Page 1

ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-76

AKUSTİK UYARI SİSTEMİ

E2MC0230

AKUSTİK UYARI SİSTEMİ (1)

| HERZAMAN SICAK | HER ZAMAN SICAK 0.5R/B SİGORTA SİGORTA KUTUSU

ARKA SİS \

4M

M43-2 0,5B

4MM01

0.5R/O

0.85B RÖLE KUTUSU

BAĞLANTI SOKETİ 105 /

M25 10 0.85B

Bakınız Bakınız sayfa Işıklandırmalar SD-128 sayfa SD-128 Işıklandırma

M79

16 10A

ARKA

Bakınız sayfa SD-22 Topraklama | Dağılımı '

B

Bakınz Topraklama BAĞLAN ( H^ DAĞIIMI sayfa TI SD-27 SO-KETİ

M105 SOL ARKA KAPI SİS ANAHT LAMBASI ARI RÖLESİ

G02

G01 BakınızArka ArkaSis Bakınız Sis Lambaları Lambaları sayfa sayfa SD-114 SD-114

E2MC023A

ARKA SİS LAMBASI ANAHTARI

Bakınız Park & & Bakınız Park 0.5R Plaka 0.5R Plaka Lambları sayfa Lambaları SD- 116 Bakınız Bakınız sayfa SD-128 Işıklandırma Işıklandırmalar sayfa SD-128 0.5R/O 5

ARKA SİS GÖSTERGESİ RÖLESİ

ARKA SİS LAMBASI UYARI SESİ

Bakınız Bakınız AydınAydınlatma latma Lambaları Lambları sayfaSD- 126 sayfaSD-

DİYOT

t M43-2 3M4

----- 1 ÇOKÇOK FONKLAMBA ISİYONLU PARK UCU UCU LAMBA FONKSİYONLU ANAH- ANAHTAR ANAHTARI i KAPALI TARI ARKA SİS LAMB.

Bakınız Topraklama Dağılımı |Sayfa SD-22

Bakınız Toprak- BAĞLANTI lama Dağılımı SOKETİ |Sayfa SD-27

BAĞLANTI SOKETİ SOL KAPI ANAHTARI


AKUSTİK UYARI SİSTEMİ

SD-77

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar M16 M19 M25 M43-2 M67 M79 M86 M105

Konum referans-sayfaları Arka sis lambası rölesi Arka sis lambası uyarı sesi Bağlantı soketi Çok fonksiyonlu anahtar (HAVA YASTIKSIZ) Arka sis lambası anahtarı Bağlantı soketi Arka sis göstergesi rölesi Sol kapı anahtarı

Soketler MC02 MM01 Topraklamalar G01 G02 Diyotlar Z06


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-78 DÖKÜM UYARI SESİ

E2MC0250

DÖKÜM UYARI SESİ (1)

ÜST TARAFI SICAK SİGORTA SİGO KUTUSU RTA KUT SİGORTA 7 5A

0.5R 17

M54 BAĞLANTI BAĞLANTI SOKETİ SOKETİ

16

15

0.5R

0.5R

M54

SİGORTA KUTUSU DÖKÜM RÖLESİ

DÖKÜM UYARI SESİ

Bakınız Bakınız Göstergeler Ölçüm Göstergeler veve Ölçüm aletlerisayfa sayfaSD-84 SD-84 aletleri

DÖKÜM UYARI ANAHTARI

Bakınız ToprakBakınız lama Dağılımı

Topraklama Dağılımı ► |Sayfa SD-29 Sayfa SD-29

2 I M103 Vfl 9 FRENİ EL f EL FRENİ ANAHTARI ANAHTARI

G03

E2MC025A


DÖKÜM UYARI SESİ

SD-79

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar C03 M09 M23 M54 M103

Konum referans-sayfaları Döküm uyarı anahtarı Döküm rölesi Döküm uyarı sesi Bağlantı soketi El freni anahtarı

Soketler MC01 MM01 Topraklamalar G03


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-80

ANAHTARSIZ GİRİŞ & HIRSIZ ALARM KONTROL SİSTEMİ ANAHTARSIZ GİRİŞ & HIRSIZ ALARM KONTROL SİSTEMİ (1)

HER ZAMAN SICAK HER ZAMAN SICAK

SİGORTA SİGOR KUTUSU TA SİGORTA KUTUS U 22 10A I SİGORTA 22 10A

_____

J

0.85L/O

0.85L/O 14

BAĞLANTI SOKETİ B AĞ L AN T I , SOKETİ

M79

12

10

0.5L/O

0.5L/O

11

13

0.5L/O

0.5L/O

SOL DÖNÜŞ SİNYAL RÖLESİ

0.5L/O

M79

0.5L/O

SAĞ M96DÖNÜŞ SİNYAL RÖLESİ

MARŞ RÖLESİ MARŞ RÖLESİ

RÖLE KUTUSU ', RÖLE ■ KUTUSU

M89

Bakınız Dönüş & Dörtlü Flaşör Lambaları sayfa SD-110

Bakınız Dönüş & Dörtlü Flaşör Lambaları sayfa SD-110

Bakınız Dönüş & Dörtlü Flaşör Lambları sayfa SD-110

0.5G/B

Bakınız Dönüş & Dörtlü Flaşör Lambları sayfa SD-110

0.5Y/O

0.5W

. ________________________________________~/

14

0.5Y/O

0.5W

Dönüş sinyali rölesi kontrolü

GİRİŞ sinyali 20 M98

0.5G/B Siren kontrolü 12 Siren kontro lü

Dönüş sinyali rölesi kontrolü

MM06

ANAHTARSIZ GİRİŞ KONTROL -JV- M 98 MODÜLÜ ANAHTARSIZ Marş, » GİRİŞ sinyali , KONTROL s MODÜLÜ

E2MC026A


ANAHTARSIZ GİRİŞ & HIRSIZ ALARM KONTROL SİSTEMİ

SD-81

ANAHTARSIZ GİRİŞ & HIRSIZ ALARM KONTROL SİSTEMİ (2)

ACCACC VEYA VEYA AÇIKAÇIK KONUMDA KONUMDA SICAKTIR SICAKTIR SİGORTA SİGO KUTUSU RTA KUTU SİGORTA SU 22 I10A SİGORTA 35 15A

0.85L

ETACM

13

14

0.5P

0.5R/B

0.5P

0.5R/B

M56-2

Bakınız Sigorta Kutusu Detayları Bakınız sayfa SD-20 Bakınız Sigorta Kutusu Detayları sayfa SD-20 0.5L/O

0.5L

0.5Y/B

6

_

3

0.5P

0.5R/B 6MD04

MM06

11 0.5R/B

0.5R

0.5P

0.5P

Apoe ---Hafıza Güç Beslemesi

AAC/AÇIK giriş

Kapı Kilidi

Kabin yatırma anahtarı

_ -_■<.?-

18 Kabin yatırma anahtarı

ANAHTARSIZ GİRİŞ KONTROL MODÜLÜ

Arıza teşhis Toprakla ma

'

Diyagnoz

ANAHTARSIZ GİRİŞ KONTROL MODÜLÜ

ELEKTRİKLİ KAPI KİLİDİ KUMANDASI

MD02

M38 T BAĞLANTI SOKETİ

Bakınız Topraklama 1 sayfa SD-28 Dağılımı

I ---------------------------

Bakınız Topraklama Dağılımı sayfa SD-28

Bakınız Aydınlatma Lambaları sayfa SD- 126

|_X KKUMANDASI SOL 3D06ELEKTRİKLİ KAPI KİLİDİ KUMANDASI

SAĞ

Topraklama

0.5R/B

Bakınız Aydınlatma Lambları sayfa SD126

S O L i ELEKTRİKLİ tKAPI . R KİLİDİ

ELEKTRİKLİ KAPI KİLİDİ KUMANDA SI

BAĞLANTI SOKETİ

Bakınız Topraklama Dağılımı sayfa SD-24

M38 BAĞLANTI SOKETİ

Bakınız Kabin VERİ BAĞLANTISI Yatırma Sistemi SOKETİ sayfa SD-56 Bakınız Kabin Yatırma Sistemi sayfa SD-56

VERİ BAĞLANTISI SOKETİ G02

E2MC026B


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-82

PARÇA KONUMU DİZİNİ Konum referans-sayfaları

Parçalar D06 D16 M38 M56-2 M72 M79 M81 M89 M95 M96

Sol elektrikli kapı kilidi kumandası Sağ elektrikli kapı kilidi kumandası Bağlantı soketleri ETACM Veri bağlantısı soketi Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Marş rölesi Sola dönüş sinyali rölesi Sağa dönüş sinyali rölesi

Soketler MD02 MD04 MM06 Topraklamalar G01 G02


ANAHTARSIZ GİRİŞ & HIRSIZ ALARM KONTROL SİSTEMİ

NOT

SD-83


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-84 GÖSTERGELER & ÖLÇÜM ALETLERİ

E2MC0270

GÖSTERGELER & ÖLÇME ALETLERİ (1)

ÜST TARAFI SICAKTIR SİGORTA KUTUSU SİGORTA 12 10A

0.85O M78

16

BAĞLANTI "o~ ...................', Bakınız Sigorta BAĞLANTI Sigorta Kutusu Detayları SOKETİ Kutusu Detayları BakınızBAĞLANTISOKETİ Sayfa SD-13 sayfaSD-13 , M78

14

0.5O 2

YAĞ YAĞ BASINCI BASINCI

M36-3

ŞARJ

FREN YAĞI

ŞARJ

FREN YAĞI

GÖSTERGE GÖSTERGE BÜTÜNÜ PANELİ

"P" PARK

EMNİYET EMNİY KEMERİ ET KEME Rİ

“P”

PARK

HAVA YASTI ĞI

5 0.5Y/B

0.5G

0.5Y

16

MC01

z

Bakınız Topraklama Dağısayfa SD-24 i lımı Bakınız Topraklama i 1 Dağılımı ► sayfa SD-24

0,5B

Bakınız Hava Yastığı sistemi (SRS) SD-132 Bakınız ETACSsayfa Bakınız sayfa SD-70 Hava Yastığı sistemi (SRS) sayfa SD-132

0.5L/O BAĞLANTI M38 SOKETİ BAĞLANTI d SOKETİ

11

0.5Y/R (D4AL) 0.5Y/B (D4DA)

0.5W

Bakınız Döküm Uyarı Sesi sayfa SD-78 BAKINIZ Döküm Uyarı Sesi sayfa SD-78 Bakınız ETACS sayfa SD-70

M46

Bakınız

0.85Y/B

0.5Y/O

0.5L/O FREN M46HİDROLİĞİ SEVİYE FREN SENSÖRÜ HİDROLİĞİ SEVİYE SENSÖRÜ

Bakınız Şarj Sistemi Sayfa SD-40 Şarj Sistemi Sayfa SD-40

M36-2

10

M38 0.5L/O EL FRENİ ANAHTARI M103

YAĞ E13(D4AL) BASINCI E06(D4DA) ANAHTARI

z

1,25B YAĞ BASINCI ANAHTARI

z

EL FRENİ ANAHTA RI

G01

E2MC027A


GÖSTERGELER & ÖLÇME ALETLERİ

SD-85

GÖSTERGELER & ÖLÇME ALETLERİ (2)

GÖSTERGE GÖSTERGE BÜTÜNÜ PANELİ Ölçüm aletlerine ÖlçümSD-88 aletlerine ' sayfa ' sayfa SD-88 \ VAKUM VAKUM

AŞIRI AŞIRI ISINMA ISINMA,

BUJİ BUJİ

KAPI KAPI

ABS

Jl.

()ABS

* ___ JH 3

10

11

0.5G/O

0.5G

0.5R

Bakınız BakınızAşırı Aşırı ısınma uyarı ısınma uyarı sistemi sistemisayfa sayfa SD-54 SD-54

Bakınız Önısıtma LambasıÖn Bakınız Sistemi Isıtma Lambası sayfa SD-43 Sistemi SD-43

0.5G/O 18

17

MC01

0.85G/O

EC02

0.5G

0.85G E15(D4AL) E09(D4DA) AŞIRI ISINMA AŞIRI BİRİMİ

ISINMA BİRİMİ VAKUM VAKUM 1 ANAHTARI ANAHTA RI

M36-4

0.5G

0.5R/O

Bakınız ABS(Kilitleme Önleyici Bakınız Fren Sistemi) Aydınlatma Bakınız Önleyici Bakınız ABS Sayfa SD-58 sayfaSD-126 Aydınlatma sayfa (Kilitleme Fren SD-126 Sistemi) Sayfa SD-58


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-86

GÖSTERGELER & ÖLÇME ALETLERİ (3)

Bakınız Bakınız Dış Ayna Bakınız Bakınız Kabin Bakınız ÇalışBakınız Kabin Dış Çözücü Ayna sayfa Buğu Sistemi ma Lambası Çalışma Lambası Yatırma Yatırma Sistemi Buğu çözücü SD-104 SD-124 sayfaSD-56 SD-56 sayfaSD-124 sayfa sayfa SD-96

0.5Gr

0.5G

0.85W

Bakınız Bakınız Egzoz EgzozFreni FreniSistemi Sistemi sayfa sayfaSD-46, SD-46,47(PTO’lu)/ 47(PTO’lu)/SD-50, 51(PTO’suz) SD-50, 51(PTO’suz)

Bakınız Bakınız Farlar sayfa Farlar sayfaSD-104 SD-104

0.85B/O

0.85L/B

0.5R/O

M36-1 GÖSTERGE GÖSTERG E t PANELİ BÜTÜNÜ

ÇALIŞMA ÇALIŞMA LAMBASI LAMBASI

KABİN KABİN YATIR YATIRMA MA

AYNABUĞU BUĞU AYNA GİDERİCİSİ GİDERİCİSİ

UZUN UZUN FAR FAR

13

EGZOZ EGZOZ FRENİ FRENİ

PTO

M36-2

0,5B

E2MC027C


GÖSTERGELER & ÖLÇME ALETLERİ

SD-87

GÖSTERGELER & ÖLÇME ALETLERİ (4)

Bakınız Işıklandırma Bakınız sayfa SD-130 Işıklandırma sayfaSD-130

0.5G/O

0.5G/O

0.5Br/O

M36-4

12

Bakınız Dönüş & Bakınız Dörtlü flaşör LambaDönüş & Dörlü flaşör ları sayfaSD-110 Lambaları sayfaSD-110

Bakınız sayfa SD-68 Saat Bakınız sayfa SD-68 Saat

0.5Br

14

0.5Gr

0.5G/O

0.85L/O

M36-2

M36-3 1

IŞIK. Işıklandırm ası (6EA)

, DÖNÜŞ DÖNÜŞ (SOL) (SOL)

Işıklandırm IŞIK. ası (2EA)

DÖNÜŞ DÖNÜŞ (SAĞ) (SAĞ)

Hafıza Güç Beslemesi Hafıza Güç Beslemesi

Reosta girişi Reosta girişi

Acc girişi

Topraklama

Topraklama

M36-4

0,5B

10

M36-1

0,5B

GÖSTERGE BÜTÜNÜ V' GÖSTERGE ' PANELİ

M36-2

0,5B

0,5B

Bakınız sayfa Bakınız SD-130sayfa SD-130 Işıklandırma Işıklandırma

0,5B M76 BAĞLANTI BAĞLANTI SOKETİ SOKETİ

:---■?

M76 0,5B

G01 E2MC027D


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-88

GÖSTERGELER & ÖLÇME ALETLERİ (5) ÜST TARAFI SICAKTIR ÜST TARAFI SICAKTIR ; " " * ■ SİGORTA SİGO KUTUSU SİGOR RTA KUTU SİGORTA TA 4 SU 1210A 10A

0.5L M78 BAĞLA NT I BAĞLANTI Bakınız Bakınız Sigorta Bakınız Sigorta Kutusu SOKETİ Kutusu Detayları Detayları I SOKET sayfa SD-11 Sayfa SD-11 0.5L M78 M22

YÜKSEK HIZ YÜKSEK UYARI HIZ UYARI SESİ SESİ

N GÖSTERGE BÜTÜNÜ GÖSTERGE PANELİ

Sigorta 12’den ,' Sigorta sayfa 12’den SD-85 sayfa SD-85 HIZ GÖSTERGESİ

DEVİR GÖSTERGESİ

HIZ GÖSTER GESİ

MOTOR SOĞUTMA SUYU MOTOR SICAKLIK SOĞUTMA GÖSTERGESİ SUYU SICAKLIK GÖSTERGESİ

YAKIT GÖSTERGESİ

M36-1

Bakınız Araç Hız Sensörü sayfa SD-36 0,5B Bakınız Araç Hız Sensörü sayfa SD-36 DEVİR E05(D4AD) GÖSTERGESİ DEVİR GÖSTERGESİ SENSÖRÜ

E14(D4AL) MOTOR E07(D4DA) SOĞUTMA MOTOR SUYU SICAKLIK SOĞUTMA SENSÖRÜ SUYU SICAKLIK SENSÖRÜ

YAKIT SEVİYE MÜŞİRİ BOŞ

E07(D4DA) E14(D4AL) Bakınız sayfa SD-31 Topraklama Bakınız sayfa Dağılımı SD-31 Topraklama Dağılımı ~ K i

SOĞUK M47 ÇALIŞTIRMA ANAHTARI SOĞ U

SSL

i MARŞ G01 E2MC027E


GÖSTERGELER & ÖLÇME ALETLERİ

SD-89

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar C04 C16 E05 E06 E07 E12 E13 E14 M22 M25 M36-1 M36-2 M36-3 M36-4 M38 M46 M47 M76 M78 M103

Konum referans-sayfaları Yakıt algılayıcısı Vakum anahtarı Devir göstergesi sensörü (D4DA) Yağ basınç anahtarı (D4DA) Motor soğutma suyu sıcaklık algılayıcısı (D4DA) Devir göstergesi sensörü (D4AL) Yağ basınç anahtarı (D4AL) Motor soğutma suyu sıcaklık algılayıcısı (D4AL) Yüksek hız uyarı sesi Bağlantı soketleri Gösterge bütünü Gösterge bütünü Gösterge bütünü Gösterge bütünü Bağlantı soketleri Fren hidroliği seviyesi sensörü Soğuk çalıştırma anahtarı Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri El freni anahtarı

Soketler EC02 MC01 MC02 MM01 Topraklamalar G01 G03


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-90 DEVİR GÖSTERGESİ E2MC0280 DEVİR GÖSTERGESİ (1)

Sadece EC

HER ZAMAN SICAKTIR I HERZAMAN SICAK |

Sadece EC

SİGORTA 23 10A

ÜST TARAFI | ÜST SICAKTIR TARAFI SİGORTA SICAKTIR KUTUSU SİGORTA SİGO RTA 4 KUTU 10A SU

iSİGORTA 23 10A

0.85Gr

I SİGORTA 4 10A

0.5L BAĞLANTI SOKETİ

Bakınız Sigorta Kutusu Detayları sayfa SD-16 i Bakınız Sigorta Kutusu i Detaykarı ^ 1 ■ sayfa SD-16

Bakınız Sigorta BAĞLANTI Kutusu Detayları SOKETİ M78 sayfa SD-11 Sayfa SD-11 Bakınız sayfa SD-129 Işıklandırma

20 M77 i BAĞLANTI SOKETİ ',-■>

M77

Bakınız sayfa SD-129 Işıklandırma

M78

16

Hafıza Güç 0.5Gr beslemesi

0.5L AÇIK giriş

DEVİR GÖSTERGESİ

0.5G/O

M24 Hafıza Güç Beslemesi

AÇIK girişi

Devir Göstergesi

Topraklama

Topraklama 5 M24

0,5B

0,5B

BAĞLANTI SOKETİ M84

20

BAĞLANTI SOKETİ

10

M84

Bakınız Topraklama Dağılımı Sayfa SD-25 0.85B

Bakınız Topraklama Dağılımı Sayfa SD-25 0.85B

G01

E2MC028A


Devir Göstergesi

SD-91

DEVİR GÖSTERGESİ (2)

ÜST HERTARAFI ZAMANSICAKTIR SICAK SİGORTA SİGO KUTUSU RTA KUTU SİGORTA SU 23 I10A SİGORT A 23 10A

EC Hariç EC Hariç

0.85Gr

Bakınız Sigorta 20 Kutusu Detayları SD-16Sigorta isayfa Bakınız Kutusu i Detayları ^■ sayfa SD-16 16

BAĞLANTI SOKETİ M77 SOKETİ :-■>

M77

Bakınız sayfa SD-129 Işıklandırma Bakınız sayfa SD-129 Işıklandırma

0.5Gr DEVİR GÖSTERGESİ Devir Göstergesi

M45

0,5B

10

BAĞLANTI Bakınız Topraklama Dağılımı SOKETİ M38 Sayfa SD-25 Bankız Topraklama BAĞLANT ISOKETİ | Dağılımı sayfa SD-24' ■ J

1,25B 1,25B

E2MC028B G01


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-92

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar M38 M45 M77 M78 M84 Topraklamalar G01

Konum referans-sayfaları Bağlantı soketi Devir göstergesi (EC hariç) Bağlantı soketi Bağlantı soketi Bağlantı soketi


Devir Gรถstergesi

NOT

SD-93


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-94 ELEKTRİKLİ KAPI KİLİTLERİ E2MC0290 ELEKTRİKLİ KAPI KİLİTLERİ (1) HER ZAMAN SICAKTIR | HERZAMAN SICAK | SİGORTA KUTUSU SİGORTA 17 15A

BAĞLANTI BAĞLANTI SOKETİ SOKETİ

ELEKTELEKT RİKLİ RİKLİ KAPI KAPI KİLİDİ KİLİDİ RÖLES RÖLESİ

ELEKTELEKTR RİKLİ İKLİ KAPI KAPI KİLİDİ KİLİDİ AÇMA RÖLESİ

RÖLE KUTUSU

Kapı kilidi röle kontrolü Kapı kilidi röle kontrolü

SAĞ SAĞ ELEKTRİKLİ ELEKTRİK KAPI Lİ KAPI KİLİDİ KİLİDİ KUMANDASI KUMANDA SI

SOL SOL ELEKTRİKLİ ELEKTRİK KAPI Lİ KAPI KİLİDİ KİLİDİ KUMANDASI KUMANDA SI

KİLİTLE KİLİTLE

BAĞLANTI BAĞLANTI Bakınız Bakınızsayfa sayfa SOKETİ SD-24 SD-24Topraklama Dağılımı Topraklama Dağılımı

BAĞLANTI B AĞ L AN T I SOKETİ SOKETİ

Bakınız sayfa i Bakınız SD-28 ToprakTopraklama lama Dağılımı i Dağılımı ►—< 'sayfa SD-28

d

BAĞLANTI TBAĞLANTI R SOKETİ SOKETİ

5

E2MC029A


ELEKTRİKLİ KAPI KİLİTLERİ

SD-95

PARÇA KONUMU DİZİNİ Konum referans-sayfaları

Parçalar D06 D16 M05 M06 M38 M54 M56-1 M56-2 M79 M81

Sol kapı kilidi kumandası Sağ kapı kilidi kumandası Elektrikli kapı kilitleme rölesi Elektrikli kapı açma rölesi Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri ETACM ETACM Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri

Soketler MD02 MD04 Topraklamalar G01 G02


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-96

DIŞ AYNA BUĞU ÇÖZÜCÜSÜ DIŞ AYNA BUĞU ÇÖZÜCÜSÜ (1)

HER ZAMAN SICAKTIR SİGORTA KUTUSU SİGORTA 17 15A

RÖLE KUTUSU

DIŞ DIŞ AYNA AYNA BUĞU BUĞU ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜCÜ RÖLESİ RÖLESİ

BAĞLANTI MBAĞLANTI rSOKETİ SOKETİ

Buğu çözücü Rölesi Kontrolü Buğu Buğuçözücü çözücü ^ ^Anahtar Anahtar "AÇIKGirişi "AÇIK Girişi _ _ _ _ ------Bakınız sayfa Bakınız sayfa SD-129 SD-129 Işıklandırma Işıklandırma

DIŞ DIŞ AYNA AYNA BUĞU BUĞU ÇÖZÜCÜSÜ ÇÖZÜCÜS ANAHTARI Ü ANAHTARI

AYNA BUĞU GÖSTER ÇÖZÜCÜSÜ GE BÜTÜNÜ

BAĞLANTI BAĞLANTI SOKETİ SOKETİ

Bakınız sayfa SD-23 Topraklama Dağılımı

SOL DIŞ AYNA BUĞU ÇÖZÜCÜSÜ

SAĞ DIŞ AYNA BUĞU ÇÖZÜCÜSÜ

BAĞLANTI SOKETİ Bakınız Topraklama 0.85B Bakınız Topraklama Dağılımı Dağılımı 3 Sayfa SD-24 sayfa SD-24 3

Bakınız Topraklama Bakınız Dağılımı Topraklama Sayfa SD-25 Dağılımı Sayfa SD-25

BAĞLANTI Bakınız sayfa BAĞLANTI Bakınız SOKETİ SD-28 ToprakTopraklama ^ lama Dağılımı / Dağılımı sayfaSD-28 M81

G01

G02

E2MC030A


DIŞ AYNA BUĞU ÇÖZÜCÜSÜ

SD-97

PARÇA KONUMU DİZİNİ Konum referans-sayfaları

Parçalar D02 D12 M07 M36-1 M36-2 M56-1 M56-2 M65 M76 M80 M81 M84

Sol dış ayna buğu çözücüsü Sağ dış ayna buğu çözücüsü Dış ayna buğu gidericisi rölesi Gösterge bütünü Gösterge bütünü ETACM ETACM Dış ayna buğu gidericisi anahtarı Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri

Soketler MD01 MD03 Topraklamalar G01 G02


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-98 ELEKTRİKLİ CAMLAR

E2MC0310

ELEKTRİKLİ CAMLAR (1) HER ZAMAN SICAKTIR HERZAMANSICAK 1SİGORTA SİGOR KUTUSU TA

AŞAĞI

ELEKTRİK Lİ CAM ANA ANAHTARI

SİGORTA 17 KAPALI 15A SOL ELEKTRİKLİ CAM ANAHTARI

KAPALI YUKARI

YUKARI

AŞAĞI RÖLE KUTUSU ELEKTRİKLİ CAM RÖLESİ

Bakınız sayfa Bakınız sayfa SD-129 SD-129 Işıklandırma Işıklandırma

D05 ELEKTRİKLİ CAM ANA ANAHTARI

SAĞ ELEKTRİKLİ CAM ANAHTARI KİLİT ANAHTARI SAĞ ELEKTRİKLİ CAM ANAHTARI KİLİT ANAHTARI SOL ELEKTRİKLİ CAM ANAHTARI KAPALI KAPALI YUKA KAPALI YUKA KAPALI YUKA KAPALI "YUKARI" YUKARI RI RI RI —*AŞAĞI AŞAĞI AŞAĞI AŞAĞI AŞAĞI AŞAĞI UNLO LOCK (KİLİTLE) AÇ KİLİTLE CK (AÇ)

0.85B M81

D11

_

Bakınız sayfa SD-28 Topraklama | Bakınız sayfa SD-130 Bakınız sayfa Işıklandırma SD-130 Işıklandırma Dağılımı

D05 BAĞLANTI SOKETİ

1,25B 1,25B

SOL ELEKTRİKLİ SOL ELEKTRİKLİ CAM MOTORU CAM MOTORU

KAPALI

YUKARI

KAPALI

ELEKTRİK ELEKTRİ Lİ CAM KLİ CAM ALT ALT ANAHTARI ANAHTA RI

YUKARI

AŞAĞI

AŞAĞI AŞAĞI

', V MD01

Bakınız Bakınız Topraklama Dağılımı Topraklama Sayfa SD-24 Dağılımı Sayfa SD-24

0.85L

0.85B

0.85G M81 SAĞ ELEKTRİKLİ CAM MOTORU

1,25B

G02 SAĞ ELEKTRİKLİ CAM MOTORU

1

Bakınız sayfa BAĞLANTI SD-28 Toprak- SOKETİ lama Dağılımı G01 E2MC031A


ELEKTRİKLİ CAMLAR

SD-99

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar D01 D05 D11 D15 M04 M56-1 M81

Konum referans-sayfaları Sol elektrikli cam motoru Elektrikli cam ana anahtarı Sağ elektrikli cam motoru Elektrikli cam alt anahtarı Elektrikli cam rölesi ETACM Bağlantı soketi

Soketler MD01 MD03 Topraklamalar G01 G02


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-100

MÜZİK

E2MC0320

MÜZİK (1)

AÇIK KONUMDA SICAKTIR | ACC ACCVEYA VEYA AÇIK KONUMDA SICAKTIR |

ZAMAN SICAK |HER HERZAMAN SICAK | SİGORTA SİGOR KUTUSU TA SİGORTA KUTUS U 23 10A I SİGORTA 23 10A

SİGORTA 36 15A I SİGORTA 36 15A

0.85L/O

0.85Gr Bakınız Sigorta Bakınız Sigorta Kutusu Detayları Kutusu Detayları sayfa SD-16 sayfa SD-20 Bakınız i Bakınız Sigorta Kutusu Detayları ' Sigorta Kutusu Detayları sayfaSD-20 sayfaSD-16

ANTEN ANTEN

20

w

BAĞLANTI SOKETİ M77 B AĞ L AN T Bakınız sayfa SD-129 I SOKETİ Işıklandırma t

18

0.5L/O

0.5Gr

ACC/AÇIK giriş11

Hafıza güç 10 beslemesi

ACC/AÇIK giriş

;- -■ M77

Bakınız sayfa SD-129 Işıklandırma 0.5G/O IŞIK. (+) 14 M26

MÜZİK

Hafıza Güç Beslemesi

Sol ön hoporlör

Sağ ön hoporlör

Sol ön hoporlör

Sağ ön hoporlör

MÜZİK

Topraklama Topraklama 12

0.5Y/O

0.5Gr/O

0.5Y/B

0.5Y/B

0.5Y/O

0.5Y/O

7 M26

MD02

0.5Y/O

0.5Gr/O

SOL HOPORLÖR

SAĞ HOPORLÖR

SOL HOPORLÖ R

SAĞ HOPORLÖ R

0.5Y

G01

E2MC032A


MÜZİK

SD-101

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar D03 D13 M26 M77

Konum referans-sayfaları Sol hoporlör Sağ hoporlör Müzik Bağlantı soketi

Soketler MD02 MD04 Topraklamalar G01


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-102 KORNA

E2MC0330

KORNA (1)

HER HER ZAMAN ZAMAN SICAK SICAK SİGORT SİGORTA A KUTUSU KUTUS U SİGORTA 14 iSİGORTA 10A 14 10A

0.85Y 13

12

0.85Y M78 Sigorta BAĞLANTI Bakınız SOKETİ Kutusu DetaylarıBakınız Sigorta Kutusu BAĞLANTI sayfa SD-14 SOKETİ ► Detayları C Sayfa SD-14

0.85Y KORNA

C18

M78

KORNA

C18 0.85G HAVA YASTIKSIZ HAVA YASTIKSIZ

HAVA YASTIKLI HAVA YASTI KLI

HAVA YASTIKLI

0.5Y

0.85G

0.85G RÖLE KUTUSU 1 KORNA RÖLE KUTUS RÖLESİ U

0,5B/O

0,5B Topraklama M79 Dağılımı için Bakınız SD27 bakınız Topraklama H —^ 0.85B Dağılımı Sayfa SD-27

ÇOK FONKSİYONLU ANAHTAR 2 M73-3 KORNA ANAH. KORNA ANAHT ARI

ÇOK FONKSİYONLU ANAHTAR

BAĞLANTI SOKETİ BAĞLANTI SOKETİ

12

M79

T H C

M43-1

ÇOK FONKSİYONLU ANAHTAR (direksiyon kolonu FONKSİYONLU KORNAÇOK üzerinde) ANAH. ANAHTAR KORNA i (direksiyon kolonu üzerinde) ANAHTARI ■

G02

E2MC033A


KORNA

SD-103

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar C18 M43-1 M78 M79 M88

Konum referans-sayfaları Korna Çok fonksiyonlu anahtarı(HAVA YASTIKSIZ) Bağlantı soketi Bağlantı soketi Korna rölesi

Soketler MC01 Topraklamalar G02


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-104

FARLAR FARLAR (1) ■

/

1

'SİGO RTA SİGORTA KUTUS UKUTUSU GÖSTERGE 1 SİGORTA 2 UZUN PANELİ FAR SİGOR 5A TA 2

ÜST TARAFI SICAKTIR ÜST

SICAK HHER ER ZZAMAN A MA N S IC AK SİGORT SİGORTA 0 BAĞLA LANABİLİR KUTUS BAĞLANTI SİGORTA Gövde GÖVDE KUTUSU SİGORTAL 14 SİGORTA BAĞLANTI 10A LANABİLİR BAĞLANTI 40A SOL 40A

ID

M36-2 M76

Bakınız Park & Plaka lambaları sayfa SD-116

f sj\ MHJM I |l O F AR

7K ^v Ltr I

f sys.

YÜKSEK) F AR DÜŞÜK V M50 M57

"

m

^X

B AĞ L AN T I BAĞLANTI Bakınız Topraklama dağılımı sayfa SOKETİ SD-23BAĞLANTI SOKETİ'

7K ^^ Y Ü K S EK

M76

V

"

_-/

1.25B 1,25B M38 2M 8 1 14 Bakınız Topraklama DağılımıBağlantı soketi FAR Dağılımı /'sayfa SD-28 RÖLESİ SO sayfaSD-24 13 (DÜŞÜK) KET M81 M38 1.25B 1,25B

RÖLE ■ KUTUSU RÖLE FAR RÖLESİ KUTUSU (YÜKSEK) FAR RÖLESİ

I

G01

LAMBA ANAHTAR I

PARK UCU KAPALI

0,5B

G02

1,25B 1 10

M43-2(Hava Yastıksız) M73-1 (Hava Yastıklı) ÇOK

YANIP SÖNME SİGORTA 25 15A DÜŞÜK

SİGORTA 26 15A

KISAYA/ EGÇME YÜKSEK ANAHTA RIı

ARKA SİS

(YÜKSEK)

SİGORTA KUTUSU ■ BAĞLANTI 'SOKETİ

G01

1

0.5R/B 17 SOL FAR

FONKSİYONLU ■ ANAHTAR

M73-1 (HAVA YASTIK’lı) 4 T M434 Çok fonksiyonlu anahtarı(HAVA Bakınız Toprak- BAĞLANTI lama dağılım ı YASTIKSIZ) SOKETİ sayfa SD-24

SAĞ FAR

UZUN FAR

BAĞLANTI

Bakınız ToprakSOKETİ lama dağılım ı sayfa SD-28

13 0.5B

Bakınız Park & Plaka lambaları sayfa SD-116

(Hava Yastıklı) (Hava Yastıksız)

UCU KAPA LI

ARKA SİS

LAMBA ANH.

YANIP SÖNME

DÜŞÜK YÜKSEK

(Hava Yastıklı) (Hava Yastıksız)

ÇOK FONKSİYONLU ANAHTAR

GÖSTERGE BÜTÜNÜ

BAĞLANTI SOKETİ

Bakınız Toprak- BAĞLANTI E2MC034A SOKETİ lama dağılım ı sayfa SD-23


FARLAR

SD-105

PARÇA KONUMU DİZİNİ Konum referans-sayfaları

Parçalar M13 M14 M25 M36-1 M36-2 M38 M43-2 M50 M54 M57 M76 M81

Far rölesi (YÜKSEK) Far rölesi (düşük) Bağlantı soketleri Gösterge bütünü Gösterge bütünü Bağlantı soketleri Çok fonksiyonlu anahtar (HAVA YASTIKSIZ) Sol far lambası Bağlantı soketleri Sağ far lambası Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri

Soketler CC01 MC03 Topraklamalar G01 G02


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-106

FAR HİZALAMA ALETİ FAR HİZALAMA ALETİ (1) Sadece SadeceEC

ÜSTÜST TARAFI SICAKTIR SİGORTA SİG KUTUSU OR TA SİGORT A2 5A

EC

TARAFI SICAK TIR 0.5Br

BAĞLANTI SOKETİ M54

10

Bakınız sayfa SD-130 Işıklandırma

BAĞLANTI SOKETİ

£............................................................................................................................................................................................. 9 M54 Bakınız sayfa SD-130 Işıklandırma FAR HİZALAMA ANAHTARI 0.5Br 0.5G/O M44 FAR HİZALAMA ANAHTARI

—//wv 0.5L

BAĞLANTI M44 SOKETİ M25 !" BAĞLANTI SOKETİ

0.5Br

G01

0.5L

1

Bakınız sayfa SD-24 Topraklama | Dağılımı ' 13 M38

1,25B FAR i HİZLAMA i ?r;R KUMANDASI

0,5B

Bakınız ToprakSOKETİ lama dağılım ı sayfa SD-26

BAĞLANTI SOKETİ

Bakınız sayfa SD-26

J

I

Topraklama | M84 Dağılımı

5

M53

M84

. A __________

3M38 SOL FAR HİZALAMA KUMANDASI

BAĞLANTI

Bakınız Toprak- BAĞLANTI lama dağılım ı SOKETİ sayfa SD-24

10 0.85B 0.85B

G01

T SAĞ B FAR A HİZALAMA Ğ KUMANDASI L A N T I d S O K E T İ


FAR HİZALAMA ALETİ

SD-107

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar M25 M38 M44 M54 M84

Konum referans-sayfaları Bağlantı soketi Bağlantı soketi Far hizalama anahtarı Bağlantı soketi Bağlantı soketi

Topraklamalar G01


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-108 DÖNÜŞ & DÖRTLÜ FLAŞÖR LAMBALARI

E2MC0360

DÖNÜŞ & DÖRTLÜ FLAŞÖR LAMBALARI (1) ÜST TARAFI SICAKTIR | ÜST TARAFI SICAKTIR | 1 1 SİGORTA SİGORTA KUTUSU KUTUSU SİGORTA SİGORTA 15 SİGORTA SİGORTA 10 10A 15 10A 10 10A 10A

HER ZAMAN SICAK HERZAMANSICAK

0.85O M79

20M M54 BAĞLANTI Bakınız Sigorta Kutusu B ASOKETİ ĞLA Bakınız Sigorta Kutusu Detayları sayfa SD-15 ^ NTI [ Detayları sayfa SD-15

' Bakın ız Top rakl am a D a ğ ıl ım ı , sa yf a S D - 27 T O R ^~ ~ ~ ~ ~ ~ M79

1

0.5O DÖRTLÜ FLAŞÖR RÖLESİ

RÖLE KUTUSU

FLAŞÖR ÜNİTESİ Güç Bobin Kontrol Topraklama

BAĞLANTI BAĞLANTI SOKETİ SOKETİ

Bakınız sayfa SD-128 Işıklandırma Bakınız sayfa SD-128 Işıklandırma DÖRTLÜ FLAŞÖR ANAHTARI

G02

M62 Sağa Dönüş Sağa rölesi sinyal DönüşSD-110 sinyal Sayfa rölesi Sayfa SD-110

Sola Dönüş sinyal Sola rölesi Sayfa Dönüş SD-110sinyal rölesi Sayfa SD-110 BAĞLANTI B AĞLAN TI SOKETİ i

SOKETİ

■-«■-'

1 M84 Bakınız sayfa BAĞLANTI 0 SOKETİ SD-27 ToprakB AĞ L A lama Dağılımı NTI 5 0.85B

0.85B

0.85B

Y

0.5Br/O

Bakınız sayfa SD-25sayfa Bakınız Topraklama SD-25 Dağılımı I Topraklama Dağılımı

0.85Br/O 18

V

Sol Önden Dönüş Sinyali Lambası sayfa Sol Önden SD-109 Dönüş Sinyali Lambasından sayfa SD-109

V

Sağ Önden Dönüş Sinyali Lambası sayfa Sağ Önden SD-109 Dönüş Sinyali Lambasından sayfa SD-109

C BAĞLANTI

-BAĞLA SOKETİ NTI SOKETİ

G01

E2MC036A


DÖNÜŞ & 4'LÜ FLAŞÖR LAMBALARI

SD-109

DÖNÜŞ & DÖRTLÜ FLAŞÖR LAMBALARI (2)

0.85R/O 8 M73-1 (Hava Yastıklı) (Hava Yastıklı) M43-2(Hava (Hava Yastıksız) Yastıksız)

SOL SOL

DÖNÜŞ ÇOK ÇOKFONKSİYONLU DÖNÜŞ SİNYAL ANAHTAR FONKSİYONLU SİNYALİ ANAHTARI ANAHTAR ANAHTARI

SAĞ SAĞ

7 Sİ 9

M43-2(Hava (Hava Yastıksız) Yastıksız) M73-1 (Hava Yastıklı) (Hava Yastıklı)

8\l 7

0.85Br/O 20

0.85Br M78

10

M78

BAĞDörtlü Flaşör Anahtarı LANTI sayfa SD-108 SO-8KETİ SOKETİ

Dörtlü Flaşör Anahtarı i Flaşör Anahtarına 1sayfa SD-108 sayfaSD-108

V

Flaşör anahtarına BAĞLANTI Sayfa SD-108

17

0.5Br M36-2

M78 0.5Br/O

0.85 Br/O

2M

10M MC01

0.5Br/O SOL M52 ÖN DÖNÜŞ SOL ÖN SİNYAL DÖNÜŞ LAMBASI SİNYAL LAMBA SI

SAĞA DÖNÜŞ

0.85Br/O

2.0Br/O

0.85Br

1

MD03

K SOLA DÖNÜ Ş

SOL DÖNÜŞ

SAĞ DÖNÜŞ

1,25B

0.5Br/O

GÖS- GÖSTERG TERGEE PANELİ BÜTÜNÜ

SAĞ ÖN SAĞD14 M59 DÖNÜŞ YİNELEME SAĞ SİNYALSAĞ LAMBASI ÖN YİNEL LAMBASI DÖNÜŞ EME LAMB SİNYAL ASI LAMBASI M59 D14 0,5B

0,5B

0,5B

BAĞTopraklama Toprak- LANTI M3 Dağılımı sayfa lamaDa SOKETİ 8 SOKETİ SD-24,29 Bakınız sayfa ğılımı SD-24,29 sayfa Topraklama n " SD-24 Dağılımı BAĞLANTI Topraklama 13 I Dağlılımı ' sayfa SD-24 1,25B M38

i 1,25B

0.5Br

MC01

SOL C08 ARKA SAĞ ARKA BİRLEŞİK SİNYAL LAMBASI LAMBASI

D04

M52

0.85Br

11M

0.5Br/O

SOL ARKA SOL ARKA BİRLEŞİK SİNYAL LAMBASI LAMBASI

SOLD04 YİNELESOL ME LAMYİNELEM BASI E LAMBASI

M78

0.85Br

M36-2

BAĞTopraklama LANTI M76 1■ Dağılımı sayfa SOKE BAĞLANTI -4 SD-23 ' TİBakınız SOKETİ Topraklama Dağılımı ,, sayfa SD-23

0.85B

0,5B

BAĞLANTI SOKETİ

M81

0.85B M76

1,25B

0,5B 1,25B

MD03 Topraklama 0.85B Dağılımı sayfa SD-28

Topraklama 1,25B 0,5B Dağılımı sayfa Bakınız sayfa SD-28 SD-29 Topraklama Dağılımı

1,25B

1,25B

OP G01

G03

G02

E2MC036B


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-110

DÖNÜŞ & DÖRTLÜ FLAŞÖR LAMBALARI (3) HER ZAMAN SICAK SİGORTA KUTUSU

Anahtarsız Giriş Sistemli

SİGORTA 22 10A

BAĞLANTI SOKETİ

RÖLE KUTUSU SOL DÖNÜŞ SİNYAL RÖLESİ

sayfa SD-108’deki Flaşör Anahtarından

SAĞ DÖNÜŞ SİNYAL RÖLESİ

sayfa SD-108’deki Flaşör Anahtarından

ANAHTARSIZ GİRİŞ KONTROL MODÜLÜ


DÖNÜŞ & 4'LÜ FLAŞÖR LAMBALARI

SD-111

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar C07 C08 D04 D14 M03 M10 M25 M36-2 M38 M43-2 M52 M54 M59 M62 M76 M78 M79 M81 M84 M95 M96

Konum referans-sayfaları Sol arka birleşik lamba Sağ arka birleşik lamba Sol yineleme lambası Sağ yineleme lambası Flaşör rölesi Flaşör birimi Bağlantı soketleri Gösterge bütünü Bağlantı soketleri Çok fonksiyonlu anahtar (HAVA YASTIKSIZ) Sol ön dönüş sinyal lambası Bağlantı soketleri Sağ ön dönüş sinyal lambası Flaşör anahtarı Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Sola dönüş sinyal röelsi(anahtarsız giriş) Sağa dönüş sinyal röelsi(anahtarsız giriş)

Soketler MC01 MD01 MD03 MM06 Topraklamalar G01 G02 G03


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-112

ÖN SİS FARLARI ÖN SİS FARLARI (1) HERZAMAN ZAMAN SICAK HER SICAK __

--r-

- -I SİGORTALANİBİLİR ^^_ [BAĞLANTI BAĞLANTI ^GÖVDE ^ . KUTUSU KUTUSU Gövde SİGORTAL SİGORTALANABİLİR ANABİLİR 3.0L BAĞLANTI ' RÖLE KUTUSU 40A

SİGORTALANABİLİR

■ !

0.5L

2.0L M02 PARK 3.0L LAMBASI RÖLESİ

SİGORTA 31 10A RÖLE KUTUSU

PARK LAMBASI RÖLESİ

ÖN SİS FARI RÖLE Sİ SAĞ SİS SİGORTA KUTUSU

0.5R/O

-* SİGORTA 29 10A

(Hava yastıklı) (Hava yastıksız) LAMBA ANAHTARI

(Hava yastıksız) (Hava yastıklı)

SİGORTA 31 10A

Bakınız Sigorta Kutusu Detayları SD-18

(Hava yastıklı) ÇOK ÖN SİS FONKSİLAMBASI YONLU ANAHTARI ANAHTAR

BAĞLANTI SOKETİ

BAĞLANTI Bakınız sayfa SD-129 Işıklandırma SOKETİ

(Hava yastıklı)

ÖN SİS LAMBASI RÖLESİ Bakınız sayfa SD-128 Işıklandırma Hava yastıklı

Hava yastıksız

ÖN SİS LAMBASI ANAH. (HAVA YASTIKSIZ)

BAĞLANTI SOKETİ

BAĞLANTI SOKETİ

Bakınız Topraklama Dağılımı SD-26,30

SOL SİS LAMB.

SAĞ SİS LAMB.

SİGORTA KUTUSU


ÖN SİS FARLARI

SD-113

PARÇA KONUMU DİZİNİ Konum referans-sayfaları

Parçalar C17 C19 M01 M02 M25 M43-2 M63 M77 M84

Sol sis farı Sağ sis farı Ön sis lambası rölesi Park lambası rölesi Bağlantı soketleri Çok fonksiyonlu anahtar (HAVA YASTIKSIZ) Ön sis lambası anahtarı Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri

Soketler MC01 MC03 Topraklamalar G01 G03


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-114

ARKA SİS FARLARI ARKA SİS FARLARI (1) Sadece EC Bakınız Topraklama S™nn | Dağılımı

SOKET

HER ZAMAN SICAK

HERZAMANSICAK

sayfa SD-22 i M25

10

y SİGORTA

SİGO KUTUSU RTA KUT SİGORTA 160.85B 10A

1,25B

0.85B

00

SSL G01

G03

G02 RÖLE KUTUSU

E2MC038A

ARKA SİS LAMBASI RÖLESİ

Bakınız sayfa SD-128 Bakınız sayfa Işıklandırma SD-128 Işıklandırma

ARKA SİS LAMBASI ANAH.

ARKA SİS GÖSTERGESİ RÖLESİ

ARKA SİS LAMBASI

Bakınız Park & Plaka lambaları Plaka sayfaLambası SD-116 sayfa SD-116 Bakınız sayfa SD-128 Işıklandırma

0.85B

LAMBA ANAHTARI

UCU

ÇOK FONKSİYONLU ANAHTAR

ARKA SİS

Bakınız Topraklama Dağılımı sayfa SD-29 M79 Bakınız Toprak- BAĞLANTI Bakınız Topraklama SOKETİ lama Dağılımı dDağılımı SOKET sayfa SD-27 sayfa SD-27 M79

Bakınız Toprak- BAĞLANTI lama Dağılımı SOKETİ sayfa SD-22


ARKA SİS FARLARI

SD-115

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar M16 M25 M43-2 M67 M79 M86

Konum referans-sayfaları Arka sis lambası rölesi Bağlantı soketleri Çok fonksiyonlu anahtar (HAVA YASTIKSIZ) Arka sis lambası anahtarı Bağlantı soketleri Arka sis göstergesi rölesi

Soketler MC02 Topraklamalar G01 G02 G03


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-116 PARK & PLAKA LAMBALARI

E2MC0390

PARK & PLAKA LAMBALARI (1) HER ZAMAN SICAK HERZAMANSICAK

GÖVDE SİGORTALANABİLİR GÖVDE BAĞLANSİGORT ALANAB TISI 40A İLİR BALANT ISI 40A

SİGORTALASİGORTAL NABİLİR ANABİLİR BAĞLANTI BAĞLANTI KUTUSU KUTUSU

CC01 3.0L RÖLE KUTUSU

MC03 3.0L PARK LAMBASI RÖLESİ

RÖLE KUTUSU

1.25G/O

SİGORTA 1 "> 30 SİGORT 10A A KUTUSU

SİGORTA 29 10A >SİGORT A 29 10A

0.5R/O (Hava yastıksız) (Hava yastıklı) ÇOK 14

PARK

KAPA LI

FONKSİYONLU LAMBAYastıksız) ^ M43-2(Hava 1.25G/O ANAHTARI M73-1 (Hava Yastıklı) ANAHTAR UCU

LAMBA İ ANAHTARI " "* ÇOK FONKSİY ANAHTARI

BAĞLANTI SOKETİ Sol Arka Birleşik M77 Lambası sayfa SD-117

0.8

BAĞLANTI SOKETİ NT BAĞLANTI 'SOKETİ

M54

5G

11 N BAĞLANTI H

11

14

SOKETİ

UCU (Hava yastıklı) (Hava yastıksız)

SİGORTA 30 10A

1.25G/O

£ M43-2(Hava Yastıksız) M73-1 (Hava Yastıklı)

Sol Arka Birleşik M77 Lambası sayfa SD-117 BAĞLANTI Bakınız Sayfa SOKETİ SD-129 Işıklandırma 1 BAĞLANTI >Bakınız Işıklandırma SOKET sayfaSD-129 C

M54 13 0.85G

Sağ Arka Birleşik M77 Lambası sayfa SD-117 SAĞ Arka Birleşik M77 Lambası sayfa SD-117

M77 6

4 17

SAĞ KONUM LAMBASI

SOL KONUM LAMBASI

0,5B Bakınız Topraklama Dağılımı sayfa SD-22

BAĞLANTI SOKETİ

Bakınız sayfa "»BAĞLANTI SOKETİ SD-22 Topraklama Dağılımı 10

0.85B

M58 Bakınız Toprak- BAĞLANTI lama Dağılımı SOKETİ sayfa SD-28 Bakınız Topraklama BAĞLANTI (Dağılımı ! SOKETİ 'sayfa SD-28

Bakınız Toprak- BAĞLANTI SOKETİ lama Dağılımı sayfa SD-24 SOKETİ RBakınız Topralama Dağılımı i sayfa SD-24 i

M25

13 1.25B 1,25B

M38

I

M81

1,25B


PARK & PLAKA LAMBALARI

SD-117

PARK & PLAKA LAMBALARI (2) Sigorta 30’dan Sigorta 30’dan sayfa sayfaSD-116 SD-116

Sigorta Sigorta29’dan 29’dan sayfa sayfa SD-116 SD-116

V 0.85G/O 1

0.85G 17

0.85G/O

0.85G

0.85G/O

0.85G/O C07

0.85G

CC04

SOL SOLARKA BİRLEŞİK ARKA PARK / ' C , ) P AR KLAMBASI lBİRL EZLS■ ŞİK .! LAMBASI

L 0.85G/O

0.85G

0.85G/O

C08 1,25B

0.85G/O

0.85G/W

T

SAĞ SAĞ TARKA ARKA WPARKBİRLE BİRLEŞİK PARK -i ŞİK ■ LAMBASI LAMBASI 4C08

0.85G/W

0.85G/W

0.85G/W

0.85G

0.85G/W C52 SOL ARKA SOL ARKA İŞARET LAMBASI LAMBASI

1 C 7 SOL 3 SAĞ ÖN ARSAĞ SOL DIŞ KA DIŞ ÖN ARK İŞARET İŞARET A LAMBASI LAMBASI İŞARET İŞARET LAMBASI LAMASI C72 2C73 ARKA I DIŞ ARKA ) DIŞ İŞARET LAMBASI C70 2

1 C 7 SOL 0 ÖN SOL ÖN DIŞ DIŞ ÖN T DIŞ İŞARET LAMBASI

C52 C05 "■ C06(EC) PLAKA ■\ PLAKA C LAMBASI J L AM B A S I

0.85B 0.85B

0.85B

0.85B

SAĞ ARSAĞ KA DIŞ ARKA İŞARET LAMBASI

İŞARET LAMBASI C74 1

C53 SOL ARKA İŞARET LAMBAS I C53 SAĞ ARKA İŞARET LAMBASI

C05 C06(EC) 0.85B

0.85B

CC04

0.85B

0.85B

1,25B

1,25B

0.85B

CC05

1,25B

1,25B

G03

0.85B

Bakınız Topraklama Dağılımı Bakınız sayfa sayfa SD-29 SD-29 Topraklama I Dağılımı

1,25B


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-118

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar C05 C06 C07 C08 M02 M25 M38 M43-2 M51 M54 M58 M77 M81 M84

Konum referans-sayfaları Plaka lambası(EC hariç Plaka lambası(EC) Sol arka birleşik lamba Sağ arka birleşik lamba Park lambası rölesi Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Çok fonksiyonlu anahtar (HAVA YASTIKSIZ) Sol konum labması Bağlantı soketleri Sağ konum lambası Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri

Soketler CC01 MC01 MC02 MC03 Topraklamalar G01 G02 G03


PARK & PLAKA LAMBALARI

NOT

SD-119


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-120

YEDEK LAMBALAR YEDEK LAMBALAR (1)

ÜST TARAFI SICAK SİGORTA KUTUSU SİGORTA 11 10A

Bakınız Sigorta Bakınız KutusuKutusu Detayları 2Sigorta Sayfa SD-13 Detayları sayfaSD-13

YEDEK LAMBA ANAHTARI

C12 0.85L

EC 0.85L

0.85L

0.85L

........ ‘SOL

RYEDEK

4C07 0.85B

C08

ARK A SOL ARKA BİRLEŞİK )LAMBASI BİRLEŞİK YEDEK [LAMBASI LAMBASI LAMBA

1C50B ARKA ARKA UYARI UYARI SESİ SESİ

1,25B

1,25B

T

' SAĞ SAĞARKA ARKA BİRLEŞİK YEDEK NBYEDEK BİRLEŞİK LAMBASI LAMBA lLAMBASI [LAMBASI

Bakınız

Bakınız Topraklama Topraklama Dağılımı Dağılımı sayfa SD-29 sayfa SD-29

I L_

1,25B

1,25B

G03

E2MC040A


YEDEK LAMBALAR

SD-121

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar C07 C08 C12

Konum referans-sayfaları Sol arka birleşik lamba Sağ arka birleşik lamba Yedek lamba anahtarı

Soketler MC02 Topraklamalar G03


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-122 FREN LAMBLARI E2MC0410

FREN LAMBALARI (1)

HER ZAMANSICAK SICAK| I HERZAMAN SİGORTA ................ I KUTUSU ................ ""SİGORTA K UT US U * SİGORTA 14 I 10A SİGORTA 14 10A

0.85Y M78 Sigorta BAĞLANTI Bakınız Kutusu Detayları SOKETİ Sayfa SD-14 Sayfa SD-14

13

M78

11 0.85Y

FREN LAMBASI FREN ANAHTARI LAMBA SI ANAHT ARI

M41 Bakınız ABS (Kilitleme Önleyici Fren Sistemi) sayfa SD-60 Bakınız Bakınız ABS (Kilitleme Önleyici Fren Sistemi) sayfa SD-60

0.85L/O

0.85L/O MC01 0.85L/O

0.85L/O

0.85L/O SOL ARKA C07 BİRLEŞİK STOP LAMBASI LAMBA------ ""SOL ARKA SI . FREN BİRLEŞİK

f>JLAMBASI

LABASI

SAĞ ARKA C08 BİRLEŞİK STOP T LAMBASI LAMBA-" SAĞ ARKA SI . FREN BİRLEŞİK ÜSTLAMBASI BİRLEŞİK LAMBA

C07 1,25B

1,25B

G03

C08 Bakınız Topraklama Dağılımı sayfa Bakınız SD-29 ■^ Topraklama Dağılımı sayfa SD-29

1,25B

1,25B


FREN LAMBASI

SD-123

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar C07 C08 M41 M78

Konum referans-sayfaları Sol arka birleşik lamba Sağ arka birleşik lamba Fren lambası anahtarı Bağlantı soketi

Soketler MC01 Topraklamalar G03


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-124

ÇALIŞMA LAMBASI ÇALIŞMA LAMBASI (1) AÇIKKENSICAKTIR

ÜST TARAFI SICAK ■SİGOR SİGORTA TA KUTUSU KUTUSU SİGORTA 1 SİGORT A 15A 15A

HAVA YASTIKSIZ HAVA YASTIKSIZ

i

HAVA YASTIKLI HAVA YASTIKLI 1.25W

1.25W

i

1.25W

z

ÇALIŞMA LAMBASI ANAHTARI

0.5W

ÇALIŞMA LAMBASI M75ANAHTARI

z

3 M40

JE

ÇALIŞMA LAMBASI ANAHTAR I

Ç A L IŞM A L A M B A SI ANAHTARI

4

6

M40

0.85 Gr

0 .85 G r M75

ÇALIŞMA LAMBASI RÖLESİ

0 .85 G r 1.25Gr

0,5B RÖLE KUTUSU

! RÖLE KUTUSU

M91

i

IND.

ÇALIŞMA LAMBASI RÖLESİ M91

1.25Gr

0.5Gr

ÇALIŞMA LAMBASI

GÖSTERGE BÜTÜNÜ

BakınızToprak- BAĞLANTI SOKETİ lama Dağılımı sayfa SD-23

M36-1 I .......................i GÖSTERGE PANELİ

'

13 M25

MC01

ÇALIŞMA LAMBASI

0,5B BakınızToprak- BAĞLANTI SOKETİ lama Dağılımı sayfa SD-27 M7 9 Bakınız Topraklama Dağılımı BAĞLANTI SO K ET İ S a yfa S D- 27

ÇALIŞMA 1.25Gr LAMBASI

13 0,5B

M36-2 V ÇALIŞMA LAMBASI

BakınızToprak- BAĞLANTI SOKETİ lama Dağılımı sayfa SD-23 M76

M25

M7 9

0.85B Bakınız sayfa SD-29 Topraklama | Dağılımı '

M76

0.85B

1,25B

SsL G01

10

Bakınız Topraklama Dağılımı sayfa SD-29

B a kın ız T o p ra kl a m a 4 Diağılımı Bakınız TopraklamaBAĞLANTI SOKETİ sayfaS D-23 1,25B

0,5B

| Dağılımı Bakınız TopraklamaBAĞLANTISOKETİ sayfa SD-23 i

SsL G03

G02

G01


ÇALIŞMA LAMBASI

SD-125

PARÇA KONUMU DİZİNİ Parçalar C02 M25 M36-1 M36-2 M40 M75 M76 M79 M91

Konum referans-sayfaları Çalışma lambası Bağlantı soketleri Gösterge bütünü Gösterge bütünü Çalışma lambası anahtarı(Hava yastıklı) Çalışma lambası anahtar (HAVA YASTIKSIZ) Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Çalışma lambası rölesi

Soketler MC01 Topraklamalar G01 G02 G03


ŞEMATİK DİYAGRAMLAR

SD-126

AYDINLATMA LAMBASI AYDINLATMA LAMBALARI (1) AÇIKKE AÇIKKEN SICAKTIR

I FREN FRENLAMBASI LAMBASI RÖLESİ RÖLESİ AÇIKKEN AÇIKKEN

HERZAMANSIC HER ZAMAN SICAK

SİGORTA KUTUSU SİGORTA 23 10A

SİGORTA 12 10A

SİGORTA 30 10A SICAKTIR

NSICAK TIR M78

0.85O

SİGOR TA KUTUS U Bakınız Sigorta BAĞLANTI Kutusu Detayları SOKETİ 0.8sayfa SD-19

AK

16

BAĞLANTI SOKETİ

Bakınız Sigorta Bakınız Kutusu Detayları Sigorta Kutusu Detayları sayfa SD-13,16 ■+■sayfaSD-13

0.8 M77 B AĞ L AN T I !SOKETİ

5G r

M78

5G NT

BAĞLANTI SOKETİ

20

14

14

M54

M77 GÖSTERGE BÜTÜNÜ

0.5O

ODA LAMBASI

17

KAPI

Bakınız Sigorta ► Kutusu Detayları 1 6 sayfaSD-19 M54

0.5Gr

- v>-----------------ARKA DIŞ

ARKA DIŞ İŞARET LAMBASI.A

12İŞARET LAMBASI. 0.85GB MM03

KAPI

M112

0.85G/W M110 ODA LAMBA SI

BAĞLANTI SOKETİ

0.85B

0.5R/O

M113 ARKA DIŞ

Anahtarsız Giriş Sistemsiz M110 EC hariç

DİYOT

DİYOT

Kapı kilidi

Bakınız Toprak- BAĞLANTI lama Dağılımı SOKETİ sayfa SD-28

Bakınız Akustik Uyarı Sistemi sayfa SD-76

Anahtarsız Girişli MM03 0.5R/O

0.85R/O

0.5R/O

ss

0.85B M80 ! BAĞLANTI SOKETİ

MM03

Anahtarsız Giriş Sistemsiz EC hariç

>- ■ M80

Anahta rsız girişli

ANAHTARSIZ GİRİŞ KONTROL MODÜLÜ

0.5R/O

SAĞ KAPI ANAHTARI

EC 0.5R/O

SOL KAPI ANAHTARI 0.5R/O

0,5B

0.5R/O DİYOT Z07

11

M56-2

M112

İŞARET LAMBAS I.B

KAPI

M36-4 Anahtarsız Girişsiz

ARKA DIŞ İŞARET LAMBA SI.A

M113

M36-3

DİYOT

0.5G/W

0.85G/W

DİYOT Z08

DİYOT Z06


AYDINLATMA LAMBASI

SD-127

PARÇA KONUMU DİZİNİ Konum referans-sayfaları

Parçalar M36-3 M36-4 M54 M56-2 M77 M78 M80 M81 M105 M106 M110

Gösterge bütünü Gösterge bütünü Bağlantı soketleri ETACM Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Bağlantı soketleri Sol kapı anahtarı Sağ kapı anahtarı Kabin lambası

Soketler MM01 MM02 MM03 MM06 Topraklamalar G02 Diyot Z06 Z07 Z08


KONTROL SİSTEMLERİ-3  
KONTROL SİSTEMLERİ-3  
Advertisement