Page 49

M

uutosjohtamisen konsultti Rajkumar Sabanadesanin k uulijak unt a on usein esimiehiä ja johtajia. Kun aiheena on tiimin itseluottamus ja sen johtaminen, haluaa hän herättää ajatuksia. ‒ Onnistuneella tiimillä myös itseluottamus on korkea. Se edellyttää, että tiimin jokaisen jäsenen itseluottamus on riittävän korkea. Jokaisen jäsenen on myös annettava panoksensa tiimin itseluottamuksen nostamiseen ja ylläpitämiseen, aloittaa Sabanadesan. Hän vakuuttaa, että itseluottamus on asenne, johon voi vaikuttaa päättämällä. ‒ Päätän siis olla tietynlainen. Mutta muutos ei tapahdu yhdessä yössä, vaan se on pitkä prosessi, jopa elinikäinen. Seuraavaksi Rajkumar Sabanadesan kysyy, mikä on tiimi. Hetken hiljaisuuden jälkeen hän vastaa itse: Tiimi on joukko ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite. ‒ Jos tavoite on myyminen, on se hyvin laaja käsite. Mutta mitä myyminen tarkoittaa juuri meidän tiimissämme? Tiimi, jolla on selkeä päämäärä, pystyy vahvistamaan koko tiimin itseluottamusta, hän selittää.

MITÄ MYYMINEN TARKOITTAA JUURI MEIDÄN TIIMISSÄMME? Ovatko tiimin kaikki tavoitteet realistisia? Uskooko tiimin jokainen jäsen niihin? Jos uskoo, on se Sabanadesanin mukaan ”fine”. Jos ei, pitää kysyä, miksi ei usko. ‒ Jos myyjä on epävarma ja hänestä tuntuu, ettei hän voi tehdä tätä tai tuota, kyllä asiakas sen tunnistaa. Johdon tehtävä on huomata ja tukea myynnin ammattilaisia kasvattamaan itseluottamusta.

Oivalla heikkoudet ja vahvuudet Ihannetilanteessa tiimin jäsenet luottavat toisiinsa ja iloitsevat omista ja muiden onnistumisista. ‒ Tai jos epäonnistun, muut auttavat minua. Tiimin jäsenten erilaiset ominaisuudet yhdessä edustavat koko tiimin ominaisuuksia, selittää Sabanadesan. Kaikkien ei Sabanadesanin mukaan pidä tehdä kaikkea. Esimiehen rooli korostuu, koska hänen tehtävänsä on tunnistaa ryhmän jäsenten

vahvuudet. Esimies miettii, miten vahvuudet sopivat kyseisen tiimin tavoitteeseen. ‒ Hyvin usein ne ihmiset, jotka eivät suoriudu tehtävässään, tietävät sen itsekin. He eivät nauti, he kärsivät. Ja mitä enemmän he kärsivät, sitä huonommin he tekevät työtänsä. Firman tulos kärsii ja koko tiimin itseluottamus kärsii. Kouluttaja painottaa, että itseluottamuksen kasvattaminen on heikkouksien ja vahvuuksien oivaltamista. ‒ Johtamisen konsultit puhuvat, että onko meillä oikeat ihmiset bussissa. Minä sanon, että se ei riitä, vaan oikeiden ihmisten pitää istua bussissa oikeilla paikoilla.

Sallitut epäonnistumiset opettavat Ryhmän itseluottamuksen vahvistaminen lähtee myös ryhmän ilmapiiristä. Rajkumar Sabanadesan mainitsee ensimmäisenä ominaisuutena avoimuuden.

”ITSELUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN ON HEIKKOUKSIEN JA VAHVUUKSIEN OIVALTAMISTA.” Myynti&Markkinointi

49

Profile for Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynti & Markkinointi 3/2016  

Tämän lehden teemana on neuvottelutaidot, joita myynti- ja markkinointityössä tarvitaan. Taitavalla neuvottelijalla on laskupäätä ja hyvä sy...

Myynti & Markkinointi 3/2016  

Tämän lehden teemana on neuvottelutaidot, joita myynti- ja markkinointityössä tarvitaan. Taitavalla neuvottelijalla on laskupäätä ja hyvä sy...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded