Page 56

20 Xemeneia de La Lanera Española Localització: riu Ripoll (marge dret, terrassa intermèdia al costat de la carretera de Prats de Lluçanès) Data de construcció: 1917 Alçada: 33,92 m Autors: Juan Flórez Posada, enginyer / Émile Mouris, arquitecte La xemeneia es conserva pràcticament sencera. Les activitats principals d’aquest establiment eren el rentatge i pentinatge de llanes. Encara es conserva bona part de la fàbrica original, amb usos industrials diversos. P E P P S : 40 i D1 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una base de forma de piràmide truncada i és acabada superiorment per un coronament senzill format per un sol anell. El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una circumferència. Aquest cos és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell de diàmetre lleugerament més gran que el del cos en aquest punt. El cos presenta els senyals haver estat reparat segellant les esquerdes que tenia obertes en sentit vertical, però aquesta mateixa reparació degué eliminar el coronament que era del tipus complex, molt semblant al de la xemeneia de Francesc Sampere. La base és formada per dues piràmides truncades, de planta quadrada, superposades, de les quals la inferior té les cares més inclinades que la superior, i és coronada per una motllura formada per diferents filades de maó escalonades. La base inferior és construïda tota de paredat de filada, poc uniforme, amb les cantonades i arestes fetes amb carreus; la superior també és construïda amb el mateix paredat, però, en aquest cas les cantonades són reforçades amb cadenes verticals de maó massís. L’accés per la neteja de la xemeneia es fa per una obertura practicada a la piràmide truncada inferior, tot i que l’arc d’aquesta obertura és situada a la superior. Aquest arc és de pedra perfectament tallada. El coronament és constituït per un senzill i prim anell que en realitat era l’anell que coronava el cos i servia de base pel coronament.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement