Viljandi Muuseumi toimetised VII

Page 1

VILJANDI MUUSEUMI TOIMETISED VIII

V I LJA N DI 1918–2 018 SÕNAS JA PILDIS II osa Eesti Vabariigi taastamine ja areng 1988–2018

VILJANDI 2019


Viljandi 1918–2018 sõnas ja pildis. II osa Viljandi Muuseumi toimetised, 2228-0197; VIII Koostajad Keeletoimetaja Küljendaja

Ain-Andris Vislapuu (tekst) Herki Helves (foto ja tekst) Maarja Möldre Herki Helves

Kogumiku väljaandmist on toetanud: Eesti Kultuurkapital Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp Viljandi Linnavalitsus

Fotod on pärit Viljandi Muuseumi, Rahvusarhiivi filmi­arhiivi ja ajalehe Sakala fotokogust ning Jaan Männiku erakollektsioonist. Kaanel: Vaade Viljandile 5. oktoobril 2016. Elmo Riig. ISBN 978-9949-9286-6-8 ISSN 2228-0197 Trükikoda OÜ Print Best Viljandi Muuseum 2019


Head Viljandi sõbrad! Taas on muuseumil meeldiv võimalus pakkuda nautimiseks pildirohket ja põnevat ajalooväljaannet Viljandi kohta, seekord siis aastatest 1988–2018. See on kahekümnes Viljandi Muuseumi jätkväljaanne, mis ilmub Tartu rahulepingu sõlmimise 100. aastapäeva künnisel. Aasta tagasi jõudis lugeja lauale Viljandi viimast sajandit kajastava kronoloogilise ülevaate esimene osa. See käsitles perioodi 1918–1987, tehes hea kokkuvõtte linna elust Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil ja okupatsiooniaastatel. Käesolev raamat annab sõnas ja pildis läbilõike Eesti iseseisvuse taastamisest ja sellele järgnenud ajast 2018. aasta lõpuni. Ei ole just tavapärane, et äsjane möödanik ajaloo­ raamatutes kajastamist leiab. Otsustasime seda siiski teha ja pakkuda teile võimalust heita pilk hiljuti Viljandis toimunule. Loodame, et leiate palju rõõmsaid äratundmishetki. Teos annab ülevaate sellest, kuidas nõukogude stagnatsioonist vabanemise järel algab Viljandi kiire areng, kuidas tekivad uued tegevusvaldkonnad ja kerkivad ideed ning kuidas kolmekümne aasta jooksul toimub põlvkondade vahetumine. Ja milliseks kauniks linnaks Viljandi iseseisvusaastatel saab! Suur tänu kõigile, kes on linna arengule otseselt või kaudselt meie kõigi heaks töötades kaasa aidanud. Raamatu puhul kuulub eriline tänu ajakirjanikele, kes sündmused hoolikalt kirja on pannud, ja fotograafidele, kes toimuva pildiliselt on jäädvustanud. Tänu teile säilib teave tulevastele põlvkondadele. Sellegi teose koostamise põhiraskust kandis tehnikaspetsialist Herki Helves, kes tegi seda koos teadusdirektor Ain-Andris Vislapuu ja fotokogu kuraatori Tiina Parrega. Lõpetuseks tuleb tõdeda, et see raamat ei oleks sündinud ilma muuseumi arenguta. Sellele on aluse pannud 1990. aastatel valminud hooned, mis tagavad võimalused teha ajaloo talletamise tööd, mille vilju nopime nüüd aastakümnete pärast.

Lugupidamisega Jaak Pihlak, Viljandi Muuseumi direktor 18. detsembril 2019


198 8 Vana aasta lõpeb ja uus algab toiduainete nappusega. 1. jaanuarist on taastatud viis ajaloolist tänavanime: Lossi, Linnu, Pikk, Lutsu ja Munga. Jaanuaris peetakse EKP rajooni­ komitee pleenum, millel kriti­ seeritakse kodanliku vabariigi taastamise katseid. Jaanuaris esineb Ugalas riiklik akadeemiline meeskoor.

14. aprillil 1988 ilmus taas Sakala. Esialgu jäi see aga EKP rajooni­komitee ja rajooni rahvasaadikute nõukogu ajaleheks.

Märtsis tähistatakse ajalehe Sakala 110. aastapäeva ikka Tee Kommunismile päise all. Ajalooline nimi taastatakse 14. aprillil. Aprilli teisel poolel esineb Ugalas džäss­muusik David Gološt­šokin Leningradist. 1. mai miitingut peetakse uut moodi: ära on jäänud traditsiooniline rongkäik, kõik seisavad seal, kus tahavad. Mais käib Koidu kooril külas Porvoo segakoor. Ajakirjan­ du­ses käib elav arutelu Rahva­­ rinde rolli üle ühiskonnas.

Leivakombinaadi ehitus Paala tee lõpus suvel 1988. Uues kom­pleksis pidi algama makaronide suurtootmine, aga turu­majanduse oludes läks plaan luhta. 1991. aastast tondi­ lossina seisnud rajatis tehti 2005. aastal killustikuks.

Mais saab Viljandi muuseum 110-aastaseks. Endiselt kehtib nõue, et vähemalt pool muuseumi ekspositsioonist peab kajastama nüüdisaega. Porvoo rootsi koor Sylvia annab Viljandis kontserte.

6

Rannakasiino ja turismibaasina teeninud hoone suvel 1988. Lagunenud majale kasutust enam ei leitud ja huligaanide käe läbi kannatanuna lammutati see lõplikult 1993. aastal.


E. VELISTE 3 × L . K ADALIPP

Fotograaf Endel Veliste ajalehe Tee Kommunismile fotolaboris veebruaris 1988.

Teenindusvalitsuse paviljon järve rannas suvel 1988. Siin laenutati rannatarbeid ja paate ning müüdi suupisteid, videokino ajastul näidati ka filme. Hoone põles ära uusaastaööl 1995. 7


Taas tõuseb Carl Robert Jakobsonile ausamba püstitamise küsimus, arutatakse kul­ tuuriinstituudi loomist. Juunis käib Viljandis ülem­ nõukogu presiidiumi esimees Arnold Rüütel, kelle kohta Sakala kasutab tiitlit „president“. Sakala veergudel käib sage vastuseisu avaldamine kooperatiivi Kolm Karu kavatsusele tuua järvele inimesi sõidutama mootorlaev. Peamiselt peljatakse müra ja reostust.

Kutsekeskkooli uus hoone 1990. aastatel Männimäe teel. Siin sai õppida näiteks elektrimontööriks või lukksepaks.

5. juulil organiseerib Sakala­ maa Rahvarinne suurejoonelise rong­käigu ja rahvakoosoleku lauluväljakul. 26. juuli õhtul kor­raldab Rahvarinne kaablikraavi kaevamise talgud Ugala Kaevumäe lava tarbeks.

L . K ADALIPP

Juunis on lauluväljakul Läti Bauska rajooni ja Viljandi maakonna sõpruspidu, mille sissetulek läheb Jakobsoni mälestus­samba fondi.

Rahvarinde talgud Lossimägedes juulis 1988. Sadade kaevajate abil valmis elektrikaabli kraav Tasuja puiesteelt Kaevumäele vaid paari tunniga. Tehti ka heakorratöid.

1. septembril avatakse kutsekeskkooli hoone Männimäel. Samal päeval avatakse side­ sõlme majal infostend Sõltu­ matu Sakala Sein.

Jõululaupäeval võetakse linnas ametlikult vastu jõuluvanad. Nõukogude väljaku kuuse juures tervitab neid partei rajoonikomitee uus esimene sekretär Jaak Allik. 8

E. VELISTE

5. novembril asutatakse Ugalas Eesti Meestelaulu Selts.

Kooperatiivi Aleksander äri Oru tänaval sügisel 1988. Müügil olid garderoobikaubad ja lilled ning tegutses video­ salong, kus pakuti vaadata näiteks lilleseade õppefilme.


3 × L . K ADALIPP

Rahvarinde mõttetalgud Viljandis 5. juulil 1988. Turuplatsile kogunenud Rahvarinde tugigrupid liikusid ühes toetajatega pealtvaatajate kiiduavalduste saatel lauluväljakule. Seni rahvakogunemisi saatnud punalippude asemel lehvisid rahvuslipud. Osalejate arv oli hinnanguliselt 10 000. 9


1989 5. jaanuaril teeb visiidi Viljan­ disse EKP keskkomitee esi­mene sekretär Vaino Väljas. Veebruari algul esineb Ugalas üks Valgevene tunnustatumaid muusikakollektiive Minski kammerorkester. 24. veebruaril peetakse aastakümnete järel esimest korda legaal­selt Eesti Vabariigi aastapäeva, mille puhul lehvib üle 40 aasta EVE hoone tornis jälle sini­mustvalge lipp. Kohtumaja trepilt loetakse ette iseseisvusmanifest.

Iseseisvuspäeval lehvib kesklinnas taas sinimustvalge. Hotelli tornis heiskasid lipu manifesti ettelugeja Jaak Pihlak ja muinsuskaitsja Tõnu Kütt.

25. märtsil korraldatakse osavõtjaterohke represseeritute mälestusõhtu. 29. aprillil avatakse mälestuskivi Anton Irve mälestussamba endises asukohas Kirikumäel. 2. mail peetakse 60. korda ümber Viljandi järve jooks. Võistlejaid saabub ka Soomest, Saksamaalt ja Lätist. Avaldatakse mõte rajada sellele pika traditsiooniga ü ­ ritusele monument.

Iseseisvusmanifesti lugemine kohtumaja ees 24. veebruaril.

Mai lõpul on vabariigi teatrite lasteetenduste festival. Mais algavad arheoloogilised päästekaevamised Munga tänaval. Arheoloogilised kaevamised on ka Jaani kiriku kommunikatsioonitrassidel. Juunis käivad Viljandis Hol­lan­ di hansalinnade esindajad. 10

Represseeritute mälestusõhtu tõrvikurongkäik.


3 × E. VELISTE 2 × E. LOIT

Rahvuslipu taasheiskamine 24. veebruaril. Kohalike muinsuskaitsjate algatusel heisati sinimust­ valge Eesti Vabariigi aastapäeva pärastlõunal endise EVE hotelli torni tippu. Enne tseremooniat oli pidulik jumalateenistus ja lipu õnnistamine ning kohtumaja trepil loeti ette iseseisvusmanifest. Lipuheiskamisele tuli eri hinnangutel umbes 5000 inimest.

Represseeritute mälestusõhtu Nõukogude väljakul 25. märtsil. 1949. aasta suurküüditamise mäles­ tu­s­üritus algas Pauluse kirikus jumalateenistusega. Edasi liiguti Ugalasse mälestusõhtule „Reekviem“. Tõrvi­kurongkäigus mindi edasi tulevasele Vabaduse platsile, mida kaunistas sadade küünaldega ohvrite rist. Mälestusõhtul osales tuhandeid viljandlasi. 11


14. juunil avatakse Politsei­pargis küüditatute mälestusmärk. 6. juulil esineb Pauluse kirikus Sibeliuse akadeemia professor Olli Porthan. 15.–17. augustini kestab järjekordne vanamuusika festival. 21. augustil on rajooni täitevkomitee saalis putšiteemaline miiting, millel rahvas kohtub omavalitsuse ja partei juhtidega. Osa võtavad ka GRU ohvitserid kohalikust sõjaväeosast.

19 91 1. septembril läheb käiku uus jõusöödatehas. Sellega hakkab lõpule jõudma seitse aastat kestnud teraviljakombinaadi ehitus. 3. septembril võetakse maha peamised Nõukogude mälestusmärgid. Volikogu otsuse kohaselt tuleb maha võtta ka hulk mälestustahvleid. 4. septembril avatakse kultuuri­ koolist reorganiseeritud kultuuri­kolledž. 12. septembril tähistatakse Ugalas maestro Roman Toi 75. sünnipäeva. 15. septembril taasavatakse Vabadussõjas langenute ühiskalmistu. 18. septembril avatakse rekonstrueeritud ja laiendatud turg. Samal päeval võetakse vastu kuus aastat ehitatud heitvete puhastusseade Tümal. 22

Nõukogude monumentide eemaldamine septembris 1991. Maha võeti Nõukogude sõduri kuju Uue­veski kalmistult, Jaan Sihveri kuju Posti tänavalt ja komsomoliaktiviste mee­ nutav kivi 5. keskkooli eest.


6 × E. VELISTE

Sõjaväeosa Tallinna ja Jakobsoni tänava piirkonnas 1990. aastate algul. Siin paiknes NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi Luure Peavalitsuse (GRU) 4. üksik eriotstarbeline brigaad. Dessantväelase vormi kandvaid reakoosseisu mehi kohtas linnapildis rühmaga hommikujooksu tegemas ja saunas käimas. Linnaloa saanuid võis näha ka parkides tüdrukutele külge löömas. 23


19 92 Jaanuaris saab tulekahjus kannatada kaubamaja hoone. Märtsis alustab Anttila Viljandi postkontoris katselist kataloogi järgi müüki. Kiire edu järel laieneb see üle Eesti. 26. aprillil taasavatakse endise mõisahoone seinal Sakala partisanide pataljoni mälestustahvel. Mais tehakse Viljandi televisiooni katsesaateid, mis antakse eetrisse öösel Viiratsi saatjast. Kavas on politseinurk, muusikasaade, infot suvitushooajaks ja reklaam. 12. juunil on Viljandi esimene hansapäev, samal ajal peetakse ka rahvusvahelised filateelia­ päevad. Kindral Laidoneri platsi purskkaevul seatakse üles August Vommi 1934. aasta betoon­skulp­tuuri „Poiss kalaga“ pronk­sist koopia.

Krooniballi loosung ja rahavahetuspunkt 4. keskkoolis.

20.–22. juunini viiakse riigis ellu rahareform, Ugalas on sel puhul krooniball, millest võtavad osa peaminister Tiit Vähi ja Eesti Panga president Siim Kallas. 4. juulil sureb Saksamaal Richard Werncke, aktiivne Viljandimaa abistaja. 16. augustil avatakse Jaani kiriku orel, mis on Ahrensburgi linna kingitus. Läti päritolu ärikad turu parklas kaupa pakkumas. 28


L . K ADALIPP 4 × E. VELISTE

Tarbijate kooperatiivi kaubamaja tulekahju kustutamine 11. jaanuaril 1992. Põleng algas kol­ mandalt korruselt. Tules hävisid toitlustuskoondise arvutuskeskus, hindade osakond ja raamatu­ pidamisruumid. Teise ja kolmanda korruse vahelagi põles kohati läbi ja langes sisse. Kustutusvesi valgus paljudesse ruumidesse, kahjustada said ka Tartu Kommertspanga esinduse ruumid esime­ sel korrusel. Kahjusummaks arvestati üle miljoni rubla.

Eesti võimsaim kustutusauto oli 1990. aastatel Viljandis. Tallinna lennuvälja tuletõrjeauto MAZ7310 Uragan toodi oma teenistusaja lõppedes Viljandisse, kus see remonditi ja osales kustutustöös. Auto oli 13 meetrit pikk ja kaalus 42 tonni, vett ja vahtu mahutas kuue tavamasina jagu. Auto põhi­ nes raketiveokil, mida võis näha paraadidel. Masin asub nüüd Järva-Jaani vanatehnika varjupaigas. 29


Muuseumi hoov ehitustandrina 1993–1994. Praeguses kohas on muuseum 1942. aastast. Muu­ seumi laiendamise otsus tehti juba 1967., projekteerimist alustati 1971. ja ehitama hakati 1977. aastal. Kohe aga tekkisid probleemid: kui oli raha, ei olnud ehitajat või vastupidi. Õiget hoogu ei saadud sisse enne 1992. aastat, kui väga raske aja kiuste hakkas ettevõtmine laabuma. Hoovis sün­ dis pikapeale juur­de­ehitis hoidlate ja tööruumidega. Viljandi MEK-i töömehed pidid kesiste või­ maluste juures andma endast parima. Elekterkütte jaoks tuli rajada alajaam. Rahapuuduse tõttu jäi esialgu pooleli käsi­töömaja ja õues tuli aastaid teha kaevetööd. Lõpuks sai muuseum uued eks­ po­sit­sioo­ni­ruu­mid vanasse apteegimajja ning tänapäevased hoidlad ja tööruumid juurdeehitisse. 38


4 × E. VELISTE

Arheoloogilised kaevamised muuseumi hoovis 1993–1995. Kommunikatsioonide rajamisel tulid kogu õuealal välja keskajast peale rajatud ehitiste jäänuseid. Ülemisel fotol on juulis 1993 leitud keris­ ahjuga hoone kelder, mis säilitati alajaama vundamendi all. Alumisel fotol käib kaevetöö juunis 1995. 39


19 94 Jaanuaris erastab Mulgi Raadio ainus pakkuja, aktsia­selts Kvar­ tett, mis kuulub Kuku raadio omanikele. Jaanuari lõpus asutatakse noorte teatri- ja tantsustuudio Dee­ mon. Publikule antakse esimene etendus augustis kultuurimajas. 1. märtsil on Ugala menulavastuse „Armas­tus kolme apelsini vastu“ viimane etendus-tuluõhtu. 2. märtsil korraldatakse kul­tuu­ ri­­kolledži peeglisaalis esimene moodsa tantsumuusika pidu – reiv. Aprillis proovitakse seda juba kultuurimajas.

Vabariigi aastapäeva tähistamine kohtumaja ees. Kõnet peab linnapea Andres Soosaar. Rivis seisavad represseeritu­ te, Eesti Sõjameeste Sakala Ühingu ning Kaitseliidu Sakala maleva esindus.

11. ja 12. märtsil on Ugalas Tšehhovi päevad. Märtsis etendab Ugala Peterburi teatrifestivalil John Steinbecki näidendit „Hiirtest ja inimestest“ ja saab parima lavastuse preemia. Aprillis tulevad Viljandisse Norra saami rahvateater ja Porvoo delegatsioon.

Garnisoni kalmistu taasavamine võidupühal 1994. Esi­plaanil on muinsuskaitsjad Maria Malberg ja Jaak Pihlak.

25.–27. maini esinevad vabaõhukontsertide sarjas „Viljandi kevad“ tantsijad ja lauljad. Lõpuks on disko ning kultuurimajas lillepidu ja ööklubi. 27.–29. maini peetakse teine kunstifestival „Kiriküüt“.

23. juunil taasavatakse Riia maantee kalmistul Viljandi garnisoni kalmistu osa. 40

E. VELISTE

6. juunil avatakse üle 25 aasta uus tankla Männimäel. Väikelinnade kunstipäevad „Kiriküüt '94“. Festivali viimasel päeval näidati Laidoneri platsil ka sportlikke võimeid.


2 × E. VELISTE

Pärimusmuusika festivali lava lauluväljakul juulis 1994. Lavad asusid veel Kirsimäel ja kul­ tuurimaja õuel, ööklubi oli Koidu seltsimajas ja õlleõu kolledži hoovis. Eelmisel aastal peetud „Pärimusast“ väljakasvanud festivali toimumisajaks jääbki juuli viimane nädalavahetus. 41


19 95 Jaanuaris tähistab Ugala teater 75. aastapäeva, üritusel osaleb president Lennart Meri. Veebruaris saab muusi­ka­kool 50-aastaseks. Juu­beli­üritused kulmineeruvad mais. 18. veebruaril esineb Jaani kirikus Duo Facetto Saksamaalt, märtsis ERSO kammerkoor, Oslo muusikaakadeemia kammerkoor ja Eesti kammerkoor Arsis, aprillis Saksa Ahrensburgi kammerkoor ja Soome Tapiola kammerkoor.

Menukas Ukuaru kohvik KEK-i majas 1995. aastal.

27. märtsil peetakse Ugalas üle-eestiline teatriball. Aprillis avatakse pidulikult nukuteatri uued ruumid Lossi tn 31, Ugalas on suur võimlemispidu. Samal kuul valitakse Eesti edukamate ettevõtete hulka Vilma ja Mulgi Meier. Kultuurimajas on esimene kihelkonnapäev, mis on pühendatud Viljandi ja Kõpu kihelkonnale.

Tartu tänava hoovis asuv Kaubaait oli tuntud ostukoht. 1994. aastal asutatud poodi pidas näitleja Peeter Jürgens.

1. mail on Pauluse kirikus Dresdeni kirikumuusika kõrgkooli koori kontsert. 12. ja 13. mail on Laidoneri platsil huvikooli kunstimaja juures laste kunstipäevad. Mais saab Johann Köleri skulptuur pintslid, mis aastate eest kaduma läksid. Kuu lõpus peetakse kunstipäevad „Kiriküüt“. 1. juunil avab Kivi tänava pagari­äri oma majas müügipunkti. 46

Kivi tänava pagariäri kaupluse avamine 31. mail 1995.


6 × E. VELISTE

1995. aasta detsembris avas Alexela järgmise tankla Tallinna tänaval bussijaama kõrval.

Viljandi bussijaam 1995. aastal. Ülemisel fotol on näha Vismeti Rootsi päritolu kiirtoidukiosk. Esimesed burgerid müüdi siit augustis 1993 ja Eestis uudse müügikoha avamisel osales isegi linnapea. Kiosk lõpetas töö oktoobris 2002. 47


19 98 27. veebruaril valitakse linna kolmandaks aukodanikuks maestro Roman Toi. 28. märtsil saab kultuurimajas teoks Kolga-Jaani, Pilistvere ja Põltsamaa kihelkonna päev. 4. aprillil avab peaminister Mart Siimann Ugala teatris neljanda Eesti spordikongressi.

Riia maanteele kerkinud Eliise kaubamaja jaanuaris 1998.

12. mail alustab tööd vaimse tervise päevakeskus. Mais avastavad arheoloogid Ingeri päevakodu juurest 13. sajandist pärineva keraamikapõletusahju, mis on seni ainus omataoline leid Baltimaades ja Skandinaavias. 5.–7. juunini kestavad hansapäevad, Mulgi Mess ning esitletakse linnapea uut ametiraha. 23. juunil avatakse Viljandi muusikakooli, endise Kaitseliidu maja seinal Raudristi Rüütliristi kavaleri Alfons Rebase mälestustahvel. Vabaduse platsil ja Tallinna tänaval peetakse üleriigiline võidupüha paraad.

Maestro Roman Toi ja linna peaarhitekt Kalle Kadalipp sügisel 1997 linnavalitsuses. Toi annetas Vana veetorni taastamiseks tuhat dollarit ja sai torni nimelise korruse.

Juuli algul korraldatakse taas kunstipäevad „Kiriküüt“ teemal „Lokaalne – globaalne“. 17. juulil avatakse lauluväljakul rahvusvaheline folkloorifestival „Baltica ‘98“. 23.–26. juulini kestab pärimusmuusika festival, mis kuulutatakse messil Tourest LõunaEesti aasta kultuuri­sündmuseks. 56

Jaanuaris 1998 korraldati üle 33 aasta suusahüppevõistlus. TV3 karikasarja võistlusel osales neli viljandlast, nende seas hüppemäe korrastamise eestvedaja treener Tõnu Visnap.


E. RIIG 5 × E. VELISTE

Võidupüha paraad Viljandis 1998. aastal. Võidupüha tuli süüdati kindral Johan Laidoneri sünni­ kohas Viiratsi vallas ning president Lennart Meri läitis Vabaduse platsil 17 võidupüha tuld, et saata need kõigisse maakondadesse. Paraadil marssisid kaitseliitlased, noorsõdurid, piirivalve ja pääste­ ameti töötajad, kodutütred, noorkotkad ning II maailmasõjas Saksa poolel sõdinud veteranid. Punaarmee Eesti laskurkorpuses sõdinud veteranid keeldusid osalemast. Pärast võidupäeva kõnet suhtles president Lennart Meri rahvaga. Võidupäeval avati endise Kaitseliidu maja seinal mälestus­ tahvel Raudristi Rüütliristi kavalerile kolonel Alfons Rebasele. 57


26. juulil avatakse kesklinnas Carl Robert Jakobsoni mälestusmärk. 9. augustil saab Pauluse ja Jaani koguduse korraldusel teoks esimene Viljandi gospelfestival.

9. novembril avatakse Tallinna tänaval postkontori hoone, 3. detsembril moodne kaubanduskeskus Centrum. 18. detsembril peetakse Eesti esimene talvine rahvatantsupidu. Ühistantsule kaubamaja hoovis järgneb paaride võistu­ tantsimine mööda Kaalu, Turu ja Tallinna tänavat.

E. RIIG

4. septembril avatakse politsei­ prefektuuri uus hoone Pargi tänaval.

Carl Robert Jakobsoni skulptuuri avamine Keskväljakul. Eesti rahvusliku liikumise suurkuju ja ajalehe Sakala asutaja mälestusmärk avati 1998. aasta 26. juunil. Riiki esindas kul­ tuuriminister Jaak Allik ja lindi lõikas läbi linnapea Tarmo Loodus. Skulptuuri autor on kunstnik Mati Karmin. Lisaks ajalehe asutamisele oli Jakobson Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi asutamise initsiaator ja esimees. Viljandis kannab tema nime tänav ja põhikool Männimäel. Monument val­ mis rohkete annetajate toel.

Centrumi kaubanduskeskus detsembris 1998. Uuel tä­ naval vasakul paistab sügisel 1997 rajatud Statoili ajutine väike­tankla, paremal on näha vastne postimaja. 58


3 × E. VELISTE

Lossi tänaval kerkib septembris 1998 ärihoone. Endisel Est­kom­peximi vundamendil algas ehitus taas juunis. Samal ajal alustas tänavanurgal endise Piimasaali ja Toiduäri ruumides tegevust Iiri pubi Longford, mille asutasid veebruaris Iirimaal Longfordis käinud ärimehed. Sangarite Seltsi nimeline ettevõtjate rühm avas järgmisel aastal Turu tänaval ka pubi Suur Vend.

Uus postimaja avati novembris 1998. Ehitusel kasutati ära varasema sõjaväekasarmu müüre. Hoone lammutati 2013. aasta veebruaris Centrumi laiendamise tõttu. 59


19 9 9 Veebruaris on muuseumis saksa rahvaliku karikatuuri rajaja Friedrich Burchard Dörbecki karikatuuride näitus Eesti kunstimuuseumi kogust. Märtsis tähistavad meeskoor Sakala 70. ja segakoor Koit 130. aastapäeva kontsertidega Maagümnaasiumi saalis. Aprillis saab 40-aastaseks naiskoor Eha. 19. aprillil on Köömneaidas Lepo Sumera autoriõhtu, esineb Viljandi Linnakapell. 23. ja 24. aprillil on kirikumuusika päevad, 1. mail Noore Tantsu festival. 21. mail avab Eesti Olümpia­ komitee Metsakalmistul autoõnnetuses hukkunud maadleja Küllo Kõivu mälestuskivi. 27.–30. maini kestavad Sakala mängud. 8.–11. juunini peetakse puuetega inimeste kultuurifestivali. 10. juulil avatakse järvel paadisild ühes paviljoniga. 15. juulil lõhub tromb selle tekstiilkatuse.

1999. aastal valmis ärihoone Lossi tn 22.

Suvel on suusahüppemäel linna kulul arheoloogilised kaevamised, mis annavad teavet muinasaja kohta. Spordihoone juurdeehituse kaevetöödel leitakse vana kõrtsiase. 20. septembril avatakse kultuurikolledži hoone teine järk. Septembris lõpeb pankrotiga OÜ Folgi tegevus kinos Rubiin. 60

Kultuurikolledži majad Jakobsoni ja Tallinna tänava nurgal.


3 × E. RIIG E. VELISTE

Vana veetorni taastamine 1999. aastal. Torn ehitati 1911. aastal, kui linnas seati sisse veevärk. 30-meetrine torn täitis linna veega varustamise ülesannet 1962. aastani, mil turu lähedal valmis uus ja võimsam veetorn. Linna silueti lahutamatuks osaks saanud tehnikamälestis seisis aga jõude. 1981. aastal valmis ehitise vaatetorniks muutmise kavand, kuid see plaan ei teostunud. Pärast taas­ iseseisvumist algatas Rotary klubi uuesti torni taastamise ja vaate­torniks kujundamise. 1999. aasta sügisel sai torn uue metallkarkassil kupli ja esimesed külas­tajad võttis see vastu 2001. aasta juunis.

Vaade Centrumist bussijaama poole aprillis 1999. 61


2 0 02 15. jaanuaril avab Leola ja Turu tänava nurgal uksed uus turuhoone, mille ehitus oli alanud sügisel. 16. jaanuaril avatakse muuseumi näitusemaja teine korrus.

Märtsis selgub, et ükski ettevõte ei vasta linna üleskutsele osta spordihoonele oma nime õigus. 1. mail peetaval 73. ümber Vil­ jandi järve jooksul ületab valga­­ lane Pavel Loskutov 42 aastat püsinud Hubert Pärna­kivi rajarekordi 1 minuti 16 sekundiga.

E. RIIG

Veebruari lõpul hakkab bussijaamas tööle Anttila kauplus. Viljandi lumelaudurite esimesed meistrivõistlused. 2. veebruaril sai Kaevu tänava nõlval peetud lahtistel võist­ lustel näha 16 lauduri oskusi. Samal päeval tegid suusahüp­ pemäel õhulende kahevõistlejad oma karika­sarjas. Mõlemal võistlusel jõudis paremate hulka ka viljandlasi.

Mais avatakse ajaloolises EVE majas Grand Hotel Viljandi, mis pakub nelja tärni nõuetele vastavat ööbimisvõimalust. Suve hakul hakkab linnas lilleilu looma kampaania „Lilled linna“. Juunis tärkavad ellu Uueveski renoveeritud basseinid, mille juurde rajatakse puhkekeskus. Suvel tehakse järve ääres tublisti korrastustöid. Eestis esimesena pakutakse rannas tasuta traadita interneti levi. Osaühing Phy­to­ nix avaldab endise Viker­kaare restorani hoonesse veekeskuse rajamise kava. 70

H. HELVES

Kultuurikolledž tähistab mais poolsajandi möödumist enda asutamisest. Ugalas peetavast konverentsist ja kontsertaktusest võtavad osa valdkonna ministrid ja president Arnold Rüütel.

Paala järve puhastamine kevadel 2002. Järve veetaset alan­ dati ja eemaldati kuhjunud setteid.


H. HELVES 2 × T. PARRE

Mais valmib Tallinna ja Pärna tänava nurgal Linna Auto ärimaja. Siit saab algul osta Audi, Daewoo ja Opeli toodangut. Ülemisel korrusel saab ruumid kiiresti arenev firma Leviehitus.

◀ Tallinna ja Jakobsoni tänava ristmik aastatel 2001 ja 2002. Mitu siinset puitmaja lammutati. Vasakul oleval fotol on juba üks maja vähem. Taamal on hiljuti valminud ärihoone Jakobsoni 4a. 71


2 017 Viljandis elab 17 958 inimest. 4. jaanuaril avatakse linna põhja­piiril Kaitseliidu Sakala maleva staabi- ja tagalakeskus. Veebruari algul selgub arhitektuurivõistluse võitja veekeskuse rajamiseks kaubamaja ja spordihoone vahele. Varsti ilmneb aga maa-ala omandiprobleem. Talvel tehtud raietööga hakkab lõpule jõudma Lossimägedes vaadete avamise kava.

Juhan Kangilaski restaureeritud maal raekojas. Iseseisvuse kuulutamist 1918. aastal kujutav teos avati Viljandi raekojas iseseivuspäeval 2017. Paremal on linnapea Ando Kiviberg.

10. märtsil avab kinokett Forum Cinemas Centrumi keskuses kahe saaliga kino, ühe kuuga kogub see 17 000, poole aastaga 66 000 külastust.

18. märtsil avatakse renoveeritud Ugala teatrimaja lavastusega „Nähtamatu daam“. 27. märtsil võõrustab Ugala teatri aasta­ auhindade galat.

E. RIIG

Märtsis saavad Eesti aasta ettevõtja tiitli pakiautomaatide tootja Cleveron ning veebikaubamaja On24 omanikud ja juhid Arno Kütt ja Peep Kuld. Märtsis Centrumi teisel korrusel avatud kino suur saal.

16. aprillil süüdatakse Hunt­ augu­mäel lõke, millega algavad riigi 100. aastapäeva tähistavad sündmused Viljandis. Juuni alguses jõuavad Lossimä­ ge­desse rohtu pügama lambad. Juunis saab Viljandist neljaks tunniks Petseri: siin käivad Hardi Volmeri mängu­filmi „Johannes Pää­su­kese tõeline elu“ võtted. 114

Jalgratastel ühissõit „Velokulg“ 19. mail gümnaasiumi ees. Kolmandat aastat korraldataval sõidul osales üle 600 ratturi. Varem oli arutelu, kuidas teha Viljandi rattalinnaks.


E. RIIG J. MÄNNIK

Kevadel käib Laidoneri platsi ääres vana hotellimaja renoveerimine. Veetorni juures on näha 2015. aastal värske ilme saanud linna haldushoone.

3 × M. SA ARM

Johannes Pääsukese elust kõneleva mängufilmi võtted juunis Kauba tänaval.

Nagu peaaegu sajand varem, piiravad suvest 2017 Lossimägedes rohukasvu lambad. Rohusööjate arv sattus klappima linnavolikogu liikmete hulgaga – neid oli 27. 115


2 018 Viljandis elab 17 758 inimest, mullusest 200 vähem.

7. veebruaril teevad gümnaasiumiõpilased õpetajate juhendamisel lavastusliku ajarännaku Eesti Vabariigi väljakuulutamise aega, veebruari 1918.

H. HELVES

Jaanuaris valitakse enam kui saja pakkumise hulgast vanalinnas taastatava hotelli nimeks Park Hotell Viljandi.

Õpilaste ajarännak 24. veebruari 1918 kohtumaja ees.

Veebruaris algab ehitustöö Paalalinna koolis. Uuendatakse kogu 1965. aastal valminud hoone ja õueala. Koolitöö jätkub sel ajal Kaare koolis ja Vabaduse platsil ametite majas. 24. veebruaril tähistavad viljandlased Eesti Vabariigi 100. aasta­ päeva traditsioonilisel moel, austades minevikusangareid ja pidades aktust Ugala teatrimajas. 3. märtsist on Kantrekülas taas Itaalia tänav, mis aastakümneid kandis Side tänava nime.

Abielu sõlmimine raekoja väikses saalis. Aprillis pandi esimesena paari Karlo Seppmann ja Kerli Teder, talituse viis läbi Külli Karu. Aasta algul naasis paaripanek maa­va­lit­suse kadudes rae­kotta, kus seda oli tehtud veerandsajandi eest.

13. aprillil peetakse raekoja äsja remonditud väikeses saalis esimene abiellumise tseremoonia.

Aprillis otsustavad linna võimupoliitikud, et veekeskus tuleb rajada Vaksali tänava alguses asuva pangahoone krundile. 118

E. RIIG

27. aprillil tähistab Viljandimaa tuletõrjeühing oma 150. aastapäeva paraadiga päästeteenistuse hoonest kesklinna tuletõrjeühingu maja juurde.

Hotelli ehitus vanalinnas kevadel 2017. Park Hotelli nimi sobib maja asukohaga kolme pargi vahel.


3 × M. SA ARM

Park Hotelli ehitus on suveks valmis saanud. 1910. aastal Grand Hotelliks ehitatud juugendstiilis hoones tegutses pärast sõda mitu kooli. Kui kultuurikolledž 1997. aastal siit lahkus, asus majas mõn­ da aega pubi Poolel Teel, kuid edaspidi seisis see kasutuseta. Sajandi algul maja ostnud omanikud kavatsesid rajada noobli hotelli, kuid nende vara läks lõpuks sundmüüki. Maja müügiks korraldati paarkümmend enampakkumist. Viimaks ostsid selle Astlanda Ehituse omanikud ning 2016. aasta kevadel algas kohati varisemisohtlikus hoones ehitus. Esimesed külalised peatusid hotellis suvel päri­ musmuusika festivali ajal ja avapidu peeti 3. oktoobril. Hotellis on 36 tuba, restoran, kohvik ja semi­ nariruum. Kunagist Grand Hotelli pidasid kunstnik Villem Ormissoni vanemad. Uue hotelli restoran kannab seepärast nende nime ning majas on välja pandud kunstniku maalide koopiad. 119


3.-6. maini peetakse esimene Viljandi komöödiafilmide festival „Wilkom“. Linastuvad filmid kogu maailmast ja Eesti komöödiate eriprogramm. Mais teevad ettevõtjad pakkumise ehitada veekeskus ja spaahotell järve äärde. Viljandi linna ja valla töörühm asub asja uurima. Mais selgub, Tallinnast Viljan­ disse kolitava rahvakultuuri keskuse asukohaks saab kunagine maaparandusbüroo hoone Leola tn 15a.

Rahvakultuuri keskus asub tegutsema Leola tänaval.

4. augustil avatakse järve ääres uus tennisekompleks kuue väljaku, tennisemaja ja kunst­ murukattega miniväljakuga. Oktoobris pärjatakse aasta ettevõtte tiitliga kõrgtehnoloogilisi pakiautomaate arendav ja tootev Cleveron. Sügisel avab firma uue hoonekompleksi. 4. detsembril läheb Kuku raadio eetrisse esimene „Sakala stuudio“. Iganädalane otsesaade vahetab välja varasema veebi­ video uudislõigu. Sakala toimetusse rajatud stuudiost läheb edaspidi eetrisse ka „Linnatund“.

Viljandi esimese staadionikontserdi ehk „Paradise City“ lava. Hansapäevade esimesele päevale pani punkti tasuta lühikontsert linnastaadionil, kuhu kogunes 5000 vaatajat.

Detsembris kuulutatakse välja Viljandi linna ja valla ühine riigi­hange ujulateenuse ostmiseks aastatel 2021–2031 kesklinnas või järveäärses piirkonnas – taas on tekkinud veekeskuse ehitamise lootus. 120

H.- L . PAISTE

21. detsembril avatakse linnavalitsuse hoonel mälestustahvel riigimeestele, kes selles majas töötanud linnakoolis õppisid.

Värskelt valminud tenniseväljakul käib augustis mäng.


H. HELVES 3 × E. RIIG

Johan Laidoneri platsi äärsel linnavalitsuse hoonel avavad riigimeeste mälestustahvli linnapea Madis Timp­son ning Jaan Tõnissoniks kehastunud linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder. Pronksist bareljeefidega tahvel kujutab nelja Eesti riigi loomise ja ülesehitamisega seotud riigimeest, kes siin tegutsenud linnakoolis õppisid. Need on Viljandi aukodanik kindral Johan Laidoner, riigi­ vanem Jaan Tõnisson, riigivanem Friedrich Karl Akel ja riigisekretär Theodor Andreas Käärik.

Kaheksameetrine 77 vanast tänavalambist jõulupuu Kösti ristmikul detsembris 2018. Lambid saadi aasta teises pooles väljavahetatud ligi 600 tänavalambi hulgast. 121


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.