Reaktioner i spær ved forskellige montageformer af ståltrapezplader

Page 1

MUNCHOLM MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F:86213399 www.muncholm.dk

Reaktioner i spær ved forskellige montageformer af ståltrapezplader

Indholdsfortegnelse: Reaktioner i spær - statiske systemer

Side 2

Reaktioner i spær - 4 montageformer

Side 3

Eksempel på reaktioner ved forbandt

Side 4

Sign: MUNCHOLM A/S

Dato: 22.06.2022

Principskitser uden ansvar for konstruktion og uden ansvar for materiale, der ikke er leveret af MUNCHOLM A/S


MUNCHOLM

Side 2

MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F:86213399 www.muncholm.dk

Ved montage af ståltrapezplader fremkommer nedenstående reaktioner i spær ved de forskellige montageformer

Reaktioner i spær - statiske systemer: Enkeltspænd

Dobbeltspænd

3-fag spænd

Kontinurlige spænd

Mere jævnt fordelt last ved kontinuerlige spænd kan opnåes ved kortere afstand i det yderste fag.


MUNCHOLM

Side 3

MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F:86213399 www.muncholm.dk

Reaktioner i spær ved 4 montagemuligheder af trapezplader ved ens spærafstand

0,5

1,00

1,00

0,375

1,25

0,375 + 0,375 = 0,75

0,39

1,13

0,375 + 0,375 = 0,75

1,01

1,00

1,25

0,375 + 0,375 = 0,75

1,25

1,0625

1,00

1,00

1,25

0,375 + 0,375 = 0,75

1,25

0,375

6.000

1

0,96

6.000

2

6.000

3

Reaktion i spær 2 ved forbandt (0,875 + 1,25) / 2 = 1,0625

Dobbeltspænd

Kontinuerlige spænd med indspænding

Forbandt dobbeltspænd

1,00 0,375 + 0,375 = 0,75

6.000

5

Enkeltspænd

1,00

1,25

0,50 + 0,375 =0,875

0,5

1,00

6.000

7

Reaktion i øvrige spær ved forbandt (0,75 + 1,25) / 2 = 1,00

6,25 % større last end enkeltspænd

NB!

Opmærksomheden henledes på at enkeltspændte ståltrapezplader i de fleste tilfælde er en meget dyr løsning mht. både ståltrapezplader og montagen af disse.

Principskitse uden ansvar for konstruktion og uden ansvar for materiale, der ikke er leveret af MUNCHOLM A/S


MUNCHOLM

Side 4

MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F:86213399 www.muncholm.dk

Eksempel på ståltrapezmontage oplagt i forbandt med ens spærafstand

0,50 + 0,375 =0,875 1,25

1,25

0,375 + 0,375 =0,75

1,25

0,375 + 0,375 =0,75

1,25

0,375 + 0,375 =0,75

1,25

0,375 + 0,375 =0,75

1,25

1,25

0,375 + 0,375 =0,75

0,375 + 0,375 =0,75

1,25

1,25

0,375 + 0,375 =0,75

0,50 + 0,375 =0,875

1,25 0,50 + 0,375 =0,875

1,25 0,50 + 0,375 =0,875

1,25

6.000

1

0,375 + 0,375 =0,75

6.000

2

Reaktion i spær 2: (0,875x4 + 1,25x4) / 8 = 1,0625 6,25 % større last end enkeltspænd

1,25

1,25

6.000

3

0,375 + 0,375 =0,75

1,25 0,375 + 0,375 =0,75

1,25 0,375 + 0,375 =0,75

6.000

5

6.000

7

Reaktion i øvrige spær: (0,75x4 + 1,25x4) / 8 = 1,00

Reaktioner i spær ved dobbelt- og enkeltspænd:

Principskitse uden ansvar for konstruktion og uden ansvar for materiale, der ikke er leveret af MUNCHOLM A/S


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.