MotorBladet December 2011

Page 1

MotorBladet Officielt organ for dmu

Nr. 8 - 93. årgang - december 2011

Road racing

Med Meyer til MotoGP Side 22

MX

Drømmen om USA Side 8

Speedway

på pigdæk og glatis Side 34

BMX

Sådan holder du formen i vinter Side 28

Tester enduroformen i Tyskland: Side 12 Trial for gamle drenge og maskiner: Side 18 Vojens speedwaycenter under pres: Side 32 Road racing: Stortalent i Red Bull-kvalifikation: Side 27 ROAD RACING: SCHACHT JUNIOR-EUROPAMESTER: SIDE 28


O H O H O

H

G L A S LE

C . DE G 9C A E ED FR 10. D 2 2 4- DAG R T1 EN 6 LØ B Å 0-1 & 1

U J R E LD

HO

L HA LL NT RE INWA TW

T

F R 6

E MP

,9 9 4 . KR ,9 4 7 . KR

RA

,9 9 2 KR.

G DIN

OL TF 8F MP RA

YR ST

,0 0 9 . KR

IN 3 NZ BE NK M U D

/

/

S

R TA ES N I P AL ACES BR

% 0 -3 % 0 5 0%

+ M5 M2 E TT EL MÅAMM K S

,9 9 6 . KR

NE

I PUTOL

ES AC

BR TT A E L

-3

VI H

D Y R R A

L A S . 1 DET

T E V A L OG

Å: S G 011 O K X 2 S O H U X 2012 F ALT FO LAGER NU PÅ

% 0 -5

: K S HU .COM REN

NDE E L A K LE

2

motorbladet

D I JU E M G FØL DT L I V T ET NYECEMBER PÅ U D R NDE R DAG I D I F R E H HVE D U B L I T

X M Y S EA


G

RUGT N B F A B E VED KØ ER PÅ DAG ØB CROSS VI ET VAREK R GIVER Å 2.500 K ER YKEL MED P C Y ILT F N ) AF IR M B C Ø C K INA 0 D W T VE 5-45 EKØB 2 1 R E (LAG VI ET VAR GIVER PÅ

% 5 3 -

R K 0 5.00

G AL TS S RE

, 0 0 5 . 4 R K L

HJU

D Ø M G LSEN O M O K KJER O 11 0 N STEFA2 VINDER 2 MX

E P M Æ T K E L CE -EX

N LO TA

T

OUT

AL M KT IGINSTØJ OR ITID FR

% 0 3 -

S

A

AR ST E IN LP

% 0 -5

F CULT A G Ø S BE RA VI FÅR NE FREDAG F FRA PIGER OG LØRDAG E L 18-22 SOM VIL DE 12- 16 PRØVER UD S SMAG

% 0 5 % 0 -5 O

RIN

% 0 -6

11 20 O UF

G L A S T LE

ING

BL ING

BL

motorbladet

easymx.com | Kæruldvej 1 | 7400 Herning | +45 97 14 97 77

3


OG G A D E FR ØJ R E M M KT O R K Æ E V E AUK T NYESTE W L I M E D R E S VI

NYHED!

W så i 1000 Fås nu og

R E G L R Ø E F G D E N I M D E R I S S TA F E R , - U / B G R AT I K R . 3 9 9 VÆ RRDUNNCEOROTER NT BE MX Å Y R U AS DE OL AT E SÅ D JE. H D T Ø S E TR HU RIN T M P PIDIG BENTÅ DIN S A MT P Å SA LDERTRYK HO N FÅ KA

VIND

HO

O H HO

R E I M PRÆ DHJULKAST

TAN ER RACE NN FUN RU BRÆNDING F DÆK A

0 100

TT WA

R O F K O BO E C A F D PÅ

6611

4011

G L A S LE E

FØLG M

U J R E LD

HO 4

, 5 349 , 5 9 9 3 INFO

S N FU REET TT A T S 0 W 80

motorbladet

easymx.com | Kæruldvej 1 | 7400 Herning | +45 97 14 97 77


G I D 2 D 1 0 2 Æ 0 L Z45

GRMZ250+RM

PRØVEKØR EN 2012 SUPERCROSS HALLEN, BREUM DEN 20 DEC

85-125-250F-450F SUZUKI

BER.

KKEN

I

KAN

FØLG MED PÅ EASYMX DENMARK FACEBOOK

BUTI I S E S

CEM FRA DE

TILMELDING PÅ SUPORT-DK@EASYMX.COM

,5 9 9 . R. 58 0

Z25

RM

K , 5 9 9 . R. 62 0

Z45

RM

SEN K N A H 011 AI M

NICOLCHAMPION 2 DMA

N

MPIO A H C LD

X WOR M J M 5CC FI HAMPION 125cc 2 2 1 1 1 e 20 X125 C5 rules th M E 1 201 i RM12 k

ort.d

n-sp

ctio lg@a

s uk sse Suz cla e ok str

L

DE

M J HØ UN SO N 5L K U 8 RM ERES NU K LEV ÆRK M BE

,-

95 9 . 6 2 . KR

5,9 9 . 4 R. 4 0

25

RM

O J M HØ

K

, 5 9 9 . R. 22 5

Z12

DR

K ,5 9 9 . R. 44 125

RM

K

motorbladet easymx.com | Kæruldvej 1 | 7400 Herning | +45 97 14 97 77

5


DMU • leder

Uddannelse - et helt centralt indsatsområde Tekst: Jesper Holm, formand for bredde og uddannelse, DMU

Danmarks Motor Unions klubledere var i starten af november måned samlet til klublederseminar i Horsens. Som det har været kutyme de seneste år, var der oplægsholdere udefra - i år DIF og Team Danmark - samt interne oplægsholdere. Et af de emner, flere oplægsholdere direkte eller indirekte berørte, var behovet for et stærkt fokus på bedre uddannelser i DMU. Og ved debatten omkring rundbordene om aftenen var dette også et emne, som klublederne berørte. Uddannelsesområdet i DMU har gennem de senere år været et ”hot” emne. Det er en stor og vigtig opgave, som kræver betydelige ressourcer for at blive løftet ordentligt. Det gælder både de materialer som fremstilles til vores officials og klubtrænere og det tidsforbrug, som administrativt skal afsættes, for at uddannelsesområdet i DMU får den nødvendige opmærksomhed.

Hvis du i det nye år selv har interesse for at uddanne dig i sporten, skal du i første omgang tale med din klub, som kan tilmelde dig DMUs kurser. Der udvikles løbende nye kurser for alle grenene. Senest er drag racing blevet klar med en specialiseret uddannelse og off-track er på vej. Udover grenuddannelserne tilbydes specielle kurser for tidtagere i motocross og road racing samt for miljøofficials og lydmålerofficials. Læs mere om DMUs uddannelser, på dmusport.dk under menupunktet: Official i sporten.

Antallet af klubtrænere kan i DMUs klubber spænde fra ingen til et tocifret antal trænere. Det giver sig selv, at en klub med 15 klubtrænere, som fx Bjerringbro BMX, er langt bedre rustet til at modtage nye medlemmer end en klub uden. Klubtræneren er en af de første til at tage imod vores medlemmer. Træneren er med til at sikre at interesserede unge mennesker, som kommer forbi vores ”indgangsdør” til sporten, bliver taget vel imod og klædes på med gode råd og vejledning. En stærk, tidssvarende og relevant uddannelse af vores officials er meget vigtig, hvis vores sportsgrene skal lykkes bedre med at rekruttere og fastholde medlemmer.

Sekretariat: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk

6

Kontortid Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk

motorbladet

DMUs uddannelsesområde er et meget væsentligt område for at sikre at sporten udvikles. (Arkivfoto fra klubtræner-uddannelse 1, 2011)

Generalsekretær, ansvh. red. Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk

Regnskab og adm. Jean Snitily Tlf.: 43 26 26 13 Email: js@dmusport.dk

Sportschef Birger Kyhl Tlf.: 29 68 68 70 Email: bk@dmusport.dk

Udviklingskonsulent Ole Blædel Tlf. 29 28 80 12 Email: obl@dmusport.dk

Sportssekretær Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk

Annoncemedhjælper Bjarne Gosvig Tlf. 43 26 26 19 Email: bgo@dmusport.dk

DMU’s Miljøsekretariat hos Grontmij Acoustica Miljøsekretariatets leder Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 E-mail: henrikhojlund.larsen@grontmij.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 E-mail: gerhard.schlicker@grontmij.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 E-mail: nielsjorgen.hviid@grontmij.dk


Motocross

8

Fra Danmark til USA

Enduro Den store generalprøve

OFF-TRACK

12

motocross og off-track

SIDE 8-20

18

Trial i Sverige

Roadracing Ung europamester ser fremad

BMX Udnyt vinterpausen optimalt

Speedway Vojens Speedwaycenter under pres

Speedway På glatis gennem vintersæsonen

Historisk

26 28

road racing og drag racing

SIDE 22-27

BMX

SIDE 28-31

speedway

SIDE 32-39

32 34 40

VM i 1930’erne

DMU Meddelelser og kort nyt

42

Forsiden: Alex Schacht, team SBK One, har hentet junior-europamesterskabet i superstock 600. Nu sigter han mod nye triumfer. Foto: Schacht racing.

MotorBladet

Annoncetegning Bjarne Gosvig Tlf. 43 26 26 19 E-mail: bgo@dmusport.dk

Layout Formegon Aps Håndværkerbyen 37 2670 Greve

Redaktør Jakob Fälling Tlf. 29 13 17 16 E-mail: jakob.falling@gmail.com

Stofkoordinatorer Off-Track Trial: Leif Nielsen - bultaco@post.cybercity.dk Enduro: Søren Nielsen - snissen@parker.com

Tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A 2650 Hvidovre

DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, Konto 5044 1092819

Road Racing Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk

Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU’s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse.

Oplag og frekvens Udkommer 8 gange årligt Dette nr. er trykt i 8.500 eksemplarer

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurierende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra hovedbestyrelsen om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De kommende numre Februar 2012: Forventes hos abonnenterne: 22. februar Deadline for stof: 1. februar Maj 2012: Forventes hos abonnenterne: 2. maj Deadline for stof: 11. april Tegn abonnement på Motorbladet 8 numre pr. år - 400 kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 Hverdage mellem 12.30-16.00 E-mail: motorbladet@dmusport.dk

motorbladet

7


Fra Danmark til USA Drømmen om motocross i det store udland er lige til. Men hvor langt er der egentlig fra dansk til amerikansk cross? Tekst: Martin Wigh Knudsen

Lasse Andersen vurderer faktisk at samtlige kørere der repræsenterede Danmark ved Motocross of Nations ville have en fair chance for at begå sig på et rimeligt niveau i USA.

Rent geografisk er der et godt stykke vej fra Danmark til USA, men med fly er selve rejsen rimelig overskuelig for de fleste. Spørgsmålet er, hvor langt er der for en dansk motocrosskører til USA - i form af at kunne begå sig konkurrencemæssigt, økonomisk, logistisk og på andre relevante punkter i motocrosssporten. Måske er der slet ikke så langt som man forestiller sig, og for vort svenske broderfolk ser der lige nu ud til at være kortere end nogensinde før. Der er selvsagt langt til toppen både i Europa og i USA, og diskussionen om, hvorvidt de bedste kørere findes på den ene eller anden side af Atlanten vil nok altid være et brandvarmt emne, så det vil vi holde os langt fra. I stedet kigger Motorbladet lidt nærmere på mulighederne for, at en dansk kører kan deltage i de amerikanske mesterskaber, og om det evt. vil være på et acceptabelt niveau. Derfor har Motorbladet interviewet Lasse Andersen, der har boet i USA siden 2008 og kender alt til motocross i USA.

Svenskerne har fundet vejen Vi starter med at kigge mod vores naboland Sverige, som vi sammenligner os selv med i mange andre sammenhænge, og som det niveaumæssigt også er relevant at sammenligne os med inden for motocross. To svenske motocross-kørere – Fredrik Norén og Calle Aspegren - har taget springet

8

motorbladet

nende kontaktforhold til USA – nemlig Lasse Andersen, der arbejder for RaceSoCal, som også arrangerer motocrossferier i USA og er nærmeste konkurrent til MXHeaven.

fuldt ud, og efter at være blevet henholdsvis nr. 1 og nr. 3 i de svensk MX2 mesterskaber i 2010, flyttede de begge fra det kolde nord til USA for at tage kampen op mod de bedste kørere i de amerikanske mesterskaber (AMA) i 2011.

IKKE UREALISTISK

Det gik bedst for 19-årige Fredrik Norén, der kvalificerede sig til alle 12 afdelinger, sluttede som nr. 26 i mesterskabet og i alt scorede 49 point. Hans bedste resultat undervejs var en samlet 15. plads i Millville, hvor han blev henholdsvis nr. 14 og nr. 17 i de to heats.

Foruden de allerede nævnte svenskere har også Robert Lind og Marcus Övgård skrevet kontrakt med MXHeaven for 2012, og så rygtes Ricard Sandberg samt Fillip Thureson ligeledes til USA i en kortere eller længere periode, hvor det for sidstnævntes vedkommende formentlig handler om supercrossdeltagelse.

Calle Aspegren var undervejs ramt af sygdom og skader, så hans samlede resultat blev lidt ringere med 36. plads og i alt 19 point. Han fik i øvrigt en ”Muscle Milk Recovery Award” da han i Steel City sprang fra en 33. plads i første heat til en 19. plads i andet heat. En forbedring på 14 placeringer, som var den bedste imellem heatene. Begge svenskere kører for MXHeaven, der udover at være et motocross-team, også er en slags motocross ferie-arrangør i Californien, og har en college aftale der giver studerende mulighed for at kombinere et studieophold i USA med motocrosskørsel. Der er selvfølgelig en svensker der har god kontakt til MX Heaven, men endnu bedre er det, at vi i Danmark har en person med lig-

Derudover skal Sara Pettersson køre den kvindelige serie i USA. Dermed er der enten mange eller rigtigt mange svenskere i USA i 2012, og så spørger man selvfølgelig sig selv, om det lige så godt kunne have været danske kørere. Afhængigt af, hvor meget du følger med i motocross, så har du formentlig hørt om nogle af de nævnte svenske kørere, men der er sikkert også nogle du ikke har hørt om. Uanset hvad, så har vi uden tvivl danske kørere, der bevæger sig på samme niveau som svenskerne, og uden at gå ind i en længere sammenligning taler meget for, at det lige så godt kunne være danske kørere der indtog pladserne i USA.


motocross

Genvej til USA Interview med Lasse Andersen om vejen fra dansk til amerikansk motocross Tekst: Martin Wigh Knudsen

MB: Hvad kræver det for en dansk kører at køre AMA. Skal man fx. via amatørrækkerne eller kan en dansk A-kører bare forsøge at kvalle ind? LA: Det kan man godt. Det kræver sådan set bare at du har et AMA Pro licens, og det kan som regel klares med et brev fra DMU, og måske et par telefonopkald og emails. Hvis du har en international licens, burde det ikke være noget problem at få det, men man skal sørge for at gøre det i god tid, for amerikanerne arbejder ikke så hurtigt. Jeg mener at en pro licens koster omkring 200 dollars, og det koster cirka det samme at melde sig til hvert løb. MB: Har du fulgt lidt med i hvordan svenskerne har klaret sig i AMA? LA: Jeg har fulgt dem lidt, og jeg syntes de har gjort det OK. De har fået gode point, og det er der også lidt penge i – hvilket ikke er helt uvæsentligt.

MB: Hvordan vil du sammenligne økonomien i at køre AMA i forhold til at køre VM? LA: Det der koster lidt, når man skal køre hele serien i USA, er transporten, fordi det er så stort et land, men det kommer lidt an på, hvor gode kontakter du har, og om du køber dig ind et sted eller om du prøver at gøre det hele selv. Men i den sidste ende vil det helt klart være billigere at køre ræs herovre end i Europa. Herovre er der alligevel lidt penge at hente – ikke meget – men der er en lille smule penge at hente. Jeg har en kammerat fra Australien, som har kørt alle afdelinger, og han er faktisk et godt eksempel. Han har haft en ældre gut til at hjælpe sig, og de købte en varebil som de kørte rundt til alle afdelinger i, og boede bare i den. Han gjorde det OK med at kvalle ind og blev normalt omkring top 20-25 stykker (Dean Porters bedste resultat i 2011 var en 18. plads, red.), og han tjente nok omkring 500 dollars på en weekend. Det er

Nicolai ”Hollywood” Hansen ligger umiddelbart et lille niveau højere end Lasse Andersens australske kammerat Dean Porter, som har gjort det fornuftigt i AMA i 2011.

ikke meget, men det er bedre end ingenting, og med lidt sponsorer osv. er det lige ved, at det kan løbe rundt. Det der så kan være lidt svært, hvis du aldrig har været her før, er hvordan du handler dine ting, og derfor er det godt at kende en, der kan hjælpe dig i gang. Når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg gjorde tingene i starten, og hvad jeg betalte, så har jeg spildt mange penge, men det lærer man af. MB: I VM betaler køreren oftest en stor sum penge i både startgebyr og til et team. Skal man af med lignende penge i USA? LA: Nej, det skal man ikke. Hvis du betaler til et team i Europa, så får du selvfølgelig motorcykler, mekaniker osv. men de samme penge får du rigtigt mange ting for her ovre. Jeg mener at min kammerat fra Australien har brugt omkring 30.000 dollars på en sæson. MB: Hvad er den største forskel på USA og Europa? LA: Det der er svært at sammenligne er banerne og løbsdagene. Fx. Nikolaj Larsen, der kører VM, er vant til at have en hel lørdag, hvor han kører træninger, pre-kval og et kval heat. Herovre afvikles alting på en dag, hvor du har 2 x 15 minutters træning om morgnen, og så kører du heats. Det er mere lige på og hårdt, og jeg tror det handler meget om, hvor god du er til at tilpasse dig. Nogle skal bruge en hel dag på at lære en bane at kende, og andre skal kun bruge tre omgange for at blive hurtig på en bane. Jeg vil sige, at det er to forskellige måder at køre cross på, og det er også derfor mange stiller spørgsmålet om, hvor de kører hurtigst – i USA eller i Europa. Men nogle gange kører en hurtig europæer ikke hurtigt i USA og omvendt, som fx. Blake Baggett der blev omkring nr. 17 ved MX of Nations i Frankrig (Blake Baggett blev nr. 3 i AMA 2011, red. ).

motorbladet

9


MB: Tror du, at en dansk A-kører ville kunne klare sig fornuftigt i AMA? LA: Hvis man tænker på Nikolaj Larsen eller Stefan Kjer Olsen, så er det først og fremmest meget sværere at klare sig i 250cc klassen end i 450cc klassen. 250cc klassen kræver noget mere, og det koster flere penge at køre 250cc, fordi cyklerne ikke er så stærke. Du kan ikke bare stille op på en standart – den kan slet ikke følge med. Men jeg tror godt, at de kunne blive omkring top 15. MB: Hvad hvis vi snakker 450cc klassen og fx tænker på Nicolai M. Hansen og Kasper Lynggaard? LA: Nu kan jeg sammenligne med min kammerat Dean Porter, og jeg tror at de ville være lidt hurtigere end ham, så top 20 ville i hvert fald godt kunne lade sig gøre for kørere som dem. Hvis man kigger på niveauet i USA, så er top 10 rigtigt hurtige, men så tror jeg tempoet falder lidt hurtigere end det gør i VM. MB: Tror du, at det ville være muligt for en dansk kører at få en aftale med et team? LA: Som dansker tror jeg ikke du skal forvente at komme herover og få en kontrakt med et team, for der er simpelthen så mange kørere og der er nok om buddet. Jeg tror du skal over og tage et år, hvor du kører rundt for dig selv og så prøve at skabe dig et navn. Man skal simpelthen herover og prøve at sælge sig selv.

Julegave ideer fra Basballe Cross Center

Mini Crosser 1:12 Mange modeller

149,-

Basballe Cross Center

Vi tilbyder vintertjek af din Mx ’ er - www.bccdk.dk Ride Handsker Flere farver

T-shirts Antonio Cairoli

voksen

349,-

helt egen serie

Junior

349,-

Warner Brothers T-shirts M-XXL Flere Varianter

299,SR 2012 Flere farver

DVD Film

Se alle stjernerne Kæmpe om titlen som verdens bedste Supercross & Motocross kører

Fra 199,-

Trøje 339,Bukser 899,Junior

og farver

399,-

Trøje 319,Bukser 849,-

Boxer støvle Warner Brothers T-Shirts M-XXL Dame Flere Varianter og farver

349,-

Smith V1 Cross briller. Med Roll Off system

279,-

Farver Sort&Hvid God slid stærk støvle Voksen

1.349,-

Junior

1.249,-

AXO VR-X Børnehjelm

1.299,-

Julehygge d. 10 dec. Kl 10 til 15. Hvor vi servere gode tilbud

Service Center

Glædelig jul & Godt nytår Kølbakken 9. Grønfeld. 8400 Ebeltoft.

Tlf 86 36 53 64 - Mob 40 19 28 00 Forbehold trykfejl & pris stigninger

10

motorbladet

Samt gløgg og lune æbleskiver

Lasse Andersen (th) har mere eller mindre boet fast i USA siden 2008. Her er han fotograferet sammen med verdensstjernen Travis Pastrana (tv).

Lasse Andersen fortæller i den forbindelse, at noget der gør det ekstra svært at sælge sig selv som dansker, med sine resultater fra Europa, er den store fokus på Supercross, hvor pengene også er. I den retning tæller fx. resultaterne i tysk Supercross ikke højt hos amerikanerne. MB: Hvor mange penge mener du man skal have med sig hjemmefra? LA: Det der koster mest fra starten, er at man skal have en bil og en nogle crossere, men det er ligesom en engangsinvestering og det har man lidt penge i. Men hvis man har mellem 100.000 og 200.000 danske kroner med, så kommer man langt.


join the

Champions! KTM Group Partner

motorbladet

11


Den store generalprøve Fire kørere prøvede kræfter med den internationale enduro-scene ved sidste afdeling af det tyske mesterskab. Det gav vigtige erfaringer og brækkede ribben Tekst og fotos: Søren Nissen

Det var noget af en overraskelse der ventede de fire danske kørere, da de nåede frem til prologen ved sidste afdeling af det tyske mesterskab i enduro. 10.000 tilskuere, flammer og en DJ, som spillede høj musik. Det lignede noget fra MTV. Banen var skabt til drama.

De danske kørere kom igennem i tider noget fra de bedste, men langt fra de sidste. Ingen tvivl om, at timerne på træstammerne og andre forhindringer derhjemme, havde gjort gavn. Vinderen af prologen blev franskmanden Marc Bourgeois, som var i en klasse for sig.

De fire kørere var taget til Rund um Zschopau for at forberede sig til næste års International Six Days Enduro i Tyskland. Sammen med to medlemmer af sportsudvalget kunne de få en fornemmelse af det internationale niveau samt prøve den bane, der er basis for to af de seks dages kørsel til ISDE 2012. Endelig var det en fordel at prøve de principper, løbet blev afviklet efter, dvs. med tidskort, specialprøver og transportstrækninger.

Hovedløbet

Kørerne kørte to og to mod hinanden, startede på hver sin bane og skiftede så bane på anden omgang. Men allerede den første kører i første heat kørte galt på første forhindring, og måtte transporteres væk på en båre. Så var stilen lagt.

Natten bød på frost, så det var en kold fornøjelse at hente sin cykel i Park Fermé. Cyklen skulle så trækkes op på podiet og startes med en dejlig frostkold motor – og afsted gik løbet. Eliten skulle gennemkøre en 86 km rundstrækning hele tre gange med fire specialprøver pr. omgang. Den første specialprøve foregik som en græsprøve. Dejlig nemt – hvis ikke det lige var fordi, prøven foregik rundt om skihop-bakken, og det lange græs stadig var frossent efter natten. De fleste sving var dertil med negativ chamber (hældte den forkerte vej), så selv denne ellers lette prøve havde et højt teknisk niveau.

Teknisk kontrol i Tyskland får et dansk periodesyn til at ligne en parodi.

En hård medfart De danske deltagere fik i den grad at mærke hvor ubarmhjertig en sport enduro KAN være. Lars Christoffersen og Thomas Eilersen måtte udgå p.g.a. tekniske defekter. André Larsen lå lige bag en konkurrent, som stoppede midt på en stejl bakke, og André kunne ikke gøre andet end at glide baglæns og ind i en træstub. Sej som han er, fik han dog kørt op af bakken, før han fandt ud af, at han ikke kunne trække vejret. Han måtte udgå med fem brækkede ribben. Kun Jacob Heilmann Rasmussen, der også er holdets Benjamin, gennemførte løbet. Resultatet er af mindre betydning. Det var Jacobs første løb af denne type, så han var med for at lære, og det var i sandhed en mandfolkepræstation, han udførte. Stor ros til ham for præstationen. Alle hans modstandere har kørt dette løb flere gange før, og kører dertil alle løb i den tyske DEM serie, som alle er type 1 løb. Lars Christoffersen, som har deltaget i adskillige ISDE løb tidligere, udtalte at han aldrig havde prøvet så snævre tidsgrænser i et løb før (og i parentes, at det var helt tosset).

Prologen blev kørt på en intens bane i midtbyen, mens selve hovedløbet var et syv-timers løb, der delvis foregik på offentlig vej.

12

motorbladet

Dette bevirkede at der under transportstrækningerne blev kørt meget stærkt. Jacob havde i et forsøg på at nå tidsgrænserne, givet den ”noget gas”, og havde på et tidspunkt set KTM’en ramme 137 km/t, og det var i en 50-zone!


enduro

Politiet kan faktisk udstede bøder under disse løb, og gør det ofte – senest under sidste ISDE i Finland. Vinderen i E1-klassen, samt overall blev finnen Eero Remes, som gentog bedriften fra 2009 og 2010.

Gode erfaringer Hvad fik danskerne så med hjem fra løbet, som de kan bruge til noget konstruktivt? -Drengene har nu alle prøvet at køre type 1 løb, med tidskort, transportstrækninger, prikfri kørsel osv. Dette er i sig selv en øvelse. -Det internationale niveau er nu kendt af dem alle, og det er meget højt!

Da der køres på offentlig vej, skal cyklerne have sidespejle, horn og blinklys foran. Sidespejlene var i blødt plast og vendte den forkerte vej. Men regler er regler.

SKAT

kigger på motorcykler

-En vigtig lære omkring løb som dette, samt six days løbet er, at man skal passe på sig selv, såvel som sin cykel! Selv få fejl eller uheld undervejs kan betyde, at løbet er slut. -Området blev set og oplevet med henblik på næste års prøvelser. Vi er ikke sikre på om det var det bjergrige terræn der vandt, eller det var de danske kørere. Det kunne se ud som en lille sejr til området, men vi kommer stærkt tilbage, nu vi kender modstanderen bedre. -Enduro-registreringen (med alt hvad der hører til dette) er nu på plads og afprøvet i Tyskland, hvor vi skal køre næste år.

Drengene er nu lidt tættere på det, der kan blive en af de største oplevelser i deres kørerkarriere. De har fået noget at tænke over, men der er masser af optimisme og gejst til at arbejde videre hen mod det endelige mål. Vi fortsætter træningen, som ud over køretræning og fysisk træning inkluderer kostvejledning og meget andet godt. Vinteren bliver forhåbentlig hård og ubarmhjertig, så træningen også bliver lidt hårdere end normalt. Enduro er udholdenhed – og deltagerne til ISDE skal i hvert fald fortsætte, når alle andre giver op.

En af de tekniske prøvelser på skihopbakken.

SKAT er meget interesseret i motorcykler – og især dem der bliver købt i udlandet. Det fandt mange ud af, da SKAT gennemførte kontrolaktioner for at undersøge eventuelle momsunddragelser på nye motorcykler, som bruges til motocross i Danmark.

for registreringsafgiften er ændret. Derfor kan der blive tale om en ny vurdering og dermed ekstra opkrævning af registreringsafgift. SKAT konstaterede ligeledes flere tilfælde af privat kørsel med varevogne, der udelukkende var registreret til erhvervsmæssig brug.

Aktionen omfattede kontrol på 3 motocross baner i Holstebro, Søgaard og Hedeland – samt 3 års gennemgang af salgsfakturaer hos udvalgte tyske og svenske forhandlere i tæt samarbejde med de udenlandske skattemyndigheder. Og SKAT håber, at dette fremover vil mindske problemet med momsunddragelser på motorcykler købt i udlandet.

SKAT vil derfor fortsætte disse aktioner, da der stadig er mistanke om flere unddragelser inden for denne branche.

Det kan nemlig blive en yderst dyr affære ikke at betale moms, når du køber en ny motorcykel i udlandet. Under kontrolaktionerne blev der konstateret 37 lovovertrædelser, hvilket førte til opkrævninger på ca. 500.000 kr. i manglende moms. Opkrævningerne vedrører kun moms. En bøde for momsunddragelse er i første omgang på størrelse med det unddragne momsbeløb. Ved gentagelse af momsunddragelse vil bøden akkumuleres og dermed fordobles, tredobles mv.

Køb af motorcykel i udlandet

Ønsker du at købe en ny motocross motorcykel i fx Tyskland, kan du gå ind på skat.dk og læse mere om reglerne. Når du køber en motorcykel i udlandet, skal du angive momsen ved at udfylde blanketten for angivelse af moms af nye transportmidler købt i andre EU-lande. Blanketten finder du på skat.dkÚBorgerÚblanketterÚblanket 31.036. Køber din virksomhed motorcyklen, skal du huske at beregne erhvervsmoms af købet på din momsangivelse, og der vil ikke være fradrag for købsmomsen – da det i sagens natur er virksomheden uvedkommende, at du kører rundt på motorcyklen.

Derudover fandt SKAT 10 varevogne, som var ombygget i en sådan grad, at grundlaget

motorbladet

13


crosser på spring To heldige kartofler. Bemærk den stejlende maskot i vindueskarmen.

NORDJYSKE SMILEHULLER SLUGER POKAL EFTER POKAL MAX PEDERSEN FØDT: 2. januar 2001 STJERNETEGN: Capricornus (Stenbuk)

Tekst: Henning Gondesen Becker Fotos: Henning Gondesen Becker og familien Pedersen

SØN AF: Sanna og René Pedersen KLUB: Morsø Motocrossklub (MMCK) & Holstebro Motocrossklub (HMCK) KVÆRN: KTM 50 cc NUMMERPLADE: # 97 KLASSE: B 50 LIVRET: Risengrød

14

motorbladet

Da Max meldte sig ind i Morsø Motocross­ klub, var han ni år. Det var sidste år. Og siden har Max haft hæsblæsende travlt. Nu er han ti år og har udviklet sig til en sand pokalsluger: På kun ét år har han nakket 32 præmier – såvel medaljer som pokaler. Lige så hæsblæsende tempo har Max haft på, når det gælder hans gøren og laden i klubben, på træningskurser og på en stribe MX-baner. På kun ét år susede Max gennem micro-klasserne 50 cc begynder, C 50 og B 50. Hans kometagtige motocrosskarriere fortsætter næste år. -Så skal jeg til at køre C 80, fortæller Max. -En større maskine er vist nok på vej. Og jeg glæder mig helt vildt til at trykke den af som 80 cc-kører. Jeg håber naturligvis, at jeg næste år igen får høstet en favnfuld pokaler...hehehe!

FLOTTE RESULTATER Max har ”hehehe-smilehuller”. De strutter af selvtillid. Ikke så underligt, for Max har jo immervæk en stribe gode resultater at se tilbage på: Max blev klubmester både i MMCK og HMCK. Og der er snart ikke den bane i Danmark, han ikke har kørt til smadder. Det blev til en hel del skammelpladser i 2011: Jysk/fynsk mesterskab: 2. plads; DM: 3.plads; Kids’Cup: 2. plads og Micro-DM for klubhold: 3. plads. I udlandet gjorde man også store øjne, når Max kom flyvende. Ved et påskeløb i Tyskland blev han etter. Supercross i Holland sluttede han af med en 2. plads. Og selv det konkurrencemættede, årlige Master Kids-VM i Commercy/Frankrig, fik ikke Max


til at ryste i crosserbovserne. 700 micro-kørere fra alle egne af kloden (fra 23 nationer!) var stimlet sammen for at dyste om de eftertragtede MasterKids-pokaler. Max var uimponeret. Smilehuller og ”hehehe”, da starten gik for guld-finalen. Max kom, så og snuppede en blændende 6. plads.

MAX’ HEMMELIGHED Max har en hemmelighed. Han har en lykke-maskot. Endnu et Maxsmil med charmerende smilehuller og Max forklarer: -En kartoffel! -En hvad for noget? -En kartoffel – en heldig kartoffel. Sådan én lige som mig! Og det heldige asen af en kartoffel-maskot står frit fremme i vindueskarmen oppe i Max’ crosser-værelse. Overskuer og vogter over alle Max’s pokaler og præmier. For kartoflen er allerbedste ven med pokalslugeren fra Morsø. Dermed er det bevist, at der bor mindst to heldige kartofler i Spøttrup/Nordvestjylland.

Baneofficials tager sig til hovedet og flagposter står med åbent gab af forundring, når Max kommer flyvende!

-Oppe på den højeste skammel har jeg det bedst, siger Max; her fotograferet ved micro-DM for klubhold i Haderslev sidste måned sammen med hold-makker Mads Vestergaard og et andet Morsø-hold (tv): Martin Dahlgaard og Jens Bukh.

Max er et født cross-talent. Han mestrer selv en skrå landing efter en vaskebrætsvupti.

motorbladet

15


nytår t d o g t e g o l Vi ønsker alle en glædelig ju SPAR

SPAR

30%

40% SPAR

60%

SPAR

50% SPAR

70%

ÅBENT HUS / JULEARRANGEMENT FREDAG DEN 9. DEC. KL. 15-21 LØRDAG DEN 10. DEC. KL. 10-17 BUTiKKEN BUGNER MED vARER oG DET ER TiL

FoRæRiNGSpRiSER...

SÅ KoM oG GØR EN GoD JULEHANDEL oG væR KLAR TiL RACE 2012. KoM oG SE NyHEDERNE FRA BLA. KTM oG FoX vi er i julehumør så kom og gør et kup! Der bliver serveret gløgg og æbleskiver. vi ses til julehygge.

16

motorbladet


motocross

2012

Vi ønsker Nicolai M Hansen tillykke med DM i MX1 for 3. år i træk!

RMZ250

2009

Kr. 58.995,-

2010

2011

RM85L

RMZ450

(høj model)

Kr. 62.995,RM250

RM125

2011 Championship Winning Bike! • 125cc FIM JMX World Champion • EMX125cc Champion

Kr. 44.995,-

Kr. 26.995,DRZ70

DRZ125 Kr. 44.995,SUZUKI 2012 TEST RIDE TIRSDAG DEN 20. DECEMBER

Kr. 12.995,-

Kr. 22.995,-

Prøv RM85, RM125, RMZ250 & RMZ450 Kontakt din lokale forhandler og hør mere. 2300 København S Munkedal Racing, Tlf. 22 23 00 03 3400 Hillerød NR-Service ApS, Tlf. 41 65 66 41 4000 Roskilde Roskilde Motorcross Center, Tlf. 46 36 70 17

4990 Sakskøbing Strates Suzuki Center, Tlf. 54 70 47 16 5792 Årslev Cross shop Fyn, Tlf. 60 78 15 16 6000 Kolding RH Cross Center, Tlf. 75 51 90 00

6715 Esbjerg N Cross Center Esbjerg, Tlf. 30 20 51 29 7400 Herning Easy Motors, Tlf. 97 14 97 77 9300 Sæby Sæby Scooter & Cross Center, Tlf. 98 46 10 02

motorbladet

Se meget mere på: www.suzuki-mc.dk

17


trial

God, gammeldags trial Sixpencer køres på gamle trial-motorcykler. For en erfaren trialmand er løbet et paradis Tekst & fotos: Leif Nielsen

Afslapning ved de gamle cykler

Robby Rettig paa en fin Montesa 348

Forestil dig, at du kommer ind i en anden tidsalder. Der er langsomme stampere for 30’erne, der er vidunderlig duft af en lidt utæt sideventilet fra 40’erne, der er skøn buldren fra 50’erne – og sådan fortsætter det op til midt i 80’erne, hvor der ikke længere blev lavet cykler med to støddæmpere. Alle kan vi finde de cykler, vi er vokset op med, har set på farmen eller på gaden og glæde os over, at de er i køreklar stand. Sådan er Sixpencer, et trialstævne, der afholdes i udkanten af Göteborg hvert år i oktober. Deltagerne kommer fra Tyskland, Danmark, Sverige, Norge og Finland – og til tider også fra andre dele af Europa. Der er Ville fra Finland. I år kom han på en russisk K55 fra 1955, 125 CC DKV kopi, fordi han havde solgt sin skønne 52’er AJS 350 til Hans Jürgen Laqua fra Tyskland. Hans Jürgen kørte så på den i stedet for sin 39’er BSA. Der er Heikki Seppäla, også finne, på sin skønne 52’er BSA, der er Rudi Munstermann på sin 72’er Wassel, der er Bernd Kreuz på sin top-plejede Royal Enfield og Mika Jansson på sin hjemmebyggede Norfield 550 cc. Og sådan fortsætter perlerækken med CCM, Montesa, Honda, Bultaco, SWM, James, Beamish og ikke mindst vor egen Aage Schmidt med sin MZ150, som var årets positive overraskelse. Til dette herlige løb har der nu i mange år været dansk deltagelse, i 2011 med 13 deltagere. Området der køres i, ejes af Göteborg Kommune, og er rekreativt område med masser af befæstede stier, gamle bunkers, vandløb og klipper. Der køres i fuld fordragelighed med både kondiløbere, hundeluftere, mountainbikes og ældre, der er ude og trække frisk luft. P-plads er den lokale fodboldbane (på grus, altså) og det er også deres klubhus, der holdes trial-dinner i om lørdagen. Nyd de herlige billeder og velkommen i trial-himlen. Tag endelig ikke fejl af billederne. Der er flere gamle VM-trial kørere blandt deltagerne, så i hvert fald momentvis er der højt niveau. Hvem ellers kan finde på at justere karburator før hver sektion?

18

motorbladet

MZ-fabrikken ville være stolt af Aage

Nikolaj på vej op af vandet

Fakta: Der køres i klipper, vandløb og skov. Det er 54. år der køres i 2011. Ældste kører var i 2011 75 år, yngste 21 år. Der er ca. 80 deltagere i Sverige. Løbet er en del af Nordic cup, hvor der i Tyskland er omkring 175 deltagere. Yderligere info, kontakt Leif Nielsen.


ALENE I FRONT..

..IGEN!

KX450F Launch control Tunings software Programmérbare chips SFF forgaffel KX250F Tunings software Programmérbare chips Dobbelt indsprøjtning KX85 KIPS Powervalve USD forgaffel Aluminiums fælge Bundsolidt kram KX65 KIPS Powervalves USD forgaffel Aluminiums fælge Bundsolidt kram Vejledende udsalgspriser incl. kit: KX65 kr. 24.995,KX85 lav kr. 30.995,KX85 høj kr. 30.995,KX250F kr. 58.995,KX450F kr. 62.995,+ leveringsomkostninger kr. 1.500,-

Forhandlerliste: ES Teknik Skolegade 30 6670 Holsted 75 39 28 38

Easy Motor Kæruldvej 1 7400 Herning 97 14 97 77

Basballe Cross Kølbakken 9 8400 Ebeltoft 86 36 53 64

MX Nord Sydvestkajen 7 9850 Hirtshals 98 94 52 62

Overlade Motor

WestSide Racing

9670 Løgstør 98 67 80 45

4460 Snertinge 59 29 13 01

Bjørnholmsvej 112 Møllevej 14

motorbladet

19


Køb en ny 2012 Honda CRF-R

og kom på

GRATIS træningsskole med Brian Kjær Jørgensen

s to olde hhv i h f a ler, Der ssko jælland g n i træn og på S 2. 01 nd Jylla foråret 2 MX i onda ste e din H os ærm ere h din n Hør m ler. Find r på: nd k ndle forha forha da-mc.d n o .h www

Honda Motocross 2012 CRF 450 R CRF 250 R CRF 150 RB CRF 150 R 20

62.995,kr. 58.995,kr. 39.995,kr. 38.995,kr.

Import: Vilh. Nellemann Handelsselskab A/S · Tlf. 87 435 435 · www.honda-mc.dk motorbladet


gadgets Slip for armsmerter De fleste motorsportskørere kender ”arm-pump,” en meget smertefuld tilstand, som rammer kørerens underarme under løb. Underarmene er under ekstremt pres, og der kommer ikke nok cirkulation i blodbanerne. Det skaber en ophobning af mælkesyre. Trykket bygges op og komprimerer muskler og nerver, som mister deres evne til at fungere ordentligt. Compex muskelstimulering kan hjælpe med at reducere hævelsen ved hjælp af særlige stimulationsprogrammer, der får musklerne til at slappe af. Behandlingen stimulerer blodtilførslen fire til syv gange mere end det normale flow, og dermed får musklerne en bedre tilførsel af ilt. Dette er en smertefri behandling på 20 til 30 minutter direkte efter træning eller konkurrence. Kørerne eller deres hjælpere kan selv stå for behandlingen. Apparatet koster 4.795 kr. og forhandelse via DJO Global. Ring 24605057 for nærmeste forhandler.

Et hurtigt truckerbad Du kender sikkert Muc-Off for sine effektive rengøringsprodukter til alle former for maskiner med to og fire hjul. Nu har de lavet et såkaldt ”Dry Shower”, så du kan gå i bad uden at bruge vand og sæbe. Muc-Off Dry Shower er en antibakteriel kropsvask, udviklet folk, der kører Enduro, MX, MTB, folk på festivaler m.m. Indholdet er en slags skum, der er lavet af ekstrakt fra kokosnødden. Den dræber de bakterier, som forsager lugt, og holder din krop ren og frisk, især når du ikke kan komme i bad. Dry Shower er helt uden parabener, formaldehyd og alkohol. Desuden er den pH afbalanceret, der efterlader din hud frisk og blød. Den er dermatologisk testet og derfor velegnet til følsom hud. Prisen er 79 kr. for en flaske med 250 ml. Find nærmeste forhandler på www.mc-select.dk

Tun din motor Kawasaki-crossere med benzinindsprøjtning kan få trimmet indsprøjtnings- og tændingssystemet til efter kørerens egen stil eller bestemte baneforhold med KRS (Kawasaki Racing Software). Du kobler din computer til motorcyklens ECU, hvor du kan justere både luft/benzinforhold og tændingstidspunkt.

Få styr på stumperne Har du også behov for at få bedre styr på dine stumper i værkstedet? Den såkaldte StandMate samler benzin, batteri, værktøj og testere, som så kan rulles hen til arbejdsstedet. Benzinbeholder m.v. skal købes seperat. StandMate koster 1.898 kr. og forhandles af Carl Andersen Motorcyker A/S Man kan logge data mens man kører, som man efterfølgende kan overføre til sin computer og analysere for yderligere at fintune indstillingerne. KRS-systemet bliver brugt af Kawasakis crossteams i både Europa og USA, men kan også købes af almindelige kørere. En fed gadget for dem der ønsker det nyeste indenfor motortuning. Koster 9.995 kr. Forhandles af Carl Andersen Motorcyker A/S

motorbladet

21


Wildcard til det sidste VM NORDGREN RACING MED SCANDINAVIAN OPEN MESTER I 125 GP KLASSEN, EMIL MEYER PETERSEN, FIK WILDCARD TIL DELTAGELSE I ÅRETS SIDSTE VM-AFDELING PÅ VALENCIA-BANEN I SPANIEN Tekst: Steen Pedersen Fotos: Henrik Meyer Petersen

22

motorbladet


road racing

Det overraskede både Emil Meyer Petersen og teamejer Henrik Nordgren. Men teamet fik lov at deltage i det historiske MotoGP 6. november i Valencia. Historisk, fordi løbet var det absolut sidste for 2-taktere i de tre VM-klasser. At udfordringerne blev ekstra store, skyldtes ikke så meget, at teamet blev ”taget på sengen” med wildcard’et. Nok nærmere den ret korte forberedelsestid sammenholdt med de mange tekniske problemer ved EM fire uger før. Her kom ”Murphys lov” virkelig til udtryk i en grad, der krævede nye hurtige beslutninger og trak veksler på teamchefens store netværk. Når et team kommer op på Nordgren Racings niveau, så får køreren normalt sin hvile og nattesøvn. Det er ikke altid tilfældet for resten af teamet, som skal sørge for at alt virker og er klar til køreren, når han skal på banen.

Lejede motor i Belgien Grundet de mange motorhaverier til EM (vi taler om en hårdt pumpet lille 2-takter, så det er ikke unormalt), måtte de fleste i teamet mobilisere ekstra energi for at skaffe andet materiel og i det hele taget blive klar til VM’et. Der skulle også arbejdes på højtryk med hele logistikken for overhovedet at komme derned – nu var det ikke business as usual og en lille tur til Knutstorp!

Kameraet slipper ikke kørerne, så længe de er i pitten.

En ret enestående Honda 125 GP motor blev fundet og lejet hos belgieren Johan Luyten, der endda også ville komme med til Valencia som mekaniker på sit materiel. Denne motor er en hel historie værd i sig selv, da den ikke helt unge Luyten faktisk selv har fræst motorblokken ud af massivt aluminium. En unik entusiast fortæller flere teamfolk. Så unik, at han kender og har godt venskab med ganske mange i den store MotoGP-lejr. Ekstra gode folk kom til, igen vigtigt med et godt netværk, denne gang fra DK. Jan Mandelid og Arne Andresen trådte til med meget stor hjælp på transportsiden. Begge er kendte kørere i superbike og rookie 1000 med ligeledes stor entusiasme omkring RR-sporten. Jan blev yderligere sat til at klare en stor del af teamets foto-opgaver og løbende opdatering på Facebook . Ovenævnte fortæller blot en lille del af alt det, der skal til for overhovedet at komme i betragtning til et VM wildcard. Noget af det vigtigste er naturligvis grundigt kendskab til sporten tilføjet en stor portion entusiasme. Begge dele besidder svenske Henrik Nordgren, der grundlagde sit team allerede som 17 årig i 1990. I dag er Henrik udviklingsingeniør for Scania, så hans liv er virkelig helliget teknik på højt plan.

Teamopstilling fra venstre teamchef Henrik Nordgren, motorguru Johan Luyten, Emil, far Henrik Meyer og mekaniker Anders Larsson.

motorbladet

23


Hvis man skal lykkes på banen, skal holdet bag køreren præstere et kæmpe stykke arbejde. Emil Meyer er bakket op af det erfarne Nordgren Racing.

Teamet beskriver sig selv med lang erfaring på nordisk plan, samt erfaring fra deltagelse i EM, VM og fra andre landes mesterskabsserier, eks. USA, Irland, Tjekkiet, Holland og Tyskland. Henrik selv har flere nordiske topresultater som kører bag sig. Bl.a SM-guld og NM-sølv i 250 GP klassen.

Erfarne kørere bag I 2011 har teamet fem kørere tilknyttet med deltagelse i SM, NM og EM fordelt på klasserne 125 GP, Superstock og Superbike. At så bredt et spekter kan hænge sammen skyldes bl.a. at flere tidligere kørere stadig i mere eller mindre grad arbejder for teamet. Klart i første kategori er Anders Larsson, der nu kun kører meget lidt, men til gengæld er rigtig meget mekaniker. Som teamchef er Henrik tovholder på alt. Selvfølgelig især økonomi, men også kontakter (netværk), sponsorsøgning, indkøb og salg af reservedele, samt planlægning omkring hvilke stævner de forskellige kørere skal deltage i. Han har stort set næsen i alt, hvorfor det også er vigtigt, at han kender ”sine folk” godt. Ikke bare teamets egentlige folk som mekanikerne, men også kørerne og ikke mindst deres forældre – læs fædre. Teamchefens motto er: ”Hvis du vil vinde, så overhal dem foran dig”. Hans mest stressede øjeblik er umiddelbart før og under varm-up omgangen.

24

motorbladet

Fædrenes rolle Det har altid været et vigtigt parameter for Nordgren, at unge kørere og deres fædre deltager mest muligt. Nordgren mener, at fædrene forbedrer kørerernes resultater og på længere sigt ruster dem bedre til at stå alene og klare sig selv, hvis teamets ”kravlegård” forlades. Derfor er der også altid masser at lave for Emils far Meyer, der sjældent har et helt roligt øjeblik på en forlænget raceweekend. Mekaniker Anders Larsson har været med ved de fleste af Emils løb i norden og ved EM’erne de sidste par år, så de er godt inde i hinandens måder at tænke racing på. Anders’ hovedopgaver er at holde mekanikken kørende, og der er nok at se til med sådan en toptunet racer, hvor stort set intet holder ret længe. Han sørger også for kåber (de bliver tit ødelagt af styrt), vask af racer og dele, samt bemaling og sponsormærker. Anders’ mest stressede tidspunkter kan være når som helst i løbet af en raceweekend, hvor køreren lige har styrtet eller været udsat for motorhaveri. Det sidste skete som nævnt under EM’et i oktober med en hyppighed, der krævede meget kaffe og stor sparsomhed med søvn. Heldigvis har Anders en god hukommelse, og han er derfor ret god til at få klaret tingene under pres.

Gjorde deres bedste Emils far Meyer har som nævnt også mange opgaver. Og som fader til en kører i en sport som road racing, er der jo altid en del som-


road racing

merfugle i hans mave. Alligevel prøver han at være det ”ekstra øje” omkring Emil og raceren, så der forhåbentlig kommer mest muligt ro på for Emil, der som kører selvsagt ikke undgår ”kriller” i maven. Men det er ok, bare det er nogenlunde under kontrol. Emils resultat til løbet var ikke de bedste af mange årsager, hvilket også er beskrevet i flere medier, når dette blad udkommer. Men faktum er, at der fra Team Nordgren Racing blev gjort en kæmpe indsats for at få så meget ud af wildcard’et som muligt. At det ikke lykkedes Emil at kvalificere sig til løbet viser blot, at selv et topteam set med nordiske øjne har det endog meget svært i den topprofessionelle og mega-dyre atmosfære, som MotoGP VM efterhånden omgives af. Det blev oplevelsen og værdien af det alle lærte dog ikke mindre af, idet teamet vil forsøge igen, hvis chancen skulle byde sig. Fremover vil det i givet fald så blive på 4-takts materiel. På hjemturen rejste de fleste med fly. Ikke teamchefen, han kørte på den lange tur fra Valencia forbi en ”racer-butik” og skaffede teamet det nyeste til Moto3 klassen. Nemlig dele til en Honda 250 cc 4-takts racer, som der godt kunne stå et dansk navn på til næste sæson. Det vil vinterens arbejde med økonomi og sponsorering afgøre.

Trods kraftigt regnvejr blev regntøjet ”afmonteret”. Tøjet var simpelthen for glat til det nye sæde, Emil gled rundt på cyklen. Kameraet er med hele vejen.

Engagement og muligheder Det er ikke altid let at få benzin i blodet og miljøkrav til at passe sammen. Vores job er at få det til at lykkes. Vi kan hjælpe jer med at få styr på miljøkravene, så I kan bruge energien på sporten. Vi kan også etablere kontakt til myndigheder, måle og beregne støj samt bistå ved beregning af støjvolde og støjskærme. Grontmij er også leverandør af CBRacingPlan©, der er jeres redskab til at få mest mulig sport ud af miljøgodkendelsens rammer.

Grontmij driver DMU’s Miljøsekretariat og tilbyder dansk motorsport holdbare løsninger. Kontakt Henrik Højlund Larsen på T 9879 9893. Vi har skiftet navn til Grontmij for at signalere, at vi er en del af Europas femtestørste ingeniørvirksomhed med ca. 11.000 medarbejdere. Læs mere på grontmij.dk

motorbladet

25


Rundt om Road Racing Tekst: Steen Pedersen. Fotos: Schacht racing

Ung europamester sigter efter VM DEN NYKÅREDE JUNIOR-EUROPAMESTER I SUPERSTOCK 600, ALEX SCHACHT, DVÆLER IKKE VED ÅRETS TOPRESULTAT. FORBEREDELSEN TIL 2012 ER I GANG Web-dagbog på vej Team SBK ONE har forsøgt at være på forkant med PR-arbejdet og formidlingen af informationer og resultater. Et nyt tiltag er en webbaseret videodagbog, hvor Alex følges helt tæt. Dagbogen starter allerede nu med hans træning og forberedelse til næste sæson. Tanken går videre med at have web-kamera på raceren, så der efter hvert løb kan lægges ca. 5 minutters sammendrag ud på f.eks. YouTube med alt fra weekenden incl. highlights fra løbet. Her vil Tommy Rønn fra MagaCin.dk hjælpe professionelt og naturligvis lægge video-sekvenserne på deres hjemmeside.

Drømmen om VM Efter en hård sæson i STK 600-serien, hvor målet om at ende i top 10 knap blev nået, har Team SBK One og Alex Schacht slået deres navn fast på den europæiske road racing-scene. Teamet er blevet mødt med skulderklap og ros fra både konkurrenter og internationale MC-journalister for deres vilje og kamp med ret små midler, set i det store perspektiv. Både familien, teamet og sponsorerne er da heller ikke sene til at erklære deres fremtidige støtte til Alex Schacht. For 2012 ligger det nu fast at Alex fortsætter i EM STK 600 med Honda og Team SBK ONE (Johan Stigefelt) som vigtigste partnere, sammen med hovedsponsor Kristian Skov. Teamet arbejder fortsat på et samarbejde med andre skandinaviske kørere, hvoraf den ene kunne være en dygtig pige. Herved kan PR- og transportmæssige fordele opnås. Sammen med Honda og SBK ONE planlægges også enkelte løb på nordisk plan i STK 1000, både for at forberede Alex til en større racer, men også med det formål at kunne invitere sponsorer og partnere til motorløb tættere på Danmark. Alex Schacht er startet på et benhårdt tre måneders træningsprogram med en privat atletiktræner, for at bringe ham op på eliteniveau mht. både fysik og mentalitet. Programmet består af ugentlige tests, hvor fremgang – eller tilbagegang – bliver nøje fulgt og skal ende op med en evaluering i forhold til andre elitesportsudøvere.

26

motorbladet

Lige nu går 18-årige Alex Schacht i 3. g på Greve Gymnasium, hvorefter han overvejer at søge ind på DTU. Men ikke lige med det samme. Efter eksamen til sommer bliver der tale om en semiprofessionel road racing-karriere. Altså sabbat fra studierne og så et antal år, hvor primært road racing og træning er i fokus. Dog skal der arbejdes ved siden af, da der jo også skal lidt penge ind for opretholdelse af livet i det hele taget. Her er det planen at få taget alle relevante kørekort og så arbejde i sponsor Skovs fragtmandsvirksomhed. 2013? Gerne i VM, f.eks. STK 1000 eller SuperSport. Den endelige drøm? Her er Alex lidt overraskende ikke straks ude med svaret ”MotoGP”. Målet er dog senest i 2015 at blive verdensmester i en eller anden roadracing-klasse. Og MotoGP er faktisk ret uopnåeligt set med en danskers øjne, næsten sværere end formel 1. ”Men Moto2 vil jeg rigtig gerne køre i”, slutter Alex Schacht.


road racing

Emil Sachmann i Red Bull-kvalifikation DEN HØJT PROFILEREDE RED BULL ROOKIES CUP FIK I OKTOBER BESØG AF EMIL SACHMANN. HAN KONKURREREDE MED 100 ANDRE TALENTER FRA HELE VERDEN OM KVALIFIKATION Tekst: Steen Pedersen

Det er en svær øvelse at kvalificere sig til denne rugekasse for fremtidige MotoGP kørere. Når muligheden opstår, MÅ forsøget bare gøres. Hvor svært det er, forstår man bedre med lidt facts. Syv kørere fra Norden deltog i kval’en, Danmark stillede en kører, Sverige to, Norge to og Finland to. England havde hele 17 kørere med. Men da cup-ansvarlig Peter Clifford og hans erfarne stab havde kigget på alle facetterne omkring talenterne, var der kun 25 kørere tilbage til sæson 2012. Heraf var kun 11 nye og de resterende 14 kørere fra sidste år. Desværre kvalificerede ingen nordiske kørere sig. Kun en ny englænder kom gennem nåleøjet. Det er barske vilkår, men det skal det også være. Verdens bedste teamchefer kigger på dig hele sæsonen i Red Bull, så der er ikke plads til middelmådighed. Et godt resultat i denne cup er et muligt adgangstegn til enhver road racing-kørers drøm: Deltagelse i MotoGP.

Det ligger til familien Emil Sachmann, der nu er 15 år, har selv arbejdet hårdt på at nå helt til dette års

Red Bull-kvalifikation. Han har kørt i miniklasserne i tre-fire år, hvor han startede i Ishøj på en gammel Yamaha YSR 80 og skiftede over Honda NSR til nu samme mærkes model NSF. I år har han gjort det rigtig godt i DM-sammenhæng med en samlet 3. plads og flest sejre i NSF 100 cup’en. Denne klasse har nok haft årets skrappeste konkurrence-niveau, hvor intet var afgjort inden sidste løb. Stortalentet kommer ud af en lidt mc-gal familie, hvor både far Allan og storebror Mikkel deltager i alt fra track-days til også at køre i diverse mini-klasser. Emil er dog nok den mest vedholdende og talentfulde af de tre, og det beviste han også i Spanien. Emil tog med sin far til Aragon-banen, hvor de troede, at der skulle køres på MotoGP banen. Men måske heldigt nok foregik kval’en på en kart-bane, der hører til det store anlæg. Denne type mindre baner er Emil mere bekendt med, og det gav da også bonus, da han trods et styrt gik videre til dag 2. Trods gode tider oplevede Emil dog flere set-up problemer på 2. dagen og han følte sig ikke helt så tilpas.

Det blev da også til et skuffende ”no-go” for Emil og en kortvarig slukøret stemning. Men som han selv forklarede efterfølgende: ”Jo mere jeg tænker over det, jo bedre har jeg det. En superfed tur, som lærte mig, at jeg faktisk godt kan”. 2012 venter Nu lægger Emil & co. planer for næste år. Øverst på listen står ADAC junior-cup, der foregår på standard Aprilia 125 cc racere med 35 hk. En serie, der køres rigtig professionelt sammen med det tyske IDM mesterskab, og hvor danskere tidligere har lært en masse og vist, hvor skrappe vi faktisk er i lilleputlandet. Deltagelse i den nordiske junior-cup er også en mulighed, fortæller Emil. Det hele kommer lidt an på, hvad vinterens sponsorjagt og tiden næste år tillader. Allerede nu har han skaffet sig en fin ældre Aprilia racer og trænet intensivt i efteråret, så vi får ham helt sikkert at se mere på den større racer i 2012.

Den kun 15-årige danske roadracer Emil Sachmann fik prøvet sig selv af ved Red Bull-kvalifikationen. Nu sigter han mod en forrygende sæson i 2012.

motorbladet

27


Din form skal grundlægges nu Det er dumt at bruge dyrebar tid på fysisk træning om foråret, hvor det i stedet bør handle om at komme i topform så hurtigt som muligt, mener træningsekspert Tekst: Claus V. Jensen

zer er desuden forfatter til flere bøger om blandt andet motion og kost, ligesom han rådgiver både motionister og elitesportsfolk om målrettet træning. Han løber selv maraton, dyrker triathlon og kører mountainbike, og for at det ikke skal være løgn, var han også aktiv i Roskilde BMX, indtil han væltede og endte på hospitalet med en brækket arm og en forstuvet hånd. -Når BMX-køreren kommer ud på den anden side af vinteren, er det vigtigt at have muskulaturen, eksempelvis mavemusklerne og armmusklerne, på plads, så han eller hun kan koncentrere sig om hastigheden og teknikken ude på banen. Har man ikke det fysiske på plads, kan man ikke gøre det andet optimalt, fortæller Martin Kreutzer og fortsætter: -Da jeg selv startede på BMX, viste det sig, at mit svage punkt var mine underarme. Jeg kunne simpelthen ikke holde cyklen godt nok, og så kan man altså ikke træne hurtighed og teknik på den mest optimale måde. Det er dumt. Det er dumt at bruge kostbar tid på noget så banalt som styrketræning om foråret, når det nu ikke er nødvendigt.

Mange dimensioner Martin Kreutzer ved alt om, at BMX er en sport, hvor konditionen og accelerationen, eller eksplosionskraften, som han kalder det, er afgørende.

Martin Kreutzer, anerkendt træningsekspert, mener at vinterpausen skal udnyttes til styrke- og muskeltræning. Kort sagt: Alt det, man ikke får tid til at træne i sæsonen.

Man skal bruge vinteren til at skabe en robust, fysisk platform, så man hurtigt kan træne sig i topform, når foråret kommer, og sæsonstarten trænger sig på. Så klart er budskabet fra træningsekspert Martin Kreutzer, der er en del af ekspertteamet på magasinet Aktiv Træning. Martin Kreut-

28

motorbladet

Derfor skal der også være power i benene, så styrketræningen skal kombineres med cykeltræning på den ene eller anden måde, men, pointerer han: hvis der kun er power i benene og ikke så meget andet, så kommer man ikke langt, når det gælder. -Det er en sportsgren med mange dimensioner, og fordi et løb er så afvekslende, skal man også træne bredt for at være gearet til det. Selvfølgelig går det meget lige ud, men der er også hop og eksplosioner, ligesom man overhaler og skifter bane, og det stiller altså krav til mange forskellige muskelgrupper. Derfor er det så vigtigt, at man styrker både skuldre, ryg, mave, lænd og arme med almen fysisk træning, konstaterer træningseksperten.


bmx

BMX som vintersport For første gang har Taulov BMX lagt et struktureret og målrettet program for vintertræning Tekst og foto: Claus V. Jensen

-I spurter ned til den første måtte, tager ti armbøjninger og fortsætter hurtigt videre til næste måtte. Er I med på den? De godt 20 kørere fra Taulov BMX nikker og gør sig klar til at følge trænerens dessiner. Klokken har passeret 17.00, og mørket er faldet på denne tirsdag aften i november, hvor klubben har taget hul på vintertræningen i en lagerhal ved havnen i Fredericia, som kommunen har stillet til rådighed. Ventende forældre snik-snakker langs murene i hallen, hvor temperaturen ikke er meget højere end udenfor. Mange varmer sig på en kop kaffe, mens ungerne knokler rundt. - Jeg er meget begejstret for fremmødet. Det er trods alt første aften, vi gør det, så det lover godt. Jeg tror, vi kan samle rigtig mange til det her, siger Keld Ebbesen, der sammen med flere andre forældre har brugt de seneste tre måneder på at planlægge et seriøst program for vintertræning i klubben.

Flere gode grunde Det er første gang, Taulov BMX tilbyder struktureret og målrettet træning i vinterhalvåret, og for Keld Ebbesen er det en af de helt afgørende brikker, der nu er faldet på plads i klubbens puslespil.

-Det er fedt nok Simon Søholm Jørgensen er glad for, at han kan mødes med sine klubkammerater for at træne, selvom det er vinter

-Kørerne skal være klar, når sæsonen starter igen, og det kan vi give dem bedre muligheder for med vintertræning, hvor grundformen bliver lagt og vedligeholdt. På den måde kan de koncentrere sig om at træne hastighed på banen til foråret, fortæller han og pointerer, at det ikke kun handler om resultater: -Vi har mange medlemmer, der gerne vil dyrke deres sport om vinteren også, og som ikke har lyst til at spille håndbold eller badminton. Det giver vi dem muligheden for på den her måde. Kan det medvirke til, at vi fastholder interessen hos nogle af de medlemmer, som måske ellers var faldet fra, er det jo fedt. Kørerne er færdige med at tage armbøjninger og har i stedet fundet cyklerne frem. Gaten, hoppene og kurvesvingene må de kigge langt efter, men det kolde cementgulv kan også sagtens bruges til at træne eksempelvis acceleration. Samtidig bliver hallen ved havnen i Fredericia også brugt af andre sportsklubber, blandt andet skaterne, og derfor står der et par mindre ramper, som udmærket kan gøre det ud for et hop eller to.

Spinning og weekendture Det er målet, at kørerne fra Taulov BMX skal træne i hallen en gang om ugen, men det er

11-årige Simon Søholm Jørgensen fra Taulov BMX er glad for, at han nu også kan træne om vinteren, selvom der naturligvis er stor forskel på at trille rundt i en kold hal ved havnen i Fredericia og så give den gas en lun sommeraften på banen hjemme i klubben. -Det er fedt nok, at vi kan køre her, for der er hop og sådan noget, fortæller knægten, der også selv gør lidt for at holde formen ved lige.

11-årige Simon Søholm Jørgensen gør selv lidt for at holde sig i form om vinteren, men han er alligevel glad for det nye tilbud om vintertræning i klubben.

blot et af elementerne i klubbens program for vinteren. Der er således også lavet aftale med et fitnesscenter om målrettet spinningtræning en gang om ugen, ligesom der er planlagt i alt otte weekendture til den nyetablerede indendørs bane i Skærbæk i Sønderjylland, som BMX South DK råder over. Ifølge Keld Ebbesen, der netop har været til trænerseminar sammen med ligesindede fra andre klubber, er vintertræning et emne, der kommer på tale flere og flere steder. -BMX er en sport, hvor man er på fra april til oktober, og så rører man ikke en cykel i et halvt år. Sportsgrenen er jo ikke så veletableret endnu, at vintertræningen er lagt i faste rammer, ligesom det eksempelvis er tilfældet for fodbold. Indtil videre er det noget, vi selv skal sørge for, og det prøver vi så nu, siger Keld Ebbesen, mens den ene kører efter den anden spurter forbi i hallen ved havnen i Fredericia.

-Jeg træner på en motionscykel, og nogle gange løber jeg også lidt. Nogle gange cykler jeg også rundt på vejen og træner, siger han. Det er dog ikke kun træningen, det handler om for den unge kører, der også lægger vægt på at mødes med sine klubkammerater, nøjagtig ligesom de gør i sommerhalvåret.

motorbladet

29


LANDSHOLDET KNOKLER HELE VINTEREN Vinterpausen kan være en gave til kørere, der gerne vil arbejde med nye teknikker, mener landstræneren Tekst Claus V. Jensen. Foto: Kim Heé

Samtlige danske landsholdskørere - øverst f.v. Morten Therkildsen, Niklas Lausten, Kristian Holmgaard, Mike Kaltoft og Simone Christensen - skal træne fysik i vinter, forklarer landstræner Christian Munk Poulsen, modsatte side.

30

motorbladet


bmx

For BMX-landsholdet er træningen lagt i faste rammer helt frem til VM i Birmingham, England, sidst i maj næste år, og der bliver ikke tid til at hvile ud ret lang tid ad gangen. -I øjeblikket er vi i en opbygningsfase, hvor det handler om at få styrken på plads, for det er nu, vi har muligheden for at bygge på. Efter nytår vil vi så stille og roligt ændre træningen, så den får mere og mere fokus på hurtighed. Det afgørende er, at vi har den fysiske grundform på plads efter vinteren, så vi kan fokusere på noget andet til foråret, siger landstræner Christian Munk Poulsen.

25 timer om ugen De fem kørere, der udgør landsholdet, nemlig Morten Therkildsen, Niklas Laustsen og Mike Kaltoft, Elite Men, samt Simone Christensen, Junior Women, og Kristian Holmgaard, Junior Men, træner derfor i øjeblikket cirka 25 timer om ugen med hovedvægten lagt på tung fysisk træning, og sådan har det været siden midten af oktober. Det er den fysiske styrke i benene, der afgør, hvor hårdt køreren kan træde i pedalerne, som landstræneren siger, og derfor er det så vigtigt at have den på plads. Samtidig er det afgørende for ham, at kørerne også har kontakt med cyklen hver dag, for på sin egen måde er vinteren en gave til kørere, der gerne vil arbejde med eksempelvis nye teknikker.

-Det er nu, vi har en periode uden løb, et åbent vindue, hvor vi kan arbejde med tidskrævende processer, som der ikke er mulighed for under sæsonen. Hvis man for eksempel skal indarbejde nye teknikker, er man jo ofte nødt til at starte om ikke forfra, så i hvert fald på et lavt niveau, og det er simpelthen for risikabelt i en periode med løb, fortæller Christian Munk Poulsen. Cykeltræningen i vinterhalvåret foregår blandt andet i kuperede industriområder uden så meget trafik og ikke mindst på den indendørs bane i Harlev.

100 procent klar Efter nytår skifter træningen karakter og bliver mere målrettet World Cup i marts, april og maj samt VM ligeledes i maj, hvor formkurven gerne skal toppe. Det skal ske ved hjælp af flere træningsture til det nybyggede, indendørs supercross træningsanlæg i Manchester, England, og en enkelt træningstur til Florida, USA, samt ved at deltage i flere løb undervejs. Blandt andet engelske og amerikanske løb i forbindelse med træningsopholdene. -Når vi nærmer os VM, skulle der gerne være mulighed for at træne på supercross-banerne i Skanderborg og København igen, og på det tidspunkt skal vi være 100 procent klar, konstaterer landstræner Christian Munk Poulsen.

Gode råd Vintertræningen skal have fokus på almen styrketræning, hvor man opbygger muskelgrupper i hele kroppen. Det handler i stor udstrækning om basale, fysiske øvelser som mavebøjninger, kropshævninger, armbøjninger, ned i knæ med belastning på skuldrene og udfaldsskridt, hvor man træder et skridt frem og går ned i knæ. I styrketræningen er det vigtigt at presse sig selv til grænsen for, hvad kroppen kan kapere, for det er her, kroppen bliver styrket og ”lærer” at kapere mere og mere. Man kan øge belastningen i øvelserne ved eksempelvis at tage en fyldt taske på ryggen, når man laver armbøjninger. Det er vigtigt, at man også under vintertræningen bevarer kontaktet til cyklen, og eksperten anbefaler, at man en-to gange om ugen laver decideret sprinttræning. Eksempelvis på en almindelig motionscykel. BMX er specielt ved, at der i et løb sker en masse ”fyringer”, eller eksplosionsagtige spurter. Det kan trænes ved, at man på motionscyklen spurter af fuld kraft i 15-20 sekunder, hvorefter man holder en lang pause på tre-fire minutter for at komme til kræfter, inden man spurter 15-20 sekunder igen. Det gentages 6-10 gange afhængigt af niveau. På den måde får man udviklet nogle af de eksplosive fibre i muskelmassen, der er guld værd i en sport som BMX. Kilde: Martin Kreutzer. Læs mere på www.bodycomp.dk.

motorbladet

31


Legendarisk bane under pres Ole Olsen - 65 år den 16. november - fortæller om Vojens Speedway Center, der står foran store udfordringer. Men der er stadig plads til visioner Af Bitsch Pedersen

I 1971 vandt Ole Olsen sit allerførste verdensmesterskab i svenske Göteborg på Nya Ullevi Stadion.

Danskerne har siden hen høstet rigtigt mange medaljer på Vojens Speedway Center.

Den dengang 24-årige totalt ukendte dansker med rygnummer 14 imponerede og kørte fra dem alle.

WEfterfølgende har centret også udviklet sig til at blive en institution,” siger den 65-årige legende Ole Olsen.

Den 14. september 1975 vandt Ole Olsen sit andet verdensmesterskab. Denne gang på Wembley Stadium. Præcis en uge efter - den 21. september 1975, eller for 36 år siden – åbnede Vojens Speedway Center i overværelse af 38.000 tilskuere.

Dispensation udløber

Der var godt nok mange flere på vej - men på grund af et stort trafikkaos på mange af de sønderjyske landeveje omkring Vojens blev det anslået, at mere end 20.000 mennesker kørte forgæves. Ole Olsen takkede først af som aktiv speedwaykører i 1983 foran – altså indtil da – det næsthøjeste tilskuerantal, 27.500 på hjemmebanen i Vojens.

De seneste tre år har Ole Olsen fået dispensation fra FIM og BSI/ IMG til fortsat at kunne afholde SGP og SWC. Dog var det strengt nødvendigt med en mindre renovering af forholdene inden da. Det skete med millionstøtte fra Vojens Kommune. ”Men vores dispensation udløber med udgangen af den kommende sæson 2012 og bliver ikke forlænget,” erkender Ole Olsen med en noget vemodig stemmeføring. Speedwaycentret mangler blandt andet 6.000 overdækkede siddepladser for at møde nutidens internationale krav. Det allersidste SGP på Vojens Speedway Center bliver derfor afholdt den 22. september 2012. Men det er dog ”kun” SGP og SWC, som rammes fra 2013. Udover SGP11 i 2012 har Ole Olsen ikke søgt om yderligere internationale løb næste år.

Vojens betyder regn ”Vi mangler også en overdækning af selve banen – akkurat som det blev lavet sidste vinter i den polske Torun Motoarena. Men det er store summer op til 40-50 millioner kr.,” siger speedway-legenden. Ole Olsen i selskab med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen på Vojens i 2011.

32

motorbladet

Han erkender da også det urealistiske i at skaffe så mange penge under en finanskrise.


speedway

Vojens Speedwaycenter dannede rammen om Speedway Grand Prix i september i år. Foto: Eddie Slater.

En sådan overdækning af banen har gennem en periode på 36 år vist sig helt nødvendigt.

Uanset vejret i Vojens glæder Ole Olsen sig dog over at sporten stadigvæk kan trække så mange tilskuere.

For eksempel kostede 2010 speedwaylegenden en mindre bondegård.

Store visioner

”Vojens og regnvejr går desværre ofte hånd i hånd. Regnvejr var i 2010 tæt på at slå bunden ud af økonomien. Hvis uheldet med vejret var fortsat ind i 2011 tør jeg slet ikke tænke åp konsekvenserne,” siger Ole Olsen.

Selvom om Ole Olsen erkender tingenes vanskelige nuværende tilstand, arbejder han dog stille og roligt videre med planerne oppe i sit hoved. Han håber på lidt mere økonomisk ro og afventer bedre tider m.h.t. fremtidsplanerne for Vojens Speedway Center. Ole Olsen har ikke helt opgivet - på længere sigt - at få det nødvendige projekt finansieret. ”Vi taler om en total opgradering. Et så stort projekt bliver under normale omstændigheder finansieret som et kombineret projekt, hvor kommunen kunne være medejer sammen med private investorer - et såkaldt OPP-projekt, for Offentlig Privat Partnerskab,” forklarer han. Olsens drøm for et opgraderet speedwaycenter indebærer et akademi for de unge kørere. Det er ikke første gang, Ole Olsen har de helt store visioner fremme. Tilbage i 2002 var Ole Olsen idemanden bag det storstilede superdrome-projekt - en multiarena udenfor Kolding, beregnet til speedway, motocross, ice racing, koncerter og meget mere. Projektet afventede en VVM-miljøgodkendelse i en årrække, men blev kun ved den gode ide. Ole Olsen mener - set i bakspejlet - at han var mindst fem år for tidligt ude med det store projekt ved Kolding. I stedet for sønderjyderne byggede midtjyderne i 2010 en multiarena i Herning, som straks blev en stor succes.

Foto: Eddie Slater

”Desværre er den for lille til at køre ordentlig speedway i,” slutter Ole Olsen.

motorbladet

33


Ekstremt ræs på is De kører 100 km/t på is uden bremser. Isspeedwaysæson 2012 står for døren Tekst: Daniela Munch

De kører på specialmaskiner, hvor hjulene er forsynet med ca. 350 pigge, 28 mm lange spikes fordelt på for- og baghjul. De kører en gennemsnitsfart på 100 km/t rundt på banen, der er dækket af is. Knap er den almindelige speedwaysæson overstået, før isspeedwaysæsonen går i gang. Isspeedway er en fascinerende sport. Maskinerne har ingen bremse, hastigheden kan kun sættes ned ved as slække på gashåndtaget. I de snævre kurver, hvor kørerne næsten rører isen med skulderen, ville bremser medføre forhøjet risiko for styrt, så det er op til kørerne at dosere farten ind i kurverne. Der bliver kørt på metanol, som er meget miljøvenligt.

Rusland dominerer Det er hovedsageligt kørere fra Rusland, der dominerer i denne ekstrem-sport, som er mere udbredt i Rusland end i Vesteuropa. Der er blevet kørt europamesterskaber siden 1963, og i 1966 blev de første verdensmesterskaber kørt. Indtil videre er 39 russiske kørere blevet kåret som verdensmestre, kun Antonin Svab (CZ) 1970, Milan Spinka (CZ) 1974, Erik Stenlund (S) 1984 og 1988, Jarmo Hirvasoja (FIN) 1990, og Per-Olov Serenius (S) 1995 og 2002 har kunnet forhindre den totale russiske dominans. Den regerende verdensmester Nikolai Krasnikov holder med sine syv individuelle titler den absolutte rekord. I 2012 kan russernes dominans dog blive brudt. Nikolai Krasnikov har nemlig besluttet at trække sig tilbage fra VM-

34

motorbladet

ræset for at udvikle de unge kørere i sin hjemby Ufa. Dermed er vejen fri for en ny verdensmester. Det skal blive spændende at se hvilke ikke-russiske kørere der klarer kvalifikationen til VM-finalerne. De bedste chancer tilfalder sikkert Franz Zorn (A), Günther Bauer (D) og de to svenske veteraner Stefan Svensson og Per-Olov Serenius. Serenius er med sine 63 år den ældste isspeedwaykører, i sit hjemland har han allerede vundet det nationale mesterskab 21 gange.

Vejen til finalen Første kvalifikationsrunde finder sted i østrigske St. Johan, to uger senere køres runde 2 i Sanok, Polen og runde 3 i Lukhovitshy, Rusland. Fra hver runde kvalificerer 5 kørere sig til de fire finalerunder. Hver finalearrangør har desuden en wildcard plads. I starten af februar går turen til Rusland, hvor finalerunde 1 og 2 køres i Krasnogorsk og Ufa. De ro vesteuropæiske runder bliver kørt i marts i Assen, Holland og Uppsala, Sverige. Det er første gang i isspeedwaysportens historie, at Uppsala er arrangør af en VM-finale. De 12 deltagende føderationer havde tilsammen søgt om 50 startpladser, men da der kun er plads til 48 kørere i de tre kvalifikationsrunder, måtte FIM strege en startplads ved Schweiz og Ukraine. Startpladserne fordeler sig således: Rusland 8, Østrig 7, Tjekkiet 6, Sverige 6, Finland 5, Tyskland 4, Polen 3, Schweiz 3, Holland 3, Frankrig 1, Ukraine 1, Norge 1.


speedway

Som i det individuelle verdensmesterskabet dominerer russerne også i team-VM. Siden team-verdensmesterskabet kom på programmet i 1979 har russerne vundet 29 gange, Sverige har vundet tre gange og Tyskland en gang. I 2012 bliver europamesterskabet for første gang i historien kørt i Vesteuropa. De tidligere mesterskaber har udelukkende fundet sted i Rusland. I anledning af at de hollandske arrangører i Assen har 90års jubilæum og afvikler deres isspeedwayløb nummer 40, er klubben blevet bedt om at afholde europamesterskaberne 2012. De vil blive afviklet med et stort event i marts.

Terminoversigt individuel- og team VM 2012: 04./05.02.12 11./12.02.12 16./17.03.12 31.03/01.04.12 25./26.02.12

Finale 1 – Krasnogorsk/Rusland Finale 2 – Ufa/Rusland Finale 3 – Assen/Holland Finale 4 – Uppsala/Sverige Team-VM-Finale – Togliatti/Rusland

Europamesterskab 2012: 10.03.12 11.03.12

Semifinale – Assen/Holland Finale – Assen/Holland

Andre internationale terminer: 27.12.11 28.12.11 29.12.11 06.01.12 07.01.12 08.01.12 29.01.12 17.18./03.12 24./25.03.12

Santa Cup – Örnsköldsvik/Sverige Santa Cup – Avesta/Sverige Santa Cup – Gävle/Sverige Int. løb – Steingarten/Tyskland Int. løb – Heidenreichstein/ Østrig Int. løb – Poznan/Polen Sanok Cup – Sanok/Polen Int. løb + tyske mesterskaber – Dresden/ Tyskland Is-Challenge – Berlin/Tyskland

motorbladet

35


world speedway news

af Erik Buch Petersen

BJARNE P. TIL BIRMINGHAM Den britiske Elite League-klub Birmingham har fundet sit topnavn til de kommende to sæsoner. Han er dansk, han er det helt store navn i Holstebro og han er tilbage på den helt store scene - grand prix - i 2012. Navnet er Bjarne Pedersen. Efter et år i Eastbourne skifter han nu til det midt-engelske. Birmingham havde i den forgangne sæson store problemer med deres polske topnavn Krzysztof Kasprzak, som bl.a. blev spærret af sin polske klub i længere tid, og da han heller ikke levede op til forventningerne når han endelig kørte i det engelske, stod det hurtigt klart, at klubben ville finde sig et nyt topnavn. Birmingham-bossen Graham Drury har fået en kører, som sætter den britiske liga meget højt, og han ser Bjarne P. som den ideelle mand til at bygge et solidt hold op omkring. Af andre interessante klubskifter kan nævnes, at Coventry har hentet deres to tidligere topnavne Chris Harris og Scott Nicholls tilbage fra henholdsvis Belle Vue og Swindon. Efter Harris´ afsked med Belle Vue bliver det i sæsonen 2012 australske Rory Schlein, som bliver holdkaptajn for Manchester klubben og dermed også for Patrick Hougaard. I skrivende stund vides ikke hvorledes reglerne bliver i den britiske liga i den kommende sæson - mesterholdet Poole ser meget gerne den omstridte regel omkring 8 point reglen afskaffet. Reglen som foreskriver ingen klub må have mere end én kører med et snit over 8 point. At klubben vandt mesterskabet skyldes ikke mindst fremragende præstationer af Chris Holder samt Darcy Ward - og begge sluttede sæsonen med snit på over 8 point. Et kig på topscorerlisten fortæller tydeligt de problemer Poole vil få såfremt reglen bibeholdes. De to australske kørere topper listen, og man mener disse to er det bedste makkerskab man har set, siden amerikanerne Billy Hamill og Greg Hancock havde deres Team Exide.

US BOYS SEJREDE Atter blev der i amerikanske Auburn, Californien afviklet det årlige race mellem værtsnationen og et hold sammensat af kørere fra resten af verden, og som vi har set det de seneste år, gik sejren til USA. Seneste sejr til verdensholdet finder man tilbage i 2006. Længe så det ud til at hjemmeholdet ville få et nederlag, men en

SAMT KRÆMMERTING

LØRDAG D.28. januar 2012 FRA KL. 9.00 - 16.00

I VISSENBJERGHALLERNE På Fyn kun 2 km.fra motorvejen

Resultat:

USA 56: Bart Bast 15, Billy Janniro 13, Bobby Schwartz 11, Tommy Hedden 8, Bryan Yarrow 5, Bob Hicks 4 Resten af Verden 53: Martin Smolinski 16, Cameron Woodward 10, Lewis Bridger 9, Robert Kosiecha 8, Gregorz Walasek 8, Alex Marcucci 2 Men når talen falder på det amerikanske, står et enkelt navn frem i det stærkeste lys: Greg Hancock. Sæsonen 2011 har nærmest været en drøm for den 41-årige amerikanske stjerne. Ikke blot blev det til hans andet VM, men også til holdtitler i Sverige (Piraterna), Polen (Zielona Gora), Danmark (Slangerup) og Tjekkiet (Mseno).

Jule Hygge

D. 10 December Kære Kunde Vi vil hermed indbyde vore kunder, til en hyggelig lørdag, fra Kl. 10 til 15. hvor i har mulighed for at se, mange af de nye dele og udstyr, til den nye sæson! Vi glæder os til at betjene jer i det nye år, og vil hermed også ønske jer en Glædelig Jul, samt et Lykkebringende Nytår. Mvh John Jørgensen & René Ulvedal

Fyens største

STUMPEMARKED

god afslutning betød, at verdensholdet blot førte med et enkelt point inden det afsluttende heat. Her gjorde erfaringen så virkelig udslaget, da den idag 55-årige Bobby Schwartz viste hele sin styrke og sammen med partneren Bryan Yarrow hentede en 5-1 heatsejr over polakkerne Walasek og Kosiecha. Dermed var endnu en US sejr hjemme.

Arrangør.

1974

Støtteforening

MOTORCYKLER-KNALLERTER-RESERVEDELE-DELE TIL BILER-GOCARTTILBEHØR-VÆRKTØJ-BEKLÆDNING-LITERATUR samt KRÆMMERTING

www.vbmk.dk

36 motorbladet Hermed annonce til indrykning i Motorbladet.

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk


Rundt om Speedway Af Bitsch Pedersen

Et styrt fra en fjerdeplads U21 VM INDV: Det store tjekkiske Pardubice Svitkov Stadion var rammen om årets tredje individuelle U21 VM-finalerunde. Efter finale 2 i Holsted lå Michael Jepsen Jensen sammenlagt på plads syv med 17 point foran det polske fænomen Maciej Janowski, der havde medtaget 26 point fra årets to første U21 VM-finalerunder. Mikkel B. Jensen havde fået et wild card, men var lidt uheldig og sluttede på plads 13 med 4 point. I dagens heat 10 danskerheatet - måtte Mikkel B. Jensen også se sig slået af Michael Jepsen Jensen , som modsat Mikkel B. Jensen havde en heldig dag. Michael Jepsen Jensen lavede 12 point, som rakte til en fjerdeplads i Pardubice. Han måtte dog indkassere samme ”fornøjelse” som Mikkel B. Jensen nemlig at tabe til de to hurtige polske Pawlicki-brødre, som senere endte på skamlen. Polakken Maciej Janowski vandt overbevisende finale tre i Pardubice. Søndag den 9. oktober blev den sidste af årets fire VM-finalerunder afholdt på polske Gniezno Speedway Stadium. Det var en ret kold efterårsdag, hvor det regnede inden løbet, men hvor det til gengæld blev helt blå himmel senere under det meste af løbet. Hele FIM-toppen med den danske dommer Jesper Steentoft var tilstede i Gniezno. Mikkel Michelsen havde fået et wild card – og Mikkel B. Jensen erstattede en skadet ordinær kører - så sammen med VM-seriens ordinære gennemgående kører Michael Jepsen Jensen mønstrede danskerne til finale 4 ikke mindre end tre U21-talentkørere.

Inden denne sidste VM-finalerunde havde 19-årige Michael Jepsen Jensen gennem sæsonen arbejdet sig sikkert op gennem rækkerne. 8 point i Poole, 9 i Holsted og 12 i Pardubice. Disse 29 point rakte sammenlagt for daværende til en delt femteplads inden starten. Michael Jepsen Jensen havde ellers en rigtig god dag - men i heat 20 kørte han sammen med polakken Patryk Dudek, hvilket resulterede i et særdeles dramatisk styrt. Danskeren blev ekskluderet af den danske dommer foran de mange fremmødte polske tilskuere samt FIM-toppen. En udelukkelse, som de øvrige danskere havde temmelig svært ved at fordøje. Udelukkelsen fik den betydning, at Michael Jepsen Jensen missede en sammenlagt fjerdeplads. Han scorede på dagen otte point, som kun rakte til en sammenlagt sjetteplads. Mikkel Michelsen viste periodisk gode takter - men måtte dog sande at en U21 VM-finale er temmelig hård kost for en bare 17årig knægt. Han lavede dog syv point, som på dagen gav plads 8. 16-årige Mikkel B. Jensen sluttede dagen i Gniezno med bare 4 point, som gav en uheldig plads 13. Men retfærdigvis bør det tilføjes, at han jo ingen mulighed havde haft for at forberedelse sig p.g.a. udtagelsen i sidste øjeblik. Årets U21 VMserie blev sammenlagt vundet af det polske fænomen Maciej Janowski foran australske Darcy Ward.

Den gyldne hjelm Fire danskere stillede i år op til start i tjekkiske Pardubice, da verdens største speedwayklassiker Zlata Prilba - Den Gyldne Hjelm - skulle afvikles søndag 2. oktober. Lasse

Bjerre og Mads Korneliussen havde begge kvalificeret sig til kvartfinalerunderne, men sidstnævnte sluttede allersidst i de tre kvartfinaleheat i gruppe 1 og fik dermed en hurtig exit. Lasse Bjerre vandt overraskende de tre kvartfinaleheat i gruppe 2 foran Hans Andersen. Kenneth Bjerre vandt de tre kvartfinaler i gruppe 3 foran svenske Antonio Lindback. Semifinalerne bestod af to grupper. Hans Andersen sluttede sidst i de 3 semifinaleheat og røg i trøstfinalen, som han vandt. Han endte som nummer syv. Begge Bjerre-brødrerne sluttede næstbedst i deres tre semifinaleheat. Lasse Bjerre var tæt på en på sensationel plads på skamlen - men indtog alligevel meget overraskende plads 4 foran den stærke australske kører Davey Watt. Brormand Kenneth Bjerre havde desværre motorproblemer og måtte udgå midt i det store finaleheat kørt over 6 omgange. Rune Holta vandt overraskende selve eftermiddagens finaleheat foran Antonio Lindback og Piotr Pawlicki.

Nicki et point fra Hancock SGP VM INDV: Lørdag 8. oktober blev den polske SGP-afdeling i Gorzow Wlkp kørt på det netop ombyggede og imponerende Edward Jancarz Stadium med overdækkede tribuner hele vejen rundt om banen. Ikke nok med at amerikanske Greg Hancock blev ny individuel verdensmester allerede én runde før dette års sidste SGPafdeling - ja så vandt den populære amerikaner også denne afdelingen i Gorzow Wlkp. Men Nicki Pedersen var lige i baghlulet af Hancock, og kun fordi regnen tvang arrangørerne til

endegyldigt at stoppe løbet efter heat 16 havde danske Pedersen ikke muligheden for på sin polske hjemmebane at vise verden at han ville vinde årets sidste SGP. Nicki Pedersen sluttede med bare et enkelt point mindre end verdensmesteren. Kenneth Bjerre lavede fire point. Årets samlede stilling sluttede dermed således. Greg Hancock 165 point. Andreas Jonsson 125. Jaroslaw Hampel 123. Jason Crump 110. Tomasz Gollob 106. Emil Sayfutdinov 106. Kenneth Bjerre 101. Chris Holder 101. Fredrik Lindgren 90. Nicki Pedersen 89. Nicki Pedersen fik wild card for 2012.

Følg speedway på TV Tv stationen dk4 bringer i de kommende måneder en serie programmer om hvad der sker i den danske og internationale speedwayverden under vinterpausen. Hvert program varer 25 minutter og de første udgaver er allerede optaget og udsendt fra dk4’s studier i København med Ib Søby som vært. ”Vi har fået lidt ekstra studietid og vil gerne fokusere på hvad der sker i sporten, ligesom vi jo har et stort arkiv med materiale helt tilbage fra 1998,” siger Ib Søby. Den første udgave handlede om Nicki Pedersen og den tredobbelte verdensmester medvirkede i en åbenhjertig snak om de sidste års manglende succes i Grand Prix serien. I december måned er landstræner Anders Secher gæst i studiet. Tjek sendetider og foromtaler på www.dk4.dk

motorbladet

37


Erik Gundersens datter sang nationalmelodien under sidste Speedway Grand Prix i Vojens.

Talenterne står i kø Selvom træningsstævnerne er blevet færre, er speedway-ungdommen på vej frem. Erik Gundersen – DMUs talenttræner – fortæller om arbejdet med de unge talenter Af Bitsch Pedersen

Gennem de seneste år har der desværre ikke været afholdt så mange træningsstævner - blandt andet på grund af strammere miljøtilladelser. I stedet blev Fritte Talent Cup udviklet, så de unge kørere kunne komme endnu mere ud at køre speedway, samtidig med at man indbyggede et større konkurrence-moment. ”Fritte Talent Cup 2011 har netop har vist sig at være den rigtig gode serie, vi havde håbet på under selve planlægningsfasen. De fem trænings-afdelinger blev en kæmpe succes,” siger Erik Gundersen. Mikkel Michelsen vandt turneringen. Jonas B. Andersen tog andenpladsen. Kenni Nissen tog tredjepladsen.

38

motorbladet

Store præmier Fritte Talent Cup afholdes som en trænings-samling. Flere eksterne medhjælpere har været inde i billedet for at dele ud af deres store viden til de mange unge kørere. Herunder Brian Karger, Brian Andersen, Finn Rune Jensen og i Brovst Hans Nielsen. Erik Gundersen fortæller, at sponsoerne også har gjort deres for at skabe en succes. Turneringen havde sammenlagt præmier for over 100.000 kr. Hovedpræmien var en komplet motor fra GM, tunet af Brian Karger. Desuden kunne man vinde et chassis fra Jawa og KL Support, et stelsæt fra JHR og RUJ, en kobling fra Brian Andersen BAR

Racing, en karburator fra Finn Rune Jensen, en cykel fra Design Cykler i Kolding, eøjtryksrenser fra Kents højtryksrenser, en køredragt fra BN Products og speedwaybagdæk fra Classic Racing. De fine pokaler kom fra både Slipoteam og ankermand Henrik Frimodt Pedersen fra David Super Light. Hovedsponsorer for Fritte Talent Cup var firmaerne R. Frimodt Pedersen samt Kjærgaard.

Fødekæden er vigtig ”Kombinationen med en god træning og det indbyggede konkurrencemoment er vejen til succes. Jeg vil gerne rette en stor tak de arrangerende klubber og til alle de


speedway

Der var fuldt hus ved Fritte Cup finalen i Vojens.

utrættelige officials. Uden deres indsats var FTC-træningsstævnerne ikke mulige at gennemføre,” siger Erik Gundersen og tilføjer, at det er vigtigt at finde den røde tråd og udvikle de unge talenter, der kommer længere nedefra i rækkerne og som står på spring til 500 cc. ”Fritte Talent Cup består jo ikke blot af 500 cc - men ikke mindst også af 80 cc. Derfor er en af mine opgaver netop et finde den røde tråd, så vi kan finde de virkelige talenter og samle dem op, så vi engang kan få nogle nye verdensmestre.” De unge kørere skal guides og vejledes på bedste vis. Sporten er også en meget dyr sport at dyrke. Så det er vigtigt med opbakning fra alle sider - også fra familien - for at kunne fastholde de unge. ”Netop fødekæden fra 80 cc til 500 cc er måske en af mine allervigtigte opgaver som talent-træner,” siger Erik Gundersen

GENERATIONSSKIFTE Arbejdet med at samle nogle at de nye supertalenter op fra bunden, udvikle dem og senere fastholde dem i systemet er nogle af de helt store udfordringer. ”Hele dette karriereforløb med alle de unge kørere er det som jeg lever og brænder for som dansk talent-træner,” siger Erik Gundersen.

Det længe ventede nødvendige generationsskifte er langt fremme og står nu næsten lige for døren. ”Vi går en tiltrængt gylden periode i møde,” forudser Erik Gundersen. ”Det er nu kun et spørgsmål om forholdsvis kort tid før nogle af talenterne når det store gennembrud. Vi taler formentlig udelukkende kun om et par år.” Om to-tre år vil flere af vores talenter banke på til et wild card til SGP - men også til SWC. ”Hvis vi sammenligner os med andre speedwaylande, må vi konstatere at vi nu ligger forholdsvis lunt i svinget mht. kapløbet om fremtiden. Se fx bare på England, hvor man sikkert sikkert bittert fortryder, at man ikke for længst har tænkt langsigtet,” forklarer Erik Gundersen. Engelsk speedway har slet ikke nogen talentmasse, der står på spring. De mangler helt generelt unge kørere og de har ikke den støtte og opbakning og dermed en løbende talentudvikling som vi kender det fra Danmark. De er lysår bagefter Danmark.

Platformen er vigtig

nogle ambitioner og mål om at nå toppen. Man er nødt til at have det forudbestemte mål at ville være verdensmester. Man skal være klar til opgaven både mentalt, fysisk og teknisk vidende,” siger han. ”Det er vigtigt at man har opbygget en platform at stå på - så man ikke bare bliver kastet for løverne for derefter at blive vraget som svingdørs-kører.” Det handler nemlig også om økonomi. Mange sponsorer er ikke helt klar til at træde hjælpende til, hvis man bare er 20-21 år. Typisk skal man helst være 22-23 år før man er klar til at deltage i en stor SGP-serie over 12 runder.

Turen går til... Den kommende sæsons planlagte U21VMserie over ikke mindre end hele syv afdelinger indeholder to finalerunder i Bahia Blanca i Argentina. Det kalder Erik Gundersen ”lige voldsomt nok.” ”Jeg går generelt ind for at udvide speedway i den store verden, men det er op til FIM at hjælpe kørerne økonomisk med så kostbare rejser. Omvendt: hvis der er den rette finansielle opbakning fra FIM, kan jeg ikke se problemer i at de unge kommer til Argentina,” slutter Erik Gundersen.

Erik Gundersen vil godt se mere vilje, action, drama og kolorit fra de unge kørere. Men de skal også udvikle modenhed. ”Når man kommer ind i det fine SGP-selskab skal det være fordi man virkelig har

motorbladet

39


På S t r e j f to g i H i s to r i e n

VM i 30’erne

Et verdensmesterskab i speedway har ikke altid været et verdensmesterskab. VM startede i 1930-erne Tekst: Søren Kjær. Kilder: Colin Jeewes o.a.

Hvem er den rigtige speedway-verdensmester? Svaret er let: Det er den kører, der i årets Grand Prix serie har samlet flest point. 
Men sådan har det ikke altid været, og i speedwaysportens tidligste år kunne flere kørere påstå at bære den eftertragtede titel.

hver kørte tre afdelinger på forskellige stadions. En gruppe, der kørte på Stamford Bridge, West Ham og Wembley blev vundet af Vic Huxley. Han deltog også i den anden gruppe, der kørte på Wimbledon, Southampton og igen på Wimbledon, hvor han tabte i finalen til englænderen Jack Parker.

I England blev speedwaysporten organiseret i 1928, og i 1929 udskrev speedwaybladet The Star løbet 
”The Star Speedway Championship”, som var delt imellem britiske og oversøiske kørere, som ansås for at være mere erfarne end de britiske. Løbsformatet var match race. Kørerne kørte to og to mod hinanden, og vinderne gik videre indtil der kun var to finalister tilbage. Briten Roger ”Froggy” Frogley vandt, og for de oversøiske vandt Frank Arthur fra Australien. Dermed havde man to kørere med samme titel, men ingen af dem blev officielt anerkendt.

Efter løbet nægtede Speedway Control Board at anerkende Jack Parkers sejr. Parker, som allerede havde fået sit navn indgraveret i pokalen, beholdt den dog og fastholdt sit krav på titlen.

Fire om titlen

I 1930 blev der ikke skelnet mellem kørerne, men match race-formatet blev beholdt indtil 1933. Finalen blev kørt på Wembley i London, hvor australieren Victor (Vic) Huxley vandt.

Som om to titelholdere ikke var nok, kørtes der også i 1931 en 20-heats finale på Wembley, som Ray Tauser fra USA vandt foran Huxley.

“British Individual Championship”, også kaldet “Individual World Championship”, blev i 1931 delt i to grupper, der

Og det var ikke nok. På Buffalo Velodrome i Paris blev der kørt et ”Championat du Monde”, som blev vundet af Austra-

sidste Bluey Wilkinson blev den denskrig. Ver 2. en verdensmester ind

1914

1929

1931

DMU stiftes

’The Star Speedway Championship’ første uofficielle VM

’Individual World Championship’ og ’Championat du Monde’

40

motorbladet


Forvirringen blev ikke mindre i 1933, da Australien på Speedway Royal i Sydney kørte “World’s Championship Final”, som englænderen Harry Whitfield vandt. På Wembley vandt Tom Farndon, England, og i Paris gik sejren til franskmanden Fernand Meynier. g. Bortdømt i Lionel van Praa ester i 1936 . sm en 1932 og verd

lieren Billy Lamont. Dermed stod fire kørere med verdensmestertitlen. Man kunne måske sige, at Huxley vandt knebent på point.

Mere forvirring

Mens man i Paris fastholdt det årlige ”Championat du Monde” løb indtil 1937, fortsatte de på Wembley med 20-heats finaler. I 1932 vandt englænderen Erik Langton, skønt han på målstregen blev passeret med et par tommer af australieren Lionel Van Praag. Dommeren henviste til en regel om flest bonuspoint fra de indledende løb. Afgørelsen medførte stor diskussion gennem meget lang tid. 
I Paris vandt australieren Arthur ”Bluey” Wilkinson.

Endelig i 1934 fik Jack Parker revanche for sin skuffelse fra 1932 ved at vinde finalen på Wembley. En anden englænder, Claude Rye, vandt i Paris. Buffalo Velodromen i Paris fortsatte i endnu tre år med ”Championat du Monde”. I 1935 blev det vundet af Billy Lamont, i 1936 af amerikaneren Pee Wee Mc Cullum og endelig vandt østrigeren Martin Schneeweiss i 1937. Disse resultater er dog aldrig blevet officielt bekræftet og derfor heller ikke talt med som rigtige mesterskaber. På Wembley kørtes for sidste gang ”The Star Speedway Championship” i 1935, som englænderen Frank Charles vandt.

1936 anerkendt som det officielle speedway verdensmesterskab. Formatet var fremdeles 20-heat, og den tvivlsomme regel om overførte bonuspoint var stadig gældende indtil 1938, dog uden at få betydning for udfaldet. 
Den første helt officielle og eneste verdensmester blev australieren Lionel van Praag. Finalen havde i 1936 for første gang dansk deltagelse med Morian Hansen på 11. pladsen lige bag amerikaneren Jack Milne, der vandt titlen i 1937. En anden dansker, Baltzer Hansen, var 2. reserve men kom ikke til at køre. Morian var også i finalen i 1937 og blev nr. 12. Jack Milne tabte i 1938 titlen til Bluey Wilkinson. Det blev den sidste finale inden 2. Verdenskrig, som brød den 1. september 1939. Løbet skulle være kørt d. 2. september, og deltagerlisten var offentliggjort. I stedet gik det over i historien som ”finalen der aldrig blev kørt”. Derefter stod VM finalerne på stand by indtil 1949.

Da FIM kom til

I 1946, 47 og 48 kørtes kun nogle britiske finaler med få deltagere fra USA og Australien. VM blev genoptaget i 1949. ACU lagde stadig navn til og gjorde det til og med 1954.
 Englænderen Tomme Price blev den første verdensmester efter krigen. Wilkinson blev desværre dræbt i en færdselsulykke i Australien i 1940, kun 28 år gammel. Federation International de Motocyclisme (FIM), lagde for første gang navn til verdensmesterskaberne i 1955 og gør det fremdeles. Løbsformatet er ændret nogle gange siden, frem til den Grand Prix form, vi kender i dag. Listen over verdensmestre siden 1949 er ubrudt med navne fra mange nationer, så titlen har fået et meget mere reelt indhold. 
Danskerne Ole Olsen, Hans Nielsen, Erik Gundersen, Jan O. Pedersen og Nicki Pedersen har sat deres tydelige aftryk på listen.

Morian Hansen i finalen

“The Auto-Cycle Union Speedway Championship of the World” blev I

1933

1936

1955

World’s Championship Final” i Sydney

ACU får det officielle VM

1955 FIM overtager VM

2011

motorbladet

41


dmu - kort nyt

DMU repræsentantskabsmøder 2012 Der indkaldes hermed til de ordinære repræsentantskabsmøder i Danmarks Motor Union (DMU) samt DMUs Sportskommissioner på Scandic Bygholm Park Hotel, Schüttes vej 6, 8700 Horsens, den 3.-4. marts 2012. Repræsentantskabsmødet i DMU afholdes lørdag den 3. marts 2012 med mødestart kl. 13:00, efterfølgende afholdes der festmiddag. Repræsentantskabsmøder i Sportskommissionerne afholdes søndag d. 4. marts 2012 med mødestart kl. 09:00. Nærmere information udsendes af DMUs sekretariat medio januar 2012.

Online licensbestilling 2012

Licens- og transponderbestilling ”online”, er lukket for resten af 2011. Bestillingssiden bliver genaktiveret på www. dmusport.dk når priserne i systemet er opdateret med det kommende års satser. Genåbning af siden er planlagt til mandag den 9. januar 2012.

Julelukket

DMUs sekretariat er lukket mellem jul og nytår fra og med mandag den 26. december til mandag den 2. januar 2012. Glædelig jul og godt nytår til alle.

Husk, at licenser udstedt i 2011 er gældende frem til og med den 31. januar 2012.

Sekretariatet

Så er det tiden for klubberne... ...til at indstille personer til DMUs fortjenstegn samt 50 års jubilarer På billedet fra venstre, Jens Bakmand Skovsen, Åge Nickelsen, Lars Pedersen, Arnold Pedersen og Ebbe Sørensen som alle var blandt 50 års jubilarerne ved DMUs repræsentantskabsmøde 6. marts 2011.

DMU Fortjensttegn 2012 DMU Fortjensttegn 2012 bliver ifølge vedtægterne uddelt på repræsentantskabsmødet i Horsens lørdag den 3. marts 2012. DMU Fortjensttegn kan tildeles personer, der gennem en helt ekstraordinær indsats yder eller har ydet tjenester til gavn for motorcykel- eller BMX-sporten. Sådanne personer behøver ikke nødvendigvis at være medlemmer af Danmarks Motor Union. DMU Fortjensttegn uddeles i karaterne Guld, Sølv og Bronze. Klubber og klubledere opfordres til at indsende motiverede opstillinger til DMUs Sekretariat til modtagelse senest mandag den 12. december 2011.

Hædring af 50 års jubilarer! Danmarks Motor Unions Hovedbestyrelse ønsker at hædre de personer, der har været medlem af unionen i mindst 50 år. Denne hæder administreres og udføres af samme priskomité, som varetager DMU Fortjensttegn. 50 års jubilarer bliver hyldet på repræsentantskabsmødet lørdag den 3. marts 2012 i Horsens. Jubilarerne modtager en særlig nål og et diplom som bevis på bedriften. Oplysninger om personer, der har været medlemmer af Danmarks Motor Union i 50 år, skal af klubledelsen indsendes til DMUs Sekretariat til modtagelse senest mandag den 12. december 2011. Hovedbestyrelsen

42

motorbladet


rubrikmarked

Annonce under MB-rubrikmarked, kontakt motorbladet@dmusport.dk

Speedway på museum Bramming Egnsmuseum viser i perioden 21. januar til 19. februar 2012 udstillingen ”Speedway – i fortid og nutid”. Udstillingen er skabt i samarbejde med Esbjerg Motor Sport og Holsted Speedway Klub samt en række privatpersoner. Den fortæller om speedway i hele Danmark. Udstillingen åbnes 21. januar af Erik Gundersen. Gratis adgang. Bramming ligger midt i et område med fem superligaklubber, der udover Esbjerg og Holsted omfatter Outrup, Grindsted og Vojens. Ved hjælp af en spændende samling cykler, dragter, udstyr, pokaler m.m. præsenteres speedwaysporten.

Nye Suzuki og Yamaha-crossere Ring for et godt tilbud brugte Yamaha yz 85 høj motor ren. 14800 Suzuki rmz 250 10 29800 Suzuki rmz 250 08 22800 Yamaha yzf 250 09 26800 Yamaha yzf 450 10 34800 Suzuki rmz 450 07 motopr rep 19800 KTM 450 08 motor ren. 22800 Suzuki ltf 450 qard motor ren 29800 Vi tager gerne din crosser i bytte for landevejs-mc. Se www. bj-mc.dk Suzuki reservedele 1979 - 2011 Reparationer, udstyr, reservedele

Hver søndag i udstillingsperioden kan man træffe Ernst Bøgh eller andre, der kan besvare spørgsmål. 26. januar er der et foredrag med Jesper B. Monberg og 7. februar er der museums-café med Bent Nørregård Jensen (begrænset deltagerantal – tilmelding nødvendig).

VI REPARERER ALLE CROSS MÆRKER Suzuki reservedele fra 1979 - 2011 Reservedele, tilbehør, cylinderservice samt alt hvad du skal bruge til cross.

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

www.light-­racing.dk

Mere info: www.brammingegnsmuseum.dk

Alt til micro & 80cc speedway Forhanding af LR Stel til 80ccm Renovering og opsætning af motorer/cykler 50,80 samt 500cc Forhandling af LFT Products, speedway CNC produkter Tlf: +45 2191 5053 eller mail: alexrene@email.dk Check min nye hjemmeside

Efter 8W +LIGHT LED

Er du vild med gammeldags ræs, så kig forbi Bramming Egnsmuseum, hvor der er gamle maskiner og dragter på udstilling. Her er det legendariske Basse Hveem med sin speedwaycykel.

dmusport.dk

Før 20W original lys

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER

- sport der rykker

NYE OG BRUGTE CROSS’ERE – REPARATION, UDSTYR OG RESERVEDELE www.ktmparts.dk

J.N.CROSS

Tlf. 75 19 53 55 • www.jncross.dk

Vi har mange års erfaring og står til rådighed for netop DIG, så kontakt os hvis du mangler hjælp, råd eller vejledning!

www.es-teknik.com

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

motorbladet

43


AnnoncerAfsendt til DMUvia: bagside_Layout 18/11/10 14.54 Side9490 14 PortoService1 ApS, Postbox 9490, Pandrup

Magasinpost MMP ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

Cross dæk Heidenau motocross dæk er tysk kvalitet, produceret i Tyskland. K69, K70 og K74 er alle velegnede til såvel blødt som hårdt underlag. Alle Heidenau cross dæk er designet som selvrensende.

K69

K69 FORDÆK

Kvalitets Olie til VM i Road Race Størrelse

Varenr.

3.00 x 21 80/100 x 21 90/90 x 21

200242 200237 200243

Ref. nr.

11170280 11170281 11170286

Pris

380,380,389,-

K69 Alle oliepriser er vejledende og uden nye afgifter.

K69 BAGDÆK Størrelse

110/100 x 18 110/90 x 19

Varenr.

200244 200238

Ref. nr.

11170254 11170255

Pris

702,681,-

K70

I samme gruppe i Cross Nøglen finder du Excel fælge og egersæt.

K70 FORDÆK Størrelse

80/100 x 21 90/90 x 21

Pro 4 serien

Varenr.

200240 200245

Ref. nr.

11170282 11170287

Comp 4 serien

Pris

419,408,-

K70 Pro Chain

Hele Pro Pro 4 serien er designet til Race. K70 BAGDÆK Comp 4 serien er desigFuld syntetisk, ester baseret, Størrelse Ref. nr. bane Pris Top professionel net tilVarenr. Trackdays, med Electrosyntec teknologi. 200246 11170262 584,- kædespray til gadebrug. Læs alle specifikationer 100/90 i MC x 19 eller hård I næste udgave af Cross 110/90 x 19 Syntetisk 200239 11170266 ester baseret 651,- alle typer kæder Nøglen. 120/90 x 19 med Electrosyntec 200247 11170268 Nøglen finder du gi’ også Du kan roligt den gas... tek- 678,- Varenr. 770015004 nologi. færdige hjul i mange far400 ml. 110,Læs alle specifikationer 0W-20 Racing Slim line ver og størrelser. K74 i MC Nøglen. 10W-30 nav og flotte eloxerede 10W-40 fælge og rustfri stål eger Tje-k K74 for BAGDÆK 10W-30 10W-50 klar til at montere dæk, øglenlie i N C Tillykke 10W-40 Varenr. Ref. nr. Pris 15W-50tandhjul M g oStørrelse n i r originale og , r e M lev r, 4 130/80 lite x 17 15W-50 200248 11170240 643,7. pladsen V bremser. Italiensk kræs... 1 lite ell120/90 er x 18 20W-50 200249 11170256 682,- med 10 0 2 0 i 6 200241 11170258 681,ter x 18 i130/80 Supersport f ra 205 l 140/80 r. x 18 t e 200267 11170259 758, l m tro - bare 2 poin

5. plasen

Du finder alle dæk og slanger Find din olie forhandler på fra Heidenau og Vee Rubber i Cross Nøglen. Hent dit gratis ekspl. af Cross Nøglen nettet: www.maxmc.dk/ hos forhandleren.

Find Cross Nøgle forhandlere på nettet:

Max MC44Import A/S · www.maxmc.dk motorbladet www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler. Max MC Import A/S

www.maxmc.dk

Super Motard Robbin

ed ms k ører m HarK73 e. Silkolene oli Det gi’r VM point.

K73

K73 Super Motard Varenr.

Str.

Type

Hastighed

Pris

200265 120/70x17 Fordæk 210 km/t. 554,200266 160/60x17 Bagdæk 210 km/t. 749,-

Ny udgave på vej


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.