2015 handleiding | Muziek Online Zakelijk activatie op Sonos

Page 1

Muziek Online Zakelijk activatie* op Sonos * De gebruikte afbeeldingen zijn van de Sonos desktop applicatie. Activatie via de iOS/Android Sonos app werkt op een vergelijkbare manier.

www.muziekonlinezakelijk.nl


Klik op muziekservices toevoegen


Klik op “Tribe of Noise”, de business partner van Muziek Online Zakelijk.


Aangezien u al een account heeft op Muziek Online Zakelijk kiest u hier voor “ik heb al een account”.


Klik op de URL om uw bestaande account te koppelen.


Kies bij service “Muziek Online Zakelijk”, vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op CONNECT.


Uw account is nu gekoppeld en u kunt deze pagina sluiten. Keer terug naar uw Sonos applicatie.


U wordt nog gevraagd om uw account een bijnaam te geven (relevant als uw tzt meerdere accounts koppelt).


Klaar! Uw Muziek Online Zakelijk muziekkanalen staan klaar onder de “Tribe of Noise” muziekbron op uw Sonos hoofdpagina. Klik maar eens.


Voila! Veel luisterplezier!


Muziek Online Zakelijk activatie* op Sonos * De gebruikte afbeeldingen zijn van de Sonos desktop applicatie. Activatie via de iOS/Android Sonos app werkt op een vergelijkbare manier.

www.muziekonlinezakelijk.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.