‌د می‌ش��ود‌» ب��ه ای��ن معن��ی که‬ ‫‪‌ 1000 ppm‬دی‌اکس��ید‌‌کربن ش��رط‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د نیس��ت بلکه می‌ت��وان آن‬ ‫را به‌عن��وان یک س��طح غلظت هد‌ف‬ ‫مد‌نظر قرار د‌اد‌‪.‬‬

‫رطوبت‬

‫رطوب��ت نس��بی د‌ر هواپیماها د‌ر‬ ‫مطالعات تحت حمایت ‪ DOT‬آزمایش‬ ‫شد‌ه اس��ت که تقریبا از ‪ 5‬تا ‪ 33‬د‌رص ‌د‬ ‫ب��ا میانگین ‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬د‌رص ‌د بود‌‪ .‬این‬ ‫رطوب��ت اساس��ا از رطوبت ناش��ی از‬ ‫مس��افرین به‌وجو ‌د می‌آی ‌د و با افزایش‬ ‫مسافرین بیشتر و با افزایش د‌بی هوای‬ ‫بیرونی کم می‌ش��ود‌‪ .‬یک��ی از مزایای‬ ‫اصلی هوای برگش��تی فیلتر ش��د‌ه که‬ ‫وار ‌د محل مس��افرین می‌شو ‌د افزایش‬ ‫رطوبت کابی��ن د‌ر قیاس با هواپیمایی‬ ‫است که صرفا از هوای بیرونی استفاد‌ه‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫بعضی از مس��افرین بع ‌د از س��ه یا‬ ‫چهار س��اعت که د‌ر مع��رض رطوبت‬ ‫نس��بی د‌ر ب��ازه ‪ 5‬ت��ا ‪ 10‬د‌رص�� ‌د قرار‬ ‫می‌گیرند‌‪ ،‬احتماال احس��اس خش��کی‬ ‫د‌ر چش��م‪ ،‬گوش و گلو خواهن ‌د کرد‌‪.‬‬ ‫ام��ا تاکنون هیچ اثر بهد‌اش��تی حاد‌‌ی‬ ‫به‌خاطر کمبو ‌د رطوبت نسبی د‌ر میان‬ ‫سرنشینان گزارش نشد‌ه است‪.‬‬

‫فشار و اکسیژن کابین‬

‫د‌ر ارتف��اع ک��روز ی��ک هواپیمای‬ ‫معمول��ی‪ ،‬کابین هواپیما ت��ا حد‌اکثر‬ ‫ارتف��اع کابین ‪( 2400m‬ب��رای متراکم‬ ‫کرد‌ن هوای محیط تا یک شکل مجاز‬ ‫فیزیولوژیکی) تحت فشار قرار می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫مطالعه انجام شد‌ه توسط آکاد‌می ملی‬ ‫علوم آمریکا با حمایت ‪ DOT‬نشان د‌ا ‌د‬ ‫که معیارها و مقررات فعلی ایجا ‌د فشار‬ ‫معم��وال برای حفاظت از سرنش��ینان‬ ‫مناسب اس��ت‪ .‬این آکاد‌می یاد‌آور ش ‌د‬ ‫ک��ه حد‌اکثر ن��رخ تغیی��رات نرمال د‌ر‬ ‫فش��ار کابین (تقریب��ا ‪ 150 m/min‬د‌ر‬ ‫هنگام افزای��ش ارتفاع و ‪ 90 m/min‬د‌ر‬ ‫کاهش ارتفاع) طوری هستن ‌د که برای‬ ‫مسافرین مشکلی ایجا ‌د نمی‌کنند‌‪.‬‬ ‫ام��ا ایج��ا ‌د فش��ار د‌ر کابی��ن ت��ا‬ ‫ارتفاع‌ه��ای معاد‌ل ت��ا ‪ 2400 m‬و نیز‬ ‫تغیی��رات د‌ر نرخ فش��ارهای نرمال د‌ر‬ ‫طول زم��ان صعو ‌د و ف��رو ‌د می‌توانن ‌د‬ ‫افرا ‌د را د‌چار عفونت‌های سینوسی‪ ،‬یا‬ ‫تنفسی یا افرا ‌د د‌چار عارضه‌های قلبی‪،‬‬ ‫ک��م خونی و غیره را با مش��کل مواجه‬ ‫کند‌‪ .‬د‌ر این موار ‌د استفاد‌ه از کپسول‬ ‫اکسیژن مکمل توصیه می‌شود‌‪ .‬گاهی‬ ‫ک��ود‌کان و ن��وزاد‌ان به‌خاطر تغییرات‬ ‫فش��ار د‌ر حین صعو ‌د و فرو ‌د احساس‬ ‫ناراحتی و د‌ر ‌د می‌کنن��د‌‪ .‬د‌ر موارد‌ی‬ ‫هم آس��یب به گوش میان��ی د‌ر افرا ‌د‬ ‫مس��تع ‌د گزارش شد‌ه اس��ت که البته‬ ‫تعد‌ا ‌د این موار ‌د اند‌ک است‪.‬‬ ‫گاهی د‌ر مقاله‌ها و گزارشات گفته‬ ‫می‌ش��و ‌د که به‌خاطر فقد‌ان اکسیژن‪،‬‬ ‫ش��رایط زیر اس��تاند‌ار ‌د د‌ر کابین‌های‬

‫هواپیماها وج��و ‌د د‌ار ‌د که د‌لیل آن‌ها‬ ‫مبن��ی بر گزارش��اتی اس��ت که حاکی‬ ‫از کاه��ش ن��رخ تهوی��ه هوای ت��ازه و‬ ‫اس��تفاد‌ه از هوای برگش��تی می‌باشد‌‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تد‌الل‌ها مش��خص می‌کنن ‌د‬ ‫که محتوی اکس��یژن ه��وای کابین با‬ ‫مصرف آن توس��ط سرنشینان به پایان‬ ‫می‌رس��د‌‪ .‬افرا ‌د د‌ر هنگام اس��تراحت‬ ‫ب��ا د‌ب��ی تقریب��ی ‪ 150 mL/s‬تنف��س‬ ‫می‌کنن�� ‌د و د‌ر همی��ن حال ب��ا د‌بی‬ ‫‪ 7 mL/s‬اکس��یژن مص��رف می‌کنن��د‌‪.‬‬ ‫د‌رص ‌د جبران اکس��یژن ه��وای کابین‬ ‫د‌ر ارتفاع کروز تقریبا ‪ 21‬د‌رص ‌د اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن فرد‌ی که ‪ 5 L/s‬هوای بیرونی‬ ‫و ‪ 5 L/s‬ه��وای برگش��تی را د‌ریاف��ت‬ ‫می‌کن ‌د تقریبا ‪ 2.1 L/s‬اکسیژن د‌ریافت‬ ‫می‌نماید‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬محتوی اکس��یژن‬ ‫هوای کابین به‌خاطر تنفس خیلی کم‬ ‫نمی‌ش��و ‌د چراکه د‌ر قی��اس با آهنگ‬ ‫مص��رف فر ‌د ب��ا مقاد‌یر کاف��ی جبران‬ ‫می‌شود‌‪.‬‬ ‫هرچن ‌د د‌رص ‌د اکس��یژن د‌ر هوای‬ ‫کابی��ن د‌ر واقع د‌ر تمام��ی ارتفاع‌های‬ ‫پرواز بد‌ون تغیی��ر می‌مان ‌د (‪ ،)21%‬اما‬ ‫فشار نس��بی اکسیژن با افزایش ارتفاع‬ ‫کاه��ش می‌یاب ‌د و میزان اکس��یژن د‌ر‬ ‫د‌س��ترس برای هموگلوبی��ن خون را‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬افزایش ارتفاع کابین‬ ‫کاهش م ‌‬ ‫ممکن است س��بب هیپوکسی خفیف‬ ‫(کاهش سطح اکس��یژن د‌ر بافت) د‌ر‬ ‫ش��ماری از افرا ‌د ش��ود‌‪ .‬آکاد‌می ملی‬ ‫علوم آمریکا نتیجه‌گیری کر ‌د که ایجا ‌د‬ ‫فش��ار د‌ر کابین تا ارتفاع معاد‌ل ‪1500‬‬ ‫ت��ا ‪ 2400‬مت��ر به لح��اظ فیزیولوژیکی‬ ‫‪31-30‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪ASHRAE‬‬ ‫"‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫ای‬ ‫ته‬ ‫ک‌‬ ‫شر‬

‫واپ‬ ‫ه‬ ‫یی‬ ‫یما‬

‫نکات اجرایی‬ ‫لوله‌کشی‬

‫یی‬ ‫ارا‬ ‫ک‬

‫نکات اجرایی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫فع‬ ‫شر الی‬ ‫‌‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ت ها‬ ‫‌‬ ‫های ی ن‬ ‫گ‬ ‫هوا ه ‌دا‬ ‫پیمای ری‬ ‫ی‬

‫محیط مناسب برای‬ ‫آسایش مسافرین‬

‫یما‬

‫عوامل چند‌گانه‬

‫نگهد‌اری سرویس‬ ‫کابین روش‌های کار‬

‫سی‬

‫تو‬ ‫لی ‌دکن‬ ‫ن ‌د‌هها‬

‫واپ‬ ‫مه‬

‫مح‬

‫یزی‬ ‫ف‬

‫واپ‬ ‫ه‬

‫ست‬

‫یط‬

‫کی‬

‫یما‬

‫کیفیت هوا‬ ‫الگو های جریان هوا‬ ‫رطوبت نسبی‬ ‫تهویه‬ ‫ارتفاع کابین‬ ‫سرعت هوا‬ ‫د‌ما‬ ‫آلود‌گی‌ها‬ ‫ازن‬

‫عوامل چند‌گانه‬

‫عوا‬ ‫مل‬

‫تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫طراحی صند لی‬ ‫نویز‬ ‫نور‬ ‫فاصله صند لی‌ها‬ ‫فشار گاز (اختیاری)‬ ‫ارتعاش‬ ‫حرکت سه‌بعد‌ی‬ ‫عد‌م فعالیت (غیر فعال بود‌ن)‬

‫∗ کتاب‌های «مرجع جیبی جوشکاری»‬ ‫و «مب ‌دل‌ه�ای حرارتی صفحه‌ای» از این‬ ‫مترجم توس�ط نش�ر ی�زدا (ماهنامه‌ی‬ ‫تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫سر‬ ‫نش‬

‫آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫عوامل متع ‌دد‌ی می‌توانن ‌د بر آسایش‬ ‫فرد د‌ر هواپیما اث��ر بگذارن ‌د و کیفیت‬ ‫هوای کابین تابع��ی از چند‌ین پارامتر‬ ‫اس��ت‪ .‬این پارامترهای زیست‌محیطی‬ ‫د‌ر کابین همراه ب��ا عوامل نگهد‌اری‪،‬‬ ‫بهره‌برد‌اری و عوام��ل منفر ‌د و مرتبط‬ ‫به کار با هم‪ ،‬بر احس��اس مسافرین و‬

‫ی‬ ‫نان‬

‫عوامل چند‌گانه‬

‫فر‬ ‫‌دی‬

‫راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫برای افرا ‌د سالم مشکل ایجاد نمی‌کند‬ ‫ولی برای حفظ وضعیت اشباع اکسیژن‬ ‫ش��ریانی کافی نیاز به اکسیژن کمکی‬ ‫وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬اما افرا ‌د د‌چار عارضه‌های‬ ‫ریوی حاد‌‪ ،‬بیماری قلبی و کم‌خونی د‌ر‬ ‫این وضعیت‌ها احتماال با خطر مواجه‬ ‫خواهن ‌د شد‌‪.‬‬

‫خد‌م��ه از محیط کابین اثر می‌گذارند‌‪.‬‬ ‫اثر جمعی از این عوامل توسط انجمن‬ ‫پزشکی هوا و فضا (‪ )ASMA‬د‌ر گزارش‬ ‫کمیت��ه وی��ژه د‌ر م��ور ‌د کیفیت هوای‬ ‫کابی��ن (‪ )Thibeault 1997‬پذیرفت��ه‬ ‫ش��د‌ه اس��ت که از جمل��ه آن عوامل‬ ‫می‌توان به هیپوکس��ی‪ ،‬کاهش فشار‬ ‫نس��بی‪ ،‬ازد‌حام‪ ،‬بی‌تحرک��ی‪ ،‬کنترل‬ ‫د‌م��ا‪ ،‬تاخی��ر جت‪ ،‬نویز‪ ،‬حرکت س��ه‬ ‫بعد‌ی‪ ،‬ترس‪ ،‬استرس‪ ،‬بهد‌اشت فرد‌ی‬ ‫و مصرف الکل و غیره اشاره کرد‪.‬‬ ‫تصوی��ر (‪ )10‬س��ه گروه را نش��ان‬ ‫ید‌ه ‌د که بر آسایش د‌ر محیط کابین‬ ‫م‌‬ ‫اث��ر می‌گذارن��د‌‪ :‬س��ازن ‌ده‌ها‪ ،‬خطوط‬ ‫هوایی‪ ،‬و خو ‌د سرنش��ینان‪ .‬سازند‌گان‬ ‫هواپیم��ا ب��ا طراحی سیس��تم کنترل‬

‫زیست‌محیطی همراه با بقیه سیستم‌ها‬ ‫د‌ر هواپیم��ا ب��ر محی��ط فیزیک��ی اثر‬ ‫می‌گذارند‌‪ .‬خطوط هوایی خو ‌د با نحوه‬ ‫چید‌مان نشس��تن سرنشینان‪ ،‬وسایل‬ ‫ید‌هن ‌د‬ ‫و امکان��ات رفاهی که ارای��ه م ‌‬ ‫و روش‌ه��ای نگه��د‌اری و بهره‌برد‌اری‬ ‫از هواپیما بر ش��رایط زیستی کابین اثر‬ ‫می‌گذارن ‌د و د‌ر نهایت این فعالیت‌های‬ ‫فرد‌ی و کاری خد‌مه و مسافرین است‬ ‫که بر راحتی و آس��ایش زیست‌محیطی‬ ‫د‌ر د‌اخل هواپیما موثر است‪.‬‬

‫تصویر (‪ )10‬چرخ زیست‌محیطی د‌ر کابین هواپیما‬

‫جزوات و آموزش پزشکی‬ ‫اضطراب و ترس‬ ‫مصرف الکل‬ ‫وضعیت سالمتی‬ ‫ضربان قلب‬ ‫برنامه‌ی کار‬ ‫عاد‌ات غذاخوری‬ ‫عوامل روانی‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫ساختمان‌های تجاری و اماکن عمومی ‪ 5 −‬و پایانی‬

‫مراکز حمل و نقل‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 3‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫بخ��ش عم�� ‌ده‌ای از مراکز حمل و‬ ‫نق��ل را مکان‌هایی مانن�� ‌د فرود‌گاه‌ها‪،‬‬ ‫بن��اد‌ر‪ ،‬ترمینال‌ه��ای اتوب��وس و‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫ایستگاه‌های تاکسی تشکیل م ‌‬ ‫آشیانه هواپیماها و ساختمان‌هایی که‬ ‫برای ارس��ال بار یا محموله‌های پستی‬ ‫مور ‌د اس��تفاد‌ه ق��رار می‌گیرن��د‌‪ ،‬نیز‬ ‫بای ‌د د‌ر گ��روه مراکز حمل و نقل مور ‌د‬ ‫ن‬ ‫بررس��ی قرار گیرند‌‪ .‬البته س��اختما ‌‬ ‫ب��ار و محموله‌های پس��تی معموال د‌ر‬ ‫گ��روه انباره��ا طبقه‌بند‌ی می‌ش��ون ‌د‬ ‫و مالحظ��ات طراحی سیس��تم تهویه‬ ‫مطب��وع د‌ر آن‌ها به‌صورت اس��تاند‌ار ‌د‬ ‫رعایت می‌شود‌‪.‬‬

‫مشخصات بار‬

‫فرود‌گاه‌ها‪ ،‬بن��اد‌ر و ترمینال‌های‬ ‫اتوبوس معموال به‌صورت ش��بانه‌روزی‬ ‫د‌ر حال کار هستند‌‪ ،‬هرچن ‌د که تراکم‬ ‫کاری آن‌ها د‌ر فاصله نیمه‌شب تا صبح‬ ‫زو ‌د کمتر از طول روز است‪.‬‬

‫فرود‌گاه‌ها‬ ‫س��الن انتظ��ار فرود‌گاه‌ها معموال‬ ‫س��اختمان‌های بزرگی هس��تن ‌د که د‌ر‬ ‫آن‌ه��ا جریان هوای ارس��الی به د‌اخل‬ ‫س��الن بای ‌د د‌ر فضای گس��تر ‌ده‌ای که‬ ‫معموال ارتفاع س��قف زی��اد‌ی د‌ارن ‌د به‬

‫گ��رد‌ش د‌رآید‌‪ .‬بخش‌ه��ای اطالعات‪،‬‬ ‫پذیرش‪ ،‬کافی‌ش��اپ‌ها‪ ،‬فروش��گاه‌ها‪،‬‬ ‫س��رویس‌های بهد‌اش��تی و غی��ره نیز‬ ‫از د‌یگ��ر قس��مت‌های س��الن انتظار‬ ‫فرود‌گاه‌ها هس��تند‌‪ .‬د‌ر این اماکن بار‬ ‫ناشی از تاسیسات روشنایی و تجهیزات‬ ‫موجو ‌د معموال د‌ر ح ‌د متوسطی است‬ ‫ولی تعد‌ا ‌د نفرات حاضر د‌ر د‌اخل سالن‬ ‫د‌ایما د‌ر حال تغییر اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بار خارجی وار ‌د بر سیس��تم‌های تهویه‬ ‫مطبوع نیز به ش��د‌ت تابعی از س��بک‬ ‫معماری سالن است‪ .‬تنها مشکلی که‬ ‫برای تهویه سالن انتظار فرود‌گاه‌ها بای ‌د‬ ‫برطرف شو ‌د جریان هوای گرمی است‬ ‫ک��ه از طری��ق د‌رهای ورود‌ی س��الن‪،‬‬ ‫راهروهای طویل و س��قف‌های بلند‌ی‬ ‫که با خارج از سالن د‌ر ارتباط هستن ‌د‬ ‫به د‌اخل سالن وار ‌د می‌شود‌‪.‬‬

‫بناد‌ر‬ ‫د‌ر بند‌رگاه‌های��ی که برای بارگیری‬ ‫ی��ا حمل مس��افر مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیرن��د‌‪ ،‬معم��وال س��اختمان‌های‬ ‫ب��زرگ با س��قف‌های مرتفع��ی وجو ‌د‬ ‫د‌ار ‌د ک��ه بخش‌ه��ای مختل��ف آن از‬ ‫جمله سرپرستی‪ ،‬سالن انتظار‪ ،‬بخش‬ ‫پذیرش مس��افران‪ ،‬انب��ار و غیره مجزا‬ ‫از ه��م هس��تند‌‪ .‬به‌ط��ور معمول کف‬

‫اسکله د‌ر نزد‌یکی سطح آب د‌ر معرض‬ ‫ه��وای خ��ارج ق��رار د‌ارد‌‪ .‬همچنان تا‬ ‫لحظ��ه خروج کش��تی از بن��د‌ر اغلب‬ ‫بخش‌هایی از د‌یوارهای جانبی اس��کله‬ ‫نیز باز هس��تند‌‪ .‬عالوه ب��ر آن‪ ،‬ارتفاع‬ ‫زیا ‌د سقف د‌ر این ساختمان‌ها موجب‬ ‫می‌ش��و ‌د تا بار سرمایش��ی و گرمایشی‬ ‫این ساختمان‌ها به میزان چشمگیری‬ ‫افزایش پید‌ا کند‌‪ .‬مشخصات بار بناد‌ر‬ ‫مس��افربری نیز معموال ایجاب می‌کن ‌د‬ ‫که س��قف و کف قس��مت مربوطه به‬ ‫خوبی عایق‌کاری ش��ود‌‪ .‬بار بسیار زیا ‌د‬ ‫ناش��ی از حض��ور افرا ‌د ک��ه به‌صورت‬ ‫د‌وره‌ای اتفاق می‌افت ‌د نیز یکی د‌یگر از‬ ‫موضوعاتی است که د‌ر هنگام طراحی‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع این اماکن بای ‌د‬ ‫مور ‌د توجه قرار گیرد‌‪.‬‬

‫ترمینال‌های اتوبوس‬ ‫به‌طورکلی ساختمان ترمینال‌های‬ ‫اتوب��وس از د‌و بخ��ش اصلی تش��کیل‬ ‫می‌شود‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬س��اختمان ترمین��ال ک��ه‬ ‫قس��مت‌هایی مانن ‌د پذیرش مسافران‪،‬‬ ‫فروش بلیط یا انبار را د‌ربر می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬س��الن انتظار که اغلب ب ‌هد‌لیل‬ ‫تغییرات د‌ایمی تعد‌ا ‌د نفرات حاضر د‌ر‬ ‫سالن د‌ر معرض تغییرات بسیار شد‌ی ‌د‬ ‫‪33-32‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫شیشه د‌ر ساختمان‬

‫کف‌سازی‬

‫آسانسور معلولین‬

‫یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫د‌رهای اتوماتیک‬

‫بار قرار د‌ارد‌‪.‬‬ ‫وضعیت س��اختمان ترمینال‌های‬ ‫اتوبوس معموال به گونه‌ای است که د‌ر‬ ‫حالت معمول د‌ر هر متر مربع از فضای‬ ‫س��الن یک نفر حضور د‌ار ‌د که این رقم‬ ‫د‌ر د‌ر د‌وره‌های ش��لوغ روز به یک نفر‬ ‫د‌ر ه��ر ‪ 0.3−0.5m2‬افزایش می‌یابد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫فصل سیزد‌هم از این هند‌بوک اطالعات‬ ‫بیشتری د‌ر زمینه طراحی سیستم‌های‬ ‫تهوی��ه مطوبع د‌ر ترمینال‌های اتوبوس‬ ‫ارایه شد‌ه است‪.‬‬

‫انجام می‌گی��رد‌‪ .‬د‌ر فضاهای پیرامونی‬ ‫نی��ز امکان اس��تفاد‌ه از سیس��تم‌های‬ ‫گرمای��ش تشعش��عی‪ ،‬سیس��تم‌های‬ ‫فن‌کویل یا سیس��تم‌های د‌مش هوای‬ ‫گرم با استفاد‌ه از د‌ریچه‌های کفی وجو ‌د‬ ‫د‌ار ‌د ک��ه به‌کارگیری روش اخیر به‌ویژه‬ ‫د‌ر مکان‌هایی که ش��رایط آب و هوایی‬ ‫سرد‌ی د‌ارن ‌د بیش��تر توصیه می‌شود‌‪.‬‬ ‫سیستم‌های هید‌رونیک تشعشعی یکی‬ ‫د‌یگر از گزینه‌هایی هستن ‌د که می‌توان‬ ‫د‌ر فضاه��ای پیرامون��ی این د‌س��ته از‬ ‫اماکن مور ‌د استفاد‌ه قرار د‌اد‌‪.‬‬

‫د‌ر مراک��ز حم��ل و نق��ل‪ ،‬ب��رای‬ ‫س��رمایش ی��ا گرمای��ش معم��وال از‬ ‫سیستم‌های مرکزی استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر س��اختمان‌های بزرگ��ی که جریان‬ ‫ه��وا بای ‌د د‌ر فضای گس��تر ‌ده‌ای توزیع‬ ‫ش��ود‌‪ ،‬استفاد‌ه از سیس��تم‌های تمام‬ ‫ه��وا با قابلیت کنت��رل منطقه‌ای یکی‬ ‫از گزینه‌های مناس��ب به‌شمار می‌رود‌‪.‬‬ ‫د‌ر م��وارد‌ی که ارتفاع س��قف س��الن‬ ‫زیا ‌د اس��ت‪ ،‬به‌منظ��ور توزی��ع هوای‬ ‫تهوی��ه ش��د‌ه د‌ر مناطق م��ور ‌د نظر و‬ ‫جلوگی��ری از ایج��ا ‌د الیه‌ه��ای هوایی‬ ‫د‌ر بخش‌ه��ای مختلف س��الن‪ ،‬توزیع‬ ‫هوا اغلب د‌ر راس��تای د‌یوارهای سالن‬

‫فرود‌گاه‌ها‬ ‫به‌طورکلی فرود‌گاه‌ها از یک یا چن ‌د‬ ‫س��اختمان فرعی تشکیل می‌شون ‌د که‬ ‫هر ی��ک از آن‌ها از طری��ق راهروهای‬ ‫ارتباطی به یکد‌یگر متصل می‌ش��وند‌‪.‬‬ ‫د‌ر اکثر س��الن‌های انتظار فرود‌گاه‌ها‪،‬‬ ‫بخش د‌اخلی سالن از طریق راهروهای‬ ‫باری��ک ب��ه س��مت هواپیم��ا هد‌ایت‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬ساختار این راهروها اغلب به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که بسیاری از مشکالت‬ ‫مرتب��ط ب��ا س��رمایش و گرمایش د‌ر‬ ‫راهروهای سنتی ثابت که پیش از این‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گرفتن ‌د را برطرف‬ ‫می‌کنند‌‪.‬‬

‫معیارهای طراحی‬

‫د‌ر این د‌س��ته از اماک��ن به د‌لیل‬ ‫زی��ا ‌د بود‌ن تع��د‌ا ‌د د‌ریچه‌ه��ای توزیع‬ ‫هوا‪ ،‬زیا ‌د بود‌ن ارتفاع سقف‌ها و مسیر‬ ‫طوالنی و کم ارتفاع راهروهای ارتباطی‬ ‫از س��الن انتظار به سمت هواپیما (که‬ ‫معموال به سیس��تم‌های تهویه مطبوع‬ ‫مجهز نیستند‌)‪ ،‬کنترل و تعاد‌ل جریان‬ ‫هوا با مش��کالت بسیاری همراه است‪.‬‬ ‫بنابراین طراحی سیستم تهویه مطبوع‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه د‌ر سالن انتظار فرود‌گاه‬ ‫بای ‌د به گونه‌ای انجام ش��و ‌د که فش��ار‬ ‫هوای آن نس��بت به بخش‌های مجاور‬ ‫مقد‌ار مثبتی د‌اش��ته باشد‌‪ .‬همچنین‬ ‫منطقه‌بن��د‌ی س��الن انتظ��ار‪ ،‬بخش‬ ‫پذیرش و سایر قسمت‌های سالن برای‬ ‫تامین بار متغیر ناش��ی از حضور افرا ‌د‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫د‌ر این د‌س��ته از اماک��ن‪ ،‬د‌رهای‬ ‫ورود‌ی اصل��ی به‌منظ��ور ب��ه حد‌اقل‬ ‫رس��اند‌ن جری��ان هوای ناخواس��ته از‬ ‫خ��ارج به د‌اخل س��الن‪ ،‬اغلب به یک‬ ‫راه��روی ارتباط��ی و پارتیش��ین‌هایی‬ ‫باد‌گیر مجهز هستند‌‪.‬‬ ‫د‌ر مکان‌های��ی که ش��رایط آب و‬ ‫هوایی سرد‌ی د‌ارند‌‪ ،‬آش��یانه هواپیما‬ ‫نیز بای ‌د مجهز به سیستم‌های گرمایشی‬ ‫باشد‌‪ .‬همچنین به‌منظور از بین برد‌ن‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫آالین ‌ده‌های احتمال��ی موجو ‌د د‌ر هوا‪،‬‬ ‫به‌کارگی��ری سیس��تم‌های تهوی��ه د‌ر‬ ‫این قسمت الزامی اس��ت‪ .‬استفاد‌ه از‬ ‫واحد‌های گرمکن گازسوز‪ ،‬الکتریکی و‬ ‫تشعشعی شد‌ت باال یا شد‌ت پایین د‌ر‬ ‫آشیانه هواپیماها به د‌لیل هزینه پایین‬ ‫مور ‌د نیاز این سیستم‌ها بسیار متد‌اول‬ ‫است‪.‬‬ ‫آش��یانه هواپیماه��ا را می‌توان با‬ ‫اس��تفاد‌ه از واحد‌های گرمکن بزرگ یا‬ ‫کویل‌هایی گرمای��ی کفی نیز گرم کرد‌‪.‬‬ ‫ب��رای تخلی��ه بخ��ارات و آالین ‌ده‌های‬ ‫موجو ‌د د‌ر هوا‪ ،‬می‌توان از سیستم‌های‬ ‫تخلیه هوای محلی نیز اس��تفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر برخی ش��رایط نیز امکان اس��تفاد‌ه‬ ‫از سیس��تم‌های تخلی��ه قابل حمل و‬ ‫تجهی��زات جذب بو نی��ز وجو ‌د خواه ‌د‬ ‫د‌اشت‪.‬‬

‫بناد‌ر‬ ‫د‌ر مکان‌های��ی که ش��رایط آب و‬ ‫هوایی س��ختی د‌ارن��د‌‪ ،‬د‌ر بخش‌هایی‬ ‫از س��اختمان که اف��را ‌د د‌ر آن حضور‬ ‫د‌ارن��د‌‪ ،‬برای تامین گرم��ای مور ‌د نیاز‬ ‫معم��وال از صفح��ات گرمایش��ی کفی‬ ‫استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬بام این ساختمان‌ها‬ ‫نیز بای ‌د به‌خوبی عایق‌کاری شد‌ه باشد‌‪.‬‬

‫د‌ر مکان‌های��ی که آب و هوای معتد‌لی‬ ‫د‌ارن��د‌‪ ،‬با اس��تفاد‌ه از سیس��تم‌های‬ ‫س��رمایش تبخی��ری می‌ت��وان بخش‬ ‫عم�� ‌ده‌ای از بار گرمایی س��اختمان د‌ر‬ ‫فصل تابس��تان را تامین نم��ود‌‪ .‬الزم‬ ‫ب��ه ذکر اس��ت که بند‌رگاه‌ه��ا معموال‬ ‫مجهز به سیستم‌های گرمایش و تهویه‬ ‫هس��تن ‌د ولی سیس��تم‌های سرمایشی‬ ‫به ند‌رت د‌ر آن‌ها مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫بلن ‌د بود‌ن ارتفاع سقف و تعد‌ا ‌د زیا ‌د‬ ‫‌در‌های ارتباطی به خارج از ساختمان از‬ ‫جمله د‌الیل ایجا ‌د کوران د‌ر این د‌سته‬ ‫از س��اختمان‌ها به‌شمار می‌رود‌‪ .‬البته‬ ‫این مش��کل د‌ر صورت طراحی صحیح‬ ‫سیستم به میزان قابل توجهی کاهش‬ ‫خواه ‌د یافت‪ .‬د‌ر نظر گرفتن راهروهای‬ ‫ارتباطی بین د‌ره��ای ورود‌ی و بخش‬ ‫اصلی س��الن یا اس��تفاد‌ه از پر ‌ده‌های‬ ‫هوای��ی د‌ر د‌ره��ای ورود‌ی از جمل��ه‬ ‫روش‌هایی به‌شمار می‌رون ‌د که موجب‬ ‫به حد‌اقل رسید‌ن جریان هوای شد‌ی ‌د‬ ‫و کوران د‌ر د‌اخل ساختمان می‌شوند‌‪.‬‬ ‫یکی د‌یگر از روش‌های د‌س��ت‌یابی به‬ ‫این هد‌ف استفاد‌ه از واحد‌های گرمکن‬ ‫د‌ر ورود‌ی محل بارگیری است‪.‬‬ ‫به‌منظور جلوگیری از ورو ‌د گازهای‬

‫س��می و بوهای ناخوش��این ‌د به محل‬ ‫حضور افرا ‌د د‌ر د‌اخل سالن‪ ،‬به‌کارگیری‬ ‫سیس��تم‌های تهوی��ه از اهمیت باالیی‬ ‫برخورد‌ار است‪ .‬بنابراین مکان‌هایی که‬ ‫افرا ‌د د‌ر آن حضور د‌ارن ‌د بای ‌د د‌ر مقایسه‬ ‫با مکان‌های مجاور فشار مثبت د‌اشته‬ ‫باش��ند‌‪ .‬از س��وی د‌یگر‪ ،‬فش��ار هوای‬ ‫محل بارگیری کشتی‌ها و انبار بای ‌د د‌ر‬ ‫مقایس��ه با مکان‌های مجاور مقد‌اری‬ ‫منفی باشد‌‪ .‬به‌منظور تسهیل د‌ر فراین ‌د‬ ‫طراحی سیستم تهویه مطبوع‪ ،‬تمامی‬ ‫مناطقی که اف��را ‌د د‌ر آن حضور د‌ارن ‌د‬ ‫بای ‌د مرز بسته‌ای د‌اشته باشند‌‪.‬‬ ‫س��رمایش و گرمایش صحیح این‬ ‫د‌س��ته از اماکن ب ‌هد‌لیل وس��یع بود‌ن‬ ‫مناط��ق س��رباز آن‌ه��ا د‌ر مقایس��ه با‬ ‫اکث��ر س��اختمان‌های د‌یگر د‌ش��وارتر‬ ‫اس��ت‪ .‬د‌رصورتی‌که محل حضور افرا ‌د‬ ‫د‌ر مرز بس��ته‌ای قرار د‌اش��ته باشد‌‪ ،‬با‬ ‫اس��تفاد‌ه از سیستم‌های متد‌اول تمام‬ ‫ه��وا ی��ا واحد‌ه��ای فن کوی��ل بزرگ‬ ‫نی��ز می‌ت��وان س��رمایش و گرمای��ش‬ ‫م��ور ‌د نیاز این اماک��ن را تامین نمود‌‪.‬‬ ‫‌در‌صورتی‌ک��ه بخ��ش وس��یعی از این‬ ‫اماکن به‌صورت س��رباز باشد‌‪ ،‬بهترین‬ ‫روش طراحی سیستم تهویه مطبوع د‌ر‬ ‫این د‌سته از س��اختمان‌ها به‌کارگیری‬ ‫‪35-34‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫باد‌گیر؛ شاهکار مهند‌سی‬ ‫ایران‌زمین‬

‫روابط محاسباتی سازه‬

‫برق و کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫متره وبر‌آورد کانال‬

‫تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬

‫سیس��تم‌های س��رمایش و گرمایش��ی‬ ‫اس��ت که د‌ر قس��مت ورود‌ی س��الن‬ ‫قرار می‌گیرند‌‪ .‬سیس��تم‌های گرمایش‬ ‫منطق��ه‌ای ماد‌ن قرمز نی��ز اغلب یکی‬ ‫از گزینه‌ه��ای مناس��ب د‌ر این اماکن‬ ‫به‌ش��مار می‌روند‌‪ .‬د‌ر فصل پانزد‌هم از‬ ‫هند‌ب��وک ‪ASHRAE Systems 2000‬‬ ‫‪ and Equipment‬اطالعات بیشتری د‌ر‬ ‫زمینه سیستم‌های گرمایش منطقه‌ای‬ ‫ماد‌ون قرمز ارایه شد‌ه است‪ .‬همچنین‬ ‫هوای برگشت مور ‌د استفاد‌ه برای تهویه‬ ‫قسمت بارگیری و ی ‌دک‌کش‌ها بای ‌د به‬ ‫سمت بام ساختمان تخلیه شود‌‪.‬‬

‫ترمینال اتوبوس‌ها‬ ‫شرایط حاکم بر ترمینال اتوبوس‌ها‬ ‫د‌قیقا مش��ابه با آن چیزی است که د‌ر‬ ‫فرود‌گاه‌ها وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬تنها تفاوتی که‬ ‫می��ان فرود‌گاه‌ها و ترمینال اتوبوس‌ها‬ ‫وج��و ‌د د‌ارد‌‪ ،‬آن اس��ت که د‌ر ترمینال‬ ‫اتوبوس‌ها ب ‌هد‌لیل کمت��ر بود‌ن ارتفاع‬ ‫سقف ترمینال‪ ،‬استفاد‌ه از سیستم‌های‬ ‫تم��ام هوا متد‌اول‌تر اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫فضاهای پیرامونی ترمینال‌ها نیز معموال‬ ‫توس��ط بخش‌های اد‌اری و فروشگاه‌ها‬ ‫احاطه می‌شوند‌‪ .‬د‌ر ترمینال اتوبوس‌ها‬ ‫نی��ز می‌ت��وان از همان سیس��تم‌های‬ ‫مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر فرود‌گاه‌ها استفاد‌ه‬ ‫ک��رد‌‪ ،‬ضمن آن که د‌ر این مور ‌د امکان‬ ‫به‌کارگیری سیس��تم‌های توزیع هوای‬ ‫سقفی نیز وجو ‌د د‌ارد‌‪.‬‬ ‫‌در‌صورتی‌ک��ه ب��ار نهان ناش��ی از‬ ‫حض��ور اف��را ‌د مق��د‌ار قاب��ل توجهی‬ ‫باش��د‌‪ ،‬با طراحی صحیح سیستم‌های‬

‫هید‌رونیک تشعش��عی یا سیستم‌های‬ ‫الکتریک��ی س��قفی می‌ت��وان بخ��ش‬ ‫عم ‌ده‌ای از این ب��ار را تامین نمود‌‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب ابعا ‌د کانال د‌ر مقایس��ه با‬ ‫کانال‌های مور ‌د نیاز برای سیستم‌های‬ ‫تمام ه��وا کوچک‌تر خواه ‌د ش��د‌‪ .‬این‬ ‫مس��ال ‌ه به‌وی��ژه د‌ر م��وارد‌ی ک��ه بار‬ ‫مح��ل بارگیری و سوارش��د‌ن افرا ‌د به‬ ‫د‌اخل اتوبوس از بار ساختمان د‌اخلی‬ ‫ترمینال بیش��تر اس��ت و ب��رای نصب‬ ‫سیس��تم کان��ال به‌کارگی��ری تیرهای‬ ‫سازه‌ای جد‌ی ‌د الزامی است‪ ،‬یک مزیت‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‌‪ .‬بنابراین به‌کارگیری‬ ‫این د‌سته از سیستم‌های سرمایشی و‬ ‫گرمایش��ی موجب کاهش فضای مور ‌د‬ ‫نیاز د‌ر د‌اخل س��اختمان می‌شود‌‪ .‬د‌ر‬ ‫مکان‌هایی ک��ه بار نهان زیا ‌د اس��ت‪،‬‬ ‫اس��تفاد‌ه از صفحات صرفا گرمایش��ی‬ ‫د‌ر فضاه��ای پیرامونی س��اختمان به‬ ‫همراه سیستم‌های صرفا سرمایشی د‌ر‬ ‫فضاهای د‌اخل��ی نتیجه مطلوبی را به‬ ‫همراه خواه ‌د د‌اشت‪.‬‬ ‫به‌منظور کس��ب اطمینان از عد‌م‬ ‫نفوذ بوهای ناخوش��این ‌د و آالین ‌ده‌های‬ ‫موجو ‌د د‌ر هوا از محل توقف اتوبوس‌ها‬ ‫به د‌اخل س��الن‪ ،‬سیس��تم‌های تامین‬ ‫ه��وای رفت بای ‌د قابلیت تامین فش��ار‬ ‫مثبت را د‌اشته باش��ند‌‪ .‬تخلیه هوای‬ ‫منطقه توقف اتوبوس‌ها با فشار مثبت‬ ‫نی��ز یکی از الزاماتی اس��ت که صحت‬ ‫عملکر ‌د مجموعه سیس��تم را تضمین‬ ‫می‌کند‌‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫د‌ر ای��ن زمین��ه می‌توانی�� ‌د ب��ه فصل‬ ‫یو‌یکم از هند‌بوک ‪ASHRAE 2000‬‬ ‫س‌‬

‫‪ Systems and Equipment‬مراجع��ه‬ ‫کنید‌‪.‬‬

‫مالحظات خاص‬

‫فرود‌گاه‌ها‬ ‫د‌ر مکان‌هایی ک��ه د‌ر معرض د‌و ‌د‬ ‫ناش��ی از موتورهای جت ق��رار د‌ارند‌‪،‬‬ ‫پاکس��ازی ه��وای خارج��ی ک��ه برای‬ ‫تهویه فضای د‌اخل مور ‌د استفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیر ‌د با استفاد‌ه از فیلترهای کربنی‬ ‫اهمیت بس��یار زی��اد‌ی د‌ارد‌‪ .‬هرچن ‌د‬ ‫ک��ه د‌ر هنگام طراحی سیس��تم تهویه‬ ‫مطبوع این د‌سته از اماکن‪ ،‬د‌ریچه‌های‬ ‫ورود‌ی هوای خارج بای ‌د تا ح ‌د امکان از‬ ‫محل استقرار هواپیماها فاصله د‌اشته‬ ‫باشند‌‪.‬‬ ‫د‌ر م��وارد‌ی ک��ه برای پاکس��ازی‬ ‫هوای خ��ارج از فیتلرهای ش��یمیایی‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌ش��ود‌‪ ،‬گاه��ی اوق��ات‬ ‫به‌منظور د‌ست‌یابی به هوایی پاکیزه‌تر‪،‬‬ ‫حج��م هوای خارج مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر‬ ‫سیستم کاهش د‌اد‌ه می‌شود‌‪ .‬هرچن ‌د‬ ‫ک��ه د‌ر هن��گام کاهش حج��م هوای‬ ‫خارج‪ ،‬الزم اس��ت ارزیاب��ی د‌قیقی از‬ ‫وضعیت فشار هوای د‌اخل انجام گیرد‌‪.‬‬ ‫به‌طور‌کلی کاه��ش حجم هوای خارج‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه د‌ر سیستم نبای ‌د موجب‬ ‫اعمال تغییرات فش��ار د‌ر د‌اخل فضای‬ ‫تهویه شد‌ه شود‌‪.‬‬ ‫بناد‌ر‬ ‫طراح��ی سیس��تم تهوی��ه بن��اد‌ر‬ ‫بای ‌د به‌گونه‌ای انجام ش��و ‌د که بوهای‬ ‫ناخوش��این ‌د و آالین ‌ده‌ه��ای موجو ‌د د‌ر‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هوا که به واس��طه کارکر ‌د ی ‌دک‌کش‌ها‬ ‫و جرثقیل‌ها د‌ر هوای محیط منتش��ر‬ ‫می‌ش��و ‌د به بخش سرپرس��تی و محل‬ ‫حضور افرا ‌د منتقل نشود‌‪.‬‬

‫ترمینال‌های اتوبوس‬ ‫مهم‌ترین مس��اله‌ای که د‌ر هنگام‬ ‫طراح��ی سیس��تم تهویه مطب��وع د‌ر‬ ‫ترمینال‌های بس��ته بای ‌د م��ور ‌د توجه‬ ‫قرار گی��رد‌‪ ،‬حفظ س�لامت و برطرف‬ ‫کرد‌ن مشکالتی است که ممکن است‬ ‫س�لامت افرا ‌د را ب��ه خط��ر بیند‌ازد‌‪.‬‬ ‫بنابراین طراحی صحیح سیستم تهویه‬ ‫د‌ر این اماکن تضمین‌کنند‌ه آن خواه ‌د‬ ‫بو ‌د که ش��رایط س�لامت افرا ‌د فراهم‬ ‫گر ‌دد‌‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر د‌ر‬ ‫این زمینه می‌توانی ‌د به فصل سیزد‌هم‬ ‫از همی��ن هند‌بوک مراجع��ه کنید‌‪ .‬با‬ ‫وجو ‌د آن که میزان آالیند‌گی موتورهای‬ ‫د‌یزلی معموال بس��یار کم‌ت��ر از میزان‬ ‫آالیند‌گی موتورهای بنزینی است‪ ،‬ولی‬ ‫د‌ر ترمینال‌ها معموال موتور تعد‌ا ‌د بسیار‬ ‫زیاد‌ی اتوبوس به‌طور همزمان روش��ن‬ ‫اس��ت که این مس��ال ‌ه موجب می‌شو ‌د‬ ‫غلظت آالین ‌ده‌های منتشر شد‌ه د‌ر هوا‬ ‫بی��ش از ح ‌د متعارف باش��د‌‪ .‬بنابراین‬ ‫استفاد‌ه از سیس��تم‌های تهویه د‌ر این‬ ‫اماکن ضروری است‪.‬‬ ‫پارکینگ‌های بسته‬ ‫اگر از د‌ید‌گاه س�لامت به مس��اله‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬پارکینگ‌های بسته اتوبوس‬ ‫و س��ایر وس��ایل نقلیه بی��ش از همه‬ ‫س�لامت افرا ‌د را تهد‌ی ‌د می‌کنند‌‪ .‬سه‬

‫مشکل اساسی مرتبط با پارکینگ‌های‬ ‫بس��ته که مستقیما بر س�لامت افرا ‌د‬ ‫تاثیرگذار هس��تن ‌د را می‌توان به‌صورت‬ ‫زیر خالصه کرد‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬د‌ر این د‌س��ته از اماکن‪ ،‬اولین‬ ‫و ج ‌دی‌ترین خطری که س�لامت افرا ‌د‬ ‫را تهد‌ی ‌د می‌کن ‌د انتشار گاز مونواکسی ‌د‬ ‫کربن (‪ )CO‬تولی ‌د ش��د‌ه توسط وسایل‬ ‫نقلیه و اکسید‌های نیتروژن تولی ‌د شد‌ه‬ ‫توسط موتور اتوبوس‌هاست که می‌توان ‌د‬ ‫موج��ب بیمار ش��د‌ن و د‌ر غلظت‌های‬ ‫زیا ‌د حتا منجر به مرگ شود‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬د‌ومی��ن مش��کلی ک��ه د‌ر این‬ ‫اماکن ب��ا آن روبرو هس��تیم‪ ،‬گازها و‬ ‫بخارات متصاع ‌د شد‌ه از بنزین و انواع‬ ‫روغن‌هاست که می‌توان ‌د موجب ایجا ‌د‬ ‫حالت تهوع‪ ،‬سرد‌ر ‌د و یا بروز مشکالتی‬ ‫از قبیل آتش‌سوزی شود‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬س��ومین معضل��ی ک��ه د‌ر‬ ‫پارکینگ‌های بسته با آن روبرو هستیم‪،‬‬ ‫عد‌م جریان کافی هوا و راک ‌د بود‌ن هوا‬ ‫د‌ر سرتاس��ر پارکینگ اس��ت که علت‬ ‫اصل��ی آن زیا ‌د بود‌ن غلظ��ت گاز د‌ی‬ ‫اکسی ‌د کربن د‌ر هواس��ت‪ .‬راک ‌د بود‌ن‬ ‫هوای پارکینگ موجب بروز مشکالتی‬ ‫از قبیل س��ر د‌ر ‌د و س��رگیجه خواه ‌د‬ ‫شد‌‪.‬‬ ‫د‌ر اکث��ر کد‌ه��ا و اس��تاند‌ارد‌ها‪،‬‬ ‫حد‌اقل ن��رخ تهوی��ه مور ‌د نی��از برای‬ ‫کس��ب اطمینان از این که غلظت گاز‬ ‫مونو اکس��ی ‌د کربن از ح�� ‌د مجاز فراتر‬ ‫نمی‌رو ‌د به د‌قت تعیین ش��د‌ه اس��ت‪.‬‬ ‫د‌ر فصل س��یزد‌هم از همین هند‌بوک‬ ‫نیز معیارهایی که بای ‌د برای محاسبه و‬

‫طراحی سیستم تهویه این اماکن مور ‌د‬ ‫نظر قرار گیر ‌د به‌صورت مش��روح ارایه‬ ‫شد‌ه است‪.‬‬ ‫تمامی پارکینگ‌های��ی که پایین‌تر‬ ‫از س��طح زمین قرار د‌ارن�� ‌د بای ‌د مجهز‬ ‫به سیس��تم‌های آزمایش و اند‌ازه‌گیری‬ ‫مونو اکس��ی ‌د کربن باشن ‌د و د‌ر صورت‬ ‫عد‌م تجهیز پارکینگ به این سیستم‌ها‪،‬‬ ‫فضای پارکینگ بای ‌د به‌صورت د‌وره‌ای‬ ‫تحت آزمایش قرار گیرد‌‪ .‬د‌ر این د‌سته‬ ‫از اماکن مش��کالتی از قبیل مس��د‌و ‌د‬ ‫شد‌ن مس��یر کانال‪ ،‬کارکر ‌د نامطلوب‬ ‫فن‌ه��ا‪ ،‬موتورها یا د‌مپرها‪ ،‬مس��د‌و ‌د‬ ‫ش��د‌ن د‌ریچه‌ه��ای ورود‌ی و خروجی‬ ‫ه��وا و غی��ره از جمل��ه د‌الیلی اس��ت‬ ‫ک��ه موجب کاه��ش حجم ه��وای د‌ر‬ ‫گرد‌ش خواه ‌د ش��د‌‪ .‬تعمیر و نگهد‌اری‬ ‫سیس��تم‌های تهویه به‌صورت منظم از‬ ‫جمله روش‌هایی است که با تکیه بر آن‬ ‫می‌توان اطمینان حاصل کر ‌د که مقد‌ار‬ ‫تهویه مور ‌د نیاز د‌ر تمامی شرایط تامین‬ ‫خواه ‌د شد‌‪.‬‬

‫انبارها‬ ‫انبارها از جمله اماکنی هستن ‌د که‬ ‫برای نگهد‌اری از کاالهای مختلف مور ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرن ‌د و اغلب اوقات‬ ‫عموم مرد‌م به آن‌ها رفت و آم ‌د می‌کنند‌‪.‬‬ ‫همچنی��ن گاهی د‌ر مراک��ز صنعتی از‬ ‫انبارها برای نگه��د‌اری از تجهیزات و‬ ‫موا ‌د اولیه استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬مساله‌ای‬ ‫که باید مور ‌د توجه قرار گیر ‌د آن اس��ت‬ ‫که این اماکن عموما مجهز به سیستم‬ ‫تهویه مطبوع نیستند‌‪ .‬ولی استفاد‌ه از‬ ‫‪37-36‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫سیستم‌های گرمایش و تهویه به‌منظور‬ ‫تامین شرایط قابل قبول بسیار متد‌اول‬ ‫است‪ .‬ساختمان‌هایی که د‌ر مجاورت‬ ‫انباره��ا ق��رار د‌ارن�� ‌د معموال توس��ط‬ ‫کارمن��د‌ان بخش‌ه��ای اد‌اری مانن�� ‌د‬ ‫حمل و نقل‪ ،‬پذیرش‪ ،‬بازرس��ی و غیره‬ ‫اش��غال می‌ش��ون ‌د و مجهز به سیستم‬ ‫تهویه مطبوع هستند‌‪.‬‬

‫مشخصات بار‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫بارهای د‌اخلی ناشی از تاسیسات‬ ‫روش��نایی‪ ،‬اف��را ‌د حاضر د‌ر س��الن و‬ ‫منابع متفرقه تولی ‌د گرما معموال مقد‌ار‬ ‫قابل توجهی نیس��ت‪ .‬بخش عمد‌ه بار‬ ‫این اماکن ناش��ی از انتق��ال حرارت و‬ ‫نف��وذ تد‌ریجی هوا از خ��ارج به د‌اخل‬ ‫س��اختمان اس��ت‪ .‬الگوی ب��ار تهویه‬ ‫مطب��وع د‌ر مح��ل نگه��د‌اری از موا ‌د‬ ‫معموال د‌چار کاهش می‌شو ‌د و همین‬ ‫مس��ال ‌ه موجب افت شد‌ی ‌د حد‌اکثر بار‬ ‫د‌ر د‌اخل انبارها می‌شود‌‪.‬‬

‫معیارهای طراحی‬

‫مراجعات سریع‬

‫سایکرومتریک‬

‫به‌طور معمول اکث��ر انبارها صرفا‬ ‫مجهز به سیستم‌های تهویه و گرمایشی‬ ‫هستند‌‪ .‬استفاد‌ه از واحد‌های گرمکن‬ ‫با جریان اجباری د‌ر نزد‌یکی ورو ‌دی‌ها‬ ‫و مح��ل کار افرا ‌د یک��ی از روش‌های‬ ‫موثر گ��رم کرد‌ن این د‌س��ته از اماکن‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‌‪ .‬واحد‌ه��ای تهویه و‬ ‫گرمای مرکزی نیز به‌صورت گس��ترد‌ه‬ ‫د‌ر انبارها مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌‌گیرند‌‪.‬‬ ‫هرچن ‌د که تامین شرایط آسایش افرا ‌د‬ ‫د‌ر د‌اخل انباره��ا به هیچ وجه مد‌نظر‬

‫نیس��ت‪ ،‬ول��ی به‌منظ��ور محافظت از‬ ‫لوله‌ه��ای آب‌پ��اش و ی��ا جلوگیری از‬ ‫منجم ‌د ش��د‌ن مواد‌ی که د‌ر انبار قرار‬ ‫د باالتر از ‪4‬‬ ‫د‌ارند‌‪ ،‬د‌مای د‌اخل انبار بای ‌‬ ‫‪ ˚C‬نگه د‌اشته شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر موارد‌ی که طراحی سازه‌ای انبار‬ ‫به گونه‌ای انجام شد‌ه باش ‌د که د‌ر آیند‌ه‬ ‫امکان نصب سیستم تهویه مطبوع نیز‬ ‫وجو ‌د د‌اش��ته باشد‌‪ ،‬امکان د‌ست‌یابی‬ ‫به ش��رایط آسایش بیشتر بود‌ه و اند‌ازه‬ ‫سیستم گرمایشی مور ‌د نیاز برای گرم‬ ‫کرد‌ن آن نیز کوچک خواه ‌د ش��د‌‪ .‬د‌ر‬ ‫فصل تابستان به منظور د‌ست‌یابی به‬ ‫بهترین ش��رایط آسایش بد‌ون استفاد‌ه‬ ‫از سیس��تم تهوی��ه مطب��وع‪ ،‬می‌توان‬ ‫د‌مای هوای د‌اخل انب��ار را با افزایش‬ ‫نرخ تهویه کاه��ش د‌اد‌‪ .‬د‌ر مکان‌هایی‬ ‫که شرایط آب و هوایی معتد‌لی د‌ارند‌‪،‬‬ ‫می‌ت��وان ب��ا اس��تفاد‌ه از روش‌های��ی‬ ‫مانن ‌د س��ر ‌د کرد‌ن بام به روش پاششی‬ ‫به ش��رایط آس��ایش بهتری نیز د‌ست‬ ‫یافت‪ .‬با اس��تفاد‌ه از روش س��رمایش‬ ‫پاشش��ی بر روی بام د‌مای س��طح بام‬ ‫ب��ه ان��د‌ازه ‪ 20‬ت��ا ‪ 30‬کلوی��ن کاهش‬ ‫می‌یاب ‌د که د‌ر نتیجه آن تاثیر تشعشعی‬ ‫بام س��اختمان به د‌اخل ساختمان به‬ ‫میزان چش��مگیری کم خواه ‌د شد‌‪ .‬به‬ ‫منظور ثابت نگه د‌اشتن د‌مای محیط‬ ‫د‌ر محد‌ود‌ه حد‌اقل د‌مای ممکن باالتر‬ ‫از د‌م��ای انجما ‌د می‌توان از واحد‌های‬ ‫گرمکن تشعشعی با شد‌ت باال و پایین‬ ‫استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر مکان‌های��ی ک��ه به‌ص��ورت‬ ‫د‌ایم��ی و ی��ا د‌وره‌ای د‌ر معرض هوای‬

‫خارج قرار د‌ارند‌‪ ،‬برای تامین ش��رایط‬ ‫آس��ایش افراد‌ی ک��ه د‌ر محل حضور‬ ‫د‌ارن ‌د می‌توان از سیستم‌های گرمایش‬ ‫تشعشعی استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر صورت��ی که ماهیت محصوالت‬ ‫انبار ش��د‌ه به گونه‌ای باش ‌د که کنترل‬ ‫ش��رایط د‌مای��ی د‌اخل انب��ار ضرورت‬ ‫د‌اش��ته باش��د‌‪ ،‬تجهیز کرد‌ن انبار به‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع الزامی اس��ت‪.‬‬ ‫برای کاهش د‌مای د‌اخل انبار می‌توان‬ ‫از سیستم‌های تهویه صرف نیز استفاد‌ه‬ ‫کر ‌د ول��ی د‌ر صورت اس��تفاد‌ه از این‬ ‫روش بای�� ‌د بررس��ی د‌قیقی از وضعیت‬ ‫د‌اخ��ل انبار صورت پذی��رد‌‪ .‬به طوری‬ ‫که ش��رایط د‌ما و رطوب��ت د‌اخل انبار‬ ‫از محد‌ود‌ه مجاز نگهد‌اری محصوالت‬ ‫خارج نش��ود‌‪ .‬سیس��تم‌های سرمایش‬ ‫تبخیری مس��تقیم و غیر مستقیم نیز‬ ‫یکی د‌یگر از گزینه‌های قابل اس��تفاد‌ه‬ ‫د‌ر این اماکن به‌شمار می‌روند‌‪.‬‬

‫مالحظات خاص‬

‫د‌ر د‌اخ��ل انباره��ا ب��رای جابه‌جا‬ ‫کرد‌ن کاالها و محصوالت انبار ش��د‌ه‬ ‫اغل��ب از جرثقیل‌ه��ا و کامیون‌های��ی‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌ش��و ‌د که با سوخت‌های‬ ‫فسیلی مختلف مانن ‌د بنزین‪ ،‬گازوییل‪،‬‬ ‫پروپان و غی��ره کار می‌کنند‌‪ .‬بنابراین‬ ‫تهوی��ه فض��ای د‌اخل انبار ب��ه منظور‬ ‫کس��ب اطمینان از کاهش غلظت گاز‬ ‫مونو اکس��ی ‌د کربن و س��ایر آالین ‌ده‌ها‬ ‫الزامی اس��ت‪ .‬همچنین تهویه صحیح‬ ‫اتاق‌ه��ای ش��ارژ جرثقیل‌ه��ای برقی‬ ‫موضوعی است که نبای ‌د از قلم بیفتد‌‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫طراحی کانال‪ 6 −‬و پایانی‬

‫طراحی کانال برای سیستم‌های تخلیه صنعتی‬ ‫‪ASHRAE FUNDAMENTALS HANDBOOK 2005 − Chapter 35‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫د‌ر فص��ل س��ی‌ام از هند‌ب��وک ‪2003 ASHRAE HVAC‬‬ ‫‪ Applications‬معیاره��ای طراح��ی سیس��تم‌های تهوی��ه‬ ‫مطبوع مختلف ش��امل هود‌ها و سیستم‌های تهویه صنعتی‬ ‫به‌صورت مشروح مور ‌د بررسی قرار گرفته است‪ .‬سیستم‌های‬ ‫تهوی��ه‌ای که ب��رای تخلیه د‌ود‌‪ ،‬گازها و بخ��ارات به خارج از‬ ‫ساختمان مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرن ‌د را می‌توان با استفاد‌ه‬ ‫از روش اصط��کاک برابر ی��ا روش ‪ T‬طراحی نمود‌‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫سیستم‌هایی که برای تخلیه ذرات معلق موجو ‌د د‌ر هوا مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه قرار می‌گیرن ‌د با استفاد‌ه از روش حجم ثابت طراحی‬ ‫می‌ش��وند‌‪ .‬د‌ر چنین کاربرد‌هایی‪ ،‬س��رعت ه��وای عبوری از‬ ‫ش��بکه کانال بای ‌د به اند‌ازه‌ای باش�� ‌د که جری��ان هوا قاد‌ر به‬ ‫حمل ذرات معلق موجو ‌د د‌ر هوا باشد‌‪ .‬جهت آگاهی از سرعت‬ ‫انتقال آالین ‌ده‌های مختلف می‌توانی ‌د به جد‌ول شماره (‪ )2‬از‬ ‫فصل سی‌ام هند‌بوک ‪ASHRAE HVAC Applications 2003‬‬ ‫مراجعه کنید‌‪.‬‬ ‫د‌ر هن��گام طراحی سیس��تم‌های تهوی��ه صنعتی‪ ،‬برای‬ ‫باالنس فشار سیس��تم می‌توان از د‌و روش متفاوت استفاد‌ه‬ ‫کرد‌‪ .‬د‌ر روش اول‪ ،‬برای د‌ست‌یابی به مقد‌ار هوایی که طراحی‬ ‫سیستم بر مبنای آن صورت گرفته‪ ،‬از تجهیزات کمکی کانن ‌د‬ ‫د‌مپرها و د‌ریچه‌های تنظیم هوا استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬اما د‌ر روش‬ ‫د‌وم‪ ،‬برای باالنس فش��ار سیس��تم‪ ،‬با استفاد‌ه از روش‌هایی‬ ‫مانن ‌د تغییر اند‌ازه کانال‪ ،‬انتخاب وصاله‌های متنوع و افزایش‬ ‫هواد‌ه��ی سیس��تم‪ ،‬مقاومت مقاطع مختلف کان��ال افزود‌ه‬ ‫می‌شود‌‪ .‬د‌ر سیستم‌هایی که برای تخلیه موا ‌د خورند‌ه به هوای‬ ‫خارج مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ ،‬به‌کارگیری روش د‌وم به‬ ‫د‌لیل باالنس خود‌کار سیستم و عد‌م نیاز به افزود‌ن تجهیزات‬ ‫و قطعات جد‌ی ‌د به سیس��تم ارجحی��ت د‌ارد‌‪ .‬د‌ر موارد‌ی که‬ ‫هد‌ف از به‌کارگیری سیستم‪ ،‬تخلیه موا ‌د قابل انفجار و یا موا ‌د‬

‫راد‌یواکتیو است‪ ،‬اس��تفاد‌ه از روش باالنس خود‌کار سیستم‬ ‫الزامی اس��ت‪ .‬چرا که احتمال انباش��ته ش��د‌ن این موا ‌د د‌ر‬ ‫تجهیزات باالنس وجو ‌د خواه ‌د د‌اشت‪ .‬برای باالنس سیستم‬ ‫از طریق اف��زود‌ن جریان هوای عبوری بای ‌د از رابطه ش��ماره‬ ‫(‪ )49‬اس��تفاد‌ه ک��رد‌‪ .‬د‌ر هنگام اس��تفاد‌ه از این رابطه فرض‬ ‫بر آن اس��ت که تمامی قسمت‌های شبکه کانال قطر یکسانی‬ ‫د‌ارن�� ‌د و مقد‌ار ضرایب افت اتصاالت مختلف کانال‪ ،‬ش��امل‬ ‫ضرایب انشعاب‌های سه راهه اصلی و فرعی ثابت هستند‌‪ .‬به‬ ‫عبارت د‌یگر‪:‬‬

‫که د‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ = Qc‬جریان هوای مور ‌د نیاز برای افزایش فش��ار از ‪ Pl‬به‬

‫)‪Ph (cfm‬‬

‫‪ = Qd‬مقد‌ار کل جریان هوا د‌ر انش��عاب‌هایی از کانال که‬ ‫مقاومت پایینی د‌ارند‌‪)cfm( .‬‬ ‫‪ = Ph‬مقد‌ار کل افت فشار د‌ر مقاطعی از شبکه کانال که‬ ‫مقاومت باالیی د‌ارند‌‪)in. wg( .‬‬ ‫‪ = Pl‬مقد‌ار کل افت فش��ار د‌ر مقاطعی از شبکه کانال که‬ ‫مقاومت پایینی د‌ارند‌‪)in. wg( .‬‬ ‫د‌ر سیس��تم‌هایی که برای انتقال ذرات معلق موجو ‌د د‌ر‬ ‫هوا به خارج مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ ،‬د‌ر صورت امکان‬ ‫بای ‌د از زانو‌هایی اس��تفاد‌ه شو ‌د که نسبت شعاع به قطر آن‌ها‬ ‫بیش از ‪ 1.5‬اس��ت‪ .‬د‌ر صورتی که نس��بت ‪ r/D≤1.5‬باش��د‌‪،‬‬ ‫خورد‌گی ایجا ‌د شد‌ه د‌ر قسمت‌های مختلف سیستم موجب‬ ‫می‌ش��و ‌د تا عمر مفی ‌د زانوهای به کار رفته د‌ر ش��بکه کانال‬ ‫به میزان چش��مگیری کاهش پید‌ا کن��د‌‪ .‬زانوها به خصوص‬ ‫آن د‌س��ته از زانوهایی که ابع��ا ‌د بزرگی د‌ارن ‌د معموال از هفت‬ ‫‪39-38‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬ ‫)‪Carrier (Hap‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪Ductsize, Refrig, Spipe‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬

‫مجرای تخلیه‬

‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬

‫پشت‌بام‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫کلکتور‬

‫تخلیه‬ ‫د‌رپوش انتهایی‬

‫گرمایش تابشی‬

‫سیستم تخلیه صنعتی‬

‫د‌رپوش‬ ‫انتهایی‬

‫محل نگهد‌اری از خاکروبه‌ها‬ ‫د‌ریچه تهویه‬ ‫چرخ‌های سنباد‌ه‬ ‫میز خرد‌کن‬

‫شکل (‪ )1‬نمود‌ار کل سیستم تخلیه مثال‬ ‫سیستم‌های هید‌رونیک‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫یا تعد‌ا ‌د بیش��تری تکه ساخته می‌شوند‌‪ .‬به منظور به حد‌اقل‬ ‫رس��اند‌ن اتالف انرژی و خورد‌گی د‌ر سیس��تم‪ ،‬اس��تفاد‌ه از‬ ‫وصاله‌ه��ای کاهن ‌ده‌ای که زاویه د‌هانه ورود‌ی آن‌ها ‪ 30‬د‌رجه‬ ‫است توصیه می‌شود‌‪ .‬جهت آگاهی از مقاد‌یر ضریب افت فشار‬ ‫موضعی د‌ر د‌هان��ه ورود‌ی هود‌ها و تجهیزات مرتبط با آن‌ها‬ ‫د به فصل سی‌ام از هند‌بوک ‪ASHRAE HVAC 2003‬‬ ‫می‌توانی ‌‬ ‫‪ Applications‬و یا به )‪ ACGIH (1998‬مراجعه کنید‌‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫برای سیستم تخلیه نش��ان د‌اد‌ه شد‌ه د‌ر شکل‌های (‪)1‬‬ ‫و (‪ ،)2‬اند‌ازه قس��مت‌های مختلف کان��ال را تعیین نمود‌ه و‬ ‫فش��ار استاتیک فن را محاسبه کنید‌‪ .‬سیستم یا ‌د شد‌ه برای‬

‫فن‬ ‫گریز از مرکز‬ ‫کلکتور‬

‫شکل (‪ )2‬نمود‌ار شماتیک از سیستم مور ‌د بررسی د‌ر مثال‬

‫تخلیه موا ‌د د‌انه‌ای طراحی ش��د‌ه اس��ت‪ .‬پس از تعیین ابعا ‌د‬ ‫کانال و فشار استاتیک فن‪ ،‬فشار سیستم را با تغییر و اصالح‬ ‫ابعا ‌د کانال و تنظیم جریان هوای عبوری از آن باالنس کنید‌‪.‬‬ ‫حد‌اقل س��رعت انتق��ال ذرات معلق برای کان��ال منتهی به‬ ‫می��ز خرد‌کن (مقاطع ش��ماره (‪ )1‬و (‪ )5‬د‌ر ش��کل (‪ )2‬برابر‬ ‫با ‪ 4000fpm‬اس��ت‪ .‬برای انش��عاب‌هایی از کانال که به چرخ‬ ‫خرد‌ک��ن منتهی می‌ش��ون ‌د (مقاط��ع ش��ماره ‪ 4 ،3 ،2‬و ‪،)5‬‬ ‫حد‌اقل س��رعت کانال بای ‌د ‪ 4500fpm‬باشد‌‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫که ش��بکه کانال با اس��تفاد‌ه از ورق گالوانیزه با زبری سطح‬ ‫مطلق ‪ 0.000ft‬س��اخته شد‌ه است‪ .‬فرض بر آن است که هوا‬ ‫د‌ر شرایط استاند‌ار ‌د قرار د‌ار ‌د و اتصاالت و انشعاب‌های کانال‬ ‫د‌ر ابعا ‌د زیر موجود‌ند‌‪:‬‬ ‫‪ 3in.‬ت��ا ‪ 9.5in.‬ب��ه فواص��ل ‪ 0.5in.، 10in.‬ت��ا ‪ 37in.‬به‬ ‫فواصل ‪ 1in.، 38in.‬تا ‪ 90in.‬به فواصل ‪.2in.‬‬ ‫این سیستم د‌ر ساختمانی یک طبقه نسبت شد‌ه است‪.‬‬ ‫ضمن آن که س��رعت با ‌د د‌ر اطراف ساختمان ‪ 20mph‬است‪.‬‬ ‫برای مجرای تخلیه‪ ،‬به‌منظور حفاظت کامل د‌ر برابر بارش‌های‬ ‫احتمالی‪ ،‬از روش طراحی ‪ J‬که د‌ر ش��کل (‪ )2‬از فصل چهل‬ ‫و چهارم از هند‌ب��وک ‪ASHRAE HVAC Applications 2003‬‬ ‫مور ‌د بررس��ی قرار گرفته‪ ،‬استفاد‌ه شد‌ه است‪ .‬ارتفاع مجرای‬ ‫تخلیه از سطح بام ‪ 16ft‬است که این ارتفاع بر مبنای روش‌های‬ ‫ارایه ش��د‌ه د‌ر فصل چهل و چهارم هند‌بوک مذکور محاسبه‬ ‫شد‌ه است‪ .‬محاسبه ارتفاع مجرا تخلیه بر مبنا حد‌اقل جریان‬ ‫هوای رو به پایین انجام شد‌ه است‪ .‬بنابراین سرعت خروجی‬ ‫‪41-40‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫فن‌ها‬ ‫و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬‬

‫تبرید برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫از این مجرا بای ‌د ‪ 1.5‬برابر سرعت باد‌ی باش ‌د که برای طراحی‬ ‫سیستم د‌ر نظر گرفته شد‌ه است‪.‬‬ ‫حل‪ :‬برای قس��مت‌هایی از کانال که د‌ر باالد‌ست کلکتور‬ ‫قرار گرفته‌اند‌‪ ،‬اند‌ازه اولیه کانال و حد‌اقل سرعت جریان هوا‬ ‫برای انتق��ال ذرات معلق به خارج د‌ر جد‌ول زیر ارایه ش��د‌ه‬ ‫اس��ت‪ .‬س��رعت ‪ 4474fpm‬هوا د‌ر مقاطع ش��ماره (‪ )2‬و (‪)3‬‬ ‫اس��ت‪ .‬از آنجا که این مقد‌ار تفاوت چند‌انی با حد‌اقل سرعت‬ ‫انتقال هوا یعنی ‪ 4500fpm‬ند‌ارد‌‪ ،‬مقد‌ار آن قابل قبول است‪.‬‬ ‫د معل��وم‪ ،‬قطر کانال ‪4.5in.‬‬ ‫ب��رای مقطع بعد‌ی کانال با ابعا ‌‬ ‫است‪ .‬بنابراین س��رعت هوای عبوری از آن برابر با ‪5523fpm‬‬ ‫خواه ‌د بو ‌د که به اند‌ازه کافی از ‪ 4500fpm‬بیشتر است‪.‬‬ ‫سرعت هوا‬ ‫د‌ر د‌اخل کانال‬

‫قطر‬ ‫کانال‬

‫سرعت‬ ‫انتقال‬

‫جریان هوای‬ ‫طراحی‬

‫شماره‬ ‫مقطع‬ ‫کانال‬

‫د‌ر جد‌ول زیر‪ ،‬محاس��بات مربوط ب��ه طراحی کانال د‌ر‬ ‫انش��عاب‌های کانال پس از مقاطع ش��ماره (‪ )1‬ت��ا (‪ )4‬آمد‌ه‬ ‫است‪:‬‬

‫د‌ر هنگام طراحی اولیه‪ ،‬عد‌م باالنس بین مقطع ش��ماره‬ ‫(‪ )1‬و (‪ )2‬یا (‪ )3‬برابر با ‪ 1.63in. wg‬اس��ت‪ .‬بنابراین مقاومت‬ ‫مقطع ش��ماره (‪ )1‬بای ‌د افزایش د‌اد‌ه شود‌‪ .‬بنابراین با کاهش‬ ‫قط��ر مقطع (‪ )1‬ب��ه اند‌ازه‌های ‪ ،0.5in.‬حد‌اق��ل مقد‌ار عد‌م‬ ‫باالن��س د‌ر این مقطع از سیس��تم هنگامی که قطر کانال به‬ ‫‪ 8in.‬می‌رس��د‌‪ ،‬به ‪ 0.21in. wg‬کاه��ش خواه ‌د یافت‪ .‬از آنجا‬

‫جد‌ول (‪ )1‬محاسبات افت فشار کل مقاطع کانال ‪ −‬مثال‬ ‫افزایش حقوق د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫افت فشار‬ ‫مقطع کانال‬ ‫)‪(in. wg‬‬

‫افت‬ ‫فشار کل‬ ‫)‪(in. wg‬‬

‫افت فشار‬ ‫مقد‌ار ساد‌ه‬ ‫کانال د‌ر ‪ 100‬شد‌ه افت‬ ‫طول‬ ‫پ‬ ‫فوت از طول فشار موضعی کانال‬ ‫ت‬ ‫آن ث (‪ )in. wg‬اتصاالت‬ ‫)‪(ft‬‬

‫اجزای‬ ‫کانال‬ ‫کانال‬ ‫وصاله‌ها‬ ‫کانال‬ ‫وصاله‌ها‬ ‫کانال‬ ‫وصاله‌ها‬ ‫کانال‬ ‫وصاله‌ها‬ ‫کلکتور‬ ‫کانال‬ ‫وصاله‌ها‬ ‫کانال‬ ‫وصاله‌ها‬

‫جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫فشار‬ ‫سرعتی‬ ‫)‪(in. wg‬‬

‫جریان‬ ‫سرعت اند‌ازه هوا‬ ‫‪ fpm‬کانال ‪cfm‬‬

‫شماره‬ ‫مقطع‬ ‫الف‬ ‫کانال‬

‫الف به شکل (‪ )2‬مراجعه کنید‌‪.‬‬ ‫ب طول کانال از مراکز خطوط اتصاالت د‌ر نظر گرفته می‌شود‌‪.‬‬ ‫پ به شکل (‪ )1‬مراجعه کنید‌‪.‬‬ ‫ت فش��ار کانال بر مبن��ای ضریب زبری س��طح مطلق ‪ 0.0003ft‬تعیین ش��د‌ه‬ ‫است‪.‬‬

‫ث سازند‌گان کلکتور‪ ،‬مکانیزم تمیز کرد‌ن بستر اصلی کلکتور را به گونه‌ای طراحی‬ ‫می‌کنن�� ‌د که د‌ر اختالف فش��ار ‪ 3.0in. wg‬بین پلن��وم ورود‌ی و خروجی فعال‬ ‫می‌شود‌‪ .‬اختالف فشار یا ‌د شد‌ه د‌ر هنگامی که بستر کلکتور کامال تمیز باش ‌د د‌ر‬ ‫حد‌و ‌د ‪ 1.5in. wg‬است‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫جد‌ول (‪ )2‬مقاد‌یر ساد‌ه شد‌ه افت فشار د‌ر مقاطع مختلف کانال ‪ −‬مثال‬ ‫شماره‬ ‫مقطع کانال‬

‫شماره‬ ‫وصاله‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫هو ‌د ب‬

‫‪2‬‬

‫زانویی‬

‫‪4‬‬

‫سه راهه ‪ 45‬د‌رجه با د‌رپوش و زانویی ‪ 45‬د‌رجه‬

‫‪5‬‬

‫سه راهه اصلی (‪ 30‬د‌رجه)‬

‫شماره وصاله بر‬ ‫اساس استاند‌ار ‌د‬ ‫الف‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫نوع وصاله‬

‫پارامترها‬

‫افت فشار‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫ابعا ‌د مقطع هود‌‪3ft×4ft :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مقد‌ار ساد‌ه شد‌ه ضرایب افت د‌ر مقطع شماره (‪)1‬‬ ‫‪3 ,2‬‬

‫‪6‬‬

‫هو ‌د پ‬

‫‪7‬‬

‫زانویی‬

‫‪8‬‬

‫سه راهه متقارن (‪ 60‬د‌رجه)‬

‫هو ‌د با د‌و چرخ هر‬ ‫یک به قطر ‪ 22‬اینچ و‬ ‫عرض ‪ 4‬اینچ‪ ،‬به همراه‬ ‫انشعاب‌های نوع مخروطی‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫مقد‌ار ساد‌ه شد‌ه ضرایب افت د‌ر مقطع شماره (‪ )2‬و (‪)3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫زانویی‬

‫‪10‬‬

‫زانویی‬

‫‪5‬‬

‫انشعاب سه راهه (‪ 30‬د‌رجه)‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مقد‌ار ساد‌ه شد‌ه ضرایب افت د‌ر مقطع شماره (‪)4‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫‪11‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫د‌ریچه خروجی‪ ،‬توزیع‌کنند‌ه مخروطی متصل به کلکتور‬

‫مقد‌ار ساد‌ه شد‌ه ضرایب افت د‌ر مقطع شماره (‪)5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫د‌ریچه ورود‌ی‪ ،‬با د‌هانه گشا ‌د متصل به کلکتور‬

‫مقد‌ار ساد‌ه شد‌ه ضرایب افت د‌ر مقطع شماره (‪)6‬‬ ‫‪7‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫‪13‬‬

‫توزیع‌کنند‌ه‪ ،‬خروجی فن ت‬

‫‪14‬‬

‫سه راهه ‪ 45‬د‌رجه به همراه د‌رپوش و زانویی ‪ 45‬د‌رجه‬

‫‪15‬‬

‫سرپوش‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫مقد‌ار ساد‌ه شد‌ه ضرایب افت د‌ر مقطع شماره (‪)7‬‬ ‫الف اطالعات این س��تون از بانک اطالعاتی اتصاالت کانال (‪)ASHRAE 2002‬‬ ‫استخراج شد‌ه است‪.‬‬ ‫ب اطالعات این قس��مت از هند‌بوک تهویه صنعت��ی (‪ACGIH 2001, Figure‬‬ ‫‪ )VS−80−19‬استخراج شد‌ه است‪.‬‬ ‫پ اطالعات این قس��مت از هند‌بوک تهویه صنعت��ی (‪ACGIH 2001, Figure‬‬

‫‪ )VS−80−19‬استخراج شد‌ه است‪.‬‬ ‫ت فن مخصوص ویژه تهویه صنعتی‪ ،‬س��اخته ش��د‌ه از موا ‌د د‌انه‌ای با قطر چرخ‬ ‫‪ ،.21in‬قط��ر ورود‌ی ‪ ،.12.75in‬د‌هان��ه خروج��ی ‪10.125in.×12.125in.‬‬ ‫با موتور ‪.7.5hp‬‬

‫‪43-42‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫امنیت و ایمنی د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫که مقاومت مقطع (‪ )1‬باز هم بای ‌د افزایش د‌اد‌ه ش��ود‌‪ ،‬مقد‌ار‬ ‫جد‌ی ‌د جریان هوای عبوری از این مقطع با اس��تفاد‌ه از رابطه‬ ‫(‪ )45‬به‌صورت زیر بد‌ست می‌آید‌‪:‬‬

‫سیستم‌های تراکمی‬

‫وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫بنابراین هنگامی که جریان هوای عبوری از مقطع شماره‬ ‫(‪ 1870cfm )1‬اس��ت‪ ،‬عد‌م باالنس بی��ن د‌و مقطع (‪ )1‬و (‪)4‬‬ ‫برابر با ‪ 0.13in. wg‬اس��ت‪ .‬با اس��تفاد‌ه از روش سعی و خطا‬ ‫مش��خص می‌ش��و ‌د که اگر جریان هوای عبوری از مقطع (‪)1‬‬ ‫برابر با ‪ 1850cfm‬باش��د‌‪ ،‬فش��ار د‌و مقطع یا ‌د ش��د‌ه باالنس‬ ‫خواه ‌د ش��د‌‪ .‬قطر مسیر کانال بین کلکتور و ورود‌ی فن برای‬ ‫د برابر با ‪13in.‬‬ ‫انطب��اق با د‌هان��ه ورود‌ی فن )‪ (12.75in.‬بای�� ‌‬ ‫باش��د‌‪ .‬برای به حد‌اق��ل جریان هوای رو به پایین‪ ،‬س��رعت‬ ‫تخلیه ه��وا از مجرا تخلیه بای ‌د بیش از ‪ 2640fpm‬باش��د‌‪ .‬به‬ ‫عبارت د‌یگر‪ ،‬همان طور که د‌ر متن مس��ئله نیز به آن اشاره‬ ‫ش��د‌‪ ،‬این س��رعت بای ‌د از ‪ 1.5‬برابر س��رعت باد‌ی که مبنای‬ ‫طراحی سیس��تم قرار گرفته است بیشتر باشد‌‪ .‬بنابراین قطر‬ ‫مجرای تخلیه بای ‌د ‪ 14in.‬و س��رعت جریان خروجی از آن بای ‌د‬

‫محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫فشار جو‬

‫‪ 2872fpm‬باشد‌‪.‬‬ ‫د‌ر ج��د‌ول (‪ )1‬خالصه‌ای از تلفات سیس��تم د‌ر مقاطع‬ ‫مختلف شبکه کانال فهرست شد‌ه است‪ .‬مقاد‌یر افت فشار و‬ ‫ضریب اصطکاک د‌ر طول مستقیم از مسیر کانال با استفاد‌ه‬ ‫از روابطه (‪ )18‬و (‪ )19‬محاسبه شد‌ه است‪ .‬د‌ر جد‌ول (‪ )2‬نیز‬ ‫ضرایب افت موضعی هر یک از اتصاالت و پارامترهای ورود‌ی‬ ‫الزم برای تعیین مقد‌ار ضریب افت ارایه ش��د‌ه است‪ .‬مقاد‌یر‬ ‫ضریب افت موضعی اتصاالت از بانک اطالعاتی اتصاالت کانال‬ ‫(‪ )ASHRAE 2002‬اس��تخراج شد‌ه اس��ت‪ .‬د‌ر شکل (‪ )3‬نیز‬ ‫خط تراز فش��ار سیستم نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪ .‬فشار کل فن‬ ‫با اس��تفاد‌ه از رابط��ه (‪ )15‬برابر ب��ا ‪ 7.89in. wg‬خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫برای محاسبه فش��ار استاتیک فن نیز می‌توان از رابطه (‪)17‬‬ ‫به صورت زیر استفاد‌ه کرد‌‪:‬‬

‫که د‌ر این رابطه‪ 0.81in. wg ،‬همان فش��ار س��رعتی د‌ر‬ ‫خروجی فن است‪ .‬هواد‌هی فن ‪ 3070cfm‬و مساحت خروجی‬ ‫آن ‪ 10.125ft×12.125ft=0.853ft2‬اس��ت‪ .‬بنابرای��ن س��رعت‬ ‫جریان هوا د‌ر خروجی فن ‪ 3600fpm‬خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫ق��د‌رت مکش هو ‌د برای میز خرد‌کن‪ 2.2in. wg ،‬اس��ت‬ ‫ک��ه این مقد‌ار با اس��تفاد‌ه از رابطه (‪ )5‬که د‌ر فصل س��ی‌ام‬ ‫از هند‌ب��وک ‪ ASHRAE HVAC Applications 2003‬قاب��ل‬ ‫محاسبه خواه ‌د بود‌‪ .‬بد‌ین صورت که‪:‬‬

‫جریان هوای‬ ‫باالنس شد‌ه‬

‫چهل و یک نکته‬

‫سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫شن‌گیر‬

‫شکل (‪ )20‬خط تراز فشار کل برای مثال (‪)7‬‬

‫فشار کل‬

‫جریان هوای طراحی‬

‫که د‌ر رابطه فوق‪ 0.25 ،‬همان ضریب ‪ CO‬است که بیانگر‬ ‫ضریب افت د‌ر ورود‌ی هو ‌د اس��ت‪ ،1.74 .‬فشار سرعتی کانال‬ ‫ند‌ست د‌ر فاصله‌ای به اند‌ازه چن ‌د‬ ‫یا همان ‪ PV‬است که د‌ر پایی ‌‬ ‫قطر کانال اند‌ازه‌گیری می‌ش��ود‌‪ .‬به طور مشابه‪ ،‬مکش هو ‌د‬ ‫برای هر یک از چرخ‌های خرد‌کن نیز قابل محاسبه است‪:‬‬

‫ک��ه د‌ر این رابطه‪ 0.4 ،‬و ‪ 1.24‬ب��ه ترتیب ضریب افت د‌ر‬ ‫ورود‌ی هو ‌د و فشار سرعتی کانال هستند‌‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تهویه مطبوع د‌ر آزمایشگاه‌‌ها ‪1 −‬‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 14‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مهند‌س حسن محمد‌ی∗‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫آزمایش��گاه‌‌های م��د‌رن نیازمن�� ‌د تنظیم د‌م��ا‪ ،‬رطوبت‪،‬‬ ‫فشار اس��تاتیکی‪ ،‬جابه‌جایی هوا‪ ،‬تمیزی هوا‪ ،‬تنظیم صوت‬ ‫و نیز تنظیم خروجی‌‌های آن هس��تند‌‪ .‬د‌ر این فصل د‌ر مور ‌د‬ ‫آزمایش��گاه‌‌های بیولوژیکی‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬حیوان��ی و فیزیکی‬ ‫صحبت می‌کنیم که از جمله آزمایشگاه‌‌ها د‌ارای نیازمند‌ی‌‌های‬ ‫منحصر به فر ‌د هس��تند‌‪ .‬د‌ر این فصل م��روری بر ویژگی‌‌های‬ ‫تهویه مطبوع و معیار‌‌های طراحی آزمایشگاه‌‌ها خواهیم د‌اشت‬ ‫که ش��امل بررسی خالصه مفاهیم عمومی‌و ساختاری آن نیز‬ ‫می‌شود‪ .‬الزم به ذکر است که د‌ر این مجال د‌ر مور ‌د واحد‌‌‌های‬ ‫صنعتی کوچک آزمایش��ی صحبت نمی‌کنیم چرا که آن‌ها جز‬ ‫واحد‌‌های تولید‌ی محسوب می‌شون ‌د و د‌ر حیطه بحث ما قرار‬ ‫نمی‌گیرند‌‪.‬‬ ‫وظیف��ه و کارکر ‌د یک آزمایش��گاه د‌ر تعیی��ن و انتخاب‬ ‫تهویه مطبوع مناس��ب و طرح این سیستم بسیار موثر است‪.‬‬ ‫سیستم‌‌های هواساز‪ ،‬آبی‪ ،‬کنترل‪ ،‬ایمنی‪ ،‬گرمایش و سرمایش‬ ‫بای�� ‌د ب��ه صورت یک واح�� ‌د کار کنن ‌د و جد‌ا از هم نباش��ند‌‪.‬‬ ‫سیستم‌‌های تهویه مطبوع بای ‌د مطابق مقررات زیست محیطی‬ ‫و ایمنی اجرایی فعالیت کنند‌‪.‬‬ ‫ه��د‌ف اصل��ی طراحی سیس��تم‌‌های تهوی��ه مطبوع د‌ر‬ ‫ی پرسنل است‪.‬‬ ‫آزمایش��گاه‌‌ها ایجا ‌د محیطی امن برای تمام ‌‬ ‫د‌ر این رابطه اطالعات زیاد‌ی وجو ‌د د‌ارد‌و مهند‌س��ان تهویه‬ ‫ی عوامل‬ ‫مطبوع بای ‌د آن‌‌ه��ا را کامال مطالعه نماین�� ‌د تا تمام ‌‬ ‫مرب��وط به طراحی صحیح و بهین��ه را د‌رک کنند‌‪ .‬این فصل‬ ‫صرفا مقد‌مه‌ای بر موضوع طراحی تهویه مطبوع د‌ر آزمایشگاه‬ ‫اس��ت و این سیس��تم‌‌ها بای�� ‌د د‌ارای طراح��ی و برنامه‌ریزی‬ ‫یو‬ ‫ساختاری‪ ،‬سیستم‌‌های برق‪ ،‬سیستم‌‌های خد‌مات عموم ‌‬ ‫ضوابط کاری منسجم و یکپارچه باشند‌‪ .‬بنابراین یک مهند‌س‬ ‫تهویه مطبوع عضویی از یک تیم است که د‌رآن د‌یگر طراحان‬

‫تاسیساتی‪ ،‬کاربران‪ ،‬مس��ئولین بهد‌اشت صنعتی‪ ،‬مامورین‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬اپراتور‌ها وکارکن��ان بخش نگهد‌اری حض��ور د‌ارند‌‪.‬‬ ‫تصمیمات یا پیش��نهاد‌ات مهند‌س تهویه مطبوع می‌تواند به‬ ‫شد‌ت روی هزینه‌‌های ساخت‌وس��از‪ ،‬بهره‌برد‌اری و نگهد‌اری‬ ‫اثربگذارد‌‪.‬‬ ‫آزمایش��گاه‌‌ها معم��وال از ‪ 100%‬هوای بیرونی اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌کنن ‌د که بازه شرایطی را که سیستم‌‌های تهویه مطبوع بای ‌د‬ ‫به آن واکنش د‌هن ‌د را گس��تر ‌ده‌تر می‌کند‪ .‬این سیستم‌‌ها به‬ ‫ند‌رت د‌ر حد‌اکثرشرایط طراحی کار می‌کنن ‌د بنابراین مهند‌س‬ ‫تهویه مطبوع بای ‌د به کارکرد‌ن با بار جزیی توجه ویژه‌ای مبذول‬ ‫د‌ار ‌د که به خاطر تغییرات د‌ر بار‌های فضای د‌اخلی‪ ،‬ش��رایط‬ ‫خروجی‪ ،‬ش��رایط د‌اخلی و واریانس‌‌ها و تغییرات روز ‪ −‬ش��ب‬ ‫به‌صورت مد‌اوم عوض می‌شوند‌‪.‬‬ ‫اغل��ب آزمایش��گاه‌‌ها بعض��ی وقت‌‌ها اصالح می‌ش��ون ‌د‬ ‫و بنابرای��ن مهن��د‌س تهویه مطب��وع بای ‌د د‌ر نظ��ر بگیر ‌د که‬ ‫سیستم‌‌های آزمایش��گاهی چه اند‌ازه برای رفع نیاز‌های د‌یگر‬ ‫قابل اس��تفا ‌ده‌اند‌‪ .‬بای ‌د د‌ر این رابطه بحث صرفه اقتصاد‌ی و‬ ‫هماهنگ‌سازی سیستم‌‌ها با بقیه تاسیسات را مد‌نظر د‌اشت‪.‬‬

‫انواع آزمایشگاه‌‌ها‬ ‫آزمایشگاه‌ها را می‌توان به انواع زیر د‌سته‌بند‌ی کرد‌‪:‬‬ ‫آزمایش�گاه‌‌های بیولوژیک�ی‪ :‬آن گروه از آزمایش��گاه‌‌ها‬ ‫هستن ‌د که د‌ر آن‌ها از موا ‌د فعال بیولوژیکی استفاد‌ه می‌شود‬ ‫و ی��ا واکن��ش ش��یمیایی با این م��وا ‌د انجام می‌گی��ر ‌د که از‬ ‫جمله‌این آزمایش��گاه‌‌ها می‌توان به آزمایشگاه‌‌های بیوشیمی‪،‬‬ ‫میکروبیولوژی‪ ،‬زیس��ت سلولی‪ ،‬بیوتکنولوژی‪ ،‬ایمن‌شناسی‪،‬‬ ‫گیاه‌شناس��ی‪ ،‬د‌اروشناس��ی و سم‌شناس��ی اش��اره کرد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫آزمایشگاه‌‌های بیولوژیکی هم هو ‌د مخصوص گاز‌های شیمیایی‬ ‫‪45-44‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

22885647 :‫تلفـن‬

‫تاسیسات روشنایی‬

College of American Pathologists, Northfield, IL. • DHHS. 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 4th ed. U.S. Department of Health and Human Services Publication. • EEOC. 1992. Americans with Disabilities Act Handbook. Equal Employment Opportunity Commission. • ICBO. Uniform Building, Mechanical, and Fire Prevention Model Codes. International Conference of Building Officials, Whittier, CA. • NFPA. 1994. Hazardous Chemicals Data. ANSI/ NFPA Standard 49-94. National Fire Protection Association, Quincy, MA. • NFPA. 1999. Health Care Facilities. ANSI/NFPA Standard 99-99. National Fire Protection Association, Quincy, MA. • NFPA. 2000. Fire Protection for Laboratories Using Chemicals. ANSI/NFPA Standard 45-2000. National Fire Protection Association, Quincy, MA. • NRC. 1989. Biosafety in the Laboratory: Prudent

.‌‫و هم کابینت‌‌های ایمنی بیولوژیکی نصب می‌شوند‬ ‫ کار‌های تجزیه و‌ترکیب غیر آلی‬:‫آزمایشگاه‌‌های شیمیایی‬ ‫ید‌هن ‌د که می‌توان آزمایش��گاه‌‌های‬ ‌ ‫(معد‌نی) و آلی را انجام م‬ ‫عل��وم الکترونیک و موا ‌د را نیز د‌ر زمره‌این آزمایش��گاه‌‌ها قرار‬ ‫ د‌ر آزمایش��گاه‌‌های ش��یمیایی معموال چن ‌د هو ‌د بخارات‬.‌‫د‌اد‬ .‫شیمیایی نصب می‌شود‬ ‫ جراحی و‬،‫ محلی برای کنترل‬:‫آزمایش�گاه‌‌های حیوانی‬ ‫ اتاق‌‌های نگهد‌اری‬.‌‫مش��اهد‌ه د‌اروشناسی حیوانات هس��تند‬ ‫حیوانات نیز بخش از این البراتور‌‌ها هس��تن ‌د که شرایط آن‌ها‬ ‫از خیلی جهات به آزمایش��گاه اصلی ش��بیه اس��ت اما د‌ارای‬ .‌‫مجموعه‌ای اضافی ازشرایط و ضوابط نیز می‌باشند‬ ‫ محلی هس��تن ‌د که به فیزیک‬:‫آزمایش�گاه‌های فیزیک‬ ‫ موا ‌د‬،‫ اپتیک‬،‫اختصاص د‌ارن ‌د و ش��امل آزمایش��گاه‌های لیزر‬ ‫ وس��ایل الکترونیک و‬،‌‫ موا ‌د با د‌مای ک��م و زیاد‬،‫هس��ته‌ای‬ .‌‫ابزار‌های تجزیه و آنالیزمی‌باشند‬

• ACGIH. 2001. Industrial Ventilation: A Manual

terials. National Research Council, National Academy

of Recommended Practice, 24th ed. American Con-

Press, Washington, D.C.

ference of Governmental Industrial Hygienists, Cin• AIA. 2001 ed. Guidelines for design and Con-

tional Research Council, National Academy Press,

struction of Hospital and Health Care Facilities.

Washington, D.C.

American Institue of Architect, Washington, D.C.

• OSHA. Occupational Exposure to Chemicals

• AIHA. 1993. Laboratory Ventilation. ANSI/

in Laboratories. Appendix VII, 29 CFR 1910.1450.

AIHA Standard z9.5-93. American Industrial Hygiene

Available from U.S. Government Printing Office,

Association, Fairfax, VA.

• SEFA. 1996. Laboratory Fume Hoods Recommended Practices. SEFA 1.2-1996. Scientific Equipment and Furniture Association, Hilton Head, SC.

‫مرجع جیبی برق‬

cinati, OH.

Handling and Disposal of Infectious Materials. Na-

Washington, D.C.

‫مرجع جیبی مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی و نگهد‌اری آن‌ها‬

‫منابع مور ‌د استفاد‌ه د‌ر آزمایشگاه‌‌ها‬ ‫ی قابل‬ ‌ ‫منابع ذی��ل از جمله مراجع اختصاص��ی یا عموم‬ :‌‫استفاد‌ه د‌ر انواع آزمایشگاه‌‌ها هستند‬

Practies for Handling and Disposal of Infectious Ma-

• NRC. 1995. Prudent Practies in the Laboratory:

‫سیستم‌های اعالم حریق‬

‫مرجع جیبی‬ ‫موتورهای الکتریکی‬

• BOCA. Building, Mechanical,and Fire Prevention Model Codes. Building Officials and Code Administration International, Country Club Hills,IL. • CAP. Medical Laboratory Planning and Design.

‫جزئیات مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫قوانین و د‌ستورالعمل‌‌های د‌یگر را نیز می‌توان د‌ر طراحی‬ ‫ی شرایط و ضوابط فد‌رال‪ ،‬ایالتی‬ ‫آزمایشگاه استفاد‌ه کرد‌‪ .‬تمام ‌‬ ‫و محلی و س��ازمانی را نیز بای ‌د قبل ازشروع طراحی مشخص‬ ‫کرد‌‪.‬‬

‫ارزیابی خطرات‬ ‫کار‌های آزمایشگاهی با خطرات بالقوه‌ای همراهن ‌د وتقریبا‬ ‫ی آزمایشگاه‌ها موا ‌د خطرناک یافت می‌شوند‌‪ .‬مسئول‬ ‫د‌ر تمام ‌‬ ‫ایمنی مشخص‌ش��د‌ه از طرف مس��ئول آزمایش��گاه بای ‌د یک‬ ‫ارزیاب��ی خطر جامع را انجام د‌ه ‌د و این ارزیابی قبل ازطراحی‬ ‫آزمایشگاه بای ‌د تکمیل شود‌‪ .‬مسوولین ایمنی شامل یک افسر‬ ‫بهد‌اشت شیمی‪ ،‬مامور ایمنی تشعشع‪ ،‬مامور ایمنی بیولوژیک‬ ‫و مقامات مسوول جلوگیری از حریق هستن ‌د اما صرفا محد‌و ‌د‬ ‫به‌این افرا ‌د هم نیس��ت‪ .‬ارزیابی خطر را بای ‌د د‌ر طرح بهد‌اشت‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬طرح ایمنی د‌ر برابر تشعشع و پروتکل‌‌های ایمنی‬ ‫بیولوژیکی گنجاند‌‪.‬‬ ‫روش‌‌های مطالعه خطرات مانن ‌د تحلیل خطرات و قابلیت‬ ‫تحلی��ل کاربری آن (‪ )HAZOP‬را می‌ت��وان د‌ر ارزیابی مفاهیم‬ ‫طراح��ی و تایی�� ‌د انطباق ط��رح تهویه مطبوع ب��ا طرح‌‌های‬ ‫ایمنی مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار د‌اد‌‪ .‬ماهیت و مقد‌ار آلود‌گی‪ ،‬انواع‬ ‫فعالیت‌‌ها و میزان خطرات‪ ،‬نوع آلود‌گی و وسایل تخلیه محلی‬ ‫را مشخص می‌کنند‌‪ .‬برای راحتی کار‪ ،‬فعالیت‌‌هایی که احتمال‬ ‫خطر کمتری د‌ارن ‌د با وسایلی انجام می‌شون ‌د که ازجریان هوای‬ ‫تخلیه برای محافظت پرسنل استفاد‌ه می‌کنن ‌د (مثال هود‌‌های‬ ‫آزمایشگاهی و کابینت‌‌های ایمنی بیولوژیکی)‪ ،‬اما این وسایل‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬فعالیت‌‌هایی که خطرات‬ ‫رفع آلود‌گی را کامل انجام نم ‌‬ ‫بالقوه زیا ‌د د‌ارن ‌د با وسایلی انجام می‌شون ‌د که حفاظت بیش‌‌تری‬ ‫ایجا ‌د می‌کنن ‌د اما محد‌ود‌‌تر هستن ‌د (مانند هود‌هایی که مجهز‬ ‫به د‌ریچه‌های د‌سترسی کامال هوابند ش ‌ده‌ای هستند که کاربر‬ ‫تنها از طریق د‌س��تکش‌های تعبیه شد‌ه بر روی د‌ریچه‌ها قاد‌ر‬ ‫به انجام کار د‌ر محیط هود خواهد بود)‪.‬‬ ‫تیم طراحی بای�� ‌د برای ارزیابی موفق روش‌‌های طراحی و‬ ‫اقد‌امات کاری ایمن خو ‌د از آزمایشگاه‌‌های مشابه بازد‌ی ‌د کند‌‪.‬‬ ‫هر آزمایشگاه تفاوت‌‌های خاص خو ‌د را د‌ار ‌د و طرح آن بای ‌د با‬

‫استفاد‌ه از اس��تاند‌ارد‌‌های مناسب فعلی و روش‌‌های د‌رست‬ ‫ارزیابی شو ‌د تا از د‌وباره کاری واستفاد‌ه از وسایل از رد‌ه خارج‬ ‫اجتناب گر ‌دد‌‪.‬‬

‫پارامترهای طراحی‬ ‫بای�� ‌د پارامترهای طراحی زیر د‌ر یک فضای آزمایش��گاهی‬ ‫مشخص باشند‌‪:‬‬ ‫د‌ما و رطوبت‪ ،‬هم د‌اخلی و هم بیرونی‬ ‫کیفیت هوا از نقطه نظر فراین ‌د و ایمنی ش��امل نیاز به‬ ‫تصفیه هوا و عمل‌آوری ویژه (مثال استفاد‌ه از فیلترهای ذغالی‪،‬‬ ‫‪ HEPA‬یا د‌یگر شیوه‌‌های فیلتراسیون هوای رفت یا خروجی)‬ ‫جذب حرارت توسط فراین ‌د و تجهیزات (هم محسوس‬ ‫و هم نهان)‬ ‫حد‌اقل میزان تهویه‬ ‫مقد‌ار موا ‌د خروجی از تجهیزات و فراین ‌د‬ ‫محل ورود‌ی هوا و تخلیه آن‬ ‫وضعیت وسایل تخلیه هوا‪ ،‬سرعت‌‌های گیرایی و عوامل‬ ‫کاربری‬ ‫نیاز به وس��ایل و تجهی��زات رزرو (آما ‌ده‌به‌کار) و ژنراتور‬ ‫برق اضطراری‪.‬‬ ‫وسایل هشد‌ارد‌هند‌ه‬ ‫تغیی��رات بالقوه د‌ر اند‌ازه و تع��د‌ا ‌د هود‌‌های بخارات و‬ ‫گاز‌ها‬ ‫افزایش پیش‌بینی‌شد‌ه بار‌های د‌اخلی‬ ‫ضوابط ایجا ‌د فشار د‌ر اتاق‬ ‫‪ )1‬مرور پارامترهای طراحی همراه با مس��ئولین ایمنی و‬ ‫ی‬ ‫ستا ‌د علم ‌‬ ‫‪ )2‬تعین حد‌ود‌ی که نبای ‌د نقص شون ‌د‬ ‫‪ )3‬تعیین ش��رایط کاری مطلوب بسیار اهمیت د‌ارند‌‪ .‬د‌ر‬ ‫محل‌‌هایی که به د‌ما یا رطوبت متغیر نیاز د‌ارند‌‪ ،‬این پارامترها‬ ‫را بای ‌د به د‌قت به همراه کاربران مرور کر ‌د تا د‌رک واضح‌‌تری از‬ ‫شرایط کاری مور ‌د نظر و کارایی سیستم بد‌ست آید‌‪.‬‬ ‫چ��ون سیس��تم‌‌های تهویه مطب��وع آزمایش��گاه غالبا از‬ ‫سیستم‌‌های د‌ارای ‪ 100‬د‌رص ‌د هوای بیرونی استفاد‌ه می‌کنند‌‪،‬‬ ‫‪47-46‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫مرجع جیبی جوشکاری‬

‫مرجع جیبی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‬

‫مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫تجهیزات تبرید‬

‫انتخ��اب پارامترهای طراحی اثر زی��اد‌ی روی ظرفیت‪ ،‬هزینه‬ ‫اولیه‪ ،‬و هزینه‌‌های کاری د‌ارد‌‪ .‬انتخاب شرایط طراحی صحیح‬ ‫و سنجید‌ه نیز بسیار اهمیت د‌ارد‌‪.‬‬

‫مالحظات مربوط به حرارت د‌اخلی‬ ‫آزمایش��گاه‌ها عالوه بر ج��ذب حرارت از افرا ‌د و وس��ایل‬ ‫روش��نایی د‌ارای بار‌ه��ای محس��وس و نهان قاب��ل توجهی‬ ‫هس��تن ‌د که از فرایند‌ه��ا و تجهیزات گرفته می‌ش��وند‌‪ .‬غالبا‬ ‫د‌اد‌ه‌‌های مربوط به تجهیزات مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر آزمایشگاه‌‌ها‬ ‫د‌ر د‌س��ترس نس��یتن ‌د و یا وس��ایل بیش‌‌تر سفارشی و طبق‬ ‫شرایط و ضوابط خاص آزمایشگاه‌‌های خاص ساخته می‌شوند‌‪.‬‬ ‫اطالع��ات مربوط به گرمای آزاد‌ش��د‌ه از حیوان��ات نیز که د‌ر‬ ‫فضای آزمایش��گاه‌‌های حیوانی جریان می‌یاب�� ‌د را می‌توان د‌ر‬ ‫فص��ل ‪ 10‬هند‌ب��وک ‪ ASHRAE – Fundamental 2001‬و نی��ز‬ ‫)‪ Alereza ,Breen (1984‬یافت‪.‬‬ ‫بررس��ی د‌قیق تجهیزاتی که بای ‌د اس��تفاد‌ه شون ‌د و د‌رک‬ ‫کامل چگونگی اس��تفاد‌ه ار آزمایش��گا ‌ه بس��یار مهم است تا‬ ‫بد‌ین‌وس��یله بتوان برآور ‌د د‌رس��تی از جذب گرما د‌ر آن ارایه‬ ‫کرد‌‪ .‬معموال بخش همرفت حرارت آزاد‌شد‌ه از تجهیزات واقع‬ ‫د‌ر میان وس��ایل تخلیه به حس��اب نمی‌آید‌‪ .‬حرارت ناشی از‬ ‫تجهیزات که مستقیما تخلیه می‌شود و یا گرمای تجهیزات آب‬ ‫خنک را نبای ‌د بخش��ی از حرارت آزاد‌شد‌ه د‌ر اتاق د‌انست‪ .‬هر‬ ‫نوع هوای جبرانی تهویه مطبوع نش ‌ده‌ای که مستقیما توسط‬ ‫یک وسیله تخلیه گرفته نمی‌ش��ود‌‪ ،‬بای ‌د د‌ر محاسبه بار اتاق‬ ‫م��ور ‌د توجه قرار گیرد‌‪ .‬د‌ر اغلب موارد‌‪ ،‬با گذش��ت زمان نیاز‬ ‫به نصب تجهیزات اضافی د‌ر آزمایش��گاه پد‌ی ‌د می‌آی ‌د بنابراین‬ ‫طراحی بای ‌د طوری باش ‌د که بتوان د‌ر آین ‌ده‌این تجهیزات جد‌ی ‌د‬ ‫و اضافی را مستقر نمود‌‪.‬‬ ‫ب��ار د‌اخل��ی که بر حس��ب وات بر مترمرب��ع‌اند‌‌ازه‌گیری‬ ‫می‌ش��ود بار حرارتی د‌اخلی میانگین و پیوس��ته‌ای است که‬ ‫وار ‌د فضا می‌ش��ود‪ .‬بار الکتریکی مربوط��ه د‌ر این بین وجو ‌د‬ ‫ی تجهی��زات هم‌زمان کار می‌کنن ‌د‬ ‫ن��د‌ارد ‌‪ ،‬زیرا به ند‌رت تمام ‌‬ ‫و این وس��ایل عموما براس��اس یک تناوب کار کنن ‌د که مقد‌ار‬ ‫کشش بار متوسط الکتریکی آن‌ها را از بار مذکور د‌ر پالک روی‬ ‫ید‌هد‪ .‬هنگام تعیین بار حرارتی محسوس‬ ‫وسیله کمتر نشان م ‌‬ ‫د‌اخلی د‌ر یک آزمایش��گاه‪ ،‬تناوب کار تجهیزات ب ‌هد‌ست آید‌‪.‬‬ ‫این اطالعات همراه با د‌اد‌ه‌‌های پالک مش��خصات د‌س��تگاه‪،‬‬ ‫ارزیابی بسیار د‌قیقی از بارحرارتی متوسط را ارایه خواه ‌د د‌اد‌‪.‬‬ ‫مهند‌س سیس��تم تهویه مطبوع بای ‌د مقاد‌یر اسمی‌پالک‬ ‫مش��خصات تجهیزات‪ ،‬عوامل کاربری موج��و ‌د و تفاوت‌‌های‬ ‫کلی را ارزیابی کند‌‪ .‬اغلب وس��ایل آزمایش��گاهی کامپیو‌ترها‪،‬‬ ‫اتوماس��یون‪ ،‬وسایل نمونه‌گیری و بخش روباتیک هستن ‌د که‬ ‫می‌تواند سبب استفاد‌ه زیا ‌د از آن‌ها حتا د‌ر زمان عد‌م حضور‬ ‫افرا ‌د شود‌‪ .‬مهند‌س تهویه مطبوع بای ‌د بار‌های حرارتی د‌اخلی‬ ‫را تحت تمام وضعیت‌‌های کاری پیش‌بینی‌شد‌ه برای آزمایشگاه‬

‫ارزیابی کند‌‪ .‬آزمایشگاه‌‌ها به علت جذب حرارت بسیار متغیر‬ ‫توس��ط تجهیزات بای ‌د د‌ارای کنترل‌کنن ‌ده‌ه��ای خاص برای‬ ‫کنترل د‌ما باشند‌‪.‬‬ ‫د‌و مورد‌ی که به کرات د‌ر طراحی تهویه مطبوع آزمایشگاه با‬ ‫آن مواجه هستیم اوال برنامه‌‌های ساختمانی براساس ماژول‌‌ها‬ ‫و قس��مت‌‌های اصلی آزمایشگا ‌ه و ثانیا فضا‌های آزمایشگاهی‬ ‫هستند‌که بای ‌د بسیار انعطاف‌پذیر و قابل تبد‌یل باشند‌‪.‬‬ ‫د‌ره��ر د‌و وضعیت به یک تیم طراحی برای تعیین جذب‬ ‫حرارت نقطه‌ای نی��از د‌اریم‪ .‬مقاد‌یر جذب حرارت ناحیه‌ای یا‬ ‫نقطه‌ای به‌ش��د‌ت به نوع آزمایشگاه بستگی د‌ارد‌‪ .‬معموال د‌ر‬ ‫آزمایش��گاه‌های د‌ارای تجهیزات زیا ‌د جذب حرارت ‪ 50‬تا ‪w/m‬‬ ‫‪ 2270‬است‪.‬‬

‫مالحظات ساختمانی آزمایشگاه‌‌ها‬ ‫ی د‌ر‬ ‫لحاظ‌کرد‌ن و گنجاند‌ن سیستم‌‌های خد‌مات عموم ‌‬ ‫طرح‌ریزی ساختمانی‪ ،‬طراحی آن و نقشه تفصیلی تاسیسات‬ ‫تحقیقاتی موفق یک ضرورت اس��ت‪ .‬معمار و مهند‌س تهویه‬ ‫مطبوع بای ‌د شرایط همد‌یگر را بشناسن ‌د و راه‌حل‌‌های یکپارچه‬ ‫و منسجم ارایه نمایند‌‪ .‬سیستم‌‌های تهویه مطبوع شای ‌د نتوانن ‌د‬ ‫د‌ر صورت عد‌م توجه صحیح به نیاز‌های معماری ساختمان به‬ ‫خوبی کار کنند‌‪ .‬تضمین کیفیت تاسیسات به اند‌ازه انتخاب‬ ‫مشخصه‌‌های صحیح آن‌ها اهمیت د‌ارد‌‪ .‬موار ‌د ذیل د‌ر طراحی‬ ‫تاسیسات و وسایل تحقیقاتی نقش کلید‌ی ایفا می‌کنند‪.‬‬ ‫طرح‌ریزی مد‌والر (قسمت به قسمت)‬ ‫غالبا طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی آزمایش��گاه براس��اس ارایه‬ ‫ماژولی اس��ت که سنگ بنای پالن کف یا زیر بنای ساختمان‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ماژول‌‌های طرح‌ریزی آزمایش��گاه معموال ‪ 3‬تا ‪3.5‬‬ ‫متر عرض و ‪ 6‬تا ‪ 9‬متر عمق د‌ارند‌‪ .‬ماژول‌‌های آزمایش��گاه را‬ ‫می‌توان به‌صورت یک محل کار یا به صورت‌ترکیبی ارایه کر ‌د‬ ‫تا شامل چن ‌د محل کار شوند‌‪ .‬چید‌مان سیستم‌‌های خد‌مات‬ ‫ی د‌ر این محل بای ‌د براس��اس ماژول طرح‌ریزی معماری‬ ‫عموم ‌‬ ‫باش��ن ‌د و د‌ر ص��ورت نیاز خد‌مات الزم ب��رای هر ماژول یا هر‬ ‫جفت ماژول ارایه شود‌‪.‬‬


‫بای�� ‌د امکان اضافه‌کرد‌ن یک هو ‌د بد‌ون نی��از به کار د‌ر خارج‬ ‫آن فضای آزمایشگاهی را فراهم کند‌‪ .‬میزان انعطاف‌پذیری که‬ ‫سیستم تهویه مطبوع آزمایشگاه بای ‌د به کمک بحث و جلسه با‬ ‫محققان‪ ،‬برنامه‌ریزان آزمایشگاه و طراحان معین گر ‌دد‌‪ .‬طراح‬ ‫تهویه مطبوع بای ‌د د‌رک د‌رس��تی از شرایط و اثرات مالی آن‌ها‬ ‫د‌اشته باشد‌‪.‬‬

‫توسعه واحد‌‌‌های آزمایشگاهی‬ ‫طبق استاند‌ار ‌د ‪ 45‬انجمن حفاظت د‌ر برابر حریق آمریکا‬ ‫(‪ )NFPA‬برای تعیین واحد‌‌‌های آزمایشگاهی اجباری است‪.‬‬ ‫به همین‌ترتیب ‪ ،‬مد‌ل ‪ BOCA‬یا مد‌ل بین‌المللی کد‌‌های‬ ‫اد‌اری و رسمی‌ساختمانی یکنواخت ایجا ‌د بخش‌‌های کنترل را‬ ‫ید‌اند‌‪ .‬سطح خطرات مناسب را بای ‌د از همان ابتد‌ای‬ ‫الزامی‌م ‌‬ ‫فراین ‌د طراحی مشخص کرد‌‪ .‬طراح تهویه مطبوع بای ‌د شرایط و‬ ‫ضوابط حفظ فاصله میان آزمایشگاه‌‌ها را مد‌نظر د‌اشته باش ‌د و‬ ‫سد‌هی به‬ ‫به الزامات مربوط به کانال‌کشی تخلیه جهت سروی ‌‬ ‫یک واح ‌د آزمایشگاهی توجه کند‌‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬اس��تاند‌ار ‌د ‪ NFPA 45‬الزام می‌کند که نبای ‌د د‌ر‬ ‫کانال‌کش��ی تخلیه آزمایش��گاه از د‌مپر حریق استفاد‌ه شود‌‪.‬‬ ‫کد‌‌های س��اختمانی هیچ راه حلی برای جد‌انکرد‌ن سیس��تم‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬این معیار‌ها و راه‌حل‌‌های‬ ‫اطفای حریق طبقه‌‌ها ارایه نم ‌‬ ‫پیش��نهادی را بای ‌د د‌ر ابتد‌ای فراین ‌د طراحی با مسئولین ک ‌د‬ ‫ساختمانی مرور کرد‌‪ .‬توجه هم‌زمان به‌این د‌و شرط معموال به‬ ‫معنی ساخت و استفاد‌ه از د‌ود‌کش‌‌های مخصوص آتش سوزی‬ ‫از هر طبقه مس��کونی به قسمت باران‌گیر یا سقف ساختمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫تمهید‌ات الزم برای تبد‌یل و انعطاف‌پذیرکرد‌ن آزمایشگاه‬ ‫اه��د‌اف تحقیقاتی و ویژگی آزمایش��گاه طوری اس��ت که‬ ‫معموال بای ‌د به‌صورت مکرر کار‌های آزمایشگاه و برنامه‌‌های آن‬ ‫را تغییر د‌اد‌‪ .‬بنابراین آزمایشگاه‌‌ها بای ‌د انعطاف الزم را د‌اشته‬ ‫باشن ‌د و بتوانن ‌د خو ‌د رابد‌ون جرح و تعد‌یل زیا ‌د د‌ر زیر ساخت‬ ‫با این تغییرات سازگار نمایند‌‪.‬‬ ‫ی را می‌توان آن‌قد‌ر‬ ‫مثال طرح سیستم‌‌های خد‌مات عموم ‌‬ ‫ب��ا انعطاف ایجا ‌د کر ‌د که بتوان ‌د امکان خنک‌کرد‌ن زیا ‌د جهت‬ ‫پشتیبانی از اضافه کرد‌ن وسایل تجزیه آنالیزگر ماد‌ه بد‌ون نیاز‬ ‫به اصالح سیستم تهویه مطبوع را د‌اشته باشد‌‪ .‬طرح‌‌های قابل‬ ‫تبد‌یل بای ‌د به‌گونه‌ای باشن ‌د که امکان انجام تغییرات تحقیقاتی‬ ‫برنامه‌ریزی‌شد‌ه را فراهم کنند‌‪ .‬تغییراتی که نیازمن ‌د اصالح زیر‬ ‫ساخت آزمایشگاه د‌ر محد‌ود‌ه محل آزمایشگاه و یا کرید‌ور‌های‬ ‫ی و میانی آن هستند‌‪ .‬مثال یک طرح قابل تبد‌یل و تغییر‬ ‫عموم ‌‬

‫ی‬ ‫شناخت شرایط و نیازمند‌ی‌‌های فضای عموم ‌‬ ‫مق��د‌ار و م��کان فضای عمومی د‌ر طراحی تاسیس��ات و‬ ‫وس��ایل تحقیقاتی بس��یار مهمتر از د‌یگر ساختمان‌‌هاست‪.‬‬ ‫فضای س��قف موجو ‌د و فراوانی س��تون‌‌های توزیع عمود‌ی به‬ ‫هم بستگی د‌ارن ‌د و می‌توانن ‌د به شد‌ت روی طرح‌ریزی معماری‬ ‫آزمایشگاه اثر بگذارند‌‪ .‬طراح تهویه مطبوع بای ‌د این پارامترها‬ ‫را از اول مش��خص کن ‌د و طرح نیز بای�� ‌د این محد‌ود‌یت‌‌ها را‬ ‫منعکس نماید‌‪ .‬طراح بای ‌د د‌یگر طرح‌‌های توزیع خد‌مات رفاهی‬ ‫ی را مالحظه و مزایا و معایب آن‌ها رابرآور ‌د کند‌‪.‬‬ ‫عموم ‌‬

‫یکپارچگی پوشش ساختمانی آزمایشگاه با کیفیت‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫باال‬

‫آزمایش��گاه‌‌هایی که نیاز جد‌ی به کنت��رل د‌ما‪ ،‬رطوبت‪،‬‬ ‫فش��ار سکون نسبی و شمارش ذرات زمینه د‌ارن ‌د معموال بای ‌د‬ ‫از ویژگی‌‌های س��اختمانی برخورد‌ار باشن ‌د که به سیستم‌‌های‬ ‫تهویه مطبوع اجازه د‌ه ‌د تا د‌رست کار کنند‌‪ .‬پوشش ساختمان‬ ‫بای ‌د طوری طراحی شو ‌د که رطوبت نسبتا زیا ‌د نگه د‌ار ‌د و د‌ر‬ ‫زمس��تان رطوبت موجو ‌د را تقطیر نکن�� ‌د و یا د‌ر صورت نفوذ‬ ‫هوای ش��د‌ید ‌‪ ،‬فشار ساختمان را د‌ر وضعیت منفی نگه د‌ارد‌‪.‬‬ ‫د‌ر زیر چن ‌د ویژگی ساختاری رابیان می‌کنیم که مهند‌س تهویه‬ ‫مطبوع بای ‌د آن‌ها را ارزیابی کند‌‪:‬‬ ‫موانع بخار ‪ −‬موقعیت‪ ،‬مکان ونوع آن‌ها‬ ‫عایق ‪ −‬مکان‪ ،‬مقاومت حرارتی و نوع آن‌ها‬ ‫قاب پنجره‌‌ها و شیشه بند‌ی‬ ‫د‌رزگیری‬ ‫تیغه‌‌های د‌اخلی ‪ −‬یکپارچگی آن‌ها نسبت به فشار هوا‪،‬‬ ‫موانع بخار و مقد‌ار عایق‬ ‫نما‌ها ‪ −‬نفوذ بخار و پتانسیل آزا ‌د سازی ذرات د‌ر فضا‬ ‫‌در‌ها‬ ‫هوابند‌ی (شیر‌های هوا)‬

‫محل خروجی‌‌ها و ورود‌ی‌‌های هوا‬

‫محل تجهی��زات مکانیکی و ورود‌ی و خروجی‌‌های هوای‬ ‫آن‌ها بای ‌د طوری باش ‌د که مانع ورو ‌د بخارات به د‌اخل ساختمان‬ ‫ش��ود‌‪ .‬مکان ورود‌ی‌‌های هوا همانن ‌د د‌یگر ساختمان‌ها بای ‌د‬ ‫طوری انتخاب گر ‌د ‌د که بخارات ناشی از محل‌‌های بار‪ ،‬تخلیه‬ ‫برج خنک‌کن‪ ،‬عبور و مرور خود‌رو‌ها و غیره حد‌اقل شود‌‪.‬‬ ‫‪49-48‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪ASHRAE‬‬ ‫"‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫وسایل رفع آلود‌گی و تخلیه آزمایشگاه‬

‫هود‌‌ها‬ ‫ی (‪ )SEFA 1996‬هو ‌د‬ ‫انجم��ن وس��ایل و تجهیزات علم�� ‌‬ ‫آزمایش��گاه را این‌گونه تعریف می‌کند‪ :‬وسیله‌ای است که د‌ر‬ ‫یک فضای کار بس��ته بای ‌د بخارات‪ ،‬گاز‌ها و ذرات تولید‌شد‌ه‬ ‫د‌ر د‌اخ��ل را گرفته‪ ،‬هد‌ایت نمو ‌د ‌ه و تخلیه کند‌‪ .‬این کار بای ‌د‬ ‫اساس��ا از طری��ق د‌یواره‌‌های جانبی‪ ،‬پش��تی و فوقانی‪ ،‬کف‬ ‫وسقف و نیز از د‌ریچه‌‌های ویژه موسوم به قاب و به کمک یک‬ ‫پلنوم تخلیه مجهز به سیستم بافل (تیغه) جهت توزیع جریان‬ ‫هوا انجام گیرد‌‪.‬‬ ‫شکل (‪ )1‬اجزای اصلی یک هو ‌د رومیزی معمولی را نشان‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫هود‌‌ها می‌توانن ‌د به انواع وسایل جانبی مانن ‌د المپ‌‌های‬ ‫د‌اخلی‪ ،‬د‌ریچه‌‌های س��رویس و تعمیر‪ ،‬س��ینک‪ ،‬د‌ریچه‌‌های‬ ‫کنار‌گذر ه��وا‪ ،‬ورود‌ی ایرفویل‪ ،‬هش��د‌ارد‌هند‌ه‌‌های جریان‪،‬‬ ‫آس��ترهای ویژه‪ ،‬واحد‌‌های ذخیره‌س��ازی د‌ر قسمت تحتانی‬ ‫و فیلترهای تخلیه مجهز باش��ند‌‪ .‬د‌ر زم��ان نصب هود‌‌ها د‌ر‬ ‫زیرکابینت‌‌های مخصوص انبار موا ‌د اش��تعال‌زا بای ‌د د‌قت زیا ‌د‬ ‫کر ‌د تا از نصب صحیح هو ‌د مطمئن گرد‌یم‪ .‬استاند‌ار ‌د ‪NFPA30‬‬ ‫تح��ت عنوان ک ‌د مایعات قابل احتراق و اش��تعال‪ ،‬تهویه‌این‬ ‫کابینت‌‌ها را توصیه نمی‌کند‌؛ اما تهویه برای جلوگیری از تجمع‬ ‫ی همواره مور ‌د نیاز است‪ .‬تهویه‌این‬ ‫گاز‌های خطرناک یا س��م ‌‬ ‫کابینت‌‌ه��ا به کمک کانال‌‌های تخلیه و رفت جد‌ا ازهم انجام‬ ‫ش��ود‌که افزایش د‌مای د‌اخل کابینت را د‌ر حد‌و ‌د مش��خص‬ ‫ید‌ارند‌‪.‬‬ ‫شد‌ه توسط استاند‌ار ‌د ‪ NFPA30‬نگه م ‌‬ ‫انواع هود‌‌ها‬ ‫د‌رزی��ر ان��واع اصل��ی هود‌‌ه��ا و کاربرد‌‌های آن‌ه��ا بیان‬ ‫می‌شود‪:‬‬ ‫هو ‌د اس�تاند‌ار ‌د (جریان هوا (د‌بی) با حجم تقریبا ثابت‬ ‫و سرعت س��طحی متغیر)‪ .‬این هو ‌د طبق تعریف پایه ‪SEFA‬‬ ‫هوای اتاق موقع بسته بود‌ن‬ ‫قاب از طریق میان‌بر وارد هوا‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫کانال تخلیه‬ ‫شکل فوقانی قابل تنظیم‬

‫قاب هنگام باال آمد‌ن‬ ‫مجرای هوا را می‌بند‌د‪.‬‬ ‫مجرای میانی ثابت‬ ‫تیغه پشتی‬ ‫مجرای تحتانی قابل تنظیم‬

‫نکات اجرایی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫قاب متحرک‬

‫قاب قائم (د‌ر وضعیت باال آمد‌ه)‬ ‫ورود هوای میان‌بر‬

‫ایرفویل‬

‫نکات اجرایی‬ ‫لوله‌کشی‬

‫شکل ‪ :1‬هو ‌د رومیزی با قاب عمود‌ی و ورود‌ی هوای کنارگذر‬

‫ساخته ش��د‌ه است و قاب آن شای ‌د عمود‌ی‪ ،‬افقی یا‌ترکیبی‬ ‫از این د‌و باشد‌‪.‬‬ ‫کارب�رد‌‪ :‬آزمایش��گاه‌های تحقیقاتی‪ −‬اس��تفاد‌ه مکرر یا‬ ‫پیوسته‪ .‬د‌ر فرایند‌های با مخاطرات زیا ‌د کمتر از آن استفاد‌ه‬ ‫می‌شود و روش‌‌های استفاد‌ه از آن متفاوت می‌باشند‌‪.‬‬ ‫هود‌‌ه�ای میان‌بر (جری��ان هوای با حج��م تقریبا ثابت‬ ‫وس��رعت س��طحی تقریبا ثابت) همان هو ‌د ب��ا قاب عمود‌ی‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د اس��ت که با تعبیه کرد‌ن د‌ریچه‌‌هایی د‌ر باال و زیر‬ ‫قاب اصالح ش��د‌ه است‪ .‬این د‌ریچه‌‌ها طوری ساخته ش ‌ده‌اند‬ ‫که تغییرات د‌ر س��رعت سطحی را حد‌اقل کنن ‌د که معموال ‪3‬‬ ‫یا ‪ 4‬برابر س��رعت حالت کامال باز آن اس��ت (د‌ر حالت پایین‬ ‫بود‌ن قاب)‪.‬‬ ‫کاربرد‌‪ :‬آزمایش��گاه‌‌های تحقیقاتی ‐ استفاد‌ه مد‌اوم‪ .‬د‌ر‬ ‫فرایند‌های توام با مخاطرات زیا ‌د کمتر از آن استفاد‌ه می‌شود‬ ‫و روش‌‌های استفاد‌ه از آن متغیر هستند‌‪.‬‬ ‫هو ‌د با حجم متغیر (س��رعت س��طحی ثابت) این هو ‌د‬ ‫د‌ارای یک د‌ریچه کنارگذر است که برای ایجا ‌د حد‌اقل هوای‬ ‫ورود‌ی از پیش تعیین‌شد‌ه د‌ر موقع بسته بود‌ن قاب طراحی‬ ‫ش��د‌ه است و یک سیس��تم تخلیه د‌ار ‌د که برای تغییر جریان‬ ‫هوا براساس موقعیت د‌ریچه قاب طراحی گرد‌ید‌ه است‪ .‬قاب‬ ‫می‌تواند عمود‌ی‪ ،‬افقی یا‌ترکیبی از هر د‌و حالت باشد‌‪.‬‬ ‫کارب�رد‪ :‬آزمایش��گاه‌‌های تحقیقاتی‪ −‬اس��تفاد‌ه مکرر و‬ ‫پیوس��ته‪ .‬د‌ر فرایند‌های پر خطر کمتر اس��تفاد‌ه می‌ش��ود و‬ ‫روش‌های استفاد‌ه از آن متغیرند‌‪.‬‬ ‫هو ‌د هوای کمک�ی (جریان هوای با حجم تقریبا ثابت و‬ ‫سرعت سطحی تقریبا ثابت) یک پلنوم د‌ر باالی سطح‪ ،‬هوا را‬ ‫از هوای رفت ثانویه می‌گیر ‌د و هوای بیرونی مطبوع نش��د‌ه یا‬ ‫نسبتا مطبوع را ایجا ‌د می‌نماید‌‪.‬‬ ‫کارب�رد‌‪ :‬آزمایش��گاه‌‌های تحقیقاتی ‐ اس��تفاد‌ه مکرر و‬ ‫پیوسته‪ .‬د‌ر فرایند‌های خطرناک کمتر از آن استفاد‌ه می‌شود‬ ‫و روش‌‌های استفاد‌ه از آن متغیرند‌‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬استفاد‌ه از این نوع هو ‌د د‌ر اغلب سازمان‌ها ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫هو ‌د فرایند (جریان هوا با حجم و سرعت سطحی تقریبا‬ ‫ثابت) همان هو ‌د استاند‌ار ‌د فاق ‌د قاب است‪ .‬طبق شماری از‬ ‫تعاریف این وسیله هو ‌د نیست و صرفا یک محفظه تهویه شد‌ه‬ ‫می‌باشد‌‪.‬‬ ‫کاربرد‌‪ :‬آزمایش��گاه‌‌های فرایند ‐ اس��تفا ‌ده‌ی متناوب و‬ ‫د‌وره‌ای‪ .‬د‌ر فرایند‌های کم‌خطر استفاد‌ه می‌شود و روش‌‌های‬ ‫استفاد‌ه از آن معلوم هستند‌‪.‬‬ ‫ه�و ‌د راد‌یو ایزوت�وپ هود‌ی اس��تاند‌ار ‌د با س��طح کار‬ ‫یکپارچه ویژه و آسترهای غیرقابل نفوذ توسط موا ‌د راد‌یواکتیو‬ ‫و ساختاری به اند‌ازه کافی محکم است به طوری که می‌تواند‬ ‫آجر‌های حفاظتی س��ربی را تحمل کند‌‪ .‬قس��مت د‌اخل بای ‌د‬ ‫طوری س��اخته ش��و ‌د که از تقویت موا ‌د راد‌یواکتیو جلوگیری‬


‫نمای ‌د و امکان تمیزکاری کامل فراهم باش��د‌‪ .‬کانال‌کشی بای ‌د‬ ‫همراه با اتصاالت واش��رد‌ار نئوپانی فالنچ ش��د‌ه باش ‌د ک ‌ه این‬ ‫اتصاالت با بس��ت‌‌های آس��ان قطع بسته ش ‌ده‌اند که می‌توان‬ ‫آن‌ه��ا را برای رفع آلود‌گی به آس��انی باز ک��رد‌‪ .‬بای ‌د د‌ر کانال‬ ‫خروج��ی از فیلترهای ذغال و ی��ا ‪( HEPA‬فیلتر هوا و ذره با‬ ‫کارایی باال) را استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫کارب�رد‪ :‬آزمایش��گاه‌های تحقیقات��ی و فرآین��د‌ی که از‬ ‫ایزوتوپ‌‌های راد‌یواکتیو استفاد‌ه می‌کنند‌‪.‬‬ ‫هو ‌د اس�ی ‌د پرکلریک یک هو ‌د استاند‌ار ‌د با سطح کاری‬ ‫یکپارچه ویژه‪ ،‬گوش��ه‌‌های کاو و آس��ترهایی از جنس غیرآلی‬ ‫است‪ .‬اسی ‌د پرکلریک یک عامل اکسید‌کنند‌ه به شد‌ت فعال‬ ‫است که بخارات آن می‌توانن ‌د رسوبات ناپاید‌ار د‌ر کانال ایجا ‌د‬ ‫کنن�� ‌د که خطر انفجار بالقوه به د‌نبال د‌ارند‌‪ .‬برای تعد‌یل این‬ ‫خطر سیس��تم تخلیه بای ‌د مجهز به یک سیس��تم شستش��و‬ ‫و تخلی��ه آب د‌اخلی باش�� ‌د و کانال بای�� ‌د از جنس موا ‌د قابل‬ ‫شستش��و‪ ،‬نفوذناپذیر و یکنواخت باش�� ‌د که د‌ر برابر حمالت‬ ‫اسید‌ی مقاوم است‪.‬‬ ‫سیستم شستشوی د‌اخلی بای ‌د کامال با کانال‪ ،‬فن تخلیه‪،‬‬ ‫د‌ود‌کش تخلیه و سطوح د‌اخلی هو ‌د همتراز باشد‌‪ .‬کانال‌کشی‬ ‫بای ‌د تا ح ‌د امکان کوتاه باش�� ‌د و حد‌اقل زانویی د‌ر آن استفاد‌ه‬ ‫ش��ود‌‪ .‬د‌ر سیس��تم‌‌های تخلیه اس��ی ‌د پرکلریک که از کانال‬ ‫طوالنی استفاد‌ه می‌کنن ‌د برای جلوگیری از د‌بی‌‌های آب بیش‬ ‫از ظرفیت بای ‌د از یک سیس��تم شستشوی منطقه‌بن ‌دی‌شد‌ه‬ ‫اس��تفاد‌ه کنن ‌د ک��ه آب را از هو ‌د تخلیه نماید‌‪ .‬چون اس��ی ‌د‬ ‫پرکلریک یک عامل اکس��ید‌کنند‌ه به شد‌ت فعال است‪ ،‬نبای ‌د‬ ‫د‌ر محل‌‌هایی مانن ‌د اتصاالت و واشر‌ها سیستم تخلیه از موا ‌د‬ ‫آلی استفاد‌ه کرد‌‪ .‬کانال‌‌ها بای ‌د از جنس فوال ‌د زنگ‌نزن باشن ‌د‬ ‫ک��ه محتوی نیکل و کروم آن از ف��وال ‌د زنگ نزن ‪ 316‬یا موا ‌د‬ ‫غیرفلزی مناس��ب کمتر است‪ .‬اتصاالت بای ‌د جوشکاری شد‌ه‬ ‫و یکنواخ��ت باش��ند‌‪ .‬بای ‌د تنها برای کار‌های د‌رگیر با اس��ی ‌د‬ ‫پرکلریک از سیستم تخلیه اسی ‌د پرکلریک استفاد‌ه شود‌‪.‬‬ ‫کاربرد‌‪ :‬آزمایش��گاه‌های تحقیقاتی و فرایند‌ی که از اسی ‌د‬ ‫پرکلریک استفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬استفاد‌ه از این هو ‌د به علت وجو ‌د‬ ‫خطر انفجار اجباری است‪.‬‬ ‫ه�و ‌د کالیفرنی�ا هود‌ی خاص اس��ت ک��ه از چن ‌د طرف‬ ‫د‌ارای د‌ریچه‌‌های قاب اس��ت (که معموال به صورت افقی باز‬ ‫می‌شوند‌)‪.‬‬ ‫کاربرد ‌‪ :‬برای د‌ربرگرفتن وسایل تحقیقاتی پیچید‌ه و بزرگ‬ ‫که بای ‌د از د‌و یا چن ‌د طرف به آن‌ها دسترسی د‌اشته باشیم‪.‬‬ ‫هو ‌د جاد‌ار یک هو ‌د اس��تاند‌ار ‌د است که د‌ر آن از کف باز‬ ‫می‌شود‪ .‬قاب می‌تواند افقی یا عمود‌ی باشد‌‪.‬‬ ‫کارب�رد‪ :‬این هو ‌د برای وسایل تحقیقاتی بزرگ یا پیچید‌ه‬ ‫طراحی ش��د‌ه است و طوری ساخته نش��د‌ه است که هنگام‬ ‫انجام کار افرا ‌د بتوانن ‌د وار ‌د محل شوند‌‪.‬‬ ‫هو ‌د تقطیر یک هو ‌د اس��تاند‌ار ‌د اس��ت ک��ه د‌ارای عمق‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫اضافی و سکویی با ارتفاع ‪ /3‬تا ‪ /2‬است‪.‬‬ ‫کاربرد‪ :‬د‌ر آزمایش��گاه‌های تحقیقاتی استفاد‌ه می‌شود و‬ ‫تجهیزات تقطیر بلن ‌د را د‌ربرمی‌گیرد‌‪.‬‬ ‫هو ‌د س�ایبانی هود‌ی باز با یک ساختار گیرایی د‌ر باالی‬ ‫سر است‪.‬‬ ‫کاربرد‌‪ :‬این یک هو ‌د مناس��ب و د‌رس��ت نیست و صرفا‬ ‫برای رفع بخارات آب یا گرما از بعضی از محل کار‌ها استفاد‌ه‬ ‫می‌شود‪ .‬د‌ر هنگامی‌که کارکنان بای ‌د روی یک منبع بخار آب‬ ‫یا حرارت خم شون ‌د استفاد‌ه از این هو ‌د توصیه نمی‌شود‌‪.‬‬

‫‌ترکیبات قاب هود‬ ‫‌ د‌ریچه کار د‌ارای قاب (‌های) شیش��ه‌ای اس��ت که برای‬ ‫د‌ید‌ن د‌اخل هو ‌د و محافظت از آن اس��تفاد‌ه می‌ش��ود‪ .‬یک‬ ‫قاب را شای ‌د بتوان به صورت افقی‪ ،‬عمود‌ی یا‌ترکیب این د‌و‬ ‫فع��ال کرد‌‪ .‬قابی که به صورت عم��ود‌ی کار می‌کند می‌تواند‬ ‫د‌ارای یک یا چن ‌د صفحه عمود‌ی باش�� ‌د و قابی که به صورت‬ ‫افقی کار می‌کند د‌ارای چن ‌د صفحه است و د‌ر چن ‌د جهت به‬ ‫صورت کش��ویی عمل می‌کنن ‌د و می‌توانن ‌د محل د‌ریچه باز را‬ ‫روی هو ‌د قرار د‌هند‌‪ .‬قابی که به صورت افقی کار می‌کند و د‌ر‬ ‫ید‌هد که کل رویه‬ ‫یک قاب عمو ‌د نصب ش��د‌ه است امکان م ‌‬ ‫هو ‌د برای انجام کار باز شود‌‪ .‬سپس محل د‌ریچه باز را می‌توان‬ ‫با بستن صفحه عمود‌ی محد‌و ‌د کر ‌د و د‌ر هنگام آزمایش تنها‬ ‫قسمت‌‌های کشویی قاب که به صورت افقی حرکت می‌کنن ‌د‬ ‫م��ور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ .‬قس��مت‌‌های عم��ود‌ی قاب‬ ‫چند‌گانه یا‌ترکیب قاب‌‌ها امکان استفاد‌ه از هود‌‌های بزرگ‌‌تر با‬ ‫محل د‌ریچه باز محد‌و ‌د را فراهم می‌کنن ‌د که خو ‌د سبب عد‌م‬ ‫نیاز به کاهش جریان هوای تخلیه می‌شود‪ .‬هود‌‌های مجهز به‬ ‫قاب‌‌هایی که به صورت عمود‌ی باال می‌آیند‌‪ ،‬بای ‌د طوری باشن ‌د‬ ‫که مانع دورزد‌ن و ورو ‌د هوای پلنوم سقف به هو ‌د شوند‌‪.‬‬ ‫کارایی هود‌‪:‬‬ ‫رفع آلود‌گی به‌این صورت اس��ت که جریان هوا از سطح‬ ‫رویه هو ‌د وار ‌د و بع ‌د از عبور از حفاظ از د‌ریچه خروجی خارج‬ ‫می‌ش��ود که‌این امر س��بب جلوگی��ری از ورو ‌د ذرات هوازی‬ ‫ب��ه د‌اخل اتاق می‌گر ‌دد‌‪ .‬متغیر‌های زی��ر روی کارایی هو ‌د اثر‬ ‫می‌گذارند‌‪:‬‬ ‫سرعت سطحی‬ ‫اند‌ازه د‌ریچه رویی (سطحی)‬ ‫موقعیت قاب‬ ‫شکل و‌ترکیب ورود‌ی‬ ‫شکل چارچوب‌‌های میانی‬ ‫ابعا ‌د د‌اخلی و مکان محل کار نسبت به سطح رویه‬ ‫مکان اتصاالت د‌اخل هو ‌د‬ ‫اند‌ازه و تعد‌ا ‌د د‌ریچه‌‌های تخلیه‬ ‫ترتیب تیغه‌‌های پشتی و پلنوم تخلیه‬ ‫‪51-50‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫شیشه د‌ر ساختمان‬

‫کف‌سازی‬

‫آسانسور معلولین‬

‫یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫ترتیب و چید‌مان میان‌بر (د‌ر صورت اجرایی بود‌ن)‬ ‫هوای رفت کمکی (د‌ر صورت اجرایی بود‌ن)‬ ‫چید‌مان و نوع خروجی‌‌های هوای رفت جایگزین‬ ‫سرعت هوا د‌ر نزد‌یکی هو ‌د‬ ‫فاصله د‌ریچه‌‌ها تا فضای خارج آزمایشگاه‬ ‫فعالیت‌‌های محققان د‌ر محل د‌ریچه هو ‌د‬ ‫مکان‪ ،‬اند‌ازه و نوع وسایل تحقیقاتی موجو ‌د د‌ر هو ‌د‬ ‫فاصله د‌ستگاه‌‌ها از منطقه تنفس محققان‬

‫جریانات هوا‬ ‫جریان��ات هوایی خارج از هو ‌د می‌توانن ‌د کارایی هو ‌د را به‬ ‫خطر اند‌ازن ‌د و محققان را د‌ر معرض موا ‌د مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر‬ ‫هو ‌د قرار د‌هند‌‪ .‬جریانات هوای مضر توسط موار ‌د ذیل ایجا ‌د‬ ‫می‌شوند‌‪:‬‬ ‫الگو‌های توزیع هوای رفت د‌ر آزمایشگاه‬ ‫حرکات افرا ‌د د‌ر آزمایشگاه‬ ‫افراد‌ی که د‌ر پشت هو ‌د قد‌م می‌زنن ‌د‬ ‫همرفت حرارتی‬ ‫باز شد‌ن د‌ر و پنجره‌‌ها‬ ‫‪ Caplan‬و ]‪ Knutson [1977، 1978‬ب��رای تعیی��ن ارتباط‬ ‫میان حرکت هوای اتاق و س��رعت‌‌های گیرایی هو ‌د د‌ر انتشار‬ ‫آلود‌گی‌‌ها د‌ر اتاق‪ ،‬آزمایش��اتی اجرا کرد‌ند‌‪ .‬آزمایش��ات آن‌ها‬ ‫نش��ان د‌ا ‌د که اثر جریانات هوای اتاق قابل توجه اس��ت و به‬ ‫اند‌ازه اثر سرعت سطحی هو ‌د اهمیت د‌ارد‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬طراحی‬ ‫و یا نصب ناد‌رس��ت هوای رفت جایگزین می‌تواند کارایی هو ‌د‬ ‫را کم کند‌‪.‬‬ ‫سرعت‌‌های تالطم د‌ر سطح هو ‌د نبای ‌د از نصف و‌ترجیحا‬ ‫یک پنجم س��رعت سطحی هو ‌د بیش‌‌تر باشد‌‪ .‬این یک عامل‬ ‫بسیار مهم د‌ر طرح‌‌هایی است که د‌ر آن از سرعت‌‌های سطحی‬ ‫کم استفاد‌ه می‌ش��ود‪ .‬مثال‪ ،‬هو ‌د با سرعت سطحی‪0.5 w/s‬‬ ‫می‌تواند د‌ر برابر حد‌اکثر س��رعت تالط��م ‪ 0.25 m/s‬مقاومت‬ ‫کند‌‪ .‬اگر س��رعت س��طحی طراحی ‪ 0.3 m/s‬باش��د‌‪ ،‬حد‌اکثر‬ ‫سرعت تالطمی ‪‌0.15 m/s‬خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫هو ‌د تا حتی‌االمکان بای ‌د طوری قرار گیر ‌د که جریان عبور‬ ‫و مرور د‌ر پشت هو ‌د حد‌اقل شود‌‪ .‬هم‌چنین‪ ،‬هو ‌د بای ‌د طوری‬ ‫قرار گیر ‌د که جریانات هوای ناش��ی از باز شد‌ن د‌ر و پنجره‌‌ها‬ ‫به آن برنخورد‌‪ .‬برای اطمینان از اس��تقرار بهینه هود‌‪ ،‬طراح‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع بای ‌د د‌ر اوایل طراحی نقش فعالی به‬ ‫عهد‌ه گیرد‌‪.‬‬ ‫استفاد‌ه از هود‌‌های هوای کمکی‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د ‪ AIHA Z9.5‬ب��ا اس��تفاد‌ه از هود‌‌های هوای‬ ‫کمکی مخالف اس��ت‪ .‬این هود‌‌ه��ا از یک هوای رفت د‌ر هو ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌کنن ‌د تا مقد‌ار هوای تخلیه شد‌ه اتاق کم شود‌‪.‬‬ ‫مشکالت و معیار‌های نصب مربوط به‌این هود‌‌ها د‌ر زیر بیان‬

‫د‌رهای اتوماتیک‬

‫می‌شوند‌‪:‬‬ ‫هوای رفت کمکی بای ‌د وار ‌د قس��مت خارج هو ‌د شو ‌د تا‬ ‫سرعت هوای مناسب د‌ر جلو فر ‌د محقق ایجا ‌د شود‌‪.‬‬ ‫الگوی جریان هوای کمکی نبای ‌د به گونه‌ای باش�� ‌د که‬ ‫کارایی رفع آلود‌گی‌‌های هو ‌د را کاهش د‌هد‌‪.‬‬ ‫ه��وای کمکی بای ‌د طوری مطبوع ش��و ‌د که مانع وزش‬ ‫هوای س��ر ‌د به روی محققان ش��ود‌‪ .‬غالبا هوا بای ‌د سر ‌د شو ‌د‬ ‫تا د‌ما و رطوبت مور ‌د نیاز د‌ر هو ‌د حفظ ش��ود‌‪ .‬هوای کمکی‬ ‫می‌تواند س��بب ایجا ‌د گرمایش اضافی و بار‌های سرمایش د‌ر‬ ‫آزمایشگاه شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر هو ‌د تنها بای ‌د از قاب عمود‌ی استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫کنترل‌کنن ‌ده‌های جریانات هوای رفت‪ ،‬کمکی و تخلیه‬ ‫بای ‌د هماهنگ باشند‌‪.‬‬ ‫هماهنگ‌س��ازی هرچ��ه بیش‌‌تر بخش‌‌ه��ای خد‌مات‬ ‫ی د‌ر هنگام نصب برای جلوگیری از تد‌اخل‌های فضایی‬ ‫عموم ‌‬ ‫میان سیستم‌‌های کانال اضافی بسیار اهمیت د‌ارد‌‪.‬‬ ‫کنترل رطوبت می‌تواند د‌شوار باشد‌‪ ،‬مگر این‌که هوای‬ ‫کمکی تا نقطه شبنم شرایط د‌اخلی معین‌شد‌ه سر ‌د شو ‌د که‬ ‫د‌ر آن صورت‪ ،‬کنترل رطوبت د‌رست انجام نمی‌شود‌‪ .‬اما اگر‬ ‫خنک‌کاری به‌این صورت انجام ش��ود‌‪ ،‬بد‌یهی است که د‌یگر‬ ‫نیازی به هوای کمکی نخواهیم د‌اشت‪.‬‬

‫معیار‌های کارایی هو ‌د‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د ‪ ،ASHRAE 110‬با عنوان روش آزمون کارایی‬ ‫ی تعیین کارایی رفع آلود‌گی‬ ‫هود‌‌های آزمایشگاهی‪ ،‬روش کم ‌‬ ‫ید‌هد‪ .‬این روش نیازمن ‌د استفاد‌ه از‬ ‫برای یک هو ‌د را شرح م ‌‬ ‫ی��ک گاز رد‌یاب و ابزار‌های خاص برای‌اند‌‌ازه‌گیری میزان گاز‬ ‫رد‌یاب ورود‌ی به منطقه تنفس یک مانکن اس��ت‪ .‬این کار د‌ر‬ ‫واقع شبیه‌سازی قابلیت آلود‌گی‌زد‌ایی هو ‌د د‌ر هنگام کارکرد‌ن‬ ‫یک محقق د‌ر زیر هو ‌د است‪.‬‬ ‫معموال از آزمایشات زیر برای تعیین کارایی هو ‌د استفاد‌ه‬ ‫می‌شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬آزمایش سرعت سطحی‬ ‫‪ .2‬آزمایش تجسم (مشاهد‌ه) جریان‬


‫‪ .3‬آزمایش تجسم جریان با حجم بزرگ‬ ‫‪ .4‬آزمایش گاز رد‌یاب و‬ ‫‪ .5‬آزمایش حرکت قاب‪ .‬این آزمایشات بای ‌د تحت شرایط‬ ‫ذیل انجام شوند‌‪:‬‬ ‫‐ مقد‌ار تجهیزات تحقیقاتی د‌ر کنار هو ‌د معمولی و هوای‬ ‫اتاق متعاد‌ل باشد‌‪.‬‬ ‫‐ د‌ر و پنجره‌‌ها د‌ر موقعیت معمولی خو ‌د باشند‌‪.‬‬ ‫‐ ق��اب هو ‌د د‌ر موقعیت‌‌های متغیر ق��رار گیر ‌د تا کارایی‬ ‫د‌ینامیکی و استاتیکی آن شبیه‌سازی شود‌‪.‬‬ ‫تمامی‌هود‌‌ها بای ‌د به صورت سالیانه آزمایش و کارایی آن‌ها‬ ‫تایی ‌د گ��ر ‌دد‌‪ .‬د‌ر بحث زیر‪ ،‬خالصه روش‌‌ه��ای آزمایش آمد‌ه‬ ‫است‪ .‬اس��تاند‌ار ‌د ‪ ASHRAE 110‬شرایط خاص و روش‌‌های‬ ‫کار را ارایه می‌کند‪.‬‬

‫آزمایش سرعت سطح‬ ‫مس��ئول ایمنی‪ ،‬مهند‌س تهویه مطب��وع و محقق فعال‬ ‫د‌ر آزمایش��گاه بای ‌د سرعت س��طحی مطلوب را تعیین کنند‌‪.‬‬ ‫این س��رعت با موازنه میان حالت عملکرد ایمن هود‌‪ ،‬جریان‬ ‫هوای مور ‌د نیاز برای کار هو ‌د و هزینه انرژی تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫‌اند‌‌ازه‌گیری س��رعت‌‌های سطحی د‌ر ش��بکه افقی و عمود‌ی‬ ‫انجام می‌ش��ود و مس��احت هر مح��ل‌اند‌‌ازه‌گی��ری نبای ‌د از‬ ‫‪ 0.1 m2‬بیش‌‌ت��ر باش��د‌‪ .‬این‌‌اند‌‌ازه‌گیری‌ها بای ‌د با وس��یله‌ای‬ ‫انجام ش��ون ‌د که د‌ر ب��ازه کاری مور ‌د نظر د‌ق��ت د‌ار ‌د و برای‬ ‫اص�لاح و بهبو ‌د د‌قت آن بای ‌د از یک پایه ابزار اس��تفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫وسایل‌اند‌‌ازه‌گیری کامپیو‌تری شبکه‌ای د‌ر چن ‌د نقطه بیشترین‬ ‫د‌قت را د‌ارند‌‪.‬‬ ‫تجسم یا مشاهد‌ه جریان‬ ‫‪ .1‬یک نمون��ه تتراکلری ‌د تیتانیم را د‌ر امتد‌ا ‌د هر د‌و د‌یوار‬ ‫قرار د‌هی ‌د و صفحه هو ‌د بای ‌د د‌ر خط موازی با سطح هو ‌د و د‌ر‬ ‫فاصله ‪ 150‬میلی‌متر هو ‌د باشد‌‪.‬‬ ‫احتی�اط‪ :‬تتراکلری�� ‌د تیتانیم د‌ود‌زا اس��ت و پوس��ت را‬ ‫می‌سوزان ‌د و چشم و سیستم تنفسی به شد‌ت به آن حساس‬ ‫هستند‌‪.‬‬

‫‪ .2‬یک د‌ایره به قطر ‪ 200‬میلی‌متر را د‌ر پش��ت هو ‌د ایجا ‌د‬ ‫کنید‌‪ .‬حرکت هوا به سمت رویه هو ‌د را به صورت جریان هوای‬ ‫معکوس ایجا ‌د کنی�� ‌د و فقد‌ان حرکت به معنی وجو ‌د فضای‬ ‫هوای مرد‌ه است‪.‬‬ ‫‪ .3‬س��طح کار هو ‌د را‌ترس��یم کنی ‌د و مطمئن ش��وی ‌د که‬ ‫خطوط اطراف تمامی‌تجهیزات د‌ر هو ‌د وجو ‌د د‌ارند‌‪ :‬تمام د‌و ‌د‬ ‫بای ‌د به پشت هو ‌د و از آنجا به بیرون انتقال یابد‌‪.‬‬ ‫‪ .4‬کارکر ‌د کنارگذر ایرفویل را با فعال‌کرد‌ن نمونه کتان زیر‬ ‫ایرفویل آزمایش کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .5‬قبل از انج��ام آزمایش بعد‌ی‪ ،‬نمونه کتان د‌ور هو ‌د را‬ ‫برد‌ارید‌‪ .‬اگر خروجی مشاهد‌ه شد‌‪ ،‬آزمایش د‌بی تخلیه (تجسم‬ ‫یا مشاهد‌ه جریان با د‌بی باال) نبای ‌د انجام گیرد‌‪.‬‬

‫تجسم جریان با حجم باال‬ ‫بای ‌د قبل از انجام آزمایش د‌و ‌د‌‌‌اند‌‌ازه‌گیری‌های مناس��ب‬ ‫را انجام د‌ا ‌د تا از فعال‌ش��د‌ن ناگهانی سیس��تم کشف حریق‬ ‫ساختمان جلوگیری شود‌‪.‬‬ ‫‪ .1‬یک د‌ود‌ساز را محترق و د‌ر نزد‌یک مرکز سطح کار د‌ر‬ ‫فاصله ‪ 150‬میلی‌متر پش��ت قاب قرار د‌هید‌‪ .‬د‌ود‌س��از‌ها یک‬ ‫جت د‌و ‌د ایجا ‌د می‌کنن ‌د که مش��کل زی��اد‌ی برای هو ‌د ایجا ‌د‬ ‫می‌کند‪ .‬بای ‌د مراقب بو ‌د که‌این د‌ود‌ساز کارایی هو ‌د را مختل‬ ‫نکن ‌د و سبب ایجا ‌د حاد‌ثه نشود‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬بع ‌د از اش��تعال بمب د‌ود‌‪ ،‬آن را با انبر برد‌اش��ته و د‌ر‬ ‫اط��راف هو ‌د بگرد‌انید‌‪ .‬د‌ر این حالت د‌و ‌د نبای ‌د د‌ر خارج هو ‌د‬ ‫د‌ید‌ه شو ‌د یا به مشام برسد‌‪.‬‬ ‫تست گاز رد‌یاب‬ ‫‪ .1‬سیس��تم ایجا ‌د گاز هگزافلورای ‌د گوگر ‌د را د‌ر محل‌‌های‬ ‫م��ور ‌د نیاز برای آزمایش (یعنی وس��ط و طرفین) قرار د‌هید‌‪.‬‬ ‫هم‌چنین یک آد‌مک مصنوعی با یک آشکارس��از را د‌ر محل‬ ‫تنفس محقق د‌ر نزد‌یک هو ‌د قرار د‌هید‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬گاز رد‌ی��اب را آزا ‌د کنی ‌د و‌‌اند‌‌ازه‌گیری‌ها را د‌ر یک بازه‬ ‫زمانی ‪ 5‬د‌قیقه‌ای ثبت کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬بع ‌د از تکمیل آزم��ون با آد‌مک‪ ،‬آن را برد‌اری ‌د و عرض‬ ‫د‌ریچه هو ‌د را با پراب آشکارساز طی کنی ‌د و بیش‌‌ترین مقد‌ار‬ ‫‌اند‌‌ازه‌گیری شد‌ه را ثبت نمایید‌‪.‬‬

‫تست حرکت قاب‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫کارایی رفع آلود‌گی بخاری د‌ر هنگام کار قاب هو ‌د را طبق‬ ‫استاند‌ار ‌د ‪ ASHRAE 110‬تایی ‌د نمایید‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب‌های «مرجع جیبی جوش�کاری» و «مب ‌دل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای» از این مترجم توس�ط نش�ر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و‬ ‫تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬ ‫‪53-52‬‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬ ‫باد‌گیر؛ شاهکار مهند‌سی‬ ‫ایران‌زمین‬

‫روابط محاسباتی سازه‬

‫اخبار صنعت‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2008‬‬

‫فرار زندانی از داخل کانال!‬

‫مردی که به اتهام قتل عمد در زندان به سر می‌برد‪ ،‬موفق شد از طریق کانال سیستم تهویه‬

‫زندان فرار کند‪ .‬بنابر اعالم کارشناسان‪ ،‬این زندانی با باال رفتن از دیوار زندان خود را به دریچه تهویه‬

‫برق و کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫رس��انده و س��پس از داخل کانال به خارج از زندان راه پیدا کرده است‪ .‬نکته جالب توجه آن است‬ ‫که عرض این دریچه تنها یک فوت بوده است و زندانی با کم کردن وزن خود طی روزهای متوالی‬ ‫سرانجام موفق به عبور از آن شده است‪.‬‬

‫تالش محققان برای بهره‌برداری از انرژی موجود در آسفالت خیابان‌ها‬

‫یک تیم تحقیقاتی در موسسه ‪ Worcester Polytechnic‬اخیرا مقاله‌ای را منتشر کرده‌اند که در‬

‫آن جزییات روش بهره‌برداری از گرمای موجود در کف داغ آسفالت خیابان‌ها موجود است‪.‬‬

‫ایده خالقانه این روش از آنجا گرفته شده است که کف داغ آسفالت خیابان‌ها و معابر همانند‬

‫مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫یک کلکتور خورشیدی ارزان قیمت عمل می‌کند و گرمای ناشی از تابش خورشید را در طول روز‬ ‫در خود ذخیره می‌سازد‪ .‬بنابراین در‌صورتی‌که به طریقی امکان تبدیل این انرژی به انرژی مفید و‬

‫قابل استفاده وجود داشته باشد‪ ،‬امکان استفاده از انرژی خورشیدی با کمترین هزینه ممکن فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫مدرک درجه یک ®‪ LEED‬برای دهکده المپیک ‪2008‬‬

‫انجمن ‪ USGBC‬مدرک درجه یک ®‪ LEED‬را به دهکده المپیک بازی‌های س��ال ‪ 2008‬پکن‬

‫متره وبر‌آورد کانال‬

‫اعطا کرد‪ .‬این دهکده متشکل از چهل و دو ساختمان شش تا نه طبقه است که بازی‌های المپیک‬

‫‪ 2008‬پکن بیش از ش��انزده هزار ورزش کار را در خود اس��کان داد‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬بازده انرژی این‬ ‫ساختمان‌ها به اندازه پنجاه درصد بیشتر از سایر ساختمان‌های شهر پکن است‪.‬‬

‫در این مجموعه برای تامین انرژی مورد نیاز و تامین سرمایش و گرمایش عالوه بر کلکتورهای‬

‫خورشیدی از روش‌های بازیابی انرژی گرمایی نیز استفاده شده است‪ .‬در ورودی این دهکده‪ ،‬تابلوی‬

‫بزرگی نصب شده که به ورود بازدیدکنندگان به مجموعه ساختمان‌های با مصرف انرژی نزدیک به‬ ‫صفر خوشامد گفته شده است‪.‬‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تهویه آشپزخانه‌ها ‪1 −‬‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 31‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تهویه آشپزخانه‌ها یکی از کاربرهای پیچید‌ه سیستم‌های‬ ‫تهویه مطبوع به ش��مار می‌رود‌‪ .‬برای طراحی سیس��تم تهویه‬ ‫آشپزخانه‌ها بای ‌د به جنبه‌های مختلفی از قبیل تهویه مطبوع‪،‬‬ ‫ایمنی آش��پزخانه د‌ر برابر آتش‌سوزی احتمالی‪ ،‬تهویه‪ ،‬تامین‬ ‫فش��ار هوای س��اختمان‪ ،‬س��رمایش‪ ،‬توزیع هوا و تجهیزات‬ ‫تامین موا ‌د غذایی توجه ش��ود‌‪ .‬آش��پزخانه‌های د‌ر بسیاری از‬ ‫ساختمان و مراکز مانن ‌د رستوران‌ها‪ ،‬هتل‌ها‪ ،‬بیمارستان‌ها‪،‬‬ ‫فروشگاه‌های بزرگ‪ ،‬س��اختمان‌های مسکونی و غیره وجو ‌د‬ ‫د‌ارند‌‪ .‬هر یک از این ساختمان‌ها معیارها و ضوابط مخصوص‬ ‫به خو ‌د را د‌ارن ‌د که برای طراحی سیس��تم تهویه آشپزخانه نیز‬ ‫بای ‌د مد‌نظر قرار گیرد‌‪ .‬هرچن ‌د که بسیاری از اصول کلی تهویه‬ ‫آشپزخانه‪ ،‬صرفنظر از نوع و کاربری ساختمان اصلی با یکد‌یگر‬ ‫یکسان است‪.‬‬ ‫تهویه آش��پزخانه حد‌اقل به د‌و منظور زیر مور ‌د توجه قرار‬ ‫می‌گیرد‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬تامین شرایط آسایش د‌ر افراد‌ی که د‌ر د‌اخل آشپزخانه‬ ‫حضور د‌ارند‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬افزایش ضریب ایمنی افراد‌ی که د‌ر د‌اخل آش��پزخانه‬ ‫کار می‌کنن ‌د و س��ایر نفراتی که د‌ر بخش‌های د‌یگر ساختمان‬ ‫هستند‌‪.‬‬ ‫معیار آسایش د‌ر آش��پزخانه‌ها اغلب به عواملی مختلفی‬ ‫مانن ‌د ش��رایط آب و هوایی منطقه بستگی د‌ارد‌‪ .‬به طوری که‬ ‫بعضی از آش��پزخانه‌ها اصال نیازی به سیس��تم تهویه مطبوع‬ ‫ند‌ارد‌‪ .‬سیس��تم تهویه آشپزخانه همچنین بر وضعیت انتقال‬ ‫سر و صد‌ا د‌ر این بخش از ساختمان نیز تاثیر می‌گذارد‌‪ .‬تهویه‬ ‫آشپزخانه به‌واسطه خارج کرد‌ن محصوالت احتراق و گازهای‬ ‫تولی ‌د شد‌ه توس��ط تجهیزات با سوخت مایع یا جام ‌د موجب‬ ‫افزایش ضریب ایمنی افرا ‌د حاضر د‌ر ساختمان نیز می‌شود‌‪.‬‬

‫تقریبا می‌توان گفت هو ‌د تخلیه یکی از اجزای جد‌ایی‌ناپذیر‬ ‫سیس��تم تهویه تمامی آشپزخانه‌ها به شمار می‌رود‌‪ .‬هود‌های‬ ‫تخلیه اساس��ا به منظ��ور تخلی��ه گازها‪ ،‬بخ��ارات و تمامی‬ ‫آالین ‌ده‌های تولی ‌د شد‌ه د‌ر د‌اخل آشپزخانه مور ‌د استفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیرند‌‪ .‬آالین ‌ده‌های یا ‌د شد‌ه شامل گازها‪ ،‬مایعات و ذرات‬ ‫معلق جامد‌ی می‌ش��ون ‌د که د‌ر هنگام آشپزی تولی ‌د می‌شود‌‪.‬‬ ‫همچنین عالوه بر آالین ‌ده‌های تولی ‌د ش��د‌ه د‌ر هنگام آشپزی‪،‬‬ ‫احتمال انتش��ار محصوالت احتراق و یا حتی س��وختن خو ‌د‬ ‫غذاها و تولی ‌د بخارات س��می و آلو ‌ده‌کنند‌ه بسیار زیا ‌د است‪.‬‬ ‫بنابراین به منظور د‌ستیابی به شرایط آسایش و تامین ایمنی‬ ‫افرا ‌د حاضر د‌ر ساختمان‪ ،‬خارج کرد‌ن این آالین ‌ده‌ها از فضای‬ ‫آش��پزخانه امری ضروری اس��ت‪ .‬گاهی اوق��ات آالین ‌ده‌های‬ ‫موجو ‌د د‌ر هوا موجب به خطر افتاد‌ن سالمت انسان و یا ایجا ‌د‬ ‫آتش‌س��وزی د‌ر ساختمان می‌شود‌‪ .‬نحوه قرارگیری تجهیزات‬ ‫طبخ غذا د‌ر د‌اخل آشپزخانه و موقعیت آن نسبت به هود‌های‬ ‫تخلیه تاثیر چش��مگیری د‌ر بهبو ‌د کیفیت هوای آشپزخانه و‬ ‫کاهش هزینه‌های جاری آن د‌ارد‌‪.‬‬ ‫طراحان سیس��تم‌های تهوی��ه مطبوع د‌ر اکث��ر موار ‌د با‬ ‫طراحی سیس��تم‌های تهویه برای آشپزخانه‌های تجاری بزرگ‬ ‫روبرو هستند‌‪ .‬د‌ر این آشپزخانه‌ها به واسطه حجم باالی غذا‪،‬‬ ‫مق��د‌ار زیا ‌د روغ��ن مصرفی و بخار آب فراوان��ی که د‌ر فضای‬ ‫آشپزخانه منتشر می‌ش��ود‌‪ ،‬به‌کارگیری سیستم‌های تهویه از‬ ‫اهمیت بس��یار زیاد‌ی برخورد‌ار اس��ت‪ .‬د‌ر آشپزخانه خانگی‬ ‫معموال از نوع د‌یگری از هود‌ها تخلیه استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬مقد‌ار‬ ‫بخار روغن تولی ‌د شد‌ه د‌ر آشپزخانه‌های خانگی بسیار کمتر از‬ ‫حجم روغنی است که د‌ر کاربرد‌های تجاری تولی ‌د می‌شود‌‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬خطراتی نظیر آتش‌سوزی یا مسمومیت افرا ‌د به میزان‬ ‫زیاد‌ی کاهش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫‪55-54‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مقد‌ار کل ذرات‬

‫محصوالت‬

‫بخار‬

‫بخار‬

‫سایکرومتریک‬

‫تولی ‌د آالین ‌ده‌ها‬ ‫همزمان ب��ا اعمال حرارت برای طبخ غ��ذا‪ ،‬آالین ‌ده‌های‬ ‫مختلفی نیز د‌ر فضای آشپزخانه منتشر می‌شود‌‪ .‬این آالین ‌ده‌ها‬ ‫ش��امل انرژی حرارتی تلف شد‌ه‪ ،‬بخار آب و بخارات موا ‌د آلی‬ ‫متصاع ‌د شد‌ه از غذاها می‌ش��ود‌‪ .‬انرژی حرارتی تلف شد‌ه د‌ر‬ ‫واقع مقد‌ار گرمایی است که به جای استفاد‌ه برای طبخ غذا‪،‬‬ ‫به واس��طه انتق��ال حرارت جابه‌جایی و تشعش��عی به فضای‬ ‫پیرامون منتقل می‌ش��ود‌‪ .‬منبع ان��رژی تجهیزات طبخ غذا‪،‬‬ ‫به ویژه اگر با فراین ‌د احتراق نیز همراه باش��د‌‪ ،‬موجب انتشار‬ ‫آالین ‌ده‌های بس��یار بیشتری نیز می‌شو ‌د که همان محصوالت‬ ‫احتراق هستند‌‪.‬‬ ‫تمامی روش‌های طبخ غذا به نوعی با انتش��ار حرارت به‬ ‫محیط پیرامون نیز همراه اس��ت‪ .‬گاهی اوق��ات این گرما به‬ ‫واسطه انتقال حرارت تشعشعی از سطوح د‌اغ و گاهی اوقات‬ ‫به واس��طه جابه‌جایی طبیعی اتفاق می‌افتد‌‪ .‬بخشی از انرژی‬ ‫ورود‌ی تجهی��زات طبخ غذا که د‌ر ایجا ‌د ش��ار حرارتی نقش‬ ‫د‌ار ‌د بین پنجاه تا نو ‌د د‌رص ‌د متغیر است‪ .‬به‌طور معمول‪ ،‬اکثر‬ ‫آالین ‌ده‌های منتشر شد‌ه از غذاها و منبع تولی ‌د گرما به واسطه‬ ‫این ش��ار حرارتی به محیط پیرامون منتقل می‌شود‌‪ .‬بنابراین‬ ‫یکی از ابتد‌ایی‌ترین روش‌های کنترل آالین ‌ده‌ها د‌ر آش��پزخانه‬ ‫مبتنی بر به د‌ام اند‌اختن جریان هوای آلود‌ه و خارج کرد‌ن آن‬ ‫از فضای د‌اخل آش��پزخانه است‪ .‬این عمل معموال با استفاد‌ه‬ ‫از سیس��تم‌های تخلی��ه‌ای که د‌ر مکان‌های مناس��ب تعبیه‬ ‫می‌شون ‌د صورت می‌گیرد‌‪ .‬البته‪ ،‬تاثیر نامطلوب ناشی از انتقال‬ ‫حرارت تشعشعی به محیط پیرامون نیز به‌واسطه تهویه صحیح‬ ‫به حد‌اقل می‌رس��د‌‪ .‬بنابراین د‌ر هنگام طراحی سیستم‌های‬ ‫تهویه مطبوع‪ ،‬بای ‌د تاثیر انتقال حرارت تشعش��عی نیز د‌ر نظر‬ ‫گرفته ش��ود‌‪ .‬د‌ر فصل بیس��ت و نهم از کتاب راهنمای ‪2001‬‬

‫چربی‬

‫مراجعات سریع‬

‫آالین ‌ده‌های آشپزخانه‬

‫‪ ASHRAE – Fundamentals‬فهرس��ت نمونه‌ای از مقاد‌یر بهره‬ ‫گرمایی آشپزخانه‌ها برای بس��یاری از کاربرد‌های تجاری ارایه‬ ‫شد‌ه است‪.‬‬ ‫د‌ر سال ‪ Kuehn et al 1999‬مقاد‌یر آالین ‌ده‌های تولی ‌د شد‌ه‬ ‫د‌ر پن��ج نوع مختلف از تجهیزات طبخ غ��ذای تجاری و تاثیر‬ ‫هود‌های تخلیه متد‌اول بر روی آن‌ها را مور ‌د ارزیابی قرار د‌اد‌‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت ک��ه وی د‌ر این آزمایش از غذاهای پرچرب‬ ‫اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬د‌ر شکل (‪ )1‬مقاد‌یر چربی اند‌ازه‌گیری شد‌ه د‌ر‬ ‫ورود‌ی هو ‌د و برای تجهیزات مختلف ارایه شد‌ه است‪ .‬د‌ر این‬ ‫جد‌ول مقد‌ار آالین ‌ده‌ها د‌ر فاز بخار و با ذرات آالیند‌ه کوچک‌تر‬ ‫از ‪ ،2.5μm‬ذرات ب��ا ان��د‌ازه کوچک‌ت��ر از ‪ 10μm‬و مقد‌ار کل‬ ‫ذرات بخار روغن ارایه شد‌ه است‪ .‬مقد‌ار بخار روغن تولی ‌د شد‌ه‬ ‫توسط فرهای خوراک‌پزی و سرخ‌کن‌ها معموال بسیار کم و یا‬ ‫حتا ناچیز است‪ ،‬د‌ر حالی که سایر تجهیزات طبخ غذا معموال‬ ‫مقد‌ار زیاد‌ی آالیند‌ه تولی ‌د می‌کنند‌‪ .‬هرچن ‌د که د‌ر کباب‌پزهای‬ ‫د‌ربسته د‌ر مقایسه با اجاق‌گازهای معمولی ذرات آالیند‌ه بسیار‬ ‫ریزتری تولی ‌د می‌شوند‌‪ .‬البته د‌ر این د‌سته از د‌یگ‌ها‪ ،‬وضعیت‬

‫برقی گازی برقی گازی برقی گازی برقی گازی برقی گازی برقی گازی‬ ‫اجاق گاز‬ ‫(اسپاگتی‪،‬‬ ‫گوشت‬ ‫چرخ‌کرد‌ه)‬

‫فر (پیتزا)‬

‫کباب‌پز‬ ‫(جوجه)‬

‫سرخ‌کن‬ ‫کباب‌پز‬ ‫(گوشت) (سیب‌زمینی)‬

‫فر‬ ‫(گوشت)‬

‫تجهیزات ‪ /‬غذا‬

‫شکل (‪ )1‬ذرات چربی و فازهای بخار متصاع ‌د شد‌ه توسط تجهیزات‬ ‫منتخب طبخ غذا د‌ر کاربرد‌های تجاری‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫انتشار آالین ‌ده‌ها تا ح ‌د زیاد‌ی به نوع طراحی آن بستگی د‌ارد‌‪.‬‬ ‫مقد‌ار آالین ‌ده‌های روغنی د‌ر فاز بخار بس��ته به حجم کار بین‬ ‫س��ی تا نو ‌د د‌رص ‌د متغیر اس��ت که این مساله روش طراحی‬ ‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫سیستم تخلیه را تحت تاثیر قرار م ‌‬ ‫مونو‌اکس��ید‌کربن و د‌ی اکس��ی ‌د کربن از جمله گازهایی‬ ‫هستن ‌د که د‌ر محصوالت احتراق گاز طبیعی وجو ‌د د‌ارند‌‪ ،‬ولی‬ ‫د‌ر فرها و اجاق‌های الکتریکی د‌یگر این گازها تولی ‌د نمی‌شوند‌‪.‬‬ ‫د‌ر صورت اس��تفاد‌ه از کباب‌پزها اگر مش��کالتی مانن ‌د نشتی‬ ‫چربی و روغن بر روی س��طوح د‌اغ وجو ‌د د‌اشته باشد‌‪ ،‬باز هم‬ ‫گازهای مونو‌اکسید‌‌‌کربن و ‌دی‌اکسید‌کربن د‌ر آالین ‌ده‌ها وجو ‌د‬ ‫خواهن ‌د د‌اشت‪ .‬اکسید‌های نیتروژن نیز د‌ر محصوالت احتراق‬ ‫بس��یاری از تجهیزات گازس��وز وجو ‌د د‌ارند‌‪ ،‬البته مقد‌ار این‬ ‫اکسید‌ها به مقد‌ار کل مصرف گاز تجهیزات وابسته است‪.‬‬ ‫د‌ر شکل (‪ )2‬د‌بی حجمی هوای ورود‌ی به هو ‌د نشان د‌اد‌ه‬ ‫شد‌ه است‪ .‬به‌طور‌کلی‪ ،‬د‌بی حجمی هوای مکش شد‌ه توسط‬

‫جریان‌سنج حجمی ‪L/S ,‬‬ ‫برقی گازی برقی گازی برقی گازی برقی گازی برقی گازی برقی گازی‬ ‫اجاق گاز‬ ‫(اسپاگتی‪،‬‬ ‫گوشت‬ ‫چرخ‌کرد‌ه)‬

‫فر‬ ‫(پیتزا)‬

‫کباب‌پز‬ ‫(جوجه)‬

‫سرخ‌کن‬ ‫کباب‌پز‬ ‫(گوشت) (سیب‌زمینی)‬

‫فر‬ ‫(گوشت)‬

‫تجهیزات ‪ /‬غذا‬

‫شکل (‪ )2‬د‌بی حجمی آالین ‌ده‌ها د‌ر د‌هانه ورود‌ی هو ‌د د‌ر کاربرد‌های‬ ‫مختلف تجاری‬

‫هو ‌د برای تجهیزات گازسوز ب ‌هد‌لیل تولی ‌د محصوالت احتراق‬ ‫اضافی نسبت به تجهیزات برقی بای ‌د بیشتر باشد‌‪ .‬شار حرارتی‬ ‫ایجا ‌د شد‌ه به‌واسطه کباب‌پزها بسیار بیشتر از آن چیزی است‬ ‫که د‌ر سایر تجهیزات وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬نرخ جریان آالین ‌ده‌های ناشی‬ ‫از کباب‌پزها تقریبا ص ‌د برابر از د‌بی حجمی واقعی ایجا ‌د شد‌ه به‬ ‫واسطه تبخیر رطوبت و چربی غذاها بیشتر است‪ .‬این اختالف‬ ‫به واسطه آن بخشی از هوای محیط است که پیش از رسید‌ن‬ ‫به هو ‌د تخلیه توسط کباب‌پز به د‌ام می‌افتد‌‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫خواص شار حرارتی آالین ‌ده‌ها‬

‫متد‌اول‌ترین روش کنترل آالین ‌ده‌ها د‌ر فضای آشپزخانه‪،‬‬ ‫نصب وسایل ورود‌ی هوا (مانن ‌د هود‌) د‌ر مسیر عبور آالین ‌ده‌ها‬ ‫به‌شمار می‌رود‌‪ .‬به این ترتیب جریان آالین ‌ده‌ها از طریق هو ‌د و‬ ‫سیستم تخلیه به خارج از آشپزخانه هد‌ایت می‌شود‌‪ .‬به‌منظور‬ ‫جلوگیری از ایجا ‌د جریان هوای رو به باال‪ ،‬هو ‌د تخلیه معموال‬ ‫د‌ر قسمت باال یا پشت منبع گرم نصب می‌شود‌‪ .‬د‌رک صحیح‬ ‫از ش��ار حرارتی آالین ‌ده‌ها کلی ‌دی‌ترین مساله‌ای است که برای‬ ‫طراحی سیستم تهویه با کارایی باال ضرورت د‌ارد‌‪.‬‬ ‫آالین ‌ده‌ها منتش��ر شد‌ه به‌واس��طه فرایند‌هایی مانن ‌د ورز‬ ‫د‌اد‌ن خمیره��ا که نیازی به پخت و پز ند‌ارن ‌د نیز با قرار د‌اد‌ن‬ ‫ورو ‌دی‌های هوا د‌ر وضعیت که موا ‌د منتش��ر ش��د‌ه را به د‌ام‬ ‫بیند‌ازن ‌د صورت می‌گیرد‌‪ .‬گاهی اوقات نیز با ایجا ‌د جریان هوا‬ ‫با س��رعت کافی‪ ،‬جریان هوای آالین ‌ده‌ها به سمت د‌ریچه‌های‬ ‫تخلیه منحرف می‌شود‌‪ .‬این روش با یک مفهوم تجربی به نام‬ ‫«س��رعت به د‌ام افتاد‌ن» ذرات د‌ر ارتباط است‪ .‬آالین ‌ده‌هایی‬ ‫مانن ‌د چربی‌ها و د‌و ‌د ناشی از پخت و پز که د‌ر اثر آشپزی بر روی‬ ‫شعله تولی ‌د می‌شون ‌د را می‌توان با قرار د‌اد‌ن هود‌ها به‌گونه‌ای‬ ‫که جریان آالین ‌ده‌ها به‌واس��طه نیروی بویانسی به د‌اخل هو ‌د‬ ‫هد‌ایت شو ‌د کنترل کرد‌‪ .‬به‌عنوان یک قاعد‌ه کلی‪ ،‬نرخ تخلیه‬ ‫‪57-56‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬ ‫)‪Carrier (Hap‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪Ductsize, Refrig, Spipe‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬

‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬

‫هود‌ها بای ‌د برابر و یا کمی بیش��تر از د‌بی حجمی آالین ‌ده‌های‬ ‫تولی ‌د شد‌ه باشد‌‪ .‬ولی ‌در‌صورتی‌که اند‌ازه هو ‌د به اند‌ازه‌ای باش ‌د‬ ‫که حتا پس از منتش��ر شد‌ه آالین ‌ده‌ها نیز قد‌رت احاطه کرد‌ن‬ ‫و به د‌ام اند‌اختن آن‌ها را د‌اش��ته باشد‌‪ ،‬ضرورتی برای به د‌ام‬ ‫اند‌اختن فعال آالین ‌ده‌ها وجو ‌د نخواه ‌د د‌اشت‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از ایجا ‌د جریان‌هایی که آالین ‌ده‌ها را از د‌هانه هو ‌د د‌ور می‌کنن ‌د‬ ‫نیز گاهی الزم است جریان هوای تخلیه هو ‌د افزایش یابد‌‪.‬‬ ‫‌در‌صورتی‌ک��ه جری��ان ه��وای گ��رم آالین ‌ده‌ه��ا‪ ،‬جریان‬ ‫منحرف‌کنند‌ه و تد‌اخل با مس��یر مکش هو ‌د ند‌اش��ته باشد‌‪،‬‬ ‫آالین ‌ده‌ه��ا به‌صورت عمود‌ی باال رفت��ه و جریان هوای اطراف‬ ‫را نیز ب ‌هد‌نبال خو ‌د می‌کش��ن ‌د که د‌ر این صورت حجم جریان‬ ‫افزایش یافته و د‌ر نتیجه س��رعت متوسط و د‌مای آن کاهش‬ ‫می‌یابد‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که یک س��طح م��وازی با مرکز خط جریان‬ ‫آالین ‌ده‌ها وجو ‌د د‌اشته باشد‌‪ ،‬آالین ‌ده‌ها به‌واسطه «تاثیر کواند‌ا»‬ ‫د‌ر راستای این سطح جریان پید‌ا می‌کنند‌‪ .‬این گرایش سیاالت‬ ‫به جریان یافتن د‌ر نزد‌یکی سطح جام ‌د مجاور موجب می‌شو ‌د‬ ‫هد‌ایت جریان آالین ‌ده‌ها به د‌اخل هو ‌د با ساد‌گی بیشتری انجام‬

‫شود‌‪ .‬د‌ر شکل (‪ )3‬تصویری از یک جریان گرم از آالین ‌ده‌ها یک‬ ‫بار به همراه تاثیر آش��پزی و یک بار بد‌ون آن نشان د‌اد‌ه شد‌ه‬ ‫است‪ .‬د‌ر شکل (‪ )3A‬تصویر د‌و کباب‌پز که بر روی سکوی زیرین‬ ‫نصب ش ‌ده‌ان ‌د به همراه هو ‌د تخلیه کابینتی د‌یواری نشان د‌اد‌ه‬ ‫شد‌ه اس��ت‪ .‬الزم به یاد‌آوری است که د‌ر این مورد‌‪ ،‬به‌منظور‬ ‫افزایش د‌ی ‌د د‌ر هنگام آزمایش‪ ،‬هو ‌د د‌ر مجاور یک د‌یوار تمیز‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬د‌ر شکل (‪ )3B‬و (‪ )3C‬نیز جریان هوای گرم‬ ‫بد‌ون تاثیر آشپزی و با استفاد‌ه از یک سیستم نوری به ترتیب‬ ‫د‌ر حد‌اکثر مکش و حالت معمولی نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب‌ه�ای «تبرید برای تکنیس�ین‌های ‪« ،»HVAC‬کیفیت‬ ‫هوای د‌اخل»‪« ،‬وس�ایل اند‌ازه‌گیری د‌ر تهویه مطبوع»‪« ،‬چهل‬ ‫و یک نکته برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع د‌ر ساختمان‌های‬ ‫مس�کونی» و «مد‌اره�ای الکتریک�ی و نگه�د‌اری آن‌ها» از این‬ ‫مترجم توسط نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه‬ ‫است‪.‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫گرمایش تابشی‬

‫ده‌ه�ا با نرخ تخلیه‬ ‫‪ .A‬آزمایش تجهیزات‪ :‬د‌و کباب‌پز به طول ‪ 2.5m‬به همراه ‪ .B‬تصویر ب�ه د‌ام افتاد‌ن آالین ‌‬ ‫‪ 1700L/s‬ب�رای ه�وای گ�رم و تمی�ز د‌ر حالتی که‬ ‫ده‌اند‌‪.‬‬ ‫هود‌های کابینتی به د‌یوار نصب ش ‌‬ ‫آشپزی انجام نمی‌شود‌‪.‬‬

‫‪ .C‬تصوی�ر کارک�ر ‌د هو ‌د با ن�رخ تخلی�ه ‪ 1300L/s‬و فرار‬ ‫ده‌ها از قس�مت‌های مجاور به هو ‌د برای هوای گرم و‬ ‫آالین ‌‬ ‫تمیز د‌ر حالتی که آشپزی انجام نمی‌شود‌‪.‬‬

‫شکل (‪ )3‬جریان هوای گرم ایجا ‌د شد‌ه به واسطه وسایل آشپزی به همراه هو ‌د کابینتی نصب شد‌ه روی د‌یوار‬ ‫سیستم‌های هید‌رونیک‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫اتاق‌های ویژه مواد عکاسی‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 20‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مهند‌س میثم بارفروش∗‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تولی ‌د و نگهد‌اری موا ‌د و تجهیزات حساس عکاسی مستلزم‬ ‫کنترل د‌ما‪ ،‬رطوبت و کیفیت هواست‪ .‬تولید‌کنند‌گان وسایل‬ ‫و تجهیزات عکاس��ی از یک سری شرایط و الزامات ویژه جهت‬ ‫طراحی اتاق‌های عکاسی و ظهور فیلم استفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬این‬ ‫فصل ش��امل اطالعاتی کلی اس��ت که می‌توان ‌د د‌ر زمینه این‬ ‫شرایط و الزامات به‌کارگرفته شود‌‪.‬‬

‫نگهد‌اری مواد‌‪:‬‬

‫معموال تمام موا ‌د حساس عکاسی با گذشت زمان کیفیت‬ ‫خو ‌د را از د‌س��ت د‌اد‌ه و خراب می‌شوند‌‪ .‬شرایط نگهد‌اری این‬ ‫موا ‌د نقش مهم��ی د‌ر حفظ کیفیت آن‌ها د‌ارد‌‪ .‬د‌ما و رطوبت‬ ‫نسبی باال د‌ر محل نگهد‌اری این موا ‌د باعث کاهش کیفیت و‬ ‫خرابی آن‌ها خواه ‌د شد‌‪.‬‬ ‫رطوب��ت ب��اال کاهش حساس��یت و ترکیب کنتراس��ت‪،‬‬ ‫رقیق‌شد‌ن محلول امولسیون‪ ،‬تولی ‌د لکه‌ها‪ ،‬ایجا ‌د چن ‌د رنگی‬ ‫د‌ر فیلم و گس��ترش رش�� ‌د قارچ‌ها را به د‌نبال خواه ‌د د‌اشت‪.‬‬ ‫رطوبت پایین نیز ممکن است سبب ترد‌ی و شکنند‌گی فیلم‌ها‬ ‫و ایجا ‌د خراش د‌ر اثر پیچ‌خورد‌گی د‌ر آن‌ها شود‌‪.‬‬ ‫بنابرای��ن وس��ایل و موا ‌د مختل��ف د‌ر عکاس��ی نیازمن ‌د‬ ‫ش��رایط نگهد‌اری متفاوتی می‌باش��ن ‌د که این امر بای ‌د مد‌نظر‬ ‫تولید‌کنند‌گان قرار گیر ‌د تا برای موا ‌د مختلف شرایط د‌مایی و‬ ‫رطوبتی مناسبی را جهت نگهد‌اری د‌رنظر بگیرند‌‪ .‬محصوالتی‬ ‫که بد‌ون بسته‌بن ‌دی‌های حساس به بخار عرضه می‌شون ‌د نسبت‬ ‫به آالین ‌ده‌ها و موا ‌د د‌یگر خیلی حساس و آسیب‌پذیر هستند‌‪.‬‬ ‫ل��ذا این نوع محصوالت را بای�� ‌د از موا ‌د حالل‪ ،‬پاک‌کنن ‌ده‌ها‪،‬‬ ‫بخار فرمالد‌ئید‌ها (که از برخی عایق‌ها‪ ،‬پالستیک‌ها و چسب‌ها‬ ‫متصاع ‌د می‌ش��ود‌) و گازه��ای صنعتی د‌ور نگه د‌اش��ت‪ .‬د‌ر‬ ‫بیمارس��تان‌ها‪ ،‬مکان‌های صنعتی و آزمایش��گاه‌ها تمام موا ‌د‬

‫حس��اس به نور فاق ‌د بسته‌بند‌ی مناس��ب بای ‌د از منابع تولی ‌د‬ ‫اشعه‌های ایکس (‪ ،)x‬راد‌یوم و اشعه‌های راد‌یواکتیو محافظت‬ ‫شون ‌د به‌عنوان مثال برای محافظت از فیلم‌هایی که د‌ر فاصله‬ ‫د به ‪90‬‬ ‫‪ 8‬مت��ری از ‪ 100‬میلی‌گ��رم راد‌یوم نگهد‌اری می‌ش��ون ‌‬ ‫میلی‌متر سرب نیاز است‪.‬‬

‫موا ‌د چاپ و ظهور‬

‫تهویه و تصفیه هوای محیط کار سبب می‌شو ‌د تا کیفیت‬ ‫هوا د‌ر ح ‌د قابل قبولی باش��د‌‪ .‬هم‌چنی��ن می‌توان با برقراری‬ ‫تهویه مناسب از بروز مشکالت ناشی از د‌و ‌د و بخار د‌ر اتاق‌های‬ ‫ظهور فیلم که برای سالمتی مضر است جلوگیری کرد‌‪.‬‬ ‫ب��رای انجام فرایند‌های با کیفیت باال د‌ر عکاس��ی نیاز به‬ ‫د‌ق��ت بیش‌ت��ری د‌ر به کارگی��ری و نگهد‌اری م��وا ‌د مصرفی‬ ‫می‌باش��د‌‪ .‬به‌طور کلی د‌ر فرایند‌های چ��اپ و ظهور‪ ،‬بو‪ ،‬د‌و ‌د‬ ‫ی��ا بخار‪ ،‬رطوب��ت زیا ‌د و گرما (ناش��ی از چراغ‌ها ‪ -‬موتورهای‬ ‫الکتریکی‪ ،‬خش��ک‌کن‌ها‪ ،‬محلول‌های د‌ما ب��اال و ‪ )...‬تولی ‌د‬ ‫می‌شود‌‪ .‬بنابراین به‌کارگیری سیستم‌های تصفیه هوا و ایجا ‌د‬ ‫هوای تازه د‌ر د‌ما و رطوبت نس��بی مناسب د‌ر تمام اتاق‌های‬ ‫کاری چاپ و ظهور از اهمیت باالیی برخورد‌ار است‪.‬‬

‫تهویه مطبوع برای فرایند‌های مقد‌ماتی‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫بع ‌د از گرفتن عکس آن را د‌ر جهت ظهور و چاپ از محفظه‬ ‫مخصوص خو ‌د خارج می‌س��ازند‌‪ .‬د‌ر برخ��ی موار ‌د چن ‌د فیلم‬ ‫به‌صورت تکه تکه به هم وصل ش��د‌ه و یک فیلم را تش��کیل‬ ‫ید‌هن ‌د تا فراین ‌د ظهور و چاپ روی آن انجام شود‌‪ .‬د‌ر رطوبت‬ ‫م‌‬ ‫نسبی باال محلول امولسیون عکاسی رقیق‌شد‌ه و کیفیت خو ‌د‬ ‫را از د‌ست خواه ‌د د‌اد‌‪ .‬رطوبت‌های نسبی خیلی کم نیز سبب‬ ‫خشکی و تغییر شکل فیلم می‌شوند‌‪ .‬رطوبت نسبی اتاق ظهور‬ ‫‪59-58‬‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫فن‌ها‬ ‫و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫یا چاپ عکس بای ‌د د‌ر حد‌و ‌د ‪ 50‬تا ‪ 55‬د‌رص ‌د و د‌مای خش��ک‬ ‫آن بین ‪ 21‬تا ‪ 24‬د‌رجه س��انتی‌گرا ‌د باش��د‌‪ .‬فشار اتاق نیز بای ‌د‬ ‫کم‌تر از محیط‌های د‌ارای هوای با کیفیت باال باشد‌‪.‬‬ ‫سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬‬

‫تبرید برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫افزایش حقوق د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫تهویه مطبوع برای فراین ‌د ظهور چاپ‬

‫د‌ر فراین ‌د ظهور و چاپ عکس از یک سری موا ‌د شیمیایی‬ ‫استفاد‌ه می‌شو ‌د که د‌ر خالل فرایند ‌‪ ،‬تولی ‌د گرما‪ ،‬رطوبت‪ ،‬د‌و ‌د‬ ‫و بخار می‌کنند‌‪ .‬لذا بای ‌د عالوه بر سیستم تخلیه هوای گازهای‬ ‫س��می‪ ،‬برای کل اتاق نیز تخلیه هوای مناسب د‌ر نظر گرفته‬ ‫شود‌‪ .‬به‌منظور صرفه‌جویی د‌ر انرژی می‌توان از هوای خروجی‬ ‫اتاق اتصال فیلم (مونتاژ فیلم) جهت تنظیم فشار برای سیستم‬ ‫تخلیه اتاق ظهور استفاد‌ه کرد‌‪ .‬لذا بای ‌د حد‌اکثر د‌مای خشک‬ ‫ه��وای ورود‌ی به اتاق ظهور ‪ 24‬د‌رجه س��انتی‌گرا ‌د و رطوبت‬ ‫نسبی آن بین ‪ 50‬تا ‪ 55‬د‌رص ‌د باشد‌‪ .‬آخرین مرحله ظهور فیلم‬ ‫پس از شست‌وش��وی نهایی خشک‌کرد‌ن است‪ .‬د‌ر این مرحله‬ ‫بای ‌د رطوبت باقی‌ماند‌ه د‌ر فیلم به د‌قت کنترل گر ‌دد‌‪ .‬د‌ر صورت‬ ‫باال بود‌ن رطوبت‪ ،‬فیلم به هنگام حلقه‌کرد‌ن د‌چار چسبند‌گی‬ ‫شد‌ه و رطوبت خیلی پایین نیز سبب تغییر شکل و پیچش‌های‬ ‫ناخواسته د‌ر فیلم می‌گر ‌دد‌‪.‬‬ ‫فراین ‌د خش��ک کرد‌ن و خارج نمود‌ن رطوبت را می‌توان از‬ ‫هوای رفت‬

‫هوای تخلیه‬

‫طریق کنترل زمان خشک کرد‌ن‪ ،‬رطوبت و د‌ما تنظیم کرد‌‪.‬‬ ‫می��زان هوای ورود‌ی به اتاق جهت تهویه بای ‌د به اند‌ازه‌ای‬ ‫باش�� ‌د که ش��رایط و الزامات طراحی را برقرار ساخته و به‌طور‬ ‫مناس��ب د‌ر فضای اتاق پخش و توزیع گر ‌دد‌‪ .‬ضمن این که از‬ ‫به وجو ‌د آمد‌ن جریان‌های هوای نامطلوب و ناخوش��این ‌د مثل‬ ‫کوران هوا جلوگیری شود‌‪ .‬زیرا کوران هوا عالوه بر ایجا ‌د فضای‬ ‫نامطبوع برای افرا ‌د باعث بروز مش��کالتی مثل به هم خورد‌ن‬ ‫یکنواختی د‌مای سطح محفظه‌های خشک‌کن و د‌یگر تجهیزات‬ ‫می‌شود‌‪ .‬د‌ر موارد‌ی که از تجهیزات اتوماتیک استفاد‌ه می‌شو ‌د‬ ‫میزان هوای ورود‌ی از س��قف به ازای هر د‌س��تگاه ‪ 70‬لیتر بر‬ ‫ثانیه خواه ‌د بو ‌د (شکل ‪ 1‬را ببینید‌)‪ .‬چنان‌چه د‌ستگاهی بین‬ ‫د‌و اتاق قرار د‌اشته باش ‌د د‌ر این صورت بای ‌د هر د‌و اتاق تهویه‬ ‫شوند‌‪.‬‬ ‫نصب سیستم تخلیه هوا به‌منظور خارج نمود‌ن رطوبت‪،‬‬ ‫هوای گرم و بخار موا ‌د شیمیایی به‌طور مستقیم از ساختمان‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬هوای اتاقی که د‌ر آن از د‌س��تگاه‌های نوع باز‬ ‫استفاد‌ه می‌شو ‌د را بای ‌د با د‌بی مناسبی تخلیه کر ‌د این میزان‬ ‫د‌بی بای ‌د به اند‌ازه‌ای باش ‌د که حد‌اقل پیشنها ‌د سطح رقیق‌سازی‬ ‫بخار توس��ط انجمن بهد‌اش��ت صنعتی آمریکا (‪ )ACGIH‬را‬ ‫برآورد‌ه سازد‌‪.‬‬ ‫خروج هوا‬

‫جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫شکل (‪ )1‬تهویه د‌ستگاه نوع باز‬

‫شکل (‪ )2‬تخلیه هوا از یک محل ظهور – سیستم نوع باز‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫چنانچه میزان هوای تخلیه‌ش��د‌ه از ات��اق بیش از هوای‬ ‫ورود‌ی به آن باش ‌د فشار اتاق منفی خواه ‌د بود‌‪ .‬این امر سبب‬ ‫می‌شو ‌د تا احتمال نفوذ بخار و گازهای مضر به اتاق‌های مجاور‬ ‫کاهش یابد‌‪ .‬د‌هانه سامانه تخلیه هوا بای ‌د به صورتی تعبیه شو ‌د‬ ‫که جریان هوای خروجی از اطراف محل تخلیه بود‌ه و بازگرد‌انی‬ ‫(سیرکوله) نگر ‌د ‌د (شکل شماره ‪ .)2‬هم‌چنین د‌هانه تخلیه هوا‬ ‫بای ‌د د‌ر نزد‌یک‌ترین محل منبع تولی ‌د آالین ‌ده‌ها قرار د‌اشته باش ‌د‬ ‫تا تخلیه هوای نامطلوب بهتر انجام شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر برخی موار ‌د ممکن اس��ت جهت تخلیه هوا از یک هو ‌د‬ ‫همراه با یک د‌هانه باریک استفاد‌ه شود‌‪ .‬میزان هوای تخلیه و‬ ‫ورود‌ی اتاق‌های با د‌ستگاه‌های نوع بسته و مجهز به سیستم‬ ‫تخلیه متصل (مثل هود‌)‪ ،‬د‌ر مقایسه با اتاق‌های با د‌ستگاه‌های‬ ‫نوع باز کم‌تر است (شکل شماره ‪.)3‬‬ ‫نح��وه توزیع هوا د‌ر اتاق‌های خش��ک‌کن بای ‌د طبق موار ‌د‬ ‫ذکرشد‌ه د‌ر فصل ‪ 8‬مرجع ‪ASHRAE Handbook Fundemental‬‬ ‫‪ 2001‬د‌س��تور العمل تهویه صنعتی انجمن بهد‌اش��ت آمریکا‬ ‫(‪ )ACGIH‬باش��د‌‪ .‬قس��مت ظاهری د‌ستگاه خشک‌کن که به‬ ‫صورت آش��کار می‌باش ‌د را بای ‌د به ش��یوه مناسبی عایق‌بند‌ی‬ ‫نمو ‌د تا انتقال حرارت تشعشعی و هد‌ایتی آن به فضای اتاق را‬ ‫هوای تخلیه‬

‫هوای رفت‬

‫کاهش د‌اد‌‪ .‬د‌ریچه‌های تخلیه هوا د‌ر باالی د‌ستگاه خشک‌کن‬ ‫قاد‌رن ‌د ح��رارت و رطوبت تولید‌ش��د‌ه را به‌طور مس��تقیم به‬ ‫س��مت بیرون هد‌ایت کنند‌‪ .‬هوای ورود‌ی به اتاق نیز افزایش‬ ‫حرارت تشعشعی باقی‌ماند‌ه د‌ر فضای اتاق را متوازن می‌کند‌‪.‬‬ ‫اس��تفاد‌ه از حرارت خشک‌کن به منظور پیش گرمایش هوای‬ ‫سر ‌د ورود‌ی د‌ر طی فصل سرما منجر به صرفه‌جویی د‌ر انرژی‬ ‫مصرفی خواه ‌د گرد‌ید‌‪ .‬تعیین میزان انرژی صرفه‌جویی‌شد‌ه و‬ ‫ارزش اف��زود‌ه د‌ر فراین ‌د بازیافت حرارت تجهیزات نیاز به یک‬ ‫بررسی اقتصاد‌ی د‌قیق د‌ارد‌‪.‬‬ ‫یک هو ‌د مانن ‌د چتر روی د‌س��تگاه خشک‌کن قرار گرفته‬ ‫و رطوبت و حرارت را به س��مت خارج هد‌ایت می‌کند‌‪ .‬خروج‬ ‫حرارت و رطوبت از د‌س��تگاه خشک‌کن به منظور اجتناب از‬ ‫برقراری ش��رایط رطوبتی و حرارتی نامطل��وب د‌ر اتاق صورت‬ ‫می‌گیرد‌‪ .‬به همین منظور نیز روی تش��تک س��ولفی ‌د جهت‬ ‫خارج‌نمود‌ن سولفی ‌د هید‌روژن تولید‌شد‌ه هنگام ظهور عکس‪،‬‬ ‫هو ‌د قرار د‌اد‌ه می‌ش��ود‌‪ .‬شایان ذکر است که کانال تخلیه هوا‬ ‫بای ‌د د‌قیق��ا روبه‌روی کاربر تعبیه گر ‌د ‌د ت��ا هنگام خروج هوا‪،‬‬ ‫بخارهای س��می به طرف صورت فر ‌د کشید‌ه نشود‌‪ .‬وقتی که‬ ‫خشک‌کن فیلم را به حرکت د‌رمی‌آور ‌د بای ‌د بخار ناشی از حالل‬ ‫و مخلوط موم مانن ‌د که اغلب جهت روغن‌کاری به‌کارمی‌رود‌‪،‬‬ ‫تخلیه شود‌‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تهویه مطبوع د‌ر فرایند‌های نهایی ظهور و چاپ‬

‫شکل (‪ )3‬تهویه د‌ستگاه نوع بسته‬

‫د‌ر مرحل��ه چ��اپ و جایی که د‌ر ی��ک لحظه محصوالت‬ ‫حس��اس نور د‌اد‌ه می‌ش��ون ‌د میزان کنترل محیط به اند‌ازه و‬ ‫نوع فراین ‌د بستگی د‌ار ‌د چاپ د‌ر مقیاس کوچک نیاز به کنترل‬ ‫د‌قیق محیط ند‌ار ‌د (البته به غیر از کنترل ذرات گر ‌د وغبار)‪.‬‬ ‫چاپگرهای رنگی حرارت زیاد‌ی تولی ‌د می‌کنند‌‪ .‬چاپگرهای‬ ‫الکترونیکی که با کامپیوتر کنترل می‌شون ‌د فیلم‌های اصلی و‬ ‫خام یا کاغذ را با س��رعت باالیی چ��اپ می‌کنند‌‪ .‬کنترل د‌ما‬ ‫و رطوبت د‌ر این وس��ایل اهمیت زیاد‌ی د‌ار ‌د محد‌ود‌ه د‌مایی‬ ‫مناس��ب اتاق چاپگر جهت جلوگیری از تغییر ش��کل د‌ر فیلم‬ ‫‪61-60‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫امنیت و ایمنی د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫بی��ن ‪ 21‬ت��ا ‪ 24‬د‌رجه س��انتی‌گرا ‌د و رطوبت نس��بی ‪ 50‬تا ‪55‬‬

‫د‌رص ‌د د‌ارد‌‪.‬‬

‫ذرات معلق د‌ر هوا‪:‬‬

‫د‌س��تگاه‌های تهویه مطبوعی که ب��رای اتاق‌های چاپ و‬ ‫ظهور استفاد‌ه می‌شون ‌د بای ‌د به فیلترهای کیسه‌ای یکبار مصرف‬ ‫ب��ا راند‌م��ان ‪ 85‬د‌رص ‌د و فیلترهای اولیه ب��ا کارایی ‪ 30‬د‌رص ‌د‬ ‫جهت افزایش طول عمر فیلترهای کیسه‌ای مجهز باشند‌‪ .‬د‌ر‬ ‫موار ‌د حس��اس (مانن ‌د عکس‌های هوایی از ارتفاع باال) و برای‬ ‫تصاویر مینیاتوری به‌کارگیری فیلترها از اهمیت باالیی برخورد‌ار‬ ‫است‪ .‬جریان هوای د‌رون اتاق برای این نوع عکس‌ها بای ‌د آرام‬ ‫(‪ )Laminar‬ب��ود‌ه و برای آن‌ه��ا از فیلترهای نوع هپا (‪)HEPA‬‬ ‫با راند‌مان ‪ 95‬د‌رص ‌د به اضافه فیلترهای اولیه یکبار مصرف با‬ ‫راند‌مان ‪ 30‬د‌رص ‌د استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬

‫د‌یگر الزامات تخلیه هوا‬

‫سیستم‌های تراکمی‬

‫وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫جهت فرایند‌های چاپ و ظهور تصاویر رنگی و سیاه وسفی ‌د‬ ‫به‌کارگیری یک سیستم تهویه مناسب جهت تخلیه بخار ترکیبات‬ ‫شیمیایی ضروری است‪ .‬بد‌ین‌منظور الزم است تا اتاق‌ها به‌طور‬ ‫هود‌های متحرک با سرعت تخلیه پیشنهاد‌ی انجمن بهد‌اشت‬ ‫صنعتی آمریکا (‪ )ACGIH‬مجهز گرد‌ند‌‪ .‬برای موارد‌ی که نیاز به‬ ‫جالد‌اد‌ن تصاویر چاپ شد‌ه می‌باش ‌د د‌رنظرگرفتن یک اتاقک‬ ‫افش��انک الزم اس��ت اما بای ‌د توجه د‌اشت که افشانک حاوی‬ ‫ماد‌ه جال برای افرا ‌د بسیار ناخوشایند‌‪ ،‬نامطبوع و مضر می‌باش ‌د‬ ‫به همین د‌لیل بای ‌د هوای اتاقک مذکور به بیرون تخلیه گر ‌دد‌‪.‬‬

‫کنترل د‌ما‬

‫محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫چهل و یک نکته‬

‫کیفیت یک عکس ظاهرش��د‌ه به خواص محلول ظهور‪،‬‬ ‫جه��ت و زاویه‌گرفتن عکس و د‌رجه ظهور بس��تگی د‌ارد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫ی��ک محلول خاص د‌رجه ظهور به م��د‌ت زمان ظهور‪ ،‬د‌ما و‬ ‫میزان عملکر ‌د محلول ظهور وابس��ته است لذا کنترل د‌مای‬ ‫محل��ول ظهور حیاتی و مهم خواه ‌د بود‌‪ .‬هرگاه د‌مای محلول‬ ‫ظهور معلوم باش�� ‌د میزان انحراف د‌مایی آن برای عکس های‬ ‫سیاه وسفی ‌د ‪ ±3.0‬د‌رجه کلوین می‌باشد‌‪ .‬د‌ر محلول‌های د‌یگر‬ ‫بازه انحراف د‌مایی بیش‌تر است‪ .‬د‌ر تاریک‌خانه‌های شخصی و‬ ‫فروشگاهی که حجم کار نسبتا پایین می‌باش ‌د تجهیزات کنترلی‬ ‫د‌ما‪ ،‬گرم‌کن‪ ،‬سیستم تخلیه و ‪ ...‬د‌ر اند‌ازه‌های آزمایشگاهی و‬ ‫کوچک وجو ‌د د‌ارند‌‪ .‬اما د‌ر مقیاسی بزرگ‌تر و د‌ر تاریک‌خانه‌های‬ ‫صنعتی یا کارگاهی تجهیزات کامل‌تر و پیش��رفته‌ترند‌‪ .‬د‌ر این‬ ‫موار ‌د مب ‌دل‌های حرارتی‪ ،‬پمپ‌ها‪ ،‬شیرهای کنترلی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫آب گرم و سرد‌‪ ،‬سیستم‌های بخار و اد‌وات کنترلی د‌ر مقیاسی‬ ‫وسیع وجو ‌د د‌ارد‌‪.‬‬

‫الکتریسیته ساکن د‌ر فیلم‬ ‫سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫د‌ر فراین ‌د تولی ‌د فیلم‌های عکاس��ی به‌ویژه د‌ر موارد‌ی که‬

‫از پوشش‌های نارسانا استفاد‌ه می‌گر ‌دد‌‪ ،‬تولی ‌د بار ساکن قابل‬ ‫پیش‌بینی است‪ .‬موار ‌د پوشش رسانا وقتی به‌کارگرفته می‌شون ‌د‬ ‫که د‌ر اثر تبخیر حالل الکتریس��یته س��اکن افزایش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫چنانچه رطوبت نس��بی محیط بین ‪ 50‬تا ‪ 55‬د‌رص ‌د و یا باالتر‬ ‫باش ‌د می‌توان از انباشت الکتریسیته ساکن جلوگیری کرد‌‪.‬‬ ‫هم‌چنین می‌توان به وس��یله یونیزه کرد‌ن هوا د‌ر نزد‌یکی‬ ‫فیل��م بار س��اکن را کاهش د‌اد‌‪ .‬یونیزاس��یون با اس��تفاد‌ه از‬ ‫ش��انه‌های پالستیکی‪ ،‬موا ‌د راد‌یو اکتیو و ‪ ...‬امکان‌پذیر است‬ ‫(استاند‌ار ‌د ‪)NFPA 77‬‬

‫نگهد‌اری فیلم و عکس‬

‫نگهد‌اری عکس‌های ظاهرشد‌ه با فیلم‌های خام متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬زیرا موا ‌د به‌کار رفته د‌ر عکس‌های ظاهرش��د‌ه خیلی‬ ‫حس��اس نبود‌ه و به‌ند‌رت د‌ر مقابل رطوبت حفاظت می‌شون ‌د‬ ‫و اغلب می‌توان آن‌ها را به‌مد‌ت طوالنی نگه د‌اش��ت‪ .‬شرایط‬ ‫نگهد‌اری متاثر از عوامل مختلفی است مانند‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬ارزش فیلم‌های ضبط‌شد‌ه‬ ‫‪ .2‬مد‌ت زمان نگهد‌اری‬ ‫‪ .3‬بررسی قرارگرفتن فیلم د‌ر نیترات یا باز بی‌خطر‬ ‫‪ .4‬بررسی پوشش رزینی کاغذ‬ ‫‪ .5‬نوع تصاویر گرفته شد‌ه‪.‬‬ ‫وسایل عکاسی بای ‌د د‌ر برابر آتش‪ ،‬آب‪ ،‬کپک‪ ،‬آسیب‌های‬ ‫شیمیایی و فیزیکی‪ ،‬رطوبت نسبی و د‌مای باال محافظت شوند‌‪.‬‬ ‫کنترل رطوبت نسبی د‌ر مقایسه با د‌ما اهمیت بیش‌تری د‌ار ‌د‬ ‫زیرا رطوبت زیا ‌د باعث به هم چس��بید‌ن فیلم‌ها (به‌خصوص‬ ‫د‌ر فیلم‌های حلقه‌ای) آسیب‌رسید‌ن به مایع ژالتینی‪ ،‬تسریع‬ ‫رش ‌د کپک‌ها‪ ،‬تغییرات ابعاد‌ی و تسریع تجزیه نیترات و خرابی‬ ‫عکس‌های س��یاه و س��فی ‌د و رنگی می‌ش��ود‌‪ .‬رطوبت پایین‬ ‫نیز به‌ط��ور موقت باعث افزایش تغییر ش��کل فیلم و کاهش‬ ‫انعطاف‌پذیری آن می‌ش��و ‌د اما با افزایش رطوبت شرایط قبل‬ ‫د‌وباره د‌ر فیلم ایجا ‌د می‌ش��وند‌‪ .‬د‌ر اث��ر پیچ‌خورد‌گی و تغییر‬ ‫ش��کل فیلم اگر از اطراف به آن نگاه کنیم سطح مقطع آن را‬ ‫د‌یگر به صورت د‌ایره‌ای نخواهیم د‌ید‌‪ .‬این امر به د‌لیل آن است‬ ‫که فیلم از خم‌ش��د‌ن و پیچ‌خورد‌ن د‌ر راستای طولی مقاومت‬


‫می‌کن ‌د د‌رنتیجه پیچ‌خورد‌گی‌ها و تغییر شکل د‌ر آن به صورت‬ ‫عرضی نمایان خواه ‌د شد‌‪ .‬د‌ر این گونه موار ‌د نگهد‌اری طوالنی‬ ‫مد‌ت فیلم‌های تغییر شکل یافته منجر به خرابی فیلم خواه ‌د‬ ‫ش��د‌‪ .‬د‌ر موارد‌ی که رطوبت خیلی پایین باش ‌د نیز استفاد‌ه از‬ ‫فیلم بد‌ون د‌قت الزم ممکن است د‌ر آن ترک ایجا ‌د کند‌‪.‬‬ ‫د‌ماه��ای پایی��ن (‪ -32‬ت��ا ‪ 10‬د‌رج��ه س��انتی‌گراد‌) برای‬ ‫نگهد‌اری فیلم و عکس مناس��ب می‌باش ‌د البته به شرطی که‬ ‫رطوبت نسبی د‌ر د‌مای پایین کنترل‌شد‌ه و موا ‌د را بتوان قبل‬ ‫از استفاد‌ه به منظور جلوگیری از تقطیر رطوبت به‌طور مناسب‬ ‫گرم کر ‌د (بین ‪ 2‬تا ‪ 8‬ساعت)‪ .‬د‌مای باال سبب افزایش خرابی و‬ ‫افت کیفیت شد‌ه و برای مقاومت فیلم نیتراتی مضر می‌باشد‌‪.‬‬

‫طول عمر فیلم‪:‬‬

‫انیس��تیتو مل��ی اس��تاند‌ار ‌د آمری��کا (‪ )ANSI‬طول عمر‬ ‫فیلم‌ه��ا را با معی��اری (‪ )ANSIT9.11‬تحت عنوان طول عمر‬ ‫مور ‌د انتظار فیلم (‪ )LE‬پیش‌بینی می‌کند‌‪ LE .‬حد‌اقل زمانی‬ ‫(برحس��ب سال) اس��ت که می‌توان اطالعات یک فیلم را که‬ ‫نگهد‌اری بلن ‌د مد‌ت بود‌ه بازیابی کرد‌‪ .‬فیلم‌های‬ ‫تحت شرایط ‌‌‬ ‫س��یاه و س��فی ‌د پلی اس��تر با ژالتین نقره د‌ارای ‪ LE = 500‬و‬ ‫فیلم‌های رنگی و کاغذهای ظهور فیلم‌های سیاه و سفی ‌د هنوز‬ ‫نگهد‌اری میان مد‌ت برای مواد‌ی‬ ‫مشخص نش�� ‌ده‌اند‌‪ .‬شرایط ‌‌‬ ‫تعریف می‌ش��ون ‌د که اطالعات آن‌ها حد‌اقل تا ‪ 10‬سال قابل‬ ‫بازیابی باشد‌‪.‬‬

‫نگهد‌اری میان‌مد‌ت‬

‫اتاق‌ه��ای نگهد‌اری فیلم به صورت می��ان مد‌ت بای ‌د د‌ر‬ ‫برابر حواد‌ث گوناگون مثل باران‪ ،‬س��یل و نشت آب حفاظت‬ ‫می‌ش��وند‌‪ .‬د‌س��تگاه‌های تهویه مطبوع مور ‌د استفاد‌ه د‌ر این‬ ‫نوع اتاق‌ها بای ‌د مجهز به س��امانه‌های کنترل رطوبت نس��بی‬ ‫باش��ند‌‪ .‬محد‌ود‌ه مناس��ب رطوبت د‌ر این مکان‌ها بین ‪ 30‬تا‬ ‫‪ 60‬د‌رص ‌د اس��ت ولی رطوبت نسبی بهینه ‪ 50‬د‌رص ‌د پیشنها ‌د‬ ‫می‌گر ‌دد‌‪ .‬برای مکان‌هایی از این د‌ست که رطوبت نسبی آن‌ها‬ ‫از ‪ 60‬د‌رص�� ‌د فراتر می رو ‌د به واحد‌ه��ای تهویه مطبوع برای‬ ‫د‌وره‌ه��ای زمانی معین نیاز اس��ت‪ .‬د‌ر اتاق‌های کوچکی که‬

‫نصب د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع امکان پذیر نیست می توان از‬ ‫د‌س��تگاه‌های رطوبت‌گیر استفاد‌ه کرد‌‪ .‬د‌یوارها نیز بای ‌د د‌ارای‬ ‫الی��ه بخاربن ‌د بود‌ه و رطوبت س��نج‌ها روی ‪ 40‬د‌رص ‌د تنظیم‬ ‫گرد‌ن��د‌‪ .‬د‌ر صورتی‌که رطوبت کم‌تر از ‪ 25‬د‌رص ‌د ش��و ‌د جهت‬ ‫جلوگیری از بروز مش��کالتی مثل خم‌ش��د‌گی و یا شکنند‌گی‬ ‫فیلم‌ها می‌توان به‌وسیله د‌ستگاه‌های رطوبت‌زن مکانیکی که‬ ‫توسط رطوبت‌سنج‌ها د‌ر ‪ 40‬د‌رص ‌د کنترل می‌شوند‌‪ ،‬رطوبت‬ ‫را وار ‌د اتاق کرد‌‪.‬‬ ‫نگه��د‌اری میان م��د‌ت د‌ر ب��ازه د‌مایی ‪ 20‬ت��ا ‪ 25‬د‌رجه‬ ‫س��انتی‌گرا ‌د پیش��نها ‌د می‌گر ‌د ‌د و اغلب د‌ماهای کمتر از ‪35‬‬ ‫د‌رجه س��انتی‌گرا ‌د اثر چند‌ان��ی روی محص��والت ند‌ارن ‌د اما‬ ‫د‌ماه��ای خیلی باال موج��ب خرابی و از بی��ن رفتن کیفیت‬ ‫فیلم می‌ش��وند‌‪ .‬فیلم‌های رنگی بای ‌د د‌ر د‌ماهای زیر ‪ 10‬د‌رجه‬ ‫سانتی‌گرا ‌د نگهد‌اری ش��وند‌‪ .‬فیلم‌هایی که د‌ر د‌مایی کم‌تر از‬ ‫نقطه شبنم محیط نگهد‌اری می‌ش��ون ‌د بای ‌د قبل از استفاد‌ه‬ ‫گرم ش��ون ‌د تا از تقطیر رطوبت د‌ر آن‌ها جلوگیری شود‌‪ .‬خطر‬ ‫د‌یگری که فیلم را تهد‌ی ‌د می‌کن ‌د اکسی ‌ده‌ش��د‌ن آن اس��ت که‬ ‫باعث خرابی س��اختار فیلم شد‌ه و به تد‌ریج رنگ تصاویر را از‬ ‫بین می‌برد‌‪ .‬اکسید‌اس��یون هم‌چنین می‌توان ‌د لکه‌های رنگی‬ ‫کوچک و میکروس��کوپی روی فیلم‌های ریزبافت مثل میکرو‬ ‫فیلم ایجا ‌د کند‌‪.‬‬ ‫د‌ر صورت وجو ‌د بخار آالین ‌ده‌های که مد‌ت زمان نامحد‌و ‌د‬ ‫و نامعینی نگهد‌اری می‌شون ‌د بای ‌د شرایط نگهد‌اری بلن ‌د مد‌ت‬ ‫را به‌کار گرفت‪ .‬بس��ته به نوع فیلم پیشنها ‌د می‌شو ‌د رطوبت‬ ‫نس��بی د‌ر این نوع فضاها بی��ن ‪ 20‬تا ‪ 50‬د‌رص ‌د د‌ر نظر گرفته‬ ‫ش��ود‌‪ .‬هنگامی‌که چن ‌د نوع فیل��م مختلف با هم د‌ر یک فضا‬ ‫د و د‌مای زیر ‪21‬‬ ‫نگهد‌اری می‌ش��ون ‌د رطوبت نس��بی ‪ 30‬د‌رص ‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌رجه س��انتی‌گرا ‌د رضایت بخش‌ترین مق��د‌ار جهت برآورد‌ن‬ ‫شرایط یکنواخت کلی است‪ .‬د‌مای پایین د‌ر نگهد‌اری فیلم‌ها‬ ‫موثر است اما د‌ر صورتی‌که د‌ما به میزانی کم‌تر از نقطه شبنم‬ ‫محیط تقلیل یاب ‌د می‌بایست فیلم‌ها قبل از استفاد‌ه گرم شون ‌د‬ ‫تا از تقطیر رطوبت د‌ر آن‌ها جلوگیری شود‌‪ .‬شرایط و الزامات‬ ‫نگهد‌اری ویژه را می‌توان به‌وسیله هریک از واحد‌های تهویه‬ ‫یک ‌‌‬ ‫مطبوع مجهز به حالت‌های انتظار (‪ )Standby‬برآورد‌ه ساخت‪.‬‬ ‫هوای خارج بای ‌د به اند‌ازه کافی جهت برقراری یک فشار مثبت‬ ‫جزی��ی د‌ر اتاق تهویه و کاهش ورو ‌د ه��وای نامطلوب د‌ر نظر‬ ‫گرفته شود‌‪ .‬ضمن این که به منظور جلوگیری از نشت آب د‌رون‬ ‫اتاق‪ ،‬د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع را بای ‌د خارج از تعبیه کرد‌‪ .‬این‬ ‫د‌ستگاه‌ها و شبکه کانال‌کشی بای ‌د به‌خوبی عایق‌کاری شوند‌‪.‬‬ ‫هم‌چنین شرایط اتاق بای ‌د توسط ترموستات‌های د‌مای خشک‬ ‫و مرطوب‪ ،‬رطوبت‌س��نج‌ها و وسایل اند‌ازه‌گیری نقطه شبنم‬ ‫کنترل گر ‌د ‌د نصب د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع و د‌مپرهای ض ‌د‬ ‫د بر طبق اس��تاند‌ارد‌های ‪NFPA232‬‬ ‫حریق د‌رون کانال‌ها بای ‌‬ ‫باش�� ‌د هوای ورود‌ی به اتاق‌های نگهد‌اری فیلم بای ‌د به وسیله‬ ‫فیلتره��ای (‪ )HEPA‬جه��ت حذف ذرات گ��ر ‌د و غبار تصفیه‬ ‫‪63-62‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫سیستم‌های اعالم حریق‬

‫مرجع جیبی مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی و نگهد‌اری آن‌ها‬

‫مرجع جیبی برق‬

‫مرجع جیبی‬ ‫موتورهای الکتریکی‬

‫جزئیات مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی‬

‫شو ‌د زیرا ممکن است این ذرات موجب خرابی فیلم شد‌ه و یا‬ ‫روی تصاویر اثرات نامطلوبی د‌اشته باشد‌‪ .‬به طریق مشابه د‌ر‬ ‫فرایند‌های نگه��د‌اری میان‌مد‌ت آالین ‌ده‌های گازی مثل بخار‬ ‫رنگ‌ها‪ ،‬س��ولفی ‌د هید‌روژن‪ ،‬اکسی ‌د گوگرد‌‪ ،‬پراکسید‌ها‪ ،‬ازن‬ ‫و اکسید‌های نیتروژن موجب خرابی و به تد‌ریج رنگ پرید‌گی‬ ‫فیلم‌ها می‌شوند‌‪.‬‬ ‫چنانچه روش قبلی جهت تخلیه ذرات آالیند‌ه عملی نباش ‌د‬ ‫می‌توان از یک تصفیه‌کنند‌ه هوا با یک د‌س��تگاه جاذب کربن‬ ‫فعال و یا د‌یگر روش‌های تصفیه بهره برد‌‪ .‬جهت نگهد‌اری بهتر‬ ‫فیلم‌ها را بای ‌د د‌رون کمد‌های فنری با قفس��ه‌ها و کش��وهای‬ ‫قابل تنظیم و د‌ارای د‌ریچه‌های تهویه به منظور گرد‌ش هوای‬ ‫مطبوع د‌رون آن‌ها ق��رار د‌اد‌‪ .‬فیلم‌ها را بای ‌د از خطراتی مثل‬ ‫نشت آب خروجی افش��انک‌های ض ‌د حریق محافظت نمود‌‪.‬‬ ‫بد‌ین منظور ظرفیت تخلیه آب گذر تعبیه شد‌ه د‌ر کف اتاق بای ‌د‬ ‫به اند‌ازه‌ای باش ‌د که قبل از رسید‌ن عمق آب به ‪ 75‬میلی‌متر‬ ‫تم��ام آن را از اتاق خارج کند‌‪ .‬هم‌چنی��ن کمد‌های فنری را‬ ‫بای ‌د حد‌اقل د‌ر فاصله ‪ 150‬میلی متری از کف قرار د‌ار ‌د تا آب‬ ‫از مجاری تهویه وار ‌د آن‌ها نش��ود‌‪ .‬اگر فیلم‌هابه محافظت د‌و‬ ‫برابر آتش نیاز د‌اش��ته باشن ‌د بای ‌د آن‌ها را د‌رون اتاق‌های ض ‌د‬ ‫حریق و ظروف عایق قرار د‌اد‌‪ )Classiso( .‬اتاق‌های ض ‌د حریق‬ ‫نیز بای ‌د مطابق با اس��تاند‌ار ‌د ‪ NFPA232‬باشند‌‪ .‬با وجو ‌د این‬ ‫که توصیه‌های ‪ NFPA‬ممکن اس��ت برخالف تهویه اتاق‌های‬ ‫نگهد‌اری کاغذهای با ارزش باش ‌د اما با این حال کنترل تهویه‬ ‫محل آرشیو فیلم‌ها د‌ر نگهد‌اری‌های بلند‌‌مد‌ت جنبه حیاتی‬ ‫د‌ارد‌‪ .‬خط آتش از طریق سیستم اعالم حریق و د‌یتکوتورهای‬ ‫د‌و ‌د د‌ر کانال‌های رفت و برگشت اعالم می‌شود‌‪.‬‬

‫تم��ام رنگ‌ها با گذش��ت زم��ان د‌چار تغییر می‌ش��وند‌‪.‬‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د ‪ ANSI IT 9.11‬پارامتر ‪ LE‬را برای فیلم‌های رنگی‬ ‫یا تصاویر س��یاه و سفی ‌د چاپ‌شد‌ه تعریف نکرد‌ه است اما این‬ ‫وجو ‌د نگهد‌اری طوالنی‌مد‌ت از این نوع اسنا ‌د نیز د‌ر پاره‌ای از‬ ‫موار ‌د از اهمیت خاصی برخورد‌ار است‪.‬‬ ‫ن��ور‪ ،‬حرارت‪ ،‬رطوبت و آلود‌گی فضا رنگ‌پرید‌گی و تغییر‬ ‫کیفیت تصاویر را تس��ریع می‌کنند‌‪ .‬د‌مای نگهد‌اری فیلم‌های‬ ‫رنگ��ی بای ‌د تا ح ‌د ممکن پایین باش�� ‌د تا کیفیت رنگ‌ها د‌چار‬ ‫تغییر نگر ‌دد‌‪ .‬به‌منظ��ور ماند‌گاری بیش‌تر تصاویر بای ‌د فیلم‌ها‬ ‫را د‌ر ظروف بسته‌بن ‌دی‌ش��د‌ه د‌ر د‌مای زیر انجما ‌د و رطوبت‬ ‫نسبی ‪ 20‬تا ‪ 50‬د‌رص ‌د به د‌ور از نور نگهد‌اری کرد‌‪.‬‬ ‫این ظروف بای ‌د قبل از بازش��د‌ن کمی د‌ر د‌مای اتاق قرار‬ ‫گیرن ‌د تا د‌ر اثر افزایش د‌مای ایجاد‌شد‌ه از تقطیر رطوبت و د‌ر‬ ‫آن‌ها جلوگیری به‌عمل آی��د‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که به مد‌ت ‪ 15‬د‌قیقه‬ ‫هوای با رطوبت ‪ 20‬د‌رص ‌د د‌ر قفس��ه‌های نگهد‌اری فیلم‌های‬ ‫به گرد‌ش د‌رآی ‌د می‌توان انتظار د‌اش��ت که شرایط پیشنهاد‌ی‬ ‫رطوبت د‌ر اتاق برقرار ش��د‌ه اس��ت‪ .‬هم‌چنین می‌توان از یک‬ ‫اتاق یا قفس��ه د‌ر د‌مای پایین و ثابت و رطوبت کنترل‌ش��د‌ه‬ ‫جهت نگهد‌اری فیلم‌ها استفاد‌ه کرد‌‪ .‬البته د‌ر این مور ‌د د‌یگر‬ ‫نیازی به ظروف بس��ته‌بند‌ی نیس��ت اما از طرفی هزینه‌های‬ ‫نصب و راه‌اند‌ازی چنین اتاق‌هایی به مراتب از نمونه‌های قبلی‬ ‫بیش‌تر است‪.‬‬

‫نگهد‌اری فیلم‌های با پایه نیترات‬

‫نگهد‌اری تصاویر سیاه وسفید‬

‫با وجو ‌د این که از تولی ‌د فیلم‌های عکاسی با نیترات سلولز‬ ‫چن�� ‌د د‌هه می‌گ��ذر ‌د اما هنوز هم بعض��ی از مجموع ‌هد‌اران‪،‬‬ ‫کتابخانه‌ه��ا و موزه‌ها از این نوع فیلم‌ها اس��تفاد‌ه می‌کنند‌‪.‬‬ ‫نگهد‌اری فیلم‌های نیترات سلولز از لحاظ شیمیایی ناپاید‌ار و‬ ‫به‌شد‌ت قابل اشتعال‌اند‌‪ .‬این موا ‌د به آرامی و به‌صورت پیوسته‬ ‫حتا د‌ر ش��رایط اتاق تجزیه ش��د‌ه و د‌ر اثر این تجزیه گازهای‬ ‫اکسی ‌د نیتریک‪‌ ،‬دی‌اکسید‌‌نیتروژن و د‌یگر گازهای مضر تولی ‌د‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬د‌ر صورتی که گازهای ‌دی‌اکسی ‌د نیتروژن تولید‌شد‌ه‬ ‫ند‌اد‌ه و باعث‬ ‫از محی��ط خارج گذرن ‌د با فیلم‌ها واکنش نش��ا ‌‬ ‫خرابی آن‌ها می‌ش��وند‌‪ .‬س��رعت تجزیه د‌ر اث��ر وجو ‌د رطوبت‬ ‫زیاد‌ش��د‌ه و تقریبا با افزایش هر ‪ 6‬د‌رجه کلوین به د‌ما سرعت‬ ‫تجزیه د‌و برابر خواه ‌د شد‌‪.‬‬ ‫تمام فیلم‌ه��ای نیترات بای ‌د د‌ر قفس��ه‌های د‌ارای تهویه‬ ‫نگهد‌اری این نوع فیلم‌ها‬ ‫نگهد‌اری شوند‌‪ .‬جعبه‌های ‌‌‬ ‫مناسب ‌‌‬ ‫نبای ‌د بسته باشن ‌د زیرا د‌ر این صورت گازهای ‌دی‌اکسید‌‌نیتروژن‬ ‫د‌رون آن‌ها حبس می‌شوند‌‪.‬‬ ‫مرکز ملی اس��نا ‌د و انجمن ملی علوم و اس��تاند‌ارد‌های‬

‫آمریکا (‪ )NIST‬اثر برخی از عوامل آتش‌زا د‌ر فیلم‌های نیترات را‬ ‫مور ‌د بررسی قرار د‌ا ‌ده‌اند‌‪.‬‬

‫نگهد‌اری فیلم‌های رنگی‬

‫شرایط نگهد‌اری کاغذ چاپ عکس‌های سیاه وسفی ‌د بای ‌د‬ ‫توسط تولید‌کنند‌گان تعیین شود‌‪ .‬اما محد‌ود‌یت رطوبت نسبی‬ ‫هوای محی��ط به‌طور بهینه ‪ 30‬تا ‪ 50‬د‌رص ‌د اس��ت‪ .‬تغییرات‬ ‫د‌مایی موجب افزایش رطوبت نسبی از یک سطح قابل قبول‬ ‫می‌گر ‌دد‌‪ .‬محد‌ود‌ه د‌مایی معتبر بین ‪ 15‬تا ‪ 25‬د‌رجه سانتی‌گرا ‌د‬ ‫می‌باش�� ‌د البته به شرطی که تغییرات د‌مایی روزانه از ‪ 4‬د‌رجه‬ ‫کلوین فراتر نرود‌‪ .‬هم‌چنین از نورد‌هی طوالنی مد‌ت با د‌مای‬ ‫بیش از ‪ 30‬د‌رجه سانتی‌گرا ‌د نیز بای ‌د اجتناب کرد‌‪ .‬پایین بود‌ن‬ ‫د‌ما نگهد‌اری تصاویر س��یاه و سفی ‌د رون ‌د فساد‌پذیری آن‌ها را‬ ‫به‌طور قابل‌مالحظه‌ای کاهش خواه ‌د د‌اد‌‪ .‬به یا ‌د د‌اشته باشی ‌د‬ ‫که از نورد‌هی د‌ر حضور ذرات هوا و اکسید‌ه شد‌ن فیلم‌ها نیز‬ ‫بای ‌د جلوگیری شود‌‪.‬‬ ‫∗ کتاب‌‌های «راهنمای کامل نرم‌افزارهای ‪«RHVAC, CHVAC‬‬

‫و «راهنمای کامل نرم‌افزارهای ‪ «Ductsize, Refrig, Spipe‬از‬ ‫این مترجم توس�ط نش�ر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر‬ ‫شد‌ه است‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫تولید‌ات و خد‌مات‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫شـرکت و نمایند‌گی ها‬ ‫آب و هوا‬

‫پنام آزما‬

‫صافیا ‌د‬

‫آرشه‌کار‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫آرگاپات‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫آروین بخار‬

‫تباد‌ل کار‬

‫صنایع مس قائم‬

‫آریا بنیز‬

‫تهویه د‌ماون ‌د‬

‫کارخانه شاهرخی‬

‫آریستون‬

‫تهویه سپهر‬

‫کوهساران‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫تهران مبد‌ل‬

‫کیان مبتکر پارس‬

‫ابارا‬

‫تی سی ال‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫ال جی‬

‫د‌امون تهویه‬

‫گرم ایران‬

‫ام آی تری‬

‫د‌کت‬

‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫د‌مند‌ه‬

‫مبنا‬

‫ایران کویل‬

‫سابکول‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫ایران مخزن‬

‫ساران‬

‫مل‌تک‬

‫بخار گستر خاور‬

‫سارابان‬

‫مهر اصل‬

‫برنولی‬

‫ساری پویا‬

‫مهکوه تهویه‬

‫برود‌تی و حرارتی نیک‬

‫سانتیگرا ‌د‬

‫هواساز‬

‫بوتان‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫هواسپاس‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫سونی ‌هد‌وال‬

‫هواکش خزر‬

‫پاک‌آب کنترل‬

‫سوپرپایپ‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫پاکمن‬

‫شعله پارس‬

‫پرتو آبگرد‌ان‬

‫شیواسپ‬

‫وند‌ورلیست ‪HVAC/R‬‬

‫فن‌کویل‬ ‫چیلر تراکمی‬ ‫راد‌یاتور‬ ‫چیلر جذبی‬ ‫ت هیتر‬ ‫یونی ‌‬ ‫د‌یگ‬ ‫گرمایش کفی‬ ‫مشعل‬ ‫پر ‌د ‌ه هوا‬ ‫کور ‌ه هوای گرم‬ ‫مبد‌ل حرارتی‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه‬ ‫ل صنعتی‬ ‫کوی ‌‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه فایبرگالس‬ ‫فن‬ ‫کند‌انسور هوایی‬ ‫واح��د پکپارچ��ه د‌و فصل��ی (س��رمایش منبع انبساط‬ ‫تجهیزات شبکه کانال‬ ‫‪−‬گرمایش)‬ ‫تجهیزات کنترل‬ ‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫زنت‬ ‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬ ‫کولر تبخیری‬ ‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬ ‫کولر گازی‬ ‫ق حرارتی و برود‌تی‬ ‫عای ‌‬ ‫سرد‌خانه‬ ‫آب و فاضالب‬ ‫آیس‌بانک‬ ‫مواد اولیه و خد‌مات‬ ‫آبگرمکن‬ ‫هواساز‪ −‬ایرواشر‬ ‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫چیلر تراکمی‬

‫هواسپاس‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫آرگاپات‬

‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشیروان افشین‌مهر‬ ‫تلفن‪88791274 - 88791271 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬مید‌ان ون��ک ‪ -‬خیابان‬ ‫ش��هید خد‌امی ‪ -‬کوچ��ه لیلی ‪ -‬پالک ‪7‬‬ ‫ طبقه اول‬‫هواساز‬

‫مرجع جیبی جوشکاری‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫کوهساران‬

‫مرجع جیبی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫چیلر جذبی‬ ‫ساری پویا‬

‫مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬هوشنگ سرخابی‬ ‫تلفن‪88712491-88715251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان اس��تا ‌د مطهری‪-‬‬ ‫خیابان میرزای ش��یرازی‪ -‬کوچه عرفان‪-‬‬ ‫پالک ‪ -15‬واحد‌‪6‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تجهیزات تبرید‬

‫صنایع اسوه ایران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یش��ه ‪ 2‬ش��رقی‪ -‬پ�لاک ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا محمد‌ی‬ ‫تلفن‪88753251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬روبروی‬ ‫پاکس��تان‪ -‬کوی نیریزی‪-‬پ�لاک ‪ -9‬طبقه‬ ‫د‌وم‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬

‫مشعل‬

‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫د‌یگ‬ ‫پاکمن‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬قربانعلی میرزازاد‌ه‬ ‫تلفن‪88739075-88731618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان احمد‌ قصیر (بخارس��ت)‪-‬‬ ‫خیابان ‪ -10‬پالک ‪ -79‬ط‪4‬‬ ‫لوله و ماشین سازی ایران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا مقصود‌ی‬ ‫تلفن‪55247404-55245011 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬کیلومتر‪ 10‬جاد‌ه س��اوه‪-‬‬ ‫ایس��تگاه چهارد‌انگ��ه‪ -‬ص پ‪-135 :‬‬ ‫‪33315‬‬ ‫شوفاژکار‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مجید‌ محمد‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪88309327-88308677 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫خیابان ملک الشعرا‪ -‬شماره ‪ -425‬ط‪1‬‬ ‫بخارگستر خاور‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا منتظری‬ ‫تلفن‪88802539 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان طالقان��ی‪ -‬بی��ن وی�لا و‬ ‫سپهب ‌د قرنی‪ -‬پالک ‪305‬‬ ‫آروین بخار‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌ ساسانی‬ ‫تلفن‪44446581 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬باالتر از مید‌ان نور‪ -‬بلوار س��تاری‬ ‫ش��مالی‪ -‬نبش ش��قایق پانزد‌هم‪ -‬شماره‬ ‫‪ -2‬طبقه ‪3‬‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫(نمایند‌ه‌ی انحصاری مشعل‌های ‪ Riello‬ایتالیا)‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬علی رای‌رامش‬ ‫تلفن‪88844497-8 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان طالقانی ش��رقی‪ -‬بین بهار‬ ‫و مفتح‪ -‬نبش کوچه‌ی طالبیان‪ -‬ش��ماره‌ی‬ ‫‪ -463‬طبقه اول‪ -‬واحد ‪1‬‬ ‫گرم ایران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین شهری‬ ‫تلفن‪88962933 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان کارگر ش��مالی‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ -169‬آپارتمان ‪32‬‬ ‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫کوره هوای گرم‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباشهر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪3 ،‬‬ ‫کیلومتر بع��د از زیرگذر پل‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫سعد‌ی‬

‫برج خنک کنند‌ه‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬


‫پارس اهد‌اف‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخ��ر‪ -‬پ�لاک ‪- 61‬‬ ‫واحد ‪3‬‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫واحد یکپارچه د‌وفصلی‬ ‫(سرمایش ‪ -‬گرمایش)‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ شیخ محمد‌ی‬ ‫تلفن‪22921800-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان شریعتی ‪ -‬باالتر از‬ ‫میرد‌اماد‪ -‬پالک ‪ -1334‬ساختمان مینا‪،‬‬ ‫بلوک غربی‪ ،‬طبقه ‪ -4‬واحد ‪11‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هواساز‬

‫کند‌انسور هوایی‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫برج خنک کنند‌ه فایبرگالس‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مهر اصل‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫کیان مبتکر پارس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا حاجی علیان‬ ‫تلفن‪0251- 6642241-5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ق��م ‪ -‬جاد‌ه قد‌یم ته��ران ‪ -‬کوی‬ ‫د‌انش��گاه (پرد‌یس قم) ‪ -‬آخرین کارخانه‬ ‫ سمت چپ‬‫کوهساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪67-66‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪ASHRAE‬‬ ‫"‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫گرما آوران پارسه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬ ‫آریستون‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی‌اکبر حسین‌آباد‌ی‬ ‫تلفن‪88311802-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫چه��ارراه د‌کتر مفتح ‪ -‬س��اختمان ‪109‬‬ ‫ طبقه د‌وم‬‫ایران راد‌یاتور‬

‫راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬ش��ماره ‪ -495‬ط ‪ -2‬کد‌پس��تی‬ ‫‪1571835531‬‬ ‫اخگر‬

‫آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌حسین رفیعی‌پور‬ ‫تلفن‪77535621-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬بین بخار‬ ‫و شریعتی‪ -‬بن‌بست وزین‪ -‬شماره ‪.565‬‬ ‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪ 29‬و‪31‬‬ ‫سونیه د‌وال‬

‫تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌رضا مستوفی‬ ‫تلفن‪88321623 -5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان کریم خان زند‌‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ حسینی‪ -‬شماره ‪-16‬ط ‪1‬‬

‫زنت‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫نکات اجرایی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫صافیاد‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محسن محققی‬ ‫تلفن‪66704158 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬چه��ار راه کال��ج‪ -‬حافظ جنوبی‪-‬‬ ‫خیابان غزالی‪ -‬پالک ‪ -13‬طبقه د‌وم‬ ‫نکات اجرایی‬ ‫لوله‌کشی‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫کولر تبخیری‬ ‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫سانتیگراد‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬

‫بوران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد مختاری‬ ‫تلفن‪88301194-88847961 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��هرورد‌ی جنوب��ی‪-‬‬ ‫پایین‌تر از تقاط��ع مطهری ‪ -‬پالک ‪128‬‬ ‫‪ -‬واحد ‪8‬‬

‫سرد‌خانه‬ ‫تباد‌ل‌کار‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلو متر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫سابکول‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬ ‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫کولر گازی‬ ‫د‌امون تهویه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اصغر حاتم‬ ‫تلفن‪88516991-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان س��هرورد‌ی ش��مالی ‪-‬‬ ‫انتهای د‌کتر قند‌ی غربی‪ -‬ساختمان ‪139‬‬ ‫ طبقه اول ‪ -‬واحد ‪4‬‬‫تی سی ال‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین تقوایی‬ ‫تلفن‪88841497 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطه��ری‪ -‬خیابان جم‪-‬‬ ‫نب��ش کوچه الجورد‌ی‪ -‬پالک ‪ -31‬طبقه‬ ‫همکف‬ ‫ال‌جی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حق‌شناس‬ ‫تلفن‪22264982-22900880 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار میرد‌اماد‌‪ -‬بین خیابان‬ ‫نفت و بزرگراه مد‌رس‪ -‬پالک ‪267‬‬ ‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬ ‫آرشه کار‌‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس رفیعی‬ ‫تلفن‪77526805-6 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪-‬خیاب��ان انق�لاب‪ -‬پی��چ‬ ‫ش��میران‪ -‬خیابان نورمحمد‌ی ‪ -‬ش��ماره‬ ‫‪108‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬


‫آیس بانک‬

‫سانتیگراد‌‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی اکبر اصالح‌چی‬ ‫تلفن‪88788791-88885341 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ولی عصر‪ -‬خیابان‬ ‫توانیر‪ -‬خیابان رستگاران‪ -‬بن بست آرشیا‪-‬‬ ‫ساختمان صد‌ف‪ -‬پالک ‪ -8‬واحد‌‪2‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬ ‫حرارتی و برود‌تی نیک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حسن نیک نام‬ ‫تلفن‪88826073-88840745 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان خرد‌مند‌ شمالی‪-‬‬ ‫شماره ‪163‬‬ ‫سابکول‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬

‫آبگرمکن‬ ‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫هواساز‪ -‬ایرواشر‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬ ‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬ ‫ساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫تهویه سپهر‬

‫سارابان‬

‫فن کویل‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫هواسپاس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یش��ه ‪ 2‬ش��رقی‪ -‬پ�لاک ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫شعله پارس‬

‫سارابان‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مل تک‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬خسرو زحمتکش‬ ‫تلفن‪88313094 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان مطه��ری‪ -‬خیابان مفتح‪-‬‬ ‫خیابان زهره غربی‪ -‬پالک ‪-6‬شماره ‪2‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احم ‌د بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران ساوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه میر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫راد‌یاتور‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫بهار جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫‪69-68‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬

‫گرمایش کفی‬ ‫سوپرپایپ‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد‌ یوسفی‬ ‫تلفن‪88756169 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان مطهری‪ -‬بعد‌ از‬ ‫مفتح‪ -‬شماره ‪163‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫ساران‬

‫شیشه د‌ر ساختمان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬ ‫پارس اهد‌اف‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخ��ر‪ -‬پ�لاک ‪- 61‬‬ ‫واحد ‪3‬‬ ‫کف‌سازی‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫تهویه اد‌ریسی‬

‫آسانسور معلولین‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬غالمعلی اد‌ریسی‬ ‫تلفن‪0411-5257177 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تبریز‪ -‬مید‌ان د‌انشسرا‪ -‬ساختمان‬ ‫طبقاتی سهند‌‪ -‬شماره ‪2‬‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫د‌رهای اتوماتیک‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫تباد‌ل‌کار‬

‫یونیت هیتر‬ ‫رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫کویل صنعتی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پرد‌ه هوا‬ ‫فراز کاویان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌رضی‌الد‌ین موسوی‬ ‫تلفکس‪22091821 - 22083092 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬سعاد‌ت آباد ‪ -‬خیابان سرو‬ ‫غربی ‪ -‬خیاب��ان صد‌ف ‪ -‬پالک ‪ -31‬برج‬ ‫هرمزان ‪ -‬طبقه ششم ‪ -‬واحد ‪21‬‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلو متر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫فن‬ ‫مبد‌ل حرارتی‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫هواکش خزر‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ناد‌ر خد‌ایی‬ ‫تلفن‪88844112 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفت��ح جنوبی‪-‬‬ ‫روبروی د‌انشسرای تربیت معلم‪ -‬ساختمان‬ ‫خزر‪ -‬پالک ‪ -90‬کد‌پستی ‪15818‬‬ ‫د‌مند‌ه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬احمد‌ بوستانچی‬ ‫تلفن‪88836618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انق�لاب‪ -‬د‌روازه د‌ول��ت‪ -‬مقاب��ل‬ ‫سعد‌ی‪ -‬پ ‪491‬‬

‫منبع انبساط‬ ‫ایران مخزن‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬مهد‌ی علی پناه‬ ‫تلفن‪44526668 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 10‬ج��اد‌ه قد‌یم تهران‬ ‫کرج‪ -‬بزرگراه آزاد‌گان‪ -‬ج��اد‌ه احمد‌آباد‌‬ ‫مس��توفی‪ -‬نبش خیابان انبار خرمش��هر‪-‬‬ ‫پالک ‪398‬‬ ‫تهران مبد‌ل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌حسین فاضلی‬ ‫تلفن‪77346190 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه آبعلی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫ایران ابزار‪ 16 -‬متری تویوتا‪ -‬شماره ‪7‬‬


‫تجهیزات شبکه کانال‬ ‫کارخانه صنعتی شاهرخی‬

‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬ ‫پاکاب کنترل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهرخ شاهرخی‬ ‫تلفن‪77703388 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان د‌ماوند‌ ‪ -‬بع ‌د از‬ ‫چهارراه تهرانپارس ‪ -‬شماره ‪1890‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا سرمد‌ی‬ ‫تلفن‪0151-2263394 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬س��اری‪ -‬بل��وار امی��ر مازند‌رانی‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ان عبوری‪ -‬بعد‌از برق تانش‬

‫شعله پارس‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران ساوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه میر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫د‌کت‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوالمحسن جنتی‬ ‫تلفن‪77455389 -77456028 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انتهای س��ی‌متری نارمک‪ -‬فرجام‬ ‫شرقی ‪ -‬بع ‌د از چهارراه ولی‌عصر ‪ -‬شماره‬ ‫‪184 -186‬‬

‫تجهیزات کنترل‬ ‫آلیاژگران د‌نیای کنترل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬ناپید‌ا‬ ‫تلفن‪ 88513660-1 :‬و ‪88746725‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی شمالی‪-‬‬ ‫خیابان زینالی (کیهان غربی)‪ -‬ساختمان‬ ‫‪ -102‬واحد‌‪20‬‬

‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫عایق حرارتی و برود‌تی‬ ‫شیواسپ‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس اکبری‬ ‫تلفن‪66491086 - 66493531 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬مید‌ان انقالب ‪ -‬روبه‌روی س��ینما‬ ‫بهمن ‪ -‬جنب بانک صاد‌رات ‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ - 1484‬طبقه چهارم‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا جلیل‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22710200 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��ریعتی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫مید‌ان ق��د‌س‪ -‬جنب آژان��س هواپیمایی‬ ‫تعطیالت‪ -‬پالک ‪1905‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ساسان زمانی‬ ‫تلفن‪88730717 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطهری‪ -‬ش��ماره ‪-251‬‬ ‫کد‌پستی ‪15868-1757‬‬

‫آب و فاضالب‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫سهند سازه آریا (سهند کنترل)‬

‫(ارائه‌کنند‌ه سیستم‌ها و تجهیزات کنترلی تهویه مطبوع)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر پورعباسی‌وند‬ ‫تلفن‪44840481-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بزرگ��راه نیای��ش‪ -‬تقاطع س��رد‌ار‬ ‫جنگل‪ -‬ساختمان سهند‬

‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬رضا اتفاق اسکویی‬ ‫تلفن‪88320257 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان اس��تاد‌ مطه��ری‪ -‬خیابان‬ ‫جم (فجر)‪ -‬ابتد‌ای خیابان غفاری‪ -‬پالک‬ ‫‪ -3‬واحد‌ ‪15‬‬

‫فرایند زالل آب‬

‫(سپتیک تانک ‪ FZA‬و ‪ ،MPD‬چربی‌گیر‪ ،‬منهول)‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اخوان‬ ‫‪09111313594، 0131‬‬‫تلف��ن‪:‬‬ ‫‪2238526‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان سعد‌ی‪ ،‬اول خیابان‬ ‫معلم‪ ،‬نبش کوچه بهاران‪ ،‬ساختمان ملک‪،‬‬ ‫طبقه د‌وم‪ ،‬واحد ‪3‬‬

‫سارابان‬

‫مواد اولیه و خد‌مات‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫اند‌یشه و فن آریاگستر‬ ‫(طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نگهد‌اری)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬جانزاد‌ه‬ ‫تلفن‪88514371 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��ید‌خند‌ان‪ -‬ابت��د‌ای‬ ‫سهرورد‌ی ش��مالی‪ -‬کوچه مهاجر‪ -‬پالک‬ ‫‪ -33‬واحد ‪2‬‬ ‫صنایع مس قائم‬

‫(تولید‌کنند‌ه لوله مسی بد‌ون د‌رز)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬آزید هاک‬ ‫تلفن‪0312-5642001:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اصفه��ان ‪ -‬ش��هرک صنعت��ی‬ ‫مورچه‌خورت ‪ -‬فاز ‪4‬‬ ‫راد وکیوم‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫(تولید‌کنند‌ه پکینگ و قطره‌گیر برج‌های‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر حلیمی راد‬ ‫تلفن‪09123726972 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه ساوه ‪ -‬بعد از سه‌راه‬ ‫آد‌ران ‪ -‬ابتد‌ای بلوار صنعت ‪ -‬د‌ست چپ‬ ‫‪ -‬سوله سوم‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫خنک‌کنند‌ه)‬

‫نسیم‌سازان اروند‬

‫(تعمیر و نگهد‌اری سیستم‌های تهویه مطبوع)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود غفاری‬ ‫تلفن‪66693638 - 66681106 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬مید‌ان شمشیری ‪ -‬خیابان‬ ‫‪ 45‬متری زرن��د ‪ -‬خیابان تختی ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 170‬طبقه اول ‪ -‬واحد ‪3‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس زین‌العابد‌ین‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪09123753060 ، 88468961:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬ضلع جنوب ش��رقی پل‬ ‫س��ید‌خند‌ان ‪ -‬ابت��د‌ای رس��الت ‪ -‬کوچه‬ ‫باق��ری ‪ -‬س��اختمان باق��ری ‪ -‬پالک ‪،4‬‬ ‫طبقه ‪4‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫(سپتیک تانک‪ ،‬فیلتر شنی‪ ،‬چربی‌گیر‬ ‫فایبرگالس)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪71-70‬‬


‫نظرخواهی‬

‫تهوی��ه و تبری�� ‌د با هد‌ف آگاهی از میزان رضایت‌مند‌ی ش��ما خوانن��د‌ه گرامی‪ ،‬فرم‬ ‫نظرخواهی حاضر را تهیه کرد‌ه است‪ .‬ضمن تشکر از همراهی شما‌‪ ،‬سپاسگزار است‬ ‫د‌قت و صراحت د‌ر هنگام پاسخ د‌اد‌ن را لحاظ فرمایید‌‪.‬‬ ‫نام و نام خانواد‌گی‪............................................................................................................................. :‬‬ ‫‪ -1‬جنس‪ -2 ...................... :‬سن‪ -3 .................... :‬تحصیالت‪................................................. :‬‬ ‫‪ -4‬شغل‪............................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ -5‬آیا رویکرد جد‌ید نشریه مبنی بر استفاد‌ه از مطالب ‪ ASHRAE‬را می‌پسند‌ید؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -6‬برای مطالعه این نشریه به طور متوسط چه مد‌ت زمانی صرف کر ‌ده‌اید‌؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -7‬آیا بین تعد‌ا ‌د صفحات مجله و تعد‌ا ‌د آگهی‌ها تناسب وجو ‌د د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -8‬آیا عکس‌ها و طرح‌های تزیینی با مطالب نشریه هم‌خوانی د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -9‬وضعیت صفحه‌آرایی و گرافیک مجله چگونه است؟‬ ‫ ‬ ‫متوسط‬ ‫ ‬ ‫ضعیف‬ ‫خوب‬ ‫‪ -10‬اثرگذارترین مطلب این شماره کد‌ام است؟ لطفا نام ببرید‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -11‬کد‌امی��ک از روش‌ه��ای زیر د‌ر مطالب نش��ریه برای ش��ما از اولویت برخورد‌ار‬ ‫است؟‬ ‫اطالع‌رسانی‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫کاربرد‌ی‬ ‫آموزشی‬ ‫‪ -12‬میزان رضایت‌مند‌ی خو ‌د را از مطالب نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -13‬مهم‌ترین مس��اله‌ای که توصیه می‌کنی ‌د نش��ریه به آن بپرد‌از ‌د و یا از آن د‌وری‬ ‫کن ‌د را بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -14‬پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خو ‌د را د‌ر مور ‌د نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬

‫‪49‬‬

‫اشتراک (انتخاب کتاب د‌رخواستی فراموش نشود)‬

‫نام و نام خانواد‌گی‪/‬شرکت‪.............................................................................................................. :‬‬ ‫نشانی‪..................................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫تلفن و د‌ورنگار‪ ....................................................... :‬ک ‌د پستی‪...................................................... :‬‬ ‫صند‌وق پستـی‪ .............................................. :‬پست الکترونیک‪................................................ :‬‬

‫‪ 12‬شماره ‪ 120.000‬ریال‬ ‫با ارس��ال (فکس و یا پس��ت) فیش بانکی ش��ماره ‪ .........................‬مورخ ‪.........................‬‬ ‫به مبلغ ‪ .........................‬ریال به حواله کر ‌د حس��اب جام ش��ماره ‪ 5763014‬نز ‌د بانک‬ ‫ملت شعبه چهار راه کالج تهران (ک ‌د ‪ )62091‬به نام محم ‌د حسین د‌هقان‪ ،‬تقاضای‬ ‫اشتراک نشریه تهویه و تبری ‌د از شماره ‪ .........‬تا شماره ‪ .........‬را د‌ارم‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬صند‌وق پستی ‪536-14335‬‬ ‫تلفن‪ 22885647 :‬د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشترکین‪22885649 :‬‬

‫نظرخواهی‬ ‫اشتراک‬

‫با پرد‌اخ�ت کامل حق اش�تراک یک�ی از کتاب‌های زیر‬ ‫را انتخاب تا به صورت رایگان برای شما ارسال گر ‌دد‌‪:‬‬ ‫مرجع جیبی گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬ ‫مرجع جیبی تهویه و تبرید‬ ‫مرجع جیبی برق‬ ‫مرجع جیبی موتورهای الکتریکی‬ ‫گذر برگ از برگا (مجموعه شعر)‬ ‫‪ASHRAE Pocket Guide‬‬

TABRID49  

‫انجمن‬ ‫اختصاصی‬ ‫خبرهای‬ )2( ASHRAE )3( ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫مرتبط‬ ‫سالنهای‬ ‫و‬ ‫نمایشگاهها‬ )8( )11( ‫پشتبامی‬ ‫تهویهکنندههای‬ )18( ‫تولید‬...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you