Museum Plantin-Moretus | Bezoekersgids (wikkel met plan)

Page 1

ONTMOET PLANTIJN

ZEKER ZIEN

2

11

3

14

3 FA M I L I E M A N Plantijn is stamvader van negen generaties drukkers. Hij is getrouwd met Jeanne Rivière. Samen hebben ze vijf dochters. 5 ON DE R N E M E R Plantijn is een internationaal actief zakenman. Hij handelt in boeken, prenten, kaarten en kant.

Door arbeid en standvastigheid is het motto van Plantijn. De passer is zijn bedrijfslogo.

Plantijn geschilderd door Rubens.

8 B E DR IJ F S L E I DE R Plantijn leidt een groot bedrijf. De afspraken met zijn werkvolk staan op papier, zwart op wit.

Seneca, geschilderd door Rubens.

De oudste nog bewaarde drukpersen ter wereld.

8

12

13

12

HUMANIST Plantijn gelooft in het maatschappelijke belang van boeken. Hij is bevriend met geleerden uit heel Europa.

LETTERKAMER

9

HUMANISTENKAMER

OPSLAGPLAATS

PROEFLEZERSKAMER

11

7

10

KAMER KANTOOR JUSTUS LIPSIUS

HUIS ‘T VOSKEN

6

HUIS DE HOUTEN PASSER

14

DRU K K E R Plantijn is een uitgever met een sterke reputatie. De kwaliteit van zijn drukwerk is ongeëvenaard.

5

ACHTERWINKEL

4

WINKEL

14

DRUKKERIJ

2

1

ZEKER DOEN

GROOT SALON

KLEIN SALON

6 7 BALIE

TRAPHAL

35

18DE-EEUWSE EETKAMER

BOEKENKAST MET BEZOEKERSGIDS SHOP

BENEDEN VERDIEPING

3

GROOT SALON


T I E N T OPW E R K E N U I T DE P L A N T IJ N S E U I T G E V E R IJ DI E DE W E R E L D M E E VOR M G AV E N

15 16

18

19

27

31

Een selectie uit de rijke collectie handschriften.

Bijbel gedrukt met de originele loden letters van Joannes Gutenberg.

Latijnse klassiekers Lipsius

Het eerste Nederlandse woordenboek Kiliaan

22

ZEKER ZIEN

Kostbare oude drukken verzameld.

Van letterontwerp tot gegoten lood.

Rekenen met decimale getallen Stevin

23

Een Italiaanse blik op de Nederlanden Guicciardini

23

De eerste atlas Ortelius

27

29

OVER MENS, MACHT EN MAATSCHAPPIJ

30

28

HANDSCHRIFTEN

18DE-EEUWS SALON

25 Een nieuw geneesmiddelenboek Coudenberg

26

29 Twaalf meter lange lijkstoet van keizer Karel V 31 32

Plantijns mooiste luxebijbel

De koninklijke Bijbel in vijf talen Montanus

22

31

24

SLAAPKAMER

21

WETENSCHAP IN VOLLE VAART

COLLECTIE IN DE KIJKER

25

Bloemen naar de natuur getekend Dodoens

23

26

25

RELIGIEUZE WERKEN

15

32

UITGEVER PLANTIJN

16

OUDE TALEN, NIEUWE TALEN

17

KLEINE BIBLIOTHEEK

18

GROTE BIBLIOTHEEK

33

20

34

19

TRAPHAL

LETTERGIETERIJ

ZEKER DOEN

20 26 BOVEN VERDIEPING

WERKPLAATS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.