__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

RHEINZINK Temablad

BIT 03/11

Bitumenkorrosion Bitumenkorrosion viser sig først som en mørk brun eller sort misfarvning af RHEINZINK. På sigt kan bitumenkorrosion føre til gennemtæring af RHEINZINK-tagrender, –profiler, og -inddækninger. Dette dokument forklarer hvordan bitumenkorrosion opstår og hvilke forholdsregler der eventuelt kan tages for at undgå denne form for korrosion. Hvordan opstår bitumenkorrosion? Når bitumenholdige produkter eksponeres for UV-stråler (sollys) dannes der nedbrydningsprodukter af bitumen. Disse nedbrydningsprodukter virker syredannende når de opløses i vand. Selv ved begrænset tilførsel af vand, f.eks. kondens, tåge eller dug, dannes syrekoncentrationer. Denne syrekoncentration udvaskes via regnvand, og vil angribe de fleste metal-overflader, herunder også zink. Risiko for bitumen-korrosion forefindes derfor primært, når afvanding fra tagdækninger med bitumen (især ubeskyttede) sker ned i/over zinktagrender / zinkinddækninger. Der findes på markedet varierende typer af tagdækninger med bitumen. RHEINZINK anbefaler, at man rådfører sig med den enkelte leverandør af tagpap for yderligere information omkring risiko for bitumen-korrosion. Beskyttelse mod bitumenkorrosion Det er muligt at beskytte RHEINZINK med en beskyttelsesmaling som eksempelvis ENKE Multi Protect. Beskyttelsesmalingen påføres heldækkende og i den tykkelse producenten angiver. Behandlede overflader bør kontrolleres årligt og udbedres efter behov, da beskyttelsesmalingen slides/tæres bort over tid.

Profile for MUNCHOLM A/S

Temablad > RHEINZINK • Bitumenkorrosion  

Zink er ideelt til byggeri med en meget lang holdbarhed baseret på laget kaldet patina, som dannes på zinken når det udsættes for vand og il...

Temablad > RHEINZINK • Bitumenkorrosion  

Zink er ideelt til byggeri med en meget lang holdbarhed baseret på laget kaldet patina, som dannes på zinken når det udsættes for vand og il...

Profile for muncholm

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded