Rzeźba. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach

Page 1


1 / Amazonka An Amazon / Amazone 1919 wg modelu Gustawa Gwozdeckiego: based on a model by Gustaw Gwozdecki: Nach einem Modell von Gustaw Gwozdecki: drewno / wood / Holz 49 x 36 x 6,5 sygn.: G. Gwozdecki / rzeźbił / F. Antoniak / Paris 1919 nr inw.: MŚK/Sz/Rz/157 Zakup od Jolanty Singer-Zemły w 2009 roku. Poprzednio w kolekcji Feliksa Antoniaka – autora kompozycji (do 1970 roku), Krystyny Singer (w latach 1970–2009). Amazonka – dzieło autorstwa Feliksa Antoniaka (1888–1974), kopia wg Amazonki Gustawa Gwozdeckiego (1880–1935). Pierwotna wersja (zaginiona) – wykonana przez Gustawa Gwozdeckiego w kamieniu lub gipsie – powstała w 1912 roku. Gwozdecki zainspirował się m.in. dziełem swego mistrza z zakresu rzeźby, É.A. Bourdelle’a, Herakles łucznik (Héraklès tue les oiseaux du lac Stymphale) z 1909 roku (zbiory Musée d’Orsay w Paryżu, inw. nr RF 3174). Amazonka Gwozdeckiego była uznawana przez ówczesną krytykę artystyczną za najbardziej formistyczną rzeźbę w jego twórczości. Dzieło to jest przykładem formizmu – kierunku w sztuce polskiej lat 1917–1922, zapoczątkowującego awangardę artystyczną lat 1918–1939. Kompozycja ta jest jedną z dwóch zachowanych do dzisiaj rzeźb G. Gwozdeckiego.


17 / 30 lat BWA Katowice 1979 30 years of the BWA Katowice (Contemporary Art Gallery) 1979 30 Jahre Galerie für Gegenwartskunst in Katowittz/ Katowice 1979 1979 medal okolicznościowy an anniversary medal / Anlassmedaille brąz, odlew / bronze, cast / Bronzeguss 7,7 x 7,8 sygn. na rewersie u dołu: Zb nr inw.: MŚK/Sz/Rz/123 Dar Andrzeja Cioski w 1998 roku.

18 / IX Biennale Plakatu Polskiego Katowice 1981 The 9th Biennial of the Polish Poster Katowice 1981 9. Polnische PlakatBiennale Kattowitz/ Katowice 1981 medal okolicznościowy an anniversary medal / Anlassmedaille brąz, odlew / bronze, cast / Bronzeguss Ø 5,5 sygn. przy prawej krawędzi: Zb nr inw.: MŚK/Sz/Rz/118 Dar Andrzeja Cioski w 1998 roku.

19 / X Biennale Plakatu Polskiego Katowice 1983 The 10th Biennial of the Polish Poster Katowice 1983 10. Polnische PlakatBiennale Kattowitz/ Katowice 1983 medal okolicznościowy an anniversary medal / Anlassmedaille brąz, odlew / bronze, cast / Bronzeguss Ø 7,4 sygn. przy dolnej krawędzi: Zb nr inw.: MŚK/Sz/Rz/119 Dar Andrzeja Cioski w 1998 roku.

35


BRONISŁAW KRZYSZTOF 21 czerwca 1956 Mszana Górna (Małopolska)

55 / Z cyklu Gest of the Gesture series / Zyklus Geste 1982 brąz, odlew / bronze, cast / Bronzeguss 56 x 21 x 10 niesygn. nr inw.: MŚK/Sz/Rz/20 Zakup od autora w 1987 roku.

72

Rzeźbiarz. Edukację artystyczną rozpoczął w latach 1971–1976 w ob. ZSP w Zakopanem. Jego nauczycielami byli A. Rząsa, G. Pecuch, K. Fajkosz, A. Grabowski i A. Waloch. Naukę kontynuował w latach 1976–1981 na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie, w pracowniach S. Słoniny i J. Jarnuszkiewicza. Od 1981 roku współpracuje jako pedagog z ob. ZSP w Zakopanem. Od 1982 roku związany z Bielskiem-Białą, gdzie od 1984 roku we własnej pracowni wykonuje autorskie odlewy wszystkich swych medali. Tworzy dzieła programowe z zakresu sztuki monumentalnej (pomniki, tablice pamiątkowe), rzeźby portretowej (m.in. autoportrety, portrety członków rodziny) oraz małych form rzeźbiarskich (m.in. cykle tematyczne, medale). Krzysztof traktuje swe dzieła jako manifestację indywidualizmu. Bardzo ważną rolę w jego rzeźbach odgrywa warsztat, sposób obróbki brązu – jedynego materiału, z którego tworzy, co podkreśla formę rzeźbiarskiej wypowiedzi. Artysta poszukuje sensu poprzez figuratywność form, łączenie z elementami abstrakcyjnymi, przy czym naturalność form, jakimi się posługuje, jest swoistą podstawą osobistych światów i symbolik. Rzeźby traktuje jako formę dialogu z odbiorcą. Widać w nich szczególną dbałość o metaforę, poetyckość, a ostateczny efekt twórca uzyskuje poprzez kompozycję elementów, ale również przez mobilność dzieła. Artysta, realizując swoje rzeźby, dba o całość kompozycji, nie zapomina o wycyzelowanej formie detalu podkreślonej światłem.

Rzeźba/Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach


56 / Koń z cyklu Człowiek i zwierzę A Horse from the Man and Animal series Pferd aus dem Zyklus Mensch und Tier 1986 brąz, odlew / bronze, cast / Bronzeguss 35 x 23 x 20 sygn. z lewego boku: Bronisław Krzysztof nr inw.: MŚK/Sz/Rz/26 Zakup od autora w 1987 roku.


61 / Dialog B Dialogue B / Dialog B 1991 żeliwo, granit, odlew cast iron, granite, cast / Gusseisen, Granit, Guss 47 x 20 x 25 niesygn. nr inw.: MŚK/Sz/Rz/84 Zakup od autorki w 1996 roku. Dzieło jest ukrytym autoportretem artystki.

81


89 / Głowa młodej kobiety The Head of a Young Woman Kopf einer jungen Frau niedat. / not dated / Ohne Datum popiersie / a bust / Büste alabaster, czarny marmur, kucie, polerowanie alabaster, black marble, hammered, polished Alabaster, schwarzer Marmor, gehauen, Polierung 27 x 10 x 10 sygn.: A Suteur nr inw.: MŚK/Sz/Rz/16 Zakup w PP DESA w Katowicach w 1987 roku.


92 / Nocturn A Nocturne / Nocturn 1976 odlew w stopie cynkowo-ołowiowym a cast in a zinc and lead alloy Guss in einer Legierung aus Zink und Blei 45 x 27 x 18 niesygn. nr inw.: MŚK/Sz/Rz/2 Zakup od Elżbiety Szczepaniec-Cięciak w 1986 roku.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.