Page 1

MUNTANYES I RIUS DE CATALUNYA Llibre 1 Alumnes de 5è A Curs 2013-2014 Escola Torreforta TARRAGONA


EL RELLEU DE CATALUNYA

EL RELLEU El relleu geogràfic és la dimensió vertical de la superfície de la Terra. Quan està referit al fons del mar s'anomena batimetria. El relleu s'expressa en termes d'altitud, pendent i orientació de les superfícies del terreny. El relleu afecta el flux de l'aigua i la seva distribució, i per tant l'agricultura i altres recursos naturals. En grans superfícies, el relleu també influeix en la meteorologia. Ambdós factors afavoreixen o dificulten la instal·lació de poblacions humanes en zones determinades.

UNITATS DE RELLEU: •

MUNTANYA: Elevació natural del terreny.

SERRALADA: Conjunt de muntanyes.

VALL: Terreny pla situat entre muntanyes.

ALTIPLÀ: Elevació de terreny amb una superfície més o menys plana.

TURÓ: Elevació no gaire alta de terreny. També n’hi poden dir puig o pujol.

DEPRESSIÓ:Una depressió es una porció de terreny situada al nivell inferior que la superfície veïna.

PLANA: En geografia, una plana es una àrea amb un relleu relativa-ment pla.

2


VESSANT: Un vessant es una superfície inclinada (coster) d’una muntanya.

MASSÍS: Conjunt muntanyós carectizat per les seves formes pesades i per una altitud moderada.

DEPRECIÓ:Sector de la superfície de la Terra enfonsat respecte al nivell de les regions circumdants, situat generalment a l'interior dels continents.

PRINCIPALS UNITATS DE RELLEU DE CATALUNYA: •

El Pirineu és la unitat de relleu més important perquè és una serralada de grans proporcions. Es caracteritza per cims alts i valls profundes. A la part central enregistren els cims més alts que sobrepassen els 3.000 m . A mesura que s’apropa a la costa va reduint la seva alçada. El Pirineu Axial és la zona central de la serralada i se situa al nord de Catalunya. S’hi troben les altituds més importants que arriben a sobrepassar els 3.000 m. El Prepirineu és una serralada paral·lela al Pirineu Axial, que igualment s’extèn d’oest a est. La principal diferencia esque el Prepirineu té menor altitud. 3


Depressió Central és una unitat de relleu que s’estén entre Prepirineu i les Serralades Costaneres. Aquestes terres son gairebé planes amb grans valls i turons. La Depressió Prelitoral és llarga i estreta i es triba entre la Serralada Prelitoral i la Serralada Litoral . El seu relleu pla i suau ha permèsura important ocupació humana. Les Serralades Costaneres són una unitat de relleu que s’estén del NE al SO del territori català, paral·lela a la costa. En podem distingir tres subunitats: o La Serralada Prelitoral és la més interior de les serralades costeres i la que compta amb els massissos més importants. o

La Serralada Litoral o de Marina va vorejant la costa des de Empordà fins al Camp de Tarragona.Es de poca actitud i ha estat molt treballada per l’erosió.

4


LA COSTA CATALANA LA COSTA La costa és el lloc on la terra s'uneix amb el mar conformant un espai singular de relleu. Té un paisatge inestable, on de vegades la terra pot créixer a causa del dipòsit de sediments i en altres casos pot disminuir pels processos d'erosió marina. Però les costes també són modificades per altres factors, com el clima, la geologia costanera, el vent, l'onatge i les activitats humanes.

ELEMENTS DE LA COSTA •

Golf: porció gran de mar que s’interna entre dos caps.

Cap: part de terra que penetra en el mar.

Illa: tros de terra envoltat d’aigua per tots els costats.

Península: tros envoltat d’aigua per tots els costats menys per un.

Istme: llengua de terra que uneix una península a un continent.

Arxipèlag: un conjunt d’illes.

Penya-segats: rocalla de pendent bastant fort , tallat en la línia de contacte entre terra i mar.

Delta: És la formació geològica que alguns rius originen en arribar al mar a causa de l’acumulació de sediments en les seves desembocadures.

5


PRINCIPALS UNITATS DE LA COSTA CATALANA Les principals unitats de la Costa Catalana són : •

Caps: Cap de Creus, el Cap de Salou i el Cap de Tortosa.

Golfs: El Golf de Roses i el Golf de Sant Jordi.

Deltes: El Delta de l’ Ebre i el Delta del Llobregat.

Costes: A Catalunya hi ha: 1. Les costes abruptes que són la costa Brava i la costa de Garraf. 2. Les costes suaus que són la costa del Maresme i la costa Daurada.

6


ELS RIUS DE CATALUNYA QUÈ ÉS UN RIU? Els rius són corrents naturals d’aigua dolça que tenen una capçalera i desemboquen al mar, en un altre riu o en un llac. El recorregut del riu el podem dividir en tres parts: • Curs Alt: El riu neix a les muntanyes i, en l”inici del seu recorregut l’aigua baixa a molta velocitat,degut al fort pendent de la muntanya. • Curs mig: a mesura que el riu avança cap el mar o cap un altre riu el terreny perd pendent les aigües ja no circulen a tanta velocitat com en el curs alt. • Curs baix: a prop de la desembocadura el terreny es quasi pla amb poc pendent les aigües circulen molt lentament.

ELEMENTS D’UN RIU Els elements mes importants dels rius són: • Afluent: És un corrent d’aigua que desguassa en un altre de més important. • Desembocadura: És el lloc on un riu va a parar al mar, a un altre riu o a un llac. • Llit del riu: És l’espai per on s’escorren les aigües. • Marges: Són les vores que queden als costats del llit del riu. • Cabal:Cabal es la quantitat d’un riu. • Règim fluvial:Hi han dos tipus de regim fluvial:regular o irregular • Naixement:Un afluent es un riu o torrent que aboca les seves aigües en un altre de mes important.

7


ELS RIUS A CATALUNYA A Catalunya hi han dues conques: •

La Mediterrània que es on desemboquen la majoria dels rius de Catalunya: La Muga, el Fluvià, el Ter, la Tordera, el Besòs, el Llobregat, el Foix, el Gaia, el Segre, el Francolí, l’Anoia, la Ribera Ribagorçana i l’Ebre que es el mes gran de Espanya. La Atlàntica nomes desemboca un riu que desprès entra a França i es diu Garona

AUTORS EL RELLEU DE CATALUNYA: AYOUBE, YOANA, ANAÏS, MARIO (EQUIP 1) LA COSTA CATALANA: GISELA, VÍCTOR, GODTIME, DANIEL (EQUIP 2) ELS RIUS DE CATALUNYA: ADRIÁN, JESÚS, IBTISSAM, MOHAMED B. (EQUIP 3)

8


9

MUNTANYES I RIUS DE CATALUNYA (5A-1)  

Equips 1, 2 i 3

MUNTANYES I RIUS DE CATALUNYA (5A-1)  

Equips 1, 2 i 3

Advertisement