__MAIN_TEXT__

Page 1


HAE MUKAAN INK-TIIMIIN! Music Against Drugs ry tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Ink-tiimissä. Tiimiharjoittelun kesto ja sisältö suunnitellaan nuoren omien tavoitteiden ja elämäntilanteen mukaisesti. Jakson voi suorittaa joko työkokeiluna, opintoihin kuuluvana harjoitteluna tai vapaaehtoisena. Tiimiharjoittelun aikana autamme sinua mm. työnhaussa, työelämätaitojen vahvistamisessa ja tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämisessä. Osana tiimijaksoa pääset osallistumaan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksiin ja kehittämään osaamistasi tiimimuotoisissa projekteissa. Lisäksi pääset osaksi monipuolista yhteisöllistä toimintaa, joka sisältää mm. kerran tiimijakson aikana järjestettävän tiimileirin. » MEDIA- JA VIESTINTÄTIIMI suunnittelee ja tuottaa erilaisia av-projekteja ja painomateriaaleja sekä tekee organisaatioviestintää. » PELITIIMI ideoi ja toteuttaa peliaiheista toimintaa. » YMA-TIIMI suunnittelee yhteiskunnallisen markkinoinnin kampanjan nuorten terveyden, hyvinvoinnin tai osallisuuden teemasta. » OHJAUS- JA TAPAHTUMATIIMI suunnittelee ja järjestää erilaisia ryhmänohjaustuokioita sekä tapahtumia. » BÄNDITIIMI harjoittelee yhdessä musiikin tekemistä musiikkialan ohjaajien valmennuksessa.


INK-TIIMISSÄ VIIKKOSI VOI NÄYTTÄÄ ESIMERKIKSI TÄLTÄ...

”SAIN MUSIC AGAINST DRUGS RY:STÄ OMAN ALANI TYÖKOKEMUSTA JA HUOMATTAVASTI ITSEVARMUUTTA OMAAN OSAAMISEENI.” - RIKU


TYÖELÄMÄVALMIUDET Tulevaisuuden polku -ryhmävalmennuksissa saat tukea omien vahvuuksiesi tunnistamiseen ja osaamisesi markkinoimiseen. Lisäksi saat tietoa ja tukea työnhakuun ja pääset osaksi työelämävalmiuksia vahvistavaa vuorovaikutuskoulutusta. Vierailujen kautta tutustutaan erilaisiin osallistumismahdollisuuksiin järjestömme ulkopuolella ja verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa.

HYVINVOINTI Hyvä olo -ryhmävalmennuksissa pohditaan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Lisäksi kokeilemme viikoittain yhdessä eri liikuntalajeja.


HAE INK-TIIMIIN! JOS...: » » » » » » » » »

olet 18–29-vuotias etsit työ- tai opiskelupaikkaa etsit työkokeilu- tai työssäoppimispaikkaa haluat saada lisää työkokemusta haluat selventää tulevaisuuden suunnitelmiasi haluat vahvistaa työelämävalmiuksiasi haluat tutustua järjestön tarjoamiin mahdollisuuksiin haluat tutustua uusiin ihmisiin haluat saada uusia kavereita

JÄTÄ HAKEMUS VERKKOSIVUILLAMME: WWW.MUSICAGAINSTDRUGS.INFO

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä yhteiskunnallista osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö.


TIEDUSTELE: YHTEISTYÖ HARJOITTELUHAKU VIESTINTÄ Sari Auhtola Miia Matilainen Reeta Nitovuori 050 343 8190 050 411 1672 050 345 6350

etunimi.sukunimi@musicagainstdrugs.info Matarankatu 4, 3 krs. 40100 Jyväskylä

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

Profile for Music Against Drugs ry

Ink-tiimitoiminnan esite (2018)  

Music Against Drugs ry tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille työelämävalmiuksia vahvistavia tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Lisätietoa toi...

Ink-tiimitoiminnan esite (2018)  

Music Against Drugs ry tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille työelämävalmiuksia vahvistavia tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Lisätietoa toi...

Advertisement