Mylift Arbeidsvarsling

Page 1

ARBEIDSVARSLING


Hva er arbeidsvarsling?

Av hensyn til sikkerheten for arbeidere og trafikanter må du varsle myndighetene når det jobbes på eller ved offentlig veg. Er vegen en kommual veg, er det kommunen som skiltmyndighet og skal ha varsel. Er vegen en fylkes- eller riksveg, søkes Statens vegvesen. Dette kan Mylift hjelpe deg med.

Søknad

Skilt-, varslingsog sikringsmateriell

Etablering og gjennomføring

1. Søknad - skiltplan, risiko og arbeidsbeskrivelse Mylift utformer varslingsplan og skiltplan, altså en kartskisse som illustrerer plasseringen av skilt- og varslingsmateriell. Vi hjelper også kunden med å vurdere de risikoforhold som følger av arbeidet, samt å definere relevante risikoreduserende tiltak. En slik risikovurdering er en sentral del av søknaden, uavhengig av skiltmyndighet. 2. Skilt og sånn - utstyret du trenger for å jobbe trygt i trafikken Mylift har et godt utvalg av skilt for midlertidig regulering av trafikken. I tillegg til skilt har vi også annet utstyr som lys, trafikklys, påkjøringsvern og langsgående sikring. 3. Gjennomføring - tjenestene vi tilbyr så du kan gjøre det dere er best på I tillegg til vedtak og utstyr er vi også behjelpelig med utplassering og montering av skilt og utstyr. Vi til byr også manuell dirigering.

SIDE 2 // ARBEIDSVARLING


Din totalleverandør på varsling og sikrning

Alt ligger tilrette for at Mylift er din partner for en trygg og effektiv arbeidshverdag på eller langs vegen. Våre prismaler er utformet med hensyn til leietid. Det betyr at leieprisen per leiedøgn tilpasses leietiden, enten det er snakk om uker, måneder eller lengre prosjekt. Manuell dirigering Mylift kan også bistå med manuell dirigering. I en totalpakke tilbyr vi følgende: • varslingsplan • dirigentlag på min. tre personer med arbeidsvarslingskurs 3 og med regulert utstyr • egen sikker jobbanalyse • nødvendig skilt- og varslingsmateriell • sperrehenger og ev. påkjøringsvern • hjulbrakke med toalett- og spisefasiliteter Nærføring, gravemelding og leie av kommunal grunn I enkelte sammenhenger er det ikke nok å søke om arbeidsvarsling. I enkelte sammehenger hvor arbeidet skal inntill eller i vegbanen og hvor det er nødvedig med “graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg”, må det søkes om gravemelding eller nærføring. Søknadsplikten dekker vegeiers eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier. Statens vegvesen sakbehandler søknader knyttet til riksvegen og fra 2020 behandler fylkeskommunen selv søknader for fylkesveger. Mylift kan utforme søknader om gravemelding og nærføring. I situasjonen hvor kommunen er vegmyndighet krever stadig flere kommuner at byggherre eller entreprenør søker om arbeidstillatelse i kombinasjon med leie av kommunal grunn eller kompensasjon for tapte parkeringsinntekter. Også dette kan vi bistå med.

SIDE 3 // ARBEIDSVARLING


Vårt varslings- og sikringsmateriell Hindermarkering 906 H/V

Sperrebukk i tre

«Sebraflex» benyttes til varsling langs arbeidsstedet og til å markere innsnevringer av kjørebanen. Egen fot, 15 kg.

Sperrebukker kan benyttes som bærer av horisontale markeringer, for eksempel sperreplank. Kun benyttes der hvor farten er regulert til 40 km/t.

Tosidig, FGG kl. 3 , 50 x 500 mm

FGG kl. 3, 7,5 kg

Trafikksylinder 942

Avsperringsgjerde i plast

Benyttes hovedsakelig til å varsle og lede myke trafikkanter. Egen fot, 6,5 kg.

Godt synlig fysisk hindring som skal hindre sammenstøt. Plastgjerdet har luorescerende gulgrønn refleks. Egne føtter, 25 kg per stykk.

FGG kl. 3 , 1000 mm

Ensidig, FGG kl. 3 , 2000 x 45 x 1200mm

Vekselblink med toppholder

Sperregrind

Vekselblink til plassering på toppen av skiltstolper og hvor hensikten er å gjøre trafikkantene oppmerksom på spesifikke skilt. Leveres med batteri.

Sammenleggbar sperregrind for kumarbeid. Vi har også med tripod og vinsj til kumsikring. FGG kl. 3, 750 x 750 mm

5 kg, Ø220 mm, 130 x 740 x 482 mm

Sperrehenger

Påkjøringsvern

Leveres med batteri, stolpeholder og skiltkassett. Nyttelast 990 kg. Kassemål 250 x 150 x 35 cm.

Trafikkbuffert med nett kan benyttes på strekninger hvor farten er regulert til 100 km/t.

310 kg, 4110 x 1960 x 930 mm

840 kg, 3100 x 650 x 105 mm

Langsgående sikring og trafikklys MiniGuard

Mobile trafikklys

MiniGuard er et mobilt stålrekkverk.

Standard skyttelsignalanlegg med GPS som bla. gir varsel ved lav spenning.

60 kg, 1500 x 500 x 500 mm

43 kg, 740 x 670 x 2560 mm

Protec 100 ProTec er en mobil sikkerhetsbarriere. 124 kg/m, 6000 x 250 x 560 mm

Mobile trafikklys for gangfelt

GP-link Tung boltefri langsgående sikring i betong, med en elementlengde på 1 og 3 meter. Kan leveres med støyisolerende topprekkverk eller med påmonterte byggegjerder. 500 kg/m, 1000/3000 x 240 x 870 mm

SIDE 4 // ARBEIDSVARLING

Trafikklys for midlertidig fotgjengerovergang med SMSovervåkning. 162 kg, 2108 x 2108 x 6000 mm


Vår skiltportefølje Våre skilt leveres på skiltstolper i aluminium i en høyde på enten 2,4 eller 3,0 meter. Av skiltføtter har vi løsfot i gummi på 28 kg eller i betong på hhv. 60 og 285 kg. Vi leverer også opplysningstavler med tilpasset tekst.

Forbudsskilt

Arbeidsvarslingsskilt

Hovedveg signalregulert – vent og følg trafikkstrømmen

302

Innskjøring forbudt

306.1

Forbudt for motorvogn

330.1

Svingforbud høyre

110

Vegarbeid, arbeidsområde

330.2

Svingforbud venstre

106

Innsnevring, arbeidsområde

362.30

Fartsgrense 30

109

Fartshump, arbeidsområde

362.40

Fartsgrense 40

132

Trafikksignal, arbeidsområde

362.50

Fartsgrense 50

148

Møtende trafikk, arbeidsområde

362.60

Fartsgrense 60

156

Annen fare, arbeidsområde

362.70

Fartsgrense 70

362.30a

Fartsgrense 30, arbeidsområde

362.30

Slutt på særskilt fartsgrense 30

362.40a

Fartsgrense 40, arbeidsområde

362.40

Slutt på særskilt fartsgrense 40

362.50a

Fartsgrense 50, arbeidsområde

362.50

Slutt på særskilt fartsgrense 50

362.60a

Fartsgrense 60, arbeidsområde

362.60

Slutt på særskilt fartsgrense 60

362.70a

Fartsgrense 70, arbeidsområde

362.70

Slutt på særskilt fartsgrense 70

522a

Gang- og sykkelveg

560.615

Opplysningstavle trafikklys Stopp her ved rødt lys

512

Holdeplass for buss

560.699

Opplysningstavle Vegen stengt

516.H/V

Gangfelt

560.699

Opplysningstavle Vegen stengt x m

526.1

Envegskjøring

560.699

Opplysningstavle Fortau stengt

749H

Midlertidig gang og sykkelveg, høyre

560.699

Opplysningstavle Gang-/sykkelveg stengt

749V

Midlertidig gang og sykkelveg, venstre

560.699

Opplysningstavle Vennligst benytt fortau andre side

Gjelder ikke anleggstrafikk

808.000

Underskilt, Gjelder ikke anleggstrafikk

Gjelder ikke buss og taxi

808.317

Underskilt, Gjelder ikke buss og taxi

Opplysnings- og vegvisningsskilt

713

Omkjøringspil

743

Midlertidig omkjøring

804a

Underskilt, 150 m

202

Vikeplikt

808.713

Undeskilt, anleggstrafikk

404.1

Påbudt kjørefelt til høyre

808.727

Underskilt, manuell dirigering

404.2

Påbudt kjørefelt til venstre

808.748

Underskilt, hovedveg signalregulert

Vikeplikt-, forkjørs og påbudsskilt

Parkeringsskilt

Svingpiler

370

All stans forbudt

810.H90

90˚ høyre

372

Parkering forbudt

810.V90

90˚ venstre

552

Parkering

810.H45

45˚ høyre

807.8

Parkering for bevegelseshemmede

810.V45

45˚ venstre

828

Underskilt utstrekning parkeringsregulering

Merk at enkelte skilt har begrensninger eller må oppfylle diverse krav for å kunne benyttes. Dette gjelder skiltnummer 202, 302, 370, 372, 516 og 526.

SIDE 5 // ARBEIDSVARLING


Rett produkt til avtalt tid og pris.

Mylift Hamar Åpningstider kl. 06.30–16.30 92 40 48 00/post@mylift.no

Mylift Gjøvik Åpningstider kl. 07.00–16.00 92 40 48 00/post@mylift.no

Mylift Elverum Åpningstider kl. 07.00–16.00 92 40 48 00/post@mylift.no

Mylift & Borud Stillas Åpningstider kl. 06.30–16.00 90 68 99 99/post@mbstillas.no

Elvesletta 39 2323 Ingeberg

Sivesindvegen 1 2827 Hunndalen

Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum

Halsetsvea 40 2323 Ingeberg

SIDE //KURS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.