L'emprèsaria: Anna Maria Simon

Page 1

VOLS CONÈIXER LA HISTÒRIA DE LES DONES DEL MUSEU? 8 de març de 2018

L’EMPRESÀRIA. ANNA MARIA SIMON

Anna Maria Simon La figura d’Anna Maria Simon, nascuda a Arenys de Mar l’any 1838, ha estat històricament amagada per la tasca del seu marit, el mataroní Marià Castells, tot i que les fonts demostren que el matrimoni portava conjuntament el negoci. Anna Ma. Simon, també coneguda com Agneta Fanfa es va casar amb el mataroní Marià Castells l’any,1859. El 1862, el matrimoni funda la Fábrica de Blondas y Encajes de seda, lino y algodón de Mariano Castells i aviat es va convertir en una de les empreses de randes de més prestigi dins i fora de les nostres fronteres. Tot i que la documentació no és molt precisa, Llodrà, que ha estudiat la Casa Castells afirma que l’empresa va

continuar amb l’activitat professional que la família d’Anna Maria venia practicant des de molt temps enrere. Diversos articles fan referència a l’antiguitat de la Casa Castells, remarcant sempre els seus orígens per part de la branca Simon. L’empresa, situada al carrer Sant Francesc, 24, es va especialitzar en la realització de puntes de coixí per a la indumentària, complements, roba de la llar de tot tipus de tècniques i dins l’estil alfonsí imperant la segona meitat del XIX. A la mort del seu marit l’any 1903, Anna Maria Simon fa societat amb els seus dos fills petits: Joaquim i Marià que introdueixen nous models basats en els dissenys de Marià. L’any 1906, la Casa Castells realitza un dels seu principals treballs: el mocador per al casament

de Victoria Eugenia de Battenberg amb Alfons XIII. Anna Maria Simon va morir l’any 1913.

Dones al capdavant d’empreses de puntes Anna Maria Simon no és un cas únic de dona al capdavant d’un negoci de puntes artesanes. Una de les empreses més prestigioses de Barcelona, la casa Fiter va ser dirigida per Antònia Inglés des de l’any 1876 al costat del seu fill Josep Fiter Inglés. Un cas anterior

és el de la barcelonina Ignàsia Claver i Castells (1790-1811), la historiadora Angels Solà que ha estudiat la seva trajectoria explica que aquesta empresària coordinava la producció de dones que treballaven en tretze pobles diferents de l’entorn barceloní, des del Mares-

Una alba per al Papa

L’any 1887 es complien les Bodes d’Or sacerdotals del Papa Lleó XIII. Tots els països catòlics van contribuir amb peces per una exposició commemorativa que es va fer a Roma. La Casa Fiter de Barcelona va realitzar una alba de blonda amb un disseny excepcional. La Casa Castells va col·laborar amb Fiter en l’elaboració d’aquesta alba de la que únicament s’han conservat fotografies, una de les quals es va trobar entre els objectes del Fons Castells.

me fins al Baix Llobregat. Al primer quart del segle XX hi havia una altres casa de puntes de presitgi a Arenys de Mar dirigida per una dona, la casa Artigas, que va ser dirigida per Mercè Riera.


Vols conèixer la història de les dones del Museu ?

L’EMPRESÀRIA. ANNA MARIA SIMON El mocador de la reina L’any 1906 la Casa Castells va realitzar un dels seus encàrrecs més importants, un mocador per a la nova reina Victoria Eugenia de Battenberg amb motiu del seu casament amb Alfons XIII. L’Institut Agrícola Sant Isidre va encarregar el disseny d’un mocador a l’artista Alexandre de Riquer que va realitzar un projecte per a ser realitzat amb punta de coixí, amb la representació dels 4 escuts de les cases reials. La Casa Castells va ser l’empresa encarregada de realitzar el mocador. L’adaptació la va realitzar Marià Castells i el treball es va realitzar en 3 mesos. Les puntaires encarregades de fer el mocador van ser les germanes Ferrer, de Sant Vicenç de Montalt que es van traslladar al domicili de la Casa Castells a

Arenys de Mar per preservar el secret del disseny. Anna Maria Simon va control·lar directament el treball de realització del mocador En una fotografía realitzada per Adolf Mas, per a un reportatge fotogràfic sobre la confecció del mocador, se la veu observant el treball que estaven realitzant les germanes Ferrer. El mocador, realitzat en cotó, va ser lliurat per Castelló, propietari de la Real Escola d’Avicultura d’Arenys de Mar amb un portabouquet de Masriera.

El Fons Castells El fons Castells, que es conserva al Museu d’Arenys de Mar, és un conjunt molt complert que permet estudiar el treball que realitzava una empresa de punta artesana. El fons està format per dissenys, matrius, patrons, fotografíes, mostraris, puntes de coixí… La documentació escrita i una gran col·lecció de negatius fotogràfics es troben a l’Arxiu Històric Fidel Fita dArenys de Mar. Els objectes que es conserven abasten 100 anys d’història d’una empresa artesana de prestigi. Especialment interessats són els dissenys i matrius de les diferents peces creades per la Casa Castells amb la signatura i data de realítzació.

Bibliografia Llodrà i Nogueras, Joan Miquel, Els Castells, uns randers modernistes, Museu d’Arenys de Mar, Arenys de Mar, 2007

Mostrari de puntes de l’empresa Castells. Museu d’Arenys de Mar, núm. reg. 2992 i dues mostres de punta del mateix mostrari.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.