MRU veiklos ataskaita

Page 50

Mokslinė veikla ir doktorantūra MRU autorių straipsnių citavimas Thomson Reuters Web of Science ir Scopus duomenų bazėse esančiuose leidiniuose 2008–2013 m. 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2008

2009

2010

2011

2012

Web os Science (su Conference Proceedings)

2013

Scopus

MRU autoriai, labiausiai cituojami Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse esančiuose leidiniuose Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Vardas, pavardė Alvydas Baležentis Dalė Dzemydienė Vitalija Rudzkienė Irena Mačerinskienė Dalia Štreimikienė Viktor Stupak Rita Žukauskienė Birutė Pranevičienė Imantas Lazdinis Povilas Aleksandravičius Adolfas Kaziliūnas Ignas Dzemyda Tadas Limba Svajūnas Sajavičius Raimondas Vasiliauskas Alfredas Laurinavičius Danguole Jankauskienė Jolanta Sondaitė Jonas Juškevicius Tatjana Bilevičienė

Fakultetas

Autorių cituojamumas (straipsnių, kurie priskirti MRU)

PVF EFVF EFVF EFVF EFVF VSF STF VSF PVF PVF PVF PVF STF EFVF VSF STF PVF STF TF EFVF

32,9 28,85 20 8,5 7,5 7 5,67 3,7 3,25 3 3 2 2 2 1,84 1,73 1,5 1,5 1,2 1

49


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.