MotorBladet September 2011

Page 1

MotorBladet Officielt organ for dmu

Nr. 6 - 93. årgang - September 2011

SPEEDWAY

NÆSTE GENERATION I INDERBANEN side 38

VM BMX 2011

MONSTERSUCCES PÅ DANSK GRUND Side 8

MOTOCROSS

CROSS-FAMILIENS RULLENDE HJEM side 26

ROADRACING

NYE KLASSER ÅBNER SPORTEN Side 44

NICKIS P’S 7. DM SIDE 41 MOTORBLADET TESTER SIDE 20 OL-BILLETTER I SIGTE SIDE 13 UNDGÅ KNÆSKADER SIDE 50


Synes godt om vores side. Og få de fedeste nyheder og tilbud. Har du nogle spørgsmål er du velkommen til at skrivE på vores væg.

Easymx danmark @ facebook

COMMITTED TO TOTAL PERFORMANCE

2

motorbladet


KTM 2012 Se dem p책 EASYMX.COM Eller bestil din nye racer p책 97149777

KTm Sx 50

KTm Sx 65

KTm Sx 85

KTm Sx 125

KTm Sx 150

KTm Sx 250

KTm Sx-f 250

KTm Sx-f 350

KTm Sx-f 450

Pris: 24500.-

Pris: 55900.-

Pris: 63900.-

Pris: 32500.-

Pris: 57500.-

Pris: 66900.-

Pris: 38900.-

Pris: 60900.-

Pris: 68900.-

motorbladet

3


Easymx danmark

UFO og Fox 2011 Udsalg - 35% på alt! Kun i butikken

REst - ufo brynjer -50%. - KTM fritids tøj -20%

4

motorbladet


2012 Redbull og Rockstar Fritids Tøj Nu På EASYMX.COM

motorbladet

5


DMU • leder Sportens siamesiske tvillinger - den aktive og den frivillige Tekst: Jørgen Bitsch, formand DMU

Den organiserede idræt i Danmark står stærkt. 90 procent af alle børn har på et eller andet tidspunkt været medlem af en idrætsforening. Konstateringen fremgår af Danmarks Idræts-forbunds politiske program for årene 2011-2014. Et program, som peger fremad på nogle af de områder, hvor sporten i Danmark skal gøre en målrettet indsats. Målet er at sikre, at den organiserede sport fortsat kan indtage en vigtig position som et godt sted for unge og ældre at bruge deres fritid. En af nøglerne til idrættens stærke position er evnen til at tiltrække frivillige, der sammen bruger en del af deres fritid på at skabe og vedligeholde rammerne for de aktive i sporten. Og en af de største udfordringer som idrætten står overfor, er at sikre den fornødne tilgang blandt de frivillige ledere. Det er nødvendigt for at specialforbundene kan overleve - og det tvinger os samtidig til at tænke i nye baner. Vi kan ikke bare læne os tilbage og forvente ”at det går nok”. Der er i dag for mange alternative tilbud, som tiltrækker unge, såvel som ældre. Danmarks Motor Union er fuldt bevidst om den udfordring og er klar til at tage den op i samarbejde med klubberne. DIF peger i deres politiske program for de kommende år på, at man vil styrke mangfoldigheden i rekrutteringen på tværs af køn, alder, uddannelse og social baggrund; at man vil arbejde systematisk med kompetenceudvikling af frivillige fra specialforbund til foreninger samt at man

Sekretariat: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk

6

Kontortid Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk

motorbladet

vil mindske samfundets barrierer og højne incitamenterne for at være frivillig. I DMU erkender vi også, at netop frivilligheden er en væsentlig kilde for at få vores del af sporten til at vokse. Sporten vil i sin basis aldrig kunne drives så succesfuldt, som det faktisk er tilfældet i Danmark, uden den brede accept i befolkningen af, at vi alle er en del af sporten, på forskellige tidspunkter i løbet af vores liv - og i forskellige roller. For den moderne idræt i Danmark ligger en af udfordringerne i at få tilrettelagt frivilligheden. Herunder at sikre, at den brede basis for at løse de mange opgaver i sporten bliver betragtet som et ”godt tilbud” for de, som bliver en del af vores frivillige organisation. Derfor vil netop denne diskussion være et af punkterne på efterårets kommende klublederseminar i DMU. Du kan læse DIFs politiske program 2011-2014; ”Idræt for alle” på www.dif.dk.

Generalsekretær, ansvh. red. Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk

Regnskab og adm. Jean Snitily Tlf.: 43 26 26 13 Email: js@dmusport.dk

Sportschef Birger Kyhl Tlf.: 29 68 68 70 Email: bk@dmusport.dk

Udviklingskonsulent Ole Blædel Tlf. 29 28 80 12 Email: obl@dmusport.dk

Sportssekretær Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk

Annoncemedhjælper Bjarne Gosvig Tlf. 43 26 26 19 Email: bgo@dmusport.dk

DMU’s Miljøsekretariat hos Grontmij Acoustica Miljøsekretariatets leder Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 E-mail: henrikhojlund.larsen@grontmij.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 E-mail: gerhard.schlicker@grontmij.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 E-mail: nielsjorgen.hviid@grontmij.dk


8

BMX: Verdens bedste VM

14

BMX: VM giver vækst i klubberne

16

MOTOCROSS: I selskab med de store

BMX

SIDE 8-15

20

Motocross: Test af to maskiner

34

TRIAL: Genfødt i de svenske klipper

SPEEDWAY: D-kørere med til at sikre guldet

SPEEDWAY: Talenterne stormer frem

Firtakt er fremtiden

DRAG RACING: Suveræn dansk europamester

SIDE 16-35

speedway

SIDE 36-43

road racing og drag racing

SIDE 44-49

36 38 44

ROAD RACING:

motocross og off-track

48

Forsiden: VM i København blev en succes af de større, både organisatorisk og sportsligt. De danske kørere indfriede forventningerne (foto: Martin Paldan).

MotorBladet

Annoncetegning Bjarne Gosvig Tlf. 43 26 26 19 E-mail: bgo@dmusport.dk

Layout Formegon Aps Håndværkerbyen 37 2670 Greve

Redaktør Jakob Fälling Tlf. 29 13 17 16 E-mail: jakob.falling@gmail.com

Stofkoordinatorer Off-Track Trial: Leif Nielsen - bultaco@post.cybercity.dk Enduro: Søren Nielsen - snissen@parker.com

Tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A 2650 Hvidovre

DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, Konto 5044 1092819

Road Racing Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk

Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU’s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse.

Oplag og frekvens Udkommer 8 gange årligt Dette nr. er trykt i 8.400 eksemplarer

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurierende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra hovedbestyrelsen om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De kommende numre Oktober 2011: Forventes hos abonnenterne den 13. oktober. Deadline for stof den 21. september.. December 2011: Forventes hos abonnenterne den 1. december. Deadline for stof den 10. november. Tegn abonnement på Motorbladet 8 numre pr. år - 400 kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 Hverdage mellem 12.30-16.00 E-mail: motorbladet@dmusport.dk

motorbladet

7


Verdens bedste VM VM i BMX i København er blevet rost til skyerne af både udøvere og officials. Det var høj kvalitet hele vejen igennem, mener landstræner Christian Munk Poulsen. Nils Stærk fra Københavns BMX Klub fremhæver de frivilliges indsats som en af de største succeser under det enorme arrangement, der havde 18.000 besøgende Tekst: Claus V. Jensen. Fotos: Martin Paldan

VM gav spektakulære hop og flotte billeder på TV og tilskuernes nethinde. Her har fotograf Martin Paldan fanget en australsk kører flere gange under samme elegante lufttur. Fotomontage: Martin Paldan

8

motorbladet


bmx

-Det er det bedste VM-arrangement, jeg har været med til nogensinde. Så kort og klar er meldingen fra BMX-landstræner Christian Munk Poulsen, og den positive tilkendegivelse bunder ikke bare i patriotisme men i konkrete oplevelser. -Alle var vilde med banen, tv-dækningen var fantastisk, vejret var godt, feltet var stærkt, og organisatorisk var der tale om høj kvalitet hele vejen rundt, konstaterer landstræneren, der bestemt ikke står alene med den holdning. Ifølge underdirektør Martin Bender, Wonderful Copenhagen, der stod i spidsen for afviklingen af VM i BMX i København i juli måned, har organisationen fået en lang række lige så positive tilbagemeldinger fra både kørere, trænere, tilskuere og officielle repræsentanter fra Den Internationale Cykelunion. -Alt klappede fuldstændig som planlagt, og det er jo det, man drømmer om som projektkoordinator, siger Martin Bender og fortsætter: -Man drømmer også om, at der sker noget positivt og interessant, som man ikke havde forudset, og det gjorde der jo i den grad også. Vi havde 18.000 besøgende, hvilket var flere, end vi havde turdet håbe på, så det er jo helt forrygende.

Puster ud En veloverstået event er imidlertid ikke nødvendigvis ensbetydende med god økonomi, men rent faktisk tyder det på, at også budgettet holder, selvom der stadig mangler et par mellemregninger, inden Martin Bender & Co. kan sætte to streger under resultatet. Hvis projektkoordinatoren får magt, som han har agt, er det derfor heller ikke sidste gang, Wonderful Copenhagen engagerer sig i en stor, international BMX-event.

Der var fuldt hus på langsiderne især på finaledagen lørdag. Masser af danske tilskuere og en entusiastisk flok støtter fra bl.a. Holland sikrede optimal stemning ved det store arrangement.

-Jeg håber, at vi måske i 2013 vil se international BMX i København igen, men man skal ikke glemme, at det er en kæmpe kraftanstrengelse for alle parter at gennemføre et arrangement af den størrelse. Det har været fantastisk at opleve den opbakning, der har været fra organisationen og fra klubber over alt i landet, siger Martin Bender og fremhæver både Pia Buth Rasmussen, formand SK BMX, og Nils Stærk, formand Københavns BMX Klub. -De to har ydet en formidabel indsats, konstaterer han. Netop Nils Stærk tillader sig da også i disse dage at puste bare lidt ud efter fire barske år med flere, store, internationale BMX-arrangementer på programmet. Det har været fedt og spændende, pointerer han, men han sætter trods alt også pris på, at han selv, klubben, alle de frivillige og organisationen nu har i hvert fald et års tid at puste ud i, inden nye planer skal lægges. -Lige før VM var jeg ikke helt klar over, om jeg glædede mig mest til VM eller til det tidspunkt, hvor VM var overstået, for det har virkelig været både hårdt og nervepirrende. Det kræver en enorm indsats at stable sådan noget på benene, og derfor nyder jeg da også bare lige nu, at det hele er veloverstået, fortæller formanden.

Det store billede Nils Stærk ligger helt på linje med såvel Christian Munk Poulsen som Martin Bender og tøver ikke med at kalde VM i København en succes. En meget stor succes faktisk. For ham bunder de synlige sejre som 18.000 tilskuere og en formidabel bane i det organisatoriske spindelvæv, som også både Christian Munk Poulsen og Martin Bender fremhæver, og som ligger spændt ud under hele eventen. Franskmanden Joris Daudet tog titlen som ny verdensmester ovenpå en intens finaledag. Han slog lidt overraskende den forsvarende verdensmester og regerende olympiske mester, Maris Strombergs 9 fra motorbladet Letland.


-Der var frivillige fra hele landet, og de tog alle et ejerskab af tingene, som vi ikke på nogen måde kunne have forventet. Man kan ikke gennemføre et arrangement af den kaliber uden udfordringer, og uden at der sker ændringer undervejs. Der er altid noget, der skal justeres, og arbejdsrytmer der skal laves om, og traditionelt er det den slags ting, der kan give anledning til problemer i en organisation af frivillige, hvor folk ofte har meldt sig til at lave noget helt specifikt, som de har interesse for. Derfor kan de også med rette nogle gange være lidt svære at flytte, siger Nils Stærk og holder en kort pause, inden han samler tråden op igen. -Men der var aldrig problemer, når vi pludselig skulle have folk til at gøre noget andet, end de havde regnet med. De kunne se det i det store billede, og de havde tiltro til, at vi i styregruppen havde overblikket. Det var imponerende og et stort privilegium for os. Vi kunne koncentrere os om at holde trådene samlet i stedet for at bekymre os om småkonflikter hele tiden. Det betragter jeg nok i virkeligheden som en af de største succeser under VM.

Ringe i vandet Nils Stærk kan mærke, at oplevelserne i forbindelse med VM og de seneste fire års arrangementer i Københavns BMX Klub i det hele taget har haft en positiv indvirkning på klubben, hvor ikke bare antallet af medlemmer stiger, men hvor antallet af forældre, der ønsker at yde en indsats, også er opadgående. Den afledte succes skal bruges konstruktivt, pointerer han. Københavns BMX Klub er forhåbentlig ikke den eneste klub i landet, der kommer til at mærke de afledte effekter af det flotte VMarrangement i juli. De skulle gerne brede sig som ringe i vandet, for, som landstræner Christian Munk Poulsen siger, er en succes af den kaliber med til at sætte positivt fokus på sporten. Den viser, at Danmark vil den her sport. At det er en sportsgren, der ikke bare har ambitioner men også har noget at have dem i såvel organisatorisk som sportsligt.

Mod på mere

Ligesom Nils Stærk roser formanden for BMX’s sportskommission Pia Buth de frivillige fra både Københavns BMX Klub og resten af Danmark for deres store indsats under VM. -Vi har bevist, at vi magter at afvikle internationale stævner på et meget højt niveau, siger BMX-formanden og tilføjer: -Jeg er meget imponeret over, at folk ikke er metaltrætte efter så krævende et arrangement. Snarere tværtimod: Det var en sejr, som gav hele BMX-miljøet ny energi. Jeg har hørt folk tale om det næste internationale event, de vil tiltrække. Mange drømmer om endnu en afdeling af World Cup, siger Pia Buth. Pia Buth mener, at Danmark nu har markeret sig i det internationale felt af seriøse BMX-nationer. Med flot, direkte TVdækning, perfekt stævneafvikling og et højt sportsligt niveau.

10

motorbladet

Den nye verdensmester, Mariana Pajon, vandt alle sine heat på vej mod finalen, hvor den lille columbianer blæste ned ad startrampen og tog føringen fra start.


bmx

Med hundreder af kørere og mange flere heats krævede afviklingen af VM god planlægning og helt skarp logistik. Det klarede de frivillige fra BMX-miljøet med imponerende perfektion.

motorbladet

11


-Det er noget af det vildeste jeg har prøvet Morten Therkildsen, der under VM leverede det bedste danske resultat nogensinde, er imponeret over den opbakning, han mærkede fra publikum Tekst: Claus V. Jensen

Danmarks pt. bedste BMX-kører Morten Therkildsen satte både personlig rekord og dansk rekord, da han under VM i BMX i København indkasserede en samlet 14. plads, og selvom han selvfølgelig gerne ville have gjort en endnu bedre figur i semifinalen, er han dog virkelig godt tilfreds med sin indsats. - Det var mit drømmemål og et supergodt resultat for mig, konstaterer den 28-årige kører. Resultatet skal også ses i lyset af, at feltet var blandt de hårdeste set til et VM. Banen i København er ikke så teknisk svær, og det betyder, at relativt få kørere blandt den absolutte elite misser hovedløbet på grund af uheld eller fejl. Dermed kvalificerer en større gruppe af de hurtige kørere sig til hovedløbet. For Morten Therkildsen var det en stor oplevelse at prøve kræfter med et så stærkt felt, men den største oplevelse var trods alt en helt anden. -Jeg følte virkelig publikum. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var helt vildt, siger han. -Det var tilråbene, når jeg kørte, og jubelen under præsentationen før heatene, og det var tilkendegivelserne mellem løbene og bagefter, når folk kom hen for at snakke. Det var fedt. Det er det vildeste, jeg har prøvet. Det er sådan noget, der giver vinger. Ligesom landstræner Christian Munk Poulsen ser Morten Therkildsen VM-resultatet som et godt skridt fremad mod VM i Birmingham næste år, der får afgørende betydning for, om Danmark kommer med til næste sommers OL i London. -Nu har jeg været i en semifinale til et VM, og selvom det er svært at gøre det samme, når det ikke er på hjemmebane, så ser jeg lyst på det, og jeg er slet ikke i tvivl om, at Danmark nok skal få en kører med til OL.

12

motorbladet

Morten Therkildsen i luften foran tusinder af tilskuere. Stævnet var en stor oplevelse for danskeren, der selv forklarer, at tilskueropbakningen var med til at bære ham frem til det imponerende resultat. Foto: Martin Paldan.


bmx

OL-billet indenfor rækkevidde For landstræner Christian Munk Poulsen viste VM, at den danske elite kan køre lige op med de bedste kørere i verden, og han er overbevist om, at Danmark nok skal være blandt de 19 deltagere til OL næste år Tekst: Claus V. Jensen

Med en samlet 14. plads til Morten Therkildsen og en 21. plads til Klaus Bøgh Andresen viste VM i BMX i København, at den danske elite sagtens kan følge med verdens absolut bedste kørere, når det for alvor gælder. For landstræner Christian Munk Poulsen var det ikke bare et glædeligt resultat, det var også en bekræftelse af, at billetten til OL, der afvikles i London i juli og august næste år, bestemt er indenfor rækkevidde. -Hvis vi kører op til vores bedste, som vi gjorde i København, og hvis vi kan fastholde den balance, der præger kørerne i øjeblikket, så kan vi også kvalificere os til OL. Det er helt sikkert, konstaterer landstræneren. Det danske resultat ved VM betragtes som det bedste nogensinde. Ikke mindst set i lyset af at der er tale om Supercross. Ifølge Christian Munk Poulsen var drømmemålet en semifinaleplads, og den drøm gik altså i opfyldelse med Morten Therkildsens 14. plads. Et andet mål var at kvalificere så mange danskere som muligt til hovedløbet, hvor kun 64 af de i alt godt 130 kørere var med, og med tre elite herrer gennem nåleøjet betragter landstræneren også det mål for indfriet. Det betyder alt sammen, at Danmark under VM blev rangeret som 8. bedste nation, hvilket rækker til en plads blandt de 11 nationer, der er sikre på OL-deltagelse.

Klaus Bøgh og Morten Therkildsen kører med om OL-billetter. Her deltager de i samme kvartfinale ved VM. Foto: Martin Paldan

i øjeblikket rangeret som nummer 18 i verden, hvilket altså ikke er adgangsgivende til OL. Det kan dog alt sammen kun bruges som nyttige ledetråde for, hvordan den danske elite pt. står i forhold til konkurrenterne, for ifølge Christian Munk Poulsen er det VM i Birmingham i maj næste år, der bliver udslagsgivende for, hvem der i sidste ende kommer med til OL. -Målsætningen de seneste år har været at gøre det godt i Birmingham. Statistikken fortæller, at hvis man som nation kvalificerer sig til hovedløbet under VM, så står man også godt med hensyn til OL, og derfor handler det om at lave et perfekt resultat i Birmingham næste år. Det, vi skal bruge World Cup til fra nu af, er at holde os skarpe i forhold til konkurrenterne, og så skal vi holde fingeren på pulsen i forbindelse med, hvordan banerne ændrer sig.

Nyttige ledetråde I alt er der 17 OL-pladser og to wild cards at kæmpe om, og Christian Munk Poulsen lægger ikke skjul på, at Danmark nok kommer til at kæmpe om pladserne fra 12 til 17, for træerne vokser trods alt ikke ind i himlen. Under World Cup-stævnerne i Sydafrika og Holland opnåede Danmark rangeringer blandt de 17 bedste nationer, men ved stævnet i London for nylig endte det med en 20. plads. Derfor er Danmark

Landstræner Christian Munk Poulsen roser de danske kørere efter VM. Alle kræfter sættes ind på at få plads ved OL i London 2012.

motorbladet

13


VM gi’r vækst Et landsdækkende åbent hus i landets BMX-klubber blev hægtet op på VM. Resultatet var stor vækst i flere klubber Tekst: Jakob Fälling. Fotos: Sorø BMX

Den ene lørdag kan du se verdens bedste BMX’ere dyste på direkte TV eller live i København. Fjorten dage efter kan du prøve selv i din lokale klub.

jer, at TV2 har fået øjnene op for, hvor velegnet BMX supercross er til fjernsynet. Tv-stationen transmitterede den sidste del af VM direkte med kommentarer fra Rolf Sørensen og Dennis Ritter.

Budskabet var let at forstå, da 21 af landets BMX-klubber holdt åbent hus efter VM. Og interessen for åbent hus-arrangementerne var stor.

Også de danske dagblade bakkede VM op og skrev en del om sporten og stjernerne.

-Nogle klubber havde mere end 50 nye kørere på besøg. Andre magtede ikke endnu et arrangement efter at de havde brugt alle kræfter på at støtte op om VM, siger BMX-formand Pia Buth.

Nye børn i kø

Sporten vokser BMX er en sport, der er vokset støt med 10-15% om året de seneste år. En del af forklaringen er, at sporten kom på OL-programmet i Beijing 2008. -Nu ved folk godt hvad BMX-race er. Førhen troede de, at vi lavede freestyle eller kørte på ramper. Den tid er slut, siger Pia Buth og tilfø-

14

motorbladet

Den gode mediedækning blev udnyttet i klubberne ved det koordinerede åbent hus. Ét sted var Sorø BMX, der havde åbent hus 13. august fra kl. 10 til 15. -Ved åbningen stod der ca. 20 børn i kø for at låne en cykel og noget udstyr. I løbet af dagen var der der 50-70 mennesker igennem banen. Alle 30 lånecykler var ude at køre hele tiden, siger Sorø BMX’s formand, Johnny Winther


bmx

i klubberne Johnny Winther giver ikke tv-dækningen af VM hele æren, for de lokale aviser og tv-stationer havde sørget for at brede budskabet om Sorø-klubbens VM-deltagelse og åbent hus-arrangement ud til mange mennesker. Klubben brugt mange kræfter på at sætte plakater op på bl.a. skoler i området.

-Vi er spændte på, om vi kan holde dem fast vinterpausen over. Mit bud er, at 15-16 af dem melder sig ind og begynder at dyrke sporten, siger han og tilføjer, at klubben er opmærksom på ikke at knække over i to på grund af den store medlemstilgang.

-Vi spurgte faktisk folk, hvor de havde hørt om det. Langt de fleste havde set det i avisen. Men VM var det, der gjorde, at vi kunne lokke de lokale aviser ud og skrive om os, fortæller han.

På lidt længere sigt har både Sorø og DMU’s BMX-sektion fået erfaringer, der skal bruges igen. Sorø BMX vil satse hårdt på igen at få omtale i de skrevne medier næste gang, klubben skal trække medlemmer til.

Fordobling af klubben Det succesrige åbent hus-arrangement var Sorø BMX’s første nogensinde. Den store tilstrømning har givet klubben - der før talte ca. 35 aktive - nogle nye udfordringer. Klubbens bestyrelse måtte holde ”krisemøde” mandagen efter åbent hus og lægge en midlertidig slagplan: -Vi har fået mellem 30 og 40 nybegyndere til træning to gange om ugen efter åbent hus, forklarer Johnny Winther, der således måtte flytte de faste træninger for at få plads til de mange nye. Klubben måtte også hive et par frivillige mere ind, så der nu er ca. syv trænere.

Mere åbent hus

-Vi ved, at vi vil holde åbent hus igen. Men vi vil gerne holde det tidligt på sæsonen, så de nye medlemmer ikke ryger så hurtigt ind i en vinterpause, siger Johnny Winther fra Sorø BMX. Pia Buth er på samme linje. Hun mener, at unionen bør gentage succesen med at koordinere et åbent hus-arrangement lige omkring et stort internationalt stævne. Om det bliver omkring OL eller en VM-afdeling ved formanden ikke endnu.

motorbladet

15


I SELSKAB MED DE

STORE Danske kørere fik glæde af opmærksomheden omkring VM-stjernerne, da VM- og EM-løbene blev afviklet sammen Tekst: Martin Wigh Knudsen. Foto: Alex Hodgkinson

Beslutningen om at køre alle EM MX2- og 125cc-løb sammen med VM placerede pludselig en del danskere i rampelyset med sportens absolut største stjerner. Det gjaldt både i form af TV-billeder og omtale, men i den grad også hos de professionelle fotografer, der er fast del af VM/EM-cirkusset. En af dem er englænderen Alex Hodgkinson, som i år har haft lidt ekstra fokus på danskerne. Mest i øjenfaldende er selvfølgelig Stefan ”Knock Out” Olsens præstationer (som en hjemmeside kækt har døbt ham pga. hans initialer for Kjer Olsen). Selvom vi i skrivende stund ikke kender afslutningen, så tror vi på, at det er blevet til endnu en dansk EM medalje.

Rasmus Krogh Jørgensen har sammen med Stefan deltaget i hele EMX-2 serien, og selvom der ikke helt er kommet de ønskede point på kontoen, så har Rasmus leveret flere gode kvalifikationer og har nærmest været fast gæst på MX-Life.tv.

16

motorbladet


motocross

Stefan Kjer Olsen havde ikke den bedste start på EM sæsonen i Holland, hvor motoren brød sammen efter en ellers fantastisk opkørsel. Han kom dog hurtigt efter det og her er han i Portugal, hvor han blev nr. 6 i første heat.

CHECK OUT THE SAMPLE VIDEO! YOUTUBE.COM/JOPAMX

Check out jopa.nl or call us at +31(0)547 382717 for more infomation.

motorbladet

17


Kasper Lynggaard (forrest) har i år haft flere VM MX1optrædener for det tyske Team Sturm Racing, og han har flere gange været utroligt tæt på pointene. I Belgien, hvor dette billede er fra, manglede Kasper kun sølle to placeringer for at få point.

Nikolaj Larsen #249 kørte faktisk rigtigt godt ved VM MX2 i Sverige og holdt længe Max Anstie (også på billedet) bag sig. Men ved et mindre styrt ned i det hul, som han på billedet her netop er kommet op af, bliver han ramt af en anden kører og må bæres fra banen. Det ødelagde resten af hans VM-sæson.

Mathias Gryning er et af Danmarks helt store talenter, og i Sverige var han kun én placering fra at score point i sit første EM 125 løb.

18

motorbladet


motocross

Stefan ”Knock Out” Olsen fik for alvor kørt sig i stilling til en EM medalje i Letland, hvor han her er fotograferet og kom på podiet efter to andenpladser.

Det var kun Mathias Gryning, der som dansker fik kvalificeret sig til de pointgivende EM 125 heat i Sverige, men også Nikolaj Skovgaard Christensen #51 (på billedet), Jonas Larsen og Danni Højris gjorde det godt, og de er ikke langt fra at kunne kvalle ind.

Portugal, hvor Stefan Kjer Olsen her er fotograferet, var en del af en længere tur for ham og Rasmus Krogh Jørgensen. De havde fem weekender i træk med internationale løb, startende med ADAC i Tyskland, efterfulgt af EM i Frankrig, Portugal og Spanien - og sluttende med ADAC i Tyskland igen.

motorbladet

19


Et sikkert hit fra de grønne Kim Nielsen tester Kawasaki KXF 450 2012 for Motorbladet

Tekst: Kim Nielsen

20

motorbladet


motorbladet tester

”Vil du en tur til Italien og teste den nye Kawasaki 450F for Motorbladet?” Sådan lød tilbuddet i telefonen, og jeg blev helt nostalgisk. Det er efterhånden mange år siden, jeg har været på de kanter for at køre motocross (helt præcist seks år). Jeg kunne næsten ikke vente med at komme af sted. Det var ligesom som i ”de gode gamle dage”, hvor jeg skulle pakke for at køre til EM eller VM, og der var sommerfugle i maven, da jeg mødtes med Henrik Fuglsang fra Kawasaki i Københavns Lufthavn en tidlig torsdag morgen i juni. Vi landede nogle timer senere i Malpenza (Milano), og da vi efterfølgende kørte forbi Gallaratebanen, skal jeg da lige love for at jeg blev opsat på at komme derind og lege. Torsdag aften startede imidlertid lige med en præsentation af turens omdrejningspunkt - Kawasakis 450F 2012. Lad mig gøre det klart med det samme: ”die grünes” har lavet rigtig mange fede detaljer på denne cykel.

Slank over tanken De største ting der skal nævnes er launch control (ved starter), mulighed for at flytte styret i 4 positioner, sænke fodhvilerne 5mm og udskifte maps uden brug af PC (3 chip medfølger). Desuden er cyklen slankere over tanken, mens affjedringen er optimeret kraftigt og så er der kommet sort DLC coating på forgaffelbenene. I motoren er der ændret på gearkasse og stempel og så er der tilpasset indsugningsknast til den nye ECU. For at møde de nye støjkrav er der udviklet en komplet ny udstødning, hvilket man også er sluppet godt fra i forhold til udseende. Med en lang testdag foran os, ankom vi til banen tidligt fredag morgen, hvor der var linet op med kæmpe telte, Kawasaki’s italienske team-mekanikere og VM-servicebilen fra KYB – plus alt hvad man kunne drikke og spise. Banen var vandet og med 33 grader i skyggen var der lagt op til det mest perfekte MX i meget lang for ”den gamle” her.

Andet og tredje pas gik med at teste de tre forskelligt farvede chips (hvid = mest bund, grøn = allround og standard, sort = max. power) og prøve dem i alle tænkelige situationer. Det vil sige starter, korte tilløb, hårde accelerationer op og ned af de stejle bakker m.m. Her var der stor forskel at mærke, og jeg kunne bedst lide den sorte til så hurtig en hårdbane. Den blev tilpas vild og med et godt aggressivt træk hele vejen op. I starterne var der godt træk i cyklen generelt, men med den sorte bandit blev det lige ekstra godt, især når man aktiverede Launch Control’en (nok den fedeste detalje på cyklen overhovedet). At lave start efter start, som blev ens hver gang var en fornøjelse. Systemet fungerer ved at man aktiverer ECU’en med et tryk og så laver cyklen simpelthen ikke hjulspind under starter - superfrækt på en standard-cykel!!

Sidste mand ude Fjerde og femte pas gik med justering af fodhvilere og styr. Jeg valgte at sænke fodhvilerne og sætte styret frem i position 3 i stedet for 1 (som er standard). Nu kunne jeg komme længere frem i svingene. Med de lavere fodhvilere var der mere plads til benene når jeg sad ned, så det blev endnu bedre at lægge den ind i svingene. Dette er specielt godt for høje personer. Sjette pas var uden justeringer, bare ud at lege og føle efter en sidste gang. Jeg var den eneste kører tilbage på banen, men når det hele nu var så fedt, kunne man lige få det sidste med. Den endelige status er, at Kawasaki’s 2012 model KX 450 F er en super fed standard-crosser, der er ekstrem let-kørt og passer til alle niveauer. Man behøver ikke være ingeniør eller andet for at foretage de ændringer jeg gjorde. Bare prøv dig frem, så kan den tilpasses til de fleste. Jeg fik dog aldrig prøvet linket, som efter min mening nok havde gjort det sidste for stabiliteten.

Indstilling og chiptest Første pas gik med at få justeret affjedring, da den standard var meget blød og livlig i styret. Det var lidt svært at vænne sig til, men med to klik hårdere i kompressionen på forgaflen samt tre hurtigere i returen og samme tur bagi blev det en helt anden cykel at køre på.

Fakta om kim nielsen, 35 år Startede med at køre motocross på 50 cc i 1983 Stoppede sin aktive karriere i 2008 Tre danmarksmesterskaber og en EM-sølvmedalje samt flere VM-deltagelser Klub: Hedelands Motorklub Er elitetræner i Hedelands Motorklub og har fungeret som assisterende landstræner i flere omgange

motorbladet

21


Honda CRF 450 R 2012 Pris kr. 62.995 klar til levering nu!

Honda CRF 250 R 2012 Pris kr. 58.995 klar til levering nu!

Supergodt tilbud!! Spar kr. 14.000 på CRF 250 R og CRF 450 R årg. 2011 CRF 250 R 2011 pris kun kr. 44.995 CRF 450 R 2011 pris kun kr. 48.995

22

Import: Vilh. Nellemann Handelsselskab A/S · Tlf. 87 435 435 · www.honda-mc.dk motorbladet

Priserne er ekskl. levering · der tages forbehold for trykfejl og udsolgte vare

Honda 2012


Annonce__motorbladet_MX-SHOP_H291 1

23

Photo: Alessio Barbanti www.alessiobarbanti.com

motorbladet

20-08-2011 22:54:05


LETKØRT ELEGANCE CLAUS M. NIELSEN TESTER KTMs SX 125 2012 FOR MOTORBLADET Tekst: Claus M. Nielsen. Foto: Hans Vennekilde

Det nye linksystem gør cyklen en anelse tungere, men samlet set er det et godt bytte i forhold til PDS systemet man før brugte.

24

motorbladet


motorbladet tester

Tre af mine Danmarksmesterskaber er kørt hjem i 125cc klassen, og mange af mine bedste MX-oplevelser kommer fra tiden på 125cc motorcykler. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg stadig er en smule forelsket i totaktsmodellerne. Det skyldes måden de skal køres på og så den dejlige duft af totaktsolie. Derfor var det en stor fornøjelse at skulle teste den nye KTM 125cc 2012 for Motorbladet, og det var ren nostalgi for en gammel kører som mig.

Ser let ud Det første indtryk af cyklen er, at den ser meget let ud, rigtig let endda. Motoren er lille i forhold til en firtakt og ser meget enkel ud. KTM holder sig stadigvæk meget til den orange farve, blandet med sort og hvidt, og det ser elegant ud. I forhold til 2011 modellen er der nu hvide sidenummerplader i stedet for sorte, og filterkassen er også blevet hvid på 2012 modellen. På den nye model er der nu linksystem i stedet for det gamle PDSsystem, og linksystemet er stort set det samme som 2011 firtaktmodellerne har kørt med, så det er afprøvet. Cyklen er blevet en smule tungere, men tager man fordele og ulemper i betragtning ved ”link eller ingen link”, så synes jeg det er et godt bytte. Desuden er indsugningstragten ændret så den passer specifik til motoren, hvor man førhen har brugt den samme til mere eller mindre alle modeller. KTM kommer med mange fine komponenter, som man ofte eftermonterer på andre mærker. Der kan nævnes, Magura hydraulisk kobling, Brembo bremsekalibre, WP affjedring, V-Force 3 indsugning, tænding med to kurver (knappen er ekstraudstyr), Renthal håndtag og FatBar styr samt SKF pakdåser i forgaflen.

Stabil og hurtig Min vurdering er, at cyklen kører rigtigt godt. Den virker meget lettere end en firtakter og man kan flytte den rundt som man har lyst til. Hvis man ikke lige er i det rigtige spor, skifter man bare retning uden videre.

Den drejer fint og jeg havde ingen problemer med at holde den i det spor, jeg valgte rundt i svingene. Samtidig synes jeg den virker stabil ved høj fart, og det er normalt ikke nemt at få en cykel, der styrer hurtigt men samtidig er stabil. Det er lykkedes rigtigt godt i det her tilfælde. Brembo bremserne er nogle af de bedste, jeg har prøvet på en standard-cykel. Selvfølgelig har det at gøre med at cyklen er let, men den 260mm store forskive er der bare bid i. De fleste cykler kommer standard med 240mm eller 250mm skive og ”oversize” skiverne man evt. sætter på, er 260mm - men altså standard KTM.

Et skud bagi

Der er et godt træk, når man rammer det rigtige punkt. Selvfølgelig er der ikke det samme moment som på en firtakter, men til gengæld får man et skud bagi når man rammer ”punktet”. Bundtrækket er rimeligt, men det er fra midten og opad, at motoren rigtigt tager ved, og det er en fornøjelse bare at trække den helt af op i fulde omdrejninger. Dysningen er næsten perfekt, en smule fed i bunden og en smule mager på toppen, men det jo noget man finjusterer fra bane til bane. KTM 125’erens affjedring virker godt. Forgaflen napper overhovedet ikke, og det er nok delvis på grund af de nye SKF pakdåser med mindre friktion. Med det tidligere PDS systemet bagpå var progressiviteten en del af selve dæmperen, og det kunne godt få den til at virke lidt træg i toppen, så den dermed ikke tog de små huller så godt på en hård bane. Men med et linksystem laver man progressiviteten i linket, og man kan lave dæmperen mere løs i toppen, så den tager de små kanter bedre.

Den rigtige vej Generelt er 2012-udgaven af KTM 125’eren en rigtig god cykel, og rent personligt syntes jeg, at 125cc er den rigtige vej for de minikørere, der skal rykke op. Springet fra 85cc til 250F er simpelthen for stort. På en totakter er man tvunget til at køre rigtigt og får derved udviklet sit talent bedre, mens man på en firtakter kan slippe af sted med lidt mindre talent.

Fakta om claus m. nielsen, 42 år

KTM 125’eren er en meget let cykel og den er nem at holde i det valgte spor. Hvis man ikke lige er i det rigtige spor, skifter man bare retning uden videre.

Startede med motocross på 80cc i 1979 Kører i år sin 27. sæson i A-klassen Kørte VM i 125, 250 og 500cc fra 1986-1999 17 danmarksmesterskaber, heraf et i 80cc og resten i Aklassen Klub: Fyns Motorsport

motorbladet

25


GAMMEL BYBUS BLIVER RULLENDE CROSS-HJEM Tekst og fotos: Henning G. Becker ”Gammelsmølf”

26

motorbladet


motocross

De er seks i alt – mor, far og fire microcrossere – og triller rundt fra crossbane til crossbane i en megastor, ombygget bybus fra Århus sporveje. Flot tager den sig ud, og det er ikke til at se på den gamle Leyland, at den har et kvart århundrede på bagperronen. -Da vi besluttede os til at investere i bussen og bygge den om til vort andet hjem, fik især Christina et stort ønske opfyldt. Hun var godt træt af at tage af sted til cross med en stor, men alligevel alt for lille campingvogn og med familien fordelt på en kassevogn og en personbil, fortæller Dan Brunsvig. Og hustru Christina supplerer: - Vi havde alt for lidt plads. Seks mennesker, der alle roder efter deres ting i en smal campingvogn, er ligesom en kæmpemyretue i panik. Hjelme, støvler og andet cross-udstyr bare hvirvler rundt i en sand malstrøm sammen med håndmadder, tandbørster og sure sokker. Det er især lækkert i dage med silende regn. Nu er det slut med det store crosser-kaos. Christina er den strategen bag indretningen af bussen: - Alting har sin plads. Hjelme og cross-udstyr skal vi ikke længere lede efter. Et moderne camping-køkken holder styr på læskedrikke, kaffe og madvarer. Og ungerne er nu vant til selv at lægge tingene på plads. Også familiens overhovede er godt tilfreds; for bag i bussen er der godt med plads til et crosser-værksted.

Engagement og muligheder Det er ikke altid let at få benzin i blodet og miljøkrav til at passe sammen. Vores job er at få det til at lykkes. Vi kan hjælpe jer med at få styr på miljøkravene, så I kan bruge energien på sporten. Vi kan også etablere kontakt til myndigheder, måle og beregne støj samt bistå ved beregning af støjvolde og støjskærme. Grontmij er også leverandør af CBRacingPlan©, der er jeres redskab til at få mest mulig sport ud af miljøgodkendelsens rammer. Grontmij driver DMU’s Miljøsekretariat og tilbyder dansk motorsport holdbare løsninger. Kontakt Henrik Højlund Larsen på T 9879 9893. Vi har skiftet navn til Grontmij for at signalere, at vi er en del af Europas femtestørste ingeniørvirksomhed med ca. 11.000 medarbejdere. Læs mere på grontmij.dk

motorbladet

27


- Det er bare dejligt, fortæller han. – Jeg fatter ikke, hvordan vi tidligere har kunnet klare os foruden. Indholdet af en værktøjskasse er nu ikke længere spredt over det meste af ryttergården. Med et lille, skævt smil om munden tilføjer Dan: - Nu er værktøjet kun spredt over halvanden kvadratmeter arbejdsbord… Vidunderet af en crosser-bus har vakt en hel del opmærksomhed på landets cross-baner. – De første gange, vi kom trillende med bussen, arrangerede vi noget i retning af rundtvisninger. Alle ville se, hvordan vi havde indrettet de ca. 30 kvadratmeter gulv, vi havde til rådighed.

Dobbeltseng fra bil-ophuggeren - Da vi sidste efterår overtog bussen fra en vognmand, havde den kørt 380.000 km i Århus. Den var i rimelig god stand og prisen var overkommelig: 15.000 kr. lagde vi på bordet for bussen inklusive seks nye dæk, der alene har en værdi af ca. 10.000 kr.. Dan Brunsvig, der til daglig sammen med sin hustru bestyrer en slik- og video-butik, har hænderne skruet godt på, for han har mere eller mindre alene klaret alt apteringsarbejde. Han fortæller: - Min svigerfar har hjulpet til med snedkearbejdet. Men ellers har jeg klaret det hele alene. Det tog mig hele vinteren og foråret at nå så langt, som vi nu er nået. Først skulle 52 sæder fjernes og erstattes med hygge- og spisekrog, et godt køkken og værkstedet. Spisekrogen har vi købt for små penge af en campingvognsophugger. Vi har indrettet bussen således, at vi har 6 sovepladser, dels

28

motorbladet

som brikse og dels som køjer, og sofahjørnet kan i et snuptag laves om til en dobbeltseng. - En hel del knofedt blev brugt med at få bussens karrygule lakering slebet af. Derefter fik vi bussen omlakeret i KTM-farven orange.

Veteran spinder som en mis Bussens diesel-motor fra 1986 spinner som en mis. Men det er en tørstig gammel herre – den kører kun ca. 4,5 km på literen. Dan mener ikke, der bliver ande problemer med motoren. - Den skulle gerne holde i adskillige sæsoner lige som resten af bussen. Penge til store reparationer har vi ikke budgetteret med. Vi bruger i forvejen hver eneste krone ”lommepenge” på bussen.


motocross

Nu til efteråret skal vi have installeret WC. Ellers er udgifterne pr. sæson nogenlunde faste: Vej- og vægtafgift udgør ca. 7.800 kr. p.a. og forsikringen sluger 4.500 kr. pr halvår. Bussen er indregistreret som lastbil og skal til syn hvert år. - Men vi bruger gerne alle de penge på bussen. Den er blevet en del af vores liv. Andre har sommerhus og båd – vi har crossen og bussen. Og nu har vi plads til det hele og kan altid supplere med et 18 kvadratmeter stort fortelt. Selv om bussen er stor – 12 meter lang og 2,5 m bred – så er der lige præcis nok plads til alle seks Brunsvigeres behov. På vej til London? Men hvad nu, hvis der kommer familieforøgelse? Christina og Dan griner: - Så tager vi til London og køber en rød dobbeltdækker. Dan har travlt med at træne og holde alle sine micro’er i gang. Han er bestyrelsesmedlem i Hjørring Motorsport Club (HjMC), hvor han bestyrer tutten og klublokalet – og her for nylig blev han udnævnt som ansvarlig for Sønderskov-banens micro-bane. Der er skam nok at se til i en megamaxi micro-familie. Desuden kigger Dan pt. langt efter sin egen KTM 450 cc – den blev nemlig for nylig tyvstjålet fra garagen i Løkken.

motorbladet

29


motocross

Mega-microfamilien Brunsvig fra Løkken Christina og Dan Brunsvig fra Løkken – forældre til et livligt kuld på fire microcross-kørere.

11-årigeTobias (B 80) er superaktiv hele tiden og vild med motocross og cykling. Også trial har fanget hans interesse. Hans sødeste mennesker er bedste og bedstefar. De er så gode til at lave fiskefrikadeller med chili, som er Tobias’ livret. Det er måske derfor, Tobias har så meget ”ild i rumpetten” – hvem ved? Tobias glæder sig til at skulle køre minicross fra næste sæson. Olivia på syv år er eneste pige i søskendeflokken. Hun bruger lidt af sin fritid på at lege og hoppe på trampolin, når hun da ikke er i gang med at køre ræs på MX-banen ved Sønderskov. Hendes ønskespise er tarteletter med kylling. Men hun kan ikke li’ regnvejr og slet ikke, når der skal køres cross i pladder. Skal man endelig blive våd, så er en tur i svømmehallen at foretrække, synes hun. Simon er fire år. Han er lige rykket op fra begynder-klassen til C 50. Det tager han meget alvorligt og han træner, så snart lejligheden byder sig. Ellers kan han li’ at cykle og lege. Det er sjovt at lave en ”smækker” med legetøjsKTM’eren. Kun lovning om en burger kan lokke ham væk fra crossbanen. At skulle rydde op på sit eget værelse er det værst tænkelige og det er p….irriterende at blive kommanderet i seng om aftenen. Han holder meget af sine jævnaldrende venner – de kommanderer ikke rundt med én! Viktor på knap tre år er familiens charmerende ”bisse”. Han er god til at lave ballade, når noget ikke foregår efter hans hoved. Men ellers er han godt tilfreds med tilværelsen som mega-microfamiliens Benjamin. På sin lille Yamaha 50 cc er han superstjernen, synes han. Med påmonteret sidevogn kan han endda invitere gutterne fra børnehaven på en tur hen over micro-vaskebrættet. Hans motto: Sjovt skal det være!

30

motorbladet


s o s t o o r M C

100% Action

Danmarksmesterskab2011

FINALE2011

nyBølBAnen

sønDerborg 11. sept. sønderBorg motor cluB

Amtsvejen 10c, nyBøl · 6400 sønderBorg entré voksne: kr. 100,Børn under 12 år grAtis Første stArt kl. 12.30

se mere på: www.dmusport.dk

Danmarks Motor Union

motorbladet

31


crosser på spring Pladdervådt og hyleskægt:

På baghjul hen over alle huller og forhindringer Philip Bidstrup Født: 10. juni 2003 Stjernetegn: Gemini (tvilling)

Tekst & fotos: Henning G. Becker ”Gammelsmølfen”

Kælenavn: Bidstrup Søn af: Christina og Benny Bidstrup Klub: Køge Sportsmotorklub (KSM) og Hedeland (HM) Kværn: KTM 50 cc Nummerplade: # 120 Klasse: micro B 50 Livret: Spaghetti med kødsovs

32

motorbladet

- Det var pladdervådt og hyleskægt oppe i Sverige, hvor jeg var i træningslejr en del af sommerferien. Det var oppe i Kristiansstad, hvor der er en rigtig god sandbane. Vores træner var Leon Nyvang. Han kender mange fiduser og jeg fik da også luret ham en hel del af.

Tricky sandbane

Træningslejren i Sverige var noget af en oplevelse, der har sat sig varige spor i Philip Bidstrups hukommelse: - De sidste to dage silede det faktisk uafbrudt ned med regn i stænger. Det var pladdervådt. Det var lige før man skulle have redningsvest på, hehe! Men vi fik da lært at padle og køre ræs på samme tid. Når en sandbane er gennemblødt af regn, så er den dejlig smattet og glat. Vi lærte, hvordan man takler sådan en rutsjebane.

- Og man skal ikke køre uden om huller i banen. Man skal faktisk gi’ den gas og køre på baghjul hen over hullerne. Hvis man er god til det, så kommer man hurtigt og sikkert hen over hullerne.

Philip med efter- og kælenavnet Bidstrup fik dog lært andet og mere end at køre i smat:

- Sandbaner kan være lidt tricky. Når de er helt tørre er det som at speede op i en bunke melis. Så gælder det om lynhurtigt at fange det rigtige spor. Når man kører i sand er det klogt at vælge et spor i banen. Så er der mindst chance for at vælte.

Det ser ud til, at Leon Nyvang har haft en lærenem træningsskole-elev i Philip, som også kan prale af at have Jesper Kjær Jørgensen som træner. - Det bliver dog kun til 10-15 gange i løbet af et år, men det er faktisk rigtigt godt, fortæller ”Bidstrup”. – Fra gang til gang får jeg på den måde forbedret min køreteknik.


motocross

Det var pladdervådt og hyleskægt på træningslejren oppe i Sverige

# 120 Philip Bindstrup er god til at spotte ”smuthuller”. Her lægger han an til en dobbelt forbikørsel af sine lynhurtige rivaler # 91 Niklas Rovsing Olsen og # 535 Mathias Torres Jensen.

Philip elsker spaghetti med kødsovs. Men til ræs kan en fransk hotdog fra tutten godt gå an. ”Ræs gør sulten!” har Philip fundet ud af.

Og min far, der også selv kører motocross, er en god træner i det daglige. Og så har jeg også deltaget i en træningslejr i Hedeland.

Flot debut på 1’er-skamlen Al den træning har ført til gode resultater i løbet af denne sæson: - Mit allerbedste resultat i år var nok, da jeg vandt en Kids’ Cupafdeling i Høng. Det var første gang, jeg kom på etterskamlen med champus og alt det sprøjt. Det var smadderskægt. Men jeg har måske også lidt chancer i andre konkurrencer. Jeg deltager i SM, DM og DM for hold. Jeg fører i KSM-klubmesterskabet, men der er jo stadigvæk nogle afdelinger tilbage. Jeg kører også klubmesterskab i Hedeland, og der ligger jeg i øjeblikket på en andenplads. At Philip deltager i to klubmesterskaber skyldes ganske enkelt, at han er medlem af både KSM og HM. - Samme dag jeg vandt Kids Cup-afdelingen, rykkede jeg op fra C 50 til B 50-kører, fortæller Philip. - Det kan man ikke li’som føle, men man bliver stolt alligevel. Næste sæson skal jeg køre B 50 og derefter B 80 og mini. Så får jeg en helt ny 65 cc. Den er vist nok allerede på vej og jeg glæder mig afsindigt.

Philip åbnede super-cross i Herning Alt det oprykkeri opfatter Philip som starten på en glorværdig karriere som professionel motocrosskører. Hans største drøm er det at blive verdensmester og køre professionelt i AMA i Amerika på en 450 cc KTM. Det kan være, han kommer til at hilse på sine cross-favoritter Ken Roczen og James Stewart – to store supercross-navne. Lidt supercross-atmosfære oplevede Philip sammen med sin klubkammerat Zander i år, da de begge som micro-kørere var med til at åbne supercross i Herning. - Det var også meget sjovt. Jeg synes, alting har været sjovt i år. Jeg har også fået mange pokaler på hylden i år. Når sæsonen er slut så har jeg nok omkring tyve styk. Vi ønsker, at cross-tilværelsen forbliver sjov for Philip i de mange sæsoner, der ligger forude. Og at han forcerer alle huller på sin livsbane med elegance og speed på baghjulet…

Philips debut som 1’er på skamlen

Først skal proppen af…

… så skal kalorius rystes….

… og så ta’r man sig en lille tår.

motorbladet

33


Genfødt i de svenske klipper Dansk trial stillede op ved NM for første gang i 11 år. Det var en god oplevelse, selvom der stadig er noget at lære Tekst: Thomas Ertmann

rt dansk st yr t blev helt kla Bedste nordiske andt tilskuerne. - til stor jubel bl

Det er 11 år siden, Danmark sidst havde deltagere med til nordisk mesterskab for trial. Siden dengang har dansk trial overlevet en krise, hvor man var helt nede på under 20 licenser. Nu er der flere der dyrker trial end nogensinde før. Derfor er det kun naturligt at sporten igen stiller med deltagere til NM. Målsætningen ved det nordiske mesterskab var ikke at tage medaljer – men primært at ”komme i gang igen” og at få noget erfaring med de internationale løb. På den måde håber vi på at få udviklet dansk trial – både i bredden herhjemme og med en elite, der kan deltage i udenlandske løb.

Klipper i nord Dette års NM løb af stablen i det nordlige Sverige – nærmere betegnet i Gnarp nær Sundsvall. Danmark stillede op med kørere

34

motorbladet

Der er masser af

kløfter, revner og

klipper der skal

forceres.

både individuelt om lørdagen og i holdløbet om søndagen. Når der køres trial i udlandet, er der flere ting der gøres lidt anderledes, end til et dansk trial. For det første må kørerne ikke komme ind i sektionerne den dag, løbet afvikles. Hvis du vil ind i sektionerne, er der 2 timers åben tid, oftest dagen inden løbet. For det andet køres sektionerne på tid - 1½ minut til gennemkørsel før bedømmeren giver 5 point. Endelig er sværhedsgraden i de internationale løb naturligvis lidt over det, vi er vant til i Danmark. Groft sagt kan man lægge én sværhedsgrad til niveauet. Dansk A er lig med nordisk B, dansk elite er lig med nordisk A osv.

Af disse grunde var der ret meget spænding blandt de syv danske trial-kørere, der satte sig ind i bilen og kørte nordpå torsdag 11. august. 12 timers kørsel senere ankom bilerne til ryttergården ved Nordanstig Motorklub og blev mødt af en kø af folk, der skulle hilse på de ”tilbagevendte” danskere.

I baghjul på hinanden Allerede fra start var det altså med en god fornemmelse i maven, at bilerne blev pakket ud, og en lejr blev etableret. Fredagen blev brugt på at se sektioner, på jury-møder og den sidste klargøring af motorcyklerne – nå ja… og så træning i de dejlige klipper. Lørdagen startede tidligt, for starten gik for første kører kl. 09.45. Derefter blev motorcyklerne sendt af sted med præcist et minut mellem hver, efter lodtrækning.


trial

Jan Jørgensen er

med tilbage til NM

. te gode takter Kurt Hansen vis sin Honda 4RT.

på

Mor ten Andersen fly vende - nu på Sherco.

Hans Jørn Bech – alderspræsident på holdet, og vist også til løbet. Thomas Pedersen på vej ned i sektion 6.

Kristian Jørgense n viste stor t po tentiale til nord mesterskab. isk

Heldigvis for danskerne havde lodtræningen været heldig, så de lå meget tæt. Det betød, at der var nogen at støtte sig op ad i sektionerne – og med holdlederen fungerende som minder. Kristian Jørgensen, Morten Andersen og Thomas Pedersen, som om søndagen skulle køre som samlet seniorhold, havde valgt at tage A-sporet om lørdagen (som også skulle benyttes om søndagen). 40+holdet – Hans Jørn Bech, Kurt Hansen og Jan Jørgensen – skulle naturligt nok benytte 40+ sporet, som er at sammenligne lidt med et dansk A-spor – bare i klipper! Lørdagens løb gik godt – med masser af udfordringer og erfaringer, der kunne tages med til søndagens holdløb. Da resultatlisterne blev gennemgået over aftensma-

den lørdag aften, kom en overraskelse. Hvis resultaterne blev lagt sammen i 40+ klassen, så ville Danmark havde fået en samlet tredjeplads. Det gav blod på tanden til søndagens holdløb!

er), Er tmann (holdled venstre) Thomas ) fra tre st er ns ve ag (b fra rrest DMU-holdet 2011 n Jørgensen, (fo , Kurt Hansen, Ja rgensen. Jø n ia ist Kr og Hans Jørn Bech as Pedersen om Th , en rs de Mor ten An

Den fjerde mand Det første danske hold til at køres ud i sektionerne søndag morgen, var 40+ holdet. Sektionerne blev kørt igennem med et jævnt resultat, og der blev ikke taget flere points end om lørdagen. Desværre var der én faktor der ikke var regnet med – nemlig den fjerde og dårligst placerede mand, som de andre hold måtte trække fra resultatet i hver sektion. Denne fjerdemand havde Danmark ikke med, og det skulle ko-

ste dyrt i sidste ende. De 20 points som 40+ holdet havde op til tredjepladsen kunne sagtens være fratrukket på denne måde – men det lover godt for næste år. Vores senior hold klarede sig også godt. Her var der noget længere op til placeringerne – men der blev kørt flot, og det lover godt for fremtiden. Som Morten Andersen ganske rigtigt på et tidspunkt udbrød; ”jeg kan godt slå de dårligste, jeg mangler bare lidt balance” Næste år afholdes NM i Finland. Også her regner vi med at stille et DMU trial-hold.

motorbladet

35


D-kørere med til at sikre guldet De mindre kendte speedway-navne er måske fremtidens stjerner. Holstebro har satset med to meget unge stortalenter på liga-holdet i år. Det ser ud til at give bonus Tekst: Rasmus Terkelsen

Nikolaj Busk konkurrerer med Jonas B. Andersen i Holstebro. De to 36Jakobsen motorbladet kører også sammen som par, blandt andet til EM. Foto: Benny Skou

Jonas B. Andersen er med omkring U21-landsholdet, selvom han kun er 17 år. D-kørernes talent lover godt for dansk speedway i fremtiden. Foto: Benny Skou


speedway

Vi kender alle sammen speedwayens grand prix-stjerner, og de fleste nikker genkendende til navnene på både A- og B-kørere i dansk speedway. Men på holdene i DANSK METAL SPEEDWAY LEAGUE er der også nogle D-kørere, som ikke alle kender. D-kørerne har en utrolig stor betydning for holdene, og har man en god D-kører, er man mange gange et stykke foran sine modstandere. Det kan Holstebros holdleder Erik Villadsen - der har to gode D-kørere på holdet - bekræfte. I skrivende stund ligger Holstebro med rigtig gode muligheder for at tage guldet i ligaen. -Jeg vil ikke sige, at det er Jonas og Nikolaj, der eventuelt sikrer os medaljer, for det gør hele holdet. Men grunden til, at vi ligger som vi gør, er at vi i år har nogle rigtig gode ”bundkørere”. Det var lidt af et sats at tage to 17-årige knægte med på holdet, men de har gjort det rigtig godt. De andre på holdet har også gjort det godt, og allesammen lærer jo af Bjarne, siger Erik Villadsen og henviser til Bjarne Pedersen, Holstebros holdkaptajn. Holstebro kører faktisk med tre mand på 17 år. Den ukrainske BKører Aleksandr Lokajev er også kun 17. D-kørerne Nikolaj Busk Jakobsen og Jonas B. Andersen har begge gjort det så godt for Holstebro, at de er inde omkring U21-landsholdet. Jonas B. Andersen var med i Rusland for at køre (efter redaktionens slutning) mens Nikolaj Busk Jakobsen var reserve til holdet.

-Det er gået rigtig stærkt i år, med deltagelse i U19 nordisk mesterskab i Finland og på U19-holdet, som vandt sølv i EM-finalen i Slovenien. Til den nye sæson vil jeg gerne med helt ind på U21landsholdet. Jonas B. Andersen har også høje mål for den kommende sæson. -Jeg vil med i U19- og U21-finalerne til VM. I år kom jeg ikke med til U2 VM-finalerne, men det vil jeg i næste sæson. Desuden vil jeg meget gerne med i DM-finalen igen og gøre det bedre end i år, siger han.

Sammenhold og konkurrence

Af andre D-kørere der i denne sæson har gjort det fantastisk, er Slangerups Mikkel Michelsen og Esbjergs Kasper Lykke Nielsen. Sidstnævnte slog selveste Greg Hancock på hjemmebane i en match mod Slangerup.

Men hvorfor er de to så godt kørende i ligaen? Vi fangede Nikolaj Busk Jakobsen på vej til Berghaupten, hvor han skulle køre en semifinale i kampen om EM for par. Et løb, hvor hans makker selvfølgelig var ”klubrivalen” Jonas B Andersen.

Det bliver spændende at følge alle de unge i de kommende sæsoner. Først i DANSK METAL SPEEDWAY LEAGUE og siden forhåbentlig i de udenlandske ligaer.

Nikolaj Busk Jakobsen forklarer: -Vi har i Bjarne Pedersen en god holdkaptajn, der hjælper os unge. På holdet har vi et godt sammenhold, og så er der en indbyrdes konkurrence mellem Jonas og jeg. Ikke fordi vi direkte har snakket om det, men man vil jo altid gerne score mere end den anden. Derfor presser man sig selv lidt mere, siger han. Jonas B. Andersen har omvendt aldrig tænkt over, at der er konkurrence mellem de to: -Jeg tænker ikke over, at jeg vil lave mere end Nikolaj. Jeg ser sådan på det, at jeg vil lave flest mulige point. Vi har et rigtig godt sammenhold på holdet, og det bringer os langt. Alle hjælper alle på holdet og så er Holstebro en rigtig god klub, siger han. Om den indbyrdes kamp siger holdleder Erik Villadsen: -De vil begge to være bedre end den anden, og når de mødes individuelt, kører de hårdt, men fair mod hinanden. Det så vi senest i ”Fritte Cup”. Det udvikler sig aldrig til, at de kører svinsk, for selvom de har den konkurrence, så arbejder de 100% sammen, når vi kører i ligaen.

Kører efter mere I den nye sæson vil Nikolaj Busk Jakobsen gerne køre sig til en fast plads på U21-landsholdet, ligesom han endnu har et par år som U19-kører.

motorbladet

37


Talenterne stormer frem De unge kører accelerer kraftigt. De er klar til at give baghjul til de etablerede kørere Tekst og foto: Bitsch Pedersen

Flere af de ældre - og gennem mange år etablerede - kørere kæmper en desperat kamp mod det, der ligner et mere og mere uundgåeligt generationsskifte. Samtidig banker de mange helt unge talenter nu til gengæld for alvor hårdt på for at få del i berømmelsen og rigdommen i international speedwaysport. Det er dog formentlig kun de meget få udvalgte stortalenter, der kan gøre drømmen om rigdom til virkelighed. Mens indtægterne i den benhårde professionelle speedwaysport støt falder, ja så stiger udgifterne.

Med alle disse mange - og i økonomisk henseende - uoverskuelige internationale EM- og VM-stævner er elitearbejdet dyrt både for union og de enkelte sportsudøvere. Det er efterhånden blevet til noget af en udfordring at skulle både organisere og finansiere alle disse stævner. Derfor ser vi flere og flere eksempler på, at talenterne opgiver at skaffe de mange penge og bliver hjemme. Det skulle jo meget nødigt ende sådan, at mange af talenterne ender med at opgive på grund af økonomien. Derfor er det ekstraordinært vigtigt at forsøge at stimulere ungdommen, så de ikke stopper i utide.

Liglad starter i Engelsk klub U19 / U21 INDV: Mikkel B. Jensen - det helt unge stortalent fra Glumsø og med en megasponsor på kasketten - missede desværre i semifinale 2 i den polske by Gniezno den videre adgang til dette års VM-serie med fire afdelinger.

DMU landstræner Anders Secher har meget nyt materiale at arbejde med. Her er han i selskab med Bjarne Pedersen.

38

motorbladet

Til gengæld er Rene Bach i starten af august blevet klar efter den lange skadespause, som har varet siden april. DMU har derfor anmodet FIM om et wild-card til Rene Bach, således at han nu får muligheden for deltagelse i årets anden VM-finale,

som afholdes på dansk grund i Holsted 28. august (efter redaktionens slutning). Danmarks faste deltager i VM-serien i år er jo supertalentet Michael Jepsen Jensen. Liglad er for tiden helt flyvende. Han har gennem det seneste stykke tid fundet storformen, efter at han har lagt et par meget grimme styrt bag sig i i starten af denne sæson. I april styrtede Liglad i Polen og slog der knæet helt i stykker. Liglad fik et korsbånd rykket helt af og endte med en flosset og forstrukket menisken samt hukommelsestab. Ulykkerne fortsatte i april måned for Liglad. Han styrtede sammen med Mikkel B. Jensen i Vojens. Den første U21 VM-finale blev afholdt i engelske Poole, hvor Liglad sluttede midt i feltet på 9. pladsen. Onsdag 17. august kvitterede den fantastiske lille dansker så med i et ligaløb at slå den gamle banerekord i Vojens. Englænderne er ude efter Liglad, som netop har været til kontraktforhandlinger i England med tre klubber - Peterborough, Wolverhampton og Poole. I skrivende stund tyder alt på at danskeren meget snart kan starte i Peterborough. Udstyret er allerede på plads derovre - det eneste der endnu ikke er helt på plads er startdatoen, idet


speedway

Michael Jepsen Jensen forventes snart at stå foran det helt store speedway-gennembrud. Her er han i selskab med Mikkel B. Jensen (til højre), som også har en stor fremtid for sig.

der også skal tages hensyn til danskerens meget høje snit. Den 2. juli var hele seks danskere til start ved U19 EM SF i Seinäjoki i Finland. Det var samtidig NM. Alle klarede sig godt og TOP3 derfra gik til finalen i slovenske Ljubljana 9. juli. Det var danske Mikkel B. Jensen, Michael Jepsen Jensen samt Jonas B. Andersen. Den for tiden meget højtflyvende Michael Jepsen Jensen tog i U19 EM-finalen andenpladsen foran Holsteds polak Piotr Pawlicki. Mikkel og Jonas endte der på henholdsvis plads 7 og plads 8 i den slovenske hovedstad Ljubljana. To U21 DM semifinaler i Munkebo blev jo aflyst på grund af regn. De blev i stedet afviklet i 27. august (efter redaktionens slutning).

Kæden sprang for danskerne U19 HOLD EM semifinale 1 blev afholdt 6. august i svenske Eskilstuna. Her viste danskerne svenskerne, hvem der var bedst i denne disciplin. Det danske hold vandt med 48 point over svenskernes 41. Dermed var danskerne så klar til selve U19 HOLD EM-finalen den 20. august i sloven-

ske Lendava. De unge danskere manglede desværre heldet på Sportni Park Petisovci Pri Lendavi Stadion. Mikkel Michelsens forkæde sprang i første heat, hvor han ellers lå 40 meter foran, men han lavede hele 11 point i fem heat. Mikkel B. Jensen kørte i snoren i et heat og lavede et solostyrt i et andet og var noget dårligt kørende på dagen. Bare seks point blev det til i fem heat. Jonas B. Andersen lavede kun fire point i tre heat og Nikolaj B. Jakobsen bare to point i to heat. Og så hjalp det lige lidt, at Michael Jepsen Jensen lavede hele 13 point i fem heat på en dag, hvor russerne samtidig overraskede positivt med 42 point. Dermed var danskerne noget overraskende henvist til EM-sølv med 36 point. Sverige sluttede nede på plads tre.

De unge skal forsvare VM U21 HOLD VM-finalen bliver i år afholdt 3. september i russiske Balakovo - mere end 4.000 km fra Danmark. Den lokale russiske motorsportsklub SC Turbina står for arrangementet på Trud Stadion. Danmark er forsvarende verdensmestre. Danmark skulle foruden Rusland have mødt Australien og Sverige, men begge sidstnævnte har nu meldt afbud. Da An-

ders Secher hørte rygterne, kontaktede han omgående DMU’s sekretariat, som straks officielt kontaktede FIM for at få klarhed over sagen. Efter forskellige udmeldinger kom så det endelige svar fra FIM, som bekræftede, at begge lande pludselig var blevet erstattet af Tjekkiet og Ukraine. Det var kun en lille del af en større udfordring for DMU. Landstræneren har allieret sig med et transportfirma i Vejle, Geodis Wilson, som bliver ansvarlig for transport af al isenkrammet til Rusland. Man begrænser cyklernes antal til en pr. kører plus de allernødvendigste mindre ting - såsom værktøj. Russiske visa er en anden udfordring. Det er ikke bare lige. Det er et ufattelig bureakrati og kræver adskillige forsøg. Anders Secher, som forlængst har udtaget holdet, regner dog med at have både flybilletter og visa klar. Rene Bach er nu atter med - efter skadespausen - som dansk holdkaptajn. Derudover kører Michael Jepsen Jensen samt finale-debutanterne Mikkel B. Jensen, Mikkel Michelsen og Jonas B. Andersen. Nikolaj Busk Jakobsen er standby-kører i tilfælde af skader hos de øvrige.

motorbladet

39


Rundt om Speedway Af Bitsch Pedersen

SGP 2012 KVAL: SGP Challenge blev afholdt 20. august i svenske Vetlanda. Top tre gik direkte til Speedway Grand Prix 2012. Fire ud af ni danskere er sluppet igennem nåleøjet i diverse kval-runder og var klar til Vetlanda. 33-årige Bjarne Pedersen var eneste dansker, der formåede at bevarede det helt kølige overblik i den generelt altid meget hårde og spændende finale. Den erfarne dansker - som tidligere har haft Anders Secher som sin personlige coach - lagde ud i på banen i Vetlanda med et dramatisk styrt, men rejste sig igen og satte kun meget få point til. Bjarne P brugte virkelig indersiden af hovedet. Unge Leon Madsen oversatsede desværre i sit allerførste heat ved startsnoren og kunne derfor ikke nå til SGP 2012 – med lidt mere held kunne det faktisk sagtens have lykkedes for Vejle-køreren. Jesper B. Monberg startede som lyn og torden – men kunne desværre ikke klare det i alle heatene. Hans Andersens nedtur i år ligner også et frit fald og ville heller ingen ende tage i Vetlanda. Svenske Antonio Lindback fik 12 + 3 point. Bjarne Pedersen 12 + 2 point. Polske Piotr Protasiewicz 11 point. Leon Madsen 8 point. Jesper B. Monberg 6 point og endelig Hans Andersen med kun 5 point. SGP INDV VM: De danske resultater i Grand Prix-serien individuelt er både gode og dårlige. Kenneth Bjerre har for alvor fået gang i SGP-serien, mens Nicki Pedersen fortsætter i frit fald. Placeringerne i den samlede stilling før MB-deadline: Kenneth Bjerre er lige over den magiske grænse. Nicki Pedersen er lige under den magiske grænse. Kenneth Bjerre ligger nu sammenlagt på plads 8. Nicki Pedersen ligger nu sammenlagt på plads 9. Kenneths personlige - og til hvert SGP medbragte - sportspsykolog og coach Erik Østenkjær har nu tilsyneladende fået held med at indprente Kenneth Bjerre sine mange gode råd. Omvendt med Nicki Pedersen, som er totalt frustreret. Nicki Pedersen har derfor startet et samarbejde med den tidligere svenske topkører Jan Andersson, som er blevet ny tuner for Nicki Pedersen. Der skal ske noget.

40

motorbladet

Men begge danskerne har kniven for struben så længe de ligger og balancerer omkring den magiske linie. Og nu ikke mindre efter at rutinerede Bjarne Pedersen atter fra næste år er fast mand i SGP-serien. Samme aften som Bjarne Pedersens havde succes i SGP-Challenge i Vetlanda udtog Ole Olsen og Anders Secher i fællesskab Bjarne Pedersen som den kommende wildcard-kører til SGP8 i Vojens. De fleste speedwaykendere havde nok taget det for givet, at Vojens-køreren Michael Jepsen Jensen var selvskrevet til at et få wild card i Vojens ovenpå hans fantastiske resultater på det seneste. Men den lille superhurtige dansker bliver nu nødt til at væbne sig med lidt mere tålmodighed inden det forventede helt store speedwaygennembrud kan blive en realitet.

Kenneth Bjerres sportspsykolog Erik Østenkjær har i år fået succes med danskeren. Foto: Bitsch Pedersen

SWC HOLD VM: Nicki Pedersen (kaptajn), Bjarne Pedersen, Kenneth Bjerre, NielsKristian Iversen samt Mads Korneliussen skulle i år forsøge at kæmpe om nyt dansk metal hjem til lille Danmark ved hold-VM. Det startede godt i Vojens, hvor danskerne udraderede Sverige, Australien og Tyskland. Men siden hen skulle det vise sig at blive mere end vanskeligt for de ellers meget tændte danskere. Landstræner Anders Secher og speedwayformand Svend Jacobsen havde begge store forventninger til årets hold-VM i byen Gorzow Wlkp - et helt fantastisk speedwaymekka af dimensioner - ikke særligt langt fra den tysk-polsk grænse ved Frankfurt Oder. Gennem hele vinteren blev det store stadion ombygget for mange millioner pol-

ske zloty. Resultatet var klar ved sæsonbegyndelsen: Et imponerende speedwaystadion med overdækkede publikumstribuner hele vejen rundt i flere lag. Imidlertid var danskernes finale-resultat lørdag aften 16. juli ikke ligeså imponerende. De forsvarende verdensmestre fra Polen vandt ikke overraskende - hold-VM for tredje år i træk med 51 point foran Australien med 49 point og Sverige med 30 point. Danmark tabte med 29 point. ”Intet mindre end en katastrofe” siger landstræneren til Motorbladet godt een måned efter Gorzow. Anders Secher fortsætter: ”Hvordan kan det gå så galt? . Jeg har ikke ord for det. Det kom totalt bag på både mig og kørerne. Men når hele tre mand på et hold overhovedet ikke rammer formen på dagen, så er og bliver en katastrofe desværre helt uundgåelig. Bedre bliver det naturligvis heller ikke når selve holdkaptajnen på sin egen polske hjemmebane har en helt sjælden off-day,” siger Anders Secher. ”Strategien med dette forventelige ekstra løft på holdkaptajnens hjemmebane fungerede jo desværre ikke. Men for at hele operationen skulle kunne lykkes mod de stærke polakker havde vi også brug fpr held. Hvilket desværre også manglede.” ”Indtil heat 10 var det nogenlunde, men fra heat 15 var det ned af bakke. Ved den efterfølgende evaluering sammen med alle kørerne var der rundt om bordet på kørerhotellet naturligvis enighed om at det absolut ikke var godt nok. Til gengæld var alle enige om, at vi nu igen – ligesom i de gode gamle dage - har fået den helt vigtige team-sprit tilbage på vores landshold.”

Nicki Pedersen - VM-hold-kaptajnen – havde på hjemmebanen en sjælden offf-day. Foto: Bitsch Pedersen


DM-guld til Nicki Pedersen for SYVENDE gang Nicki Pedersen vandt for syvende gang i karrieren det eftertragtede danske speedway-mesterskab. Tekst: Bitsch Pedersen

Esbjerg Motor Sport arrangerede fredag 5. august et helt perfekt DM2-arrangement på Korskrobanen. Stor ros for dette års DMafvikling til EMS, som havde satset hele butikken med op til 170 frivillige til at betjene både 520 spisende gæster i det store VIP-telt og ikke mindst de rigtigt mange fremmødte tilskuere.

Første afdeling DM1 - der for godt et par måneder siden blev afviklet på Slangerup Speedway Center - blev som bekendt vundet af Nicki PedersenMed Jesper B. Monberg, Peter Kildemand, Bjarne Pedersen, Kenneth Kruse Hansen, Leon Madsen, Nicolai Klindt, Niels-Kristian Iversen og Ulrich Østergaard lå umiddelbart lige efter den tredobelte verdensmester Nicki Pedersen. Der blev kørt minimum 21 heat både i Slangerup og i Esbjerg. Generelt er der imidlertid en - for både publikum og adskillige andre - temmelig forvirrende og altafgørende forskel på disse to heat 21. Ved DM1 tæller heat 21 overhovedet ikke med - men ved DM2 tæller heat 21 med. Desværre var den generelle information derom noget mangelfuld og skabte flere steder en vis unødig forvirring. Point-stillingen i Slangerup efter 20 kørte heat blev som hidtil overført til Esbjerg. Kenneth Bjerre, der i år var forsvarende mester, lavede som bekendt kun tre point i Slangerup. Dermed var vejen ved DM2 i Esbjerg banet for ikke mindst Nicki, Jesper, Peter og Bjarne.

Kildemand skadet

Nicki Pedersen tog sin syvende samlede DM-guldmedalje. Der er stadig en bid vej op til legendariske Ole Olsen, men Nicki Pedersens bedrift er ellers uden sidestykke.

Den periodisk meget stærke Fjeldsted-kører Peter Kildemand havde fra Slangerup medtaget ikke mindre end 12 point. Men mange ting ændrede sig ved DM2 på Korskrobanen. Peter Kildemand døjede desværre stadig med en månedlang skulderskade og måtte derfor trække sig midt i løbet med bare to point - og Bjarne Pedersen fik bare seks point. Modsat Niels-Kristian Iversen, nu pludselig

motorbladet

41


med 11 point, og Kenneth Bjerre, nu pludselig med hele 14 scorede point. Også Michael Jepsen Jensen vil blive husket for nogle blændende heat. For tredje gang på bare en uge gav Michael Jepsen Jensen baghjul til Nicki Pedersen. I heat 6 lykkedes det Liglad at snyde Nicki på allersidste omgang. Men heat 13 blev dog et uheldigt heat for Liglad, som ellers førte heatet, men måtte udgå med en hardware-fejl.

Kun overgået af Ole Olsen Nicki var dog umulig at hente sammenlagt. På Korskroen vandt Nicki således to ud af sine seks heat og fire vigtige andenpladser. 14 overførte point fra DM1 blev nu tillagt 12 point ved DM2. Dermed har Nicki Pedersen nu i alt syv DM-guldmedaljer. Niels-Kristian Iversen (PUK) vandt selve DM2-finalen (heat 21) foran Nicki og fik dermed sammenlagt en velfortjent sølvmedalje. Jesper B. Monberg røg et enkelt trin ned og fik sammenlagt en bronzemedalje. Unge Leon Madsen hoppede to trin op og fik sammenlagt en fjerdeplads.

Mesterskabslisten Fra år 2000 og frem 2000 Brian Karger 2001 Hans Clausen 2002 Nicki Pedersen 2003 Nicki Pedersen 2004 Bjarne Pedersen 2005 Nicki Pedersen 2006 Nicki Pedersen 2007 Hans Andersen 2008 Nicki Pedersen 2009 Nicki Pedersen 2010 Kenneth Bjerre 2011 Nicki Pedersen

Nicki Pedersen var meget stabil gennem begge DM-runder og dermed var det en kendsgerning med endnu mere DM-succes til Nicki Pedersen. En succes, som kun er overgået af Ole Olsen, der i alt har ikke mindre end 12 DM-guldmedaljer.

Medaljeregn til de yngste 80cc-klassen er styret af Danmark, som har taget en lang række medaljer denne sommer Danskerne dominerede totalt, da der blev afviklet internationale mesterskaber i 80cc speedway. Tratiditionen tro gik den uofficelle verdensmestertitel til en dansker, nemlig Patrick Josefsen, der vandt Young Gold Trophe, som verdenmesterskabet kaldes, foran Martin Steen Hansen og Frederik Jakobsen. Dagen efter YGT-finalen tog de tre medaljevindere også guldet i det uofficielle hold-vm i 80cc, denne gang i selskab med Sam Jensen og Andreas Lyager. Sam Jensen tog i øvrigt senere titlen som Danmarksmester i klassen. De imponerende resultater denne sommer stopper ikke her. Vojens’ Jason Jørgensen, søn af tidligere holdverdensmester John Jørgensen, var urørlig ved 80cc EM i Holsted. Han vandt både semifinale og finale ved EM foran Sam Jensen. Patrick Josefsen endte på fjerdepladsen, men tog førstepræmien i det nordiske mesterskab. Han kan dermed kalde sig både verdensmester og nordisk mester individuelt. Det nordiske mesterskab for hold blev også vundet af danskerne.

Fox Main Pro Anti Scene Brille Kr 579,-

Fox Shard Brille . Kr. 419.-

SCOTT Hustle Banter Clear Brille 499,-

Fox Factory Dungey 210 Flexfit Kr. 299,-

* Renovering af Cykler og Motorer * Personlig vejledning og Setup på cykler *

SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE!

I næste nummer af Motorbladet sætter vi fokus på succes’en i 80cc Danske Patrick Josefsen var bedst, da der blev afviklet uofficielt verdensmesterskab og NM i 80cc. Foto: Wojtek Szoltysek

42

motorbladet

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk


world speedway news

af Erik Buch Petersen

NYT STADION I MANCHESTER

BRONZE-HJELMEN TILBAGE

Så skulle det være ganske sikkert - et nyt speedway-stadion bliver bygget i Manchester, og man har allerede forhåbninger om at VM hold-finalen i 2013 skal afvikles på netop det stadion.

Bronze-hjelmen skulle godt nok afleveres før løbet - men man kan jo bare vinde racet og tage den med hjem igen. Dette var sikkert hvad Patryk Dudek tænkte, da han mødte op til dette års udgave af løbet om den polske bronze-hjelm, som er for polske U/19-kørere. Og Dudek gjorde alvor af tankerne: Med 14 point kom sejren i hus og kun Piotr Pawlicki formåede at besejre Dudek og samtidig sætte sig på andenpladsen.

Dermed ser det ud til at Belle Vue atter vil få et stadion, som matcher klubbens fantastiske historie som en af verdens absolut bedste klubber gennem tiderne. Mange af de ældre speedway-fans husker sikkert det berømte Hyde Road stadion i Manchester - en bane mange stadig kalder den bedste gennem tiderne. Som klubbens største navn gennem tiderne - den seksdobbelte verdensmester Ivan Mauger siger: ”Jeg kørte i hele 32 lande i min karriere, og ALDRIG var jeg på en bedre bane end Hyde Road.” Desværre blev denne bane nedlagt for efterhånden mange år siden - og p.t. kører Belle Vue på en bane ved navn Kirkmanshulme Lane, men nu er tiden snart inde til at forlade denne adresse og flytte ”lidt ned ad gaden” til et spritnyt stadion. Banen vil blive 372 meter og man vil i nogen grad kopiere Hyde Road i håbet om atter at kunne få en bane med potentiale til et godt race. Ivan Mauger - som idag lever i Australien - er vildt begejstret over de gode nyheder fra den klub han elsker, og som han blandt andet hjalp til tre engelske titler i årene 1970-1972. ”Jeg håber virkelig banen får en årlig GPrunde og hvorfor egentlig ikke. Der er jo to GP-runder i Sverige og Danmark samt tre i Polen - så kan man vel også have to af slagsen i Storbritannien. Selvfølgelig skal man holde fast i Cardiff, men det ville være stort med et GP i Manchester” kommer det fra en nu 71-årig legende. Man er dog nødt til at slå lidt koldt vand i blodet - da ikke alle godkendelser til det nye stadion er på plads. Men eftersom alle involverede parter og det lokale byråd synes enige, må man formode og ikke mindst håbe at det hele falder på plads.

TOP 5 fra Czestochowa Patryk Dudek 14, Piotr Pawlicki 13, Oskar Fajfer 12, Patryk Malitowski 10, Kamil Pulczynski 10

POOLE-DOMINANS

I den britiske Elite League finder man Poole i front - og ikke helt underligt, når man på topscorerlisten ligeledes finder denne klub repræsenteret helt i front. Det unge stjerneskud Darcey Ward stormer frem og fører snitlisten foran sin australske holdkammerat Chris Holder. Klubben fra den engelske sydkyst er dog ikke ubekendt med en placering helt i top. Med en vis frygt tænker klubben sikkert blot 12 måneder tilbage og husker med skræk hvad som hændte. Inden play off-runden var klubben sluttet helt i top med et stort pointforspring. Alligevel blev det ikke til et mesterskab - da man tabte til Coventry over to finaler. Også i år er der en play-off runde at tage hensyn til - så meget kan ske endnu. Snitlisten pr. medio august ser således ud: 1 Darcey Ward Poole 10,00 2 Chris Holder Poole 9,88 3 Freddie Lindgren Wolves 9,84 4 Kenneth Bjerre King´s Lynn 9,38 5 Nicki Pedersen Peterborough 9,32 6 Rory Schlein Belle Vue 9,27 7 Troy Batchelor Peterborough 9,23 8 Peter Karlsson Wolves 8,99 9 Bjarne Pedersen Eastbourne 8,92 10 Edward Kennett Coventry 8,77 13 Emil Sayfutdinov Coventry 8,31 16 Niels Kr iversen King´s Lynn 8,16 17 Mads Korneliussen King´s Lynn 8,08 22 Tai Woffinden Wolves 7,73 25 Charlie Gjedde Belle Vue 7,68

Udover ovennævnte danske kørere følgende i Elite League: Patrick Hougaard Belle Vue Ulrich Østergaard Birmingham Claus vissing Birmingham Kenni Larsen Coventry Lasse Bjerre King´s Lynn Nicolai Klindt Swindon Jesper B. Monberg Swindon Premier League snit: 1 Ben Barker Plymouth 2 Joe Screen Glasgow 3 Stuart Robson Newcastle 4 Shane Parker Sheffield 5 Chris Neath Rye house 8 Peter Kildemand Workington 14 Charlie Gjedde Newport Andre danske kørere i ligaen: Lasse Bjerre Ipswich Morten Risager Ipswich Henning Bager Leicester Jan Gravesen Leicester Rene Bach Newcastle Claes Nedermark Newcastle Jesper Kristiansen Plymouth Peter Juul Redcar Thomas Jørgensen Scunthorpe Michael P. Toft Scunthorpe

findes 6,71 6,39 5,65 6,79 6,00 7,04 6,05 10,25 9,59 9,58 9,52 9,36 8,91 8,56 8,03 6,41 5,87 5,44 7,63 6,82 6,16 5,23 6,49 5,70

KORT NYT JAN STÆCHMANN er tiltrådt som holdleder for den britiske klub Swindon. PIOTR PAWLICKI har skrevet kontrakt med Coventry - klubben hvor også hans storebror Przemyslaw kører. GRIGORY LAGUTA vandt det lettiske mesterskab foran Maksim Bogdanovs og Kjestas Poudzhuks. ALES DRYML vandt første runde af det tjekkiske mesterskab med 14 point foran Martin Malek og Matej Kus. EMIL SAYFUTDINOV og ROMAN POVAZHNY vandt det russiske parmesterskab foran GAFUROV og KHARCHENKO.

motorbladet

43


Andrea Dovizioso har endnu tilbage at prøve næste års 1000 cc racer. En stigende formkurve vil nok også vise sig i test. Bemærk Honda racernes fede bagdæk og udstødningens slyngende kurver bag sædet.

Firtakt er fremtiden Den kommende sæsons MotoGrandPrix køres udelukkende på 4-taktere. Det kan åbne feltet for de mindre teams Af Steen Pedersen

Ducati og kørerne Valentino Rossi og Nicky Hayden ser meget frem til at køre på 1000 cc racere igen. En udgave af en 2012 model er blevet 44 motorbladet testet på bl.a. Mugello, men ved Brno testen valgte teamet af fokusere på forbedringer på den eksisterende 800 cc-racer.


road racing

Fra og med sæson 2012 bliver fremtiden indhentet af fortiden. Næste år er det nemlig helt slut med 2-taktere, også i 125 cc, som bliver til Moto3 med 250 cc 1-cylindrede 4-taktsmotorer. Faktisk skal vi noget over 50 år tilbage for at finde alle klasser med udelukkende 4-taktere. Allerede midt i 1950’erne begyndte de første 2-taktere nemlig at tage points på VM-basis i 125 klassen. Det var f.eks. racere som spanske Montesa samt de to tyske mærker DKW og MZ. De større klasser benyttede stadig 4-taktere.

Da Moto2 blev indført for knap to år siden, så man en eksplosiv tilgang af kørere og nogle helt vildt tætte løb. Det kan man håbe vil gentage sig med de nye 2012-ændringer i MotoGP-klassen, hvor man fastholder de ikke-adebaserede chassis’er og affjedring, men prøver at gøre det muligt for mindre motorproducenter at være med.

I 1959 kom japanerne med i VM-cirkusset med Honda-mærket, som stædigt i ca. 10 år frem holdt fast i 4-takts-princippet i de vigtigste VM klasser, selv i 50 cc. Op gennem 60’erne blev 2-takterne mere og mere dominerende, da de var lettere og kunne generere betydeligt mere effekt. Den tidligere 4-takt æra sluttede helt i 1976, hvor legendariske Giacomo Agostini deltog på en MV Agusta med en beskeden samlet 7. plads i 500 cc VM.

Kommercielle grunde Honda, som på asfalten sværgede til 4-taktere, prøvede omkring 1980 med en super-eksotisk 500 racer. Efter nærmest totalt fiasko måtte også de overgå til 2-taktere, som de dog havde en del erfaring med fra moto-cross.

Mika Kallio skulle bruge en testkørsels tilløb for at ramme toppen på 1000cc. Testen på Brno gav i hvert fald betydelig fremgang.

Med de nye regler i 2002 kom der igen 4-taktere i Road Racing VM, hvor også navnet MotoGP blev indført. Disse racere fik tilladt max-kapacitet på 990 cc, så de ville kunne overgå de ellers lynhurtige 500 cc 2-takts racere i den hidtidige ”konge-klasse”. 250 cc 2-takterne blev i 2010 afløst af 600 cc 4-taktere, hvor motoren dog var i ret lav tuningsgrad. En stor del af årsagen til reglements-ændringen for knap 10 år siden var bl.a. det faktum, at færre og færre 2-taktere blev solgt kommercielt. Selv om racerne i RR / MotoGP VM i mange år har været overvejende prototyper i de gængse klasser 125, 250 og 500 cc, ville man gerne have en udvikling, der mere afspejlede virkeligheden, så teknologien senere kunne overføres til gademotorcykler. Rent miljømæssigt var 4-taktere også mere i kridthuset. Herefter kom i 2007 så igen nye regler, der tilskrev MotoGP-racerne på max. 800 cc, og som tidligere højere vægt, alt efter cylinderantal. Her var mest tale om (som i formel 1), at prøve at begrænse hastighederne. Det lykkedes kun kort, snart satte 800 cc racerne nemlig hurtigere omgangstider, selv om de var en anelse langsommere på langsiderne.

Alt for dyrt 800 cc racerne er prototyper, hvilket reglementet også foreskriver. Men de er også vildt dyre, så med to racere for hver kører blev det efterhånden astronomisk dyrt. Først måtte Kawasaki give op efter finanskrisen i 2008 og helt forlade MotoGP, og siden har Suzuki måttet begrænse sig til en kører i teamet grundet økonomien. Der blev indført begrænsninger (igen lidt som F1) i form af antal benyttede motorer på en sæson (seks stk.), for dermed at få effekten lidt ned og forhåbentlig lidt mindre budgetter. Det har dog ikke helt virket efter hensigten, da der i flere år kun har været 17-18 kørere til start i topklassen.

Den regerende verdensmester har ingen problemer med at køre stærkt på en ny racer. På Brno testen kørte han stort set lige op med Casey Stoner. Vel at mærke første gang han sad på en 1000 cc racer.

F.eks. begrænses cylinderantal til fire og boring til 81 mm. Det betyder, at man ikke kan benytte super højtydende motorer med ultrakort slaglængde og mere end 20.000 omdrejninger. Hermed bør man kunne spare mange penge og flere MC- og motorfabrikker skulle kunne lokkes til at deltage i den prestigefyldte MotoGP klasse. Både de eksisterende fabrikker og stelbyggere med f.eks. BMW 1000 cc motorer kan se PR-mæssige fordele ved deltagelse i denne motorcykel-verdenens højst rangerende klasse. Forhåbentlig kommer endnu flere mærker til.

Hvem kommer med? I 2012 kan man fortsætte med at benytte de eksisterende 800 cc racere, dog med en mindre vægtstigning til 150 kg, mens de nye

motorbladet

45


1000 cc’ere skal veje 153 kg. En fordel for mindre økonimisk velfunderede mærker, som så kan benytte mere tid til evt. at udvikle de større motorer. Noget Suzuki måske vil benytte sig af. De har i hvert fald ikke meldt ud med noget omkring nye motortyper.

på, om nogle af de ældste kørere i feltet vil få en fordel af tidligere at have kørt på racere med 1000 cc og stor effekt. Ligesom også flere af MotoGP-klassens tidligere superbike-kørere spås en lidt nemmere tilvænning til de nye racere.

Der har været nogle spekulationer fremme om ikke Aprilia kunne være interesseret i at komme i MotoGP igen, hvor de senest kørte i 2004 med en 3-cylindret prototype. De har på hylderne lige nu en rigtig hurtig 1000 cc V4 motor, som de er regerende-superbike verdensmester med. Men det er stadig spekulationer. Yamaha, Honda og Ducati, der som de hidtil eneste har vundet VM i MotoGP-klassen, er oppe på mærkerne med fremstilling og tests af de nye 1000 cc racere. Også Suter, der laver succesfulde racere til Moto2-klassen, har testet en MotoGP racer med en BMW motor.

En kører, der har set meget frem til at få en større motor i sin racer, er netop den seneste VM-vinder med 1000 cc motor, Nicky Hayden. Han vandt VM’et i 2006 inden skiftet til 800 cc, hvor han siden haft det en del sværere end flere andre. Hans størrelse og især kørestil lå også meget bedre til motorkarakteristikken i en 1000 cc racer.

De første 1000 cc racere blev testet på Mugello i starten af juli. Her havde Ducati god fremgang, uden at det dog var revolutionerende tider, der blev kørt på. Suter med Mika Kallio i sædet havde det svært på Mugello, men oplevede betydelig fremgang midt i august ved testen på Brno, dagen efter MotoGP-løbet. Ved netop Brno testen i Tjekkiet var Honda og Yamaha virkelig fremme i støvlesnuderne og vise, at de vil være med, hvor det er sjovt næste år med de nye større racere. Casey Stoner på RC213V satte tempoet med imponerende tider. Jorge Lorenzo og Ben Spies, der begge kørte på Yamahas version af næste års 1000 cc racer for første gang, var lige i hælene på Stoner kun få 1/100 sekund efter. Begge Yamaha-kørere testede i øvrigt opdaterede 800 cc racere som forberedelser til næste MotoGP på Indianapolis. De var dog klart hurtigst på den store racer, så her fik de åbnet øjnene hos konkurrenterne og deres ingeniører.

Her kunne man måske også forestille sig, at Marco Simoncelli ville få flere fordele end mindre kørere, idet han er feltets største kører. Og bestemt ikke nogen sinke på den allerede eksisterende racer. Han har dog endnu til gode at teste det nye materiel. Uanset hvad skal man dog ikke afskrive de unge og lidt mindre kørere, hvilket da også netop blev vist ved seneste test. De er enormt talentfulde og ærgerrige og befinder sig tydeligvis bedst på podiet. Den gamle multi-mester Valentino Rossi skal man heller ikke afskrive, selvom han har haft sin vel nok sværeste sæson hidtil med de udfordringer, den sværtkørte Ducati giver. Det skal derfor blive særdeles spændende at følge fabrikkernes bestræbelser med det nye materiel hen over efteråret samt til vinterens testkørsler. Spændende bliver det også, om det lykkes at få antal startende i MotoGP klassen op på 22-24 kørere, måske på sigt op mod 30. Flere Moto2-kørere står foran oprykning, bl.a. den klart VM-førende tysker Stefan Bradl.

De gamles fordel Der er altid mange meninger og tanker op til en ny sæson, specielt når der er tale om et nyt koncept og andre regler. Her går det f.eks.

Yamahas fabriksteam testede for første gang på Brno udgaver af deres 2012 racere på 1000 cc. Det gav omgående succes, med kun ganske få 1/100 sekund efter hurtigste tid. 46Spies motorbladet


road racing

Den sidste verdensmester Første halvdel af Moto-grandprix sæson 2011 er ovre. Casey Stoner ligger godt til at blive den sidste verdensmester i 800cc Motogp-klassen Af Daniela Munch

Casey Stoner ser ud til at føle sig godt til rette tilbage hos Honda. Han ligger foreløbigt i spidsen med 193 point. Ud af de 10 løb der er kørt, har Casey vundet de fem, tre i træk har været sejre på henholdsvis Le Mans, Catalunya og Silverstone. Ved løbet i Jerez måtte australieren undvære en tur på podiet, fordi Valentino Rossi tog Hondaen ud ved at lave en risikabel overhaling af Casey på den våde bane. Begge styrtede, og bagefter sagde Casey til den nidobbelte verdensmester: ”Dine ambitioner oversteg dit talent.” Den regerende verdensmester Jorge Lorenzo ligger på en 2. plads i den samlede stilling med 173 point. Han har haft to sejre, og i de 10 løb der er kørt, har han været på podiet syv gange. Yamaha har forgæves kæmpet for at finde en hovedsponsor til deres fabrikshold, efter at Fiat forlod teamet samtidig med Valentino Rossi. Jorge Lorenzo har ikke præsteret noget banebrydende i år, men han har sikret sig point nok ved at være stabil og ikke tage for mange chancer.

og har ikke fået en eneste podieplacering. Han ligger pt. placeret som nr. 10 . Nicky Hayden har været en gang på podiet, da han kørte sig ind på en 3. plads på Jerez-banen. Colin Edwards havde heldet med sig på Silverstone, hvor han også kørte sig til en 3. plads og Ben Spies, der kører på fabriks-Yamaha’en, fik en tur øverst på podiet i Assen. Anden del af 2011 sæsonen begyndte på Brno banen i Tjekkiet fredag 12. august. Den sidste verdensmester i 800cc Motogp-klassen skal findes. Vi krydser fingre for en spændende finale.

Andrea Dovisioso har haft en forholdsvis god sæson. Han har været på podiet fire gange, kørt sig til fire 4. pladser, en 5. plads og en 12.plads. Dette sikrer ham en 3. plads i den samlede stilling. Dovi er en speciel kører, der altid er lige ved og næsten. Der er ingen tvivl om at talentet er der, og det er velfortjent, hvis han slutter i top 3 ,når denne sæson er overstået. Dani Pedrosa har siddet fire løb over med et brækket kraveben, efter at Marco Simoncelli tog den lille spanier ud i Le Mans. Nu er han dog stærkt tilbage med en sejr på Sachsenring. Mange havde sat Pedrosa som vinder af verdensmesterskabet i år, men det virker som en svær opgave, da han er 83 point efter holdkammeraten Casey Stoner. En top 3-placering er dog ikke umulig. Valentino Rossi har haft en alt andet end let sæson, og hans bedste resultat er en 3. plads på Le Mans. Ducati’en er en større udfordring for ham end forventet, hans team har været ramt af sygdom og der har været anklager om snyd. Rossi ligger på en 5. plads med 108 point i den samlede stilling, den dårligste placering han nogensinde har haft halvvejs i en sæson. Måske har Ducati ”opgivet” at få en god placering i denne sæson og i stedet valgt at fokusere på 2012-udgaven af deres 1000cc Motogp maskine? Marco Simoncelli har med sin satellit-Honda kørt sig til seks starter fra første række, men han har haft svært ved at holde hovedet koldt

Casey Stoner tager måske den sidste MotoGP-titel i klassen 800CC. Hondas 1000 cc test på Brno viste, at teamet var på forkant med tingene. Stoner satte hurtigste tid.

Samlet stilling:

1: Casey Stoner / Repsol Honda– 193 point 2: Jorge Lorenzo/Yamaha Factory – 173 point 3: Andrea Dovisioso/ Repsol Honda – 143 point 4: Dani Pedrosa/ Repsol Honda – 110 point 5: Valentino Rossi / Ducati Team – 108 point 6: Ben Spies / Yamaha Factory – 98 point 7: Nicky Hayden / Ducati Team – 94 point 8: Colin Edwards / Monster Yamaha Tech 3 – 67 point 9: Hiroshi Aoyama / San Carlo Honda Gresini – 63 point 10: Marco Simoncelli / San Carlo Honda Gresini – 60 point

motorbladet

47


drag racing

Konkurrenterne har mest set Jesper Thiels baghjul, som her på den nye bane i Tierp i Sverige i juni.

Suveræn dansk Europamester i drag racing Tekst: Jens Olaf Hersom

Allerede inden sidste afdeling om EM i Pro Stock på Santa Pod banen i England 10.-11. september har Jesper Thiel på overbevisende vis sikret sig titlen som Europamester. Med 439 points efter de første 6 afdelinger er der 135 points ned til en svensker på andenpladsen. Alligevel stiller Jesper og hans Sovereign Racing Team op til den sidste afdeling, så konkurrenterne kan få lejlighed til at se Jesper i pitten eller ved startstregen, for det er de steder, de har set mest til ham – i hvert fald forfra. Jesper Thiel har nemlig vundet de finaler, der har været kørt i år. Fire ud af seks gange har han stået øverst på sejrsskamlen. I de øvrige løb har der været rain out. ”Målet inden sæsonstart var at blive Europamester,” fortæller Jesper Thiel, som allerede i sidste sæson blev sponsoreret af den nuværende teamejer. Teamejeren, der er ungarer, var inden sæsonstarten villig til at satse benhårdt på at få et europamesterskab. ”Jeg fortalte ham, at jeg vidste hvordan det skulle gøres, og at jeg var klar til det”, siger Jesper Thiel.

En bronze på vej? Jesper Thiels resultater gennem sæsonen viser, at hans løfte ikke var varm luft. Han har været aldeles suveræn. Europarekord med 309 km/t, som Jesper ganske vist ikke fik mulighed for at bakke op

48

motorbladet

ved løbet på Hockenheim, og rekordtider lige omkring 7 sekunder rent på kvartmilen siger lidt om potentialet hos den stærke danske kører. Kan vi så forvente 6-sekunders tider af Jesper Thiel i næste sæson?

”Nu må arbejde med motoren og se, hvad der kan udvikles i næste sæson. Men det er ikke så enkelt. Vi skal jo have 20 kilo mere vægt end i USA. Det svarer cirka til en tiendedel sekund,” forklarer europamesteren. Han bliver i øvrigt åndet i nakken af sin danske teamkammerat, rookien Rasmus Olsen. Rasmus Olsen fik til løbet i Hockenheim samme Buell G2, som den Jesper Thiel kører på, og Rasmus Olsen kvitterede med at kvalificere sig som nummer et i tidtagningen. Rasmus er inden sidste afdeling på 4.pladsen, men med gode avancementsmuligheder. Jesper Thiel glæder sig over resultaterne fra teamkammeraten og konkurrenten. ”Det handler jo om at få begge teamets cykler så langt frem som muligt”, siger han. Selv er han klar til at stille op i næste sæson og forsvaret det mesterskab, som han mere officielt kan lade sig hylde for ved den sidste afdeling på Santa Pod.


Rundt om Road Racing Tekst: Steen Pedersen

Træningen for miniklasserne (med de begrænsninger der nu engang er) kører fornuftigt i Ishøj og Albertslund. Som tidligere i Ishøj er Road Racing Klub Viking operatør. Der har måske manglet lidt nye kørere til prøveture på klubcyklerne, men ellers går det stille og roligt med træningen, hvor der ofte øves på starter. Pocket Bike Club DK står for træningen i Albertslund, og også her kører tingene ganske godt, nu hvor sommerferien er slut. PBCDK fortsatte dog med træningen også i juli, hvor en enkelt aften dog måtte aflyses grundtet monsterregn. Uheldigt nok på en ellers dejlig varm og tør sommer!! Alex Schacht og Team SBK One har efter det gode resultat på Silverstone løbende arbejdet på forbedringer på både Honda-raceren og i selve teamet. Teamet har valgt at deltage i flere løb end ellers planlagt, bl.a. det åbne hollandske mesterskab, hvor Schacht – når dette læses – vil have kørt en afdeling på Assen i supersport-klassen, hvor der er ganske hård konkurrence. Teamet har længe arbejdet på at få en eller to kørere mere med i teamet. Ikke nødvendigvis med samme sponsorer, men mere som et fælles transport- og pitsamarbejde. Til næste EM STK 600 afdeling på tyske Nürburgring får teamet således det unge svenske talent Eric Lindroth med i sættevognen.

Også i Albertslund øves på starter, hvor man tydeligt ser fremgang hos alle kørere fra de første startøvelser ved sæsonens begyndelse. Koncentrationen lyser ud af knægtene, som nu er væsentlig kvikkere henne i første hjørne. Dejligt er det også at se nye ansigter (og nogle gamle, som vi ikke har set i flere år). F.eks. Theis Bagge, der deltager i DM 15 hk, begynder at komme mere jævnligt til træningerne og får meget ud af det med både det køremæssige og med mekanikken.

Samarbejdet giver både besparelser på transporten og noget samarbejde omkring mekanikken. Derudover ser teamchef Bjarne Nielsen det også som en mulighed, at intern konkurrence mellem de to unge nordiske kørere kan få dem begge op i tempo. Det er planen, at Lindroth fortsætter teamsamarbejdet med SBK One resten af sæsonens fire løb. Alex Schact er i god form i øjeblikket, og midt i august satte han uofficiel banerekord på Ring Knutstorp for STK 600 klassen med tiden 1.00.797. En forbedring af Rasmus Sørensens officielle rekord med ca. 3/10 sekund. Alex’ tid blev taget med professionelt tidtagningsudstyr, men for at en banerekord skal være officiel, kræves det, at tiden er sat under et løb.

Også Ole Lelund - med sin gamle hæderkronede Aprilia - dukkede op efter tre-fire års fravær. Udstrakt brug af mountainbike samt faderskab til to piger holder ham dog ung. Midt i august indfandt Nick Dons sig med et stort smil og et par glade børn. Både far og børn viste interesse for at bruge mere tid på de motoriserede tohjulere i fremtiden.

motorbladet

49


Styr dine knæ Du kan forebygge mange knæskader med øvelser og træning. Hovedpunkterne er balance, koordination, muskelstyrke og opvarmning Af Svend B. Carstensen, idrætsfysioterapeut. www.fyssen.com

Mange knæskader kan undgås. Den konklusion drager en række uafhængige forskere efter at have kigget på de undersøgelser, der gennem de senere år er lavet på området. Og selvom der fortsat er mange usikkerheder og spørgsmål omkring de præcise årsager til knæskaderne, er der bred enighed om, at forebyggende øvelser og træning virker. Piger bør være ekstra opmærksomme, viser undersøgelserne, for der er langt flere knæskader blandt piger/kvinder end hos drenge/mænd. Der er diskussion om årsagerne til dette; det kan skyldes mindre muskelstyrke, større fleksibilitet og/eller hormonelle påvirkninger.

Sådan forebygger du Forebyggelsen er ikke svær at tage fat på. Hovedelementerne er balance og koordination, altså noget med din styring af knæene, en god og stærk muskulatur omkring knæet, og naturligvis en fornuftig og gradvis opbygning af træningen, herunder opvarmning. Balance og koordination er to sider af samme sag. Når du er i stand til at kontrollere og koordinere dine muskler, kan du holde balancen. Så enkelt er det. Og det skal foregå helt automatisk, så du i kampens hede – eller uanset hvor du befinder dig – bevæger dig sikkert på benene uden at miste balancen og snuble. Du styrer kroppen og dine knæ. ”Knæ over fod”, altså at knæets retning er den samme som fodens retning, ser ud til at være et vigtigt element i styringen af knæene, siger flere af de undersøgelser, som forskerne gennemgik. Og dermed et vigtigt element i forebyggelsen af knæskader. Det kan du træne i dine balanceøvelser, uanset om blot står på ét ben og træner balance eller gør det lidt sværere på et balancebræt. Det gælder i øvrigt også ved bevægelser, ek-

50

motorbladet

sempel en landing. Eventuelt kan du få din træner, en træningspartner eller medspiller til at kigge efter og tjekke, om du gør det rigtigt. Et andet element, som flere af forebyggelsesprogrammerne påpeger, er at øve landing på begge fødder efter spring og hop. Landingen bør foregå med let bøjede knæ, så du kan give efter. Det er naturligvis specielt aktuelt i idrætter, hvor spring og landing indgår, blandt andet gymnastikken, håndbold, volley og fodbold. Og det er igen noget, som du kan træne og gradvist gøre til din helt automatiske måde at lande på.

Som med al anden træning skal du selvfølgelig bygge den skadesforebyggende træning gradvist op. Det indebærer en blid start uden de allerstørste udfordringer til balancen og koordinationen, plus en ikke alt for tung styrketræning. Efterhånden som du så bliver bedre, kan du gøre det sværere og tungere. Måske kan du lave balancetræning med lukkede øjne på balancebrættet – og stadig styre ’knæ over fod’ sikkert. Og måske kan du udføre en rigtig tung styrketræning uden problemer. Og det vil jo alt sammen typisk betyde, at du også bliver en bedre og dygtigere i din idrætsgren. Ikke nogen dårlig bivirkning!

Stærke ben forebygger

Tænk på fodtøjet

Hele styringen af knæene kræver også en god og stærk muskulatur i benene. Med andre ord: du skal kunne styre dine knæ under store belastninger, eksempelvis efter en højt hop - og du skal kunne fortsætte med det under hele løbet. Styrketræning er derfor også en væsentlig del af de programmer, som forebygger knæskader.

Godt fodtøj, som passer dig, og som passer til din idrætsgren. Det spiller også en rolle for knæskader, mener forskerne. Du skal kunne stå fast, men heller ikke for fast. Det første for at kunne støtte og bevæge dig sikkert på banen, og det sidste for ikke at blive ’hægtet fast’ i underlaget.

Stort set alle benets muskler indgår i styring af knæet, så det er derfor en god idé at tilrettelægge styrketræning, så du kommer omkring alle de store muskelgrupper i benene, og det vil sige lægmuskulaturen i underbenet, lårets for- og bagside, foruden inder- og yderside.

Husk opvarmningen Meget af den forebyggende træning kan du faktisk putte ind i opvarmningen. Det har flere undersøgelser vist. Det betyder, at du kan ’slå flere fluer med et smæk’, dels er selve opvarmningen vigtig i forebyggelsen, og dels kan meget balance- og koordinationstræning indgå i opvarmningen. Desuden er det jo oplagt at gøre øvelserne så idrætsspecifikke som muligt, så de ligner de bevægelser og bevæge-mønstre, der skal foregå efterfølgende.

I nogle idrætsgrene, f.eks. håndbold og volleyball, er der mange landinger på knæene. I andre sammenhænge, f.eks. ved rulleskøjter, BMX og motocross, kan man styrte på knæene. I sådanne tilfælde er gode knæbeskyttere en rigtig god idé, og de findes i mange forskellige udgaver, så de burde ikke være vanskelige at finde i større sportsforretninger. Alt i alt peger forskerne altså på en lang række forskellige tiltag med hensyn til at undgå knæskader, selvom de ikke tør sige noget præcist om, hvor stor en rolle de enkelte elementer spiller i den forebyggende træning. Men der er altså en række ting at tage fat i – også for dig.

Kilde: Konsensus-paper udarbejdet af European College of Sports Science.


Undgå knæskader: Træn balance og koordination, f.eks. på balancebræt Øv ’knæ over fod’ Land på begge fødder efter hop Træn styrken i benmusklerne God opvarmning før sport Byg træningen gradvist op Brug knæbeskyttere

motorbladet

51


ARMOR FOURCEPOINT KØRE MOTOCROSS MED OPERERET KNÆ - JA DET ER MULIGT! Mød os på DMA i Sønderborg 11. september. Her kan du prøver knæskinnerne og få gode råd til forebyggelse af knæskader med DonJoy eller genoptræning af din knæskade.

Photo - redeye

ANTONIO CAIROLI VERDENSMESTER MX 1

At køre Motorcross er herlig følelse, men samtidig er det hård belastning for især knæene, og skader er desværre en del af motorsporten. Men der findes hjælp! Vi har flere produkter som er specielt udviklede til at forebygge og lindre skader som er opstået i forbindelse med motorsport. Som for eksempel knæskinnen DonJoy Armor med det unikke 4 punkt system. Antonio Cairoli vandt MX 2 verdensmesterskabet i 2005 og 2007 og 2008 så igen ud til at skulle være Antonios år – men en knæskade stoppede ham. Efter en korsbåndsoperation, var Antonio super motiveret til at komme tilbage – denne gang med DonJoy knæskinner som hjælp! Antonio Cairoli kom tilbage på banen sammen med DonJoy, og har vundet verdensmesterskabet (MX 1) i 2009 og 2010 – ”At køre med andre knæskinner er ikke længere en mulighed for mig” siger italieneren. For mere information om DonJoy knæskinner gå ind på www.djomotorsports.com eller kontakt Sjælland/Bornholm: Pernille Schrøder +45 40 87 44 14 pernille.schroeder@DJOglobal.com

52

motorbladet

Jylland/Fyn: Thilde Svensson +45 29 40 05 69 thilde.svensson@DJOglobal.com

Følg “DonJoy Knæskinner” på Facebook, hvor du også kan stille spørgsmål, se hvilke Motocross afdelinger vi har stand på osv.

Som medlem af DMU får du rabat på dine DonJoy Knæskinner


mindeord

Mindeord:

Kurt Bøgh Holsted Speedway Klub har med sorg modtaget beskeden om Kurt Bøghs pludselige dødsfald lørdag den 20. august. 2011. Kurt Bøgh blev født den 11. september 1945 og blev således blot 65 år. Kurt Bøgh har gennem mange år været en fantastisk kapacitet for Holsted Speedway Klub. Han var i tresseren og halvfjerdserne blandt Danmarks absolutte bedste kørere og specielt på den daværende Gørklintbane var han nærmest uovervindelig. Kurts karrierer havde mange højdepunkter, men det største var uden al tvivl, da han med Ole Olsen sikrede Danmark VM-sølv i parspeedway i 1973. Sidenhen har Kurt Bøgh altid været med i speedway – både som leder i Holsted Speedway Klub og som frivillig på flere

baner i Danmark. Således var Kurt Bøgh banemand på Korskroen i Esbjerg, hvorfra billedet stammer (Kurt står til højre i billeder, red.), ganske få timer inden han pludselige død. Kurt Bøgh var i perioden 1974-1983 formand for Holsted Speedway Klub og var ligeledes en af forgangsmændene for opførelsen af det nuværende Holsted Speedway Center. Med Kurt Bøghs dødsfald har speedwayDanmark mistet en stor personlighed og en utrættelig arbejdskraft. Klubbens tanker går til hustruen Kirsten samt Kurt Bøghs øvrige familie. Ære være Kurt Bøghs minde. Holsted Speedway Klub

I forbindelse med Kurt Bøghs død udtaler Ole Olsen følgende mindeord:

Det var med stor sorg Ulla og jeg modtog meddelelsen om Kurts alt for tidlige død. Kurt var i de allerførste år i min speedwaykarriere en hård konkurrent, som jeg havde stor respekt for. I dag er jeg glad for at vi sammen i starten af halvfjerdserne vandt sølv ved VM i parspeedway. Efter Kurts afslutning af sin aktive karriere har jeg beundret hans store indsats for speedwaysporten. Ikke mindst hans kæmpe arbejde i Holsted Speedway klub, hvor han var formand i mange år og hvor han har en kæmpe andel i den succes som vi i dag ser på Holsted Speedway Center. Kurt havde også en stor viden omkring klargøring og vedligehold af baner og det har vi senere nydt godt af på Vojens Speedway Center. Han var en vigtig del af det team som stod for baneservice, og lagde en stor ære i at skaffe optimale forhold for kørerne. Mange klubber og personer har nydt godt af Kurts kæmpe viden og praktiske know-how inden for speedwaysporten og den lune måde han også kunne lægge for dagen. Kurt var en person med markante meninger og han kæmpede lige så hårdt for dem som sine point på speedwaybanen. Han havde dog altid kun fokus på, hvordan sporten kunne udvikle sig i en positiv retning. Danmark og dansk speedway har med Kurts al for tidlige død mistet en stor personlighed, som har viet næsten hele sit liv til den sport han holdt så meget af. Vore tanker går til Kirsten, som ikke bare har mistet sin mand, men også et stærkt fællesskab omkring den fælles passion for speedwaysporten, som de også delte.

Kurt Bøgh (th.) i gult arbejdstøj, som banemand til det sidste.

Æret være Kurts minde Ulla og Ole Olsen, Sommersted

motorbladet

53


På S t r e j f to g i H i s to r i e n

n e n a b g n a s l g u Fuld gas på F tilskuere oster samlede tusinder af kl m gu Lø i ne ba or ot m En æfter med trial Klubben prøvede også kr

til vilde motocross-løb i

1950’erne.

Af Vagn Lauritzen

and Fuglsangbanen i Sønderjyll

sidevogns-race var pop trak mange tilskuere. Særligt

ulært blandt tilskuerne, fort

æller historiske kilder.

1914

1953

1954

1955

DMU stiftes

Løgumkloster Motor-Sport stiftes

Fuglsangbanen indvies

Fuglsang udvides og er vært for DM

54

motorbladet


Fuglsang er en meget anvendt stedbetegnelse i Danmark, i mit topografiske atlas 1:100000 er der anført 19 lokaliteter med dette navn. Det er jo også en meget romantisk betegnelse – det giver indtryk af fredfyldthed og ro. Også i den gamle Løgumkloster Kommune har vi et Fuglsang, det ligger på Løgumbjerg i udkanten af Tornskov, og der er langt til naboerne. Man vil sikkert ofte kunne nyde fuglesangen der. For godt og vel 50 år siden var det ikke altid sådan, da var det af og til mest motorbrøl og publikumsjubel, der kunne høres – det var når der var motorløb på Fuglsangbanen. Disse løb kunne samle flere tusinde tilskuere, og bortset fra Kloster Mærken er der ikke meget, der kan samle så mange mennesker her på egnen.

15 kr. pr. år

I dag er der ikke så meget lokal motorsport; vi ser formel 1 i fjernsynet, og speedway løbene kan også samle publikum, men dengang for 50 år siden blev der kørt meget på mindre lokale baner, og der var en del lokale motorsportsklubber. Sådan en fik man også dannet i Løgumkloster. Der afholdtes stiftende generalforsamling i foreningen ”Løgumkloster Motor-Sport” i begyndelsen af 1953 og der blev valgt bestyrelse bestående af mekaniker Jens Nielsen (formand), murermester Hans Okholm (næstformand), skrædder H. L. Hagensborg (kasserer), murermester W. Tazarek, mekaniker Peter Marquardsen og fiskehandler Lars P. Hansen. Medlemskontingentet blev fastsat til 15 kr. pr år. Allerede i det første år afholdt man et orienteringsløb og i forbindelse med dette også et lille motorcrossløb. Motorcross var dengang en ny diciplin, der stillede store krav til kørere og materiel, og som havde stor publikums-interesse. Derfor gik klubben da også i gang med at planlægge anlægget af en motor-

crossbane. Man fandt et velegnet areal i det kuperede terræn i Tornskov og lejede det for 10 år.

motivere et Leve for Fuglsang-banen, og det blev besvaret med et trefoldigt Kvittevit.” som det berettes i pressen.

For at kunne blive godkendt skulle der rejses en garantikapital på 4.000 kr. Det klarede et udvalg, der bestod af foreningens formand og kasserer samt af dr. Gottlieb, direktør C. Mose og hotelejer Hans Heisel.

En anden avisartikel gør mere ud af at kommentere publikums trafikkultur undervejs til og fra arrangementet; skribenten har ikke megen ros til hverken bilister, motorcyklister eller cyklister, og han ser sort på fremtiden med endnu flere køretøjer på vejene.

Indretningen af banen blev foretaget i foråret 1954 – arbejdet blev hovedsageligt udført af foreningens ca 50 medlemmer, og indvielsesløbet blev kørt søndag den 16. maj.

Vestslesvigs smukkeste

Ved indvielsen af banen bød Hagensborg velkommen på klubben vegne, sognerådsformand P.A.Lund på sognets vegne og postmester Kristoffersen bragte en hilsen fra byen Løgumkloster, og ønskede Løgumkloster Motor-Sport til lykke med Vestslesvigs smukkeste (og eneste) motorbane. Mere end 10.000 tilskuere overværede løbene, der havde deltagelse af nogle af de kendteste danske kørere. Der kørtes i 4 klasser: A-500ccm, C-175ccm senior, D-175ccm junior og Sidevognsklassen; vindere blev i A-klassen Svend Aage Hansen, Hillerød, i C-klassen/senior Jørgen Rasmussen Odense, i D-klassen/ junior Aksel Thorslund, Karup, og i sidevognsklassen Niels Erik Hansen, Køge.

Leve og kvittevit

Til trods for at banen var rimelig hård, var man forskånet for alvorlige uheld, kun stødte to kørere sammen efter et af løbene undervejs op til ryttergården, men heldigvis uden personskade. Efter løbet var der sammenkomst på Hotel Løgumkloster hvor der blev udtalt ros til foreningen og banen af kørere og organisationsrepresentanter; ”Og endelig talte Postmester Kristoffersen som Repræsentant for den største Del af Byens Befolkning, den motorløse. – Der har været Fart over Feltet i Dag, og han ønskede Byen til Lykke med, at den har initiativrige Borgere. Han sluttede med at

1958

1959

Fuglsangbanens sidste løb afvikles

Fuglsangbanen nedlægges

Søndag den 19. september var der igen løb på Fuglsangbanen med mere end 50 kørere, og igen var der over 10.000 tilskuere. Denne gang var der også udenlandsk deltagelse Fra Sverige kom en enkelt rytter, Bo Bentson, og man havde også håbet på at tyskeren Ackermann kunne deltage, men han nåede ikke at få sin internationale startlicens i orden. Hvis han havde stillet op, havde der sikkert også været tyske tilskuere til stede. Løbet blev afviklet i smukt vejr, men i dagene før havde der været en del regn, så banen var temmelig fugtig og man var nødt til at flytte startstedet til et mere tørt område. Selvom der var mange styrt, kom ingen alvorligt til skade. Imidlertid var den fynske kører Aksel Jensen uheldig ved fortræningen, så han ved et styrt brækkede benet og med Zonen blev kørt til Tønder Sygehus.

Klar til DM

I vintersæsonen gennemførte klubben orienteringsløb for klubbens medlemmer og der blev også arrangeret en filmaften, hvor der blev vist motorsportsfilm sponsoreret af oliefirmaet Castrol. Fuglsangbanen havde i den første sæson vist sig at være så stor en succes, at foreningen lagde billet ind på at arrangere et af udtagelsesløbene til Danmarksmesterskaberne. Løbet skulle foregå den 8. maj, men for at opfylde kravene til dette løb skulle banen udvides betragteligt; længden skulle øges fra de oprindelige 800m til 1500m, og sværhedsgraderne skulle øges betragteligt.

2011

motorbladet

55


På S t r e j f to g i H i s to r i e n Løbets klasse A blev vundet af svenskeren Bo Bengtson, der kørte de tre heat i lidt over 30 minutter. Denne tid svarer til en gennemsnitsfart på ca 54 km/ time, altså en fordobling i forhold til det seneste løb, så banen var blevet hurtigere! Løbet blev også betegnet som værende langt det bedste af de afholdte arrangementer, men publikum svigtede – der var kun ca. 2.500 tilskuere.

Trial i Fuglsang

Fuglsangbanen blev bygget kort tid efter klubben blev etableret i 1953 og indviet i foråret 1954. Den blev senere gjort længere og fik justeret sværhedsgraden flere gange.

Igen lykkedes det baneudvalget med dr. Gottlieb i spidsen at få arbejdet udført, og han kunne i april 1955 fremvise banen for offentligheden. Under afviklingen af løbet den 8. maj viste det sig dog, at arbejdet næsten var gjort for godt: banen var blevet for skrap; de fleste kørere sad fast i vandhullet og mudderpølen. Men løbet blev afviklet, og der var mellem 8.000 og 9.000 tilskuere. Vinderen, Arne Svendsen fra Silkeborg, kørte det 25 omgange lange finaleheat på 1 time og 25 minutter, altså en gennemsnitshastighed på ca. 26 km/time, hvilket jo også viser, at det ikke bare var en lige-udad-landevejen bane.

nu kun var de store maskiner, der kunne deltage. Igen var interessen for at deltage stor, og arrangørerne måtte endog afvise en af de stærkeste danske kørere, Boris Rasbo fra København, som havde indsendt sin tilmelding for sent. Mange andre danske topnavne var imidlertid med, bl.a. danmarksmesteren Eivind Hansen fra Ejstrup på Fyn, Arne Svendsen fra Silkeborg og Jakob Lynegård fra Køge. For at få mere spænding i løbet blev antal omgange pr. heat reduceret til seks, så det virkelig gjaldt om at køre hurtigt lige fra start.

I efteråret 1955 forsøgte Løgumkloster Motor-Sport sig også med trial, der også dengang var en slags forhindringsløb for motorcylister på terrænbane. Dette foregik søndag den 2. oktober på en bane ved Lundsgårde. Der var anmeldt 40 deltagere, herunder ovennævnte Eivind Hansen. Løbet blev kørt over tre etaper, hver på ca 6-7,5 km; en etape var en stiletape, og i de øvrige to var det hastigheden, der talte. Der foreligger ikke noget om resultaterne. Til den næste sæson var banen igen gjort lettere og hurtigere, en svær sløjfe var blevet taget ud for ”Publikum har ingen Fornøjelse af at se Løbsdeltagerne kravle med deres Motorcykler gennem Sandet” som det anføres i en af tidens aviser. Søndag, den 13. maj 1956 gik starten så til sæsonens første løb, og denne gang fandt mellem 5.000 og 6.000 interesserede vej til bakkeskråningerne for at se nogle af Danmarks stærkeste kørere dyste mod hinanden og mod et par stærke svenskere.

Vejret artede sig desværre ikke for godt, midt på eftermiddagen begyndte det at regne og blæse kraftigt. Dette bevirkede at publikum begyndte at forlade arrangementet før afslutningen. Medvirkende til publikums utålmodighed var nok også, at der blev kørt så mange omgange pr heat; arrangementet startede kl. 14 og var først slut kl. 19.15.

Banen bliver hurtigere

Inden det næste løb, der var planlagt til den 31. juli, skulle der igen bygges om på banen: Vandhullet blev sløjfet og banen blev generelt gjort hurtigere, så det

56

motorbladet

topkør kunne tiltrække Fuglsangbanen . ser flere klas danske mestre i

vien og Tyskla ere fra Skandina

nd til sine løb. Fe

ltet talte of te


Igen var antallet af omgange pr. heat skåret ned, så man nu kun kørte tre heat á fem omgange, og de to hurtigste heats talte med. Vinder blev Mogens Rasmussen, Næstved, på en Matchless maskine. Fra dette løb har vi oplysninger om maskinfabrikater: der nævnes foruden Matchless (4), Triumph (5) BSA (2), AJS (1), Ariel (5). Sidevognsklassen var øjensynlig meget populær blandt publikum, i hvert fald berettes der at ”i Sidevognsklassen gav H. Chr. Callesen, Aabenraa, Gang på Gang Anledning til store Bifaldstilkendegivelser for hans og hans Sidevognsmands eminente Kørsel”. Løbsdagen sluttedes af med det specielle ”Fuglsangløb” over fem omgange, hvor de seks bedste fra de ordinære løb deltog.

Fuglsang i fjernsynet

Den 16. maj blev der bragt et næsten to minutter langt indslag i fjernsynets ”Aktuelt Kvarter” fra løben på Fuglsangbanen; det er sandsynligvis den navnkundige fotograf Gabs fra Tønder, der har stået for optagelserne. Der findes en dvd-kopi af indslaget på Arkivet i Løgumkloster. Noget tyder på, at man herefter har skåret antallet af løb ned, så der kun blev arrangeret et forårsløb. I hvert fald har vi ikke materialer om flere løb i 1956. I 1957 er der igen et løb den 19. maj, men der er ikke berettet noget i aviserne om dette. Man har måske brugt banen til lokale arrangementer, og det nævnes også i en avisartikel, at militæret har brugt banen til træning for jeeps og for motorordonanser. Den 18 maj 1958 blev det sidste løb, vi har materialer om, kørt på banen. Igen var det lykkedes at samle mange stjernekørere både fra Danmark og Sverige herunder danmarksmesteren i side-vognsklassen Villy Baasch fra Odense. Der kørtes igen tre klasser, nemlig 500ccm solo med 12 deltagere, 650-750ccm sidevogn med seks hold og 500ccm junior med 12 deltagere. Der blev kørt tre heat á seks omgange i hver klasse, og de to bedste tider talte med til placeringen.

KDAK, som har ”stjålet” mange af de medlemmer, der tidligere tumlede sig på Fuglsangbanen.

En avis beretter, at ” i Sidevognsk lassen gav H. Chr. Callesen, Aabenraa , Gan g på Gang Anledning til store Bifaldstilkendegi ve lse r for hans og hans Sidevogn I smands eminente Kø rse l”. Det er ikke bekræf te t, at billedet her viser Callesen .

solo-seniorklassen tog de to svenskere Gøsta Nielsson og Kaj Bornebusch henhodsvis 1.- og 2.-pladsen, mens Svend Aage Hansen fra Hillerød kom på 3.-pladsen. I sidevognsklassen vandt H. Christian Callesen og Ludwig Schmidt fra Aabenraa foran Kaj Kristensen og E. Thomsen fra Fjellerad. Danmarksmesteren Wily Baasch fra Odense, der havde Egon Jacobsen som sidevognsmand, måtte se sig forvist til 4. pladsen. Han måtte nemlig udgå i det ene heat, fordi hans maskine brød sammen. Igen blev dagen afsluttet med to præmieløb: i Fuglssangløbet tog Svend Aage Hansen revanche, idet han vandt foran de to svenskere. I Trelleborgløbet for sidevognsmaskiner vandt Erik Andersen fra Langeskov foran Callesen fra Aabenraa. I november blev året afsluttet med et ­natorienteringsløb for klubbens medlemmer på egnen mellem Løgumkloster og Toftlund.

Banen til hvile

Ved generalforsamlingen i foråret 1959 besluttedes det at stoppe med motorløbene på Fuglsangbanen indtil videre, da de havde givet underskud det foregående år. Jens Nielsen ønskede ikke at fortsætte som formand, og han blev afløst af Jens Bertelsen. Klubben fortsatte sandsynligvis med sine orienteringsløb og sikkert også med lokale cross-løb, men der kom også andre aktører på banen, i hvert fald gik klubben ned på lavt blus i 1965, og i den anledning beklagede formanden Jens Bertelsen sig over stærk konkurrence fra

Han skriver det i en avisartikel, som slutter af med ordene ”Den udmærkede bane i Tornskov har ingen skade af, at den får lov at hvile. En dag vil der igen blive kaldt til motocross i Tornskov. Spørgsmålet er blot, hvornår det vil ske” Dette spørgsmål står stadig hen i det uvisse, og det der med at banen ikke tager skade af at hvile er nok en sandhed med modifikationer – banen kan sandsynligvis kun vanskeligt genfindes i dag. Ved løbet i maj 1955 tælles 600 biler og 1000 knallerter og motorcykler på parkeringspladsen, så der har været trængsel på de små veje. Villy Asmussen, der var i købmandslære hos Vilhelm Petersen fortæller, at han havde startet Løgumklosters første pølsevogn, der stod på pladsen foran Løgumkloster Bank, og at han til et par af løbene havde fire damer i gang med at sælge pølser til publikum. Det var så stor en succes, at de alt for hurtigt fik udsolgt; han måtte altså tilbage til Løgumkloster og hente nye forsyninger hos de forskellige slagtere og købmænd, så publikums sult kunne blive stillet. Andre handlende har sikkert også udnyttet muligheden for lidt ekstra omsætning; det fortælles, at bageren stod ved tilkørsels-vejen fra Tornskov og solgte rundstykker, og mon ikke de lokale landmænd har tjent en skilling ved at stille deres marker til rådighed som parkeringsplads. De lokale samaritter var også på stedet for at yde assistance i tilfælde af uheld på banen. Alt i alt har det været arrangementer, der har sat sit præg på egnen, og de fleste, der var med, husker det tydeligt den dag i dag.

Kilder: Avisartikler fra Vestkysten og Jyske Tidende, Lokalhistorisk Arkiv i Løgumkloster

motorbladet

57


aktiv kalenderen 2011 Seboktnovdec STARTDATO BMX

LØBSNAVN/AFDELING

KLUB/STED

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING SPEEDWAY (individuelle stævner)

KLUB/STED

10. sept. 10. sept. 11. sept. 11. sept. 24. sept. 02. okt. 08. okt. 09. okt. 12. nov.

Bryld’s Garage Cup Sjællands Cup 5 JM / FM SM DM DM Revance EM 2012/ 3 EM 2012/ 4 EM 2010/ 5

13. nov.

EM 2012/ 6

Haderslev Sorø Haderslev Sorø Ellum Tønder Geneva, Schweiz Geneva, Schweiz Leeuwarden, Nederlandene Leeuwarden, Nederlandene

10. sept. 11. sept. 17. sept. 18. sept. 23. sept. 25. sept. 25. sept. 30. sept. 01. okt. 01. okt.

Vojens Grindsted Korskro Vejlby Vojens Skærbæk Grindsted Vojens Vejlby Brovst

MOTOCROSS 10. sept. 10. sept. 10. sept. 10. sept. 11. sept. 11. sept. 17. sept. 17. sept. 17. sept. 18. sept. 18. sept. 24. sept. 24. sept. 24. sept. 24. sept. 25. sept. 25. sept. 01. okt. 01. okt. 08. okt. 15. okt. 30. okt.

SM Mini, OB, Pokalløb C Pokalløb Skovby A-Racing Kidscup 4 DM Classic 5 Finale DM A/A Mini 5 Oset Kidscup Øst 4 DM Mini/ Ob, Pige/Dame 5 DM Micro 5 DM Quad 7 DM B Maxi 5 Sønderjysk Terræn Cross JM FM Mini/OB 4 SM Mini/OB 4 JM FM Micro 4 SM Micro 4 JM FM Maxi 4 SM Maxi 4 Toftegårds MX Cup 4 DM Klubhold Micro Toftegårds MX Cup 5 DM Klubhold Maxi Hastighedstrial KSM

VMCK/ Mosegårdsbanen HMS/ Skovbybanen MMCK/ Solbjergbanen Almk/ Dallbanen SMC/ Nybølbanen KSM/ Køgebanen Hdmk/ Skovsmarksbanen FAM – Melby/ Melbybanen Hems/ Uhrebanen RMS/ Brusgårdsbanen VMC/ Sønderjydsk Søgård Almk/ Dallbanen SMCK/ Svebøllebanen OMC/ Outrupbanen NMK/ Nisseringen MMCK/ Solbjergbanen SMCK/ Svebøllebanen Hamk/ Starkærbanen HMS/ Skovbybanen HMCC/ Troldkjærbanen VMCC/ Korskrobanen KSM/ Fl. Rasmussens grusgrav

OFF-TRACK 18. sept. 25. sept. 02. okt. 16. okt. 30. okt. 20. nov. 04. dec.

Sønderjysk Terræncross, DM 5 Høver Trial, DM 6 Lynge Trial Vendsyssel Trial Brande Enduro, DM 6 Langeland Classic Søndersø Trial

VMC AMK HM RTS FMS FMS

ROAD RACING OG DRAG RACING 10. sept. 24. sept.

Pokal DM Mini RR 8, 9

AMK/ Ring Djursland RRKV/ Lockarp (S)

Aktivkalenderen er baseret på løb publiceret på DMUs hjemmeside: DMUSPORT.DK ved redaktionens afslutning.

58

motorbladet

01. okt. 02. okt. 07. okt. 08. okt. 09. okt.

500cc, GP 500cc, DM finale u 21 500cc, Oldboys 50cc, 80cc Top 16 80cc, Open by night 80cc, Jm finale 80cc 50cc, Par løb 500cc, Fritte cup 50cc, Bund 48 50cc, 80cc, 500cc Efterårsstævne 80cc, Anne Holm\’s løb 80cc, Bund 48 80cc, Open by Night 50cc, 80cc, Efterårsstævne 50cc, 80cc, Efterårsstævne

Slangerup Vejlby Vojens Holstebro Holstebro

Kenneth Majkjær Mikkelsen ny generalsekretær i DMU Kenneth Majkjær Mikkelsen, 46 år, er tiltrådt som generalsekretær i DMU med virkning pr. 1. august 2011. Kenneth Majkjær Mikkelsen kommer fra en stilling som kommunikationsansvarlig og redaktør i DMU. Som generalsekretær skal Kenneth være med til at sikre en fortsat positiv udvikling af DMU og de tilhørende sportsgrene, med specielt fokus på en række på forhånd definerede udviklingsprojekter. Den nye generalsekretær kommer blandt andet til at arbejde med en fortsat udvikling af DMUs sekretariat og af samarbejdet mellem sportskommissionerne og sekretariatet. Kenneth Mikkelsen skal også koordinere og gennemføre udviklings- og breddeprojekter samt skabe gode netværk indenfor det politiske og sportslige fagområde, nationalt såvel som internationalt. I den kommende periode er der igangsat yderligere aktiviteter for at sikre de nødvendige ressourcer på DMU’s sekretariat, herunder ansættelse af en ekstra sportssekretær samt tilkobling af en ekstern redaktør på MotorBladet.


rubrikmarked

Annonce under MB-rubrikmarked, kontakt motorbladet@dmusport.dk

Moto cross - Nye Suzuki - Yamaha 2012 lrv fra ca 15/10

Nye tilbud Suzuki rm 85 lav Yamaha yz 250Lc 11 Yamaha yz 250F 11

25995 VI REPARERER 49995 52995 ALLE CROSS MÆRKER

Brugte Suzuki reservedele fra 1979 - 2011 Yamaha yz 250f 09 30 t. 29800 KTM 450 08 motor ren. 22800 Reservedele, tilbehør, cylinderservice Suzuki rmz 250 08 motor ren 22800 samt alt hvad du skal bruge til cross. Suzuki rm 125 06 12800 Yamaha yz 85 høj 08 13800 KTM pro sen 50 6800 Suzuki rm 85 løs motor 8000 Suzuki rerservedele 79 - 2011 nyt brugt reparationer rerservedele udstyr Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Se også www.bj-mc.dk Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

dmusport.dk

Efter 8W +LIGHT LED

Før 20W original lys

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER

- sport der rykker

NYE OG BRUGTE CROSS’ERE – REPARATION, UDSTYR OG RESERVEDELE www.ktmparts.dk

J.N.CROSS

Tlf. 75 19 53 55 • www.jncross.dk

PAS PÅ DINE ØRER ... du skal jo bruge dem resten af dit liv

Vi har mange års erfaring og står til rådighed for netop DIG, så kontakt os hvis du mangler hjælp, råd eller vejledning!

www.es-teknik.com

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

Jens Jessen har gjort det igen! Sidst var det BSA i sort-hvid og farver, og nu er det Nimbus i sort-hvid og farver. Bogen indeholder omkring 400 ikke tidligere offentliggjorte fotos, deriblandt mange fra motorsportens verden og DMU ´s barndom. Stort format, 229 sider, udsalgspris inkl. moms 298 kr. Bestil den hos: GT Forlag, 21252106 gt.forlag@mail.dk www.gtforlag.dk

Hos Audiovox fremstiller vi individuelle kvalitetshøreværn til mc-folket Ndr. Frihavnsgade 49, 2100 København Ø Herlev Hovedgade 138E, 2730 Herlev Tlf. 39 40 10 50 | info@audiovox.dk | www.audiovox.dk

motorbladet

59


AnnoncerAfsendt til DMUvia: bagside_Layout 18/11/10 14.54 Side9490 14 PortoService1 ApS, Postbox 9490, Pandrup

Magasinpost MMP ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

Beta cross/enduro Crossere

Mini crossere

R10 Olie til VM i Road Race s t e Kvalit 4-8 år

400 cc 4-takt. 59.992,- UA 450 cc 4-takt. 59.992,- UA 520 cc 4-takt. 62.095,- UA

Uden lev.omkostninger

ALP 4.0

R12 8-12 år

49 cc 2-takt:

Kr. 14.998,Pro 4 serien Uden lev.omkostninger

Hele Pro Pro 4 serien er designet til Race. Fuld syntetisk, ester baseret, med Electrosyntec teknologi. R150 Læs alle specifikationer i MC Nøglen. Du kan roligt gi’ den gas... 0W-20 Racing 10W-30 10W-40 Tjek for 10W-50 øglenlie i N C M 15W-50 g o r, r e e v in 150 cc 4-takt: le liter, 4 lit 1 ler l e Kr. 14.998,0 6 iter Uden lev.omkostninger 205 l ler. m tro

Comp 4 serien

350 cc 4-takt: Kr. 35.005,- UA Kr. 69.963,- Indreg.

Pro Chain

+ lev.omkostninger

Comp 4 serien er designet til Trackdays, bane eller hård gadebrug. Syntetisk ester baseret med Electrosyntec teknologi. Læs alle specifikationer i MC Nøglen. 10W-30 10W-40 15W-50 20W-50

RRTop 50professionel Enduro kædespray til

alle typer kæder

Tillykke

50 cc 2-takt: . pladsen VM me d 7 45 km/t scooter i 2010 Kr. 21.998,Supersport

t f ra - bare 2 poin 5. plasen

+ lev.omkostninger

Udvikling og produktion: 100 % italiensk.

motorbladet www.scanmi.dk

Dansk lager og importør. Vil du være forhandler, kontakt 73 15 11 00

Max MC Import A/S www.maxmc.dk

Beta sætter nye standarder for cross /enduro motorcykler. Robbin r m ed H a r m s k ø r e e. Silkolene oli Det gi’r VM point.

Varenr. 770015004 400 ml. 110,-

Find din olie forhandler på nettet: www.maxmc.dk/ 60

Alle oliepriser er vejledende og uden nye afgifter.

49 cc 2-takt: Kr. 12.998,-

Find nærmeste forhandler www.betamotor.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.