Brosjyre Mylift Energi

Page 1

ENERGI


Strømfordeling

Beregning av nødvendig strøm er et fag. Fordeling av tilgjengelig strøm likeså. Ingen ønsker at varmen forsvinner, at lyset går eller rett og slett at strømmen går på grunn av overbelastning. Å kunne og regne ut hvor mye strøm du trenger, hvor mange ampere utstyret trekker, er ikke tilfeldigheter - men formler. Fordeling av strøm i forhold til hvor mye man kan trekke ut av de forskjellige kildene, er heller ikke noe vi satser på – men beregner.

Tabell for maksimalt effektuttak 230V

400V

16A 32A 63A 125A

6kW 12kW 25kW 49kW

16A 32A 63A 125A

11kW 22kW 43kW 86kW

160A

63kW

160A

110kW

250A

99kW

250A

173kW

400A

159kW

400A

277kW

630A

250kW

630A

436kW

Vi har aggregat fra 1,8KW til 260KW, med 230V og 400V. Vi har hovedstrømsentraler, fordelingssentraler, undersentraler og uttakssentraler, og vi har alle typer kabler. Men det viktigste for deg er at vi beregner hva du trenger, og hvordan du skal bruke det.

SIDE 2 // ENERGI


Overvåkning og kontroll

Med Mylift Connect skapes det mulighet for online oppkobling og overvåkning. Med kontinuerlig tilgang til prosessinformasjon skapes det forutsetninger for å øke produktiviteten gjennom bedre planlegging, forebyggende tiltak, stadige forbedringer og prosessoptimalisering med minsket energiforbruk og lavere totalkostnad som resultat.

• • • • • • • •

fleksibelt - kan styres etter tidsplan, nærvær eller sensorer fjernovervåkning - alarm og signaler ved driftsforstyrrelser og feil ulike kanaler - alarm via e-post, SMS eller direkte til alarmsentral oppkoblet - fjernkommunikasjon og -programmering sikkerhet - ingen risiko for inntrengning, redundant driftsmiljø enkel integrasjon utviklet for utsatte miljøer multifunksjon, visualisering og dataeksport

Med Mylift Connect TFUC tilbyr vi en fleksibel, sikker og bred løsning for overvåkning, kontroll og alarmhåndtering. Du har full tilgang til alle måleverdier direkte på datamaskinen eller smarttelefonen.

SIDE 3 // ENERGI


Oppvarming

Beregning og leveranse av oppvarmingsløsninger, er ikke basert på synsing – men på kalkulasjon. Kalkulasjon for å finne en løsning som tilfredsstiller behovet, og kalkulasjon for å finne den beste økonomiske løsningen. Vi leverer hovedsakelig 3 løsninger på varme • fjernvarme • strøm • fossilt brennstoff Forutsetninger og verktøy guider oss til riktig løsning, og kompetansen sørger for å visualisere og iverksette plan, samt dokumentere og rapportere prosessen med totalt energiforbruk (BREEAM & BIM). Mylift Energi overvåker gjerne våre installasjoner digitalt, og sørger for kontinuitet. Vi avdekker eventuelle feilkilder, og vi kan via overvåkning se forbedringspotensial i våre leveranser - 24/7. Mylift er en viktig partner som vil være en tidlig partner i enhver byggeprosess. Slik lager vi midlertidige, godt forberedte løsninger - best.

SIDE 4 // ENERGI


Fjernvarme Mylift Energi leverer midlertidige fjernvarmeløsninger i byggeperioder i påvente av permanent installasjon i bygget. Vi kobler vår sentral på fjernvarmeleverandørens tilførsel til anlegget, beregner, fordeler varme, overvåker og rapporterer energiforbruk og temperaturer. I eventuell påvente av permanent leveranse av fjernvarme til anlegget, varmer vi selv vann med pellets. Elektrisk oppvarming Elektrisk oppvarming er en vedlikeholdsfri oppvarmingsmåte. Denne løsningen er lettere å plassere der behovet er, slik at oppvarming av enkeltrom og deler av bygg blir enklere. Ingen utslipp og minimalt med støy. Elektrisk oppvarming krever riktig dimensjonert strømtilgang. Fossil oppvarming - Diesel Diesel har høyt energi-innhold og gir meget effektiv oppvarming. Diesel er meget egnet for oppvarming av svært store lokaler. Relativt enkelt og vedlikeholdsfritt. Krever stort sett bare tilgang til diesel, og Mylift leier selvfølgelig ut ADR-tanker til formålet. Det er viktig at det gis råd om plassering av tank og dieselvarmer på den enkelte lokasjon.

SIDE 5 // ENERGI


Tørking

Tørking er ofte et resultat av riktig oppvarming. Avfukting kan være en variant av samme prosess. Vi kan også tørke med luft, i de tilfeller vi har behov for å blåse luft og kanskje varme - direkte på steder som må tørkes. Tørking av støp eller bygg med f.eks. massivt tre, krever ofte kalkulering. Det skal ikke skje for raskt og det skal ikke skje for sakte, med riktig temperatur. Enten med varme eller ved å tilføre eller trekke ut luft. Mylift Energi jobber med dette hver dag. Vi løser det.

SIDE 6 // ENERGI


Energi I vår terminologi står energi for strømfordeling, oppvarming, tørking og luft. De forskjellige prosessene er alle vesentlige deler av virksomheten innen bygg og anlegg, og det er et eget – og viktig - fagfelt hos Mylift. Kvalitetssikring Bransjen tilnærmer seg en «standard» gjennom BREEAM og BIM, og det stilles krav til dokumentasjon, overvåkning, visualisering og rapportering. Våre kunder stiller krav til oss, vi stiller samme krav tilbake til produsentene. BREEAM Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method - er en internasjonalt anerkjent metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper. BREEAM er med på å skape bevissthet blant eiere, brukere, prosjektledere og driftsansvarlige rundt fordelene ved å se bærekraft i et livsløpsperspektiv. BREEAM bidrar også til at de foretar vellykkede og kostnadseffektive løsningsvalg, og med BREEAM tilbyr vi troverdig miljømerking for bygg og anlegg. BIM Bygningsinformasjonsmodellering - produserer tegninger, en visualisering av våre produkt installert i bygg eller på anlegg. BIM gir økt digitalisert samhandling mellom oss og kunde, og tilfredsstiller krav til dokumentasjon og visualisering av nye prosjekt i 3D. Løsninger Med riktig verktøy, høy kompetanse og løsningsorienterte medarbeidere er vi i stand til å tilby riktig løsninger, samt dokumentere og overvåke anlegg etter nye og gjeldende krav. På denne måten kan vi beregne og flytte luft i forhold til ventilasjon, varme og tørking, og vi kan installere og overvåke riktige varmeløsninger - med fjernvarme, strøm eller fossilt brennstoff. Kompetanse På de aller fleste oppdrag der strøm er involvert, er strøm kritisk. Våre medarbeidere beregner behov, forbruk og leveranse til alle anlegg. Vi anbefaler at vi blir involvert tidlig i enhver prosess, hovedsakelig for å sikre en riktig og smidig leveranse, og den beste økonomien og rapporteringen i prosjektet.

SIDE 7 // ENERGI


Mylift Energi - løser det.

Mylift Hamar Åpningstider kl. 06.30–16.30 92 40 48 00/post@mylift.no

Mylift Gjøvik Åpningstider kl. 07.00–16.00 92 40 48 00/post@myliftgjovik.no

Mylift Elverum Åpningstider kl. 07.00–16.00 92 40 48 00/post@mylift.no

Mylift & Borud Stillas Åpningstider kl. 06.30–16.00 90 68 99 99/post@mbstillas.no

Elvesletta 39 2323 Ingeberg

Sivesindvegen 1 2827 Hunndalen

Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum

Halsetsvea 40 2323 Ingeberg

SIDE 8 //KURS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.