Predicțiile Pământului. Despre gândirea și practica ecologică

Page 1

Muzeul Național Cotroceni Cotroceni National Museum

PREDICȚIILE PĂMÂNTULUI. Despre gândirea și practica ecologică EARTH PREDICTIONS. About ecological thinking and practice Curator Mihai Zgondoiu

Editura Muzeul Național Cotroceni București 2021


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Predicţiile Pământului - Despre gândirea şi practica ecologică / curator: Mihai Zgondoiu = Earth predictions - About ecological thinking and practice / curated by Mihai Zgondoiu. - Bucureşti : Editura Muzeul Naţional Cotroceni, 2021 ISBN 978-606-95206-4-2 I. Zgondoiu, Mihai (curator) 73

Traducere și adaptare în engleză / Translated and adapted into English by : Andrew Davidson-Novosivschei Credite foto / Photo credits: Artiștii / The Artists Design: Andrei Șendrea & Mălin Neamțu (Studio SHENTZU)
MESAJUL EXCELENȚEI SALE, DOMNUL KLAUS WERNER IOHANNIS, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, CU PRILEJUL EXPOZIȚIEI Predicțiile Pământului. Despre gândirea și practica ecologică Muzeul Național Cotroceni găzduiește, pentru prima dată, o expoziție pe teme ecologice. Prin sprijinirea evenimentului Predicțiile Pământului. Despre gândirea și practica ecologică, Muzeul Național Cotroceni, care reprezintă un reper pentru istoria noastră, ne îndeamnă să pășim într-o nouă etapă, una a viitorului, în care facem din protejarea naturii o prioritate. Felicit Muzeul Național Cotroceni pentru oportunitatea oferită unor artiști tineri, preocupați de protejarea mediului și de prevenirea schimbărilor climatice, de a-și expune lucrările. Îi încurajez pe tinerii artiști să continue acest drum, pentru că arta are un rol esențial în ridicarea gradului de conștientizare a societății cu privire la problemele de mediu. Prevenirea degradării mediului și combaterea schimbărilor climatice vor implica schimbări la nivel societal și comportamental, dar și un continuu proces de adaptare. Pentru a răspunde acestor provocări, va trebui să fim deschiși și dinamici. Nu întâmplător această expoziție include piese de artă cinetică, artă în mișcare. Creativitatea, capacitatea de inovare și utilizarea eficientă a științei sunt esențiale pentru a răspunde provocărilor vremurilor noastre - pandemii sau dezechilibre ale mediului. Mă bucur să constat că Muzeul Național Cotroceni arată, încă o dată, că este o instituție modernă, cu proiecte culturale relevante pentru public, dar și racordate la tendințele muzeale actuale.

Președintele României Klaus Werner Iohannis

9MESSAGE OF HIS EXCELLENCY KLAUS WERNER IOHANNIS, PRESIDENT OF ROMANIA, ON THE OCCASION OF THE EXHIBITION Earth’s predictions. About ecological thinking and practice. Cotroceni National Museum hosts, for the first time, an exhibition on ecological themes. By supporting the exhibition Earth’s Predictions. About ecological thinking and practice, Cotroceni National Museum, which represents a landmark for our history, urges us to step into a new age, in which we make the protection of nature a priority. I congratulate Cotroceni National Museum for the opportunity offered to young artists, concerned with protecting the environment and preventing climate change, to exhibit their works. I encourage young artists to continue this journey. Art has a key role in raising society's awareness of environmental issues. Preventing environmental degradation and addressing climate change will involve societal and behavioural changes, as well as a continuous adaptation process. To meet these challenges, we will need to be open and dynamic. It is not by chance that this exhibition includes pieces of kinetic art, art in motion. Creativity, the capacity to innovate and the effective use of science are essential to responding to the challenges of our times - pandemics or environmental imbalances. I am glad to see that Cotroceni National Museum shows, once again, that it is a modern institution, with cultural projects relevant to the public, but also connected to current museology trends.

Președintele României Klaus Werner Iohannis

11Natura a inspirat omul din cele mai vechi timpuri. Astăzi, arta contemporană își arată din ce în ce mai mult îngrijorările cu privire la mediul înconjurător, abordând o plajă largă de subiecte: schimbările climatice, poluare, protejarea biodiversității. Actul artistic se transformă astfel într-un mijloc eficient de conștientizare publică și, nu rareori, de educație pentru mediu, prin promovarea unui comportament responsabil din punct de vedere ecologic. Din ce în ce mai des, artiștii țin seama, alături de mesajul sau emoția estetică pe care opera lor o transmite publicului, și de impactul pe care aceasta îl are asupra mediului înconjurător, atât în ceea ce privește procesul tehnologic, cât și a materialelor ce dau viață creației plastice. În acest context, Muzeul Național Cotroceni, prin organizarea expoziției „Predicțiile Pământului. Despre gândirea și practica ecologică”, se solidarizează acestui demers global de însănătoșire a mediului, promovând soluții creative durabile, de conștientizare a principiilor ecologice de bază, ale dezvoltării durabile și punerea lor în practică. Expoziția este curatoriată de Mihai Zgondoiu și reunește artiști români consacrați și tineri - studenți ai facultăților de artă (Universitatea Națională de Arte din București și Universitatea de Vest, Facultatea de Arte și Design din Timișoara). Mulțumesc curatorului, artiștilor și partenerilor proiectului! Am speranța că mesajul expoziției va avea o audiență semnificativă în rândul publicului Muzeului Național Cotroceni, dar și mai departe, în țară și peste hotare, participând astfel la construcția unei punți între oameni din toate națiunile pentru conștientizarea și tratarea provocărilor pentru salvarea naturii.

Liviu Sebastian Jicman, Director General Muzeul Național Cotroceni

13Nature has inspired man since the dawn of time. Today, contemporary art continues to express concern for the environment, approaching a wide array of subjects from climate change, pollution, to the protection of biodiversity. And the artistic act has been transformed into a vehicle for raising public awareness and, more often than not, for environmental education, as it promotes ecologically responsible behavior. Along with the meaning or aesthetic feeling their work transmits to the audience, artists are growingly conscientious of the impact their work has on the environment, both in terms of the methods and the materials from which visual art is born. In the context of organizing the exhibition “Earth predictions About ecological thinking and practice”, the Cotroceni National Museum supports this global effort to heal the environment, endorsing durable creative solutions, raising awareness of the basic ecological principles of sustainable development, and putting them into practice. Curated by Mihai Zgondoiu, the exhibition brings established Romanian artists together with young artists, students from the Bucharest National University of Arts and the West University of Timișoara, Faculty of Arts and Design. I thank the project’s curator, creators and partners! I’m hopeful that the exhibition’s message will be heard by many, from the Cotroceni National Museum’s visitors and beyond, throughout the country and across borders, and that it will serve to build bridges between people from all countries to acknowledge and address the challenges of saving the planet.

Liviu Sebastian Jicman, Director General Muzeul Național Cotroceni

15


PREDICȚIILE PĂMÂNTULUI. Despre gândirea și practica ecologică În anul 1949, au fost publicate o serie de eseuri sub titlul „Almanahul unui ținut de nisip” (în engleză: A Sand County Almanac: And Sketches Here and There), operă semnată de Aldo Leopold, un binecunoscut activist de mediu al timpului său. Acest titlu este în topul primelor zece cărți care au schimbat lumea, conform publicației The Guardian. Au urmat „Primăvara tăcută”-1962 (în engleză: Silent Spring) a biologului Rachel Carson și „Gaia: O nouă perspectivă asupra vieții pe Pământ”-1979 (în engleză: Gaia: A New Look at Life on Earth) a savantului britanic James Lovelock. Aceste trei publicații au pus bazele Ecologismului Modern prin care se încearcă atenuarea și stoparea factorilor nocivi asupra mediului înconjurător, adică asupra planetei Pământ. Anii 70 au marcat apariția unor mișcări semnificative pentru protecția mediului la nivel global. În India, adepții lui Mahatma Gandhi au generat Mișcarea Chipko împotriva defrișărilor abuzive de copaci printr-un protest denumit „rezistență pașnică”, îmbrățișând realmente copacii. De acolo și expresia „tree huggers”. Pentru a conștientiza și mai mult problemele ecosistemului terestru, în orașul San Franncisco, pe 21 martie 1970, a fost sărbătorită pentru prima oară Ziua Pământului. Astăzi, acest eveniment este celebrat în peste 175 de țări în fiecare an. A urmat Conferința de la Stockholm din anul 1972 („Conferința Națiunilor Unite privind Mediul Uman”) ce a marcat dezvoltarea politicii internaționale privind protecția mediului. De atunci și până în prezent sunt discutate anual teme precum: încălzirea globală, poluarea, suprapopularea Terrei, sau ingineria genetică. Grija noastră pentru natură și mediu înconjurător nu ține doar de trecut sau viitor. Astăzi, mai mult ca oricând, ne confruntăm cu multiple dezastre ecologice pe care omul le face în favoarea confortului personal și al consumului crescut de materie primă. Agricultura industrială dezechilibrează ciclul natural de creștere a plantelor, iar lipsa vegetației de pe suprafețele extinse ale planetei albastre ne influențează direct clima. Prin eroziunea continuă a solului se eliberează cantități impresionante de dioxid de carbon în atmosferă, care în mod normal ar sta depozitat de plante în sol. Modul „industrial” prin care am ajuns să ne hrănim ne subminează direct ecosistemul, dar și propria sănătate, atunci când vorbim de hrană modificată genetic. Cercul vicios în care se perpetuează specia azi nu mai este deloc sustenabil. Producem și consumăm mai mult decât avem nevoie sau putem recicla ulterior. Creșterea în timp a populației Terrei a sporit și ea industria de consum și a dereglat în mod direct ecosistemul planetei. Predicțiile legate de viitorul formelor de viață pe Pământ nu sunt deloc pozitive, dacă vom continua să avem același stil de viață nesustenabil, anti-natură și anti-mediu înconjurător. Expoziția „Predicțiile Pământului. Despre gândirea și practica ecologică” este un semn de conștientizare a principiilor ecologice de bază și punerea lor în practică, printr-o selecție de artiști români contemporani care vor rezona 16


ecologic și responsabil prin lucrările lor de artă în medii vizuale diferite, de la desen, colaj, fotografie, ilustrație, obiect, sculptură, video-art, instalații media, artă cinetică, sau intervenții site-specific. Tema curatorială aduce în prim plan un discurs critic angajat (și asumat) prin care artiștii își prezintă vizual opiniile filozofice, spirituale, activiste sau estetice. Raportarea la timp și spațiu este necesară mai ales atunci când analizăm și comparăm date. Modul în care și-au conceput lucrările a fost la fel de important precum lucrarea finală expusă. Aceste „forme de dialog” sunt prezentate într-un soi de laborator al cunoașterii prin care privitorul relaționează profund la nivel mental și emoțional. Se fac dezvăluiri. Se ridică semne de întrebare. Predicțiile sunt și ele parte din acest dialog non-verbal. Diversitatea temelor și unghiul diferit al fiecăruia dintre creatorii acestei expoziții ne oferă un mix de voci din generații diferite prin care sunt filtrate informații și viziuni noi despre Arta Eco, atât la nivel național, cât și global. „Predicțiile Pământului. Despre gândirea și practica ecologică” este un proiect actual de artă contemporană, gândit într-un format interactiv și itinerant, ce propune publicului o serie de observații și discursuri eco-art legate de situația actuală prin care planeta își consumă egotic și consumerist resursele. Un ecosistem Ouroboros care se autodistruge încet dar sigur dacă nu acționăm rapid. P.S.:„Mesajul meu este că suntem cu ochii pe dumneavoastră. Totul e greșit. N-ar trebui să fiu aici. Ar trebui să fiu la școală peste ocean. Dumneavoastră căutați speranță în tineri. Cum îndrăzniți? Mi-ați furat visele și copilăria cu vorbe goale. Iar eu sunt printre cei norocoși. Alții suferă. Alții mor. Ecosisteme întregi intră în colaps. A început procesul de extincție în masă. Iar dumneavoastră vorbiți doar despre bani și spuneți povești cu creșteri economice veșnice. Cum îndrăzniți?” Este strigătul adolescentei Greta Thunberg, parte din discursul ținut la Summitul Climatic al ONU de la Katowice, Polonia 2019. Mihai Zgondoiu, artist/curator

17


EARTH PREDICTIONS. About ecological thinking and practice In 1949, a series of essays called A Sand County Almanac: And Sketches Here and There was published, written by the well-known environmental activist Aldo Leopold. According to The Guardian, this work is among the top ten books which changed the world. It was followed by Silent Spring (1962), by the biologist Rachel Carson, and Gaia: A New Look at Life on Earth (1979), by the British scientist James Lockelock. These books form the foundation of Modern Environmentalism which aims to reduce and stop factors which damage the environment, the planet Earth. The ‘70s brought about the start of important movements for environmental protection around the world. In India, the followers of Mahatma Gandhi created the Chipko movement against excessive deforestation using “peaceful resistance” protests in which they actually hugged trees. Which is where the expression “tree huggers” came from. To raise more awareness around the problems for the earth’s ecosystem, Earth Day was celebrated for the first time on March 21st, 1970, in San Francisco. Today, the day is celebrated in over 175 countries every year. Then, in 1972, the Stockholm Conference (The United Nations Conference on the Human Environment) marked the international political engagement to protect the environment. Since then, issues including “global warming”, “pollution”, “overpopulation”, and “genetic engineering” have been discussed on a yearly basis. Our concern with nature and the environment isn’t only about the past or the future. Today, more than ever, we’re facing environmental disasters on multiple fronts which humans have caused, as we prioritize personal comfort and greater consumption of raw material. Industrial agriculture disturbs the natural cycle of plant growth, and the lack of vegetation on wide surfaces of the blue planet has a direct impact on our climate. Through the continued erosion of the soil, massive quantities of carbon dioxide are released into the atmosphere which plants would otherwise have kept in the ground. The “industrial” process by which we’ve come to feed ourselves directly undermines the ecosystem, but also our own health, if we consider genetically modified produce. The vicious cycle supporting our species is no longer sustainable. We produce and consume more than we need, more than can be later recycled. Populating growth over time has also increased industrial-scale consumption and directly upset the planet’s ecological balance. Predictions related to future ways of living on Earth are not at all encouraging if we continue the same, unsustainable lifestyle, against nature, against the environment. The exhibition “Earth predictions - About ecological thinking and practice” suggests adopting basic environmental principles and putting them into practice. It does so through a selection of contemporary Romanian artists whose duty to the environment resonates in their artwork from a variety of visual media, including drawing, collage, photography, illustration, object, sculpture, 18


videoart, media installation, kinetic art, and site-specific interventions. The curatorial theme assumes, and commits to, a critical discourse through which the artists put on visual display their philosophical, spiritual, activist, and aesthetic opinions. The relationship to time and space is necessary especially when we analyze and compare data. The way in which the works were conceived was as important as the exhibited final work. These “forms of dialogue” are presented in a kind of laboratory of knowledge through which the viewer deeply relates on a mental and emotional level. There are exposures. A question is raised. Predictions, too, are part of this non-verbal dialogue. The diversity of subjects and the changing angle of each of the creators in this exhibition provide us with a multi-generational blend of voices percolating with ideas and new visions of Ecological Art, nationally and globally. “Earth predictions - About ecological thinking and practice” is a topical contemporary art project, intended to be interactive and mobile, providing the audience with a string of Ecological Art observations and commentary in connection with the current situation of the planet’s resources being consumed vaingloriously and materialistically. An Ouroboros ecosystem which slowly but surely destroys itself if we don’t take quick action. P.S.: „My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!” This is the call of the young Greta Thunberg, part of her speech from the UN Climate Summit from Katowice, Poland, 2019. Mihai Zgondoiu, artist/curator

19Artiști Artists

Elena Adorian Cătălin Burcea Sergiu Chihaia Ciprian Ciuclea Claudiu Cobilanschi Ștefan Radu Crețu Liviu Epuraș (EPV) László Forrai Teodor Graur Cosmin Paulescu Dan Perjovschi Dan-Raul Pintea Bogdan Rața Saint Machine Florin Ștefan Iulia Toma


Elena Adorian a. Homecoming – My Birth Print UV pe placă de fag UV Print on beechwood plaque Dimensiune 50x70 cm 2021

b. Homecoming – My Nativity Print UV pe placă de fag UV Print on beechwood plaque Dimensiune 50x70 cm 2021

c. Homecoming – My Condition Print UV pe placă de fag UV Print on beechwood plaque Dimensiune 50x70 cm 2021

d. Homecoming – I Am Home Print UV pe placă de fag UV Print on beechwood plaque Dimensiune 50x70 cm 2021

Homecoming este proiectarea eului asupra naturii, coborârea rădăcinilor adânc în inima pământului și ridicarea vulnerabilă a sufletului în bătaia vântului. Este o mișcare de plecăciune în fața Mamei și o smerenie față de supremația ei. Revenirea la sine prin conexiunea cu natura devine unica modalitate de curățare a unei legături fragile, care astăzi, mai mult ca oricând, are nevoie de lumină. Legătura cu pământul a fost dintotdeauna o condiție de supraviețuire. Renașterea spirituală, dincolo de trupesc, se scurge prin crăpăturile pământului, prin seva frunzelor și libertatea cerului, la intersecția cărora ne regăsim. Ancorarea în realitate înseamnă (re)conectarea cu natura. Relația cu pământul se hrănește prin rădăcinile pe care le prindem și încrederea pe care o avem că suntem susținuți, necondiționat, de o forță supranaturală. „Fii cu picioarele pe pământ” este un îndemn străvechi de a fi realist, a trăi în prezent, dar mai ales a fi mereu în conexiune cu natura. Homecoming is the about projecting the self onto nature, sinking roots deep into the heart of the earth, and risking to elevate the soul into the blowing wind. It is bowing before the Mother, humility before her supremacy. The return to self by connecting to nature becomes the only way of purifying a fragile correlation which, today more than ever, needs light. Our connection to nature was always a prerequisite to survival. The rebirth of the spirit, more than that of the body, runs through the cracks in the ground, in the sap of leaves and the freedom of the sky. We find ourselves where these intersect. Being anchored to reality means (re)connecting to nature. The relationship to the earth is nurtured by the roots we take, and the faith that we are being sustained unconditionally by a supernatural force. “Keep your feet on the ground”, an age-old call to be realistic, to live in the moment, and, most of all, to stay connected to nature. 22


a.

b.

c.

d.

23


Cătălin Burcea NAT[U]RE. Immersive experience & residual flashbacks 4K video, 16:9, 5’25’’ 2021

În producția video NAT[U]RE. Immersive experience & residual flashbacks folosesc o serie de footage-uri analitice relative spațiului natural virgin, în contrapunct cu imagini, „reziduale” care de regulă documentează la rândul lor dezastre provocate direct sau indirect de om. Mă refer aici în special la incendii de pădure provocate de om sau generate de fenomenul încălzirii globale. Pentru această producție mizez pe efectul de „blitz”, de „biciuire” a privirii cu imagini dramatice, de foarte scurtă durată, care să rămână „impresionate” pe cortex la nivel subliminal întocmai ca expunerea pe planul unei pelicule de celuloid a unei imagini fotografice. Tot acest proces de alternanță ritmică de imagini în antiteză totală ar trebui să dezvolte disconfort și angoasă la nivelul receptorului. Să irite și să trezească nevoia de a „curăța” intruziunile vizuale, acele „reziduuri” din țesutul organic al desfășurării epice a filmului. Aceast exercițiu nu vizează neapărat o curățare formală a filmului propriu-zis ci una a contextului gândirii, ca awareness la pericolul în care se află natura. Este un "call to action" pentru a pune stop distrugerii iminente. In the video production NAT[U]RE. Immersive experience and residual flashbacks I use a series of critical footage relative to the virgin natural space as a counterpoint to “residual” images which typically document disasters for which humans are directly or indirectly responsible. Here, I’m referring particularly to forest fires which humans started, or which are a product of global warming. In this production I rely on the “blitz” or “whip” effect of seeing short cuts of dramatic images which then remain “impressed” on the cortex at a subliminal level, just like the exposure of a photographic image on a celluloid film strip. The process of quickly alternating completely antithetical images should induce a feeling of discomfort and distress in the viewer; it should irritate and create the need to “clean up” the visual intrusion, this “refuse” from the organic material of the film’s epic development. This exercise does not necessarily set out to formally clean up the film, itself, but to clean up the framework of thought, the awareness of the danger in which nature finds itself. It’s a call to action to bring an end to imminent destruction. 24


25


Sergiu Chihaia Dead Forest Instalație (lemn și plastic) Installation (wood and plastic) dimensiuni variabile variable dimensions 2021

Lucrarea face parte dintr-un proiect mai amplu, un protest-manifest anti poluare It’s Up / Down To Us. Am vrut să atrag atenția asupra poluării și în același timp să informez, să implic și să responsabilizez publicul cu privire la deșeurile din plastic și la efectul acestuia în natură. Instalația este, de fapt, o metaforă vizuală în care pun în scenă un proces tacit, care trece aproape neobservat în dinamica cotidiană, un proces care generează noi structuri vegetale, morfologii stranii, excrescențe și malformații organice pe care natura, copacii în special, le dezvoltă ca reacție la coabitarea cu plasticul. Foto lucrări: Rareș Toma This work represents part of a larger project, an anti-pollution protest-manifesto It’s Up / Down To Us. The intention was to draw attention to pollution and, at the same time, to inform, to engage and to enlist the audience as regards plastic waste and its effect on nature. The installation is, in fact, a visual metaphor into which I stage a silent process which passes nearly unseen in daily life, a process which generates new vegetal structures, strange morphologies, organic outgrowths and malformations which nature, especially trees, develop in reaction to their cohabitation with plastic. Photo of the works: Rareș Toma 26


27


Ciprian Ciuclea Documenting a disaster Serie de fotografii pe hârtie argentică. Series of photographs on silver paper. Fotografiile au fost realizate pe film negativ alb-negru Kodak – 400Tmax. Negativele au fost developate manual de artist. The photographs were taken on Kodak 400Tmax black and white negative film. The negatives were developed manually by the artist. Dimensiuni variabile. Variable dimensions. 2021

Pe 7 august 1971 se încheia misiunea Apollo 15 (a patra misiune americană cu echipaj uman care a aselenizat - din cadrul programului cu același nume). Echipajul a lăsat atunci pe suprafața Lunii o mică sculptură din aluminiu, realizată de artistul belgian Paul Van Hoeydonck și o plachetă pe care erau inscripționate numele a 8 astronauți americani și 6 sovietici care au murit în timpul pregătirilor pentru explorarea spațiului. La 50 de ani distanță am realizat o serie de fotografii, la marginea Bucureștiului, unde defrișările ultimelor suprafețe forestiere și intervențiile brutale asupra spațiilor verzi creează premizele unei distrugeri iremediabile a peisajului natural. Păstrând logica “memorialului” lunar, am plasat in situ o plachetă cu numele a două persoane care și-au pierdut viața în 2019 încercând să păstreze intacte păduri și areale sălbatice din Romania și o mică sculptură a artistului Valeriu Șchiau. Defrisarile ilegale au devenit un fenomen comun, nu doar în Romania, ci oriunde în lume. Încet lumea pe care o cunoaștem, susținută de fragilitatea unei planete agresate, va deveni o amintire, iar adaptarea lui Homo Sapiens la noile formule climatice este o luptă care oricând poate fi pierdută. On August 7 1971 the Apollo 15 mission ended (the fourth American mission with a human team to land on the moon under the Apollo program). This time, the team left a small aluminum sculpture on the moon, by the Belgian artist Paul Van Hoeydonk , and a plaque with the names of the 8 American astronauts and 6 Soviet astronauts who’d died during the preparations of space exploration. 50 years later, I took a series of photographs, using nearly the same technical parameters, on the outskirts of Bucharest, where the deforestation of the last wooded areas and the brutal interventions on green spaces lay the groundwork for the transformation of the natural landscape into a sterile-urban one. Preserving the logic of the lunar memorial, Illegal deforestation has become a common phenomenon, not only in Romania but all over the world. The world we know, sustained by the fragility of a planet under attack, will gradually fade into memory, as the ability of Homo Sapiens to adapt to the new climate conditions is already a fight we can lose with every passing moment. 28


29


Claudiu Cobilanschi Invizibilii Invisibles triptic fotografie alb-negru, print digital black and white photography triptych, digital print 3x30x40cm suport de lemn 3x30x40 cm on wooden support 2021

Invizibilii sunt vecinii dispăruți din casele fostului cartier Uranus, stăpânii nopților pline de întâmplări ciudate, oamenii fără locuință stabilă ne privesc din adăposturile camuflate, de plastic și carton, și ne indică un viitor distopic, posibil oricând și celui mai prosper prieten. De la marginea tuturor gropilor de gunoi, ad-hoc, Claudiu Cobilanschi zâmbește șugubăț marelui capital, se ceartă cu paznicii proprietății private și își râde de destinul previzibil. The Invisibles are lost neighbors from the former Uranus neighborhood, they command the nights full of strange happenings, people without stable housing. They watch us from camouflaged shelters of plastic and cardboard, they indicate a dystopic future, awaiting anytime even for the most prosperous of friends. From alongside all the informal landfills, Claudiu Cobilanschi smiles impishly to the great capital, argues with the guards of private property, and laughs in the face of his foreseeable future. 30


31


Ștefan Radu Crețu a. Hairy stone with cub Fibră de sticlă/rășină, pietre, păr artificial și componente electrice Fiberglass / resin, stone, artificial hair and electrical components 67x79x15 cm 2020

Hairy stone with cub este o ironie a evoluției, plecată de la teoria panspermiei, prin care se crede că viața a venit pe Terra transportată de meteoriți. Pentru că acum pe Terra se petrec schimbări climatice cauzate în mare parte de oameni, aceste pietre, fragmente din meteoriți purtători de viața decid să plece acum mai departe și să ducă viață pe alte planete. De aceea, aceste pietre dezvoltă aripi, elici sau alte metode de locomoție artificiale, procesate în grabă, fără să aștepte evoluția naturală. Hairy Stone with a Cub is a satire on evolution starting from the Panspermia theory in which life is believed to have been transported to Terra by meteorites. Because Terra is now going through climate change caused in large part by people, these rocks, fragments of these life-bearing meteorites, decide to move on and to bring life to other planets. Which is why they develop wings, propellers, or other artificial means of locomotion, hastily processed, without waiting for natural evolution. 32

b. Pungașul Swindler Metal, pânză, componente electrice Metal, canvas, electrical components 285x390x70cm 2021

Pungașul este animalul care devine victimă poluării, care se sufocă cu o pungă de cumpărături pe cap. Deși scoate un sunet disperat, asurzitor, el nu poate fi salvat. Este, de fapt, un cântec de lebădă la 130 de decibeli, care trebuie sa ne conștientizeze că exterminăm specii și distrugem ecosisteme într-un mod accelerat. Din păcate acest fenomen, în prezent, este la limita ireversibilului. The Swindler is an animal who becomes a victim of pollution, suffocated by a shopping bag on his head. Although he makes a desperate, deafening noise, he cannot be saved. It is, in fact, a swan song at 130 decibels, which we need to be aware of as we exterminate species, and our destruction of the planet accelerates. Unfortunately, this event is currently at the point of no return.


a. b.

33


Liviu Epuraș (EPV) a. Arheologie: În căutarea Dafnei. Zeii primordiali (Cronos) Archeology: The Search for Daphne. Primordial Gods (Chronos) Obiect, instalație (spray aerosol pe ipsos, oxid colorat) Object, installation (spray paint on plaster, colored oxide) 2017

b. Arheologie: În căutarea Dafnei. Zeii primordiali (Ourea) Archeology: In Search of Daphne. Primordial Gods (Ourea) Obiect, instalație (spray aerosol pe ipsos, oxid floare de mină, baiț de nuc) Object, installation (spray paint on plaster, amethyst oxide, walnut stain) 2021

Lucrările prezentate în cadrul expoziției reprezintă o nouă etapă de dezvoltare a proiectului asupra căruia m-am dedicat în ultimii 15 ani – Arheologie: În căutarea Dafnei. Interesat fiind de miturile originare ale civilizației grecoromane arhaice, cosmogonia și teogonia, de geneza ființelor și entităților de început ale mitologiei grecești – zeii primordiali, de la apariția Timpului, ivirea Pământului din haosul indistinct, separarea apelor de uscat, formarea munților și a codrilor sacri, a râurilor și mărilor, pe scurt, elementele naturii, re-creez legăturile cu materiile organice și minerale din care s-au ivit aceste personificări antropomorfe. Recontextualizate la început de secol XXI, pe fundalul crizei ecologice actuale, cosmogonia și teogonia personale pledează pentru revenirea la o atitudine sănătoasă vizavi de mediul înconjurător, asemenea anticilor, care au trăit în simbioză cu natura. The works for this exhibition represent a new development in the project to which I’ve been committed for the last 15 years – Archeology: In Search of Daphne. Being interested in the origin myths of the classical Greco-Roman civilizations, their cosmogony and theogony, the early genesis of beings and entities in Greek mythology – primordial deities, from the beginning of Time, the appearance of the Earth from the nebulous chaos, the separation of water and land, the formation of sacred mountains and forests, of rivers and seas, in short, the natural elements – I recreate the connection with organic materials and minerals from which these anthropomorphic personifications have appeared. Recontextualized at the beginning of the 21st century, with the backdrop of the current environmental crisis, the personal cosmogony and theogony plead for a return to a healthy attitude towards the environment, like that of the ancients, who lived in harmony with nature. 34


a.

b.

35


László Forrai Hard Time Ready-made, instalație (fier alamit, piele naturală) Ready-made, installation (bronzed iron, natural leather) 164x24 cm 2021

Hard Time poate vorbi despre procesul greoi al societății de a se alinia mental, în primul rând, la o gândire deschisă spre ecologie, spre un viitor posibil. Inspirat din Manifestul Ecologic al lui Vihren Mitev care aspiră la: „..un mediu stabil și o natură sănătoasă realizată prin schimbări (de masă) în înțelegerea oamenilor despre lumea contemporană”. Titlul face referire la zicala „a da de furcă cuiva”, în acest context reprezentând o provocare de înțelegere a importanței de a fi informat, de conștientizare și asumare a ideii de prezervare și dezvoltare a conceptului ecologic. Materialele folosite oferă prețiozitate unei unelete arhaice, o dualitate ce reflectă starea, de fapt, a mentalității unei majorități. Hard Time may address the difficult process through which a society arrives, first mentally, at an open idea about the environment, about a possible future. Inspired by Vihren Mitev’s Ecological Manifesto which aspires to “[…] a stable environment and healthy nature through (widespread) changes in the way people understand the contemporary world.” The work’s title is a reference to the adage “sticking a fork in someone”, in this context representing a challenge to understand the importance of being informed, to interiorize and to own the idea of preservation, to develop the ecological concept. The materials used offer preciosity to an ancient tool, a duality which, in fact, reflects the mentality of a majority. 36


37


Teodor Graur Instrumentar rezervat unor situații imprevizibile Toolkit for Unforeseeable Circumstances lemn, metal, plexiglas, ceramică, textolit wood, metal, plexiglass, pottery, plastics 130 x 50 x 240cm 2021

Lucrarea Instrumentar rezervat unor situații imprevizibile este o „unitate de instalaţie” conţinând, după principiul cunoscut, elemente diferite; se remarcă un număr de opt piese din categoria Design genuin de autor - meşterite după modelul lopeţii de zăpadă, din materiale aflate la îndemână, plus o padelă (vâsla dublă, pentru caiac). Un fel de rastel, în care uneltele aşteaptă momentul când va fi nevoie de ele. Cum viitorul rezervă omenirii destule necunoscute - schimbările climatice ca urmare a fenomenului încălzirii globale, principala ameninţare şi totodată semnal de alarmă că trebuie să luăm măsuri de urgenţă, ne putem imagina acţiuni de salvare impuse de aceste ameninţări. Toolkit for Unforeseeable Circumstances is an “installation unity” containing, according to the known principle, various elements: there are eight pieces from the category of Design by the author – crafted following the model of a snow shovel, in readily available materials, and a paddle (double-sided oar for kayaking). A kind of rack in which the tools wait for the moment when they’re needed. The way the future keeps unknown elements for the humanity – climate change as a result of global warming, the main threat as well as the alarm that we need to take emergency measures –we can imagine the lifesaving actions needed for these threats. 38


39


Cosmin Paulescu O lume minunată A Wonderful World Obiect-instalație Object-installation 265x200x45 cm 2021

Lucrarea intitulată O lume minunată sondează problematica și răspândirea la scară largă a surogatului unde abundența obiectelor kitsch realizate din plastic poluează atât mediul înconjurător, cât și percepția estetică de bună calitate. Cosmetizarea imaginilor din cadrul rețelelor de socializare, cât și răspândirea de știri false, pe canalele de comunicare, reprezintă o practică uzuală ce face parte din contemporaneitate. Lucrarea atrage atenția asupra acestor gesturi ce pot deveni periculoase în timp, acestea reușind să schimbe percepția despre realitate, influențându-ne atât mediul în care habităm, cât și modul de gândire și comportament în societate. The work entitled A Wonderful World surveys the existence and massive spread of the surrogate, where the abundance of kitsch plastic objects pollutes not only the environment but also the quality aesthetic perception. The cosmeticization of images on social networks as well as the spread of fake news on communication channels represent a basic practice in our contemporaneity. The work draws attention to these acts which, overtime, can become dangerous, insofar as they succeed in changing the perception of reality, influencing both the environment we live in as well as the way we think and behave in society. 40


41


Dan Perjovschi Inventar civic (sectiunea eco) Civic Inventory (Green Section) wall installation (fotografie digitală, cărți și cataloage, cartoline 2000-2021, desene pe perete) wall installation (digital photography, books and catalogues, postcards, 2000-2021, wall drawings) dimeniune variabilă variable dimensions 2021

Nu am stat niciodată doar între pereții muzeelor de artă. Nu am stat niciodată doar în artă. Nu am stat în ramă. M-am dus pe pereți. Am desenat lumea ca s-o înteleg. Linie cu linie. Starea planetei m-a fascinat întotdeauna și criza climatică m-a obligat să fac câte ceva. Nu am mașină. Merg cu trenul. Beau apă de la robinet. Desenez și pe partea cealaltă a foii de hârtie. Critic prin desene și poziții civice poluarea, lăcomia, risipa, tăierile abuzive de copaci, deversările ilegale, gropile de gunoi, ne-reciclarea, petrolul, gazele de șist, exploatarea cu cianuri. Inventar civic (secțiunea eco) reunește imaginea Ziarului Orizontal de la Sibiu și secțiunii lui Eco, desenele pentru campaniile Salvăm Roșia Montană si Iași-ul iubeșTeii, cărți și cataloage pe subiect, Agua la Sesc Belenzinho din Sao Paolo, On Fire/Kultur-Natur-Landschaft la Schlöss Pluscow sau Yes We Care, un ghid al mediului pentru tineri editat de Paula și Elfriede Dörr. I’ve never lived only between the walls of art museums. I’ve never lived only in art. I haven’t lived in a frame. I climbed up walls. I drew the world so I could understand it. Line by line. The state of the planet always interested me, and the climate crisis required that I do something. I don’t have a car. I travel by train. I drink water from the tap. I draw on both sides of the paper. In my drawings and public stances I critically address pollution, greed, waste, deforestation, illegal dumping, landfills, not recycling, oil, shale gas, cyanide mining. Civic Inventory (Green Section) brings together the Horizontal Newspaper from Sibiu and its Green section, drawings for the Salvăm Roșia Montana and Iași-ul iubeșTeii campaigns, books and catalogues in the field, Auga from Sesc Belenzinho in Sao Paolo, On Fire/Kultur-Natur-Landschaft from Schlöss Pluscow and Yes We Care, a guide to the environment for children edited by Paula and Elfriede Dörr. 42


The way to destroy earth is consumerism Watercolour on pressed paper 13x21 cm 2019

43


Dan-Raul Pintea Consumerismul distruge pământul The Way to Destroy Earth is Consumerism Acuarelă pe hârtie manuală Watercolor on pressed paper 13x21 cm 2019

Pictura este făcută după o poză realizată de artist în anul 2019 pentru a arăta risipa de resurse din fața restaurantului Subway, al cărui nume l-a folosit sugestiv în titlul "the way" că și calea spre distrugerea pământului cauzată de om prin consumerism. Activitatea umană stă în spatele creșterii rapide a temperaturilor medii globale, care depășesc cu mai mult de 1,5°C valorile din era preindustrială, accelerând astfel schimbările climatice care afectează toate regiunile lumii. Omenirea a avut șansa să-și schimbe stilul de viață în pandemie și să repare ce a stricat odată cu era industrială dar a preferat să se întoarcă la viața de dinainte cu ajutorul vaccinului iar acum artistul izolat în casă privește în gol la televizor cum se apropie sfârșitul lumii anunțat de inundațiile din Germania și incendiile din Grecia, Turcia, Spania și Franța. This painting is created from a photo taken by the artist in 2019 to show the waste of resources in front of a Subway restaurant, which inspired “the way” in the title – the way for humans to destroy the Earth is through consumerism. Human activity is behind the rapid rise in average global temperatures which now exceed those of the pre-industrial age by over 1.5°C and accelerated climate change is impacting all parts of the world. Humanity was offered a chance to change its ways during the pandemic and to fix what it broke during the industrial era, but it preferred to return to its ways with the help of the vaccine. Isolated in his home, the artist stares blankly at the television as the end of the world approaches with floods in Germany and wildfires in Greece, Turkey, Spain and France. 44


45


Bogdan Rața Sfânta treime Holy Trinity Cărbune pe hârtie, proiecție video, sunet dimensiuni variabile Charcoal on paper, video, sound variable dimensions 2021

Prezența divină, natură, absența, pozitivul, negativul. Sfânta treime este o apariție, o imagine care face tranziția între real și spiritual, între vegetal și puterea plantelor de a mijloci relația cu divinitatea. Cei trei arbuști care îmi păzesc livingul leagă spațiul domestic/ familial cu natura/ Dumnezeu. Ca trei ruguri care ard, desenul cu „Prunus Laurocerasus' se suprapune cu proiecția negativului lui creând o vamă imaginară între uman, natură și imaterialitate. Divine presence, nature, absence, positive, negative. Holy Trinity is an apparition, an image which transitions from the real to the spiritual, from the vegetal to the power of plants to mediate the relationship to divinity. The three shrubs overseeing my living room make a connection between the domestic / familial space and nature / God. Like three burning pyres, the drawing with ‘Prunus Laurocerasus’ is superimposed on the projection of its negative, creating an imaginary border point between humanity, nature and immateriality. 46


47


Saint Machine I, Human. Colaboratori: Dr. Fiz. Marian Zamfirescu (Centrul de Tehnologii Avansate cu Laseri din cadrul Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației) Mitoș Micleușanu (sound design) Soneqa Systems (programare aplicație de diagnoză emoțională) Collaborators: Marian Zamfirescu, Doctor of Physics (the Center for Advanced Laser Technologies within the National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics), Mitoș Micleușanu (sound design), Soneqa Systems (programming of emotional diagnosis app) Dimensiuni variabile (4-12 m) Variable dimensions (4-12 m) 2019 I, Human este o sculptură interactivă asemănătoare unei rețele neuronale. Lucrarea analizează emoțiile utilizatorilor, transformând empatia acestora în lumină laser ce influențează procese biologice vitale ale unor microorganisme, simbol al fragilității ecosistemului planetei noastre care depinde de coeziunea umană. Sculpturile detectează emoțiile privitorilor și transformă gradul lor de empatie în pulsuri de lumină laser ce hrănesc o populație de microorganisme în cadrul unui experiment de biofotonică desfășurat în timp real de Centrul pentru Tehnologii Avansate cu Laseri. Vizitatorii expoziției au rol dublu, atât de subiecți umani în cadrul experimentului, cât și de observatori în timp real ai experimentului la care participă. Într-o societate din ce în ce mai polarizată de opinii și discursuri politice, expoziția reamintește vizitatorilor că locuim pe aceeași planetă și trebuie să avem grijă de ea și unii de ceilalți. I, HUMAN este o metaforă a evoluției speciei umane, a cărei supraviețuire poate depinde de capacitatea de a înțelege că „ceilalți” suntem tot noi. I, Human is an interactive sculpture which resembles a neural network. The works analyzes the users’ emotions, transforming their empathy into laser light which influences the vital biological processes of microorganisms, a symbol of the fragility of our planet’s ecosystem which depends on human cohesion. The sculptures detect the viewers’ empathy and transform their level of empathy into laser light pulses which feed a population of microorganisms as part of a biophotonics experiment carried out in real time by the Center for Advanced Laser Technologies. Visitors of the exhibition play a dual role, as both human subjects of the experiment and real-time observers of the experiment of which they are part. In a society increasingly polarized in terms of political opinions and speech, the exhibition reminds the visitors that we live on the same planet, and we need to take care of it and of each other. I, HUMAN is a metaphor for the evolution of the human species, whose survival may depend on its capacity to understand that we are the “others”. 48


49


Florin Ștefan The fog #1 Fotografie argentică Ilford Delta 400, Hahnemüle Black and white photo Ilford Delta 400, Hahnmüle 59,5 x 87,9cm 2020

The fog #2 Fotografie argentică Ilford Delta 400, Hahnemüle Black and white photo Ilford Delta 400, Hahnmüle 59,5 x 87,9cm 2020

Ȋntâi de toate, Florin Ştefan a folosit fotografia ca mijloc de documentare pentru pictura lui. Treptat însă, imaginile fotografice au devenit o modalitate independentă de exprimare. Cele două imagini prezentate aici sunt monocromatice, cu contururi estompate şi vag tulburătoare. Aparent prelucrate, ele sunt - de fapt - redări fidele ale clipei. Peisajele sunt învăluite în ceaţă. Simbol al necunoscutului şi, uneori, al tranziției dintre realitate şi non-realitate, ceaţa este adesea prezentă în scenariile onirice. Întrebarea este dacă ceaţa din cele două imagini prevesteşte poate, în tăcere, ce se întâmplă acum în contextul schimbărilor climatice, un posibil scenariu de evoluţie al unui peisaj care există fără intervenţie umană, uşor distopic sau este poate ceaţa primordială a unui nou început, al pătrunderii unei alte realități, şi o matrice a renaşterii. Decizia modului de interpretare ne aparţine fiecăruia dintre noi, în contextul în care artistul propune două scenarii alternative. Above all, Florin Ștefan has used photography as a way of researching his painting. Gradually, however, the photographed images became their own medium of expression. The two images here are monochromatic with faded, somehow unsettling outlines. While they seem to be processed, the images are, in fact, faithful renderings of the moment. The landscapes are socked in by fog. A symbol of the unknown and, on occasion, of the transition from reality to non-reality, fog is often present in dream scenes. The question is if the fog in the two images is a harbinger, a silent one, of what is happening now in the context of climate change – a possible stage of evolution for a somewhat dystopic landscape, untouched by human intervention – or if the fog is the embryo of a new beginning, of a foray into a another relation, a mold for rebirth. We all decide how we’re going to interpret it, as the artist provides two alternative scenarios. 50


51


Iulia Toma De la pământ la lună From the Earth to the Moon Colaje textile, materiale colorate și second hand Textile collages, second hand, colored materials 90x114 cm 2021

Iulia Toma privește printr-o lunetă întoarsă către sine, sisteme cu oglinzi paralele care se reflectă reciproc, un soi de stereoscopie subiectivă care îi permite să figureze vârfurile și depresiunile, le pune pe o hartă textilă ce se desfășoară în fața ta, aici și acum. Privim pe bolta înstelată a artistei, ne uimim împreună și parcurgem înălțimile reprezentate în lucrare cu vioiciunea spiritului. Iulia Toma ne arată propria topografie în nuanțe pale, deșerturi și oceane, câmpuri petrolifere și peșteri diamantine, formele se înalță către noi, într-o nouă încercare de unire a tuturor continentelor imaginației. Iulia Toma looks through a telescope turned towards herself, parallel mirror systems reflecting one another. This kind of subjective stereoscopy allows her to note her peaks and valleys, to chart them on a textile map stretched out before her, here and now. We look at the artist’s starry sky, we follow in awe the heights re-presented in the work with the vivacity of the spirit. Iulia Toma shows us her own topography in pale nuances, deserts and oceans, oil fields and adamantine fisheries, the forms raise towards us, in a new effort to unite all continents of the imagination. 52


53Bigrafii artiști Artist biographies pagina 22-23

Elena Aronoaie-Adorian (n. 1988, Timișoara) – este artist vizual, lector univ. dr. la Facultatea de Arte și Design Timișoara, director artistic și freelancer cu experiență în domeniul graficii publicitare și a marketing-ului. Coordonatoare de proiecte și echipe creative unde au participat artiști vizuali, fotografi și videografi, scriitori, creatori de conținut online sau specialiști în relații publice. A creat numeroase proiecte de scenografie și instalații artistice ce au fost expuse în spațiile publice. Participă frecvent în expoziții de artă contemporană atât în țară, cât și în străinătate. Elena Aronoaie-Adorian (b. 1988, Timișoara) – is a visual artist, university lecturer at the Timișoara University of Arts and Design, artistic director and freelancer working in graphic design for advertising and marketing. She coordinates creative projects and teams with visual artists, photographers and videographers, writers, online content creators, and public relations professionals. She’s directed numerous projects and created artistic installations which were exhibited in public spaces. She’s frequently involved in contemporary art shows both in Romania and abroad.

pagina 24-25

Cătălin Burcea – Propriile producții artistice sunt de fapt comentarii reflexive, uneori în cheie critică, alteori în cheie ironică, asupra transformărilor socio-politice locale și internaționale. Materializate de regulă prin video, fotografie, obiect, instalație, desen, conceptual writing etc, sunt în fond intervenții conceptualist-minimaliste în spectrul cotidian. Consider conceptul ca fiind prim material pentru artă. Însă demersul pe care îl propun nu face referință la preceptele conceptualismului „tradițional" din anii '60 si '70. În loc de dematerializarea obiectului și predominanța mesajului lingvistic, îmi doresc să reînscriu obiectul într-o ordine semnificativă, să-l redefinesc, pentru a ranforsa sensul și imaginea sa. Astfel, aceste obiecte nu sunt elemente discrete, ci elemente dintr-o rețea de semne și narațiuni care se refractă reciproc și, care stabilesc un set mai larg de trimiteri atât către lume în intregul ei, cât și față de „lumea artei“ în general. Datorită unui proces de observație autoreferențială, înțelegând aici observația „contextului de proximitate" din punct de vedere 55


istoric - prezent / trecut apropiat - practicile mele artistice pot fi descrise ca fiind unele de tip „time-specific“. Cătălin Burcea – My own artistic works are, in fact, reflective commentaries, sometimes in a critical tone, other times ironic, related to socio-political transformations locally and abroad. Typically materialized through video, photography, object, installation, drawing, conceptual writing, etc., they are essentially conceptual-minimalist interventions on day-to-day life. I consider the concept to be the raw material of art. That being said, the approach I propose is unrelated to the precepts of “traditional” conceptualism from the ‘60s and ‘70s. Rather than dematerializing the object and elevating the linguistic message, I hope to reassign the object to an order of meaning, to redefine it, so as to reinforce its meaning and its image. In this way, rather than stand-alone elements, the objects are elements within a network of signs and narrations which refract one another and institute a larger set of references, not only to the world in its entirety but also to the “art world”, in general. Following a self-reflexive process of observation – observation of the “immediate context” from the historical point of view - present / near past – my artistic practice can be described as “time specific”. Sergiu Chihaia (n. 1982) – absolvent al UNArte București, este în prezent cadru didactic titular la departamentul Modă, în cadrul aceleiași instituții. Trăiește și lucrează în București. Participă cu lucrările sale la expoziții naționale și internaționale (București, Constanța, Londra și Veneția). Are lucrări în colecții particulare din Anglia, Italia și România. În 2014 câștigă premiul UAP pentru Arte Decorative Textile, în cadrul proiectului Arte în București, ediția a V-a. Este, sculptor, textilist și designer, iar în focul creației, le îmbina pe toate, devenind scenograf. Astfel, artistul reface istoria lumii ca o scenă, un spațiu de expunere pentru dramele, fericirile și izbânzile omului. Sergiu Chihaia (b. 1982) – graduated from the National University of Arts, currently tenured lecturer at the Fashion department, within the same institution. He lives and works in Bucharest. He participates in national and international exhibitions (Bucharest, Constanta, London and Venice). He has artworks in private collections in England, Italy, and Romania. In 2014 he won the Union of Romanian Artists award for Decorative - Textile Arts at the 5th edition of “Arts in Bucharest”. He is a sculptor, designer, textile artist and 56

pagina 26-27


stage designer. Thus, his goal is to recreate the history of humankind as a stage, an exhibition space for humanity’s dramas, joys, and victories. pagina 28-29

Ciprian Ciuclea (n. 1976, în Timișoara) – este artist vizual și cercetător stabilit în București. Este interesat de proiecte interdisciplinare care se axează pe aspectele conceptuale ale receptării. Temele explorate sunt strâns legate de aspectele sociale ale comunicării, interpretarea mesajelor, fizică teoretică și filosofia științei, plasate în relație cu aspectele științifice ale existenței umane. Este președintele Asociației Experimental Project și membru fondator al Societății Române de Oftalmogenetică. Între 1999 și 2018 a fost directorul Bienalei Internaționale de Gravură Experimentală (IEEB). Este doctor în arte visuale al Universității Naționale de Arte din București, cu o temă privind interpretarea imaginii mediate de tehnologie. Ciprian Ciuclea (b. 1976, Timisoara) – is a visual artist and researcher based in Bucharest. He is interested in interdisciplinary projects which focus mainly on the conceptual features of reception. The themes he explores are closely related to social aspects of communication, interpretation of messages, theoretical physics and the philosophy of science, placed in relation to the scientific aspects of human life. He is the president of the Experimental Project Association and founding member of the Romanian Society of Ophthalmogenetics. Between 1999 and 2018 he was the director of the International Experimental Engraving Biennial (IEEB). He has a PhD in visual arts from the National University of Arts in Bucharest with a thesis on the interpretation of image mediated through technology.

pagina 30-31

Claudiu Cobilanschi – activează în scena de artă contemporană, situat la granița dintre artă și media. Folosește, ca jurnalist, diferitele medii de expresie pe care arta i le pune la dispoziție în analizarea temelor sociopolitice, iar ca artist observă și fructifică rezultatul acestora. Uzează de unelte și subiecte precum stereotipurile de gândire, mass-media și ego-casting, imigrare, sărăcie și precaritate - figurându-le prin tehnici specifice artei contemporane precum video, fotografia și performance-ul, instalație și sculptură, cinematici super, guerilla - publishing și poster bombing, etc. A colaborat cu instituții din țară și din străinătate, ca ParadisGaraj Bucharest, Kunsthalle Winterthur, Salonul de Proiecte Bucharest, Depo Instanbul, Rotwand Gallery, idea.ro, GallleriaPiu Bologna, IG Bildende Kunst Vienna, kunsthalle.ro, Tranzit/Erste, Romanian Cultural 57


Institute, MotorenHalle Dresden, Prototyp Prague, a.s.o. Claudiu Cobilanschi – works at the border between art and media on the contemporary art scene. As a journalist, he uses the various means of expression which art makes available to analyze socio-political themes and, as an artist, he observes and harvests what comes out of it. He employs tools and subjects such as stereotypes of reasoning, mass-media, egocasting, immigration, poverty and precarity – working them through techniques specific to contemporary art, including video, photography and performance, installation and sculpture, super8 cinematics, guerilla publishing and poster bombing, etc. He has collaborated with institutions within the country and abroad, including ParadisGaraj Bucharest, Kunsthalle Winterthur, Salonul de Proiecte Bucharest, Depo Istanbul, Rotwand Gallery, idea.ro, GallleriaPiu Bologna, IG Bildende Kunst Vienna, kunsthalle. ro, Tranzit/Erste, Romanian Cultural Institute, MotorenHalle Dresden, Prototyp Prague, and more. Ștefan Radu Crețu (n. 1983) – lucrează și trăiește în Sibiu, România. Este absolvent al Universității de Artă și Design, Cluj Napoca. A avut o bursă Socrates Erasmus la Academia de Arte Frumoase din Wroclaw, Polonia. Masteratul și doctoratul l-a absolvit la Universitatea Națională de Arte București. A avut expoziții personale la Galeria 418 București - München, Cascais - Redondo - Almacil Portugalia, Galeria Calina, Timișoara, Palatele Brâncovenești Mogoșoaia, Victoria Art Center, „Proiect 1990”, Piața Presei Libere, București. A participat, printre altele, la International Kinetic Art Exhibit and Symposium Boynton Beach, Florida, USA, “Celebrating Art in Motion”; “Transformation”, Museum Beelden aan Zee“ Haga, Olanda; Cascais-Redondo-Almacil, Portugalia; Festivalul internațional de Teatru Sibiu - Zagreb; Muzeul Național de Artă Contemporană București. Lucrările sale se găsesc în colecții publice și private în Olanda, Franța, USA, Italia, Germania, Elveția și România. Ștefan Radu Crețu (b. 1983) – works and lives in Sibiu, Romania. He graduated from the University of Art and Design in Cluj-Napoca. He had a Socrates Erasmus scholarship with the Academy of Fine Arts in Wroclaw, Poland. He did his master and PhD with the Bucharest National University of Arts. He’s had solo shows at the 418 Gallery in Bucharest, Munich, Cascais, Redondo, Almacil, the Calina Gallery in Timișoara, at the Brâncoveanu Palaces in Mogoșoaia, Victoria Art Center, Project 1990, Free Press Square in Bucharest. He participated, among others, at the International Kinetic Art 58

pagina 32-33


Exhibit and Symposium, Boynton Beach, Florida, USA, “Celebrating Art in Motion”; “Transformation”, Museum Beelden aan Zee, the Hague, the Netherlands; Cascais-Redondo-Almacil, Portugal; International Theatre Festival in Sibiu; Zagreb; the National Museum of Contemporary Art in Bucharest. His works can be found in public and private collections in the Netherlands, France, USA, Italy, Germany, Switzerland, and Romania. pagina 34-35

Liviu Epuraș (EPV) (n. 1981) este artist vizual, Lector la departamentul Artă Murală din cadrul Universității Naționale de Arte din București. A avut expoziții personale la Galeria CALINA din Timișoara, Centrul Artelor Vizuale – Căminul Artei, Muzeul de Artă din Constanța și Galeria Atelier 030202 din București. A participat la numeroase expoziții de grup în țară și străinătate, cel mai recent în cadrul Bienalei „Doina Păuleanu” de la Muzeul de Artă din Constanța. Pentru Liviu Epuraș, „arheologia” este folosită ca pretext pentru reinventarea sau (re)construirea diverselor poveşti şi legende, rezultând o versiune inventată a Antichităţii, un amestec de ficţiuni şi reconstrucţii arheologice foarte exacte de modele, documente sau fragmente sculpturale. Liviu Epuraș (EPV) (b. 1981) is a visual artist, lecturer in the department of Mural Art at the Bucharest National University of Arts. He’s had solo shows at the CALINA Gallery in Timișoara, the Center for Visual Arts (Căminul Artei), the Constanța Art Museum, and the Atelier 030202 Gallery in Bucharest. He’s participated in many group shows in Romania and abroad, most recently in the Doina Păuleanu Biennale at the Constanța Art Museum. For Liviu Epuraș, “archeology” is used as a pretext to reinvent or (re)construct various stories and legends, leading to an invented version of the Classic, a combination of fiction and meticulous archeological reconstruction of models, documents or sculptural fragments.

pagina 36-37

László Forrai – este artist vizual, absolvent UNArte la departamentul Sculptură și este doctorand în anul II la școala doctorală a aceleiași universități. Și-a încept parcursul artistic prin recontextualizarea unor obiecte de mobilier aruncate în strada, culese și modificate în obiecte de artă, demersul fiind un manifest anti-consumerism. Forray lucreză în multiple medii și focusul principal al operei sale îl reprezintă impactul omului asupra mediului înconjurător, ce lasă acesta în urma sa, folosind un limbaj estetic-minimalist și conceptual.

59


Laszlo Forray – is a visual artist, graduate of UNArte in the Sculpture department, and in the 2nd year of his doctorate at the same university. His artistic work began through the recontextualization of furniture thrown in the street, which he gathered and modified to be artistic objects, the aim being an anti-consumerism manifesto. Forray works in multiple media and the main focus of his work is the human impact on the environment, what humans leave behind, in an aesthetic-minimalist and conceptual key. Teodor Graur – Spre sfârşitul primului deceniu, m-am decis să renunţ la imagimea narativă oferită în general, de pictură şi fotografie, în beneficiul construcţiei tridimensionale. Am continuat deci, cu instalaţia – mediul favorit de multă vreme, dar şi design-ul de obiect, cu interes pentru artele decorative. De asemenea, interesul faţă de modernism şi avangarda istorică m-au condus spre forme simple şi geometrie. Timp de zece ani, am făcut expoziţii ilustrând concepte de autor. Astfel, în 2010 a apărut Remodern (curator: Erwin Kessler) – un fel de revizitare a modernismului, cu soluţii originale, la galeria Anticariat – Curtea Veche, Bucureşti. Am colaborat cu acelaşi curator în 2011, la Balcanian XXI, (meştereală şi reciclare), la Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti. Show-ul arăta unelte şi produse fabricate în Balcania, un supra nume (de autor) al ţării noastre. Astăzi, după mai bine de zece ani de activitate în această direcţie, după o serie de show-uri şi expoziţii în muzee şi galerii cunoscute, sunt în situaţia de a încheia proiectul: la galeria „Sandwich” de la combinat, care dispune de spaţii de expunere interioare şi exterioare, se pot vedea piese de sculptură şi design, în cadrul a trei instalaţii. După criza generală din 2020, căutând o ieşire, am considerat această oportunitate. Atelierul s-a mutat la galerie, unde au fost realizate piesele de sculptură minimală, ca un final pentru această preocupare curentă a autorului. Printre lucrările mai recente, au apărut deja, picturi în acuarelă, o posibilă nouă direcţie – o revizuire a poziţiei cunoscute, de cantonare în zona instalaţiei „old media”, a construcţiei tridimensionale, în general. Teodor Graur – Towards the end of the first decade, I decided to give up on the narrative image generally provided by painting and photography, for the benefits of three-dimensional structures. So, I continued with installation – my favorite medium for a long time – but also with object design, with an interest in decorative arts. Similarly, my interest in modernism and historical avantgarde led me towards simple forms and geometry. For ten years, 60

pagina 38-39


I’ve done shows demonstrating author concepts. As such, in 2010, Remodern came out (curator: Erwin Kessler) – a kind of revisitation of modernism with new solutions at the Anticariat – Curtea Veche gallery in Bucharest. I collaborated with the same curator in 2011 at Balcanian XXI (crafts and recycling), at the Museum of the Romanian Peasant. The show exhibited tools and products made in Balcania, another name (by the author) of our country. Now, following over ten years working towards this end, following a series of shows and exhibitions in famous museums and galleries, I am reaching the end of this project: at the “Sandwich” gallery, which makes available exhibition spaces inside and outside, works of design and sculpture can be seen in three installations. After the 2020 crisis, searching for a way out, I considered this opportunity. I had my workshop moved to the gallery, where minimalist sculptures were made, as a conclusion to the present preoccupation of the artist. Among more recent works, there are paintings in watercolor, a potential new direction – revisiting the known position, the “old media” installation area, the three-dimensional constructions, in general. pagina 40-41

Cosmin Paulescu (n 1970, Craiova) – a absolvit Academia Națională de Arte din București, secția Artă Murală, la clasa prof. Ion Stendl. După absolvire, obține o bursă de studii postuniversitare la Academia Rietveld din Amsterdam, Olanda. Din 1997 este cadru didactic la Universitatea Națională de Arte din București, iar în prezent este Decanul Facultății de Arte Decorative și Design. S-a făcut remarcat la începutul anilor ’90 datorită acțiunilor sale artistice neconvenționale, activând cu precădere în zona instalației și a performance-ului. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, expert evaluator ARACIS, publică volume și articole în reviste de specialitate despre arta cu caracter temporar și efemer. Organizează expoziții, conferințe științifice și realizează lucrări de artă decorativă în spațiul public. Cosmin Paulescu (b. 1970, Craiova) – graduated in Mural Art, in the class of Professor Ion Stendl, from the National Academy of Art in Bucharest. After graduating, he took a postgraduate scholarship at the Rietveld Academie in Amsterdam, Netherlands. He had been a university lecturer since 1997 at the National Academy of Art in Bucharest, and recently is the Dean of the Decorative Arts and Design Department. He became known in the early ‘90s for his unconventional artistic acts, primarily trafficking in installation and performance. He is a member of the 61


Union of Visual Artists in Romania, a ARACIS professional evaluator, he publishes books and articles in professional journals about temporary or ephemeral art. He organizes exhibitions, scientific conferences, and carries out works of decorative art in public spaces. Dan Perjovschi – a avut expozitii personale la Moma New York, Tate Modern Londra, Vanabbe Museum Eindhoven, Kiasma Helsinki, Macro Roma, Ludwig Museum Cologne, Ludwig Forum Aachen, MAC Toronto, Total Museum Seoul, MAC Rejkjavik, Kunsthalle Hamburg, Nasher Museum Duke University, etc și a participat la expoziții de grup la Centre Pompidou Paris, Tate Liverpool, MSUB Ljubljana, MAM Varsovia, MACBA Lausanne, Muac Mexico, MOT Tokyo sau la bienalele de artă Veneția, Sydney, Lyon, Istanbul, Sao Paolo, Jakarta, Moscova, Tirana sau Art Encounters Timișoara. A primit premiul George Maciunas în 2004, premiul ECF Principesa Margriet, Amsterdam 2012 (cu Lia Perjovschi) și în 2016 premiul Rosa Schapire Kunsthalle Hamburg. Perjovschi este laureatul Fundației pentru drepturile omului Gheorghe Ursu, în 1999, și al Galei Societății Civile CERE Participare 2016. Ilustrează Revista 22 București săptămânal din 1990. Din 2010 a inițiat, în parteneriat cu Teatrul Radu Stanca și Primăria Sibiu, proiectul de artă în spațiul public Ziarul Orizontal. Perjovschi este Cetățean de onoare al orașului Sibiu. Dan Perjovschi – has had solo shows at MoMA New York, Tate Modern London, Vanabbe Museum Eindhoven, Kiasma Helsinki, Macro Rome, Ludwig Museum Cologne, Ludwig Forum Aachen, MAC Toronto, Total Museum Seoul, MAC Reykjavik, Kunsthalle Hamburg, Nasher Museum Duke University, etc. He has participated in group shows at Centre Pompidou Paris, Tate Liverpool, MSUB Ljubljana, MAM Warsaw, MACBA Lausanne, Muac Mexico, MOT Tokyo, and at art biennales in Venice, Sydney, Lyon, Istanbul, Sao Paolo, Jakarta, Moscow, Tirana, and Art Encounters Timișoara. He was awarded the 2004 George Maciunas Award, the 2012 ECF Princess Margriet Award in Amsterdam (with Lia Perjovschi), and the 2016 Rosa Schapire Kunsthalle Hamburg Award. Perjovschi is the laureaute of the 1999 Gheorghe Ursu Foundation for Human Rights and of the 2016 Civil Society Gala ‘CERE Participare’. He’s been illustration Revista 22 Bucharest weekly since 1990. In 2010, in partnership with the Radu Stanca Theatre and Sibiu Town Hall, he started the art project Horizontal Newspaper in public. Perjovschi is an honorary citizen of the city of Sibiu. 62

pagina 42-43


pagina 44-45

Dan-Raul Pintea (n. 1981, Sibiu) – trăiește din artă ecologică făcută din materiale reciclate încă din 2007. Când nu i se cumpără arta, vinde tricouri scrise cu Dragoste în galeria lui, Dragoste Gallery, el la bază fiind grafician, absolvent al Facultății de Arte Plastice și Masterului Universității de Arte și Design din Cluj-Napoca. E prezent pe scena de artă contemporană națională și internațională cu expoziții avute în România, Portugalia, Belgia, Serbia, Germania, Polonia, Irlanda, Anglia, Olanda, dar activează și ca organizator de evenimente artistice pe plan local. Dan Raul-Pintea (b.1981, Sibiu) – has made a living in environmental art made from recycled materials since 2007. He graduated from Visual Art School with a master’s from the University of Arts and Design in Cluj-Napoca. As a graphic designer, when he isn’t selling art, he sells shirts with Dragoste (Love) on them from his gallery, Dragoste Gallery. He is currently on both the national and international art scenes with shows in Romania, Portugal, Belgium, Serbia, Germany, Poland, Ireland, England, the Netherlands, but also operating at the local level as an organizer of artistic events.

pagina 46-47

Bogdan Rața (n. 1984) – este artist, Lector al Facultații de Arte și Design Timișoara. A avut expoziții personale la Slag Gallery New York, Galeria Farideh Cadot Paris, Muzeul Național de Artă Contemporană București, Nasui Collection & Gallery București și Fundația Calina Timișoara. A participat printre altele la 4 Moscow Biennale of Contemporary Art, Independests Liverpool Biennale, 55 Venice Biennale, 10 Manifesta Sankt Petersburg si a 8-a ediție a Bucharest Biennale. Lucrările sale monumentale au fost expuse în Liverpool, Bruxelles, Cascais, Porto, Kiev, București și Timișoara. În 2017 a predat ca și profesor invitat în cadrul Academiei de Artă și Design din Bratislava și a realizat în parteneriat cu Fundația Calina proiectul educațional ARTISTHETEACHER. Împreună cu Alina Cristescu și Liviana, Dan este cofondator al Kunsthalle Bega. Bogdan Rața – was born in 1984 in Baia Mare, Romania. He is an artist, University Lecturer (Faculty of Arts and Design Timișoara UVT), co-founder of Kunsthalle Bega and initiator of the Pavilion Library. In 2017 he taught as guest professor at the Academy of Art and Design from Bratislava, and, with Calina Foundation, he did the ARTISTHETEACHER educational project. He had personal shows at Slag Gallery, New York; Farideh Cadot, Paris; The National Museum of Contemporary Art, Bucharest; Nasui Collection & Gallery, Bucharest; Calina Foundation, Timișoara. Bogdan Rața has participated in 63


curatorial projects in Paris, Moscow, Liverpool, Venice, Dublin, New York, Bucharest, St. Petersburg, Porto, Kiev, Istanbul, Timișoara, and Baia Mare. Saint Machine (n. 1979) – este autoarea unor instalaţii multimedia imersive, ce folosesc corpul uman pentru a funcţiona. Acestea investighează procese biologice, propunând şi analizând ideea de spaţiu văzut ca organism viu. Lucrările artistei sunt sculpturi organice cu miez digital ce chestionează disponibilitatea umană de a ceda propria fizicalitate în schimbul conţinutului digital. În interacțiunea cu aceste organisme hibride ce emit lumină, succesul în controlarea lor este întotdeauna echivalent cu disponibilitatea de a te lasa asimilat.

pagina 48-49

Saint Machine (b. 1979) – is the creator of immersive multimedia installations which function using the human body. These installations investigate biological processes, posing and analyzing the question of space being seen as a living organism. The artist’s works are organic sculptures with a digital core which investigate the human capacity of surrendering one’s own physicality for digital content. In the interaction with these hybrid, light-producing organisms, the ability to control them is always equal to your availability to be assimilated. Florin Ştefan – este artist vizual şi profesor universitar la Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, unde este şi Prodecan. Expune de peste trei decenii în cadrul unor galerii, muzee, bienale şi spaţii alternative, în România şi pe plan internaţional. A fondat Spaţiu Intact şi, ulterior, Centrul de Interes din Cluj-Napoca, două dintre cele mai importante spaţii dedicate artei contemporane din România. A fost onorat cu prestigioasa distincţie franceză, Chevalier de L'Ordre des Arts et Lettres, pentru contribuţia sa la promovarea artei contemporane în contextul schimburilor culturale franco-române. Florin Ștefan – is a visual artist and university professor at the Cluj-Napoca University of Art and Design, where he is also deputy dean. He’s been exhibiting works for over three decades in galleries, museums and alternative spaces both in Romania and abroad. He founded Spațiu Intact and, later, the Centrul de Interes in Cluj-Napoca, two of the most important spaces for contemporary art in Romania. He was awarded the prestigious French distinction of Chevalier de L’Ordre des Arts et Lettres, for his contribution in promoting contemporary art in Franco-Romanian cultural exchanges. 64

pagina 50-51


pagina 52-53

Iulia Toma – trăieşte şi lucrează în Bucureşti, utilizând ca mediu preferat materialul textil însoţit de fotografie, instalaţie sau text. Temele sociale precum feminismul, drepturile omului, relaţiile interpersonale din comunităţile închise, materialitatea urbană a locuirii sau echitatea socială fac obiectul preocupărilor sale. Predă în cadrul Departamentului Arte & Design Textil al Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti. A expus la Galeria Ivan, „The web of Fabric”, 2019, Eastwards Prospectus Gallery, „Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear”, 2018, VIENNA BIENNALE 2015: Mapping Bucharest: Art, Memory and Revolution 1916 – 2016, (MAK Contemporary Art Collection), 2016, în Bologna, „Buongiorno Varvara Stepanova!”, Iulia Toma & Claudiu Cobilanschi (Galleriapíu, Bologna, Italy), solo show, „Dura Europos” (Galeria Ivan, Bucureşti), 2016, „Twilled conections”, Tranzit.ro, Bucureşti, 2015, 1st Timisoara Art Encounters APPEARANCE & ESSENCE, 2015 Iulia Toma – lives and works in Bucharest, using as preferred media textile fabrics, along with photography, installation and text. Social themes such as feminism, human rights, inter-personal relations in closed communities, the urban materiality of housing or social equity are the object of her pursuits. She teaches in the Arts & Textile Design Department of the Bucharest National University of Arts. She exhibited at the Ivan Gallery, “The web of Fabric”, 2019, Eastwards Prospectus Gallery, “Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear”, 2018, VIENNA BIENNALE 2015: Mapping Bucharest: Art, Memory and Revolution 1916 – 2016, (MAK Contemporary Art Collection), 2016, in Bologna, “Buongiorno Varvara Stepanova!”, Iulia Toma & Claudiu Cobilanschi (Galleriapíu, Bologna, Italy), solo show, “Dura Europos” (Ivan Gallery, Bucharest), 2016, “Twilled conections”, Tranzit.ro, 2015, 1st Timisoara Art Encounters APPEARANCE & ESSENCE, 2015.

65


Mihai Zgondoiu (n. 1982) este artist, curator și galerist independent cu studii doctorale în domeniul artelor vizuale. Începând cu anul 2014 predă la Universitatea Națională de Arte din București, iar din 2018 (în paralel) la Facultatea de Arte și Design din Timișoara. De asemenea, Mihai a fost iniţiator şi coordonator al galeriei Atelier 030202 din București (2009 până în prezent), co-curator al galeriei geamMAT a Muzeului de Artă din Timișoara (2012 – 2014) și Co-Curator al proiectului „Atelier în tranziție” (2009-2013). A câștigat Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru „Artă în spațiul public” (2017), și Premiul JCE Contemporary Art Bienalle - selecția românească (2019). În 2018 a curatoriat expoziția „Urban Steps” la Muzeul Național de Artă Contemporană - București, iar în 2019 expozițiile „Young Blood” din Pavilionul Supercontemporan Art Safari- București și „Electrecord - Romania in vinyl c overs” din cadrul Festivalului de Artă Europalia - Bruxelles. În practica sa artistică, oscilează cu lejeritate într-o arie largă de genuri și tehnici vizuale, de la desen, colaj și print experimental, la video-instalații, acțiuni-performance și intervenții urbane. Proiectele sale evocă un spirit critic (și autocritic după caz) față de clișeele de gândire din societatea noastră actuală, parodiind falsele valori și icon-uri create de noile media prin diferite tipuri de propagandă fake news. Cele mai recente expoziții în care a participat sunt: „Re-Conception”, Triennials of Extended Media, Pavilion Cvijeta Zuzoric, Belgrad (2019), „The Uslan International Woodcut Biennale”, Uslan (2019), „JCE Contemporary Art Bienalle”, The Belfry – Montrouge (2019), „Fragments”, BOZAR Centre for Fine Arts, Brussels (2019), „HIT” - Kanal Centre Pompidou, Brussels (2019), „Bucharest Artworlds at The Wrong Biennale #4”, Rezidența Scena9, București (2020), Beyond other horizons”, Palace of Culture / Art Museum, Iasi (2020), „M.A.F.A.7 (Media Art Festival Arad)”, Kinema Ikon, Art Museum - Arad (2020), „Bucharest School”, Art Safari Contemporary Art Pavilion, Bucharest (2020), Clubul sportiv al artelor, Muzeul de Artă Recentă, București (2021), Puls 20, Kunsthalle Bega, Timișoara (2021). (b. 1982) is an artist, curator, and independent gallerist with a doctorate in the visual arts. He’s been teaching at the Bucharest National University of Arts since 2014 and, since 2018, at the Timișoara Faculty of Arts and Design. Mihai was also the developer and coordinator of the Atelier 030202 Gallery in Bucharest (2009-present), a co-curator of the 66

pagina 16-19


geamMAT Gallery at the Timișoara Art Museum (2012-2014), and a co-curator of the “Atelier în tranziție” project (2009-2013). He won the 2017 Romanian Artists’ Union Award for “Artă în spațiul public” (Art in Public Space), and the 2019 JCE Contemporary Art Bienalle Award in the Romanian selection. In 2018 he curated the “Urban Steps” exhibition at the National Museum of Contemporary Art – Bucharest, and the 2019 exhibition “Young Blood” in the Supercontemporan Pavilion of Art Safara – Bucharest, as well as “Electrecord – Romanian in Vinyl Covers” in the Europalia Arts Festival – Brussels. His own artistic work freely moves through a wide area of genres and visual techniques, from drawing, collage, and experimental printing to video installations, performance-actions, and urban interventions. His projects invite a critical (sometimes self-critical) response to stereotypes of thought in the current society, parodying erroneous values and icons created in new media through fake news propaganda. His most recent exhibitions include: “Re-Conception”, Triennials of Extended Media, Pavilion Cvijeta Zuzoric, Belgrade, 2019; “The Uslan International Woodcut Biennale, Uslan, 2019; “JCE Contemporary Art Biennale”, The Belfry – Montrouge, 2019; “Fragments”, BOZAR Centre for Fine Arts, Brussels, 2019; “HIT” – Kanal Centre Pompidou, Brussels, 2019; Bucharest Artworlds, “The Wrong Bienalle #4”, Rezidența Scena9, Bucharest, 2020; Beyond Other Horizons, Palace of Culture / Art Museum, Iași, 2020; M.A.F.A. 7, Media Art Festival in Arad, Kinema Ikon, Art Museum, Arad, 2020; Bucharest School, Art Safari Contemporary Art Pavilion, Bucharest, 2020; Clubul sportiv al artelor (Sports club for the arts), Muzeul de Artă Recentă (Museum of Recent Art), Bucharest, 2021; Puls 20, Kunsthalle Bega, Timișoara, 2021.

67Studenți Students

Maryam Benrekia Ruth Bilauca Diana Bîrhală Bianca Bratu Andreea Cartas Iulia Cornici Adelina Enache Iulia Frăsineanu Raluca Gârceavă Mădălina Gușă Ana Letzner Dragoș Maroiu Bianca Milea Alexandru Mohora Teodor Moisescu Isabella Orban Eugen Paraschivu Noemi Poleac Alexandru Rad Oana Sas Paula Sime Cezara Tronaru Maria Ungureanu Mihaela Vilău Daria Vlăsceanu


Maryam Benrekia

Ruth Bilauca

Andreea Cartas 70

Iulia Cornici


Diana Bîrhală

Bianca Bratu

Adelina Enache

Iulia Frăsineanu 71


Dragoș Maroiu

Raluca Gârceavă

Bianca Milea 72

Teodor Moisescu


Ana Letzner

Mădălina Gușă

Alexandru Mohora 73


Eugen Paraschivu

Isabella Orban

Paula Sime 74

Maria Ungureanu


Oana Sas

Noemi Poleac

Cezara Tronaru 75


Mihaela Vilău

Alexandru Rad

Daria Vlăsceanu 76
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.