Page 1

ISSN 1230-8994

ZRÓB WŁASNĄ OKŁADKĘ

14

Wyróżnij się albo zgiń

Podobno kilka minut kolorowania potrafi wprawić w bardzo relaksujący nastrój − sprawdźcie sami!

30

Złoty Medal − warto walczyć

34

Targi po godzinach


LAT YEARS

DUMNY MECENAS KONKURSÓW IM. H. WIENIAWSKIEGO

Odkryj, poczuj, doświadcz... www.mtp.pl 04 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY


W NUMERZE 20

42

32

12 10 04 O3

NEWSY

08

ZNANI NA TARGACH

10

14

23 24

FOTORELACJE > Festiwal ekstremalnych emocji - AEROFESTIVAL > Udane lato w mieście - LATO NA TARGACH

30

DOBRE PRAKTYKI LIDERÓW > Radomsko to meble, meble to Radomsko TARGI > Nowy pomysł na udane podróże > Światowe premiery na polskim rynku > Najpiękniejsze jeździeckie emocje > Czas na BUDMĘ! > Zainstaluj się w Poznaniu > Realizuj ogrodnicze marzenia > Trzymaj rękę na pulsie > Polskie wzornictwo w twoich wnętrzach > Polska moda jest dla każdego

KONKURSY I NAGRODY NA TARGACH > Niezbędnik Medalisty > Laureaci o Złotym Medalu - warto walczyć > TOP DESIGN award - codzienność dobrze zaprojektowana

34

TARGI PO GODZINACH > Pomysły na spędzanie wolnego czasu > Z nami wyśpisz sie dobrze

38

USŁUGI > Zrób sobie stoisko z IDEAEXPO.MTP

40

TARGI ZA GRANICĄ > Z ziemi polskiej do włoskiej

42

SMAKI POLSKI > Wielkopolska

44

KONGRESY / EVENTY / KONCERTY > Doroczny Kongres Stomatologiczny FDI > Poznań miejsce spotkań i konferencji > Smart Venue - technologie przyszłości

MARKETING > Wyróżnij się albo zgiń - REKLAMA 360 > Jaki jest Twój ślad w biznesie > Be more human! > Więcej szczęścia niż rozumu > Druk 3D w reklamie

23

Poznański Magazyn Targowy 2/2015 (336) Oficjalne czasopismo Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydawane od 1959 r. Redaktor naczelna: Katarzyna Supa, katarzyna.supa@mtp.pl / Redakcja: Karolina Bartołd-Michalak, Łukasz Cholewicki, Renata Hille, Ewa Kozłowska, Karolina Makowska, Ewa Mrożek, Marta Radowska-Karpińska, Marta Rybko, Maria Szczepaniak-Kowalska, Katarzyna Świderska, Paulina Wasiluk, Marzanna Wiśniewska, Tomasz Wojciechowski, Miłosz Zagórski Reklama: Katarzyna Probala, katarzyna.probala@mtp.pl / Projekt graficzny: Brandswork Fotografie: Archiwum MTP, Maja Kasztelan, Piotr Pasieczny, Piotr Piosik, Dana Puciłowska / Druk: Zakład Poligraficzny Moś&Łuczak Redakcja: Głogowska 14, 60-734 Poznań / Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Głogowska 14, 60-734 Poznań tel. +48 61 869 2000, e-mail: info@mtp.pl, www.mtp.pl POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 03


NEWS ...tempus fugit, aeternitas manet... 9 września 2015 roku, ze smutkiem Zarząd i pracownicy Międzynarodowych Targów Poznańskich, w tym przedstawiciele obecnego i poprzednich zespołów redakcyjnych „Poznańskiego Magazynu Targowego”, pożegnali panią Lidię Neuman-Gińską, pierwszą redaktor naczelną „Poznańskiego Magazynu Targowego”, o którym zawsze mówiła, że jest jej ukochanym dzieckiem. Kierowała redakcją od 1959 roku nieprzerwanie przez czterdzieści lat. Była kobietą pełną pasji, odwagi i twórczego zapału do działania. Mimo wspaniałej, wieloletniej walki przegrała z chorobą nowotworową. Lidia Neuman-Gińska, pierwsza Poznałyśmy się nieco ponad rok temu „Poznański Magazyn Targowy” świętował wówczas swoje redaktor naczelna Poznańskiego 55. urodziny. Doskonała okazja by powspominać i poznać początki magazynu. Odkurzyłam archiMagazynu Targowego walne egzemplarze, wyblakłe nieco historie, wydobyłam ze swojej niepamięci panią Lidię. Od razu znalazłyśmy wspólny język. Nasze rozmowy toczyły się w rytm przyjazdów i odjazdów pociągów relacji Poznań – Warszawa – Poznań, a później telefonicznie. Pani Lidia nie poddawała się chorobie, traktowała nowotwór jak sparing partnera. Zdecydowana, odważna, momentami bezkompromisowa, służąca dobrą radą. Pomimo choroby gotowa zaangażować się w prace redakcji, zawsze żywo zainteresowana jej codziennym życiem i kształtem magazynu. Cieszę się, że miałyśmy okazję poznać się i spiąć klamrą początki magazynu z jego współczesną historią. Nasz spacer po warszawskich Łazienkach i wywiad rzeka nagrany w jednym z ulubionych miejsc pani Lidii, przy Świątyni Diany, na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Katarzyna Supa, redaktor naczelny Poznańskiego Magazynu Targowego

SWEP — dotacje na innowacje W czasach charakteryzujących się natłokiem medialnym, szumem informacyjnym, wybór najbardziej efektywnych narzędzi komunikacji i zbudowanie odpowiedniego przekazu stanowi poważne wyzwanie dla każdego, kto za cel stawia sobie sprawny, przynoszący rezultaty marketing. Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (MTP) wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) postanowiły wspólnie zrealizować projekt badawczo-rozwojowy poszukując innowacyjnych rozwiązań w zakresie wielostrumieniowej komunikacji marketingowej. Realizatorzy projektu koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniu optymalnego doboru parametrów komunikacji, tak by spośród milionów możliwości wybrać najwłaściwsze z punktu widzenia treści przekazu, grupy docelowej oraz terminu, optymalizując koszty. Dotarcie do właściwej grupy z dobrze skonstruowanym komunikatem stanowi o skuteczności działań reklamowych. Projektowany system, który będzie obsługiwał zarówno zaawansowane technologiczne narzędzia internetowe, jak i bardziej tradycyjne metody komunikacji, zdecydowanie uprości i skróci proces planowania i realizowania złożonych kampanii. Wyzwaniem dla badań i projektu jest opanowanie ogromu zdywersyfikowanej informacji zwrotnej płynącej z różnych strumieni i ujęcia jej w jednolitej, uporządkowanej

strukturze, która umożliwi segmentację wyników i analizę danych w wielu przekrojach. Szybki rozwój technologii pociąga za sobą nowe możliwości budowania przekazu marketingowego, co rodzi kolejne pytania; jak integrować zmieniające się narzędzia komunikacji? Te oraz wiele innych zagadnień stoi przed targami i instytutem, które połączyły swoje potencjały, wiedzę i doświadczenie dla zbudowania prototypu unikatowego systemu. Wspólny projekt MTP i PCSS noszący nazwę „System wielostrumieniowej komunikacji masowej integrujący marketing bezpośredni i pośredni z weryfikacją rezultatów online, jako podstawa nowej usługi skierowanej do klientów targowych – SWEP” otrzymał pozytywną opinię w III edycji konkursu Programu INNOTECH przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i tym samym zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu jest przewidziana w okresie 01.07.2014 — 30.06.2016, wartość projektu 4.495.800 PLN, w tym kwota dofinansowania 2.005.375 PLN. Międzynarodowe Targi Poznańskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

UWOLNIJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ

Kolorowanki dla dorosłych to nowy modny sposób na spędzanie wolnego czasu wśród menadżerów i pracowników firm. Odstresowują, wyzwalają emocje, pobudzają kreatywność i wyobraźnię, rozwijają uważność i zdolności plastyczne. Prześlij na adres katarzyna.supa@mtp.pl zdjęcie lub skan pokolorowanej okładki – najbardziej kreatywne propozycje opublikujemy w kolejnym wydaniu Poznańskiego Magazynu Targowego. 04 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY


NEWS Przemysław Trawa prezesem MTP do 2019 roku W połowie września Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Poznańskich podjęła uchwałę o powierzeniu Przemysławowi Trawie funkcji Prezesa Zarządu MTP na okres do zakończenia bieżącej kadencji w 2019 roku. Prezes Trawa jest absolwentem kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1983 związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Był odpowiedzialny za kierowanie Wydziałem Ekonomicznym, później pracował jako dyrektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Dwukrotnie obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu MTP (w latach 1996-2007 oraz 2009-2014). Od stycznia 2015, po rezygnacji ze stanowiska Andrzeja Byrta, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu MTP.

Miasto Poznań ze stuprocentowym udziałem w spółce MTP Minister Skarbu Państwa i Prezydent Miasta Poznania podpisali umowę przekazania przez Skarb Państwa 60 procent udziałów spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie. Miasto Poznań stanie się teraz jedynym właścicielem posiadającym 100 procent jej udziałów. Podpis pod umową zmieniającą strukturę właścicielską MTP złożyli 5 października 2015 r. na terenie Targów Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, czy też ekspozycja naszej branży gamingowej na Targach ChinaJoy 2014 w Szanghaju. Międzynarodowe Targi Poznańskie były realizatorem Branżowego Programu Promocji Mebli i Odzieży oraz Rynku Gier Video. W ubiegłych latach, w ramach Program Promocji Ogólnej Ministerstwa Gospodarki wspierały polski biznes m.in. na perspektywicznych rynkach Kazachstanu i Kanady oraz Turcji.

Do momentu podpisania umowy Skarb Państwa posiadał 60 procent udziałów w spółce. Od dnia zawarcia umowy komunalizacyjnej, MTP w 100 procentach należeć będą do Miasta Poznania. Międzynarodowe Targi Poznańskie są liderem rynku targowo-konferencyjnego w Polsce i ważnym miejscem wymiany myśli gospodarczej w Polsce. Ze swoją ponad 90-letnią tradycją są najdłużej funkcjonującym przedsiębiorstwem targowym w Polsce. Od początku swojego istnienia, do lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, Targi były spółką miejską. Później stały się jednostką Polskiej Izby Handlu Zagranicznego z siedzibą w Warszawie. W roku 1990 z inicjatywy władz Miasta Poznania we współpracy z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą utworzono spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. W efekcie zawartych porozumień Miasto Poznań stało się udziałowcem Spółki, obejmując pakiet 40 proc. jej udziałów. W portfolio produktów MTP znajduje się ponad sto targów organizowanych w cyklach rocznych lub dwuletnich. W roku 2014 w 69 wydarzeniach targowych organizowanych na terenie poznańskich targów wzięło udział ponad 11 tys. wystawców, w tym 2,5 tys. z zagranicy. Targi i konferencje odwiedziło ponad 1 mln 100 tys. gości z całego świata. Międzynarodowe Targi Poznańskie wspierają promocję polskiej gospodarki za granicą. Współpracują z ministerstwami, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, stowarzyszeniami i izbami gospodarczymi. Są organizatorem wystąpień narodowych na największych światowych targach. Przykładem jest stoisko polskie, organizowane przez MTP na targach nowych technologii CeBIT 2013, które odwiedziła

Historyczny moment – umowę o zmianie struktury właścicielskiej Targów podpisują od lewej: Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania oraz Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa, stoją: Rafał Grupiński, poseł na Sejm RP, Przemysław Trawa, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski

Zeskanuj QR Code — dowiedz się co mówią: Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania o strategii MTP w nadchodzących latach

Przemysław Trawa, prezes MTP o tym, co MTP mogą dać miastu

Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa, o targach

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 05


NEWS Innowacje chronione na targach

Wkrótce wchodzą w życie przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, która przywraca ochronę wzorów użytkowych i przemysłowych prezentowanych na krajowych targach. To efekt starań polskich przedsiębiorców oraz Polskiej Izby Przemysłu Targowego, która wraz z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, przy wsparciu ekspertów i parlamentarzystów od dłuższego czasu zabiegała o przywrócenie uchylonego w 2007 roku, tzw. certyfikatu pierwszeństwa z wystawy. – Takie były oczekiwania środowisk gospodarczych w Polsce, firm innowacyjnych i projektowych, wystawiających na krajowych targach nowości, których jeszcze nie zarejestrowali w Urzędzie Patentowym. W ich interesie zwróciliśmy się do posłów z propozycją dokonania korzystnych zmian w nowelizowanej ustawie Prawo własności przemysłowej – podkreśla Przemysław Trawa, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, prezes PIPT. Po wejściu w życie nowych przepisów, ochronę prezentowanych innowacji będzie gwarantował certyfikat pierwszeństwa z wystawy, wydawany przez organizatora targów, na których wystawienie miało miejsce. Firmy będą więc mogły bez ryzyka pokazywać na targach nowoczesne rozwiązania, nowości, a nawet prototypy, których jeszcze nie ma w obrocie rynkowym. Certyfikat pierwszeństwa z wystawy jest stosowany na światowych rynkach targowych, w tym na największym w Europie rynku niemieckim. Zdaniem ekspertów targowych, znowelizowana ustawa, chroniąca przed nieuczciwą konkurencją i kradzieżą pomysłów, będzie pozytywnie oddziaływać na liczbę innowacyjnych projektów prezentowanych na targach w Polsce.

Ambasadorzy Polskiej Mody Nowoczesne wzornictwo, wysoka jakość materiałów i całkowita produkcja w Polsce w oparciu o zasady sprawiedliwego handlu – to główne cechy marek, które wyróżniane są znakiem Polska Moda. Projekt zdobył swoich ambasadorów – Mistera Polski – Rafała Maślaka, który ceni polskie marki odzieżowe i chętnie prezentuje je na swoim blogu, oraz trzy ambasadorki, które wygrały casting na twarz programu Polska Moda: Agnieszkę Czajkę z Poznania (42 lata), Dominikę Chryn z Warszawy (22 lata) oraz Iwonę Zielińską z Łodzi (28 lat). Do konkursu zgłosiło się ponad 2.500 kobiet z całego kraju! Ambasadorzy Polskiej Mody zaprezentowali kolekcje marek wyróżnionych znakiem Polska Moda podczas jesiennej gali Targów Mody Poznań.

– Kampanię z udziałem ambasadorów projektu Polska Moda kierujemy do świadomych klientów, dla których ważna jest jakość, a nie ilość. Jak wskazują ostatnie badania, Polacy coraz częściej doceniają wartości marki, które stoją za naszą garderobą. Właśnie dlatego brandy wyróżnione znakiem Polska Moda zawsze będą miały co najmniej jedną przewagę nad masową produkcją: są wytwarzane przez rodzimych specjalistów z niezwykłą dbałością i miłością do tego co robią. Widać ją m.in. w detalach czy odszyciu –wyjaśnia Edyta Bonin-Kanikowska, dyrektor Targów Mody Poznań, które koordynują projekt Polska Moda. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.polskamoda.pl zawierającej m.in. wyszukiwarkę sklepów stacjonarnych polskich producentów.

Poznań Businnes Run — mówimy 8 razy „tak”! Międzynarodowe Targi Poznańskie zawsze chętnie włączają się w akcje społeczne i charytatywne. Nie mogło nas więc zabraknąć na Poznań Business Run 2015, w którym wystawiliśmy aż 8 drużyn. I choć cyfry są tu najmniej ważne, miło nam poinformować, że na 563 sklasyfikowanych drużyn zajęliśmy wysokie 43 miejsce! Bieg był częścią Poland Business Run, ogólnopolskiej imprezy, która tego samego dnia wystartowała jednocześnie w różnych miastach Polski. Celem imprezy zawsze jest szczytny cel. W tym roku drużyny biegły po nowe protezy dla Kacpra Hały oraz Adama Bisigirskisa z Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Reprezentanci MTP, których było aż 40, dali z siebie wszystko i choć tego dnia pogoda nie była po stronie biegaczy, humory wszystkim dopisywały. Na mecie na każdego czekała porządna porcja braw oraz pamiątkowy medal. Patrząc na to w jakim tempie rozwija się bieganie na Targach Poznańskich – przypomnijmy, że rok temu wystawiliśmy 5 ekip, w tym już 8 – jesteśmy pewni, że nie zabraknie nas również w przyszłorocznej edycji imprezy. 06 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY


Targi — doskonałe miejsce na teledysk John Malkovich z Kazikiem nakręcą teledysk w Poznaniu. Brzmi jak science fiction? A jednak! Hala MTP będzie miejscem realizacji teledysku do utworu „Kalifat” w wykonaniu Kazika i poznańskiego Kwartetu Proforma. Na poznańskich targach powstanie teledysk jakiego jeszcze w Polsce nie było. Będzie trwał aż 5 minut, zostanie wykonany w technologii 4k i będzie miał format filmu fabularnego z musicalowymi akcentami. W teledysku Kazikowi Staszewskiemu i Johnowi Malkovichowi towarzyszyć będą aktorzy poznańskich teatrów oraz żywe zwierzęta. Wykorzystanych zostanie 47 kostiumów. — Rozpoczynając pracę nad tym teledyskiem wiele razy usłyszeliśmy, że w Polsce to się nie uda, albo, że tak się po prostu nie robi. Brutalnie przekonaliśmy się, że w Polsce ciągle króluje mentalny beton i kult „niedasizmu”. Wierzymy jednak, że się da i przy okazji realizacji teledysku promujemy również pozytywne nastawienie, otwartość na nowe pomysły i odwagę w ich realizacji, stąd idea projektu www.taksiewpolscenierobi.pl – mówi o projekcie reżyser Mikołaj Świderski. Reżyser podkreśla, że hale Międzynarodowych Targów Poznańskich doskonale nadają się do realizacji produkcji filmowych w iście hollywoodzkim stylu. — To doskonała hala filmowa, niemal jak w Hollywood, jedyna w Poznaniu w której można zrealizować nasze przedsięwzięcie. Stworzymy w niej kompletny plan zdjęciowy — postawimy niezbędne scenografie, profesjonalne oświetlenie, przyczepy dla aktorów w których będą odpoczywać między ujęciami – dodał reżyser. Międzynarodowe Targi Poznańskie to świetne miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i biznesowych, co udowodniły wielokrotnie. — Cieszymy się, że możemy zaangażować się w projekt realizacji teledysku z udziałem tak znakomitych muzyków i hollywoodzkiej gwiazdy. Od wielu lat pokazujemy, że z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi „się da”. Dało się zorganizować Powszechną Wystawę Krajową w roku 1929, dało się również w roku 2008 przygotować szczyt klimatyczny ONZ – COP14 i nadal jesteśmy otwarci na realizację interesujących i różnorodnych projektów nie tylko wystawienniczych, ale też kulturalnych i sportowych – powiedział Przemysław Trawa, Prezes Zarządu MTP. Za realizację teledysku odpowiada poznańskie Studio Absynt, koproducentem jest Poznań Film Commision i Miasto Poznań. Zeskanuj QR Code — dowiedz się, co mówią o wykorzystaniu hal targowych w realizacjach filmowych:

Michał Ferlak, Poznań FilmCommission

Przemysław Trawa, prezes MTP

Skontaktuj się z nami: Małgorzata Barczak tel.+ 48 61 869 2524 e-mail: malgorzata.barczak@mtp.pl

REKLAMA

Mikołaj Świderski, Reżyser, Studio Absynt


ZNANI NA TARGACH

Witold Orłowski profesor nauk ekonomicznych, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska oraz Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów wziął udział w kongresie branży energetycznej Energi@21 w czasie targów EXPOPOWER. W gronie prezesów największych polskich spółek energetycznych oraz profesorów uczelni ekonomicznych dyskutowano między innymi o społeczno -gospodarczych wymiarach funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego XXI wieku

Grzegorz Łapanowski, ekspert kulinarny, kucharz, prowadzący program „Top Chef”, przyrządzał na targach SMAKI REGIONÓW wspaniałe potrawy z wykorzystaniem produktów regionalnych i tradycyjnych oznaczonych europejskimi znakami jakości: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Mistrz Olimpijski, dwukrotny Mistrz Świata, obecnie zawodnik MMA, Paweł Nastula był gościem specjalnym na stoisku firmy TOP-GYM wyłącznego dystrybutora sprzętu marki Life Fitness, podczas targów FIT-EXPO. Mistrz dzielił się doświadczeniami w zarządzaniu klubami fitness oraz poprowadził trening personalny dla finalistów Konkursu „Trener Roku”

Wysokiej rangi przedstawiciel kurii rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej, Jego Eminencja Kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson, Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” wziął udział w debacie inaugurującej targi POL-ECO-SYSTEM pt. „Ekologia w jedności z ekonomią — wymiar globalny". W debacie uczestniczył również Minister Środowiska Maciej Grabowski. Moderatorem dyskusji był prof. Andrzej Mizgajski, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Muzyczną gwiazdą międzynarodowych pokazów lotniczych AEROFESTIVAL 2015 był utalentowany muzyk reggae Kamil Bednarek z zespołem 8 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY


ZNANI NA TARGACH

Finalista drugiej edycji programu „Mam Talent”, rekordzista Guinessa we wjeździe na najwyższe budynki świata, Krystian Herba, promując Makroregion Partnerski targów TOUR SALON – Green Velo, prezentował co można zrobić na rowerze łamiąc przy tym prawo grawitacji

Najsłynniejsza polska podróżniczka – Martyna Wojciechowska spotkała się z fanami podczas targów TOUR SALON i przez ponad 7 godzin podpisywała swoje książki na stoisku wydawnictwa National Geographic Traveler. Na spotkaniach w całej Polsce na globtroterkę zawsze czekają tłumy osób, ale frekwencja w Poznaniu przekroczyła najśmielsze oczekiwania

Słuchacze GOLDEN MARKETING CONFERENCE podążali za najlepszymi specjalistami marketingu – obserwatorką trendów Natalią Hatalską, założycielem i głównym wizjonerem w MentalWay, Michałem Wawrzyniakiem oraz ekspertem od opowiadania historii Pawłem Tkaczykiem

Targi turystyczne TOUR SALON odwiedziła ulubienica dzieci ciekawych świata – Nela Mała Reporterka. Dziewczynka opowiadała o swoich podróżach oraz podpisywała książki na stoisku National Geographic Traveler

Mister Polski 2014 oraz ambasador projektu Polska Moda, Rafał Maślak odwiedził TARGI MODY POZNAŃ

Zmagania kucharzy podczas prestiżowego konkursu polskiej gastronomii – KULINARNEGO PUCHARU POLSKI oraz finałową galę KPP poprowadziła dziennikarka Monika Zamachowska POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 9


FOTORELACJE

Festiwal ekstremalnych emocji Aerofestival

Takiego międzynarodowego wydarzenia lotniczego od dawna nie było w Poznaniu. Podczas Aerofestivalu podniebny majstersztyk zaprezentowały najlepsze lotnicze grupy akrobatyczne Europy. Na poznańskim niebie zagościły m.in. takie lotnicze sławy jak łotewska grupa akrobatyczna Balic Bess wykonujące akrobacje na samolotach odrzutowych L-39 C Albatross wyróżniających się pasiastym ubarwieniem, czy grupa akrobatyczna Tureckich Sił Powietrznych Turkish Stars latająca na amerykańskich samolotach Northrop F-5 Freedom Figher, zaliczana do najlepszych wojskowych grup akrobacyjnych na świecie. Akrobatyczną fantazję zaprezentowały także włoska grupa akrobatyczna Pioneer

Team, norweska grupa pasjonatów lotnictwa De Havilland Vampire Display Team, francuska grupa Patrouille REVA latająca na samolotach ArcoEZ o unikalnej budowie. Na ziemi natomiast można było zobaczyć m.in. „perełki” z czasów I i II wojny światowej: Mustang P-51, Supermarine Spitfire a także radziecki płatowiec Jak-18. Dumnie prezentowały się także współczesne samoloty brytyjskich sił zbrojnych BAE Hawk oraz F-16 z biało-czerwoną szachownicą. Więcej na www.aerofestival.pl oraz

AeroFestivalPoznan

Impreza przyciągnęła zarówno fanów lotnictwa, jak i rodziny z dziećmi, każdemu dostarczając pokaźną dawkę emocji

10 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY


FOTORELACJE

Dreszcz emocji przeszywał widzów podczas pokazów pełnych precyzji i idealnej harmonii. Piloci międzynarodowych grup akrobatycznych zaprezentowali beczki, korkociągi, spadanie na ogon, latanie odwróconym samolotem, świece i pikowanie

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 11


FOTORELACJE

Udane lato w mieście? Lato na targach! Latem tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich zmieniają się w zaciszną plażę w samym centrum miasta oferującą dużym i małym mieszkańcom miasta różne formy wakacyjnego wypoczynku. Przez dwa letnie miesiące program akcji „Lato na targach” zapewniał „dla każdego coś miłego” i interesującego: od uroków plażowania, poprzez zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkówka plażowa, badminton, bulle, rolki, rowery), pokazy grillowania, warsztaty naukowe, plenerowe seanse filmowe, zwiedzanie targowych zakamarków, konkursy i zabawy z animatorami, po spotkania z książką. Na targowej plaży można było wypożyczyć ulubione tytuły i wymieniać się książkami.

O literackie atrakcje zadbały również poznańskie wydawnictwa. Najmłodsi miłośnicy literatury mogli m.in. posłuchać ulubionych bajek i fragmentów książek, wziąć udział w kreatywnych warsztatach i konkursach, a także spotkać się z autorami i ilustratorami. Wydarzenie po raz kolejny podbiło serca poznaniaków i obroniło tytuł „Najfajniejsze wydarzenie lata w Poznaniu” w internetowym plebiscycie popularnego portalu miejskiego Poznań Nasze Miasto. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miast Poznania. Do zobaczenia na plaży za rok! Zapraszamy na www.mtp.pl/lato

Repertuar plenerowego Urodzinowego Kina Letniego SGB Banku przyciągał tłumy poznaniaków

Każdy mógł uczestniczyć w treningu wrotkarskim pod okiem instruktora Zico Racing, a także spróbować jazdy na rolkach terenowych. Na miejscu działała bezpłatna wypożyczalnia sprzętu

Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zajęcia i mecze piłkarskie prowadzone przez trenerów piłkarskich Akademii Reissa 12 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

Akcja społeczna Odzyskaj — Korzystaj przygotowała fascynujący interaktywny park nauki oraz eko warsztaty


„Lato na Targach” w liczbach: 12 000 gości w różnym wieku 600 ton piasku 150 wygodnych leżaków

FOTORELACJE

64 dni atrakcji 8 wieczorów z Urodzinowym Kinem Letnim SGB Banku 8 spotkań z bohaterami książek podczas Lata z książką

Koło Naukowe Bioinicjatywa z Politechniki Poznańskiej, przeprowadzając eksperymenty chemiczne w oparciu o produkty dostępne na co dzień, wprawiało w zdumienie dużych i małych obserwatorów

Latem nie ma miejsca na nudę! Mercedes Benz Duda Cars Poznań zadbał o świetną zabawę podczas malowania najnowszych modeli samochodu Smart

W programie „Lato na targach” znalazły się także zajęcia jogi, plioxing i zumby

Cykl spotkań „Lato z książką” wsparło Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wydarzeniu patronował również Pegazik, symbol Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 13


MARKETING

Wyróżnij się albo zgiń

3 dni, 3000 profesjonalnych zwiedzających, 3 sceny, blisko 100 wystawców, 40 wydarzeń merytorycznych − tak w liczbach przedstawia się tegoroczna edycja targów REKLAMA360. Co ją wyróżnia? Pierwsza w Polsce konferencja, Golden Marketing Conference, skupiająca polskie gwiazdy marketingu. Uczestnicy tegorocznych wydarzeń mieli okazję uzmysłowić sobie swoją rolę, jako jednostki, w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. W jaki sposób? Podążając za najlepszymi. ARENA360 Wystawcy REKLAMA360 mieli okazję do zaprezentowania się nie tylko na przestrzeni ekspozycyjnej, ale i przed szerszą publicznością. W ich ręce oddana została scena: ARENA360, na której firmy takie, jak Centrum Druku 3D, Max Roy, All Biz, PIN-UP Poland, InnerSource, MentalWay, Ostrowski Event Agency, Zeccer.pl, Personel System, Neurohm i Poznań Congress Center miały okazję wyróżnić się przedstawiając zagadnienia z zakresu druku 3D, content marketingu, coachingu, nowych trendów w reklamie online, czy nowoczesnych technologii w badaniach rynkowych.

Nowoczesna ekspozycja

Produkty i usługi prezentowane przez wystawców pokazywały na jak różne potrzeby odbiorców odpowiada współczesna branża reklamowa. Wystarczy wspomnieć kilka produktów pokazanych na targach REKLAMA360 takich jak HBOT 3D – urządzenie do druku 3D z obszernym polem roboczym, pozwalającym

14 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

na szybkie wytwarzanie małych serii gadżetów przy wykorzystaniu nowoczesnej i ekonomicznej technologii. 3DKreator Motion zachwycający fotorealistycznymi wydrukami, powstającymi w mgnieniu oka. Profesjonalne i nowatorskie systemy wystawiennicze MFrame do swobodnej aranżacji przestrzeni targowej, stoisk i wnętrz. Zortrax M200 – drukarka 3D do prototypowania wirtualnych projektów do trójwymiarowej rzeczywistości, stosowana w projektowaniu elementów mechanicznych, konstrukcji, form i wzorów przemysłowych, przedmiotów codziennego użytku i gadżetów reklamowych. Hyperbook – stacje robocze, notebooki, także dla graczy. Lasery gazowe, znakowarki laserowe i systemy filtrujące powietrze z urządzeń laserowych i drukujących. Możliwości multimedialnej drukarni on-line oraz zestaw do tworzenia drinków za pomocą aplikacji.

#gmcpoznan − podążaj za najlepszymi

W technologicznej oprawie, na scenę Golden Marketing Conference, znanej w sieci także jako #gmcpoznan, wkroczył człowiek: mentor, użytkownik, odbiorca, klient, ekstrawertyk, introwertyk, szef, designer. Ze swoją historią, emocjami, potrzebami i pomysłami, słowem: człowiek – motyw i trend, który pojawił się w przekazie każdego z zaproszonych do Poznania prelegentów. Natalia Hatalska, Paweł Tkaczyk, Michał Wawrzyniak, Marek Zieliński, Michał Banach i Wojciech Ławniczak – stworzyli grono najlepszych, za którymi przez dwa dni podążali słuchacze. Konferencję otworzył w Sali Ziemi Michał Wawrzyniak, założyciel i główny wizjoner w MentalWay, kurator Golden Marketing Conference, który wprowadził uczestników w klimat konferencji swoim wykładem „Mentorship – ślady, jakie zostawiasz po sobie w biznesie”. Michał dotknął kwestii posiadania mentora w życiu i uświadamiał słuchaczom, że wszystko, co robimy i co zostaje nam przekazane pozostawia ślad lub toczy się tropem naszych mentorów.


MARKETING Natalia Hatalska, obserwatorka trendów zaprosiła uczestników konferencji do podążania za marketingowymi trendami na rok 2016 i kolejne. Autorka bloga Hatalska.com oraz książki „Cząstki przyciągania” pokazała walkę o dominację w dynamicznym świecie mediów społecznościowych oraz ich wpływie na życie wśród bliskich, jak i w biznesie. Treściwe wystąpienie Hatalskiej pomieściło 10 głównych trendów sprowadzających się do podsumowania: technologia nie może istnieć w oderwaniu od problemów człowieka – ma służyć do ich rozwiązywania. Michał Banach, Dyrektor Zarządzający w firmie badawczej NEUROHM Polska opowiedział o fascynujących nowoczesnych technologiach stosowanych w przeprowadzaniu badań, takich jak czepki EEG, galwaniczny czytnik skóry do badania emocji oraz eye tracking śledzący 5 pierwszych sekund wrażeń na bodźce. Zaawansowana technologia ponownie jawiła się jako pomocne człowiekowi narzędzie. Spore emocje wywarł na uczestnikach dr Marek Zieliński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który uświadamiał rolę emocji w życiu i w biznesie. Biznes bowiem rozgrywa się między firmami, ale relacje tworzą ludzie. Zieliński fascynujący się badaniami nad emocjami, które umożliwia neuronauka, podzielił się ze słuchaczami rolą tych badań w osiąganiu celów marketingowych. Biznes i emocje są bliżej siebie, niż mogłoby się nam zdawać. „Jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, najwyższy czas zmienić pokój” przekonywał Paweł Tkaczyk, ekspert od opowiadania historii. Mówił o dynamice współpracy w zespole oraz roli kompetencji w wykonywaniu konkretnych zadań, a także o tym, że dziś negocjacje, sprzedaż, marketing i obsługa klienta to jeden nurt, który spaja umiejętność opowiedzenia dobrej historii. Dobierzcie się w pary i narysujcie siebie nawzajem, stwórzcie jak najwięcej symboli zawierających koło, zaprojektujcie partnerowi poranek – to pierwsze z zadań, jakich podejmowali się uczestnicy warsztatów Design Thinking w usługach, prowadzonych przez Wojciecha Ławniczaka, doradcę i praktyka biznesu. Zajęcia pokazywały procesową metodę tworzenia produktów i usług, prowadzącą do zmian i innowacji, zakładającą z jednej strony dużą koncentrację na użytkowniku, z drugiej tworzenie wielu hipotez, które testowane są bezpośrednio z użytkownikiem. Słowem: DOING NOT TALKING! Debata Harvard Business Review i ICAN, prowadzona w drugim dniu Golden Marketing Conference przez Agnieszkę Węglarz, dyrektor programu ICAN Total Marketing B2B oraz Pawła Kubisiaka, zastępcę redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska była próbą sformułowania diagnozy kluczowych wyzwań w obszarze budowania skutecznego marketingu na bazie doświadczeń i dobrych praktyk ekspertów. – REKLAMA360 i Golden Marketing Conference to dopiero początek wspólnej drogi, która mimo swoich zawiłości, celnie prowadzi nas do upragnionego sukcesu i pełnej satysfakcji zwiedzających, wystawców i uczestników konferencji – podsumowuje Ilona Rosiak-Łukaszewicz, dyrektor targów REKLAMA360 i Golden Marketing Conference. Przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenia dla jeszcze bardziej wyjątkowych ludzi, dla których kwestie marketingu i brandingu są wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa – dodaje. Bądź na bieżąco: www.reklama360.eu, www.goldenmarketing.pl oraz f GoldenMarketingConference

Jaki jest twój ślad w biznesie? Michał Wawrzyniak

Michał Wawrzyniak jest charyzmatycznym ekspertem od uwalniania ludzkiego potencjału. Wizjoner, Artysta, Mentor i Biznesmen. Założyciel firmy MentalWay. Autor motta „Zawsze i wszędzie możesz wszytko!”. Od blisko 6 lat inspiruje uczestników swoich szkoleń. Podczas Golden Marketing Conference wcielił się w rolę przewodnika po labiryncie brand marketingu oraz poprowadził warsztaty VIP „Mentorship – ślady, jakie zostawiasz po sobie w biznesie”.

Jak myślisz jakich doznań dostarczyło spotkanie z Tobą podczas wrześniowej Golden Marketing Conference? Każde moje wystąpienie ma przygotowane pewne ramy, które wypełniam treścią taką, jakiej potrzebuje publiczność. Nie nastawiałem się na powiedzenie tego, co ja chcę, ale na to, czego oczekują ludzie. W tym przypadku wybrałem zostawianie świadomych biznesowych śladów, czyli Mentoring. Temat ten jest mi bardzo bliski. Ludzie odwiedzający takie konferencje, często nawet nie wiedzą, jak ich talenty i podejście wpływają na życie innych osób. Wielu szefów i managerów nie zdaje sobie sprawy, że dla swoich pracowników są Mentorami wskazującymi drogę. Na co szczególnie chciałeś zwrócić uwagę w swoim wystąpieniu? Wiodącymi wątkami okazała się świadomość konsekwencji naszych decyzji oraz proces ich podejmowania. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj nic nie jest tylko czarne albo tylko białe. Istnieją miliony odcieni, zależności i czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Trudno w takich warunkach podejmować decyzje, zwłaszcza w sytuacji, gdy decydujesz o przyszłości ludzi czy całego wielomilionowego biznesu! Czasami nawet sukces może nieść za sobą konsekwencje, których nie chcemy. I to również POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 15


MARKETING

Be more human! musimy nauczyć się przewidywać jako ludzie. Ostatnio świetnie było to widać, kiedy rozpocząłem współpracę z kaliską szkołą podstawową, gdzie chcemy uodpornić dzieciaki na hejt. Jeżeli oduczą się hejtowania i reagowania w mocny sposób, w gimnazjum mogą sobie nie poradzić, kiedy inne dzieci zachowają się wobec nich agresywnie. Muszą być odporni, rozumieć konsekwencje, ale nie można ich pozbawić naturalnych reakcji obronnych. Tak samo jest w biznesie. Rzucić pracownika na głęboką wodę dając mu wielki projekt i wolną rękę? Czy w inny sposób przygotować do awansu? Dróg jest tyle ile ludzi, dlatego Mentoring to jednocześnie ciężki i szalenie wciągający temat. W Twoich wypowiedziach często operujesz wyrażeniami typu: „wystarczy tylko…”, „to bardzo proste…”, „bez względu na…”, „zaledwie…”. Dlaczego te magiczne słowa Twoim zdaniem trafiły do słuchaczy konferencji? Te słowa to wcale nie magia, ale świadome używanie słów i praktyka. Dziesiątki tysięcy godzin na scenie, podczas szkoleń online i indywidualnej pracy wymagają sprawnego posługiwania się językiem. Mówię tak, żeby docierać do ludzi, którzy chcą zostać zainspirowani. To także duża odpowiedzialność, aby dać komuś kopa do działania czy przemyśleń, ale nie destabilizować jego życia swoimi przekonaniami. Moimi słowami chcę wydobywać potencjał uczestników konferencji! Tłumacząc wielu z nich, że wiedzą więcej niż im się wydaje, ale brak im wiary w siebie lub są zbyt skromni. Wtedy takie słowa dodają im odwagi do odkrycia lub pokazania swojego talentu. Jakie ślady powinny zostawiać, a jakie zacierać po sobie w biznesie osoby pracujące nad wizerunkiem marki? Nie ma na to złotego środka. Tak samo, jak każda marka tworząc swoją tożsamość, każdy z nas pracując nad swoim wizerunkiem musi mieć świadomość, jakie konsekwencje będzie miał taki ślad. Ten sam ślad w jednym miejscu albo branży jest podziwiany, a w innym hejtowany, mimo że intencje i rezultat jest taki sam. Na przykład CSR wielu firm jest krytykowany, mimo że te biznesy zmieniają rzeczywistość i poprawiają jakość naszego życia. Samo „chwalenie” się tą działalnością może być ulotnym śladem. Ale kiedy te firmy jednocześnie zmienią mentalność swoich klientów i pracowników, angażując ich w swój CSR i ucząc pomagania ten ślad będzie dużo mocniejszy. Tutaj znowu pojawiają się konsekwencje naszych decyzji, o których rozmawiałem z uczestnikami konferencji. Rozmawiała: Ilona Rosiak-Łukaszewicz

GOLDEN MARKETING CONFERENCE 2016

Twórz z nami jedno z najważniejszych wydarzeń marketingowych w Polsce Kontakt: Marta Rybko tel. +48 61 869 20 41 marta.rybko@mtp.pl 16 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

Trendy na 2016 rok wg Natalii Hatalskiej

Natalia Hatalska – obserwatorka trendów, autorka bloga hatalska.com uznawanego za jeden z najbardziej wpływowych blogów w Polsce i bestsellerowej książki „Cząstki przyciągania”. Współpracuje z domem mediowym Universal McCann jako Chief Inspiration Officer. Pomysłodawczyni wielu kampanii opartych na niestandardowych działaniach reklamowych i nagrodzonych w konkursach reklamowych. Członek Rady Marek w konkursie Superbrands. Członek Creative Communication Cluster. Członek Rady Ekspertów Think Tank. Nagrodzona przez Geek Girls Carrots Srebrną Marchewką za bycie wzorem kobiety zajmującej się nowymi technologiami. Natalia Hatalska podczas Golden Marketing Conference w Poznaniu, jak na obserwatorkę trendów przystało, w swoim wystąpieniu skupiła się na tym, co nowego czeka nas w marketingu. Mówiła o walce o dominację w świecie mediów społecznościowych, jak te zmiany wpływają na nasze życie i współczesny marketing. Według przewidywań Natalii Hatalskiej każda organizacja – czy to z branży usług, produkcji czy zdrowia – stanie się wkrótce firmą technologiczną za sprawą rozwiniętego oprogramowania, usługi przechowywania danych w chmurze czy Internetu Rzeczy. Blogerka podkreśliła, że nowe technologie stale idą do przodu i trudno czasem za nimi nadążyć. Bywa, że ich twórcy zapominają, że to technologie mają służyć człowiekowi, a nie na odwrót. Podstawą trendów na rok 2016 jest więc szeroko rozumiana technologia, jednak spaja je jedno słowo-klucz: CZŁOWIEK. #1 Gwałtowny wzrost znaczenia i rozwój efemerycznych mediów społecznościowych Marki, takie jak: Instagram, Snapchat, Periscope, Vime – wymienione w kolejności wynikającej z ilości obecnych użytkowników – są jednymi z ważniejszych mediów społecznościowych, które będą widoczne w najbliższej przyszłości. Ich efemeryczność ma związek tendencją szybkiej przemijalności działań, jakie wybierają użytkownicy pokolenia Z, a to łączy się z poczuciem bezkarności wobec swojej komunikacji w mediach społecznościowych. Uzupełnieniem tego trendu jest monetaryzacja mediów społecznościowych, czyli możliwość dostępu do szerszych treści i funkcji po uiszczeniu opłaty. Przykładem może być popularny portal randkowy Snapchat. Trend ten wskazuje, że media społecznościowe nie spowodowały, że przestaliśmy nawiązywać relacje i kontakt bezpośredni, ale zmienił się sposób


MARKETING komunikacji. Media społecznościowe stały się narzędziem do utrzymywania kontaktu z tymi, którzy nie mogą być z nami w danym momencie. #2 Zmiana kierunku komunikacji Jeszcze niedawno media społecznościowe ułatwiały użytkownikom komunikację w kierunku jeden do wielu (one2many). Obecnie coraz częściej wybieranym kierunkiem jest jeden do kilku (one2few). Szczególnie często wybiera ten sposób komunikacji pokolenie Z, które korzysta z mediów społecznościowych, ale w ograniczonym gronie odbiorców. Trend ten potwierdza wzrost znaczenia efemerycznych mediów społecznościowych, które nie są rozpowszechnione szeroko (użytkownicy mają własną grupę znajomych, przyjaciół, zespół, itp.) #3 Technologie ubieralne − wearable computers To tak zwana trzecia fala technologiczna (pierwsza to urządzenia desktopowe, druga fala to smartfony). W Polsce duży odsetek osób postrzega te technologie jako sposób na marnowanie czasu, podczas gdy na świecie dla 30 proc. badanych to sposób budowania wizerunku. Polscy marketerzy mają zatem przed sobą nie lada wyzwanie, jak zmienić podejście do tej kwestii, aby przebić się do świadomości szerszej grupy konsumentów i podążać za światowym trendem. #4 video Video – szczególnie oglądane na urządzeniach mobilnych – to trend silnie rosnący. Mówi się nawet o wojnie o dominację video między wszystkimi graczami socialmedia, w której You Tube został zdetronizowany przez Facebook. Pojawił się nawet nowy przelicznik dotyczący popularności treści video, to już nie tylko liczba wyświetleń, ale przede wszystkim content years. Internet mobilny oraz smartfony są coraz bardziej popularne (liczba smartfonów przewyższyła liczbę ludzi na świecie) więc dostęp do treści video, szczególnie dla pokolenia Z jednoznacznie kojarzy się z telefonią komórkową i smartfonami. Nie można jednak zapominać, że każde z wcześniejszych pokoleń również korzysta z urządzeń mobilnych. Pełnią one jednak inne funkcje – dla młodych ludzi służą do budowania statusu, dla starszych spełniają przede wszystkim jakąś funkcję użyteczną, pomagają rozwiązać jakiś problem. #5 VR czyli Virtual Reality Trend pokazujący odcinanie się od realnej rzeczywistości przez użytkowników. Obecnie wszyscy najwięksi gracze technologiczni poczynili duże inwestycje w technologie zanurzające konsumentów w rozszerzoną rzeczywistość i pozwalające realnie doświadczać marki w świecie wirtualnym. Microsoft zainwestował w Holo Lence, która polega na możliwości przesuwania wirtualnych przedmiotów w zastanej rzeczywistości. Podobne technologie to Oculus Pro Vision, Google CardBoard, czy technologia 360 stopni od You Tube. Obecnie technologia Virtual Reality ma zastosowanie głównie w grach, ale można spodziewać się jej ekspansji także na inne obszary związane z direct marketingiem. Przykładem z Polski jest wirtualny sklep marki Rossman, gdzie online można wejść do sklepu i poruszać się miedzy półkami. #6 You and technology Każda firma jest, w pewnym sensie, w obecnych czasach firmą technologiczną. W każdej branży można zastosować technologię. Ważne, aby technologie dostarczały rozwiązań szybko i intuicyjnie. L’Oréal przygotował aplikacje Makeup Genius, która pozwala zrobić sobie makijaż w czasie rzeczywistym na własnym smartfonie,

przy użyciu kosmetyków tego producenta. Aplikacja odniosła ogromny sukces liczony w ilości ponad 10 mln pobrań. Obecnie Disney pracuje nad technologią fal elektromagnetycznych, które pozwolą na odczuwanie przez dotyk faktur przedmiotu, który widać na ekranie. Na przykład: widzisz kota, czujesz futro pod palcami. #7 Maketechhuman Make technology human – technologia ma służyć ludziom, a nie na odwrót. Rozwój technologiczny pozwala stwarzać produkty i programy wypełniające konkretne potrzeby. Świetnym przykładem jest marka Always, która dba o kobiety. Zbadała, że codziennie wieczorem, po zmroku miliony kobiet na całym świecie wraca samotnie do domu. Always stworzyło aplikację BackMeApp, która odprowadza młode kobiety do domu pod okiem przyjaciela/przyjaciółki. Do uruchomienia wirtualnego opiekuna potrzebne jest wejście do aplikacji, wyznaczenie swojej trasy, poinformowanie o niej przyjaciółki/ela i można iść w drogę. Apka monituje drogę i alarmuje wybraną osobę lub policję w razie potrzeby, czyli po 2 min od momentu zejścia z obranej ścieżki. Wszystko po to, by kobiety mogły czuć się bezpieczniej, a w razie potrzeby ktoś im pomógł. Inną aplikacją, rewelacyjnie wpisującą się w trend jest technologia stworzona przez Samsung The BackUp Technology. Jest to pozamedyczna technologia pozwalająca osobom z chorobą Alzcheimera pozostać dłużej sprawnym i pamiętać bliskich. Program pozwala zaopatrzyć sygnał od bliskiej osoby w jej zdjęcia, filmy, a geolokalizacja pomaga rozpoznać w osobie, która do nas się zbliża, właśnie tę bliską. #8 Human touch in custommer experience Marki chcą być bardziej ludzkie i robić dobre rzeczy dla swoich konsumentów. Naturalnym jest, że ludzie wolą kontaktować się z ludźmi. Firmy muszą więc zdecydować, które działania mogą być zautomatyzowane, a które warto pozostawić w sferze kontaktu między ludźmi. Doskonałym przykładem jest akcja „Happy to help” linii lotniczych KLM oparta na śledzeniu potrzeb klientów za pośrednictwem Twittera a następnie rozwiązywaniu tych problemów przy pomocy technologii lub przy bezpośrednim udziale przedstawiciela firmy. #9 Be more human / perfect imperfection Bądź bardziej ludzki, pokazuj się takim jaki jesteś! Twoje niedoskonałości są piękne! Trend ten zapoczątkowało Dove, a podąża za nim coraz więcej marek. Oznacza przyzwolenie na bycie niedoskonałym, na popełnianie błędów, na ludzkie zachowania i odruchy. Naturalnym i akceptowalnym jest to, że można się spocić lub ubrudzić przy uprawianiu sportu, że pod pachami rosną włosy a bielactwo skóry nie jest niczym wstydliwym. #10 Content Bardzo ważna kwestia, zwłaszcza zawartość komunikatu w formie video. Badania pokazują, że w Polsce 72 proc. respondentów deklaruje, że główną motywacją do przyłączenia się do jakiejś społeczności i aktywność w mediach społecznościowych związana jest z otrzymywaniem darmowych treści.

Zeskanuj QR Code — zobacz rozmowę z Natalią Hatalską POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 17


MARKETING

Więcej szczęścia niż rozumu Paweł Tkaczyk

Paweł Tkaczyk - Człowiek Roku Polskiego Marketingu, autor Marketingowej Książki Roku, właściciel agencji brandingowej Midea. Od ponad 10 lat dzieli się wiedzą, jak tworzyć silne marki, bo dobra marka to świetnie opowiedziana historia. Potrafi wzbudzić iskrę, od której wszystko się zaczyna: inspiracja do działania, szlifowanie pomysłów i nadanie kierunku działaniom marketingowym firm. Tworzy projekty dla takich firm, jak Agora, Diners Club czy Lukas Bank, doradza przy projektach startupowych. Podczas Golden Marketing Conference spotkał się Pan z polskim top managementem. Swój wykład rozpoczął Pan od stwierdzenia, że miejsce w ich karierze, w którym się dziś znajdują, jest dziełem przypadku bardziej niż im się wydaje. Jak to możliwe? Badania pokazują, że ludzie, którzy osiągnęli sukces bardzo mocno nie doceniają czynnika „byłem we właściwym miejscu o właściwym czasie” i mają tendencję do przeceniania własnego wkładu. Uświadomienie sobie tego było kluczem do zrozumienia dalszej części mojego wystąpienia – mówiłem o tym, w którym momencie rozwoju projektu lider powinien oddać władzę. A powinien, bo predyspozycje, które czyniły go świetnym liderem w początkowej fazie rozwoju produktu czy usługi czynią go obciążeniem w dalszych fazach. Jak Pan ocenia, z perspektywy swojego doświadczenia, świadomość polskiej kadry zarządzającej o kreowaniu marki? Jest dobrze, co wcale nie oznacza, że nie mogłoby być lepiej. Kiedy w 2000 roku zakładałem firmę zajmującą się projektowaniem spójnych systemów identyfikacji wizualnej, w Polsce było pięć agencji, które oferowały takie usługi. Świadomość marki – nawet jeśli mówimy tylko o stronie wizerunkowej – sprowadzała się do „szyldów i wizytówek”. Dziś jest o wiele lepiej, praktycznie każda agencja ma w ofercie spójną identyfikację, bo rynek tego chce. Firmy chcą doradztwa strategicznego, wizerunkowego, biorą się za budowę marki już na początku swojej działalności – w dużej części jest to zasługa właśnie świadomości polskiej kadry zarządzającej. 18 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

Jakie błędy osób odpowiedzialnych za strategię marki nie powinny być w dzisiejszych czasach popełniane? Wydaje mi się, że zarządzający wieloma markami nie do końca zdają sobie dziś sprawę z tego, że konsument dziś jest medium. Siła głosu dzisiejszego niezadowolonego klienta, który mówi o swoich złych doświadczeniach z marką jest porównywalna z siłą mass mediów przed epoką internetu. Marka, która traktuje swoich klientów jak równorzędnych partnerów, pozwala im mówić i słucha ich radzi sobie w tym świecie dużo lepiej niż marka, która zatrzymała się na etapie „odbiorców”. Dzisiejszy konsument nie jest bierną widownią. Druga rzecz, po części związana z poprzednim zdaniem: rynek dziś przyspieszył. Konsumenci młodego pokolenia odzwyczaili się od czekania na cokolwiek, żyją w czymś, co określamy mianem „pokolenia nanosekundy”. Marka, która potrafi to wykorzystać, potrafi dać im to, czego chcą i dać im to szybko, będzie zwyciężać walkę o ulotną uwagę odbiorcy. Jakie korzyści dla firmy przynosi nowoczesny branding? Uważam, że branding – tak samo jak marketing – jest jeden. Nie jest „nowoczesny”, „społecznościowy” czy inny, zmieniają się tylko narzędzia. A narzędzia zmieniają się, bo konsumenci zachowują się inaczej. Jedna z podstawowych zasad budowania marki mówi „bądź tam, gdzie jest uwaga Twoich użytkowników”. Dlatego firmy inwestują w nowe kanały komunikacji: Facebook, Instagram, Snapchat… Ale – tak jak powiedziałem – wszystko zależy od tego, jak zachowują się odbiorcy. Jeśli korzystają przede wszystkim z urządzeń mobilnych, tam powinniśmy za nimi iść. Ale jeśli żyją przede wszystkim w „offline”, to właśnie tam powinniśmy budować punkty styczności z marką. Rozmawiała: Marta Rybko Zeskanuj QR Code — obejrzyj rozmowę z Pawłem Tkaczykiem


MARKETING

Druk 3D w reklamie

Druk 3D od kilku lat stanowi jeden z najgorętszych obszarów w zakresie nowych technologii, wywołując niejednokrotnie prawdziwy zachwyt i ekscytację osób, które stykają się z nim po raz pierwszy, uświadamiając sobie jakie możliwości on daje. Jednakże mało kto zdaje sobie tak naprawdę sprawę, iż nie jest to technologia nowa... Tak naprawdę druk 3D liczy sobie już ponad 30 lat, będąc z powodzeniem wykorzystywany w branży przemysłowej, samochodowej, lotniczej i medycznej. Chociaż od początku służy przede wszystkim jako narzędzie do tzw. szybkiego prototypowania (czyli tworzenia pierwszych, wzorcowych modeli urządzeń lub ich elementów przed rozpoczęciem produkcji seryjnej), coraz częściej jest wykorzystywane w innych obszarach – m.in. w branży reklamowej. Aby zrozumieć czym jest druk 3D i co go odróżnia od typowej produkcji seryjnej, można skorzystać z analogii jaka występuje w poligrafii. Druk 3D ma podobny charakter jak druk cyfrowy – umożliwia tworzenie krótkich serii wydruków, które na dodatek są spersonalizowane. Idealnie sprawdza się w przypadku jednostkowych produkcji, bądź też takich, gdzie nakład nie przekracza kilkudziesięciu - kilkuset sztuk. W momencie gdy mamy do czynienia z dużymi nakładami (gazetki / foldery reklamowe, książki, czasopisma etc.), do gry wchodzi druk offsetowy, który

20 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

gwarantuje dużą szybkość i rentowność. W przypadku produkcji seryjnej przedmiotów gwarantują to wtryskarki, a w przypadku bardziej skomplikowanych produktów – dedykowane linie montażowe. Jeśli chodzi o wykorzystanie druku 3D w akcjach marketingowych to korzystały z niego już takie marki jak Coca-Cola, operatorzy komórki Orange i T-Mobile, czy Skoda. Mimo, iż każda akcja miała nieco inny charakter, za każdym razem firmy skupiały się na tym, co jest w tym przypadku największą zaletą druku 3D – możliwości personalizacji każdego wydrukowanego modelu oraz produkcji niskich serii. Coca-Cola drukowała zeskanowane na skanerach 3D zminiaturyzowane figurki swoich konsumentów, Orange i T-Mobile umożliwiały projektowanie i drukowanie 3D własnych etui na telefon komórkowy, a Skoda pozwalała zaprojektować kolorystykę do swojego auta, a następnie drukowała je w formie breloczka do kluczy. Jeśli chodzi o Polskę, to jednym z najgłośniejszych projektów był


MARKETING wydruk 3D Wiedźmińskich Medalionów, które były dołączane do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” i rozesłane dzień przed premierą do najważniejszych i najbardziej wpływowych blogerów, youtuberów i influencerów w polskim Internecie. Z uwagi na dużą ilość modeli 3D oraz bardzo krótki czas realizacji, jedynie technologia druku 3D była w stanie podołać wyzwaniom związanym z tym projektem. Dodatkowo sam fakt, iż Medaliony zostały wydrukowane w technologii druku 3D stanowił istotną wartość dodaną w oczach osób, które otrzymały te ekskluzywne podarunki. Do czego jeszcze może być wykorzystywany druk 3D w reklamie? Na przykład do tworzenia indywidualnych, spersonalizowa-

nych gadżetów reklamowych, do wykorzystania których można użyć wielu ciekawych materiałów, jak np. kompozyty plastiku i drewna, kompozyty plastiku i kamienia lub kompozyty plastiku i metalu. Należy również pamiętać, iż sam wydruk 3D to często dopiero początek pracy... Wydruki można dodatkowo wykańczać na wieloraki sposób, a przede wszystkim malować i lakierować, tworząc w ten sposób jedyne w swoim rodzaju gadżety.

Druk 3D na targach Reklama360

W Strefie Druku 3D na targach Reklama 360 pokazano:

Polskie firmy zdobywają status innowacyjnych, profesjonalnych, a polscy fachowcy uznawani są za znakomitych, upartych w dążeniu do celu i przedsiębiorczych. STREFA DRUKU 3D na targach Reklama360 skupiła reprezentantów światowej czołówki producentów i firm świadczących usługi druku 3D przybliżając nowoczesne technologie przestrzenne i ich możliwości, które ułatwiają pracę, skracają czas oraz obniżają koszty wykonywanych prototypów. Zaprezentowano rozwiązania przydatne inżynierom, architektom i konstruktorom z różnych branż, między innymi motoryzacyjnej, lotniczej, czy medycznej. Można było zobaczyć drukarki 3D w akcji oraz galerię wydruków zrealizowanych w różnych technologiach i różnych materiałach – pastik, żywica, czy nawet grafen – materiał przyszłości. Ponadto Paweł Ślusarczyk, twórca i redaktor naczelny portalu www.centrumdruku3d.pl, uchodzącego za największy serwis internetowy w Polsce poświęcony tej tematyce, dzielił się informacjami na temat różnych technologii druku 3D oraz jego zastosowań – zalet i ograniczeń w branży marketingu i reklamy. Przedstawił również case study w postaci projektów realizowanych przez takie marki jak Orange, T-Mobile, czy Coca-Cola.

Paweł Ślusarczyk, redaktor naczelny portalu www.centrumdruku3d.pl

HBOT 3D – urządzenie do druku 3D z obszernym polem roboczym, pozwalającym na szybkie wytwarzanie małych serii gadżetów reklamowych / promocyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnej i ekonomicznej technologii. Każda pracownia / agencja reklamowa jest w stanie posiadać takie urządzenie w swojej siedzibie powiększając swoje możliwości; 3DKreator Motion zachwycający fotorealistycznymi wydrukami, powstającymi w mgnieniu oka – maksymalna prędkość głowicy drukującej to 130 mm/s; Zortrax M200 – drukarka 3D do prototypowania wirtualnych projektów do trójwymiarowej rzeczywistości, stosowana w projektowaniu elementów mechanicznych, konstrukcji, form i wzorów przemysłowych, przedmiotów codziennego użytku i gadżetów reklamowych; drukarki amerykańskiej firmy MakerBot charakteryzujące się ekstrawagancką budową i przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi. Prezentująca je firma CADXPERT koncentruje się głównie na rozwiązaniach z branży przemysłowej, edukacyjnej i designerskiej. Dużą uwagę przykuły zastosowane materiały – począwszy od klasycznego PLA i ABS a skończywszy na materiałach z domieszkami miedzi, brązu, gumy czy drewna; przykładowe zastosowania druku 3D w marketingu i reklamie przez firmę THREE DIMENSIONS LAB – pierwszym dość oczywistym wykorzystaniem druku 3D w reklamie jest wytwarzanie w prosty i szybki sposób customizowanych breloczków lub przygotowywanie na przykład wykrawaczek do ciastek, tak by było możliwe wycięcie w cieście logotypu; skaner scan3D UNIVERSE – najbardziej mobilny skaner z popularnej linii scan3D. Stworzony z myślą o tych, którzy zaczynają pracę z bezdotykową technologią pomiarową i poszukują łatwego w obsłudze urządzenia o potwierdzonej dokładności. Produkowane przez SMARTTECH systemy, dzięki zastosowaniu kolorowych detektorów odwzorowują kształt i realistyczny kolor obiektu, dając użytkownikowi pełny model 3D wraz z kolorem. Jest to idealne rozwiązanie dla branży muzealnej oraz multimedialnej. Modele 3D pochodzące z procesu skanowania 3D są gotowe do druku3D. POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 21


NOWA PLATFORMA INTERNETOWA DLA WYSTAWCÓW

KATALOG PRODUKTÓW

PODGLĄD ZAMÓWIEŃ

PODGLĄD FAKTUR

ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW

www.strefawystawcy.pl

RAPORTY INFOCREDIT


DOBRE PRAKTYKI LIDERÓW

„Na krzesłach z „Radomska siedzi cały świat” − tak w znanej reklamie Fabryki Mebli Giętych FAMEG mówił Jan Suzin. Ale nie tylko krzesła znajdują się w ofercie firm meblarskich z Radomska. Połączenie doświadczenia w obszarze stolarstwa, nowoczesnej i różnorodnej linii wzorniczej, wysokiej jakości w zestawieniu z profesjonalizmem i indywidualnym podejściem do każdego klienta − to w skrócie oferta 600 firm branży stolarskiej działających w regionie radomszczańskim. Rozmowa z Anną Milczanowską, Prezydent Miasta Radomsko Partnerstwo „Radomsko mebluje" jest dość młodym projektem, działa od kilkunastu miesięcy. Na czym dokładnie polega projekt „Radomsko Mebluje"? Rozwój gospodarczy Radomska z akcentem m.in. na obecną u nas od pokoleń branżę meblową, jest wpisany w strategię miasta. Partnerstwo nastawione na wspólną promocję i wsparcie firm z tej branży jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców i lokalnych samorządów gospodarczych. Zanim ruszył projekt odbyło się kilka spotkań z przedsiębiorcami i to ich głos przede wszystkim zdecydował o tym, jakie działania wspólnie realizujemy. Pomimo krótkiego stażu projekt działa bardzo prężnie, na przykład poprzez organizację udziału w targach, dając tym samym impuls innym samorządom i branżom jak wykorzystać targi do działań promocyjno-sprzedażowych. Podczas targów Meble Polska 2015 w Poznaniu na liczącym 400 m kw. stoisku dziewięć firm zaprezentowało branżowy potencjał miasta Radomska. Jak ocenia Pani udział w targach Meble Polska 2015? Nasi partnerzy wyrażali się bardzo pozytywnie o efektach udziału w targach. Stoisko pod wspólnym szyldem „Radomsko Mebluje” cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jestem przekonana, że liczne nawiązane tam kontakty handlowe zaowocowały nowymi kontraktami naszych producentów, pozwoliły im na zwiększenie sprzedaży, zdobywanie nowych rynków i nowych klientów. Dla nas, jako samorządu istotne było promowanie hasła „Radomsko Mebluje” i utrwalaniu wizerunku naszego miasta jako wiodącego w Polsce ośrodka przemysłu meblarskiego. Chcemy, żeby nazwa Radomsko wywoływała jednoznaczne skojarzenie z meblami. Taki efekt promocji przełoży się z pewnością na korzyści dla setek działających u nas firm z tej branży. Czy firmy z Radomska zobaczymy ponownie w Poznaniu na targach Meble Polska 2016? Zapewne tak. Wśród naszych partnerów były firmy, które już wcześniej brały udział w tych targach, byli też debiutanci zachęceni warunkami, jakie stworzył projekt „Radomsko Mebluje”. Chętnie znów zorganizujemy wspólne stoisko, o ile będzie takie zapotrzebowanie ze strony firm. My niczego nie narzucamy, ale zapraszamy i zachęcamy proponując konkretną pomoc tym, którzy chcą skorzystać z takiej formy promocji.

foto: serwis prasowy UM Radomsko

Radomsko to meble, meble to Radomsko

Podczas targów Meble Polska 2015 na stoisku „Radomsko Mebluje" prezentowało się dziewięć firm, ale w samym projekcie jest więcej partnerów. Jakie jest zainteresowanie przystąpieniem do projektu? Kto i w jaki sposób może do niego dołączyć? W projekcie zadeklarowanych jest około 30 firm, ponadto naszymi partnerami są Narodowe Centrum Kultury, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku. Podczas oficjalnego startu projektu, w marcu ubiegłego roku, gościliśmy znaną projektantkę Ewę Minge, która z sukcesami projektuje również meble. Nasi producenci mieli okazję do rozmów o tym, jak ważny w dzisiejszym biznesie, nie tylko w branży meblowej, jest nowoczesny i funkcjonalny design. Wracając do partnerów – w każdej chwili mogą dołączyć kolejne firmy, jedynym warunkiem jest prowadzenie działalności w szeroko pojętej branży meblowej na naszym terenie. Wszystkim oferujemy umieszczenie wizytówki na stronie internetowej projektu www.radomskomebluje.pl i zachęcamy do zgłaszania pomysłów na kolejne wspólne działania. Przedsiębiorcy podkreślają, że wartością programu jest wspólne działanie w myśl zasady „duży może więcej”. Jak ocenia Pani pierwsze efekty programu? Jakie korzyści on przynosi i w jakim kierunku będzie ewoluował? Jesteśmy miastem z tradycją produkcji mebli od wielu wieków. Jako Radomsko do tej pory nie uczestniczyliśmy na przykład w targach meblowych, dlatego wspólny projekt pozwala nam osiągać efekt promocyjny i umacnia kojarzenie Radomska z meblami. To z kolei przekłada się na korzyści dla producentów, bo klienci zainteresowani zakupem mebli coraz częściej biorą pod uwagę Radomsko i tu chcą robić zakupy. W ramach projektu wydaliśmy wspólny katalog promocyjny z ofertą naszych producentów, organizujemy również lokalnie wystawy mebli, choćby przy okazji święta miasta. We wrześniu 2015 pokazaliśmy meblowe stoisko podczas imprezy Mixer Regionalny w Łodzi. Dalsze plany zależą przede wszystkim od przedsiębiorców. Będziemy proponować i słuchać pomysłów, z pewnością jeszcze niejednym zaskoczymy.

Zeskanuj QR Code — zobacz jak mebluje Radomsko

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 23


TARGI

Nowy pomysł na udane podróże TOUR SALON 2016 w nowym terminie, w nowej formule

Zalewie cztery miesiące po targach TOUR SALON 2015, a dokładnie w dniach 12-14 lutego 2016 roku odbędzie się kolejna 27. edycja targów TOUR SALON 2016. Zmianie, poza terminem, ulega również formuła targów. O szczegółach transformacji rozmawiamy z Anną Myślak, dyrektor targów TOUR SALON. Pytanie, które nasuwa się jako pierwsze − skąd potrzeba zmiany terminu i formuły wydarzenia? W ostatnim czasie wydarzenia targowe w branży turystycznej skierowane do profesjonalnych zwiedzających ewoluowały w kierunku rozmów stolikowych, wykorzystania małych stoisk modułowych, bądź przestrzeni stolikowych z wcześniej zaplanowanymi spotkaniami matchmakingowymi. Natomiast wydarzenia dla indywidualnych odbiorców w kierunku eventów, festynów, czy kiermaszy. Na przestrzeni lat zmienił się też czas, kiedy podejmuje się decyzje urlopowe, kiedy szkoły wybierają kierunki wycieczek, a biura podróży szykują oferty wyjazdów po Polsce i zagranicy. Prowadząc w ostatnim czasie rozmowy z wystawcami, zwiedzającymi oraz partnerami, okazało się, że październik jest terminem zbyt wczesnym, a formuła, którą dotychczas stosowaliśmy nie jest adekwatna do obecnych potrzeb rynku. Nowy termin – początek roku, to nowe możliwości dla naszych wystawców, którzy mają już gotowe katalogi z ofertami na kolejny sezon oraz dla zwiedzających, indywidualnych bądź instytucjonalnych, planujących w tym właśnie czasie święta wielkanocne, wczasy, wycieczki, wyjazdy motywacyjne, czy też tak zwane ,,zielone szkoły”. Hasło TOUR SALONU brzmi ,,Gdzie biznes, łączy się z pasją”. Czy nowa formuła wydarzenia nadal odpowiadać będzie na potrzeby obu grup − biur podróży, touroperatorów i przysłowiowych Kowalskich, pasjonatów podróżowania? Stawiamy mocno na wyodrębnienie Strefy Biznesu (pawilon 7), gdzie panować będą komfortowe warunki do spotkań i rozmów wystawców spotkających się wyłącznie z profesjonalnymi zwiedzającymi oraz gośćmi VIP. Wstęp do Strefy Biznes będzie 24 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji. Strefa będzie funkcjonować w pierwsze dwa dni targów, w piątek i w sobotę. Wystawcy będą mieli do wyboru tradycyjne stoiska z zabudową, możliwość wynajęcia powierzchni bez zabudowy i samodzielną jej aranżację, a także co będzie nowością – skorzystanie ze Stolikowej Przestrzeni Wystawienniczej. Dodatkowo wszyscy wystawcy Strefy Biznesu będą mieli dostęp do Biznes Planera TOUR SALON, który pomoże zaplanować spotkania, a także ułatwi kontakt z uczestnikami programu Hosted Buyers z Polski i zagranicy. W tej właśnie przestrzeni realizowany będzie również program TOUR SALON Blog Meeting, czyli spotkania B2B z zaproszonymi blogerami. W jaki sposób będzie można rozwijać podróżnicze pasje na targach TOUR SALON? Trudo wyobrazić sobie dobry biznes w turystyce pozbawiony emocji i pasji podróżowania. Dlatego pozostałe dwa pawilony (pawilon 7A i 8A) będą przestrzenią targowo-eventową działającą pod hasłem ,,W trzy dni dookoła świata”. To tutaj, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela, zlokalizowana będzie Scena Kultury – miejsce prezentacji walorów artystycznych i kulturalnych poszczególnych regionów i krajów, konkursów i innych atrakcji dla zwiedzających, w tym spotkań z podróżnikami. Powstanie też specjalna przestrzeń sprzedaży ofert B2C, tak zwana Giełda Podróżnicza. Chcemy by zwiedzający opuścili TOUR SALON nie tylko pełni nowych inspiracji, ale też z gotową ofertą wyjazdu. Ponadto, dzięki zmianie terminu, targi turystyczne odbędą się w synergii z targami wędkarstwa RYBOMANIA, myślistwa KNIEJE oraz targami sprzętu pływającego i sportów wodnych BOATEX, ukierunkowując się tym samym na prezentację ofert turystycznych ściśle związanych z realizacją pasji czasu wolnego.


TARGI Światowe premiery na polskim rynku Sezon spotkań targowych dla rolników otworzą Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY (21-24 stycznia). Zwiedzanie ekspozycji najlepiej będzie rozpocząć od absolutnych nowości prezentowanych przez firmy z europejskiej czołówki oraz asortymentu, który zostanie wyróżniony prestiżową nagrodą targową – Złotym Medalem MTP. Trzonem wydarzenia jest prezentacja maszyn dużego kalibru takich jak traktory, kombajny, pługi, brony, sadzarki, siewniki, agregaty uprawowe, opryskiwacze, rozrzutniki oraz sprzęt wykorzystywany do transportu. Ekspozycję dopełnią pasze, dodatki paszowe, wyposażenie serwisów maszyn rolniczych, sprzęt zootechniczny i weterynaryjny. Dodatkowo na specjalnie zaaranżowanej przestrzeni prezentowane będą innowacyjne rozwiązania z zakresu hodowli zwierząt m.in. wyposażenie stanowisk dla zwierząt, urządzeń do dojenia czy wstępnej obróbki mleka. Liczne wydarzenia towarzyszące targom z pewnością pomogą utrzymać znakomite relacje w branży. Konferencje i panele dyskusyjne umożliwią zapoznanie się z nowymi regulacjami w przepisach mającymi wpływ na kierunek prowadzonych inwestycji w rolnictwie. Najważniejszym punktem programu będzie jednak ekskluzywna gala AGRO VIP NIGHT. Więcej na www.polagra-premiery.pl

Najpiękniejsze jeździeckie emocje CAVALIADA Tour w budzi ogromne emocje w trzech miastach: w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. To jedno z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w tej części świata. Przyciąga wielotysięczną publiczność, znamienitych partnerów oraz zawodników, wśród których są najlepsi sportowcy z Polski i świata. W grudniu 2015 roku w Poznaniu rozpoczął się kolejny cykl międzynarodowych halowych zawodów w skokach przez przeszkody, jedyny w Polsce oficjalnie zatwierdzony przez Międzynarodową Federację Jeździecką zaliczany do Eliminacji Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej. Druga eliminacja turnieju obędzie się podczas CAVALIADY Lublin CSI2*, 4-7 lutego 2016. Finał cyklu będzie miał miejsce w Warszawie (CAVALIADA Warszawa CSI3*-W, 25-28 lutego 2016). Ta część CAVALIADY Tour będzie jednocześnie Finałem Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej. Fani jeździectwa znajdą na CAVALIADZIE kwintesencję sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Konne pokazy, bliskość natury oraz animacje dla dzieci czynią z wydarzenia idealne miejsce spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin. Każda CAVALIADA to cztery dni zawodów, konkursów jeździeckich z wielu konkurencji: skoków przez przeszkody, ujeżdżenia, WKKW czy zaprzęgów. Warto śledzić aktualny program wszystkich atrakcji. Więcej na www.cavaliada.pl

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 25


TARGI Czas na BUDMĘ! Jubileuszowa 25. odsłona Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, odbędzie się w dniach 2-5 lutego, pod hasłem INSPIRACJE - WIEDZA - BIZNES. Organizatorzy zapowiadają prezentację szerokiej gamy nowości rynkowych z oferty wiodących producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych. – Lutowa odsłona BUDMY pozwoli zapoznać się z najnowszymi propozycjami i rozwiązaniami, które będzie można zastosować niejako „z marszu” przy planowanych inwestycjach czy remontach – podkreśla Dariusz Muślewski, dyrektor targów BUDMA. – Kontynuować będziemy też Klub Premier BUDMA, a więc prezentację produktów, które zostaną wprowadzone na rynek podczas lub krótko po targach BUDMA. Odwiedzając targi będziemy mieć zatem okazję do zakupu i zastosowania nowych rozwiązań i technologii zdecydowanie szybciej niż konkurencja – dodaje. Przedstawiciele największych grup zakupowych będą mogli skorzystać ze specjalnego programu HOSTED BUYERS ułatwiającego nawiązanie kontaktów biznesowych z polskimi producentami. W programie wydarzeń towarzyszących ekspozycji warto podkreślić poszerzoną prezentację produktów budowlanych w ramach Strefy Testów oraz „odświeżoną” formułę projektu Strada di Archittura i spotkanie z gwiazdą światowej architektury. Równolegle z targami BUDMA odbędą się Międzynarodowych Targów Kominkowych KOMINKI, podczas których ekspozycja płonie żywym ogniem! Więcej na www.budma.pl oraz www.kominki.mtp.pl

Zainstaluj się w Poznaniu Koniec kwietnia na poznańskich targach będzie należał do branży instalacyjnej. Na targi INSTALACJE (25-28 kwietnia) przyjadą tysiące instalatorów, projektantów instalacji, inwestorów i handlowców. Czekać będą na nich dobrze znane obszary tematyczne takie jak: technika grzewcza, sanitarna, obiektowa, gazownicza, klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo oraz zupełnie nowy salon: EKOgrzanie. Jednym z najważniejszych punktów w programie wydarzeń towarzyszących ekspozycji wystawców będzie wielki finał 5. Mistrzostw Polski Instalatorów. O tytuł najlepszego instalatora powalczą finaliści wyłonieni w ramach eliminacji odbywających się przez cały rok w 13 miastach Polski podczas spotkań INSTALACJE ON TOUR. Szereg atrakcji w tym m.in. specjalna gra targowa i strefa gastronomiczna czekać będzie na zwiedzających w Klubie Instalatora. W czasie targów zaplanowano również m.in. Dzień Fotowoltaiki, Dzień Projektanta, Dzień Gazownika oraz Dzień Ciepłownika. Równolegle z targami INSTALACJE odbędą się Targi Ciepła Systemowego TCS, których współorganizatorem jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, W tym samym czasie będą miały również miejsce wydarzenia dedykowane szeroko rozumianemu bezpieczeństwu: Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX oraz Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Więcej na www.instalacje.mtp.pl oraz www.tcs.mtp.pl

26 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY


TARGI Realizuj ogrodnicze marzenia Przygotuj się do nowego sezonu ogrodniczego podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA (25-27 lutego). Tutaj doświadczysz ogrodniczych inspiracji, zapoznasz się z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi małej architektury, zasięgniesz porad ekspertów w dziedzinie narzędzi, spotkasz się ze znanymi dziennikarzami, którzy poradzą jak stworzyć wymarzony ogród. Wydarzenie kusi swoim rozmachem, mnogością atrakcji oraz silnym ładunkiem inspiracji. Odsłania również tajemnice branży ogrodniczej, dostarczając pasjonatom zieleni wiedzy na temat projektowania i urządzania ogrodu. – Trzy dni wypełnione są pokazami na żywo, prelekcjami, warsztatami i spotkaniami z gwiazdami telewizyjnymi. Liczne atrakcje zaspokajają potrzeby zarówno osób z dużym doświadczeniem w pracy w ogrodzie, jak i początkujących hobbystów, którzy swoją ogrodniczą przygodę właśnie rozpoczęli – mówi Jakub Patelka, dyrektor targów GARDENIA. Znaczną część ekspozycji zajmą drzewa, krzewy ozdobne, rośliny doniczkowe i rabatowe, a także torfy, podłoża, nasiona traw i warzyw oraz cebule kwiatowe. Swoją ofertę zaprezentują także producenci i dystrybutorzy narzędzi, sprzętu ogrodniczego czy akcesoriów do nawadniania. W pawilonach wystawienniczych będzie można znaleźć również elementy małej architektury ogrodowej. Wielu okazji do zakupu ciekawych odmian roślin oraz skompletowania zestawu narzędzi i urządzeń do pracy w ogrodzie dostarczy m.in. Kiermasz Ogrodniczy. Pasjonaci aranżacji kwiatowych powinni odwiedzić również odbywające się w tym samym czasie pokazy florystyczne w ramach Targów Produktów Świątecznych i Okazjonalnych SPECIAL DAYS. Więcej na www.gardenia.mtp.pl i www.specialdays.mtp.pl

Trzymaj rękę na pulsie Rok 2016 według resortu zdrowia będzie rokiem promocji i profilaktyki zdrowia. Odbywające się w dniach 12-14 kwietnia Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED uruchomią machinę wymiany wiedzy o zdrowiu i doświadczeń w gronie profesjonalistów. Na największe spotkanie targowe dedykowane branży medycznej w Polsce przyjadą specjaliści z sektora służby zdrowia, kadry zarządzającej placówkami medycznymi, lekarze, diagności laboratoryjni, rehabilitanci, ratownicy medyczni oraz pielęgniarki i położne. Pod czas targów zaprezentowana zostanie ponad setka nowości – specjalistycznego wyposażenia, programów oraz systemów IT, dla szpitali, klinik i gabinetów lekarskich, laboratoriów, ośrodków rehabilitacyjnych, gabinetów fizjoterapii. Filarem targów SALMED są specjalistyczne wykłady, warsztaty i konferencje oraz spotkania biznesowe o charakterze naukowo-szkoleniowym organizowane przy współpracy z wybitnymi specjalistami – doskonała szansa by wymienić doświadczenia i poszerzyć wiedzę medyczną do wdrożenia niemal natychmiast po targach. Więcej na www.salmed.pl

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 27


TARGI Polskie wzornictwo w twoich wnętrzach Projektujesz wnętrza, interesuje Cię polskie wzornictwo? Odwiedź wiosną największą ekspozycję dedykowaną meblarstwu, aranżacji wnętrz i wzornictwu przemysłowemu – targi MEBLE, HOME DECOR oraz wydarzenie arena DESIGN (8-11 marca). Znajdziesz tu ciekawe inspiracje i partnerów biznesowych godnych zaufania. Polska posiada status trzeciego eksportera mebli w Europie i czwartego na świecie. Tylko w Poznaniu, w przestrzeni targów MEBLE, można w pełni docenić potencjał polskiego meblarstwa, tylko tutaj dostępne są najnowsze kolekcje mebli niemal wszystkich polskich producentów. Ofertę mebli doskonale dopełnią dekoracje, tekstylia, oświetlenie oraz akcesoria do kuchni i łazienki prezentowane podczas targów HOME DECOR. Wizyta w Poznaniu jest też szansą na poszerzenie wiedzy na temat visual merchandisingu, czy e-commerce oraz czerpania wzorniczych inspiracji. Jeśli poszukujesz nowych trendów we wzornictwie przemysłowym, koniecznie odwiedź wydarzenie arena DESIGN, a w szczególności wystawę produktów zgłoszonych do konkursu TOP DESIGN award. Nie zapomnij też o warsztatach i wykładach prowadzonych przez wybitnych międzynarodowych specjalistów w dziedzinie designu. Projektanci wnętrz i dekoratorzy w ramach jednego biletu wstępu mogą odwiedzić ekspozycje wszystkich trzech wydarzeń. Szczegółowe informacje na: www.meble.mtp.pl, www.homedecor.pl, www.arenadesign.pl

REKLAMA

MARKI Z POLSKI POD JEDNYM ZNAKIEM ZYSKAJ PROMOCJĘ W KRAJUI ZA GRANICĄ! DZIAŁANIA O CHARAKTERZE B2B I B2C: > OBECNOŚĆ NA TARGACH > WYRÓŻNIENIE W SKLEPACH > E-MARKETING DOŁĄCZ DO PROJEKTU!

KOORDYNATOR:

www.polskamoda.mtp.pl


TARGI

Polska moda jest dla każdego O Targach Mody Poznań i projekcie Polska Moda jest ostatnio jest bardzo głośno w mediach, nawet tych, które na co dzień nie interesują się modą. We wrześniu odbyła się jesienna odsłona wydarzenia. O targach, projekcie Polska Moda i jego ambasadorach opowiada Edyta Bonin-Kanikowska, dyrektor Targów Mody Poznań.

Na początek nieco przewrotne pytanie. Dlaczego warto popierać polskie marki? Czy klientowi nie jest obojętne, skąd pochodzi dany produkt? Zaczyna nie być obojętne, bo chcemy się wyróżniać i coraz bardziej zwracamy uwagę, co na siebie nakładamy. Kupując ubrania w sklepach sieciowych, mamy świadomość, że nie jesteśmy oryginalni, bo to odzież szyta na szeroka skalę. Tu właśnie przewagę mają polscy producenci, którzy szyją w krótkich seriach. Kolekcje wyróżnia przede wszystkim jakość i wzornictwo. Ile firm uczestniczy w projekcie Polska Moda? Czy każdy może przystąpić do inicjatywy? Znak Polska Moda został przyznany dwudziestu markom. Warunkiem koniecznym jest posiadanie 100 proc. produkcji w kraju, wysoka jakość materiałów i innowacyjne wzornictwo. Zapraszamy wszystkie polskie firmy. Z jakim odzewem spotyka się „Polska Moda” w branży? Przedstawiciele branży mówią „wow, super pomysł”. Wiele firm narzeka, że nie ma wsparcia ze strony organizacji branżowych. Trudno jest im konkurować z firmami zagranicznymi, które mogą liczyć na pomoc swoich central. Podczas Targów Mody Poznań producenci zwrócili się do nas z prośbą o wsparcie marketingowe, które pomogłoby im się wyróżnić. Postanowiliśmy podjąć to wyzwanie. Projekt Polska Moda to nie tylko reklama w branży i w prasie lifestylowej, to także obecność w bazie sklepów z produktami Polskiej Mody, wsparcie medialne, etc. Jedną z twarzy Polskiej Mody jest Rafał Maślak, Mister Polski, model. Co zdecydowało o jego przystąpieniu do akcji? To celebryta, który powszechnie wywołuje pozytywne emocje Bardzo spodobała mu się nasza idea promocji polskich produktów – naszym zdaniem to strzał w dziesiątkę! Co ważne, Rafał Maślak promuje nie tylko modę męską, bo gros osób, które go śledzi m.in. na Facebooku to właśnie kobiety.

Polska Moda ma również swoje ambasadorki. Widziałem w Internecie wiele komentarzy ludzi, którzy cieszyli się, że do promocji wybraliście nie doskonałe modelki, a „zwyczajne” kobiety, takie jakie można spotkać w tramwaju, w sklepie, na uczelni. Skąd pomysł? Tak, w konkursie wybraliśmy trzy Polki, w różnym wieku i… różnych rozmiarach. Chcemy w ten sposób pokazać, że Polska Moda to moda dla każdej z nas – ciekawa wzorniczo i cenowo dostępna. Za te same pieniądze zostawione w sklepach sieciowych można się naprawdę fajnie ubrać i mieć gwarancję jakości produktu! Próbujemy odczarować mit, że dobra marka musi się równać wysokiej cenie. Na czym polega rola ambasadorek? Co się teraz z nimi dzieje? Dziewczyny miały już sesję zdjęciową, zdjęcia będziemy sukcesywnie umieszczać na Facebooku i na stronie Polskiej Mody. Zaglądajcie tam! Ambasadorki pojawiły się oczywiście razem z Rafałem Maślakiem na Targach Mody Poznań. Wystąpiły na konferencji prasowej oraz na Gali Polskiej Mody w Sali Ziemi. Panie są bardzo zaangażowane w projekt i otwarte na nasze pomysły. Śledźcie naszego facebooka, aby zobaczyć, co planujemy. W Polsce odbywa się wiele wydarzeń i targów z modą w tytule. Czym się wyróżniają na ich tle Targi Mody Poznań? Dlaczego warto przyjechać właśnie tu? Na pewno wyróżnia nas połączenie biznesu ze światem fashion. Są różne „fashionweeki”, na których projektanci i marki odzieżowe pokazują swoje kolekcje, ale to jest działanie czysto wizerunkowe. W Poznaniu najważniejszą sprawą są kontraktacje. Bardzo fajnie rozwija się temat młodych projektantów. Strefa Young Fashion for Sale startowała niedawno od 8 stanowisk, a podczas jesiennej edycji Targów Mody Poznań było ich 26! Projektanci wystawiający się w tej strefie cenią sobie możliwość nawiązania współpracy ze sklepami multibrandowymi, czyli rozwijanie sieci sprzedaży lub producentami obecnymi na targach, a więc wdrożenie swoich projektów na szerszą skalę. Nigdzie indziej w Polsce nie ma takich targów, ani takiej szansy na spotkanie swoich klientów i partnerów biznesowych. Rozmawiał: Łukasz Cholewicki POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 29


KONKURSY I NAGRODY NA TARGACH

Niezbędnik Medalisty Do Konkursu o Złoty Medal MTP swoje produkty może zgłosić każda firma wystawiająca się na targach. Proces aplikacji jest wyjątkowo prosty, mimo to warto pamiętać o przygotowaniu swojej aplikacji odpowiednio wcześnie. Jak to zrobić?

Zasady udziału w Konkursie Wypełniając zgłoszenie należy pamiętać, że to na jego podstawie Sąd Konkursowy dokonuje oceny produktu i podejmuje decyzję o przyznaniu wyróżnienia. Warto zatem poświęcić chwilę na zebranie i dołączenie wszystkich materiałów informacyjnych, zdjęć, uzyskanych certyfikatów, dokumentacji technicznej oraz danych potwierdzających wysoką jakość wykonania. Do konkursu o Złoty Medal MTP mogą być zgłaszane produkty, które będą prezentowane na stoiskach targowych i odznaczają się szczególnymi walorami takimi jak: nowoczesność zastosowań, stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych, ekonomiczność produktu i jego eksploatacja – cena eksploatacji i serwisu, koszt utylizacji, oddziaływanie produktu na środowisko, w tym recykling, biodegradowalność, oszczędność zużycia materiałów i energii, funkcjonalność produktu rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności i praktyczności, estetyka produktu, stopień przystosowania rozwiązań do zastosowań praktycznych – w przypadku projektów badawczych. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem nagrody. Decyzja o przyznaniu medalu dla zgłoszonego produktu jest efektem obrad Sądu Konkursowego niezawisłego w swych decyzjach, złożonego z wybitnych ekspertów określonych dziedzin nauki i gospodarki.

Wybór Konsumentów — rywalizacja Fair Play Wzbogaceniem formuły konkursu o Złoty Medal MTP jest plebiscyt Złoty Medal – Wybór Konsumentów, w którym o zwycięzcy decydują zwiedzający i internauci. W czasie targów mogą oddawać swoje głosy na specjalnie przygotowanych stoiskach – Strefach Mistrzów usytuowanych w pawilonach 3 i 5 oraz w Alei Lipowej (pasaż między pawilonami 7, 7A, 8, 8A). Głosowanie na stronie internetowej trwa od momentu ogłoszenia listy produktów nagrodzonych Złotym Medalem i kończy się 30 dni po zakończeniu targów. System obsługujący internetową aplikację do głosowania uniemożliwia powtórne oddanie głosu z tego samego komputera (adresu IP) w tym samym dniu. Na strefach i stronach mobilnych konkursu dostęp do statystyk jest możliwy w każdym momencie. Dodatkowo, osoby obsługujące Strefy Mistrzów, poza udzielaniem wszelkich informacji na temat Złotego Medalu, dbają o to, aby zwiedzający, którzy biorą udział w głosowaniu, nie oddawali wielokrotnie swoich głosów. Międzynarodowe Targi Poznańskie jako organizator konkursu o prestiżową nagrodę Złoty Medal – Wybór Konsumentów dokładają wszelkich starań, aby reguły rywalizacji o miano najlepszego produktu w plebiscycie były uczciwe, czytelne i transparentne.

NIEZBĘDNIK MEDALISTY W 7 KROKACH Przygotowanie zgłoszenia i wysyłka formularzy w konkursie o Złoty Medal MTP

1

22 Obrady Sądu Konkursowego - przyznanie Złotych Medali

Start głosowania internetowego w konkursie o Złoty Medal –Wybór Konsumentów

33

4

Rozpoczęcie kampanii promującej Laureatów Złotego Medalu / start własnych kampanii Wystawców nagrodzonych medalem

Wszystkie formularze, regulaminy oraz składy Sądów Konkursowych można znaleźć na stronie www.zlotymedal.mtp.pl 30 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

Działania promocyjne MTP związane ze Złotym Medalem / własne kampanie Laureatów konkursu

Targi - wręczenie Złotych Medali, uruchomienie Stref Mistrzów, kulminacja promocji

55

6

77

Zakończenie głosowania w konkursie o Złoty Medal –Wybór Konsumentów i ogłoszenie wyników

Zgłoszenia

Jolanta Kanikowska tel.: +48 61 869 22 06, fax: +48 61 866 61 34 e-mail: jolanta.kanikowska@wtcpoznan.pl WORLD TRADE CENTER Sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań


KONKURSY I NAGRODY NA TARGACH

Laureaci o Złotym Medalu: warto walczyć

Złoty Medal MTP zapewnia prestiż i wyróżnia nagrodzony produkt na konkurencyjnym rynku. Zapytaliśmy przedstawicieli nagrodzonych firm, dlaczego Złoty Medal MTP jest dla nich tak ważny. Laureaci podkreślają, że konkurs nie jest jednym z wielu − ma tradycję i renomę, a wyboru dokonują niezależni eksperci. Klienci biorą to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

Pokaż swoje atuty Według Łukasza Zawady, współwłaściciela firmy AEP, warto podkreślić to, że ma się coś wartościowego do pokazania. Firma AEP jest przedstawicielem tureckiego AJAN Elektronik. W Poznaniu zaplanowała premierę nagrodzonej przecinarki plazmowej SHP 460, produkcji AJAN Elektronik. – To nasz pierwszy Złoty Medal, więc o efektach dopiero się przekonujemy Wiemy już, że dwie firmy zdecydowały się na zakup naszej maszyny – mówi Łukasz Zawada. Jego zdaniem potencjalni klienci zwracają uwagę na nagrody. – Jeśli dany produkt został doceniony przez opiniotwórcze grono ekspertów, to klienci biorą ten aspekt pod uwagę przy decyzjach zakupowych. Konkurencja w konkursie była bardzo mocna. Nie było łatwo się przebić wśród maszyn polskiej produkcji. Nasza przecinarka produkowana jest w Turcji, a AEP ma wyłączność na sprzedaż i serwis w Polsce – dodaje Łukasz Zawada. Tomasz Nowak, prezes KUKA Roboter, która otrzymała Złoty Medal za roboty przemysłowe LBR IIWA, uważa, że Złoty Medal MTP to jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych innowacyjnym produktom na rynku polskim. – Dla nas ważne jest, że nagroda przyznawana jest przez niezależnych ekspertów. W przypadku robota LBR IIWA jury MTP potwierdziło oceny międzynarodowych specjalistów, którzy od czasu światowej premiery robota nagrodzili go wieloma wyróżnieniami – mówi Tomasz Nowak. Doceń klienta Laureaci podkreślają, że Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród. – To symbol innowacyjności, jakości, najnowocześniejszych rozwiązań wspierających producentów. To doskonałe podkreślenie misji firmy FANUC, która od początku swojego istnienia koncentruje się na dynamicznym rozwoju technologii CNC, a także dostarczaniu producentom na całym świecie innowacyjnych środków automatyzacji produkcji pozwalających na ciągłe optymalizowanie jej parametrów – mówi Jędrzej Kowalczyk, dyrektor generalny FANUC Polska. Złotym Medalem zostało wyróżnione kompaktowe stanowisko obróbcze MULTIDRILL z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D, zgłoszone przez FANUC Polska. Zdaniem Jędrzeja Kowalczyka świadomość konieczności inwestycji w najnowsze technologie wśród polskich producentów z roku na rok jest coraz wyższa. – Producenci dostrzegają szanse, jakie niesie ze sobą korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki, bo w wielu przypadkach przekonali się już jak trudno bez nich produkować i zdobyć zaufanie klienta. Coraz więcej firm poszukuje rozwiązań optymalnych dla siebie, odwiedza targi branżowe, a także z uwagą przygląda się produktom szczególnie docenianym przez branżowych ekspertów. Czasy kupowania maszyn na targach powoli mijają, jednakże wciąż dla wielu klientów wyróżnienie targowe MTP jest bardzo ważnym kryterium branym pod uwagę podczas rozmów handlowych. Mam nadzieję, że prestiż tego wyróżnienia pozostanie równie wysoki w przyszłości, a warunki otrzymania medalu będą coraz bardziej restrykcyjne – dodaje prezes FANUC Polska.

Na szacunek trzeba zapracować Piotr Rzysko, General Manager firmy Renishaw, podkreśla wartość długoterminowych inwestycji w innowacyjne rozwiązania i wynalazki. Taką 40-letnią historią może pochwalić się firma Renishaw, od 2002 r. w Polsce współpracująca z licznymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i instytucjami badawczymi. Dlatego Piotr Rzysko docenia długoletnią tradycję Złotego Medalu MTP. Jego zdaniem nagroda przyznawana była w przeszłości znakomitym produktom. Liczne i udane kampanie reklamowe utrwaliły jej renomę i zapewniły skojarzenie ze znakiem wysokiej jakości oraz innowacyjności. – Szacunek zdobywa się latami dostarczając niezawodne i funkcjonalne systemy. Złoty Medal MTP oznacza, że nagrodzony, innowacyjny produkt zwrócił uwagę gremium złożonego z wybitnych fachowców. Sądzę, że fakt ten stanowi niezwykle istotną przesłankę, aby nasi potencjalni klienci potraktowali nowy produkt jako wart zainteresowania – mówi Piotr Rzysko. W biznesie jak w sporcie Złoty Medal MTP doceniają także zagraniczni wystawcy. –Dla nas uczestnictwo w konkursie to była kwestia honoru. W biznesie jest jak w sporcie – zawsze musisz walczyć o sukces – mówi Thomas Alijew, prezes firmy Alfleth Engineering AG ze Szwajcarii. Alfleth Engineering AG zgłosił do konkursu pionowe centrum obróbcze VERSA 825, którego producentem jest szwajcarski Fehlmann AG. Według Thomasa Alijewa na sukces w biznesie składają się innowacje i edukacja. – W tych aspektach mamy czym się pochwalić, dlatego od lat prezentujemy się w Poznaniu. Złoty Medal to wielka satysfakcja dla całej ekipy uczestniczącej w procesie tworzenia i wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek. Mam tu na myśli twórców maszyn, firmę Fehlmann, a także ich reprezentantów, czyli ALFLETH Engineering – dodaje Thomas Alijew. Źródło: www.strefawystawcy.pl POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 31


KONKURSY I NAGRODY NA TARGACH

Codzienność dobrze zaprojektowana TOP DESIGN award

W czasach wysokiej konkurencyjności design zarabia i dowodem na to są niewątpliwie produkty nagrodzone w konkursie TOP DESIGN award. Sukces, który osiągnęły nagrodzone produkty pozwala stwierdzić, że dobre wzornictwo się sprzedaje. Wśród firm, których produkty mogą poszczycić się znakiem TOP DESIGN award, są: Deante, Franke Polska, Marbet Style, Marmite, Meble Vox, Noti, Piu Design, Porta KMI Poland, PROFIm, Schattdecor, Solaris Bus & Coach, Zortax, Grohe Polska, Klafs, Zelmer. Międzynarodowy konkurs TOP DESIGN award promuje innowacyjne wzornictwo na najwyższym europejskim poziomie. Wyróżnienie prestiżowym znakiem „TOP DESIGN award” stanowi potwierdzenie wybitnej jakości wzorniczej produktu, gwarantując tym samym liczne korzyści promocyjne. Wszystkie produkty nominowane do prestiżowej nagrody TOP DESIGN są przykładami udanych inwestycji we wzornictwo, udowadniając, że projekt ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozpoznawalności marki, jak i realnych ekonomicznych korzyści. Konkurs organizowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie towarzyszy wydarzeniu arena DESIGN, podczas którego biznes spotyka się z designem. Wszyscy finaliści prezentowani są podczas wystawy TOP DESIGN award. Zajmują również ważne miejsce w ekskluzywnym katalogu wydarzenia arena DESIGN oraz korzystają z benefitów działań public relations prowadzonych przez organizatora konkursu. Do konkursu mogą zgłaszać się zarówno producenci, jak i projektanci z seryjnie produkowanymi wzorami, które są na rynku nie dłużej niż dwa lata lub zostaną wprowadzone do produkcji w roku przyznania nagrody. Zgłaszają się jednak przede wszystkim firmy i to one są nagradzane podczas uroczystej gali. 32 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem konkursu jest przesłanie zgłoszenia. Następnie spośród zgłoszonych produktów niezależne Jury wybiera te, które wyróżniają się doskonałym wzornictwem i funkcjonalnością. Są one prezentowane podczas wystawy TOP DESIGN award w czasie wydarzenia arena Design. Laureaci konkursu wybierani są przez Jury pierwszego dnia wydarzenia arena Design. W Jury konkursu zasiadają wybitni międzynarodowi specjaliści w dziedzinie designu – projektanci-praktycy, wykładowcy uczelni projektowania oraz przedstawiciele mediów związanych ze wzornictwem. Lista zmienia się nieznacznie co roku. To samo jury wybiera finalistów i laureatów konkursu. Pod uwagę brane są takie kryteria jak m.in.: wysoka jakość wzornicza, stopień innowacyjności, funkcjonalność, prosta i intuicyjna obsługa, dobór materiałów i jakość wzornicza oraz pozytywny wpływ na otoczenie czy ergonomia. W roku 2015 projekty zgłoszone do konkursu TOP DESIGN award oceniało Jury w składzie: Marek Adamczewski – przewodniczący Jury, Bogumiła Jung, Janusz Kaniewski, Marek Owsian, Daria Burlińska, Maria Jeglińska, Tomek Augustyniak, Wojciech Trzcionka, Małgorzata Szczepańska.

Kolejna edycja TOP DESIGN award już w roku 2016! Szukaj informacji na: www.arenadesign.pl


Co zyskują laureaci? prestiżowe nagrody TOP DESIGN award wręczane są podczas uroczystej gali wydarzenia arena DESIGN w obecności przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, mediów oraz osobowości świata designu nagrodzone produkty mogą być oznaczane prestiżowym znakiem TOP DESIGN award przez nieograniczony czas certyfikat TOP DESIGN award potwierdzający jakość wzorniczą podpisany przez największe autorytety wchodzące w skład Jury unikatową statuetkę TOP DESIGN award – każdego roku przygotowywany jest nowy projekt.

Marek Adamczewski, projektant, kierownik Katedry Projektowanie Produktu ASP Gdańsk, właściciel studia projektowego MARAD Design, Przewodniczący Jury konkursu TOP DESIGN award W tej chwili w Polsce jest kilka konkursów wzorniczych na wysokim poziomie, znanych w Europie – arena DESIGN jest niewątpliwie jednym z nich. Z każdym rokiem wydarzenie rozwija się, jest coraz bogatsze – prezentowanych jest coraz więcej, coraz ciekawszych produktów i przybywa chętnych do udziału w tym wydarzeniu oraz konkursie TOP DESIGN award. Staramy się w Jury wyłonić, te projekty, które wydaje się, że mogą być wiodące, mogą być niosące dla firm, a statuetki powinny im pomóc w budowaniu pozycji rynkowej. Ten konkurs nie ma nagrody głównej między kategoriami, staramy się przez to podkreślić, że pewne rzeczy są nieporównywalne. Konkursy takie tak TOP DESIGN award, w których nagradzany jest producent razem z projektantem wskazują jak osiągać sukces na rynku przez najbliższe lata.

Andrzej Zgierski, prezes firmy Marbet Style, laureat TOP DESIGN award 2014 Udział w tego typu imprezach, wystawach jest fascynującą przygodą podobnie jak sam proces projektowania, a udział w TOP DESIGN award to prestiż i sprawdzenie samego siebie oraz firmy, czy posiada już ona odpowiedni poziom, odpowiednie umiejętności do tego, by istnieć na współczesnym rynku.

REKLAMA

Daria Burlińska, projektant, właścicielka Studia Projektowego DBWT, Juror konkursu TOP DESIGN award 2015 Nagroda TOP DESIGN award to swego rodzaju godło, którego można używać w komunikacji marketingowej. Służy wyróżnianiu produktów na rynku. To znak jakości. Jako projektant-praktyk z przyjemnością patrzę na wdrożone realizacje prezentowane na wystawie TOP DESIGN award i bardzo cieszę się, że jest coraz więcej polskich producentów, którzy współpracują z polskimi projektantami. Zapraszam wszystkich producentów do zgłaszania swoich produktów do tego konkursu, bo przyznanie nagrody, wyróżnienia czy sam udział w takiej konkursowej wystawie to dobry wskaźnik dla handlowców oraz dla klientów, co warto wybierać.


TARGI PO GODZINACH

Najlepsze pomysły na spędzenie wolnego czasu Po pracowitym targowym dniu warto pomyśleć o rozrywce lub odpoczynku. Co ciekawego dzieje się w Poznaniu, gdzie warto zjeść i jak można się zrelaksować? Gdzie szukać sprawdzonej taksówki, kwiaciarni, możliwości zakupu gustownego upominku lub fachowej pomocy dla służbowego samochodu? Na te wszystkie dylematy gości targowych Międzynarodowe Targi Poznańskie mają atrakcyjne i (już) sprawdzone rozwiązanie − program Targi po Godzinach. Karta członkowska programu otwiera dostęp do oferty specjalnej rekomendowanych firm partnerskich, dodatkowych rabatów lub bonusów!

Imprezowo po godzinach Dla entuzjastów clubbingu, kolorowych drinków i energetycznej muzyki polecamy należący do słynnej na całym świecie sieci – klub Pacha Poznań. W trzech salach, przy muzyce granej przez światowej sławy didżejów, bawić się może nawet tysiąc osób. Z kolei miłośników różnych stylów i odmian muzyki, począwszy od hitów lat sześćdziesiątych, aż po najnowsze przeboje z pewnością zachwyci, ceniony zarówno przez mieszkańców, jak i odwiedzających Poznań gości, klub Browar Pub Słodownia, zlokalizowany w Starym Browarze. REKLAMA

Kulturalnie po godzinach Skoro mowa o rozrywce i relaksie dla ciała, to dla równowagi proponujemy również ucztę dla ducha. Polecamy repertuar Teatru Polskiego w Poznaniu oraz koncerty w klubie jazzowym Blue Note Jazz Club. Oba miejsca obfitują w wydarzenia kulturalne, które zapadają w pamięć na dłuższy czas. Już wkrótce w przewodniku programu Targi po Godzinach znajdą się kolejne atrakcje kulturalne. Od nowego sezonu będziemy prezentować Państwu kompleksową informację o wszystkich najważniejszych wydarzeniach kulturalnych odbywających się w stolicy Wielkopolski; zarówno tych stałych, jak i czasowych.


TARGI PO GODZINACH Smakowicie po godzinach W ofercie programu Targi po Godzinach znaleźć można restauracje serwujące dania z całego świata od tradycyjnej kuchni polskiej przez kuchnię francuską po przysmaki z odległych Chin. Są wśród nich zarówno słynne już od wielu lat poznańskie lokale, jak i najnowsze kulinarne perełki serwujące dania zgodnie z aktualnymi światowymi trendami. Położone w niewielkiej odległości od siebie, w samym centrum Poznania restauracje Masimiliano Ferre i Papavero, to doskonały przykład zróżnicowanej oferty gastronomicznej. Z jednej strony nowa restauracja Masimiliano Ferre serwująca pyszne i przyrządzone z najlepszych składników dania kuchni włoskiej i polskiej. Idealna na biznesowe lub towarzyskie śniadania, lunche lub kolacje. Z drugiej strony ciesząca się już od ponad 10 lat niesłabnącą popularnością prestiżowa restauracja Papavero, ceniona za dbałość o jakość serwowanych dań oraz perfekcyjną i dyskretną obsługę sali. Wśród najnowszych partnerów programu odnaleźć można położoną na Jeżycach restaurację Avocado Restaurant & Wine, gdzie można poznać przepis na dynamiczny slow life oraz restaurację Warto nad Wartą. Relaksująco po godzinach Jeżeli jednak zamiast nocnej zabawy, bardziej cenią Państwo relaks i wypoczynek to najwłaściwszym adresem są Termy Maltańskie. Ten najnowocześniejszy i największy wodny kompleks rekreacyjno-sportowy w Polsce wykorzystujący naturalne wody termalne, proponuje swoim gościom cztery różne formy wypoczynku: > Baseny – do dyspozycji gości jest 18 basenów sportowych i rekreacyjnych; > Aquapark – największy w Polsce raj dla miłośników wodnych wrażeń, a wśród nich: 13 zjeżdżalni, zewnętrzna plażą, jacuzzi, kurtyny, bicze wodne oraz basen z falami morskimi i dzikie rzeki; > Świat Saun – 14 pomieszczeń wśród których znajdują się sauny z koloroterapią, łaźnią kwiatową i turecką, grotą śnieżną, tężnią solną, czy zewnętrzna sauna z 200-letniego drewna Kel; > Spa 1306 – 17 profesjonalnych gabinetów i apartamentów zaaranżowanych w orientalnym stylu, oferujących wyjątkowe, kilkuetapowe ceremonie rodem z Maroka, Indii lub Turcji. REKLAMA

Kompleksowo po godzinach W ramach programu Targi po Godzinach dostępnych jest również wiele dodatkowych usług, na które często w trakcie lub przed samymi targami zwyczajnie brakuje czasu. Sieć myjni samochodowych Kärcher intervip+ oprócz profesjonalnego czyszczenia samochodu zaoferuje dodatkowo inne podstawowe usługi serwisowe w trzech myjniach zlokalizowanych w galeriach handlowych blisko poznańskich targów. A jeśli będą potrzebne aranżacje kwiatowe lub okolicznościowy bukiet, na stoisko targowe dostarczy je kwiaciarnia Kamiflora, wielokrotnie nagradzana na targowych konkursach. Partnerami programu są również sklepy z piękną biżuterią i eko kosmetykami – to idealne miejsca na zakup upominków dla siebie, bliskich lub partnerów biznesowych. Punktualnie po godzinach Halo?! Tu Radio-Taxi, czyli jedyna korporacja taksówkowa, która odbierze Państwa prosto z terenu targów, a następnie bezpiecznie dowiezie na czas we wskazane miejsce. Wysiadając z taksówki czekać będzie na Państwa kolejna miła niespodzianka – niższy rachunek uwzględniający specjalny rabat. Komfortowy nocleg po godzinach Planując wizytę w Poznaniu warto sprawdzić, czy wybrany hotel oferuje dodatkowe bonusy dla gości targowych posiadających kartę programu Targi po Godzinach. Wśród hotelowych partnerów programu znaleźć można m.in. pięciogwiazdkowy hotel City Park harmonijnie łączący zabytkową XIX-wieczną architekturę z nowoczesnym designem, elegancki hotel Moderno, nietuzinkowy hotel Puro lub stylowy Hotel Włoski.

Warto pamiętać! Wybierając się do Poznania warto pamiętać o zabraniu karty programu Targi po Godzinach. Niezależnie od tego czy celem wizyty będą targi czy konferencja odbywająca się w Poznań Congress Center, zawsze warto zapytać organizatora wydarzenia o specjalne oferty przygotowane dla uczestników programu partnerskiego Targi po Godzinach. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, który dołączany jest do kart członkowskich programu Targi po Godzinach oraz śledzenia aktualności na stronie internetowej: www.targipogodzinach.pl oraz na oficjalnym fanpage’u: targipogodzinach Opracował Piotr Sójka, Project Manager Programu Targi po Godzinach


TARGI PO GODZINACH

Z nami zawsze wyśpisz się dobrze

Zarezerwowałeś powierzchnię wystawienniczą, zamówiłeś usługi dodatkowe, zleciłeś projekt i budowę stoiska, ba nawet wymyślasz już koncepcję promocyjną swojej targowej obecności… a nocleg? Czasem w natłoku różnych spraw kwestia noclegu może nam umknąć. Zamiast samemu poszukiwać dogodnego miejsca noclegowego, warto skorzystać z pomocy specjalistów z WTC Poznań.

Rozmowa z Joanną Roś, Project Managerem WTC Poznań ds. zakwaterowania Jestem uczestnikiem wydarzenia organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, szukam noclegu w Poznaniu. Od czego powinienem zacząć? Myślę, że warto zajrzeć na początek na stronę internetową MTP (www.mtp.pl) lub bezpośrednio na strony wybranej imprezy. Tam w zakładce „podróż i pobyt” znajdują się dane kontaktowe do nas. Z myślą o gościach, którzy samodzielnie chcieliby dokonać rezerwacji hotelu zamieściliśmy również system do rezerwacji miejsc noclegowych. Czego mogę oczekiwać od WTC Poznań? Jakiego typu bazą noclegową dysponujecie? World Trade Center Poznań zajmuje się między innymi organizowaniem zakwaterowania dla wystawców i zwiedzających targi oraz dla uczestników wydarzeń organizowanych na terenie MTP. Z uwagi na różnorodność zapotrzebowania gości współpracujemy z większością poznańskich hoteli, a także z innymi obiektami noclegowymi typu hostele, apartamenty, które są skłonne zaoferować dla naszych gości swoje usługi po preferencyjnych stawkach. Czy WTC Poznań może mi pomóc nawet wtedy, gdy hotele mówią, że nie ma w nich już wolnych miejsc? Nasz zespół zawsze stara się pomóc nawet wtedy, kiedy hotele są zapełnione z uwagi na trwające w mieście jakieś wydarzenie. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami i szukamy tak długo, aż znajdziemy miejsca dla naszego klienta. Z reguły jednak goście dokonują rezerwacji noclegów z wyprzedzeniem, dlatego takie sytuacje zdarzają się rzadko. 36 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

A co, jeśli przyjeżdżam do Poznania w charakterze zwiedzającego lub jestem uczestnikiem kongresu czy konferencji? Czy wówczas też mogę skorzystać z pomocy WTC Poznań? Tak, pomagamy w organizacji pobytu wszystkim gościom, którzy się do nas zgłoszą. W przypadku zorganizowanych wydarzeń konferencyjnych najczęściej mamy już przygotowane pule pokoi w hotelach i wówczas uczestnicy lokowani są w wybranych przez organizatora obiektach, co często wiąże się ze zorganizowaniem przez nas również transportu czy innych usług związanych z konferencją. Skorzystanie z obsługi WTC Poznań na pewno sporo kosztuje… Goście, którzy się do nas zgłoszą nie ponoszą żadnej dodatkowej opłaty z tytułu rezerwacji miejsc noclegowych za pośrednictwem WTC, a nasz personel zawsze chętnie i z zaangażowaniem pomoże w zorganizowaniu noclegu, a także całego pobytu w czasie trwania targów lub innego wydarzenia organizowanego w Poznaniu. W ramach programu partnerskiego „Targi po godzinach”, który realizujemy dla Międzynarodowych Targów Poznańskich, możemy również zaproponować ciekawe oferty sklepów, restauracji, klubów i innych partnerów, warto zatem zajrzeć na stronę www.targipogodzinach.pl.

Potrzebujesz noclegu w Poznaniu?Zapraszamy do kontaktu: tel. +48 61 865 38 69, e-mail: hotele@wtcpoznan.pl www.wtcpoznan.pl


USŁUGI

Zrób stoisko z IDEAEXPO.MTP Jaki jest przepis na targowe stoisko? Weź dużą miarkę pomysłów, dodaj wyłącznie najlepsze składniki, przypraw sporą ilością jakości, dobrze wymieszaj i pozwól stoisku wyrastać w dowolnym centrum targowym. Gotowe stoisko poddaj ocenie personelu i klientów przez minimum trzy - cztery dni i dopiero wtedy oceń, czy była to udana realizacja. Jeśli tak, powtórz przepis na kolejnych targach. Jeśli coś poszło nie po Twojej myśli, zastanów się nad zmianą receptury. Tylko dobre przepisy na udane stoiska znajdziesz w ofercie IDEAEXPO.MTP. Rokrocznie siłami zespołu powstaje ponad 6.000 stoisk o zróżnicowanych parametrach – od najmniejszych zbudowanych z powtarzalnych elementów po kilkusetmetrowe indywidualne projekty dla liderów rynkowych. W naszym targowym cieście można trafić na wyjątkowe rodzynki. Oto kilka przykładów naszych realizacji w 2015 roku. GRUPA ORLEN − orzeł wylądował w Bednarach Symetryczny bliźniak to znakomity sposób na udział dwóch siostrzanych spółek w targach na otwartej przestrzeni. Projekt ten łączy w sobie zarówno walory wizualne, jak i praktyczne, zapewniając komfortowe uczestnictwo w targach, niezależnie od pogody. Uwagę zwraca również optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz wysoka jakość wykonania. Taki „domek” z powodzeniem zastępuje dużo cięższe i mniej elastyczne konstrukcje kontenerowe – można go zbudować w pożądanym rozmiarze bez użycia ciężkiego sprzętu oraz dowolnie zaaranżować.

SAMSUNG − funkcjonalność i prostota w każdym calu Podczas czerwcowych Targów Kooperacji Przemysłowej Subcontracting w Poznaniu SAMSUNG szukał lokalnych dostawców, którzy mieliby zastąpić dotychczasowych kooperantów z Azji, na potrzeby fabryki pralek i lodówek we Wronkach. Rozmowy z potencjalnymi dostawcami prowadzone były na 60-metrowym stoisku, na którym wyodrębniono 4 strefy, każdą dla innej grupy poszukiwanych elementów. W projekcie udało się uniknąć choćby jednego zbędnego elementu, efektywnie wykorzystano każdy metr kwadratowy powierzchni. Prostotę i funkcjonalność projektu dodatkowo podkreśliły firmowe kolory elektronicznego giganta – biel i granat. 38 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY


USŁUGI Owocowy zawrót głowy na targach Fruit Logistica w Berlinie Polskie stoisko narodowe przygotowane przez Związek Sadowników RP na targach Fruit Logistica w Berlinie z roku na rok jest coraz bardziej imponujące. Nie chodzi jednak tylko o jego rozmiar, ale przede wszystkim multifunkcjonalny projekt uwzględniający wydzielone stanowiska dla 24 podwystawców, przestronną, odizolowaną od targowego zgiełku, przestrzeń „business meetings”, moduł cateringowy z pełnym wyposażeniem oraz ulokowane w centralnej części stoisko informacyjne, które na czas otwarcia polskiej ekspozycji przejęło funkcje reprezentacyjne. Stoisko „ubierały” wielkoformatowe wydruki wysokiej jakości z motywami polskich owoców. Wśród elementów dekorujących stoisko nie zabrakło świeżych jabłek – sztandarowego polskiego produktu eksportowego. Piękne meble w znakomitej oprawie Na targach Meble Polska 2015 stoisko firmy DIGNET LENART zachwycało formą i elegancją. Na powierzchni 160m kw. firma wyeksponowała swoje najnowsze kolekcje w gotowych aranżacjach. Nie ma w tym nic zaskakującego, albowiem większość firm meblowych w ten właśnie sposób prezentuje swoje produkty. Jednak w tym przypadku warto zwrócić uwagę na dbałość o szczegóły i jakość wykonania. Każdy obszar stoiska sprawiał wrażenie miejsca gotowego do zamieszkania. Dopracowane w każdym calu wnętrza wydawały się być oderwane od wszechobecnego targowego gwaru. Z pewnością dużą rolę w stworzeniu takiego klimatu spełniły liczne elementy wykończeniowe z surowego drewna, dyskretne oświetlenie oraz zamykający przestrzeń sufit rozjaśniony mlecznym światłem. W takich wnętrzach chcemy mieszkać i takie stoiska chcemy oglądać na targach. KLIMAS Wkręt-met na Budmie Wkręt-met to największy producent technik zamocowań w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. 100-metowe stoisko tej firmy wyraźnie wyróżniało się wśród innych stoisk w pawilonie przyciągając uwagę niebywałą prostotą projektu, wyrazistą kolorystyką oraz wysoką jakością wykonania i dbałością o detale. Szczególną uwagę zwracały elementy podwieszane – dwustronnie drukowany baner idealnie naciągnięty na aluminiową konstrukcję. Ciekawym rozwiązaniem były specjalne ekspozytury oraz ekrany interaktywne umożliwiające zwiedzającym szybkie zapoznanie się z wyjątkowo obszerną ofertą firmy.

John Deere − potęga lidera Rozwój najnowszych technologii i częściowe przeniesienie procesów sprzedaży do internetu, nie odbiera znaczenia targowym prezentacjom. Są branże, w których tradycyjna ekspozycja pozostaje w cenie, gdzie o zakupie decyduje rozmowa z handlowcem połączona z porównaniem produktów i ich wypróbowaniem. Taka jest m.in. branża rolnicza. Dlatego liderzy w tej branży stawiają na szeroką ekspozycję maszyn i urządzeń połączoną z organizacją miejsca, w którym prowadzone są rozmowy z potencjalnymi klientami. Jeśli targi odbywają się w plenerze, taką funkcję może pełnić namiot zaaranżowany w dowolny sposób. Opracowała Marzanna Wiśniewska, IDEAEXPO.MTP IDEAEXPO.MTP jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Poznańskich. Specjalizujemy się w budowie stoisk targowych. Na każdym etapie dbamy, aby Twój udział w targach przełożył się na wymierne efekty. Prowadzimy także w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę wydarzeń. POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 39


TARGI ZA GRANICĄ

Z ziemi polskiej do włoskiej

MTP realizatorem programów promocji polskiej gospodarki Polska jako partner handlowy Włoch od wielu lat zajmuje podobną pozycję: 9. miejsce wśród odbiorców włoskich produktów z 2,5 proc. udziałem w całości eksportu oraz 12. pozycję pod względem importu z 2 proc. udziałem. Polska najczęściej importuje maszyny i urządzenia, środki transportu, metale i produkty metalurgiczne oraz wyroby chemiczne. W eksporcie do Włoch prym wiodą środki transportu, wyroby spożywcze, napoje i tytoń oraz metale i produkty metalurgiczne. Włochy są piątym partnerem w polskim eksporcie produktów rolno-spożywczych i dziewiątym w imporcie. Polska eksportuje do Włoch przede wszystkim mięso czerwone, podroby i ich przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe oraz produkty mleczarskie i ryby. Włosi, natomiast, owoce, orzechy, warzywa, grzyby, przetwory zbożowo-mączne, wina, oraz wyroby cukiernicze i tłuszcze roślinne. Zainteresowaniem Włochów cieszą się głównie polskie pierogi, wędliny, sery (oscypek, koryciński) oraz słodycze takie jak ptasie mleczko, pierniki, wafelki a także ciasta typu szarlotka, makowiec, rurki z kremem, kremówki. Z napojów Włosi doceniają polskie soki tłoczone i tzw. jednodniowe (marchewkowe, pomarańczowe, grejpfrutowe, czy warzywne), z alkoholi natomiast popularna jest wódka żołądkowa czy polskie piwa. Ciekawostką jest fakt, ze Włosi spożywają ślimaki (trzy rodzaje: winniczki, szare małe i szare duże), których hodowla w Polsce staje się coraz bardziej popularna i może stanowić potencjalną niszę eksportową. Źródło: https://italy.trade.gov.pl

40 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

Impulsem do przyjrzenia się bliżej polsko-włoskiej współpracy była odbywająca się od 1 maja do 31 października Światowa Wystawa EXPO w Mediolanie, której tematem przewodnim było wyżywienie planety. Polska zaprezentowała się jako potęga w produkcji i przetwórstwie żywności, jako kraj nowoczesny, osiągający sukces gospodarczy. Ekspozycje i wydarzenia odbywające się podczas EXPO przybliżały Włochom polskie produkty, tradycje, kulturę, nowoczesne technologie, polski dizajn i modę a przede wszystkich polskie smaki. Międzynarodowe Targi Poznańskie, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zrealizowały na terenie Włoch szereg działań będących elementem polskiego udziału w Wystawie Światowej EXPO 2015.

Więcej informacji o możliwości promocji polskich firm za granicą szukaj na www.zagranica.mtp.pl


TARGI ZA GRANICĄ Rzym, Neapol, Mediolan, Turyn Pokazy kulinarne

Pokazy kulinarne przygotowane przez polskich szefów kuchni odbywały się w dwóch blokach – letnim w restauracjach na terenie Rzymu, Neapolu i Mediolanu oraz jesiennym w restauracjach na terenie Mediolanu i Turynu. Potrawy serwowane w trakcie pokazów przybliżały Włochom polskie tradycje kulinarne, odzwierciedlały sezonowość polskiej kuchni i jednocześnie nawiązywały do potraw znanych we Włoszech, akcentując cechy wspólne dla kuchni obu krajów. Polscy kucharze wykonali wariacje znanych włoskich dań z polskich składników – włoscy goście pokazów spróbowali ravioli z bryndzą, „pęczotto” czyli risotto przygotowane z kaszy jęczmiennej oraz deser panna cotta na bazie polskiej maślanki.

Mediolan

Światowa Wystawa Produktów Spożywczych TUTOFOOD Targi TuttoFood to jedne z najważniejszych targów produktów spożywczych we Włoszech. Organizowane w cyklu dwuletnim w formule B2B, otwarte są przede wszystkim na agentów handlowych, importerów, dystrybutorów czy przedstawicieli sieci szerokiej dystrybucji z całego świata. 20 polskich producentów żywności – wędlin, słodyczy, soków, marynat prezentowało ofertę na polskim stoisku narodowym a możliwości współpracy dwustronnej zostały przedstawione podczas konferencji branżowej na temat polskiego rynku produktów spożywczych.

Wystawa Światowa EXPO 2015 Tydzień Polski Wschodniej Międzynarodowe Targi Poznańskie na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) przygotowały liczne wydarzenia artystyczne, biznesowe i promocyjne prezentujące potencjał województw: podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyRimini Mediolan skiego oraz lubelskiego. Podczas wystawy podlaskiego wzornicMiędzynarodowe twa zaprezentowane zostało nowoczesne oblicze tradycyjnego Targi Sprzętu, Turyn rękodzieła, odzieży i akcesoriów. Kulinarnym akcentem były Bolonia Technologii i Usług pokazy w wykonaniu Karola Okrasy, który opowiadał o polskich do Produkcji, Promocji miodach pitnych oraz częstował polskim sękaczem. Podczas i Transportu Owoców konferencji dotyczącej potencjału gospodarczego Polski i Warzyw MACFRUT Wschodniej, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Rimini Polscy producenci owoców, soków owocowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także marszałkooraz sprzętu i technologii wykorzystywanych wie województw Polski Wschodniej, dyskutowali na temat w uprawie warzyw i owoców prezentowali się na międzynarodowej konkurencyjności polskiego sektora wspólnym stoisku narodowym oraz uczestniczyli usług biznesowych, sektora lotniczego, spożyww spotkaniach biznesowych B2B z włoskimi przedsię- Rzym czego, meblowego oraz maszynowo biorcami zainteresowanymi współpracą. Podczas targów -metalowego. zorganizowane zostało seminarium informacyjne dotyczące polskiego przemysłu spożywczego skierowane do włoskich dystrybutorów produktów spożywczych.

Bolonia

Międzynarodowe Targi Żywności Organicznej i Produktów Naturalnych SANA Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprosiła polskich producentów żywności ekologicznej do udziału tych największych na świecie imprez targowych dla branży produktów naturalnych i żywności organicznej. Polscy producenci żywności ekologicznej, przypraw, wafli, suszonych owoców, kasz i makaronów, prezentowali się na polskim stoisku narodowym oraz spotkali się z włoskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy.

Bari

Targi Maszyn, Urządzeń i Technologii Rolniczych AGRILEVANTE Podczas jednej z największych we Włoszech imprez targowych dla branży maszyn i technologii rolnych pięć polskich firm prezentowało się na wspólnym, polskim stoisku narodowym oraz uczestniczyło w spotkaniach B2B z zagranicznymi przedsiębiorcami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy. Organizacja polskiego stoiska narodowego na tych targach była elementem programu gospodarczego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach polskiego udziału w Wystawie Światowej EXPO 2015.

Wystawa Światowa EXPO 2015 Bari Neapol Tydzień polskiej branży ICT Międzynarodowe Targi Poznańskie były realizatorem części wydarzeń w ramach Tygodnia polskiej branży ICT organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Gospodarki. W ramach wydarzenia, przez 7 dni każdy gość odwiedzający ekspozycję w Pawilonie Polski na EXPO mógł dotknąć, przetestować i doświadczyć najciekawszych inteligentnych technologii prezentowanych przez osiem polskich firm: Digital Core Design, Game Technologies, Ifinity, InPhoTech, MGGP Aero, Sportovia, OMNI3D i OORT. Ekspozycji towarzyszyła konferencja branżowa „Wkrocz w XXII wiek z nowymi technologiami z Polski”. Wzięli w niej udział włoscy inwestorzy kapitałowi zainteresowani nawiązaniem współpracy z polskimi dostawcami nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a także włoscy i polscy dziennikarze. Tygodniowi polskiej branży ICT towarzyszył również akcent kulinarny – goście mogli skosztować polskiej szarlotki oraz cydru.

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 41


SMAKI POLSKI

Regionalne smakołyki – Wielkopolska Odwiedzając Wielkopolskę warto zgłębić kulinarną atmosferę regionu. Amatorzy regionalnej polskiej kuchni koniecznie powinni skosztować Rogali Świętomarcińskich, kaczki z modrą kapustą i pyzami oraz całej gamy potraw z pyr!

Rogal Świętomarciński Najbardziej rozpoznawalny i niewątpliwie najsłodszy symboli Poznania. Choć dziś rogale można kupić przez cały rok, to słodkie apogeum następuje 11 listopada, kiedy to sprzedaje się ponad milion rogali! Oryginalny, podlegający prawnej ochronie Rogal Świętomarciński wypieczony jest z ciasta półfrancuskiego, bogato wypełnionego nadzieniem z białego maku i bakalii. Można go wypiekać wyłącznie na terenie Wielkopolski, a cukiernie muszą okresowo występować o stosowny certyfikat. Rogale można zakupić w wielu cukierniach na terenie Poznania i okolic, a jego historia i technika wypieku prezentowana jest w Rogalowym Muzeum Poznania. Więcej o Rogalach Swiętomarcińskich: www.rogal.poznan.travel.

Kto chętny, może nauczyć się wypieku Rogali Świętomarcińskich na przykład podczas warsztatów rogalowych Cukierni Piskorscy w SPOT

Pyra z gzikiem Poznaniacy często nazywani są „pyrami”. To potoczna nazwa ziemniaka, która przez mieszkańców Wielkopolski odbierana jest z sympatią. Pyry to ważny i lubiany składnik menu, obecny na stołach pod wieloma postaciami. Pyra z gzikiem to gotowany lub pieczony ziemniak serwowany z twarogiem. Twaróg znany w wielu regionach jako biały ser można dosmaczyć solą, pieprzem czy odrobiną szczypioru. Pyra z gzikiem to popularne danie na wielkopolskich stołach. Można je również znaleźć w większości restauracji regionalnych i wielu barach.

Pyra z gzikiem według szefa kuchni Dominika Brodziaka z Hotelu HP Park w Poznaniu

Plyndze przygotowane przez szefa kuchni Dominika Brodziaka z Hotelu HP Park w Poznaniu 42 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

Plyndze (Plendze) To kolejne danie z ziemniaka znane w wielu zakątkach Polski jako placki ziemniaczane. Poznańskie plyndze smaży się na patelni. Na gorący olej wylewane jest ciasto z masy ziemniaczanej (tarte ziemniaki) z dodatkiem jajka i odrobiny mąki. W zależności od przyzwyczajeń i upodobań do masy dodaje się przyprawy i drobno posiekaną lub tartą cebulę. Plyndze podaje się najczęściej na ciepło, z dodatkiem kwaśnej śmietany. Danie można przysmaczyć cukrem, a w wersji wytrawnej solą i pieprzem. W restauracjach częstym dodatkiem do dania jest plaster chrupiącego boczku lub łososia, co stanowi niewielkie odejście od tradycji.


Pyza Poznańskie pyzy przygotowane są z ciasta drożdżowego, które po uformowaniu rośnie, a następnie jest gotowane na parze. Surowe, wyrośnięte pyzy układane były tradycyjnie na „łachu” czyli na kawałku bawełnianej tkaniny opiętej na garnku z gotującą się wodą. Pyzy parowano nakryte drugim naczyniem (np. kolejnym garnkiem) lub specjalną pokrywką. Ta skuteczna metoda stosowana jest do dnia dzisiejszego, choć równie popularne są garnki do gotowania na parze. Pyzy to tradycyjny dodatek do pieczonej kaczki. Są doskonałym połączeniem do delikatnego mięsa i sosu z pieczenia. Kaczka z pyzami to odświętne danie domowe i szlagier restauracji regionalnych. Ku zaskoczeniu wielu smakoszy pyza kojarzona z domową kuchnią regionalną wkroczyła przebojem do segmentu street food. HUGO, jedna z topowych poznańskich restauracji zaprasza do food trucka, w którym pyzy wypełnia się różnego typu mięsem i dodatkami. Polecamy!

Pyza z dodatkami z menu food tucka Coś innego by Hugo

Tradycyjna poznańska kaczka z pyzą i modrą kapustą. Danie przygotowane przez szefa kuchni Dominika Brodziaka z Hotelu HP Park w Poznaniu

Bambrzok Rodzaj tradycyjnego ciasta przygotowanego z utartych ziemniaków. Poza składnikami potrzebnymi do przygotowania plyndzy (nieco inne proporcje), potrzebujemy również niewielką ilość sody oczyszczonej. Bambrzok może być przygotowany w wersji z cebulą, boczkiem czy kaszanką jako danie obiadowe lub na słodko jako dość ciężkie, tłuste ciasto deserowe. Podawany jest na ciepło. Bambrzok to coraz większa rzadkość na wielkopolskich stołach i biały kruk w poznańskich restauracjach. Na pewno można go spróbować w „Zagrodzie Bamberskiej”.

Bambrzok serwowany w restauracji „Zagroda Bamberska”. Danie przygotował szef kuchni Mateusz Mikuła

Opisy i zdjęcia potraw: Jakub Pindych / www.poznan.travel

Więcej informacji o regionalnej kuchni Wielkopolski, aktualności gastronomicznych oraz wykazu najlepszych kulinarnych miejsc na mapie Poznania i okolic szukaj na www.poznan.travel

foto: serwis prasowy U M Województwa Wielkopolskiego

SMAKI POLSKI

Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Samorząd Województwa Wielkopolskiego szczególną wagę przywiązuje do promocji żywności wysokiej jakości: ekologicznej, naturalnej, tradycyjnie związanej z regionem. Jednym z narzędzi służących podnoszeniu jakości żywności jest wdrażanie uznanych systemów jakości, krajowych oraz międzynarodowych. Nasz Samorząd od 2004 roku prowadzi różnorodne działania informacyjne i edukacyjne z jednej strony zachęcające producentów do certyfikowania swoich produktów, a z drugiej kształtujące świadomość społeczeństwa w zakresie walorów naturalnej żywności, wytwarzanej tradycyjnymi metodami. Efektem naszych działań jest m.in. to, że cztery produkty pochodzące z Wielkopolski posiadają oznaczenia unijne: rogal świętomarciński, wielkopolski ser smażony, andruty kaliskie – Chronione Oznaczenie Geograficzne, natomiast olej „rydzowy”– certyfikat Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. W Komisji Europejskiej złożony jest już z Wielkopolski wniosek o rejestrację wielkopolskiego oleju lnianego, a w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rejestrację unijną kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej. Osobiście dużą wagę przywiązuję do rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, która daję możliwość skutecznej promocji wielkopolskiej żywności wysokiej jakości, a także jej producentów. Województwo Wielkopolskie przystąpiło do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w 2008 roku. Wspólnym celem Sieci jest rozwój regionów poprzez produkcję, przetwórstwo i sprzedaż regionalnej żywności oraz kontynuowanie lokalnych tradycji kulinarnych. Tabliczka z logotypem Sieci wskazuje konsumentom i turystom miejsca oferujące wysokiej jakości regionalne produkty oraz dania, sporządzone na bazie lokalnych surowców, w oparciu o tradycyjne receptury. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska skupia producentów rolnych, przedsiębiorstwa, restauracje oraz inne podmioty wytwarzające lub sprzedające żywność naturalną, w tym ekologiczną, o wyjątkowym, lokalnym charakterze, obecnie liczy 115 członków. Członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska biorą czynny udział w różnych wydarzeniach promujących wielkopolską żywność, a większość wytwarzanych produktów wpisana jest na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogółem mamy 90 produktów z Wielkopolski zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych. POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 43


KONGRESY / EVENTY / KONCERTY Hong Kong, New Delhi, Bangkok Teraz czas na Poznań!

foto: serwis prasowy FDI 2016 Poznań

Takiej imprezy jeszcze na Międzynarodowych Targach Poznańskich nie było. Nawet 10.000 stomatologów z całego świata może wziąć udział w Światowym Kongresie Stomatologicznym, który odbędzie się jesienią 2016 r. Doroczny Kongres Stomatologiczny FDI (FDI Annual World Dental Congress) będzie największym międzynarodowym kongresem medycznym w historii Poznania. Wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym odbędzie się w dniach 7-10 września 2016 roku i zajmie powierzchnię minimum sześciu pawilonów MTP. W kongresie wezmą udział zarówno lekarze, jak i studenci kierunków lekarsko-dentystycznych, prowadzonych przez dziewięć ośrodków uniwersyteckich (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź, Białystok, Wrocław, Katowice i Lublin) oraz młodzi naukowcy. – Kongres Stomatologiczny to spotkanie bez precedensu, które tworzy przyszłą stomatologię i które pozwoli Polsce na kilka dni stać się jej światową stolicą – tłumaczy prezydent Kongresu i szef Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Bartłomiej Loster. – To także szansa dla promocji rodzimej nauki i myśli technologicznej – dodaje.

Przez cztery dni uczestnicy kongresu będą mogli zapoznać się z najbardziej nowatorskimi technikami leczenia oraz nowościami w diagnostyce i terapii. Konferencji towarzyszyć będą jednocześnie targi oraz szereg spotkań biznesowych, warsztatowych i networkingowych. Integralną częścią Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI od 1929 roku jest Światowa Wystawa Stomatologiczna (World Dental Exhibition), którą chętnie odwiedzają lekarze dentyści. To właśnie tutaj uczestnicy będą mieli możliwość wypróbowania nowości technologicznych i produktów, które potem będą mogli rekomendować swoim pacjentom. New Delhi, Bangkok, Poznań Organizowany przez Światową Federację Stomatologiczną (FDI – World Dental Federation) kongres każdego roku odbywa się w innym miejscu świata. Wydarzenie do tej pory organizowane było m.in. w Hong Kongu, Meksyku, Singapurze czy New Delhi. Jesienią tego roku wydarzenie odbyło się w Bangkoku. – Wybór gospodarza wydarzenia w 2016 r. ułatwiły wyjątkowe udogodnienia oferowane przez miasto: usytuowany w jego centrum ośrodek konferencyjny, dobrze rozwinięty system transportu publicznego, szeroki wybór doskonałych miejsc noclegowych w pobliżu centrum konferencyjnego oraz duże wsparcie ze strony władz miasta – tłumaczy Tin Chun Wong, była już prezydent FDI. Dlaczego MTP? Międzynarodowe Targi Poznańskie mają doświadczenie w zakresie organizacji dużych wydarzeń o różnorodnym charakterze, w których uczestniczą tysiące osób. W 2008 r. na tym terenie zorganizowano Konferencję Narodów Zjednoczonych COP 14, w której wzięło udział ponad 12 tys. osób. Rok później Poznań był gospodarzem 32. Europejskiego Spotkania Młodych Taizé, natomiast w 2010r. gościł Ministrów Kultury Europy i Azji (ASEM). Na Międzynarodowych Targach Poznańskich cyklicznie spotykają się także, kardiolodzy, neonatolodzy czy anestezjolodzy. Światowy Doroczny Kongres Stomatologiczny FDI będzie jednak pierwszym wydarzeniem naukowym, które w jednym miejscu zgromadzi nawet 12 tys. uczestników.

Poznań promuje się jako miejsce spotkań, konferencji i kongresów Poznań od zawsze uchodził za miasto spotkań biznesowych. Oprócz nowoczesnej bazy konferencyjno-noclegowej stolica Wielkopolski oferuje także bogate zaplecze infrastrukturalne, kulturalne i rekreacyjne. Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego potencjał konferencyjny Poznania. Od wielu lat Poznań jest liderem w organizacji międzynarodowych imprez. W 2008 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowano Konferencję Narodów Zjednoczonych COP 14, w której uczestniczyło ponad 12 tys. osób, a rok później Poznań był gospodarzem 32. Europejskiego Spotkania Młodych Taizé. W 2010 r. Poznań gościł Ministrów Kultury Europy i Azji (ASEM). W 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się spotkanie FDI – Światowy Doroczny Kongres Stomatologiczny, w którym udział weźmie nawet 12 tys. osób. W ostatnich latach polskie miasta przykładają szczególną wagę do stworzenia atrakcyjnej oferty dla organizatorówkonferencji i kongresów oraz turystów biznesowych. 44 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który prezentuje potencjał Poznania – zeskanuj QR Code


KONGRESY / EVENTY / KONCERTY

Smart Venue

technologia przyszłości Jaka jest recepta na niezapomniany event? Niezapomniana lokalizacja. Inteligentna i wielofunkcyjna przestrzeń dopasowująca się do potrzeb i oczekiwań organizatora. Miejsce, w którym można zorganizować zarówno międzynarodową konferencję naukową, jak i koncert światowej gwiazdy pop.

Tak zaawansowane i multifunkcjonalne przestrzenie oferuje centrum kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich. Inteligentny, trzykondygnacyjny i zróżnicowany architektonicznie obiekt oferujący ponad 4.000 miejsc konferencyjnych, strefy VIP oraz przestrzenie dedykowane wystawom i stoiskom sponsorskim. Budynek posiada 38 w pełni wyposażonych sal konferencyjnych o regulowanej wielkości oraz przestronne foyer o powierzchni 2.250 m kw. idealne na wystawy oraz bankiety. A dzięki bezpośredniemu połączeniu z kompleksem czterech pawilonów MTP, obiekt umożliwia jednoczesną organizację konferencji i eventów dla blisko 20.000 osób.Wizytówką centrum kongresowego jest Sala Ziemi zaliczona przez ekspertów do wąskiego grona najlepszych akustycznie dużych sal koncertowych i operowych w Polsce. Sala plenarna mieści blisko 2.000 osób, a dzięki pomysłowości konstruktorów może być aranżowana na różne sposoby i łatwo przystosowywana zarówno do sesji plenarnej kongresu, spektaklu teatralnego, koncertu, jak i wydarzenia sportowego. Więcej miejsca − więcej możliwości Kompleks czterech pawilonów MTP (7, 7A, 8, i 8A) zwany potocznie „czteropakiem” to imponujący, w pełni zadaszony budynek, w którego centrum znajduje się obsadzona naturalnymi drzewami przestronna Aleja Lipowa. Oferujący blisko 20.000 m kw. obiekt wyróżnia nowoczesna architektura i niemal nieograniczona elastyczność aranżacji przestrzeni i podwieszeń. Kompleks dysponuje 8 salami konferencyjnymi, zapleczem cateringowym

oraz przestronnym holem wejściowym z infrastrukturą kasowo-recepcyjną. A dzięki połączeniu z centrum kongresowym doskonale sprawdza się nie tylko jako przestrzeń targowa, ale i lokalizacja mega eventów. Zielony azyl W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu konferencyjnego znajduje się unikalny, tarasowo ukształtowany ogród, oferujący relaks i odpoczynek w otoczeniu naturalnej zieleni. A wkomponowane między dęby, cisy i platany ławki zapewniają miejsce do rozmowy i wytchnienie od emocji w samym centrum wydarzeń.

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY / 45


KONGRESY / EVENTY / KONCERTY

Najlepszą rekomendacją są głosy zadowolonych klientów. 25 października w Poznaniu, w Sali Ziemi po 8 latach przerwy zagrała kultowa polska formacja Pidżama Porno

Bilety wyprzedane do ostatniego miejsca, owacje na stojąco i gwiazdy światowego formatu − Sala Ziemi jest znaną i niezwykle popularną areną koncertów, premier filmowych i teatralnych. Macy Gray, Vaya Con Dios, Chris Botti, Imany i Tomasz Stańko, Natalia Kukulska, Kora, Grzegorz Turnau czy Radzimir Dębski to zaledwie kilku artystów z licznej plejady gwiazd, które wystąpiły w sali widowisko-koncertowej Poznań Congress Center

„Poznań... Sala Ziemi jest najlepszą salą koncertową, w której grałem w Polsce!!! Słychać na niej wszystko, a najbardziej własne zjebki (…) Ale to jest rock'n'roll i ta konwencja to dopuszcza, co nie zmienia faktu, że jak już graliśmy to graliśmy. Gra tu się 100 razy lepiej niż w Arenie i milion razy lepiej niż w targowej dwójce. 31 lat marzyłem o takim momencie – żeby fajnie zabrzmieć w swoim mieście. Poznań baaardzo dziękujemy, to była prawdziwa i wielka przyjemność zagrać ten koncert, dziś, dla Was” Źródło: profil na Facebooku Krzysztofa Grabowskiego, lidera zespołu Pidżama Porno

Znakomite położenie Poznania, duży wybór hoteli, bliskość lotniska i dworca kolejowego oraz bogata oferta kulturalno -sportowa miasta sprawiają, że jest to idealna lokalizacja dla profesjonalnych konferencji, kongresów, targów czy eventów 46 / POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY


Koncertowa ekstraklasa


PROGRAM WYDARZEŃ

ZAPLANUJ UDZIAŁ W TARGACH W ROKU 2016

17.01 21.01-24.01 04.02-07.02 02.02-05.02 12.02-14.02

NOWY TERMIN

12.02-14.02 24.02-26.02

25.02-27.02 25.02-28.02 05.03-06.03 08.03-11.03 11.03-13.03 18.03-19.03 18.03-20.03 18.03-20.03 18.03-19.03 31.03-03.04 NOWY TERMIN

12.04-14.04 20.04 20.04-22.04 22.04-23.04 22.04-24.04 25.04-28.04

26.04-28.04 07.05-08.05 10.05-12.05 20.05-22.05 28.05-29.05

07.06-10.06

07.06-10.06 07.06-10.06 20.08-21.08

Targi Ślubne 1) POLAGRA – PREMIERY – Międzynarodowe Targi Rolnicze CAVALIADA LUBLIN – Targi Sprzętu Jeździeckiego BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury KOMINKI – Międzynarodowe Targi Kominkowe RYBOMANIA Poznań – Targi Wędkarskie KNIEJE – Targi Myślistwa i Strzelectwa BOATEX – Targi Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych TOUR SALON – Targi Regionów i Produktów Turystycznych TARGI MODY POZNAŃ: NEXT SEASON Salon Odzieży i Dodatków – Jesień-Zima 2016/2017 FAST FASHION Salon Odzieży i Dodatków – Wiosna-Lato 2016 BTS Salon Obuwia i Galanterii Skórzanej GARDENIA – Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SPECIAL DAYS – Targi Produktów Świątecznych i Okazjonalnych CAVALIADA WARSZAWA – Targi Sprzętu Jeździeckiego 2) AGRO – PARK – Targi Rolnicze – Lublin 3) MEBLE POLSKA – Targi Mebli HOME DECOR – Targi Wnętrz ARENA DESIGN RYBOMANIA Katowice – Targi Wędkarskie Poznański Salon Optyczny 4) Targi Edukacyjne Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców – XV Poznańskie Spotkania Targowe Salon Wyposażenia Szkół i Przedszkoli TTM – Targi Techniki Motoryzacyjnej 5) MOTOR SHOW SALMED – Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego POZNAŃ BIZNES PARTER 6) Forum Gospodarcze Metropolii Poznań POL-ECO-SYSTEM SILESIA – Katowice AKTYWNI 50+ DREMASILESIA – Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna – Katowice INSTALACJE – Międzynarodowe Targi Instalacyjne TCS – Targi Ciepła Systemowego 7) SECUREX – Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń POZNAŃ MEDIA EXPO SAWO – Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa LOOK – Forum Fryzjerstwa BEAUTY VISION – Forum Kosmetyki EXPOPOWER – Międzynarodowe Targi Energetyki GREENPOWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej FIT-EXPO – Fitness & Sport Park SPORT INVEST - Forum Infrastruktury Sportowej AEROFESTIVAL8) Konferencja Targi Lotnicze Pokazy Lotnicze INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA (ITM POLSKA): HAPE – Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów MACH – TOOL – Salon Obrabiarek i Narzędzi METALFORUM – Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni TRANSPORTA WELDING NAUKA DLA GOSPODARKI FOCAST – Forum Odlewnicze 9) SUBCONTRACTING – Targi Kooperacji Przemysłowej Roltechnika – Wystawa Rolnicza – Wilkowice k. Leszna równocześnie: Festiwal Starych Ciągników (organizator: Gmina LIPNO)

Stan na dzień 23.11.2015

Przed podjęciem decyzji o udziale w targach prosimy sprawdzić daty wydarzeń na stronie internetowej www.mtp.pl

29.08-31.08 TARGI MODY POZNAŃ: NEXT SEASON Salon Odzieży i Dodatków – Wiosna-Lato 2017 FAST FASHION Salon Odzieży i Dodatków – Jesień-Zima 2016/2017 BTS Salon Obuwia i Galanterii Skórzanej 01.09-03.09 EKO-LAS – Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska – Janów Lubelski 07.09-10.09 FDI Annual World Dental Congress – FDI 10) 13.09-16.09 DREMA – Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego FURNICA – Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli SOFAB – Międzynarodowe Targi Materiałów Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli Tapicerowanych INTERMIC – Targi Maszyn i Komponentów dla Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Obuwniczego 24.09-27.09 SMAKI REGIONÓW 11) 25.09-29.09 POLAGRA – TECH – Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych, w tym: Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych (25.09 – 29.09) Salon Technologii Spożywczych (26.09 – 29.09) 26.09-29.09 POLAGRA – FOOD – Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA GASTRO – Międzynarodowe Targi Gastronomii 26.09-29.09 INVEST – HOTEL – Targi Wyposażenia Hoteli 26.09-29.09 TAROPAK – Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania LOGIPAK – Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu EPLA – Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy 14) 04.10-06.10 REKLAMA360 – Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii Reklamowej 07.10-09.10 POZNAŃ SPORT FAIR 09.10 XVII Poznań Maraton 12) 11.10-14.10 POL-ECO-SYSTEM – Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych: AQUA –TECH – Gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przeciwpowodziowa GREENPOWER – Salon Czystej Energii ECO-PROTECT – Technologie Ochrony Środowiska RECYKLING – Salon Gospodarki Odpadami i Recyklingu KOMTECHNIKA – Salon Techniki Komunalnej CITY TRANS PROJEKT – Transport Zrównoważony SMART REGION – Salon Produktów i Usług dla Samorządów 21.10-23.10 POZNAŃ GAME ARENA – Targi Rozrywki i Multimediów 22.10-23.10 HOBBY – Spotkania ludzi z pasją AQUA & ZOO – Salon Zoologiczny HAPPY BABY – Targi Zabawek i Artykułów dla Dzieci 18.11-19.11 OPTYKA – Targi Optyczne 13) 16.11-19.11 STONE – Targi Branży Kamieniarskiej GLASS – Targi Branży Szklarskiej 16.11-18.11 SAKRALIA – Targi Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów Liturgicznych i Dewocjonaliów 17.11-19.11 MEMENTO POZNAŃ – Targi Funeralne 15) 26.11-27.11 RYBOMANIA Lublin – Targi Wędkarskie 01.12-04.12 CAVALIADA POZNAŃ: CAVALIADA SPORT, w tym: Międzynarodowe Halowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W CAVALIADA SHOW 02.12-04.12 Targi Sprzętu Jeździeckiego 02.12-04.12 Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych 1) Organizator: Magazyn Ślubny 2) Współorganizator: Polski Związek Jeździecki 3) Współorganizator: Targi Lublin SA 4) Organizator: Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych – Poznań 5) Współorganizator: Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej 6) Organizator: Urząd Miasta Poznania 7) Współorganizator: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie 8) Współorganizator: Aeropact Sp z o.o. 9) Współorganizator: Centrum Polskiego Odlewnictwa 10) Organizatorzy: FDI World Dental Federation oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Exactus sp.j. 11) Współorganizator: Związek Województw RP 12) Organizator: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 13) Współorganizator: Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna 14) Współorganizator: Wydawnictwo Business Image 15) Współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe

PMT II/2015  
PMT II/2015  

Bądź na bieżąco, czytaj magazyn branży targowej.

Advertisement