Molly & Partner – Utdrag til gjennomsyn

Page 1

3

FORORD HURRA! Det må vi jo si når vi er så heldig å få lov å gi ut sangbok med stive permer. Molly og Partner traff oss med et humoristisk smell i solveggen til Karoline 5 år etter at Magnus Carlsen ble stormester i sjakk. Siden den gang har Molly & Partner herjet rundt på kulturscener i Norge og invadert radiolyttere med elleville historier og musikk. Vi er både stolte og glade over at mange skoler allerede bruker flere av sangene i oppsetninger og i undervisningen. Sangene våre handler om alt fra de store spørsmålene i livet, rare historier og det skjæreste vissvass. Vi takker, bukker og neier for komponistene som har laget musikk som ”løfter” tekstene våre, og ikke minst inspirasjonskildene våre, les; barna våre, dustete overskrifter, rare hendelser og irriterende oppførsel fra diverse personer i det offentlige rom. God fornøyelse! Ydmyke til det siste og ærbødigst Marianne og Karoline PS. Vi lover at livet blir totalt forandret for de som lærer seg sangene våre

Karoline Gregersen Herlofsen og Marianne Krogness5

INNHOLD Apropos sommer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Busevisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Den nærsynte kråka . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Flaggermusører med melk og sukker . . . . . . . . 15 Folkeskikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Gap opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Hjerteslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Hva er så gærent med å være grei . . . . . . . . . 29 Jeg er ikke redd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Jeg vil heller danse på bordet . . . . . . . . . . . 34 Kom og legg deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kråke-Franz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Lille Ull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Mamma på Facebook . . . . . . . . . . . . . . . 47 Mannen som samlet på tid . . . . . . . . . . . . . 50 Molly og Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Regnesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Slaps og sludder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sommersurr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Vi er tvillinger vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Vrange Vegard Vriompeis . . . . . . . . . . . . . . 72


6

Apropos sommer Tekst: Marianne Krogness og Karoline G. Herlofsen - Musikk: Arne Garvang

INTRO: (=CODA) (instrumental)

& c ..

œ œ œ ˙

œ

C

œ

Fo

Am

œ

E7

œ

Vers:

Fo

C (Csus) A m

œ œ œ œ œ œ

& œ

hva

det

vil

si

å

væ - re

G7

& œ œ œ Œ ‰ œj C/E

-

mer

& œ

før

Am

& œ

œ

-

ste

rei - ser

Em

& œ

œ

œ œ œ

& ˙

skjell

Ref.:

bra,

for

‰ j œ œ å

vet

for

hvor

spar - ke

œ

det

D7

œ

œ

G

œ œ œœ œ œ

œ

G/F

jeg

når

-

en

œ

œ

det

går

œ

œ

fot - ball

˙

an

Œ ‰ j œ œ

œ œ

å

til

C

ba - de

˙

œ

œ

langt

kveld.

blæ - re - tang i hå - ret, og brenn - ma - net på snø - ret

Copyright © 2017 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. N.M.O. 14136

j œ

Det

G

G

de

œ œ

strand G

når

Vi

Œ

œ #œ

der

Œ

œ

som -

œ œ

dra

˙

ei

blir

Œ

˙

G7

œ

ved D7

œ

det

D7

skal

kom - mer

œ

œ

vet

C

bær - 'ne

œ

Jeg

vi

œ

G 7sus4

œ

œ

er

& œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ C

œ

G

hen

œ

œ

D7

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

jeg

sjø A7

sinn - sykt Am

œ

til

Œ

œ

G7

(s us ) A m

œ

œ

jord

œ

E7

G 7/H

œ

˙

œ

glad

C

Og

G7

˙

Am

G7

œ

og

er

œ œ

pluk - ke

‰ œj œ œ

G7

Da

er

det

E7

œ œ œ œ œ œ œ

Am

bik - kja har hund - r'og nit - ten


7

G7

& œ Œ Ó Am

C

œ

flått E7

& œ

œ

bi - len

& &

E7

œ

hans

œ J

œ

œ

E 7 -9

œ

Fat - ter'n

(Etter to vers. instr.) C Aœ7

œ.

G

E7

œ

Am

œ

œ œ œ œ

er

for - vir - ra, Dm

œ

œ

druk - na

og

han

œ œ œ

det

li - ker

D/F #

œ

˙.

A/G

œ

‰ j œ

Am

˙

œ

œ

C

G

œ œ œ œ œ œ œ

ha' - kke

œ

G7

œ.

œ

œ

Vers Jeg vet hva det vil si å være glad for det er jeg når det er sommer Og jeg vet hvor hen vi skal dra når de første jordbærene kommer Vi reiser til sjøen, ved ei strand Der bader vi og plukker skjell Det er sinnsykt bra, for det går an å sparke fotball der til langt på kveld. Ref. Da er det blæretang i håret, brennmanet på snøret bikkja har hundre og nitten flått Fatteren er forvirra, han har ikke no å gjøre mobilen hans drukna, og det liker mutteren godt

gjø - re

mo -

œ Œ Ó

C

œ

Fo

..

U

godt [CODA = (INTRO) => C]

œ J

Dm

œ

å

œ

mut - ter'n

G7

œ

no'

Am

œ

œ

œ

œ

..


8 Vers 2 Jeg vet hva det vil si å være glad For det er jeg når det er sommer Vi lystrer krabber også da ror ut når nattemørket kommer I baugen ligger fatter’n med ei lykt Han glemmer seg, det knaser ganske stygt når han fanger krabbene med bare hender, og i farta bruker hue sitt som fender. Ref. Da er det blæretang i håret…

Vers 3 Jeg vet hva det vil si å være glad For det er jeg når det er sommer Vi ser ikke på tv heller da når vennene fra nabohytta kommer Den eldste broren roper høyt kom an Bli med å fiske krabber i et spann! Og megler Knutsen skåler kjekt med høyre hand og kjører cabincruiseren sin på land Ref. Da er det blæretang i håret…

”Sommer i Norge er kanskje...det beste?”Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.