Estonian Beef Cattle Breeding Bulls Auction 2023

Page 1

VEEBIOKSJON

ESTONIANBEEFCATTLEBREEDINGBULLSONLINEAUCTION

27.04.2023

EESTILIHAVEISETOUPULLIDE

KULDRANNA SAWYER •� � e

Youla

SIGNATUREUS16916267

REASTARDOMSDE357458438

REASEKTORSDE359585626

HAZELUS14096266

REACABADE348072969

REAGALTADE350738903

REAGIELADE340259510

HIDIAMONDGREENSTONECAN12007225

HUMMEREE10264553

EMA/DAM

LENDERMAEHUGIIEE17903615

EE11843290

ll,NElliEN

E-MANDIEE10161623

REEDIEE7459146

EE7459481

Sawyer on vaga rahuliku olemusega ning madala tuUbiga pull. Terna isa Rea Sektor on lnterbeefhindamise kohaselt vaga hea vOOrutusmassi aretusvaartusega. Seda on vaga Misti nahaka Sawyeri enda vOOrutusmassist, kus66paevanejuurdekasvvOOrutusenion1715g. Ternaemaonkarjas vaga rahulikningheapiimakusegaamm.NeogentulemustestvOibvalja tuualihaOrnuse.

Sawyer is a bull with a very calm nature and a low type. His sire Rea Sektor has a very good breeding value in weaning weight according to lnterbeef. It is well seen inSawyer's weaning weight, wheredailygainis 1715g. Hisdamis averycalmsuck/ercowwithexcellentmilkyield. Sawyer'sNeogentest indicatesgoodtendernessofmeat.

I,...Nlkm•��oamtde JhdlusliontroN

SOnnlmassl ja kasvukliruse aretusv55rtus/ Animalreg. Estimatedbreeding valueforbirth andgrowth

Aberdiin-angus /Aberdeen-Angus NR 1
EE25217469 Aretaja/omanik Breeder/owner SUnnimass BW Munandite Umberm55t Scrotal size ISA/ SIRE SOnniaeg DOB 14.04.2022
KULDRANNALIHAVEl500 42kg 200pmass 385kg 200 day weight 40cm 0-200paevajk 1715g 0-200 daily gain
Lineaarnehinne-Keha-Lihastus-Jalad-Kokku Linear scoring-Body-Muscularity-Feet/legs-Total
80-87-85-86 365pmass 365 day weight 200-365paevajk 200-365 daily gain 606kg 1339g
Animal InformationI Decision IndexesIOtsustusindeksid Looma lD
nr.
SAVO I SAV200 I SAV365 EE25217469 104 I 130 I 125 REL,% 52 I 62 I 62 lnterbeef 03.03.2023 -••= lSb MaternalIEmaomadused GrowthIJuurdekosv CarcassIRiimp AnimalInformation IBreed lgenityProductionindexIlgenityMaternalindexBW ICED ICEM IHPR IMilk !Stay IDoc WW IADG IYW IRFI ISC Marb IREA IFat ITend IHCW EE25217469 I Ab 5,85 I 4,6 9 I 3 I 2 I 6 I 5 I 6 I 3 515151713 6 I 7 I 6 I 9 I 7
(EBV)

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.