Inzichtrapport monitor museumpubliek 2016

Page 1

Monitor Museumpubliek Fryslân 2016 | Inzichtrapport

Museumfederatie Fryslân | maart 2017


Museum ‘t Fiskershuske, Moddergat

Museum Dokkum Museum Tromp’s Huys, Vlieland De Kruidhof, Buitenpost

Museum de Grutterswinkel, Leeuwarden 1

Streekmuseum Volkssterrenwacht, Burgum Hannemahuis, Harlingen

2

Museum Martena, Franeker

Zuivelmuseum ‘t Tsiispakhus, Wommels

3

Museum Dr8888

4

Kazemattenmuseum, Kornwerderzand Modelspoormuseum, Sneek

Fries Scheepvaartmuseum, Sneek Museum Opsterlân, Gorredijk Museum Joure

Museum Hindeloopen Nationaal Vlechtmuseum, Noordwolde Bezoekerscentrum Mar & Klif, Oudemirdum

Maart 2017 Dataverzameling: De Kruidhof, Buitenpost - Streekmuseum Volkssterrenwacht, Burgum - Museum Dokkum Museum Dr8888 - Museum Opsterlân, Gorredijk - Hannemahuis, Harlingen - Museum Hindeloopen Museum Joure - Kazemattenmuseum, Kornwerderzand - Museum de Grutterswinkel, Leeuwarden Museum ‘t Fiskershuske, Moddergat - Nationaal Vlechtmuseum, Noordwolde - Bezoekerscentrum Mar & Klif, Oudemirdum - Modelspoormuseum, Sneek - Fries Scheepvaartmuseum, Sneek - Museum Tromp’s Huys, Vlieland - Museum Martena, Franeker - Zuivelmuseum ‘t Tsiispakhus, Wommels Auteur: Eline Kooistra Copyright Dit inzichtrapport is een uitgave van Museumfederatie Fryslân met dank aan alle deelnemende musea. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming deze uitgave geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te verspreiden. Disclaimer Ondanks alle bestede zorg aan de samenstelling van deze uitgave kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Museumfederatie Fryslân | februari 2016


Inhoud

1. Inleiding ........................................................................................................................

2

2. Waar komen de museumbezoekers vandaan? ............................................................

3

3. Demografisch en sociaaleconomisch ............................................................................

4

4. Het museumbezoek ......................................................................................................

5

5. Wat doen bezoekers naast het museumbezoek? .........................................................

6

6. Met of zonder museumkaart.........................................................................................

7

7. Over Museumfederatie Fryslân .....................................................................................

9

Museumfederatie Fryslân | maart 2017

1


1. Inleiding

In dit rapport lees je over museumbezoekers in Fryslân in 2016. Het rapport is opgesteld om inzicht te krijgen in de huidige bezoekersgroepen en kansen voor het bedienen van bezoekersgroepen in de komende jaren. De gegevens zijn verzameld door 18 musea, van verschillende grootte en karakter, verspreid over Fryslân. Meer dan 40 medewerkers en vrijwilligers hebben op basis van een vooraf bepaalde steekproef museumbezoekers gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Gezamenlijk zijn er gedurende het jaar 2016 opnieuw meer dan 4000 reacties verzameld die de basis vormen voor dit onderzoeksrapport. Het onderzoek focust op gegevens over de museumbezoekers die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden: productontwikkeling, positionering, promotie en samenwerking. In dit rapport vind je demografische, geografische, sociaal- economische, psychografische gegevens en gegevens over gedrag die bruikbaar zijn voor doelgroepsegmentatie. Alle deelnemende musea hebben maandelijks een overzicht van de resultaten ontvangen gedurende het jaar 2016. Inzicht in de markt en marketingkansen zorgt ervoor dat je als museum effectiever bent op dit gebied. Dit rapport geeft het totaaloverzicht van de museumbezoekers in Fryslân. Ook in 2017 gaan we door met monitoren. Begin 2018 presenteren we een nieuw rapport met de resultaten van dat jaar.

Laat je inspireren en deel je inzichten! Mirjam Pragt Museumfederatie Fryslân

Aantal respondenten 700 600 500 400 300 200 100 0

2

janf

eb

mrta

pr

meij

un

jula

2015

2016

Museumfederatie Fryslân | maart 2017

ug

sepo

kt

novd

ec


2015

2016

2015

5%

0% Limburg

Overijssel

Noord Holland

Noord Brabant

Onbekend

10%

Onbekend

15% Zuid Holland

20%

Zuid Holland

25% Zeeland

30%

Zeeland

Zuidwest Fryslân Utrecht

2016

Utrecht

Overijssel

Noord Holland

2015

Noord Brabant

2016

Limburg

Woont in Fryslân

Groningen

Gelderland

33 %

Groningen

Zuidoost Fryslân

Gelderland

Fryslân

Flevoland

Noordoost Fryslân

Fryslân

Flevoland

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Drenthe

Onbekend

Zuid Holland

Zeeland

Utrecht

Overijssel

Noord Holland

Noord Brabant

Limburg

Groningen

Gelderland

Fryslân

Flevoland

Drenthe

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Drenthe

Onbekend

Zuid Holland

Zeeland

Utrecht

Overijssel

Noord Holland

2015

Noord Brabant

Limburg

Groningen

Gelderland

Fryslân

Flevoland

Drenthe

2. Waar komen de museumbezoekers vandaan? 2016

58 %

Woont in de rest van Nederland

Noordwest Fryslân

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2016

Museumfederatie Fryslân | maart 2017

3


3. Demografisch & sociaaleconomisch

Leeftijd

2%

2%

4%

44%

7%

14%

28%

Jonger dan 18 jaar

18 - 24 jaar

25 - 34 jaar

45 - 54 jaar

55 - 64 jaar

65 +

35 - 44 jaar

Geslacht 80% 60% 40%

2015

20%

2016

0%

Man ManV

Vrouw rouw

Opleidingsniveau Hoger beroeps onderwijs (HBO) Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Wetenschappelijk onderwijs (WO) Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO)

2016

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO)

2015

Lager beroepsonderwijs (VMBO) Lager onderwijs 0% 0%

4

5% 10% 20% 25% 30% 35% 5% 10%1 15% 5% 20%2 5% 30%3 5% 40% 40%4 45% 5%

Museumfederatie Fryslân | maart 2017


4. Het museumbezoek

Herhaalbezoek 34% 26%

74 %

Bezocht het museum voor de eerste keer in 2016 2015

2016

Museumkaart

52% 2016

61%

2015

JA

Bezoekfrequentie

musea

Het publiek bezoeken gemiddeld per jaar

Museumfederatie Fryslân | maart 2017

7,7

5


5. Wat doen bezoekers naast het museumbezoek?

Activiteiten die bezoekers op dezelfde dag combineren met het museumbezoek 12%

Fietstocht

19%

Stadswandeling 9%

Natuurwandeling

12% Drankje buitenshuis

10%

2016

Winkelen

10%

2015

1%

Rondvaart

8%

Ander museum 1%

Werk/studie

16%

Wordt het museumbezoek gecombineerd met een overnachting? Ja, in een hotel/pension

29%

Ja, op een camping

18% 12% 10%

Ja, bij vrienden/familie

10%

Ja, in een boot

8%

Ja, in een Bed & Breakfast

8%

Anders

4%

Gemiddelde besteding aan activiteiten buiten het museum op dezelfde dag

â‚Ź 18,83 6

Museumfederatie Fryslân | maart 2017


Museumkaarthouders

Bezoekers zonder museumkaart

18 % van de museumkaarthouders is 54 jaar of jonger

53 % van de museumbezoekers zonder museumkaart is 54 jaar of jonger

64 % Bezocht het museum voor de eerste keer

40%

30%

35% 30% 25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

0% Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland #N/B

Woonprovincie Bestedingen

Bezocht het museum voor de eerste keer

35%

25%

Overnachten

77 %

€ 18,56

Besteding aan activiteiten buiten het museum, op dezelfde dag.

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland #N/B

Herhaalbezoek

Leeftijd

6. Met of zonder museumkaart

€ 19,11

Besteding aan activiteiten buiten het museum, op dezelfde dag.

Hotel/pension

Camping

Hotel/pension

Camping

31 %

19 %

28 %

17 %

Museumfederatie Fryslân | maart 2017

7


Bezoekfrequentie

Bezoekmotivaties

6. Met of zonder museumkaart Museumkaarthouders

Bezoekers zonder museumkaart

1. Genieten van de schoonheid van het te bezichtigen

1. Het verleden beleven (23 %)

werk (38 %)

2. Genieten van de schoonheid van het te bezichtigen

2. Het verleden beleven (17 %)

werk (20 %)

3. Verdiepen in het onderwerp (16 %)

3. Voor de gezelligheid (19 %)

Bezoeken gemiddeld

Bezoeken gemiddeld

10,9 musea per jaar

4,1 musea per jaar

80%

68%

Samenstelling

70% 60%

40%

40%

30%

30% 10% 0%

8

60%

60% 50%

50%

20%

70%

12%

5%

12% 2%

2%

20% 10% 0%

Museumfederatie Fryslân | maart 2017

16% 8%

5%

6%

5%


7. Over Museumfederatie Fryslân

Museumfederatie Fryslân is de provinciale organisatie ter ondersteuning van de musea in Friesland. Wij staan voor het toegankelijk maken en behouden van het cultureel erfgoed in Friesland op een zo hoog mogelijk niveau. We delen kennis en geven advies op het gebied van bedrijfsvoering, collectie- & informatiebeheer, publiek & educatie en marketing & communicatie. Samenwerken staat hierbij centraal. Hiermee brengen we musea en collecties naar een hoger niveau. De resultaten van deze Monitor Museumpubliek Fryslân vormen input voor projecten en activiteiten die we met de musea in Friesland initiëren en organiseren. Daarnaast is het een basis voor de collectieve marketingstrategie voor de musea in Fryslân, met de website Museum.frl, e-mailcampagnes, social media, en acties als ‘Help pake en beppe de vakantie door!’ en de Nationale Museumweek. Naast dit algemene overzicht ontvingen de deelnemende musea iedere maand een specifiek overzicht met details voor het musuem. Musea gebruiken deze overzichten voor de marketingstrategie van het eigen museum. Om nog meer uit de resultaten van de Monitor Museumpubliek Fryslân te halen bieden we vanuit Museumfederatie Fryslân in 2017 een traject aan waarin we met meerdere musea tegelijk concrete acties uitwerken die aansluiten bij de onderzoeksresultaten en doelen van elk museum. Ook in 2017 gaan we door met monitoren, zodat we begin 2018 opnieuw resultaten kunnen vergelijken.

Museumfederatie Fryslân e info@museumfederatiefryslan.nl t (058) 213 9185 i www.museumfederatiefryslan.nl

Museumfederatie Fryslân | maart 2017

9


Wij staan voor museale kwaliteit!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.