Teknisk datablad > Falsbar lakeret aluminium

Page 1

TEKNISK DATABLAD • FALSBAR LAKERET ALUMINIUM

Produktbeskrivelse

Falsbar lakeret aluminium er halvfabrikat i coils, som forarbejdes til plader eller baner, som i en coil-coating-proces får en af nedenstående overfladebelægninger. Dermed er legeringerne, kvalitetsværdierne og belægningsmaterialerne nøjagtig afstemt til videre forarbejdning i falseteknik.

Anvendelse

Falsbar lakeret aluminium er specielt udviklet til beklædning af tage og facader og skænker arkitekter og bygherrer en række muligheder for design med høj kvalitet.

Dimensioner

Tykkelse: 0,80 mm +/- 0,030 mm

Bredde: 1.200 mm + 1,0 / - 0 mm

Varmeudvidelse

Varmeudvidelseskoefficient 0,024 mm/m/°C

Elasticitet

Elasticitetsmodul ~ 70.000 MPa

Brandbeskyttelse

Ikke-brændbart iht. EN 13501-A1. Røggasser retter sig efter DIN 4102 og udgør ingen risiko for helbredet.

Farvepalette

Med falsbar lakeret aluminium lagerfører MUNCHOLM en farvepalette med mange standardfarver, hvilket imødekommer arkitektens ønske om et unikt farvedesign. Farveønsker opfyldes fra en mængde på minimum 1.500 m². Farvekort kan findes på vores website.

Kvalitetskontrol

Svarende til alle gængse europæiske normer såsom EN, DIN, ASTM, BS-standarder og ECCA. Kvalitetskontrol udføres ifølge ISO 9001.

Legering

EN AW 3005 WG-C4S, H41 (AlMn 1 Mg 0,5 iht. EN 573 / EN 1396).

Styrke

Trækstyrke: Rm 130-170 MPa

Brudgrænse: Rp 0,2 > 80 MPa

Brududvidelse: A50 > 6%

Tykkelse af laklag

Forside: ~ 25 µm • Bagside: ~ 3 µm

Glans

10 eller 20 enheder ifølge målesystem Gardner, målevinkel 60°. Metallic-farver ca. 40 enheder.

Genbrug

Falsbar lakeret aluminium lader sig problemløst genbruge i aluminiumsproduktionen uden tab af kvalitet. Yderligere info kan findes på vores website i vores CSR-rapport.

MUNCHOLM A/S • TOLSAGERVEJ 4 • DK-8370 HADSTEN • T: 8621-5055 • CVR 20106174 • www.muncholm.dk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.