Page 1

magmarama Jøssingfjord Prosess Manuela Hardy


Bevegelse: 2 retninger i flukt med fjorden


Bergarter, dypbergarter for det meste GRANITT Noe sedimentære, ”skiver” Ikke noe å spille på videre?


Fü lyset ned! Refleksjoner Himmel, fjell, vann Adkomsten 1.  Inntrykket Uttrykket! Hva vil vi signalisere?


Hardt – mykt Kaldt – varmt Vått – tørt Høyt – lavt

Form Tekstur Refleksjon Historie Farge Inntrykk Relasjon


Forkaste?


Omdanne?


Tilbake til utgangspunktet?


Former: Sediment Skiver


Forkaste?


Omdanne?


Jeg får det ikke til å fungere! Konkurrerer med naturens rom Dårlig integritet Stenger for utsikt Formalistisk Vanskelig å planløse Omdanne!


Hva med?


Refleksjoner og lys Skr책tak i samme vinkel som eksisterende kraftstasjon MEN ikke funksjonelt D책rlig utnyttelse av skr책tak


Grave seg ned? Oppdage berg/sted? Studere?

Utstillingsflater Lys Rom Luft


25 graders vinkel og loddrette vegger Mykt, hardt? Relasjoner til eksisterende bygg?


Følelse


Rom


Samspill


Siktlinje


Former


Bak

Fram


Dybde


Over

Under

Eller over over?


Møtepunkt


Situasjon mars 2011:


Siktlinje – husene ved Helleren


Bevegelse: Denne retningen ønsker jeg at besøkende tar‌

Inn bak, fra parkering/ arbeiderbolig Gjennom hele bygget og til slutt ut mot husene ve Helleren osv


Oversikt adkomst & parkering


Eksempel pü vindusløsning


Romprogram oversikt:


Sl책 sammen?


Hvordan ytterveggen møter innerveggen


Wc-gard A: 31,896 m2

Butikk m/lager - foaje A: 86,721 m2

S-0 1

T-info A: 9,003 m2 Sekretærresepsjon

Avdelingskontor

Admin. Prosjekt arbeidsplasser

A: 140,510 m2

Teknisk -kopirom

Magma geopark

Fremtidig ansatte Møterom Tekjøkken Museumsarbeider

Auditorium A: 128,178 m2 Lab-tekn rom + lager Garderober-wc

A: 84,414 m2

Fast utstilling A: 511,136 m2

Inntak større gjenstander A: 77,331 m2

Magasin K-kontor A: 5,012 m2

A: 146,088 m2

Bibliotek/arkiv A: 39,969 m2

S-0 1

Verksted mm A: 56,195 m2

Kafe m/kjøkken A: 220,854 m2

Vent.-drift mm A: 27,446 m2

Solid fjell

Skiftende utstilling A: 245,414 m2


Prosess `11  

Studieprosess Manuela Hardy

Prosess `11  

Studieprosess Manuela Hardy

Advertisement